Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 Unang Buwanang Pagsusulit Filipino

: Ikalimang Baitang Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40

I.Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan.
KTOANLUUNGL

____________1. Nababahala si Carlos dahil sa pagkakasakit ng kanyang ama. ASTAILGAN ____________2. Hind umimik ang ina nang marinig ang paliwanag ng anak. INTAMGUD ____________3. Maaga siyang sumapit sa tanggapan dahil walang gaanong trapik. AKTAYUM ____________4. Inalalayan niyang sumampa sa bus ang pasahero. HLAIMNAAM ____________5. Tunay niyang iniibig ang babaeng si Clara. II. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Isulat sa patlang ang tamang sagot. _________________1. Ano ang pangalan ng paaralan na pinapasukan nina Anthony, Rodel at Richmond? _________________2. Lipon ng salita o mga salita na may buong kahulugan. _________________3. Sa akdang “Ang Tunay na Kaibigan”sino ang batang nakilala ni Christine sa kanyang panaginip?

________________4. Lipon ng mga salita na may simuno at panaguri ngunit walang buong diwa. ________________5. Sa akdang “Ang Pitaka” ano ang pangalan ng batabg nawalan ng malay? ________________6. Ano ang tawag sa ayos ng pangungusap kung saan nauuna ang simuno kaysa sa panaguri? ________________7. Sino ang nagsabi kay Tanya na nawalis ng katulong ang kanyang pitaka, sa kwentong “Ang Pitaka” ________________8. Ano tawag sa ayos ng pangungusap kung saan ang panaguri ay nauuna sa simuno o paksa? ________________9. Ito ang bahaging pinag-uusapan sa loob ng isang pangungusap. ________________10. Sa kwentong “Mag-aaral Na Po Ako” ano ang pangalan ng paaralan na pinapasukan ni Robert Mijares? III. Panuto: (Basahin at unawaing mabuti) Gumuhit ng bilog kung ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos at nasa ayos na di-karaniwan ang pangungusap. sa loob ng naman kung

1. Nanginginig ang mga tinig ng batang lamig na lamig na nakasilong sa tabi ng tindahan. 2. Ang mga babae ay nagsigawan nang Makita ang kanilang idolong si Coco Martin. 3. Ninenerbyos siya sa maaaring kasapitan ng kanyang kaibigan.

4. Anak siya ng isang mayaman at kilalang tao sa ating lungsod.

5. Matamlay at walang kibo si Tanya sa loob ng silid-aralan pagkatapos nang nangyari kay Rika. IV. Panuto: Isulat ang FLORANTE kung sugnay na makapag-iisa ang mga salitang may salungguhit at PULUTAN naman kung sugnay na di-makapagiisa. ________________1. Para lalo kang tumalino, kumain ka ng masusustansyang pagkaintulad ng gulay at prutas. ________________2. Tanging ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanya subalit mahabang pag-aaral ang iyong kailangan gugulin. ___________________3. Sapagkat isa kang mabuting bata, ibibili kita ng bisekletang gustong gusto mo. ________________4. Masakit ang tiyan ni Baldo dahil kumain siya ng hilaw na mangga. ________________5. Tuwang –tuwa ang magkakapatid dahil simula na ng kanilang bakasyon. V.Panuto: Salungguhitan nang minsan ang payak na simuno at nang makalawa ang buong panaguri. (dalawang puntos bawat isa) 1. Ang sanggol ay sinuring mabuti ng doctor. 2. Tayo ang magdadala ng tulong sa mga biktima. 3. Tayo ay magkaisa para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. 4. Si Mang Rosendo ay tanyag na kusinero sa aming bayan. 5. Ang matalino ay nakatutulong nang malaki sa pag-unlad ng ating bayan. Panuto: Gawing karaniwan ang ayos ng pangungusap 1. Ang hinala kay Rika ay nabuo sa isipan niya. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Siya ay tunay na dangal ng kanyang mga magulang. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Ang tunay na mapagmahal ay hindi marunong manakit nang kalooban ng ibang tao. Ang mga humahabol sa akin ay mga taong may masasamang loob at budhi.3. Ang mga mag-aaral na nasa loob ng simbahan ay hindi mapigil sa kanilang kaingayan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! .

ANNAAKGAPGAAP _______________2. NAAPAKM _______________5. Siya ang pangunahing tauhan sa akdang “Ang Gantipala ng Sakim” kung saan naging masama ang kanyang ugali at naging sakim sa kapwa. Isulat sa patlang ang tamang sagot. ________________1. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Napakapait para kay Marcos ang pagkasawi ng kanyang minamahal. Laguna 800-0089 Unang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikanim na Baitang Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. . MARDANAMNA _______________3. ________________2. Nakapagpalubag ng loob ang pag-alalang ginawa ng matanda sa kanyang anak. Florante M Pulutan Jr. II. Lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tunog ng batingaw. IKTASKAAPNA _______________4. Panuto: : Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Ang dagok ng kasawian ni Marcos ang siyang nagpatibay sa kanyang paninindigan na harapin ang bagong bukas. Ang malakas na tunog ng batingaw ang siyang nagdulot ng kalungkutan sa binata. Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan. URAINSNL _______________1. Ayos ng pangungusap kung saan panaguri ang nauuna sa loob ng pangungusap.

Gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin. Ang hinala kay Rika ay nabuo sa isipan niya. Ito ang pumapalit sa ngalan ng tao sa isang pangungusap. Sapagkat mahusay ang guro. Nagwagi sa paligsahan si Ramil kaya Masaya ang mga magulang niya. ___________________10. Uri ng sugnay na ginagamit na panlarawan sa pangngalang sinusundan nito. medaling natuto ang mga mag-aaral. 3. Lipon ng mga salitang may simuno at panaguri subalit hindi buo ang diwa. 2. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Panuto: Salungguhitan nang minsan ang sugnay na makapag-iisa at makalawa ang sugnay na di-makapag-iisa sa pangungusap. Nakabundol ng bata ang jip kasi mabilis magpatakbo ang drayber. ___________________4. ___________________8. Sa kwentong “Kaibigan Nga Kaya?” sino ang batang may masamang balak kay Amanda upang ito ay mapahiya sa kanyang kaarawan ? ___________________5. III. Ito ay isang anyo ng pananalita o tayutay na gumagamit ng tuwirang paghahambing sa dalawang pangngalang may isang pagkakahawig. Panuto: Gawing karaniwan ang ayos ng pangungusap 1. ___________________9. IV. ___________________7. 1. 4.Kahunan ang pangatnig na ginamit. ___________________6. Ito ang angbibigay ng kilos sa loob ng isang pangungusap. hindi nakapasok sa paaralan si Shiela. Bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa simuno ng pangungusap. Dahil sa masakit ang ngipin niya. 5.________________3. Uri ng sugnay na may simuno at panaguri o pangungusap na may pangatnig sa unahan at bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng dahilan.

Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Miranda at Bb. Ang tunay na mapagmahal ay hindi marunong manakit nang kalooban ng ibang tao. 5. Viray ay magalang na nagpaliwanag ng mga nangyaring sitwasyon.2. Ang mga pagsusulit ay hindi naipasa ng mga mag-aaral. Ibinigay ng mga guro ang resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral. 3. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. 4. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ V. 1. 2. Siya ay tunay na dangal ng kanyang mga magulang. Sina Gng. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Ang mga humahabol sa akin ay mga taong may masasamang loob at budhi. Ang mga mag-aaral na nasa loob ng simbahan ay hindi mapigil sa kanilang kaingayan. Ang paaralan at ang tahanan ay nagtulong sa paghubog sa mga kabataan. Ang bawat paaralan ay magtatagumpay sa tulong ng mga magulang. Panuto: Salungguhitan nang minsan ang buong simuno at dalawang ulit naman ang buong panaguri.

Sibol . maligoy ____________9. klase ____________6. 2. check = 8. saliw _____________5. suklay _____________2. 4. 3. ____________1. Taglay IV. trabaho ____________8. chocolate = 10. congress = trophy = block = jeep = group = 6. newspaper = III. Panuto: Isulat sa patlang ang salita na bubuo sa pares-minimal. 1.Panuto: Hanapin ang diptonggo sa loob ng salita at bilugan ito. 5. section = 7. Gulong ___________6. Panuto: Isalin at isulat sa baybay natin ang mga sumusunod na salitang banyaga pagkatapos bilugan ang kambal-katinig. pyesta ____________10. daloy _____________3. _____________1. hilaw ____________7. trambya _____________4. driver = 9. Kung walang natagpuan lagyan ng ekis sa patlang.II.

Pistahan VI. Bantas ____________3. _____________1. Kawad ___________9. Gusot ___________10. sulatan ____________4. Sapad ___________8. Pare ____________5. kabayanan _____________2. Pag-uulit. Panuto: Bilugan ang salitang-ugat at isulat sa patlang ang panlapi na isinama sa salita. Hika ____________4. at Pagtatambal. binayabas ____________5. Dali ___________7.Bunga 3. paliguan _____________3. Balat 2. Bahay 4. Salik V. Bukid Maylapi Inuulit Tambalan Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! .____________2. Panuto: Bumuo ng ibat ibang salita mula sa salitang – ugat sa pamamagitan ng Paglalapi. Anak 5. Salitang-ugat 1.

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 55

I. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. (2 puntos bawat isa)
1. Pang- abay= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 2. Globalisasyon= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 3. Industriyalisasyon= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 4. Nasyonalismo= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 5. Pang –uri= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ ___

II. Panuto: Tukuyin kung anong uri ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap at salungguhitan ang salita/mga salitang nagpapatunay dito.
1. Tuwing Agosto ginaganap ang pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa alinsunod na rin sa Proklamasyon blg 186.______________________ 2. Namatay sa Mt. Manunggal, Cebu si dating Pangulong Ramon Magsaysay dahil sa pagbagsak ng eroplano. ______________________ 3. Mga dayuhan daw ang dahilan ng pagkasira ng kalikasan. ______________________ 4. Huwag mong sirain ang tiwala sayo ng iyong guro. _________________ 5.Totoong mahuhusay ang aming mga guro sa iba’t ibang aspekto. __________________ 6. Ipinaltok niya sa pader ang bote ng suka kaya ito nabasag. ______________________ 7. Nakita ang mga nabubulok na bangkay ng isang pamilya sa liblib na kagubatan._______________ 8. Ang bakal at dyaryo na ipinagbili ni Mang Jose ay halos umabot sa sampung kilo. _______________ 9. Siguro nga, hindi alam ng mga mag-aaral ang kapalit ng kamaliang kanilang ginawa. _________________ 10. Walang duda, si Roberto na ang mananalo sa paligsahan sa Pagbigkas ng Tula. ________________

III. A. Panuto: Magbigay ng limang uri lamang ng Modifikasyong Gamit ang mga Panuring ng Pangalan at bigyan ng isang halimbawa ang bawat isa. (2 puntos )
1._____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ___ 2._____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5. ____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___

B. Panuto: Magbigay ng limang salitang pananda sa Pang-ukol at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap.( 2 puntos bawat isa)
1._____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ___ 4. ____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ IV. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5.Panuto: Ibuod ang isang akdang ating tinalakay na pinamagatang “ Kalayaang Asyano Bunga ng Pagpupunyagi ng Nasyonalistiko”.( 5 puntos ) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _______ .

Put your answer in the space provided. ___________1. ___________5. The family should have at least two balanced meals every day. Grades : ______________ Date : ________________ No. of Items: 60 I.L. Body. Eating more than what the body needs is better than not having enough of each kind of food.E: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir.building food should be given to pregnant and nursing mothers. Florante M Pulutan Jr. Laguna 800-0089 First Quarterly Examination T.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. The best milk for infants is breast milk from the mother. ___________3. ___________4. Protein – rich foods are advisable for growing children. . Direction: Write J if the statement is correct and P if the statement is incorrect. ___________2.

Pack lunch is the best way to insure nutrition and safe food for the family. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. IROORKKWSHA =_______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. UTNOIUNTRINERD=___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . ___________9.___________6. ASSUMMRA=______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Eating with the family members fosters a happier and healthier home living. ___________7. A person who wants to improve his health should not eat balanced food. ( 3 points each ) 1. ___________10. II. ___________8. TNOIRIUNT=______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. CAETU TNOIRIUNTAML=__________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. The most severe forms of PEM are kwashoorkoor and meresmus. Eat your meals not on time and in the company of your family.

Characteristics of a child with Kwashiorkor 1. 6. 2. 12. 5. 11. 9. 6. 7. 3. 10. Symptoms of Malnutrition 1. Characteristics of a Well-Nourished and Healthy Person 1. 2. Enumeration: Enumerate the following A. 3. 4. Kinds of Protein Energy Malnutrition 1. 4. 8. . 3. 7 B. 5.IV. D. E. 2. 2.

God Bless You!

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 First Quarterly Examination MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Florante M Pulutan Jr. Grades : ______________ Date : ________________ No. of Items : 45

I. Direction: Identify the following Physical Activities and tell where it belongs:{ Muscular Test, Flexibility Test, or Cardio-Respiratory Test} Write the word in the space provided before the number. _______________________1. 1- kilometer run- walk
___________________________2. Partial Curl- Ups ___________________________3. Standing Long Jump ___________________________4. Sit – Ups ___________________________5. Sit – and – Reach ___________________________6. Right Angel Push – Ups ___________________________7. 40 –meter Sprint

___________________________8. Shoulder Stretch ___________________________9. Basketball Pass ___________________________10. Trunk Lift

II. Direction: Provide the correct answer to the following questions. Write the answer in the space provided. _____________1. What is the formula in taking your BMI
________________2. What Physical Fitness Test serves as basis to measure a person’s body height? ________________3. What Physical Fitness Test measures speed? ________________4. What kind of test can assess the strength of the abdominal muscles? ________________5. What is the average score for partial curl-ups for boys and girls? ________________6. What kind of Physical Fitness Test can help you in determining your endurance level? _____________7. In trunk lifting, what equipment is needed to measure the height of your chin? _____________8. What is the initial pulse rate of an individual per minute? _____________9. If you will engage in weight training, how many minutes is needed to do the warn up and stretching? ____________10. What equipment should be used to time your performance?

III. Direction: Arrange the scrambled letters and match them with their classification. Write the answer in the space provided. DOBY SAMS DIXEN ITS DAN CHARE, HOLUDERSCHERTTS NOE TREKIMOLE URN- KLAW ABTLEBALKS SPAS APTRAIL CRUL - PUS
1. This test will helps you to determine your endurance level._______________________ 2. One way of measuring the strength of your upper body._________________________ 3. These are test for flexibility fitness.__________________________________________ 4. This test will help you to determine if your abdominal muscles are strong enough. __________________________ 5. Determinants of Nutritional Fitness. ____________________

IV. Direction: Determine the BMI of the following and state its standard.
1. W =31 H =1.40 m 6. W = 43 H = 1.22 cm

2. H = 40 W = 156 cm 3. W = 37 H = 150 cm 4. W = 28 H = 111cm 5. W = 32 H = 181 cm

7. W = 31.50 H = 171 cm 8. W = 28 H = 127cm 9. W = 24 H = 200 cm 10. W = 36 H = 141 cm

V. Enumeration: Enumerate the following question.
A. Give the 4 factors that are needed in doing exercise. 1. 2. 3. 4.

B. Give at least 6 benefits in doing exercise. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

God bless You!!! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Grades : ______________ Date : ________________ No. Sit – Ups ___________________________5. Direction: Identify the following Physical Activities and tell were it belongs to Muscular Test. 1. Partial Curl. Right Angel Push – Ups ___________________________7. or Cardio-Respiratory Test. Florante M Pulutan Jr.kilometer run. Flexibility Test. Laguna 800-0089 First Quarterly Examination MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Sit – and – Reach ___________________________6. Standing Long Jump ___________________________4. 40 –meter Sprint . Write the word in the space provided before the answer. _______________________1. of Items : 45 I.walk ___________________________2.Ups ___________________________3.

____________4. Ang nobelang ito’y nagsasalaysay ng mga pangyayari may kaugnayan sa kasaysayan ng bayan. ____________9. Isulat sa patlang ang tamang sagot. tao. ____________10. Binibigyan diin sa nobelang ito ang katauhan ng pangunahing tauhan sa akda. ____________3. Siya ang may akda ng isang dulang pampelikula na pinamagatang “ Jaguar” ____________2. at sa isang tiyak na panahon. Ito ay naglalarawan ng tiyak na karanasan ng tao na buong sining na hinuhubog at isinalaysay ng manunulat. ____________8. Nasusukat ang kahalagahan ng isang akda kung ito ay nagpapagalaw at nagpapainog ng guniguni ng bumabasa at nagpapagana sa imahinasyon nito. Ito’y nakasulat na bersyon ng mga salitang dapat sabihin ng mga tauhan sa isang palabas. Ang isang akda ay magiging efektibo kung ito ay sumasalamin sa lipunan. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 55 I. Binibigyan diin sa uri ng nobelang ito ay ang mga layunin ng may akda. Florante M Pulutan Jr. __________1. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. ____________7. Trunk Lift Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. ____________5. Basketball Pass ___________________________10. Ang diin ng pagkakasulat ay nasa mga pangyayari sa nobela. Siya ang sumulat ng “ Walang Panginoon” gamit ang kanyang mahusay na kamay at malikot na pag-iisip. . ____________6.___________________________8. Shoulder Stretch ___________________________9.

Don Lorenso Alonso l. Pang-ilan sa magkakapatid si Rizal? _____8. Pangalan ng ama ni Paciano _____17. Ilan taon siya nang pag-aralin sa Biñan Laguna _____11. Mayo 3.Unibersidad kung saan tinapos ni Jose ang Filosofia y Letras at medisina. Soledad n. _____16. Unibersidad kung saan pumasok si Jose ng medisina. _____12. Hanay B a.Siya ang naging guro ni Rizal na magaling magpairal ng disiplina. 9 na taon k. Maestro Justiniano A. Taon kung kelan bininyagan si Pepe.Jose rizal _____2. Calamba. 1849 o. Laguna m. Hanay A _____1. walong taon h. _____5. 1861 b. Lolo ni Saturnina na ama ng kanyang ina. Ninuno o ama ni Don Francisco. _____7. Pari Paedro Casañas r. Isulat ang titik ng sagot sa patlang. 1872 g. Hunyo 10. Siya ang nagturo kay Pepe na magpinta na siyang biyenan ni Maestro Justiniano. Taon kung kelan ipinanganak Cruz Si Dr. Panuto: Piliin ang tamang salita sa Hanay B na siyang kasagutan sa Hanay A. e.galang . kagalang . Ilan taon si Rizal ng isulat niya ang tulang “ Sa Aking mga Kababata” _____10. _____9. UST i. _____15. Hunyo 19.Unibersidad Central de Madrid t. _____18. _____6. Padre Rufino Collantes q.II. Don Francisco Mercado Rizal s. Bunsong kapatid ni Saturnina. _____13. pitong taon j. Hunyo 22. 1861 c. _____20. Siya ang nagbinyag kay Pepe.Lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Lucia. Taon kung kelan si Jose tumungong Espanya lulan ng Bapor Salvadora. _____14. Kahulugan ng salitang “Gat” _____4. Jose Rizal. Maestro Juancho f. Siya ang ninong ni Gat. _____19. Taon kung kelan pinairal ang batas patungkol sa apelyido _____3. Don Domingo Lamco d. 1882 p. Anong taon pumasa si Jose sa pagsusulit sa San Juan de Letran.

4. . Karapatang Pantao na Nawala 1. ( 2 puntos bawat isa ) 1. ______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. ______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ IV.Isulat sa loob ng kahon ang inyong kasagutan. 3. Panuto: Magbigay ng mga Karapatang Pantao na nalabag o natapakan sa akdang “Walang Panginoon” ._______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2. 5._______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3.III. 2.Ibigay ang apat (4) na Kalikasan ng Panitikan at ipaliwanag ang bawat isa.

(2 puntos) A. Iskrip _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .V. Panuto: Ibuod ang Akdang Pampanitikan na pinamagatang “Walang Panginoon”gamit ang inyong sariling kaparaanan sa pagsulat. (5 puntos ) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ VI.(5 puntos) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ VII. Panuto: Isulat ang tulang may limang taludtod na inyong tinandaan na may pamagat na “Gabay sa Pag-unlad ng Aking Pagkatao”. Panuto: Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng salitang nasa ibaba.

Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. . Ang dagok ng kasawian ni Marcos ang siyang nagpatibay sa kanyang paninindigan na harapin ang bagong bukas. Napakapait para kay Marcos ang pagkasawi ng kanyang minamahal. MARDANAMNA _______________3. Kabuuang Bilang: 55 I. IKTASKAAPNA _______________4. Florante M Pulutan Jr. Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Marka: ______________ Antas: ______________________ Petsa: _______________ G. Ang malakas na tunog ng batingaw ang siyang nagdulot ng kalungkutan sa binata. Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan. Lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tunog ng batingaw. ANNAAKGAPGAAP _______________2. Nakapagpalubag ng loob ang pag-alalang ginawa ng matanda sa kanyang anak. URAINSNL _______________1. NAAPAKM _______________5.

Ilan taon siya nang pag-aralin sa Biñan Laguna _______________11. _______________28. Salitang pinagmulan ng apelyidong “Rizal” _______________27. _______________23. Taon kung kelan pinairal ang batas patungkol sa apelyido. Ninuno o ama ni Don Francisco.Sinong kaibigan ni Jose ang tumulong sa kanya upang makabili ng ticket sa barkong SS Salvadora papuntang Espanya? III.II. Bunsong kapatid ni Saturnina. _______________13. Kahulugan ng apelyidong “Mercado”. _______________20. araw. Taon kung kelan ipinanganak si Dr. _______________12.Unibersidad kung saan tinapos ni Jose ang Filosofia Y Letras at medisina. Buwan. _______________6. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Pangalan ng ama ni Paciano _______________17. _______________22. Tao na tumulong upang makapagpatala si Jose at makapasok sa Ateneo. Kahulugan ng salitang “Gat” _______________4. _______________3. Ilan taon si Rizal ng isulat niya ang tulang “ Sa Aking mga Kababata” _______________10. Siya ang nagturo kay Pepe na magpinta na siyang biyenan ni Maestro Justiniano. Halaga ng perang ipinabaon ni Paciano kay Jose ng magtungo sa ibang bansa. Siya ang nagpairal ng batas patungkol sa apelyido. Siya ang ninong ni Gat. Samahan ng mga mag-aaral at kabataan na may hangaring makabayan. at taon kung kelan lumulan si Pepe patungong Espanya. _______________24. Anong taon pumasa si Jose sa pagsusulit sa San Juan de Letran.Siya ang naging guro ni Rizal na magaling magpairal ng disiplina.Lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Lucia. _______________7. Unibersidad kung saan pumasok si Jose ng medisina. Panuto: Ibuod ang Akdang Pampanitikan na pinamagatang “Walang Panginoon”gamit ang inyong sariling kaparaanan sa pagsulat. Pang-ilan sa magkakapatid si Rizal? _______________8.Jose rizal _______________2. _______________26. _______________29. Jose Rizal. _______________1. Taon kung kelan bininyagan si Pepe. Siya ang nagbinyag kay Pepe. _______________18. _______________14. Ano sa salitang Ingles ang tulang “A La Juventud Filipina”? _______________30. _______________19. (5 puntos ) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Ilang taon at ilang buwang nakulong si Donya Teodora? _______________25.Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. _______________9. _______________21. Lolo ni Saturnina na ama ng kanyang ina. _______________15. _______________16. _______________5. Barkong Pranses na sinakyan ni Rizal patungong Europa.

(2 puntos bawat isa) 1. “Kapag pinaltok ka ng bato. 5. Karapatang Pantao na Nawala 1. V.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ . “Ang sakit ng kalingkingan. ramdam ng buong katawan.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ VI. 2. Panuto: Ipaliwanag o bigyang kahulugan ang mga sumusunod na piling pahayag o talinghaga.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2. 3. 4.Isulat sa loob ng kahon ang inyong kasagutan. Panuto: Magbigay ng mga Karapatang Pantao na nalabag o natapakan sa akdang “Walang Panginoon” . paltukin mo ng tinapay.

kahit hindi magkakulay. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I.”Ang lahat ng tao.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. ay sadyang magkapantay. Florante M Pulutan Jr. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Buena dias= _____________________________________________________________ Como esta?=_____________________________________________________________ No hablo español=________________________________________________________ Soy turista=______________________________________________________________ Estoy perdido=___________________________________________________________ Tengo sed=______________________________________________________________ De donde es usted=________________________________________________________ Hasta lavista=____________________________________________________________ Buena suerte=____________________________________________________________ . Panuto: Isalin sa Wikang Filipino ang mga sumusunod na banyagang pahayag. “Walang mang-aapi kung walang nagpapaalipin.3.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. “Ang katapat ng langit ay pusalian. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.

Take me to the beach. Pakisuyo Ano iyon? Gaano katagal? Kita tayo mamaya Nagsasalita ako ng konting Espanyol MakikiulitPaano? Sino yan? Tulong Kailangan ko Ingles Espanyol III. 2. I need more money. 3. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 2. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 4.10) Que es eso?=_____________________________________________________________ II. 7. 8. Pahayag 1. Panuto: Isalin ang bawat pahayag sa Wikang Ingles at Wikang Espanyol. 5. Panuto: Ang banyagang pahayag sa ibaba ay nangangailangan na isalin sa Wikang Espanyol. Can you help me? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 3. 9. Sa bahaging ito. 4. 6. (2 puntos bawat isa) 1. susubukan ang inyong kagalingan sa pagsasalin ng Wikang Banyaga. Where is the phone? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ .

Florante M Pulutan Jr.5. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Pahayag 1.Ano iyon? 2. It was nice to meet you. Panuto: Isalin ang bawat pahayag sa Wikang Espanyolat Wikang Ingles.Pakisuyo Espanyol Ingles . Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I.

Panuto: Ang banyagang pahayag sa ibaba ay nangangailangan na isalin sa Wikang Espanyol. Kailangan ko 10 Tulong. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ III. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 5. Panuto: Isalin sa Wikang Filipino ang mga sumusunod na banyagang pahayag.It was nice to meet you.3. Where is the phone? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 4. (2 puntos bawat isa) 1.Kita tayo mamaya 4.Nagsasalita ako ng konting Espanyol 6. Gaano katagal? 5. Sa bahaging ito. Can you help me? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 2. Take me to the beach.Sino yan? 9. II. susubukan ang inyong kagalingan sa pagsasalin ng Wikang Banyaga.I need more money __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 3.Paano? 7 Makikiulit 8. .

.Buena suerte=__________________________________________________________ 10. Isulat sa patlang ang iyong kasagutan. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng pahayag o katanungan.No hablo español=_______________________________________________________ 4.Buena dias= ___________________________________________________________ 2.De donde es usted=______________________________________________________ 8.Como esta?=___________________________________________________________ 3.Hasta lavista=__________________________________________________________ 9.Que es eso?=__________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.Soy turista=____________________________________________________________ Estoy 5.Tengo sed=____________________________________________________________ 7. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 35 I.perdido=_________________________________________________________ 6.1.

Ang huling pantig ng pares na salita ay kapwa Nagtatapos sa katinig. Ano ang dalawang salita na nagbigay kahulugan sa salitang korido? _____________9. Tugmaan sa katinig J. Hanay A _____1. Ito ay hindi nagtataglay ng sukat at tugma. Tugma g.Tugmaan sa Patinig d. B.pili at maayos _____3. ______9. Epiko f. Liriko III. Dalawang Uri ng Tulang Pasalaysay Ayon sa kayarian. Ano ang kahulugan ng salitang “GAT” na idinurogsong sa pangalan ng tao? _____________7._____________1. Jose Rizal upang isulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo? _____________6. Nagpapahayag ng diwa sa mga salitang piling. Pasalaysay b. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Tulang nagsasaad ng kabayanihan ______6. ______10. Anong akda ang nagsilbing inspirasyon ni gat. Apat na Uri ng Patulaan . Tulang tungkol sa daigdig o kalikasan ______2. _____________2. Ano ang himig na tinataglay ng isang awit? _____________5. Panuto: Hanapin ang tamang kasagutan sa Hanay B na siyang sagot sa Hanay A. ______7. Tula ______8. Free verse i. _____________4. Saan nagmula o nanggaling ang salitang korido? _____________8. 1. A. Nagsasaad ng damdaming nais ipahiwatig ng makata ______5. 2. Paano binibigkas ang isang korido? II. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. Anong siglo dinala ng mga kastila sa Pilipinas ang tulang romansa? _____________3. Ilang pantig sa bawat taludtod meron ang isang awit. Tulang Pangkalikasan e. h. Bilang ng bawat pantig sa bawat taludtod Hanay B a. Ang huling pantig ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Ang huling pantig ng pares na salita ay kapwa nagtatapos sa patinig. Ito ay isang uri ng tulang salaysay na nakilala sa tawag na tulang romansa. Sukat c.Tulang nagsasabi ng kwento ______4. Ilang pantig sa bawat taludtod meron sa isang korido? _____________10.

1. 4. 2. 3. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 35 I. 2. 4. Apat na Elemento ng Makabuluhang Tula.1. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng mga pahayag o katanungan. Isulat sa patlang ang inyong katanungan. Panuto: (Sanaysay) Sagutin at ipaliwanag ang katanungang ito “Ano ang tunay na layunin ni Balagtas sa pagsulat ng Florante at Laura?”(5 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. . IV. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. 3. C.

___________________10. ___________________7. Anong mga kasabihan ang nagpapatunay na anumang bansa. Tawag sa lumang paraan ng pagpapalitan ng mga kalakal kahit na hindi gaanong eksakto ang katumbas. Tawag sa dayuhang kalakal at pagtangkilik sa produkto ng ibang bansa. ____________10. Ang bansang walang kasing-ganda at kasingkulay ang kabihasnan na luklukan ng ating mithiin at mga pangarap. ____________8. ___________________6. Isulat sa patlang ang inyong napiling kasagutan. ___________________3 _____________________4. Si Hannah ay isang dalagang Pilipina. Ipinagmamalaki ko ang lahat ng mga Pilipino. Si Ronjie at Junnifer ay masiglang naglaro sa bakuran. Ang makabagong konsepto ng pananakop ng mga dayuhan ay tinatawag na ano? ___________________9. ____________4. II. Ang susi sa pag-unlad ng bansa ay hindi lang ako bagkos ang bawat Pilipino ngunit kung walang makikiisa walang magiging magandang resulta sapagkat ang bawat isa ay mahalaga. __________1. gaya ng tao. Aray!!! III. Panuto: (Identifikasyon) Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Panuto: Kilalanin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay Payak. ay walang kumpletong kayamana? ___________________5. ____________2. . ____________3. ___________________8. ____________6. Makabago na nga ang panahon ngunit buhay na buhay pa rin ang kulturang Pilipino. Hugnayan at Langkapan. May magaganda rin naidulot ang mga dayuhan subalit huwag natin kalimutan ang ating sariling kinagisnan. Naging bunga ng di-makatwirang pang-aagaw ng kalayaan at sa karapatan ng mga Pilipino. Sekretong sahog na pampasarap sa isang resipe ng pag-unlad. Ang kahapon ay hindi na maaaring ibalik pang muli. ___________________2.________________1. Masaganang labanan at pantay na kompetisyon ng bawat negosyante. Kailangan ng bawat Pilipino ang pagkakaisa sapagkat ito ang magbubuklod sa atin upang tayo ay maging maunlad at produktibong bansa. ____________5. ____________9. Ito ay nagbabahagi ng mga pangunahin at mahahalagang detalye ng mga pangyayari. ____________7. Tambalan. Magiging masigla ang buong pamayanan kapag ang bawat tao sa lipunan ay nagtutulungan at nakikiisa sa bawat proyekto ng pinuno.

A. Magbigay ng tatlong pangatnig o palatandaan na ginagamit sa Tambalang Pangungusap. Grades : ______________ Date : ________________ No. 2. C. B. Apat na Uri ng Pangungusap ayon sa Balangkas 1. 1. 3. Magbigay ng Apat na pangtnig o palatandaan na ginagamit sa Hugnayang Pangungusap. 2. 3. 4. 3. 2. Florante M Pulutan Jr. 2. 1. 4. Write the letter corresponding to the correct answer in the space provided before each number. 3. . 4. Laguna 800-0089 Second Monthly Test MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. D. Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. of Items : 35 I. 1. Direction: Match Column A with Column B. Apat na Uri ng Pangungusap Ayon sa Layon.

point g. . mixed doubles II. 3. Arm of the free hand ____2. 2. Direction: Provide the correct answer to the following statements.What is the size of the end lines? _____________4. Table tennis is also called what? _____________6. A forceful stroke with the use of racket _____7. 6. A. 4.Column A ____1. free arm d. Write the answer in the space provided. Enumeration: Enumerate the following question. How many sides should the table is divided? _____________7. Refers to the hold on the racket _____3. The net should extend in how many centimeter in sidelines? _____________8. What is the four equipment use in Table Tennis game? 1. B. And ________m wide 2. A player about to strike the ball first to start the rally _____10. What is the measurement of the net from the table surface? III. server c. What is the size of the side lines? _____________5. single match f. 1. drive h. 5. Give the eight common terms used in the table tennis game. _____________3. Played by one player opposite another player _____5. A rally of which the result awards a score _____4. 2. 3. 4. What is the color of the ball? _____________10. ball in play b. _______m long 1. Ball in action Column B a. Chinese grip i. Played by a pair composed of a male and female player. The hand holding the racket _____9. This kind of grip is common among the Chinese that is why it is also called what? _____6. What is the weight of the table tennis ball? _____________9. _____8. racket hand grip e. Size of the rectangular wooden table.

C.7. Gamit ang sarili ninyong pagkakilanlan. What is the objective of the game table tennis? (3 points) _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________ God bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:55 I. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. (2 puntos bawat isa) . Panuto: Ipakilala ang mga sumusunod na tauhan sa NOLI ME TANGERE. Florante M Pulutan Jr. 8.

Habang nasa hapag-kainan. Pari Damaso_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. Sino ang tinutukoy ni Ibarra na pinakamahalagang hiyas ng kanyang lupain? ________________8. Sinong militar ang napaiyak ng makausap ito ni Ibarra? ________________7.1. _______________1. Kapitan Tyago_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. _______________5. Ano ang tunay at buong pangalan ni Kapitan Tyago? _______________2. ________________11. Sino ang matandang pinsan ni Kapitan Tiyago? _______________4. Ano ang buong pangalan ng taong iniibig na Maria Clara? ________________6. Siya ang maginoong nakabarong tagalog na may mga butones na brilyante sa putsera na naninirahan sat undo. Donya Victorina_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5. Siya ang naniko sa isang kadeteng sinamang palad na mapadait sa kanya at buti na lang ito ay pinalampas ng biktima. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng mga pahayag o katanungan. Crisostomo Ibarra_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2. Sino ang nagsabi sa mga panauhin na handa na ang hapunan? ________________10. Isulat sa patlang ang inyongkasagutan. Siya ang asawa ng babaeng nagpapanggap na isang tunay na kastila. Don Rafael Ibarra_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ II. Saan inihalintulad ang balitang mabilis na kumalat sa buong lugar? _______________3. sino ang nagbukas ng usapan patungkol kay Crisostomo? . ________________9.

b. Bansag sa taong hindi nangungumpisal at kalaban ng simbahan. Makikita sa pagkilos at pagsasalita ni Ibarra na siya ay a. ________________20. Ang pagsasabi ni Pari Damaso na hindi niya naging kaibigan kailanman si Don Rafael ay nangangahulugang ang prayle ay a. III. ________________19. hindi marunong magpahalaga sa pagkakaibigan. Ano ang tunay na ikinamatay ng artilyero? ________________14. umiiwas sa gulo.Pumunta sa ibang bansa si Ibarra upang a. pangangailangan ng sitwasyon. Nakainggitan nang labis ni Pari Damaso dahil sa yaman nito kaya nataguriang isang erehe. samaan ng loob at gantihan. b. Ang ginawang pagpapakilala ni Ibarra sa sarili sa kaginoohan ay a. ________________17. walang pinag-aralan. kalupitan ng katandaan at kahinahunan ng kabataan. c. maglakbay. walang pagkukunwari. kapangyarihan ng kura at kislap ng talino ng binata. c. Sino ang nagwika nito “Binata. Panuto: Piliin ang titik ng wastong sagot. c. hindi sanay dumalo sa mga kasayahan. c. maunlad ang pag-iisip. d. b. nagsasabi ng toto. . d. d. mag-iingat kayo. 2. b. may ambisyon sa buhay. ________________15. b. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama”. malayang pagpapahayagng isipan at damdamin. c. 4. 5. pagpasok sa kanilang bayan ng isang kanluraning kaugalian. 1. Isang taong mangangalakal ng taga-tondo. masigla’t malusog. ________________13. c. magliwaliw. may kagandahang-asal. 3. 6. 7. lalong magpayaman. Si Crisostomo Ibarra ay sagisag ng kabataang a.________________12. Isang kurang pransiskano na napalipat ng ibang parokya matapos maglingkod nang matagal sa San Diego. may kimkim nag alit kay Don Rafael. ________________18. d. b. Bilugan ang napiling titik. may bukas na pag-iisip. ________________16. mga mangmang. pagtatakip sa kanyang pagkapahiya. b. Ang pangyayaring namagitan kina Pari Damaso at Ibarra sa hapunan ay nagpapahiwatig ng a. magpakadalubhasa. d. Lugar kung saan ginagamot ang mga taong napinsala o may sakit. d. Binatang nag-aral sa Europa. magulo ang kanyang isip. Ang pagiging kimi at mahiyain ng mga Pilipina noong araw ay nangangahulugang sila ay a. pagsasagawa ng kanyang natutuhan. Bansag sa mga taong kumakalaban sa pamahalaan. may pagmamalasakit. c.

pag-akay sa mga tao sa tuwid na landas. IV. d. iba’t ibang uri ng mga tao sa Maynila. d. ugnayan ng mga Pilipino at kastila. walang takot sa pagsasabi ng katotohanan. c. lubos na pagkilala ng mga pari sa mga indiyo b. atas ng kagandahang-asal. nagpapalapad ng papel kay Ibarra. palamuti lamang sa mga handaan. c. pagtatakip sa bibig kapag nagsasalita. c. Isang magandang kaugaliang mapapansin sa mga panauhin ang a. katapatan sa hari ng Espanya. Ang sagutan nina Pari Damaso at Tenyente Guevarra ay nagpapakita ng a. b. paghalik sa kamay ng may handa. matalinong pagtutunggali ng dalawang panig. masamang paring naparito sa Pilipinas. 14. 13. b. mga impluwensya ng makabagong kabihasnan. pagmamalupit sa mga mamamayan sa naturang bayan. d. c. di niya pagkilala sa kinatawan ng hari sa Espanya. Ang bahay ni Kapitan Tiyago ay katulad ng Pilipinas na bukas para sa lahat ngunit sarado sa a. pangangalakal at makabagong isipan. d. Si mPari Damaso ay sagisag ng a. b. b. d. 9. b. masasamang hilig ng mga Pilipino. paglapastangan sa bangkay ng isang maginoong tao. pagtatakip sa sariling kapintasan. b. d. 8. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod na pahayag ayon sa iyong pagkaunawa. karupukang pantao ng mga alagad ng simbahan. paghihiwalay ng mga babae at lalaki sa umpukan. d. c.d. mga taong mapagsamantala. pakikipag-away sa tenyente ng guwaedia sibil. pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa Pilipinas. kahambugan ng mga prayle. hindi pagsasalita ng mga babae. 12. Ang ikinilos ni Tenyente Guevarra kay Ibarra ay nangangahulugang a. mga taong may mapangahas na layunin. d. ( 5 puntos bawat isa) . kapangyarihan ng simbahan at kahinaan ng pamahalaan. masamang ugnayan ng simbahan at pamahalaan. Ang pagsasabi ni Padre Damaso na mangmang at pabaya ang mga indiyo ay nangangahulugan ng a. 10. Si Pari Damaso ay inalis sa pagkukura sa bayan ng San Diego bilang kaparusahan sa a. ang nobela ay nagsisimula sa isang pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiyago upang ipakita ang a. nais niyang makipagkaibigan kay Ibarra. c. c. kawalan ng paggalang sa may handa. hindi lahat ng mga kastila ay masasama. 15. c. 11. b.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ 2. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ PAGPALAIN KAYO NG AMANG LUMIKHA! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. “Si Luculo ay hindi kumakain sa bahay ni Luculo”. “Maligayang pagdating! Nawa’y higit kayong maging mapalad sa inyong ama na isa sa mga nakilala kong Pilipino na lalong marangal at higit na karapat-dapat maging anak ng lupaing ito” ayon kay Tenyente Guevarra.sabi ni Kapitan Tiyago. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ Marka: ______________ Petsa: _______________ .1.

karamdaman d. Panuto: Piliin ang pinakakasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap sa mga nasa ibabang may titik. salaghati II. a. sabwatan c. a. a. damayan d. nakatulog b. gusto c. madahon 5.G.inalagaan _________5. kahoy b. a. piedras _________14. masakit b. napadala b. a. umibig 7. mahika _________7.nag-alanganin b. nahimbing c. Yumao si Don Pedro na ang nasa hagap ay matahak ang kabundukan. a. manhid 4. aso b. Titik lamang ang gamiting panagot. a. tae c. hangad 3. napahulog d. Kabuuang Bilang:55 I. napilitan d. halaman d. Iyon ang tirahan ng Adarnang kanyang pakay. isipan d. a. Napakalara si Don Juan sa Mahal na Birhen. layon b. kristal _________10. engkantado c. kumapit b. a. malasing b. Si Don Pedro’y tumalima sa utos ng Haring Fernando. mabaliw c. puno c. agam-agam b. malaki c. ginising d. pangamba c. a. a. Sana ay hindi ka mahumaling sa ganda ng puno. binatak b. asam 6. napaakay d. 1. tumutol 2. tinantang _________11. balak b. serpyente c. lungkot c. napahabag d. ginamot b. Florante M Pulutan Jr. ipot _________3. pagod d. a. walang dahon b. lobo _________8. hinila c. kalat d. Ang puno ay mayamungmong. pita c. alala c. _________1. agimat c. sawang bitin d. leproso d. Katawan ni Don Pedro ay pata na. bagabag _________15. bubog b. naghugos _________9. a. a. a. hinulog d. hiling d. lakbay d. pakay b. salamin c. maakit . bang-aw c. hiyas d. alaal b. pinagyaman c. a. lumbay b. dumi b. napapikit _________13. ermitanyo _________4. a. a. pakana _________6. kobra _________2. sumunod c. a. naidlip d. a. oso d. matanda b. kababalaghan d. bumaba c. himala b. galak d. ulupong b. patay c. Panuto: Aling salita sa kalipunan ang hindi kabilang sa pangkat? Titik lamang ng salita ang gamiting panugon at isulat sa patlang. layon _________12. mataas d. nanalangin c. a.

sino ang pumatay sa bunso nitong anak? __________________5. Magsabi ka ng pakay mo at nang aking malining. nagtalo d. Panuto: Ipaliwanag ang bawat saknong.“Ako’y iyong kahabagan. __________________11. Sino ang unang inibig ni Kiko? __________________8. a. nag-usap d. Punong mahiwaga kung saan tumatahan ang ibong mahiwaga. a. __________________13. namatanda d. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng bawat katanungan o pahayag.8. Parang natiyanak si Don Juan. a. Ilang taon nang hindi bumabalik sina Don Pedro at Don Diego? __________________7. Anong bagay ang kanyang gagamitn upang hindi makaalpas ang Adarna. Birheng kalinis-linisan. nagkasarinlan c. __________________15. nakatiyak b. Saang nagmulang lugar ang napangasawa ni Francisco. Isulat sa patlang ang kasagutan. _______________1. naengkanto 9. mapag-aralan III. Ayon sa panaginip ng hari. Anong mahiwagang bagay ang ginamit ni Don Juan upang magbalik sa pagiging tao ang kanyang dalawang magkapatid. matiyak 10. malinis b. nagkainam b. Saang bagay inihalintulad ni Don Juan ang Ibong Adarna ng unang magpalit ito ng damit. nawala sa sarili c. Ano ang buong pangalan ng dilag na napangasawa ni Balagtas? __________________10. __________________6. Saang lugar nakatira ang ama at ina ni Kiko? __________________9. IV.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . Ilang buwan binagtas ni Don Pedro ang kaparangan? __________________2. Sa anong mamahaling hiyas inihalintulad ang mahiwagang puno? __________________4. (3 puntos bawat isa) 1. nang aking ding matagalan itong matarik na daan. mapagpasyahan c. Ilang beses nagpapalit ng magarang damit ang Ibong Adarna? __________________3. Sa itaas na sila nagniig. Sino ang taong tumulong kay Don Jaun upang makuha ang inaasamasam? __________________14. Ilan lahat ang naging anak ni Kiko? __________________12.

“Ugali ko pagkabata na maglimos sa kawawa. Sa paghangang di masukat para siyang natiyanak._____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2. ang naipagkawanggawa.“Sa Diyos dapat manawagan ang lahat ng nilalang.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. tadhana ng kapalaran.“Hindi kaya baga ito ay sa diyos na sekreto? Anki’y si Hesukrisot Ang Banal na Ermitanyo.” .” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 3. gising nama’y nangangarap pagkatao’y di mahagap.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4. ang sa mundo ay pumanaw. bawiin pa’y di magawa.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ PAGPALAIN KAYO NG AMANG LUMIKHA! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 .

Second Quarterly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. TARWE _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 3. SAEVLE _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. Florante M Pulutan Jr. RATIDEY EBFIR _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4. ( 3 points each ) 1. of Items : 55 I. Grades : ______________ Date : ________________ No. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. IERTNTNU _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2. RIUTF _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ .

Direction: Complete the chart by filling it with what is being needed. dry scalp. Column A ______1. Iron ______ 10. (2 points each) Nutrients Vitamin A Phosphorous Green. production of hemoglobin in the blood cells c. effective in treating mental diseases and helps improve blood circulation III. responsible for proper functioning of the thyroid gland i. Vitamin K ______ 6. . Thiamin ______5. Squash. melon. builds and maintains strong bones and teeth j. slow growth and rickets Dry and rough skin. leafy vegetables. Papaya and chesa Symptoms Poorly developed bones and teeth. regulates the utilization of calcium and phosphorous f. strengthens the body’s resistance against infection e. squash. Iodine ______2.II. helps keep the eyes and skin healthy g. Write the letter corresponding to the correct answer in the space provided before each number. Riboflavin ______ 7. underweight skin irritation and laziness Proteins Used by the body to build and renew body tissues. helps prevent heart disease h.Direction: Match Column A with Column B.melon. leafy vegetables. Calcium ______4.carrots. Vitamin C ______ 8. Niacin ______3. Vitamin D ______ 9. carrots. It can also be used to provide energy if there ie insufficient carbohydrates and fats intake in the diet. brittle nails and retarded growth Weak body which may end up in fainting or collapsing. Fats Column B a. concentrated source of energy for the body b. papaya and chesa Carbohydrates Sources Green. hastens coagulation of the blood d.

2. God bless You! . C. Classification of Plants 1. Tree is a permanent woody plant that has self-supporting stem. The vine’s body and stem are not hard enough to make it stand. Draw the answer in the space provided before the number. __________1. 5. 3. Chlorophyll is not important in the plant’s production. 3. Minerals 1. The woody stems are those hard. 5. 3. 4.Enumeration: Enumerate the following question or statements. 6. __________5. B. 2. Plants are not living things. 2. A. 6.IV. strong and tough tree. D. 4. __________4. V. Direction: Draw HEART if the statement is correct and draw CIRCLE if the statement is incorrect. 2. __________2. 4. Parts of the Plant 1. __________3. 4. Micronutrients 1. 3.

___________________5. ___________________3. ________________1. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I.sigla at pagsinta Ang pagod ni ama. laging ginagampanan Upang magandang plano sa anak sa kinabukasan Ay di dagliang mawakasan. ___________________4. Ganitong pamilya’y modelo ng lipunan Hanap lagim ng isang pamayanan Kaya pamilya’y dapat nagtutulungan Para sa ating magandang kinabukasan. . sa Gintuang Hibla. at Mapang-aliw. ang pagod ni ama Hirap at pasakit. Mapanuto. sya ay nangangbunga Salamat Maykapal. Pinakamaliit na unit ka ng lipunan Ngunit di matatawaran iyong kabuluhan Tulong na iyong binibitawan Dito sa ‘ting mundong ginagalawan ____________________2. Si ina na ilaw ng tahanan Pag-aaaruga sa anak. Panuto: Kilalanin kung ang mga sumusunod na tula ay Pasalaysay. Isulat sa patlang ang inyong napiling kasagutan. Si ama na haligi ng tahanan Subsob sa trabaho’t di sa inuman Lahat ng bagay ginagawan ng paraan Nang ang pamilya’y bumuti ang kapakanan.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Florante M Pulutan Jr. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Ano ang ligaya.

na ako ay isang kandila Parehas na lumuluha.( 3 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1. mabilis na nawawala. naiwang pasa’t duguan Bigla na lang may tumulo. Pagkatapos.na kanto nabibili Na ang lahat ay may gusto.______________________6. Itong si Pipito. nalulusaw nawawala Ako ay naniniwala. Maralitang tao. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito. ___________________9. Kung ang tula ay isa lamang hangin Dali-dali ko ‘tong hihigupin Na tulad ng mainit na mami. ____________________10.Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ .kung ngumuti abot hanggang ulo! Kung nakatayo gagasiko. gamitin ito sa sariling pangungusap. _____________________7. kasabihan ng matanda “Ang buhay ay parang bula.gumuhit sa aking mukha Isang bagay na makinang. ako’y biglang nagulantang. ____________________8. Ngayon aking napagtanto. pagsubok ay aking pasan Sa dalawa kong balikat.at ang ngipin ni Pipito Iwa-iwarang parang parang multo. Ngunit hindi nila alam. batong itinapon Sa lusak ng palad. ay lalabuy-laboy Mag-aral at aba! Noong makaahon Sa hirap pala naro’on ang marunong. II. Kaya naku!!sisigaw na ako ng saklolo.

Pihikan I I P M L A 2. Pangungusap_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __ Talipapa E A L E N P G K 4.(10 puntos) a. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ U L T NG A K N O III. Malapit ang tagumpay sa mga taong nagtataglay ng pusong marangal c. Ang pagpapakumbaba ay daan tungo sa pag-angat sa buhay . Ang kabiguan ay hindi hadlang upang muling mangarap sa buhay b.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Nalulumbay U L 3. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Hinahagkis A H S A I M N A H P 5. Pumili ng isang paksa na nakatala sa ibaba. Panuto: Sumulat ng dalawang saknong na tula hinggil sa sariling kaisipan.

B. 6. 7. 4. 5. 5. Ibigay ang anim na Katangian ng Balita 1. 4.IV. 3. . 2. A. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. 2. 6. 3. Elemento ng Balita 1.

V. 3.(2 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ______________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . Panuto: (Bonus) Bigyan ng Ebalwasyon ang mga Estudyante na nagturo sa inyo bilang kapalit ng mga tunay ninyong mga Guro. 2.C. Uri ng Tula Ayon sa Layon 1.

(2 puntos bawat isa) 1. Florante M Pulutan Jr. Natapos ka na ba sa pagsusuri sa awit? Kung tapos na. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:65 I. Ano ang mensaheng ipinahahayag ng awitin? .Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Ikalawang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. dahil mahal kita Lahat ng bagay ay aking matatamggap. Panuto: Unawain ang isang awit at sagutin ang sumusunod na katanungan Marahil kilala mo si Ogie Alcasid. sagutin ang mga sumusunod na katanungan. na pinamagatang “Dahil Mahal Kita” Anuman ang sabihin nila Ika’y patuloy kong mamahalin Maging sino ka man Di na magbabago ang pagibig ko Walang makapipigil sa ‘king damdamin Upang ikaw ay ibigin ko nang lubos Sasambahin lagi. Subukan nating suriin ang ilang bahagi ng kanyang awit na Makikita sa ibaba.

(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba.Bakit hindi magbabago ang kanyang pag-ibig?(palawakin ang kasagutan) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 3. Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina. Ano ang nais sabihin ng nagsasalita sa kanyang iniibig? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 5. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ II.__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 2.Paano mo maiuugnay ang awitin sa iyong sariling karanasan? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 4. Kung ikaw ang nasa katayuan ng taong nagsasalita gagawin mo rin bas a iyong minamahal ang lahat-lahat?bakit?Pangatwiranan. Makalipas ang ilang taon. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______ .

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ______ III. Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay. Pangungusap_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __ Talipapa E A L E N P G K U L T NG A K N O .( 3 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela.2. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Nalulumbay U L 3. gamitin ito sa sariling pangungusap.Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Pihikan I I P M L A 2. Pagkatapos. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito.

1. Ngunit nang bumagsak sa pagkakatampok. punlo ang lumagot. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Hinahagkis A H S A I M N A H P 5.4. Pangungusap__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________ IV. Ay lason ang kanyang nagging pahimakas May isang lalaking marunong at bantog Halos pati langit kanyang naaaboy. Pagkatapos. Mga Tanong: Sa sariling buhay. sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Tungkol saan ang ipinahihiwatig ng unang saknong? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ . Subalit nang minsang limutin ng liyag.(2 puntos bawat isa) May isang dalagang maganda’t marilag Lahat ng naisi’y natatamong lahat. Panuto: Basahin at unawain ang isang tula.

armadong-armado f. lend a hand ________4. can I give you a lift? ________9.2. sixty four dollar question ________6. Panuto: Piliin ang katumbas na parirala sa Hanay B mula sa mga pariralang banyaga na nasa Hanay A. screaming headlines ________5. Anong himig ang tinataglay ng tulang iyong binasa?(Masaya. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. nagdudumilat na balita . Totoo ba ang isinasaad ng tula hinggil sa buhay? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 5. tanong na mahirap sagutin d. bossom friends ________3. bilangin ang iyong sukli i. He blows his own horn Hanay B a. Hanay A ________1. maaari ka bang isakay? e. armed to the teeth ________2. iuwi ang tagumpay g. a running fight ________8. matalik na kaibigan b. tumulong c. malungkot o galit) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ V. count your change ________7. binubuhat ang sariling bangko h. Anu-anong kabalinturan sa buhay ang inilarawan sa tula? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 4. Patungkol saa ang sinasabi ng ikalawang saknong? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 3.

25 mm to 28 mm e. 1. Panuto: Bigyang ebalwasyon ang inyong naging karanasan bilang isang guro sa halos walong oras na pagtuturo. Height of the post from the court surface. bring home the bacon j. _______7. 1. 760 mm b. Match Column A with Column B. Write the letter of your answer in the space provided before the number. As a whole. what is the weight of the Column B a. Direction: Read the sentences below. Grades : ______________ Date : ________________ No. It divides the court into two equal parts.74 to 5. Laguna 800-0089 Second Quarterly Test MAPEH: Second Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir.________10. Florante M Pulutan Jr. Number of the feathers fixed in the cork base.55 m f.50 grams g. of Items : 55 I. _______2. _______3. _______6. 4. What is the measurement of the net in depth? _______4. The measurement of the cork base. 64mm to 70mm .524 m c. What is the measurement of the net from the court’s surface? _______5. Column A ______1. mainitang labanan VI.(5 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. 16 d.

_______________8. The badminton game will start after this technique this can be done with a coin. Then label its parts. _______________16. _______________9. The side that has the right to serve is called what? h. serving side II. _______________6. _____________1. How many points is needed to win one game? _______________11. The opposing side that has the right to receive the shuttle cock is called? _______________7. without this we cannot determine the winner. A delicate shot hit near to the net. The hand not carrying the racket. _______________18. The side that has the right to serve? _______________13. What are the different length of the feathers? _______9.Shuttle cock? _______8. _______________10. Direction: Provide the correct answer to the following questions. This is the name given for the whole parts of the racket? _______10. A hard hit shot to the shuttle cock. no score is called? _______________20. One effective stroke that is hit down the sideline of the service court _______________3. This is refers to the part in which the shuttlecock is hit. _______________4. The shuttle is in play. Write the answer in the space provided. This is vital in every game. At the start of the game. _______________17. A player is about to srike the ball first to the rally. The game will start after this shot. This is the materials used to hit or to smash the shuttle cock. _______________5. This is another offensive stroke which is made from the middle or front of the court. _______________15. What another term for badminton? _______________12. The hand holding the racket. frame i. _______________2. This is the object of the game. Badminton Racket (7 points) . Direction: Draw a Badminton Racket and a Shuttle Cock. III. net j. If the receiver did not hit the shuttle cock it consider what? _______________14. _______________19.

Shuttle Cock (5 points) IV.________________________________ 4. Give the 6 different stroke or the different strategies and technique use in the Badminton game._______________________________ 2. A. 1.________________________________ 2.________________________________ 6. 1.________________________________ 5.________________________________ 7._______________________________ 4.________________________________ B.________________________________ 3._______________________________ 3._______________________________ . Enumeration: Enumerate the following. Give the equipments use in Badminton.

5. 12 to 13 b. Match Column A with Column B. Florante M Pulutan Jr. Laguna 800-0089 Second Quarterly Test MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. The measurement of the court in singles? Column B a. 44 and 17 feet long .74 to 5. It is played by a pair of both male and female players. 4. 16 e. What is the measurement of the net from top? ______6. Column A _____1. How many pounds does the string have? ______4.50 grams c. What is the weight of the shuttle cock? ______5. 5 feet f._______________________________ GOD BLESS YOU ALWAYS! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Grades : ______________ Date : ________________ No. choke d._______________________________ 6. How many goose feathers is needed in one shuttle cock? ______2. of Items : 50 I. Write the letter of your answer in the space provided before the number. Direction: Read the sentences below. ______3.

_______________10. _______________12. This is the object of the game. The shuttle is in play.______7. Direction: Provide the correct answer to the following questions. The hand not carrying the racket. _______________18. How many gauge does the string have? g. ______10. A rally in which the result is awarded. _______________5. What do you called in this kind of grip when the racket is sliding forward. _______________4. _______________17. It is used in defensive purpose when players find themselves out of position. The badminton game will start after this technique this can be done with a coin. Holding the racket as if shaking hands with it. The opposing side that has the right to receive the shuttle cock is called? _______________7. ________________9. A player about to strike the shuttle cock first to start the rally. _______________6. point i. At the start of the game. _______________8. How many points is needed to win one game? _______________11. A hard hit shot to the shuttle cock. ______9. III. This is the materials used to hit or to smash the shuttle cock _______________15. A delicate shot hit near to the net. The game will start after this shot. _______________2. Then label its parts. 19 to 22 j. One effective stroke that is hit down the sideline of the service court _______________3. This is another offensive stroke which is made from the middle or front of the court. Direction: Draw a Badminton Racket and a Shuttle Cock. net h. almost the shaft? ______8. double match II. _____________1. no score is called? _______________20. What do call when the hand is holding the racket? _______________19. A player is about to srike the ball first to the rally. _______________14. Badminton Racket (7 points) . Arm of the free hand. It divides the court into two equal parts. _______________16. Write the answer in the space provided. _______________13. Indoor game played by single or double players.

Give the 6 different strokes or the different strategies and techniques use in Badminton game._______________________________ 2. A.________________________________ B.________________________________ 2. Give the equipments use in Badminton._______________________________ 3. Enumeration: Enumerate the following._______________________________ 5. 1.________________________________ 6. 1.________________________________ 4. Types of Grip 1._______________________________ 4._______________________________ C.IV.________________________________ 3._______________________________ ._______________________________ 6.________________________________ 7._______________________________ 4._______________________________ 3._______________________________ 2.________________________________ 5.

Panuto: Ilarawan ang mga sumusunod na tauhan batay sa katangiang ibinahagi sa kabanata VI na pinamagatang “ Si Kapitan Tiyago” . Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I.God Bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. . Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr.

Kapitan Tiyaga Maria Clara .

Ilang taon si Maria Clara ng tumuntong siya sa mainit na lugar katulad ng Pilipinas? ______________9. kaninong larawan siya malimit makitang umiiyak? _____________19. Sa unang buwan ng paglilihi ni Donya Pia. ______________2. ______________4. Sino ang naging gobernadorsilyo sa malusog na gremio ng mga mistiso? _____________15. Sino ang matandang lalaki na naghihingalo sa loob ng bilangguan? _____________14. _____________10. taga – Santa Cruz na tumulong kay Kapitan Tiyago na yumaman at maging kilala sa lipunan.II. Gaano katagal o ilang taon ang lumipas bago magkaanak sina Kapitan Tiyago at Donya Pia? _____________12. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Ilang taon namalagi si Maria Clara sa beateryo ng Santa Catalina? . Magkano ang kailangan ng mga dukha upang makapagdasal at makapagbasa ng mga santong aklat? ______________6. Siya ay isang magandang dalaga. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. _____________11. ______________5. Sino ang dalawang Banal na Santo na kung saan isinunod _____________17. Ano ang tawag sa lugar na tinutuluyan ni Crisostomo Ibarra? _____________13. Ilang taong nanungkulang si Kapitan Tiyago sa ibabaw ng pagtutol ng maraming di nagpapalagay na mistiso? ______________7. Sinu-sino ang tatlong pintakasi sa Ubando? ______________3. Ano ang ikinamatay ni Donya Pia Alba? _____________16. Siya ang pinakamayamang mamumuhunan sa Bayan ng San Diego. ang pangalan ni Maria Clara? _____________18. Saan pumasok si Kapitan Tiyago ng hindi siya pag-aralin ng kanyang mga magulang? ______________8. ______________1. Isa sa mga tanyag na asendero sa Kapampangan at Laguna de Bay.

_____________20.______________________________________ 2.______________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Ano ang mga ginawa ni Pia Alba upang dulutan siya ng Panginoon ng anak? 1.______________________________________ B. aktibidad o Gawain na nagaganap o magaganap ang siyang itinatampok sa sulatin. Ito ay sumasagot sa mga tanong na Sino? Ano? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? . Ano ang pamagat ng kabanata V at VI? 1. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. _______________1. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I.______________________________________ 2. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Sino ang nagmamatyag kay Maria Clara kapag may dumadalaw sa kanya sa loob ng beateryo ng Santa Catalina? III. Florante M Pulutan Jr.Ang pangyayari. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. _______________2. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. A.______________________________________ 3.

_______________3. _______________12. _______________14. Makalipas ang ilang taon. _______________4. Ang estatistiks tulad ng ulat sa pananalapi ang binibigyang diin. Ang paksa ng balita ay bantog o tanyag. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. Ito ay isang napakaliit na organismong makikita lang gamit ang mikroskopyo na animo’y parang nababalutan ng buhok. _______________13. Ito’y umaantig sa damdamin at kaukulang reaksyon ng mambabasa. _______________6. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. Balitang naglalarawan ng paglalaban. Pinakamahalagang bahagi ng balita. _______________10. Ito’y nagbibigay ng kawilihan na karaniwang natutunghayan sa romansa at pagdidiborsyo. _______________11. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ . Ito ay nakatuon sa pangyayari o bagay na may ibubungang kabutihan o kasamaan at nakakatawag pansin. _______________7. _______________9. Ito’y tumutukoy rin sa heograpiya at pangyayari sa kanilang paligid. pagpapaligsahan at pagsasapalaran. Ginagamit ang uri ng pamatnubay na ito kung ang mga pangyayari ay naganap o magaganap sa di-kinaugaliang oras o panahon ng kaganapan. _______________8. Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina. ________________15. Kailangan ang pangyayari’y kagaganap o katutuklas lamang. May akda ng “Ang Kontest” II.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay. _______________5. Isa sa sangkap ng balita na binibigyang diin ang kakaibang katalinuhan at itsura ng mga hayop.

A. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ III. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. Magbigay ng lima ( 5 ) lamang na Uri ng Pamatnubay 1. Mga Uri ng Makabagong Pamatnubay 1._____________________________ 4._____________________________ 5. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela._____________________________ .____________________________ 3.____________________________ 2._____________________________ 2. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid._____________________________ B._____________________________ 3.________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________ 2. Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay.____________________________ 4._____________________________ 5.

Panuto: Magbigay ng tatlong halimbawang pangungusap sa bawat Uri ng Tayutay.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Simili o Pagtutulad . Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:40 I.

1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Metapora o Pagwawangis 1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Personopikasyon o Pagsasatao 1.

Hayperbole o Pagmamalabis 1.Ano ang pangalan ng hayop na tumulong sa dalagita upang makatakas sa mga masasamang tao? _________________7. _________________1.Ito ay ang paggamit ng mga malalalim na salita o parirala na may malalim na kahulugan. Ano ang pagkakaugnay nina Don Juan. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan.Ano ang napansin ng hari sa Ibong Adarna ng ito ay dumating sa Berbanya? .Sino ang nasindak sa mungkahi na saktan si Don Juan _________________4. _________________6.Prinsipe na may maitim na budhi._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.Sino ang dumukot kay Maria Karayuman? _________________5. Don Diego at Don Pedro? _________________2. _________________9.Ano ang ginamit ni Maria na hawakan upang hindi siya dumulas sa likod ng buwaya? _________________3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Anong panahon ang meron kapag ang kawayan ay yayat? _________________8. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II.Anong ugali ang tinataglay ng mga aran kung bakit sila ay kinakatakutan? _________________10.

______________3.Anong hakbang ang iyong gagawin at bakit? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ .Masakit na sugat ang iniwan ng aking kasintahan nang siya ay lumisan. IV. ______________4.(5 puntos) Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Kayo ay nasa isang masinsinang pagsusulit at nakita mong nangongopya ang iyong kamag-aral sa kanyang katabi. Panuto: Tukuyin kung anong Uri ng Pandama ang ginamit sa pangungusap at isulat sa patlang ang kasagutan. Malutong na chicharon ang paboritong miryendahin ng mga bata sa kalye.nakakarinding mga paputok ang pinagkakatuwaan ng mga kabataan. ______________2. Mabahong hangin ang dala ng dumaang trak na may dalang bulok na basura. Bilugan naman ang Pang-uri na iniugnay sa paksa.Ang malawak at berdeng kapaligiran ay naghahatid ng masarap na pakiramdam. Bagong taon na naman. Panuto: Sagutin ang pahayag na nasa ibaba. alam mong mali ang kanyang ginagawa ngunit kailangan niyang makapasa para mapagtapos siya sa taong ito.III. ______________5. ______________1.

Direction: Draw a seed and tell its part.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Grades : ______________ Date : ________________ No. ( 12 points ) . Florante M. Laguna 800-0089 Third Monthly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. of Items : 40 I. Pulutan Jr.

______________2. ______________9. ______________1. This is the food storage tissue.II. Write the answer in the space provided. It is an organism with cellulose cell walls. What part of the seed can absorb water and it breaks down the food reserve? ______________4. It is the fertilized egg. When the seed is able to produce its own food. ______________5. Direction: Draw the different development of the plants. ______________8. Direction: Provide the correct answer to the following questions. It is a young plant were almost all the plants come from. The process of aging in which the plant leads to death. III. It is processes in which the seeds are develop into a young plant. _______________12. This is the stage were the embryo breaks out of its seed coat. ______________7. ( 8 points ) . ______________6. What kind of stage were the flowers are ready to become fruits? _______________10.The outermost covering of the seed. it is called what? ______________3. This is the green pigment of the plant were the process of photosynthesis is occur. _______________11.

5. IV. Uretmteaepr __________________________________________________________________ . 2. 4. Qauetdea __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Tawre __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. 3. Hetware __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. ( 2 points each ) 1. 1.

Laguna 800-0089 Third Monthly Test MAPEH: Second Year Name : _________________________ Grades : ______________ .__________________________________________________________________ _____________________________________________________________ God Bless You! Sir Jhaypee Loves You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

Florante M. of Items : 35 I. (5 points each) 1. Date : ________________ No. Pulutan Jr. .Year level : ______________________ Sir. 2. Direction: Make at least three different paper foldings. 3.

In India country. this culture is one way of expressing the message of religion. things are all made of bronze came about with a very high degree of antistry. Direction: Provide the correct answer to the following questions. This belief is all about forces of nature. ___________________15. It is use to hold offerings like food. Who was the first supporter of the art? _________________2. _________________10. the best work known with a brilliant color woodblock print is called what? ___________________18. ___________________17. A dome-shaped burial mound that became a sacred site visited by pilgrims. During Tokugawa period. _________________8. smooth and shiny pottery. It is the result of the mixture of pure and white clay. _________________12. On top of the dome is a square structure that represents what? _________________4. Skills borrowed by Japanese from China. ___________________14. During this dynasty. It emphasized simplicity. It is an art of paper folding. What is the first religion in India? _________________6. _________________3. . _________________13. ___________________16. _________________1. and drinks for the spirits of respected ancestors. The umbrella above the square symbolized what? _________________5. This is hard. _________________7. They made and developed the methods of making silk and pottery.II. What do you call the Japanese flower arrangement? ___________________19. Write the answer in the space provided. _________________11. _________________9. self-discipline and closeness to nature.

One famous master in paper folding.___________________20. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Marka: ______________ . God bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

5. Ben Zyb h. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Panuto: Pagkilala sa mga tauhan. Juliana e. siya ay nakatagpo na ng matamis na dalandan. Paulita d. Tiburcio k. Florante M Pulutan Jr. 7. Victorina j. Custodio c. Simoun b. 4. Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I. Mayaman siya. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Pari Camorra l. II. tinatawag ding Pari Garrote. 3. Manunulat na mukhang prayle. a. Matikas ang tindig. 10. Pari Salvi f. Liberal na mapagpanukala. Pari Irene i. vice-rector ng isang unibersisdad. Akala ng kahabag-habag na pilantod. . Ulises ng Pilipinas sa kanyang pagtakas sa asawa. 6. 2. Lalo pang pinahiwaga ang pagkatao ng makapal at asul na salamin sa mata. Pari Sibyla 1. 9.Antas: ______________________ G. Piliin sa lupon ang tinutukoy ng bahaging sinalungguhitan sa mga sumusunod na pangungusap at isulat sa loob ng bilog ang kasagutan. bukod pa sa masayahing tunay. Kura-paroko. Kanonigong may pambihirang ilong. Isang Pransiskanong payat at nangangalirang may idad na pari. ulila at maganda. Basilio g. 8.

_______________1. Anu-ano ang mag dahilan nang mabagal na takbo ng bapor? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Pamahalaan? _______________4. Ano ang panukala ni Simoun upang mapabilis ang paglalakbay ng bapor at ano raw ang buting ibubunga ng kanyang panukala? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Sinu-sino ang nangangasiwa sa Daungan ng _______________3. Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. Anu-anong mga bagay ang ginamit sa paglalarawan ng Bapor Tabo? Bakit ito tinawag na Daong ng Pamahalaan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Anong buwan pumalaot sa tubig ang bapor t Tabo patungong Laguna? _______________2. (3 puntos bawat isa) 1. Ilang taon nang nagsasama sina Don Tiburcio at Donya Victorina? III. _______________5. Siya ang nag-iisang babae na nagnanais na makaumpukan ang mga kalalakihan.

Ang mabagal na pagtakbo ay nagpapahiwatig ng . Bakit salungat si Don Custodio sa panukala ni Simoun? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Ipakita ang husay sa pangangatwiran. Sino si Simoun? Bakit siya pinangingilagan ng mga prayle at ni Don Custodio? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ IV.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Panuto: Ibigay ang sariling opinyon hinggil sa usapin na nakasulat sa ibaba. (5 puntos) Ang Bapor Tabo ay isang paglalarawan ng ating pamahalaan at bayan noong panahon ng mga Kastila.

Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit . anu-ano ang mga balakid sa landas ng ating pag-unlad at paano ito malalampasan? Pangatwiranan. sabihin pa’y ang pagsulong at pag-unlad ng bansa. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Sa ngayon ba’y tulad pa rin ng Bapor Tabo ang ating pagsulong? Kung walang ipinagbago ang pamahalaan natin noon at ngayon.mabagal na pag-usad ng kabuhayan.

Bilugan ang napiling kasagutan. 1. a. Panuto: Sagutin ang bawat katanungan.. Sa sikip ng lugar at kakulangan ng bentilasyon d. Maraming pasahero at kargamento c. a. pag-inom ng tubig Mabaho at mainit sa ilalim ng kubyerta………. Makapangyarihan pa siya sa mga prayle d. 4. Maiskomulgado ito c. Mag-asawa ang dating katipan b. 5. 2. pag-inom ng tubig at serbesa b. Sunud-sunuran sa kanya ang Kapitan-heneral Niregaluhan nina Basilio at Isagani si Pari Irene ng……………… a. Dahil sa mga Intsik na nagtitinda b.Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. a. Ilarawan ang pagkakaiba ng kalagayan ng mga pasahero sa itaas at ilalim ng kubyerta. Manok na teksas d. Pag-iinom ng serbesa c. (3 puntos bawat isa) 1. Mamahaling alak b. Sa dami ng kargamento at init ng makina Tinawag na Cardenal Moreno si Simoun…………. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Simoun at Isagani ukol sa………. . Dahil sa kulay ng balat at kapangyarihan taglay b. I. Mamatay ang ina d. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 Panuto: Piliin ang titik na kumakatawan sa bawat pahayag. Siya ang kanang kamay ng heneral c. Florante M Pulutan Jr. Alahas c. Pag-inom ng gatas d. Dalawang kabayong kastanyo Nawalan ng sigla si Pari Florentino at naging malungkutin simula ng……. a. 3.. Mamatay ang dating katipan II.

Ano ang paniniwala ni Pari Camorra tungkol sa pag-inom ng tubig at serbesa ng mga Pilipino? Ano ang paliwanag naman ni Isagani ukol sa paginom nito? . Anu-anong mga kaparaanan ang ginawa ng mga kabataan upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng Akademya? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Bakit nag-aalinlangan si Kapitan Basilio sa binabalak ng mga mag-aaral na pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila? Anu-ano ang inaakala niyang magiging balakid? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Ano ang paniniwala ni Isagani ukol sa kayang gawin ng tubig? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.

datapwat walang pagmamalabis sa paghitit nito. Tama ba ang . Isang kapusukang masasabi ang ginawang pangangatwiran ni Isagani kay Simoun na kilala pa naming malapit sa Kapitan-Heneral. bakit itinuturing itong salot ng lipunan? Ano sa palagay mo ang maidudulot nito sa kalusugan ng mga kabataan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Laganap na ang opyo noon pa mang panahon ng mga Kastila. Sa makabagong panahon.(5 puntos bawat isa) 1. Ipahayag ang sariling pananaw hinggil sa mga isyung napapaloob sa ating lipunan.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ III. Panuto: Isang implikasyon. Saang punto magkakatulad at nagkakasalungat ang mag kabataan noong panahon ni Rizal sa kasalukuyang panahon? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Ang mga kabataan noon at ngayon ay lipos ng mga pangarap.

bagkos ang ina ang nasunod sa naisin ng anak. paano mo sasabihin sa iyong magulang ang nais mo na hindi sila masasaktan o magagalit sa iyo? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ IV. _________________1. Binatang nakapag-aral ng medisina dahil sa sariling pagsisikap. Sino ang tinatawag nilang Kamahal-mahalang Itim? _________________4.ginawa ng binata? Kung ikaw si Isagani. Ilan taon na si Pari Florentino ng magdesisyon siyang mamahinga na at mamuhay nang tulad sa mga karaniwang mamamayan? _________________3. Ano ang tawag sa palapag ng bapor na ang magkabilang gilid nito ay bukas na tila pasilyo na sagad sa magkabilang dulo? _________________2. . Ilan taon si Pari Florentino ng payagan siya ng arsobispo na pangunahan ang pag-awit sa misa? _________________5. Tama ban a panghimasukan ng magulang ang kagustuhan ng mga anak? Kung ikaw si Pari Florentino. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. paano mo ihahayag ang iyong damdamin o pagsalungat na hindi ka lalabag sa mabuting asal? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Ang pagpapari ni Pari Florentino ay hindi niya kagustuhan. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Sino ang nagbigay ng isang bahay na maaaring gawing paaralan kung sakali na matutupad ang hangarin ng magkaibigang Basilio at Isagani? __________________6.

harapin ng magkaibigan sa pagpapatayo ng paaralan. makata mat katipan ni Paulita Gomez. __________________9. Magbigay ng tatlo lamang sa mga problemang maaaring _________________10. Laguna 800-0089 . Binatang may matayog na isipan. Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.__________________7. __________________8.

(3 puntos bawat isa). Pagmamalabis oEksaherasyon: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Florante M Pulutan Jr. 1. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Suriing mabuti ang bawat pangugusap. . Pagpapalit-saklaw o Sinekdoki: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I.Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Pagkatapos ay isulat sa patlang ang Uri ng Tayutay na ginamit dito. Pagsasatao o Personipikasyon: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Pagpapalit-tawag o Metonimi: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II.

_________________14. Mapayapa at maaliwalas na kapaligiran. _________________9. Bumaha ng pagkain sa isang pagdiriwang na dinaluhan ng magkaibigang Margie at Vangie. _________________5. animo’y tala sa kaningningan ang buong kamaynilaan. Nagkabali-bali ang buong katawan ng bata nang nahulog siya sa puno ng bayabas. III. Pansinin ang unang letra ng angkop na salita. . Matatayog ang mga (3)p_______________ rito. _________________6. Pangarap. kulay-luksa ang dahon ng mga halaman at masangsang ang amoy ng (5)p______________. inilalarawan ang isang (1) m___________________ at matinik na (2)g_________________na halos hindi nasisilayan ng araw. isakay mo ako sa iyong pakpak nang makamtan ko ang aking ninanasa. may mga ibong malungkot na (4) h______________. Napakagara ng kasuotan mo. Maraming ulo ang nagtatangkang lumitas sa mga problema ng bayan. Hinog na hinog nga ang mga pasalubong mong mangga. _________________4. matitinik ang bunga ng kahoy. _________________7. Naririnig kaya ng gobyerno ang mga piping hikbi ng mga kahabag-habag? _________________8. Sampung kamay ang sumaklololo sa kanilang kahirapan. hindi naman nababagay sa iyo. Gumagala roon ang mababangis na hayop tulad ng ahas at (6)t___________. Mistulang prinsesa kung kumilos si Malou. Waring porselana ang kutis ng kanyang dalagang kapitbahay dahil sa kaputian. kailan ka magaganap? _________________3. kalian pa kita makakamtam? _________________11. _________________15. Tagumpay. _________________10. Kung dumarating ang takipsilim. pero kay asim naman. Diwata ng kagandahan ang dalagang iyon. Maria Clara ang babaing iyan dahil sa kahinhinan. _________________13._________________1.Panuto: Punan ng wastong sagot ang bawat patlang upang mabuo ang buod ng mga binasang saknong. Sa bahaging ito. _________________12. _________________2.

_______________5.Ang nasasakupang lupa nito ay dinidilig ng isang(7)m_________________ na ilog. _______________1. at anang mga poeta ay hari sa impiyerno. IV. karaniwan ay malalaki at matutuwid. Anak sa ligaw ni Cinirro ang hari ng Chipre.Ito ang mabangis na diyosa ng mga hentil at ang katawan ay parang ibon na may mukhang dalaga.(3 puntos) Lumipas ang araw na lubhang matamis At walang natira kundi ang pag-ibig. Isa sa mga diyoses ng mga hentil. rehiyon ng Albanya at isa sa apat na ilog sa impiyerno. _______________2. Panuto: Ipaliwanag ang saknong na mababasa sa ibaba. _______________9. Sa gubat na iyon. Isang kahoy sa bundok. Hanggang sa libingan bangkay ko’y maiidlip. Tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib. Ito ang tinatawag na impiyerno. anak ni Cefisino at ni Lirope at sinisinta ng madlang nimpa. Isa sa mga diyosa ng gubat na may maganda at malamig na tinig. Saan matatagpuan ang gubat na mapanglaw na unang binanggit sa akda? V. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Ilog sa Ehipto. _______________3. _______________7. Ito ay iba pang katawagan sa araw na ginamit sa akdang Florante at Laura. _______________6. makikita pa rin ang kanyang matikas na (10)k____________________. Isang baguntaong sadyang ganda. nakatali sa isang punong higera ang isang lalaki na kaanyo nina Narciso at (8)a_________________. ang mga sanga’y paitaas nang lahat. at piñatay ng isang pangil. . _______________4. _______________8. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Bagamat nasa mukha niya ang (9)h________________. _______________10.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines .

Halaga ng Edukasyon 4. Bulaklak ng suha 5. Alamin ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama b. Paglalakbay ng binata sa iba’t ibang bansa. Anghel dela guwardiya c. Magpatayo ng bahay-paaralan . d. c. 1. Wastong pamumuhay d. b. Dalawin ang puntod c.” a. Maliligayang araw ng dalaga sa beateryo. a. a. Ang nagligtas kay Ibarra sa mga panganib na dinanas sa paglalakbay ay ang…………. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. bagay na di naiturosa iyo ng Inang Bayan. “Sumumpa akong kita’y mamahalin. Pagpapahalaga sa sarili b. a. Florante M Pulutan Jr. Pagsasabi ng katotohanan. 2. Sa pag-uulayaw nina Maria Clara at Ibarra ginugunita nila ang………. 3. Panuto: Piliin ang titik ng wastong kahulugan ng mga sumusunod na pahayag. Pagmamalabis sa pagsasalita. c. Bilugan ang tamang sagot. Pagpapaunlad sa Inang Bayan c. Pagtatalaga sa sarili sa kalooban ng Diyos. Dahong sambong b. kita’y paliligayahin maging ano man ang kapalarang loobin sa akin ng langit”. Alaala ni Maria Clara d. Ayusin ang kabuhayang naiwan ng ama d. “Dapat mong pag-aralan ang karunungan ng buhay. b.San Pablo City. Tapat na pag-ibig. Liham ng pamamaalam ng binata. Mga alaala ng kanilang kamusmusan. Si Ibarra ay pupunta sa San Diego upang…… a.. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. d.

( 2 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1. Pagkatapos. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito. gamitin ito sa sariling pangungusap.Pangungusap- _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ I I P M L A Pihikan 2. Pangungusap- _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ U NG N L A O T K 3. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ E A L E N P G K U L Nalulumbay Talipapa 4.II.

Saan inihalintulad ni Ibarra si Maria Clara ng ito’y tanungin kung siya ba ay kanyang nalimot? _________________4. Nais ni Kapitan Tiyago na dalhin si Maria Clara sa Malabon para doon magbakasyon. ni Maria. _________________7. Bakit balisa si Maria Clara? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ._____________________________________________________________________________ ____ A H S A I M N A H P Hinahagkis 5. _________________1. Tiyago at Tiya Isabel na pagbakasyunan ni Maria Clara. IV. Ibigay ang dalawang lugar na pinamimilian nina Kapitan _________________6. Pangungusap- __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ III. Ano ang tawag sa sisidlan na binuksan ni Ibarra kung sa niya itinago ang alaala ni Maria an isang dahon? _________________3. Ano ang tawag sa aklat na dala ni Tiya Isabel na balak niyang basahin habang nagmimisa? _________________8. Ano ang tawag sa dahong inilagay ni Maria Clara sa saklob ni Ibarra upang hindi sumakit ang ulo nito? _________________2. Ibigay ang dalawang Pintakasi na inalayan ng kandila ________________10. Ano ang pangalan ng santong hinagkan ni Maria ng marinig nito ang kanyang pangalan na itinatanong ni Ibarra? _________________5. (3 puntos bawat isa) 1.Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. ang tanong ilang araw ang binigay na palugit ni Kapitan Tiyagokay Maria bago si magtungo roon? _________________9. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan.Panuto: Sagutin ang bawat katanungan.

Bakit biglang lumuha si Ibarra habang binabasa ni Maria Clara ang sulat? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. 1.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Bakit nais ni Kapitan Tiyago na pagbakasyunin si Maria Clara sa ibang lalawigan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Isa-isahin ang mararangal na layunin ni Don Rafael sa pagpapadala niya kay Ibarra sa Europa.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Paano ginunita ng dalawang magsing-ibig ang kanilang nakaraan? Ano ang nagsilbing patunay na tapat at wagas ang bawat isa sa kanilang sumpaan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.

Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. Makalipas ang ilang taon.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ V. Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ . bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan.

Isulat sa . Kasalukuyang bilang ng populasyon ng mga Pilipino. Ibigay ang tatlong mahalagang bagay na kailangan kung ________________13. ________________15. tayo ay manghihikayat sa ibang tao. Ano ang tawag sa pitong malalaking bansa na patuloy sa pag-unlad ? ________________6.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Upang makapanirahan ng disente ang mga Pilipino. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Ilan lahat ang pulo sa buong Pilipinas? ________________9. Gaano kataas ang Mt. Ano ang kabuuang sukat ng Pilipinas? ________________3. Apo kung ito ay iyong iaalok sa mga dayuhan? ________________12. Ilan lahat ang rehiyon sa Pilipinas? ________________2. ________________1. Ilan taon tayong napasailalim sa kapangyarihan ng mga kastila? ________________8. Ilan lahat ang probinsya sa buong Pilipinas? Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:55 I. Ilang bahagdan sa kabuuang populasyon ng mga Pilipino ang nakakakuha ng pinakamalaking kita o may malaking sweldo? ________________10. ________________5. ________________4. Ilang kilometro ang layo ng Pilipinas sa Taiwan? ________________7. patlang ang inyong kasagutan. Florante M Pulutan Jr. magkano ang dapat kitain ng isang pamilya? ________________11. ________________14. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Ito ang tawag sa mga bansang mahihirap.

_____________9. Kahon-kahon ang tsokolateng dala ni Tiya Isabel ng umuwi siya mula sa Chicago. _____________5. Nakalagay sa maraming sako ang nakolektang bote ni Roberto. II. _____________6. ________________20. ngunit ngayon ay halos sentro na ng industriyalisasyon. ______________6. _____________10. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. ______________3.Ito ay nag-aanyaya sa mga taga-pook rural upang manirahan at maghanap buhay sa mga lungsod. Pagkatapos ay isulat patlang ang Uri ng Tayutay na ginamit dito. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. Binubuo ang ikatlong antas ng sampung mag-aaral. _____________1. _____________3. _______________1. .Panuto: Suriing mabuti ang bawat pangugusap. ______________9. _____________4. Walo ang pinakamaunlad na bansa sa daigdig. Ang Lungsod ng San Pablo ay binubuo ng 85 baranggay. ______________4.Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. ________________17. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. _____________2. _____________7. ______________7.________________16. Magbigay ng apat na lalawigan na sentro ng agrikultura ________________19. Basahing mabuti ang bawat pangugusap. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. _____________8. ______________5. Ang bawat isang pamilya sa lungsod ng Cavite ay binubuo ng tatlong miyembro. Pagkatapos ay isulat sa patlang ang Uri ng Pamilang na ginamit dito. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. _________________2. III. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan. Ang isang bigkis ng sitaw ngayon ay humigit-kumulang sa 50 piso. Kumikita ang isang tao sa Pilipinas ng P390. ______________8. ________________18. Ang pasko sa Pilipinas ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre ng libu-libong tao. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa malalaman mong ang katumbas ng isang dolyar sa bansang Pilipinas ay P43.

Panuto: Ibigay ang hinihingi ng pahayag sa ibaba.Panuto: Sagutin ang pahayag na nasa ibaba.______________10. Hakbang sa pagsulat ng Talambuhay Unang linya:________________________________________________________ Ikalawang linya:_____________________________________________________ Ikatlong linya:_______________________________________________________ Ikaapat na linya:_____________________________________________________ Ikalimang linya:_____________________________________________________ Ikaanim na linya:____________________________________________________ Ikapitong linya:______________________________________________________ Ikawalong linya:_____________________________________________________ Ikasiyam na linya:____________________________________________________ V. IV. Punan ng tamang kasagutan ang bawat patlang.(5 puntos) Sabihin kung anu-ano ang mga dahilan kung bakit ang Pilipinas ay isa sa mga bansang Third World at magbigay ng sariling reaksyon o pananaw ukol dito. Si Maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .

Pulutan Jr.name_________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Florante M.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Direction: Identify the kinds of soil and give the description of it. (4 points each) Grades : ______________ Date : ________________ No. Laguna 800-0089 Third Monthly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. 1. of Items : 35 I.

name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .name__________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.2.name_________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.

_______________3. _______________2. _______________6.5. _______________5. Write the answer in the space provided. A good soil must have the composition of: ______________7. It is the soil performed from underlying rocks.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. Important factors in giving proper growth to the plants. ______________8. _______________1. It helps to drain the excess water from the rain. . _______________4. Direction: Provide the correct answer to the following questions. It is formed from decaying organic matter in swamps. It is found from streams and lake. Too much of this can cause the roots to suffer from air lacking.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II.

III. (4 points each) First Day __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Second Day . _______________10. Direction: Give your observations regarding your own mini farm. The site must be near at you enables to manage it efficiency.______________9.

Third Day Fourth Day .

God Bless You! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.