Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 Unang Buwanang Pagsusulit Filipino

: Ikalimang Baitang Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40

I.Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan.
KTOANLUUNGL

____________1. Nababahala si Carlos dahil sa pagkakasakit ng kanyang ama. ASTAILGAN ____________2. Hind umimik ang ina nang marinig ang paliwanag ng anak. INTAMGUD ____________3. Maaga siyang sumapit sa tanggapan dahil walang gaanong trapik. AKTAYUM ____________4. Inalalayan niyang sumampa sa bus ang pasahero. HLAIMNAAM ____________5. Tunay niyang iniibig ang babaeng si Clara. II. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Isulat sa patlang ang tamang sagot. _________________1. Ano ang pangalan ng paaralan na pinapasukan nina Anthony, Rodel at Richmond? _________________2. Lipon ng salita o mga salita na may buong kahulugan. _________________3. Sa akdang “Ang Tunay na Kaibigan”sino ang batang nakilala ni Christine sa kanyang panaginip?

________________4. Lipon ng mga salita na may simuno at panaguri ngunit walang buong diwa. ________________5. Sa akdang “Ang Pitaka” ano ang pangalan ng batabg nawalan ng malay? ________________6. Ano ang tawag sa ayos ng pangungusap kung saan nauuna ang simuno kaysa sa panaguri? ________________7. Sino ang nagsabi kay Tanya na nawalis ng katulong ang kanyang pitaka, sa kwentong “Ang Pitaka” ________________8. Ano tawag sa ayos ng pangungusap kung saan ang panaguri ay nauuna sa simuno o paksa? ________________9. Ito ang bahaging pinag-uusapan sa loob ng isang pangungusap. ________________10. Sa kwentong “Mag-aaral Na Po Ako” ano ang pangalan ng paaralan na pinapasukan ni Robert Mijares? III. Panuto: (Basahin at unawaing mabuti) Gumuhit ng bilog kung ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos at nasa ayos na di-karaniwan ang pangungusap. sa loob ng naman kung

1. Nanginginig ang mga tinig ng batang lamig na lamig na nakasilong sa tabi ng tindahan. 2. Ang mga babae ay nagsigawan nang Makita ang kanilang idolong si Coco Martin. 3. Ninenerbyos siya sa maaaring kasapitan ng kanyang kaibigan.

4. Anak siya ng isang mayaman at kilalang tao sa ating lungsod.

5. Matamlay at walang kibo si Tanya sa loob ng silid-aralan pagkatapos nang nangyari kay Rika. IV. Panuto: Isulat ang FLORANTE kung sugnay na makapag-iisa ang mga salitang may salungguhit at PULUTAN naman kung sugnay na di-makapagiisa. ________________1. Para lalo kang tumalino, kumain ka ng masusustansyang pagkaintulad ng gulay at prutas. ________________2. Tanging ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanya subalit mahabang pag-aaral ang iyong kailangan gugulin. ___________________3. Sapagkat isa kang mabuting bata, ibibili kita ng bisekletang gustong gusto mo. ________________4. Masakit ang tiyan ni Baldo dahil kumain siya ng hilaw na mangga. ________________5. Tuwang –tuwa ang magkakapatid dahil simula na ng kanilang bakasyon. V.Panuto: Salungguhitan nang minsan ang payak na simuno at nang makalawa ang buong panaguri. (dalawang puntos bawat isa) 1. Ang sanggol ay sinuring mabuti ng doctor. 2. Tayo ang magdadala ng tulong sa mga biktima. 3. Tayo ay magkaisa para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. 4. Si Mang Rosendo ay tanyag na kusinero sa aming bayan. 5. Ang matalino ay nakatutulong nang malaki sa pag-unlad ng ating bayan. Panuto: Gawing karaniwan ang ayos ng pangungusap 1. Ang hinala kay Rika ay nabuo sa isipan niya. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Siya ay tunay na dangal ng kanyang mga magulang. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.3. Ang mga mag-aaral na nasa loob ng simbahan ay hindi mapigil sa kanilang kaingayan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . Ang tunay na mapagmahal ay hindi marunong manakit nang kalooban ng ibang tao. Ang mga humahabol sa akin ay mga taong may masasamang loob at budhi.

NAAPAKM _______________5. Napakapait para kay Marcos ang pagkasawi ng kanyang minamahal. Laguna 800-0089 Unang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikanim na Baitang Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Siya ang pangunahing tauhan sa akdang “Ang Gantipala ng Sakim” kung saan naging masama ang kanyang ugali at naging sakim sa kapwa. IKTASKAAPNA _______________4. Isulat sa patlang ang tamang sagot. ANNAAKGAPGAAP _______________2. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I. MARDANAMNA _______________3. Lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tunog ng batingaw. ________________1. Nakapagpalubag ng loob ang pag-alalang ginawa ng matanda sa kanyang anak. Ayos ng pangungusap kung saan panaguri ang nauuna sa loob ng pangungusap. II. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan. . Ang dagok ng kasawian ni Marcos ang siyang nagpatibay sa kanyang paninindigan na harapin ang bagong bukas. Panuto: : Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. URAINSNL _______________1. Ang malakas na tunog ng batingaw ang siyang nagdulot ng kalungkutan sa binata.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. ________________2.

III.________________3. Ito ang angbibigay ng kilos sa loob ng isang pangungusap. Panuto: Salungguhitan nang minsan ang sugnay na makapag-iisa at makalawa ang sugnay na di-makapag-iisa sa pangungusap. Uri ng sugnay na may simuno at panaguri o pangungusap na may pangatnig sa unahan at bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng dahilan. Bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa simuno ng pangungusap. Sa kwentong “Kaibigan Nga Kaya?” sino ang batang may masamang balak kay Amanda upang ito ay mapahiya sa kanyang kaarawan ? ___________________5. ___________________4. Sapagkat mahusay ang guro. 4. Ito ang pumapalit sa ngalan ng tao sa isang pangungusap. Panuto: Gawing karaniwan ang ayos ng pangungusap 1. Ito ay isang anyo ng pananalita o tayutay na gumagamit ng tuwirang paghahambing sa dalawang pangngalang may isang pagkakahawig. ___________________6. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . ___________________9. ___________________10. 2. Ang hinala kay Rika ay nabuo sa isipan niya. Lipon ng mga salitang may simuno at panaguri subalit hindi buo ang diwa.Kahunan ang pangatnig na ginamit. hindi nakapasok sa paaralan si Shiela. 5. IV. Nakabundol ng bata ang jip kasi mabilis magpatakbo ang drayber. Dahil sa masakit ang ngipin niya. Uri ng sugnay na ginagamit na panlarawan sa pangngalang sinusundan nito. Nagwagi sa paligsahan si Ramil kaya Masaya ang mga magulang niya. ___________________8. ___________________7. 1. Gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin. medaling natuto ang mga mag-aaral. 3.

1. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ V. 5. Ang mga mag-aaral na nasa loob ng simbahan ay hindi mapigil sa kanilang kaingayan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Panuto: Salungguhitan nang minsan ang buong simuno at dalawang ulit naman ang buong panaguri. Viray ay magalang na nagpaliwanag ng mga nangyaring sitwasyon. 2. Sina Gng. Ang mga pagsusulit ay hindi naipasa ng mga mag-aaral. Ang mga humahabol sa akin ay mga taong may masasamang loob at budhi. Ang paaralan at ang tahanan ay nagtulong sa paghubog sa mga kabataan. Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5.2. Ibinigay ng mga guro ang resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral. Ang bawat paaralan ay magtatagumpay sa tulong ng mga magulang. Siya ay tunay na dangal ng kanyang mga magulang. 4. Miranda at Bb. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. 3. Ang tunay na mapagmahal ay hindi marunong manakit nang kalooban ng ibang tao.

trambya _____________4. Gulong ___________6. Panuto: Isulat sa patlang ang salita na bubuo sa pares-minimal. check = 8. 2. daloy _____________3. Sibol . trabaho ____________8. ____________1. newspaper = III. section = 7. hilaw ____________7. 1. driver = 9. pyesta ____________10. _____________1. suklay _____________2. maligoy ____________9. Panuto: Isalin at isulat sa baybay natin ang mga sumusunod na salitang banyaga pagkatapos bilugan ang kambal-katinig. congress = trophy = block = jeep = group = 6.II. klase ____________6. 4. Taglay IV. 5. chocolate = 10. 3.Panuto: Hanapin ang diptonggo sa loob ng salita at bilugan ito. Kung walang natagpuan lagyan ng ekis sa patlang. saliw _____________5.

Panuto: Bumuo ng ibat ibang salita mula sa salitang – ugat sa pamamagitan ng Paglalapi. Salitang-ugat 1. Salik V. Bantas ____________3. Anak 5. Balat 2. Sapad ___________8. binayabas ____________5.Bunga 3. at Pagtatambal. sulatan ____________4. _____________1. Pare ____________5.____________2. Gusot ___________10. Hika ____________4. Kawad ___________9. Bukid Maylapi Inuulit Tambalan Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . Panuto: Bilugan ang salitang-ugat at isulat sa patlang ang panlapi na isinama sa salita. Pistahan VI. paliguan _____________3. Dali ___________7. Bahay 4. Pag-uulit. kabayanan _____________2.

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 55

I. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. (2 puntos bawat isa)
1. Pang- abay= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 2. Globalisasyon= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 3. Industriyalisasyon= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 4. Nasyonalismo= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 5. Pang –uri= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ ___

II. Panuto: Tukuyin kung anong uri ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap at salungguhitan ang salita/mga salitang nagpapatunay dito.
1. Tuwing Agosto ginaganap ang pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa alinsunod na rin sa Proklamasyon blg 186.______________________ 2. Namatay sa Mt. Manunggal, Cebu si dating Pangulong Ramon Magsaysay dahil sa pagbagsak ng eroplano. ______________________ 3. Mga dayuhan daw ang dahilan ng pagkasira ng kalikasan. ______________________ 4. Huwag mong sirain ang tiwala sayo ng iyong guro. _________________ 5.Totoong mahuhusay ang aming mga guro sa iba’t ibang aspekto. __________________ 6. Ipinaltok niya sa pader ang bote ng suka kaya ito nabasag. ______________________ 7. Nakita ang mga nabubulok na bangkay ng isang pamilya sa liblib na kagubatan._______________ 8. Ang bakal at dyaryo na ipinagbili ni Mang Jose ay halos umabot sa sampung kilo. _______________ 9. Siguro nga, hindi alam ng mga mag-aaral ang kapalit ng kamaliang kanilang ginawa. _________________ 10. Walang duda, si Roberto na ang mananalo sa paligsahan sa Pagbigkas ng Tula. ________________

III. A. Panuto: Magbigay ng limang uri lamang ng Modifikasyong Gamit ang mga Panuring ng Pangalan at bigyan ng isang halimbawa ang bawat isa. (2 puntos )
1._____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ___ 2._____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5. ____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___

B. Panuto: Magbigay ng limang salitang pananda sa Pang-ukol at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap.( 2 puntos bawat isa)
1._____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ___ 4. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5.( 5 puntos ) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _______ .Panuto: Ibuod ang isang akdang ating tinalakay na pinamagatang “ Kalayaang Asyano Bunga ng Pagpupunyagi ng Nasyonalistiko”. ____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ IV.

. of Items: 60 I. ___________3. Put your answer in the space provided. ___________1.building food should be given to pregnant and nursing mothers. The best milk for infants is breast milk from the mother. The family should have at least two balanced meals every day. Eating more than what the body needs is better than not having enough of each kind of food. ___________2. ___________5.L. Direction: Write J if the statement is correct and P if the statement is incorrect. Grades : ______________ Date : ________________ No.E: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. ___________4. Body.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Florante M Pulutan Jr. Laguna 800-0089 First Quarterly Examination T. Protein – rich foods are advisable for growing children.

Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. ___________9. Eating with the family members fosters a happier and healthier home living. Pack lunch is the best way to insure nutrition and safe food for the family. ___________7.___________6. II. ___________10. TNOIRIUNT=______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. The most severe forms of PEM are kwashoorkoor and meresmus. CAETU TNOIRIUNTAML=__________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. IROORKKWSHA =_______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. UTNOIUNTRINERD=___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . ( 3 points each ) 1. ___________8. ASSUMMRA=______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Eat your meals not on time and in the company of your family. A person who wants to improve his health should not eat balanced food.

5. . 11. 2. E. 5. Characteristics of a Well-Nourished and Healthy Person 1. 6. 8. Characteristics of a child with Kwashiorkor 1. Kinds of Protein Energy Malnutrition 1. 2. 3. 3. D. 3. 4. 7 B. 4. 2. 7. 10. 2. 6. 9. Enumeration: Enumerate the following A. Symptoms of Malnutrition 1.IV. 12.

God Bless You!

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 First Quarterly Examination MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Florante M Pulutan Jr. Grades : ______________ Date : ________________ No. of Items : 45

I. Direction: Identify the following Physical Activities and tell where it belongs:{ Muscular Test, Flexibility Test, or Cardio-Respiratory Test} Write the word in the space provided before the number. _______________________1. 1- kilometer run- walk
___________________________2. Partial Curl- Ups ___________________________3. Standing Long Jump ___________________________4. Sit – Ups ___________________________5. Sit – and – Reach ___________________________6. Right Angel Push – Ups ___________________________7. 40 –meter Sprint

___________________________8. Shoulder Stretch ___________________________9. Basketball Pass ___________________________10. Trunk Lift

II. Direction: Provide the correct answer to the following questions. Write the answer in the space provided. _____________1. What is the formula in taking your BMI
________________2. What Physical Fitness Test serves as basis to measure a person’s body height? ________________3. What Physical Fitness Test measures speed? ________________4. What kind of test can assess the strength of the abdominal muscles? ________________5. What is the average score for partial curl-ups for boys and girls? ________________6. What kind of Physical Fitness Test can help you in determining your endurance level? _____________7. In trunk lifting, what equipment is needed to measure the height of your chin? _____________8. What is the initial pulse rate of an individual per minute? _____________9. If you will engage in weight training, how many minutes is needed to do the warn up and stretching? ____________10. What equipment should be used to time your performance?

III. Direction: Arrange the scrambled letters and match them with their classification. Write the answer in the space provided. DOBY SAMS DIXEN ITS DAN CHARE, HOLUDERSCHERTTS NOE TREKIMOLE URN- KLAW ABTLEBALKS SPAS APTRAIL CRUL - PUS
1. This test will helps you to determine your endurance level._______________________ 2. One way of measuring the strength of your upper body._________________________ 3. These are test for flexibility fitness.__________________________________________ 4. This test will help you to determine if your abdominal muscles are strong enough. __________________________ 5. Determinants of Nutritional Fitness. ____________________

IV. Direction: Determine the BMI of the following and state its standard.
1. W =31 H =1.40 m 6. W = 43 H = 1.22 cm

2. H = 40 W = 156 cm 3. W = 37 H = 150 cm 4. W = 28 H = 111cm 5. W = 32 H = 181 cm

7. W = 31.50 H = 171 cm 8. W = 28 H = 127cm 9. W = 24 H = 200 cm 10. W = 36 H = 141 cm

V. Enumeration: Enumerate the following question.
A. Give the 4 factors that are needed in doing exercise. 1. 2. 3. 4.

B. Give at least 6 benefits in doing exercise. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sit – and – Reach ___________________________6. 1. Standing Long Jump ___________________________4. Sit – Ups ___________________________5.Ups ___________________________3. Flexibility Test. Right Angel Push – Ups ___________________________7. _______________________1. 40 –meter Sprint . Laguna 800-0089 First Quarterly Examination MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. or Cardio-Respiratory Test.walk ___________________________2. of Items : 45 I. Write the word in the space provided before the answer. Florante M Pulutan Jr. Grades : ______________ Date : ________________ No. Partial Curl. Direction: Identify the following Physical Activities and tell were it belongs to Muscular Test.kilometer run.God bless You!!! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

Florante M Pulutan Jr. Shoulder Stretch ___________________________9. Basketball Pass ___________________________10. . Binibigyan diin sa uri ng nobelang ito ay ang mga layunin ng may akda. Ang diin ng pagkakasulat ay nasa mga pangyayari sa nobela. ____________7. Siya ang may akda ng isang dulang pampelikula na pinamagatang “ Jaguar” ____________2. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 55 I. Nasusukat ang kahalagahan ng isang akda kung ito ay nagpapagalaw at nagpapainog ng guniguni ng bumabasa at nagpapagana sa imahinasyon nito. ____________9. Trunk Lift Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Siya ang sumulat ng “ Walang Panginoon” gamit ang kanyang mahusay na kamay at malikot na pag-iisip. ____________8. tao. Binibigyan diin sa nobelang ito ang katauhan ng pangunahing tauhan sa akda. Ang isang akda ay magiging efektibo kung ito ay sumasalamin sa lipunan. ____________3. Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. ____________6.___________________________8. Ito ay naglalarawan ng tiyak na karanasan ng tao na buong sining na hinuhubog at isinalaysay ng manunulat. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. at sa isang tiyak na panahon. ____________5. Ang nobelang ito’y nagsasalaysay ng mga pangyayari may kaugnayan sa kasaysayan ng bayan. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Ito’y nakasulat na bersyon ng mga salitang dapat sabihin ng mga tauhan sa isang palabas. ____________4. __________1. ____________10.

_____19. 9 na taon k. 1872 g. _____15. Calamba. Laguna m. Isulat ang titik ng sagot sa patlang. Hunyo 10. Siya ang nagbinyag kay Pepe. _____12.Siya ang naging guro ni Rizal na magaling magpairal ng disiplina.galang . Taon kung kelan si Jose tumungong Espanya lulan ng Bapor Salvadora. Mayo 3. Hunyo 22. Siya ang nagturo kay Pepe na magpinta na siyang biyenan ni Maestro Justiniano. Lolo ni Saturnina na ama ng kanyang ina. _____6. _____13. _____16. Kahulugan ng salitang “Gat” _____4. _____14. Ilan taon si Rizal ng isulat niya ang tulang “ Sa Aking mga Kababata” _____10. Taon kung kelan bininyagan si Pepe. _____18. Panuto: Piliin ang tamang salita sa Hanay B na siyang kasagutan sa Hanay A. Maestro Justiniano A. Taon kung kelan ipinanganak Cruz Si Dr. Siya ang ninong ni Gat.Jose rizal _____2. 1849 o. 1882 p. Hanay A _____1. walong taon h. _____7. Pang-ilan sa magkakapatid si Rizal? _____8. pitong taon j. Pari Paedro Casañas r. Hanay B a. Ninuno o ama ni Don Francisco. 1861 c. kagalang . Maestro Juancho f. Soledad n.Unibersidad kung saan tinapos ni Jose ang Filosofia y Letras at medisina. UST i. 1861 b.II. Ilan taon siya nang pag-aralin sa Biñan Laguna _____11. e. Bunsong kapatid ni Saturnina. _____20.Unibersidad Central de Madrid t. Don Domingo Lamco d. Unibersidad kung saan pumasok si Jose ng medisina. Anong taon pumasa si Jose sa pagsusulit sa San Juan de Letran. Taon kung kelan pinairal ang batas patungkol sa apelyido _____3. Don Francisco Mercado Rizal s. Pangalan ng ama ni Paciano _____17.Lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Lucia. Jose Rizal. _____9. Padre Rufino Collantes q. _____5. Hunyo 19. Don Lorenso Alonso l.

Panuto: Magbigay ng mga Karapatang Pantao na nalabag o natapakan sa akdang “Walang Panginoon” . ______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ IV. Karapatang Pantao na Nawala 1.Isulat sa loob ng kahon ang inyong kasagutan. 5._______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. 4.Ibigay ang apat (4) na Kalikasan ng Panitikan at ipaliwanag ang bawat isa. 3. ______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. 2._______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2.III. ( 2 puntos bawat isa ) 1. .

Panuto: Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng salitang nasa ibaba. Panuto: Ibuod ang Akdang Pampanitikan na pinamagatang “Walang Panginoon”gamit ang inyong sariling kaparaanan sa pagsulat.V. Iskrip _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . (2 puntos) A. Panuto: Isulat ang tulang may limang taludtod na inyong tinandaan na may pamagat na “Gabay sa Pag-unlad ng Aking Pagkatao”. (5 puntos ) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ VI.(5 puntos) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ VII.

MARDANAMNA _______________3. Ang dagok ng kasawian ni Marcos ang siyang nagpatibay sa kanyang paninindigan na harapin ang bagong bukas. URAINSNL _______________1. . NAAPAKM _______________5. Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan. Florante M Pulutan Jr. IKTASKAAPNA _______________4. Lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tunog ng batingaw. Napakapait para kay Marcos ang pagkasawi ng kanyang minamahal. ANNAAKGAPGAAP _______________2. Ang malakas na tunog ng batingaw ang siyang nagdulot ng kalungkutan sa binata. Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Marka: ______________ Antas: ______________________ Petsa: _______________ G.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Kabuuang Bilang: 55 I. Nakapagpalubag ng loob ang pag-alalang ginawa ng matanda sa kanyang anak.

Lolo ni Saturnina na ama ng kanyang ina. _______________14. _______________29. Halaga ng perang ipinabaon ni Paciano kay Jose ng magtungo sa ibang bansa. _______________15. _______________6. Ano sa salitang Ingles ang tulang “A La Juventud Filipina”? _______________30. Siya ang nagturo kay Pepe na magpinta na siyang biyenan ni Maestro Justiniano. Panuto: Ibuod ang Akdang Pampanitikan na pinamagatang “Walang Panginoon”gamit ang inyong sariling kaparaanan sa pagsulat. _______________3. Siya ang ninong ni Gat. Kahulugan ng salitang “Gat” _______________4. at taon kung kelan lumulan si Pepe patungong Espanya.II. Siya ang nagbinyag kay Pepe.Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. _______________16. Taon kung kelan bininyagan si Pepe. Kahulugan ng apelyidong “Mercado”. _______________5. Taon kung kelan pinairal ang batas patungkol sa apelyido. Ilan taon si Rizal ng isulat niya ang tulang “ Sa Aking mga Kababata” _______________10.Sinong kaibigan ni Jose ang tumulong sa kanya upang makabili ng ticket sa barkong SS Salvadora papuntang Espanya? III. Tao na tumulong upang makapagpatala si Jose at makapasok sa Ateneo. Bunsong kapatid ni Saturnina. Barkong Pranses na sinakyan ni Rizal patungong Europa. Ninuno o ama ni Don Francisco. _______________1. _______________18. _______________13. _______________22. Ilan taon siya nang pag-aralin sa Biñan Laguna _______________11. Taon kung kelan ipinanganak si Dr. Anong taon pumasa si Jose sa pagsusulit sa San Juan de Letran.Jose rizal _______________2. Pangalan ng ama ni Paciano _______________17.Unibersidad kung saan tinapos ni Jose ang Filosofia Y Letras at medisina. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. _______________12.Lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Lucia. araw. _______________20. Siya ang nagpairal ng batas patungkol sa apelyido. (5 puntos ) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Ilang taon at ilang buwang nakulong si Donya Teodora? _______________25.Siya ang naging guro ni Rizal na magaling magpairal ng disiplina. _______________9. Pang-ilan sa magkakapatid si Rizal? _______________8. Unibersidad kung saan pumasok si Jose ng medisina. Buwan. _______________24. _______________23. Jose Rizal. _______________28. _______________26. _______________19. Samahan ng mga mag-aaral at kabataan na may hangaring makabayan. Salitang pinagmulan ng apelyidong “Rizal” _______________27. _______________7. _______________21.

“Ang sakit ng kalingkingan. paltukin mo ng tinapay. Panuto: Magbigay ng mga Karapatang Pantao na nalabag o natapakan sa akdang “Walang Panginoon” . 2. 4. “Kapag pinaltok ka ng bato. Panuto: Ipaliwanag o bigyang kahulugan ang mga sumusunod na piling pahayag o talinghaga.(2 puntos bawat isa) 1. ramdam ng buong katawan. 3.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ . V. Karapatang Pantao na Nawala 1.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ VI.Isulat sa loob ng kahon ang inyong kasagutan.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2. 5.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Buena dias= _____________________________________________________________ Como esta?=_____________________________________________________________ No hablo español=________________________________________________________ Soy turista=______________________________________________________________ Estoy perdido=___________________________________________________________ Tengo sed=______________________________________________________________ De donde es usted=________________________________________________________ Hasta lavista=____________________________________________________________ Buena suerte=____________________________________________________________ .” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. ay sadyang magkapantay.”Ang lahat ng tao.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. Panuto: Isalin sa Wikang Filipino ang mga sumusunod na banyagang pahayag.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4.3. “Ang katapat ng langit ay pusalian. “Walang mang-aapi kung walang nagpapaalipin. kahit hindi magkakulay. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I. Florante M Pulutan Jr.

8. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 2. 9. 3. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 4. Pahayag 1. I need more money. (2 puntos bawat isa) 1. Take me to the beach. 5. 7. susubukan ang inyong kagalingan sa pagsasalin ng Wikang Banyaga.10) Que es eso?=_____________________________________________________________ II. Panuto: Ang banyagang pahayag sa ibaba ay nangangailangan na isalin sa Wikang Espanyol. 4. Where is the phone? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ . Sa bahaging ito. Panuto: Isalin ang bawat pahayag sa Wikang Ingles at Wikang Espanyol. Pakisuyo Ano iyon? Gaano katagal? Kita tayo mamaya Nagsasalita ako ng konting Espanyol MakikiulitPaano? Sino yan? Tulong Kailangan ko Ingles Espanyol III. Can you help me? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 3. 6. 2.

Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I. It was nice to meet you. Panuto: Isalin ang bawat pahayag sa Wikang Espanyolat Wikang Ingles. Pahayag 1. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.Ano iyon? 2.Pakisuyo Espanyol Ingles .5.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ III. (2 puntos bawat isa) 1. . Take me to the beach.I need more money __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 3.It was nice to meet you. susubukan ang inyong kagalingan sa pagsasalin ng Wikang Banyaga.Paano? 7 Makikiulit 8.Kita tayo mamaya 4.3. Can you help me? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 2. Gaano katagal? 5. Kailangan ko 10 Tulong. II. Panuto: Ang banyagang pahayag sa ibaba ay nangangailangan na isalin sa Wikang Espanyol.Nagsasalita ako ng konting Espanyol 6.Sino yan? 9. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 5. Panuto: Isalin sa Wikang Filipino ang mga sumusunod na banyagang pahayag. Sa bahaging ito. Where is the phone? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 4.

Buena dias= ___________________________________________________________ 2.Buena suerte=__________________________________________________________ 10.Soy turista=____________________________________________________________ Estoy 5. Isulat sa patlang ang iyong kasagutan. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng pahayag o katanungan.Como esta?=___________________________________________________________ 3.Hasta lavista=__________________________________________________________ 9.perdido=_________________________________________________________ 6.No hablo español=_______________________________________________________ 4.Que es eso?=__________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. . Florante M Pulutan Jr.De donde es usted=______________________________________________________ 8. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 35 I.Tengo sed=____________________________________________________________ 7. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.1.

Jose Rizal upang isulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo? _____________6. Apat na Uri ng Patulaan .pili at maayos _____3. Nagsasaad ng damdaming nais ipahiwatig ng makata ______5. Liriko III. Ito ay isang uri ng tulang salaysay na nakilala sa tawag na tulang romansa. Ano ang kahulugan ng salitang “GAT” na idinurogsong sa pangalan ng tao? _____________7. 1. Tula ______8. 2. Paano binibigkas ang isang korido? II. Panuto: Hanapin ang tamang kasagutan sa Hanay B na siyang sagot sa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Ang huling pantig ng pares na salita ay kapwa Nagtatapos sa katinig. Anong akda ang nagsilbing inspirasyon ni gat. h. A. Ano ang himig na tinataglay ng isang awit? _____________5._____________1. Pasalaysay b. Ilang pantig sa bawat taludtod meron sa isang korido? _____________10. B. Bilang ng bawat pantig sa bawat taludtod Hanay B a. Ito ay hindi nagtataglay ng sukat at tugma. _____________2. Tugma g.Tulang nagsasabi ng kwento ______4. Dalawang Uri ng Tulang Pasalaysay Ayon sa kayarian. ______7. Sukat c. Free verse i. Ang huling pantig ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Ilang pantig sa bawat taludtod meron ang isang awit. Anong siglo dinala ng mga kastila sa Pilipinas ang tulang romansa? _____________3. ______10. Tulang Pangkalikasan e. Hanay A _____1. Tugmaan sa katinig J.Tugmaan sa Patinig d. Saan nagmula o nanggaling ang salitang korido? _____________8. Ang huling pantig ng pares na salita ay kapwa nagtatapos sa patinig. Epiko f. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. Nagpapahayag ng diwa sa mga salitang piling. ______9. Tulang nagsasaad ng kabayanihan ______6. Tulang tungkol sa daigdig o kalikasan ______2. Ano ang dalawang salita na nagbigay kahulugan sa salitang korido? _____________9. _____________4.

4. Florante M Pulutan Jr. Panuto: (Sanaysay) Sagutin at ipaliwanag ang katanungang ito “Ano ang tunay na layunin ni Balagtas sa pagsulat ng Florante at Laura?”(5 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. 3. 2. Isulat sa patlang ang inyong katanungan. IV. 3. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. 4. 1. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng mga pahayag o katanungan. Apat na Elemento ng Makabuluhang Tula. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 35 I. 2. C. .1.

. Ipinagmamalaki ko ang lahat ng mga Pilipino. Panuto: Kilalanin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay Payak. Tambalan. ____________9. Tawag sa lumang paraan ng pagpapalitan ng mga kalakal kahit na hindi gaanong eksakto ang katumbas. May magaganda rin naidulot ang mga dayuhan subalit huwag natin kalimutan ang ating sariling kinagisnan. ____________5. Panuto: (Identifikasyon) Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Masaganang labanan at pantay na kompetisyon ng bawat negosyante. ___________________8. Anong mga kasabihan ang nagpapatunay na anumang bansa. ___________________10. ay walang kumpletong kayamana? ___________________5. Hugnayan at Langkapan. Sekretong sahog na pampasarap sa isang resipe ng pag-unlad. ____________2. II. __________1. Ito ay nagbabahagi ng mga pangunahin at mahahalagang detalye ng mga pangyayari. ___________________6. Aray!!! III. ____________10. ____________3. Tawag sa dayuhang kalakal at pagtangkilik sa produkto ng ibang bansa. Si Ronjie at Junnifer ay masiglang naglaro sa bakuran. Ang susi sa pag-unlad ng bansa ay hindi lang ako bagkos ang bawat Pilipino ngunit kung walang makikiisa walang magiging magandang resulta sapagkat ang bawat isa ay mahalaga. ____________4. Si Hannah ay isang dalagang Pilipina. Isulat sa patlang ang inyong napiling kasagutan. Makabago na nga ang panahon ngunit buhay na buhay pa rin ang kulturang Pilipino. Ang bansang walang kasing-ganda at kasingkulay ang kabihasnan na luklukan ng ating mithiin at mga pangarap. Ang makabagong konsepto ng pananakop ng mga dayuhan ay tinatawag na ano? ___________________9. ____________7. ____________8. Kailangan ng bawat Pilipino ang pagkakaisa sapagkat ito ang magbubuklod sa atin upang tayo ay maging maunlad at produktibong bansa. ___________________2. gaya ng tao. ___________________7. Naging bunga ng di-makatwirang pang-aagaw ng kalayaan at sa karapatan ng mga Pilipino.________________1. Magiging masigla ang buong pamayanan kapag ang bawat tao sa lipunan ay nagtutulungan at nakikiisa sa bawat proyekto ng pinuno. Ang kahapon ay hindi na maaaring ibalik pang muli. ____________6. ___________________3 _____________________4.

4. D. Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. C. 3. Direction: Match Column A with Column B. Write the letter corresponding to the correct answer in the space provided before each number. B. 4. 4. 3. Florante M Pulutan Jr. 3. 3. Laguna 800-0089 Second Monthly Test MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Apat na Uri ng Pangungusap ayon sa Balangkas 1. Apat na Uri ng Pangungusap Ayon sa Layon. 1. Grades : ______________ Date : ________________ No. Magbigay ng Apat na pangtnig o palatandaan na ginagamit sa Hugnayang Pangungusap. 2. 2. . 2. 2. 1. of Items : 35 I.A. 1. Magbigay ng tatlong pangatnig o palatandaan na ginagamit sa Tambalang Pangungusap.

2. Refers to the hold on the racket _____3. Direction: Provide the correct answer to the following statements. _____________3. Played by one player opposite another player _____5. This kind of grip is common among the Chinese that is why it is also called what? _____6. free arm d. racket hand grip e. . single match f. Chinese grip i. Size of the rectangular wooden table. What is the color of the ball? _____________10. 1. 6. Table tennis is also called what? _____________6. A forceful stroke with the use of racket _____7. B. mixed doubles II.What is the size of the end lines? _____________4. What is the size of the side lines? _____________5. And ________m wide 2. 3. Played by a pair composed of a male and female player. 5. _______m long 1. What is the four equipment use in Table Tennis game? 1.Column A ____1. 2. Write the answer in the space provided. Give the eight common terms used in the table tennis game. 3. point g. 4. Ball in action Column B a. What is the measurement of the net from the table surface? III. drive h. _____8. server c. A rally of which the result awards a score _____4. 4. ball in play b. What is the weight of the table tennis ball? _____________9. The net should extend in how many centimeter in sidelines? _____________8. A player about to strike the ball first to start the rally _____10. Enumeration: Enumerate the following question. A. Arm of the free hand ____2. The hand holding the racket _____9. How many sides should the table is divided? _____________7.

8. C. What is the objective of the game table tennis? (3 points) _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________ God bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.7. Gamit ang sarili ninyong pagkakilanlan. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:55 I. Florante M Pulutan Jr. (2 puntos bawat isa) . Panuto: Ipakilala ang mga sumusunod na tauhan sa NOLI ME TANGERE. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.

1. ________________9. Pari Damaso_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. Donya Victorina_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5. Ano ang tunay at buong pangalan ni Kapitan Tyago? _______________2. ________________11. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng mga pahayag o katanungan. Habang nasa hapag-kainan. Sino ang nagsabi sa mga panauhin na handa na ang hapunan? ________________10. _______________5. _______________1. Kapitan Tyago_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. Siya ang naniko sa isang kadeteng sinamang palad na mapadait sa kanya at buti na lang ito ay pinalampas ng biktima. Sinong militar ang napaiyak ng makausap ito ni Ibarra? ________________7. sino ang nagbukas ng usapan patungkol kay Crisostomo? . Saan inihalintulad ang balitang mabilis na kumalat sa buong lugar? _______________3. Isulat sa patlang ang inyongkasagutan. Sino ang matandang pinsan ni Kapitan Tiyago? _______________4. Sino ang tinutukoy ni Ibarra na pinakamahalagang hiyas ng kanyang lupain? ________________8. Siya ang maginoong nakabarong tagalog na may mga butones na brilyante sa putsera na naninirahan sat undo. Ano ang buong pangalan ng taong iniibig na Maria Clara? ________________6. Don Rafael Ibarra_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ II. Siya ang asawa ng babaeng nagpapanggap na isang tunay na kastila. Crisostomo Ibarra_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2.

Makikita sa pagkilos at pagsasalita ni Ibarra na siya ay a. d. ________________18. Ang pangyayaring namagitan kina Pari Damaso at Ibarra sa hapunan ay nagpapahiwatig ng a. 7. Ang pagiging kimi at mahiyain ng mga Pilipina noong araw ay nangangahulugang sila ay a. b. Bansag sa taong hindi nangungumpisal at kalaban ng simbahan. ________________17. samaan ng loob at gantihan. ________________20. Isang taong mangangalakal ng taga-tondo. hindi sanay dumalo sa mga kasayahan. c. umiiwas sa gulo. 3. may bukas na pag-iisip. maglakbay. b. pagpasok sa kanilang bayan ng isang kanluraning kaugalian. may kimkim nag alit kay Don Rafael. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama”. d. c. maunlad ang pag-iisip. nagsasabi ng toto. b. d. b. c. kalupitan ng katandaan at kahinahunan ng kabataan. ________________19. c. b. 2. III. 6. Isang kurang pransiskano na napalipat ng ibang parokya matapos maglingkod nang matagal sa San Diego. Binatang nag-aral sa Europa. Bilugan ang napiling titik. magulo ang kanyang isip. d. walang pagkukunwari. Panuto: Piliin ang titik ng wastong sagot. ________________13. lalong magpayaman. may ambisyon sa buhay. Si Crisostomo Ibarra ay sagisag ng kabataang a. Nakainggitan nang labis ni Pari Damaso dahil sa yaman nito kaya nataguriang isang erehe. d. mga mangmang. may kagandahang-asal. pangangailangan ng sitwasyon. c.________________12. magliwaliw. b. d. masigla’t malusog. walang pinag-aralan. kapangyarihan ng kura at kislap ng talino ng binata. malayang pagpapahayagng isipan at damdamin. 1. Ang ginawang pagpapakilala ni Ibarra sa sarili sa kaginoohan ay a. Lugar kung saan ginagamot ang mga taong napinsala o may sakit. Ano ang tunay na ikinamatay ng artilyero? ________________14. mag-iingat kayo. Ang pagsasabi ni Pari Damaso na hindi niya naging kaibigan kailanman si Don Rafael ay nangangahulugang ang prayle ay a. Sino ang nagwika nito “Binata. pagsasagawa ng kanyang natutuhan. hindi marunong magpahalaga sa pagkakaibigan. b. pagtatakip sa kanyang pagkapahiya. 4. may pagmamalasakit. Bansag sa mga taong kumakalaban sa pamahalaan. magpakadalubhasa. ________________15. 5.Pumunta sa ibang bansa si Ibarra upang a. . c. c. ________________16.

d. Ang ikinilos ni Tenyente Guevarra kay Ibarra ay nangangahulugang a. Ang bahay ni Kapitan Tiyago ay katulad ng Pilipinas na bukas para sa lahat ngunit sarado sa a. b. mga impluwensya ng makabagong kabihasnan. c. b. matalinong pagtutunggali ng dalawang panig. b. Ang sagutan nina Pari Damaso at Tenyente Guevarra ay nagpapakita ng a. c. Si Pari Damaso ay inalis sa pagkukura sa bayan ng San Diego bilang kaparusahan sa a. pagtatakip sa sariling kapintasan. mga taong mapagsamantala. 14. 15. d. c. d. ugnayan ng mga Pilipino at kastila. Si mPari Damaso ay sagisag ng a. c. 9. b.d. pakikipag-away sa tenyente ng guwaedia sibil. 10. paghalik sa kamay ng may handa. pag-akay sa mga tao sa tuwid na landas. c. nagpapalapad ng papel kay Ibarra. c. paghihiwalay ng mga babae at lalaki sa umpukan. karupukang pantao ng mga alagad ng simbahan. b. Ang pagsasabi ni Padre Damaso na mangmang at pabaya ang mga indiyo ay nangangahulugan ng a. d. d. kahambugan ng mga prayle. masasamang hilig ng mga Pilipino. walang takot sa pagsasabi ng katotohanan. b. pagtatakip sa bibig kapag nagsasalita. Isang magandang kaugaliang mapapansin sa mga panauhin ang a. atas ng kagandahang-asal. b. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod na pahayag ayon sa iyong pagkaunawa. masamang paring naparito sa Pilipinas. 8. d. kapangyarihan ng simbahan at kahinaan ng pamahalaan. palamuti lamang sa mga handaan. nais niyang makipagkaibigan kay Ibarra. d. pagmamalupit sa mga mamamayan sa naturang bayan. d. 12. masamang ugnayan ng simbahan at pamahalaan. IV. ( 5 puntos bawat isa) . 11. iba’t ibang uri ng mga tao sa Maynila. ang nobela ay nagsisimula sa isang pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiyago upang ipakita ang a. lubos na pagkilala ng mga pari sa mga indiyo b. pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa Pilipinas. c. kawalan ng paggalang sa may handa. 13. mga taong may mapangahas na layunin. katapatan sa hari ng Espanya. hindi lahat ng mga kastila ay masasama. hindi pagsasalita ng mga babae. c. paglapastangan sa bangkay ng isang maginoong tao. di niya pagkilala sa kinatawan ng hari sa Espanya. pangangalakal at makabagong isipan.

Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ Marka: ______________ Petsa: _______________ . “Maligayang pagdating! Nawa’y higit kayong maging mapalad sa inyong ama na isa sa mga nakilala kong Pilipino na lalong marangal at higit na karapat-dapat maging anak ng lupaing ito” ayon kay Tenyente Guevarra. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ 2. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ PAGPALAIN KAYO NG AMANG LUMIKHA! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. “Si Luculo ay hindi kumakain sa bahay ni Luculo”.1.sabi ni Kapitan Tiyago.

tumutol 2. Si Don Pedro’y tumalima sa utos ng Haring Fernando. a. Yumao si Don Pedro na ang nasa hagap ay matahak ang kabundukan. engkantado c. a. a. malasing b. kristal _________10. dumi b. sawang bitin d. damayan d. masakit b. tae c.nag-alanganin b. nanalangin c. 1. agimat c. a. nakatulog b. Sana ay hindi ka mahumaling sa ganda ng puno. a. a. pagod d. Panuto: Piliin ang pinakakasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap sa mga nasa ibabang may titik. layon _________12. alala c. leproso d. ginising d. hangad 3. ulupong b. kalat d. bagabag _________15. napahulog d. ipot _________3. salamin c. a. hiling d. a. kobra _________2. lobo _________8. asam 6. napadala b. binatak b. malaki c. a. ermitanyo _________4. bang-aw c. pangamba c. pita c. nahimbing c. agam-agam b. Ang puno ay mayamungmong. bumaba c. naidlip d. napilitan d. alaal b. napapikit _________13. a. hinulog d. a. patay c. manhid 4. Napakalara si Don Juan sa Mahal na Birhen. kumapit b. sabwatan c. naghugos _________9. lakbay d. a. puno c. hiyas d. layon b. lumbay b. Titik lamang ang gamiting panagot. a. a. a. Florante M Pulutan Jr. aso b. himala b. pakana _________6. tinantang _________11. Kabuuang Bilang:55 I. oso d. umibig 7. ginamot b. Katawan ni Don Pedro ay pata na. napahabag d. isipan d. salaghati II. walang dahon b. Panuto: Aling salita sa kalipunan ang hindi kabilang sa pangkat? Titik lamang ng salita ang gamiting panugon at isulat sa patlang. napaakay d. hinila c. galak d. balak b. a. serpyente c. mataas d. matanda b. a. kababalaghan d.inalagaan _________5. madahon 5. a. pakay b. Iyon ang tirahan ng Adarnang kanyang pakay. kahoy b. mabaliw c. pinagyaman c. mahika _________7. piedras _________14. a. _________1. bubog b. karamdaman d. lungkot c.G. halaman d. sumunod c. a. maakit . gusto c. a.

__________________6. Sa anong mamahaling hiyas inihalintulad ang mahiwagang puno? __________________4. naengkanto 9. Ilang buwan binagtas ni Don Pedro ang kaparangan? __________________2. mapagpasyahan c. __________________13. nagtalo d. Panuto: Ipaliwanag ang bawat saknong. __________________11. Ilang taon nang hindi bumabalik sina Don Pedro at Don Diego? __________________7. Birheng kalinis-linisan. Saang lugar nakatira ang ama at ina ni Kiko? __________________9. Saang nagmulang lugar ang napangasawa ni Francisco. nawala sa sarili c. sino ang pumatay sa bunso nitong anak? __________________5. nag-usap d. Sino ang unang inibig ni Kiko? __________________8. (3 puntos bawat isa) 1. IV. __________________15. Magsabi ka ng pakay mo at nang aking malining. nang aking ding matagalan itong matarik na daan. Sino ang taong tumulong kay Don Jaun upang makuha ang inaasamasam? __________________14. nagkainam b.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . nagkasarinlan c.8. Ilan lahat ang naging anak ni Kiko? __________________12. a. Sa itaas na sila nagniig. Punong mahiwaga kung saan tumatahan ang ibong mahiwaga. a. nakatiyak b. mapag-aralan III. Saang bagay inihalintulad ni Don Juan ang Ibong Adarna ng unang magpalit ito ng damit. malinis b. Parang natiyanak si Don Juan. Ano ang buong pangalan ng dilag na napangasawa ni Balagtas? __________________10. Anong mahiwagang bagay ang ginamit ni Don Juan upang magbalik sa pagiging tao ang kanyang dalawang magkapatid. Ilang beses nagpapalit ng magarang damit ang Ibong Adarna? __________________3. namatanda d. Isulat sa patlang ang kasagutan. Anong bagay ang kanyang gagamitn upang hindi makaalpas ang Adarna.“Ako’y iyong kahabagan. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng bawat katanungan o pahayag. a. Ayon sa panaginip ng hari. matiyak 10. _______________1.

ang sa mundo ay pumanaw.“Sa Diyos dapat manawagan ang lahat ng nilalang. bawiin pa’y di magawa.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 3. ang naipagkawanggawa._____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4.” . tadhana ng kapalaran. gising nama’y nangangarap pagkatao’y di mahagap. Sa paghangang di masukat para siyang natiyanak.“Ugali ko pagkabata na maglimos sa kawawa.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5.“Hindi kaya baga ito ay sa diyos na sekreto? Anki’y si Hesukrisot Ang Banal na Ermitanyo.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ PAGPALAIN KAYO NG AMANG LUMIKHA! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 .

IERTNTNU _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2.Second Quarterly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. RATIDEY EBFIR _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4. Grades : ______________ Date : ________________ No. Florante M Pulutan Jr. RIUTF _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ . TARWE _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 3. ( 3 points each ) 1. SAEVLE _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. of Items : 55 I. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define.

Papaya and chesa Symptoms Poorly developed bones and teeth. regulates the utilization of calcium and phosphorous f. Thiamin ______5. dry scalp. (2 points each) Nutrients Vitamin A Phosphorous Green. carrots. Vitamin D ______ 9. Iodine ______2. responsible for proper functioning of the thyroid gland i.Direction: Match Column A with Column B. builds and maintains strong bones and teeth j. Squash. Calcium ______4. leafy vegetables. helps prevent heart disease h. . Column A ______1.II. squash. Riboflavin ______ 7. Fats Column B a. Niacin ______3. underweight skin irritation and laziness Proteins Used by the body to build and renew body tissues. hastens coagulation of the blood d. papaya and chesa Carbohydrates Sources Green. helps keep the eyes and skin healthy g. Vitamin C ______ 8. Iron ______ 10. concentrated source of energy for the body b. Direction: Complete the chart by filling it with what is being needed. Write the letter corresponding to the correct answer in the space provided before each number.melon. brittle nails and retarded growth Weak body which may end up in fainting or collapsing. leafy vegetables.carrots. effective in treating mental diseases and helps improve blood circulation III. production of hemoglobin in the blood cells c. melon. Vitamin K ______ 6. strengthens the body’s resistance against infection e. It can also be used to provide energy if there ie insufficient carbohydrates and fats intake in the diet. slow growth and rickets Dry and rough skin.

6. D. Draw the answer in the space provided before the number. 2. 4.Enumeration: Enumerate the following question or statements. Micronutrients 1. 3. C. 2. God bless You! . The woody stems are those hard. __________4. 2. 4. __________2. Plants are not living things. 4. 3. 5. strong and tough tree.IV. Direction: Draw HEART if the statement is correct and draw CIRCLE if the statement is incorrect. 2. Parts of the Plant 1. V. 3. 6. __________5. 3. Minerals 1. 5. __________3. __________1. The vine’s body and stem are not hard enough to make it stand. Chlorophyll is not important in the plant’s production. Classification of Plants 1. B. Tree is a permanent woody plant that has self-supporting stem. 4. A.

sya ay nangangbunga Salamat Maykapal. ________________1. Pinakamaliit na unit ka ng lipunan Ngunit di matatawaran iyong kabuluhan Tulong na iyong binibitawan Dito sa ‘ting mundong ginagalawan ____________________2. ___________________5. at Mapang-aliw. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. Ganitong pamilya’y modelo ng lipunan Hanap lagim ng isang pamayanan Kaya pamilya’y dapat nagtutulungan Para sa ating magandang kinabukasan. Isulat sa patlang ang inyong napiling kasagutan. Panuto: Kilalanin kung ang mga sumusunod na tula ay Pasalaysay. ang pagod ni ama Hirap at pasakit. Si ama na haligi ng tahanan Subsob sa trabaho’t di sa inuman Lahat ng bagay ginagawan ng paraan Nang ang pamilya’y bumuti ang kapakanan. Si ina na ilaw ng tahanan Pag-aaaruga sa anak.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Ano ang ligaya. sa Gintuang Hibla. . Mapanuto. ___________________4.sigla at pagsinta Ang pagod ni ama. Florante M Pulutan Jr. laging ginagampanan Upang magandang plano sa anak sa kinabukasan Ay di dagliang mawakasan. ___________________3.

Kaya naku!!sisigaw na ako ng saklolo. Itong si Pipito. gamitin ito sa sariling pangungusap. pagsubok ay aking pasan Sa dalawa kong balikat. Ngayon aking napagtanto. na ako ay isang kandila Parehas na lumuluha. ____________________10.Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ . mabilis na nawawala.kung ngumuti abot hanggang ulo! Kung nakatayo gagasiko. II. Ngunit hindi nila alam. batong itinapon Sa lusak ng palad. nalulusaw nawawala Ako ay naniniwala. kasabihan ng matanda “Ang buhay ay parang bula. ___________________9.na kanto nabibili Na ang lahat ay may gusto. ay lalabuy-laboy Mag-aral at aba! Noong makaahon Sa hirap pala naro’on ang marunong. _____________________7. ako’y biglang nagulantang.______________________6. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito.gumuhit sa aking mukha Isang bagay na makinang. Maralitang tao. Kung ang tula ay isa lamang hangin Dali-dali ko ‘tong hihigupin Na tulad ng mainit na mami.at ang ngipin ni Pipito Iwa-iwarang parang parang multo. ____________________8. naiwang pasa’t duguan Bigla na lang may tumulo.( 3 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1. Pagkatapos.

Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ U L T NG A K N O III. Ang pagpapakumbaba ay daan tungo sa pag-angat sa buhay . Panuto: Sumulat ng dalawang saknong na tula hinggil sa sariling kaisipan. Ang kabiguan ay hindi hadlang upang muling mangarap sa buhay b.(10 puntos) a.Pihikan I I P M L A 2.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Nalulumbay U L 3. Pumili ng isang paksa na nakatala sa ibaba. Malapit ang tagumpay sa mga taong nagtataglay ng pusong marangal c. Pangungusap_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __ Talipapa E A L E N P G K 4. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Hinahagkis A H S A I M N A H P 5.

5. 3. 6. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. 3. Ibigay ang anim na Katangian ng Balita 1. 5. B. 2. . Elemento ng Balita 1. A. 6. 4.IV. 4. 2. 7.

(2 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ______________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . 2.C. Panuto: (Bonus) Bigyan ng Ebalwasyon ang mga Estudyante na nagturo sa inyo bilang kapalit ng mga tunay ninyong mga Guro. V. Uri ng Tula Ayon sa Layon 1. 3.

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Florante M Pulutan Jr. Laguna 800-0089 Ikalawang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Ano ang mensaheng ipinahahayag ng awitin? . Natapos ka na ba sa pagsusuri sa awit? Kung tapos na. na pinamagatang “Dahil Mahal Kita” Anuman ang sabihin nila Ika’y patuloy kong mamahalin Maging sino ka man Di na magbabago ang pagibig ko Walang makapipigil sa ‘king damdamin Upang ikaw ay ibigin ko nang lubos Sasambahin lagi.(2 puntos bawat isa) 1. Panuto: Unawain ang isang awit at sagutin ang sumusunod na katanungan Marahil kilala mo si Ogie Alcasid. Subukan nating suriin ang ilang bahagi ng kanyang awit na Makikita sa ibaba. dahil mahal kita Lahat ng bagay ay aking matatamggap. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:65 I.

Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ II.Paano mo maiuugnay ang awitin sa iyong sariling karanasan? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 4. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay. Makalipas ang ilang taon. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______ . Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. Kung ikaw ang nasa katayuan ng taong nagsasalita gagawin mo rin bas a iyong minamahal ang lahat-lahat?bakit?Pangatwiranan.Bakit hindi magbabago ang kanyang pag-ibig?(palawakin ang kasagutan) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 3. Ano ang nais sabihin ng nagsasalita sa kanyang iniibig? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 5.__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 2.

Pangungusap_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __ Talipapa E A L E N P G K U L T NG A K N O .2.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Nalulumbay U L 3. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito.Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Pihikan I I P M L A 2. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ______ III. gamitin ito sa sariling pangungusap.( 3 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela. Pagkatapos.

1. Ay lason ang kanyang nagging pahimakas May isang lalaking marunong at bantog Halos pati langit kanyang naaaboy. Mga Tanong: Sa sariling buhay. Tungkol saan ang ipinahihiwatig ng unang saknong? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ .4. Subalit nang minsang limutin ng liyag. punlo ang lumagot. Panuto: Basahin at unawain ang isang tula.(2 puntos bawat isa) May isang dalagang maganda’t marilag Lahat ng naisi’y natatamong lahat. Ngunit nang bumagsak sa pagkakatampok. Pangungusap__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________ IV. Pagkatapos. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Hinahagkis A H S A I M N A H P 5. sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

bilangin ang iyong sukli i. nagdudumilat na balita . maaari ka bang isakay? e. Patungkol saa ang sinasabi ng ikalawang saknong? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 3. sixty four dollar question ________6. Anu-anong kabalinturan sa buhay ang inilarawan sa tula? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 4. can I give you a lift? ________9. armed to the teeth ________2. matalik na kaibigan b. iuwi ang tagumpay g. Anong himig ang tinataglay ng tulang iyong binasa?(Masaya. lend a hand ________4. count your change ________7. a running fight ________8. screaming headlines ________5. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. malungkot o galit) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ V. tumulong c. Panuto: Piliin ang katumbas na parirala sa Hanay B mula sa mga pariralang banyaga na nasa Hanay A. Hanay A ________1. tanong na mahirap sagutin d. bossom friends ________3. binubuhat ang sariling bangko h. armadong-armado f. He blows his own horn Hanay B a.2. Totoo ba ang isinasaad ng tula hinggil sa buhay? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 5.

Number of the feathers fixed in the cork base. _______3. What is the measurement of the net in depth? _______4. Panuto: Bigyang ebalwasyon ang inyong naging karanasan bilang isang guro sa halos walong oras na pagtuturo.50 grams g. What is the measurement of the net from the court’s surface? _______5. Match Column A with Column B. 4. Grades : ______________ Date : ________________ No. Write the letter of your answer in the space provided before the number.________10. As a whole.524 m c. _______6. The measurement of the cork base.55 m f. bring home the bacon j. what is the weight of the Column B a. Height of the post from the court surface. _______2. Florante M Pulutan Jr. It divides the court into two equal parts. 1. 1. 25 mm to 28 mm e. of Items : 55 I. mainitang labanan VI.(5 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. _______7. 16 d. 760 mm b.74 to 5. Laguna 800-0089 Second Quarterly Test MAPEH: Second Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Direction: Read the sentences below. Column A ______1. 64mm to 70mm .

The game will start after this shot. The side that has the right to serve is called what? h. A hard hit shot to the shuttle cock. What another term for badminton? _______________12. How many points is needed to win one game? _______________11. Then label its parts. _______________17. Badminton Racket (7 points) . Direction: Draw a Badminton Racket and a Shuttle Cock. This is vital in every game. without this we cannot determine the winner. _______________15. Direction: Provide the correct answer to the following questions. frame i. The opposing side that has the right to receive the shuttle cock is called? _______________7. no score is called? _______________20. A delicate shot hit near to the net. Write the answer in the space provided.Shuttle cock? _______8. _______________6. This is refers to the part in which the shuttlecock is hit. The badminton game will start after this technique this can be done with a coin. The hand not carrying the racket. This is the materials used to hit or to smash the shuttle cock. _______________5. _____________1. serving side II. This is another offensive stroke which is made from the middle or front of the court. The shuttle is in play. What are the different length of the feathers? _______9. net j. _______________10. If the receiver did not hit the shuttle cock it consider what? _______________14. _______________16. One effective stroke that is hit down the sideline of the service court _______________3. _______________19. At the start of the game. III. The hand holding the racket. A player is about to srike the ball first to the rally. _______________2. This is the object of the game. _______________8. _______________18. This is the name given for the whole parts of the racket? _______10. _______________4. _______________9. The side that has the right to serve? _______________13.

Enumeration: Enumerate the following. A.________________________________ 4._______________________________ 4.________________________________ 2.________________________________ 3. 1._______________________________ 2._______________________________ 3._______________________________ .________________________________ 6. Give the 6 different stroke or the different strategies and technique use in the Badminton game.________________________________ 5. Give the equipments use in Badminton. 1.Shuttle Cock (5 points) IV.________________________________ B.________________________________ 7.

How many goose feathers is needed in one shuttle cock? ______2. 12 to 13 b. ______3. Match Column A with Column B. 4._______________________________ GOD BLESS YOU ALWAYS! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. The measurement of the court in singles? Column B a. What is the measurement of the net from top? ______6. Grades : ______________ Date : ________________ No. It is played by a pair of both male and female players. choke d. Direction: Read the sentences below. How many pounds does the string have? ______4. 5 feet f. Write the letter of your answer in the space provided before the number. What is the weight of the shuttle cock? ______5. Column A _____1. 16 e.50 grams c. Laguna 800-0089 Second Quarterly Test MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir._______________________________ 6. of Items : 50 I.5. 44 and 17 feet long .74 to 5. Florante M Pulutan Jr.

_______________16. net h. _______________10. double match II. Badminton Racket (7 points) . _______________18. At the start of the game. no score is called? _______________20. What do call when the hand is holding the racket? _______________19. 19 to 22 j. ______9.______7. A hard hit shot to the shuttle cock. _______________8. How many points is needed to win one game? _______________11. _______________6. Arm of the free hand. A player about to strike the shuttle cock first to start the rally. _______________17. _______________14. A delicate shot hit near to the net. The game will start after this shot. Holding the racket as if shaking hands with it. This is another offensive stroke which is made from the middle or front of the court. Then label its parts. It divides the court into two equal parts. This is the materials used to hit or to smash the shuttle cock _______________15. It is used in defensive purpose when players find themselves out of position. The badminton game will start after this technique this can be done with a coin. _______________5. Direction: Provide the correct answer to the following questions. ______10. point i. Write the answer in the space provided. One effective stroke that is hit down the sideline of the service court _______________3. The hand not carrying the racket. This is the object of the game. _______________13. III. The shuttle is in play. _______________2. A player is about to srike the ball first to the rally. Direction: Draw a Badminton Racket and a Shuttle Cock. Indoor game played by single or double players. How many gauge does the string have? g. _______________12. ________________9. What do you called in this kind of grip when the racket is sliding forward. A rally in which the result is awarded. _______________4. _____________1. almost the shaft? ______8. The opposing side that has the right to receive the shuttle cock is called? _______________7.

_______________________________ 6._______________________________ 4.________________________________ 5. 1. 1.________________________________ 2._______________________________ 5. Enumeration: Enumerate the following. Give the 6 different strokes or the different strategies and techniques use in Badminton game._______________________________ 4._______________________________ .________________________________ 4.IV._______________________________ C.________________________________ 3.________________________________ 7. A. Types of Grip 1._______________________________ 2. Give the equipments use in Badminton._______________________________ 3._______________________________ 2.________________________________ 6._______________________________ 3.________________________________ B.

Florante M Pulutan Jr.God Bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. . Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Panuto: Ilarawan ang mga sumusunod na tauhan batay sa katangiang ibinahagi sa kabanata VI na pinamagatang “ Si Kapitan Tiyago” . Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I.

Kapitan Tiyaga Maria Clara .

Sino ang naging gobernadorsilyo sa malusog na gremio ng mga mistiso? _____________15. _____________10. Ilang taon namalagi si Maria Clara sa beateryo ng Santa Catalina? . Sino ang matandang lalaki na naghihingalo sa loob ng bilangguan? _____________14. ______________1. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. ______________2. kaninong larawan siya malimit makitang umiiyak? _____________19. Magkano ang kailangan ng mga dukha upang makapagdasal at makapagbasa ng mga santong aklat? ______________6. ang pangalan ni Maria Clara? _____________18. Sino ang dalawang Banal na Santo na kung saan isinunod _____________17. Ano ang ikinamatay ni Donya Pia Alba? _____________16. Saan pumasok si Kapitan Tiyago ng hindi siya pag-aralin ng kanyang mga magulang? ______________8. Ilang taong nanungkulang si Kapitan Tiyago sa ibabaw ng pagtutol ng maraming di nagpapalagay na mistiso? ______________7. Siya ay isang magandang dalaga. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan.II. ______________5. Sinu-sino ang tatlong pintakasi sa Ubando? ______________3. Gaano katagal o ilang taon ang lumipas bago magkaanak sina Kapitan Tiyago at Donya Pia? _____________12. Siya ang pinakamayamang mamumuhunan sa Bayan ng San Diego. taga – Santa Cruz na tumulong kay Kapitan Tiyago na yumaman at maging kilala sa lipunan. ______________4. _____________11. Isa sa mga tanyag na asendero sa Kapampangan at Laguna de Bay. Ilang taon si Maria Clara ng tumuntong siya sa mainit na lugar katulad ng Pilipinas? ______________9. Ano ang tawag sa lugar na tinutuluyan ni Crisostomo Ibarra? _____________13. Sa unang buwan ng paglilihi ni Donya Pia.

______________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.______________________________________ 3. Ano ang pamagat ng kabanata V at VI? 1.Ang pangyayari._____________20. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. A. Sino ang nagmamatyag kay Maria Clara kapag may dumadalaw sa kanya sa loob ng beateryo ng Santa Catalina? III. Ano ang mga ginawa ni Pia Alba upang dulutan siya ng Panginoon ng anak? 1.______________________________________ B. aktibidad o Gawain na nagaganap o magaganap ang siyang itinatampok sa sulatin. _______________2. Ito ay sumasagot sa mga tanong na Sino? Ano? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? . Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I. _______________1. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag.______________________________________ 2. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.______________________________________ 2.

Ito’y umaantig sa damdamin at kaukulang reaksyon ng mambabasa. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. _______________13._______________3. Ginagamit ang uri ng pamatnubay na ito kung ang mga pangyayari ay naganap o magaganap sa di-kinaugaliang oras o panahon ng kaganapan. _______________12.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. _______________14. Isa sa sangkap ng balita na binibigyang diin ang kakaibang katalinuhan at itsura ng mga hayop. ________________15. Makalipas ang ilang taon. pagpapaligsahan at pagsasapalaran. May akda ng “Ang Kontest” II. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. Ito ay nakatuon sa pangyayari o bagay na may ibubungang kabutihan o kasamaan at nakakatawag pansin. _______________11. Balitang naglalarawan ng paglalaban. Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ . Pinakamahalagang bahagi ng balita. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. _______________4. _______________6. Ito ay isang napakaliit na organismong makikita lang gamit ang mikroskopyo na animo’y parang nababalutan ng buhok. _______________7. Ang paksa ng balita ay bantog o tanyag. Kailangan ang pangyayari’y kagaganap o katutuklas lamang. _______________8. _______________5. Ito’y tumutukoy rin sa heograpiya at pangyayari sa kanilang paligid. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay. _______________9. Ito’y nagbibigay ng kawilihan na karaniwang natutunghayan sa romansa at pagdidiborsyo. _______________10. Ang estatistiks tulad ng ulat sa pananalapi ang binibigyang diin.

A. Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay.____________________________ 3.____________________________ 4.________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________ 2.____________________________ 2._____________________________ 2._____________________________ B. Magbigay ng lima ( 5 ) lamang na Uri ng Pamatnubay 1. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ III._____________________________ 3._____________________________ 5. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. Mga Uri ng Makabagong Pamatnubay 1._____________________________ 4. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag._____________________________ 5._____________________________ .

Florante M Pulutan Jr. Panuto: Magbigay ng tatlong halimbawang pangungusap sa bawat Uri ng Tayutay. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:40 I.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Simili o Pagtutulad .

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Personopikasyon o Pagsasatao 1.1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Metapora o Pagwawangis 1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .

_________________9.Ano ang pangalan ng hayop na tumulong sa dalagita upang makatakas sa mga masasamang tao? _________________7._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.Prinsipe na may maitim na budhi. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. _________________1. Ano ang pagkakaugnay nina Don Juan.Anong ugali ang tinataglay ng mga aran kung bakit sila ay kinakatakutan? _________________10.Sino ang dumukot kay Maria Karayuman? _________________5.Ito ay ang paggamit ng mga malalalim na salita o parirala na may malalim na kahulugan.Sino ang nasindak sa mungkahi na saktan si Don Juan _________________4._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan.Ano ang ginamit ni Maria na hawakan upang hindi siya dumulas sa likod ng buwaya? _________________3.Ano ang napansin ng hari sa Ibong Adarna ng ito ay dumating sa Berbanya? . Anong panahon ang meron kapag ang kawayan ay yayat? _________________8.Hayperbole o Pagmamalabis 1. Don Diego at Don Pedro? _________________2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II. _________________6.

(5 puntos) Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Kayo ay nasa isang masinsinang pagsusulit at nakita mong nangongopya ang iyong kamag-aral sa kanyang katabi. ______________4. ______________1.Anong hakbang ang iyong gagawin at bakit? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ . Bagong taon na naman.Masakit na sugat ang iniwan ng aking kasintahan nang siya ay lumisan. Panuto: Tukuyin kung anong Uri ng Pandama ang ginamit sa pangungusap at isulat sa patlang ang kasagutan.III. ______________2. ______________3. alam mong mali ang kanyang ginagawa ngunit kailangan niyang makapasa para mapagtapos siya sa taong ito. IV. Panuto: Sagutin ang pahayag na nasa ibaba.nakakarinding mga paputok ang pinagkakatuwaan ng mga kabataan. Malutong na chicharon ang paboritong miryendahin ng mga bata sa kalye. ______________5.Ang malawak at berdeng kapaligiran ay naghahatid ng masarap na pakiramdam. Bilugan naman ang Pang-uri na iniugnay sa paksa. Mabahong hangin ang dala ng dumaang trak na may dalang bulok na basura.

( 12 points ) . Pulutan Jr. Grades : ______________ Date : ________________ No. Florante M. Direction: Draw a seed and tell its part.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Third Monthly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. of Items : 40 I.

This is the green pigment of the plant were the process of photosynthesis is occur. ______________8. ( 8 points ) . _______________11. ______________1. What kind of stage were the flowers are ready to become fruits? _______________10. Direction: Draw the different development of the plants. It is an organism with cellulose cell walls. This is the stage were the embryo breaks out of its seed coat. When the seed is able to produce its own food. The process of aging in which the plant leads to death. it is called what? ______________3. It is a young plant were almost all the plants come from. ______________6.II. ______________7. _______________12. ______________2. It is the fertilized egg. It is processes in which the seeds are develop into a young plant. III. ______________5. This is the food storage tissue. ______________9. What part of the seed can absorb water and it breaks down the food reserve? ______________4.The outermost covering of the seed. Write the answer in the space provided. Direction: Provide the correct answer to the following questions.

( 2 points each ) 1. Hetware __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. 2. Tawre __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. IV. Qauetdea __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2.5. 3. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. Uretmteaepr __________________________________________________________________ . 4. 1.

Laguna 800-0089 Third Monthly Test MAPEH: Second Year Name : _________________________ Grades : ______________ .__________________________________________________________________ _____________________________________________________________ God Bless You! Sir Jhaypee Loves You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

Florante M. 3. Date : ________________ No.Year level : ______________________ Sir. . 2. of Items : 35 I. Direction: Make at least three different paper foldings. (5 points each) 1. Pulutan Jr.

_________________13. _________________12. self-discipline and closeness to nature.II. ___________________17. things are all made of bronze came about with a very high degree of antistry. _________________11. It is use to hold offerings like food. Who was the first supporter of the art? _________________2. and drinks for the spirits of respected ancestors. In India country. It is an art of paper folding. this culture is one way of expressing the message of religion. . ___________________16. On top of the dome is a square structure that represents what? _________________4. ___________________15. _________________8. _________________9. _________________10. Skills borrowed by Japanese from China. _________________3. What is the first religion in India? _________________6. It emphasized simplicity. A dome-shaped burial mound that became a sacred site visited by pilgrims. It is the result of the mixture of pure and white clay. ___________________14. Direction: Provide the correct answer to the following questions. What do you call the Japanese flower arrangement? ___________________19. The umbrella above the square symbolized what? _________________5. _________________1. _________________7. smooth and shiny pottery. This belief is all about forces of nature. the best work known with a brilliant color woodblock print is called what? ___________________18. They made and developed the methods of making silk and pottery. Write the answer in the space provided. During this dynasty. During Tokugawa period. This is hard.

Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Marka: ______________ . One famous master in paper folding.___________________20. God bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

3. 5. Isang Pransiskanong payat at nangangalirang may idad na pari. Paulita d. Victorina j. .Antas: ______________________ G. Custodio c. Liberal na mapagpanukala. Mayaman siya. Basilio g. Panuto: Pagkilala sa mga tauhan. II. Pari Salvi f. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Kanonigong may pambihirang ilong. Pari Irene i. Tiburcio k. Kura-paroko. Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I. vice-rector ng isang unibersisdad. a. Ben Zyb h. Akala ng kahabag-habag na pilantod. Matikas ang tindig. 9. Piliin sa lupon ang tinutukoy ng bahaging sinalungguhitan sa mga sumusunod na pangungusap at isulat sa loob ng bilog ang kasagutan. Florante M Pulutan Jr. bukod pa sa masayahing tunay. Ulises ng Pilipinas sa kanyang pagtakas sa asawa. tinatawag ding Pari Garrote. 4. 7. Simoun b. Manunulat na mukhang prayle. siya ay nakatagpo na ng matamis na dalandan. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. ulila at maganda. 6. 8. 10. Pari Camorra l. 2. Juliana e. Pari Sibyla 1. Lalo pang pinahiwaga ang pagkatao ng makapal at asul na salamin sa mata.

Siya ang nag-iisang babae na nagnanais na makaumpukan ang mga kalalakihan. _______________5._______________1. Pamahalaan? _______________4. Anong buwan pumalaot sa tubig ang bapor t Tabo patungong Laguna? _______________2. Anu-anong mga bagay ang ginamit sa paglalarawan ng Bapor Tabo? Bakit ito tinawag na Daong ng Pamahalaan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Ano ang panukala ni Simoun upang mapabilis ang paglalakbay ng bapor at ano raw ang buting ibubunga ng kanyang panukala? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . (3 puntos bawat isa) 1. Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. Sinu-sino ang nangangasiwa sa Daungan ng _______________3. Ilang taon nang nagsasama sina Don Tiburcio at Donya Victorina? III. Anu-ano ang mag dahilan nang mabagal na takbo ng bapor? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.

Ipakita ang husay sa pangangatwiran. (5 puntos) Ang Bapor Tabo ay isang paglalarawan ng ating pamahalaan at bayan noong panahon ng mga Kastila. Bakit salungat si Don Custodio sa panukala ni Simoun? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Panuto: Ibigay ang sariling opinyon hinggil sa usapin na nakasulat sa ibaba. Ang mabagal na pagtakbo ay nagpapahiwatig ng . Sino si Simoun? Bakit siya pinangingilagan ng mga prayle at ni Don Custodio? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ IV.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.

mabagal na pag-usad ng kabuhayan. Sa ngayon ba’y tulad pa rin ng Bapor Tabo ang ating pagsulong? Kung walang ipinagbago ang pamahalaan natin noon at ngayon. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit . sabihin pa’y ang pagsulong at pag-unlad ng bansa. anu-ano ang mga balakid sa landas ng ating pag-unlad at paano ito malalampasan? Pangatwiranan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Mamahaling alak b. (3 puntos bawat isa) 1. Makapangyarihan pa siya sa mga prayle d. a. 5. pag-inom ng tubig at serbesa b. a. 2. 3. Mamatay ang ina d. Pag-inom ng gatas d. Alahas c. Dahil sa mga Intsik na nagtitinda b. Sunud-sunuran sa kanya ang Kapitan-heneral Niregaluhan nina Basilio at Isagani si Pari Irene ng……………… a. 1. pag-inom ng tubig Mabaho at mainit sa ilalim ng kubyerta………. Mamatay ang dating katipan II. Maiskomulgado ito c. a. Sa sikip ng lugar at kakulangan ng bentilasyon d. Mag-asawa ang dating katipan b. Ilarawan ang pagkakaiba ng kalagayan ng mga pasahero sa itaas at ilalim ng kubyerta. . Dalawang kabayong kastanyo Nawalan ng sigla si Pari Florentino at naging malungkutin simula ng……. Dahil sa kulay ng balat at kapangyarihan taglay b. Florante M Pulutan Jr. Bilugan ang napiling kasagutan. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Simoun at Isagani ukol sa………. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 Panuto: Piliin ang titik na kumakatawan sa bawat pahayag. Siya ang kanang kamay ng heneral c. 4. a. Manok na teksas d. I. Sa dami ng kargamento at init ng makina Tinawag na Cardenal Moreno si Simoun…………. Pag-iinom ng serbesa c. Panuto: Sagutin ang bawat katanungan.. Maraming pasahero at kargamento c..

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Anu-anong mga kaparaanan ang ginawa ng mga kabataan upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng Akademya? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Bakit nag-aalinlangan si Kapitan Basilio sa binabalak ng mga mag-aaral na pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila? Anu-ano ang inaakala niyang magiging balakid? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Ano ang paniniwala ni Pari Camorra tungkol sa pag-inom ng tubig at serbesa ng mga Pilipino? Ano ang paliwanag naman ni Isagani ukol sa paginom nito? . Ano ang paniniwala ni Isagani ukol sa kayang gawin ng tubig? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.

Laganap na ang opyo noon pa mang panahon ng mga Kastila. Tama ba ang . Sa makabagong panahon.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ III.(5 puntos bawat isa) 1. bakit itinuturing itong salot ng lipunan? Ano sa palagay mo ang maidudulot nito sa kalusugan ng mga kabataan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Isang kapusukang masasabi ang ginawang pangangatwiran ni Isagani kay Simoun na kilala pa naming malapit sa Kapitan-Heneral. Ipahayag ang sariling pananaw hinggil sa mga isyung napapaloob sa ating lipunan. Panuto: Isang implikasyon. Saang punto magkakatulad at nagkakasalungat ang mag kabataan noong panahon ni Rizal sa kasalukuyang panahon? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. datapwat walang pagmamalabis sa paghitit nito. Ang mga kabataan noon at ngayon ay lipos ng mga pangarap.

Sino ang tinatawag nilang Kamahal-mahalang Itim? _________________4. Ano ang tawag sa palapag ng bapor na ang magkabilang gilid nito ay bukas na tila pasilyo na sagad sa magkabilang dulo? _________________2. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Tama ban a panghimasukan ng magulang ang kagustuhan ng mga anak? Kung ikaw si Pari Florentino. Ilan taon si Pari Florentino ng payagan siya ng arsobispo na pangunahan ang pag-awit sa misa? _________________5. _________________1. . paano mo ihahayag ang iyong damdamin o pagsalungat na hindi ka lalabag sa mabuting asal? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Ilan taon na si Pari Florentino ng magdesisyon siyang mamahinga na at mamuhay nang tulad sa mga karaniwang mamamayan? _________________3. bagkos ang ina ang nasunod sa naisin ng anak.ginawa ng binata? Kung ikaw si Isagani. paano mo sasabihin sa iyong magulang ang nais mo na hindi sila masasaktan o magagalit sa iyo? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ IV. Binatang nakapag-aral ng medisina dahil sa sariling pagsisikap. Ang pagpapari ni Pari Florentino ay hindi niya kagustuhan. Sino ang nagbigay ng isang bahay na maaaring gawing paaralan kung sakali na matutupad ang hangarin ng magkaibigang Basilio at Isagani? __________________6.

Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.__________________7. Binatang may matayog na isipan. __________________8. makata mat katipan ni Paulita Gomez. Magbigay ng tatlo lamang sa mga problemang maaaring _________________10. Laguna 800-0089 . __________________9. harapin ng magkaibigan sa pagpapatayo ng paaralan.

Pagpapalit-saklaw o Sinekdoki: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Pagmamalabis oEksaherasyon: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. . Florante M Pulutan Jr.Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Pagpapalit-tawag o Metonimi: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. Pagsasatao o Personipikasyon: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. 1. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Pagkatapos ay isulat sa patlang ang Uri ng Tayutay na ginamit dito. (3 puntos bawat isa). Suriing mabuti ang bawat pangugusap.

Pansinin ang unang letra ng angkop na salita. III. _________________14. _________________2. . Waring porselana ang kutis ng kanyang dalagang kapitbahay dahil sa kaputian. Kung dumarating ang takipsilim. Naririnig kaya ng gobyerno ang mga piping hikbi ng mga kahabag-habag? _________________8. Sampung kamay ang sumaklololo sa kanilang kahirapan. _________________15.Panuto: Punan ng wastong sagot ang bawat patlang upang mabuo ang buod ng mga binasang saknong. Diwata ng kagandahan ang dalagang iyon. Napakagara ng kasuotan mo. pero kay asim naman. Tagumpay. kailan ka magaganap? _________________3. kulay-luksa ang dahon ng mga halaman at masangsang ang amoy ng (5)p______________. isakay mo ako sa iyong pakpak nang makamtan ko ang aking ninanasa. Gumagala roon ang mababangis na hayop tulad ng ahas at (6)t___________. _________________4. _________________9. Maria Clara ang babaing iyan dahil sa kahinhinan. _________________5. Pangarap. kalian pa kita makakamtam? _________________11. Maraming ulo ang nagtatangkang lumitas sa mga problema ng bayan. Hinog na hinog nga ang mga pasalubong mong mangga. _________________10. Matatayog ang mga (3)p_______________ rito. inilalarawan ang isang (1) m___________________ at matinik na (2)g_________________na halos hindi nasisilayan ng araw. _________________6. Sa bahaging ito. may mga ibong malungkot na (4) h______________. _________________7. Mistulang prinsesa kung kumilos si Malou. Nagkabali-bali ang buong katawan ng bata nang nahulog siya sa puno ng bayabas._________________1. hindi naman nababagay sa iyo. Bumaha ng pagkain sa isang pagdiriwang na dinaluhan ng magkaibigang Margie at Vangie. _________________12. matitinik ang bunga ng kahoy. animo’y tala sa kaningningan ang buong kamaynilaan. _________________13. Mapayapa at maaliwalas na kapaligiran.

_______________5. Ilog sa Ehipto. nakatali sa isang punong higera ang isang lalaki na kaanyo nina Narciso at (8)a_________________. _______________4. Anak sa ligaw ni Cinirro ang hari ng Chipre.Ang nasasakupang lupa nito ay dinidilig ng isang(7)m_________________ na ilog. Isa sa mga diyosa ng gubat na may maganda at malamig na tinig. _______________2. Isang kahoy sa bundok. Isa sa mga diyoses ng mga hentil. ang mga sanga’y paitaas nang lahat. Tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib. karaniwan ay malalaki at matutuwid. anak ni Cefisino at ni Lirope at sinisinta ng madlang nimpa. rehiyon ng Albanya at isa sa apat na ilog sa impiyerno. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. _______________8. _______________7. Saan matatagpuan ang gubat na mapanglaw na unang binanggit sa akda? V. at piñatay ng isang pangil. _______________3. _______________1. Isang baguntaong sadyang ganda. IV. Hanggang sa libingan bangkay ko’y maiidlip.(3 puntos) Lumipas ang araw na lubhang matamis At walang natira kundi ang pag-ibig. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Ito ay iba pang katawagan sa araw na ginamit sa akdang Florante at Laura.Ito ang mabangis na diyosa ng mga hentil at ang katawan ay parang ibon na may mukhang dalaga. _______________9. Sa gubat na iyon. at anang mga poeta ay hari sa impiyerno. makikita pa rin ang kanyang matikas na (10)k____________________. Ito ang tinatawag na impiyerno. Panuto: Ipaliwanag ang saknong na mababasa sa ibaba. _______________10. Bagamat nasa mukha niya ang (9)h________________. . _______________6.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines .

b. Dalawin ang puntod c. Sa pag-uulayaw nina Maria Clara at Ibarra ginugunita nila ang………. kita’y paliligayahin maging ano man ang kapalarang loobin sa akin ng langit”. Panuto: Piliin ang titik ng wastong kahulugan ng mga sumusunod na pahayag. Anghel dela guwardiya c. Maliligayang araw ng dalaga sa beateryo. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. bagay na di naiturosa iyo ng Inang Bayan. Alaala ni Maria Clara d. b. Ang nagligtas kay Ibarra sa mga panganib na dinanas sa paglalakbay ay ang…………. c. “Sumumpa akong kita’y mamahalin. 2.. d. Tapat na pag-ibig. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. Florante M Pulutan Jr. Pagsasabi ng katotohanan. d. a. Si Ibarra ay pupunta sa San Diego upang…… a. a. Ayusin ang kabuhayang naiwan ng ama d. Pagtatalaga sa sarili sa kalooban ng Diyos. 1. Magpatayo ng bahay-paaralan . “Dapat mong pag-aralan ang karunungan ng buhay. Halaga ng Edukasyon 4. Wastong pamumuhay d.San Pablo City. Mga alaala ng kanilang kamusmusan. Bulaklak ng suha 5.” a. Liham ng pamamaalam ng binata. c. Paglalakbay ng binata sa iba’t ibang bansa. Alamin ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama b. Pagpapaunlad sa Inang Bayan c. Bilugan ang tamang sagot. Pagmamalabis sa pagsasalita. Dahong sambong b. a. 3. Pagpapahalaga sa sarili b.

Pagkatapos. gamitin ito sa sariling pangungusap. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ E A L E N P G K U L Nalulumbay Talipapa 4.Pangungusap- _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ I I P M L A Pihikan 2. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ U NG N L A O T K 3.( 2 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1. Pangungusap- _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .II.

Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Pangungusap- __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ III._____________________________________________________________________________ ____ A H S A I M N A H P Hinahagkis 5. Ano ang tawag sa dahong inilagay ni Maria Clara sa saklob ni Ibarra upang hindi sumakit ang ulo nito? _________________2. Ibigay ang dalawang Pintakasi na inalayan ng kandila ________________10. Ibigay ang dalawang lugar na pinamimilian nina Kapitan _________________6. _________________1. Saan inihalintulad ni Ibarra si Maria Clara ng ito’y tanungin kung siya ba ay kanyang nalimot? _________________4. Ano ang tawag sa aklat na dala ni Tiya Isabel na balak niyang basahin habang nagmimisa? _________________8. ni Maria. Tiyago at Tiya Isabel na pagbakasyunan ni Maria Clara. Nais ni Kapitan Tiyago na dalhin si Maria Clara sa Malabon para doon magbakasyon. Bakit balisa si Maria Clara? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . ang tanong ilang araw ang binigay na palugit ni Kapitan Tiyagokay Maria bago si magtungo roon? _________________9. _________________7.Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Ano ang tawag sa sisidlan na binuksan ni Ibarra kung sa niya itinago ang alaala ni Maria an isang dahon? _________________3. (3 puntos bawat isa) 1. IV. Ano ang pangalan ng santong hinagkan ni Maria ng marinig nito ang kanyang pangalan na itinatanong ni Ibarra? _________________5.Panuto: Sagutin ang bawat katanungan.

____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. 1. Bakit biglang lumuha si Ibarra habang binabasa ni Maria Clara ang sulat? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Isa-isahin ang mararangal na layunin ni Don Rafael sa pagpapadala niya kay Ibarra sa Europa. Paano ginunita ng dalawang magsing-ibig ang kanilang nakaraan? Ano ang nagsilbing patunay na tapat at wagas ang bawat isa sa kanilang sumpaan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Bakit nais ni Kapitan Tiyago na pagbakasyunin si Maria Clara sa ibang lalawigan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.

Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay. Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ . Makalipas ang ilang taon. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ V.

Ito ang tawag sa mga bansang mahihirap. Ilan lahat ang probinsya sa buong Pilipinas? Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:55 I. tayo ay manghihikayat sa ibang tao. Ilan lahat ang rehiyon sa Pilipinas? ________________2. Isulat sa . Florante M Pulutan Jr. Ilan taon tayong napasailalim sa kapangyarihan ng mga kastila? ________________8. Ilang kilometro ang layo ng Pilipinas sa Taiwan? ________________7. magkano ang dapat kitain ng isang pamilya? ________________11. Kasalukuyang bilang ng populasyon ng mga Pilipino. ________________14. Ano ang kabuuang sukat ng Pilipinas? ________________3.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Upang makapanirahan ng disente ang mga Pilipino. Ilang bahagdan sa kabuuang populasyon ng mga Pilipino ang nakakakuha ng pinakamalaking kita o may malaking sweldo? ________________10. Ilan lahat ang pulo sa buong Pilipinas? ________________9. patlang ang inyong kasagutan. ________________1. ________________5. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Ibigay ang tatlong mahalagang bagay na kailangan kung ________________13. ________________15. ________________4. Ano ang tawag sa pitong malalaking bansa na patuloy sa pag-unlad ? ________________6. Gaano kataas ang Mt. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Apo kung ito ay iyong iaalok sa mga dayuhan? ________________12.

________________16. Nakalagay sa maraming sako ang nakolektang bote ni Roberto. _____________2. _______________1. Kahon-kahon ang tsokolateng dala ni Tiya Isabel ng umuwi siya mula sa Chicago. III. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Kumikita ang isang tao sa Pilipinas ng P390. Ang pasko sa Pilipinas ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre ng libu-libong tao. Ang bawat isang pamilya sa lungsod ng Cavite ay binubuo ng tatlong miyembro. ______________5. ________________18. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa malalaman mong ang katumbas ng isang dolyar sa bansang Pilipinas ay P43. ngunit ngayon ay halos sentro na ng industriyalisasyon. Walo ang pinakamaunlad na bansa sa daigdig. Magbigay ng apat na lalawigan na sentro ng agrikultura ________________19.Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. Basahing mabuti ang bawat pangugusap. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Pagkatapos ay isulat sa patlang ang Uri ng Pamilang na ginamit dito. _____________3. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. ______________6. . Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. ______________9. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan.Panuto: Suriing mabuti ang bawat pangugusap. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. ______________7. ________________20. ______________4. Pagkatapos ay isulat patlang ang Uri ng Tayutay na ginamit dito. _____________6. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. _________________2. _____________4. _____________10. II. Binubuo ang ikatlong antas ng sampung mag-aaral. _____________5. _____________7. Ang Lungsod ng San Pablo ay binubuo ng 85 baranggay.Ito ay nag-aanyaya sa mga taga-pook rural upang manirahan at maghanap buhay sa mga lungsod. _____________1. _____________9. _____________8. ______________8. ______________3. Ang isang bigkis ng sitaw ngayon ay humigit-kumulang sa 50 piso. ________________17.

IV. Si Maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. Punan ng tamang kasagutan ang bawat patlang.(5 puntos) Sabihin kung anu-ano ang mga dahilan kung bakit ang Pilipinas ay isa sa mga bansang Third World at magbigay ng sariling reaksyon o pananaw ukol dito. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .Panuto: Ibigay ang hinihingi ng pahayag sa ibaba.______________10. Hakbang sa pagsulat ng Talambuhay Unang linya:________________________________________________________ Ikalawang linya:_____________________________________________________ Ikatlong linya:_______________________________________________________ Ikaapat na linya:_____________________________________________________ Ikalimang linya:_____________________________________________________ Ikaanim na linya:____________________________________________________ Ikapitong linya:______________________________________________________ Ikawalong linya:_____________________________________________________ Ikasiyam na linya:____________________________________________________ V.Panuto: Sagutin ang pahayag na nasa ibaba.

Pulutan Jr. (4 points each) Grades : ______________ Date : ________________ No. Direction: Identify the kinds of soil and give the description of it. 1. Laguna 800-0089 Third Monthly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. of Items : 35 I.name_________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Florante M.

name_________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .name__________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.2.

. It is formed from decaying organic matter in swamps. Important factors in giving proper growth to the plants. It helps to drain the excess water from the rain.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. ______________8. _______________1. _______________4. _______________3. Write the answer in the space provided. _______________5.5. _______________2. _______________6. A good soil must have the composition of: ______________7. It is the soil performed from underlying rocks.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II. Too much of this can cause the roots to suffer from air lacking. Direction: Provide the correct answer to the following questions. It is found from streams and lake.

______________9. The site must be near at you enables to manage it efficiency. Direction: Give your observations regarding your own mini farm. _______________10. (4 points each) First Day __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Second Day . III.

Third Day Fourth Day .

God Bless You! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.