Lawak at Pa gkasunodsunod ng mga Click to edit Master subtitle style Filipino-Sekondarya Ar alin

5/5/12

Unang Taon Unang Markahan  Panghihiram ng Salita Mga Ponema ng Filipino Salitang may diptonggo at klaster Pares-Minimal sa Filipino 5/5/12 .

nagsasalaysay. naglalahad at nangangatwiran) 5/5/12 .Pagbubuo ng salita mula sa punong salita. (naglalarawan. (paglalapi. pag-uulit at pagtatambal) Pangungusap ayon sa layon.

hugnayan) IKALAWANG MARKAHAN qMga salitang nagpapakita ng dami o lawak. tiyak o di-tiyak. qMga salita na 5/5/12 . lokasyon. tambalan. (payak.Pangungusap ayon sa balangkas.

ideya. Mga salita/pangungusap na nagpapahayag ng damdamin. kaisipan at mensahe.Mga salita na nagpapahayag ng pagsalungat at pagsangayon. Mga salita na nagpapakita ng simbolo. imahe at mga pahiwatig. 5/5/12 .

Mga pangungusap mula sa dalawa o higit pang ideya. 5/5/12 .  Makabuluhang pagpapakahulugan sa mga salita/pangungusap.

5/5/12 .IKATLONG MARKAHAN Mga ginagamit na panaguri sa pagbuo ng pangungusap. Mga salita/pangungusap na angpapakita ng paglilipat ng ideya sa bagong ideya. Mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng ideya .

Mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng pagkamakatotohanan ng ideya/pagiging opinyon lamang. Mga pamaksa/pantulong ng pangungusap. 5/5/12 .

 Mga pangungusap na nagpapakilala ng paraan ng pagsasalaysay. 5/5/12 .

5/5/12 .

5/5/12 .

5/5/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful