KAHULUGAN NG WIKA

Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao ang wika ay isang lengguwahe === sa pilipinas === Ang kahulugan ng wika ay lengguwahe. ang wika ay may sistema, binubuo ng arbitrayong simbolo ng mga tunog, at ginagamit para sa komunikasyon ng mga tao

ANU ANG WIKA SA ELECTRONIKO Ang pagsasaling-wika ay isang sining at agham. Nangangailangan ito ng masusing pagsusuri kung paano tutumbasan ng tumatanggap na wika ang pinakamalapit na natural na katumbas ng mensahe ng simulaang wika o tinatawag na source language. Para kay Almario, sa pagsasalin ay may dalawang wikang kasangkot: ang simulaang lenggwahe ( source language),ginamit sa teksto ng orihinal at tunguhang lenggwahe (target language) na ginagamit ng tagasalin. Ito ay isang pagtatangkang palitan ang isang mensahe ng isang wika nang gayon ding mensahe sa ibang wika. Masasabi bang madali ang pagsasalin? Hindi. Dapat alam ng tagasalin ang mga dapat iwasan sa pagsasalin. Ito ay ang pagkakaltas, paglilipat at pagbabago. Ang karaniwang suliranin ng tagasalin ay ang katotohanang taglay ng bawat salita. Ano ang ibig sabihin nito? Ang nais sabihin nito ay imposible na ihanap ng eksaktong tumbasan ang alinmang dalawang wika. Samakatwid, walang 100% na kapareho ng orihinal. May mga tuntunin ding sinusunod sa pagsasalin. Dapat tandaan na ang wika ay kabuhol ng kultura. Di mo maaaring isalin ang salita na nasa kontekstong panlipunan dahil ito ay walang katumbas sa tunguhang wika. Halimbawa, ang salitang obi ( bahay ng Aprikano) ay di dapat isalin na bahay-kubo miski pareho ang deskripsyon nito. Hiramin nang buo ang salita at sa ibaba , isulat ang kahulugan nito sa tunguhang lenggwahe.

Hindi lamang nakatuon sa mga detalye kundi paano nagiging makatotohanan ang isang impormasyon. B.ANO-ANU ANG BATAYAN SA KAALAMAN SA PAG BASA ang pagbasa ay humuhubog ng pag-iisip -sa mataas na lebel ay layuning maitaas ang antas ng pag-iisip. Maghandang Bumasa (alamin ang nilalaman ng babasahin sa pamamagitan ng pagtingin sa pabalat. Basahin ang introduksyon para makilala ang sumulat. Ano ang sinasabi ng pamagat? Ang talaan ng nilalaman. Aktibong Bumasa-magtala ng mga tanong na pumapasok sa isip habang nagbabasa. Nagsasaad kung ano ang tema at aral na makukuha sa kwento o tula. -magkaugnay ang mental at gawaing pagbasa  MGA HAKBANG SA PAGTAMO NG LAYUNIN SA PAGBASA A. -ayon kina Curry at Palmunen(2007) nababago ang paraan ng pagbasa sa kolehiyo. pagiging kritikal at mapanuri. . IBIGAY ANG MGA KASANAYAN SA PAG-BASA  MGA AKRONG KASANAYAN PAGKUHA NG PANGUNAHING IDEYA *Pangunahing Ideya .tumutukoy sa pagkilala kung ano ang mahalaga. Mahalaga sa tekstong ekspositori. Nagiging sopistikado ang paraan ng pagbasa kasunod ng paglinang ng abilidad sa pag-iisip.