Nov. Tuesday I. II.

Filipino Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa pagsulat ng talata at usapan Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap Pamamaraan Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng Halimbawa. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol. Marina; Sino kaya ang mas matapang kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay, pahambing, pasukdol.

III. A.

B.

C.

D. E. IV.

V.

Nov. 3 Wednesday I. Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa Pagsulat ng talata at isapan II. Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap III. Pamamaraan A. Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng halimbawa B. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. C. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok D. Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? E. Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. IV. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol.

Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay. Ilan na ang nababasag kong paso. Tayo na ngang umuwi at gabi na. F. . Hayaang magtalakayan B. C. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. D. Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. C. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. D. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. Nov. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin I. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin E.V. Ipasagot ang pagganyak na tanong. pahambing. 7 Monday Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos II. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. Sino kaya ang mas matapng kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. tindig) 5. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. ( lamang – loob. ( kasalanan. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. II. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. (lalagyan ng halaman. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap III. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 8 Tuesday I. Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. daan o landas) 3. ( ako ikaw siya. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap Pamamaraan A.Hermano Puli Nov. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. III. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. Pamamaraan A. Masarap ang inihaw sa baga. Hayaang magtalakayan B. pasukdol. 5 Friday – Alay Lakad Nov. ( magagawa. 4 Thursday Holiday . bahagi ng bahay) 2. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. uling na may apoy pa) 4. Marina.

Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. Piliin ang sagot sa kahon. pinaka o napaka. ( lamang – loob. _________________________________________________________ c. pahambing at pasukdol. tindig) 5. Anu – ano ang mga salitang ginagamit sa paghahambing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. saksakan sa Paghahambing Batayang Aklat: Hiyas sa Wika pp. bagay. Tumawag ng isang bata. Ang langka ay mas gusto ko kaysa atis. Sabihin na sundan nng kanilang mata habang binabasa ng isang iskwela nang malakas ang liham. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. Nagagamit ang mga salitang di – gaano. _________2. 1. _________4. pangyayari Paggamit ng Salitang di – gaano.E. Unawain ang nilalaman ng liham. Kasintalino ni Clara ang kanyang bunsong kapatid. Papagbigayin ang mga bat ang mga halimbawa ng mga pang – uring lantay. F.118 – 123 Pagpapahalaga : Pakikinig ng mabuti Pamamaraan A. Patnubayan ang mga bata sa pagsasagawa ng gawain. II. Ang ama nila ay hari ng sipag. _________________________________________________________ b. _________________________________________________________ E. ( kasalanan. . Ipasagot ang pagganyak na tanong. D. Basahin ang usapan sa bahaging Isipin. V. di – gasino. bahagi ng bahay) 2. ( ako ikaw siya. ubod. _________3. Sinlaki ng butil ng mais ang bato ng kanyang singsing. saksakan sa paghahambing ng tao. uling na may apoy pa) 4. (lalagyan ng halaman. Masarap ang inihaw sa baga. IV. di – gasino. Ilagay sa puwang ang angkop na pang-uri. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 9 Wednesday I. ( magagawa. ubod. Pagbalik aralan ang antas ng pang – uri. Ilan na ang nababasag kong paso. Pagkatamis – tamis ng piñatas niyang santol. Tayo na ngang umuwi at gabi na. Pusa – aso – tigre a. Ipagawa rin ang mga Gawain sa bahaging Gawin. _________5. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. Tukuyin s a patlang ang kaantasan ng pang – uring may salungguhit na ginamit sa pangungusap. Ipabasa ang sulat ni Fatima. daan o landas) 3. Ano kaya ang nilalaman ng sulat ni Fatima? C. B. pinaka o napaka. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. _________1. Bumuo ng pangungusap na naghahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. Ipabasa sa isang bata nang malakas ang panuto na nasa Sabihin. Pinakamaingay Masasarap pinakamakulay marami napakasaya makukulay III. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1.

Paglalahad Tumawag ng bata. at pasukdol. November 10.________________________________ b. Araw ito ng pasasalamat at =pagpapatawad. Ano kaya an gang nilalaman ng sulat ni Fatima? B. Kaya lahat___________na dekorasyon ang nagsabit.________________________________ D. Hari-Raya Puasa na. Sagutan ang “talakayin” C.____________ na pagkain ang handa sa bahay-bahay at____________ mga Bangka ang nagpapalig-sahan sa ilog.________________________________ c. Tayo na sa plasa. Maghambing B. pahambing.128-133 Mga larawang angkop sa aralin IV. Pagsulat ng mga Pang -uring Hambingan C. A. . Ito ang ______________at _____________ na pagdiriwang. Pusa-aso-tigre a. Paglalapat Sagutan “Gawin” IV. Natuto sa Panaginip (Tula) III. Batayang aklat sa Pagbasa pp. Pagtatalakay Ipaawa ang mga pagsasanay Panuto: Bumuo ng pangungusap na nahahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. 1. 1.Matutulin masasaya Tapos na ang Ramadan. ______________ng tao sa Mosque. A. 2010 Thursday Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat Naibibigay ang kahulugan ng mga grapikong larawan sa paghanap ng impormasyon II. Ipabasa ang sulat ni Fatima. Paglalahat Anu-ano ang mga salitang ginagamit sa paghahabing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. Paghahanda Pagbalik-aralan ang antas ng pang-uri. Pagtataya Panuto: I. Unawain ang nilalaman ng liham. Mga larawan. Pagbigayin ang mga bata ng halimbawa ng mga pangurin lantay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful