ASPEKTO NG PANDIWA Punan ang patlang ng tamang pandiwa base sa aspektong hinihingi. NAGANAP naglaba naligo 3.

nagbasa nagdasal nagtiwala 7. tumayo dinamayan sinulatan 11. nagdiwang 13. nagehersisyo 15. 14. sumasayaw 9. sinusulatan tinatapik nagdiriwang pinuputol 10. tatapikin 12. puputulin Mageehersisyo sasayaw 4. nagdadasal 6. Inilalagay tumatayo 8. dadamayan 5. magtitiwala ilalagay NAGAGANAP 1. naliligo kumakain 2. kakain magbabasa MAGAGANAP maglalaba

Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Kulayan ang kahon ng pinakaangkop na pandiwa base sa panahong naibigay.
1. Si Jai ay 2. Si Mael ay 3. Si Merrick ay 4. Si Tami ay 5. Si Raffa ay 6. Si Mark ay 7. Si Mario ay 8. Si Sally ay 9. Si John ay 10. Si Kath ay naglinis nagbisikleta nagpalipad nagsipilyo pumunta umawit natulog kumain nagsulat nagluto naglilinis nagbibisikleta nagpapalipad nagsisipilyo pumupunta umaawit natutulog kumakain nagsusulat nagluluto maglilinis magbibisikleta magpapalipad magsisipilyo pupunta aawit matutulog kakain magsusulat magluluto ng bahay araw-araw. kahapon. ng saranggola tuwing bakasyon. kagabi. sa Cebu sa susunod na buwan. bukas. noong Martes sa Eskwelahan. kanina. ngayon. mamaya.

Ibigay ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit. Piliin mula sa kahon ang tamang sagot. Isulat ang tamang titik lamang.

a. Kaharian d. Gumaya

b. Libro

c. Ibinebenta e. Isinulat

_________ _________ _________ _________ _________

1. Lahat ng mga tanim na prutas at gulay ni Pedrito ay kanyang ipinagbibili sa mga tao. 2. Lahat nga taong nagpasalamat kay Juanito ay tinala nya sa kanyang aklat. 3. Ang aklat ni Juanito ay napuno ng salitang salamat. 4. Kahit pa dumami ang pera ni Pedrito ay hindi pa rin tumulad sa kanya si Juanito. 5. Napunta sa isang palasyo si Juanito at doon binili ng hari ang kanyang aklat.

Gumuhit ng masayang mukha  kung tama ang pangungusap tungkol sa binasang kwento at malungkot na mukha  naman kung hindi. _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 1. Si Juanito ay pinarusahan ng Hari. 2. Sinulat ni Juanito ang lahat ng salamat na kanyang natatanggap. 3. Si Pedrito at Juanito ay magkapitbahay. 4. Si Juanito ay mapagbigay na tao. 5. Si Juanito a nagtitinda ng kanyang mga gaulay. 6. Si Pedrito ay nagtitinda ng mga isda. 7. Si Pedrito ay nakatanggap ng isang supot nag ginto. 8. Ipinagtitinda ni Juanito ang kanyang aklat.