Ang Aking Pilosopiya

Bawat isa sa atin ay may pilosopiya na pinaniniwalaan upang makamit ang ating mga ninanais sa buhay. Ang mga pilosopiyang ito ang nagbibigay halaga sa ating buhay at sa ating existence ito din para sa akin ang nagtatalaga king ano man ang kahalagahan natin sa ating kapaligiran, sa ating kapwa at para sa Diyos. Ayon nga kay Socrates, “Know thyself”. Para sa akin, ito ang pinakamahalaga kong pilosopiya sa buhay. Ang ibig sabihin nito ay kilalanin mo ang iyong sarili. Alamin mo ang iyong mga kalakasan maging ang iyong mga kahinaan. Naniniwala ako na ito ang susi upang makamtan ang tunay na kaligayahan sa buhay at para magampanan kung anuman ang purpose natin sa ating buhay. Sa pamamaraang ito, maaari tayong mabuhay ng masaya at matiwasay na walang nasasaktang ibang tao. Kung kilala mo ang iyong sarili, maiiwasan mo ang pagkakaroon ng pagkainggit sa anumang aspeto sa buhay sa iyong kapwa. Kapag kilala mo ang iyong sarili magiging kuntento ka na sa kung ano ang mayroon ka at hindi ka na maghahanggad ng anumang alam mong hindi mo kayang abutin.