HIMAGSIKAN

1896

AGOSTO 19,1896
• Petsa ng pagkabunyag ng Katipunan. • Mula ng matuklasan ang katipunan, lahat ng pinaghihinalaang kasabwat sa himagsikan ay ibinilanggo.

SIGAW SA PUGADLAWIN
• Pagpupunit ng sedula sa Pugadlawin sa Kalookan na pinamunuan ni Bonifacio.
• Simula ng himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol.

ANG PAKIKIPAGLABAN NI BONIFACIO
• San Juan del Monte (Rizal)- unang pook na sinalakay ng mga Katipunero. • Pinaglabanan- tinawag sa San Juan sanhi ng labanang naganap sa pagitan ng mga Katipunero at Espanyol.

WALONG LALAWIGANG UNANG NAGHIMAGSIK

• Fort Santiago- piitan ng mga pinaghihinalaang kasabwat sa Himagsikan.
• Maraming Pilipino ang pinapatay.

• Camilo de Polavieja- Heneral na nagsentensya kay Rizal ng kamatayan.
• Naganap noong Ika-30 ng Disyembre,1896

• Nahati sa dalawa ang mga Katipunero sa Cavite 1. Magdalo- ni Baldomero Aguinaldo 2. Magdiwang- ni Mariano Alvarez

• Bunga ng sunud-sunod na pagkatalo ng mga Katipunero. • Napagkaisahan nila na bumuo ng bagong pamahalaang rebolusyonaryo.

MGA NALAHAL SA KUMBENSYON SA TEJEROS
Pangulo: Emilio Aguinaldo Pangalawang Pangulo: Mariano Trias Kapitan Heneral: Artemio Ricarte Direktor na Pandigama: Emiliano de Dios • Direktor na Panloob: Andres Bonifacio • • • •

DANIEL TIRONA
• Tumutol sa pagkakahalal ni Bonifacio. • Ayon sa kanya, dapat isang abogado at may mataas na pinagaralan ang mahalal sa posisyon ni Bonifacio.

PAGLILITIS AT PAGPATAY KAY BONIFACIO
• Pinangambahang mahati ang mga maghihimagsik kung pababayaan na magtatag ng sariling pamahalaan si Bonifacio kaya pinadakip siya.

PAGPATAY KAY BONIFACIO • Hinatulan siya ng kamatayan ni Aguinaldo.
• Dinala siya at kapatid na Procopio sa bundok Buntis at doon pinaslang.