Lawak at Pa gkasunodsunod ng mga Click to edit Master subtitle style Filipino-Sekondarya Ar alin

5/5/12

Unang Taon Unang Markahan  Panghihiram ng Salita Mga Ponema ng Filipino Salitang may diptonggo at klaster Pares-Minimal sa Filipino 5/5/12 .

naglalahad at nangangatwiran) 5/5/12 .Pagbubuo ng salita mula sa punong salita. nagsasalaysay. pag-uulit at pagtatambal) Pangungusap ayon sa layon. (paglalapi. (naglalarawan.

tambalan. qMga salita na 5/5/12 . tiyak o di-tiyak.Pangungusap ayon sa balangkas. hugnayan) IKALAWANG MARKAHAN qMga salitang nagpapakita ng dami o lawak. lokasyon. (payak.

5/5/12 . imahe at mga pahiwatig. ideya. Mga salita na nagpapakita ng simbolo. Mga salita/pangungusap na nagpapahayag ng damdamin. kaisipan at mensahe.Mga salita na nagpapahayag ng pagsalungat at pagsangayon.

Mga pangungusap mula sa dalawa o higit pang ideya. 5/5/12 .  Makabuluhang pagpapakahulugan sa mga salita/pangungusap.

5/5/12 . Mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng ideya . Mga salita/pangungusap na angpapakita ng paglilipat ng ideya sa bagong ideya.IKATLONG MARKAHAN Mga ginagamit na panaguri sa pagbuo ng pangungusap.

Mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng pagkamakatotohanan ng ideya/pagiging opinyon lamang. 5/5/12 . Mga pamaksa/pantulong ng pangungusap.

 Mga pangungusap na nagpapakilala ng paraan ng pagsasalaysay. 5/5/12 .

5/5/12 .

5/5/12 .

5/5/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful