Pagsusuri ng Nobela

Bata, Bata Pa’no ka Ginawa?

Sinulat ni:

Lualhati Bautista

Daimler Raulf D. Cruz

G. Ariel Eligue

I.

TAUHAN
LEA – Isang ulirang ina nila Ojie at Maya. Magkaiba ang ama ng kaniyang anak. Isa siyang guro na may matatag na paninindigan ukol sa estado at kahalagahan ng kababaihan sa lipunan. Isa siyang miyembro ng Human Rights Organization. OJIE – Panganay na anak ni Lea at Raffy. Nagbibinata at naguguluhan sa sitwasyon ng pamilya. MAYA – Bunsong anak ni Lea kay Ding. RAFFY – Unang asawa ni Lea at ama ni Ojie. DING – Pangalawang asawa ni Lea at ama ni Maya.

II.

TAGPUAN
Ang istorya ay umikot sa isang tipikal na buhay ng ordinaryong pamilyang Pilipino sa loob ng tahananan at paaralan, kung saan nagtatrabaho ang pangunahing tauhan.

III.

LIMANG SULIRANIN
1. Ang mga suliraning pampamilya na inilahad ng may akda sa nobela ay nag-uugat sa magkaibang pamamaraan sa pagdidisiplina sa anak, pang-iinsulto at paulitulit na pananariwa sa mga naging kamalian at pagiging makasarili ng asawa. Walang magandang maidudulot ang hindi paglimot sa mga nakaraang pagkakamali. Hindi rin ito nakakatulong sa paglutas ng suliranin sa loob ng pamilya. 2. Panghihimasok ng magulang sa buhay ng anak: Minsan ay hindi nakapagdudulot ng magandang kalalabasan ang panghihimasok ng mga magulang sa kanilang mga anak lalo na sa mga panahon ng kanilang pagbibinata/pagdadalaga, sapagkat sa mga panahong ito nabubuo ang sariling pagkilala ng bawat tao sa kanilang sarili. Ang pakiramdam din kasi ng mga kabataan ay walang tiwala sa kanila ang kanilang mga magulang kung lubos na panghihimasok ang gagawin ng mga nakakatanda sa buhay ng kanilang mga anak. 3. Ang suliraning sikolohikal ay naipakita sa paghahanap ni Lea ng pagmamahal at pagtanggap, pagiging chauvinist ni Raffy, pagiging Mama’s boy ni Ding at kawalan niya ng kasiguruhan at katiyakan sa sarili. 4. Suliranin ng Lipunan:Ipinakita sa nobela ang nagiging epekto ng bawat suliraning kinakaharap ng

lipunan. Tulad na lamang ng mga napapariwarang mga kabataan at pagkasira ng pamilya. Kung susuriin maiigi, makikita na nagkakaroon ng ugnayan ang mga suliranin na nagiging epekto ng mas malaki pang suliraning pang lipunan. 5. Mataas na pagtingin sa sarili: Sa katauhan ng prinsipal, ang suliranin ay nag-ugat sa mataas na pagtingin at pagpapahalaga nito sa kaniyang sarili.

IV.

BUOD
Katatapos pa lang ni Maya ng kinder ng malaman ni Lea na dumating na pala si Raffy, ang kanyang dating asawa, mula sa Estados Unidos. Nakipagkita si Lea kay Raffy, sa pagasa na na baka manunumbalik pa ang kanilang dating pagibig. Pero sa kabiguan ni Lea, nakipagkita lang siya sa kanyang anak na si Ojie at nalaman rin niya na may bagong asawa na si Raffy. Isa sa mga pinag-usapan nila ay ang mungkahi ni Raffy na dalhin na lang ang anak sa Amerika kasama niya. Ipinagtapat ni Raffy iyon sa anak ng nagbaskasyon si Ojie sa kanya. Hinyaan ni Lea na ang anak ang magdesisyon sa bagay na ito dahil naniniwala siyang si Ojie ang may hawak ng kaniyang sariling buhay. Nagkaroon ng malaking pagtatalo sa isang PTA miting na dinaluhan ni Lea ng inisulto siya ng isang lalaki. Napunta sa miting ng isang pag-aalitan ng guro nila Ojie at Maya tungkol sa apelyido ni Lea. Nalaman ito ni Ojie at halata na rin na naapektuhan siya nito. Hindi na siya pumapasok sa paaralan. Isang araw, nakita ni Lea si Ojie sa bilyaran. Pinauwi niya ito at naglabasan sila ng loob sa isa’t isa. Umiyak si Lea at sa matinding galit niya, nasampal niya si Ojie. Unti-unting nahulog ang loob ni Lea sa kaibigan niyang si Johnny. Nang makakita siya ng pagkakataon na pumunta sa Bagiuo at mapag-isa kasama si Johnny, ibinigay niya kaagad ang mga bata sa pag-aalaga ni Raffy. Pero hindi sumipot si Johnny. Nagalit si Raffy sa kanya Isang araw, naaksidente ang dalawang bata sa kanilang bisikleta at dinala sa ospital. Sinisi ng dalawang ama si Lea dahil sa nangyari. Sinasabi nila na wala nang panahon si Lea para sa anak niya dahil palagi na lang siyang nasa

trabaho. Galit na galit si Lea, dahil dito iniwan niya ang dalawang ama para mag-alaga sa kanilang mga anak. Umuwi na rin ang mga bata sa bahay. Lumipas ang Pasko at Bagong Taon na hindi kapiling si Ding. Umuwi si Ding kay Lea na dala-dala ang balitang kasal na pala siya sa iba niyang nabuntis. Hiniling ni Ding na sana bago siya umalis ay madala na niya si Maya. Kagaya ni Ojie, ibinigay ni Lea kay Maya ang pagpapasya. Sa bandang huli, naipakita pa rin ang pagmahal ng dalawang anak sa kanilang ina, sa halip ng pagkasabik sa ama. Nagpasya ang dalawa na manatiling kapiling si Lea. Bago umalis si Raffy, humingi siya ng isang gabi para manumbalik sa dating tamis ng kanilang pagmamahalan. Nagtatapos ang kuwento sa pag graduate ni Ojie. Nagbigay ng isang talumapati si Lea, dala ang kanyang inosenteng tanong: “Bata, bata… paano ka ginawa?”

V.

ARAL
PAGMAMAHAL SA MAGULANG O SA MGA NAG-AALAGA SA ATIN: Dapat natin pahalagahan ang ating ama at ina na kumakalinga sa atin pati na rin ang mga ibang taong walang sawang nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Kahit anu man ang maging pagsubok sa buhay, nararapat lamang na panatilihin natin ang respeto natin sa ating mga magulang. PAGPAPAHALAGA SA PAMILYA: Tanging an gating pamilya lamang ang hindi tatalikod sa atin sa mga oras ng kagipitan. Sila lamang din ang maaring tumanggap sa ating buong pagkatao, maganda man on masama man ang ating pag-uugali. KAHALAGAHAN NG ISANG INA: Ipinakita sa istorya na ang pangunahing dahilan ng mga ina sa mundo ay ang pagpapalaki at pag-aaruga a kanilang mga anak. Kinakayang tiisin ng isang ina ang hapdi ng hagupit ng tadhana para lamang sa ikabubuti ng mga anak.

RESPONSABLENG KABATAAN: Walang anu mang katangap-tanggap na dahilan sa pagsuway at pagkakapariwara ng isang kabataan. Bata man ang kanyang isip, ginawa tayo ng Diyos na makapag-isip ng tama para sa ating arili, kaya’t nararapat lamang na gamitin natin an gating isipan at damdamin sa pagpapasiya sa bawat sitwasyon na ating haharapin.

VI.

REKOMENDASYON
Madaling intindihin ang istorya. Sumasalamin ito sa mga tunay na nangyayari sa araw-araw na buhay ng pamilyang Pilipino. Ito ay kakapulutan ng aral ng mga magulang kung paano nila pangangalagaan ang kanilang relasyon sa kanilang mga anak; at ng mga anak ukol sa pagrespeto sa kanilang mga magulang at mga nag-aaruga sa kanila. Magandang mapanood ito ng mga kabataan at mapag-usapan sa silid aralan upang lalong maintindihan ang mensahe ng nobela.

VII. PAGPAPAHALAGA
Isang pingtuunan ng pagpapahalaga sa nobela ang ibig sabihin at importansiya ng pamilya. Isinaad sa nobela ang pagpapasakit na kayang gawin ng magulang para sa anak. Ipinamulat din sa istorya ang mga hindi magagandang nagiging epekto ng hindi buong pamilya.