Lawak at Pa gkasunodsunod ng mga Click to edit Master subtitle style Filipino-Sekondarya Ar alin

5/5/12

Unang Taon Unang Markahan  Panghihiram ng Salita Mga Ponema ng Filipino Salitang may diptonggo at klaster Pares-Minimal sa Filipino 5/5/12 .

pag-uulit at pagtatambal) Pangungusap ayon sa layon. nagsasalaysay. (naglalarawan. naglalahad at nangangatwiran) 5/5/12 .Pagbubuo ng salita mula sa punong salita. (paglalapi.

(payak. hugnayan) IKALAWANG MARKAHAN qMga salitang nagpapakita ng dami o lawak. lokasyon. tambalan. qMga salita na 5/5/12 .Pangungusap ayon sa balangkas. tiyak o di-tiyak.

5/5/12 . kaisipan at mensahe. Mga salita na nagpapakita ng simbolo. ideya. imahe at mga pahiwatig. Mga salita/pangungusap na nagpapahayag ng damdamin.Mga salita na nagpapahayag ng pagsalungat at pagsangayon.

Mga pangungusap mula sa dalawa o higit pang ideya. 5/5/12 .  Makabuluhang pagpapakahulugan sa mga salita/pangungusap.

5/5/12 .IKATLONG MARKAHAN Mga ginagamit na panaguri sa pagbuo ng pangungusap. Mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng ideya . Mga salita/pangungusap na angpapakita ng paglilipat ng ideya sa bagong ideya.

Mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng pagkamakatotohanan ng ideya/pagiging opinyon lamang. Mga pamaksa/pantulong ng pangungusap. 5/5/12 .

5/5/12 . Mga pangungusap na nagpapakilala ng paraan ng pagsasalaysay.

5/5/12 .

5/5/12 .

5/5/12 .