TALAHANAYAN NG BUHAY, GINAWA, AT MGA SINULAT NI JOSE RIZAL

KABANATA 1 - ANG PAGDATING NG PAMBANSANG BAYANI A. Pagsilang 1. Isinilang si Rizal Noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna 2. Bininyagan sa simbahan ng Calamba noong Hunyo 22, 1861. 3. Padre Rufino Collantes - paring nagbinyag kay Rizal 4. Padre Pedro Casanas - nagsilbing ninong ni Rizal A. Magulang 1. Francisco Mercado o Ipinanganak noong Mayo 11, 1818 o Nag-aral ng Latin at Pilosopiya sa Colegio ng San San

Jose
o Lumipat ng Calamba upang maging kasama sa Haciendang Dominicano sa Calmba. o Namatay noong Enero 5, 1898. 2. Teodora Alonzo o Ipinanganak noong Nobyembre 8, 1826 sa Maynila o Nag-aral sa Colegio de Santa Rosa o Mayroong interes sa literatura at mahusay sa wikang Espanyol. o Namatay noong Agosto 16, 1911 A. Magkakapatid na Rizal 1. 2. 3. Saturnina Paciano Narcisa

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Olympia Lucia Maria Jose Concepcion Josefa Trinidad Soledad

A. Mga Ninuno 1. Ninuno sa Ama o Domingo Lamco (Mercado) napangasawa si Ines de la Rosa naging anak si o Francisca Mercado at napangasawa si Cerila Bernacha naging anak si o Juan Mercado at napangasawa si Cerila Alejandro at naging anak si o Francisco Mercado at napangasawa si Teodora Alonzo at naging anak si o Jose Rizal 2. Ninuno sa Ina o Eugenio Ursua napangasawa si Benigna at naging anak nila si o Regina na naging asawa ni Manuel de Quintos at naging anak nila si o Brigida na napangasawa ni Lorezo Alberto Alonzo at naging anak nila si o Teodora Alonzo na napangasiwa ni Francisco Mercado at naging anak nila si o Jose Rizal A. Pamilyang Rizal

1. Ang Kabuhayan ng Pamilya o Ang pamilya ay kabilang sa pangkat na principalia at isa sa mga kinikilalang pamilya sa Calamba. o Ang ama ay nangungupahan sa lupain na pagaari ng hacienda ng mga Dominicano sa Calamba at tinataya na ang kaniyang lupang sinasaka ay umaabot ng 600 na hektarya. Ang lupa ay tinataniman ng palay mais at tubo. o Maliban sa pagsasaka ang pag-aalaga ng hayop ay isa sa kanilang mga hanapbuhay. o 4. Ang ina ni Rizal ay mayroong isang tindahan sa ilalim ng kanilang bahay, gilingan ng trigo para maging harina, at gawaan ng hamon. o 5. Ang pamilya ay isa sa mga unang nakapagpagawa ng bahay na bato sa Calamba. o 6. Nagmamay-ari sila ng isang karwahe na isang karangyaan sa panahong iyon. o 7. Mayroon silang isang aklatan sa bahay na naglalaman ng 1,000 aklat. o 8. Naipadala ng mga Rizal ang kanilang mga anak sa Maynila para mag-aral. B. Ang Tahanan ng mga Rizal 1. Ang bahay ng mga Rizal ay gawa sa bato at matitigas na kahoy at ito ay nakatayo na malapit sa simbahan ng Calamba.

1868. santol. at iba pa. 3. Ito ang kaniyang unang pagtawid sa Lawa ng Laguna. 6. Sa edad na tatlo ay nakasama na siya sa pagdadasal ng pamilya. Inayos niya at binigyan ng bagong guhit ang bandera ng simbahan. papaya. Pagkatapos ng pagpunta sa Antipolo ay nagtungo sila ng kaniyang tatay sa Maynila. KABANATA 2 – KABATAAN SA CALAMBA 1. Mga Talento sa Panahon ng Kamusmusan 1. chico. 2. 5. Pagkukuwento ng kaniyang yaya ukol sa asuwang. Panonood ng mga ibon. Ang una niyang kalungkutan ay ang pagkamatay ng kaniyang nakababatang kapatid na si Concha. 7. tampoy. 2. Pagpunta sa Antipolo noong Hunyo 6. nuno. at tikbalang. Paggagawa ng imahen mula sa putik (clay). 2. 3.2. Mga Ala-ala ng Kamusmusan 1. Araw-araw na pagdadasal sa oras ng angelus. Ang paligid ng kabahayan ay natataniman ng mga punong atis. Ang bakuran ng bahay ay naging alagaan ng mga manok at pabo. Ang hindi niya malimutan ay ang kuwento ng kaniyang ina ukol sa gamo-gamo. . macopa. balimbing. 4.

Namana 1. at malayang pag-iisip. paggalang sa sarili. . katipiran. 2. Sa edad na 8 ay sinulat niya ang isang drama na nakaukol sa kapistahan ng Calamba at ang nasabing gawa ni Rizal ay binili sa kaniya ng gobernadorcillo ng Paete. paghahangad sa paglalakbay. Mula sa kaniyang ina ay namana niya pagpapakasakit sa sarili at pagnanais sa sining at panitikan.3. 4. katiyagaan. 1. Sa edad na 8 ay kaniyang isinulat ang tulang Sa Aking mga Kabata na nagbibigay ng pagpapahalaga sa kaniyang sariling wika. Mula sa kaniyang mga ninunong Tsino ay namana niya ang pagiging seryoso. 3. 5. 4. Kapaligiran 1. at pagmamahal sa mga bata. Laguna. at katapangan. 2. Ang kapaligiran ng Calamba ay nagsilbing kaniyang pang-enganyo sa pagmamahal sa sining at literatura. Mula sa kaniyang mga ninunong Espanyol ay namana niya kapinuhan sa pagkilos at kanipisan sa insulto. Mga Inpluwensiya Kay Rizal 1. Mula sa kaniyang ama ay namana niya ang pagtitiyaga sa trabaho. Mula sa mga ninunong Malayo ay namana niya ang pagmamahal sa kalayaan.

ANG PAG-AARAL SA CALAMBA AT BIÑAN 1. Pagpunta sa Biñan .ang unang guro ni Rizal  Maestro Celestino  Lucas Padua  Leon Monroy 2.  Manuel Alonzo ay natutunan niya ang kahalagahan ng pagpapalakas ng katawan. 3. Ang kaniyang kapatid na si Paciano ay nagturo sa kaniyang kaisipan ukol sa pagmamahal sa kalayaan at katarungan. 4. Mga Unang Guro ni Rizal  Doña Teodora Alonzo . Mula sa kaniyang tatlong mga kapatid ay nainpluwensiyahan siya ng mga sumusunod:  Jose Alberto Alonzo ay natutunan niya ang pagmamahal sa sining. KABANATA 3 . 5. Mula sa kaniyang mga kapatid na babae ay natutunan niya ang paggalang sa mga kababaihan. Ang pakikinig niya sa mga kuwento ng kaniyang yaya ay nagbigay sa kaniyang interes sa mga kuwentong bayan at mga alamat. Padre Leoncio Lopez ay natutunan niya ang pagmamahal sa makaiskolar at pilsopikal na pag-iisip.2. 6.  Gregorio Alonzo ay natutunan niya ang ang malabis na pagkahilig sa pagbabasa.

e. . siya ay napapalo ng kaniyang maestro halos araw-araw dahilan sa mga sumbong laban sa kaniya ng kaniyang mga kamag-aral. f. Nagkaroon din siya ng away sa mga bata sa Biñan isa na rito si Andres Salandanan na tumalo sa kanya. Latin at iba pang mga aralin. Nag-aral si Rizal ng pagpipinta kay Matandang Juancho na dito ay nakasama ng kaniyang kaeskuwelang si Jose Guevarra. ni Rizal ang pag-aaral sa Biñan noong Disyembre 1870 pagkatapos ng halos isa at kalahating taon. Sa kabila ng kahusayan ni Rizal sa pag-aaral. Sa pagsapit ng ilang buwan si Rizal ay nanguna sa kaniyang mga kaeskuwela sa mga Espanyol. b.  Sinamahan siya ng kaniyang kapatid na si Paciano. d. Hunyo 1869 . Sa unang pagkikita niya sa kaniyang guro ay sinabi niya ang kaniyang kakauntian ng kaalaman sa Espanyol at Latin.  Justiniano Aquino Cruz . Sinabi ni Rizal na ang kaniyang guro ay may kahusayan sa balarilang Espanyol na sinulat nina Nebrija at Gainza. h. g. c.ang naging guro ni Rizal sa Biñan.si Rizal ay umalis ng Calamba para magtungo sa Biñan para mag-aral. Nakaaway ni Rizal si Pedro na anak ng kaniyang guro. Mga Naging Gawain sa Pag-aaaral a. 3.

Ang kaniyang kapatid na si Paciano ay naging malapit na mag-aaral ni Padre Jose Burgos. b. Mariano Gomez. ito ay pinaglakad mula Calamba hanggang Santa Cruz. b. Sa kaniyang pag-uwi sa Calamba ay nabalitaan niya ang Pag-aalsa sa Cavite at ang pagbitay sa tatlong paring martir na sina Jose Burgos. at Jacinto Zamora. Laguna na ang layo ay 50 kilometro. . ang ina ni Rizal ay pinagbintangan na nagbabalak na lasunin ang asawa ng kaniyang kapatid (Jose Alberto). Ang mga kaaway ng pamilyang Rizal at ang hipag ng kaniyang ina ay nagkipagsabawatan upang maisangkot ang ina sa nasabing bintang na paglason. d. 4. ni Rizal ang Biñan sakay ng Barkong Talim na naghatid sa kaniya sa Calamba. Kawalan ng Katarungan sa Kaniyang Ina a.i. Pagkatapos na madakip ni Donya Teodora. c. c. Si Paciano sa maraming pagkakataon ay naibahagi kay Rizal ang mag ideya at pilosopiya ni Jose Burgos. Ang ina ni Rizal ay nakulong sa loob ng dalawa at kalahating taon. 5. Pagkatapos ng kamatayan ng Gomburza. Ang Gomburza a.

. 1872 – sinamahan si Rizal ni Paciano para magpunta sa Maynila. b. Aritmetika. at Pagbasa sa Colegio ng San Juan de Letran. Hindi tinanggap si Rizal sa Ateneo dahilan sa siya 1) huli na sa patalaan 2) maliit para sa kaniyang edad 3) Sa unang pagkakataon ay ginamit ni Jose ang kaniyang apelyidong Rizal imbes na Mercado. Kumuha ng pagsusulit sa mga aralin ng Aral Kristiyano. June 20. Ang Pagpasok ni Rizal sa Ateneo a.KABANATA 4 PAG-AARAL SA ATENEO 1. Nagbalik si Rizal sa Calamba mula sa Maynila para dumalo ng kapistahan sa kaniyang pagbabalik sa Maynila ay nagbago ng isip si Rizal at nagbalak na pumasok sa Ateneo. 4) Manuel Xerex Burgos – ang pamangkin ni Jose Burgos na tumulong upang makapasok si Rizal sa Ateneo.

b) Nagsimula siyang nasa mababang ranggo sa imperyong Cartago ngunit sa paglipat ng mga linggo ay nagawang makapanguna sa kaniyang mga kamag-aral.J. na nasa labas ng Intramuros. Ang layunin ng edukasyon ng mga Jesuita ay ang hubugin ang mga mag-aaral sa mga aral ng Katolisismo. Sistema ng Edukasyong Heswita I.5) Nanirahan siya sa isang paupahang bahay na pag-aari ni Señora Titay sa Daang Caraballo. III. II. Hinati ang klase sa dalawang pangkat 1. kaalaman sa sining at agham. . Padre Jose Bech S. – ang guro ni Rizal sa kaniyang unang taon sa Ateneo. Ang isang matalinong Katoliko mula sa pananaw ng mga Jesuita ay magiging mabuting tagapagtanggol ng simbahan. Unang Taon sa Ateneo (1872-73) a. c) Napanalunan niya ang kaniyang unang gantimpala sa kaniyang pag-aaral – isang larawang pangrelihiyon. 2. Imperyong Romano – katawagan sa mga internos o mga mag-aaral na nakatira sa loob ng bakuran ng Ateneo. 1. Mas adbanse ang edukasyong ipinagkakaloob ng mga Jesuita kumpara sa mga kolehiyo noong sa Pilipinas. 2. Imperyong Cartago – katawagan sa mga externos o mga mag-aaral na nakatira sa loob ng bakuran ng Ateneo. Ang pangunahing pilosopiya ng Ateneo ayAd Majorem Dei Gloriam – Para sa Higit na Kadakilaan ng Diyos.

d) Upang mapagbuti ni Rizal ang kaniyang kaalaman sa wikang Esanyol siya ay nagpaturo ng aralin sa Colegio de Santa Isabel sa panahon ng kaniyang pamamahinga sa tanghali. . b) Hindi nagpakita ng pangunguna sa pag-aral si Rizal dahilan sa sama ng loob dailan sa hindi magandang puna ng guro sa kaniya c) Dumating sa Ateneo ang ilan sa kaniyang mga dating kamag-aral sa Biñan. e) Nagsimula si Rizal ng kaniyang pagkahilig sa pagbabasa at ilan sa mga aklat na ito ay ang mga sumusunod:  Count of Monte Cristo na sinulat ni Alexander Dumas. d) Hinulaan ni Rizal ang nalalapit na paglaya ng kaniyang ina. si Rizal ay hindi naging masaya dahilan sa nasa bilangguan ang kaniyang ina. 2. f) Sa bakasyon ng 1873. Ikalawang Taon sa Ateneo (1873-74) a) Walang masyadong mahalagang pangyayari kay Rizal sa Ateneo sa taong ito. Lihim na pumunta sa Santa Cruz para dalawin ang kaniyang ina at kinuwentuhan niya ang ina ukol sa kaniyang pag-aaral sa Ateneo. e) Sa kalagitnaan ng taon si Rizal ay hindi nagbuti sa kaniyang pag-aaral upang mapanatili ang kaniyang pangunguna sa klase ito ay dahilan sa kaniyang sama ng loob sa hindi makatwirang puna ng guro sa kaniya.

 Hindi rin kinakitahan ng pangunguna si Rizal sa klase. Feodor Jagor. b) Sinabi ni Rizal na si Padre Francisco de Paula Sanchez ay isang modelo ng katuwiran at pagsisikap para sa pagunlad ng kaniyang mga mag-aaral. 5. 3.J. Universal History na sinulat ni Cesar Cantu na pinilit niyang ipabili sa kaniyang ama. c) Dahilan dito ay nagbalik ang sigla ni Rizal sa pag-aaral at natapos ang taon ng pag-aaral na mayroong limang medalya.  Dumating ang kaniyang ina at ipinaalam kaniyang paglaya kay Rizal. Ang nasabing pari ang humikayat kay Rizal para mag-aral na mabuti. Huling Taon sa Ateneo (1876-77) a) Naging ganap ang sigla ni Rizal sa kaniyang pag-aaral sa Ateneo.  Travels in the Philippines na isinulat ni Dr. Ika-apat na Taon sa Ateneo (1876-77) a) Sa taong ito ay nakilala ni Jose Rizal si Padre Francisco de Paula Sanchez S. 4. . Ikatlong Taon sa Ateneo (1875-76)  Nagbalik si Rizal sa Ateneo para sa kaniyang Ikatlong Taon.  Natalo siya ng mga kamag-aral na Espanyol sa wikang Espanyol dahilan sa mas mahusay ang mga ito sa sa tamang pagbigkas. lalo na sa pagsulat ng mga tula.

Mariano Katigbak – kapatid ni Segunda at kaibigan ni Rizal. 7. Mga Naging Ibang Gawain sa Ateneo (a) Mga Samahan na Kinasapian ni Rizal 1. (c) Nag-aral siya ng paglililok kay Romualdo de Jesus. (d)Nag-aral din siya ng eskrima at gymnastics. Kalihim ng Marian Congregation 2. .nagsabi kay Rizal na tigilan na ang pagsulat ng tula. La Concordia – ang paaralan na pinapasukan ni Segunda Katigbak. Unang Pag-ibig ni Rizal i. iii. 8. ii. Kasapi ng Academy of Spanish Language 3. Kasapi ng Academy of natural Sciences (b)Nag-aral siya pagguhit kay Agustin Saez na kilalang mahusay na pintor na Espanyol. Segunda Katigbak – ang babaeng unang minahal ni Rizal. Manuel Luz – ang lalaking takdang mapangasawa ni Segunda. (e) Padre Jose Villaclara . Likhang Lilok (a) Imahen ng Birheng Maria na ipagkakaloob sana ni Rizal kay Padre Lleonart. 6. 1877 at natamo sa paaralan ang Bachiller en Artes.b) Nagtapos si Rizal sa Ateneo noong Marso 23. iv.

4. 3. 2. Sa ikalawang Semestre ng nasabing taon ay natanggap ni Rizal ang sulat ni Padre Pablo Ramon SJ na nagpapayo sa kaniya na kumuha ng Medisina. Kinuha ni Rizal ang kurso dahilan sa kaniyang pagnanais na magamot ang kaniyang ina.KABANATA 5 PAG-AARAL NG MEDISINA SA UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS (1877-82) 1. 8. Padre Pablo Ramon SJ – ang hiningan ni Rizal ng payo ukol sa kaniyang dapat na maging kurso sa UST. Ang una niyang kursong kinuha ay Pilosopia Y Letra bunga ng mga sumsusunod na dahilan:  Ito ang gusto ng kaniyang ama  Wala pa siyang tiyak na kursong gusto 6. Sa unang semestre ng taong 1877-78 si Rizal din ay nag-aral sa kursong perito agrimensor sa Ateneo. . 5. Ang planong pagpasok ni Rizal sa unibersidad ay tinutulan ng kaniyang ina dahilan sa pagkakaroon nito ng maraming kaalaman ay nanganganib ang buhay ni Rizal. Noong Abril 1877 nagpatala para mag-aral si Rizal sa Unibersidad ng Santo Tomas. Sa pagtatapos ni Rizal sa Ateneo ay naghanda siya para sa pag-aaral sa unibersidad. Sa kabila ng pagtutol ng kaniyang ina si Rizal ay isinama ni Paciano sa Maynila para mag-aral. 7.

Noong 1880. si Rizal ay lumahok sa paligsahan ng Liceo Artistico-Literario ukol bilang pag-paparangal sa ika-400 taon ng kamatayan ni Miguel de Cervantes. 11.  Leonora Valenzuela – kapitbahay ng inuupahang bahay ni Rizal.Ang paligsahan ay para lamang sa mga Pilipino. Sa kanilang pagsusulatan ay ginagamit ni Leonor ang pangalang Taimis. Kaniya itong pinadadalhan ng sulat sa pamamagitan ng hindi nakikitang tinta. Ang paligsahan ay bukas sa mga Pilipino at Espanyol. Noong 1879. Si Rizal ay naging biktima ng isang opisyal na Espanyol noong 1878. 12. Nagkaroon si Rizal ng relasyon sa mga sumusunod na babae:  Binibining L. 10.9. . Sa nasabing paligsahan ay nanalo ng unang gantimpala ang kaniyang tulang sinulat na may pamagat na A La Juventud Filipina. – isang babae na taga Calamba na laging dinadalaw ni Rizal sa gabi sa panahon ng bakasyon na umuwi siya mula Maynila na bigo kay Segunda Katigbak. Si Rizal ay pinalo ng sable sa likod ng nasabing opisyal. si Rizal ay lumahok sa paligsahan ng Liceo Artistico-Literario.  Leonor Rivera – pinsan ni Rizal at anak ng kaniyang inuupahang bahay. Sa nasabing paligsahan ang kaniyang ginawang akda na may pamagat na El Consejo de los Dioses ay nanalo ng unang gantimpla.

 Jose Mercado – ang ginamit na pangalan ni Rizal sa kaniyang lihim na pag-alis patungo sa Espanya. Hindi naging masaya si Rizal sa UST bunga ng mga sumusunod na kadahilanan.  Galit sa kaniya ang mga guro ng UST  Minamaliit ang mga mag-aaral na Pilipino ng mga Espanyol  Makaluma ang sistema ng pagtuturo sa UST KABANATA 6 – PAGPUNTA SA ESPANYA (1982-85) A. Kampeon ng mga Estudyante – Nagtayo sina Rizal ng isang samahan na tinatagwag naCompañerismo sa layunin na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga pang-iinsulto ng kanilang mga kamag-aral na Espanyol.  Antonio Rivera – ang ama ni Leonor Rivera na kumuha ng pasaporte ni Rizal patungo ng Espanya. 14. Sa pagtatapos ni Rizal sa kaniyang ika-apat na taon ng pag-aaral ng medisina sa UST si Rizal ay nagbalak na tumungo ng Espanya para dito magpatuloy ng pag-aaral. 2. Ang Lihim na Pag-alis ni Rizal  Paciano – ang nagbalak ng pag-alis ni Rizal para magtungo sa Europa. Ang Pag-alis 1.13. .

Mayo 8. Nakarating siya sa Colombo at sinabi niyang maganda ang lunsod kaysa sa Singapore. 2. 4. Donato Lecha – ang kapitan ng barkong Salvadora. Harding Botaniko b. Ang kaniyang sinabi sa Port Galle ay masyadong malungkot ang lunsod. Estatwa ni Thomas Stanford Raffles – tagapagtatag ng Singapore. Templong Budista d. Port Galle.3. 2. Singapore 1. 3. . Umalis si Rizal sa Pilipinas noong Mayo 3. Nilisan ni Rizal ang Singapore sakay ng barkong Djemnah. 1882 sakay ng barkong Salvadora. Colombo 1. B. Dinalaw ni Rizal ang mga sumusunod: a. 1882 – narating ni Rizal ang Singapore. 3. Hotel de la Paz – hotel na tinuluyan ni Rizal sa Singapore. at Maynila. Maraming iba’t ibang lahi ang nakasabay ni Rizal sa barko Djemnah at binalak ni Rizal na magsalita ng Pranses ngunit hindi siya naintidihan ng mga ito. B. 4. Distritong Pamilihan c.

B. Dito nakita ni Rizal ang mga tao na nagsasalita ng iba’t ibang mga wika. 3. 3. Ferdinand de Lesseps – isang diplomatikong Pranses na nagplano ng pagtatayo ng Suez Canal. Kinabukasan ay narating niya ang daungan ng Merselles at kaniyang binisita ang Chateu d’If na siyang lugar na binanggit ni Alexander Dumas sa kaniyang nobelang Count of Monte Cristo. Hunyo 15. Nakarating si Rizal sa Port Said na dulong bahagi ng Ehipto. Narating niya ang Barcelona noong Hunyo 16. 1882 nilisan ni Rizal ang Merseilles aty narating ang Barcelona sakay ng tren galing Pransiya. Naples at Merseilles 1. Nagtungo ang barkong Djemnah sa Europa at noong narating ni Rizal ang Naples noong Hunyo 11. Suez Canal 1. Hindi maganda ang unang impresyon ni Rizal sa Barcelona dahilan siya ay napatira sa hindi magandang bahagi ng lunsod. 2. . Suez Canal – isang lagusang tubig na naguugnay ng Red Sea at Mediterrenean Sea. B. 2. 1882. B. 1882. 2. Barcelona 1.

Diariong Tagalog – isang mapangahas na pahayagan sa Maynila na naglathala ng kaniyang mga artikulo. Basilio Teodoro – ang patnugot ng Diariong Tagalog. ang mga tao ay palakaibigan.4. 5. Sa bandang huli ay nagbago ang kaniyang pananaw sa Barcelona dahilan sa nakita niya ang lunsod ay nagtataglay ng kalayaan at liberalismo. Dito rin ginamit ni Rizal ang pangalan sa panulat na Laong Laan. 2. Iba pang mga artikulong ipinadala ni Rizal sa Diariong Tagalog  Los Viajes  Revista del Madrid B. Marcelo H. at magagalang. 4. Del Pilar – ang nagsalin ng Amor Patrio mula sa wikang Espanyol sa wikang Tagalog. Amor Patrio – ang unang akda ni Rizal sa labas ng bansa. Amor Patrio 1. B. Paglipat sa Madrid . 3. Plaza de Cataluña – ang paboritong kaininan ng mga mag-aaral na Pilipino sa Barcelona at dito binigyan si Rizal ng isang piging bilang pagbati sa kaniyang pagdating. 5.

3. Naging matipid si Rizal sa kaniyang pagastos 6.1. Pinayuhan ni Paciano si Rizal na lumipat ng Madrid. Nagpatala si Rizal sa Universidad Central de Madrid sa mga kursong: a. Nagbasa ng maraming mga aklat 5. Namamasyal sa mga galerya ng sining at mga museo 4. Pranses b. English 3. Aleman c. 2. Nagsanay ng eskrima at pagbaril sa Hall of Arms of Sanz y Carbonell 3. Pagpipinta at Paglilok sa Academy of Fine Arts of San Fernando b. Nagsikap na Matutunan ang mga sumusunod: a. Pilosopiya at Pagsulat 2. Nakatanggap siya ng sulat mula kay Jose Cecilio na nagbabalita ng malungkot na kalagayan ni Leonor buhat ng siya ay umalis. Buhay sa Madrid 1. B. Sa Barcelona ay nabalitaan ni Rizal ang balita ukol sa epidemya ng kolera sa Pilipinas. Medisina b. Ang tanging sugal na tinayaan ni Rizal ay ang lotto . Nag-aral ng mga wikang: a.

Pag-ibig kay Consuel Ortiga y Perez 1. Sumali si Rizal sa nasabing samahan upang mahingi ang tulong ng mga ito sa kaniyang paglaban sa mga prayle sa Pilipinas. Masonerya – isang pandaigdig na kapatiran ng mga taong may malayang kaisipan. Hindi itinuloy ni Rizal ang panliligaw sa dalaga dahilan sa: a. Tapat siya kay Leonor b. Nagpapalipas ng mga libreng oras sa bahay ng mga Paterno B. 2. 4. Pinadalhan ni Rizal ng isang tula ang dalaga na may pamagat na A La Señorita C. Sa Madrid ay nakilala ni Rizal ang mga kilalang liberal ng Espanya na ang mga ito ay kabilang sa samahan ng mga Mason. .7. Consuelo – ang anak na dalaga ni Don Pablo na umibig kay Rizal. Y P. 3. 2. Nagkaroon ng pagkakataon si Rizal na makabisita sa bahay ni Señor Pablo Ortiga y Rey na dating alcalde ng Maynila sa panahon ng panunungkulan ni Gobernador Heneral Polavieja. Ang kaniyang kaibigang si Eduardo de Lete ay nanliligaw sa dalaga B. O. 3. Si Rizal Bilang Mason 1.

Kumuha si Rizal ng pagsusulit sa kaniyang aralin sa Griego na hindi man lamang nagaalmusal at nananghalian. Dahilan dito ay hindi nakarating ang sustento ni Rizal sa Madrid. Logia de Acacia – ang balangay ng Masoneya na inaniban ni Rizal. B. Paghihirap sa Paris 1.RIZAL SA PARIS HANGGANG BERLIN I. Pagpugay kina Luna at Hidalgo 1. B. Pagtatapos sa Pag-aaral 1. Natapos ni Rizal noong 1885 ang kaniyang kurso sa Medisina at Pilosopiya KABANATA 7 . Nagkaroon ng paghihirap si Rizal sa Madrid dahilan sa hindi naging maganda ang ani sa kanilang lupa. 2.4. 3. Sa Paris (1885-86) . B. Ipinagbili ni Paciamo ang bisiro ni Rizal para may maipadala lamang kay Rizal. Nagkaroon ng pagpupugay ang mga Pilipino dahilan sa pagkapanalo nina : a) uan Luna sa Spolarium b) elix Resurecion Hidalgo sa Virgines Christianas Expuesta F J al Populacho.

1. Naninirahan . 4. 5.dinalaw ni Rizal ang makasaysayang lunsod ng Heidelberg na kilala sa kanyang unibersidad. 2. 2. Pebrero 3. Nagtungo si Rizal sa kanyang layunin na magpakadalubhasa sa optalmolohiya o paggamot sa mata. Sa labas ng kaniyang oras sa klinika ni Dr.nakarating si Rizal sa Paris at naglingkod bilang katulong ni Dr. 1886 . I. Heidelberg 1. Sa Barcelona kaniyang nakilala si Eusebio Carominas ang patnugot ng pahayagang La Publicidad . Loius de Weckert na pangunahing optalmolohista ng Pransiya. 3. Pagkatapos ng kanilang mga gawain sa Paris si Rizal ay nagtungo ng Alemanya para sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral sa optalmolohiya. Nobyembre 1885 . Weckert ay kanyang kaibigan partikular na dito ang pamilyang Pardo de Tavera. Bago nagtungo sa Paris pansamantalang tumigil si Rizal sa bahay ni Maximo Viola na nag-aaral ng medisina sa Barcelo. Nanatili dito si Rizal mula Nobyembre 1885 hanggang Pebrero 1886.

I.isang bayang bakasyunan sa . A Las Flores de Heidelberg . 3. 3. 1. 5. Otto Becker. 1886 . Napamahal kay Rizal ang pamilya ni Pastor Ullmer at ito ay kaniyang ipinadama niya sa pamamagitan ng pagsulat sa anak nito na si Friedrich Ullmer na nagpapasalamat sa kabutihan ng nasabing pamilya. Sa nasabing lunsod inabutan si Rizal ng selebrasyon ng Ikalimang Daan Taon ng Pagkakatatag ngHeidelberg.petsa ng unang sulat ni 1.siya sa isang boarding house na tinitirhan ng mga mag-aaral ng abogasya. 2. isang kilalang doktor ng optalmolohiya sa Alemanya.pastor protestante na tinigilan ni Rizal habang siya ay nagbabakasyon sa Wilhelmsfeld. Wilhelmsfeld Alemanya kung saan si Rizal ay tumigil ng tatlong buwan. Sa Heidelberg si Rizal ay naglingkod bilang katulong sa klinika ni Dr. Unang Sulat kay Blumentritt Rizal na ipinadal. 4. Hulyo 31. I. Karl Ullmer. Wilhelmsfeld .a niya kay Blumentritt.ang tulang sinulat ni Rizal sa kagandahan ng mga bulaklak ng Heidelberg.

isang lunsod sa Alemanya na 2.binisita ni Rizal ang lunsod na ito at dito ay kaniyang nakilala si Dr. Pagtanggap kay Rizal sa Kalipunang Siyentipiko sa Berlin 1. Adolph Mever ang direktor ng Museo ng Antropolohiya at Etnolohiya. Austria na interisado sa pag-aaral ng mga diyalekta ng Pilipinas.isang propesor sa Ateneo ng Leitmeritz. I. Leipsig at Dresden kaniyang binisita upang dumalo ng aralin sa Kasaysayan at Sikolohiya. Dresden . Isinalin din ni Rizal ang akda ni Hans Christian Andersen. Dito ay kanyang naging kaibigan si Friedrich Ratzel na kilalang mananalaysay at si Dr. I. . 1. Hans Mever na isang kilalang antropologo.pamagat ng aklat na nakasulat sa wikang Espanyol at Tagalog na ipinadala ni Rizal kay Blumentritt upang magamit niyang batayan sa pag-aaral ng wikang Tagalog.hinangaan ni Rizal ang lunsod na ito dahilan sa pagkakroon nito ng siyentipikong kapaligiran at malaya sa pagtatangi ng lahi. Leipsig . 3. 4. Aritmetika .2. 3. Berlin . Ferdinand Blumentritt .

Rudolf Virchow . I.kanyang inimbitahan si Rizal na magsalita sa isang pagpupulong ng Ethnographic Society ng Berlin. Buhay ni Rizal sa Berlin a.isang kilalang antropolohistang Aleman na nakilala ni Rizal sa Berlin. Dr. Joest .nakatagpo ni Rizal ang nasabing manlalakbay na sumulat ng isang akalt tungkol sa Pilipinas. Dr. Karl Ernest Schweigger. Tagalog Verskunt . Dr. W. Palawakin ang kaalaman sa agham at wika c. Feodor Jagor . 7. 4.isang kilalang heograpong Alemanya na nakilala ni Rizal sa Berlin.2. 6. Dr. Makilahok sa mga kilalang siyentipikong Aleman 1. Magmasid sa kalagayang pulitikal at kabuhayan ng Alemanya d. Rudolf Virchow .ang pamagat ng papel panayam na binasa ni Rizal sa isinagawang pagpupulong ngEthnographic Society ng Berlin. 5. Dr. Mga dahilan ni Rizal sa Pagtigil sa Berlin . 3.isang kilalang optalmolohista ng Berlin at dito si Rizal ay naglingkod sa klinika. Palawakin ang kaalaman sa optalmolohiya b.

Walang dumating na padalang pera mula sa Calamba b. Paghahati ng Pagsulat ng Noli Me Tangere a. Naglalaba ng kaniyang sariling damit sakit na tuberkulosis KABANATA 8 . Matiyaga c. Ang Ideya at Pagsulat ng Noli 1. 2. 1884 . d.e.PAGPAPALIMBAG NG NOLI ME TANGERE I. 1/2 sa Espanya . Uncle Tom's Cabin .petsa ng pagtitipon kung saan pinanukala ni Rizal sa grupo ng mga Pilipino na magsulat sila ng isang nobelang ukol sa kalagayan ng Pilipinas. Edukada d. Obserbasyon sa Mga Kababaihang Aleman a. Ipalimbag ang Noli Me Tangere 1. Kumakain lamang ng isang beses sa isang araw c. Naghihinala siya sa pagkakaroon ng sintomas ng 3. Enero 2. Seryosa b.isang nobela na sinulat ni Harriet Beecher Stowe na tumatalakay sa buhay ng mga aliping itim sa Amerika. Paghihirap sa Berlin a. palakaibiganin 1.

Pebrero 21. Antonio Ma. Berlin Buchdruckrei-Action-Gesselschaft .lumabas ng palimbagan ang nobelang Noli Me Tangere.Hidalgo . Mga Unang Pinadalahan ni Rizal ng kopya ng Noli a. Mariano Ponce e. 1887 .000 kopya. Marso 21. 1/4 sa Pransya c. 4. 1. 1887 . Felix Resurrecion. Regidor c. 1/4 sa Alemanya Wilhelmsfeld . Ferdinand Blumentritt b.b. 2. 3.dito tinapos ni Rizal ang mga huling kabanata ng Noli Me Tangere.ang palimbagan na tumanggap upang ilaathala ang Noli Me Tangere sa halagang P300 sa daming 2.ang nagsilbing tagapagligtas ng Noli Me Tangere sa pamamagitan ng pagpapahiram niya kay Rizal ng halagang P300 upang magamit sa pagpapalimbag ng nasabing nobela. Graciano Lopez-Jaena d. Dr. 5. 6.petsang natapos ang Noli Me Tangere at inihanda para sa pagpapalimbag. Maximo Viola .

Jagor . 3. 2. A. Ang Paglalakbay 1.nagpayo kay Rizal na padalhan muna ngg telegrama si Blumentritt bago siya pumunta ng Leitmeritz.isang obra maestrang pinta na labis na hinangaan ni Rizal sa Dresden. Mayo 11. Binisita ni Rizal si Dr.nagsimula ang paglalakbay nina Rizal at Viola sa Europa. 3. Prometheus Bound .1. Adolph Meyer sa Museo ng Sining.ang isang kabanata na inalis ni Rizal sa Noli Me Tangere upang makatipid siya sa presyo ng pagpapalimbag ng nobela. 2. Elias at Salome . A. Mayo 13. 1887 . 1887 . Dr. Leitmeritz 1. KABANATA 9 .PAGLALAKBAY SA EUROPA KASAMA NI VIOLA I. Ang kanilang paglalakbay sa Dresden ay napataon sa Eksposisyon ng mga Bulaklak.dumating si Rizal sa Leitmeritz at dito siya ay sinalubong ni . Kinuha ni Rizal ang pamagat ng Noli Me Tangere mula sa ebanghelyo ni San Juan. Dresden 1. Inihandog ni Rizal ang Noli Me Tangere sa inang bayan. 4.

anak d.isang bantog na naturalista na nakilala ni Rizal sa Leitmeritz.anak c.Prof. 3. Prague 1. A.ipinakilala ni Blumentritt si Rizal at kaniyang hinangaan ang katalinuhan ni Rizal sa madaling pagkatuto ng wikang Aleman.dito tumira sina Rizal at Blumentritt habang bumibisita sa Leitmeritz. 2. Conrad . Rosa ang asawa ni Blumentritt b. 3. Nakilala ni Rizal ang pamilya ni Blumentritt a. . Ferdinand Blumentritt sa istasyon ng tren dala ang larawan na pagkakakilalanan kay Rizal. Dolores .isa sa mga kilalang siyentipiko ng Europa nma nakilala ni Rizal sa Leitmeritz. Dinalaw ni Rizal at Viola ang lunsod na ito noong Mayo 17 -19. Carlos Czepelak . Hotel Kreb . 2. 1887. Fritz – anak 1. Robert Klutschak . Burgomaster . Dr.

2.ang professor ng natural history ng Unibersidad ng Prague na dinalaw ni Rizal sa lunsod dala ang sulat ng pagpapakilala ni Blumentritt. A. Pagbaybay sa Ilog Danube 1. 2. Binisita ni Rizal sa lunsod na ito si Norfenfals na isa sa mga pinakadakilang nobelista ng Europa noong panahong iyon.ang dakilang astronomo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Danube .2. Dr. Sa dakong huli hinangaan din niya si Rizal sa katalinuhang taglay nito.isa sa mga malalaking ilog ng Europa. Willkom . Vienna 1. Dito napansin ni Viola sa unang pagkakataon ang kakaibang gamit ng mga tagarito na papel na napkin sa kanilang pagkain. Binisita ni Rizal at Viola ang libingan ni Copernicus . A. Hotel Metropole . Nagsakay sina Rizal at Viola ng bangka upang makita ang kagandahan ng ilog at ng kanyang mga pangpang.hotel na tinigilan nina Rizal at Viola sa Vienna. Binisita din nila ang kuweba na nagsilbing bilangguan ni San Juan Nepomuceno pati na ang tulay na pinaghulugan nito. Lintz tungo sa Rheinfall . 3. A. 4.

4. Ulm . 2.1. Rheinfall . Aleman b.dinalaw nina Rizal at Viola ang katedral ng lunsod na kilala bilang pinakamalaki at pinakamataas at pinanhik ang tore nito." A. Switzerland 1. Nuremberg . Pranses c.nakita ni Rizal ang talon na ito na kanyang sinabing "pinakamaganda sa buong Europa. Italyan .sa lunsod na ito ay dinalaw nina Rizal at Viola ang museo na nagtataglay ng mga kagamitang pangpahirapna ginamit sa panahon ng Ingkisisyon at ang pagawaan ng manyika na pinakamalaking industriya ng lunsod. Munich .kay Rizal ang lunsod na ito ang pinakamaganda sa buong Europa. 3. Geneva . Mga wikang sinasalita ng mga tagaSwitzerland a.dinalaw nina Rizal at Viola ang lunsod at panandaliang namasyal upang malasahan angMunich beer na bantog sa buong Alemanya. 2.

Milan c. Italya 1. 2. Florence e. Sa Geneva inabutan si Rizal ng kanyang ika26 na taong kaarawan at kanyang pinakain si Viola ng isang masaganang pagkain. Hinangaan ni Rizal ng labis ang karangyaan ng nasabing lunsod. Roma . Dito niya natanggap ang isang telegrama ukol sa isinasagawang Eksposisyon sa Madrid na ang ipinapakita sa Pilipinas ay ang mga tribo ng Igorot na suot na bahag at mga makalumang kagamitan ay pinagtatawanan ng mga taga. Rome 1. Mga kahanga-hangang tanawin na binisita ni Rizal sa Roma a. Capitolium b.Madrid. 1887. Venice d. Bato ng Tarpeian . Dito sa lunsod ng Geneva naghiwalay sina Rizal at Viola. Turin b.1. Si Rizal para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa Italya at si Viola naman para magbalik sa Barcelona. 3. A. 2. Mga lunsod ng Italya na binisita ni Rizal a.nakarating si Rizal sa "lunsod ng mga Caesar" noong Hunyo 27.

Vaticano . Kanyang nakita ang Basilica de San Pedro . Silvestre Ubaldo c. Jose Cecilio 1. Mga Dahilan ng Pagbabalik a.ang pinakamalaking simbahan sa mundo. Paglingkuran ang kanyang mga kababayan c.ang lunsod na sentro ng Katolisismo sa mundo at dinalaw ito ni Rizal noong Hunyo 29. Forum Romanum e. Palatinum d. Paciano Rizal b. KABANATA 10 ANG UNANG PAGBABALIK A. 1887. Simbahan ng Santa Maria Magigiore 1. Ampiteatro f. Itanong kung bakit hindi na nasulat si Leonor . Makita ang epekto ng kanayng nobelang Noli Rivera d. Mga Tumangging magbalik si Rizal sa Pilipinas a.c. Tistisin ang mata ng kanyang ina b. Desisyon na magbalik sa Pilipinas 1.

Napansin ni Rizal na sa limang taon niyang pagkakahiwalay sa bansa ay halos walang nagababago sa kaayusan at kaanyuan ng lunsod ng Maynila. . 1887 . Hulyo 30. Agosto 5. 1887 . Pagbabalik sa Calamba 1. A. 2. 1887 .nakarating ang Haipong sa Maynila.Hunyo 29.tumelegrama si Rizal sa kaniyang ama ukol sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. 4. Agosto 8.lumulan si Rizal sa barkong Diemnah ang barkong kanyang sinakyan noong siya ay magtungo ng Europa limang taon na ang nakakaraan. 3. Hulyo 3 . Paciano .nakarating si Rizal sa Saigon at sumakay ng barkong Haipong. Nagtayo si Rizal ng isang klinika sa Calamba upang maka-paglingkod sioya bilang manggagamot. 3.hindi niya hiniwalayan si Rizal sa mga unang araw ng pagbabalik nito sa Calamba dahilan sa kanyang pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid. A. 2.1887 .petsa ng makarating si Rizal sa Calamba. Pagbabalik Patungo ng Maynila 1. 1887 .

Kumita si Rizal ng P900 sa unang buwan ng kanyang paggagamot at sa buwan ng Pebrero 1888 ang halaga ay umabot ng P5.ang gobernador heneral na nagpatawag kay Rizal ukol sa usapin ng nobelang Noli Me Tangere at kanyang hinigian si Rizal ng isang kopya . 5. Nagtayo si Rizal ng isang gymnasium sa Calamba upang mailigtas ang kanyang mga kababayan sa bisyong tulad ng sugal at sabong. 7. Ang kanyang unang naging pasyente ay ang kanyang ina. 6.4. Emilio Terrero . 2. Ang mga magulang ni Leonor Rivera ay ayaw na makatuluyan ng kanilang anak na si Rizal. Nilapitan ng mga prayle ang gobernador heneral at naghahatid ng mga sumbong na laban sa nobelangNoli Me Tangere. Ang Kaguluhang Bunga ng Noli Me Tangere 1. nguni't hindi niya ito inoperahan sa dahilang ang katarata nito ay hindi pa noon hinog.000. Hindi nadalaw ni Rizal si Leonor Rivera dahilan sa pagtutol ng kanyang mga magulang na dalawin ang dalaga. 8. A. Tinawag si Rizal na Doktor Uliman ng mga taga -Calamba at naging bantog sa Calamba at mga karatig bayan at dinayo ng mga tao ang kanyang klinika.

3. 8. at Jose Bech upang hingin niya ang kopya ng Noli Me Tangere na kanyang ibinigay sa Ateneo.ng nasabing nobela. Pedro Payo . 5. ayaw ibigay ng mga pareng Jesuita ang kanilang mga kopya.ang arsobispo ng Maynila na kalaban ng mga Pilipino at nagpadala ng kopya ng Noli Me Tangere sa rektor ng Unibersidad ng Santo Tomas upang pagaralan ang nobela. Padre Salvador Font . subersibo. Hindi nagustuhan ni Terrero ang ulat ng lupon ng mga guro ng UST dahilan sa alam niyang kalaban ni Rizal ang mga Dominikano at ipinadala ang kopya ng Noli Me Tangere sa Permanenteng Lupon ng Sensura na binubuo ng mga pari at mga taong hindi alagad ng simbahan. Francisco Paula Sanchez. Walang kopyang maibigay si Rizal dahilan sa naubos na ang kanyang mga dala. . Binisita ni Rizal sa Ateneo ang kanyang mga dating guro na sina Padre Federico Faura. Ayon sa pag-aaral ng mga lupon ng mga guro ng UST ng rekomendasyon na ang Noli Me Tangere ay heretikal. at laban sa kaayusang pampubliko. 4. 7. Gregorio Echavarria . 6. paggawa at pagbibili ng mapanirang nobela.ang pinuno ng Lupon sa Sensura na nag-ulat na ang Noli Me Tangere ay subersibo at kontra sa simbahan at pamahalaan. Kanyang iminungkahi ang pagbabawal ng pag-aangkat.ang rektor ng UST at katulong ng lupon ng mga guro ng unibersidad na gumawa ng pagaaral sa nobelang Noli Me Tangere.

Mariano Ponce 5. Graciano Lopez Jaena 4. Padre Vicente Garcia . a) Jose Salamanca b) Luis M. Mga Tagapagtanggol ng Noli Me Tangere 1. 2. A.propesor ng kasaysayan sa Unibersidad Central de Madrid.isang Espanyol na dating Ministro ng hari ng Espanya at tagapagtanggol ng Noli Me Tangere.kanyang binatikos ang Noli Me Tangere sa kanyang inilathalang artikulo sa pahayagang La Espana Moderna.A. Mga Kaaway ng Noli Me Tangere 1.isang iskolar na paring Pilipino na gumawa ng isang polyeto na ginamitan niya ng . del Pilar 2. Padre Jose Rodriguez . 6. 7. Segismundo Moret . de Pando c) Fernando Vida 3. Vicente Barrantes . Ferdinand Blumentritt 8. Mga Senador ng Espanya na bumabatikos sa Noli Me Tangere. Ang mga polyetong isinulat niya ay ipinagbibili sa mga nagsisimba.prayle ng Guadalupe na naglabas ng walong polyeto na bumabatikos sa Noli Me Tangere. Marcelo H. Miguel Morayta . Antonio Ma. Regidor 3.

at pagbaril. Ang Pakikipagkaibigan kay Jose Taviel de Andrade 1. Naimpluwensiyahan si Gobernador Heneral Terrero ng kanyang nabasa sa Noli Me Tangere at nagpasimula ng imbestigasyon sa mga hacienda na pag-aari ng mga prayle upang maituwid ang mga pagmamalabis na nagaganap dito. Nakasama ni Rizal si Andrade sa pamamasyal. at may kultura naging ganap na magkaibigan sina Rizal at Andrade . Dahilan sa kapwa mga kabataan.isang tenyente ng hukbong Espanyol na inatasan ni Gobernador Heneral Terrero upang magsilbing tagabantay ni Rizal laban sa mga lihim niyang kaaway.pangalang panulat na Desiderio Magalang at kanyang sinagot ang mga akusasyon ni Padre Jose Rodriguez laban sa Noli Me Tangere at sa may akda nito. Tumulong si Rizal sa kanyang mga kababayan sa Calamba sa pagkuha ng mahahalagang datos ukol sa suliraning agraryo sa kanyang bayan. edukado. ang hacienda ng mga paring Dominikano ay sumasakop sa buong bayan ng Calamba. Suliranin Agraryo sa Calamba 1. 3. Jose Taviel de Andrade . . Lumabas sa pag-aaral na ginawa ni Rizal ang mga sumusunod: a. 2. iskrimahan. A. 2. 3. A.

b. 3. d. kagamitan. c. e. Sinisingil ng mataas na tubo ang mga kasama sa hacienda at kung hindi nakapagbabayad ay kinukumpiska ng mga tagapangasiwa ng hacienda ang mga hayop. Nakatanggap ng mga pagbabanta sa buhay ni Rizal ang kanyang mga magulang at pinaki-usapan siya ng kanyang mga kamag-anakan pati na ni Tenyente Jose Taviel de Andrade na umalis na muna ng Pilipinas. Ang mga kasama na siyang nahirapan ng labis sa paggawa sa hacienda ay pinapaalis na lamang mula sa lupa sa dahilan lamang sa mga mababaw na kadahilanan. A. si Rizal ay labis na kinamuhian ng mga prayleng Dominikano. Ang hacienda ay hindi man lamang nagkakaloob ng anumang tulong pinansiyal para sa mga pagdiriwang ng mga kapistahan. o maging ang bahay ng mga kasama. 2. at pagpapabuti ng agrikultura. Dahilan sa Noli Me Tangere at pakikialam ni Rizal sa suliraning agraryo sa hacienda sa Calamba. Pag-alis sa Calamba 1. Pinilit ng mga prayle ang Gobernador Heneral Terrero na iligpit si Rizal sa pamamagitan ng pagpaptapon sa kanya ngunit ang gobernador heneral ay hindi sumunod sa kagustuhan ng mga prayle. sa edukasyon ng mga kabataan. Ang tubo ng mga paring Dominikano ay patuloy na tumataas dahilan sa walang taros na pagpapalaki ng binabayarang upa sa lupa. .

kapatid at mga kaibigan. 1. 6. 2. hindi mabuti ang kanyang pakiramdam b. Napilitang umalis si Rizal sa Pilipinas bunga ng dalawang pangunahing kadahilanan. 7. 5.4. 1888 . Pinatawag si Rizal ni Gobernador Heneral Terrero at pinayuhan siya na umalis ng Pilipinas para sa kabutihan ng una. Peberero 3.China noong Pebrero 7.1888. umuulan noon ng malakas c. KABANATA 11 HONGKONG AT MACAU A. Victoria Hotel . Biyahe Patungo sa Hongkong 1. narinig niya na ang lunsod ay marumi. Hindi lumabas si Rizal ng Amoy bunga ng tatlong dahilan: a. Napapasanganib na rin ang buhay ng kanyang mga magulang.sumakay si rizal ng barkong Zafiro patungo ng Hongkong at nakarating sa Amoy. Mas higit siyang makalalaban para sa kapakanan ng byan kung siya ay magsusulat na malaya sa ibang bansa.dito nanuluyan si Rizal sa pagdating sa Hongkong .

2. Jose Sainz de Varanda - isang opisyal na Espanyol na sumusubaybay o nagmamanman kay Rizal sa Hongkong. 3. Nakatagpo ni Rizal sa Hongkong ang mga Pilipinong takas mula sa Marianas na hinuli ng mga Espanyol noong 1872. 4. Nakatagpo ni Rizal sa Hongkong si Jose Basa isang abogadong tumakas sa Marianas aat biktima ng terorismo ng Espanya ng 1872. A. Pagbisita sa Macao 1. Kiu Kiang - ang barkong sinakyan ni Rizal at Basa patungo sa Macao noong Pebrero 18, 1888 at nakita niya dito si Jose Sainz de Varanda na sumusunod sa kanya. 2. Don Juan Francisco Lecaros - Pilipino na nakapag-asawa ng Portugess at sa kanyang bahay si Rizal ay nanuluyan habang sila ay nasa Macao. A. Karanasan sa Hongkong 1. Naobserbahan ni Rizal ang mga sumusunod sa Hongkong; a. Maingay na pagdiriwang ng Bagong Taon ng Pebrero 11- 13, 1888. b. Ang kaibahan ng tanghalan ng mga Tsino at paraan ng pagganap at paglalarawan ng mg galaw ng mga tauhan. c. Ang masaganang piging kung saan ang mga panauhin ay inaanihan ng labis na pagkain.

d. Ang mga Dominikano ang pinakamayamang ordeng pangrelihiyon sa Hongkong dahilan sa pag-aari ng maraming mga bahay paupahan, at malaking halagang salapi na nakadeposito sa mga bangko na tumutubo ng malaking interes. A. Paglisan sa Hongkong 1. Pebrero 22, 1888 - nilisan ni Rizal ang Hongkong sakay ng barkong Oceanic na pagaari ng mga Amerikano at kanyang patutunguhan ay ang bansang Hapon. KABANATA 12 SI RIZAL SA HAPON A. Ang Pagdating sa Hapon 1. Pebrero 28, 1888 - duamting si Rizal sa Yokohama at tumigil sa Grand Hotel. 2. Mula sa Yokohama nagtungo si Rizal sa Tokyo na siyang punong lunsod ng nasabing bansa. A. Si Rizal sa Tokyo 1. Juan Perez Caballero - opisyal ng Espanya sa Tokyo na bumisita kaay Rizal sa hotel at inanyayahan si Rizal na manirahan sa gusali ng legasyon. 2. Tumira si Rizal sa legasyon ng Espanya sa tokyo dahilan sa mga sumusunod:

a. Makatitipid siya ng malaki kung sa legasyon maninirahan b. Wala naman siyang itinatago sa mga Espanyol 1. Sa kaniyang paninirahan sa legasyon ay naging matalik niyang kaibigan si Juan Perez Caballero at kanyang sinabi na ang diplomat ay isang bata, matalino, at mahusay na manunulat.

2. Sa unang araw ni Rizal sa Tokyo ay napahiya si
Rizal sa dahilan na napagkamalan na isang Hapon na hindi marunong magsalita ng nihongo. 3. Napilitan si Rizal na mag-aral ng wikang nihongo at natutunan niya ito sa loob ng ilang araw lamang.

4. Pinag-aralan din ni Rizal ang kabuki, sining, musika, at jujitsu.
5. Nakatagpo ni Rizal sa Tokyo ang mga musikerong Pilipino. A. Ang Impresyon ni Rizal sa bansang Hapon 1. Ang impresyon ni Rizal sa bansang Hapon a. Ang kagandahan ng bansa b. Kalinisan, pagiging magalang, at kasipagan ng mga Hapon c. Magandang kasuutan at kasimplehan ng mga Haponesa d. Kakaunti ang magnanakaw sa Tokyo

Si O-Sei-San ay anak ng isang samurai 23 at walang karanasan sa pag-ibig.ang babaing inibig ni Rizal noong siya ay nasa bansang Hapon at mas kilala siya sa katawagang ibinigay ni Rizal na O-Sei-San. Buhat noon ay araw-araw nagkakatagpo si Rizal at O-Sei-San at nakasama ni Rizal sa pamamasyal sa mga magagandang lugar ng lunsod ng Tokyo. Ang magkatulad nilang interes sa sining ang nagbigay daan sa kanilang pag-ibig. Halos walang pulubing makikita sa lansangan A. Si O-Sei-San 1. Inabangan ni Rizal sa kanyang pagdaan sa harapan ng legasyon at siya ay ipinakilala ng hardinero ng legasyon kay O-Sei-San na isang manggagamot na mula sa Maynila at panauhin ng legasyon. 4. Nakita ni Rizal si O-Sei-San sa labas ng legasyon ng Espanya sa Tokyo na kung saan malapit ang tinitirhan ni O-Sei-San. Napamahal si Rizal kay O-Sei-San dahilan ang una ay bigo kay Leonor Rivera at biktima ng kawalan ng katarungan. Seiko Usui . 2. 3.e. 6. . 5. Sumagot si O-Sei-San sa salitang Pranses at Ingles.

petsa ng umalis si Rizal sa Yokohama patungo ng Amerika sakay ng barkong Belgic. Pag-alis sa Hapon 1. Ang kagandahan ni O-Sei-San ay halos bumihag kay Rizal na manirahan sa Hapon at tanggapin ang magandang hanapbuhay na inaalok ng legasyon ng Espanya sa Tokyo. 8. Sa kanyang paglalakbay sa Pasipiko ay nakatagpo ni Rizal sa barko ang magasawang Reinaldo Turner at Emma Jacson. Si O-Sei-San ay maganda. 2. 12. Si O-Sei-San ay nagsilbing kasama ni Rizal sa pamamasyal. Naging tapat si O-Sei-San kay Jose Rizal nagasawa lamang ito noong 1897 pagkatapos na bitayin si Rizal. Naibigan ni O-Sei-San si Rizal dahilan sa maginoo. 10. 9. magalang at pagkakaroon ng maraming kaalaman. Tinulungan ni O-Sei-San si Rizal sa maraming paraan ng higit sa isang katipan. interpreter at tagapagturo. 11. A. 1888 . mahinhin at matalino. Napangasawa ni O -Sei-San si Alfred Charlton na isang Ingles na isang guro ng kemistriya saTokyo. . Pinili ni Rizal ang paglilingkod sa bayan kaysa sa pakasalan si O-Sei-San .7. mapanghalina. Nakita ni Rizal kay O-Sei-Sanang kaniyang ideal na babaing iibigin. Abril 13.

a. 3. Kapwa sila mga lalaki ng kapayapaan na gumamit ng lakas ng panulat sa pagtuligsa sa kabuktutan na nagaganap sa kanilang bansa.Itinanong ng kanilang anak kung kilala niya si Richal na sumulat ng Noli Me Tangere .isang Hapon na nakasabay ni Rizal sa barko. at tagapagtanggol ng karapatang pantao sa Hapon. Hindi pinayagan ang mga pasahero na makababa ng barko at sila ay kinuwarentenas . Nagtungo sila sa ibang bansa upang doon ipagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban para sa karapatan ng kanilang mga kababayan. 1888 . Abril 28. Techo Suhiro . d. Siya ay mamamahayag. Kapwa sila mayroong misyon na palayain ang kanilang bansa sa mga mapaniil na pinuno ng pamahalaan. Magkatulad si rizal at Techo sa dahilan sa silang dalawa ay pinaalis sa kanilang mga bansa ng isang mapagmalupit na pamahalaan. 2. c. Ang Paglalakbay sa Amerika 1. nobelista. Sinabi niya sa mga bata na siya si Rizal. KABANATA 13 SI RIZAL SA ESTADOS UNIDOS A.dumating ang barkong Belgic sa daungan ng lunsod ng San Francisco. b.

5. Tumuloy si Rizal sa Palace Hotel sa kanyang panahon ng pananatili sa San Francisco. 6. Pag pumasok ang mga manggagawang Tsino ay matatalo ang nakaupong presidente ng Amerika sa nalalapit na eleksiyon. 4. 3. Nalaman ni Rizal na ang dahilan ng kuwarentenas ay upang hind makapasok agad ang mga manggagawang Tsino sa Estados Unidos na ayaw ng mga Amerikanong manggagawa.dahilan sa takot ng mga Amerikano na ang mga ito ay mayroong sakit na kolera. Ang mga Hapon at Tsino ay ikinulong pa ng mas mahabang panahon. Nabigla si Rizal sa dahilang noong panahong iyon ay walang epidemya ng kolera sa Malayong Silangan at ang konsul ng Estados Unidos sa Hapon ay nagbigay ng patunay na walang epidemya ng nasabing sakit sa Hapon. 7. Nakaalis si Rizal at mga biyahero mula sa primara klaseng kabina mula sa kuwarentenas pagkatapos ng isang linggo. Kahit na may kuwarentenas ay pinayagan ng mga Amerikano na makapasok ang 700 bales ng sutla na mula sa Tsina na hindi man lamang pinapausukan ng gamot. .

1888 at kaniyang sinabi na ang lunsod ay isang napakalaking bayan. 11. at lumalagong mga industriya at abalang mga pabrika. Ang mataas na antas na pamumuhay ng tao. 10. Ang likas na kagandahan ng bansa. malawak ang bukid. Mga Impresyon ni Rizal sa Amerika Mabuting Impresyon a. Ang pagiging masigasig ng mga mamamayang Amerikano. . Mula sa New York si Rizal ay sumakay ng barkong City of Rome na nagdala sa kanya patungo ngLondon. Narating ni Rizal ang New York noong Mayo 3. Ang Amerika ay isang magandang bayan para sa mga puti at hindi sa mga taong may kulay ang balat. Ang magandang pagkakataon para sa mga dayuhang manggagawa.8. d. e. Masamang Impresyon a. ang kaunlaran ng Estados Unidos ay makikita sa kanyang malalaking lunsod. c. Ang kawalan ng pagkakapantay ng mga lahi. 9. b. Mula sa San Francisco ay tinawid ni Rizal ang kalawakan ng Estados Unidos hanggang sa lunsod ng New York.

2. Regidor na isang takas na . 3. Nakipagtalakayan sa mga mamamahayag na Amerikano ukol sa suliranin ng sangkatauhan. Pansamantalang nanirahan si Rizal sa bahay ni Antonio Ma. Pianahanga ni Rizal ang kanyang mga kapwa pasahero sa kahusayan niya sa paglalaro ng yoyo. napansin ni Rizal ang kahinaan ng mga ito sa kaalaman sa geopolitics. 4.KABANATA 14 SI RIZAL SA LONDON A. Pagtawid sa Atlantiko 1. England noong Mayo 24. Mapahusay ang kanyang kaalaman sa wikang Ingles 2. Dumating si Rizal sa London ng Mayo 25. Dumating si Rizal sa Liverpool. A. Pag-aralan at iwasto ang aklat na Sucesos de las Islas Filipinas na isinulat ni Morga. 3. 1888 at nagpalipas ng gabi sa Hotel Adelphi. A. 2. Sakay ng barkong City of Rome si Rizal ang nagsilbing interpreter ng mga pasahero bunga ng kanyang kaalaman sa maraming wika. Ligtas ang London sa kanyang pakikipaglaban sa kalupitan ng mga dayuhan sa Pilipinas. Ang Buhay ni Rizal sa London 1. Mga Dahilan ng Pagtira sa London 1. 1888.

pag-uusig sa mga makabayang Pilipino na lumagda sa Manipestong laban sa mga Prayle na iniharap ni Doroteo Cortes. del Pilar na humihiling sa pagpapaalis ng mga prayle sa Pilipinas. Dito ginugol ni Rizal ang kanyang maraming araw sa London sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa nabanggit na aklatan. c. b. kabilang dito ang pamilya ni Rizal dahilan sa kanilang ginawang petisyon para sa repormang agraryo.Pilipino sa Marianas noong 1872 at nagtatrabaho bilang abogado sa London. Mga Balita sa Mula sa Pilipinas 1. Primrose Hill. malapit sa British Museum. Masamang Balita a. 3. Paul.ang pambansang aklatan ng England na nagtataglay ng napakarami at mga di-karaniwang mga aklat. Ang bahay ng mga Beckett ay nasa magandang lokasyon. gayundin ng . 5. Ang may-ari ng nasabing bahay paupahan ay ang pamilyang Beckett na isang organista ng Katedral ngSt. Malubhang paninira nina Senador Salamanca at Vida sa Cortes ng Espanya laban sa Noli Me Tangere . 6. Nakahanap ng isang bahay na matitirahan si Rizal sa London at may address na 37 Chalcot Crescent. pag-uusig laban sa mga kasama sa lupa sa Calamba. 4. British Museum . Ang manipesto ay nilagdaan ng 800 na Pilipino at isinulat ni Marcelo H. A.

isang aklat na sinulat ni Morga noong 1609 ukol sa mga kaganapan sa Pilipinas. Sa kanyang sulat ay sinabi niyang mahusay ang aklat ni Morga dahilan sa wala siyang kababawan at kayabangan na tulad ng sa mga prayle. Sucesos de las Islas Filipinas . 2. simple ngunit ang kanyang mensahe aynasa pagitan ng bawat hanay ng mga salita. e. 3. Argensola. at Plasencia ukol sa mga dating kaugalian ng mga Pilipino sa unang bahagi ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Ang bayaw ni Rizal na si Manuel Hidalgo ay ipinatapon ni Gobernador Weyler ng walang anumang ginanap na paglilitis. Colin. . d. Ang Anotasyon ng Sucesos ni Morga 1. abalitaan ni Rizal ang ginawang pagtatanggol ni Padre Vicente Garcia sa nobelang Noli Me Tangere laban sa pagbabatikos ng mga prayle. Dinakip ng mga Espanyol si Laureano Viado na kaibigan ni Rizal sa Maynila dahilan sa nahulihan ng mga Espanyol ng sipi ng Noli Me Tangere sa kanyang bahay. Magandang Balita a. A.mga manunulat na sina Wenceslao Retana at Pablo Feced sa mga pahayagang Espanyol. 1. Binasa din ni Rizal ang mga aklat na sinulat nina Chirino.

7. Sa loob ng sampung buwan ay naging abala si Rizal sa kanyang pagsasaliksik pangkasaysayan saLondon.4. Czepelak. 6. Habang naninirahan sa London. Nagpadala si Rizal ng regalo kay Blumentritt at Dr. Itinatag ng mga Pilipino sa Barcelona ang isang makabayang samahan na tinawag na Asosacion . Nagbalik si Rizal sa London noong Disyembre 24. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Rizal si Marcelo H. del Pilar at Mariano Ponce. Dahilan sa labis na kaabalahan ay kanyang tinanggihan si Mariano Ponce sa alok nito na maging patnugot ng isangh pahayagan na sasagot sa mga paninira ng mga Espanyol laban sa mga Pilipino. ang dalawang higante ng kilusang propaganda. 1888 at nagdaos ng Pasko at Bagong Taon sa tahanan ng mga Beckett . Ang Aktibong Pakikilahok sa Kilusang Propaganda 1. Binisita din panandali ni Rizal ang Madrid at Barcelona upang alamin sa mga Pilipino ang kanilang ginagawang pagkilos para sa reporma sa Pilipinas. 5. 8. A. si Rizal ay gumawa ng saglit na pagbisita sa Paris upang basahin ang ilang mga babasahing materyal sa Bibliotheque Nationale o pambansang aklatan ng Pransiya.

Ipakita sa mga mambabasa ang kalunus-lunos na kalagayan ng Pilipinas upang malapatan ng lunas ng pamahalaang Espanya. Noong Pebrero 15. 2. si Rizal ay nahalal na Pangulong Pandangal ng Asociacion La solidaridad bilang pagkilala sa kanyang pamumuno sa lahat ng mga makabayang Pilipino sa Europa. 5. d. . 1884. 4. Labanan ang mga paring Espanyol sa Pilipinas na noon ay siyang kumokontrol ng pamahalaan. 1889 itinatag ni Graciano Lopez Jaena sa Barcelona ang pahayagang makabayan na amy pamagat na La Solidaridad na lumalabas tuwing ikalawa at huling linggo ng buwan at nagsilbing pahayagan ng kilusang propaganda. Nagpadala si Rizal ng isang liham sa Asociacion La Solidaridad na nagpapasalamat sa kanilang pagtitiwala at pagpapayo sa ikapagtatgumpay ng samahan.La Solidaridad na pinasinayaan noong Disyembre 31. Isulong ang isang mapayapang pagbabagong politikal at panlipunan sa Pilipinas b. c. Sa pamamagitan ng nagkakaisang boto. Mga layunin ng Pahayagang La Solidaridad a. Isulong ang kaisipang liberal at kaunlaran. 3.

Sa nasabing artikulo ay kanyang sinabi naang dahilan ng pagiging paurong ng mga magsasakang Pilipino ay ang napakaraming balakidsa kanyang pagsulong tulad ng mga mahihigpit na pinuno. 7. Isulong ang makatuwirang karapatan ng mga Pilipino para sa buhay. at kaligayahan. Mga Sinulat ni Rizal sa London 1. 2. sakunang mulasa kalikasan. at marami pang mga salik na hindi magbibigay daan sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga magsasaka at ng sining ng agrikultura sa bansa. nalathala sa Barcelona.ang unang artikulo na isinulat ni Rizal para sa pahayagang LaSolidaridad at nalathala noong Marso 25. Sinabi din ni Rizal na huwag gayahin ang mga mamahayag na binabayaran ng mgaprayle na gumagamit ng pandaraya at mga bulgar na salita. 6. Los Agricultores Filipino . mga magnanakaw. Dito ay labis na tinuya ni Rizal si Padre Rodriguez sa labis nitong katangahan. Pinayuhan ni Rizal ang mga miyembro ng pahayagang La Solidaridad na maging makatotohanan at tapat sa kanilang mga isusulat upang igalang ng mga mababasa ang kanilangopinyon. A. sapilitang paggawa. demokrasya. 1889. La Vision del Fray Rodriguez .isang satirikong polyeto na sinulat nni Rizal laban kay Padre Jose Rodriguez at kanyang ginamit na pangalan dito ay Dimas Alang.e. Sa polyetong La Vision del Fray Rodriguez ay naipakita ni Rizal ang kanyang (a) mataas na .

. kundi bagkus ang pamumuhay ng tunay na Kristiyano na may mabuting moral at kaugalian. Dapat na ang mga inang Pilipina makatulad ng mga ina sa Sparta na nasisiyahan na makita ang kanilang mga anak na lumalaban para sa kalayaan ng bayan. Ang nilalaman ng Liham sa Mga Kadalagahan ng Malolos ay ang mga sumusunod na pagpapayo ni Rizal sa mga kababaihan: a. Bulacan. 4. e. ang pananampalataya ay hindi lamang ang mahabang dasal. b. Ang mga inang Pilipina ay dapat magturo sa kanilang mga anak ng pag-ibig sa Diyos. maliban pa sa pagpapanatili ng kanyang mga likas na katangian. bayan at sa sangkatauhan. d.isang sulat na ipinadala ni Rizal sa mga dalaga ng Malolos na noon ay humiling sa pamahalaan na pagkalooban sila ng pagkakataon na mag-aral ng wikang Espanyol kahit ito ay laban sa kagustuhan ng prayle paroko ng Malolos. 3. c. Dapat ingatan ng mga kababaihan sa Pilipinas ang kanilang karangalan at dignidad. Liham sa mga Kadalagahan ng Malolos .kaalaman sa relihiyon at (b) kahusayan sa panunudyo. pagsuot ng mga krusipiho at kagamitang pangrelihiyon sa katawan. Dapat sikapin ng mga kababaihang Pilipina na maging edukado.

Naging malapit ang dalawa. Bago umalis si Rizal sa London.Sumulat din si Rizal ng dalawang artikulo sa Trubner's Record isang pahayagang Ingles sa London na may pamagat na Specimens of Tagal Folklore at Two Eastern Fables. Ang Romansa kay Gertrude Beckett 1. Tinawag ni Getie si Rizal sa palayaw na Petie. 3. Triumph of Death Over Life c. Ngunit bago pa man mabuo ang isang pagibig. kanyang tinapos ang apat na gawang lilok na may pamagat na : a. Promotheus Bound b. A. dahilan sa tinutulungan ng dalaga si Rizal sa kanyang mga gawain tulad ng paghahalo ng pintura sa kanyang pagpipinta at paghahanda ng clay para sa kaniyang iskultura. Triumph of Science Over Death Beckett d. Ang ulo ng magkapatid na dalagang . Gertrude Beckett . 2. si Rizal ay lumayo kay Gertrude Beckett dahilan sa kanyang mas mahalagang misyon sa buhay.anak na babae ng kanyang kasero sa London at tinawag niya ito sa palayaw na Getie.

2. Nagpalipat-lipat ng tirahan si Rizal hanggang makakita siya ng isang maliit na silid at nakasama niya dito ang dalawang Pilipino na sina Capitan Justo Trinidad na dating gobernadorcillo ng Santa Ana atJose Albert na isang batang mag-aaral mula sa Maynila. Pumunta si Rizal sa Paris dahilan sa gaganapin noon ang Pandaigdig na Eksposisyon na darayuhin ng libu-libong mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. 4. Dahilan sa karamihan ng tao.nagpaalam si Rizal sa pamilyang Beckett at nilisan ang London patungo ng Paris. Pagtungo sa Paris 1. Pansamantalang tumira si Rizal sa kanyang kaibigang si Valentin Ventura sa 45 Rue Maubuege at dito ay kanyang inayos ang kanyang anotasyon ng aklat na Sucesos de las Filipinas na sinulat ni Morga. 3. 1889 . KABANATA 15 IKALAWANG PAGTIGIL SA PARIS PARA SA PANDAIGDIG NA EKSPOSISYON NG 1889 A. si Rizal ay nahirapan na makahanap ng lugar na matitirahan at naging napakamahal pa ng kabayaran sa mga paupahang kuwarto.Marso 19. .

at Bousted. Naging malimit si Rizal sa pagdalaw sa pamilyang Bousted. na ang ama ay isa sa mga biktima ng kalupitan ng mga Espanyol noong 1872. Sa kabila ng kasiyahan sa Paris naging abala pa rin si Rizal sa pagbabasa ng mga aklat sa Bibliotheque Nationale upang tingnan ang mga datos para sa kaniyang anotasyon ng Sucesos Las Islas de Filipinas ni Morga. 3. Felix . Ventura.A. Naging ninong si Rizal ni Maria de la Paz Luna na pangalawang anak nina Juan Luna at Luz Pardo de Tavera. Buhay ni Rizal sa Paris 1. 2. 6. Naging kaibigan niya ang tatlong magkapatid na Pardo de Tavera. 4. Luna. Isa sa umakit kay Rizal sa Eksposisyon ng Paris ay ang Eiffel Tower na may taas na 984 talampakan. Dumalo si Rizal at ang kanyang mga kaibigan sa pagbubukas ng Eksposisyong Paris na pinangasiwaan ng Pangulo ng Pransiya na si Sadi Carnot. 5. Isa sa mga bahagi ng kasaysayan sa Pariss ay ang pagkakaroon ng eksposisyon sa mga likhang sining na sinalihan ni Juan Luna. Sa mga malalayang oras si Rizal ay dumadalaw sa bahay ng mga pamilyang Pilipino na sina Pardo de Tavera. 7.

napasali ang kanyang likha ngunit hindi nagtamo ng gantimpala.Resureccion-Hidalgo. Ang Paglalathala ng Sucesos de las Islas Filipinas 1. at sinasapantaha na ang kahulugan ay Redencion de los Malayos (Ang Pagpapalaya sa Malayo) . 9.L. Isa sa pinakamahalagang nagawa ni rizal habang siya ay nasa Paris ng 1889 ay ang pagpapalimbag ng kanyang anotasyon ng aklat . at Felix Pardo de Tavera. 10. Itinatag ni Rizal ang samahang Los Indios Bravos at pinalitan nito ang Samahang Kidlat .D. Ang samahang ito ay nanatili pa ring isang palaisipan sa mga nagaaral ng Rizal. Itinayo ni Rizal sa Paris ang Samahang Kidlat na binubuo ng kanyang mga kababayang Pilipino.M. Nangako ang mga kasapi nito ng pagsisikap sa katalinuhan at pagpapalakas katawan upang magtamo ng paghanga ng dayuhan. Ang samahan ay panandalian lamang at naglalayon na paglalapitin ang mga Pilipino sa Paris upang higit silang masiyahan sa panonood ng eksposisyon. Samantalang nasa Paris itinatag ni Rizal ang isang lihim na samahan na nakilala lamang sa panitik na R. 8. Lumahok din si Rizal sa pamamagitan ng pagsasali ng kanyang gawang iskultura. A.

Si Rizal ay masasabing mahusay na mananalaysay dahilan sa mga sumusunod na salik: a. 3. A. Si Rizal bilang Mananalaysay 1. Ang kanyang ginawang anotasyon ng Sucesos de las Islas Filipinas ay kakikitahan ng malawak na kaalaman ni Rizal sa histograpiya . Nakatanggap si Rizal ng maraming paghanga mula sa kanyang mga kaibigan dahilan sa kanyang paglalathala ng anotasyon sa Sucesos de las Islas Filipinas ni Morga. 4. 2. .ang pag-aaral ng pagsulat ng kasaysayan.ni Morga na Sucesos de las Islas Filipinas na inilathala ng Garnier Freres. b.British Museum (London) at Bibliotheque Nastionale (Paris) ay nakapagpalawak ng kanyang kaalamang pangkasaysayan. Isinulat ni Blumentritt ang Paunang Salita para sa Sucesos de las Islas Filipinas at inihandog ni Rizal ang aklat para sa inang bayan. Ang kanyang pagsasaliksik sa dalawang dakilang aklatan ng mundo . Isinulat ni Rizal ang anotasyon ng Sucesos de las Islas Filipinas sa layunin na ipakita sa mga Pilipino ang pagkakaroon natin ng mataas na kabihasnan bago pa man dumating ang mga Espanyol.

Ma. Sobre la Indolencia de los Filipinos e. Pardo de Tavera. Historia de la Familia Rizal de Calamba h. Jacquet. Manila en el mes de Diciembre.c. Jagor. d. Filipinas dentro de Cien Anos . Marche sa wikang Pranses. at A. M. Mallat. Nabasa niya si Pigadicta sa wikang Italyano: Marsden. Filipinas dentro de Cien Anos d. e. at Wallace sa wikang Ingles. 1872 g.yi b. Pedro Paterno. Blumentritt. 1. Tawalisi of Ibn Batuta c. at Pi y Margall sa wikang Espanyol. at sina T. Maliban sa anotasyon ng Sucesos de las Islas Filipinas naghanda rin si Rizal ng malathalang artikulong historikal na gaya ng mga sumusunod: a. H. Miguel Morayta. Raffles. Los Pueblos del Archipielago Indico 1. La Politica Colonial de Filipinas f. Ang kaalaman ni Rizal sa maraming wika ay nakatulong sa kanya upang mabasa ang maraming dokumentong historikal sa kanyang orihinal na anyo. Ang kaalaman ni Rizal sa kasaysayan ay hindi lamang ukol sa Pilipinas kundi sa kasaysayan ng kolonisasyon ng mga Europeo sa Asya.sa artikulong ito ay hinulaan ni Rizaal ang pagtatapos ng . J. Lord Stanley. at Virchow sa wikang Aleman.

Ang mga digmaan ng Espanya laban sa mga Portuges. a. Ang sapilitang paggawa ng libu-libong mga Pilipino na naging dahilan upang mapabayaan ang pagsasaka. Ang pagtuturo ng mga prayle na "mas madaling makapasok sa langit ang mga mahihirap" at dahil dito ay ninais ng mga Pilipino ang kahirapan sa layunin ng madaliang pagpasok sa langit sa pagsapit ng kamatayan. komersiyo at industriya. e. f. 2. Ang Pag-aalsa ng mga Pilipino at panloob na kaguluhan kasunod ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. b.tinalakay ni Rizal ang kadahilanan ng katamaran at pagiging mabagal na pag-unlad ng mga Pilipino sa mga sumusunod na salik. Ang pagpapabaya ng pamahalaan sa agrikultura. d. Ang masamang halimbawa na ipinapakita ng mga Espanyol ukol sa mga gawaing manwal. Ang kawalan ng pagsisikap ng mga Pilipino ng magtrabaho ng higit dahilan sa hindi naman nila ganap na napakanibangan ang bunga ng kanilang paghihirap. c. h. Olandes. Sobre la Indolencia de los Filipinos . Ang pananlakay ng mga Muslim ng Mindanao sa mga baybaying bayan ng Pilipinas. Ingles. . at iba pang mga kalaban na dito ay naglingkod ang mga Pilipino bilang mga kawal ng hukbong Espanyol.kolonyalismo ng Espanya sa Pilipinas sa pagtatapos ng ika 19 daantaon. g. komersiyo at industriya sa Pilipinas.

Ang pangangailangan niya na isulat ang El Filibusterismo . Ang masayang kapaligiran ng Paris ay umaagaw ng kanyang atensiyon sa mga gawaing pampanitikan. Ang napakamahal na halaga ng bilihin dahilan sa karamihan ng mga taong dumalo sa Pandaigdig na Eksposisyon sa paris. Ipananukala ni Rizal ang pagtatayo ng isang makabagong kolehiyo ng mga Pilipino sa Hongkong na ang layunin ay magsanay at magturo ng mga anak ng mga mabubuting pamilyang Pilipino. at hindi makatao. brutal. A. Nagdaos ng kapaskuhan si Rizal sa Paris at pagkatapos ng Bagong Taon ay saglit na dumalaw sa Londonupang tingnan ang katumpakan ng kanyang anotasyon Sucesos de las Islas Filipinas at dalawin si Gertrude Beckett. Binalak ni Rizal na itayo ang samahan ng mga Filipinolohista sa Paris ngunit hindi ito naisakatuparan.i. 4. . b. Ang sistema ng edukasyong Espanyol ay hindi nakapagsulong ng pangkabuhayang kaalaman. Ang edukasyon ay depresibo. 3. Iba pang Mga Ginawa sa Paris 1. Mga Dahilan ni Rizal sa Pag-alis sa Paris a. 2.

3.isang pagtatanggol sa mga katutubong pinuno sa Pilipinas sa mga pamumuna ng mga Espanyol na ang Pilipino ay mangmang at tanga. Umalis si Rizal patungo ng lunsod ng Brussels (1890) kasama ni Jose Albert at nanuluyan sa isang kainamang bahay paupahan sa 38 Rue Philippe Champagne na pinangasiwaan ng magkapatid na babaeng Jacoby na sina Suzanne at Marie. A la Defensa . b. 4. Sa Brussels ay sinimulang sulatin ni Rizal ang nobelang El Filibusterimo at nagsusulat din siya ng mga ipinadadalang artikulo para sa La Solidaridad . 5. Ang Buhay ni Rizal sa Brussels 1.isang sagot sa mapanirang artikulo ni Patricio Escosura. . 2. La Verdad Para Todos . a. Naging kasama ni Rizal sa kuwarto si Jose Alejandrino napansin niya ang labis na katipiran ni Rizal sa pamamagitan ng pagkain sa bahay at pagluluto nila ng pansit. Mga Artikulong ni Rizal sa La Solidaridad ng siya ay nasa Brussels.KABANATA 16 . Ginugugol din niya ang kanyang mga libreng sandali sa pagpapalakas ng katawan sa gymnasium at sa pagsasanay sa pagbaril at iskrima.SI RIZAL SA BRUSSELS A.

f. Ingratitudes . Llanto y Risas . Inconsequencias .ipinakita ni Rizal ang kamangmangan ni Vicente Barrantes sa tanghalang sining ng mga Tagalog. Crueldad .sinagot ni Rizal ang akusasyon ni Vicente Belloc na ang pagbibigay ng reporma sa Pilipinas ay makakasira sa katiwasayan ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas.sa artikulong ito ay ipinagtanggol ni Rizal si Blumentritt laban sa paninira ng mga kaaway nito. Verdades Nueva . Dahilan dito ay sinulat ni Rizal ang kanyang .isang artikulo na sumasagot sa sinabi ni Gobernador Weyler sa mga taga-Calamba na huwag magpalinlang sa mga walang kabuluhang pangako ng kanilang mga walang utang na loob na anak (isa na dito si Rizal). Binigyan din ni Rizal ng pansin ang ortograpiya ng wikang Tagalog sa pamamgitan ng paggamit ng k at w at ituwid ang Hispanikong pagsulat tulad ng arao at salacot. 1.c. d. e. j.mapait na pagpuna ni Rizal laban sa mababang pagtingin ng mga bayarang mamahayag ng prayle sa mga kayumangging Pilipino. Una Profanacion .ipinagtanggol niya si Antonio Luna laban sa ginawang paninira ni Mir Deas.isang artikulo na tumutuligsa sa mga prayle sa pagkakait nito ng isang Kristiyanong libing para sa kaniyang bayaw na si Mariano Herbosa. Vicente Barrantes Teatro Tagalog .kaniyang sinagot ang isang artikulo na nanunudyo sa mga Pilipinong humihingi ng Reporma. g. Diferencias . i. h.

Sa Brussel ay nakatanggap si Rizal ng masamang balita. b. Ipinatapon si Paciano at kanyang mga bayaw na si Manuel Hidalgo ay muling ipinatapon sa Bohol. Nagharap ng demanda ang mga Dominicano para alisin ang lupang kanilang pinapaupahan kay Don Francisco Mercado . Sinulatan ni Rizal ang mga Pilipino sa Madrid at sinaway nila ang mga ito sa kanilang pagkakagumon sa sugal. sa dahilang hindi siya maaring manatili na nagsusulat lamang habang ang kanyang mga . d. Ang sumasamang kalagayan ng mga magsasaka sa Calamba. c. Nararamdaman ni Rizal ang kanyang nalalapit na kamatayan. 3. Nabalitaan ni Rizal kina Juan Luna at Valentin Ventura na ang mga Pilipino sa Madrid ay nagugumon sa sugal. 2. 1. a.artikulo Sobre La Nueva Ortografia de la Lengua de Tagala na kanyang inilathala sa La Solidaridad. Dito isinalin ni Rizal ang akda ni Schiller na William Tell mula sa Aleman sa wikang Tagalog.Rizal. 4. Dahilan sa pag-uusig na nadarama ng kanyang pamilya si Rizal ay nagbalak ng umuwi. Nagalit ang ilang mga Pilipino kay Rizal at tinawag nila itong Papa imbes na Pepe na kanyang tunay na palayaw.

La Republica. Ang kanyang balaking umuwi ay sinalunga ni Graciano Lopez. 2. at Mariano Ponce. 2.Jaena at gayundin ng kanyang mga kaibigang sina Basa. del Pilar bilang abogado kanilang idinulog ang . Sa pagdating ni Rizal sa Madrid ay agad niyang hiningi ang tulong Asociacion Hispano- Filipina at mga pahayagang liberal sa Madrid tulad ng La Justicia. KABANATA 17 . at El Resumen upang matulungan siya sa paghingi ng katarungan sa kanyang pamilya at kababayan sa Calamba. Blumentritt. Sa paghingi ni Rizal ng katarungan para sa kanyang pamilya ay tumayo si Marcelo H.magulang at mga kapatid ay nagdaranas ng lupit ng mga paring Espanyol. Nagbago lamang ang isipan ni Rizal nang matanggap niya ang sulat ni Paciano na nagsasabing natalo sila sa kaso at ito ay kanilang iaapela sa korte supremo sa Madrid at dito si Rizal ay nagtungo para tingnan ang kanyang magagawa sa kaso.ang pamangkin ng kanyang mga kasera. Kabiguan sa Katarungan 1. Nagkaroon ng romansa si Rizal kay Petite Sussane Jacoby . 3. El Globo.MGA KABIGUAN SA MADRID A.

kanilang protesta laban sa kawalang katarungan ni gobernador heneral Valeriano Weyler at ng mga paring Dominikano. 3. Ang kanilang pakikinayam kay Ministro Fabie ng Ministerio ng Katarungan ay nawalan ng kabuluhan. ngunit sinabi ni Rizal na siya ay walang kakilala o salapi na makapagsasama sa kaniya sa Reyna. at magkibit-balikat na lamang." 4. 5. Samantala ipinanukala ni Blumentritt na makipagkita si Rizal sa Reyna Maria Cristina upang ilapit ang kanyang mga suliranin. Ang patakaran ng Espanya ay ang "sarahan ang tainga. Iba pang mga Kabiguan sa Madrid 1. Nang malasing si Antonio Luna ay hinamon niya si Rizal ng duwelo dahilan sa karibalan sa . A. Habang bigo si Rizal sa paghingi ng katarungan para sa kanyang mga magulang ay namatay naman ang kanyang matalik na kaibigan at kasama sa kilusang propaganda na si Jose Maria Panganiban. Ang mga kaibigan Espanyol ni Rizal ay walang magawa kundi ang magbigay lamang ng pananalita ng pakikiramay. buksan ang pitaka. Natanggap ni Rizal ang masamang balita na natanggap na nila ang kautusan ng pagpapaalis sa mga taga-Calamba mula sa hacienda ng mga paring Dominikano. 2.

a. Hinamon ni Rizal si Wenceslao Retana ng duwelo. c. Hiningi ni Rizal ang paumanhin ni Retana o ang duwelo. Ang Pagpapakasal ni Leonor Rivera. Ang labis na pagdaramdam ni Rizal sa tinamong kabiguan ay naisulat niya kay Blumentritt na "pipiliin ni . Hindi ito natuloy nang humingi ng tawad si Retana at hindi na sumulat ng anumang mapanirang puri si Retana laban sa mga Pilipino. Nakatanggap si Rizal ng sulat mula kay Leonor Rivera na nagpapabatid ng nalalapit na kasal niya sa isang inhinyerong Ingles na si Henry Kipping na labis na ikinalungkot ni Rizal. Isang kabalintunaan na si Retana ang kauna-unahang sumulat ng aklat pangbiograpiya ni Rizal na may pamagat na Vidas y Escritos de Dr. b.babae. Jose Rizal . Si Retana ay isang mamamahayag na binabayaran ng mga prayle upang manira sa mga makabayang Pilipino sa Europa sa isa niyang artikulo ay sinabi nito na kaya pinaalis ang pamilya ni Rizal sa Calamba ay dahilan sa hindi pagbabayad ng utang. 3. Nang matanggal ang kalasingan ay naayos ang hidwaan. Habang nanonood sina Rizal at ang kanyang mga kasama sa tanghalang Apolo sa Madrid ay nawala ang kanyang locket na angtataglay ng larawan ni Leonor Rivera. 4.

Maging sa editoryal ng La Solidaridad ay nagkakaroon na ng pagkakaiba sa paniniwala at patakaran sina Rizal at del Pilar. ito ay tinutulan ni del Pilar. b. Karibalang Rizal at del Pilar a. Upang magawan ng paraan na huwag lumala ang karibalan ay nagka-isa ang mga Pilipino sa Madrid na may bilang na 90 ay nagkaisang magsagawa ng isang pag-uusapan na kanilang gaganapin sa Enero 1. nagsimulang makilala si del Pilar sa Madrid dahilan sa kanyang pagsulat sa La Solidaridad ." e." 1. Pinag-usapan dito na ang editoryal ng La Solidaridad ay mapasailalim sa samahan ng mga Pilipino. Sa kabilang dako.Leonor ang pangalang Kipping dahilan sa ito ay malaya at ang Rizal ay isang alipin. d. 1891." d. naipinagpalit ang diamante sa isang karaniwang bato. . Napag-usapan na magkakaroon ng isang halalan na dito ang makapagtatamo ng 2/3 na boto ang mananalo. ang lideratura ni Rizal ay sa aspekto ng ideyalismo na hindi ganap na maunawaan at matularan ng kanyang mga kasamahan. Sa isa pang sulat na ipinadala ni Blumentritt sinabi niyang si Leonor ay "tulad ng isang bata. c. Sa sagot ni Blumentritt ay huli kanyang sinabi na "hindi maunawaan ng kanyang asawa (Rosa) na ang isang babaeng pinarangalan ng pag-ibig ni Rizal ay iiwan siya (Rizal). Sa pagtatapos ng 1890.

Sa ikatlong araw ay hinakayat ni Mariano Ponce na bumoto na ang karamihan kay Rizal at natamo ni Rizal ang kinakailangang 2/3 na boto na naghalal sa kanya bilang pinuno ng samahan.BAKASYON NI RIZAL SA BIARRITZ A.Rizalista at Pilarista . Nagsagawa ng halalan ang mga Pilipino sa Madrid noong unang linggo ng Pebrero 1891 at nahati ang mga Pilipino sa dalawang kampo -. g. Sa unang araw ng halalan ay si Rizal ang nanalo ngunit hindi natamo ang 2/3 na kinakailangang boto at sa ikalwang araw ay nagkaroon uli ng halalan ay ganito pa rin ang resulta. . KABANATA 18 . Sa pag-alis ni Rizal sa Madrid ay nagtungo si rizal sa Biarritz at nagbakasyon sa bahay ni Senor Eduardo Bousted sa Villa Eliada. Pagkatapos ng pagwawagi ni Rizal ay hindi niya tinaggap ang kanyang posisyon. Mga Ginawa ni Rizal sa Biarritz 1. f.e. 1. sa dahilang ayaw niyang maging pinuno ng hati-hating samahan. Umalis si Rizal sa Madrid na nag-iwan ng maikling sulat ng pagpapasalamat sa mga kababayan niyang naghalal sa kanya at nagtungo sa Biarritz.

Naakit si Rizal kay Nellie sa dahilan sa katalinuhan. 6. 4.2. . Si Antonio Luna na minsan ay kanyang naging karibal kay Nellie ay hinikayat si Rizal na pakasalan na si Nellie. Ang Bearritz ay isang magandang bakasyunan at nakita rito ni Rizal ang mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kagandahan ng pook ang nagpalimot kay rizal sa kanyang mga kasawian saMadrid. Nagkaroon ng namuong pag-ibig sa pagitan nina Rizal at Nellie Bousted. 3. Naging malapit si Rizal sa mga anak na dalaga ni Senor Bousted na sina Adelina at Nellie. 5. Ayaw ni rizal maging Protestante b. Tinukso na siya ni Marcelo H. at mataas na moral ng dalaga. Ipinagtapat ni Rizal sa kanyang mga kaibigan na nagkaroon siya ng pagnanais na pakasalan si Nellie Bousted. manunulat na walang pera" at isang repormista na inuusig ng mga prayle at opisyal ng pamahalaan sa sariling bayan. Natapos ang pag-iibigang Rizal at Nellie dahilan sa hindi nahikayat si Rizal na magpakasal sa dalaga dahilan sa mga sumusunod: a. mahinahon. Ayaw ng ina ni Nellie kay Rizal na maging manugang dahilan si Rizal ay mahirap na "doktor na walang pasyente. del Pilar na palitan ang pamagat ng kanyang nobela na Noli ng Neli.

Mula sa Brussels ay kanyang ipinaalam sa Kilusang Propaganda na itigil na ang pagpapadala ng kanyang sustentong P 50 bawat buwan. Nagbalik si Rizal sa Brussels at muli niyang binisita ang mga Jacoby lalo na si Petite Sussane Jacoby. Tinapos ni Rizal ang nobelang El Filibusterismo ilang araw bago siya umalis sa Biarritz patungo ng Paris. 4. . Naghiwalay sina Rizal at Nellie bilang mabuting magkaibigan.1. Sa Paris ay kanyang sinulatan si Jose Basa at sinabing nagnanais siyang manirahan sa Hongkong at dito nagtrabaho bilang doktor. 6. del Pilar ang panlalamig ng kilusang propaganda sa pananahimik ni Rizal at dahilan dito ay napilitang sumulat si del Pilar na nakikiusap kay Rizal na muling magsulat sa pahayagan. 5. Nagpahinga si Rizal sa mga gawain ng Kilusang Propaganda upang maharap niya ang pagpapalimbag ng kanyang ikalawang nobela - El Fililbusterismo . Napansin din ni Marcelo H. Tinigilan na rin ni Rizal ang pagpapadala ng mga artikulo sa pahayagang La Solidaridad sa kabila ng pakiusap ng kanyang mga kaibigan . 3. 2.

Makaligtas sa pang-aakit ni Petite Sussane Jacoby 1.KABANATA 19 . Mura ang halaga ng pagpapalimbag sa Ghent b. 3. Nanirahan si Rizal sa isang mumurahing bahay paupahan at nakasama niya si Jose Alejandrino na nakapuna ng kanyang labis na katipiran. Sa pagdating ni Rizal sa Ghent ay naghanap siya ng pinakamurang bahay palimbagan para sa kanyang nobelang El Filibusterismo at kanyang natagpuan ang palimbagang F. 2. MEYERVAN LOO PRESS sa daang Viaanderen na .ANG PAGPAPALIMBAG NG EL FILIBUSTERISMO SA BELGIUM Ang Bahay ni Rizal sa Ghent 1. Naninirahan si Rizal sa Ghent dahilan sa mga sumusunod: a. Mula sa Brussels si Rizal ay nagtungo sa Ghent na isang lunsod pamantyasan ng Belgium. Sa lunsod ng Ghent ay nakatagpo ni Rizal ang dalawang Pilipino na estudyante ng inhinyera sa Unibersidad ng Ghent na sina Jose Alejandrino at Edilberto Evangelista. 3. 2. Mula pa sa Calamba ay sinimulan na ni Rizal ang nobelang El Filibusterismo at natapos ang huling kabanata sa Biarritz.

Isisnanla ni Rizal ang kanyang mga alahas upang maging paunang bayad sa palimbagan. . Ponce. Pardo de Tavera. 1891 ay lumabas ng palimbagan ang El Filibusterismo at kanyang ipinadala ang dalawang kopya sa Hongkong kina Jose Basa at Sixto Lopez. Inihandog ni Rizal ang El Filibusterismo sa alaala ng GOMBURZA . Noong Setyembre 18. 10. T. Pinadalahan din niya ang kanyang mga kaibigang sina Blumentritt.Pinagkaloob ni Rizal kay ValentinVentura ang orihinal na manuskrito ng El Filibusterismo.handang maglathala ng nobela sa pamamagitan ng pagbabayad ng hulugan. Nang malaman ni Ventura ang kagipitan ni Rizal. Habang nasa palimbagan si Rizal ay naubusan siya ng pera at ang pagpapalimbag sa El Filibusterismo ay napahinto sa kalagitnaan. 8. Inilathala ng sipian ng El Filibusterismo sa pahayagang El Nuevo Regimen sa kanyang isyu ng Oktibre 1891. 5. Antonio Luna at Juan Luna. 4. Ipinagkumpara ang Noli at Fili. 7.H. 9. mula sa Paris ay kanyang pinadalhan si Rizal ng salapi para maituloy ang pagpapalimbag. 6. Sa ganitong kagipitan ay halos kanyang itapon ang manuskrito ng El Filibusterimo sa apoy. Lopez-Jaena.

Ang Noli ay isang romantikong nobela na gawa ng puso. sariwa. isip. Sumulat si Rizal kay Blumentritt na nagsasabi ng kanyang balak na gumawa ng ikatlong nobela. 1. karahasan. c.PANGGAGAMOT NI RIZAL SA HONGKONG A. KABANATA 20 . . del Pilar mas mahusay ang Fili. Para kay Marcelo H. makulay at may taglay na tuwa. Kawalan ng kasiyahan sa Europa dahilan sa pagkakaiba ng paniniwala niya kay del Pilar at sa ilang mga Pilipino sa Europa. Para kay Wenceslao Retana mas mahusay ang Noli. pagkamuhi. b. sakit. d. at pagdurusa. Mga Dahilan ng Paglipat sa Hongkong 1. naglalaman ng pait. Ito ay hindi na masyadong ukol sa politika kundi sa etika. damdamin. Ang orihinal na kagustuhan ni Rizal ay gawing mas mahaba ang Fili kaysa sa Noli ngunit dahilan sa kakulangan sa salapi ay naging maikli ang Fili (38 kabanata) kung ikukumpara sa Noli (64 kabanata). Ang Fili ay isang nobelang politikal gawa ng ulo. Sa kanyang paglalakbay patungong Hongkong ay kanyang sinimulang sulatin ang ikatlong nobela.a. 2.

Nagpaalam ng maayos si Rizal kay del Pilar sa paglalayon na mapanatili ang kaisahan ng mga Pilipino sa Europa. 2. 2. Mula sa Merseilles sumakay ng barkong Melbourne patungo ng Hongkong. 3. 3. 3. Dumating si Rizal sa Hongkong ng Nobeyembre 20. Pamamaalam sa Europa 1. Nakatagpo ni Rizal sa barko bilang mga pasahero ang mga babaeng Aleman na nangmamaliit sa kanya sa usapan na hihiya ni Rizal sa pamamagitan ng maginoong pamamaraan. Lucia. kasama ng kanyang bagahe ang 600 na kopya ng El Filibusterismo.2. A. Para kupkupin ang kanyang pamilya. Sumunod na rin ang kanyang ina. Upang mas higit siyang maging malapit sa Pilipinas. Sa nasabi ding tirahan si Rizal ay nagbukas ng isang klinika. Josefa. 1891 at sinalubong ng mga kaibigan at dito ay nanirahan sa 5 D' Aguilar Street No. at Trinidad. Hongkong 1. 2 Rednaxola Terrace. A. Nakasama na muli ni Rizal ang kanyang pamilya sa kapaskuhan sa ibang bansa. . Bago magpasko ng 1891 dumating sa Hongkong ang kanyang ama at bayaw na si Silvestre Ubaldo.

Nakilala si Rizal sa Hongkong sa kanyang kahusayan at ang mga pasyente niya ay mga British. 2. Binalak ni Rizal na magtayo ng isang kolonya sa Borneo na bubuuin ng mga walang lupang Pilipino mula sa ating bansa . Ipinaalam ni Rizal ang kanyang proyekto sa mga Pilipino sa Europa na nagpakita ng pagnanais na ito ay maisakatuparan. Inilapit niya kay Rizal ang kanyang mga pasyenteng may sakit sa mata. Lorenzo Marquez na kanayang kaibigan. 2. Matagumpay niyang inoperahan ang kanyang ina sa Hongkong. Panggagamot sa Hongkong 1. na malapit sa daungan.A.000 hektaryang lupa. at mahusay na pamahalaan upang magamit sa loob ng 999 na taon ng walang bayad. Sa tulong ni Dr. 3. Maraming bumati kay Rizal sa kanyang panggagamot. at Amerikano. Nagpunta siya sa Sandacan at kinausap ang mga pinunong British at nagtagumpay siya na mapagkalooban ang kanyang proyekto ng 50. Ang Proyektong Borneo 1. 3. A. 4. Tsino. Ginamit na rin ni Rizal ang kanyang propesyon bilang isang manggagamot upang masuportahan niya ang kanyang pamilya. Portuges. .

A.isang pahayagan kung saan si rizal ay nagpapadala ng mga artikulo. Mga Sinulat sa Hongkong 1. 2. . Sa Mga Kababayan . 3. The Hongkong Telegraph.isang artikulo na umaapela sa Espanya na ituwid ang kamaliang nagawa sa mga magsasaka ng Calamba. Ang pinakamahalagang isinulat ni rizal sa Hongkong ay ang saligang Batas ng La liga Filipina. Sinulatan ni Rizal si Gobernador Heneral Despujol ukol sa kanyang Proyektong Borneo ngunit hindi ito sinagot. Una Revisita a la Victoria Gaol . 4. Ang mga Karapatan ng Tao . A.isang pagsasalin ni Rizal ng proklamasyon ng Rebolusyong Pranses ng 1789. Ang Pagpapasiya na Magbalik sa Maynila 1.isang artikulo na nagpapaliwanag sa sitwasyong agraryo sa Calamba. 5.artikulo ukol sa kanyang pagbisita sa kulungan ng Hongkong kumpara sa malupit na kulungan sa Pilipinas.4. Ang mga dahilan na magbalik sa Maynila. 6. Sa ikalawang sulat ni Rizal ay hindi pa rin sinagot ngunit ipinarating sa kanya sa konsul ng Espanya sa Hongkong ang pagtutol dito. A la Nacion Espanola .

Itatag ang La Liga Filipina sa Maynila c. sulat sa kanyang mga magulang at mga kapatid b. Ginawa ni Rizal ang mga sumusunod na sulat bago umalis ng Hongkong na iningatan ni Dr. Ang Ikalawang Pagbabalik .ANG PAGBABALIK AT PAGTATAG NG LA LIGA A. Nagbalik si Rizal kasama ni Lucia sa Maynila. Marquez na bubuksan lamang kung siya ay mamamatay . 1. Kasabay naman ng pag-uwi ng Rizal ay pagsasampa naman ng kanyang mga kaaway ng kaso. Patunayan kay Eduardo de Lete na ito ay mali sa kanyang paniniwala na matapang si Rizal dahilan sa siya ay malayo sa mga Espanyol.a. Sulat sa sambayanang Pilipino c. KABANATA 21 . 2. Hen. Tinutulan ng mga kamag-anak ni Rizal ang kanyang nais na pagbabalik sa Maynila dahilan sa itoo ay mangangahulugan lamang ng kamatayan. Sulat sa Gobernador Heneral Despujol 1. Despujol ukol sa Proyektong Borneo b. a. Kausapin si Gob.

4. 3. Kinabukasan. Pampanga. Ang kanyang mga paglalakbay ay sinusundan ng mga Espanyol at mga bahay na kanyang binisita pagkatapos ng ilang araw ay sinalakay ng mga kawal Espanyol. Sa hapon ng nasabing araw nagtungo si Rizal sa Malacanang upang makipagkita sa gobernador heneral ngunit pinabalik siya ng gabi at nakausap si Despujol. 1892 . Bulacan. Ang pagpupulong ay dinaluhan ng mga sumusunod: a. Pedro Serano Laktaw b.nagbalik si Rizal sa Maynila kasama ng kanyang kapatid na si Lucia at tumigil sa Hotel de Oriente. sumakay si Rizal ng tren at dinalaw ang kanyang mga kaibigan sa Malolos. tondo Maynila. Hulyo 3. Hunyo 26. 5. 2. Jose Ramos . Sa mga sumunod na araw ay muling nakipagkita si Rizal kay Despujol. Domingo Franco c.1. Tarlac. 2. Pagtatayo ng La Liga Filipina 1. Pampanga. Tarlac. at Bacolor. Binisita niya ang kanyang kapatid na si Narcisa at si Neneng. San Fernando. A. itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina sa bahay ni Doroteo Ongjungco sa Kalye Ylaya.

Ambrosio Salvador e. Bonifacio Arevalo f. Dinala si Rizal sa Dapitan sa pamamagitan ng barkong Cebu. 1892 . 2. Teodoro Plata n. Agustin de la Rosa g. Andres Bonifacio o. Faustino Villaruel Mariano Crisostomo Estanislao Legaspi k. Sumunod na araw inilabas ang kautusan na ipatapon si Rizal sa Dapitan. Juan Zulueta A.d.sa isang pakikipagusap ni Rizal kay Despujol ay inaresto siya sa dahilan sa bintang na pagdadala ng mga polyetong kontra-simbahan. . Ipinakulong si Rizal at mahigpit na pinababantayan sa Fort Santiago. Moises Salvador h. Noong Hulyo 6. j. l. 3. 4. Pag-aresto at Pagpapatapon 1. Numeriano Adriatico m. Luis Villareal i.

000. 3. Ngkaroon ng isang mahabang sulatan sina Rizal at Pastells ukol sa usapin ng relihiyon na naglalaman ng mga paniniwalang pangrelihiyon ni Rizal. Basa sa Hongkong at ang natira ay kaniyang ginamit sa pagbili ng lupa sa Talisay na isang kilometro ang layo sa bayan ng Dapitan. Ang naging hati ni Rizal ay P6. 1891 . Ang Buhay ng Isang Tapon 1. Ang sulat ay naglalaman ng mga kondisyon upang si Rizal ay makatira sa kumbento.200.KABANATA 22 . Hulyo 15. 2.nakarating si Rizal sa Dapitan at ipinagkaloob kay Kapitan Ricardo Carnicero ang komandante ng hukbong Espanyol sa lugar. 1892 .TAPON SA DAPITAN A.000 sa kanyang ama at P200 kay Jose Ma. Pansamantalang nanirahan si Rizal sa kuwartel na pinamumunuan ni Kapitan Carcinero na kanyang naging kaibigan. . 5.nakatanggap sina Rizal. Setyembre 21. Ibinigay niya ang P2. Dala ni Rizal ang sulat ni Padre Pablo Pastells na superior ng mga Jesuita para kay Padre Antonio Obach ang paring Jesuita sa Dapitan. Carcinero at isang Espanyol ng Dipolog ang gantimpala na ang kanilang ticket bilang 9736 ay nanalo ng ikalawang gantimpalang P20. 4.

Nakatanggap na rin si Rizal ng mga panauhin sa Dapitan at nakasama niya ang kanyang mga kapamilya at nagpatayo na ng bahay sa Talisay. 6. 5. Hindi nagtagumpay si Pastell na maibalik si Rizal para sa simbahan. Nang tumira ang kanyang ina sa Dapitan sa loob ng isa at kalahating taon. Ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Nagtrabaho si Rizal sa Dapitan bilang isang manggagamot. b.a. 4. Nagpadala ang mga prayle ng isang tao na may alyas na Pablo Mercado (Florencio Namanan) upang isangkot si Rizal sa mas malaking kaso. Ang sariling pagpapasiya ay biyaya ng Diyos sa lahat ng tao. Ginagamit ng mga prayle ang relihiyon sa pansariling kapakinabangan. 1. ginamot din ito ni Rizal. Ang kanyang mga pasyente ay mga mahihirap na hindi makabayad at mga mayayaman na nagbabayad ng malaki sa kanyang paglilingkod. Juan Lardet ng duwelo dahilan sa pagbebenta kay Rizal ng mga kahoy na mababa ang kwalidad. 2. . 3. Inilipat ni Padre Pastells si Padre Francisco Sanchez sa Dapitan upang muling akitin si Rizal na magbalik sa simbahan. Hinamon ni Rizal ang isang Pranses na si Mr.

Ang malaking panahon ni Rizal ay ginamit din niya sa pagtuturo ng mga kabataan sa Dapitan. Paglalagay ng pailaw sa lansangan ng Dapitan c. b. Mga Proyektong Pangkomunidad sa Dapitan: a.Nakilala ang kahusayan ni Rizal sa panggagamot kahit na siya ay nasa Dapitan. kasaysayan. c. 2. . Paglilinis ng mga latian upang mawala ang malaria b. Naging interes din ni Rizal ang mga lokal at halamang gamot. sinasadya sya ng mga pasyente mula sa iba't ibang panig ng daigdig. gawaing industriyal at iba pa. 7. Pinasok ni Rizal ang mga kagubatan at baybay dagat ng Dapitan para sa paghahanap ng mga specimen upang ipadala niya sa mga museo ng Europa. 1. heograpiya. Ang oras ay mula alas 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Nakapag-ipon siya ng 346 na uri ng mga kabibi. Itinayo ni Rizal ang isang sistema ng patubig sa Dapitan upang magkaroon ng malinis na tubig sa bawat bahay ng Dapitan. Pagpapaganda ng liwasan at ang paglalagay ng mapa ng Mindanao sa plasa. Tinuruan niya ang mga ito ng mga aralin sa wika. 8. matematika. Natagpuan niya ang species ng Draco rizali Apogonia rizali at Rhacophorus rizali. Mga ambag ni Rizal sa Agham sa Dapitan a.

niyog. Gumuguhit siya ng mga bagay na nakaakit sa kanya at nililok niya ang (1) Paghihiganti ng Ina: (2) ang ulo ni Padre Guericco. (3) estatwa ng isang babaeng tagaDapitan. Ginamit din ni Rizal ang modernong pagsasaka sa pamamagitan ng pag-aangkat sa Estados Unidos ng mga makabagong makinarya. Itinayo din ni Rizal ang kooperatiba ng mga magasasaka sa Dapitan upang mabawasan ang monopolyo ng mga Tsino sa lugar. kape. 4. 3. Subuanin. punong kahoy. Ang pagnenegosyo ay isa sa mga naging gawain ni Rizal sa Dapitan. mangangalakal na tagaDapitan sa negosyo ng pangingisda. tubo .1. . koprahan at abaka. at cocoa. Umabot ng 70 hektarya ang lupang kanyang pag-aari na tinaniman niya ng abaka. Nakipagsosyo siya kay Ramon Carreon . Sa panahong ito ay natutunan niya ang wikang Bisaya. Ang kahusayan sa larangan ng sining ay makikita pa rin kay Rizal sa panahon ng pagkakatapon niya sa Dapitan. at Malayo. Ang pag-aaral ng mga wika ay ipinagpatuloy ni Rizal sa Dapitan. 2. mais. Ginamit din ni Rizal ang kanyang panahon sa Dapitan bilang isang magsasaka.

5. Naging malikhain si Rizal sa Dapitan sa pamamagitan ng paglikha ng mga sumusunod; a. sulpukan - isang pagsindi ng sigarilyo na gawa sa kahoy

b. makina sa paggawa ng bricks
1. Si Josephine Bracken. a. Namatay si Leonor Rivera noong Agosto 28, 1893 dahilan sa panganganak. b. Dumating si Josephine Bracken (edad 17) sa Dapitan upang samahan ang kanyang ama-amahan na siGeorge Tauffer upang mapagamot kay Rizal. Dala nila ang isang tarheta ni Julio Llorente. c. Nagmahalan sina Rizal at Josephine at nagbalak na magpakasal ngunit ayaw silang ikasal ni Padre Obach ng walang permiso ng arsobispo ng Cebu. d. Umalis si Tauffer sa Maynila at naiwan si Josephine sa Dapitan upang makisama kay Rizal. e. Sa unang bahagi ng 1896, nakunan si Josephine sa kanilang anak ni Rizal. 1. Dumating sa Dapitan noong Hunyo 1896 si Dr. Pio Valenzuela upang ipaalam kay Rizal ang ukol sa Katipunan. Hinikayat ni Valnzuela ang pamumuno ni Rizal sa Katipunan na tinaggihan naman niya. 2. Nagboluntaryo si Rizal upang maglingkod sa hukbong Espanyol bilang isang seruhano sa Cuba. Ang kanyang kahilingan ay tinugon

naman ni Gob. Hen. Ramon Blanco na sumagot sa kanyang sulat noong Hulyo 1896 na nagsasabi ng pagsang-ayon sa kanyang plano. 3. Nilisan ni Rizal noong Hunyo 31, 1896 sakay ng barkong Espana kasama nina Josephine, Narcisa, at pamangking si Angelica.

KABANATA 23 - HULING PAGLALAKBAY SA LABAS NG BANSA 1. Mula Dapitan patungo ng Maynila

a. Nagdaan ang barkong Espana sa Dumaguete at binisita
dito ni Rizal ang isa niyang kaibigan na siHerrero Regidor na hukom ng lalawigan. Inoperahan niya sa mata ang isang kapitan ng guardia civil. b. Dumaan sa Cebu at inoperahan niya ang mag-asawang Mateo na kanyang nakilala sa Madrid. c. Dumaan ng Iloilo para mamili at nagdaan sa Capiz ang barko. 1. Sa pagdating ni Rizal sa Maynila ay nakaalis na ang barkong Isla de Luzon na sasakyan sana niya patungo ng Espanya. Napilitang tumigil si Rizal sa barkong Castilla sa loob halos ng isang buwan bilang panauhin ni Enrique Estalon, ang kapitan ng barko.

2. Habang nasa barko si Rizal ay sumiklab ang himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol. Nalaman ni Rizal ang pagsiklab ng himagsikan sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga pahayagan sa barko. 3. Sa petsang Agosto 30, 1896 natanggap ni Rizal ang isang sukat ni Blanco na nageendorso sa kanya sa Ministro ng Digma. 4. Inilipat si Rizal ng Setyembre 2, 1896 sa barkong Isla de Panay na maglalayag na patungong Barcelona. 5. Ang barkong Isla de Panay ay dumaan ng Singapore, pansamantalang bumaba si Rizal sa Singapore at pinayuhan siya ni Don Manuel Camus na isang Pilipinong naninirahan na samantalahin na ang pagkakataon upang makatakas. Hindi ito sinunod ni Rizal. 6. Habang si Rizal ay naglalakbay patungo ng Espanya ay lihim na nagpapadala ng telegrama si Blanco sa Ministerio ng Digmaan na si Rizal ang utak ng himagsikan. 7. Sa Suez Canal ay narinig ni Rizal ang balita ukol sa pagbitay sa mga Pilipinong naghihinalang kasangkot sa himagsikan. 8. Setyembre 28, 1896 - narinig ni Rizal ang bali-balitang siya ay aarestuhin pagdating sa Barcelona.

11. Antonio Regidor at Sixto Lopez sa pamamagitan ng isang abogadong Ingles na si Attorney Fort na bigyan si Rizal ng habeas corpus ngunit hindi ito naipagkaloob . 1896 . 1896 .nakarating ang barkong Isla de Panay sa Barcelona at ipinadala sa Munjuich Castle na noon ay pinamumunuan ni General Eulogio Despujol . 3. 2. 1896 . Sa pagdating ng barkong Colon sa Singapore ay sinikap ni Dr. Sa Barkong Colon si Rizal ay binigyan ng isang kabuna at nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay.9. Ang Huling Pagbabalik 1.inilabas si Rizal ng kulungan para ibalik sa Maynila sakay ng barkong Colon. KABANATA 24 . Oktubre 6. Nalaman niya sa isang opisyal na siya ang sinisisi ng mga Espanyol ukol sa nagaganap na madugong himagsikan sa Pilipinas. Setyembre 30. Oktubre 3. 4. Kinumpiska ng mga Espanyol ang talaarawan ni Rizal.HULING PAGBABALIK AT PAGLILITIS A.ipinaalam kay Rizal ni Kapitan Alemany ang kautusan na siya (Rizal) ay idedetine sa loob ng kanyang kabina hanggang hindi nakakabalik sa Maynila.

Ang mga Huling Oras ni Rizal . 5. Pinili ni Rizal ang pangalan ni Tinyente Luis Taviel de Andrade bilang abogado sa gaganaping paglilitis sa kanya. 7. Nobyembre 3. Nagsimula ang paglilitis kay Rizal noong Disyembre 26. 8.sa dahilang ang barkong Colon ay nasa ilalim ng bandila ng Espanya. 9. Sa panahong ito ang mga Espanyol ay nangangalap na ng ebidensiya laban kay Rizal. KABANATA 25 . 1896 at sa nasabi ding araw ay nagpasiya ang hukuman na bitayin si Rizal sa pamamagitan ng pagbaril. Si Rizal ay sumailaliam sa limang araw ng mahigpit na imbestigasyon. Noong Disyembre 28.Nakarating ang barkong Colon sa Maynila at tahimik na inilipat si Rizal sa FortSantiago. 6. Nagkaroon ng isang Preliminary investigation sa kaso ni Rizal na pinamumunuan ni Colonel Francisco Olive . 1896 . 1896 nilagdaan ni Gobernador Heneral Camilo Polaviela ang kautusan ng pagbaril kay Jose Rizal.ANG KAGITINGAN SA BAGUMBAYAN A. Pinahirapan ng mga Espanyol ang maraming mga Pilipino para isabit si Rizal sa nagaganap na himagsikan.

Pumalit kay Padre Viza si Padre Antonio Rosell. Alas 10:00 ng umaga . Alas 9:00 ng umaga . Pagkatapos nito ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsusulat. 1896 sa ganap na ika. isang Jesuitang Guro. Sa ganap na ika -6:00 ng umaga ay binasa ni Kapitan Rafael Dominguez ang kapasiyahan na siya ay bitayin. Dumating si Santiago Mataix at kinapanayam si Rizal para sa pahayagang El Heraldo de Madrid.7 ng umaga.Dumating si Padre Federico Faura at sinabi ni Rizal na tama ang sinabi ng pare na mapuputulan siya ng ulo sa pagsulat ng Noli Me Tangere . 5.Dumating si Padre Villaclara (guro ni Rizal sa Ateneo) at Padre Vicente Balaguer (kura paroko ng Dapitan). Alas 8:00 ng umaga .1.naiwan si Rizal na nag-iisa sa kanyang silid para magtanghalian. 6. 2. Pagkatapos na magalmusal dumating si Tinyente Luis Taviel de Andrade at nagpasalamat si Rizal dito sa ginawang pagtatanggol niya. sa Bagumbayan sa Disyembre 30. 3.Tinanggap niyang bisita sina Padre Miguel Saderra Matta (Rector ng Ateneo) at Padre Luis Viza. 4. Alas 7:00 ng umaga . Alas-12:00 ng tanghali . inimbitahan siya ni Rizal na mag-almusal. Natapos na niya ang Mi Ultimo Adios at itatago na lamang sa lutuang .

Dahilan sa hindi napapirma si Rizal sa retraksiyon.alcohol at ginawa na rin ni Rizal ang kanyang huling sulat kay Ferdinand Blumentritt. 8. Alas 6:00 ng gabi . Sumunod si Trinidad at dito ay ibinigay niya ang lutuang alcohol na naglalaman ng Mi Ultimi Adios . Sa pag-alis ng mga magulang at kapatid ni Rizal ay nagbalik pa rin ang mga Jesuita sa pangungulit kay Rizal na gumawa ng retraksiyon. Lumuhod dito si Rizal at hinalikan ang kanyang ina.dumating ang ina ni Rizal sa Fort Santiago.ipinadala ng Arsobispo Nozaleda ang isang kopya ng retraksiyon na pipirmahan ni Rizal ngunit ito ay tinaggihan ni Rizal. 7. 12. ang paring Jesuita ay hinuwad ang . 11. Alas 4:00 ng hapon . Alas 10:00.nagsagawa si Rizal ng kanyang huling hapunan sinabi niya kay kapitan Dominguez na pinatatawad na niya ang lahat ng kanyang mga kaaway . 9. Alas 8:00 ng gabi . 10.Patuloy pa rin sa pangungulit ang mga Jesuita at mga prayle na gumawa na si Rizal ng isang retraksiyon. Alas 3:00 ng hapon ay nagbalik si Padre Balaguer sa Fort Santiago at kinukulit si Rizal na gumawa ng isang retraksiyon sa kanyang isinulat na laban sa simbahang Katoliko.

Alas 3:00 ng umaga. Josephine December 30.habang naghahanda para sa martsa sa Bagumbayan.nagsimulang umalis ang martsa mula saa Fort Santiago patungo ng Bagumbayan.sinasabi ng mga paring Jesuita na si Rizal ay nakinig ng misa at tumaggap ng komunyon. 13. Ngunit ito ay walang basehan. Sa nasabing aklat inilagay ni Rizal ang isang sulat na To my dear and unhappy wife. Apat na sundalong Espanyol na nakabaril at bayoneta ang nasa harapan. Sa nabanggit din na oras ay dumating si Josephine Bracken at ipinagkaloob ni Rizal ang isang aklat ni Kempis na may pamagat na Imitacion de Cristo . 15. 16. Alas 5:30. 1896. sa likuran si Rizal na mahinahong naglalakad kasabay ni Tinyente Luis Taviel de Andrade sa isang tabi at si Padre March at Villaclara sa . Alas 6:30 . 17.kinain ni Rizal ang kanyang huling almusal pagkatapos ay sinulat niya ang dalawang sulat para sa kanyang kasambahay at sa kapatid na si Paciano. Jose Rizal. inihanda ni Rizal ang kanyng huling sulat para sa kanyang ama at ina. 14.lagda nui Rizal at pagkamatay ni Rizal ay sinabi nila na si Rizal ay lumagda ng isang retraksiyon. Alas 6:00 ng umaga .

kabila. Sa pagdating ni Rizal sa Bagumbayan mas maraming bilang ng mga tao ang naghihintay upang saksihan ang gagawing pagbitay kay Rizal.binaril si Rizal sa Bagumbayan. Nagpaalam si Rizal kay Luis Taviel de Andrade . Sa panabi ng martsa ay ang hanay ng mga taong nanonood. Alas 7:00 ng umaga . Upang tiyakin na patay na ito. Pinulsuhan siya ni Dr. ang bangkay ni Rizal ay inilibing sa sementeryo ng Paco. 22. . Sa likuran ng maraming mga sundalong Espanyol na nasasandatahan. Pagkatapos ng barilin ng firing squad isang opisyal ng hukbo ang lumapit sa kanyang katawan at binaril na malapitan sa puso. 20. Castillo isang manggagamot ng hukbong Espanyol at humanga sa normal na tibok ng pulso nito. 18. Pagkatapos ng pagbitay. 19. 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful