Modyul 4 Pagsusuri ng Akda Batay sa Pananaw Sosyolohikal

Tungkol saan ang modyul na ito?
Kumusta ka na? Narito akong muli upang patnubayan ka sa iyong pag-aaral sa modyul na ito. Isa na namang akda ang iyong babasahin at susuriin. Tiyak kong magugustuhan mo ito. Isa itong sarswela. Marahil itatanong mo kung ano ang sarswela. Ito ay isang melodrama o komedyang binubuo ng tatlong yugto at tungkol sa damdamin ng tao tulad ng pag-ibig, galit, paghihiganti, kalupitan, paghihimagsik o kaya’y mga suliraning panlipunan at pampulitika noong panahon ng kastila. Ang kathang pantanghalang ito ay naiiba sa mga dramang napapanood mo sa kasalukuyan sa puntong may mga bahagi o dayalogong inaawit. Noon, isang mabisang kasangkapan sa pagpapahayag ng isipin at damdaming makabayan ang dula. Isinisigaw nito ang pagmamahal sa bayan at paghihimagsik laban sa mga mananakop na dayuhan, tulad ng akdang babasahin mo na pinamagatang “Walang Sugat” ni Severino Reyes. Ito’y naglalarawan sa kalupitan ng mga kastila sa pagpaparusa sa mga mamamayang wala namang pagkakasala. Ipinakita sa dulang ito ang kagitingan ng mga kawal na Pilipino. Ibinabandila nito ang paghihimagsik sa pamahalaan at prayleng Kastila.

Ano ang matututunan mo?

Nailalapat ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa pag-unawa sa akda.

1

Paano mo gagamitin ang modyul na ito?
Tutulungan ka ng modyul na ito. Magiging maayos at epektibo ang iyong pag-aaral kung susundin mo ang mga sumusunod na tagubilin: 1 2 Sagutin mo ang panimulang pagsusulit o ang bahaging Ano Na Ba Ang Alam Mo?. Ito’y gabay upang masukat ang lawak ng iyong kaalaman sa paksa. Sa tulong ng susi sa pagwawasto na nasa iyong guro, iwasto mo ang iyong sagot. Kung magkaroon ka man ng maraming mali, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng mga gawaing inihanda ko. Basahin at unawain mong mabuti ang mga aralin. Gawin at sundin mo ang mga panuto. Isulat mo ang iyong sagot sa hiwalay na papel o notbuk. Sagutin mo ang pangwakas na pagsusulit o ang bahaging Gaano Ka Na Kahusay?. Pagkatapos, iwasto ang iyong sagot sa tulong ng susi sa pagwawasto na nasa iyong guro. Maging matapat ka sa pagsagot at pagwawasto ng iyong mga gawa. Ingatan ang modyul na ito. Panatilihin mong walang punit ang bawat pahina.

3 4 5 6

7 8

Ano ba ang alam mo?
Ang sumusunod ay ang panimulang pagsusulit na susukat sa lawak ng iyong kaalaman sa pag-aaralang akda. Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. 1. May buhay-pusa si Kapitan Inggo. Ang pahayag ay nangangahulugang si Kapitan Inggo ay ____ a. b. c. d. mahaba ang buhay matatag may pagkapusa malakas

2

2. May Diyos na totoo na nakakakita sa lahat ng gawa ng prayleng kuhila. Ito’y nangangahulugang nakikita ng Poong Maykapal ang lahat ng ginagawa ng mga prayleng ________ a. b. c. d. taksil sa tungkulin masama mabait abusado

3. Tumugtog na ang oras ng pananawagan ng naaping Ina. Ang tinutukoy na Ina ay ang ______ a. b. c. d. Espanya Pilipinas Juana Kapitana Putin

4. Pinarurusahan ang mga nahuhuli sa pamamagitan ng ______ a. b. c. d. pagbaril pagpugot ng ulo pagpalo habang nakagapos pagkakulong nang matagal

5. Nang malamang namatay si Inggo, si Tenyong ay ______ a. b. c. d. natakot nangibang -lugar naghimagsik nalungkot

6. Ipinagkasundo ni Juana si Julia kay ____ a. b. c. d. Miguel Tenyong Marcelo Tadeo

7. “Ano sa akin kung di sila kumain? Mabuti nga mamatay silang lahat. Dagdagan ang rasyon ng palo, maraming palo. Walang awa-awa”, Sa bahaging ito ng dula, ipinakita ang ______ a. b. c. d. ang paghahari ng mga prayle pagmamalupit ng mga prayle pagmamalabis sa tungkulin ng mga prayle wala sa nabanggit

3

4 . sumama sa libing ni Inggo pumunta sa kwartel at kunin ang bangkay ni Inggo sumama kay Tenyong sa paglaban sa mga prayle/kastila lahat ng nabanggit -Iwasto mo ang iyong mga sagot. inaasahang matatamo ang mga sumusunod na kasanayan: 1. dito sa isip at di na sa puso. Tutulungan kitang malinang ang iba’t ibang kasanayang dapat mong matutunan at ang magagandang ugaling makapagpapaunlad ng iyong katauhan sa pamamagitan ng mga gawaing aking inihanda. b. d. Si Tenyong ay _________ a. Iniwan ni Tenyong ang ina at kasintahan upang tugunin ang panawagan ng Inang Bayan. Na kahit hindi nagmamahalan ay nagiging mag-asawa. siya’y nagpapahingalay na … Pinatunayan ng bahaging ito ng dula na noon ay _______ a. Tutulungan ka ng susi sa pagwawasto na nasa iyong guro. c. Ipinakita ng mga mamamayan ang kanilang pagkakaisa sa nangyari kay Inggo nang _________ a. Aralin : Walang Sugat Ni Severino Reyes Anu-ano ang mga tiyak na matututunan mo? Matapos mong basahin ang akda. Naging madali ba sa iyo ang pagsusulit? Huwag kang mag-alala. Na ang mahihirap ay nakapag-aasawa ng mayaman. c. b. makabayan makaina makalipi makamahirap 10. panimula pa lamang naman iyan. Nabibigyang-kahulugan ang mga pahayag at mahihirap na salita sa akda. Sinusukat lamang ang taglay mong kaalaman tungkol sa paksa. at kung ano ang pasya ng isip ay siyang paiiralin. Nangingibabaw ang isip kaysa puso sa pagpili ng manliligaw. b. Na ang magulang ang pumipili ng magiging asawa ng anak. ang puso sa panahong ito ay hindi na gumaganap ng maganda niyang katungkulan. 9. Nagbago na ang lakad ng panahon.8. d. c. ngayo’y kung may lalaking nangingibig ay tinatanggap ng mga mata at itinutuloy dito. d.

Ang natapos na gawain ay may kaugnayan sa akdang iyong babasahin at susuriin. 3. Sila’y mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bayan. D. 4. Utak ng Himagsikan G. Naisa-isa ang mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan o pagkamakabayan. Tingnan mo sa susi sa pagwawasto na nasa iyong guro ang tamang sagot. Utak ng Katipunan H. Nakabubuo ng isang awiting makabayan. Pambansang Bayani F. C. J. Mga Gawain sa Pagkatuto 1. . Natutukoy ang mga mahahalagang pangyayari sa akda. Handa ka na ba? Simulan mo na ang pagbabasa. Sila’y mga propagandistang humihiling ng pagbabago sa pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas. Ama ng Katipunan I. Titik lamang ang isulat. 1 3 4 6 2 5 7 A.2. Alamin mo … Kilalanin ang mga nasa larawan.Basahin at unawain mong mabuti ang nilalaman nito 5 . Nasusuri ang akda batay sa sosyolohikal na pananaw. B. 5. Emilio Jacinto Jose Rizal Andres Bonifacio Apolinario Mabini E. Sinu-sino sila? Anu-ano ang mga taguri sa kanila? Saan sila nagkakatulad? Hanapin sa mga nakatala sa ibaba ang sagot.

Si Julia at ang mga bordador Musika) Koro: Ang karayom kung iduro Ang daliri’y natitibo. Tatlong letrang nag-agapay Na kay Tenyong na pangalan. Kapag panyo ng ibig Tinatapos ng pilit Nang huwag daw mapulaan Ng binatang pagbibigyan: Julia: Koro: Julia: 6 . Sabihin sa aking ibig Na ako’y nagpapahatid Isang matunog na halik. Ang karayom kung itirik Tumitimo hanggang dibdib Piyesta niya’y kung sumipot Panyong ito’y iaabot. anong inam Ng panyong binuburdahan. puti at pula. Hoy tingnan ninyo si Julia Pati panyo’y sinisinta. Koro: Ang karayom kung iduro Ang daliri’y natitibo. Asul. Basahin mo … WALANG SUGAT (Ni Severino Reyes) Unang Bahagi 1 Tagpo (Tanggapan ng bahay ni Julia. Kalakip ang puso’t loob. Panyo’t dito ka sa dibdib.2. Ng kaniyang tunay na lingkod. Si Tenyong ay mabibighani Sa rikit ng pagkagawa Mga kulay na sutla. Kapag namali ng duro Burda nama’y lumiliko Anong dikit.

hindi ko na hihipuin. Koro: Salitain Julia: Ligpitin na ninyo ang mga bastidor at kayo’y mangagsayaw na. tingnan ko lamang. Tenyong… (sarili) Nalulunod pala ito sa isang tabong tubig! Ay! (Sarili) Anong lalim ng buntong hininga! (Biglang ihahagis ni Julia ang bastidor). Isang silip lamang. (Lalabas si Tenyong). Mga irog natin naman Sila’y pawang paghandugan Mga panyong mainam Iburda ang kanilang pangalan. masama ang pagkakayari. (Nagtatampo) Ay!… Bakit Tenyong. oo. Ay may yayariin kayang hindi mainam? Hala na. Nang huwag daw mapulaan Ng binatang pagbibigyan Ang panyo pa’y sasamahan Ng mainam na pagmamahal. At ang magandang pag-ibig Kapag namugad sa dibdib Nalilimutan ang sakit Tuwa ang gumigiit. ganoon lang?… ay… Sa ibang araw.Ang panyo pa’y sasamahan Ng mainam na pagmamahal. Julia: Piyesta niya’y kung sumipot Panyong ito’y iaabot Kalakip ang puso’t loob Ng kaniyang tunay na lingkod. na anaki’y nilalik na maputing garing. 7 . Huwag mo na akong tuyain. napagod ka ba? (Hindi sasagot). tingnan ko ang binuburdahan mo… Huwag na Tenyong. (Papasok ang magsisikanta). pangit nga ang mga daliri ko. pagkatapos na. huwag mo nang tingnan. nakakahiya. II TAGPO (Tenyong at Julia…) Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Julia. (Sarili) Lalo ko pang pagagalitin. Masama ka palang mapagod. (Tangan si Julia sa kamay) Ang daliri bang ito na hubog kandila. ipakikita ko sa iyo. Masakit sa iyo! (Sarili) Nagalit tuloy! Tenyong.

ay Among. Julia. ay… sinungaling ako… mangusap ka. Tenyong: Asahan mo. sampu ng nagburdang si Juliang iniirog mo. Sabay: Di mumunting tuwa dito’y dumadalaw. hindi ukol sa iyo ang panyong iyan… Sinungaling! At kaninong pangalan ito? A. bakit ang letra’y A. Natin at ang F ay Frayle. salamat. Susulsulan ko na? (Anyo nang sisilaban). laking kaalipustaan! Huwag mo akong aglahiin ng tungkol sa mga taong iyan at madaling magpanting ang tainga ko. saan mo inilagay ang baro kong makato? (Nagulat si Julia at si Tenyong) (Lalabas si Lukas) Mamang Tenyong. narito at nakikita ko na minarapat mong ilimbag sa panyong ito ang pangalan ko. Julia. Tenyong ng buhay ko. Antonio N. Diyata dinakip si Tatang? Opo. Tenyong: Salamat. Among Nating Frayle. Hindi pala akin at kanino nga? Sa Among! Iya’y iaalay ko sa kanya ngayong kaarawan ng pasko. ay Flores. nagkakamali ka. Hindi na ako nagagalit… Masakit sa aking magalit ka at hindi. para sa kura nga ba? Kapag hindi ko sinilaban. ano pa’t wari di na mamamatay sa piling mo oh! (Tenyong) niyaring buhay (Julia) maalaalang may kabilang buhay… (Lalabas si Juana). Oh. Julia: Oh. Julia: Hindi maghahandog sa lahi ni Satan. hindi mo pangalan iyan. ang panyong iyan ay talagang iyo. Julia.Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: (Pupulutin ang bastidor at dala). Laking bagay! Lumalaganap sa dibdib ko ang masaganang tuwa. Julia ko. Juliang poon ko. Kung sa among man o sa demonyo. Julia: Tayo’y dumulog sa paa ng altar. Hindi ah. Tenyong: Pag-iibigan ta’y kahimanawari lumawig na tunay at di mapawi paglingap mo sa akin kusang mamalagi huwag malimutan sa tuwi-tuwi… Tenyong: Julia ko’y tuparin adhikain natin. 2 Julia: Huwag mong silaban ang tunay mong pangalan. ang N. Nakaganti na ako! (Dudukutin ni Tenyong sa kanyang bulsa ang posporo at magkikiskis ng maraming butil at nag-aalab na magsasalita). Lukas? Dinakip po ang Tatang mo ng Boluntaryo ng Santa Maria. N. at F? Oo nga sapagkat ang A. III TAGPO (Tenyong. magsabi ka ng katotohanan. 8 . Julia. Musika No. Namamali ka. Tenyong: Sa pagkakasabi mong sa kurang sukaban nagising ang galit at di mapigilan. (Luluhod) Patawarin mo ako. Mamang Tenyong…! Napaano ka. at Juana mamaya’y Lukas) Salitain Juana: Lukas: Tenyong: Lukas: Tenyong: Lukas: Julia. Tenyong ng puso. Narciso. at F.

0: Ah. Julia. ay tinutunungan kapagdaka ng matinding dusa! Magdaraya ka! Ang tuwang idinudulot mo sa amin ay maitutulad sa bango ng bulaklak. kaming mga babae’y pabayaan. Lahat ng Babae: Lahat na’y hinuhuli mga babae kami. Koro: Dalhan sila ng makakain at bihisan ay gayundin. na sa sandaling oras ay kusang lumilipas. si Kapitan Luis! Ito tagaroon sa amin.Tenyong: Lukas: Tenyong: Juana: Tenyong: Saan kaya dinala? Sa Bulakan daw po dadalhin. Oh. maraming tao ito… Marcelo: Mason po yata. patyo ng Gobyerno. Tayo na. SALITAIN Relihiyoso 1. Ating hihintuin. Isang Babae: Naubos na ang lalaki. (Papasok lahat) (Itataas ang telong maikli) V TAGPO (Bilangguan sa Bulakan. (Telong Maikli) Kalye IV TAGPO (Musika) Koro at Lukas Lukas: Tayo na’t ating dalawin mga tagarito sa atin. Isang Lalaki: Isang Lalaki: Isang Babae: Isang Babae: Lahat. at Lukas). Mga Babae: Lahat: Mga Lalaki: Lahat: Makikita ko si Tatang. tayo na. di namin kayo kailangan. Kaka ko’y gayundin naman. laan sa lahat ng bagay… Lahat ng Babae:(Sasalitain) Mga lalaking walang damdam. ako po’y paparoon muna’t susundan si Tatang. maraming mga bilanggong nakatali sa mga rehas). mundong sinungaling! Sa bawat sandaling ligayang tinatamo ng dibdib. Julia. Anak ko’y nang matingnan. magtapis ka… (Magsisipasok sina Juana. among? 9 . Tayo na’t sumakay sa tren bumili pa ng bibilhin at sa kanila’y dalhin masarap na pagkain. Doon sa estasyon. Lukas: Marami pang lalaki. Asawa’y paroroonan. Hintay ka sandali at kami’y sasama. Lahat ng lalaki:Huwag malumbay… kami nasasa bahay at nakahandang tunay. Sumakay na sa tren. Tiya.

0:May buhay-pusa si Kapitan Inggo! Saan naroroon ngayon? Marcelo: Nariyan po sa kabilang silid. eh! Relihiyoso 1.Relihiyoso 1.0:Hindi ko sinasabing kabayo ikaw. maraming palo ang kailangan. si Kapitan Inggo ay pinagsaulan ng hininga. Ang rasyon na sinasabi ko sa iyo ay ang palo. Marcelo: Hindi po ako kabayo. na si Kapitan Inggo ay araw-araw papaluin at ibibilad at buhusan ng tubig ang ilong. (Sa mga kasama niya) Companeros. si Kapitan Miguel. ang rasyon na sinasabi ko sa iyo na dagdagan. sapagka’t kung siya sumulat maraming K.3.0:Loko ito! Anong awa-awa? Nayon wala awa-awa. Relihiyoso 1. habeis traido el dinero para el Gobernador? Relihiyoso 2. Marcelo: Mamamatay pong walang pagsala: wala na pong laman ang dalawang pigi sa kapapalo. Kakaunti pa! (bibigyan si Marcelo ng kuwalta at tabako). marahil filibustero. Relihiyoso 2. Masamang tao iyan. Tadeo: Bakit ka mumurahin? Juana: Kumusta po naman kayo. Kung ganoon ay hindi mamamatay si Kapitan Inggo.4:Si. at makalimang 125. Relihiyoso 1. datapwa’t nang mag-uumaga po ay pito lamang. ngayon nga. Marcelo: Hindi sila makakain eh! Relihiyoso 1.0:Kung hindi man mason. among? P. Marcelo: Salamat po. ay huston 526 (binibilang sa daliri). among! Relihiyoso 1. hemos traido.0: Tonto. at isang linggo po namang walang tulog sila! Relihiyoso 2. wala nang pamisa.0:Mabuti. si Kapitan Piton. Marcelo: Opo. at ang dalawang braso po’y litaw na ang mga buto. kundi.0:Samakatuwid ay limang beses 25. at ang Juez de Paz. at huwag bibigyan ng mabuting tulugan. kung isulat niya ang kabayo may K. duro que duro awa-awa? Ilan kaban an rasyon? Ang rasyon nan palo. hindi. mabuti. Marcelo huwag mong kalilimutan. Relihiyoso 1. talaga yatang itong pagkabuhay namin ay lagi na lamang sa hirap. among. ano sa akin kundi sila kumain? Mabuti nga mamatay silang lahat. cabayo K. among! Relihiyoso 1. wala naman kaming kinikita.0:Si Kapitan Inggo pinagsaulan ng hininga! Narito si Kapitana Putin.0:Kahapon ilan ang namatay? Marcelo: Wala po sana. Teban: Masama. dalhin dito si Kapitan Inggo.0: Dalhin dito pati ang papag. Relihiyoso 2. among. na lahat ng C pinapalitan ng K. nagitgit sa pagkakagapos. kung sa bagay ay kami na ang namamahala. at makalima po isang araw. ngayon po’y lima ng kaban.0:Hindi man. ngayon 10 . Relihiyoso 2. ha? Marcelo: Opo. isang linggo na pong paluan ito. at tinutuluyan uli ng limang kaban. hirap na po ang mga katawan nila at nakaaawa po namang magsidaing. ay ang pagkain. at ibig daw makita si Kapitan Inggo na asawa niya. Marcelo: Hindi po makalakad.0:Marcelo. Relihiyoso 1. noong araw kami ay walang inaasahan kundi kaunting sweldo dahil sa kami’y alipin ng mga prayle.0:Bakit ganoon? (gulat) Marcelo: Dahil po.0:Marcelo. mga patay at hindi na dinadapit. si. mabuti mamatay siya. ay daragdagan ng rasyon. ha! Marcelo: Dati po’y tatlong kaban at maikatlo sa isang araw na tinutuluyan. Relihiyoso 1. Juana.

Tenyong. dadalhin dito. Relihiyoso 1. ulilang inaampon ko. among. babae at lalaki).) Julia: (Sarili) Ipinagkayari na pala ako ni Inang? Tadeo: Ano ba ang sinabi mo? Miguel: Sinabi ko pong… ay Julia! Ay! Aling Julia! Ay. Teban: Kaya. Juana: Totoo po ba ang sabi mo. a fusilar. Relihiyoso 1. Juana. Juana. at sinabi ko sa Alkalde na huwag nang paluin.0: Kapitan Putin. VI TAGPO (Mga Relihiyoso. mana dalaw. es necesario deciral General que empiece ya a fusilar a los ricos e ilustrados de la provincia. Miguel: Ay! Aling Julia… ay…ma…ma… malapit na po… Julia: Alin po ang malapit na? Miguel: Ang…ang…ang… Julia: (Sarili) Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tadeo: Miguel. Miguel: Ay…salamat (tuwang-tuwa. Teban: Siya nga. P. Putin: Opo. di-malayong kaming mga klerigo ay mauwi sa pagsasaka. among. Julia ko! Tadeo: Wala ka nang nasabi kundi pulos na “ay”? Hindi ka nagpahayag ng pagsinta mo? Miguel: Sinabi ko pong malapit na… Tadeo: Malapit na ang alin? Miguel: Itinatanong nga po sa akin kung alin ang malapit na eh. among. (Magsisilabas ang mga dalaw). lahat ang mga bilanggo. Juana: Bakit dami mo pong mga pinakaing mga pamangking dalaga? P.0: Ya lo creo que va mal. Putin.kaawa-awa naman sila. VII TAGPO 11 . cogemeros el tren la Estacion de Guiguinto.0: Kapitana Putin. Los 3: Si. Salitain Relihiyoso 1.0: Kami ay aakyat muna sandali sa Gobernador at sasabihin naming pawalan. porque esto va mal. ngayon makikita ma na ang tao mo. Julia. hindi ko po nasagutan… Tadeo: Napakadungo ka! Ay Ige. tayo na’t baka ka pa mahalata… Relihiyoso 1. huwag nang ibibilad at ipagbilin ko na bibigyan na ng mabuting tulugan… Putin: Salamat po. si a fusilar. at mga dalaw. si Tenyong ay hindi at ang mga ibang lalaki).napaglirip na ang mga kabanalang ginawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang-tao lamang alinsunod sa malaking takot sa mga prayle. (Papasok ang mga pare). tayo na’t nagkayari na kami ng kaniyang ina. (Magsisihalik ng kamay. mano na nga po… Salamat po.0: (Sa mga kasama) Despues de ver el Gobernador… a Manila. Relihiyoso 2. parito kayo. tantuin niyong kaming mga pari ay hindi mabubuhay sa panay na hangin.

Julia: Taya ang loob ko at binabanta-banta mga taong iya’y tadtarin man yata lahat ng niyang laman. naglabas ang buto sa mga tinalian. ay! Ang anyo ni Amang! Ang lahat ng ito’y gawa ng pari na sa Pilipinas siyang naghahari. huwag pong maniniwalang sasabihin niya sa Gobernador na si Tatang ay pawalan. (Sarili) Kung nababatid lamang ng mga ito ang pinag-usapan ng apat na lilo! Nakalulunos ang kamangmangan! (Ipapasok si Kapitang Inggo na nakadapa sa isang papag na makitid). asahan mo po at igaganting pilit kahit na ano ang aking masapit. di makababayad sa utang na madla. lalang ni Lucifer sa demonyong lahi kay satang malupit nakikiugali. asahan mo po’t igaganting pilit kahit na ano ang aking masapit sa ulo ng prayle. nakahahambal.2 Ang dalawang braso’y gitgit na ang laman. Tenyong: Oo’t di matingnan puso ko’y sinusubhan sa ginawa kay Amang ng mga taong hunghang…ang awa’y nilimot sa kalupitan… Lalaki’t Babae: Wari mukha nang bangkay… Tenyong: 12 . lipos na ng sugat ang buong katawan. ikaw po’y ititihaya ko nang hindi mangalay… Huwag na… anak ko… hindi na maari… luray luray na ang katawan… Tayo’y maghihiwalay na walang pagsala! Bunso ko. huwag mong pababayaan ang Inang mo! Putin. kapag namatay ka. lipos na ng sugat ang buong katawan. oh. bagkus pa ngang ipagbibiling patayin na ngang tuluyan. sa ulo ng prayle isa sa kikitil.(Sila rin. buto sampung taba. isa sa kikitil. wala na lamang ang mga relihiyoso) Salitain Putin: Tenyong: Tenyong. Diyos na may kapangyarihan! Ano’t inyong ipinagkaloob ang ganitong hirap? (Dito lamang ang pasok ng kantang “Ang dalawang braso’y…) Salitain Tenyong: Inggo: Tenyong: Musika No. kaysama mong bata. naglabas ang mga buto sa mga tinalian. ay Putin… Juana-Julia… kayo na lamang ang inaasahan kong kakalinga sa kanila… Ang kaluluwa ko’y inihain ko na ka’y Bathala. ang mga kamay pong… namamatay ng kapwa ay hindi dapat hagkan. bakit ka hindi humalik ng kamay sa among? Inang. pariseos ay daig magpahirap. Ah! Kapag namatay ka. Adyos mga kaputol ng dibdib! Adyos mga kababayan! Ako’y inyong patawarin… Naluoy na yata ang puso ng mga Kastila. nakahahambal! Ay! Ang anyo ni Amang! Ang lahat ng ito’y gawa ng pari na sa Pilipinas siyang naghahari lalang ni Lucifer sa demonyong lahi kay Satang malupit nakikiugali…Ah. (Mga Babae at Lalaki) Di na kinahabagan kahit kaunti man. Tatang. Inggo ko! Tatang! Kaawa-awa naman! Mahabaging Langit! Putin: Tenyong: Julia: Tenyong: Musika Tenyong: Ang dalawang braso’y gitgit na ang laman. ama kong ibig. oh. ama kong ibig.

Salitain Putin: Tenyong. Tenyong. Tenyong! Tenyong: Julia! Julia: Diyata’t matitiis. Ako ma’y mayroon din. ano ang ipag-aalaala ko? Julia: Oo nga. Salitain Mga kasama. masdan mo po… at masama ang lagay ni Tatang. na Ina’y lisanin mo sa kahapis-hapis na anyo? Di ba nalalaman mong sa kaniya’y walang ibang makaaaliw kundi ikaw. Tenyong. Tayo na sa estasyon ng Guiguinto. tunay ang sinabi mo. mamaya’y si Julia). datapwa’t sa sarili mong loob. Isa pa: Walang patawad! (Nang mangagsiayon. tatang… Putin: Inggo ko…Inggo… Tenyong: Patay na! (Mangagsisihagulgol ng iyak) Telong Maikli Tenyong: VIII TAGPO (Sila ring lahat. Isa: Mga tampalasan. ay walang lunas kundi ikaw na bugtong na anak? Bakit mo siya papanawan? Tenyong: Julia. Nalalaman mo bang sila’y mangasisilulan? Oo. nangangatal ang buong katawan ko! Nagsisikip ang aking dibdib! Ang sakit ay tagos hanggang likod! Ay. tingnan mo’t naghihingalo… Tatang. at sa may damdam niyang puso. Julia: Tenyong. Ako’y mayroong iniingatan. alang-alang sa paglingap mo sa akin? Sa bagay. Langit na mataas! (Papasok lahat) Tenyong: IX TAGPO (Tenyong at mga kasamang lalaki.Inang. ngunit hindi kaila sa iyo na ang maililingap ng isang lalaking kamukha mo ay di maititingin ng isang babaing gaya ko. si Tenyong ay nakahuli sa paglakad. huwag kang umalis! Tenyong: Isa: Isa pa: Tenyong: Isa: Tenyong: 13 . hindi yata ako makasasapit sa atin! Julia. at ang may rebolber ay dalhin. at nabatid ko tuloy na sasabihin daw nila sa Heneral na tayo’y pagbabarilin na. Tenyong. na ito. wala lamang si Kapitang Inggo. at mga bilanggong nangakagapos). walang pagsala. hindi ako makahinga! Ang puso ko’y parang pinipitpit sa palihang bakal! (Si Putin ay mapapahandusay). Inang. narinig ko ang salitaan nila. sa lalabas si Julia). di ba si Inang ay kakalingain mong parang tunay na ina. magsikuha ng gulok. ang Alkalde.

(Biglang lilingon Te…! Yumao na! (papasok) X TAGPO (Tugtuging nagpapakilala ng damdamin. kung siya’y masambit ipagtanggol ka sa mga panganib. tanggapin na lamang ang huling tagubilin! (Huhubarin ang garantilyang may medalyita. Magliwayway uli’t dilim ay mapawi. ng paglaot sa matibay na tanikalang mahigit sa tatlong daang taong sinasangayad. Ako’y tutupad lang ng aking panata sa pakikianib sa mga kasama. “ngayo’y kapanahunang ako’y ibangon na ninyo sa pagkalugami. sa tabi ng puso. bumalik ka agad nang di ikamatay. Ikaw irog ko’y aking itatago sa loob ng dibdib. (Titigil) Yayao na ako! Ako’y lilisanin? Balot yaring puso ng matinding lumbay. hindi maaari ang ako ay di pasa-parang. Darating na ibig. isa ang mabibitin na sasama sa tren). Mga lahi ni Lucifer! Magsisi na kayo’t oras na ninyo! Ikaw ang pumatay sa ama ko – Perdon! Walang utang-na-di pinagbabayaran! (Hagaran at mapapatay ang mga prayle. ang pagluluwalhati.) Ang larawang ito’y aking isasabit sa tapat ng puso’y huwag iwawaglit at sa mga digma. tangnan at isusuot kay Tenyong ang garantilya. ikaw’y kalaguyo. Julia. Huwag nang matakot. Huwag mamanglaw. ako ay hinihintay ng mga kapatid. Oras na. sa pinto ng nagpaubayang anak. Mga prayle at mga kasama ni Tenyong at si Tenyong. Ang mga sugat mo’y aking huhugasan ng masaganang luhang sa mata’y nunukal. pahatid ka agad sa aking kandungan.Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Tenyong: Julia: Julia. Juliang aking sinta! Oh. dito sa dibdib ko’y tumitimo ang nakalulunos niyang himutok. Wala akong maitututol. ang Ina natin ay nangangailangan ng tunay nating pagdamay. Huwag ipagdusa ang aking pagpanaw. Tenyong na poon ko’y kahimanawari. Ang ulap Julia ko’y di mananatili. Telon Wakas ng Unang Bahagi Ikalawang Bahagi 14 . Pagdating ng bahaging masaya ay maririnig ang sigawan sa loob. tumutugtog na ang oras ng pananawagan ng naaaping Ina. Kung saka-sakaling irog ko’y masaktan. Tenyong ng buhay! (Anyong aalis) (Sarili) Kaawa-awa! (Tuluyang aalis). Julia ko. naaliping Ina. Mangungulimlim na ang sa matang ilaw. huwag nang mangamba. Nang hindi malubos ang pagkasiphayo sa mga sakuna. hindi dapat tulutang… mga iaanak natin ay magising pa sa kalagimlagim na kaalipin. Sa Diyos nananalig. ang nakapanlulumo niyang daing: “Mga anak ko.” anya. Aming tutubusin. Puso ko’y dinadalaw ng malaking hapis.) Sa loob.

siya’y nagpapahingala’y na… Nakasisindak.I TAGPO (Bahay ni Julia) Julia at Juana Salitain Juana: Julia: Juana: Julia: Juana: Julia: Juana: Julia: Juana: Julia. ang mga pangungusap mo! Siyang tunay! Ako po’y makasunod sa masamang kalakaran ng panahon. ang kagalingan mong sarili ang aking ninanais. Kung pumarito po sila. kapag may lalaking mangingibig ay tinatanggap ng mga mata at tinutuloy dito (hihipuin ang noo) dito sa isip at di na sa puso. Inang ko. (Natatawa) Julia. ay di kausapin mo po! Bakit ba ganyan ang sagot mo? Wala po! Hindi naman pangit. dito po ako makatatakwil sa tapat na udyok ng aking puso. igayak ang loob mo. Monicaaaaaaaaaa. Wala po! Kung wala ay bakit sumusuway sa aking iniaalok? Nalaman mo na. madali ka… Opo (Papasok) III TAGPO 15 . bugtong na anak at nakaririwasa. at kung ano ang pasya ng isip ay siyang paiiralin: ang puso sa panahong ito ay hindi na gumaganap ng maganda niyang katungkulan. (Sa loob) Pooo! Halika (Lalabas si Monica) Pumaroon ka kay Kulas. ang hinahangad ko po ay… Ay ano? Duluhan mo. Inang ko. Ang tanggapin pong mahinusay ng puso ko. sila’y pagpapakitaan ng mainam. Julia. Ang wika ko baga. ako’y natatawa lamang sa iyo. ay hindi naghahangad ng mga kabutihang tinuran mo. sabihin mo at nang matalastas ko. ngayon ay paparito si Miguel at ang kanyang ama. mapasa-Kristiyano na! (Sarili) Moro yata si Tenyong! Julia: Juana: Julia: Juana: Julia: Juana: Julia: II TAGPO (Julia at Monica) Salitain Julia: Monica: Julia: Monica: Monicaaaaaaaaaa. ano pa ang hangarin mo? Ako po. ay bukas-makalawa’y mag-aasawa ka rin lamang…ay kung mapasa-moro. sabihin mong hinihintay ko siya. ikaw ay bata pa nga – anong pusupuso ang sinasabi mo? Totoo nga’t noong unang dako. lipi ng mabubuting tao. tila wari… may kinalulugdan ka nang iba.

Ang Inang mo? Nariyan po sa labas: tatawagin ko po (Papasok). Miguel. Teban: Tadeo: Juana: P. Huwag mo akong bayaang Mapasa ibang kandungan. ano ang buhay-buhay? Mabuti po. Teban. Huling samo. hindi kahiya-hiya. ang mabuting mamili. Juana. Baka po ako murahin ah! 16 . Hindi. Magandang bata si Julia. tenyong. Tadeo. si Miguel po’y hindi maalam makiusap. mamaya’y Miguel. mainam ang dalit mo. Teban: Julia: P. among. Kung iyo nang maibaon Sa malungkot na pantiyon. among! Ah. Halika. narito pala ang among! Mano po. Tubusin sa kapanganiban. Teban: Juana: Tadeo: Miguel: (Pumalakpak) Mabuti ang dalit mo Julia…datapwa’t napakalumbay lamang… (gulat) Patawarin po ninyo at hindi ko nalalamang kayo’y nangagsirating…kahiyahiya po. At baka di na abutin Si Julia’y humihinga pa… Papanaw. Pari. Diyata’ ako’y natiis Na hindi mo na sinilip Sa ganitong pagkahapis. at Juana) Musika Dalit ni Julia Oh. at mukhang lalabas na mabuting asawa… Marunong kang pumili. walang pagsala! At kung patay na abutin Itong iyong nalimutan Ang bangkay ay dalhin na lamang Sa malapit na libingan. (Kay Miguel) Lapitan mo. Ako. Salitain P. (Lalabas si Juana). Tenyong niyaring dibdib. Aba. among. oh Tenyong. Dalawin minsan man isang taon. Ay! Magdumali ka’t daluhan.(Julia. halika. Teban: Julia: P.

Linangin mo… 17 .May manliligaw si Julia na Miguel ang pangalan. na ina ni Julia. -Nauunawaan mo ba ang iyong binasa? Naramdaman mo ba ang mga emosyong naghari sa mga tauhan sa akda? Kung naunawaan mong mabuti ang akda. Pinayuhan ni Lukas si Julia na kapag itatanong na ng pari kung iniibig nito si Miguel ay buong lakas nitong isigaw ang “Hindi po!”. Payo ni Aling Juana:”Ang pag-ibig ay tinatanggap ng mata at itinutuloy sa isip at di sa puso” Tutol si Julia kay Miguel. Ipinahayag ng kura ang huling hiling ng binata – na sila ni Julia ay makasal. Ikatlong Bahagi Sinabi ni Lukas kay Julia ang dahilan nang di pagtugon ni Tenyong sa liham. ikakasal na si Julia kay Miguel nang dumating si Tenyong na sugatan. Kinumpisal ng kura si Tenyong. Nagbilin lamang ito na uuwi sa araw ng kasal. Sa ibaba ay nakatala ang mga piling pahayag na ginamit sa akda. Ngunit ipinagkayari siya ng ina sa ama ni Miguel. Galit man si Juana ay pumayag ito. Minsan habang nanliligaw si Miguel kay Julia ay si Tenyong naman ang nasa isip ng dalagang ayaw makipag-usap sa manliligaw kahit kagalitan ng ina. Si Tadeo na ama ni Miguel ay nanliligaw naman kay Juana. Sa simbahan. Gawa-gawa lamang ng Heneral at ni Tenyong ang lahat. Gayundin ang isinigaw ng lahat. Maging si Tadeo ay pumayag na rin sa huling kahilingan ng mamamatay. Sasagutin na sana ni Tenyong ang sulat ngunit nagkaroon ng labanan. Matapos ang kasal. Unawain mong mabuti ang mga panuto. Ibinigay ang sulat ng dalaga. Napasigaw si Miguel ng “Walang Sugat”. Ngunit di alam ni Lukas kung nasaan na sina Tenyong kaya walang nalalabi kay Julia kungdi ang magpakasal o magpatiwakal. 3. Si Tenyong ay kapitan ng mga naghihimagsik. Natagpuan ni Lukas ang kuta nina Tenyong. bumangon si Tenyong. Ipinatawag ng Heneral ng mga Katipunero ang pari para makapangumpisal si Tenyong. Gayun din si Miguel. Nagpadala ng liham si Julia kay Tenyong sa tulong ni Lukas. Hindi alam ni Juana ang ukol sa anak at pamangking si Tenyong. Huwag kang mag-alala. Kinabukasa’y ikakasal na si Julia kay Miguel. Ngunit tumutol ang dalaga dahil mamamatay naman sa sama ng loob ang kanyang ina. Walang takot sa labanan. Nagpapatulong si Julia kay Lukas na tumakas upang pumunta kay Tenyong. madali lamang ang mga ito. masasagutan mo ang mga gawaing inihanda ko para sa iyo. Tulong ito sa ganap mong pag-unawa sa iyong binasa. Mayaman at bugtong na anak ngunit dungo. Isinasaad sa sulat ang pagkamatay ng inang si Kapitana Putin at ang araw ng kasal niya kay Miguel.

5. Tumugtog na ang oras ng pananawagan ng naaaping Ina. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Ang puso’y nakadarama ng kalungkutan na maaaring ikamatay. May buhay-pusa si Kapitan Inggo. B.’ 10. 8. Ikaw irog ko’y aking itatago sa loob ng dibdib sa tabi ng puso nang di malubos ang pagkasiphayo. Nakalulunos ang kamangmangan. Nakakaawa ang mga mangmang. 4. D. Ibinigay ko na sa Diyos ang aking buhay. Ang mga tao ay nagsisimba at nagbibigay ng tulong sa simbahan dahil sa takot sa mga prayle. 18 I. Ang mga kabanalang ginawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang-tao lamang alinsunod sa malaking takot sa mga prayle. Magliliwayway ulit dilim ay mapapawi. C. Mawawala na ang ligaya sa aking mga mata. Di dapat igalang mamamatay-tao.a. H. Tumugtog na ang oras ng pananawagan ng naaaping Ina. . G. 9. 2. Pagsusuring Panlingguwistika Panuto: Bigyang-kahulugan ang mga sumusunod na pahayag batay sa pagkakagamit sa akda. Mangungulimlim na ang sa matang ilaw. A. 7. E. Matatapos na ang kaalipinan at makalaya nang muli. Mahal ay lalaging nasa puso upang di makadama ng kalungkutan. Ang kaluluwa ko’y inihain ko na kay Bathala. ang F. May Diyos na totoo na nakakakita lahat ng gawa ng prayleng kuhila. 1. Ikaw. 3. 6. Ang kamay pong namamatay ng kapwa ay hindi dapat hagkan. Mahaba ang buhay ni Kapitan Inggo.

Panahon na para ipagtanggol ang Pilipinas mula sa pagkakaalipin. nakakaawa b. may mga mahihirap na salita rin na ginamit sa akda. manggagaling c. Unawain mong mabuti ang panuto at maging maingat sa pagsasagawa ng mga ito. taong hunghang 6. Hanay A 1. -Bukod sa mga pahayag. May Diyos na nakakikita sa mga kataksilan at kasamaang ginagawa ng mga prayle. malupit g. tanga/tunggak f. Titik lamang ang iyong isulat.J. mga tampalasan 5. hamakin e. sa mata’y nunukal 7. kaya handa ka nang gawin ang mga susunod na gawain. huwag aglahiin 2. b. nakahahambal 4. Pagsusuring Pangnilalaman Ibuod mo ang dula sa tulong ng sumusunod na “story board”. Tiyak kong ngayon ay nauunawaan mo nang mabuti ang iyong binasang akda. kurang sukaban 3. Higit itong makatutulong sa iyo sa pagpapaunlad ng iba’t ibang kasanayan. Isulat lang ang tamang titik sa loob ng kahon. taksil . puso’y nagpapahingalay Hanay B a. K. 19 . nagpapahinga d. Hanapin mo sa Hanay B ang kasingkahulugan ng mga nasasalungguhitang salita sa Hanay A. Piliin mo sa mga nakatala sa ibaba ang mga pangyayari.Iwasto mo ang iyong sagot gamit ang susi sa pagwawasto na nasa iyong guro.

Matapos ang kasal ay bumangon si Tenyong at ang lahat ay napasigaw ng “Walang Sugat”. Julia. Teban. Juana. Hinuli ng mga boluntaryo ng Sta. Ibinilin ni Tenyong na darating siya sa araw ng kasal ni Julia. Inggo. Namatay si Kapitan Inggo dahil sa sobrang palo na dinanas. E. Kap. Naisipan ni Julia na tumakas at pumunta sa kinaroroonan ni Tenyong.Tagpuan: Tauhan: Tenyong. J. Ipinagkasundo ni Juana si Julia kay Miguel. Binuburdahan ni Julia ang panyong ibibigay kay Tenyong. C. Maria si Kapitan Inggo. Sugatang dumating si Tenyong sa kasal. Kura Pangyayari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. I. B. Sinulatan ni Julia si Tenyong at ibinalita ang pagkamatay ni Kapitana Putin at ang pagpapakasal niya kay Miguel. 20 . Tadeo. Si Tenyong at ang mga kalalakihan ay humandang makipaglaban upang mapalaya ang Inang Bayan. Kap. H. Lukas. P. F. Monica. Putin. D. Miguel. G.

Ngunit bago mo isagawa ito. 6. Isulat mo lamang ang bilang sa loob ng dayagram. Kaisipan - Kaisipan Walang Sugat Kaisipan Kaisipan 1. 7. Tuso man ang matsing. iwasto mo muna ang iyong kasagutan gamit ang susi sa pagwawasto na nasa iyong guro: Hanapin mo sa mga nakatala ang mga kaisipang nakapaloob sa akda.Nadalian ka ba sa nakaraang gawain? Kung gayon. Iwasto mo ang iyong sagot sa susi sa pagwawasto na nasa iyong guro. Nasa pagkakaisa ang lakas upang maisagawa ang layuning mahango sa kaalipinan ang bayan. Handang ibuwis ang buhay makamit lamang ang kalayaan. 3. 2. napaglalalangan din. higit na magiging madali sa iyo ang pagsasagawa ng mga susunod na gawain. Tinalikuran ang mga mahal sa buhay nang dahil sa pag-ibig sa bayan. hahamakin ang lahat masunod ka lamang. Daig ng maagap ang masipag. 5. Isasakripisyo ang sarili nang dahil sa pagmamahal sa magulang. 4. 21 . Pag-ibig pag pumasok sa puso ninuman.

basahin at unawain mo ang nasa loob ng kahon. Magkahalo ang dayalog na ginagamit dito – patula at pasalita. 2. Ipinakilala ang sarswela noong panahon ng Kastila. samantalang ang pasalita o tuluyang bahagi ay ginagamit naman ng mga katulong na tauhan. Ang patulang bahagi ay dayalog ng mga pangunahing tauhan. b. ngunit hindi kaila sa iyo na ang maililingap ng isang lalaking kamukha mo ay di maititingin ng isang babaing gaya ko. 22 . Magkahalong patula at pasalitang dayalog a. Bahaging ibig makita ni Tenyong ang binuburdahang panyo ni Julia. a. Patunayan mo na taglay ng akdang “Walang Sugat” ang mga sumusunod na katangian ng isang sarswela. Hindi maghahandog sa lahi ni Satan: Sampu ng nagburdang si Juliang iniirog mo. Ang panliligaw ni Miguel kay Julia. Piliin ang titik ng dayalog na tumutugon sa mga sumusunod: 1. ngunit sumikat lamang ito noong panahon ng himagsikan ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano.Tenyong huwag kang umalis. Ang Sarswela ay isang uri ng dulang hinango ng mga Kastila sa opera ng Italya. Pinakakilala sa kanyang mga akda ang “Walang Sugat”. Tenyong. magsabi ka ng katotohanan: para sa Kura nga ba? Kapag di ko sinilaban ay sinungaling ako… mangusap ka. ang ilan pang mahahalagang tala ukol sa sarswela ay mababasa mo sa loob ng kahon. Bukod sa mga impormasyong nabasa mo na sa panimula ng modyul na ito. susulsulan ko na? c. Magkahalong seryoso at katawa-tawa sa mga tagpo. Ang pag-alis ni Tenyong patungo sa labanan. Ang pag-uusap ng mag-inang Juana at Julia tungkol sa pagpili ng magiging asawa. d. Julia. Si Severino Reyes na kilala sa tawag na Lola Basyang ang pangunahing manunulat ng sarswela. d. Oo nga. Puso ko’y dinadalaw ng malaking hapis. b. Makatutulong ito upang madali mong maisagawa ang susunod na pagsasanay. Ang sarswela ay binubuo ng tatlong yugto.c. c. Ang mga tagpo rito ay magkahalong seryoso at katawa-tawa. Ang patulang bahagi ay hinahaluan ng komposisyon na maaaring awitin. Pagsusuring Pampanitikan Bago mo gawin ang susunod na gawain.

Naparurusahan ang mahihirap kahit walang kasalanan. Sa pagpili ng kakasamahin sa buhay/asawa. Sa ideolohiyang Marxist. 23 . c. Di pantay na pagtingin sa harap ng korte. nakapokus sa banggaan ng dominante at aping uri. b. Suliranin sa sekularisasyon ng mga kura paroko sa Pilipinas. katutubo c. Anong mga pwersang hitorikal ang nagbunsod sa may-akdang gawin ang “Walang Sugat”? a. alin ang dominanteng uri? a. Para sa mga Marxist. Sa akda. Malabis na pagmamalupit ng mga prayleng Kastila sa mga Pilipino. ang panitikan ay maaaring isang reaksyonaryong narativ na naglalayon na ibenta at isulong ang ideolohiya ng naghaharing uri. Kadalasan. Intsik Paano nagbanggaan ang dominante at aping uri? a. Kastila b. Ang teoryang ito ay batay sa mga ideya ni Karl Marx. Pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga Kastila . Alin ang aping uri? a. Katutubo d. d. Kastila b. 2. -Nauunawaan mo ba ang iyong binasa? Kung gayon. handa ka nang sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. ang kadalasang iniuuring pandaigdigang pananaw ay mga pagpapahayag ng mga dominanteng uri. Pilipino 3. Dahil dito tinawag din itong Teoryang Marxismo. Maaari rin itong isang progresibong narativ na sumusuporta sa mga api sa kanilang mahaba at mapait na pakikipaglaban sa mga naghaharing uri. b. Ang Teoryang Sosyolohikal Itinuturing ng teoryang sosyolohikal ang mga akda sa panitikan bilang mga produkto ng mga pwersang historical na maaaring analisahin sa pamamagitan ng pagtingin sa mga kondisyong materyal kung saan sila nabuo.-Higit na mapadadali ang pagsusuri mo sa akda kung babasahin at uunawain mong mabuti ang nakasaad sa loob ng kahon. mahirap d. Pilipino 4. c.

Ginagawang mangmang ang mga Pilipino ng mga Prayleng Kastila. D. Palalimin mo … Lagyan ng puso ♥ kung ang pahayag ay katanggap-tanggap at bilog O kung di katanggap-tanggap. Pagsunod sa mga magulang. G. J. Palalimin pa natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsasagawa ng susunod na gawain. Pagbabayad ng buwis. Pananatili sa Pilipinas kahit malaki ang kikitain sa ibang bansa. E. d. Pagtangkilik sa mga produkto ng bansa. 24 . d. -Kunin mo sa iyong guro ang susi sa pagwawasto at iwasto mo ang iyong gawa. Paghahari ng mga prayle. Matapat na pagtupad sa tungkulin. 4. Kunin mo ito sa iyong guro.c. Pagtulong sa kapwa. F. Paggalang sa watawat. C. B. A. Pagsunod sa batas.Iwasto mo ang iyong mga sagot sa susi sa pagwawasto. Titik lamang ang isulat mo sa iyong sagutang papel. H. Ngayong natukoy mo na ang mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. I. Pagsasamantala sa mga Pilipino ng mga mapang-abusong Kastila. Pangangalaga sa mga likas na kayamanan ng bansa. e. Pagbubuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa. . Halagang Pangkatauhan Piliin mo sa mga sumusunod ang mga paraan ng pagpapakita ng pagibig sa bayan.

c. -Ngayon. Magiging maligaya ang pagsasama ng mag-asawa. Ayon sa kanila. 2. ______7. Ang pagpapadama ng paninibugho sa kasintahan. Magulo ang magiging pagsasama ng mag-asawa sa dahilang di sila nagmamahalan. 25 . Ipinagkasundo ng mga magulang ang kani-kanilang mga anak. ______6. Pagtawag ng Pilibustero sa taong kung sumulat ay maraming K. kahit na di nagkakagustuhan ang mga ito. Maghihiwalay din agad ang mag-asawa. kaya ipinakasal ang kanilang mga anak. iwasto mo ang iyong gawa sa susi sa pagwawasto na nasa iyong guro.______1. ______5. ilapat mo naman ang iyong mga natutunan. _____10. matuturuan ang puso. ______3. Maliit ang sahod ng mga manggagawa. 5. Napakahirap ng buhay. Ang pagbibigay ng alaala sa isang minamahal. a. tingnan ko kung mailalapat mo sa iyong sarili ang mga kaisipang iyong natutunan sa araling ito. Humihiling ang mga ito na itaas ang kanilang sahod ngunit bingi ang mga may-ari ng kumpanya. Mayaman ang dalawang pamilyang ito. Ang pagtalikod sa mga minamahal sa buhay para sa bayan. Ang pagpapasa-Diyos sa mga mapang-abuso. Ang pagpaparusa sa mga bilanggo sa pamamagitan ng pagpalo habang nakagapos. 1. ______2. b. Ang pagkakaisa upang maghimagsik laban sa mga prayle. ______9. Ibigay mo ang maaaring ibunga ng mga sumusunod na sitwasyon. Gamitin mo… Sa tulong ng mga sitwasyon sa ibaba. ______4. Mamumuhay nang mariwasa ang mag-asawa dahil sa kapwa mayaman. Piliin mo ang titik na sa tingin mo’y tamang sagot. Darating ang oras na matutunan ding mahalin ng mga ito ang bawat isa. d. Ang pagpili ng magulang ng mapapangasawa ng anak. Ngunit bago iyon. Ang paggamit ng isip sa halip na puso kapag may lalaking mangingibig. ______8. Pag-iisip ng paraan upang mahadlangan ang pagpapakasal ng kasintahan.

Lupain ng ginto’t _________2________. c. Kulungin mo at umiiyak. c. Alam mo ito sapagkat ito’y sikat na awitin. a. pagbagsak ng ekonomiya ng bansa pagsapi sa NPA ng mga welgista patuloy na paglala ng suliranin sa kahirapan kawalan ng hanapbuhay ng mga welgista . dusa k. binihag ka. b. _____3______ ang sa kanyang palad. Nasadlak sa ___7____! Ibon mang may layang _____8_____. Ang di magnasang _____9_____… Pilipinas kong minumutya. Hinarang sila ng mga pulis. Nag-alay ng ganda’t ______4_____. makaalpas j. 6. Sulatin mo … Panuto: Punan ng nawawalang salita ang bawat patlang. b. Ang marubdob na pag-ibig sa bayan at sa kalayaan ang pinakadiwa ng awiting ito. Bayan Ko Ang bayan kong _________1_________. Piliin sa mga nakatala sa ibaba at isulat ang titik lamang. e. Pugad ng _____10____ ko’t dalita Aking adhika. Pagbuo naman ng awiting makabayan ang iyong susunod na gagawin. Bayan pa kayang sakdal dilag. Makita kang sakdal ____11____! a. iwasto mo ang iyong sagot sa susi sa pagwawasto na nasa iyong guro. binomba ng tubig at hinuli ang mga lider. Pag-ibig dayuhan dilag Pilipinas lumipad g. d. ganda h. At sa kanyang yumi at _____5______. sakdal 26 . d.Nagwelga ang mga manggagawa. _____6______ ay nahalina. bulaklak i. Bayan ko.Muli.

Titik lamang ang isulat. Anu-ano ang mga bagay na naituro sa iyo ng akda? Piliin sa mga nakatala ang iyong sagot. Nakikilala ito sa pamamagitan na rin ng bisa sa mambabasa. handa ka nang sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Na tuso man ang matsing napaglalalangan di. Kaya kunin mo sa iyong guro ang susi sa pagwawasto at iwasto ang iyong gawa. Ayon kay Plato. a. Na may mga tao na isasakripisyo ang lahat ng dahil sa pag-ibig sa bayan. ang panitikan ay may tungkuling magturo at magpaliwanag.Naibigan mo ba ang nakaraang gawain? Kung gayon. ang panitikan ay dapat magturo at magbigay ng aliw. Pinagsama naman ni Horatio ang dalawang kaisipan sa pagbibigay niya ng tungkulin ng panitikan sa mambabasa. Naniniwala si Plato na ang pagbabasa ay dapat na magbunga ng kaliwanagan at karagdagang kaalaman. basahin at unawain mo muna ang nasa loob ng kahon. -Nauunawaan mo ba ang iyong binasa? Kung gayon. Para kay Horatio.f. Naniniwala si Aristotle na ang pagbabasa ay dapat na magbunga ng kalibangan at aliw sa mambabasa. Lagumin mo… Bago mo gawin ang susunod na gawain. Dalawa ang malaking tungkulin ng panitikan sa tao. ang pagbabasa ay dapat na magbunga ng kaliwanagan sa kaisipan. 27 . laya . naging madali sa iyo ang pagsagot. magpaliwanag at magturo at magdulot ng aliw o kalibangan sa mambabasa. luha l. 7. Ayon naman sa kanyang paboritong estudyanteng si Aristotle. ang panitikan ay dapat na maging “dulce”. ang panitikan ay may layuning magbigay ng aliw at kasiyahan.. Para sa kanya. Para sa kanya. ang panitikan daw ay dapat na maging “utile”. Para sa kanya. b. Para sa kanya ang panitikan ay “dulce” at “utile”. Naniniwala si Horatio sa dalawang kaisipang nabanggit. Parehong tama at dapat na magkasama.

nangako siya kay Bathala na magbubuwis siya ng buhay 4. Gaano ka na kahusay? Piliin ang titik ng wastong sagot. d. Ang kaluluwa ko’y inihain ko na kay Bathala. c. Anong bahagi sa dula ang nagbigay sa iyo ng aliw? a. sa wakas kayo pa rin. f. nakaaawa 2. b. ang nagsasalita’y patay na ayaw pa niyang mamatay ibinigay na niya kay Bathala ang kanyang buhay. hunghang 3. nakagagalit Ang mga ito’y gawa ng mga kurang sukaban. iwasto mo ang iyong sagot sa susi sa pagwawasto na nasa iyong guro. nakasusuka e. Mga tagpong katawa-tawa Patulang bahagi na hinahaluan ng awitin. taksil c. c. 1. Tingnan ko kung talagang nauunawaan mong mabuti ang araling ito. Ang kahulugan ng nasasalungguhitang salita ay ____ d. pagkamatay ng ama 28 . d. c. . d. e. Kung may tiyaga. nakadidiri d. Mga seryosong tagpo. Ang ibig sabihin ng salitang sukaban ay ______ a. Na kapag kayo ang pinagtiyap ng Diyos. malupit b. b. may nilaga. Kapag puno na ang salop dapat nang kalusin 2. Nakahahambal ang ayos ng mga bilanggo.Ngayon naman. Ang nagbunsod kay Tenyong upang maghimagsik ay ____ a. Ang tapat at wagas na pag-ibig kailanma’y di mapaghihiwalay ng kamatayan. bastos d.c. Ang pahayag na ito’y nangangahulugang ____ a. Ang paksa na hango sa tunay na buhay.

c. Iniwan ni Tenyong ang mga mahal sa buhay upang tugunin ang panawagan ng Inang Bayan.a & b d. pagpapakasal ni Julia d. puso isip mata lahat ng nabanggit Sinulatan ni Julia si Tenyong at ibinalitang ________ a.ikakasal siya kay Miguel c. kapag may tiyaga. namatay ang inang si Kapitana Putin nang araw na umalis ito b. may nilaga Tuso man ang matsing napaglalalangan din Nasa Diyos ang awa. b. b.wala sa nabanggit 7. pang-aabuso ng mga prayle 5. Sa akdang “Walang Sugat” inilarawan ang ___ a. kabaitan ng mga Kastila sa mga Pilipino 8. d. kagalingan ng pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas b. Nakasal si Julia kay Tenyong sa tulong ng Heneral ng mga Katipunero. 6.b. masasabing siya’y____ 29 . Sa ginawang ito ni Tenyong. b. c. c. d. kahinaan ng pamamahala ng mga Kastila c. sa pagpili ng mangingibig kailangang paghariin ang _______ a. Ipinakita rin dito ang paghahari ng ____ a. Sa pangyayaring ito napatunayan ang kasabihang ______ a. dominanteng uri/mayayaman aping uri/mahihirap mga maghihimagsik wala sa nabanggit 9. sobrang pagpapahirap ng mga prayle c. kalupitan ng mga Kastila sa pagpaparusa sa mga Pilipinong wala namang pagkakasala d. d. Para kay Juana. nasa tao ang gawa Walang imposible sa daigdig 10.

a. Ano Na Ba Ang Alam Mo 30 . Paunlarin mo… Anong kaisipan ang nilinang ng dula? Anong mga detalye ang sumusuporta sa mga kaisipang ito? Detalye Detalye Kaisipan Detalye -Inaasahan kong naging mabunga ang pag-aaral mo sa modyul na ito. Kung ang iyong iskor ay 7-pataas. c. Kung 6 pababa naman ay isagawa mo muna ang susunod na gawain. makaina huwaran mabuting mamamayan makabayan -Iwasto mo ang iyong mga sagot sa susi sa pagwawasto na nasa iyong guro. b. Binabati kita. d. Modyul 4 Susi sa Pagwawasto IV. lubos mong naunawaan ang aralin. Hanggang sa muli.

7. 4. c 2.1. 5. e 6. 3. 4. A D 10. A G J 3. a. a 7. 4. c a. e 31 . H E 8. 5. 3. 3. B E C H 5. H 8. F I 7. f b. a a b c c 6. 4. 2. 4. a. D E G J A 6. 1. 1. 3. c 1. g 3. 2. b. b c a. a 9. F 5. c 1. b 7. K 10. 2. c 8. G Mga Kaisipan: 1. a 10. B 9. 5. c. 6. Pagsusuring Panlingguistika 1. B J 9. 6 c. 3. 2. 3. Alamin mo… 1. Pagsusuring Pangnilalaman C 6. 2. Linangin mo… a. Pagsusuring Pampanitikan 1. a. d 2. a 4. 2. C 7.

l 32 . c 8. a 9. E. f 11. g 6.d. c 9. b 7. a 2. b. b 5. 2. a 4. b 6. G. ο ♥ 8. a. I 4. 3. d 2. Gamitin mo… 1. a 4. a. h 3. Gaano Ka Na Kahusay? 1. b 10. b VI. ♥ ♥ 7. B. Palalimin mo… ♥ 6. c 5. Halagang Pangkatauhan A. d 2. d VII. 4. D. c 6. Sulatin mo… 1. b 7. i 10. H. ♥ 5. 1. Lagumin mo… 1. ο ο 10. ♥ ο 9. Paunlarin Mo… Kaisipin: Kagitingin ng mga kawal na Pilipino Detalye 1: Nagkaisa upang labanan ang mga mapang-abuso at malupit na Kastila 2: Iniwan ang mga mahal sa buhay 3: Nakipaglaban sa mga Kastila para sa Inang Bayan 7. a. 5. d 2. j 8. c 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful