12/5/2011

TUNGKULIN NG WIKA

Ang wika ay mahalagang instrumento sa pakikipagtalastasan. Ang tungkulin ng wika ay nag-uugat sa nabuong sistema ng isang kultura ayon sa pamantayan ng paniniwala, tradisyon, pag-uugali, at kung paano nakikisalamuha ang tao.

PARAAN NG PAGGAMIT NG WIKA (JACOBSON,2003) 1. Pagpapahayag ng damdamin (emotive) -ginagamit ang wika upang palutangin ang karakter ng nagsasalita Hal: Masaya ako sa bayang kinagisnan ko.

2. Panghihikayat (conative) -ginagamit ang wika upang magutos, manghikayat o magpakilos ng taong kinakausap Hal: Magluto ka nang maaga dahil maagang darating ang mga panauhin Bilhin ninyo ang sabong ito.

1

sa kanyang aklat na Retorika. sanaysay. Paggamit bilang sanggunian (referential) -ginagamit ang wikang nagmula sa aklat at iba pang babasahin bilang sanggunian o batayan ng pinagmulan ng kaalaman Hal: Ayon kay Aristotle. 184 ang pagkakatatag ng Surian ng Wikang Pambansa na ngayon ay Komisyon ng Wikang Filipino.12/5/2011 3. at iba pa 2 . 6. Pagsisimula ng pakikipag-ugnayan (phatic) -ginagamit ang wika bilang panimula ng isang usapan o pakikipag-ugnayan sa kapwa Hal: Kumusta ka? Saan ka nanggaling? 4. 5. prosa. Pagbibigay ng kuru-kuro (metalingual) -ginagamit ang wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng komentaryo sa isang kodigo o batas Hal: Malinaw na isinasaad sa Batas Komonwelt Blg. kailangang makilala muna ng isang manunulat ang sarili bago siya magsimulang sumulat. Patalinghaga (poetic) -ginagamit ang wika sa masining na paraan ng pagpapahayag gaya ng panulaan.

pakikipagtalo tungkol sa partikular na isyu.atbp 1. Pang-interaksyon -paraan ng pakikipagtalakayan ng tao sa kanyang kapwa.direksyon sa pagsagot sa pagsusulit.1973) PangPang-instrumental -tungkulin ng wika upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao gaya ng pakikipag-usap sa iba lalo na kung may mga katanungan na kailangang sagutin.direksyon sa pag-inom ng gamot. -(“Bagong Paraiso”-Efren Abueg) PITONG TUNGKULIN NG WIKA (M.12/5/2011 Hal: Hindi sila nagkita sapagkat inihasik sa kanilang isip na ang pagkikita nila ay masama. At sa kanilang bagong daigdig ng aklat. tukso.pagpapakita ng mga patalastas tungkol sa isang produkto na nagsasaad ng gamit at halaga ng produkto.K. HALLIDAY. ang isipang iyon ay parang tabak na nakabitin sa kanilang ulo o kaya’y tulad din ng sanga ng punungkahoy. 3 .Saklaw nito ang pagbibigay-direksyon gaya ng pagtuturo kung saan matatagpuan ang isang partikular na lugar.paggawa ng liham pangangalakal.at direksyon sa paggawa ng anumang bagay -instruksyon sa mga artistang gumaganap sa drama(iskrip) Pang3. pagsasalaysay ng malulungkot o masasayang pangyayari sa isang kaibigan o kapalagayang loob. liham pangkaibigan. Panregulatori -pagkontrol ng ugali o asal ng ibang tao. pakikipagbiruan.A. atbp. 2. ng mataas na gusali ng malayong kabataan sa kapaligiran.

pagbabasa ng pahayagan at mga aklat) Pang7. dula. tesis. pakikinig sa radyo. Pampersonal -naihahayag ang sariling pala-palagay o kuru-kuro sa paksang pinag-uusapan -pagsulat ng talaarawan at jornal -pagpapahalaga sa anumang anyo ng panitikan Pang5. at sanaysay) 6. panonood sa telebisyon. pamanahong papel. at pagtuturo) 4 .12/5/2011 4. Pangheuristiko -pagkuha o paghanap ng impormasyon (pag-iinterbyu. maikling kwento. nobela. Pang-imahinasyon Malikhaing guni-guni ng isang tao sa paraang pasulat o pasalita (tula. panayam. Pang-impormatibo -pagbibigay ng impormasyon sa paraang pasulat at pasalita (ulat.

sa telebisyon. o sa radyo.Tukuyin kung ano ang tungkulin ng wika (Halliday). 5 .12/5/2011 GAWAIN: Magtala ng sampung (10) maiikling pangungusap na ginagamit ang wikang Filipino sa bahay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful