Lawak at Pa gkasunodsunod ng mga Click to edit Master subtitle style Filipino-Sekondarya Ar alin

5/5/12

Unang Taon Unang Markahan  Panghihiram ng Salita Mga Ponema ng Filipino Salitang may diptonggo at klaster Pares-Minimal sa Filipino 5/5/12 .

pag-uulit at pagtatambal) Pangungusap ayon sa layon. (paglalapi. (naglalarawan.Pagbubuo ng salita mula sa punong salita. naglalahad at nangangatwiran) 5/5/12 . nagsasalaysay.

Pangungusap ayon sa balangkas. qMga salita na 5/5/12 . hugnayan) IKALAWANG MARKAHAN qMga salitang nagpapakita ng dami o lawak. tiyak o di-tiyak. tambalan. (payak. lokasyon.

kaisipan at mensahe. ideya. imahe at mga pahiwatig. Mga salita/pangungusap na nagpapahayag ng damdamin. 5/5/12 .Mga salita na nagpapahayag ng pagsalungat at pagsangayon. Mga salita na nagpapakita ng simbolo.

 Makabuluhang pagpapakahulugan sa mga salita/pangungusap.Mga pangungusap mula sa dalawa o higit pang ideya. 5/5/12 .

5/5/12 . Mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng ideya .IKATLONG MARKAHAN Mga ginagamit na panaguri sa pagbuo ng pangungusap. Mga salita/pangungusap na angpapakita ng paglilipat ng ideya sa bagong ideya.

Mga pamaksa/pantulong ng pangungusap.Mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng pagkamakatotohanan ng ideya/pagiging opinyon lamang. 5/5/12 .

5/5/12 . Mga pangungusap na nagpapakilala ng paraan ng pagsasalaysay.

5/5/12 .

5/5/12 .

5/5/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful