P. 1
Halimbawa Ng Dulang Komedya

Halimbawa Ng Dulang Komedya

1.5

|Views: 93,556|Likes:
Published by Joel Magno Amado

More info:

Published by: Joel Magno Amado on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2015

pdf

text

original

Halimbawa ng Dulang Komedya (Dobu Kacchiri) Mga Tauhan: KOTO KIKUICHI ISANG NAGDARAAN KOTO : Isa akong Koto

na nakatira sa pook na ito. Ngayon tatawagin ko si Kikuichi para konsultahin siya. Nariyan ba si Kikuichi? KIKUICHI : Nariyan na! KOTO : Nasaan ka? KIKUICHI : Heto na ‘ko. KOTO : May mahalaga akong kailangan sa iyo. Dahil matagal na rin naman akong hindi nakalalabas ng bahay, ang daming oras na nakabitin sa kamay ko. Gusto kong magbiyahe at nang makapagmasid naman ng mga tanawin. Ano sa tingin mo? KIKUICHI : Sa totoo lang, imumungkahi ko nga sana sa iyo, Ekselenteng ideya. KOTO : Ano pang hinihintay natin kung ganoon. Maghanda ka ng sake. KIKUICHI : Ngayon din. Nakahanda na ang bote ng sake. KOTO : Umalis na tayo agad. Halika na! KIKUICHI : Nakahanda na ako. KOTO : Ano sa palagay mo? Nagtatawanan na siguro ang mga taong makita ang dalawang paris natin na namamasyal at nagmamasid sa mga tanawin. Pero ang pagbibiyahe sa bagong lugar ang nakapagpapagaan ng pakiramdam bukod pa sa kasayahang nalalasap mo. KIKUICHI : Wala naman sa palagay kong mag-iisip na para tayong gago. Kaya, kapag nararamdamang mong gusto mong magbiyahe, dapat lang na ilang ulit tayong magbiyahe. Nakabubuti iyon sa inyo, Amo. KOTO : Nasa labas na tayo ng nayon. Marahil nasa gitna tayo ng bukirin. Ang lungkot dito. KIKUICHI : Nasa gitna nga tayo ng bukirin. KOTO : Kapag nasa kapatagan ako, parang lumalawak ang aking puso at gumagaan ang pakiramdam ko. KIKUICHI : Gaya ng sabi mo, kasiya-siya ang magbiyahe. KOTO : Makinig ka! Noon ko pa gustong sabihin sa iyo na hindi sa habambuhay ka na lamang umaawit ng mga maiikling awit o bumibigkas ng mga kuwento. Bakit di mo ensayuhin ang Labanan sa Heike, ang pamosong epiko? KIKUICHI : Gusto ko nga sanang hingin ang tulong mo tungkol diyan. Masuwerte na lang at ikaw mismo ang nagbukas tungkol diyan. Kung maituturo mo sa akin ‘yan, tatanawin kong malaking utang-na-loob. KOTO : Ituturo ko kung ganoon. Wala rin lang tao sa paligid, bibigkasin ko sa iyo ang isang berso. KIKUICHI : Sadyang kay buti mo. Sige, makikinig ako. KOTO : “Umabot sa krisis ang labanan sa Ichi no Tani, at nauwi sa isang malaking giyera. Natalo ang mga dakilang Hieke, at nagsisugod ang mga mandirigma ng Genji—silang sabik sa kabantugan. Parang mga trigong nagbagsakan sa harap ng mga armaspandigma. Kalunus-lunos na pagdanak ng dug! Walang katapusang kaguluhan! Putol ang baba ng ilan, at ang iba nama’y talampakan. Sa gitna ng nakakukuliling mga daing at pananangis, pilit pinaglalapat ang kanilang mga sugatang talampakan sa duguang baba,ang sugatang baba sa duguang talampakan. Ay, kahabag-habag na tanawin! Tatlo o apat na raang mga mandirigma ang nagkalat sa kapatagan!…” KIKUICHI : Kagila-gilalas palang talaga ang epikong ‘yan. Nagagalak akong marinig. KOTO : Halika’t pumunta tayo doon sa malayu-layo pa. Sumunod ka sa ‘kin! KIKUICHI : Sige lang, sumusunod ako. KOTO : Maraming bumibigkas ng Heike, pero wala akong alam na nakabibigkas ito nang mainam. Kaya kailangang pag-aralan mo itong mabuti. KIKUICHI : Iinsayuhin kong mabuti, at inaasahan kong tuturuan mo akong muli. KOTO Sakali’t maitalaga ako sa posisyon ng “Kengyo,” gagawin kitang isang “Koto”. KIKUICHI : Napakabuti mo ngang talaga. KOTO : Ano ‘yon? Nakakarinig ako ng alon ng tubig. Siguro’y malapit tayo sa dagat. KIKUICHI : Oo nga, pakiramdam ko;y dagat nga ‘yon. KOTO : Kailangan nating tawirin ito. Anong dapat nating gawin? KIKUICHI : Ano nga bang dapat nating gawin? NAGDARAAN: (Sa mga manonood) Dito lang ako nakatira. Dahil may lalakarin ako sa kabila ng bundok, kailangan kong magmadali. Ano itong nakikita ko? Dalawang bulag ang nagbabalak lumusong sa dagat. Paano kaya nila magagawa ‘yon? TitigiI muna ako rito at panoorin sila pansumandali. KOTO : Halika! Maghagis ka ng bato para matantiya natin ang lalim ng dagat. KIKUICHI : Sige. Ayan, naghagis na ako. PLOP! KOTO : Malalim doon. KIKUICHI : Malalim na malalim doon. KOTO : Subukan mo sa ibang direksiyon. KIKUICHI : Sige. Ayan, naghagis ulit ako. CLICK! KOTO : Mababaw doon. KIKUICHI : Mukha ngang mababaw doon. KOTO : Kung gayon, lumakad na tayo nang painut-inot. Halika na!

aray ko! Aba’t sobra na ito. Ngayon sisimulan ko nang magpainut-inot sa dagat. KOTO : Huwag kang magalaw. KIKUICHI : Lalakad na ako nang painut-inot. May nangyari ba sa sake? KIKUICHI : Anong sabi n’yo? Ah. Hayaan niyo ng buhatin ko kayo. Patawarin ninyo ako. bakit hindi mo pa ako tinatagayan? KIKUICHI : Pero katatagay ko lamang po ng isang punung baso para sa inyo. Di bale. sige. Hindi ko inaasahan ang suwerteng ito. Hindi mo pa ako nabubuhat. KIKUICHI : Ipagpaumanhin ninyo. Patutuyin ko kayo. Madali ka’t buhatin mo na ako agad. Dahil hindi ka rin nakakakita. wala pa rin ang baso ko. Talaga namang nag-iingat ako. Glug. Pero. saklolo! NAGDARAAN: Nakakaaliw pagmasdan ang kawawang mga bulag! KOTO : Nakakapanggalit itong nangyayari sa atin. Akong iinom noon. KIKUICHI : Puwede po ba? Salamat sa kabaitan ninyo. KOTO : Naku. KIKUICHI : Humawak kayong mabuti. KIKUICHI : Nagtatagay na po ako. KIKUICHI : Opo. papayag akong buhatin mo ako. kasi sinosolo mo’ng pag-inom. KIKUICHI : Gusto ko po sana. baka maaksidente pa tayo. opo. KOTO : Giniginaw na ‘ko. glug! NAGDARAAN: (Sa mga manonood). Pag-aawayin ko sila. Basang-basa na ako. Kaya nga ba tumanggi na akong pabuhat sa iyo noong una pa. Nagawa ko ito nang walang kahirap-hirap. KOTO : Nauunawaan kong aksidente ang nangyari. Matapos mo akong agawan ng inumin. NAGDARAAN: (Sa mga manonood). Ako ang magpapabuhat patawid sa dagat. KIKUICHI : Sige po. Kikuichi? Bakit di mo ako tinatagayan? KIKUICHI : Pero katatagay ko lang po’t binigay ko sa inyo. Talagang nakakaaliw ito. Tagayan mo ako. huwag na. Ihanda mo na rin ang sarili mo. ngayon naman may gana ka pang bugbugin ako. glug! KOTO : Tama na ‘yan. Umaayaw na yata. Bang! Bangg! KOTO : Aray. Kamuhi-muhi kang tarantado ka. KOTO : Basta mag-iingat ka at huwag kang masyadong magalaw. at wala tayong magagawa roon. Kumapit na kayo sa likod ko. KIKUICHI : Naku. pero wala ni isang patak ang baso ko. Heto. (Papatong siya sa likod ni KIKUICHI). at natutuwa ako’t wala ring disgrasya. Magtatagay uli ako Heto. pero natalisod ako. ang bote ng sake. hindi na kailangan. Aba’t may kasunod pa! Walang kasinsarap ang sakeng ito! KOTO : Tama na ‘yan. teka muna sandali. Tagayan mo ako ulit. KOTO : Kabubuhat lang sa akin? Pero naghahanda pa lang ako. KIKUICHI : (Magmamadaling tumawid sa pinaggalingan) Kailan kayo tumawidna muli rito Amo? KOTO : Kailan? Aba’t walanghiya ‘tong taong ito. pero ni isang patak. Napakasarap ng sake. Sinusubukan nila ang lalim ng dagat sa pamamagitan ng paghahagis ng bato. KOTO : Aba’t talaga bang ginagalit mo ‘ko? Hindi ka lang gago. Uminom ka rin nang kaunti. Ni isang patak di mo man lang ako pinatikim. Kailangang mabuhat ko kayo sa aking likuran. Bakit ko naman sosolohin ito nang hindi inuuna ang amo ko? Mali ang akusasyon ninyo sa akin. KIKUICHI : Ano’ng sabi ninyo? Bugbugin? . Pero kailangang maghanda na muna tayo.KIKUICHI : Pero amo. KOTO : Hindi. bilisan mo. KOTO : Sige. KIKUICHI : Eto na. Glug. Dahil mapilit ka. KOTO : Iyon din ang akala ko. KIKUICHI : Pero kaya nga ako naririto para pagsilbihan kayo. KOTO : Bakit? KIKUICHI : Bubuhatin ko na kayo sa likod ko. Amo. di po ba? KOTO : O. pupunuin ko na ang baso. ipagpaumanhin ninyo! Wala na pong natira. KOTO : Akala ko nga. Para na rin sa kabutihan ng aking kaluluwa. tatawid na lang uli ako. NAGDARAAN: (Sa mga manonood). KIKUICHI : Salamat. Mukhang napakalalim dito. Tuwang-tuwa ako. KOTO : O sige. KIKUICHI : Talagang hindi ko maintindihan ito. KOTO : Ano Kikuichi? Nakahanda ka na ba? Walang sumasagot? Hindi ko ito maintindihan. Maghawakan na lang tayo sa isa’t isa saka lumakad nang painut-inot. KIKUICHI : Sigurado. KOTO : Ano? Ni isang patak wala nang natira? NAGDARAAN: (Sa mga manonood). hindi ganyang magsalita ang amo ko. nakahanda na ako. KIKUICHI : Pero ito ang pagkakataon ko para makatulong sa inyo. NAGDARAAN: Mautak ang mga bulag na ‘yon. Ki-ku-i-chi! Na-sa-an ka? KIKUICHI : Na-ri-to a-ko! KOTO : Bakit di mo pa ako buhatin patawid? KIKUICHI : Pero kabubuhat ko lang sa inyo. Ang lalim naman nito! Naku. NAGDARAAN: Aba’t may isa pa pala akong suwerte. dinadaya mo ‘ko at pinalalabas na iniinom ko’ng tinatagay mo nang di mo alam. Basta sumunod ka sa akin. Ang sarap nito! KOTO : Ano na. Sana naman hindi masyadong malalim. KIKUICHI : Hindi ko maintindihan ito. Mawawala rin ang ginaw ko pag nainom ko na ito. Ang hayop na ‘yon mag-isa palang tumawid. Nakadalawa na po kayong tagay. tulungan ninyo ako. Masuwerte talaga akong aso. hindi nadisgrasya. Ayan nakarating na ako sa kabila.

KOTO : Sinaktan mo na ako. KIKUICHI : Hindi nakatutok? Sinong nanakit sa akin? Magsalita kayo. May pinto sa may sala. May kabinet sa likod ng mesa-lalagyan ng mga plato. Sa sala ay may isang set ng upuan na nakatuntong sa isang alpombrang bumabagay sa pulang sahig. Hindi kita patatakasin lintik ka! KIKUICHI : Bakit ako sinasaktan? SILANG DALAWA: A-a-ray…. KIKUICHI : Di dumadapo? Kung gayo’y sinong nanununtok sa akin? KOTO : Aray.Delikado pa ang manatili pa rito. kubyertos. yari sa mahuhusay na materyales. Tahimik dito. Luma na ngunit maayos pa ang mga kasangkapan parang inilipat mula sa isang lumang bahay. ano ba? Bakit mo ba ako sinasaktan? KIKUICHI : Nasa binti ko ang mga kamay ko. Isa sa apat na pinto. aber? Sino. ng mga salitang GOD BLESS OUR HOME. Sa kabuuan. Sa dingding na binarnidang plywood. kaharap ng gate. Di kalayuan sa mesa. balo. May telebisyon sa sulok.sino pa? KOTO : Aray. putiang pinta. sa likod nito. 16. 18. aray ko po! Inaakusahan n’yo na nga ako ng kung anu-anong hindi ko naman ginagawa. KOTO : A. hulihin n’yo! Huwag n’yo siyang patatakasin! Halimbawa ng Dulang Trahedya MOSES. sa ding-ding. isang nakakwadrong retrato ng isang nakangiting dalaga na napaliligiran ng maliit at animo’y naglalarong mga piguring duwende at isang lampshade. Nagpapanggap lang pala kayong mabait. estudyante Ben. ay nakasabit ang isang pandekorasyong seramiko na kinatitikan. maayos at masinop ang apartment. Aspaltado ang malilinis na kalsada at may ilaw na mercury ang mga poste. Wala bang ibang tao rito? Hulihin n’yo siya. teka! Aba’t tinutuluyan na nilang magsuntukan. mga itinatanging kasangkapan na ang paggamit ay karaniwan nang inilalaan ng mga maybahay sa mga espesyal na okasyon… Nandito rin ang ilang de-latang pagkain at mga boteng gamot. Sa silid-tulugan. panganay niyang anak. ano ka ba? KIKUICHI : Aray ko po. mapuno at mahalamang hindi katulad ng ibang subdibisyon. may hagdanang paakyat sa mga silid-tulugan. nakasabit ang isang pares ng nairolyong pinturang Hapones: mga lumilipad na tagak sa ibabaw ng maiitim at payat na tangkay at mga dahon ng kawayan. anak niyang babae. Karaniwan nang ang naninirahan dito ay mga empleado ng gobyerno. sandali lang! Matapos mo akong bugbugin. Kailangang makaalis na ako habang may araw pa. KOTO : Nauubos nang pasensiya ko. tatakbuhan mo ako. tama na! Huwag ninyong abusuhin ang inosenteng tulad ko. Sikat) Mga Tauhan: Regina Calderon. Hawak ko na kayo ngayon. . Sa sala at sa komedor ng apartment na ari ni Mrs. bunso. likuran. estudyante Ana. sa isang komunidad na masasabing “middle class”. malaki-laki rin ang apartment na ito. KIKUICHI : Ikinahihiya ko kayo Amo. nakatayo sa mga loteng nabili sa murang presyo noong unang bahagi ng 1950 at ngayo’y nagkakahalaga na nang malaki sa pamilihan ng lupa. Ni hindi nakaturo sa direksiyon ninyo ang mga kamay ko. Santo-santito! KOTO : Huwag. Pero. sabi? KIKUICHI : Aray. KOTO : Ano? Abusuhin? KIKUICHI : Ano pa nga bang ginagawa ninyo? KOTO : Ni hindi nga dumadapo ang mga kamay ko sa iyo. kaliwa ay may isang mesang paayon ang ayos at napapaligiran ng anim na silyang may matataas na sandalan. Calderon mangyayari ang dula. malapit sa nakukurtinahang bintanang salamin. tama na! NAGDARAAN: Nakakatuwa talaga ito. isang maestra Tony. malapit sa lababo. kanan. matandang dalaga. Maraming bagong bahay dito. sa may kusina. aray ko! Kikuichi. 46. Amo. ulol! KIKUICHI : Itinatabi ko lang po ang bote ng sake. KOTO : Nasa binti mo? Kaninong mga kamay ang sumuntok sa akin? KIKUICHI : Aray. at sa unang malas pa lamang ay mahihinuha nang inilalaan sa mga makapagbabayad ng mataas. ngayon naman sinasaktan n’yo pa ako. Sa gitna. estudyante Aida. Paiikutin ko sila sa iba’t ibang pakana. malayo sa daanan na pampasaherong sasakyan. Nakapatong sa kabinet ang isang bentilador. kapatid ni Regina Ang Alkalde Ang Konsehal Mga Pulis Panahon: Kasalukuyan Tagpo: “Apartment” sa lungsod sa Rizal. hindi pala? At sino pang mananakit sa akin. ay may isang repriheradora. kabinet ng mga libro na kinapapatungan ng isang flower vase. MOSES (Ni Rogelio R. 48. Bakit binubugbog ninyo ang isang walang kasalanang katulad ko? KOTO : Aba’t ni hindi nga nakatutok sa iyo ang mga kamay ko. puti ang mga barandilya nito at sa itaas palapag. na mga letrang Gotiko. at sa kaliwa.

Mapapansin niya si Ben na ngayo’y nakadapa at nagkukuyakoy ang paa sa hanging nagbabasa). ANA : (mapapansin ang pagbabago ng mukha ni Regina. tila nag-iisip na maglalakad-lakad sa sala. Hindi na nagbalik iyong preskong kaklase yata ni Aida. taas ang pinagsaklit na paa at tila yogang nagbabasa ng isang magasin. at may kakisigan siya.) ANA : Kung sabagay. Ano sa akin kung “mayor”? ngayon ba’t “mayor” siya’y libre na ang kanyang anak? Wala raw mangyayari. kumikita na. (Tatayo. . lalakad sa repriheradora upang kumuha ng inumin) Oo.) Bakit ba naghahanap ng kordon si Tony. Pero hindi ako papasok hangga’t hindi gumagaling si Aida. ANA : (habang nagpupunas) Kumusta ang hiningi mong bakasyon. (Ngunguso sa sala. Kailangan niya iyon sa pag-aaral. bitay din siguro ang ibibigay sa lalaking iyan. Sino nga ba iyon? REGINA: (parang hindi siya pinapansin) Mababait silang lahat. REGINA: (habang pabalik sa kabisera. Ana? ANA : (nagpupunas-punas sa may lababo): Maikli ang kordon ng ilaw niyang inililipat sa kuwarto namin. namatay ang “generator” ng karosa! Di pinasinagan siya ng “flashlight”. noong sumakay siya sa karosa ng “lantern parade” sa UP. REGINA: Limang taon na tayo rito. tulad ng uso sa mga tin-edyer ngayon. Pupuwede akong hindi pumasok kahit ilang buwan pa suguro. Nakaputi siyang damit-pambahay.“jeans-jeans” at “pony-tail pony-tail” lang dito. (Tatayo si Regina. Nakapusod siya. ano? Iyong de-kotse? “Ano ba sa akin kung dekotse siya. Nakakorto siya at iskiper na puti. Ang sarap ‘ka mo. ANA : Biro mo namang mahigit na dalawampung taon ka na yatang nagtuturo. Natatandaan mo pa. pati nanliligaw kay Aida. ano? REGINA: Ikalawa na ito. ANA : (Pagkaraan ng ilang saglit. kahit isang taon. Noong mamatay ang ama nina Aida. may pagkamasayahin ang mukha. Bukas ang ilaw sa sala. malungkot) Disiotso na siya sa Setyembreng ito. ANA : Dapat naman. Kilala siguro nila. Inosente. at siya’y ngumingiti.) Si Tony.kababata pa’y wala nang prinsipyo! Mga bagong tapos pa ng kolehiyo. REGINA: Mapagbigay pa ‘ka mo sa mga kapatid. ANA : Ibang-iba iyang si Tony kesa do’n sa isa. ANA “Spoiled”.May mga alas-otso na ng gabi. matapang. Hindi na baleng siya ang wala mayroon lang si Aida at Ben. Baka ‘ka mo si Aida. ‘you should really teach those people a lesson. nguni’t ngayo’y tila nag-aalala. Maganda. nguni’t walang sigla) Binigyan ako. puwede ba nila akong hindi bigyan. Noong dalaga ka pa. REGINA: May pagkaseryoso rin itong si Ben. REGINA: Bata pa lang kasi si Ben. Nakabulaklaking pambahay si Ana.” sabi sa akin ni Tony. hanggang siko ang maluwang na manggas at hanggang sakong ang laylayan. Regina? REGINA: (ibig magmalaki. bagama’t maraming salit na puting buhok si Regina. pagkuwa’y babalik sa komedor. REGINA: (sasandal) Sayang naman kung hindi ko matatapos ang aking serbisyo. Regina. Ang sabi’y “Ituloy mo. Hindi man lang tulungan iyong kapatid. Dapat nga raw magdemanda. malabo ang kanyang mata.” ANA : (galit) Ituloy mo nga. ANA : Kung sabagay. Marami akong naiipong bakasyon. Akalain ko bang gaganda ng ganyan ang anak mo. Natatandaan mo? Dito nag-“birthday” si Aida nang lumipat tayo. prenteng-prenteng nagbabasa. Nakaupo si Ben sa sopa. pero… ANA : Nakapag-aral si Aida doon. REGINA: Napakain mo na’ng aso. At naisip ko na ang gagawin kong tahi sa damit niya. Mrs. hindi ba? Pwede ka nang magretiro. pahablot na dadampot ng isang basahan. Magkahawig sila. larawan ng isang babaing pinatigas ng mga hirap na pinagdaanan. nagpupunas ng kutsara ang kapatid niyang si Ana. Ano nga pala ang sabi-sabihan sa eskwela? Siguro’y alam nila ang nangyayari? REGINA: (pauyam) Alam. Mahaba ang kanyang buhok. (Ipapatong ang kanang kamay na may hawak na basahan sa sandalan ng isang silya. Si Aida. Sobra nang talaga ang anak ng “mayor” na iyan! Ang kailangan talaga riyan ay bitay. Bakit hindi ko itutuloy? Kahit ano pa nga ang kanilang sabihin. ANA : Seryoso. Palaisip. REGINA: Pabibilhin ko na lang siya ng isa pa bukas. at nangyayabang. ililigpit sa isang lalagyan ang mga kutsara. nagtitinda na ng diyaryo. dala ang baso ng inumin) ang dipirensiya nga lang daw. Mahahaba ang kanyang biyas at sa katabaa’y may pagkabalingkinitan pa. Regina. at nang-iinggit naman ang kanyang mga kaklase. kinikilatis na mabuti. Calderon. (Aayusin ang salansan ng kutsara). Pero ano ba ang maaasahan mo sa mga walang prinsipyong tao? ANA : Sinabi mong tuloy rin ang demanda? REGINA: (tatayo. REGINA: (susulyap sa itaas ng hagdan. Ang maipipintas mo nga kay Tony ay walang kibo. ha. Baka raw lalo pa tayong perwisyuhin.si Aida ang (parang mawawala sa sinasabi. noong nakaraang Pasko? Noong dalhin tayo ni Tony? Hindi ako makapaniwalang anak mo iyon at pamangkin ko iyon.) Tingnan mo. mababasag ang boses)-pinakamasaya. Ben? BEN : (pagak ang boses. laylay ang ilalim ng mga mata. Sa tingin ko ba noo’y para siyang nakaangat sa karosa(Makikitang ibig maiyak si Regina) Sino nga ba naman ang makapag-aakalangREGINA: (tutuwid ng upo. Bakit nga’y di. Pero maganda. Kaparehung-kapareho ng ama. noong ganyang edad. Iba raw ang malakas ang nasa poder. minumutyang talaga si Aida. Nakatingin kay Aida ang lahat. Sa kabilang dulo. Bukas din ang daylight sa silid-tulugan. Regina. nguni’t itutuloy pa rin)Masasabi mong isip-bata si Aida. ANA : Si Tony. tila isang roba na itinali sa harap. Nakaupo si Regina sa kabisera ng mesa at umiinom ng kape. kaya ko naman siyang alagaan. nang madala. sa dingding nakatingin) Nangyari na iyan Ana. saka ngayon.) Tutal. REGINA: Hindi si Ben ang “spoiled” Ana. mabuti pa iyong “ assistant principal” namin. sobra naman daw talaga ang ginawa kay Aida. Si Tony. di iaalis ang tingin sa binabasa) Opo. ANA : At napapanaginip ko pa noon ang kanyang “debut”. pero hindi kamukha ng kuya niya. “mayor” itong kalaban ko. (Magbababa ng tingin na parang mali ang nasabi. Sa buong pagtuturo mo’y ngayon ka pa lang magbabakasyon.

ANA : Iyong lagay na iyon siguro’y palakad na. isa sa ating dalawa. Lalo siyang nagiging nerbiyusin yata. ANA : Naaalala ko kasi iyong kapitbahay natin sa Gagalangin. May dalang plais at “tape” sa kordon. Nakatayo sina Regina at Ana sa tabi ng mesa. isa kay Ben. Tig-I-tig-isa ‘ka ko sila ng pinto. REGINA: Hindi naman sa tayo’y sinusundan. hindi rin tayo magkakalayu-layo. tiyaga ang kailangan natin. REGINA: Gabi na pala. Pero iba naman siguro iyon. Sila’ng magkakuwarto. naghihinala): Ilang beses ko nang napapansing lumalabas ng gabi ang Toning iyan. Di mo ba napapansin? REGINA: Hindi. REGINA: Magpabili tayo. pero kung minsan nga’y naiisip kong kahit yata saan tayo pumunta. Siguro. Nasa tokador iyong pera. magkaanak man sila. Hindi ba’t mas nagustuhan naman dito ng mga bata? Mas tahimik dito. Naisip kong umutang nga tayo at ipatayo natin ang “apartment” na ito.Luna at ipina-e-“electric shock”. ANA : (nagpapahid ng matang isasauli ang basahan sa lababo. ang pagkahol ng aso). ANA : (Maliwa-liwanag ang mukha): Mahusay siguro iyong likidong “tranquilizer” na inihahalo ko sa pagkain niya. tamang-tama. ANA : (pagkapanhik ni Tony. Iyon namang sugat at galus-galos. Ana. Pero gabing-gabi na kung umuwi kung minsan. REGINA: (magugulat) Ano kayang kailangan? . Regina. Ang ikinatatakot ko’y ang kanyang nerbiyos. ANA : Akala ko ba’y napapagod ka ? REGINA: (tatawag) Tony! TONY : (sa itaas): Sandali po! Ikinakabit ko lang itong “daylight”. REGINA: Tiyaga. Iyon bang anak ng kapitan na dinadala sa V. (Maalala) Si Tony nga pala.isa kay Aida. REGINA: Ugali lang talaga niyan ang maglakad. (tatawag) Tony! Di ibinigay ba ang kanyang “turntable”? (mananaog si Tony. sinubok kong ipakain kay Sultan noong isang araw. Aywan ko rin. ANA : (Makikilala ang dumating) Si “mayor”. Regina. REGINA: (kay Ana): Sa atin ba iyon? (May babatinting sa pintuang bakal). dinasusuklay ang buhok. Biro mo. Pero – REGINA: Dahil sa pagtanda nati’y wala naman tayong makakasama. Calderon?” at ang mababa at pagak na “Opo. sabi ng doctor. Pinaupahan na lang natin ang bahay doon. malumanay na) Naubos na nga pala ang gamot ni Aida. pupunta sa repriheradora at kukuha ng inumin. iyong gamot.nuwebe. hindi siksikan. Lagi kaya niyang naaalala ang nangyari sa kanya? Ganoon ba iyon? Hindi ba. kung hindi tayo lumipat ditoREGINA: Sino ang makaaalam na dito siya magkakaganyan? ANA : Bakante ngayon ang itaas ng bahay doon. payat.) Nauuhaw si Aida. At sabi sa ospital. Tony. Nakatulog ang pobreng aso. ANA : Ibinigay ni Tony kay Aida nag maliit niyang ponograpo. sinusundan tayo ng trahedya. masANA : Oo nga. Mahusay ang gamot na ibinibigay sa kanya ng doktor. REGINA: Iyon naman daw ang kailangan. o dahil sa mga kondisyon ngayon. Ibang-iba na talaga ngayon. ( Ililigpit sa may ilalim ng hagdan ang plais at pandikit. Hindi tayo magkakawalay-walay. Ana.di ba? At nang malapit pati sila ‘ka mo ng eskuwela. nakasalamin at mukhang matanda kaysa tunay gulang. Kaya lang. nakatingin sa labas). Malapit na sigurong mag-alas. Sa may “gate” maririnig ang boses-matandang tanong na “ Nariyan ba si Mrs. Bumubula ang bibig. habaan ang mukha. Tiyak at tila laging pinagiisipang lagi ang kilos. Lumang pantalon at maluwang ang manggas na polo sert ang suot. Talaga raw isa sa pinakamahusay dito sa Pilipinas. (kukunot ang noo). Totoo raw nasindak si Aida. sino po sila?” ni Ben. Medyo nawawala na ang mga marka ng dagok sa kanyang mga pigi. Si Ben ang tanungin mo. Iyong “ tranquilizer”. May apat na pinto tayo dito. ANA : (Pagkaraan ng ilang saglit. Alam mo na ngayon. Maririnig ang pagkalapak na pagsasara ng pinto nito. Regina! May kasama. ANA : Tingnan mo nga Benjamin. Sino ba’ng ating pagbibilhin? Si Tony? ANA : Pabilhin mo na’t gabi na.(Lalabas si Ben.) REGINA: Bumili ka ng gamot. iyong tira niyang pagkain. Malalaman natin sa kanya kung kailangan pang ipasok sa ospital si Aida o hindi. baka makatuwaan iyan. Ana. Regina. Ana. Di nga ba sabi mo kangina’y palaisip? ANA : Oo nga. Regina.ang humupa ang kanyang nerbiyos. magaling daw ang “psychiatrist” na tumitingin sa kanya. Kaya hahabaan ko ang aking bakasyon. REGINA: Sa Linggo ang punta dito uli ng doktor. ANA : (nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. (Isang sasakyan ang hihinto sa tapat ng “apartment”.) Mabuti pa sigurong hindi tayo umalis sa Gagalangin.unang-una’y dahil diyan ang malayo nga sila doon. Namumuti raw talaga at umiikot ang tau-tauhan ng mata. Ganyan ang naisip ko noon.patay na rin lang ang ating mga magulang. Ana. nag-aalala ako. ‘ka ko. magaling na. ANA : Aywan ko. may binibilut-bilot na sinulid ng basahan ang daliri): Ano ba ang napapansin mo kay Aida? REGINA: Ano’ng napapansin? ANA : May pagbabago ka bang nakikita ? Hindi ba parang lumalala? REGINA: (bubuntung-hininga) Ang sabi naman ng doktor ay may “shock” pa siya hanggang ngayon. ANA : Kung sabagay. Aywan ko. TONY : Opo.naisip kong maaari na tayo dito. Mabuti pang sabihin mong dahil sa mga pagkakataon. Talaga sigurong hindi ka makakabangon kapag dinagukan ka roon. REGINA: (nagpapaliwanag): Hindi ba dahil sa mga bata kung kaya tayo umalis sa Gagalangin? Gusto mo rin namang tayo’y umalis doon nang lumalaki na ang mga bata. lampas sa karaniwan ang taas. REGINA: Baka naman nagpupunta lang sa kaklase niya riyan sa kabilang kanto? ANA : (kukumpas): Aywan ko.REGINA: Ang buhay nga naman. Magkaasawa man ang mga bata.may naloloka sa ganyan? REGINA: Hindi naman siguro. sabi sabi rin Tony. Susi ang ginagamit.

Garcia. (Mananaog si Tony. Kung sabagay. ALKALDE: (tatawa) Dispensa. sa UP. magugulat pagkakita sa Alkalde. “Mayor”. buweno. Misis? REGINA: Lehitimo ho akong taga-Maynila.Nueva Ecija. ALKALDE: Marunong na tipo. ANA : Bakit daw? BEN : Aywan ko po. “An honest mistake”. Tingnan mo nga naman. inaakupa lang namin ang unang pinto. Inay. huwag ko raw silang ipatapon. Misis. ipapatong niya ang mga kamay sa mesa. KONSEHAL:Mukhang “familiar” sa akin ang “Calderon”. Samantalang nakatingin sina Ana at Ben sa nag-uusap. REGINA : (pagkaraan ng pagbabantulot) Papasukin mo. nakahilig sa barandilya ng hagdan si Ben). Hindi basta nagpapasol.” wika nga. konsehal? (Magtatawanan sila). Maupo naman kayo. pagkaraa’y parang walang nakitang tutungo sa komedor upang kunin ang sapatos. ha. ALKALDE: (humahangang nakatingin kay Ben) Guwapo. ALKALDE: (itataas ang kaliwang kamay. Atty. kaya naman ako’y makumbabang naparito sa inyo upang. Tingnan mo ang “Japanese Painting” nila. dahi sa nanggaling pa kami sa “squatter area” diyan sa may “highway”. mananatili siya sa komedor. parang nakaismid. ay siyang pinakamabuti ninyong gawin. (Bahagyang tatango ang konsehal. may katabaan. Misis. a.ANA : (kinakabahan) Baka-aayusin ka. konsehal. ALKALDE: (maagap): Misis. KONSEHAL: “ You are now a . REGINA: (titingnan siya ng tuwid): Para ipaurong sa akin ang demanda. ALKALDE: Ito ang sasabihin ng “comadre” mo na “Cozy”. REGINA: (susukatin siya ng tingin): Akala ba ninyo’y makukuha sa paghingi-hingi ng tawad ang ginawa ng inyong anak? . konsehal. doon nagtapos si Carlos P. REGINA: Magandang gabi ho naman. BEN : (papasok) Gusto raw kayong makausap.may mahigit nang 50 taon. (Mahihiyang pupunta si Ben sa silidkainan at doon mauupo. kaya ginabi kami sa pagsasadya sa inyo. (Kay Regina) Malaki siguro ang upa ninyo. ang kasama ko nga ho pala’y si Konsehal Collas. ALKALDE: (magugulat) Paano ho naman ang nangyari’t dito kayoREGINA: Narito ang aming “apartment”. Kasama niyang papasok ang isang naka-“polo-barong” na lalaki. naka-polosert na guhitang pula. Misis. Mapapansin ng Alkalde na nakatayo si Regina). (Mauupo si Regina). “Law” siguro ang kinukuha. may umiiyak na diyan. ALKALDE: (nakatingin kay Tony) Anak din ninyo. Listong bata. Misis? REGINA: Siya ho ang panganay. “Scholarly type.a – “Calderon”? REGINA: Oho. Iyan naman ang sinabi ng inyong “compadre”. ALKALDE: (bago maupo) Misis. Nasa silid-kainan si Ana. Misis? REGINA: (kangina pa nagtitimpi) A. Kami ho naman ni Konsehal ay ngayon lamang napadalaw dito sa inyo. at ang mata’y nag-uusisa agad sa pinasok na “apartment”). si “Judge” Joaquin ang nagmungkahing magkausap kayo. naka salamin. May bahay kami sa Gagalangin pero pinauupahan namin. kasama si Ana. Buweno. katamtaman ang taas.para tayo’y magkausap. sa kanila pala ito. “Mayor?” ALKALDE: (magkikibit-balikat): Para .ay sa Francisco Law College lamang ang gradwado. Misis sa “apartment” na ito. ho. ALKALDE: (nakatingin kay Ben): Anak ho ninyo? REGINA: Oho. Manaka-naka lamang siyang lilingon sa sala). hindi naman! Ang lagay naparaan nga kami roon. unang-ana’y para magdiskargo. Pareho kayo. REGINA: Sa amin ho ito.(Tatapikin sa balikat ang konsehal) Walang kuwentang eskwelahan.. Misis. Misis! Dispensa. Collas. Marunong ang anak ni Misis. at ako naman (kukumpas) mahabagin nga siguro ako ay wala nang magawa. Paano ka pa makakatanggi niyon? REGINA: Marami ring botante roon.bakit ho ba nasasabi ito’y hindi naman naitatanong?. KONSEHAL: “Must have gotten a loan from the GSIS”.widow?” (tatango si Regina). konsehal.B. nakakunot-noong kakatuk-katukin ang daliri ang salamin niyon. sa Maynila. (Lalabas si Ben). bukas ang butones sa itaas. ALKALDE: Napasyal kami. Misis. ANA : (Kay Ana) Anong ayos-ayos. Alam kong mabigat itong aming inilalapit sa inyo. “Mayor”? ALKALDE: Ha-ha-ha! Hindi naman. (Papasok ang alkalde. “Grocery” ang silong. “Mayor”? REGINA: Mahusay pala kayong magpalaman sa mga salita. bahagyang yuyukod) “Good Evening”. mataas ang gupit. Mananatiling nakatayo si Regina. hagod sa batok ang tintina at walang partidang buhok. Misis. ALKALDE: (lilinga-linga) Magandang “apartment” ito. Ang Mister ko ho’y taga. KONSEHAL: Maestra kayo.. Ako ho. ALKALDE: Saan naman kayo nagtuturo? REGINA: Sa Torres High School. may kaputian maliit. ALKALDE: (magugulat) UP! Taga-UP rin pala konsehal. di ba. KONSEHAL: (magsisindi ng sigarilyo): Ang totoo niyan. ang ibig kong sabihi’y isa sa mga hindi natupad na ambisyon ko iyang makapag-aral sa UP. Mauupo sila. kami ho’y medyo ginabi. kami’y naparito. Misis. At listo.upang wika nga’y ihingi ng tawad ang ginawa ng aking anak. KONSEHAL: Siyanga naman. REGINA: (bantulot na ituturo ang upuan) Maupo kayo. na kung ako ang tatanungin. Misis. Di ba ganyan ang nakuhamo sa Tokyo? KONSEHAL: Masinop ang “ apartment” nila. (Nakatawang iiling) “Wise” din naman ang mga lider niyon ngayo’t alam na eleksiyon sa Nobyembre ay saka magrerepresentasyon sa akin. Saan kayong probinsiya. maitim. ALKALDE: Buweno. May nakikiusap na riyan . konsehal.

iyong isa. alam ko. kayo magaling! KONSEHAL: Sa ilalim ng batas. inalagaan. KONSEHAL: Hustisya. diyan. maiiling ang konsehal). siguro’y tayo na rin mismo ang maiinip – ano naman ang inyong makukuha? REGINA: Hustisya. Inay!)” Tatahimik ba kayo? Magdedemanda ba kayo? Ano ang gagawin ninyo? Kung sabagay. Be practical. ALKALDE: (sasang-ayon) Kawawa rin ang inyong anak. Sa itaas. paglalaruan. na aywan ko kung kailan. Misis. sino sa mga huwes dito ang kaalyado ni “Mayor”? Kung nakapagme-“mayor” siya ng labingdalawang taon. Pero halimbawang kayo ang nasa katayuan ko? KONSEHAL: (sasaluhin ang alkalde) Sa ganitong anggulo natin tingnan. REGINA: Paano kung ang pinakamamahal ninyo sa tatlong anak na iyan ay ginahasa ng aking anak? ALKALDE: Natural namang mararamdaman ko ang katulad ng nararamdaman ninyo ngayo. Mayroon. malamang pang maging labing-anim --REGINA: (napapaiyak) Kayo nga ang hari dito. Di ba ninyo inaalala ang inyong anak? Kung itutuloy ninyong talaga ang demanda. umabot na rin lang sa ganito.y kauumpisa pa lamang nang kaso. sasabihin ko sa aming abugadong hilinging malipat sa ibang huwes. pagkaraan niyan paparito kayo sa aki’t sasabihin ninyong ako’y maging praktikal! KONSEHAL: (namamayapa) Nariyan na tayo. ang kauna-unahang gagawin para mapatunayang ginahasa siya ay ang ipaeksamen siya. Malinaw kong nakikita ang inyong punto. Misis. REGINA: Ganoon pala’y bakit hindi natin ipaubaya sa husgado? ALKALDE: Si Misis. pasinungalingan. REGINA: Hindi babaing damputin ang anak ko. Misis. Ganyan ang buhay ngayon. Misis. Ngayon. pumatay man kayo’y hindi kayo nagagalaw! KONSEHAL: Ay. pauuwiin.halimbawa nang napatunayang nagkasala siya. pinakaingat-ingatan mo. REGINA: Hindi ko itinatanong kung ano ang mararamdaman ninyo.para huwag na ngang umabot diyan. Ngayo. May nakita na ba kayong anak ng kongresista na kanilang nagalaw? Anak ng Senador? Anak ng Gobernador? Anak ng. Kung sa inyo ang sinasabi ninyong huwes. (Iiling) Ang tingnan ninyo’y ang panig ng inyong anak. Dudulog kayo sa itaas? Sino ang nasa itaas? Pulitiko? Ilang boto ang maaring ibigay – sa kanya ni “Mayor”? Makikisama rin sila! REGINA: Kayong masasamang pulitiko! KONSEHAL: (nakatawa) Masasamang pulitiko. REGINA: (nagpupuyos): Halos labingwalong taon mong pinalaki.Misis. kung maaari’y ipakatagu-tago mo. . pag-aaliwan! Isasakay sa taksi. Misis. pagkatapos. KONSEHAL: (banayad) Hindi rin ganyan lamang iyan. nariyan na tayo. Lalapit sina Tony). Saan at kanino ililipat? Dito rin. Pay to cash. Makakaalis na kayo. nasa Mindoro. ipaeksamen siya. “Inay. REGINA: Tusuhan. (Malakas) Ano ang gagawin ninyo? (Kukumpas sa kawalang-maisagot ang alkalde. sasaktan doon. Iyan ang isipin ninyo. REGINA: Kung hindi kayo kumbinsidong ginahasa nga ang aking anak ay bakit narito kayo? ALKALDE: Para . Ang ibig kong sabihi’y— REGINA: (sa konsehal): Para patunayan kung siya’y ginahasa o hindi? KONSEHAL: (iduduldol sa “ash tray” ang sigarilyo) Para patunayan kung siya’y ginahasa o hindi. Paano kung isa sa kanila ginawa iyon? ( Nakangiting. sino nga ba naman ang matapang na mangangahas na – “mayor” kayo. “Be practical.” ALKALDE: (dudukot sa bulsa ng polosert at may ilalabas na sobre) Alam kong malaking perwisyo ang nagawa ng aking anak sa inyo – ibig kong ( ilalagay sa mesita ang sobre) tanggapin ninyo ang kahit kaunting tulong na ito – KONSEHAL: “ That check is for ten thousand.REGINA: Kayo ba’y may anak na babae. Ayaw ko sanang sabihin ito pero alam ninyong pulitiko rin ang nakapaglalagay sa huwes? Sino ngayon ang nakapaghuhuwes nang hindi lumalapit sa pulitiko? Nasaan naman ang mga naging huwes dito na hindi naging kaalyado ni “Mayor”? Iyong isa. walang kasalanan ang isang tao hangga’t hindi siya napapatunayang nagkasala. diyan. “Mayor?” ALKALDE: (nakangiti pa rin) Alam ko ang itatanong ninyo. nakangiti): Alam ko. Hindi mo maiaalis sa abugado ng kabila na hingin iyan. Misis. tatawag si Aida. patalinuhan.“mayor”? REGINA: (nagpupuyos) Tama. nag-aabang lamang ng bus na pauwi galing sa eskwelahan ay bigla na lamang aagawin ng anak ninyo. halos hindi makagulapay. Tatlo.” REGINA: (sasampalin ang alkalde) Akala ba ninyo’y mabibili ninyo’y mabibili ninyo ako? Layas! Layas! ( Nababaghang tatayo ang alkalde at konsehal. REGINA: Legalismo ninyong mga abugado! KONSEHAL: Wala tayong magagawa. nasa Palawan. At pagkaraan niyan. Misis. Misis. Misis.ALKALDE: (iiling. REGINA: Anong hindi praktikal? KONSEHAL: Halimbawa nang napatunayang nagkasala ang anak ni “Mayor”-halimbawa lamang iyan. (Bahagyang tatawa) Ganyang talaga.. KONSEHAL: Hindi siya ganoong napakahina para hindi maalis ang sinumang kalaban niyang huwes. dadalhin sa motel. at pagkatapos. Hindi ko iuurong ang demanda. REGINA: Magandang dahilan ninyong mga abugado! KONSEHAL: Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Hindi ba ninyo inaalala ang kanyang kinabukasan? Sa kasalukuya’y hindi pa masyadong bulgar ang nangyari per--REGINA: Mababando rin na ang anak ng “mayor” ang gumahasa sa kanya! KONSEHAL: (ngingiti-ngiti): Hindi kayo praktikal. Dadamputin ng konsehal ang sobre.

maririnig ang mga pagtawag ni Aida at ang pag-aalo ni Ana. REGINA: (humihingal) Akala ng mga taong iya’y sila ang batas. Ito ang aking gagawin: gaganti ako: ako ang gaganti sa kanya. At sa lahat ng libro’y sa Bibliya ko pa nakita ang sagot. Sa labas. ng usok at ingay ng pakakak. Inay. Kapag nalaman nila ang lahat. na para bangmay sisingil para sa kanya. iyong mayayaman. paniniwala. REGINA: Hindi ako titigil hangga’t hindi siya nabibilanggo! TONY: (kinukuyom ang palad) Tatlo lamang ang nagkakaroon ng hustisya dito sa atin. noong araw na iyon ng libing. nakaupo at nakamasid si Ben). lolokohin ka. REGINA: Mananaig din ang katarungan.ang inutang na buhay ni Itay. TONY: (galit ngunit matimpi) Sa kasalukuya’y sila nga. pasensiya ka. Pakikinggan nila ako. Nagpaikut-ikot kami. Lalaban ako. Ngayon. Palagay ko nga’y ako at si Aida ay sadyang pinili ng Diyos para rito. ang alkalde’y nagmumura. Habang nag-iisip at naglalakad. ngayon pa lang ako nasampal. mayroon daw narinig si San Agustin na parang hanging nagbulong sa kanya: “Agustin. Konsehal. iurong na ang demanda? TONY: Mula nang mapatay ang si Itay-sinasabi nating nabaril. pakikinggan nila ako! TONY: (parang hindi siya pinapakinggan) Ang demanda ninyo’y kamukha lamang ng kung kayo’y nasusukol sa binggit ng bangin at malaki pa ang agwat ng kabilang pampang na kailangan ninyong talunin. susulat ako sa lahat ng diyaryo.. ang ginagawa mong pagtuklas sa misteryong iyan ay kasing-hirap ng pagsalok mo ng tubig sa buong dagat sa iyong palad. Kadalasang nagkakasama-sama pa iyan: lakas. tatahimik na lamang sila. hindi magkakapantay ang lahat! Ang demanda ninyo. nang ako’y papuntang eskwela. Pero ang kinatatakutan ko’y ang kalalabasan ng inyong demanda – ng inyong paniniwala sa hustisya. pero ang totoo’y pinatay siyasinimulan ko nang isipin kung ano ang batas na nararapat dito sa atin. REGINA: Gaganting paano? TONY: Papatayin ko siya. ito ang mga kahatulang nararapat nating sundin: “mata sa mata. Pero hindi bale.hindi lamang sila ang gumagawa niyan. Bakit pa kayo magdedemanda? REGINA: Sasabihin ko sa kanila ang lahat. ng kidlat. Makinig ka: kung sa anak ng mahirap na iskwater niya ginawa iyon. Paano ang ibig mong mangyari? Huwag nang lumaban. ito’y hindi isang pamahiin. TONY: Kay gandang sabihin! “Justicia” o justicia poetica”? Hustisyang talaga o hustisyang Diyos-ko-bahala ka na? REGINA: Kailangang maputol ang ganito! TONY: (malakas) Paano? REGINA: (parang giniginaw) Nanginginig ako. Pananalig. sapagka’t ang idinemanda ninyo’y malakas. nasa gitna nila ako. Naisip ko.o para sa atin. Sapagka’t hindi ba sinabi sa Exodus na “buhay sa buhay”. ngipin sa ngipin… apoy sa apoy . mahina ka. Hindi nila iibiging masira ang kanilang reputasyon! Tatahimik din sila. magdadalawang-isip ang magulang. (Sa itaas. tatakutin ka. Naglalakad ako minsan – pagkaraan ng nangyari kay Aida. hindi isang kasabihan. kapangyarihan. Kung simple kang tao. isinakay ako sa “jeep” ng dalawang bataan ni “Mayor”. o --REGINA: Mga banta! banta! TONY: Isa iyan sa pinakakaraniwan nilang ginagawa. para siguro mabawas-bawasan ang lagim. Lulunukin na nila ang kanilang dignidad at siguro'y kanila pang tatanggapin ang pera. at alam natin kung bakit ito hindi ganito. Iyong malalakas. Tony.Naglalakad daw si San Agustin sa tabing-dagat at tinutuklas ang misteryo ng Divina Trinidad. Tatalon kahit alam na alam ninyong kayo’y mahuhulog. (kay Regina) Dinadaan ko kayo sa pakiusapan pero gusto ninyong magkademonyuhan. latay sa latay”. at ang nagsakay sa akin ay parehong pulis. Regina: Kung hindi pa ako maniniwala’y ano pa ang aking mahihintay? TONY: May kuwento tungkol kay San Agustin tungkol sa paniniwala.Tony. REGINA: Susulat ako sa magasin. kung sa anak-mayaman naman niya ginawa iyon. Inay. Pasensiyahan tayo. maririnig ang pagsibad ng kanilang sasakyan. REGINA: (nanginginig) Lalabas din ang katotohanan at mananaig ang katarungan! TONY: Iyan ang itinuturo ninyo sa “Government”.ito’y isang simpleng batas.Sabi nila’y itigil daw ninyo ang kaso.ALKALDE: (hindi makapaniwala. Papanhik si Ben). Sa paningin ng ating batas.Nagkamali sila. nagkamali sila. Diyan sa abangan ng sasakyan minsan. ito na ang pagkakataon natin sa hustisya! TONY: Hustisya! REGINA: (nabuhayan ng loob) Tingnan mo. Nakatayo sa harap niya si Tony. ay mananatiling demanda lamang. magtiis ka. Ito bang nangyari kay Aida’y masahol pa ang pagkamatay? Ngayon.. lalaban ako! TONY: Ang ipanlaban ninyo sa napakalaking bato’y ang inyong mga kuko! REGINA: Kay laki ng ipinagbago mo. Tony. iyan ang kailangan mo”. Ang hustisya ba rito sa ati’y isang misteryo? Alam nating lahat na ito’y hindi hustisya. Wala naman tayong misteryong dapat tuklasi’y kung bakit nananalig at naniniwala pa tayo! . Mapapaupo si Regina. pero pipiliti’t pipilitin din ninyong tumalon. Tony.nang maalala ko ang sinabi ng ama ni Itay. Tony. REGINA: (manghihilakbot) Tony! TONY: May isa pa kayong hindi nalalaman. yaman. “ Kapag buhay ang inutang. isang kautusan o kahatulang inihabilin ng Diyos kay Moses sa itaas ng bundok sa gitna ng kulog. buhay din ang magiging kabayaran. kung sino ang dapat magpatupad niyon kung ano ang hakbang na nararapat nating gawin. Isusulat ko ang lahat at natitiyak kong tulungan nila ako. mahihiya silang mabulgar ang nangyari. Kung mahirap ka. “Jeep” iyon ng mga pulis. REGINA: (tutop ang mukha) Walang kuwenta sa akin magkaubus-ubos man ang ating kabuhayan! TONY: (patuya) Sasayangin ninyo ang minana ninyo’t pinaghirap-hirapang ipundar. nakangiti ngunit ngani-nganing sampalin si Regina) Sa buong buhay ko. iyong makapangyarihan. Alam ninyong sa pagtalon ay hindi ninyo maaabot ang kabilang pampang. Ituloy ninyo! (Lalabas ang dalawa. sugat sa sugat.

Tony. Hanggang ngayo.y nasa akin pa ang “clippings” ng mga diyaryo noon. hindi makapaniwala. ANA: Umuwi ka kaagad. kung ilang araw tayong nasa peryodiko. Nadiyaryo tayo. hindi ba naging pursigido ang nagiimbestigang pulis. maglakad-lakad. hindi siya napatakot. Nakuha ko ang numero ng “jeep” at natunton ang mga nagsigamit niyon. Ana.Naghahapunan tayo. Duguan ang retratong kuha ni Itay.Nanlalamig mula pa kanina. ANA: Siguro naglalalabas ng gabi iyan. lalo pa nga’t pagkaraang marinig ang pinagsanib ng alkalde at ng konsehal. bababa si Ana. Maaring makasama pa sa kanya. at sa kauna-unahang pagkakataon. Papanhik na ako. Bakit? BEN: (parang takot) May dala siyang baril. (Aakyat ng ilang baitang) Halina. Parang takot na takot.(Mananaog si Tony). nasa Gagalangin tayo. REGINA: (pagkalabas ni Tony. TONY: Mahuhulog kayo sa pampang! (Mula sa itaas. Inay? Kitang-kita ko. disisais anyos ako. (Sa hagdan) Pumanhik ka na rin. Mayroon namang botika riyang hindi nagsasara.Natatandaan ko pa. Tony. REGINA: Baril? BEN: Huwag ko raw sasabihin sa inyo. Pero matapang si Itay.Umasa tayong mahuhuli at makukulong ang mga nagsibaril kay Itay . Nasa mukha niya ang kawalang malamang gawin). (Lalabas si Ben). REGINA: Gabi na.Ben. kung madali itong naibibigay at naibibigay nang pantay-pantay. Nakabili na ba ng gamot? REGINA: (maaalala): Ang gamot nga pala. ANA: (nagpapaubaya): Nasa iyo iyan.katarungan! REGINA: Darating ang hustisya. Tony. ANA: (papalapit kay Regina) Hindi mo sila masisisi. bagsak si Itay. REGINA: (sasapuhin ang mukha) Diyos ko. Pagkaraa’y malungkot siyang papanhik. Eto na si Tony. Kailangan ni Aida iyan. TONY: (patungo sa pinto) Lalakad na ako. matapang –ni hindi isinukbit ang saliri niyang baril. Hindi ko na siya nakikitang nag-aaral kung gabi. ReGINA: Ang aking mga anak! Ang aking mga anak! (Sandaling mananatili si Ben sa harap ng Ina. TONY: Hindi pa ba kayo nadadala? Hanggang ngayon ba’y naniniwala pa kayo? REGINA: Ano ang silbi ng aking itinuturo kung hindi ako maniniwala? Kaya kong magretiro anumang araw ngayon pero nagtuturo pa rin ako – siguro’y sa nais kong makatulong sa paglikha ng mabubuting mamamayan. Ana. ANA: (sa hagdan pa lamang): Ninenerbiyos na naman si Aida. REGINA: (galit) Nalalaman mo pala’y hindi mo sinasabi? BEN: Kung isasama ako ng kuya’y sasama ako. Ano ang nangyari sa kaso niya? (Mapapayuko si Regina). Regina. Pero si Aida. Baka hindi na siya maging “scholar” sa susunod na semestre. Ang mga pinagsasabi niya! (Mapapakumpas lamang si Ana. Alam natin na mula nang madiskubre niya ang di paglilista ng trak-trak na tabakong inilalabas sa bodega ay pinagbantaan na siya. ano kaya ang kanyang gagawin? (Tatayo nguni’t tutop ang ulong mapapaupo). May tumawag kay Itay.hanggang sa pumasok ang isang pulitiko. Mananaog si Ben). abangan mong pagdating ng kuya mo”). Pagkuwa’y kikilos siya. TONY: Lawakan! Ang kay Itay ay isa lamang sa matagal at laganap nang kawalang. REGINA: Hindi ba puwedeng ipagpabukas na ang pagbili? Ano’ng oras na ba? ANA: Mag-aalas-onse na siguro. ANA: Sa pagkakapunta rito ni “Mayor”? intindihin mo iyon? REGINA: Kay Tony. Regina. Sa linggo kamo’y pupunta rito ang doktor. Kailangan ni Aida. BEN: Umalis na ang kuya? REGINA: Oo. At maghihintay ako. itinatago ko. Ituturo mo sa kanila ang katarungan ngunit ikaw na mismo ang hindi naniniwala rito. “Ben. Sa malaking kahon sa ilalim ng kama niya kinuha. (Tutuloy nang umakyat si Ana. Sundan mo kaya. Matulog ka na. Sundan mo kaya. Nag-usap sila sa labas at nang nagkakainitan na’y napalabas tayo. Naniniwala ako. takbo sa nakaparada nilang “jeep”ang tatlo. Bubuo ka ng mahuhusay na mamamayan nguni’t ikaw mismo ay hindi modelong mamamayan. tila nagsisisi sa sinabi. REGINA: (hindi makapaniwala) Saan kukuha ng baril iyon? BEN: Baril. ANA: Alam mo ang pupuntahan mong botika? REGINA: Magtaksi ka na. REGINA: Anong ginagawa? BEN: Hinahanap ang anak ng”mayor”. Sino ang bibili? ANA: Akala ko ba’y si Tony? (Iiling-iling na papanhik si Tony). Ang hustisya’y hustisya lamang. Sa itaas. Regina. Ana. naisip kong ang hustisya pala’y ganito. (Mananatiling nakaupo sa sala si Regina. At narinig natin ang mga putok. “Third year high school” ako noon. ngang iyo’y lumabas siya kumpiyansa. Hindi siya mapapahinga kapag hindi nakainom. REGINA: Nakaraan na iyon. Papatayin ni Ana ang ilaw sa komedor). Regina. Ano paang nangyari pagkaraan niyon? Unti-unti na silang nawalan ng interes sa kaso. Tony. parang gaping-gapi) Kinakabahan ako. ikaw nga ang pagod. .REGINA: Lawakan mo ang iyong pagtingin. naaawang nakatingin dito. Iwan mo nang bukas iyang ilaw. Regina. tatayo. maririnig ang bilin niya. daang libong piso ang halaga ng mga ipinupuslit. At nang gabi. Ibang-iba na siya ngayon. TONY: Kailan? Gaano katagal? Sa anong paraan? Ang paghihintay nati’y makakatulad lamang ng ginawa nating paghihintay sa kaso ni Itay. nababaghan. Ang ikinagagalit mo’y dahil lamang sa mga personal na karaingan. Ana.

AIDA: (malumanay na): Noon. sabi niya. REGINA: Hindi nila gagawin iyon. REGINA: (ikakaskas ang kanang palad sa damit) Wala. Marami silang mga dalang baril. hindi nila sasaktan. ang mga kamay) Saan? AIDA: O. Kami lang dalawa ni Kuya ang naiwan. gatas. Saan kaya nagsuot ang Antoniong ito? (Mauupo. REGINA: (parang naalimpungatan): Sino iyan? (Lalabas. REGINA: (aaluin ang anak) Iyang gatas. makikitang nakaupo si Regina. Nasa eskuwela kayo. REGINA: (naguguluhan) Ano ba ang gagawin ko? A. gulo ang mukha) Sinabi namang agahan at kailangan – AIDA: May nabasag po akong bote. Inay.nakayuko at magkadaop ang palad. Mabait siya at mapag-alala. Inay. kung . Gatas nga pala. pagkaraan si Itay siya na ang para kong naging ama. kukuha ng gatas). pagkaraan ng ilang saglit makikita niya si Tony). (Pupunta sa may kabinet. ang pipiliin ko’y kamukha niya. Inay. (Mag-aangat ng mukha si Regina).kung pipili ako ng mapapangasawa. Patingkayad siyang mauupo at pupulutin ang ilang bubog). ang isa’y nasa kanyang kandungan. . nakaputing damit-pantulog. Inay. Pinaupo nila sa mesa si Kuya.o si Kuya. AIDA: (nagpapahid ng labi) Ang bait-bait pa naman ni Kuya. REGINA: Bakit? AIDA: (nakasandal na ngayon. noon naisip ko.inumin mo! At-atnagmamakaawa ako sa kanya. REGINA: (dala ang gatas) Ano ‘ka mo? AIDA: Ang ating lumang bahay. mahina) Saan kaya nagputa itong Toning ito? AIDA: Anong sinasabi ni Kuya tungkol sa nangyari? REGINA: (parang mabibigla) Wala. Anong oras na ba? AIDA: Pasado alas-dos na po siguro. makikita si Aida na nakadukdok sa mesa) Aida! AIDA: (mahina) Ang gamot. Huwag mong isipin iyan. Pasensiya na kayo. maririnig ang pahagok na ingay ng trak na nangongolekta ng basura at ang pagkala-kalantog ng mga inihahagis na lalagyan ng sukal).iniaandot niya ang bote ng lason.gatas? AIDA: (tatango. REGINA: (kinabahan) Umaga na. (Mula sa itaas ay bababa si Aida. kukuha ng termos. Inay? REGINA: (maaalala) Si Tony? Wala pa? AIDA: Bakit pa? REGINA: Bumili ng gamot. Sa kanyang harap. Sa labas din. Kaya inumin mo ito. Naparito raw siya at ang kanyang mga kasama. nakalugay ang buhok at nakatapak. ha Inay? REGINA: (balisa) Oo. maririnig ang manaka-nakang pagdaraan ng taksi. Hindi nila aanuhin ang kuya mo. Inumin mo! At ininom ni Kuya ang lason. Sa labas. sabi ko. REGINA: (pagulat) Saan? AIDA: Hayan. Nakikita niya ng naiidlip na Ina nguni’t hindi ito gigisingin. Inay. nagsumbong ka pa rin. Aida. Nakakatakot. REGINA: (nakatingin sa palad) Bakit ka naman matatakot dito? AIDA: Sabi niya’y huwag raw tayong magsusumbong. sa reprihedora. Inumin mo sabi sabi niya kay Kuya. At kasa-kasama ng aking napapanaginip. Inay? REGINA: Oo. Sinabi ko na sa iyong huwag magsusumbong. may pinuntahan si Tiya Ana at pumasok si Ben. nagsumbong siya. Mauupo siyang muli pagkaraan. ang isang kamay ay nasa katangan ng upuan at nakasapo sa noo. pasensiya na kayo sa kapaatid ko. Parang gusto ko pang naroon tayo. Kung anu-ano ang naiisip ko. REGINA: Mahal na mahal ka nga niya. Pero baka kayo o si Ben. AIDA: (nakadukdok pa rin sa mesa. sabi niya niya kay Kuya. Hindi ba’t parang siya naman talaga. TINIG NI TONY: Walang mangyayari sa demanda niyo. ano. Inay. Matatabing niya ang isang bote ng gamot at ito’y mababasag. Papatayin ko siya. Inumin mo! At binunot niya ang baril at itinutok kay Kuya. Buti pa ako. bubuksan ang ilaw at may hahanapin sa kabinet. Hindi ako natatakot kung ako. bahagyang tatango) Aywan. REGINA: (inililigpit ang dinampot) Gusto mo ng --. AIDA: Akala ko’y mayroon. nakapikit. REGINA: (Nagugulumihan) Tony! TABING (Sa pagbubukas ng tabing. Magigising si Regina). akala ko’y may dugo sa inyong palad. Inay. Anong pase-pasensiya. (Walang kibong kukunin ni Regina ang walis na tambo at “dustpan” at dadakutin ang basag na bote. Aywan ko. (Mapapatingin sa may pinto. naiidlip. Alam ko na ang aking gagawin. Parang natatakot ako dito. Basta lagi ko lang naiisip. wala namang sinasabi. lagi kong naiisip ‘ka ko. Gaganti ako. nanlalambot na nakatingin sa lumapit na ina) May dugo kayo. AIDA: Huwag naman sana nilang sasaktan. nakatingin sa dingding) Lagi kong naiisip ang luma nating bahay. Tutuloy siya sa komedor. REGINA: (titingnan ang damit. AIDA: (ibaba ang baso) Kay bait pa naman ni Kuya kung sa kanya gagawin iyon. nakapaligid sila at siya’y may inaabot na bote ng lason kay Kuya. AIDA: Hindi ako makatulog.

Lalabas si Regina. REGINA: Maayos siyang susuko. TONY: Aalis tayo rito. TONY: “Huwag ninyong sasaktan ang sinumang balo o ulila sa amang bata. TONY: (magugulat) At ako’y kriminal? REGINA: Pinatay mo siya. Inay. siya panhik ka na. (ituturo si Tony na nakatayo sa may komedor).) REGINA: (sa labas) Tony! Ano’ng nangyari sa iyo? (papasok sila. Medyo nalalaglag pa ang salamin sa kanyang ilong. hawak ni Regina). pakalabog na babangon at manggigising) Tiya Ana! Ben! Ben! TONY: Sa Nueva’y ‘cija. nariyan ang aking anak. at tayo’y walang magawa sa nanakit sa kanya. REGINA: (nakasunod) Susuko ka. Tiyak nila akong papatayin. ang kidlat ng Diyos ay ihahagis ng kamay ng naaapi at ang tabak ng hustisya ay itataga sa lipunan ng mga pinagkakaitan ng katarungan. Inay--REGINA: Ibang krimen kaysa nangyari kay Aida. (Pagtutulung-tulongan ng mga pulis si Tony. Dali! Gigisingin ninyo sina Ben. Ang lalim niyang tumingin! Sabi lang ni Tiya Ana’y pangit ang nakakunot-noo. REGINA: (matatag) Hindi. Mapapasugod si Regina sa pinto. Babagsak si Tony). di ba ibinubuhos natin ang parusa sa ating anak? Ang sabi ninyo’y aarestuhin ninyo ang aking anak ano ang inyong ginagawa? PULIS1: Inaaresto! REGINA: Inaaresto! PULIS II: Dadalhin namin sa presinto! REGINA: Dito pa lamang ay pinapatay na ninyo! PULIS III: Kalokohan! PULIS I: Paano’y nanlalaban! REGINA: Nanlalaban! PULIS II: “Resisting arrest!” Ha-ha-ha! PULIS: Nagtatangkang tumakas! . Sa Tarlac. TONY: Inay! REGINA: (kakapkapin kay Tony ang baril) Bigay mo sa akin ang baril. narito siya. at kayo’y papatayin ko sa tabak. ang panawagan nila’y tiyak kong diringgin. (Papasok ang alkalde. Maiiwan sa komedor si Regina. bagay pa nga kay Kuya. ang ila’y nakasibilyan at may mga taling panyo sa ulo).”Mayor”. Sa dingding tatama ang bala). at makalawang makapagpapaputok si Regina bago maagaw ng isang pulis ang kanyang baril. (Bubuksan ni Ben ang pinto) Maayos siyang susuko. may dadagok. Hindi tayo aalis. sa bundok. Halikayo. Mapapaluhod si Tony. “ Kapag sila’y inyong sinaktan sa anupamang paraan at silang lahat ay tumawag sa akin. REGINA: (aagawin ang baril at ipapaloob ang baywang ng damit niyang pambahay) Susuko ka. Sumuko ka”.AIDA: (mangingiti) Kung pumapasok siya sa kuwarto at kinakausap ako. (Maliban sa panginginig at abut-abot na paghingal ni Aida ay matahimik silang lahat. (Isang taksi ang pasagadsad na hihinto sa kanilang tapat. Itututok nito ang baril kay Tony nguni’t matatabig ni Regina. Sa labas. maririnig na ang mga sirenang papalapit). karamiha’y nakauniporme. papasok ang mga pulis. may sisipa. arestuhin ninyo. wala na ang antok. AIDA: (Makakaramdam sa itaas): Kuya? REGINA: Ano’ng nangyari sa iyo? (Sesenyasan siya ni Tony na huwag maging maingay).Pagkabaliti kay Tony. bunot ang baril. Nakatayo siya. Tony. Mapapaupo si Tony sa sala. may kakadyot dito. may nakalaylay ngayong mga hibla ng buhok sa noo. TONY: (tumututol) Inay. Ben. Tony.) REGINA: (kay Ben) Buksan mo ang pinto. (Uubusin ang laman ng baso).” Naglalatang ang poot ng Diyos sa masasamang kamay na umagaw at humahawak ngayon ng kanyang tabak! Sasabihin ninyong ako’y kriminal? Saan paano kanino ako hihingi. Malakas na mapapatili si Aida. REGINA: Siya. ALKALDE: Bakit mo binaril? REGINA: (hawak nang dalawang pulis): Kapag sinaktan ng ibang bata ang ating anak.”habilin ng Diyos kay Moses. pero sa tingin ko. AIDA: (sa itaas. (May sisigaw sa labas ng “Calderon. AIDA: (kikilos) Kayo? REGINA: Hihintayin ko siya. Iingit ang pintong bakal. Inay. magpapalinga-linga). nahuhuli kong tinitingnan niya akong mabuti. TONY: Nariyan na sila!( Tatayo. Tony. At ang poot ko’ymaglalatang. REGINA: Umaga na? (Papanhik si Aida. may papalo. Susuko ka. parang namamalik-matang nakatingin sa pinto. TONY: (pipigilin ang kamay ng ina) Kailangan ko ito. halos yakap ni Regina si Tony na sapo ang duguang kaliwang balikat. (Bunot ang mga baril. sa Pampanga. Kakalapag ang pinto ng taksi. Ano na kayang oras? AIDA: Umaga na. Hayan. napapaligiran ka na namin. hahanap at makapagtatamo ng katarungan? Sino ang magbibigay? Inay. Hayan siya. sa mga kamag-anak na magsasaka ni Itay. Madali silang makagagawa ng dahilan.

Ako ang pumatay sa aking anak! (Papalakas) Pinatay ko ang aking anak! Sasabihin ko sa lahat na pinatay ko ang sarili kong anak. anong husgado? PULIS II: Bakit ba marunong ka pa sa husgado? PULIS III: Sa hustisya! REGINA: Hustisya! Hustisya! Alam ba ninyo ang kahulugan ng hustisya? Kayo. Pananagutan ko ang pagkamatay ng aking anak. “Mayor”. ang kahulugan niyan. Nakalupasay sa isang tabi si Aida at umiiyak. hindi ninyo nalalaman ang kahulugan niyan! PULIS III: Binaril mo ang sarili mong anak! PULIS I: “Parricide!” ALKALDE: Pananagutan mo ito. Sa presinto. “Mayor” alam ba ninyo ang kahulugan niyan? (Ubus-lakas siyang sasampalin ng alkalde at siya’y babagsak. PULIS II: (hihiklatin si Ben kay Regina): Halina! Halina! Sa presinto! PULIS III: Sa presinto! PULIS I: Doon ka makipagdebate. Ben. at Aida. Kapuwa nakatingin sa bukas na pinto sina Ben at Ana.REGINA: O! O! ALKALDE: Pinatay niya ang aking anak! REGINA: Kayo ang batas kapag inyong anak! PULIS I: Dadalhin namin sa husgado! REGINA: Husgado. lahat kayo. kahit saan! Dalhin ninyo ako kahit saan. . (Malakas) Kayo. PULIS I: Posasan iyan. Mapapayakap sa kanya si Ben). ALKALDE: Dalhin ninyo! REGINA: (napoposasang ilalabas): O. dalhin ninyo ako kahit saan. sa korte. PULIS II: Masyadong makatuwiran! REGINA: (umiiling) Hindi ninyo nalalaman. sinusundan ng tingin ang mga nagsilabas. Pinatay ko ang aking anak! (Lalabas sila. Nasa kanyang kinabagsakan si Tony). sa husgado. Maiiwan sina Ana. REGINA: Pananagutan mo ito. Hindi ninyo nalalaman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->