12/5/2011

TUNGKULIN NG WIKA

Ang wika ay mahalagang instrumento sa pakikipagtalastasan. Ang tungkulin ng wika ay nag-uugat sa nabuong sistema ng isang kultura ayon sa pamantayan ng paniniwala, tradisyon, pag-uugali, at kung paano nakikisalamuha ang tao.

PARAAN NG PAGGAMIT NG WIKA (JACOBSON,2003) 1. Pagpapahayag ng damdamin (emotive) -ginagamit ang wika upang palutangin ang karakter ng nagsasalita Hal: Masaya ako sa bayang kinagisnan ko.

2. Panghihikayat (conative) -ginagamit ang wika upang magutos, manghikayat o magpakilos ng taong kinakausap Hal: Magluto ka nang maaga dahil maagang darating ang mga panauhin Bilhin ninyo ang sabong ito.

1

sa kanyang aklat na Retorika. Pagsisimula ng pakikipag-ugnayan (phatic) -ginagamit ang wika bilang panimula ng isang usapan o pakikipag-ugnayan sa kapwa Hal: Kumusta ka? Saan ka nanggaling? 4. Pagbibigay ng kuru-kuro (metalingual) -ginagamit ang wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng komentaryo sa isang kodigo o batas Hal: Malinaw na isinasaad sa Batas Komonwelt Blg. Patalinghaga (poetic) -ginagamit ang wika sa masining na paraan ng pagpapahayag gaya ng panulaan. at iba pa 2 . Paggamit bilang sanggunian (referential) -ginagamit ang wikang nagmula sa aklat at iba pang babasahin bilang sanggunian o batayan ng pinagmulan ng kaalaman Hal: Ayon kay Aristotle. kailangang makilala muna ng isang manunulat ang sarili bago siya magsimulang sumulat.12/5/2011 3. 6. 184 ang pagkakatatag ng Surian ng Wikang Pambansa na ngayon ay Komisyon ng Wikang Filipino. sanaysay. prosa. 5.

A.Saklaw nito ang pagbibigay-direksyon gaya ng pagtuturo kung saan matatagpuan ang isang partikular na lugar. Pang-interaksyon -paraan ng pakikipagtalakayan ng tao sa kanyang kapwa. ng mataas na gusali ng malayong kabataan sa kapaligiran. ang isipang iyon ay parang tabak na nakabitin sa kanilang ulo o kaya’y tulad din ng sanga ng punungkahoy. At sa kanilang bagong daigdig ng aklat.K. -(“Bagong Paraiso”-Efren Abueg) PITONG TUNGKULIN NG WIKA (M.atbp 1. Panregulatori -pagkontrol ng ugali o asal ng ibang tao.pagpapakita ng mga patalastas tungkol sa isang produkto na nagsasaad ng gamit at halaga ng produkto.direksyon sa pag-inom ng gamot. liham pangkaibigan. 3 . tukso.12/5/2011 Hal: Hindi sila nagkita sapagkat inihasik sa kanilang isip na ang pagkikita nila ay masama. pagsasalaysay ng malulungkot o masasayang pangyayari sa isang kaibigan o kapalagayang loob. pakikipagtalo tungkol sa partikular na isyu. atbp.1973) PangPang-instrumental -tungkulin ng wika upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao gaya ng pakikipag-usap sa iba lalo na kung may mga katanungan na kailangang sagutin. pakikipagbiruan.at direksyon sa paggawa ng anumang bagay -instruksyon sa mga artistang gumaganap sa drama(iskrip) Pang3. HALLIDAY.direksyon sa pagsagot sa pagsusulit.paggawa ng liham pangangalakal. 2.

dula. at pagtuturo) 4 . at sanaysay) 6. pakikinig sa radyo.12/5/2011 4. tesis. pamanahong papel. Pang-imahinasyon Malikhaing guni-guni ng isang tao sa paraang pasulat o pasalita (tula. maikling kwento. nobela. pagbabasa ng pahayagan at mga aklat) Pang7. Pang-impormatibo -pagbibigay ng impormasyon sa paraang pasulat at pasalita (ulat. Pangheuristiko -pagkuha o paghanap ng impormasyon (pag-iinterbyu. panonood sa telebisyon. Pampersonal -naihahayag ang sariling pala-palagay o kuru-kuro sa paksang pinag-uusapan -pagsulat ng talaarawan at jornal -pagpapahalaga sa anumang anyo ng panitikan Pang5. panayam.

o sa radyo.12/5/2011 GAWAIN: Magtala ng sampung (10) maiikling pangungusap na ginagamit ang wikang Filipino sa bahay. sa telebisyon. 5 .Tukuyin kung ano ang tungkulin ng wika (Halliday).