Ang Retorika at Mabisang Pagpapahayag

Kahulugan ng Retorika Retorika Bilang isang Sining Saklaw ng Retorika Mga Gampanin ng Retorika

Hulaan ang tagline ng mga sumusunod na produkto.

Wais na Misis.

.Beeda ang Sarap/Saya! Langhap Sarap.

It Won’t Let you Down! .

.Iba ang May Pinagsamahan.

Sarap to the Bones! .

Sakay Na! .Talagang Trip kita.

Buhay Coke Buksan/Tikman mo! It’s the Real Thing! Ang Sarap dito! Always Coca-Cola. .

.We’ve Got It All For You.

Once You Pop. You Can’t Stop! .

.

nasa tamang paggamit at pagpili ng salita ang landas upang ang ninais na pagkilos o pagbabago ay maisagawa .isang katotohanan na ang tama o maling paggamit ng wika ay maaaring magbunga ng pagbabago sa isip.Ano ang kahalagahan ng wika sa atin? . sa damdamin at maging sa gawi ng mga gumagamit nito -may taglay na kapangyarihan ang wika.

Kahulugan ng Retorika Isang mahalagang karunungan ng pagpapahayag na tumutukoy sa sining ng maganda at kaakit-akit na pagsusulat at pagsasalita Ito ay pagaaral upang magkaroon ng kasiningan at kahusayan ang isang indibidwal sa pagpili ng mga salitang gagamitin sa kanyang pagsulat o pagsasalita .

Sensitibo sila sa pagpili at paggamit ng mga salitang iaangkop sa gagawing pagsasalita o pagsulat. Naibibigay ng retorika ang maingat na pagpili ng mga salita at maayos na pagbuo ng mga pahayag.Taglay nila ang kahusayan sa sining ng retorika. . Kaya nilang manipulahin ang wika.

Retorika Bilang Isang Sining Isang likhang-sining na may taglay na sariling halagang estetiko na naiiwan o nagkakabisa sa ating kaisipan. damdamin at kaasalan Kooperatibong Sining .ito ay ginagawa para sa iba (reaksyon) tagapagsalita tagapakinig manunulat mambabasa .

Retorika Bilang Isang Sining Pantaong Sining .ang retorika ay nakabatay sa panahon .ito ay naiimpluwensyahan ng kasalukuyang panahon .wika ang midyum ng retorika at ekslusibong pag-aari ng tao Temporal na Sining .

sa imahinasyon ay walang limitasyon ang retorika .sa realidad ay limitado ang kayang gawin nito May-kabiguang sining .Retorika Bilang Isang Sining Limitadong Sining .hindi lahat ng tao ay nagtatagumpay sa paggamit ng retorika .

akda mambabasa ----.ideya sa isipan -----.Retorika Bilang Isang Sining Nagsusupling na Sining manunulat ------.pagbabasa ---kaalaman .

Saklaw ng Retorika WIKA IBANG LARANGAN RETORIKA SINING LIPUNAN PILOSOPIYA .

Nagbibigay-ngalan Nagbibigay kapangyarihan . Nagpapalawak ng Pananaw 4. Nagugulo ang isipan / Naitutuon ang atensyon sa ibang bagay 3.Mga Gampanin ng Retorika 1. Nagbibigay-daan sa Komunikasyon 2.

/43$33 8.5.38. .3.9.293 70947.3.3 .843...3394 . 29.3.3833 3/.:25. .370947.4 ..939././4.70.-:.329.9.#0947.843 ./. 8. 8...2.3$33 29. .

-.8...9 /0.38.3:3:. 5.2-.#0947.-. 85.8. 2.8.8:8:533..3$33 .-. .2.3 .3 .$33 2./.

  # #% # $ !& ! $ ! ..$.3#0947.

 .--.3 .::4.843  .385..333#0947. /.38. 42:3.25...

 3.9:9:43.3..3 !.7. .3 .-.3 .--.5.9038438..  .3..--.3 -.3 ..  .3..5.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful