Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 Unang Buwanang Pagsusulit Filipino

: Ikalimang Baitang Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40

I.Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan.
KTOANLUUNGL

____________1. Nababahala si Carlos dahil sa pagkakasakit ng kanyang ama. ASTAILGAN ____________2. Hind umimik ang ina nang marinig ang paliwanag ng anak. INTAMGUD ____________3. Maaga siyang sumapit sa tanggapan dahil walang gaanong trapik. AKTAYUM ____________4. Inalalayan niyang sumampa sa bus ang pasahero. HLAIMNAAM ____________5. Tunay niyang iniibig ang babaeng si Clara. II. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Isulat sa patlang ang tamang sagot. _________________1. Ano ang pangalan ng paaralan na pinapasukan nina Anthony, Rodel at Richmond? _________________2. Lipon ng salita o mga salita na may buong kahulugan. _________________3. Sa akdang “Ang Tunay na Kaibigan”sino ang batang nakilala ni Christine sa kanyang panaginip?

________________4. Lipon ng mga salita na may simuno at panaguri ngunit walang buong diwa. ________________5. Sa akdang “Ang Pitaka” ano ang pangalan ng batabg nawalan ng malay? ________________6. Ano ang tawag sa ayos ng pangungusap kung saan nauuna ang simuno kaysa sa panaguri? ________________7. Sino ang nagsabi kay Tanya na nawalis ng katulong ang kanyang pitaka, sa kwentong “Ang Pitaka” ________________8. Ano tawag sa ayos ng pangungusap kung saan ang panaguri ay nauuna sa simuno o paksa? ________________9. Ito ang bahaging pinag-uusapan sa loob ng isang pangungusap. ________________10. Sa kwentong “Mag-aaral Na Po Ako” ano ang pangalan ng paaralan na pinapasukan ni Robert Mijares? III. Panuto: (Basahin at unawaing mabuti) Gumuhit ng bilog kung ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos at nasa ayos na di-karaniwan ang pangungusap. sa loob ng naman kung

1. Nanginginig ang mga tinig ng batang lamig na lamig na nakasilong sa tabi ng tindahan. 2. Ang mga babae ay nagsigawan nang Makita ang kanilang idolong si Coco Martin. 3. Ninenerbyos siya sa maaaring kasapitan ng kanyang kaibigan.

4. Anak siya ng isang mayaman at kilalang tao sa ating lungsod.

5. Matamlay at walang kibo si Tanya sa loob ng silid-aralan pagkatapos nang nangyari kay Rika. IV. Panuto: Isulat ang FLORANTE kung sugnay na makapag-iisa ang mga salitang may salungguhit at PULUTAN naman kung sugnay na di-makapagiisa. ________________1. Para lalo kang tumalino, kumain ka ng masusustansyang pagkaintulad ng gulay at prutas. ________________2. Tanging ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanya subalit mahabang pag-aaral ang iyong kailangan gugulin. ___________________3. Sapagkat isa kang mabuting bata, ibibili kita ng bisekletang gustong gusto mo. ________________4. Masakit ang tiyan ni Baldo dahil kumain siya ng hilaw na mangga. ________________5. Tuwang –tuwa ang magkakapatid dahil simula na ng kanilang bakasyon. V.Panuto: Salungguhitan nang minsan ang payak na simuno at nang makalawa ang buong panaguri. (dalawang puntos bawat isa) 1. Ang sanggol ay sinuring mabuti ng doctor. 2. Tayo ang magdadala ng tulong sa mga biktima. 3. Tayo ay magkaisa para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. 4. Si Mang Rosendo ay tanyag na kusinero sa aming bayan. 5. Ang matalino ay nakatutulong nang malaki sa pag-unlad ng ating bayan. Panuto: Gawing karaniwan ang ayos ng pangungusap 1. Ang hinala kay Rika ay nabuo sa isipan niya. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Siya ay tunay na dangal ng kanyang mga magulang. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! .3. Ang mga humahabol sa akin ay mga taong may masasamang loob at budhi. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Ang mga mag-aaral na nasa loob ng simbahan ay hindi mapigil sa kanilang kaingayan. Ang tunay na mapagmahal ay hindi marunong manakit nang kalooban ng ibang tao. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.

II. Panuto: : Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Ang dagok ng kasawian ni Marcos ang siyang nagpatibay sa kanyang paninindigan na harapin ang bagong bukas. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I. MARDANAMNA _______________3.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Isulat sa patlang ang tamang sagot. IKTASKAAPNA _______________4. Ayos ng pangungusap kung saan panaguri ang nauuna sa loob ng pangungusap. Napakapait para kay Marcos ang pagkasawi ng kanyang minamahal. Laguna 800-0089 Unang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikanim na Baitang Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Siya ang pangunahing tauhan sa akdang “Ang Gantipala ng Sakim” kung saan naging masama ang kanyang ugali at naging sakim sa kapwa. ANNAAKGAPGAAP _______________2. ________________2. . Florante M Pulutan Jr. Nakapagpalubag ng loob ang pag-alalang ginawa ng matanda sa kanyang anak. Ang malakas na tunog ng batingaw ang siyang nagdulot ng kalungkutan sa binata. NAAPAKM _______________5. ________________1. Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan. URAINSNL _______________1. Lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tunog ng batingaw.

___________________7. Nakabundol ng bata ang jip kasi mabilis magpatakbo ang drayber. Dahil sa masakit ang ngipin niya. Gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin. Uri ng sugnay na ginagamit na panlarawan sa pangngalang sinusundan nito.________________3. Ang hinala kay Rika ay nabuo sa isipan niya. 3. Ito ang angbibigay ng kilos sa loob ng isang pangungusap. 4. Sa kwentong “Kaibigan Nga Kaya?” sino ang batang may masamang balak kay Amanda upang ito ay mapahiya sa kanyang kaarawan ? ___________________5. Uri ng sugnay na may simuno at panaguri o pangungusap na may pangatnig sa unahan at bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng dahilan. Ito ay isang anyo ng pananalita o tayutay na gumagamit ng tuwirang paghahambing sa dalawang pangngalang may isang pagkakahawig. Bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa simuno ng pangungusap. 1. IV. ___________________6. ___________________4. Sapagkat mahusay ang guro. medaling natuto ang mga mag-aaral. 5. ___________________9. III. Panuto: Gawing karaniwan ang ayos ng pangungusap 1. Lipon ng mga salitang may simuno at panaguri subalit hindi buo ang diwa. hindi nakapasok sa paaralan si Shiela. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Ito ang pumapalit sa ngalan ng tao sa isang pangungusap. Panuto: Salungguhitan nang minsan ang sugnay na makapag-iisa at makalawa ang sugnay na di-makapag-iisa sa pangungusap. 2. ___________________8.Kahunan ang pangatnig na ginamit. Nagwagi sa paligsahan si Ramil kaya Masaya ang mga magulang niya. ___________________10.

Ang mga pagsusulit ay hindi naipasa ng mga mag-aaral. Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Ang bawat paaralan ay magtatagumpay sa tulong ng mga magulang. Ang mga mag-aaral na nasa loob ng simbahan ay hindi mapigil sa kanilang kaingayan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ V. 3. Ang paaralan at ang tahanan ay nagtulong sa paghubog sa mga kabataan. Miranda at Bb. 5. Viray ay magalang na nagpaliwanag ng mga nangyaring sitwasyon. Siya ay tunay na dangal ng kanyang mga magulang. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. 4. Ang mga humahabol sa akin ay mga taong may masasamang loob at budhi. Ibinigay ng mga guro ang resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral. Ang tunay na mapagmahal ay hindi marunong manakit nang kalooban ng ibang tao.2. Sina Gng. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. 1. Panuto: Salungguhitan nang minsan ang buong simuno at dalawang ulit naman ang buong panaguri. 2.

3. congress = trophy = block = jeep = group = 6. Sibol . 4. 5. trabaho ____________8. 2. suklay _____________2. _____________1. maligoy ____________9. pyesta ____________10.Panuto: Hanapin ang diptonggo sa loob ng salita at bilugan ito. driver = 9. ____________1. Panuto: Isalin at isulat sa baybay natin ang mga sumusunod na salitang banyaga pagkatapos bilugan ang kambal-katinig. Panuto: Isulat sa patlang ang salita na bubuo sa pares-minimal. hilaw ____________7. newspaper = III. Taglay IV. daloy _____________3. check = 8.II. section = 7. Kung walang natagpuan lagyan ng ekis sa patlang. saliw _____________5. trambya _____________4. chocolate = 10. 1. klase ____________6. Gulong ___________6.

Bukid Maylapi Inuulit Tambalan Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . Panuto: Bumuo ng ibat ibang salita mula sa salitang – ugat sa pamamagitan ng Paglalapi. Gusot ___________10. Kawad ___________9. Anak 5. Bantas ____________3.Bunga 3. Pare ____________5. Salik V. Balat 2.____________2. binayabas ____________5. at Pagtatambal. Pag-uulit. Bahay 4. Hika ____________4. Sapad ___________8. Salitang-ugat 1. Pistahan VI. Dali ___________7. _____________1. Panuto: Bilugan ang salitang-ugat at isulat sa patlang ang panlapi na isinama sa salita. sulatan ____________4. paliguan _____________3. kabayanan _____________2.

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 55

I. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. (2 puntos bawat isa)
1. Pang- abay= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 2. Globalisasyon= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 3. Industriyalisasyon= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 4. Nasyonalismo= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 5. Pang –uri= __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ ___

II. Panuto: Tukuyin kung anong uri ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap at salungguhitan ang salita/mga salitang nagpapatunay dito.
1. Tuwing Agosto ginaganap ang pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa alinsunod na rin sa Proklamasyon blg 186.______________________ 2. Namatay sa Mt. Manunggal, Cebu si dating Pangulong Ramon Magsaysay dahil sa pagbagsak ng eroplano. ______________________ 3. Mga dayuhan daw ang dahilan ng pagkasira ng kalikasan. ______________________ 4. Huwag mong sirain ang tiwala sayo ng iyong guro. _________________ 5.Totoong mahuhusay ang aming mga guro sa iba’t ibang aspekto. __________________ 6. Ipinaltok niya sa pader ang bote ng suka kaya ito nabasag. ______________________ 7. Nakita ang mga nabubulok na bangkay ng isang pamilya sa liblib na kagubatan._______________ 8. Ang bakal at dyaryo na ipinagbili ni Mang Jose ay halos umabot sa sampung kilo. _______________ 9. Siguro nga, hindi alam ng mga mag-aaral ang kapalit ng kamaliang kanilang ginawa. _________________ 10. Walang duda, si Roberto na ang mananalo sa paligsahan sa Pagbigkas ng Tula. ________________

III. A. Panuto: Magbigay ng limang uri lamang ng Modifikasyong Gamit ang mga Panuring ng Pangalan at bigyan ng isang halimbawa ang bawat isa. (2 puntos )
1._____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ___ 2._____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5. ____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___

B. Panuto: Magbigay ng limang salitang pananda sa Pang-ukol at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap.( 2 puntos bawat isa)
1._____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ IV. _____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5._____________________________________________________________________________ ___ 4.( 5 puntos ) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _______ .Panuto: Ibuod ang isang akdang ating tinalakay na pinamagatang “ Kalayaang Asyano Bunga ng Pagpupunyagi ng Nasyonalistiko”.

Direction: Write J if the statement is correct and P if the statement is incorrect. ___________2. ___________1. of Items: 60 I. Body. ___________3. Florante M Pulutan Jr. ___________5.E: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Laguna 800-0089 First Quarterly Examination T. Grades : ______________ Date : ________________ No. Eating more than what the body needs is better than not having enough of each kind of food.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.L. The best milk for infants is breast milk from the mother. ___________4. Protein – rich foods are advisable for growing children. Put your answer in the space provided. .building food should be given to pregnant and nursing mothers. The family should have at least two balanced meals every day.

Eating with the family members fosters a happier and healthier home living. IROORKKWSHA =_______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Pack lunch is the best way to insure nutrition and safe food for the family. ( 3 points each ) 1. ___________8. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. ___________7. Eat your meals not on time and in the company of your family. UTNOIUNTRINERD=___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . A person who wants to improve his health should not eat balanced food. II. ASSUMMRA=______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5.___________6. The most severe forms of PEM are kwashoorkoor and meresmus. ___________10. TNOIRIUNT=______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. CAETU TNOIRIUNTAML=__________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. ___________9.

10. 2. D. 8. 4. 2. 3. 3. Enumeration: Enumerate the following A. 2. Characteristics of a child with Kwashiorkor 1. 7. 9. E. 3. 2. . 6.IV. 12. 7 B. 4. Characteristics of a Well-Nourished and Healthy Person 1. 11. 6. 5. 5. Kinds of Protein Energy Malnutrition 1. Symptoms of Malnutrition 1.

God Bless You!

Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City, Laguna 800-0089 First Quarterly Examination MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Florante M Pulutan Jr. Grades : ______________ Date : ________________ No. of Items : 45

I. Direction: Identify the following Physical Activities and tell where it belongs:{ Muscular Test, Flexibility Test, or Cardio-Respiratory Test} Write the word in the space provided before the number. _______________________1. 1- kilometer run- walk
___________________________2. Partial Curl- Ups ___________________________3. Standing Long Jump ___________________________4. Sit – Ups ___________________________5. Sit – and – Reach ___________________________6. Right Angel Push – Ups ___________________________7. 40 –meter Sprint

___________________________8. Shoulder Stretch ___________________________9. Basketball Pass ___________________________10. Trunk Lift

II. Direction: Provide the correct answer to the following questions. Write the answer in the space provided. _____________1. What is the formula in taking your BMI
________________2. What Physical Fitness Test serves as basis to measure a person’s body height? ________________3. What Physical Fitness Test measures speed? ________________4. What kind of test can assess the strength of the abdominal muscles? ________________5. What is the average score for partial curl-ups for boys and girls? ________________6. What kind of Physical Fitness Test can help you in determining your endurance level? _____________7. In trunk lifting, what equipment is needed to measure the height of your chin? _____________8. What is the initial pulse rate of an individual per minute? _____________9. If you will engage in weight training, how many minutes is needed to do the warn up and stretching? ____________10. What equipment should be used to time your performance?

III. Direction: Arrange the scrambled letters and match them with their classification. Write the answer in the space provided. DOBY SAMS DIXEN ITS DAN CHARE, HOLUDERSCHERTTS NOE TREKIMOLE URN- KLAW ABTLEBALKS SPAS APTRAIL CRUL - PUS
1. This test will helps you to determine your endurance level._______________________ 2. One way of measuring the strength of your upper body._________________________ 3. These are test for flexibility fitness.__________________________________________ 4. This test will help you to determine if your abdominal muscles are strong enough. __________________________ 5. Determinants of Nutritional Fitness. ____________________

IV. Direction: Determine the BMI of the following and state its standard.
1. W =31 H =1.40 m 6. W = 43 H = 1.22 cm

2. H = 40 W = 156 cm 3. W = 37 H = 150 cm 4. W = 28 H = 111cm 5. W = 32 H = 181 cm

7. W = 31.50 H = 171 cm 8. W = 28 H = 127cm 9. W = 24 H = 200 cm 10. W = 36 H = 141 cm

V. Enumeration: Enumerate the following question.
A. Give the 4 factors that are needed in doing exercise. 1. 2. 3. 4.

B. Give at least 6 benefits in doing exercise. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Direction: Identify the following Physical Activities and tell were it belongs to Muscular Test. Sit – and – Reach ___________________________6. Partial Curl. _______________________1. Florante M Pulutan Jr. Write the word in the space provided before the answer. Laguna 800-0089 First Quarterly Examination MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Standing Long Jump ___________________________4.kilometer run. 40 –meter Sprint . Sit – Ups ___________________________5. of Items : 45 I.Ups ___________________________3. or Cardio-Respiratory Test.walk ___________________________2. Grades : ______________ Date : ________________ No.God bless You!!! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Flexibility Test. Right Angel Push – Ups ___________________________7. 1.

. ____________3. ____________9. Binibigyan diin sa nobelang ito ang katauhan ng pangunahing tauhan sa akda. ____________6. Siya ang may akda ng isang dulang pampelikula na pinamagatang “ Jaguar” ____________2. Ito’y nakasulat na bersyon ng mga salitang dapat sabihin ng mga tauhan sa isang palabas. ____________5. Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Ang diin ng pagkakasulat ay nasa mga pangyayari sa nobela. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Nasusukat ang kahalagahan ng isang akda kung ito ay nagpapagalaw at nagpapainog ng guniguni ng bumabasa at nagpapagana sa imahinasyon nito. Binibigyan diin sa uri ng nobelang ito ay ang mga layunin ng may akda. ____________4. tao. ____________7. __________1. Trunk Lift Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Ito ay naglalarawan ng tiyak na karanasan ng tao na buong sining na hinuhubog at isinalaysay ng manunulat. ____________8. Shoulder Stretch ___________________________9. Florante M Pulutan Jr. ____________10. Basketball Pass ___________________________10. Siya ang sumulat ng “ Walang Panginoon” gamit ang kanyang mahusay na kamay at malikot na pag-iisip.___________________________8. Ang isang akda ay magiging efektibo kung ito ay sumasalamin sa lipunan. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag o katanungan. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 55 I. Ang nobelang ito’y nagsasalaysay ng mga pangyayari may kaugnayan sa kasaysayan ng bayan. at sa isang tiyak na panahon.

Siya ang nagturo kay Pepe na magpinta na siyang biyenan ni Maestro Justiniano. _____5. Hunyo 22. Laguna m.Lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Lucia. Taon kung kelan si Jose tumungong Espanya lulan ng Bapor Salvadora. _____6. 9 na taon k. Padre Rufino Collantes q. Ninuno o ama ni Don Francisco. _____9. e.Jose rizal _____2. _____7. _____15. Maestro Justiniano A. 1861 b. Taon kung kelan ipinanganak Cruz Si Dr. Ilan taon siya nang pag-aralin sa Biñan Laguna _____11. Pangalan ng ama ni Paciano _____17. Pari Paedro Casañas r. Mayo 3. Taon kung kelan pinairal ang batas patungkol sa apelyido _____3. Isulat ang titik ng sagot sa patlang. 1872 g. _____12. Ilan taon si Rizal ng isulat niya ang tulang “ Sa Aking mga Kababata” _____10. walong taon h. Don Francisco Mercado Rizal s. Don Lorenso Alonso l. Calamba. Bunsong kapatid ni Saturnina. Jose Rizal. Hunyo 19.Unibersidad kung saan tinapos ni Jose ang Filosofia y Letras at medisina.Unibersidad Central de Madrid t. _____13.Siya ang naging guro ni Rizal na magaling magpairal ng disiplina. Siya ang nagbinyag kay Pepe. Anong taon pumasa si Jose sa pagsusulit sa San Juan de Letran. 1861 c. Hanay B a. Maestro Juancho f. UST i. Panuto: Piliin ang tamang salita sa Hanay B na siyang kasagutan sa Hanay A. _____20. _____14. 1849 o.galang . Siya ang ninong ni Gat. _____16.II. kagalang . Lolo ni Saturnina na ama ng kanyang ina. pitong taon j. Taon kung kelan bininyagan si Pepe. _____19. Soledad n. Don Domingo Lamco d. Pang-ilan sa magkakapatid si Rizal? _____8. Hanay A _____1. Unibersidad kung saan pumasok si Jose ng medisina. Hunyo 10. Kahulugan ng salitang “Gat” _____4. 1882 p. _____18.

______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. Panuto: Magbigay ng mga Karapatang Pantao na nalabag o natapakan sa akdang “Walang Panginoon” . ______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ IV. 2._______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2. 4.Ibigay ang apat (4) na Kalikasan ng Panitikan at ipaliwanag ang bawat isa. 5. ( 2 puntos bawat isa ) 1. 3. .Isulat sa loob ng kahon ang inyong kasagutan.III. Karapatang Pantao na Nawala 1._______________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3.

Iskrip _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . (2 puntos) A.(5 puntos) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ VII.V. (5 puntos ) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ VI. Panuto: Ibuod ang Akdang Pampanitikan na pinamagatang “Walang Panginoon”gamit ang inyong sariling kaparaanan sa pagsulat. Panuto: Ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng salitang nasa ibaba. Panuto: Isulat ang tulang may limang taludtod na inyong tinandaan na may pamagat na “Gabay sa Pag-unlad ng Aking Pagkatao”.

Ang dagok ng kasawian ni Marcos ang siyang nagpatibay sa kanyang paninindigan na harapin ang bagong bukas. MARDANAMNA _______________3. ANNAAKGAPGAAP _______________2. Nakapagpalubag ng loob ang pag-alalang ginawa ng matanda sa kanyang anak.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Florante M Pulutan Jr. Kabuuang Bilang: 55 I. Laguna 800-0089 Unang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Marka: ______________ Antas: ______________________ Petsa: _______________ G. Napakapait para kay Marcos ang pagkasawi ng kanyang minamahal. Ang malakas na tunog ng batingaw ang siyang nagdulot ng kalungkutan sa binata. . Lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tunog ng batingaw. IKTASKAAPNA _______________4. NAAPAKM _______________5. URAINSNL _______________1. Panuto: Ayusin ang mga nagulong titik upang mabuo ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit at isulat sa patlang ang kasagutan.

_______________19. _______________21. Lolo ni Saturnina na ama ng kanyang ina. at taon kung kelan lumulan si Pepe patungong Espanya. Ano sa salitang Ingles ang tulang “A La Juventud Filipina”? _______________30. _______________29. (5 puntos ) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .Jose rizal _______________2. Bunsong kapatid ni Saturnina. Jose Rizal. araw. Buwan. _______________5. Siya ang nagturo kay Pepe na magpinta na siyang biyenan ni Maestro Justiniano. Salitang pinagmulan ng apelyidong “Rizal” _______________27. Unibersidad kung saan pumasok si Jose ng medisina. _______________15.II. Tao na tumulong upang makapagpatala si Jose at makapasok sa Ateneo. Taon kung kelan ipinanganak si Dr.Unibersidad kung saan tinapos ni Jose ang Filosofia Y Letras at medisina.Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. Ilan taon siya nang pag-aralin sa Biñan Laguna _______________11. Halaga ng perang ipinabaon ni Paciano kay Jose ng magtungo sa ibang bansa. Ilang taon at ilang buwang nakulong si Donya Teodora? _______________25. Kahulugan ng salitang “Gat” _______________4. _______________16. _______________23. _______________22. _______________3. Samahan ng mga mag-aaral at kabataan na may hangaring makabayan. _______________28. _______________1. _______________26. _______________18. Kahulugan ng apelyidong “Mercado”. Barkong Pranses na sinakyan ni Rizal patungong Europa. _______________13. _______________24. Siya ang nagpairal ng batas patungkol sa apelyido. Siya ang ninong ni Gat. _______________7. _______________12. _______________6. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Taon kung kelan bininyagan si Pepe. Pang-ilan sa magkakapatid si Rizal? _______________8.Lugar kung saan naninirahan ang pamilya ni Lucia. Taon kung kelan pinairal ang batas patungkol sa apelyido. _______________14. _______________9. Anong taon pumasa si Jose sa pagsusulit sa San Juan de Letran. Ilan taon si Rizal ng isulat niya ang tulang “ Sa Aking mga Kababata” _______________10. Panuto: Ibuod ang Akdang Pampanitikan na pinamagatang “Walang Panginoon”gamit ang inyong sariling kaparaanan sa pagsulat. _______________20. Pangalan ng ama ni Paciano _______________17.Sinong kaibigan ni Jose ang tumulong sa kanya upang makabili ng ticket sa barkong SS Salvadora papuntang Espanya? III.Siya ang naging guro ni Rizal na magaling magpairal ng disiplina. Siya ang nagbinyag kay Pepe. Ninuno o ama ni Don Francisco.

2. “Kapag pinaltok ka ng bato. 3.(2 puntos bawat isa) 1. V. 4. ramdam ng buong katawan. Karapatang Pantao na Nawala 1. “Ang sakit ng kalingkingan. Panuto: Ipaliwanag o bigyang kahulugan ang mga sumusunod na piling pahayag o talinghaga.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ VI. Panuto: Magbigay ng mga Karapatang Pantao na nalabag o natapakan sa akdang “Walang Panginoon” . paltukin mo ng tinapay.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2. 5.Isulat sa loob ng kahon ang inyong kasagutan.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ .

kahit hindi magkakulay. Panuto: Isalin sa Wikang Filipino ang mga sumusunod na banyagang pahayag.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G.3.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. “Ang katapat ng langit ay pusalian. ay sadyang magkapantay. Florante M Pulutan Jr. “Walang mang-aapi kung walang nagpapaalipin. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Buena dias= _____________________________________________________________ Como esta?=_____________________________________________________________ No hablo español=________________________________________________________ Soy turista=______________________________________________________________ Estoy perdido=___________________________________________________________ Tengo sed=______________________________________________________________ De donde es usted=________________________________________________________ Hasta lavista=____________________________________________________________ Buena suerte=____________________________________________________________ .”Ang lahat ng tao.

9. 2. I need more money. susubukan ang inyong kagalingan sa pagsasalin ng Wikang Banyaga. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 2. Where is the phone? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ . Take me to the beach. 8. Can you help me? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 3. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 4. 4.10) Que es eso?=_____________________________________________________________ II. Pakisuyo Ano iyon? Gaano katagal? Kita tayo mamaya Nagsasalita ako ng konting Espanyol MakikiulitPaano? Sino yan? Tulong Kailangan ko Ingles Espanyol III. 3. Panuto: Isalin ang bawat pahayag sa Wikang Ingles at Wikang Espanyol. Sa bahaging ito. 7. 6. (2 puntos bawat isa) 1. Pahayag 1. Panuto: Ang banyagang pahayag sa ibaba ay nangangailangan na isalin sa Wikang Espanyol. 5.

Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr.5. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 40 I. It was nice to meet you.Pakisuyo Espanyol Ingles . __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Panuto: Isalin ang bawat pahayag sa Wikang Espanyolat Wikang Ingles.Ano iyon? 2. Pahayag 1.

Can you help me? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 2. Panuto: Ang banyagang pahayag sa ibaba ay nangangailangan na isalin sa Wikang Espanyol.It was nice to meet you. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 5. Kailangan ko 10 Tulong.Nagsasalita ako ng konting Espanyol 6. Where is the phone? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 4.Kita tayo mamaya 4. Gaano katagal? 5. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ III. II. .Paano? 7 Makikiulit 8.Sino yan? 9. Sa bahaging ito. (2 puntos bawat isa) 1. Take me to the beach. Panuto: Isalin sa Wikang Filipino ang mga sumusunod na banyagang pahayag. susubukan ang inyong kagalingan sa pagsasalin ng Wikang Banyaga.I need more money __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __ 3.3.

Buena suerte=__________________________________________________________ 10.1. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 35 I.No hablo español=_______________________________________________________ 4.Que es eso?=__________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.Hasta lavista=__________________________________________________________ 9.De donde es usted=______________________________________________________ 8. .Buena dias= ___________________________________________________________ 2.perdido=_________________________________________________________ 6.Soy turista=____________________________________________________________ Estoy 5. Florante M Pulutan Jr.Tengo sed=____________________________________________________________ 7. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Isulat sa patlang ang iyong kasagutan. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng pahayag o katanungan.Como esta?=___________________________________________________________ 3.

Sukat c. Free verse i. Epiko f. _____________4. 2. 1. Ito ay hindi nagtataglay ng sukat at tugma. B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Ano ang himig na tinataglay ng isang awit? _____________5. Ilang pantig sa bawat taludtod meron ang isang awit. ______7. Ilang pantig sa bawat taludtod meron sa isang korido? _____________10. Tula ______8.Tulang nagsasabi ng kwento ______4. ______9. Tulang nagsasaad ng kabayanihan ______6. Pasalaysay b. Tulang Pangkalikasan e. Nagsasaad ng damdaming nais ipahiwatig ng makata ______5. Ang huling pantig ng pares na salita ay kapwa nagtatapos sa patinig. Ang huling pantig ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Tugmaan sa katinig J. ______10. Anong siglo dinala ng mga kastila sa Pilipinas ang tulang romansa? _____________3. _____________2. Tulang tungkol sa daigdig o kalikasan ______2. Ito ay isang uri ng tulang salaysay na nakilala sa tawag na tulang romansa. Dalawang Uri ng Tulang Pasalaysay Ayon sa kayarian. Nagpapahayag ng diwa sa mga salitang piling. Bilang ng bawat pantig sa bawat taludtod Hanay B a. Hanay A _____1. Tugma g. Liriko III. Ano ang kahulugan ng salitang “GAT” na idinurogsong sa pangalan ng tao? _____________7. Saan nagmula o nanggaling ang salitang korido? _____________8. A. h. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. Paano binibigkas ang isang korido? II.pili at maayos _____3._____________1. Jose Rizal upang isulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo? _____________6. Ang huling pantig ng pares na salita ay kapwa Nagtatapos sa katinig. Apat na Uri ng Patulaan .Tugmaan sa Patinig d. Ano ang dalawang salita na nagbigay kahulugan sa salitang korido? _____________9. Panuto: Hanapin ang tamang kasagutan sa Hanay B na siyang sagot sa Hanay A. Anong akda ang nagsilbing inspirasyon ni gat.

C. Isulat sa patlang ang inyong katanungan. 4. 2. IV. 3. . Panuto: (Sanaysay) Sagutin at ipaliwanag ang katanungang ito “Ano ang tunay na layunin ni Balagtas sa pagsulat ng Florante at Laura?”(5 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng mga pahayag o katanungan. Apat na Elemento ng Makabuluhang Tula. 3. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang: 35 I. 1. Florante M Pulutan Jr. Laguna 800-0089 Ikalawang Buwanang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. 4.1. 2.

___________________10. ____________9. Isulat sa patlang ang inyong napiling kasagutan. ____________4. ____________5. ____________10. Tawag sa lumang paraan ng pagpapalitan ng mga kalakal kahit na hindi gaanong eksakto ang katumbas. Ang kahapon ay hindi na maaaring ibalik pang muli. gaya ng tao. Ang makabagong konsepto ng pananakop ng mga dayuhan ay tinatawag na ano? ___________________9. ___________________2. ____________2. ____________7. Masaganang labanan at pantay na kompetisyon ng bawat negosyante. Ipinagmamalaki ko ang lahat ng mga Pilipino. ___________________8. Si Hannah ay isang dalagang Pilipina. ___________________3 _____________________4. Ito ay nagbabahagi ng mga pangunahin at mahahalagang detalye ng mga pangyayari. Magiging masigla ang buong pamayanan kapag ang bawat tao sa lipunan ay nagtutulungan at nakikiisa sa bawat proyekto ng pinuno. ___________________6. Aray!!! III. II. . Hugnayan at Langkapan. Tambalan. Naging bunga ng di-makatwirang pang-aagaw ng kalayaan at sa karapatan ng mga Pilipino. Anong mga kasabihan ang nagpapatunay na anumang bansa. Si Ronjie at Junnifer ay masiglang naglaro sa bakuran. Panuto: (Identifikasyon) Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. ___________________7. __________1. ____________6. ay walang kumpletong kayamana? ___________________5. Panuto: Kilalanin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay Payak. ____________3.________________1. May magaganda rin naidulot ang mga dayuhan subalit huwag natin kalimutan ang ating sariling kinagisnan. Sekretong sahog na pampasarap sa isang resipe ng pag-unlad. Makabago na nga ang panahon ngunit buhay na buhay pa rin ang kulturang Pilipino. Tawag sa dayuhang kalakal at pagtangkilik sa produkto ng ibang bansa. ____________8. Ang bansang walang kasing-ganda at kasingkulay ang kabihasnan na luklukan ng ating mithiin at mga pangarap. Kailangan ng bawat Pilipino ang pagkakaisa sapagkat ito ang magbubuklod sa atin upang tayo ay maging maunlad at produktibong bansa. Ang susi sa pag-unlad ng bansa ay hindi lang ako bagkos ang bawat Pilipino ngunit kung walang makikiisa walang magiging magandang resulta sapagkat ang bawat isa ay mahalaga.

3. 3. Apat na Uri ng Pangungusap Ayon sa Layon.A. Laguna 800-0089 Second Monthly Test MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. 1. B. 2. 3. 2. Write the letter corresponding to the correct answer in the space provided before each number. 1. Magbigay ng Apat na pangtnig o palatandaan na ginagamit sa Hugnayang Pangungusap. 4. Magbigay ng tatlong pangatnig o palatandaan na ginagamit sa Tambalang Pangungusap. 1. C. D. 2. . Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. 3. Florante M Pulutan Jr. 4. Direction: Match Column A with Column B. of Items : 35 I. Grades : ______________ Date : ________________ No. 2. 4. Apat na Uri ng Pangungusap ayon sa Balangkas 1.

free arm d. . Arm of the free hand ____2. Enumeration: Enumerate the following question. Ball in action Column B a. _______m long 1. Give the eight common terms used in the table tennis game. What is the measurement of the net from the table surface? III.What is the size of the end lines? _____________4. 5.Column A ____1. How many sides should the table is divided? _____________7. ball in play b. 4. drive h. This kind of grip is common among the Chinese that is why it is also called what? _____6. A forceful stroke with the use of racket _____7. Refers to the hold on the racket _____3. A rally of which the result awards a score _____4. What is the four equipment use in Table Tennis game? 1. B. _____________3. _____8. What is the weight of the table tennis ball? _____________9. 2. The hand holding the racket _____9. Played by a pair composed of a male and female player. Write the answer in the space provided. Table tennis is also called what? _____________6. 1. Chinese grip i. 3. server c. Size of the rectangular wooden table. point g. What is the size of the side lines? _____________5. A player about to strike the ball first to start the rally _____10. 3. 4. The net should extend in how many centimeter in sidelines? _____________8. A. Direction: Provide the correct answer to the following statements. 6. And ________m wide 2. Played by one player opposite another player _____5. racket hand grip e. single match f. What is the color of the ball? _____________10. 2. mixed doubles II.

What is the objective of the game table tennis? (3 points) _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________ God bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. C. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. (2 puntos bawat isa) . 8. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:55 I. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Ipakilala ang mga sumusunod na tauhan sa NOLI ME TANGERE.7. Gamit ang sarili ninyong pagkakilanlan.

Ano ang tunay at buong pangalan ni Kapitan Tyago? _______________2. _______________5. Siya ang maginoong nakabarong tagalog na may mga butones na brilyante sa putsera na naninirahan sat undo. ________________11. Sino ang tinutukoy ni Ibarra na pinakamahalagang hiyas ng kanyang lupain? ________________8. sino ang nagbukas ng usapan patungkol kay Crisostomo? . ________________9. Don Rafael Ibarra_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ II. Sino ang matandang pinsan ni Kapitan Tiyago? _______________4. Kapitan Tyago_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 3. Donya Victorina_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 5. Isulat sa patlang ang inyongkasagutan.1. Ano ang buong pangalan ng taong iniibig na Maria Clara? ________________6. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng mga pahayag o katanungan. Siya ang asawa ng babaeng nagpapanggap na isang tunay na kastila. Saan inihalintulad ang balitang mabilis na kumalat sa buong lugar? _______________3. _______________1. Pari Damaso_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 4. Habang nasa hapag-kainan. Sino ang nagsabi sa mga panauhin na handa na ang hapunan? ________________10. Sinong militar ang napaiyak ng makausap ito ni Ibarra? ________________7. Siya ang naniko sa isang kadeteng sinamang palad na mapadait sa kanya at buti na lang ito ay pinalampas ng biktima. Crisostomo Ibarra_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ 2.

Panuto: Piliin ang titik ng wastong sagot. c. Isang taong mangangalakal ng taga-tondo. kapangyarihan ng kura at kislap ng talino ng binata. Makikita sa pagkilos at pagsasalita ni Ibarra na siya ay a. c.________________12. b. mag-iingat kayo. d. lalong magpayaman. d. d. c. walang pagkukunwari. may bukas na pag-iisip. pagsasagawa ng kanyang natutuhan. Ang pagiging kimi at mahiyain ng mga Pilipina noong araw ay nangangahulugang sila ay a. d. ________________18. Sino ang nagwika nito “Binata. 5. Ang pagsasabi ni Pari Damaso na hindi niya naging kaibigan kailanman si Don Rafael ay nangangahulugang ang prayle ay a. maunlad ang pag-iisip. ________________13. magliwaliw. magulo ang kanyang isip. Binatang nag-aral sa Europa. may kagandahang-asal. ________________20. c. pagpasok sa kanilang bayan ng isang kanluraning kaugalian. hindi sanay dumalo sa mga kasayahan. may ambisyon sa buhay. may pagmamalasakit. d. . Lugar kung saan ginagamot ang mga taong napinsala o may sakit. samaan ng loob at gantihan. malayang pagpapahayagng isipan at damdamin. 4. d. may kimkim nag alit kay Don Rafael. Ano ang tunay na ikinamatay ng artilyero? ________________14. Bansag sa mga taong kumakalaban sa pamahalaan. kalupitan ng katandaan at kahinahunan ng kabataan. maglakbay. pagtatakip sa kanyang pagkapahiya. mga mangmang. pangangailangan ng sitwasyon. b. b. c. masigla’t malusog. c. 3. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama”. magpakadalubhasa. III. Bansag sa taong hindi nangungumpisal at kalaban ng simbahan. Isang kurang pransiskano na napalipat ng ibang parokya matapos maglingkod nang matagal sa San Diego.Pumunta sa ibang bansa si Ibarra upang a. Nakainggitan nang labis ni Pari Damaso dahil sa yaman nito kaya nataguriang isang erehe. ________________15. 1. ________________16. walang pinag-aralan. c. Ang ginawang pagpapakilala ni Ibarra sa sarili sa kaginoohan ay a. umiiwas sa gulo. Ang pangyayaring namagitan kina Pari Damaso at Ibarra sa hapunan ay nagpapahiwatig ng a. b. b. b. hindi marunong magpahalaga sa pagkakaibigan. 6. 2. 7. Si Crisostomo Ibarra ay sagisag ng kabataang a. nagsasabi ng toto. Bilugan ang napiling titik. b. ________________17. ________________19.

c. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod na pahayag ayon sa iyong pagkaunawa. matalinong pagtutunggali ng dalawang panig. pagtatakip sa sariling kapintasan. ang nobela ay nagsisimula sa isang pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiyago upang ipakita ang a. b. Si mPari Damaso ay sagisag ng a. hindi pagsasalita ng mga babae. karupukang pantao ng mga alagad ng simbahan. d. c. iba’t ibang uri ng mga tao sa Maynila. ( 5 puntos bawat isa) . nagpapalapad ng papel kay Ibarra. b. kawalan ng paggalang sa may handa. mga impluwensya ng makabagong kabihasnan. paglapastangan sa bangkay ng isang maginoong tao. Ang sagutan nina Pari Damaso at Tenyente Guevarra ay nagpapakita ng a. 15. 9. masamang ugnayan ng simbahan at pamahalaan. pakikipag-away sa tenyente ng guwaedia sibil. Si Pari Damaso ay inalis sa pagkukura sa bayan ng San Diego bilang kaparusahan sa a. 14. d. 12. paghalik sa kamay ng may handa. mga taong may mapangahas na layunin. lubos na pagkilala ng mga pari sa mga indiyo b. Ang pagsasabi ni Padre Damaso na mangmang at pabaya ang mga indiyo ay nangangahulugan ng a. d. d. 13. masamang paring naparito sa Pilipinas. b. Ang ikinilos ni Tenyente Guevarra kay Ibarra ay nangangahulugang a.d. atas ng kagandahang-asal. pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa Pilipinas. ugnayan ng mga Pilipino at kastila. pangangalakal at makabagong isipan. b. d. c. katapatan sa hari ng Espanya. 8. c. IV. hindi lahat ng mga kastila ay masasama. b. Isang magandang kaugaliang mapapansin sa mga panauhin ang a. 10. kahambugan ng mga prayle. d. paghihiwalay ng mga babae at lalaki sa umpukan. d. nais niyang makipagkaibigan kay Ibarra. mga taong mapagsamantala. 11. b. pagmamalupit sa mga mamamayan sa naturang bayan. c. pagtatakip sa bibig kapag nagsasalita. d. c. walang takot sa pagsasabi ng katotohanan. b. masasamang hilig ng mga Pilipino. di niya pagkilala sa kinatawan ng hari sa Espanya. c. pag-akay sa mga tao sa tuwid na landas. kapangyarihan ng simbahan at kahinaan ng pamahalaan. c. palamuti lamang sa mga handaan. Ang bahay ni Kapitan Tiyago ay katulad ng Pilipinas na bukas para sa lahat ngunit sarado sa a.

sabi ni Kapitan Tiyago. Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ Marka: ______________ Petsa: _______________ . “Si Luculo ay hindi kumakain sa bahay ni Luculo”. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ 2.1. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ PAGPALAIN KAYO NG AMANG LUMIKHA! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. “Maligayang pagdating! Nawa’y higit kayong maging mapalad sa inyong ama na isa sa mga nakilala kong Pilipino na lalong marangal at higit na karapat-dapat maging anak ng lupaing ito” ayon kay Tenyente Guevarra.

maakit . _________1. kababalaghan d. Katawan ni Don Pedro ay pata na. a. salaghati II. halaman d. napilitan d. bang-aw c. Si Don Pedro’y tumalima sa utos ng Haring Fernando. Sana ay hindi ka mahumaling sa ganda ng puno. tae c. pagod d. nakatulog b. a. malasing b. layon _________12. Titik lamang ang gamiting panagot. a. himala b. a. sawang bitin d. salamin c. hiyas d. piedras _________14. a. umibig 7. leproso d. nahimbing c. pakana _________6. sumunod c. pangamba c. napahabag d. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Aling salita sa kalipunan ang hindi kabilang sa pangkat? Titik lamang ng salita ang gamiting panugon at isulat sa patlang. Panuto: Piliin ang pinakakasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap sa mga nasa ibabang may titik. isipan d. kalat d. napapikit _________13. 1. aso b. dumi b. a. layon b. damayan d. bumaba c. walang dahon b. a. napahulog d. lakbay d. balak b. karamdaman d. sabwatan c. a. pakay b. puno c. ginamot b. hinulog d.nag-alanganin b. alala c. napadala b. hangad 3. lumbay b. ulupong b. a. Yumao si Don Pedro na ang nasa hagap ay matahak ang kabundukan. kumapit b. gusto c. mataas d. kristal _________10. a. ipot _________3. bagabag _________15. pinagyaman c. tinantang _________11. hinila c. bubog b. binatak b. lobo _________8. manhid 4. pita c. matanda b. Ang puno ay mayamungmong. alaal b. kobra _________2. malaki c. mahika _________7.G. a. lungkot c. Kabuuang Bilang:55 I. oso d. napaakay d.inalagaan _________5. nanalangin c. a. hiling d. engkantado c. agam-agam b. ermitanyo _________4. masakit b. naghugos _________9. a. a. a. a. tumutol 2. a. serpyente c. mabaliw c. kahoy b. Iyon ang tirahan ng Adarnang kanyang pakay. a. naidlip d. a. a. Napakalara si Don Juan sa Mahal na Birhen. galak d. agimat c. ginising d. asam 6. patay c. a. madahon 5.

“Ako’y iyong kahabagan. Panuto: Ibigay ang bawat hinihingi ng bawat katanungan o pahayag. Saang nagmulang lugar ang napangasawa ni Francisco.8. Ayon sa panaginip ng hari. Parang natiyanak si Don Juan. Saang lugar nakatira ang ama at ina ni Kiko? __________________9. sino ang pumatay sa bunso nitong anak? __________________5. nang aking ding matagalan itong matarik na daan. __________________6. Ilang beses nagpapalit ng magarang damit ang Ibong Adarna? __________________3. namatanda d. nagkainam b. mapag-aralan III. Saang bagay inihalintulad ni Don Juan ang Ibong Adarna ng unang magpalit ito ng damit. Magsabi ka ng pakay mo at nang aking malining. Sa itaas na sila nagniig. nag-usap d. a. Ilang buwan binagtas ni Don Pedro ang kaparangan? __________________2. (3 puntos bawat isa) 1. malinis b. Sino ang taong tumulong kay Don Jaun upang makuha ang inaasamasam? __________________14. IV. __________________13. Panuto: Ipaliwanag ang bawat saknong. Sa anong mamahaling hiyas inihalintulad ang mahiwagang puno? __________________4. matiyak 10. a. Ilan lahat ang naging anak ni Kiko? __________________12. mapagpasyahan c. __________________15. a. __________________11. Ano ang buong pangalan ng dilag na napangasawa ni Balagtas? __________________10. Punong mahiwaga kung saan tumatahan ang ibong mahiwaga. nawala sa sarili c. Sino ang unang inibig ni Kiko? __________________8. Isulat sa patlang ang kasagutan. nagkasarinlan c. Birheng kalinis-linisan.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . naengkanto 9. nakatiyak b. _______________1. Anong mahiwagang bagay ang ginamit ni Don Juan upang magbalik sa pagiging tao ang kanyang dalawang magkapatid. Anong bagay ang kanyang gagamitn upang hindi makaalpas ang Adarna. nagtalo d. Ilang taon nang hindi bumabalik sina Don Pedro at Don Diego? __________________7.

ang naipagkawanggawa. bawiin pa’y di magawa.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 3. gising nama’y nangangarap pagkatao’y di mahagap.“Ugali ko pagkabata na maglimos sa kawawa.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5._____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2. tadhana ng kapalaran.“Sa Diyos dapat manawagan ang lahat ng nilalang. ang sa mundo ay pumanaw.” _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4.“Hindi kaya baga ito ay sa diyos na sekreto? Anki’y si Hesukrisot Ang Banal na Ermitanyo. Sa paghangang di masukat para siyang natiyanak.” .

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ PAGPALAIN KAYO NG AMANG LUMIKHA! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 .

TARWE _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 3. of Items : 55 I. IERTNTNU _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 2.Second Quarterly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. Grades : ______________ Date : ________________ No. Florante M Pulutan Jr. RIUTF _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ . SAEVLE _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 5. ( 3 points each ) 1. RATIDEY EBFIR _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ 4.

Papaya and chesa Symptoms Poorly developed bones and teeth. Riboflavin ______ 7. Calcium ______4. carrots. Vitamin C ______ 8.carrots. papaya and chesa Carbohydrates Sources Green. helps keep the eyes and skin healthy g. melon. regulates the utilization of calcium and phosphorous f. squash. Column A ______1.melon. slow growth and rickets Dry and rough skin. Vitamin D ______ 9. Vitamin K ______ 6. production of hemoglobin in the blood cells c. responsible for proper functioning of the thyroid gland i. (2 points each) Nutrients Vitamin A Phosphorous Green. builds and maintains strong bones and teeth j. leafy vegetables.II. brittle nails and retarded growth Weak body which may end up in fainting or collapsing. hastens coagulation of the blood d. Write the letter corresponding to the correct answer in the space provided before each number. Squash. leafy vegetables. underweight skin irritation and laziness Proteins Used by the body to build and renew body tissues. dry scalp. It can also be used to provide energy if there ie insufficient carbohydrates and fats intake in the diet. . effective in treating mental diseases and helps improve blood circulation III. Fats Column B a. concentrated source of energy for the body b. Iron ______ 10. Direction: Complete the chart by filling it with what is being needed. strengthens the body’s resistance against infection e. helps prevent heart disease h. Thiamin ______5.Direction: Match Column A with Column B. Iodine ______2. Niacin ______3.

6. A. 3. V. 2. __________3. Draw the answer in the space provided before the number. 4. __________4. God bless You! .IV. strong and tough tree. The vine’s body and stem are not hard enough to make it stand. __________5. 4. 2. Direction: Draw HEART if the statement is correct and draw CIRCLE if the statement is incorrect. 3. Plants are not living things. 2. 3. C. The woody stems are those hard. 5. D. Classification of Plants 1. 3. Chlorophyll is not important in the plant’s production. Parts of the Plant 1. 2. Minerals 1. Micronutrients 1. 4. __________2. __________1. Tree is a permanent woody plant that has self-supporting stem.Enumeration: Enumerate the following question or statements. 6. B. 5. 4.

___________________5. Ganitong pamilya’y modelo ng lipunan Hanap lagim ng isang pamayanan Kaya pamilya’y dapat nagtutulungan Para sa ating magandang kinabukasan. ang pagod ni ama Hirap at pasakit. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. ________________1. Si ama na haligi ng tahanan Subsob sa trabaho’t di sa inuman Lahat ng bagay ginagawan ng paraan Nang ang pamilya’y bumuti ang kapakanan. at Mapang-aliw. Pinakamaliit na unit ka ng lipunan Ngunit di matatawaran iyong kabuluhan Tulong na iyong binibitawan Dito sa ‘ting mundong ginagalawan ____________________2.sigla at pagsinta Ang pagod ni ama. Mapanuto. Florante M Pulutan Jr. sa Gintuang Hibla. laging ginagampanan Upang magandang plano sa anak sa kinabukasan Ay di dagliang mawakasan. ___________________4. Si ina na ilaw ng tahanan Pag-aaaruga sa anak. sya ay nangangbunga Salamat Maykapal. ___________________3. Panuto: Kilalanin kung ang mga sumusunod na tula ay Pasalaysay. Ano ang ligaya. . Laguna 800-0089 Ikalawang PanauhangPagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Isulat sa patlang ang inyong napiling kasagutan.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

II. na ako ay isang kandila Parehas na lumuluha. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito. nalulusaw nawawala Ako ay naniniwala. ako’y biglang nagulantang. pagsubok ay aking pasan Sa dalawa kong balikat.( 3 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1. Kung ang tula ay isa lamang hangin Dali-dali ko ‘tong hihigupin Na tulad ng mainit na mami.Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ . mabilis na nawawala.kung ngumuti abot hanggang ulo! Kung nakatayo gagasiko. kasabihan ng matanda “Ang buhay ay parang bula. ____________________8. batong itinapon Sa lusak ng palad. ____________________10. gamitin ito sa sariling pangungusap. Kaya naku!!sisigaw na ako ng saklolo.na kanto nabibili Na ang lahat ay may gusto. ___________________9. Ngunit hindi nila alam.at ang ngipin ni Pipito Iwa-iwarang parang parang multo. naiwang pasa’t duguan Bigla na lang may tumulo.gumuhit sa aking mukha Isang bagay na makinang. ay lalabuy-laboy Mag-aral at aba! Noong makaahon Sa hirap pala naro’on ang marunong.______________________6. Itong si Pipito. Ngayon aking napagtanto. Maralitang tao. _____________________7. Pagkatapos.

Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ U L T NG A K N O III. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Hinahagkis A H S A I M N A H P 5.(10 puntos) a.Pihikan I I P M L A 2. Pumili ng isang paksa na nakatala sa ibaba. Ang kabiguan ay hindi hadlang upang muling mangarap sa buhay b. Pangungusap_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __ Talipapa E A L E N P G K 4. Malapit ang tagumpay sa mga taong nagtataglay ng pusong marangal c. Panuto: Sumulat ng dalawang saknong na tula hinggil sa sariling kaisipan.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Nalulumbay U L 3. Ang pagpapakumbaba ay daan tungo sa pag-angat sa buhay .

3. B. 5. 7. 2. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. . Ibigay ang anim na Katangian ng Balita 1. 4.IV. A. 4. 6. 2. 6. 5. Elemento ng Balita 1. 3.

Panuto: (Bonus) Bigyan ng Ebalwasyon ang mga Estudyante na nagturo sa inyo bilang kapalit ng mga tunay ninyong mga Guro.(2 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ______________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! . Uri ng Tula Ayon sa Layon 1. 3. 2. V.C.

Natapos ka na ba sa pagsusuri sa awit? Kung tapos na. Panuto: Unawain ang isang awit at sagutin ang sumusunod na katanungan Marahil kilala mo si Ogie Alcasid. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:65 I. dahil mahal kita Lahat ng bagay ay aking matatamggap. Subukan nating suriin ang ilang bahagi ng kanyang awit na Makikita sa ibaba.(2 puntos bawat isa) 1. Florante M Pulutan Jr. na pinamagatang “Dahil Mahal Kita” Anuman ang sabihin nila Ika’y patuloy kong mamahalin Maging sino ka man Di na magbabago ang pagibig ko Walang makapipigil sa ‘king damdamin Upang ikaw ay ibigin ko nang lubos Sasambahin lagi.Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Ano ang mensaheng ipinahahayag ng awitin? . Laguna 800-0089 Ikalawang Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1.Bakit hindi magbabago ang kanyang pag-ibig?(palawakin ang kasagutan) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 3. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay.__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 2. Ano ang nais sabihin ng nagsasalita sa kanyang iniibig? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 5. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. Makalipas ang ilang taon.Paano mo maiuugnay ang awitin sa iyong sariling karanasan? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ 4. Kung ikaw ang nasa katayuan ng taong nagsasalita gagawin mo rin bas a iyong minamahal ang lahat-lahat?bakit?Pangatwiranan. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ II. Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______ .

Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ______ III. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela.( 3 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1.2.Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Pihikan I I P M L A 2. Pangungusap_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __ Talipapa E A L E N P G K U L T NG A K N O . Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. Pagkatapos. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito. gamitin ito sa sariling pangungusap.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Nalulumbay U L 3.

Subalit nang minsang limutin ng liyag. Pangungusap_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Hinahagkis A H S A I M N A H P 5. Ngunit nang bumagsak sa pagkakatampok. 1.4. Pagkatapos. Tungkol saan ang ipinahihiwatig ng unang saknong? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ . Mga Tanong: Sa sariling buhay. punlo ang lumagot. Panuto: Basahin at unawain ang isang tula. sagutin ang mga sumusunod na katanungan.(2 puntos bawat isa) May isang dalagang maganda’t marilag Lahat ng naisi’y natatamong lahat. Ay lason ang kanyang nagging pahimakas May isang lalaking marunong at bantog Halos pati langit kanyang naaaboy. Pangungusap__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________ IV.

can I give you a lift? ________9. tumulong c. Anu-anong kabalinturan sa buhay ang inilarawan sa tula? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 4. malungkot o galit) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ V. He blows his own horn Hanay B a. lend a hand ________4. armed to the teeth ________2. matalik na kaibigan b. iuwi ang tagumpay g. maaari ka bang isakay? e. armadong-armado f. Hanay A ________1. a running fight ________8. bilangin ang iyong sukli i. sixty four dollar question ________6. Panuto: Piliin ang katumbas na parirala sa Hanay B mula sa mga pariralang banyaga na nasa Hanay A. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan.2. binubuhat ang sariling bangko h. bossom friends ________3. Patungkol saa ang sinasabi ng ikalawang saknong? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 3. tanong na mahirap sagutin d. count your change ________7. nagdudumilat na balita . Totoo ba ang isinasaad ng tula hinggil sa buhay? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____ 5. screaming headlines ________5. Anong himig ang tinataglay ng tulang iyong binasa?(Masaya.

Write the letter of your answer in the space provided before the number. _______2. mainitang labanan VI.55 m f. Direction: Read the sentences below. 4. Laguna 800-0089 Second Quarterly Test MAPEH: Second Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. 16 d. 1. Column A ______1.524 m c. _______3. 64mm to 70mm . 1. What is the measurement of the net from the court’s surface? _______5. It divides the court into two equal parts. Match Column A with Column B. _______6. Height of the post from the court surface. Florante M Pulutan Jr. Panuto: Bigyang ebalwasyon ang inyong naging karanasan bilang isang guro sa halos walong oras na pagtuturo.________10. of Items : 55 I.50 grams g. Number of the feathers fixed in the cork base. what is the weight of the Column B a. Grades : ______________ Date : ________________ No. 25 mm to 28 mm e. What is the measurement of the net in depth? _______4. _______7. The measurement of the cork base.74 to 5. bring home the bacon j. As a whole. 760 mm b.(5 puntos) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

_______________18. _______________9. _______________4. At the start of the game. _______________6. This is vital in every game. The opposing side that has the right to receive the shuttle cock is called? _______________7. This is the name given for the whole parts of the racket? _______10. The hand holding the racket. serving side II. Then label its parts. One effective stroke that is hit down the sideline of the service court _______________3. Direction: Provide the correct answer to the following questions. _______________2. without this we cannot determine the winner. The badminton game will start after this technique this can be done with a coin. A player is about to srike the ball first to the rally. _______________17.Shuttle cock? _______8. _______________19. The game will start after this shot. no score is called? _______________20. This is another offensive stroke which is made from the middle or front of the court. How many points is needed to win one game? _______________11. The hand not carrying the racket. This is the object of the game. If the receiver did not hit the shuttle cock it consider what? _______________14. Badminton Racket (7 points) . The shuttle is in play. The side that has the right to serve is called what? h. Write the answer in the space provided. Direction: Draw a Badminton Racket and a Shuttle Cock. frame i. _______________15. _______________10. _______________5. This is refers to the part in which the shuttlecock is hit. A hard hit shot to the shuttle cock. What another term for badminton? _______________12. III. The side that has the right to serve? _______________13. _______________8. This is the materials used to hit or to smash the shuttle cock. _______________16. A delicate shot hit near to the net. What are the different length of the feathers? _______9. _____________1. net j.

________________________________ 6._______________________________ 4.________________________________ 3. Enumeration: Enumerate the following. 1. Give the equipments use in Badminton. A.________________________________ 4. 1.________________________________ 7._______________________________ 2._______________________________ .________________________________ 5.________________________________ 2._______________________________ 3.________________________________ B. Give the 6 different stroke or the different strategies and technique use in the Badminton game.Shuttle Cock (5 points) IV.

74 to 5. The measurement of the court in singles? Column B a. It is played by a pair of both male and female players. Florante M Pulutan Jr. What is the weight of the shuttle cock? ______5. choke d._______________________________ 6.5. ______3. Column A _____1. How many pounds does the string have? ______4._______________________________ GOD BLESS YOU ALWAYS! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. How many goose feathers is needed in one shuttle cock? ______2. Grades : ______________ Date : ________________ No. What is the measurement of the net from top? ______6. 4.50 grams c. Laguna 800-0089 Second Quarterly Test MAPEH: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. 16 e. of Items : 50 I. Match Column A with Column B. 44 and 17 feet long . 5 feet f. Direction: Read the sentences below. 12 to 13 b. Write the letter of your answer in the space provided before the number.

Direction: Provide the correct answer to the following questions. _______________10. A delicate shot hit near to the net. Write the answer in the space provided. _______________6. It divides the court into two equal parts. A rally in which the result is awarded. point i. It is used in defensive purpose when players find themselves out of position. This is the materials used to hit or to smash the shuttle cock _______________15. The opposing side that has the right to receive the shuttle cock is called? _______________7. _______________12. What do call when the hand is holding the racket? _______________19. How many gauge does the string have? g. Arm of the free hand. _______________14. ______9. _______________5. _______________17. no score is called? _______________20. net h. The shuttle is in play. One effective stroke that is hit down the sideline of the service court _______________3. Holding the racket as if shaking hands with it. ______10. The badminton game will start after this technique this can be done with a coin. This is another offensive stroke which is made from the middle or front of the court. A player about to strike the shuttle cock first to start the rally. _______________18. almost the shaft? ______8. ________________9. At the start of the game. The hand not carrying the racket. III. double match II. Direction: Draw a Badminton Racket and a Shuttle Cock. _____________1. 19 to 22 j. _______________2.______7. Then label its parts. _______________8. How many points is needed to win one game? _______________11. _______________13. _______________4. This is the object of the game. Badminton Racket (7 points) . The game will start after this shot. A player is about to srike the ball first to the rally. Indoor game played by single or double players. _______________16. What do you called in this kind of grip when the racket is sliding forward. A hard hit shot to the shuttle cock.

________________________________ 5._______________________________ 3.________________________________ 6._______________________________ ._______________________________ 6. A. Give the equipments use in Badminton.IV.________________________________ 3.________________________________ 7. Enumeration: Enumerate the following._______________________________ C.________________________________ 2.________________________________ B. 1._______________________________ 2._______________________________ 2._______________________________ 4.________________________________ 4._______________________________ 5._______________________________ 3. Types of Grip 1._______________________________ 4. Give the 6 different strokes or the different strategies and techniques use in Badminton game. 1.

God Bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr. . Panuto: Ilarawan ang mga sumusunod na tauhan batay sa katangiang ibinahagi sa kabanata VI na pinamagatang “ Si Kapitan Tiyago” .

Kapitan Tiyaga Maria Clara .

Sino ang naging gobernadorsilyo sa malusog na gremio ng mga mistiso? _____________15. _____________10. Magkano ang kailangan ng mga dukha upang makapagdasal at makapagbasa ng mga santong aklat? ______________6. ______________1. Sinu-sino ang tatlong pintakasi sa Ubando? ______________3. kaninong larawan siya malimit makitang umiiyak? _____________19. Siya ang pinakamayamang mamumuhunan sa Bayan ng San Diego. ______________5. Sino ang dalawang Banal na Santo na kung saan isinunod _____________17. ______________2. Ilang taon namalagi si Maria Clara sa beateryo ng Santa Catalina? . Ano ang ikinamatay ni Donya Pia Alba? _____________16. Ilang taong nanungkulang si Kapitan Tiyago sa ibabaw ng pagtutol ng maraming di nagpapalagay na mistiso? ______________7. ______________4.II. Saan pumasok si Kapitan Tiyago ng hindi siya pag-aralin ng kanyang mga magulang? ______________8. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. taga – Santa Cruz na tumulong kay Kapitan Tiyago na yumaman at maging kilala sa lipunan. _____________11. Gaano katagal o ilang taon ang lumipas bago magkaanak sina Kapitan Tiyago at Donya Pia? _____________12. Siya ay isang magandang dalaga. Sino ang matandang lalaki na naghihingalo sa loob ng bilangguan? _____________14. Ano ang tawag sa lugar na tinutuluyan ni Crisostomo Ibarra? _____________13. Ilang taon si Maria Clara ng tumuntong siya sa mainit na lugar katulad ng Pilipinas? ______________9. Sa unang buwan ng paglilihi ni Donya Pia. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Isa sa mga tanyag na asendero sa Kapampangan at Laguna de Bay. ang pangalan ni Maria Clara? _____________18.

_______________2.Ang pangyayari. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Ano ang mga ginawa ni Pia Alba upang dulutan siya ng Panginoon ng anak? 1. _______________1. Florante M Pulutan Jr.______________________________________ 3. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Sino ang nagmamatyag kay Maria Clara kapag may dumadalaw sa kanya sa loob ng beateryo ng Santa Catalina? III._____________20. A. aktibidad o Gawain na nagaganap o magaganap ang siyang itinatampok sa sulatin.______________________________________ B.______________________________________ 2.______________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.______________________________________ 2. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I. Ito ay sumasagot sa mga tanong na Sino? Ano? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? . Ano ang pamagat ng kabanata V at VI? 1.

Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina. Ang paksa ng balita ay bantog o tanyag. _______________5. _______________9. Ito’y nagbibigay ng kawilihan na karaniwang natutunghayan sa romansa at pagdidiborsyo. Ang estatistiks tulad ng ulat sa pananalapi ang binibigyang diin. May akda ng “Ang Kontest” II. _______________12. Pinakamahalagang bahagi ng balita. Ito ay isang napakaliit na organismong makikita lang gamit ang mikroskopyo na animo’y parang nababalutan ng buhok. Isa sa sangkap ng balita na binibigyang diin ang kakaibang katalinuhan at itsura ng mga hayop. Ginagamit ang uri ng pamatnubay na ito kung ang mga pangyayari ay naganap o magaganap sa di-kinaugaliang oras o panahon ng kaganapan. Kailangan ang pangyayari’y kagaganap o katutuklas lamang. Ito’y tumutukoy rin sa heograpiya at pangyayari sa kanilang paligid. _______________14. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. _______________6. pagpapaligsahan at pagsasapalaran. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ . Balitang naglalarawan ng paglalaban. _______________11. Ito ay nakatuon sa pangyayari o bagay na may ibubungang kabutihan o kasamaan at nakakatawag pansin. _______________13. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. Makalipas ang ilang taon. ________________15. Ito’y umaantig sa damdamin at kaukulang reaksyon ng mambabasa. _______________4. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay. Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba._______________3. _______________10.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. _______________8. _______________7.

_____________________________ 2._____________________________ B.________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________ 2. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay.____________________________ 3._____________________________ 5.____________________________ 2._____________________________ ._____________________________ 5. Mga Uri ng Makabagong Pamatnubay 1.____________________________ 4. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ III. A._____________________________ 4. Magbigay ng lima ( 5 ) lamang na Uri ng Pamatnubay 1. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela._____________________________ 3.

Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:40 I. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Florante M Pulutan Jr.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Panuto: Magbigay ng tatlong halimbawang pangungusap sa bawat Uri ng Tayutay. Simili o Pagtutulad .

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Personopikasyon o Pagsasatao 1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Metapora o Pagwawangis 1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.

Anong ugali ang tinataglay ng mga aran kung bakit sila ay kinakatakutan? _________________10.Sino ang nasindak sa mungkahi na saktan si Don Juan _________________4. Don Diego at Don Pedro? _________________2. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan.Ano ang napansin ng hari sa Ibong Adarna ng ito ay dumating sa Berbanya? . _________________6. _________________1. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Anong panahon ang meron kapag ang kawayan ay yayat? _________________8.Ano ang pangalan ng hayop na tumulong sa dalagita upang makatakas sa mga masasamang tao? _________________7.Hayperbole o Pagmamalabis 1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.Ano ang ginamit ni Maria na hawakan upang hindi siya dumulas sa likod ng buwaya? _________________3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II.Prinsipe na may maitim na budhi._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Ano ang pagkakaugnay nina Don Juan.Sino ang dumukot kay Maria Karayuman? _________________5. _________________9.Ito ay ang paggamit ng mga malalalim na salita o parirala na may malalim na kahulugan.

______________3. ______________5.Ang malawak at berdeng kapaligiran ay naghahatid ng masarap na pakiramdam. Panuto: Tukuyin kung anong Uri ng Pandama ang ginamit sa pangungusap at isulat sa patlang ang kasagutan.Masakit na sugat ang iniwan ng aking kasintahan nang siya ay lumisan. Mabahong hangin ang dala ng dumaang trak na may dalang bulok na basura.nakakarinding mga paputok ang pinagkakatuwaan ng mga kabataan. ______________4. alam mong mali ang kanyang ginagawa ngunit kailangan niyang makapasa para mapagtapos siya sa taong ito.III.(5 puntos) Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Kayo ay nasa isang masinsinang pagsusulit at nakita mong nangongopya ang iyong kamag-aral sa kanyang katabi. ______________2. Bilugan naman ang Pang-uri na iniugnay sa paksa. IV. Malutong na chicharon ang paboritong miryendahin ng mga bata sa kalye. ______________1. Panuto: Sagutin ang pahayag na nasa ibaba. Bagong taon na naman.Anong hakbang ang iyong gagawin at bakit? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ .

Laguna 800-0089 Third Monthly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Direction: Draw a seed and tell its part. of Items : 40 I. ( 12 points ) . Florante M. Pulutan Jr.Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Grades : ______________ Date : ________________ No.

______________6. It is an organism with cellulose cell walls. III. ______________2. This is the stage were the embryo breaks out of its seed coat. ______________8. The process of aging in which the plant leads to death. What kind of stage were the flowers are ready to become fruits? _______________10. Write the answer in the space provided. _______________12. ( 8 points ) . This is the green pigment of the plant were the process of photosynthesis is occur. ______________9. ______________1. When the seed is able to produce its own food. it is called what? ______________3. What part of the seed can absorb water and it breaks down the food reserve? ______________4. This is the food storage tissue. It is the fertilized egg. ______________5. Direction: Provide the correct answer to the following questions. _______________11. Direction: Draw the different development of the plants. It is a young plant were almost all the plants come from. ______________7.II.The outermost covering of the seed. It is processes in which the seeds are develop into a young plant.

Tawre __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Qauetdea __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. 1. Uretmteaepr __________________________________________________________________ . IV. Direction: Arrange the scrambled letters into meaningful words and define. 4. 2. ( 2 points each ) 1.5. 3. Hetware __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4.

__________________________________________________________________ _____________________________________________________________ God Bless You! Sir Jhaypee Loves You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. Laguna 800-0089 Third Monthly Test MAPEH: Second Year Name : _________________________ Grades : ______________ .

Pulutan Jr. . Date : ________________ No. (5 points each) 1. 2. of Items : 35 I. 3.Year level : ______________________ Sir. Florante M. Direction: Make at least three different paper foldings.

_________________9. What do you call the Japanese flower arrangement? ___________________19. things are all made of bronze came about with a very high degree of antistry. _________________1. smooth and shiny pottery. _________________8. During Tokugawa period. this culture is one way of expressing the message of religion. _________________10. ___________________14. the best work known with a brilliant color woodblock print is called what? ___________________18. It is use to hold offerings like food. _________________12. _________________7. They made and developed the methods of making silk and pottery. What is the first religion in India? _________________6. _________________3. It is the result of the mixture of pure and white clay. During this dynasty. This belief is all about forces of nature.II. Write the answer in the space provided. On top of the dome is a square structure that represents what? _________________4. Direction: Provide the correct answer to the following questions. ___________________16. self-discipline and closeness to nature. and drinks for the spirits of respected ancestors. Who was the first supporter of the art? _________________2. It emphasized simplicity. This is hard. _________________11. ___________________17. ___________________15. Skills borrowed by Japanese from China. . It is an art of paper folding. The umbrella above the square symbolized what? _________________5. _________________13. A dome-shaped burial mound that became a sacred site visited by pilgrims. In India country.

God bless You! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. One famous master in paper folding.___________________20. Laguna 800-0089 Ikatlong Buwanang Pagsusulit Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Marka: ______________ .

2. II. Piliin sa lupon ang tinutukoy ng bahaging sinalungguhitan sa mga sumusunod na pangungusap at isulat sa loob ng bilog ang kasagutan. Pari Salvi f. Juliana e. Paulita d. Manunulat na mukhang prayle. 4. Panuto: Pagkilala sa mga tauhan. 10. a. Florante M Pulutan Jr. Basilio g. Custodio c. Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:35 I. Ben Zyb h. Mayaman siya. Isang Pransiskanong payat at nangangalirang may idad na pari. 9. Pari Camorra l. Lalo pang pinahiwaga ang pagkatao ng makapal at asul na salamin sa mata. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Pari Sibyla 1. Akala ng kahabag-habag na pilantod. tinatawag ding Pari Garrote. Tiburcio k. 6.Antas: ______________________ G. 8. 5. siya ay nakatagpo na ng matamis na dalandan. ulila at maganda. Liberal na mapagpanukala. bukod pa sa masayahing tunay. Kura-paroko. Ulises ng Pilipinas sa kanyang pagtakas sa asawa. . Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Simoun b. Kanonigong may pambihirang ilong. 3. Matikas ang tindig. 7. Victorina j. Pari Irene i. vice-rector ng isang unibersisdad.

(3 puntos bawat isa) 1. Anu-ano ang mag dahilan nang mabagal na takbo ng bapor? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Pamahalaan? _______________4. _______________5. Ano ang panukala ni Simoun upang mapabilis ang paglalakbay ng bapor at ano raw ang buting ibubunga ng kanyang panukala? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Anong buwan pumalaot sa tubig ang bapor t Tabo patungong Laguna? _______________2. Ilang taon nang nagsasama sina Don Tiburcio at Donya Victorina? III. Siya ang nag-iisang babae na nagnanais na makaumpukan ang mga kalalakihan. Anu-anong mga bagay ang ginamit sa paglalarawan ng Bapor Tabo? Bakit ito tinawag na Daong ng Pamahalaan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._______________1. Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. Sinu-sino ang nangangasiwa sa Daungan ng _______________3.

Panuto: Ibigay ang sariling opinyon hinggil sa usapin na nakasulat sa ibaba. Ipakita ang husay sa pangangatwiran. (5 puntos) Ang Bapor Tabo ay isang paglalarawan ng ating pamahalaan at bayan noong panahon ng mga Kastila. Sino si Simoun? Bakit siya pinangingilagan ng mga prayle at ni Don Custodio? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ IV. Bakit salungat si Don Custodio sa panukala ni Simoun? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Ang mabagal na pagtakbo ay nagpapahiwatig ng .

mabagal na pag-usad ng kabuhayan. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit . __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. anu-ano ang mga balakid sa landas ng ating pag-unlad at paano ito malalampasan? Pangatwiranan. Sa ngayon ba’y tulad pa rin ng Bapor Tabo ang ating pagsulong? Kung walang ipinagbago ang pamahalaan natin noon at ngayon. sabihin pa’y ang pagsulong at pag-unlad ng bansa.

5. pag-inom ng tubig Mabaho at mainit sa ilalim ng kubyerta………. Maraming pasahero at kargamento c. Sa dami ng kargamento at init ng makina Tinawag na Cardenal Moreno si Simoun…………. Pag-inom ng gatas d. pag-inom ng tubig at serbesa b. Dahil sa kulay ng balat at kapangyarihan taglay b. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 Panuto: Piliin ang titik na kumakatawan sa bawat pahayag. Ilarawan ang pagkakaiba ng kalagayan ng mga pasahero sa itaas at ilalim ng kubyerta. Dalawang kabayong kastanyo Nawalan ng sigla si Pari Florentino at naging malungkutin simula ng……. Sunud-sunuran sa kanya ang Kapitan-heneral Niregaluhan nina Basilio at Isagani si Pari Irene ng……………… a. Makapangyarihan pa siya sa mga prayle d. . a. Mamahaling alak b. 4. Sa sikip ng lugar at kakulangan ng bentilasyon d. Dahil sa mga Intsik na nagtitinda b. 3. I. a. Siya ang kanang kamay ng heneral c. a. Mag-asawa ang dating katipan b. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Simoun at Isagani ukol sa………. Bilugan ang napiling kasagutan.Filipino: Ikaapat na Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. (3 puntos bawat isa) 1. Manok na teksas d. 2. 1. a. Panuto: Sagutin ang bawat katanungan.. Mamatay ang ina d. Florante M Pulutan Jr. Pag-iinom ng serbesa c. Maiskomulgado ito c.. Mamatay ang dating katipan II. Alahas c.

Ano ang paniniwala ni Pari Camorra tungkol sa pag-inom ng tubig at serbesa ng mga Pilipino? Ano ang paliwanag naman ni Isagani ukol sa paginom nito? . Anu-anong mga kaparaanan ang ginawa ng mga kabataan upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng Akademya? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Bakit nag-aalinlangan si Kapitan Basilio sa binabalak ng mga mag-aaral na pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila? Anu-ano ang inaakala niyang magiging balakid? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Ano ang paniniwala ni Isagani ukol sa kayang gawin ng tubig? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.

datapwat walang pagmamalabis sa paghitit nito.(5 puntos bawat isa) 1. Ipahayag ang sariling pananaw hinggil sa mga isyung napapaloob sa ating lipunan.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ III. Isang kapusukang masasabi ang ginawang pangangatwiran ni Isagani kay Simoun na kilala pa naming malapit sa Kapitan-Heneral. bakit itinuturing itong salot ng lipunan? Ano sa palagay mo ang maidudulot nito sa kalusugan ng mga kabataan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Ang mga kabataan noon at ngayon ay lipos ng mga pangarap. Sa makabagong panahon. Tama ba ang . Panuto: Isang implikasyon. Saang punto magkakatulad at nagkakasalungat ang mag kabataan noong panahon ni Rizal sa kasalukuyang panahon? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Laganap na ang opyo noon pa mang panahon ng mga Kastila.

paano mo ihahayag ang iyong damdamin o pagsalungat na hindi ka lalabag sa mabuting asal? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Ilan taon na si Pari Florentino ng magdesisyon siyang mamahinga na at mamuhay nang tulad sa mga karaniwang mamamayan? _________________3. Ano ang tawag sa palapag ng bapor na ang magkabilang gilid nito ay bukas na tila pasilyo na sagad sa magkabilang dulo? _________________2. _________________1.ginawa ng binata? Kung ikaw si Isagani. Ilan taon si Pari Florentino ng payagan siya ng arsobispo na pangunahan ang pag-awit sa misa? _________________5. paano mo sasabihin sa iyong magulang ang nais mo na hindi sila masasaktan o magagalit sa iyo? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ IV. Tama ban a panghimasukan ng magulang ang kagustuhan ng mga anak? Kung ikaw si Pari Florentino. Ang pagpapari ni Pari Florentino ay hindi niya kagustuhan. . Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Sino ang nagbigay ng isang bahay na maaaring gawing paaralan kung sakali na matutupad ang hangarin ng magkaibigang Basilio at Isagani? __________________6. Binatang nakapag-aral ng medisina dahil sa sariling pagsisikap. bagkos ang ina ang nasunod sa naisin ng anak. Sino ang tinatawag nilang Kamahal-mahalang Itim? _________________4. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan.

harapin ng magkaibigan sa pagpapatayo ng paaralan. Magbigay ng tatlo lamang sa mga problemang maaaring _________________10. Laguna 800-0089 . Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.__________________7. __________________8. makata mat katipan ni Paulita Gomez. __________________9. Binatang may matayog na isipan.

Florante M Pulutan Jr. 1. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. Pagsasatao o Personipikasyon: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Pagpapalit-tawag o Metonimi: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II. (3 puntos bawat isa).Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikalawang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Pagmamalabis oEksaherasyon: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. . Suriing mabuti ang bawat pangugusap. Pagkatapos ay isulat sa patlang ang Uri ng Tayutay na ginamit dito. Pagpapalit-saklaw o Sinekdoki: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita.

may mga ibong malungkot na (4) h______________. Nagkabali-bali ang buong katawan ng bata nang nahulog siya sa puno ng bayabas. . Napakagara ng kasuotan mo.Panuto: Punan ng wastong sagot ang bawat patlang upang mabuo ang buod ng mga binasang saknong. _________________6. Pangarap. Kung dumarating ang takipsilim. Sampung kamay ang sumaklololo sa kanilang kahirapan. kailan ka magaganap? _________________3. _________________14. inilalarawan ang isang (1) m___________________ at matinik na (2)g_________________na halos hindi nasisilayan ng araw. Gumagala roon ang mababangis na hayop tulad ng ahas at (6)t___________. hindi naman nababagay sa iyo. Maraming ulo ang nagtatangkang lumitas sa mga problema ng bayan. _________________10. Diwata ng kagandahan ang dalagang iyon. Mistulang prinsesa kung kumilos si Malou. Hinog na hinog nga ang mga pasalubong mong mangga. Waring porselana ang kutis ng kanyang dalagang kapitbahay dahil sa kaputian. animo’y tala sa kaningningan ang buong kamaynilaan. _________________15. Naririnig kaya ng gobyerno ang mga piping hikbi ng mga kahabag-habag? _________________8. kulay-luksa ang dahon ng mga halaman at masangsang ang amoy ng (5)p______________. Matatayog ang mga (3)p_______________ rito. matitinik ang bunga ng kahoy. Pansinin ang unang letra ng angkop na salita. Bumaha ng pagkain sa isang pagdiriwang na dinaluhan ng magkaibigang Margie at Vangie. _________________2. _________________13. Mapayapa at maaliwalas na kapaligiran. Sa bahaging ito._________________1. Tagumpay. _________________4. III. kalian pa kita makakamtam? _________________11. Maria Clara ang babaing iyan dahil sa kahinhinan. pero kay asim naman. _________________9. isakay mo ako sa iyong pakpak nang makamtan ko ang aking ninanasa. _________________5. _________________12. _________________7.

_______________7. at anang mga poeta ay hari sa impiyerno. Anak sa ligaw ni Cinirro ang hari ng Chipre. rehiyon ng Albanya at isa sa apat na ilog sa impiyerno. Saan matatagpuan ang gubat na mapanglaw na unang binanggit sa akda? V. . Ilog sa Ehipto. Hanggang sa libingan bangkay ko’y maiidlip. Ito ang tinatawag na impiyerno. Tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib. _______________3. _______________8. karaniwan ay malalaki at matutuwid.(3 puntos) Lumipas ang araw na lubhang matamis At walang natira kundi ang pag-ibig. Sa gubat na iyon. makikita pa rin ang kanyang matikas na (10)k____________________. Isa sa mga diyosa ng gubat na may maganda at malamig na tinig. at piñatay ng isang pangil. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. _______________4. _______________1. IV. _______________6. ang mga sanga’y paitaas nang lahat. Panuto: Ipaliwanag ang saknong na mababasa sa ibaba. Isang baguntaong sadyang ganda. anak ni Cefisino at ni Lirope at sinisinta ng madlang nimpa. _______________10. Isang kahoy sa bundok. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan.Ang nasasakupang lupa nito ay dinidilig ng isang(7)m_________________ na ilog. nakatali sa isang punong higera ang isang lalaki na kaanyo nina Narciso at (8)a_________________. Bagamat nasa mukha niya ang (9)h________________. Isa sa mga diyoses ng mga hentil. _______________2.Ito ang mabangis na diyosa ng mga hentil at ang katawan ay parang ibon na may mukhang dalaga. Ito ay iba pang katawagan sa araw na ginamit sa akdang Florante at Laura. _______________9. _______________5.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines .

3. Pagmamalabis sa pagsasalita. Dahong sambong b. Anghel dela guwardiya c. a. a. Panuto: Piliin ang titik ng wastong kahulugan ng mga sumusunod na pahayag. Tapat na pag-ibig. Bulaklak ng suha 5. bagay na di naiturosa iyo ng Inang Bayan.San Pablo City. Alaala ni Maria Clara d. c. Ang nagligtas kay Ibarra sa mga panganib na dinanas sa paglalakbay ay ang…………. Pagtatalaga sa sarili sa kalooban ng Diyos. “Sumumpa akong kita’y mamahalin. Bilugan ang tamang sagot. kita’y paliligayahin maging ano man ang kapalarang loobin sa akin ng langit”. Maliligayang araw ng dalaga sa beateryo. 1. Sa pag-uulayaw nina Maria Clara at Ibarra ginugunita nila ang………. Pagsasabi ng katotohanan. Liham ng pamamaalam ng binata. Wastong pamumuhay d. Dalawin ang puntod c. Alamin ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama b.” a. Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:50 I. b. 2. Mga alaala ng kanilang kamusmusan. a.. c. Paglalakbay ng binata sa iba’t ibang bansa. Florante M Pulutan Jr. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Ikatlong Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Pagpapahalaga sa sarili b. Halaga ng Edukasyon 4. Pagpapaunlad sa Inang Bayan c. d. “Dapat mong pag-aralan ang karunungan ng buhay. Ayusin ang kabuhayang naiwan ng ama d. Magpatayo ng bahay-paaralan . b. Si Ibarra ay pupunta sa San Diego upang…… a. d.

Pangungusap_____________________________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___ E A L E N P G K U L Nalulumbay Talipapa 4.( 2 puntos bawat isa) A N I G I K L P Kapisan 1.II. Pangungusap- _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . Pagkatapos. gamitin ito sa sariling pangungusap.Pangungusap _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ U NG N L A O T K 3.Pangungusap- _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ I I P M L A Pihikan 2. Panuto: Iayos ang mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang salita ayon sa ibinigay na kahulugan nito.

Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Ano ang pangalan ng santong hinagkan ni Maria ng marinig nito ang kanyang pangalan na itinatanong ni Ibarra? _________________5. Nais ni Kapitan Tiyago na dalhin si Maria Clara sa Malabon para doon magbakasyon. (3 puntos bawat isa) 1. Ano ang tawag sa dahong inilagay ni Maria Clara sa saklob ni Ibarra upang hindi sumakit ang ulo nito? _________________2. Ibigay ang dalawang lugar na pinamimilian nina Kapitan _________________6. IV. Bakit balisa si Maria Clara? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . ni Maria. Ano ang tawag sa aklat na dala ni Tiya Isabel na balak niyang basahin habang nagmimisa? _________________8.Panuto: Sagutin ang bawat katanungan. ang tanong ilang araw ang binigay na palugit ni Kapitan Tiyagokay Maria bago si magtungo roon? _________________9. Pangungusap- __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___ III. _________________1. Ano ang tawag sa sisidlan na binuksan ni Ibarra kung sa niya itinago ang alaala ni Maria an isang dahon? _________________3._____________________________________________________________________________ ____ A H S A I M N A H P Hinahagkis 5. Ibigay ang dalawang Pintakasi na inalayan ng kandila ________________10. _________________7. Saan inihalintulad ni Ibarra si Maria Clara ng ito’y tanungin kung siya ba ay kanyang nalimot? _________________4. Isulat sa patlang ang inyong kasagutan. Tiyago at Tiya Isabel na pagbakasyunan ni Maria Clara.

Paano ginunita ng dalawang magsing-ibig ang kanilang nakaraan? Ano ang nagsilbing patunay na tapat at wagas ang bawat isa sa kanilang sumpaan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Isa-isahin ang mararangal na layunin ni Don Rafael sa pagpapadala niya kay Ibarra sa Europa. 1. Bakit nais ni Kapitan Tiyago na pagbakasyunin si Maria Clara sa ibang lalawigan? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Bakit biglang lumuha si Ibarra habang binabasa ni Maria Clara ang sulat? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.

Halos lahat ng ninanais nito ay ibinibigay.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ V. Hinanap ito ng mga magulang mo ngunit hindi natagpuan. Nahahalata mong higit na mahal ng iyong mga magulang ang bunso mong kapatid. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. bumalik ang iyong kapatid na nagsisisi sa kanyang ginawa. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______ . Panuto: Sagutin ang bawat pahayag na nasa ibaba. samantalang ikaw ay hirap na hirap makahingi ng bagong sapatos na pamasok sa iskwela. Naglayas ang isa sa mga kapatid mo nang mapagalitan ng iyong nanay. Makalipas ang ilang taon.(5 puntos bawat isa) Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Dahil sa sama ng loob ay namatay ang iyong ina.

Florante M Pulutan Jr. Ilan lahat ang rehiyon sa Pilipinas? ________________2. patlang ang inyong kasagutan. Ano ang kabuuang sukat ng Pilipinas? ________________3. Laguna 800-0089 Ikatlong Panauhang Pagsusulit Filipino: Unang Antas Pangalan: _______________________ Antas: ______________________ G. Ibigay ang tatlong mahalagang bagay na kailangan kung ________________13. Ilan lahat ang probinsya sa buong Pilipinas? Marka: ______________ Petsa: _______________ Kabuuang Bilang:55 I. ________________1. ________________5. Apo kung ito ay iyong iaalok sa mga dayuhan? ________________12. Kasalukuyang bilang ng populasyon ng mga Pilipino. Ilan taon tayong napasailalim sa kapangyarihan ng mga kastila? ________________8. Upang makapanirahan ng disente ang mga Pilipino. ________________4. Ito ang tawag sa mga bansang mahihirap. Panuto: Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Isulat sa .Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City. ________________15. Gaano kataas ang Mt. ________________14. tayo ay manghihikayat sa ibang tao. Ilang kilometro ang layo ng Pilipinas sa Taiwan? ________________7. magkano ang dapat kitain ng isang pamilya? ________________11. Ilang bahagdan sa kabuuang populasyon ng mga Pilipino ang nakakakuha ng pinakamalaking kita o may malaking sweldo? ________________10. Ilan lahat ang pulo sa buong Pilipinas? ________________9. Ano ang tawag sa pitong malalaking bansa na patuloy sa pag-unlad ? ________________6.

Ang pasko sa Pilipinas ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre ng libu-libong tao. ngunit ngayon ay halos sentro na ng industriyalisasyon. _____________7. _____________10. ______________6. Ang Lungsod ng San Pablo ay binubuo ng 85 baranggay. _____________5. Magbigay ng apat na lalawigan na sentro ng agrikultura ________________19. ______________5. III.Panuto: Suriing mabuti ang bawat pangugusap. Nakalagay sa maraming sako ang nakolektang bote ni Roberto. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. Kahon-kahon ang tsokolateng dala ni Tiya Isabel ng umuwi siya mula sa Chicago. Ang bawat isang pamilya sa lungsod ng Cavite ay binubuo ng tatlong miyembro. _____________8. _____________1. Binubuo ang ikatlong antas ng sampung mag-aaral. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa malalaman mong ang katumbas ng isang dolyar sa bansang Pilipinas ay P43.________________16. . Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. ______________3. _____________3. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Ang isang bigkis ng sitaw ngayon ay humigit-kumulang sa 50 piso. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan. _____________9. Walo ang pinakamaunlad na bansa sa daigdig.Ito ay nag-aanyaya sa mga taga-pook rural upang manirahan at maghanap buhay sa mga lungsod. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. Pagkatapos ay isulat sa patlang ang Uri ng Pamilang na ginamit dito. ________________18. II. _______________1. ________________20. ________________17. ______________4. Kumikita ang isang tao sa Pilipinas ng P390. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. _____________6. Basahing mabuti ang bawat pangugusap. ______________9. Pagkatapos ay isulat patlang ang Uri ng Tayutay na ginamit dito. _____________4. _________________2. ______________7.Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. ______________8. _____________2.

(5 puntos) Sabihin kung anu-ano ang mga dahilan kung bakit ang Pilipinas ay isa sa mga bansang Third World at magbigay ng sariling reaksyon o pananaw ukol dito.Panuto: Sagutin ang pahayag na nasa ibaba. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Si Maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. IV.______________10. Hakbang sa pagsulat ng Talambuhay Unang linya:________________________________________________________ Ikalawang linya:_____________________________________________________ Ikatlong linya:_______________________________________________________ Ikaapat na linya:_____________________________________________________ Ikalimang linya:_____________________________________________________ Ikaanim na linya:____________________________________________________ Ikapitong linya:______________________________________________________ Ikawalong linya:_____________________________________________________ Ikasiyam na linya:____________________________________________________ V. Punan ng tamang kasagutan ang bawat patlang.Panuto: Ibigay ang hinihingi ng pahayag sa ibaba.

name_________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . 1. Laguna 800-0089 Third Monthly Test TLE: First Year Name : _________________________ Year level : ______________________ Sir. Florante M. of Items : 35 I. (4 points each) Grades : ______________ Date : ________________ No. Pulutan Jr. Direction: Identify the kinds of soil and give the description of it.__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Pagpalain Kayo ng Amang Lumikha! Infant Jesus Montessori Center Philippines San Pablo City.

name__________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .name_________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.2.

Important factors in giving proper growth to the plants. _______________5. _______________4. Write the answer in the space provided. _______________1.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. Direction: Provide the correct answer to the following questions. It is found from streams and lake. It helps to drain the excess water from the rain. A good soil must have the composition of: ______________7. _______________6. ______________8.name___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ II. _______________3. It is formed from decaying organic matter in swamps. .5. _______________2. It is the soil performed from underlying rocks. Too much of this can cause the roots to suffer from air lacking.

(4 points each) First Day __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Second Day . The site must be near at you enables to manage it efficiency. III.______________9. Direction: Give your observations regarding your own mini farm. _______________10.

Third Day Fourth Day .

God Bless You! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times