Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 Unang Buwanang Pagsusulit Filipino

: Ikalimang Baitang Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40

I.Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan.
KTOANLUUNGL

____________1. Nababahala si Carlos dahil sa pagkakasakit ng kanyang ama. ASTAILGAN ____________2. Hind umimik ang ina nang marinig ang paliwanag ng anak. INTAMGUD ____________3. Maaga siyang sumapit sa tanggapan dahil walang gaanong trapik. AKTAYUM ____________4. Inalalayan niyang sumampa sa bus ang pasahero. HLAIMNAAM ____________5. Tunay niyang iniibig ang babaeng si Clara. II. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Isulat sa patlang ang tamang sagot. _________________1. Ano ang pangalan ng paaralan na pinapasukan nina Anthony, Rodel at Richmond? _________________2. Lipon ng salita o mga salita na may buong kahulugan. _________________3. Sa akdang “Ang Tunay na Kaibigan”sino ang batang nakilala ni Christine sa kanyang panaginip?

________________4. Lipon ng mga salita na may simuno at panaguri ngunit walang buong diwa. ________________5. Sa akdang “Ang Pitaka” ano ang pangalan ng batabg nawalan ng malay? ________________6. Ano ang tawag sa ayos ng pangungusap kung saan nauuna ang simuno kaysa sa panaguri? ________________7. Sino ang nagsabi kay Tanya na nawalis ng katulong ang kanyang pitaka, sa kwentong “Ang Pitaka” ________________8. Ano tawag sa ayos ng pangungusap kung saan ang panaguri ay nauuna sa simuno o paksa? ________________9. Ito ang bahaging pinag-uusapan sa loob ng isang pangungusap. ________________10. Sa kwentong “Mag-aaral Na Po Ako” ano ang pangalan ng paaralan na pinapasukan ni Robert Mijares? III. Panuto: (Basahin at unawaing mabuti) Gumuhit ng bilog kung ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos at nasa ayos na di-karaniwan ang pangungusap. sa loob ng naman kung

1. Nanginginig ang mga tinig ng batang lamig na lamig na nakasilong sa tabi ng tindahan. 2. Ang mga babae ay nagsigawan nang Makita ang kanilang idolong si Coco Martin. 3. Ninenerbyos siya sa maaaring kasapitan ng kanyang kaibigan.

4. Anak siya ng isang mayaman at kilalang tao sa ating lungsod.

5. Matamlay at walang kibo si Tanya sa loob ng silid-aralan pagkatapos nang nangyari kay Rika. IV. Panuto: Isulat ang FLORANTE kung sugnay na makapag-iisa ang mga salitang may salungguhit at PULUTAN naman kung sugnay na di-makapagiisa. ________________1. Para lalo kang tumalino, kumain ka ng masusustansyang pagkaintulad ng gulay at prutas. ________________2. Tanging ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanya subalit mahabang pag-aaral ang iyong kailangan gugulin. ___________________3. Sapagkat isa kang mabuting bata, ibibili kita ng bisekletang gustong gusto mo. ________________4. Masakit ang tiyan ni Baldo dahil kumain siya ng hilaw na mangga. ________________5. Tuwang –tuwa ang magkakapatid dahil simula na ng kanilang bakasyon. V.Panuto: Salungguhitan nang minsan ang payak na simuno at nang makalawa ang buong panaguri. (dalawang puntos bawat isa) 1. Ang sanggol ay sinuring mabuti ng doctor. 2. Tayo ang magdadala ng tulong sa mga biktima. 3. Tayo ay magkaisa para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. 4. Si Mang Rosendo ay tanyag na kusinero sa aming bayan. 5. Ang matalino ay nakatutulong nang malaki sa pag-unlad ng ating bayan. Panuto: Gawing karaniwan ang ayos ng pangungusap 1. Ang hinala kay Rika ay nabuo sa isipan niya. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Siya ay tunay na dangal ng kanyang mga magulang. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . Ang mga humahabol sa akin ay mga taong may masasamang loob at budhi. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.3. Ang mga mag-aaral na nasa loob ng simbahan ay hindi mapigil sa kanilang kaingayan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Ang tunay na mapagmahal ay hindi marunong manakit nang kalooban ng ibang tao.

Siya ang pangunahing tauhan sa akdang “Ang Gantipala ng Sakim” kung saan naging masama ang kanyang ugali at naging sakim sa kapwa. ANNAAKGAPGAAP _______________2. Ang malakas na tunog ng batingaw ang siyang nagdulot ng kalungkutan sa binata. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I. Laguna 800-0089 Unang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikanim na Baitang Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. IKTASKAAPNA _______________4. MARDANAMNA _______________3. Panuto: : Sagutin ang bawat pahayag o katanungan.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. II. . Nakapagpalubag ng loob ang pag-alalang ginawa ng matanda sa kanyang anak. ________________2. Ayos ng pangungusap kung saan panaguri ang nauuna sa loob ng pangungusap. Napakapait para kay Marcos ang pagkasawi ng kanyang minamahal. Ang dagok ng kasawian ni Marcos ang siyang nagpatibay sa kanyang paninindigan na harapin ang bagong bukas. URAINSNL _______________1. ________________1. Lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tunog ng batingaw. NAAPAKM _______________5.

3. ___________________4. Uri ng sugnay na ginagamit na panlarawan sa pangngalang sinusundan nito. Nakabundol ng bata ang jip kasi mabilis magpatakbo ang drayber. Bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa simuno ng pangungusap. ___________________8. Lipon ng mga salitang may simuno at panaguri subalit hindi buo ang diwa. 5. Ito ang pumapalit sa ngalan ng tao sa isang pangungusap. ___________________10.________________3.Kahunan ang pangatnig na ginamit. ___________________7. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Ito ang angbibigay ng kilos sa loob ng isang pangungusap. Panuto: Salungguhitan nang minsan ang sugnay na makapag-iisa at makalawa ang sugnay na di-makapag-iisa sa pangungusap. III. ___________________6. Ang hinala kay Rika ay nabuo sa isipan niya. hindi nakapasok sa paaralan si Shiela. Uri ng sugnay na may simuno at panaguri o pangungusap na may pangatnig sa unahan at bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng dahilan. IV. Gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin. Nagwagi sa paligsahan si Ramil kaya Masaya ang mga magulang niya. 2. Sapagkat mahusay ang guro. medaling natuto ang mga mag-aaral. Dahil sa masakit ang ngipin niya. Ito ay isang anyo ng pananalita o tayutay na gumagamit ng tuwirang paghahambing sa dalawang pangngalang may isang pagkakahawig. ___________________9. Panuto: Gawing karaniwan ang ayos ng pangungusap 1. Sa kwentong “Kaibigan Nga Kaya?” sino ang batang may masamang balak kay Amanda upang ito ay mapahiya sa kanyang kaarawan ? ___________________5. 1. 4.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Ang bawat paaralan ay magtatagumpay sa tulong ng mga magulang. 1. Ang mga mag-aaral na nasa loob ng simbahan ay hindi mapigil sa kanilang kaingayan. Ang mga pagsusulit ay hindi naipasa ng mga mag-aaral. Siya ay tunay na dangal ng kanyang mga magulang. Panuto: Salungguhitan nang minsan ang buong simuno at dalawang ulit naman ang buong panaguri. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. 5. Sina Gng. Ang paaralan at ang tahanan ay nagtulong sa paghubog sa mga kabataan. 2. Miranda at Bb. 3. Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ V.2. Ibinigay ng mga guro ang resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral. Ang tunay na mapagmahal ay hindi marunong manakit nang kalooban ng ibang tao. Viray ay magalang na nagpaliwanag ng mga nangyaring sitwasyon. 4. Ang mga humahabol sa akin ay mga taong may masasamang loob at budhi.

Panuto: Isalin at isulat sa baybay natin ang mga sumusunod na salitang banyaga pagkatapos bilugan ang kambal-katinig. saliw _____________5. 5. Kung walang natagpuan lagyan ng ekis sa patlang. Sibol .II. Panuto: Isulat sa patlang ang salita na bubuo sa pares-minimal. driver = 9. pyesta ____________10. hilaw ____________7. trabaho ____________8. suklay _____________2.Panuto: Hanapin ang diptonggo sa loob ng salita at bilugan ito. maligoy ____________9. Taglay IV. _____________1. 1. klase ____________6. newspaper = III. daloy _____________3. 3. congress = trophy = block = jeep = group = 6. 4. trambya _____________4. chocolate = 10. section = 7. Gulong ___________6. check = 8. ____________1. 2.

____________2. Pistahan VI. Anak 5. paliguan _____________3. Balat 2. Bantas ____________3. binayabas ____________5. Bahay 4. at Pagtatambal. Hika ____________4. _____________1. Salik V. Dali ___________7. Salitang-ugat 1. Pare ____________5. Panuto: Bumuo ng ibat ibang salita mula sa salitang – ugat sa pamamagitan ng Paglalapi. Kawad ___________9. Pag-uulit. Panuto: Bilugan ang salitang-ugat at isulat sa patlang ang panlapi na isinama sa salita. kabayanan _____________2. Gusot ___________10. Sapad ___________8. sulatan ____________4. Bukid Maylapi Inuulit Tambalan Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! .Bunga 3.

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 55

I. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. (2 puntos bawat isa)
1. Pang- abay= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 2. Globalisasyon= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 3. Industriyalisasyon= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 4. Nasyonalismo= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 5. Pang –uri= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ ___

II. Panuto: Tukuyin kung anong uri ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap at salungguhitan ang salita/mga salitang nagpapatunay dito.
1. Tuwing Agosto ginaganap ang pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa alinsunod na rin sa Proklamasyon blg 186.______________________ 2. Namatay sa Mt. Manunggal, Cebu si dating Pangulong Ramon Magsaysay dahil sa pagbagsak ng eroplano. ______________________ 3. Mga dayuhan daw ang dahilan ng pagkasira ng kalikasan. ______________________ 4. Huwag mong sirain ang tiwala sayo ng iyong guro. _________________ 5.Totoong mahuhusay ang aming mga guro sa iba’t ibang aspekto. __________________ 6. Ipinaltok niya sa pader ang bote ng suka kaya ito nabasag. ______________________ 7. Nakita ang mga nabubulok na bangkay ng isang pamilya sa liblib na kagubatan._______________ 8. Ang bakal at dyaryo na ipinagbili ni Mang Jose ay halos umabot sa sampung kilo. _______________ 9. Siguro nga, hindi alam ng mga mag-aaral ang kapalit ng kamaliang kanilang ginawa. _________________ 10. Walang duda, si Roberto na ang mananalo sa paligsahan sa Pagbigkas ng Tula. ________________

III. A. Panuto: Magbigay ng limang uri lamang ng Modifikasyong Gamit ang mga Panuring ng Pangalan at bigyan ng isang halimbawa ang bawat isa. (2 puntos )
1._____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ___ 2._____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5. ____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___

B. Panuto: Magbigay ng limang salitang pananda sa Pang-ukol at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap.( 2 puntos bawat isa)
1._____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ___ 4.Panuto: Ibuod ang isang akdang ating tinalakay na pinamagatang “ Kalayaang Asyano Bunga ng Pagpupunyagi ng Nasyonalistiko”. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5.( 5 puntos ) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _______ . ____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ IV.

L. Laguna 800-0089 First Quarterly Examination T. The family should have at least two balanced meals every day. Eating more than what the body needs is better than not having enough of each kind of food.E: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. ___________2. Protein – rich foods are advisable for growing children. Body.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Florante M Pulutan Jr. of Items: 60 I. ___________3. ___________5. ___________1. Put your answer in the space provided.building food should be given to pregnant and nursing mothers. Direction: Write J if the statement is correct and P if the statement is incorrect. Grades : ______________ Date : ________________ No. ___________4. . The best milk for infants is breast milk from the mother.

___________8. ___________9. IROORKKWSHA =_______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. A person who wants to improve his health should not eat balanced food.___________6. Eating with the family members fosters a happier and healthier home living. ___________10. TNOIRIUNT=______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. ___________7. Pack lunch is the best way to insure nutrition and safe food for the family. Eat your meals not on time and in the company of your family. The most severe forms of PEM are kwashoorkoor and meresmus. CAETU TNOIRIUNTAML=__________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. ( 3 points each ) 1. UTNOIUNTRINERD=___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. ASSUMMRA=______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. II.

3. 4. 2. Enumeration: Enumerate the following A. 2. 6. 3. D. 10. E. 4. Kinds of Protein Energy Malnutrition 1. Characteristics of a child with Kwashiorkor 1. 8.IV. 5. 5. . 9. Symptoms of Malnutrition 1. 7 B. Characteristics of a Well-Nourished and Healthy Person 1. 11. 6. 12. 2. 7. 3. 2.

God Bless You!

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 First Quarterly Examination MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Florante M Pulutan Jr. Grades : ______________ Date : ________________ No. of Items : 45

I. Direction: Identify the following Physical Activities and tell where it belongs:{ Muscular Test, Flexibility Test, or Cardio-Respiratory Test} Write the word in the space provided before the number. _______________________1. 1- kilometer run- walk
___________________________2. Partial Curl- Ups ___________________________3. Standing Long Jump ___________________________4. Sit – Ups ___________________________5. Sit – and – Reach ___________________________6. Right Angel Push – Ups ___________________________7. 40 –meter Sprint

___________________________8. Shoulder Stretch ___________________________9. Basketball Pass ___________________________10. Trunk Lift

II. Direction: Provide the correct answer to the following questions. Write the answer in the space provided. _____________1. What is the formula in taking your BMI
________________2. What Physical Fitness Test serves as basis to measure a person’s body height? ________________3. What Physical Fitness Test measures speed? ________________4. What kind of test can assess the strength of the abdominal muscles? ________________5. What is the average score for partial curl-ups for boys and girls? ________________6. What kind of Physical Fitness Test can help you in determining your endurance level? _____________7. In trunk lifting, what equipment is needed to measure the height of your chin? _____________8. What is the initial pulse rate of an individual per minute? _____________9. If you will engage in weight training, how many minutes is needed to do the warn up and stretching? ____________10. What equipment should be used to time your performance?

III. Direction: Arrange the scrambled letters and match them with their classification. Write the answer in the space provided. DOBY SAMS DIXEN ITS DAN CHARE, HOLUDERSCHERTTS NOE TREKIMOLE URN- KLAW ABTLEBALKS SPAS APTRAIL CRUL - PUS
1. This test will helps you to determine your endurance level._______________________ 2. One way of measuring the strength of your upper body._________________________ 3. These are test for flexibility fitness.__________________________________________ 4. This test will help you to determine if your abdominal muscles are strong enough. __________________________ 5. Determinants of Nutritional Fitness. ____________________

IV. Direction: Determine the BMI of the following and state its standard.
1. W =31 H =1.40 m 6. W = 43 H = 1.22 cm

2. H = 40 W = 156 cm 3. W = 37 H = 150 cm 4. W = 28 H = 111cm 5. W = 32 H = 181 cm

7. W = 31.50 H = 171 cm 8. W = 28 H = 127cm 9. W = 24 H = 200 cm 10. W = 36 H = 141 cm

V. Enumeration: Enumerate the following question.
A. Give the 4 factors that are needed in doing exercise. 1. 2. 3. 4.

B. Give at least 6 benefits in doing exercise. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sit – and – Reach ___________________________6. Write the word in the space provided before the answer. Standing Long Jump ___________________________4. Flexibility Test. Direction: Identify the following Physical Activities and tell were it belongs to Muscular Test. Sit – Ups ___________________________5. of Items : 45 I.Ups ___________________________3. Partial Curl. Grades : ______________ Date : ________________ No. Laguna 800-0089 First Quarterly Examination MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir.God bless You!!! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. or Cardio-Respiratory Test. 40 –meter Sprint .kilometer run. 1. Right Angel Push – Ups ___________________________7.walk ___________________________2. Florante M Pulutan Jr. _______________________1.

__________1. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Basketball Pass ___________________________10. Ang diin ng pagkakasulat ay nasa mga pangyayari sa nobela. Ito’y nakasulat na bersyon ng mga salitang dapat sabihin ng mga tauhan sa isang palabas. ____________4. tao. Ang nobelang ito’y nagsasalaysay ng mga pangyayari may kaugnayan sa kasaysayan ng bayan. ____________6. ____________5. Siya ang sumulat ng “ Walang Panginoon” gamit ang kanyang mahusay na kamay at malikot na pag-iisip. ____________10. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Florante M Pulutan Jr. ____________9.___________________________8. Nasusukat ang kahalagahan ng isang akda kung ito ay nagpapagalaw at nagpapainog ng guniguni ng bumabasa at nagpapagana sa imahinasyon nito. Binibigyan diin sa uri ng nobelang ito ay ang mga layunin ng may akda. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 55 I. Trunk Lift Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. at sa isang tiyak na panahon. ____________3. Binibigyan diin sa nobelang ito ang katauhan ng pangunahing tauhan sa akda. Ang isang akda ay magiging efektibo kung ito ay sumasalamin sa lipunan. ____________7. Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Siya ang may akda ng isang dulang pampelikula na pinamagatang “ Jaguar” ____________2. ____________8. Shoulder Stretch ___________________________9. . Ito ay naglalarawan ng tiyak na karanasan ng tao na buong sining na hinuhubog at isinalaysay ng manunulat.

Pang-ilan sa magkakapatid si Rizal? _____8. Hunyo 10. UST i. _____13. Hanay B a. e.Unibersidad kung saan tinapos ni Jose ang Filosofia y Letras at medisina. Calamba. Siya ang nagbinyag kay Pepe. Panuto: Piliin ang tamang salita sa Hanay B na siyang kasagutan sa Hanay A. 1861 c. Hunyo 19. Ninuno o ama ni Don Francisco. _____12. pitong taon j. Siya ang nagturo kay Pepe na magpinta na siyang biyenan ni Maestro Justiniano. Taon kung kelan bininyagan si Pepe. Jose Rizal. _____20. Soledad n. Don Lorenso Alonso l. _____5. 9 na taon k. 1872 g. _____18. Pari Paedro Casañas r. _____6.Lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Lucia. Taon kung kelan ipinanganak Cruz Si Dr. Taon kung kelan pinairal ang batas patungkol sa apelyido _____3. _____15. Unibersidad kung saan pumasok si Jose ng medisina. Isulat ang titik ng sagot sa patlang. _____16. Bunsong kapatid ni Saturnina. Padre Rufino Collantes q. _____19.II. Maestro Juancho f. kagalang . _____9. Hanay A _____1. 1882 p. Ilan taon si Rizal ng isulat niya ang tulang “ Sa Aking mga Kababata” _____10.galang . Anong taon pumasa si Jose sa pagsusulit sa San Juan de Letran. Maestro Justiniano A. Pangalan ng ama ni Paciano _____17. Ilan taon siya nang pag-aralin sa Biñan Laguna _____11. Mayo 3.Jose rizal _____2. Hunyo 22. Don Francisco Mercado Rizal s. _____14. Siya ang ninong ni Gat. Kahulugan ng salitang “Gat” _____4.Unibersidad Central de Madrid t. walong taon h. 1861 b. Laguna m.Siya ang naging guro ni Rizal na magaling magpairal ng disiplina. _____7. 1849 o. Taon kung kelan si Jose tumungong Espanya lulan ng Bapor Salvadora. Lolo ni Saturnina na ama ng kanyang ina. Don Domingo Lamco d.

5. Karapatang Pantao na Nawala 1. ______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. 4.Isulat sa loob ng kahon ang inyong kasagutan.Ibigay ang apat (4) na Kalikasan ng Panitikan at ipaliwanag ang bawat isa. 3. 2. Panuto: Magbigay ng mga Karapatang Pantao na nalabag o natapakan sa akdang “Walang Panginoon” ._______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2._______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. . ______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ IV.III. ( 2 puntos bawat isa ) 1.

Panuto: Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng salitang nasa ibaba. Iskrip _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Panuto: Isulat ang tulang may limang taludtod na inyong tinandaan na may pamagat na “Gabay sa Pag-unlad ng Aking Pagkatao”. (2 puntos) A. (5 puntos ) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ VI.(5 puntos) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ VII. Panuto: Ibuod ang Akdang Pampanitikan na pinamagatang “Walang Panginoon”gamit ang inyong sariling kaparaanan sa pagsulat.V.

URAINSNL _______________1. Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Marka: ______________ Antas: ______________________ Petsa: _______________ G. IKTASKAAPNA _______________4. Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan. ANNAAKGAPGAAP _______________2. Ang malakas na tunog ng batingaw ang siyang nagdulot ng kalungkutan sa binata. MARDANAMNA _______________3. Florante M Pulutan Jr. Lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tunog ng batingaw. Nakapagpalubag ng loob ang pag-alalang ginawa ng matanda sa kanyang anak. Kabuuang Bilang: 55 I. Ang dagok ng kasawian ni Marcos ang siyang nagpatibay sa kanyang paninindigan na harapin ang bagong bukas. NAAPAKM _______________5. Napakapait para kay Marcos ang pagkasawi ng kanyang minamahal.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. .

Unibersidad kung saan tinapos ni Jose ang Filosofia Y Letras at medisina. _______________14. Ninuno o ama ni Don Francisco. araw. _______________20. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Taon kung kelan bininyagan si Pepe. _______________26. Pang-ilan sa magkakapatid si Rizal? _______________8. _______________12. _______________9. Ano sa salitang Ingles ang tulang “A La Juventud Filipina”? _______________30. Panuto: Ibuod ang Akdang Pampanitikan na pinamagatang “Walang Panginoon”gamit ang inyong sariling kaparaanan sa pagsulat. Kahulugan ng apelyidong “Mercado”. _______________29. _______________28. Halaga ng perang ipinabaon ni Paciano kay Jose ng magtungo sa ibang bansa. Siya ang nagbinyag kay Pepe. Taon kung kelan ipinanganak si Dr.Panuto: Sagutin ang bawat katanungan.Lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Lucia.Siya ang naging guro ni Rizal na magaling magpairal ng disiplina. at taon kung kelan lumulan si Pepe patungong Espanya. _______________6. Anong taon pumasa si Jose sa pagsusulit sa San Juan de Letran. _______________24. Ilang taon at ilang buwang nakulong si Donya Teodora? _______________25. _______________3. Buwan. Siya ang nagturo kay Pepe na magpinta na siyang biyenan ni Maestro Justiniano. _______________16. _______________13. Tao na tumulong upang makapagpatala si Jose at makapasok sa Ateneo. Unibersidad kung saan pumasok si Jose ng medisina. _______________7. _______________22. Lolo ni Saturnina na ama ng kanyang ina. _______________15.Jose rizal _______________2. Jose Rizal. Taon kung kelan pinairal ang batas patungkol sa apelyido. Ilan taon siya nang pag-aralin sa Biñan Laguna _______________11. Siya ang nagpairal ng batas patungkol sa apelyido. (5 puntos ) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Pangalan ng ama ni Paciano _______________17. _______________23. Kahulugan ng salitang “Gat” _______________4.II. Siya ang ninong ni Gat. Barkong Pranses na sinakyan ni Rizal patungong Europa. Ilan taon si Rizal ng isulat niya ang tulang “ Sa Aking mga Kababata” _______________10. _______________19. Samahan ng mga mag-aaral at kabataan na may hangaring makabayan. _______________21. _______________5.Sinong kaibigan ni Jose ang tumulong sa kanya upang makabili ng ticket sa barkong SS Salvadora papuntang Espanya? III. _______________1. Salitang pinagmulan ng apelyidong “Rizal” _______________27. _______________18. Bunsong kapatid ni Saturnina.

(2 puntos bawat isa) 1.Isulat sa loob ng kahon ang inyong kasagutan. V. 5. “Kapag pinaltok ka ng bato. Panuto: Magbigay ng mga Karapatang Pantao na nalabag o natapakan sa akdang “Walang Panginoon” . 3. ramdam ng buong katawan. paltukin mo ng tinapay.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ VI. 2. “Ang sakit ng kalingkingan.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ .” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2. Panuto: Ipaliwanag o bigyang kahulugan ang mga sumusunod na piling pahayag o talinghaga. Karapatang Pantao na Nawala 1. 4.

“Ang katapat ng langit ay pusalian. Panuto: Isalin sa Wikang Filipino ang mga sumusunod na banyagang pahayag.3.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Buena dias= _____________________________________________________________ Como esta?=_____________________________________________________________ No hablo español=________________________________________________________ Soy turista=______________________________________________________________ Estoy perdido=___________________________________________________________ Tengo sed=______________________________________________________________ De donde es usted=________________________________________________________ Hasta lavista=____________________________________________________________ Buena suerte=____________________________________________________________ . kahit hindi magkakulay. ay sadyang magkapantay.”Ang lahat ng tao. “Walang mang-aapi kung walang nagpapaalipin.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. Florante M Pulutan Jr.

4. Take me to the beach. Can you help me? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 3. 6. Panuto: Isalin ang bawat pahayag sa Wikang Ingles at Wikang Espanyol. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 2.10) Que es eso?=_____________________________________________________________ II. I need more money. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 4. 8. Panuto: Ang banyagang pahayag sa ibaba ay nangangailangan na isalin sa Wikang Espanyol. susubukan ang inyong kagalingan sa pagsasalin ng Wikang Banyaga. (2 puntos bawat isa) 1. 3. Where is the phone? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ . 5. 9. Pakisuyo Ano iyon? Gaano katagal? Kita tayo mamaya Nagsasalita ako ng konting Espanyol MakikiulitPaano? Sino yan? Tulong Kailangan ko Ingles Espanyol III. 7. 2. Pahayag 1. Sa bahaging ito.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Panuto: Isalin ang bawat pahayag sa Wikang Espanyolat Wikang Ingles. Pahayag 1. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I.Pakisuyo Espanyol Ingles . Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.Ano iyon? 2. It was nice to meet you.5. Florante M Pulutan Jr.

Sa bahaging ito.It was nice to meet you. Gaano katagal? 5.3. Take me to the beach.I need more money __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 3.Sino yan? 9. Panuto: Ang banyagang pahayag sa ibaba ay nangangailangan na isalin sa Wikang Espanyol.Nagsasalita ako ng konting Espanyol 6. . (2 puntos bawat isa) 1. Where is the phone? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 4. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 5.Kita tayo mamaya 4. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ III. susubukan ang inyong kagalingan sa pagsasalin ng Wikang Banyaga. Kailangan ko 10 Tulong. II. Can you help me? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 2. Panuto: Isalin sa Wikang Filipino ang mga sumusunod na banyagang pahayag.Paano? 7 Makikiulit 8.

Hasta lavista=__________________________________________________________ 9. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 35 I.No hablo español=_______________________________________________________ 4. Isulat sa patlang ang iyong kasagutan.Soy turista=____________________________________________________________ Estoy 5. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng pahayag o katanungan.Que es eso?=__________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. .1.Tengo sed=____________________________________________________________ 7. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.De donde es usted=______________________________________________________ 8.Como esta?=___________________________________________________________ 3. Florante M Pulutan Jr.Buena suerte=__________________________________________________________ 10.perdido=_________________________________________________________ 6.Buena dias= ___________________________________________________________ 2.

Tulang tungkol sa daigdig o kalikasan ______2. Ang huling pantig ng pares na salita ay kapwa Nagtatapos sa katinig. Jose Rizal upang isulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo? _____________6. Free verse i. Nagpapahayag ng diwa sa mga salitang piling. Dalawang Uri ng Tulang Pasalaysay Ayon sa kayarian.pili at maayos _____3. Pasalaysay b. Hanay A _____1. Ano ang kahulugan ng salitang “GAT” na idinurogsong sa pangalan ng tao? _____________7. h. B. Ang huling pantig ng pares na salita ay kapwa nagtatapos sa patinig. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. Saan nagmula o nanggaling ang salitang korido? _____________8. Liriko III. Apat na Uri ng Patulaan . Tula ______8. ______7. 1.Tulang nagsasabi ng kwento ______4. _____________4. Ano ang himig na tinataglay ng isang awit? _____________5. Paano binibigkas ang isang korido? II. Tulang Pangkalikasan e. ______9. Ilang pantig sa bawat taludtod meron ang isang awit. Anong akda ang nagsilbing inspirasyon ni gat. Tugma g. Bilang ng bawat pantig sa bawat taludtod Hanay B a. Tulang nagsasaad ng kabayanihan ______6. Ito ay hindi nagtataglay ng sukat at tugma. Ang huling pantig ng bawat taludtod ay magkakasintunog._____________1. Ito ay isang uri ng tulang salaysay na nakilala sa tawag na tulang romansa. Ilang pantig sa bawat taludtod meron sa isang korido? _____________10. Epiko f. 2. ______10. A. Sukat c.Tugmaan sa Patinig d. _____________2. Ano ang dalawang salita na nagbigay kahulugan sa salitang korido? _____________9. Tugmaan sa katinig J. Panuto: Hanapin ang tamang kasagutan sa Hanay B na siyang sagot sa Hanay A. Anong siglo dinala ng mga kastila sa Pilipinas ang tulang romansa? _____________3. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Nagsasaad ng damdaming nais ipahiwatig ng makata ______5.

3. 4. . Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. 1. 2. 4.1. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng mga pahayag o katanungan. 3. Panuto: (Sanaysay) Sagutin at ipaliwanag ang katanungang ito “Ano ang tunay na layunin ni Balagtas sa pagsulat ng Florante at Laura?”(5 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. IV. C. Apat na Elemento ng Makabuluhang Tula. Isulat sa patlang ang inyong katanungan. 2. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 35 I.

____________9. ____________8. Tambalan. Tawag sa dayuhang kalakal at pagtangkilik sa produkto ng ibang bansa. Masaganang labanan at pantay na kompetisyon ng bawat negosyante. Si Ronjie at Junnifer ay masiglang naglaro sa bakuran. __________1. ____________4. ___________________8. Panuto: Kilalanin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay Payak. . Panuto: (Identifikasyon) Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Isulat sa patlang ang inyong napiling kasagutan. Ang makabagong konsepto ng pananakop ng mga dayuhan ay tinatawag na ano? ___________________9. II. ___________________3 _____________________4.________________1. ____________6. ___________________10. Ito ay nagbabahagi ng mga pangunahin at mahahalagang detalye ng mga pangyayari. Tawag sa lumang paraan ng pagpapalitan ng mga kalakal kahit na hindi gaanong eksakto ang katumbas. gaya ng tao. ____________7. Naging bunga ng di-makatwirang pang-aagaw ng kalayaan at sa karapatan ng mga Pilipino. ____________2. Ang susi sa pag-unlad ng bansa ay hindi lang ako bagkos ang bawat Pilipino ngunit kung walang makikiisa walang magiging magandang resulta sapagkat ang bawat isa ay mahalaga. ___________________2. ___________________6. Ang bansang walang kasing-ganda at kasingkulay ang kabihasnan na luklukan ng ating mithiin at mga pangarap. ____________5. Aray!!! III. Ipinagmamalaki ko ang lahat ng mga Pilipino. Ang kahapon ay hindi na maaaring ibalik pang muli. Si Hannah ay isang dalagang Pilipina. Sekretong sahog na pampasarap sa isang resipe ng pag-unlad. ____________10. Kailangan ng bawat Pilipino ang pagkakaisa sapagkat ito ang magbubuklod sa atin upang tayo ay maging maunlad at produktibong bansa. ____________3. Magiging masigla ang buong pamayanan kapag ang bawat tao sa lipunan ay nagtutulungan at nakikiisa sa bawat proyekto ng pinuno. ___________________7. May magaganda rin naidulot ang mga dayuhan subalit huwag natin kalimutan ang ating sariling kinagisnan. Makabago na nga ang panahon ngunit buhay na buhay pa rin ang kulturang Pilipino. Anong mga kasabihan ang nagpapatunay na anumang bansa. Hugnayan at Langkapan. ay walang kumpletong kayamana? ___________________5.

4. 1. C. Grades : ______________ Date : ________________ No. 2.A. 3. Apat na Uri ng Pangungusap Ayon sa Layon. Laguna 800-0089 Second Monthly Test MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. 2. of Items : 35 I. 3. 4. 3. . Apat na Uri ng Pangungusap ayon sa Balangkas 1. 2. 4. Magbigay ng Apat na pangtnig o palatandaan na ginagamit sa Hugnayang Pangungusap. Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Florante M Pulutan Jr. 2. Write the letter corresponding to the correct answer in the space provided before each number. 3. Magbigay ng tatlong pangatnig o palatandaan na ginagamit sa Tambalang Pangungusap. B. 1. 1. D. Direction: Match Column A with Column B.

The net should extend in how many centimeter in sidelines? _____________8.Column A ____1. Refers to the hold on the racket _____3.What is the size of the end lines? _____________4. What is the color of the ball? _____________10. 4. Ball in action Column B a. 2. B. Table tennis is also called what? _____________6. What is the four equipment use in Table Tennis game? 1. drive h. A forceful stroke with the use of racket _____7. _______m long 1. How many sides should the table is divided? _____________7. 3. Chinese grip i. A rally of which the result awards a score _____4. 5. _____8. Played by a pair composed of a male and female player. 6. The hand holding the racket _____9. What is the weight of the table tennis ball? _____________9. _____________3. Arm of the free hand ____2. Give the eight common terms used in the table tennis game. . Write the answer in the space provided. point g. ball in play b. single match f. Played by one player opposite another player _____5. 4. 3. A. This kind of grip is common among the Chinese that is why it is also called what? _____6. What is the size of the side lines? _____________5. Enumeration: Enumerate the following question. server c. free arm d. A player about to strike the ball first to start the rally _____10. Size of the rectangular wooden table. Direction: Provide the correct answer to the following statements. 1. What is the measurement of the net from the table surface? III. 2. racket hand grip e. mixed doubles II. And ________m wide 2.

Florante M Pulutan Jr. C. Gamit ang sarili ninyong pagkakilanlan.7. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:55 I. What is the objective of the game table tennis? (3 points) _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________ God bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. 8. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. (2 puntos bawat isa) . Panuto: Ipakilala ang mga sumusunod na tauhan sa NOLI ME TANGERE.

Isulat sa patlang ang inyongkasagutan. Sinong militar ang napaiyak ng makausap ito ni Ibarra? ________________7. ________________11. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng mga pahayag o katanungan. Pari Damaso_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. Donya Victorina_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5. Siya ang naniko sa isang kadeteng sinamang palad na mapadait sa kanya at buti na lang ito ay pinalampas ng biktima. sino ang nagbukas ng usapan patungkol kay Crisostomo? . Crisostomo Ibarra_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2. Sino ang matandang pinsan ni Kapitan Tiyago? _______________4. _______________1. Saan inihalintulad ang balitang mabilis na kumalat sa buong lugar? _______________3. Sino ang nagsabi sa mga panauhin na handa na ang hapunan? ________________10. Ano ang tunay at buong pangalan ni Kapitan Tyago? _______________2. Siya ang asawa ng babaeng nagpapanggap na isang tunay na kastila. Habang nasa hapag-kainan. Don Rafael Ibarra_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ II. Ano ang buong pangalan ng taong iniibig na Maria Clara? ________________6. _______________5. Kapitan Tyago_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. Sino ang tinutukoy ni Ibarra na pinakamahalagang hiyas ng kanyang lupain? ________________8. ________________9. Siya ang maginoong nakabarong tagalog na may mga butones na brilyante sa putsera na naninirahan sat undo.1.

7. samaan ng loob at gantihan. c. Bilugan ang napiling titik. may ambisyon sa buhay. ________________15. b. pagsasagawa ng kanyang natutuhan. maglakbay. III. ________________20. Bansag sa mga taong kumakalaban sa pamahalaan. d. 2. nagsasabi ng toto. kapangyarihan ng kura at kislap ng talino ng binata. ________________16. b.________________12. lalong magpayaman. ________________13. mag-iingat kayo. walang pinag-aralan. ________________17. magpakadalubhasa. . 6. Sino ang nagwika nito “Binata. magulo ang kanyang isip. Si Crisostomo Ibarra ay sagisag ng kabataang a. c. Ang pangyayaring namagitan kina Pari Damaso at Ibarra sa hapunan ay nagpapahiwatig ng a. may bukas na pag-iisip. d. c. b. d. may kimkim nag alit kay Don Rafael. masigla’t malusog.Pumunta sa ibang bansa si Ibarra upang a. Nakainggitan nang labis ni Pari Damaso dahil sa yaman nito kaya nataguriang isang erehe. b. pagpasok sa kanilang bayan ng isang kanluraning kaugalian. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama”. mga mangmang. kalupitan ng katandaan at kahinahunan ng kabataan. pagtatakip sa kanyang pagkapahiya. Isang kurang pransiskano na napalipat ng ibang parokya matapos maglingkod nang matagal sa San Diego. 1. pangangailangan ng sitwasyon. 4. c. magliwaliw. c. d. 5. d. Bansag sa taong hindi nangungumpisal at kalaban ng simbahan. c. ________________19. b. Lugar kung saan ginagamot ang mga taong napinsala o may sakit. b. Ang ginawang pagpapakilala ni Ibarra sa sarili sa kaginoohan ay a. c. maunlad ang pag-iisip. b. d. may kagandahang-asal. Panuto: Piliin ang titik ng wastong sagot. ________________18. Isang taong mangangalakal ng taga-tondo. Ang pagiging kimi at mahiyain ng mga Pilipina noong araw ay nangangahulugang sila ay a. Makikita sa pagkilos at pagsasalita ni Ibarra na siya ay a. umiiwas sa gulo. Binatang nag-aral sa Europa. may pagmamalasakit. 3. hindi marunong magpahalaga sa pagkakaibigan. Ano ang tunay na ikinamatay ng artilyero? ________________14. malayang pagpapahayagng isipan at damdamin. hindi sanay dumalo sa mga kasayahan. walang pagkukunwari. Ang pagsasabi ni Pari Damaso na hindi niya naging kaibigan kailanman si Don Rafael ay nangangahulugang ang prayle ay a.

mga taong mapagsamantala. karupukang pantao ng mga alagad ng simbahan. pangangalakal at makabagong isipan. ugnayan ng mga Pilipino at kastila. c. matalinong pagtutunggali ng dalawang panig. pag-akay sa mga tao sa tuwid na landas. pagtatakip sa sariling kapintasan. c. palamuti lamang sa mga handaan. pakikipag-away sa tenyente ng guwaedia sibil. masasamang hilig ng mga Pilipino. 15. c. c. paghalik sa kamay ng may handa. paglapastangan sa bangkay ng isang maginoong tao. atas ng kagandahang-asal. IV. mga impluwensya ng makabagong kabihasnan. b. Ang ikinilos ni Tenyente Guevarra kay Ibarra ay nangangahulugang a. d. masamang ugnayan ng simbahan at pamahalaan. mga taong may mapangahas na layunin. d. paghihiwalay ng mga babae at lalaki sa umpukan. 12. hindi lahat ng mga kastila ay masasama. b. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod na pahayag ayon sa iyong pagkaunawa. hindi pagsasalita ng mga babae. d. Si mPari Damaso ay sagisag ng a. di niya pagkilala sa kinatawan ng hari sa Espanya. Isang magandang kaugaliang mapapansin sa mga panauhin ang a. b. nagpapalapad ng papel kay Ibarra. b. c. lubos na pagkilala ng mga pari sa mga indiyo b. pagtatakip sa bibig kapag nagsasalita. c. b. iba’t ibang uri ng mga tao sa Maynila. b. pagmamalupit sa mga mamamayan sa naturang bayan. d. Ang sagutan nina Pari Damaso at Tenyente Guevarra ay nagpapakita ng a. walang takot sa pagsasabi ng katotohanan. b. Ang bahay ni Kapitan Tiyago ay katulad ng Pilipinas na bukas para sa lahat ngunit sarado sa a. 11. nais niyang makipagkaibigan kay Ibarra. 14. katapatan sa hari ng Espanya. pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa Pilipinas. 10. ang nobela ay nagsisimula sa isang pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiyago upang ipakita ang a. kawalan ng paggalang sa may handa. d. ( 5 puntos bawat isa) . masamang paring naparito sa Pilipinas. Si Pari Damaso ay inalis sa pagkukura sa bayan ng San Diego bilang kaparusahan sa a. kahambugan ng mga prayle. d. d. d. Ang pagsasabi ni Padre Damaso na mangmang at pabaya ang mga indiyo ay nangangahulugan ng a. c. c. 8. 9. 13. kapangyarihan ng simbahan at kahinaan ng pamahalaan.d.

1. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ 2. “Maligayang pagdating! Nawa’y higit kayong maging mapalad sa inyong ama na isa sa mga nakilala kong Pilipino na lalong marangal at higit na karapat-dapat maging anak ng lupaing ito” ayon kay Tenyente Guevarra. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ Marka: ______________ Petsa: _______________ .sabi ni Kapitan Tiyago. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ PAGPALAIN KAYO NG AMANG LUMIKHA! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. “Si Luculo ay hindi kumakain sa bahay ni Luculo”.

hangad 3. agam-agam b. napahabag d. lobo _________8. a. a. a. asam 6. isipan d. serpyente c. himala b. lumbay b. Panuto: Aling salita sa kalipunan ang hindi kabilang sa pangkat? Titik lamang ng salita ang gamiting panugon at isulat sa patlang. damayan d. manhid 4. a. pakana _________6. oso d. sawang bitin d. Panuto: Piliin ang pinakakasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap sa mga nasa ibabang may titik. mataas d. pakay b. aso b. ermitanyo _________4. leproso d. hinulog d. umibig 7. patay c. a. a. Yumao si Don Pedro na ang nasa hagap ay matahak ang kabundukan. ginising d. Si Don Pedro’y tumalima sa utos ng Haring Fernando. gusto c. pinagyaman c. kababalaghan d. a. lakbay d. salamin c. bumaba c. layon b. kristal _________10. kobra _________2. agimat c. napilitan d. galak d. hiyas d. layon _________12. napapikit _________13. a. a. mabaliw c. a. bang-aw c. malasing b. tae c. pangamba c. napahulog d. nakatulog b. masakit b. kalat d. ulupong b. puno c. Katawan ni Don Pedro ay pata na. bagabag _________15.inalagaan _________5. maakit . naghugos _________9. alaal b. nahimbing c. engkantado c. mahika _________7. a. salaghati II. Ang puno ay mayamungmong. a. pita c. Florante M Pulutan Jr. Iyon ang tirahan ng Adarnang kanyang pakay. ginamot b. sabwatan c. napaakay d. balak b. sumunod c. 1. madahon 5. hiling d. a. a. naidlip d. Sana ay hindi ka mahumaling sa ganda ng puno. bubog b. hinila c. kahoy b. matanda b. walang dahon b. Titik lamang ang gamiting panagot. a. halaman d. binatak b. karamdaman d. alala c. tinantang _________11. a. nanalangin c. napadala b. a. a.nag-alanganin b. tumutol 2. piedras _________14. ipot _________3. a. Napakalara si Don Juan sa Mahal na Birhen. kumapit b. Kabuuang Bilang:55 I. a. pagod d. malaki c. a. dumi b. _________1.G. lungkot c.

mapagpasyahan c. Ilang buwan binagtas ni Don Pedro ang kaparangan? __________________2. Parang natiyanak si Don Juan. Saang lugar nakatira ang ama at ina ni Kiko? __________________9. a. nagtalo d.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . nawala sa sarili c. Ilang beses nagpapalit ng magarang damit ang Ibong Adarna? __________________3. Ilan lahat ang naging anak ni Kiko? __________________12. Punong mahiwaga kung saan tumatahan ang ibong mahiwaga. Isulat sa patlang ang kasagutan. Ilang taon nang hindi bumabalik sina Don Pedro at Don Diego? __________________7. Sa itaas na sila nagniig. nagkasarinlan c. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng bawat katanungan o pahayag. Anong bagay ang kanyang gagamitn upang hindi makaalpas ang Adarna. Sino ang taong tumulong kay Don Jaun upang makuha ang inaasamasam? __________________14. __________________13. Sa anong mamahaling hiyas inihalintulad ang mahiwagang puno? __________________4. Saang bagay inihalintulad ni Don Juan ang Ibong Adarna ng unang magpalit ito ng damit. nagkainam b. __________________15. (3 puntos bawat isa) 1. nakatiyak b. Ano ang buong pangalan ng dilag na napangasawa ni Balagtas? __________________10. Panuto: Ipaliwanag ang bawat saknong. nag-usap d. a. nang aking ding matagalan itong matarik na daan. matiyak 10. a. IV. __________________11. Sino ang unang inibig ni Kiko? __________________8. Magsabi ka ng pakay mo at nang aking malining. namatanda d. mapag-aralan III.8. naengkanto 9. sino ang pumatay sa bunso nitong anak? __________________5. Ayon sa panaginip ng hari. Birheng kalinis-linisan. Anong mahiwagang bagay ang ginamit ni Don Juan upang magbalik sa pagiging tao ang kanyang dalawang magkapatid.“Ako’y iyong kahabagan. __________________6. Saang nagmulang lugar ang napangasawa ni Francisco. malinis b. _______________1.

“Sa Diyos dapat manawagan ang lahat ng nilalang.“Ugali ko pagkabata na maglimos sa kawawa.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. bawiin pa’y di magawa.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4. ang naipagkawanggawa._____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 3. Sa paghangang di masukat para siyang natiyanak.” .“Hindi kaya baga ito ay sa diyos na sekreto? Anki’y si Hesukrisot Ang Banal na Ermitanyo. gising nama’y nangangarap pagkatao’y di mahagap. tadhana ng kapalaran. ang sa mundo ay pumanaw.

Laguna 800-0089 ._____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ PAGPALAIN KAYO NG AMANG LUMIKHA! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

( 3 points each ) 1. RATIDEY EBFIR _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4.Second Quarterly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. of Items : 55 I. RIUTF _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ . Grades : ______________ Date : ________________ No. Florante M Pulutan Jr. SAEVLE _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. IERTNTNU _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2. TARWE _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 3. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define.

hastens coagulation of the blood d. leafy vegetables. production of hemoglobin in the blood cells c. Squash. underweight skin irritation and laziness Proteins Used by the body to build and renew body tissues. effective in treating mental diseases and helps improve blood circulation III. Iodine ______2. Vitamin D ______ 9.carrots. Papaya and chesa Symptoms Poorly developed bones and teeth. Vitamin K ______ 6. builds and maintains strong bones and teeth j. . Fats Column B a. Column A ______1. brittle nails and retarded growth Weak body which may end up in fainting or collapsing. Vitamin C ______ 8. dry scalp. squash. Calcium ______4.II. Iron ______ 10. Write the letter corresponding to the correct answer in the space provided before each number. melon. slow growth and rickets Dry and rough skin. helps keep the eyes and skin healthy g. strengthens the body’s resistance against infection e. Riboflavin ______ 7.melon. regulates the utilization of calcium and phosphorous f.Direction: Match Column A with Column B. Thiamin ______5. (2 points each) Nutrients Vitamin A Phosphorous Green. papaya and chesa Carbohydrates Sources Green. Direction: Complete the chart by filling it with what is being needed. responsible for proper functioning of the thyroid gland i. carrots. It can also be used to provide energy if there ie insufficient carbohydrates and fats intake in the diet. Niacin ______3. concentrated source of energy for the body b. leafy vegetables. helps prevent heart disease h.

__________5. Tree is a permanent woody plant that has self-supporting stem. 2. The vine’s body and stem are not hard enough to make it stand. V. 3. Chlorophyll is not important in the plant’s production. 3. Direction: Draw HEART if the statement is correct and draw CIRCLE if the statement is incorrect. 6. 5. The woody stems are those hard. Parts of the Plant 1. __________1. Classification of Plants 1. 3. Minerals 1. God bless You! . 6.IV. B. D. __________3. Micronutrients 1. 2. 4. 4. 4. 4. Plants are not living things. C. 3. 5. __________2. 2. __________4. strong and tough tree. A. 2. Draw the answer in the space provided before the number.Enumeration: Enumerate the following question or statements.

Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. ___________________3. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. sya ay nangangbunga Salamat Maykapal. ang pagod ni ama Hirap at pasakit. laging ginagampanan Upang magandang plano sa anak sa kinabukasan Ay di dagliang mawakasan. . Si ama na haligi ng tahanan Subsob sa trabaho’t di sa inuman Lahat ng bagay ginagawan ng paraan Nang ang pamilya’y bumuti ang kapakanan.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.sigla at pagsinta Ang pagod ni ama. Mapanuto. Florante M Pulutan Jr. ___________________4. ___________________5. Ano ang ligaya. Panuto: Kilalanin kung ang mga sumusunod na tula ay Pasalaysay. Si ina na ilaw ng tahanan Pag-aaaruga sa anak. ________________1. at Mapang-aliw. Pinakamaliit na unit ka ng lipunan Ngunit di matatawaran iyong kabuluhan Tulong na iyong binibitawan Dito sa ‘ting mundong ginagalawan ____________________2. sa Gintuang Hibla. Isulat sa patlang ang inyong napiling kasagutan. Ganitong pamilya’y modelo ng lipunan Hanap lagim ng isang pamayanan Kaya pamilya’y dapat nagtutulungan Para sa ating magandang kinabukasan.

naiwang pasa’t duguan Bigla na lang may tumulo. Maralitang tao. Ngunit hindi nila alam. gamitin ito sa sariling pangungusap.na kanto nabibili Na ang lahat ay may gusto. ___________________9.Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ . Itong si Pipito. II. kasabihan ng matanda “Ang buhay ay parang bula.( 3 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1. ____________________8. pagsubok ay aking pasan Sa dalawa kong balikat. ay lalabuy-laboy Mag-aral at aba! Noong makaahon Sa hirap pala naro’on ang marunong. nalulusaw nawawala Ako ay naniniwala. ____________________10. Ngayon aking napagtanto. ako’y biglang nagulantang.gumuhit sa aking mukha Isang bagay na makinang. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito. na ako ay isang kandila Parehas na lumuluha. Pagkatapos. Kung ang tula ay isa lamang hangin Dali-dali ko ‘tong hihigupin Na tulad ng mainit na mami. mabilis na nawawala. Kaya naku!!sisigaw na ako ng saklolo.______________________6. _____________________7. batong itinapon Sa lusak ng palad.kung ngumuti abot hanggang ulo! Kung nakatayo gagasiko.at ang ngipin ni Pipito Iwa-iwarang parang parang multo.

Ang kabiguan ay hindi hadlang upang muling mangarap sa buhay b. Pangungusap_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __ Talipapa E A L E N P G K 4. Pumili ng isang paksa na nakatala sa ibaba.Pihikan I I P M L A 2. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Hinahagkis A H S A I M N A H P 5.(10 puntos) a. Malapit ang tagumpay sa mga taong nagtataglay ng pusong marangal c. Ang pagpapakumbaba ay daan tungo sa pag-angat sa buhay . Panuto: Sumulat ng dalawang saknong na tula hinggil sa sariling kaisipan.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Nalulumbay U L 3. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ U L T NG A K N O III.

3. 5. . 3. 2. 7. 5. A. 6. 4. 4. Elemento ng Balita 1. 2. 6. Ibigay ang anim na Katangian ng Balita 1. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag.IV. B.

2. 3.C. V.(2 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ______________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . Panuto: (Bonus) Bigyan ng Ebalwasyon ang mga Estudyante na nagturo sa inyo bilang kapalit ng mga tunay ninyong mga Guro. Uri ng Tula Ayon sa Layon 1.

Ano ang mensaheng ipinahahayag ng awitin? . sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Laguna 800-0089 Ikalawang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Panuto: Unawain ang isang awit at sagutin ang sumusunod na katanungan Marahil kilala mo si Ogie Alcasid. Florante M Pulutan Jr.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Natapos ka na ba sa pagsusuri sa awit? Kung tapos na.(2 puntos bawat isa) 1. dahil mahal kita Lahat ng bagay ay aking matatamggap. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:65 I. Subukan nating suriin ang ilang bahagi ng kanyang awit na Makikita sa ibaba. na pinamagatang “Dahil Mahal Kita” Anuman ang sabihin nila Ika’y patuloy kong mamahalin Maging sino ka man Di na magbabago ang pagibig ko Walang makapipigil sa ‘king damdamin Upang ikaw ay ibigin ko nang lubos Sasambahin lagi.

Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Ano ang nais sabihin ng nagsasalita sa kanyang iniibig? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 5.Paano mo maiuugnay ang awitin sa iyong sariling karanasan? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 4.__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 2. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. Makalipas ang ilang taon. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina. Kung ikaw ang nasa katayuan ng taong nagsasalita gagawin mo rin bas a iyong minamahal ang lahat-lahat?bakit?Pangatwiranan. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ II.Bakit hindi magbabago ang kanyang pag-ibig?(palawakin ang kasagutan) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 3. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______ .

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ______ III. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito.Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Pihikan I I P M L A 2. Pagkatapos. Pangungusap_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __ Talipapa E A L E N P G K U L T NG A K N O . gamitin ito sa sariling pangungusap. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Nalulumbay U L 3.( 3 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1.2.

sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ngunit nang bumagsak sa pagkakatampok. Tungkol saan ang ipinahihiwatig ng unang saknong? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ . Mga Tanong: Sa sariling buhay.(2 puntos bawat isa) May isang dalagang maganda’t marilag Lahat ng naisi’y natatamong lahat. Panuto: Basahin at unawain ang isang tula. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Hinahagkis A H S A I M N A H P 5.4. Ay lason ang kanyang nagging pahimakas May isang lalaking marunong at bantog Halos pati langit kanyang naaaboy. Pangungusap__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________ IV. 1. Subalit nang minsang limutin ng liyag. punlo ang lumagot. Pagkatapos.

He blows his own horn Hanay B a. tanong na mahirap sagutin d. maaari ka bang isakay? e. armadong-armado f. Anu-anong kabalinturan sa buhay ang inilarawan sa tula? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 4. a running fight ________8. Anong himig ang tinataglay ng tulang iyong binasa?(Masaya. count your change ________7. can I give you a lift? ________9. screaming headlines ________5. Panuto: Piliin ang katumbas na parirala sa Hanay B mula sa mga pariralang banyaga na nasa Hanay A. tumulong c. Hanay A ________1. sixty four dollar question ________6. armed to the teeth ________2. lend a hand ________4. malungkot o galit) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ V. binubuhat ang sariling bangko h. matalik na kaibigan b. bossom friends ________3. nagdudumilat na balita . iuwi ang tagumpay g.2. Totoo ba ang isinasaad ng tula hinggil sa buhay? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 5. bilangin ang iyong sukli i. Patungkol saa ang sinasabi ng ikalawang saknong? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 3. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan.

_______6. Direction: Read the sentences below.55 m f. _______7. 1. of Items : 55 I. what is the weight of the Column B a. Number of the feathers fixed in the cork base. bring home the bacon j. Florante M Pulutan Jr. 25 mm to 28 mm e. Grades : ______________ Date : ________________ No. It divides the court into two equal parts. Column A ______1.50 grams g.524 m c. What is the measurement of the net from the court’s surface? _______5. _______3.________10. What is the measurement of the net in depth? _______4. _______2. 760 mm b. Match Column A with Column B.74 to 5. Panuto: Bigyang ebalwasyon ang inyong naging karanasan bilang isang guro sa halos walong oras na pagtuturo. As a whole. Write the letter of your answer in the space provided before the number. 64mm to 70mm . Height of the post from the court surface. 16 d. The measurement of the cork base. mainitang labanan VI.(5 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. 4. Laguna 800-0089 Second Quarterly Test MAPEH: Second Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. 1.

The side that has the right to serve is called what? h. The game will start after this shot. _______________19. The side that has the right to serve? _______________13. The hand holding the racket. Badminton Racket (7 points) . _______________17. One effective stroke that is hit down the sideline of the service court _______________3. serving side II. no score is called? _______________20. How many points is needed to win one game? _______________11. _______________4. _______________10. Then label its parts. frame i. The badminton game will start after this technique this can be done with a coin. _______________6. _______________18. The hand not carrying the racket. At the start of the game. _______________5. The opposing side that has the right to receive the shuttle cock is called? _______________7. If the receiver did not hit the shuttle cock it consider what? _______________14. Direction: Provide the correct answer to the following questions. net j. _______________8. This is the name given for the whole parts of the racket? _______10. This is vital in every game. _______________9. Direction: Draw a Badminton Racket and a Shuttle Cock. _______________16. What are the different length of the feathers? _______9. _______________2. without this we cannot determine the winner. Write the answer in the space provided. _______________15. A delicate shot hit near to the net. III. This is the materials used to hit or to smash the shuttle cock. This is another offensive stroke which is made from the middle or front of the court. This is the object of the game. What another term for badminton? _______________12. A player is about to srike the ball first to the rally.Shuttle cock? _______8. This is refers to the part in which the shuttlecock is hit. _____________1. A hard hit shot to the shuttle cock. The shuttle is in play.

_______________________________ 2. A.________________________________ 6.________________________________ 4. 1._______________________________ . Give the equipments use in Badminton.________________________________ 5.________________________________ 2. Give the 6 different stroke or the different strategies and technique use in the Badminton game.________________________________ B._______________________________ 4. Enumeration: Enumerate the following.________________________________ 3. 1.________________________________ 7._______________________________ 3.Shuttle Cock (5 points) IV.

44 and 17 feet long . How many goose feathers is needed in one shuttle cock? ______2. 16 e. 4. Column A _____1. The measurement of the court in singles? Column B a.50 grams c. of Items : 50 I. How many pounds does the string have? ______4. It is played by a pair of both male and female players. 12 to 13 b. choke d. Match Column A with Column B._______________________________ GOD BLESS YOU ALWAYS! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.5. 5 feet f._______________________________ 6. Grades : ______________ Date : ________________ No. What is the weight of the shuttle cock? ______5. ______3. Florante M Pulutan Jr.74 to 5. What is the measurement of the net from top? ______6. Laguna 800-0089 Second Quarterly Test MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Write the letter of your answer in the space provided before the number. Direction: Read the sentences below.

_______________12. almost the shaft? ______8. _______________16. III. This is the object of the game. The opposing side that has the right to receive the shuttle cock is called? _______________7. Arm of the free hand. The hand not carrying the racket. ______9. Direction: Draw a Badminton Racket and a Shuttle Cock. no score is called? _______________20. _______________18. Then label its parts. double match II. _______________13. _______________17. _______________4. What do you called in this kind of grip when the racket is sliding forward. _____________1. This is another offensive stroke which is made from the middle or front of the court. _______________6. How many gauge does the string have? g. It divides the court into two equal parts. Direction: Provide the correct answer to the following questions. It is used in defensive purpose when players find themselves out of position. point i. _______________10. What do call when the hand is holding the racket? _______________19. ________________9. A delicate shot hit near to the net. This is the materials used to hit or to smash the shuttle cock _______________15. _______________5. How many points is needed to win one game? _______________11. The badminton game will start after this technique this can be done with a coin. One effective stroke that is hit down the sideline of the service court _______________3. The shuttle is in play. 19 to 22 j. A hard hit shot to the shuttle cock. Badminton Racket (7 points) . _______________14.______7. A player about to strike the shuttle cock first to start the rally. _______________2. net h. At the start of the game. Write the answer in the space provided. ______10. _______________8. The game will start after this shot. Indoor game played by single or double players. A rally in which the result is awarded. A player is about to srike the ball first to the rally. Holding the racket as if shaking hands with it.

________________________________ B. 1._______________________________ C.IV._______________________________ 2._______________________________ 4. A.________________________________ 5. Types of Grip 1._______________________________ . 1. Enumeration: Enumerate the following._______________________________ 3.________________________________ 7._______________________________ 5. Give the equipments use in Badminton._______________________________ 4.________________________________ 3.________________________________ 2. Give the 6 different strokes or the different strategies and techniques use in Badminton game.________________________________ 4._______________________________ 6._______________________________ 3._______________________________ 2.________________________________ 6.

God Bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I. . Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Panuto: Ilarawan ang mga sumusunod na tauhan batay sa katangiang ibinahagi sa kabanata VI na pinamagatang “ Si Kapitan Tiyago” . Florante M Pulutan Jr.

Kapitan Tiyaga Maria Clara .

Sino ang naging gobernadorsilyo sa malusog na gremio ng mga mistiso? _____________15. Sa unang buwan ng paglilihi ni Donya Pia. Ano ang ikinamatay ni Donya Pia Alba? _____________16. Ilang taon namalagi si Maria Clara sa beateryo ng Santa Catalina? . ______________2. Sino ang matandang lalaki na naghihingalo sa loob ng bilangguan? _____________14. _____________11. Siya ay isang magandang dalaga. Gaano katagal o ilang taon ang lumipas bago magkaanak sina Kapitan Tiyago at Donya Pia? _____________12. ______________5. Isa sa mga tanyag na asendero sa Kapampangan at Laguna de Bay. Ilang taon si Maria Clara ng tumuntong siya sa mainit na lugar katulad ng Pilipinas? ______________9. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. ______________1. _____________10. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Ilang taong nanungkulang si Kapitan Tiyago sa ibabaw ng pagtutol ng maraming di nagpapalagay na mistiso? ______________7. Magkano ang kailangan ng mga dukha upang makapagdasal at makapagbasa ng mga santong aklat? ______________6. Saan pumasok si Kapitan Tiyago ng hindi siya pag-aralin ng kanyang mga magulang? ______________8. ang pangalan ni Maria Clara? _____________18. Siya ang pinakamayamang mamumuhunan sa Bayan ng San Diego. taga – Santa Cruz na tumulong kay Kapitan Tiyago na yumaman at maging kilala sa lipunan. Sino ang dalawang Banal na Santo na kung saan isinunod _____________17. Ano ang tawag sa lugar na tinutuluyan ni Crisostomo Ibarra? _____________13. Sinu-sino ang tatlong pintakasi sa Ubando? ______________3.II. kaninong larawan siya malimit makitang umiiyak? _____________19. ______________4.

_______________2. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag.Ang pangyayari. aktibidad o Gawain na nagaganap o magaganap ang siyang itinatampok sa sulatin. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Ano ang pamagat ng kabanata V at VI? 1. _______________1.______________________________________ B. Sino ang nagmamatyag kay Maria Clara kapag may dumadalaw sa kanya sa loob ng beateryo ng Santa Catalina? III. Ano ang mga ginawa ni Pia Alba upang dulutan siya ng Panginoon ng anak? 1. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I._____________20. Ito ay sumasagot sa mga tanong na Sino? Ano? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? . Florante M Pulutan Jr.______________________________________ 2.______________________________________ 2.______________________________________ 3. A. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan.______________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

Isa sa sangkap ng balita na binibigyang diin ang kakaibang katalinuhan at itsura ng mga hayop. Ito ay nakatuon sa pangyayari o bagay na may ibubungang kabutihan o kasamaan at nakakatawag pansin. Ito’y tumutukoy rin sa heograpiya at pangyayari sa kanilang paligid. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. _______________11. _______________4. _______________6. Ang paksa ng balita ay bantog o tanyag. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. _______________14. Balitang naglalarawan ng paglalaban. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ . Ito’y nagbibigay ng kawilihan na karaniwang natutunghayan sa romansa at pagdidiborsyo. Kailangan ang pangyayari’y kagaganap o katutuklas lamang. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. Ito ay isang napakaliit na organismong makikita lang gamit ang mikroskopyo na animo’y parang nababalutan ng buhok. Pinakamahalagang bahagi ng balita. pagpapaligsahan at pagsasapalaran. _______________10. Ang estatistiks tulad ng ulat sa pananalapi ang binibigyang diin. Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay. Makalipas ang ilang taon._______________3. _______________5. _______________13. _______________7. _______________12.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Ito’y umaantig sa damdamin at kaukulang reaksyon ng mambabasa. _______________9. Ginagamit ang uri ng pamatnubay na ito kung ang mga pangyayari ay naganap o magaganap sa di-kinaugaliang oras o panahon ng kaganapan. ________________15. May akda ng “Ang Kontest” II. _______________8.

_____________________________ 5. A. Mga Uri ng Makabagong Pamatnubay 1._____________________________ 2._____________________________ 5._____________________________ ._____________________________ 3. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag._____________________________ B.____________________________ 4.________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________ 2. Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay.____________________________ 2. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela.____________________________ 3. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ III._____________________________ 4. Magbigay ng lima ( 5 ) lamang na Uri ng Pamatnubay 1.

Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:40 I.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Simili o Pagtutulad . Florante M Pulutan Jr. Panuto: Magbigay ng tatlong halimbawang pangungusap sa bawat Uri ng Tayutay. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Personopikasyon o Pagsasatao 1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Metapora o Pagwawangis 1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.

Don Diego at Don Pedro? _________________2. Anong panahon ang meron kapag ang kawayan ay yayat? _________________8.Ito ay ang paggamit ng mga malalalim na salita o parirala na may malalim na kahulugan.Ano ang napansin ng hari sa Ibong Adarna ng ito ay dumating sa Berbanya? ._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.Sino ang dumukot kay Maria Karayuman? _________________5. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Ano ang pagkakaugnay nina Don Juan._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. _________________6.Anong ugali ang tinataglay ng mga aran kung bakit sila ay kinakatakutan? _________________10.Prinsipe na may maitim na budhi. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. _________________9.Ano ang pangalan ng hayop na tumulong sa dalagita upang makatakas sa mga masasamang tao? _________________7. _________________1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II.Sino ang nasindak sa mungkahi na saktan si Don Juan _________________4.Ano ang ginamit ni Maria na hawakan upang hindi siya dumulas sa likod ng buwaya? _________________3.Hayperbole o Pagmamalabis 1.

Mabahong hangin ang dala ng dumaang trak na may dalang bulok na basura.Masakit na sugat ang iniwan ng aking kasintahan nang siya ay lumisan. ______________4. Panuto: Sagutin ang pahayag na nasa ibaba.nakakarinding mga paputok ang pinagkakatuwaan ng mga kabataan. IV. ______________5.III.Ang malawak at berdeng kapaligiran ay naghahatid ng masarap na pakiramdam. ______________3.(5 puntos) Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Kayo ay nasa isang masinsinang pagsusulit at nakita mong nangongopya ang iyong kamag-aral sa kanyang katabi. ______________2. Bagong taon na naman. alam mong mali ang kanyang ginagawa ngunit kailangan niyang makapasa para mapagtapos siya sa taong ito. Bilugan naman ang Pang-uri na iniugnay sa paksa. Malutong na chicharon ang paboritong miryendahin ng mga bata sa kalye. ______________1.Anong hakbang ang iyong gagawin at bakit? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ . Panuto: Tukuyin kung anong Uri ng Pandama ang ginamit sa pangungusap at isulat sa patlang ang kasagutan.

Pulutan Jr. Grades : ______________ Date : ________________ No. Florante M. of Items : 40 I. ( 12 points ) . Laguna 800-0089 Third Monthly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Direction: Draw a seed and tell its part.

This is the green pigment of the plant were the process of photosynthesis is occur. _______________12. ______________1. Write the answer in the space provided. it is called what? ______________3. When the seed is able to produce its own food. This is the food storage tissue. It is an organism with cellulose cell walls. It is a young plant were almost all the plants come from. ______________5.II. What part of the seed can absorb water and it breaks down the food reserve? ______________4. ______________2. ______________6. _______________11. ( 8 points ) .The outermost covering of the seed. This is the stage were the embryo breaks out of its seed coat. What kind of stage were the flowers are ready to become fruits? _______________10. The process of aging in which the plant leads to death. Direction: Provide the correct answer to the following questions. ______________9. It is the fertilized egg. III. It is processes in which the seeds are develop into a young plant. ______________8. ______________7. Direction: Draw the different development of the plants.

Hetware __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. 2. 1. ( 2 points each ) 1. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. Qauetdea __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Tawre __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. 3. 4. IV. Uretmteaepr __________________________________________________________________ .5.

__________________________________________________________________ _____________________________________________________________ God Bless You! Sir Jhaypee Loves You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Third Monthly Test MAPEH: Second Year Name : _________________________ Grades : ______________ .

Pulutan Jr. Date : ________________ No. Florante M.Year level : ______________________ Sir. (5 points each) 1. of Items : 35 I. Direction: Make at least three different paper foldings. 2. . 3.

_________________3. Who was the first supporter of the art? _________________2. Write the answer in the space provided. smooth and shiny pottery. It is use to hold offerings like food. this culture is one way of expressing the message of religion. It is an art of paper folding. It is the result of the mixture of pure and white clay. _________________11. . What do you call the Japanese flower arrangement? ___________________19.II. During Tokugawa period. things are all made of bronze came about with a very high degree of antistry. _________________10. A dome-shaped burial mound that became a sacred site visited by pilgrims. ___________________15. In India country. ___________________17. They made and developed the methods of making silk and pottery. This is hard. _________________13. _________________1. _________________12. What is the first religion in India? _________________6. and drinks for the spirits of respected ancestors. ___________________16. It emphasized simplicity. During this dynasty. _________________7. ___________________14. Skills borrowed by Japanese from China. _________________8. On top of the dome is a square structure that represents what? _________________4. The umbrella above the square symbolized what? _________________5. This belief is all about forces of nature. _________________9. self-discipline and closeness to nature. the best work known with a brilliant color woodblock print is called what? ___________________18. Direction: Provide the correct answer to the following questions.

God bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. One famous master in paper folding. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Marka: ______________ .___________________20.

Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Victorina j. Ulises ng Pilipinas sa kanyang pagtakas sa asawa. Pari Sibyla 1.Antas: ______________________ G. Manunulat na mukhang prayle. tinatawag ding Pari Garrote. bukod pa sa masayahing tunay. Paulita d. 2. Isang Pransiskanong payat at nangangalirang may idad na pari. ulila at maganda. 8. II. Juliana e. 6. Simoun b. Panuto: Pagkilala sa mga tauhan. a. Basilio g. vice-rector ng isang unibersisdad. Ben Zyb h. 5. 3. Custodio c. 9. siya ay nakatagpo na ng matamis na dalandan. 7. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Piliin sa lupon ang tinutukoy ng bahaging sinalungguhitan sa mga sumusunod na pangungusap at isulat sa loob ng bilog ang kasagutan. Pari Camorra l. Akala ng kahabag-habag na pilantod. Pari Irene i. Florante M Pulutan Jr. Kanonigong may pambihirang ilong. 4. Pari Salvi f. Mayaman siya. Matikas ang tindig. Lalo pang pinahiwaga ang pagkatao ng makapal at asul na salamin sa mata. Tiburcio k. . 10. Kura-paroko. Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I. Liberal na mapagpanukala.

Anong buwan pumalaot sa tubig ang bapor t Tabo patungong Laguna? _______________2. Siya ang nag-iisang babae na nagnanais na makaumpukan ang mga kalalakihan. Ano ang panukala ni Simoun upang mapabilis ang paglalakbay ng bapor at ano raw ang buting ibubunga ng kanyang panukala? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . _______________5. (3 puntos bawat isa) 1. Ilang taon nang nagsasama sina Don Tiburcio at Donya Victorina? III. Anu-anong mga bagay ang ginamit sa paglalarawan ng Bapor Tabo? Bakit ito tinawag na Daong ng Pamahalaan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._______________1. Sinu-sino ang nangangasiwa sa Daungan ng _______________3. Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. Anu-ano ang mag dahilan nang mabagal na takbo ng bapor? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Pamahalaan? _______________4.

Ipakita ang husay sa pangangatwiran. (5 puntos) Ang Bapor Tabo ay isang paglalarawan ng ating pamahalaan at bayan noong panahon ng mga Kastila. Panuto: Ibigay ang sariling opinyon hinggil sa usapin na nakasulat sa ibaba. Bakit salungat si Don Custodio sa panukala ni Simoun? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Ang mabagal na pagtakbo ay nagpapahiwatig ng . Sino si Simoun? Bakit siya pinangingilagan ng mga prayle at ni Don Custodio? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ IV.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.

Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit .mabagal na pag-usad ng kabuhayan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. sabihin pa’y ang pagsulong at pag-unlad ng bansa. Sa ngayon ba’y tulad pa rin ng Bapor Tabo ang ating pagsulong? Kung walang ipinagbago ang pamahalaan natin noon at ngayon. anu-ano ang mga balakid sa landas ng ating pag-unlad at paano ito malalampasan? Pangatwiranan.

pag-inom ng tubig at serbesa b. a. Dalawang kabayong kastanyo Nawalan ng sigla si Pari Florentino at naging malungkutin simula ng……. pag-inom ng tubig Mabaho at mainit sa ilalim ng kubyerta………. Sunud-sunuran sa kanya ang Kapitan-heneral Niregaluhan nina Basilio at Isagani si Pari Irene ng……………… a. Mamahaling alak b. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 Panuto: Piliin ang titik na kumakatawan sa bawat pahayag. a. 4. 3.. Ilarawan ang pagkakaiba ng kalagayan ng mga pasahero sa itaas at ilalim ng kubyerta. Siya ang kanang kamay ng heneral c. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Simoun at Isagani ukol sa………. 2.. Sa dami ng kargamento at init ng makina Tinawag na Cardenal Moreno si Simoun…………. Maiskomulgado ito c. Dahil sa mga Intsik na nagtitinda b. (3 puntos bawat isa) 1. 1. Alahas c. Mamatay ang ina d. Florante M Pulutan Jr. Manok na teksas d. Pag-iinom ng serbesa c. Mag-asawa ang dating katipan b. Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. Maraming pasahero at kargamento c.Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. I. a. . Makapangyarihan pa siya sa mga prayle d. Sa sikip ng lugar at kakulangan ng bentilasyon d. Bilugan ang napiling kasagutan. Pag-inom ng gatas d. Mamatay ang dating katipan II. 5. a. Dahil sa kulay ng balat at kapangyarihan taglay b.

Anu-anong mga kaparaanan ang ginawa ng mga kabataan upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng Akademya? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Ano ang paniniwala ni Isagani ukol sa kayang gawin ng tubig? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Ano ang paniniwala ni Pari Camorra tungkol sa pag-inom ng tubig at serbesa ng mga Pilipino? Ano ang paliwanag naman ni Isagani ukol sa paginom nito? . Bakit nag-aalinlangan si Kapitan Basilio sa binabalak ng mga mag-aaral na pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila? Anu-ano ang inaakala niyang magiging balakid? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.

Isang kapusukang masasabi ang ginawang pangangatwiran ni Isagani kay Simoun na kilala pa naming malapit sa Kapitan-Heneral.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ III. Panuto: Isang implikasyon. bakit itinuturing itong salot ng lipunan? Ano sa palagay mo ang maidudulot nito sa kalusugan ng mga kabataan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Saang punto magkakatulad at nagkakasalungat ang mag kabataan noong panahon ni Rizal sa kasalukuyang panahon? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Ipahayag ang sariling pananaw hinggil sa mga isyung napapaloob sa ating lipunan. Tama ba ang .(5 puntos bawat isa) 1. Laganap na ang opyo noon pa mang panahon ng mga Kastila. datapwat walang pagmamalabis sa paghitit nito. Ang mga kabataan noon at ngayon ay lipos ng mga pangarap. Sa makabagong panahon.

Binatang nakapag-aral ng medisina dahil sa sariling pagsisikap. _________________1. paano mo ihahayag ang iyong damdamin o pagsalungat na hindi ka lalabag sa mabuting asal? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Sino ang nagbigay ng isang bahay na maaaring gawing paaralan kung sakali na matutupad ang hangarin ng magkaibigang Basilio at Isagani? __________________6. Tama ban a panghimasukan ng magulang ang kagustuhan ng mga anak? Kung ikaw si Pari Florentino. Ang pagpapari ni Pari Florentino ay hindi niya kagustuhan. Sino ang tinatawag nilang Kamahal-mahalang Itim? _________________4. Ilan taon si Pari Florentino ng payagan siya ng arsobispo na pangunahan ang pag-awit sa misa? _________________5. paano mo sasabihin sa iyong magulang ang nais mo na hindi sila masasaktan o magagalit sa iyo? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ IV. Ano ang tawag sa palapag ng bapor na ang magkabilang gilid nito ay bukas na tila pasilyo na sagad sa magkabilang dulo? _________________2. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan.ginawa ng binata? Kung ikaw si Isagani. Ilan taon na si Pari Florentino ng magdesisyon siyang mamahinga na at mamuhay nang tulad sa mga karaniwang mamamayan? _________________3. bagkos ang ina ang nasunod sa naisin ng anak. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. .

__________________9. Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 .__________________7. makata mat katipan ni Paulita Gomez. Magbigay ng tatlo lamang sa mga problemang maaaring _________________10. harapin ng magkaibigan sa pagpapatayo ng paaralan. Binatang may matayog na isipan. __________________8.

.Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. Pagpapalit-saklaw o Sinekdoki: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Pagkatapos ay isulat sa patlang ang Uri ng Tayutay na ginamit dito. Pagmamalabis oEksaherasyon: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Pagsasatao o Personipikasyon: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Suriing mabuti ang bawat pangugusap. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. (3 puntos bawat isa). Pagpapalit-tawag o Metonimi: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II. 1.

Gumagala roon ang mababangis na hayop tulad ng ahas at (6)t___________. Mapayapa at maaliwalas na kapaligiran. kailan ka magaganap? _________________3. Mistulang prinsesa kung kumilos si Malou. may mga ibong malungkot na (4) h______________. Maraming ulo ang nagtatangkang lumitas sa mga problema ng bayan. Nagkabali-bali ang buong katawan ng bata nang nahulog siya sa puno ng bayabas. kalian pa kita makakamtam? _________________11. Napakagara ng kasuotan mo. hindi naman nababagay sa iyo. Naririnig kaya ng gobyerno ang mga piping hikbi ng mga kahabag-habag? _________________8. animo’y tala sa kaningningan ang buong kamaynilaan. Hinog na hinog nga ang mga pasalubong mong mangga. kulay-luksa ang dahon ng mga halaman at masangsang ang amoy ng (5)p______________. _________________5. pero kay asim naman. Matatayog ang mga (3)p_______________ rito. Pangarap. _________________14. _________________7. matitinik ang bunga ng kahoy. _________________4. _________________13. Sampung kamay ang sumaklololo sa kanilang kahirapan. Diwata ng kagandahan ang dalagang iyon. . III. _________________15. Maria Clara ang babaing iyan dahil sa kahinhinan. Waring porselana ang kutis ng kanyang dalagang kapitbahay dahil sa kaputian. _________________2. _________________6. Bumaha ng pagkain sa isang pagdiriwang na dinaluhan ng magkaibigang Margie at Vangie. Kung dumarating ang takipsilim. Tagumpay. _________________12.Panuto: Punan ng wastong sagot ang bawat patlang upang mabuo ang buod ng mga binasang saknong. _________________9. isakay mo ako sa iyong pakpak nang makamtan ko ang aking ninanasa. _________________10. inilalarawan ang isang (1) m___________________ at matinik na (2)g_________________na halos hindi nasisilayan ng araw. Pansinin ang unang letra ng angkop na salita._________________1. Sa bahaging ito.

karaniwan ay malalaki at matutuwid. _______________4. Isang baguntaong sadyang ganda. Isa sa mga diyosa ng gubat na may maganda at malamig na tinig. Bagamat nasa mukha niya ang (9)h________________. at anang mga poeta ay hari sa impiyerno.Ito ang mabangis na diyosa ng mga hentil at ang katawan ay parang ibon na may mukhang dalaga. Ilog sa Ehipto. Saan matatagpuan ang gubat na mapanglaw na unang binanggit sa akda? V. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. anak ni Cefisino at ni Lirope at sinisinta ng madlang nimpa.(3 puntos) Lumipas ang araw na lubhang matamis At walang natira kundi ang pag-ibig. rehiyon ng Albanya at isa sa apat na ilog sa impiyerno. Sa gubat na iyon. _______________7. _______________2. _______________5. _______________9. Hanggang sa libingan bangkay ko’y maiidlip. _______________10. Ito ang tinatawag na impiyerno. nakatali sa isang punong higera ang isang lalaki na kaanyo nina Narciso at (8)a_________________. IV. Anak sa ligaw ni Cinirro ang hari ng Chipre. . Isa sa mga diyoses ng mga hentil.Ang nasasakupang lupa nito ay dinidilig ng isang(7)m_________________ na ilog. _______________3. _______________1. _______________8. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. at piñatay ng isang pangil. makikita pa rin ang kanyang matikas na (10)k____________________. _______________6. Isang kahoy sa bundok. ang mga sanga’y paitaas nang lahat. Ito ay iba pang katawagan sa araw na ginamit sa akdang Florante at Laura. Panuto: Ipaliwanag ang saknong na mababasa sa ibaba. Tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines .

Wastong pamumuhay d. Maliligayang araw ng dalaga sa beateryo. Bilugan ang tamang sagot. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. a. Alamin ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama b. 3. Bulaklak ng suha 5. a. Si Ibarra ay pupunta sa San Diego upang…… a.” a. Pagpapaunlad sa Inang Bayan c. d. “Dapat mong pag-aralan ang karunungan ng buhay. c. 2. Florante M Pulutan Jr. Dalawin ang puntod c. Halaga ng Edukasyon 4. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Magpatayo ng bahay-paaralan . Pagmamalabis sa pagsasalita. b. c. d. Mga alaala ng kanilang kamusmusan. Sa pag-uulayaw nina Maria Clara at Ibarra ginugunita nila ang………. b. 1. Tapat na pag-ibig. Pagpapahalaga sa sarili b. Pagsasabi ng katotohanan. bagay na di naiturosa iyo ng Inang Bayan. a. Ayusin ang kabuhayang naiwan ng ama d. Liham ng pamamaalam ng binata. Ang nagligtas kay Ibarra sa mga panganib na dinanas sa paglalakbay ay ang…………. Anghel dela guwardiya c. Pagtatalaga sa sarili sa kalooban ng Diyos. kita’y paliligayahin maging ano man ang kapalarang loobin sa akin ng langit”.San Pablo City. Paglalakbay ng binata sa iba’t ibang bansa.. Dahong sambong b. “Sumumpa akong kita’y mamahalin. Panuto: Piliin ang titik ng wastong kahulugan ng mga sumusunod na pahayag. Alaala ni Maria Clara d.

Pagkatapos. Pangungusap- _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .( 2 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1.II.Pangungusap- _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ I I P M L A Pihikan 2. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito. gamitin ito sa sariling pangungusap.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ U NG N L A O T K 3. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ E A L E N P G K U L Nalulumbay Talipapa 4.

Ibigay ang dalawang Pintakasi na inalayan ng kandila ________________10. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Ano ang pangalan ng santong hinagkan ni Maria ng marinig nito ang kanyang pangalan na itinatanong ni Ibarra? _________________5. Bakit balisa si Maria Clara? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . ni Maria. Pangungusap- __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ III. IV.Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan.Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. _________________1. Ano ang tawag sa dahong inilagay ni Maria Clara sa saklob ni Ibarra upang hindi sumakit ang ulo nito? _________________2. Nais ni Kapitan Tiyago na dalhin si Maria Clara sa Malabon para doon magbakasyon. _________________7. Ibigay ang dalawang lugar na pinamimilian nina Kapitan _________________6. Saan inihalintulad ni Ibarra si Maria Clara ng ito’y tanungin kung siya ba ay kanyang nalimot? _________________4. Ano ang tawag sa aklat na dala ni Tiya Isabel na balak niyang basahin habang nagmimisa? _________________8. (3 puntos bawat isa) 1. Ano ang tawag sa sisidlan na binuksan ni Ibarra kung sa niya itinago ang alaala ni Maria an isang dahon? _________________3. Tiyago at Tiya Isabel na pagbakasyunan ni Maria Clara. ang tanong ilang araw ang binigay na palugit ni Kapitan Tiyagokay Maria bago si magtungo roon? _________________9._____________________________________________________________________________ ____ A H S A I M N A H P Hinahagkis 5.

Paano ginunita ng dalawang magsing-ibig ang kanilang nakaraan? Ano ang nagsilbing patunay na tapat at wagas ang bawat isa sa kanilang sumpaan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Bakit biglang lumuha si Ibarra habang binabasa ni Maria Clara ang sulat? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Bakit nais ni Kapitan Tiyago na pagbakasyunin si Maria Clara sa ibang lalawigan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Isa-isahin ang mararangal na layunin ni Don Rafael sa pagpapadala niya kay Ibarra sa Europa.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. 1.

Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina. Makalipas ang ilang taon. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ . Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ V. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela.

Kasalukuyang bilang ng populasyon ng mga Pilipino. Ilan taon tayong napasailalim sa kapangyarihan ng mga kastila? ________________8. Ano ang kabuuang sukat ng Pilipinas? ________________3. Ano ang tawag sa pitong malalaking bansa na patuloy sa pag-unlad ? ________________6. patlang ang inyong kasagutan. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Ilang bahagdan sa kabuuang populasyon ng mga Pilipino ang nakakakuha ng pinakamalaking kita o may malaking sweldo? ________________10. Ilan lahat ang rehiyon sa Pilipinas? ________________2. ________________15. ________________14. magkano ang dapat kitain ng isang pamilya? ________________11. Ibigay ang tatlong mahalagang bagay na kailangan kung ________________13. Florante M Pulutan Jr. Apo kung ito ay iyong iaalok sa mga dayuhan? ________________12. ________________4. Upang makapanirahan ng disente ang mga Pilipino. Ilang kilometro ang layo ng Pilipinas sa Taiwan? ________________7. ________________1. Gaano kataas ang Mt. Isulat sa . Ilan lahat ang probinsya sa buong Pilipinas? Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:55 I. Ilan lahat ang pulo sa buong Pilipinas? ________________9. tayo ay manghihikayat sa ibang tao. Ito ang tawag sa mga bansang mahihirap. ________________5.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

_____________10. Binubuo ang ikatlong antas ng sampung mag-aaral. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. Ang Lungsod ng San Pablo ay binubuo ng 85 baranggay.Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. Kumikita ang isang tao sa Pilipinas ng P390. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan. ______________5. _____________8. ______________4. _______________1. ______________9. ______________8. _____________1. _____________7. Pagkatapos ay isulat sa patlang ang Uri ng Pamilang na ginamit dito. II. ______________3. ______________6. _____________9. Kahon-kahon ang tsokolateng dala ni Tiya Isabel ng umuwi siya mula sa Chicago. Walo ang pinakamaunlad na bansa sa daigdig.________________16. ______________7. Magbigay ng apat na lalawigan na sentro ng agrikultura ________________19. .Ito ay nag-aanyaya sa mga taga-pook rural upang manirahan at maghanap buhay sa mga lungsod. Ang isang bigkis ng sitaw ngayon ay humigit-kumulang sa 50 piso. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. III. Nakalagay sa maraming sako ang nakolektang bote ni Roberto. ________________20. _________________2. ngunit ngayon ay halos sentro na ng industriyalisasyon. Basahing mabuti ang bawat pangugusap. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi.Panuto: Suriing mabuti ang bawat pangugusap. Ang pasko sa Pilipinas ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre ng libu-libong tao. _____________3. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. ________________17. _____________4. ________________18. _____________2. _____________6. _____________5. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Ang bawat isang pamilya sa lungsod ng Cavite ay binubuo ng tatlong miyembro. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa malalaman mong ang katumbas ng isang dolyar sa bansang Pilipinas ay P43. Pagkatapos ay isulat patlang ang Uri ng Tayutay na ginamit dito.

(5 puntos) Sabihin kung anu-ano ang mga dahilan kung bakit ang Pilipinas ay isa sa mga bansang Third World at magbigay ng sariling reaksyon o pananaw ukol dito. IV. Hakbang sa pagsulat ng Talambuhay Unang linya:________________________________________________________ Ikalawang linya:_____________________________________________________ Ikatlong linya:_______________________________________________________ Ikaapat na linya:_____________________________________________________ Ikalimang linya:_____________________________________________________ Ikaanim na linya:____________________________________________________ Ikapitong linya:______________________________________________________ Ikawalong linya:_____________________________________________________ Ikasiyam na linya:____________________________________________________ V.______________10. Si Maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan.Panuto: Sagutin ang pahayag na nasa ibaba. Punan ng tamang kasagutan ang bawat patlang.Panuto: Ibigay ang hinihingi ng pahayag sa ibaba. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .

Pulutan Jr. Laguna 800-0089 Third Monthly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. of Items : 35 I. Direction: Identify the kinds of soil and give the description of it.name_________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Florante M. (4 points each) Grades : ______________ Date : ________________ No. 1.

2.name__________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.name_________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .

_______________4. _______________2. _______________1. A good soil must have the composition of: ______________7.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II. Direction: Provide the correct answer to the following questions. It is found from streams and lake. It is the soil performed from underlying rocks. It helps to drain the excess water from the rain. It is formed from decaying organic matter in swamps. _______________3.5. Important factors in giving proper growth to the plants. Too much of this can cause the roots to suffer from air lacking.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. _______________6. _______________5. . Write the answer in the space provided. ______________8.

(4 points each) First Day __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Second Day .______________9. Direction: Give your observations regarding your own mini farm. _______________10. The site must be near at you enables to manage it efficiency. III.

Third Day Fourth Day .

God Bless You! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful