Panghalip

Pronoun

•Panao (Personal) •Pamatlig (Demonstrative) •Pananong (Interrogative) Panghalip .

Panghalip Panao Personal Pronouns .

object) Mo (you. plural.his.it. object) Iyo (Yours. object) Kanila(their/theirs) spoken to) Atin(our/ours.its) Isahan (Singular) Ako (I) Ko (Me) Akin (My or Mine) Ikaw (you. not including listener) . she. object) Kaniya (her/s. object. subject. singular) Maramihan (Plural) Kami (excluding the person Kayo (You.Unang PanauhanNagsasalita (First Person)Speaker Ikalawang Panauhan Kinakausap (Second Person)Listener Ikatlong Panauhan Pinaguusapan (Third Person)Talked about Siya (he. object) Tayo (inclusive of the person Ninyo (You. it(subject)) Niya (he.she. plural) Nila(they. plural) Sila (they) spoken to) Inyo (Your. including listener) Natin(our/ours. inlcuding listener) Namin(our/ours. object. subject) Ka (you. plural.

Panghalip Panao Ako Ko Akin Kami Tayo Atin Nami n .

Isahan Ako Ko Akin .

Ako Ko Akin Kami Tayo Atin Nami n .ko Ang bola ay pinulot_______.

Ako Ko Akin Kami Tayo Atin Natin .Ako _____ ay isang lalaki.

Ako Ko Akin Kami Tayo Atin Nami n .akin Ang bola ay _______.

Maramihan Kami Tayo Atin Nami n .

_____ ay Kami magkakaibigan Ako Ko Akin Kami Tayo Atin Nami n .

Ang mga gulay na ito ay atin _________. Ako Ko Akin Kami Tayo Atin Nami n .

_____ ay Ta Pilipino . yo .Kami Tayo Atin Natin Namin Ang pamilya ko at ikaw ay Pilipino .

Maganda ang pagkakaibigan____ nami ____ . .Kami Tayo Atin Natin Namin Si Lucy at ako ay matalik na magkaibigan .

Kami Tayo Atin Natin Namin Tayo ay gumawa ng isang snowman . Ang snowman ay ginawa________ . natin .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful