Lawak at Pa gkasunodsunod ng mga Click to edit Master subtitle style Filipino-Sekondarya Ar alin

5/5/12

Unang Taon Unang Markahan  Panghihiram ng Salita Mga Ponema ng Filipino Salitang may diptonggo at klaster Pares-Minimal sa Filipino 5/5/12 .

Pagbubuo ng salita mula sa punong salita. (paglalapi. (naglalarawan. nagsasalaysay. naglalahad at nangangatwiran) 5/5/12 . pag-uulit at pagtatambal) Pangungusap ayon sa layon.

hugnayan) IKALAWANG MARKAHAN qMga salitang nagpapakita ng dami o lawak. (payak. qMga salita na 5/5/12 .Pangungusap ayon sa balangkas. tiyak o di-tiyak. tambalan. lokasyon.

Mga salita na nagpapahayag ng pagsalungat at pagsangayon. imahe at mga pahiwatig. Mga salita na nagpapakita ng simbolo. kaisipan at mensahe. 5/5/12 . ideya. Mga salita/pangungusap na nagpapahayag ng damdamin.

5/5/12 .Mga pangungusap mula sa dalawa o higit pang ideya.  Makabuluhang pagpapakahulugan sa mga salita/pangungusap.

5/5/12 .IKATLONG MARKAHAN Mga ginagamit na panaguri sa pagbuo ng pangungusap. Mga salita/pangungusap na angpapakita ng paglilipat ng ideya sa bagong ideya. Mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng ideya .

5/5/12 .Mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng pagkamakatotohanan ng ideya/pagiging opinyon lamang. Mga pamaksa/pantulong ng pangungusap.

 Mga pangungusap na nagpapakilala ng paraan ng pagsasalaysay. 5/5/12 .

5/5/12 .

5/5/12 .

5/5/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful