P. 1
LSM Grade 5 Filipino 2nd Trim Exam SY 2011 -2012

LSM Grade 5 Filipino 2nd Trim Exam SY 2011 -2012

|Views: 67,939|Likes:
Published by Mauie Flores
FILIPINO 5
Pagsasanay Para sa Ikalawang Katlong Taong Pagsusulit
FILIPINO 5
Pagsasanay Para sa Ikalawang Katlong Taong Pagsusulit

More info:

Published by: Mauie Flores on Dec 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

Filipino 5 1 Inihanda ni: Mauie Flores

LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©
FILIPINO 5
Pagsasanay Para sa Ikalawang Katlong Taong Pagsusulit


URI NG PANGHALIP: Isulat sa patlang kung ang mga panghalip na may salungguhit ay
panao, pananong, pamatlig, patulad, o panaklaw.

Tandaan:

Panao Ginagamit na panghalili sa pangalan ng tao.

Pananong Ginagamit ito sa pagtatanong.

Pamatlig Ginagamit sa pagtuturo ng tao, hayop, bagay, lugar, o
pangyayari.

Panaklaw Sumasaklaw o nagsasaad ng kalahatan, kaisahan, o dami ng
tao, hayop, bagay, at pangyayari.

Patulad Kumakatawan sa bagay o pangyayaring pinagtutularan.

________________
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________
1. Lahat ng kaklase ko ay pupunta sa aking kaarawan.
2. Maganda ang bulaklak na ito.
3. Sinamahan namin siya sa bahay n gaming guro.
4. Sinu-sino ang mga kasali sa palabas?
5. Bawat-isa sa kanila ay magdadala ng kontribusyong
pagkain.
6. Ganito ang ginagawa ni Nanay kapag ako ay may sakit.
7. Alin diyan ang gusto mong bilhin?
8. Tayo ay kakain na.
9. Inabutan niya sila ng pagkain.
10. Ang ganyan tatak ng relo ay de-kalidad.

KAILANAN AT PANAUHAN NG PANGHALIP: Isulat sa loob ng tamang kahon ang bawat
panghalip panao. Pagkatapos ay gamitin ang mga ito sa mga pangungusap.

ako amin inyo ka
kata kita sila kanya


PANAUHAN ISAHAN DALAWAHAN MARAMIHAN
Taong
nagsasalita

Taong
kausap

Taong
pinag-
uusapanFilipino 5 2 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©
20. ______________________________________________________________________________
21. ______________________________________________________________________________
22. ______________________________________________________________________________
23. ______________________________________________________________________________
24. ______________________________________________________________________________
25. ______________________________________________________________________________
26. ______________________________________________________________________________
27. ______________________________________________________________________________

URI NG PANDIWA: Tukuyin ang pandiwang may salungguhit kung PL (palipat) o KT
(katawanin).

Tandaan:

Palipat Ito ay may simuno at tuwirang layon.

Katawanin Ito ay may simuno ngunit walang layong tumatanggap ng
aksyon.

______
______
______
______

______
______
______
______
______
______
28. Nag-aaral si Sally upang maraming matutunan.
29. Nais niyang makakuha ng mataas na marka.
30. Nagdarasal siyang magtagumpay sa pag-aaral.
31. Nagbabasa siya ng mahuhusay na aklat upang lalong madagdagan
ang kanyang kaalaman.
32. Nagtatanong siya kapag mlabo pa sa kanya ang leksyon.
33. Ang mga guro ay nagpapaliwanag ng leksyon.
34. Nagbibigay siya ng maraming halimbawa.
35. Nakikinig ang lahat dahil kailangang matutuo.
36. Tumunog ang batingaw, hudyat na natapos ang klase.
37. Naglabasan ang masasayang mag-aaral.

ASPEKTO NG PANDIWA: Banghayin ang sumusunod na mga pandiwa. Ipakita ang
pagbabagong anyo batay sa aspekto at panlaping gamit. Sundin ang naunang
halimbawa.


Pawatas
Perpektibong
Katatapos
Perpektibo Imperpektibo Kontemplatibo
mag-aral kaaaral nag-aral nag-aaral mag-aaral
uminom 38.
sulatan 39.
maghanda 40.
mag-walis 41.
itago 42.

Filipino 5 3 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©
POKUS NG PANDIWA: Bilugan ang pokus ng pandiwang naka-salungguhit sa bawat
pangungusap. Pagkatapos ay tukuyin ang uri nito at isulat ito sa patlang.

Tandaan:

Aktor Ang paksa ang tagaganap ng kilos sa pangungusap;
sumasagot sa tanong na “sino?”

Gol Ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot
sa tanong na “ano?” Sa Ingles, ito ang direct object.

Lokatib Ang paksa ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa
pangungusap; sumasagot sa tanong na “saan?”

Benepaktib Ang paksa ang tumatanggap ng kilos ng pandiwa sa
pangungusap; sumasagot sa tanong na “para kanino?” Sa
Ingles, ito ang indirect object.

___Aktor___

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
Nagpatulong si Bb. Santos kay Analee.

43. Ibinili ni Chona ng bagong damit ang inaanak.
44. Naglunsad ng proyekto ang lokal na pamahalaan.
45. Pinagdausan ng handaan sa kasalan ang parke sa may simbahan.
46. Nasira mo ang sasakyan ni Mang Narding!
47. Kami ay ipinasyal sa bagong tayong gusali.
48. Umiiyak na naman ang sanggol.
49. Ginamot ng beterenaryo ang asong may sakit.
50. Ang bakanteng lote ay tinaniman ni Jun ng gulay.
51. Ang magandang larawang iyon ay iginuhit ni Lea.
52. Tinahi ni Lola ang butas ng maong.

URI NG PANG-URI: Bilugan ang pang-uri sa pangungusap. Isulat ang PL kung
panlarawan, PM kung pamilang, at PT kung pantangi.

______

______
______
______
______

______

______
______
53. Tahimik ang aking kalooban kapag nagdarasal at nagpupuri ako sa
Diyos.
54. Ang aking pakiramdam ay magaan pagkatapos ng awitan.
55. Tigalawang awit an gaming inihahandog sa Kanya araw-araw.
56. Ang mananampalatayang Kristyano ay marunong magtiwala sa Diyos.
57. Si Inay na lahing Kastila ang nagturo sa aking manampalataya sa
Maykapal.
58. Magkakaraoon ka raw ng tunay na kapayapaan sa puso kung
maniwala ka.
59. Magandang awitin ang mga awiting Pilipino.
60. Naghanda pa siya ng hopyang Intsik.

Filipino 5 4 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©
______
______
61. Pagkatapos ng kainan ng pansit Malabon ay nag-uwian na kami.
62. Dalawahan ang pag-alis nila sa lugar ng pagtitipon.

KAYARIAN NG PANG-URI: Kahunan ang pang-uri sa bawat pangungusap at tukuyin
ang kayarian nito. Isulat ang payak, maylapi, inuulit, o tambalan sa patlang.

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
63. Maka-Diyos ang mga taong marunong magmahal sa kapwa.
64. Ang mundo ay bilog.
65. Sira-sira na ang payong ko!
66. Balikbayan pala ang pinsan ni Joana.
67. Mahusay ang pagkakagawa nitong mesa.
68. Mapupula ng mga bulaklak sa hardin!
69. Pandak si Kapitan.
70. Kayganda ng umagang ito.
71. Gulagulanit ang libro matapos paglaruan ng mga bata.
72. Hilaw pa ang mangga.

KAANTASAN NG PANG-URI: Punan ng wastong pang-uri ang patlang ayos sa
kaantasang hinihingi sa pangungusap. Gamiting gabay ang salitang nasa loob ng
panaklong.

Lantay
Pahambing

Pasukdol
Pahambing

Lantay
Pasukdol

Pasukdol
Lantay
Pahambing

Pahambing
73. _______________ (sikip) ang pantalong suot ni Kuya.
74. Hindi ko alam kung alin ang _______________ (laki) sa dalawang
ito.
75. _______________ (bilis) sa lahat ng hayop ang cheetah.
76. Ngayong taon, naging _______________ (aktibo) si Jules sa
pagsali sa mga kompetisyon.
77. _______________ (lakas) ang bagyong dumating sa aming bayan.
78. _______________ (mahal) ang regalong binili ni Tatay para kay
Nanay.
79. _______________ (kapal) ang balahibo ng asong ito!
80. _______________ (tangkad) ang aking ama.
81. _______________ (palad) ang mga pamilyang kumpleto ngayong
Pasko.
82. Gusto ko, _______________ (linis) ang kwarto ko kaysa sa kwarto ni
Ate.

PAREHONG BAYBAY, MAGKAIBA ANG KAHULUGAN: Ano ang kahulugan ng mga
salitang may salungguhit? Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

__________ 83. Masarap ang tinapay na may linga.

__________ 84. Naipit ang ugat sa kanyang leeg sa kanyang pag-linga.

Filipino 5 5 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©

a. butong maliit
b. pagtingin sa likuran
_____________________________________________________________________________________

__________ 85. Sumama ang bata sa kanyang ina sa palengke.

__________ 86. Sumama ang pakiramdam ni Nene dahil sa init ng araw.

c. masama
d. kasama
_____________________________________________________________________________________

__________ 87. Ang bahay ng langgam ay tila tirahan ng nuno sa punso.

__________ 88. Ang kanyang mga nuno ay nagmula pa sa Bacolod.

e. maliit na engkanto
f. mga matatandang kamag-anak o lolo at lola
_____________________________________________________________________________________

__________ 89. Toto, lapian mo nga ng lunas ang sugat na iyan.

__________ 90. Si Joey ay umanib sa lapian ng mga manunulat.

g. lagyan
h. samahan
_____________________________________________________________________________________

__________ 91. Nagpang-abot ang magkaibigan sa istasyon ng bus.

__________ 92. Mayroon siyang inabot na pagkain bago sila umalis.

i. ibinigay
j. nagkita

KLINO: Ayusin ang mga sumusunod na listahan ng mga salita ayon sa antas o tindi ng
kahulugang ipinapahayag nito. Isulat ang mga bilang 1-3 sa ibabaw ng bawat salita
(1 – pinaka-mahina)

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
nalulugod
maliit
galit
mabanas
maganda
umiiyak
pagkakaunawa
masaya
nababaliw
makitid
poot
mainit
kaakit-akit
lumuluha
pagkakaalam
nagagalak
nahuhumaling
makipot
suklam
maalinsangan
nakabibighani
humahagulhol
paningin
natutuwa


Filipino 5 6 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©
OPINYON/KATOTOHANAN: Isulat sa patlang kung OPINYON o KATOTOHANAN ang
bawat pangungusap sa ibaba.

_______________

_______________


_______________


_______________

_______________


_______________

_______________


_______________

_______________


_______________
101. Naniniwala sa iisang Diyos ang iba’t-ibang relihiyon sa Pilipinas.

102. Dahil sa mga nanakop sa ating bansa kaya nagkaroon tayo ng
maraming relihiyon.

103. Sabi ng mananakop, ang relihiyon lang daw nila ang
makapagliligtas sa tao.

104. Ang pag-ibig ni Jesus ay para sa lahat ng tao.

105. Iisang relihiyon ang pinili ng Diyos na magbibigay-daan papunta
sa Kanya.

106. Ang adobo ay isa sa mga tradisyunal na lutuing Filipino.

107. Ang Lola ko ang pinakamagaling magluto ng adobo sa buong
mundo para sa akin!

108. Si Armando Malite, isang Filipino, ang naka-imbento ng Armalite.

109. Kung iisipin ay malaki ang maaaring maitulong ng imbentor na
Pinoy sa ikauunlad ng bansa.

110. Ang DOST ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na
tumutulong sa paglinang ng kakayahan ng imbentor na Pinoy.


ANALOHIYA: Isulat ang salitang makakabuo sa bawat pares ng analohiya.

111. dolyar – Amerika __________ - Pilipinas
112. kabanata – nobela __________ - tula
113. buhok – tao __________ - aso
114. Agapito Flores – imbentor __________ - bayani
115. Pansit – Intsik __________ - Italyano

DENOTASYON/KONOTASYON: Ibigay ang denostasyon at konotasyon ng bawat salita.
Maaaring gumamit ng diksyunaryo.

Tandaan:

Denotasyon Literal na kahulugan ng salita.

Konotasyon Malalim na kahulugan ng salita; maaring positibo o negatibo
ang ihinahatid na mensahe.

116. rosas
denotasyon: ____________________________________________________________
konotasyon: ____________________________________________________________

Filipino 5 7 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©
117. krus
denotasyon: ____________________________________________________________
konotasyon: ____________________________________________________________
118. kalapati
denotasyon: ____________________________________________________________
konotasyon: ____________________________________________________________
119. pula
denotasyon: ____________________________________________________________
konotasyon: ____________________________________________________________
120. tatay
denotasyon: ____________________________________________________________
konotasyon: ____________________________________________________________

IDYOMA: Piliin ang wastong idyoma sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang katabi ng
kahulugan nito. Pagkatapos, gamitin ang idyoma sa iyong sariling pangungusap.

balitang kutsero itim na tupa matalas ang ulo
bantay-salakay mabigat ang dugo

121. Sabi-sabi lamang ____________________
__________________________________________________________________________
122. Masamang anak ____________________
__________________________________________________________________________
123. Matalino ____________________
__________________________________________________________________________
124. Nagbabait-baitan ____________________
__________________________________________________________________________
125. Hindi kinagigiliwan ____________________
__________________________________________________________________________

PIKSYON/DI-PIKSYON: Tukuyin kung ang mga sumusunod na akda ay piksyon o di-
piksyon.

________________
________________
________________
________________
________________
126. Ang Talambuhay ni Jose Rizal
127. Mga Natatanging Pabula
128. “Alamat ng Pinya”
129. Kasaysayan ng Asya
130. “Bidasari” (isang epiko)


Filipino 5 8 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©
PANGUNAHING DIWA: Basahin ang bawat talata. Pagkatapos ay sumulat ng isang
pangungusap na magsasaad ng pangunahing diwa ng iyong binasa.

131.

_____________________________________________________________________________

132.

_____________________________________________________________________________

133.

_____________________________________________________________________________

BIBLIOGRAPIYA: Ibigay ang mga detalye ng bawat akda ayon sa nakatalang
bibliograpiya sa ibaba.

134.

May-akda: __________________________________________________
Pamagat: __________________________________________________
Lugar ng Palimbagan: _______________________________________
Pangalan ng Palimbagan: ___________________________________
Petsa ng Publikasyon: ________________________________________

135.

May-akda: __________________________________________________
Pamagat ng artikulo: ________________________________________
Ngalan ng magasin/pahayagan: ____________________________
Petsa ng Publikasyon: ________________________________________
Pahina ng artikulo: __________________________________________

Filipino 5 9 Inihanda ni: Mauie Flores
LSM 2011-2012 www.the24hourmommy.com ©

PAGBABALANGKAS (Outlining): Basahin ang sulatin sa ibaba. Pagkatapos ay gumawa
ng balangkas ng mga ideya na galing dito. (5 puntos, #136 – 140)


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->