ARALIN 15: Ang Asya sa Sinaunang Panahon: Timog Silangang Asya

Tradisyunal na Pananaw:
  Tradisyunal na konsepto ng Timog Silangang Asya. Sa pananaw na ito, tinitingnan ang Timog Silangang Asya bilang tagatanggap lamang ng mga impluwensya mula sa sibilisasyon ng China at India. Tinitingnan ang rehiyon bilang anino lamang ng India o China maging mga bansang kanluranin.

Makabagong Pananaw:
 Makabagong konsepto ng timog silangang asya: Sa pananaw na ito tinitingnan ang T.S Asya bilang isang rehiyon na hindi lamang naimpluwensyahan ng kulturang mula sa China at India.

Panahong Neolitiko: Katibayan ng Katutubong Kalinangan
 Ang panahon ng Neolitiko ay tinatayang nagsimula sa unang pagtatanim ng halamang ugat noong 9000 B.C.E sa Indochina hanggang sa pagkakatuklas at paggamit ng bakal noong 1000 B.C.E sa Timog China. Sa lalawigan ng Bacson at Hoabinh sa Tongking ( kasalukuyang bahagi ng Vietnam) ay maraming matatagpuan relika (relics) ang mga arkeologo. Ang mga relika ang mga material na bagay na naiwan ng isang luma o matandang pamayanan. Mahy mga nakuhang palayok na may marking at kagamitang yari sa bato at mg labi ng tao na pinaniniwalaang kabilang sa lahing Australoid-Veddoid o lahing kinabibilangan ng maiitim at malilit na tao.  nangangaso  nangingisda  nagtatanim KULTURANG HAOBINHIAN ay matatapuan din sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Thailand, Cambodia at Laos Galing sa wikang Polynesian o Austronesian.

 

Katangian ng Kalinangang Timog Silangang Asya ayon kay Coedes.
 Tumanggap ng Impluwensyang Indian bandang 100 C.E.

2. 2.1. Krom. Pagkakaroon ng mitolohiyang nagpapahayag ng dualism ng kabundukan at karagatan na lumilipad at lumalangoy na mga nilalang. Ang orkestrang Gamelan at ang 3.J. 7. 4. Ang wayang kulit o puppet show theater. Achondo Jr. 9. isang eksperto sa pag-aaral ng sibilisasyong Javanese. at mga taong naninirahan sa kabundukan at mga taong naninirahan sa dalampasigan. Disenyong batik Inulat at Ginawa ni: Carlos D. 8. Pagtatanim sa mga pinatubigang bukiran Pagpapaamo ng baka at kalabaw Panimulang paggamit ng bronse at metal halimbawa ang kulturang Dongion sa Tonking Kasanayan sa paglalayag Kahalagahan ng kababaihan at pag-uugat ng angkan sa linyan ng babae Uring panlipunan batay sa relasyon sa produksyon Animismo o pagpapahalaga sa kalikasan bilang tahanan ng mga ispiritu Pagsamba sa mga ninuno at sa diyos ng lupain Lokasyon ng mga ninuno at sa diyos ng lupain lokasyon ng banal na dambana sa matataas na lugar tulad ng bundok 10. 6. Paglilibing sa tapayan 11. Ayon sa kanya. maaaring idagdag sa listahan ni Coedes ang ss: 1. 5. 3. Sibilisasyong Javanese ayon kay Krom  Ito ay dinagdagan ni N. II-Neptune .