Ang Retorika at Mabisang Pagpapahayag

Kahulugan ng Retorika Retorika Bilang isang Sining Saklaw ng Retorika Mga Gampanin ng Retorika

Hulaan ang tagline ng mga sumusunod na produkto.

Wais na Misis.

Beeda ang Sarap/Saya! Langhap Sarap. .

It Won’t Let you Down! .

.Iba ang May Pinagsamahan.

Sarap to the Bones! .

Sakay Na! .Talagang Trip kita.

.Buhay Coke Buksan/Tikman mo! It’s the Real Thing! Ang Sarap dito! Always Coca-Cola.

.We’ve Got It All For You.

You Can’t Stop! .Once You Pop.

.

Ano ang kahalagahan ng wika sa atin? . nasa tamang paggamit at pagpili ng salita ang landas upang ang ninais na pagkilos o pagbabago ay maisagawa . sa damdamin at maging sa gawi ng mga gumagamit nito -may taglay na kapangyarihan ang wika.isang katotohanan na ang tama o maling paggamit ng wika ay maaaring magbunga ng pagbabago sa isip.

Kahulugan ng Retorika Isang mahalagang karunungan ng pagpapahayag na tumutukoy sa sining ng maganda at kaakit-akit na pagsusulat at pagsasalita Ito ay pagaaral upang magkaroon ng kasiningan at kahusayan ang isang indibidwal sa pagpili ng mga salitang gagamitin sa kanyang pagsulat o pagsasalita .

Naibibigay ng retorika ang maingat na pagpili ng mga salita at maayos na pagbuo ng mga pahayag.Taglay nila ang kahusayan sa sining ng retorika. Kaya nilang manipulahin ang wika. . Sensitibo sila sa pagpili at paggamit ng mga salitang iaangkop sa gagawing pagsasalita o pagsulat.

Retorika Bilang Isang Sining Isang likhang-sining na may taglay na sariling halagang estetiko na naiiwan o nagkakabisa sa ating kaisipan.ito ay ginagawa para sa iba (reaksyon) tagapagsalita tagapakinig manunulat mambabasa . damdamin at kaasalan Kooperatibong Sining .

Retorika Bilang Isang Sining Pantaong Sining .ang retorika ay nakabatay sa panahon .wika ang midyum ng retorika at ekslusibong pag-aari ng tao Temporal na Sining .ito ay naiimpluwensyahan ng kasalukuyang panahon .

sa imahinasyon ay walang limitasyon ang retorika .Retorika Bilang Isang Sining Limitadong Sining .hindi lahat ng tao ay nagtatagumpay sa paggamit ng retorika .sa realidad ay limitado ang kayang gawin nito May-kabiguang sining .

pagbabasa ---kaalaman .Retorika Bilang Isang Sining Nagsusupling na Sining manunulat ------.ideya sa isipan -----.akda mambabasa ----.

Saklaw ng Retorika WIKA IBANG LARANGAN RETORIKA SINING LIPUNAN PILOSOPIYA .

Nagpapalawak ng Pananaw 4. Nagugulo ang isipan / Naitutuon ang atensyon sa ibang bagay 3. Nagbibigay-daan sa Komunikasyon 2. Nagbibigay-ngalan Nagbibigay kapangyarihan .Mga Gampanin ng Retorika 1.

293 70947.70.4 .. ..3..9.3833 3/.3 . 29.370947.#0947.9. ./.:25. 8.329./4.5.. 8.843 .843.3394 .. .38.3$33 29./43$33 8.-:.3.2./.3.939.

-.-.38.2.-. . 85.#0947.3 .8.8.3:3:.8:8:533./.3$33 .2-. 5.3 . 2.$33 2..8.9 /0...

  # #% # $ !& ! $ ! .3#0947..$.

::4. 42:3.333#0947..3 ..38.843  .  .385.--. /.25..

9038438.--.5.  .  .3 -.5.-.3. ...3.3 .--..7. 3.9:9:43.3 .5.3 .3 !...3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful