Nov. Tuesday I. II.

Filipino Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa pagsulat ng talata at usapan Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap Pamamaraan Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng Halimbawa. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol. Marina; Sino kaya ang mas matapang kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay, pahambing, pasukdol.

III. A.

B.

C.

D. E. IV.

V.

Nov. 3 Wednesday I. Nagagamit ang mga pang- uring nasa lantay, pahambing, pasukdol sa Pagsulat ng talata at isapan II. Antas ng Pang-uri Batayang aklat- Hiyas sa Wika ph. 112-116 Pagpapahalaga: Pagiging maagap III. Pamamaraan A. Paghahanda Pagbalik – aralan ang mga salitang naglalarawan. Papagbigayain ang mga bata ng halimbawa B. Itanong sa mga bata kung may alam silang biro. Pabuksan ang aklat sa ph. 112. Ipabasa sa dalawang bata ang usapan na nasa isipin. Itanong kung ano ang pamagat ng kwento. Tumawag ng 3 bata at hayaang magdula-dulaan. C. Ilahad sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. (magiliw) 1. Ang buwan ng D;isyembre at Enero ang ____ sa buong taon (malasa) 2. Ang timpla ng tinolang manok ay ____kaysa nilagang manok D. Anu- ano ang kaantasan nmg pang-uri? E. Tumawag ng isang bata. Ipabasa ng malakas ang panuto na nasa Sabihin. Ipagawa ito sa mga bata.Ipagawa rin ang Gawain na nasa Gawin. IV. Ibigay ang kaantasan ng pang-uring ginamit sa pangungusap. Isulat sa tapat nito kung lantay, pahambing, pasukdol.

V. Nov. pahambing. Marina: ah basta pinakamatapang si Rizal kahit hindi siya lumaban. Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV. . Itanobg sa mga bata kung may nagawa na silang pagsubok na nagbunga ng maganda o nagtagumpay. 4 Thursday Holiday . Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp. tindig) 5. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. Hayaang magtalakayan B. 7 Monday Napalalawak ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng salita na iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan Naibibigay ang katangian ng tauhan batay sa kanyang pananalita at kilos II. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin E. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap III. C. Ipasagot ang pagganyak na tanong. Mahusay na lider si Bonifacio at mahusay na sundalo naman si Aguinaldo. (lalagyan ng halaman. III. D. ( lamang – loob. Pamamaraan A. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 8 Tuesday I. F. uling na may apoy pa) 4. 122 – 127 Pagpapahalaga: Pagiging masikap Pamamaraan A. Ilan na ang nababasag kong paso. ( kasalanan. D. 5 Friday – Alay Lakad Nov. Talakayin ang kasanayang nagpapalawak ng talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibgay ng kahulugang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. daan o landas) 3. pasukdol. Marina. C. Sumulat ng isang talata na gamit ang pang-uring lantay. Masarap ang inihaw sa baga. Isa – isang ipasagot ang bawat tanong na nasa Unawain at Sagutin I. Tayo na ngang umuwi at gabi na. Hayaang magtalakayan B. Sino kaya ang mas matapng kina Aguinaldo at Bonifacio? Nelly: Magka-iba naman ang katayuan nila. ( ako ikaw siya. Pagpapalawak ng Talasalitaan sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita na Iisa ang Baybay ngunit Magkaiba ng Kahulugan Batayang Aklat – Hiyas sa Pagbasa pp.Hermano Puli Nov. II. Ipabasa ang mga tanong na nasa Unawain at Sagutin. ( magagawa. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. bahagi ng bahay) 2. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak.

Patnubayan ang mga bata sa pagsasagawa ng gawain. Kasintalino ni Clara ang kanyang bunsong kapatid. Masarap ang inihaw sa baga. Anu – ano ang mga salitang ginagamit sa paghahambing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. Ipabasa ang sulat ni Fatima. Unawain ang nilalaman ng liham. uling na may apoy pa) 4. Pagbalik aralan ang antas ng pang – uri. Talakayin ang kasanayang nasa Isipin at Gawin IV.E. Ipasagot ang pagganyak na tanong. ubod. Sinlaki ng butil ng mais ang bato ng kanyang singsing. daan o landas) 3.118 – 123 Pagpapahalaga : Pakikinig ng mabuti Pamamaraan A. _________1. Sabihin na sundan nng kanilang mata habang binabasa ng isang iskwela nang malakas ang liham. ekspresyong nauugnay sa dahilan at bunga) V. bahagi ng bahay) 2. _________________________________________________________ b. Tayo na ngang umuwi at gabi na. Nawawala ang pitaka niya kaya siya umiyak. Nagagamit ang mga salitang di – gaano. Pinakamaingay Masasarap pinakamakulay marami napakasaya makukulay III. Ipagawa rin ang mga Gawain sa bahaging Gawin. Ilan na ang nababasag kong paso. Tumawag ng isang bata. (lalagyan ng halaman. Sagutan ang Paunlarin at Payamanin November 9 Wednesday I. ( kasalanan. Tinubos ni Kristo ang sala ng mga tao. ubod. saksakan sa Paghahambing Batayang Aklat: Hiyas sa Wika pp. _________3. Tukuyin s a patlang ang kaantasan ng pang – uring may salungguhit na ginamit sa pangungusap. bagay. D. di – gasino. Piliin ang sagot sa kahon. . di – gasino. _________2. Ipabasa sa isang bata nang malakas ang panuto na nasa Sabihin. _________5. ( lamang – loob. 1. pahambing at pasukdol. Papagbigayin ang mga bat ang mga halimbawa ng mga pang – uring lantay. tindig) 5. ( magagawa. II. Ilagay sa puwang ang angkop na pang-uri. ( ako ikaw siya. _________________________________________________________ c. Pusa – aso – tigre a. Bumuo ng pangungusap na naghahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. saksakan sa paghahambing ng tao. Ang ama nila ay hari ng sipag. B. Pagkatamis – tamis ng piñatas niyang santol. Basahin ang usapan sa bahaging Isipin. IV. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit 1. _________________________________________________________ E. _________4. F. pinaka o napaka. Ang langka ay mas gusto ko kaysa atis. V. pangyayari Paggamit ng Salitang di – gaano. pinaka o napaka. Ano kaya ang nilalaman ng sulat ni Fatima? C.

Hari-Raya Puasa na. Mga larawan. Batayang aklat sa Pagbasa pp. Pagbigayin ang mga bata ng halimbawa ng mga pangurin lantay. 1. Unawain ang nilalaman ng liham.________________________________ D. A. Paghahanda Pagbalik-aralan ang antas ng pang-uri. 2010 Thursday Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat Naibibigay ang kahulugan ng mga grapikong larawan sa paghanap ng impormasyon II.________________________________ b. Tayo na sa plasa.128-133 Mga larawang angkop sa aralin IV. at pasukdol.Matutulin masasaya Tapos na ang Ramadan. Ano kaya an gang nilalaman ng sulat ni Fatima? B. Araw ito ng pasasalamat at =pagpapatawad. Maghambing B. Natuto sa Panaginip (Tula) III. Sagutan ang “talakayin” C. Ipabasa ang sulat ni Fatima. Paglalahad Tumawag ng bata. pahambing. Paglalapat Sagutan “Gawin” IV. Ito ang ______________at _____________ na pagdiriwang. Paglalahat Anu-ano ang mga salitang ginagamit sa paghahabing ng dalawang bagay? Ng pasukdol na paghahambing? F. 1. Pagtatalakay Ipaawa ang mga pagsasanay Panuto: Bumuo ng pangungusap na nahahambing sa bawat pangkat ng pangngalan. A.____________ na pagkain ang handa sa bahay-bahay at____________ mga Bangka ang nagpapalig-sahan sa ilog. Pagsulat ng mga Pang -uring Hambingan C. . ______________ng tao sa Mosque. Kaya lahat___________na dekorasyon ang nagsabit. Pagtataya Panuto: I. Pusa-aso-tigre a.________________________________ c. November 10.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.