Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 Unang Buwanang Pagsusulit Filipino

: Ikalimang Baitang Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40

I.Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan.
KTOANLUUNGL

____________1. Nababahala si Carlos dahil sa pagkakasakit ng kanyang ama. ASTAILGAN ____________2. Hind umimik ang ina nang marinig ang paliwanag ng anak. INTAMGUD ____________3. Maaga siyang sumapit sa tanggapan dahil walang gaanong trapik. AKTAYUM ____________4. Inalalayan niyang sumampa sa bus ang pasahero. HLAIMNAAM ____________5. Tunay niyang iniibig ang babaeng si Clara. II. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Isulat sa patlang ang tamang sagot. _________________1. Ano ang pangalan ng paaralan na pinapasukan nina Anthony, Rodel at Richmond? _________________2. Lipon ng salita o mga salita na may buong kahulugan. _________________3. Sa akdang “Ang Tunay na Kaibigan”sino ang batang nakilala ni Christine sa kanyang panaginip?

________________4. Lipon ng mga salita na may simuno at panaguri ngunit walang buong diwa. ________________5. Sa akdang “Ang Pitaka” ano ang pangalan ng batabg nawalan ng malay? ________________6. Ano ang tawag sa ayos ng pangungusap kung saan nauuna ang simuno kaysa sa panaguri? ________________7. Sino ang nagsabi kay Tanya na nawalis ng katulong ang kanyang pitaka, sa kwentong “Ang Pitaka” ________________8. Ano tawag sa ayos ng pangungusap kung saan ang panaguri ay nauuna sa simuno o paksa? ________________9. Ito ang bahaging pinag-uusapan sa loob ng isang pangungusap. ________________10. Sa kwentong “Mag-aaral Na Po Ako” ano ang pangalan ng paaralan na pinapasukan ni Robert Mijares? III. Panuto: (Basahin at unawaing mabuti) Gumuhit ng bilog kung ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos at nasa ayos na di-karaniwan ang pangungusap. sa loob ng naman kung

1. Nanginginig ang mga tinig ng batang lamig na lamig na nakasilong sa tabi ng tindahan. 2. Ang mga babae ay nagsigawan nang Makita ang kanilang idolong si Coco Martin. 3. Ninenerbyos siya sa maaaring kasapitan ng kanyang kaibigan.

4. Anak siya ng isang mayaman at kilalang tao sa ating lungsod.

5. Matamlay at walang kibo si Tanya sa loob ng silid-aralan pagkatapos nang nangyari kay Rika. IV. Panuto: Isulat ang FLORANTE kung sugnay na makapag-iisa ang mga salitang may salungguhit at PULUTAN naman kung sugnay na di-makapagiisa. ________________1. Para lalo kang tumalino, kumain ka ng masusustansyang pagkaintulad ng gulay at prutas. ________________2. Tanging ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanya subalit mahabang pag-aaral ang iyong kailangan gugulin. ___________________3. Sapagkat isa kang mabuting bata, ibibili kita ng bisekletang gustong gusto mo. ________________4. Masakit ang tiyan ni Baldo dahil kumain siya ng hilaw na mangga. ________________5. Tuwang –tuwa ang magkakapatid dahil simula na ng kanilang bakasyon. V.Panuto: Salungguhitan nang minsan ang payak na simuno at nang makalawa ang buong panaguri. (dalawang puntos bawat isa) 1. Ang sanggol ay sinuring mabuti ng doctor. 2. Tayo ang magdadala ng tulong sa mga biktima. 3. Tayo ay magkaisa para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. 4. Si Mang Rosendo ay tanyag na kusinero sa aming bayan. 5. Ang matalino ay nakatutulong nang malaki sa pag-unlad ng ating bayan. Panuto: Gawing karaniwan ang ayos ng pangungusap 1. Ang hinala kay Rika ay nabuo sa isipan niya. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Siya ay tunay na dangal ng kanyang mga magulang. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . Ang mga humahabol sa akin ay mga taong may masasamang loob at budhi. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Ang mga mag-aaral na nasa loob ng simbahan ay hindi mapigil sa kanilang kaingayan. Ang tunay na mapagmahal ay hindi marunong manakit nang kalooban ng ibang tao.3.

URAINSNL _______________1. ANNAAKGAPGAAP _______________2.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Unang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikanim na Baitang Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. NAAPAKM _______________5. ________________2. Florante M Pulutan Jr. . Napakapait para kay Marcos ang pagkasawi ng kanyang minamahal. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Nakapagpalubag ng loob ang pag-alalang ginawa ng matanda sa kanyang anak. Ayos ng pangungusap kung saan panaguri ang nauuna sa loob ng pangungusap. Ang malakas na tunog ng batingaw ang siyang nagdulot ng kalungkutan sa binata. MARDANAMNA _______________3. Lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tunog ng batingaw. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I. Ang dagok ng kasawian ni Marcos ang siyang nagpatibay sa kanyang paninindigan na harapin ang bagong bukas. Panuto: : Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan. IKTASKAAPNA _______________4. ________________1. II. Siya ang pangunahing tauhan sa akdang “Ang Gantipala ng Sakim” kung saan naging masama ang kanyang ugali at naging sakim sa kapwa.

Uri ng sugnay na ginagamit na panlarawan sa pangngalang sinusundan nito.Kahunan ang pangatnig na ginamit. ___________________4. ___________________6. Uri ng sugnay na may simuno at panaguri o pangungusap na may pangatnig sa unahan at bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng dahilan. ___________________8. ___________________7. III. Panuto: Salungguhitan nang minsan ang sugnay na makapag-iisa at makalawa ang sugnay na di-makapag-iisa sa pangungusap. Gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin.________________3. Ito ang pumapalit sa ngalan ng tao sa isang pangungusap. 2. Nakabundol ng bata ang jip kasi mabilis magpatakbo ang drayber. 1. IV. Lipon ng mga salitang may simuno at panaguri subalit hindi buo ang diwa. Sa kwentong “Kaibigan Nga Kaya?” sino ang batang may masamang balak kay Amanda upang ito ay mapahiya sa kanyang kaarawan ? ___________________5. medaling natuto ang mga mag-aaral. Sapagkat mahusay ang guro. 3. Dahil sa masakit ang ngipin niya. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa simuno ng pangungusap. ___________________10. ___________________9. Ito ang angbibigay ng kilos sa loob ng isang pangungusap. 5. Ang hinala kay Rika ay nabuo sa isipan niya. Nagwagi sa paligsahan si Ramil kaya Masaya ang mga magulang niya. hindi nakapasok sa paaralan si Shiela. Panuto: Gawing karaniwan ang ayos ng pangungusap 1. Ito ay isang anyo ng pananalita o tayutay na gumagamit ng tuwirang paghahambing sa dalawang pangngalang may isang pagkakahawig. 4.

Ang paaralan at ang tahanan ay nagtulong sa paghubog sa mga kabataan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Ang bawat paaralan ay magtatagumpay sa tulong ng mga magulang. Ang mga humahabol sa akin ay mga taong may masasamang loob at budhi. 5. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Miranda at Bb. Panuto: Salungguhitan nang minsan ang buong simuno at dalawang ulit naman ang buong panaguri. 2. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ V. Siya ay tunay na dangal ng kanyang mga magulang. Ang tunay na mapagmahal ay hindi marunong manakit nang kalooban ng ibang tao. Sina Gng. 3. Ang mga pagsusulit ay hindi naipasa ng mga mag-aaral. 1. Ang mga mag-aaral na nasa loob ng simbahan ay hindi mapigil sa kanilang kaingayan. 4.2. Viray ay magalang na nagpaliwanag ng mga nangyaring sitwasyon. Ibinigay ng mga guro ang resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! .

1. klase ____________6. daloy _____________3. Taglay IV. check = 8. 4. 5. section = 7. hilaw ____________7. newspaper = III. Kung walang natagpuan lagyan ng ekis sa patlang. ____________1. _____________1. 2. Sibol . pyesta ____________10. chocolate = 10. driver = 9. trambya _____________4. Gulong ___________6. trabaho ____________8. Panuto: Isalin at isulat sa baybay natin ang mga sumusunod na salitang banyaga pagkatapos bilugan ang kambal-katinig.II. Panuto: Isulat sa patlang ang salita na bubuo sa pares-minimal. saliw _____________5. maligoy ____________9.Panuto: Hanapin ang diptonggo sa loob ng salita at bilugan ito. suklay _____________2. 3. congress = trophy = block = jeep = group = 6.

_____________1. Salik V. Balat 2. Dali ___________7. Pare ____________5. kabayanan _____________2. at Pagtatambal. Bahay 4. Salitang-ugat 1. Bantas ____________3. Anak 5. Panuto: Bilugan ang salitang-ugat at isulat sa patlang ang panlapi na isinama sa salita. Gusot ___________10. paliguan _____________3. binayabas ____________5. sulatan ____________4. Sapad ___________8. Pistahan VI. Pag-uulit. Hika ____________4. Bukid Maylapi Inuulit Tambalan Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! .Bunga 3. Panuto: Bumuo ng ibat ibang salita mula sa salitang – ugat sa pamamagitan ng Paglalapi.____________2. Kawad ___________9.

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 55

I. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. (2 puntos bawat isa)
1. Pang- abay= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 2. Globalisasyon= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 3. Industriyalisasyon= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 4. Nasyonalismo= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 5. Pang –uri= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ ___

II. Panuto: Tukuyin kung anong uri ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap at salungguhitan ang salita/mga salitang nagpapatunay dito.
1. Tuwing Agosto ginaganap ang pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa alinsunod na rin sa Proklamasyon blg 186.______________________ 2. Namatay sa Mt. Manunggal, Cebu si dating Pangulong Ramon Magsaysay dahil sa pagbagsak ng eroplano. ______________________ 3. Mga dayuhan daw ang dahilan ng pagkasira ng kalikasan. ______________________ 4. Huwag mong sirain ang tiwala sayo ng iyong guro. _________________ 5.Totoong mahuhusay ang aming mga guro sa iba’t ibang aspekto. __________________ 6. Ipinaltok niya sa pader ang bote ng suka kaya ito nabasag. ______________________ 7. Nakita ang mga nabubulok na bangkay ng isang pamilya sa liblib na kagubatan._______________ 8. Ang bakal at dyaryo na ipinagbili ni Mang Jose ay halos umabot sa sampung kilo. _______________ 9. Siguro nga, hindi alam ng mga mag-aaral ang kapalit ng kamaliang kanilang ginawa. _________________ 10. Walang duda, si Roberto na ang mananalo sa paligsahan sa Pagbigkas ng Tula. ________________

III. A. Panuto: Magbigay ng limang uri lamang ng Modifikasyong Gamit ang mga Panuring ng Pangalan at bigyan ng isang halimbawa ang bawat isa. (2 puntos )
1._____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ___ 2._____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5. ____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___

B. Panuto: Magbigay ng limang salitang pananda sa Pang-ukol at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap.( 2 puntos bawat isa)
1._____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Panuto: Ibuod ang isang akdang ating tinalakay na pinamagatang “ Kalayaang Asyano Bunga ng Pagpupunyagi ng Nasyonalistiko”._____________________________________________________________________________ ___ 4. ____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ IV. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5.( 5 puntos ) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _______ .

___________1. The family should have at least two balanced meals every day.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 First Quarterly Examination T. Florante M Pulutan Jr. Protein – rich foods are advisable for growing children. ___________5.L. ___________2. ___________4. . Put your answer in the space provided. Body. of Items: 60 I. ___________3. The best milk for infants is breast milk from the mother. Eating more than what the body needs is better than not having enough of each kind of food.building food should be given to pregnant and nursing mothers. Direction: Write J if the statement is correct and P if the statement is incorrect. Grades : ______________ Date : ________________ No.E: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir.

___________6. UTNOIUNTRINERD=___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Eating with the family members fosters a happier and healthier home living. II. ( 3 points each ) 1. The most severe forms of PEM are kwashoorkoor and meresmus. ___________10. ___________8. ___________9. CAETU TNOIRIUNTAML=__________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. Eat your meals not on time and in the company of your family. Pack lunch is the best way to insure nutrition and safe food for the family. A person who wants to improve his health should not eat balanced food. IROORKKWSHA =_______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. TNOIRIUNT=______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. ___________7. ASSUMMRA=______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5.

Enumeration: Enumerate the following A. 6. 4. 11. Kinds of Protein Energy Malnutrition 1. 5. 8. Characteristics of a child with Kwashiorkor 1. 2. D. 2. . 3.IV. Symptoms of Malnutrition 1. 5. 7 B. 2. 4. E. Characteristics of a Well-Nourished and Healthy Person 1. 12. 9. 6. 10. 7. 3. 2. 3.

God Bless You!

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 First Quarterly Examination MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Florante M Pulutan Jr. Grades : ______________ Date : ________________ No. of Items : 45

I. Direction: Identify the following Physical Activities and tell where it belongs:{ Muscular Test, Flexibility Test, or Cardio-Respiratory Test} Write the word in the space provided before the number. _______________________1. 1- kilometer run- walk
___________________________2. Partial Curl- Ups ___________________________3. Standing Long Jump ___________________________4. Sit – Ups ___________________________5. Sit – and – Reach ___________________________6. Right Angel Push – Ups ___________________________7. 40 –meter Sprint

___________________________8. Shoulder Stretch ___________________________9. Basketball Pass ___________________________10. Trunk Lift

II. Direction: Provide the correct answer to the following questions. Write the answer in the space provided. _____________1. What is the formula in taking your BMI
________________2. What Physical Fitness Test serves as basis to measure a person’s body height? ________________3. What Physical Fitness Test measures speed? ________________4. What kind of test can assess the strength of the abdominal muscles? ________________5. What is the average score for partial curl-ups for boys and girls? ________________6. What kind of Physical Fitness Test can help you in determining your endurance level? _____________7. In trunk lifting, what equipment is needed to measure the height of your chin? _____________8. What is the initial pulse rate of an individual per minute? _____________9. If you will engage in weight training, how many minutes is needed to do the warn up and stretching? ____________10. What equipment should be used to time your performance?

III. Direction: Arrange the scrambled letters and match them with their classification. Write the answer in the space provided. DOBY SAMS DIXEN ITS DAN CHARE, HOLUDERSCHERTTS NOE TREKIMOLE URN- KLAW ABTLEBALKS SPAS APTRAIL CRUL - PUS
1. This test will helps you to determine your endurance level._______________________ 2. One way of measuring the strength of your upper body._________________________ 3. These are test for flexibility fitness.__________________________________________ 4. This test will help you to determine if your abdominal muscles are strong enough. __________________________ 5. Determinants of Nutritional Fitness. ____________________

IV. Direction: Determine the BMI of the following and state its standard.
1. W =31 H =1.40 m 6. W = 43 H = 1.22 cm

2. H = 40 W = 156 cm 3. W = 37 H = 150 cm 4. W = 28 H = 111cm 5. W = 32 H = 181 cm

7. W = 31.50 H = 171 cm 8. W = 28 H = 127cm 9. W = 24 H = 200 cm 10. W = 36 H = 141 cm

V. Enumeration: Enumerate the following question.
A. Give the 4 factors that are needed in doing exercise. 1. 2. 3. 4.

B. Give at least 6 benefits in doing exercise. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

of Items : 45 I. _______________________1. Direction: Identify the following Physical Activities and tell were it belongs to Muscular Test. Laguna 800-0089 First Quarterly Examination MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Write the word in the space provided before the answer. or Cardio-Respiratory Test.God bless You!!! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. 40 –meter Sprint .walk ___________________________2. 1. Flexibility Test. Florante M Pulutan Jr. Sit – Ups ___________________________5.Ups ___________________________3. Standing Long Jump ___________________________4.kilometer run. Right Angel Push – Ups ___________________________7. Partial Curl. Grades : ______________ Date : ________________ No. Sit – and – Reach ___________________________6.

____________3. at sa isang tiyak na panahon. Isulat sa patlang ang tamang sagot. ____________5. Basketball Pass ___________________________10.___________________________8. ____________10. Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Siya ang may akda ng isang dulang pampelikula na pinamagatang “ Jaguar” ____________2. Trunk Lift Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Ito’y nakasulat na bersyon ng mga salitang dapat sabihin ng mga tauhan sa isang palabas. Siya ang sumulat ng “ Walang Panginoon” gamit ang kanyang mahusay na kamay at malikot na pag-iisip. ____________8. Ang diin ng pagkakasulat ay nasa mga pangyayari sa nobela. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Ang nobelang ito’y nagsasalaysay ng mga pangyayari may kaugnayan sa kasaysayan ng bayan. ____________4. Ito ay naglalarawan ng tiyak na karanasan ng tao na buong sining na hinuhubog at isinalaysay ng manunulat. __________1. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 55 I. Florante M Pulutan Jr. Binibigyan diin sa uri ng nobelang ito ay ang mga layunin ng may akda. Binibigyan diin sa nobelang ito ang katauhan ng pangunahing tauhan sa akda. ____________9. ____________7. ____________6. Shoulder Stretch ___________________________9. Nasusukat ang kahalagahan ng isang akda kung ito ay nagpapagalaw at nagpapainog ng guniguni ng bumabasa at nagpapagana sa imahinasyon nito. Ang isang akda ay magiging efektibo kung ito ay sumasalamin sa lipunan. . tao.

_____13. Maestro Justiniano A. Isulat ang titik ng sagot sa patlang. _____19. Pangalan ng ama ni Paciano _____17. Don Domingo Lamco d. _____7. 1882 p. Kahulugan ng salitang “Gat” _____4. Padre Rufino Collantes q. _____9. Mayo 3. e. _____20. Ilan taon si Rizal ng isulat niya ang tulang “ Sa Aking mga Kababata” _____10.Unibersidad kung saan tinapos ni Jose ang Filosofia y Letras at medisina. Taon kung kelan si Jose tumungong Espanya lulan ng Bapor Salvadora. Taon kung kelan bininyagan si Pepe. _____16. Lolo ni Saturnina na ama ng kanyang ina. Hunyo 10. _____12. Hanay B a. walong taon h. 1861 b. Siya ang nagbinyag kay Pepe. 9 na taon k.Jose rizal _____2. Anong taon pumasa si Jose sa pagsusulit sa San Juan de Letran. Hunyo 19. Soledad n. 1849 o. Siya ang ninong ni Gat.II. UST i. Laguna m. _____18. Maestro Juancho f. _____6.galang . kagalang . Ilan taon siya nang pag-aralin sa Biñan Laguna _____11.Unibersidad Central de Madrid t. Don Lorenso Alonso l.Siya ang naging guro ni Rizal na magaling magpairal ng disiplina. Pang-ilan sa magkakapatid si Rizal? _____8. Bunsong kapatid ni Saturnina. 1861 c. _____5. Unibersidad kung saan pumasok si Jose ng medisina. Ninuno o ama ni Don Francisco. _____14. Pari Paedro Casañas r. pitong taon j. Calamba. Taon kung kelan ipinanganak Cruz Si Dr. Panuto: Piliin ang tamang salita sa Hanay B na siyang kasagutan sa Hanay A. Siya ang nagturo kay Pepe na magpinta na siyang biyenan ni Maestro Justiniano. Jose Rizal. 1872 g. Hunyo 22. Taon kung kelan pinairal ang batas patungkol sa apelyido _____3. _____15. Don Francisco Mercado Rizal s.Lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Lucia. Hanay A _____1.

2. ( 2 puntos bawat isa ) 1.Ibigay ang apat (4) na Kalikasan ng Panitikan at ipaliwanag ang bawat isa. ______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4._______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. Panuto: Magbigay ng mga Karapatang Pantao na nalabag o natapakan sa akdang “Walang Panginoon” . ._______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2. Karapatang Pantao na Nawala 1. 5.III. 3.Isulat sa loob ng kahon ang inyong kasagutan. ______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ IV. 4.

(5 puntos) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ VII. Panuto: Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng salitang nasa ibaba.V. Panuto: Isulat ang tulang may limang taludtod na inyong tinandaan na may pamagat na “Gabay sa Pag-unlad ng Aking Pagkatao”. (2 puntos) A. Panuto: Ibuod ang Akdang Pampanitikan na pinamagatang “Walang Panginoon”gamit ang inyong sariling kaparaanan sa pagsulat. Iskrip _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . (5 puntos ) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ VI.

Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Marka: ______________ Antas: ______________________ Petsa: _______________ G. Nakapagpalubag ng loob ang pag-alalang ginawa ng matanda sa kanyang anak. Florante M Pulutan Jr. Ang dagok ng kasawian ni Marcos ang siyang nagpatibay sa kanyang paninindigan na harapin ang bagong bukas. MARDANAMNA _______________3. Napakapait para kay Marcos ang pagkasawi ng kanyang minamahal. Ang malakas na tunog ng batingaw ang siyang nagdulot ng kalungkutan sa binata. URAINSNL _______________1. ANNAAKGAPGAAP _______________2. . IKTASKAAPNA _______________4. Lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tunog ng batingaw.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Kabuuang Bilang: 55 I. NAAPAKM _______________5. Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan.

Anong taon pumasa si Jose sa pagsusulit sa San Juan de Letran. Siya ang nagbinyag kay Pepe. Siya ang ninong ni Gat. Bunsong kapatid ni Saturnina. Siya ang nagpairal ng batas patungkol sa apelyido. Taon kung kelan ipinanganak si Dr. _______________26. _______________3. Lolo ni Saturnina na ama ng kanyang ina. _______________15. _______________22. _______________1. Kahulugan ng salitang “Gat” _______________4. Ilan taon si Rizal ng isulat niya ang tulang “ Sa Aking mga Kababata” _______________10.Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. _______________23.Lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Lucia. Ilang taon at ilang buwang nakulong si Donya Teodora? _______________25. _______________29. Pangalan ng ama ni Paciano _______________17. _______________18. _______________20. _______________9.Jose rizal _______________2.Siya ang naging guro ni Rizal na magaling magpairal ng disiplina. _______________21. Salitang pinagmulan ng apelyidong “Rizal” _______________27. _______________14. Pang-ilan sa magkakapatid si Rizal? _______________8. _______________24. _______________12. Ninuno o ama ni Don Francisco. Barkong Pranses na sinakyan ni Rizal patungong Europa. Siya ang nagturo kay Pepe na magpinta na siyang biyenan ni Maestro Justiniano. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan.Unibersidad kung saan tinapos ni Jose ang Filosofia Y Letras at medisina. Taon kung kelan pinairal ang batas patungkol sa apelyido. Jose Rizal. _______________16. Tao na tumulong upang makapagpatala si Jose at makapasok sa Ateneo.II. _______________19. _______________6. Samahan ng mga mag-aaral at kabataan na may hangaring makabayan. _______________7. _______________13. Halaga ng perang ipinabaon ni Paciano kay Jose ng magtungo sa ibang bansa. Taon kung kelan bininyagan si Pepe.Sinong kaibigan ni Jose ang tumulong sa kanya upang makabili ng ticket sa barkong SS Salvadora papuntang Espanya? III. Unibersidad kung saan pumasok si Jose ng medisina. Ilan taon siya nang pag-aralin sa Biñan Laguna _______________11. Ano sa salitang Ingles ang tulang “A La Juventud Filipina”? _______________30. at taon kung kelan lumulan si Pepe patungong Espanya. _______________28. _______________5. Kahulugan ng apelyidong “Mercado”. (5 puntos ) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . araw. Panuto: Ibuod ang Akdang Pampanitikan na pinamagatang “Walang Panginoon”gamit ang inyong sariling kaparaanan sa pagsulat. Buwan.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ VI.Isulat sa loob ng kahon ang inyong kasagutan. 4. Panuto: Magbigay ng mga Karapatang Pantao na nalabag o natapakan sa akdang “Walang Panginoon” . “Kapag pinaltok ka ng bato.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ .” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2.(2 puntos bawat isa) 1. “Ang sakit ng kalingkingan. 2. Panuto: Ipaliwanag o bigyang kahulugan ang mga sumusunod na piling pahayag o talinghaga. paltukin mo ng tinapay. 3. ramdam ng buong katawan. V. 5. Karapatang Pantao na Nawala 1.

3. “Walang mang-aapi kung walang nagpapaalipin. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Buena dias= _____________________________________________________________ Como esta?=_____________________________________________________________ No hablo español=________________________________________________________ Soy turista=______________________________________________________________ Estoy perdido=___________________________________________________________ Tengo sed=______________________________________________________________ De donde es usted=________________________________________________________ Hasta lavista=____________________________________________________________ Buena suerte=____________________________________________________________ .”Ang lahat ng tao.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. “Ang katapat ng langit ay pusalian. kahit hindi magkakulay. ay sadyang magkapantay. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Panuto: Isalin sa Wikang Filipino ang mga sumusunod na banyagang pahayag. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4. Florante M Pulutan Jr.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5.

Can you help me? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 3.10) Que es eso?=_____________________________________________________________ II. Take me to the beach. Panuto: Ang banyagang pahayag sa ibaba ay nangangailangan na isalin sa Wikang Espanyol. 4. (2 puntos bawat isa) 1. 6. 5. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 4. Where is the phone? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ . I need more money. 7. Panuto: Isalin ang bawat pahayag sa Wikang Ingles at Wikang Espanyol. 8. 9. Sa bahaging ito. Pahayag 1. Pakisuyo Ano iyon? Gaano katagal? Kita tayo mamaya Nagsasalita ako ng konting Espanyol MakikiulitPaano? Sino yan? Tulong Kailangan ko Ingles Espanyol III. susubukan ang inyong kagalingan sa pagsasalin ng Wikang Banyaga. 2. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 2. 3.

Ano iyon? 2.5. Panuto: Isalin ang bawat pahayag sa Wikang Espanyolat Wikang Ingles.Pakisuyo Espanyol Ingles . Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Pahayag 1. Florante M Pulutan Jr. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. It was nice to meet you.

susubukan ang inyong kagalingan sa pagsasalin ng Wikang Banyaga.I need more money __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 3. Where is the phone? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 4. Panuto: Isalin sa Wikang Filipino ang mga sumusunod na banyagang pahayag. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 5.It was nice to meet you.Paano? 7 Makikiulit 8. Take me to the beach. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ III. (2 puntos bawat isa) 1.Nagsasalita ako ng konting Espanyol 6. Kailangan ko 10 Tulong. Panuto: Ang banyagang pahayag sa ibaba ay nangangailangan na isalin sa Wikang Espanyol.Sino yan? 9. Can you help me? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 2. .Kita tayo mamaya 4. Gaano katagal? 5.3. Sa bahaging ito. II.

Como esta?=___________________________________________________________ 3.Tengo sed=____________________________________________________________ 7.No hablo español=_______________________________________________________ 4. Florante M Pulutan Jr. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Isulat sa patlang ang iyong kasagutan. .Buena dias= ___________________________________________________________ 2.Hasta lavista=__________________________________________________________ 9.1.Buena suerte=__________________________________________________________ 10.De donde es usted=______________________________________________________ 8. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng pahayag o katanungan.perdido=_________________________________________________________ 6. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 35 I.Que es eso?=__________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.Soy turista=____________________________________________________________ Estoy 5.

Anong siglo dinala ng mga kastila sa Pilipinas ang tulang romansa? _____________3. Pasalaysay b. Ito ay hindi nagtataglay ng sukat at tugma. 2. B. ______7. Apat na Uri ng Patulaan . Paano binibigkas ang isang korido? II.Tulang nagsasabi ng kwento ______4. _____________2. Tulang Pangkalikasan e.pili at maayos _____3. Ilang pantig sa bawat taludtod meron ang isang awit. Free verse i. Ilang pantig sa bawat taludtod meron sa isang korido? _____________10._____________1. Tulang nagsasaad ng kabayanihan ______6. Saan nagmula o nanggaling ang salitang korido? _____________8. Dalawang Uri ng Tulang Pasalaysay Ayon sa kayarian. Nagpapahayag ng diwa sa mga salitang piling. Tugma g. Liriko III. Hanay A _____1. ______10. ______9. 1. _____________4. Bilang ng bawat pantig sa bawat taludtod Hanay B a. Ang huling pantig ng pares na salita ay kapwa Nagtatapos sa katinig. Ano ang himig na tinataglay ng isang awit? _____________5. Ang huling pantig ng pares na salita ay kapwa nagtatapos sa patinig. h. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. Ano ang dalawang salita na nagbigay kahulugan sa salitang korido? _____________9.Tugmaan sa Patinig d. Nagsasaad ng damdaming nais ipahiwatig ng makata ______5. Sukat c. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Ang huling pantig ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Anong akda ang nagsilbing inspirasyon ni gat. Tugmaan sa katinig J. Panuto: Hanapin ang tamang kasagutan sa Hanay B na siyang sagot sa Hanay A. Ano ang kahulugan ng salitang “GAT” na idinurogsong sa pangalan ng tao? _____________7. Epiko f. Tulang tungkol sa daigdig o kalikasan ______2. A. Jose Rizal upang isulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo? _____________6. Tula ______8. Ito ay isang uri ng tulang salaysay na nakilala sa tawag na tulang romansa.

4. Florante M Pulutan Jr. 4. 3. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng mga pahayag o katanungan. 1. 2. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. 2.1. IV. Isulat sa patlang ang inyong katanungan. 3. C. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 35 I. Apat na Elemento ng Makabuluhang Tula. . Panuto: (Sanaysay) Sagutin at ipaliwanag ang katanungang ito “Ano ang tunay na layunin ni Balagtas sa pagsulat ng Florante at Laura?”(5 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

Ang makabagong konsepto ng pananakop ng mga dayuhan ay tinatawag na ano? ___________________9. ____________6. ____________10. Kailangan ng bawat Pilipino ang pagkakaisa sapagkat ito ang magbubuklod sa atin upang tayo ay maging maunlad at produktibong bansa. Hugnayan at Langkapan. Ito ay nagbabahagi ng mga pangunahin at mahahalagang detalye ng mga pangyayari. Anong mga kasabihan ang nagpapatunay na anumang bansa. Sekretong sahog na pampasarap sa isang resipe ng pag-unlad. Naging bunga ng di-makatwirang pang-aagaw ng kalayaan at sa karapatan ng mga Pilipino. ____________3. ___________________8. ___________________7. May magaganda rin naidulot ang mga dayuhan subalit huwag natin kalimutan ang ating sariling kinagisnan. gaya ng tao. ____________2. ay walang kumpletong kayamana? ___________________5. Si Hannah ay isang dalagang Pilipina. II. Isulat sa patlang ang inyong napiling kasagutan. ___________________10. ___________________3 _____________________4. Panuto: Kilalanin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay Payak. ____________7. Ang kahapon ay hindi na maaaring ibalik pang muli. Aray!!! III. Si Ronjie at Junnifer ay masiglang naglaro sa bakuran. Tambalan.________________1. __________1. Ang bansang walang kasing-ganda at kasingkulay ang kabihasnan na luklukan ng ating mithiin at mga pangarap. Tawag sa dayuhang kalakal at pagtangkilik sa produkto ng ibang bansa. ____________5. Magiging masigla ang buong pamayanan kapag ang bawat tao sa lipunan ay nagtutulungan at nakikiisa sa bawat proyekto ng pinuno. Ipinagmamalaki ko ang lahat ng mga Pilipino. Panuto: (Identifikasyon) Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. ___________________6. ____________8. Masaganang labanan at pantay na kompetisyon ng bawat negosyante. Makabago na nga ang panahon ngunit buhay na buhay pa rin ang kulturang Pilipino. ____________4. Ang susi sa pag-unlad ng bansa ay hindi lang ako bagkos ang bawat Pilipino ngunit kung walang makikiisa walang magiging magandang resulta sapagkat ang bawat isa ay mahalaga. ___________________2. Tawag sa lumang paraan ng pagpapalitan ng mga kalakal kahit na hindi gaanong eksakto ang katumbas. ____________9. .

2. 4. 4. 3. 2. 1. Direction: Match Column A with Column B. Magbigay ng Apat na pangtnig o palatandaan na ginagamit sa Hugnayang Pangungusap.A. Magbigay ng tatlong pangatnig o palatandaan na ginagamit sa Tambalang Pangungusap. Write the letter corresponding to the correct answer in the space provided before each number. 4. Florante M Pulutan Jr. 3. 1. 3. 2. B. C. Apat na Uri ng Pangungusap Ayon sa Layon. Grades : ______________ Date : ________________ No. . 2. 3. 1. Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Apat na Uri ng Pangungusap ayon sa Balangkas 1. D. Laguna 800-0089 Second Monthly Test MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. of Items : 35 I.

free arm d. A. Size of the rectangular wooden table. racket hand grip e.What is the size of the end lines? _____________4. What is the color of the ball? _____________10. single match f. Table tennis is also called what? _____________6. A forceful stroke with the use of racket _____7. mixed doubles II. server c. What is the four equipment use in Table Tennis game? 1. A rally of which the result awards a score _____4. Chinese grip i. Refers to the hold on the racket _____3. . 4. 3. How many sides should the table is divided? _____________7. drive h. Played by one player opposite another player _____5. What is the size of the side lines? _____________5. 4. Give the eight common terms used in the table tennis game. This kind of grip is common among the Chinese that is why it is also called what? _____6. _____8. And ________m wide 2. 2.Column A ____1. 2. point g. 6. B. Played by a pair composed of a male and female player. A player about to strike the ball first to start the rally _____10. The net should extend in how many centimeter in sidelines? _____________8. Direction: Provide the correct answer to the following statements. What is the weight of the table tennis ball? _____________9. _____________3. 5. The hand holding the racket _____9. What is the measurement of the net from the table surface? III. ball in play b. _______m long 1. Ball in action Column B a. 3. Enumeration: Enumerate the following question. Arm of the free hand ____2. 1. Write the answer in the space provided.

Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:55 I. What is the objective of the game table tennis? (3 points) _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________ God bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. 8.7. (2 puntos bawat isa) . Panuto: Ipakilala ang mga sumusunod na tauhan sa NOLI ME TANGERE. Gamit ang sarili ninyong pagkakilanlan. Florante M Pulutan Jr. C. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.

_______________1. Sino ang tinutukoy ni Ibarra na pinakamahalagang hiyas ng kanyang lupain? ________________8. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng mga pahayag o katanungan. ________________9. Siya ang maginoong nakabarong tagalog na may mga butones na brilyante sa putsera na naninirahan sat undo. Siya ang naniko sa isang kadeteng sinamang palad na mapadait sa kanya at buti na lang ito ay pinalampas ng biktima. _______________5. sino ang nagbukas ng usapan patungkol kay Crisostomo? . Pari Damaso_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. Sinong militar ang napaiyak ng makausap ito ni Ibarra? ________________7. Sino ang nagsabi sa mga panauhin na handa na ang hapunan? ________________10. Kapitan Tyago_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. Donya Victorina_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5. Don Rafael Ibarra_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ II. ________________11. Isulat sa patlang ang inyongkasagutan. Siya ang asawa ng babaeng nagpapanggap na isang tunay na kastila. Ano ang tunay at buong pangalan ni Kapitan Tyago? _______________2. Habang nasa hapag-kainan.1. Ano ang buong pangalan ng taong iniibig na Maria Clara? ________________6. Crisostomo Ibarra_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2. Sino ang matandang pinsan ni Kapitan Tiyago? _______________4. Saan inihalintulad ang balitang mabilis na kumalat sa buong lugar? _______________3.

c. maunlad ang pag-iisip.Pumunta sa ibang bansa si Ibarra upang a. Panuto: Piliin ang titik ng wastong sagot. may bukas na pag-iisip. c. c. ________________19. walang pinag-aralan. b. pangangailangan ng sitwasyon. Sino ang nagwika nito “Binata. may pagmamalasakit. pagtatakip sa kanyang pagkapahiya. hindi sanay dumalo sa mga kasayahan. Binatang nag-aral sa Europa. ________________15. ________________13. c. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama”. Ang pagsasabi ni Pari Damaso na hindi niya naging kaibigan kailanman si Don Rafael ay nangangahulugang ang prayle ay a. mga mangmang. d. Isang taong mangangalakal ng taga-tondo. d. c. . ________________16. kapangyarihan ng kura at kislap ng talino ng binata. mag-iingat kayo. d. d. pagsasagawa ng kanyang natutuhan. Ang pagiging kimi at mahiyain ng mga Pilipina noong araw ay nangangahulugang sila ay a. pagpasok sa kanilang bayan ng isang kanluraning kaugalian. 4. c. c. kalupitan ng katandaan at kahinahunan ng kabataan. magulo ang kanyang isip. magliwaliw. 7. d. ________________17. 2. 5.________________12. b. may kimkim nag alit kay Don Rafael. d. hindi marunong magpahalaga sa pagkakaibigan. Makikita sa pagkilos at pagsasalita ni Ibarra na siya ay a. ________________20. may ambisyon sa buhay. b. ________________18. Ang pangyayaring namagitan kina Pari Damaso at Ibarra sa hapunan ay nagpapahiwatig ng a. masigla’t malusog. may kagandahang-asal. Nakainggitan nang labis ni Pari Damaso dahil sa yaman nito kaya nataguriang isang erehe. Bansag sa mga taong kumakalaban sa pamahalaan. 3. Bansag sa taong hindi nangungumpisal at kalaban ng simbahan. umiiwas sa gulo. maglakbay. Bilugan ang napiling titik. b. walang pagkukunwari. Lugar kung saan ginagamot ang mga taong napinsala o may sakit. 1. 6. nagsasabi ng toto. Ang ginawang pagpapakilala ni Ibarra sa sarili sa kaginoohan ay a. samaan ng loob at gantihan. b. Si Crisostomo Ibarra ay sagisag ng kabataang a. magpakadalubhasa. lalong magpayaman. III. malayang pagpapahayagng isipan at damdamin. b. Ano ang tunay na ikinamatay ng artilyero? ________________14. b. Isang kurang pransiskano na napalipat ng ibang parokya matapos maglingkod nang matagal sa San Diego.

nagpapalapad ng papel kay Ibarra. pakikipag-away sa tenyente ng guwaedia sibil. c. b. d. pagmamalupit sa mga mamamayan sa naturang bayan. b. matalinong pagtutunggali ng dalawang panig. ugnayan ng mga Pilipino at kastila. kapangyarihan ng simbahan at kahinaan ng pamahalaan. masamang paring naparito sa Pilipinas. d. ang nobela ay nagsisimula sa isang pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiyago upang ipakita ang a. ( 5 puntos bawat isa) . c. pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa Pilipinas. karupukang pantao ng mga alagad ng simbahan. 11. c. c. c. paghihiwalay ng mga babae at lalaki sa umpukan. paglapastangan sa bangkay ng isang maginoong tao. Isang magandang kaugaliang mapapansin sa mga panauhin ang a. 10. b. kahambugan ng mga prayle. Si mPari Damaso ay sagisag ng a. atas ng kagandahang-asal. d. Si Pari Damaso ay inalis sa pagkukura sa bayan ng San Diego bilang kaparusahan sa a. iba’t ibang uri ng mga tao sa Maynila. mga taong may mapangahas na layunin. di niya pagkilala sa kinatawan ng hari sa Espanya.d. nais niyang makipagkaibigan kay Ibarra. d. d. c. IV. kawalan ng paggalang sa may handa. d. d. pagtatakip sa sariling kapintasan. b. b. 15. masamang ugnayan ng simbahan at pamahalaan. pangangalakal at makabagong isipan. 14. hindi pagsasalita ng mga babae. 9. Ang pagsasabi ni Padre Damaso na mangmang at pabaya ang mga indiyo ay nangangahulugan ng a. hindi lahat ng mga kastila ay masasama. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod na pahayag ayon sa iyong pagkaunawa. c. Ang bahay ni Kapitan Tiyago ay katulad ng Pilipinas na bukas para sa lahat ngunit sarado sa a. Ang ikinilos ni Tenyente Guevarra kay Ibarra ay nangangahulugang a. lubos na pagkilala ng mga pari sa mga indiyo b. 8. c. mga impluwensya ng makabagong kabihasnan. palamuti lamang sa mga handaan. 13. b. pagtatakip sa bibig kapag nagsasalita. d. katapatan sa hari ng Espanya. walang takot sa pagsasabi ng katotohanan. Ang sagutan nina Pari Damaso at Tenyente Guevarra ay nagpapakita ng a. 12. b. masasamang hilig ng mga Pilipino. pag-akay sa mga tao sa tuwid na landas. paghalik sa kamay ng may handa. mga taong mapagsamantala.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ 2. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ PAGPALAIN KAYO NG AMANG LUMIKHA! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ Marka: ______________ Petsa: _______________ .sabi ni Kapitan Tiyago.1. “Maligayang pagdating! Nawa’y higit kayong maging mapalad sa inyong ama na isa sa mga nakilala kong Pilipino na lalong marangal at higit na karapat-dapat maging anak ng lupaing ito” ayon kay Tenyente Guevarra. “Si Luculo ay hindi kumakain sa bahay ni Luculo”.

Sana ay hindi ka mahumaling sa ganda ng puno. a. leproso d. pita c. a. napahulog d. napadala b. a. layon b. himala b. nanalangin c. pagod d. Yumao si Don Pedro na ang nasa hagap ay matahak ang kabundukan.nag-alanganin b. a. serpyente c. karamdaman d.inalagaan _________5. balak b. napilitan d. tinantang _________11. naidlip d. Kabuuang Bilang:55 I. piedras _________14. sabwatan c. naghugos _________9. 1. Florante M Pulutan Jr. matanda b. puno c. galak d. mataas d. Iyon ang tirahan ng Adarnang kanyang pakay. napaakay d. hiling d. maakit . lakbay d. asam 6. Panuto: Aling salita sa kalipunan ang hindi kabilang sa pangkat? Titik lamang ng salita ang gamiting panugon at isulat sa patlang. salaghati II. a. halaman d. ginising d. a. pinagyaman c. hangad 3. ermitanyo _________4. hinulog d. kahoy b. isipan d. mabaliw c. alaal b. napahabag d. a. umibig 7. hinila c. a. kristal _________10. Napakalara si Don Juan sa Mahal na Birhen. manhid 4. malaki c. madahon 5. pangamba c. alala c. kobra _________2. a. oso d. tae c. salamin c. a. engkantado c. mahika _________7. a. patay c. a. a. kalat d. lobo _________8. bubog b. pakana _________6. tumutol 2. Ang puno ay mayamungmong. agimat c. Si Don Pedro’y tumalima sa utos ng Haring Fernando. ginamot b. Panuto: Piliin ang pinakakasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap sa mga nasa ibabang may titik. malasing b. Titik lamang ang gamiting panagot. lumbay b. sumunod c. a. damayan d. pakay b. gusto c. ulupong b. nakatulog b. masakit b. agam-agam b. lungkot c. bagabag _________15. bang-aw c. sawang bitin d. hiyas d. a. a. a. layon _________12. a. kumapit b. a. ipot _________3. walang dahon b. aso b. kababalaghan d. _________1.G. a. binatak b. bumaba c. dumi b. Katawan ni Don Pedro ay pata na. nahimbing c. napapikit _________13. a.

__________________11. mapagpasyahan c.8. nagkasarinlan c. Sa itaas na sila nagniig. __________________15. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng bawat katanungan o pahayag. nawala sa sarili c. Punong mahiwaga kung saan tumatahan ang ibong mahiwaga. naengkanto 9. (3 puntos bawat isa) 1. a. nagtalo d. matiyak 10. Ano ang buong pangalan ng dilag na napangasawa ni Balagtas? __________________10. a. __________________6. Magsabi ka ng pakay mo at nang aking malining.“Ako’y iyong kahabagan. nakatiyak b. Sa anong mamahaling hiyas inihalintulad ang mahiwagang puno? __________________4. sino ang pumatay sa bunso nitong anak? __________________5. Parang natiyanak si Don Juan. Sino ang taong tumulong kay Don Jaun upang makuha ang inaasamasam? __________________14. nagkainam b. nang aking ding matagalan itong matarik na daan. Anong mahiwagang bagay ang ginamit ni Don Juan upang magbalik sa pagiging tao ang kanyang dalawang magkapatid. Saang bagay inihalintulad ni Don Juan ang Ibong Adarna ng unang magpalit ito ng damit. Ilang taon nang hindi bumabalik sina Don Pedro at Don Diego? __________________7. Isulat sa patlang ang kasagutan. nag-usap d. __________________13. Ayon sa panaginip ng hari. mapag-aralan III. Anong bagay ang kanyang gagamitn upang hindi makaalpas ang Adarna. Birheng kalinis-linisan. Sino ang unang inibig ni Kiko? __________________8. malinis b. namatanda d. Panuto: Ipaliwanag ang bawat saknong. Ilang beses nagpapalit ng magarang damit ang Ibong Adarna? __________________3. Saang nagmulang lugar ang napangasawa ni Francisco. Ilang buwan binagtas ni Don Pedro ang kaparangan? __________________2. a. Ilan lahat ang naging anak ni Kiko? __________________12. Saang lugar nakatira ang ama at ina ni Kiko? __________________9. IV.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . _______________1.

ang naipagkawanggawa.“Sa Diyos dapat manawagan ang lahat ng nilalang. tadhana ng kapalaran.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 3.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. Sa paghangang di masukat para siyang natiyanak.” . gising nama’y nangangarap pagkatao’y di mahagap.“Ugali ko pagkabata na maglimos sa kawawa.“Hindi kaya baga ito ay sa diyos na sekreto? Anki’y si Hesukrisot Ang Banal na Ermitanyo. ang sa mundo ay pumanaw._____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4. bawiin pa’y di magawa.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ PAGPALAIN KAYO NG AMANG LUMIKHA! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 .

Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. SAEVLE _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. Florante M Pulutan Jr. ( 3 points each ) 1. RATIDEY EBFIR _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4. IERTNTNU _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2. Grades : ______________ Date : ________________ No.Second Quarterly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. RIUTF _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ . TARWE _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 3. of Items : 55 I.

II. regulates the utilization of calcium and phosphorous f. Vitamin D ______ 9. Direction: Complete the chart by filling it with what is being needed. effective in treating mental diseases and helps improve blood circulation III. Iron ______ 10. leafy vegetables. underweight skin irritation and laziness Proteins Used by the body to build and renew body tissues. helps prevent heart disease h. builds and maintains strong bones and teeth j. leafy vegetables.carrots. Iodine ______2. carrots. brittle nails and retarded growth Weak body which may end up in fainting or collapsing. hastens coagulation of the blood d. melon. Calcium ______4.Direction: Match Column A with Column B. Vitamin C ______ 8. Thiamin ______5. Vitamin K ______ 6. dry scalp. Column A ______1. Write the letter corresponding to the correct answer in the space provided before each number. papaya and chesa Carbohydrates Sources Green.melon. (2 points each) Nutrients Vitamin A Phosphorous Green. Papaya and chesa Symptoms Poorly developed bones and teeth. strengthens the body’s resistance against infection e. Fats Column B a. helps keep the eyes and skin healthy g. concentrated source of energy for the body b. . responsible for proper functioning of the thyroid gland i. production of hemoglobin in the blood cells c. squash. It can also be used to provide energy if there ie insufficient carbohydrates and fats intake in the diet. slow growth and rickets Dry and rough skin. Riboflavin ______ 7. Niacin ______3. Squash.

C. V. 2. Plants are not living things. Classification of Plants 1. 4. God bless You! . Chlorophyll is not important in the plant’s production.Enumeration: Enumerate the following question or statements. Minerals 1. The vine’s body and stem are not hard enough to make it stand. Parts of the Plant 1. 3. 4.IV. 2. 5. __________1. 6. 3. B. 4. 2. Draw the answer in the space provided before the number. A. 5. __________5. 4. strong and tough tree. __________2. 3. Micronutrients 1. 3. 6. Tree is a permanent woody plant that has self-supporting stem. Direction: Draw HEART if the statement is correct and draw CIRCLE if the statement is incorrect. D. 2. __________4. The woody stems are those hard. __________3.

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Panuto: Kilalanin kung ang mga sumusunod na tula ay Pasalaysay. Pinakamaliit na unit ka ng lipunan Ngunit di matatawaran iyong kabuluhan Tulong na iyong binibitawan Dito sa ‘ting mundong ginagalawan ____________________2. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. ________________1. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. ___________________3. Si ina na ilaw ng tahanan Pag-aaaruga sa anak. at Mapang-aliw. Isulat sa patlang ang inyong napiling kasagutan. ___________________4. Ano ang ligaya. Si ama na haligi ng tahanan Subsob sa trabaho’t di sa inuman Lahat ng bagay ginagawan ng paraan Nang ang pamilya’y bumuti ang kapakanan. ang pagod ni ama Hirap at pasakit. . Florante M Pulutan Jr. ___________________5.sigla at pagsinta Ang pagod ni ama. laging ginagampanan Upang magandang plano sa anak sa kinabukasan Ay di dagliang mawakasan. Ganitong pamilya’y modelo ng lipunan Hanap lagim ng isang pamayanan Kaya pamilya’y dapat nagtutulungan Para sa ating magandang kinabukasan. sya ay nangangbunga Salamat Maykapal. Mapanuto. sa Gintuang Hibla.

( 3 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1. pagsubok ay aking pasan Sa dalawa kong balikat. ___________________9. ako’y biglang nagulantang.at ang ngipin ni Pipito Iwa-iwarang parang parang multo. Ngunit hindi nila alam. gamitin ito sa sariling pangungusap. Itong si Pipito. ay lalabuy-laboy Mag-aral at aba! Noong makaahon Sa hirap pala naro’on ang marunong. _____________________7. Ngayon aking napagtanto.kung ngumuti abot hanggang ulo! Kung nakatayo gagasiko. II.______________________6.Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ . batong itinapon Sa lusak ng palad. mabilis na nawawala. nalulusaw nawawala Ako ay naniniwala. na ako ay isang kandila Parehas na lumuluha. Kaya naku!!sisigaw na ako ng saklolo. Pagkatapos.gumuhit sa aking mukha Isang bagay na makinang. kasabihan ng matanda “Ang buhay ay parang bula. Maralitang tao. naiwang pasa’t duguan Bigla na lang may tumulo. ____________________8. Kung ang tula ay isa lamang hangin Dali-dali ko ‘tong hihigupin Na tulad ng mainit na mami. ____________________10.na kanto nabibili Na ang lahat ay may gusto. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito.

Pumili ng isang paksa na nakatala sa ibaba. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Hinahagkis A H S A I M N A H P 5. Panuto: Sumulat ng dalawang saknong na tula hinggil sa sariling kaisipan. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ U L T NG A K N O III. Ang kabiguan ay hindi hadlang upang muling mangarap sa buhay b. Pangungusap_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __ Talipapa E A L E N P G K 4.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Nalulumbay U L 3. Malapit ang tagumpay sa mga taong nagtataglay ng pusong marangal c.Pihikan I I P M L A 2.(10 puntos) a. Ang pagpapakumbaba ay daan tungo sa pag-angat sa buhay .

6. 2. 5. 3. B. 4. Ibigay ang anim na Katangian ng Balita 1. A. Elemento ng Balita 1. 4. 5. 6. 3. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. .IV. 7. 2.

2. Panuto: (Bonus) Bigyan ng Ebalwasyon ang mga Estudyante na nagturo sa inyo bilang kapalit ng mga tunay ninyong mga Guro.(2 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ______________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! .C. V. Uri ng Tula Ayon sa Layon 1. 3.

na pinamagatang “Dahil Mahal Kita” Anuman ang sabihin nila Ika’y patuloy kong mamahalin Maging sino ka man Di na magbabago ang pagibig ko Walang makapipigil sa ‘king damdamin Upang ikaw ay ibigin ko nang lubos Sasambahin lagi.(2 puntos bawat isa) 1. Natapos ka na ba sa pagsusuri sa awit? Kung tapos na. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:65 I. Ano ang mensaheng ipinahahayag ng awitin? . Laguna 800-0089 Ikalawang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. dahil mahal kita Lahat ng bagay ay aking matatamggap. Subukan nating suriin ang ilang bahagi ng kanyang awit na Makikita sa ibaba. sagutin ang mga sumusunod na katanungan.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Unawain ang isang awit at sagutin ang sumusunod na katanungan Marahil kilala mo si Ogie Alcasid.

bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa.__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 2. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______ .Paano mo maiuugnay ang awitin sa iyong sariling karanasan? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 4. Kung ikaw ang nasa katayuan ng taong nagsasalita gagawin mo rin bas a iyong minamahal ang lahat-lahat?bakit?Pangatwiranan. Makalipas ang ilang taon. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay.Bakit hindi magbabago ang kanyang pag-ibig?(palawakin ang kasagutan) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 3. Ano ang nais sabihin ng nagsasalita sa kanyang iniibig? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 5. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ II.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina.

gamitin ito sa sariling pangungusap. Pangungusap_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __ Talipapa E A L E N P G K U L T NG A K N O .Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Pihikan I I P M L A 2. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ______ III. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito.( 3 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1. Pagkatapos. Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay.2. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Nalulumbay U L 3.

punlo ang lumagot. Subalit nang minsang limutin ng liyag. 1. Pangungusap__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________ IV. Panuto: Basahin at unawain ang isang tula. Tungkol saan ang ipinahihiwatig ng unang saknong? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ . Ngunit nang bumagsak sa pagkakatampok. Pagkatapos. sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Hinahagkis A H S A I M N A H P 5. Ay lason ang kanyang nagging pahimakas May isang lalaking marunong at bantog Halos pati langit kanyang naaaboy.(2 puntos bawat isa) May isang dalagang maganda’t marilag Lahat ng naisi’y natatamong lahat. Mga Tanong: Sa sariling buhay.4.

Totoo ba ang isinasaad ng tula hinggil sa buhay? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 5. maaari ka bang isakay? e. Panuto: Piliin ang katumbas na parirala sa Hanay B mula sa mga pariralang banyaga na nasa Hanay A. malungkot o galit) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ V. count your change ________7. matalik na kaibigan b. lend a hand ________4. bilangin ang iyong sukli i. binubuhat ang sariling bangko h. sixty four dollar question ________6. can I give you a lift? ________9. armed to the teeth ________2. screaming headlines ________5. armadong-armado f.2. a running fight ________8. bossom friends ________3. Hanay A ________1. nagdudumilat na balita . Patungkol saa ang sinasabi ng ikalawang saknong? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 3. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Anong himig ang tinataglay ng tulang iyong binasa?(Masaya. iuwi ang tagumpay g. Anu-anong kabalinturan sa buhay ang inilarawan sa tula? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 4. He blows his own horn Hanay B a. tumulong c. tanong na mahirap sagutin d.

Column A ______1. Write the letter of your answer in the space provided before the number. Laguna 800-0089 Second Quarterly Test MAPEH: Second Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. _______6.55 m f. _______7. _______2. 16 d. 1. 1. Direction: Read the sentences below. Grades : ______________ Date : ________________ No. bring home the bacon j.524 m c. _______3.74 to 5. As a whole. 25 mm to 28 mm e. It divides the court into two equal parts. The measurement of the cork base. What is the measurement of the net in depth? _______4. what is the weight of the Column B a.(5 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Match Column A with Column B. 64mm to 70mm . Height of the post from the court surface. of Items : 55 I. Number of the feathers fixed in the cork base. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Bigyang ebalwasyon ang inyong naging karanasan bilang isang guro sa halos walong oras na pagtuturo. 760 mm b. 4. What is the measurement of the net from the court’s surface? _______5. mainitang labanan VI.________10.50 grams g.

_______________8. The hand holding the racket. The opposing side that has the right to receive the shuttle cock is called? _______________7.Shuttle cock? _______8. This is another offensive stroke which is made from the middle or front of the court. One effective stroke that is hit down the sideline of the service court _______________3. If the receiver did not hit the shuttle cock it consider what? _______________14. no score is called? _______________20. The hand not carrying the racket. _______________18. net j. Badminton Racket (7 points) . _______________19. _______________16. This is the materials used to hit or to smash the shuttle cock. Write the answer in the space provided. The side that has the right to serve? _______________13. This is the name given for the whole parts of the racket? _______10. A delicate shot hit near to the net. At the start of the game. frame i. How many points is needed to win one game? _______________11. The side that has the right to serve is called what? h. _______________5. _______________2. What are the different length of the feathers? _______9. III. What another term for badminton? _______________12. _______________10. _______________15. This is vital in every game. The shuttle is in play. Then label its parts. Direction: Provide the correct answer to the following questions. without this we cannot determine the winner. The game will start after this shot. This is refers to the part in which the shuttlecock is hit. _______________4. _______________9. Direction: Draw a Badminton Racket and a Shuttle Cock. _____________1. _______________17. serving side II. _______________6. A hard hit shot to the shuttle cock. The badminton game will start after this technique this can be done with a coin. This is the object of the game. A player is about to srike the ball first to the rally.

________________________________ B._______________________________ 4.________________________________ 3. Give the equipments use in Badminton.________________________________ 6._______________________________ 3. 1._______________________________ 2.________________________________ 7._______________________________ . Give the 6 different stroke or the different strategies and technique use in the Badminton game.________________________________ 5. 1. A.Shuttle Cock (5 points) IV. Enumeration: Enumerate the following.________________________________ 4.________________________________ 2.

______3. 16 e. Laguna 800-0089 Second Quarterly Test MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. The measurement of the court in singles? Column B a. choke d. 5 feet f. Florante M Pulutan Jr. Direction: Read the sentences below._______________________________ GOD BLESS YOU ALWAYS! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. How many pounds does the string have? ______4. Write the letter of your answer in the space provided before the number.5. 44 and 17 feet long . How many goose feathers is needed in one shuttle cock? ______2. 12 to 13 b. Column A _____1. 4._______________________________ 6.50 grams c. What is the weight of the shuttle cock? ______5. Match Column A with Column B. Grades : ______________ Date : ________________ No.74 to 5. What is the measurement of the net from top? ______6. of Items : 50 I. It is played by a pair of both male and female players.

_______________2. One effective stroke that is hit down the sideline of the service court _______________3. The badminton game will start after this technique this can be done with a coin. ________________9. point i. Badminton Racket (7 points) . A hard hit shot to the shuttle cock. The game will start after this shot. A player about to strike the shuttle cock first to start the rally. This is the object of the game. Holding the racket as if shaking hands with it. How many gauge does the string have? g. The hand not carrying the racket. A rally in which the result is awarded. _______________18. _______________8.______7. ______10. Direction: Provide the correct answer to the following questions. Arm of the free hand. How many points is needed to win one game? _______________11. At the start of the game. It divides the court into two equal parts. Then label its parts. The opposing side that has the right to receive the shuttle cock is called? _______________7. _______________16. _____________1. _______________17. double match II. Write the answer in the space provided. What do call when the hand is holding the racket? _______________19. 19 to 22 j. no score is called? _______________20. almost the shaft? ______8. What do you called in this kind of grip when the racket is sliding forward. Direction: Draw a Badminton Racket and a Shuttle Cock. Indoor game played by single or double players. This is the materials used to hit or to smash the shuttle cock _______________15. A delicate shot hit near to the net. _______________13. _______________5. _______________6. This is another offensive stroke which is made from the middle or front of the court. _______________4. ______9. _______________14. net h. _______________12. III. It is used in defensive purpose when players find themselves out of position. A player is about to srike the ball first to the rally. The shuttle is in play. _______________10.

________________________________ 6._______________________________ 2._______________________________ 4._______________________________ .________________________________ 3._______________________________ C. Types of Grip 1._______________________________ 3. Give the equipments use in Badminton.________________________________ 2.IV.________________________________ 7. 1.________________________________ 5.________________________________ 4._______________________________ 5._______________________________ 2. Enumeration: Enumerate the following. Give the 6 different strokes or the different strategies and techniques use in Badminton game._______________________________ 6._______________________________ 3.________________________________ B. A. 1._______________________________ 4.

Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I. Florante M Pulutan Jr. . Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.God Bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Panuto: Ilarawan ang mga sumusunod na tauhan batay sa katangiang ibinahagi sa kabanata VI na pinamagatang “ Si Kapitan Tiyago” .

Kapitan Tiyaga Maria Clara .

______________2. Ilang taon si Maria Clara ng tumuntong siya sa mainit na lugar katulad ng Pilipinas? ______________9. Sino ang naging gobernadorsilyo sa malusog na gremio ng mga mistiso? _____________15. Sino ang matandang lalaki na naghihingalo sa loob ng bilangguan? _____________14. Ano ang ikinamatay ni Donya Pia Alba? _____________16. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Isa sa mga tanyag na asendero sa Kapampangan at Laguna de Bay. Ilang taon namalagi si Maria Clara sa beateryo ng Santa Catalina? . kaninong larawan siya malimit makitang umiiyak? _____________19. ang pangalan ni Maria Clara? _____________18.II. Ilang taong nanungkulang si Kapitan Tiyago sa ibabaw ng pagtutol ng maraming di nagpapalagay na mistiso? ______________7. Sino ang dalawang Banal na Santo na kung saan isinunod _____________17. Saan pumasok si Kapitan Tiyago ng hindi siya pag-aralin ng kanyang mga magulang? ______________8. Siya ang pinakamayamang mamumuhunan sa Bayan ng San Diego. ______________4. ______________5. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Sinu-sino ang tatlong pintakasi sa Ubando? ______________3. Siya ay isang magandang dalaga. Gaano katagal o ilang taon ang lumipas bago magkaanak sina Kapitan Tiyago at Donya Pia? _____________12. _____________10. _____________11. Ano ang tawag sa lugar na tinutuluyan ni Crisostomo Ibarra? _____________13. Magkano ang kailangan ng mga dukha upang makapagdasal at makapagbasa ng mga santong aklat? ______________6. Sa unang buwan ng paglilihi ni Donya Pia. ______________1. taga – Santa Cruz na tumulong kay Kapitan Tiyago na yumaman at maging kilala sa lipunan.

Ang pangyayari. _______________1. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag._____________20. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.______________________________________ 2.______________________________________ B. _______________2. aktibidad o Gawain na nagaganap o magaganap ang siyang itinatampok sa sulatin. Ano ang pamagat ng kabanata V at VI? 1. Ito ay sumasagot sa mga tanong na Sino? Ano? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? .______________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. A. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I. Ano ang mga ginawa ni Pia Alba upang dulutan siya ng Panginoon ng anak? 1.______________________________________ 3. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan.______________________________________ 2. Sino ang nagmamatyag kay Maria Clara kapag may dumadalaw sa kanya sa loob ng beateryo ng Santa Catalina? III. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan.

Ito ay isang napakaliit na organismong makikita lang gamit ang mikroskopyo na animo’y parang nababalutan ng buhok. Ginagamit ang uri ng pamatnubay na ito kung ang mga pangyayari ay naganap o magaganap sa di-kinaugaliang oras o panahon ng kaganapan. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. _______________5. Makalipas ang ilang taon. Ito’y tumutukoy rin sa heograpiya at pangyayari sa kanilang paligid. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay. _______________7. _______________14. Ang paksa ng balita ay bantog o tanyag. _______________12. Ito’y umaantig sa damdamin at kaukulang reaksyon ng mambabasa. Isa sa sangkap ng balita na binibigyang diin ang kakaibang katalinuhan at itsura ng mga hayop. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. pagpapaligsahan at pagsasapalaran. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ . Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. Ito ay nakatuon sa pangyayari o bagay na may ibubungang kabutihan o kasamaan at nakakatawag pansin. _______________10. Kailangan ang pangyayari’y kagaganap o katutuklas lamang. _______________4. Pinakamahalagang bahagi ng balita. _______________11. _______________13. Ang estatistiks tulad ng ulat sa pananalapi ang binibigyang diin. May akda ng “Ang Kontest” II._______________3. Ito’y nagbibigay ng kawilihan na karaniwang natutunghayan sa romansa at pagdidiborsyo. Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina. ________________15. Balitang naglalarawan ng paglalaban. _______________8. _______________6. _______________9.

_____________________________ .____________________________ 3. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. Mga Uri ng Makabagong Pamatnubay 1. Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay._____________________________ 3._____________________________ 5._____________________________ 5.____________________________ 4.____________________________ 2.________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________ 2. A._____________________________ 2._____________________________ 4._____________________________ B. Magbigay ng lima ( 5 ) lamang na Uri ng Pamatnubay 1. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ III.

Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:40 I. Simili o Pagtutulad . Florante M Pulutan Jr.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Panuto: Magbigay ng tatlong halimbawang pangungusap sa bawat Uri ng Tayutay.

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Personopikasyon o Pagsasatao 1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Metapora o Pagwawangis 1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Don Diego at Don Pedro? _________________2. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Ano ang pagkakaugnay nina Don Juan.Prinsipe na may maitim na budhi. _________________1. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. _________________6.Ano ang napansin ng hari sa Ibong Adarna ng ito ay dumating sa Berbanya? .Ito ay ang paggamit ng mga malalalim na salita o parirala na may malalim na kahulugan.Sino ang nasindak sa mungkahi na saktan si Don Juan _________________4.Sino ang dumukot kay Maria Karayuman? _________________5._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II.Ano ang ginamit ni Maria na hawakan upang hindi siya dumulas sa likod ng buwaya? _________________3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.Anong ugali ang tinataglay ng mga aran kung bakit sila ay kinakatakutan? _________________10.Ano ang pangalan ng hayop na tumulong sa dalagita upang makatakas sa mga masasamang tao? _________________7.Hayperbole o Pagmamalabis 1. Anong panahon ang meron kapag ang kawayan ay yayat? _________________8. _________________9.

______________5. ______________1. Malutong na chicharon ang paboritong miryendahin ng mga bata sa kalye.Masakit na sugat ang iniwan ng aking kasintahan nang siya ay lumisan. Panuto: Sagutin ang pahayag na nasa ibaba.nakakarinding mga paputok ang pinagkakatuwaan ng mga kabataan. ______________4. ______________3. Mabahong hangin ang dala ng dumaang trak na may dalang bulok na basura.(5 puntos) Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Kayo ay nasa isang masinsinang pagsusulit at nakita mong nangongopya ang iyong kamag-aral sa kanyang katabi.III. ______________2. IV. Bagong taon na naman. Panuto: Tukuyin kung anong Uri ng Pandama ang ginamit sa pangungusap at isulat sa patlang ang kasagutan.Anong hakbang ang iyong gagawin at bakit? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ .Ang malawak at berdeng kapaligiran ay naghahatid ng masarap na pakiramdam. Bilugan naman ang Pang-uri na iniugnay sa paksa. alam mong mali ang kanyang ginagawa ngunit kailangan niyang makapasa para mapagtapos siya sa taong ito.

of Items : 40 I. ( 12 points ) . Grades : ______________ Date : ________________ No.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Pulutan Jr. Direction: Draw a seed and tell its part. Laguna 800-0089 Third Monthly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Florante M.

II. This is the stage were the embryo breaks out of its seed coat. Write the answer in the space provided. _______________12. ______________7. ______________5. ______________9. ______________2. The process of aging in which the plant leads to death. _______________11. ______________6. ______________1. III.The outermost covering of the seed. What part of the seed can absorb water and it breaks down the food reserve? ______________4. it is called what? ______________3. When the seed is able to produce its own food. ______________8. This is the green pigment of the plant were the process of photosynthesis is occur. It is an organism with cellulose cell walls. It is the fertilized egg. It is a young plant were almost all the plants come from. ( 8 points ) . This is the food storage tissue. Direction: Draw the different development of the plants. Direction: Provide the correct answer to the following questions. What kind of stage were the flowers are ready to become fruits? _______________10. It is processes in which the seeds are develop into a young plant.

1. 3. 4. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. ( 2 points each ) 1. IV. Hetware __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Qauetdea __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Uretmteaepr __________________________________________________________________ . 2. Tawre __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3.5.

Laguna 800-0089 Third Monthly Test MAPEH: Second Year Name : _________________________ Grades : ______________ .__________________________________________________________________ _____________________________________________________________ God Bless You! Sir Jhaypee Loves You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

.Year level : ______________________ Sir. Direction: Make at least three different paper foldings. (5 points each) 1. Florante M. 2. of Items : 35 I. 3. Pulutan Jr. Date : ________________ No.

They made and developed the methods of making silk and pottery. Write the answer in the space provided. _________________13. ___________________14. _________________10. Direction: Provide the correct answer to the following questions. _________________3. During this dynasty. this culture is one way of expressing the message of religion. What is the first religion in India? _________________6. self-discipline and closeness to nature.II. _________________1. ___________________15. What do you call the Japanese flower arrangement? ___________________19. In India country. Skills borrowed by Japanese from China. This belief is all about forces of nature. The umbrella above the square symbolized what? _________________5. On top of the dome is a square structure that represents what? _________________4. _________________12. It emphasized simplicity. Who was the first supporter of the art? _________________2. This is hard. _________________9. It is an art of paper folding. . It is the result of the mixture of pure and white clay. ___________________17. During Tokugawa period. and drinks for the spirits of respected ancestors. smooth and shiny pottery. _________________7. _________________11. ___________________16. things are all made of bronze came about with a very high degree of antistry. _________________8. It is use to hold offerings like food. A dome-shaped burial mound that became a sacred site visited by pilgrims. the best work known with a brilliant color woodblock print is called what? ___________________18.

Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Marka: ______________ . God bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. One famous master in paper folding.___________________20.

3. Akala ng kahabag-habag na pilantod. Pari Irene i. a. 10. Victorina j. Juliana e. Kanonigong may pambihirang ilong. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. 4. siya ay nakatagpo na ng matamis na dalandan. Isang Pransiskanong payat at nangangalirang may idad na pari. Lalo pang pinahiwaga ang pagkatao ng makapal at asul na salamin sa mata. tinatawag ding Pari Garrote. 8. Kura-paroko. Ben Zyb h. Basilio g. Florante M Pulutan Jr. Matikas ang tindig. Pari Camorra l. Panuto: Pagkilala sa mga tauhan. Pari Salvi f. Ulises ng Pilipinas sa kanyang pagtakas sa asawa. Manunulat na mukhang prayle. bukod pa sa masayahing tunay. Piliin sa lupon ang tinutukoy ng bahaging sinalungguhitan sa mga sumusunod na pangungusap at isulat sa loob ng bilog ang kasagutan. Paulita d. Pari Sibyla 1. Mayaman siya.Antas: ______________________ G. Tiburcio k. 5. vice-rector ng isang unibersisdad. Liberal na mapagpanukala. 6. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. 9. 7. II. Simoun b. ulila at maganda. Custodio c. Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I. . 2.

Siya ang nag-iisang babae na nagnanais na makaumpukan ang mga kalalakihan. Ilang taon nang nagsasama sina Don Tiburcio at Donya Victorina? III. Anu-anong mga bagay ang ginamit sa paglalarawan ng Bapor Tabo? Bakit ito tinawag na Daong ng Pamahalaan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Anu-ano ang mag dahilan nang mabagal na takbo ng bapor? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Anong buwan pumalaot sa tubig ang bapor t Tabo patungong Laguna? _______________2. _______________5._______________1. Ano ang panukala ni Simoun upang mapabilis ang paglalakbay ng bapor at ano raw ang buting ibubunga ng kanyang panukala? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Pamahalaan? _______________4. Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. Sinu-sino ang nangangasiwa sa Daungan ng _______________3. (3 puntos bawat isa) 1.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. (5 puntos) Ang Bapor Tabo ay isang paglalarawan ng ating pamahalaan at bayan noong panahon ng mga Kastila. Panuto: Ibigay ang sariling opinyon hinggil sa usapin na nakasulat sa ibaba. Ang mabagal na pagtakbo ay nagpapahiwatig ng . Sino si Simoun? Bakit siya pinangingilagan ng mga prayle at ni Don Custodio? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ IV. Bakit salungat si Don Custodio sa panukala ni Simoun? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Ipakita ang husay sa pangangatwiran.

sabihin pa’y ang pagsulong at pag-unlad ng bansa. Sa ngayon ba’y tulad pa rin ng Bapor Tabo ang ating pagsulong? Kung walang ipinagbago ang pamahalaan natin noon at ngayon. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit . anu-ano ang mga balakid sa landas ng ating pag-unlad at paano ito malalampasan? Pangatwiranan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.mabagal na pag-usad ng kabuhayan.

. Ilarawan ang pagkakaiba ng kalagayan ng mga pasahero sa itaas at ilalim ng kubyerta. 4. Mamahaling alak b. (3 puntos bawat isa) 1. Manok na teksas d. 1.Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Alahas c. 5. a. Pag-iinom ng serbesa c. Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. Bilugan ang napiling kasagutan. 2. pag-inom ng tubig at serbesa b. a. Sa sikip ng lugar at kakulangan ng bentilasyon d. I. Dahil sa mga Intsik na nagtitinda b.. pag-inom ng tubig Mabaho at mainit sa ilalim ng kubyerta………. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Simoun at Isagani ukol sa………. Maraming pasahero at kargamento c.. Sunud-sunuran sa kanya ang Kapitan-heneral Niregaluhan nina Basilio at Isagani si Pari Irene ng……………… a. Pag-inom ng gatas d. Mag-asawa ang dating katipan b. Maiskomulgado ito c. 3. Dahil sa kulay ng balat at kapangyarihan taglay b. a. Siya ang kanang kamay ng heneral c. Dalawang kabayong kastanyo Nawalan ng sigla si Pari Florentino at naging malungkutin simula ng……. a. Mamatay ang ina d. Florante M Pulutan Jr. Sa dami ng kargamento at init ng makina Tinawag na Cardenal Moreno si Simoun…………. Makapangyarihan pa siya sa mga prayle d. Mamatay ang dating katipan II. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 Panuto: Piliin ang titik na kumakatawan sa bawat pahayag.

Bakit nag-aalinlangan si Kapitan Basilio sa binabalak ng mga mag-aaral na pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila? Anu-ano ang inaakala niyang magiging balakid? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Ano ang paniniwala ni Pari Camorra tungkol sa pag-inom ng tubig at serbesa ng mga Pilipino? Ano ang paliwanag naman ni Isagani ukol sa paginom nito? . Ano ang paniniwala ni Isagani ukol sa kayang gawin ng tubig? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Anu-anong mga kaparaanan ang ginawa ng mga kabataan upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng Akademya? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5.

Sa makabagong panahon. datapwat walang pagmamalabis sa paghitit nito. Laganap na ang opyo noon pa mang panahon ng mga Kastila. Isang kapusukang masasabi ang ginawang pangangatwiran ni Isagani kay Simoun na kilala pa naming malapit sa Kapitan-Heneral. Saang punto magkakatulad at nagkakasalungat ang mag kabataan noong panahon ni Rizal sa kasalukuyang panahon? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Ipahayag ang sariling pananaw hinggil sa mga isyung napapaloob sa ating lipunan. bakit itinuturing itong salot ng lipunan? Ano sa palagay mo ang maidudulot nito sa kalusugan ng mga kabataan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Panuto: Isang implikasyon. Tama ba ang .__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ III.(5 puntos bawat isa) 1. Ang mga kabataan noon at ngayon ay lipos ng mga pangarap.

Ang pagpapari ni Pari Florentino ay hindi niya kagustuhan. Sino ang nagbigay ng isang bahay na maaaring gawing paaralan kung sakali na matutupad ang hangarin ng magkaibigang Basilio at Isagani? __________________6. bagkos ang ina ang nasunod sa naisin ng anak. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. paano mo ihahayag ang iyong damdamin o pagsalungat na hindi ka lalabag sa mabuting asal? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Ilan taon na si Pari Florentino ng magdesisyon siyang mamahinga na at mamuhay nang tulad sa mga karaniwang mamamayan? _________________3. Binatang nakapag-aral ng medisina dahil sa sariling pagsisikap. Tama ban a panghimasukan ng magulang ang kagustuhan ng mga anak? Kung ikaw si Pari Florentino.ginawa ng binata? Kung ikaw si Isagani. Ano ang tawag sa palapag ng bapor na ang magkabilang gilid nito ay bukas na tila pasilyo na sagad sa magkabilang dulo? _________________2. Ilan taon si Pari Florentino ng payagan siya ng arsobispo na pangunahan ang pag-awit sa misa? _________________5. _________________1. . paano mo sasabihin sa iyong magulang ang nais mo na hindi sila masasaktan o magagalit sa iyo? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ IV. Sino ang tinatawag nilang Kamahal-mahalang Itim? _________________4. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan.

harapin ng magkaibigan sa pagpapatayo ng paaralan. Laguna 800-0089 . __________________8. Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. makata mat katipan ni Paulita Gomez. __________________9. Magbigay ng tatlo lamang sa mga problemang maaaring _________________10. Binatang may matayog na isipan.__________________7.

. Pagmamalabis oEksaherasyon: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Pagpapalit-tawag o Metonimi: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II. Pagsasatao o Personipikasyon: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Pagpapalit-saklaw o Sinekdoki: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Suriing mabuti ang bawat pangugusap. 1. Pagkatapos ay isulat sa patlang ang Uri ng Tayutay na ginamit dito. (3 puntos bawat isa). Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita.Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. Florante M Pulutan Jr.

Naririnig kaya ng gobyerno ang mga piping hikbi ng mga kahabag-habag? _________________8. _________________10._________________1. isakay mo ako sa iyong pakpak nang makamtan ko ang aking ninanasa. kulay-luksa ang dahon ng mga halaman at masangsang ang amoy ng (5)p______________. _________________12. inilalarawan ang isang (1) m___________________ at matinik na (2)g_________________na halos hindi nasisilayan ng araw. _________________13. Pangarap. pero kay asim naman. _________________2. _________________6. Nagkabali-bali ang buong katawan ng bata nang nahulog siya sa puno ng bayabas. Tagumpay. . matitinik ang bunga ng kahoy. kalian pa kita makakamtam? _________________11. Mistulang prinsesa kung kumilos si Malou. Bumaha ng pagkain sa isang pagdiriwang na dinaluhan ng magkaibigang Margie at Vangie. Kung dumarating ang takipsilim. Sampung kamay ang sumaklololo sa kanilang kahirapan. Maraming ulo ang nagtatangkang lumitas sa mga problema ng bayan. Sa bahaging ito. _________________7. Pansinin ang unang letra ng angkop na salita.Panuto: Punan ng wastong sagot ang bawat patlang upang mabuo ang buod ng mga binasang saknong. Diwata ng kagandahan ang dalagang iyon. may mga ibong malungkot na (4) h______________. Mapayapa at maaliwalas na kapaligiran. Hinog na hinog nga ang mga pasalubong mong mangga. kailan ka magaganap? _________________3. III. hindi naman nababagay sa iyo. _________________4. _________________14. _________________5. Maria Clara ang babaing iyan dahil sa kahinhinan. Gumagala roon ang mababangis na hayop tulad ng ahas at (6)t___________. _________________15. Matatayog ang mga (3)p_______________ rito. _________________9. Napakagara ng kasuotan mo. animo’y tala sa kaningningan ang buong kamaynilaan. Waring porselana ang kutis ng kanyang dalagang kapitbahay dahil sa kaputian.

Panuto: Ipaliwanag ang saknong na mababasa sa ibaba. rehiyon ng Albanya at isa sa apat na ilog sa impiyerno. _______________3. Isa sa mga diyoses ng mga hentil.(3 puntos) Lumipas ang araw na lubhang matamis At walang natira kundi ang pag-ibig. Hanggang sa libingan bangkay ko’y maiidlip. Saan matatagpuan ang gubat na mapanglaw na unang binanggit sa akda? V. at anang mga poeta ay hari sa impiyerno. at piñatay ng isang pangil. Isa sa mga diyosa ng gubat na may maganda at malamig na tinig. _______________10. Ito ay iba pang katawagan sa araw na ginamit sa akdang Florante at Laura. nakatali sa isang punong higera ang isang lalaki na kaanyo nina Narciso at (8)a_________________. Tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib.Ito ang mabangis na diyosa ng mga hentil at ang katawan ay parang ibon na may mukhang dalaga. _______________8. . _______________1. makikita pa rin ang kanyang matikas na (10)k____________________. _______________4. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. ang mga sanga’y paitaas nang lahat. Sa gubat na iyon. Anak sa ligaw ni Cinirro ang hari ng Chipre. _______________6. Isang baguntaong sadyang ganda. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. IV. _______________2. _______________5. Isang kahoy sa bundok. _______________7. Ito ang tinatawag na impiyerno. karaniwan ay malalaki at matutuwid. Ilog sa Ehipto. _______________9.Ang nasasakupang lupa nito ay dinidilig ng isang(7)m_________________ na ilog. anak ni Cefisino at ni Lirope at sinisinta ng madlang nimpa. Bagamat nasa mukha niya ang (9)h________________.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines .

Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. a. a. Wastong pamumuhay d. b. Pagmamalabis sa pagsasalita. 3. 2. d. Sa pag-uulayaw nina Maria Clara at Ibarra ginugunita nila ang………. Dahong sambong b. Pagtatalaga sa sarili sa kalooban ng Diyos. Paglalakbay ng binata sa iba’t ibang bansa. Panuto: Piliin ang titik ng wastong kahulugan ng mga sumusunod na pahayag. Alamin ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama b. Halaga ng Edukasyon 4. Pagpapahalaga sa sarili b. Pagpapaunlad sa Inang Bayan c. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. Alaala ni Maria Clara d. Tapat na pag-ibig. Dalawin ang puntod c. “Dapat mong pag-aralan ang karunungan ng buhay. Ayusin ang kabuhayang naiwan ng ama d. Si Ibarra ay pupunta sa San Diego upang…… a. 1. c. Maliligayang araw ng dalaga sa beateryo. Mga alaala ng kanilang kamusmusan. bagay na di naiturosa iyo ng Inang Bayan. Ang nagligtas kay Ibarra sa mga panganib na dinanas sa paglalakbay ay ang…………. c. a. b.San Pablo City. kita’y paliligayahin maging ano man ang kapalarang loobin sa akin ng langit”. Magpatayo ng bahay-paaralan . Bilugan ang tamang sagot. Pagsasabi ng katotohanan. “Sumumpa akong kita’y mamahalin.. Bulaklak ng suha 5. Anghel dela guwardiya c. Liham ng pamamaalam ng binata. d. Florante M Pulutan Jr.” a.

Pagkatapos. Pangungusap- _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito.( 2 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1.Pangungusap- _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ I I P M L A Pihikan 2. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ E A L E N P G K U L Nalulumbay Talipapa 4.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ U NG N L A O T K 3. gamitin ito sa sariling pangungusap.II.

Tiyago at Tiya Isabel na pagbakasyunan ni Maria Clara. Ibigay ang dalawang lugar na pinamimilian nina Kapitan _________________6. Pangungusap- __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ III. Ano ang tawag sa sisidlan na binuksan ni Ibarra kung sa niya itinago ang alaala ni Maria an isang dahon? _________________3. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Ano ang pangalan ng santong hinagkan ni Maria ng marinig nito ang kanyang pangalan na itinatanong ni Ibarra? _________________5. Nais ni Kapitan Tiyago na dalhin si Maria Clara sa Malabon para doon magbakasyon.Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. (3 puntos bawat isa) 1. Ano ang tawag sa aklat na dala ni Tiya Isabel na balak niyang basahin habang nagmimisa? _________________8. Saan inihalintulad ni Ibarra si Maria Clara ng ito’y tanungin kung siya ba ay kanyang nalimot? _________________4. _________________1._____________________________________________________________________________ ____ A H S A I M N A H P Hinahagkis 5. Ano ang tawag sa dahong inilagay ni Maria Clara sa saklob ni Ibarra upang hindi sumakit ang ulo nito? _________________2. ni Maria. ang tanong ilang araw ang binigay na palugit ni Kapitan Tiyagokay Maria bago si magtungo roon? _________________9. _________________7. IV. Bakit balisa si Maria Clara? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Ibigay ang dalawang Pintakasi na inalayan ng kandila ________________10.

Isa-isahin ang mararangal na layunin ni Don Rafael sa pagpapadala niya kay Ibarra sa Europa. Bakit biglang lumuha si Ibarra habang binabasa ni Maria Clara ang sulat? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Paano ginunita ng dalawang magsing-ibig ang kanilang nakaraan? Ano ang nagsilbing patunay na tapat at wagas ang bawat isa sa kanilang sumpaan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. 1. Bakit nais ni Kapitan Tiyago na pagbakasyunin si Maria Clara sa ibang lalawigan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.

Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ V. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ . Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. Makalipas ang ilang taon. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid.

________________14. Apo kung ito ay iyong iaalok sa mga dayuhan? ________________12. Ilan lahat ang rehiyon sa Pilipinas? ________________2. Ano ang kabuuang sukat ng Pilipinas? ________________3. Ilan taon tayong napasailalim sa kapangyarihan ng mga kastila? ________________8. Ibigay ang tatlong mahalagang bagay na kailangan kung ________________13. Ilan lahat ang pulo sa buong Pilipinas? ________________9. Upang makapanirahan ng disente ang mga Pilipino. magkano ang dapat kitain ng isang pamilya? ________________11. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. ________________5.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Ilang kilometro ang layo ng Pilipinas sa Taiwan? ________________7. patlang ang inyong kasagutan. Ito ang tawag sa mga bansang mahihirap. Kasalukuyang bilang ng populasyon ng mga Pilipino. Isulat sa . ________________4. Gaano kataas ang Mt. Florante M Pulutan Jr. Ano ang tawag sa pitong malalaking bansa na patuloy sa pag-unlad ? ________________6. Ilang bahagdan sa kabuuang populasyon ng mga Pilipino ang nakakakuha ng pinakamalaking kita o may malaking sweldo? ________________10. Ilan lahat ang probinsya sa buong Pilipinas? Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:55 I. ________________1. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. ________________15. tayo ay manghihikayat sa ibang tao.

Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. _____________4. Binubuo ang ikatlong antas ng sampung mag-aaral. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan. _____________3. Nakalagay sa maraming sako ang nakolektang bote ni Roberto. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa malalaman mong ang katumbas ng isang dolyar sa bansang Pilipinas ay P43. ________________20. Kumikita ang isang tao sa Pilipinas ng P390. ______________9. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. _____________9. ______________8. Ang bawat isang pamilya sa lungsod ng Cavite ay binubuo ng tatlong miyembro. ________________17. _____________6. _______________1. .Ito ay nag-aanyaya sa mga taga-pook rural upang manirahan at maghanap buhay sa mga lungsod. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Pagkatapos ay isulat sa patlang ang Uri ng Pamilang na ginamit dito. _____________5. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. _____________8. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. ________________18. Ang pasko sa Pilipinas ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre ng libu-libong tao. Walo ang pinakamaunlad na bansa sa daigdig.________________16. ______________7. Magbigay ng apat na lalawigan na sentro ng agrikultura ________________19. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. II. ngunit ngayon ay halos sentro na ng industriyalisasyon. _____________10. Basahing mabuti ang bawat pangugusap. Pagkatapos ay isulat patlang ang Uri ng Tayutay na ginamit dito. Ang isang bigkis ng sitaw ngayon ay humigit-kumulang sa 50 piso. Ang Lungsod ng San Pablo ay binubuo ng 85 baranggay. ______________4. ______________3. Kahon-kahon ang tsokolateng dala ni Tiya Isabel ng umuwi siya mula sa Chicago. ______________5. _____________1. _________________2. _____________2. III. _____________7.Panuto: Suriing mabuti ang bawat pangugusap.Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. ______________6.

Punan ng tamang kasagutan ang bawat patlang. IV.(5 puntos) Sabihin kung anu-ano ang mga dahilan kung bakit ang Pilipinas ay isa sa mga bansang Third World at magbigay ng sariling reaksyon o pananaw ukol dito.Panuto: Ibigay ang hinihingi ng pahayag sa ibaba.______________10. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .Panuto: Sagutin ang pahayag na nasa ibaba. Si Maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. Hakbang sa pagsulat ng Talambuhay Unang linya:________________________________________________________ Ikalawang linya:_____________________________________________________ Ikatlong linya:_______________________________________________________ Ikaapat na linya:_____________________________________________________ Ikalimang linya:_____________________________________________________ Ikaanim na linya:____________________________________________________ Ikapitong linya:______________________________________________________ Ikawalong linya:_____________________________________________________ Ikasiyam na linya:____________________________________________________ V.

Direction: Identify the kinds of soil and give the description of it. of Items : 35 I.name_________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Pulutan Jr. (4 points each) Grades : ______________ Date : ________________ No.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. 1. Florante M. Laguna 800-0089 Third Monthly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir.

name_________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.2.name__________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .

Important factors in giving proper growth to the plants.5. _______________6. Write the answer in the space provided. It is formed from decaying organic matter in swamps. _______________1. _______________2. ______________8.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. It is found from streams and lake. _______________3. It helps to drain the excess water from the rain. Too much of this can cause the roots to suffer from air lacking. .name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II. It is the soil performed from underlying rocks. A good soil must have the composition of: ______________7. _______________4. Direction: Provide the correct answer to the following questions. _______________5.

______________9. (4 points each) First Day __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Second Day . _______________10. Direction: Give your observations regarding your own mini farm. III. The site must be near at you enables to manage it efficiency.

Third Day Fourth Day .

God Bless You! .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.