Nov. Tuesday I. II.

Filipino Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa pagsulat ng talata at usapan Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap Pamamaraan Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng Halimbawa. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol. Marina; Sino kaya ang mas matapang kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay, pahambing, pasukdol.

III. A.

B.

C.

D. E. IV.

V.

Nov. 3 Wednesday I. Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa Pagsulat ng talata at isapan II. Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap III. Pamamaraan A. Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng halimbawa B. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. C. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok D. Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? E. Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. IV. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol.

Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin E. C. Hayaang magtalakayan B. Ipasagot ang pagganyak na tanong. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 8 Tuesday I. Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. 5 Friday – Alay Lakad Nov. Masarap ang inihaw sa baga. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin I. bahagi ng bahay) 2. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. ( lamang – loob. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV.Hermano Puli Nov. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. 7 Monday Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos II. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Ilan na ang nababasag kong paso. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap III. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap Pamamaraan A. D. pahambing. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. daan o landas) 3. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. F. ( magagawa. ( ako ikaw siya. Hayaang magtalakayan B. uling na may apoy pa) 4. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. II. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. . 4 Thursday Holiday .V. III. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. Nov. tindig) 5. Tayo na ngang umuwi at gabi na. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. (lalagyan ng halaman. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. D. Sino kaya ang mas matapng kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. ( kasalanan. pasukdol. Marina. C. Pamamaraan A.

ubod. Kasintalino ni Clara ang kanyang bunsong kapatid. Ipabasa ang sulat ni Fatima. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. ( magagawa. II. bagay. Ilan na ang nababasag kong paso. B. di – gasino. F. _________5. Masarap ang inihaw sa baga. Unawain ang nilalaman ng liham. pinaka o napaka. pangyayari Paggamit ng Salitang di – gaano. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. D. . Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 9 Wednesday I. Tayo na ngang umuwi at gabi na. Ipasagot ang pagganyak na tanong. Pusa – aso – tigre a. Ipagawa rin ang mga Gawain sa bahaging Gawin. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. daan o landas) 3. _________________________________________________________ E. ( lamang – loob. saksakan sa Paghahambing Batayang Aklat: Hiyas sa Wika pp. Basahin ang usapan sa bahaging Isipin. ( kasalanan. pinaka o napaka. Pagkatamis – tamis ng piñatas niyang santol. _________1.E. Anu – ano ang mga salitang ginagamit sa paghahambing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. di – gasino. Ilagay sa puwang ang angkop na pang-uri. _________3. saksakan sa paghahambing ng tao. Sabihin na sundan nng kanilang mata habang binabasa ng isang iskwela nang malakas ang liham. ubod. Papagbigayin ang mga bat ang mga halimbawa ng mga pang – uring lantay.118 – 123 Pagpapahalaga : Pakikinig ng mabuti Pamamaraan A. Ang langka ay mas gusto ko kaysa atis. Tumawag ng isang bata. Sinlaki ng butil ng mais ang bato ng kanyang singsing. _________2. uling na may apoy pa) 4. _________4. pahambing at pasukdol. tindig) 5. ( ako ikaw siya. Ano kaya ang nilalaman ng sulat ni Fatima? C. Piliin ang sagot sa kahon. _________________________________________________________ c. bahagi ng bahay) 2. _________________________________________________________ b. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. Pagbalik aralan ang antas ng pang – uri. Ipabasa sa isang bata nang malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ang ama nila ay hari ng sipag. Nagagamit ang mga salitang di – gaano. IV. (lalagyan ng halaman. Pinakamaingay Masasarap pinakamakulay marami napakasaya makukulay III. Patnubayan ang mga bata sa pagsasagawa ng gawain. Tukuyin s a patlang ang kaantasan ng pang – uring may salungguhit na ginamit sa pangungusap. Bumuo ng pangungusap na naghahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. 1. V.

1. Ano kaya an gang nilalaman ng sulat ni Fatima? B. Paglalahad Tumawag ng bata. Pusa-aso-tigre a. 1. Pagsulat ng mga Pang -uring Hambingan C.________________________________ b. ______________ng tao sa Mosque. Sagutan ang “talakayin” C.____________ na pagkain ang handa sa bahay-bahay at____________ mga Bangka ang nagpapalig-sahan sa ilog.128-133 Mga larawang angkop sa aralin IV. Pagtatalakay Ipaawa ang mga pagsasanay Panuto: Bumuo ng pangungusap na nahahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. Pagbigayin ang mga bata ng halimbawa ng mga pangurin lantay. Mga larawan. Maghambing B. Batayang aklat sa Pagbasa pp. Ito ang ______________at _____________ na pagdiriwang. pahambing.________________________________ D. A. 2010 Thursday Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat Naibibigay ang kahulugan ng mga grapikong larawan sa paghanap ng impormasyon II. . Hari-Raya Puasa na. at pasukdol. Ipabasa ang sulat ni Fatima. A.Matutulin masasaya Tapos na ang Ramadan. November 10. Araw ito ng pasasalamat at =pagpapatawad. Paghahanda Pagbalik-aralan ang antas ng pang-uri. Pagtataya Panuto: I. Kaya lahat___________na dekorasyon ang nagsabit. Paglalahat Anu-ano ang mga salitang ginagamit sa paghahabing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. Paglalapat Sagutan “Gawin” IV. Unawain ang nilalaman ng liham.________________________________ c. Tayo na sa plasa. Natuto sa Panaginip (Tula) III.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.