FILIPINO VI

Date: ______________ I. Layunin Nakapagbibigay ng tamang reaksyon sa mga balita/impormasyong napakinggan Pagpapahalaga: Mahalin ang kapwa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Tamang Reaksyon sa mga Balita/Impormasyong Napakinggan BEC-PELC Pakikinig, ph. 43 larawan, aklat, cassette tape

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang gawain ng nakaraang aralin. 2. Kung may naririnig kayong balita/impormasyon ng mga taong naghihirap ang buhay sa ngayon, ano ang masasabi ninyo rito? 3. Narito ang larawan ng isang palad na nakalahad. Anu-anong kahulugan ang maikakapit mo sa salitang pagkakawanggawa?

B. Paglalahad 1. Ipasabi ang mga pamantayan sa pakikinig. 2. Iparinig sa cassette tape ang impormasyon. Ipakita ang larawan ng bahay ng mga iskwater Ang tagumpay ng isang pamahalaan ay maipahihiwatig sa anyo at klase ng pamumuhay ng kanyang mga mamamayan. Kaya't kung makikita natin ang isang bansa na maraming lugar ng iskwater, masasabi nating naghihirap ang bansang iyon. Sa ating bansa, suliranin pa rin ang pagkakaroon ng disenteng buhay, kaya't ang layunin ng ating pamahalaan ay magbigay ng pautang na pabahay na kayang bayaran ng mahihirap nating mamamayan. C. Pagtalakay 1. Sa ating bansa suliranin pa rin ba ang pagkakaroon ng disenteng pabahay? Bakit? 2. Ano ang layunin ng ating pamahalaan upang magkaroon ng disenteng pabahay? 3. Ano kaya ang masasabi ninyo sa impormasyong ito?

D. Paglalahat Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng tamang reaksyon sa mga impormasyon/ balitang napakinggan? (Sagot: Tamang reaksyon) E. Pagsasanay Pakinggan ang impormasyong ito ay ibigay ang tamang reaksyon. Lilinangin ng National Manpower and Youth Council (NMYC) ang kakayahan ng mga kabataan sa bansa na maging mangangalakal o negosyante at magkaroon ng sariling sikap. Ang programang ito ay nagkakaloob sa mga kabataan ng kaalaman at kakayahan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo na sarili nila. IV. Pagtataya Basahing mabuti ang mga impormasyong ito at ibigay ang tamang reaksyon ninyo. 1. Nagbabala kamakailan ang DepEd sa lahat ng mga paaralang pampubliko at pampribado laban sa madalas na pagpapalit ng mga aklat na kanilang ipinapagamit sa mga mag-aaral. Pinapayagan lamang ng DepEd ang mga paaralan na magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. a. Dapat sumunod ang mga itinatagubilin ng DepEd magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. b. Nagbabala ang DepEd laban sa pagpapalit ng aklat. c. Maging masigasig ang mga paaralan sa pagpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. 2. Ang Kagawaran ng Pangkalusugan ay nangangampanya sa pagsugpo ng "Dengue Fever" sa ating mga mamamayan. Naglunsad ang bawat Health Center ng bayan kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng "Dengue Fever". Ang tamang pagtatapon ng basura sa basurahan. a. Dapat sundin ang mga pamamaraan ng kalinisan sa kapaligiran. b. Nagbabala ang Kagawaran ng Pangkalusugan sa pagsugpo ng “Dengue Fever”. c. Maging malinis sa paligid upang maiwasan ng “Dengue Fever”. V. Takdang-Aralin Sumulat ng isang impormasyon at ibigay ang tamang reaksyon dito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naisasagawa sa tamang paraan ang mga hakbang na narinig sa pagsasagawa ng isang bagay/proyekto Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga panuto II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasagawa ng Tamang Paraan ng mga Hakbang na Narinig sa Pagsasagawa ng Isang Bagay/Proyekto. BEC-PELC Pakikinig, Gintong Aklat sa Pagbasa, pp. 223-225 Peryodiko, gewgaw, pintura, bond paper, kartolina

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang dapat nating gawin upang masunod ang mga tagubilin sa atin? 2. Paghawan ng Sagabal Basahin ang pangungusap at alamin ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa tulong ng dating kaalaman. 1. Ang banig na higaan ay inilalatag bago matulog at ibinabalumbon sa umaga. 2. Nagluluto si Inay ng gewgaw na ginagamit na almirol para sa mga damit na nilabhan. 3. Ang mga bahay ay pinapahiran ng pintura upang maging matibay ang kahoy at nang ito'y gumanda. 4. Ang shelak ay ginagamit na pambarnis sa mga kasangkapan tulad ng cabinet, aparador, mesa at silyang yari sa kahoy upang kumintab. 3. Pangganyak na Tanong Nakakita ka na ba ng laruang hayop na yari sa papel7 Ano ang tawag dito? B. Paglalahad Pakinggan ang guro. Sundin ang panutong sasabihin ng guro sa paggawa ng paper mache. (Gintong Aklat sa Pagbasa, p. 223) C. Pagtalakay • Anu-anong mga kagamitang kailangan sa paggawa ng laruang papel? • Bakit kailangang talian ang mga bahagi ng mga katawan ng hayop? • Anu-ano ang gamit ng gawgaw? • Gaano karaming piraso ng peryodiko ang kailangang idikit sa katawan ng hayop? • Bakit kailangang itabi ang nayaring hayop ng dalawa o tatlong araw? D. Paglalahat Paano mo maisasagawa ng tama ang isang bagay o proyekto? E. Pagsasanay Sundin ang panutong ibibigay ng guro upang mabuo ang isang larawan. 1. Gumuhit ng isang bilog na kasing laki ng piso sa gitna ng bond paper.

7. Ilatag ang isang kapat (1/4) na kartolina sa mesa. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Gumuhit ng dalawang maliit na bilog sa loob ng maliit na bilog na magkatapat. Gumuhit ng parisukat na may sukat na 12 pulgada. Tiyaking magkadikit ang dalawang bilog. Gumuhit ng dalawang pahilis na guhit sa pagitan ng tatsulok at maliit na bilog.2. 7. subalit magdagdag ng ½ cm sa bawat gilid. 5. Sundin ang panuto bilang 1-6 para sa takip. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ito sa klase. V. Gumuhit ng isang maliit na bilog na singlaki ng 25 centimo sa itaas ng naunang bilog. Idikit ang sulok na ginupit o kaya'y gamitan ng stapler upang manatili ang pagkakalupi. 8. Pagtataya 1. 6. Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ita sa klase. Gupitin ang bawat sulok ng parisukat 6. Maglaan ng 1 ½ pulgada sa apat na gilid ng parisukat. Gumuhit ng maliit na bilog sa gawing ibaba ng tatsulok. 3. 8. . Gumuhit ng maliit na tatsulok sa pagitan ng dalawang maliliit na bilog na nakababa ng kaunti sa mga ito. 3. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo IV. Gumuhit ng baluktot na guhit sa gawing ibaba ng malaking bilog tulad nito. Gumuhit ng dalawang magkakalapit na tatsulok sa gawing itaas ng maliit na bilog. Ilupi ang 1 ½ pulgada sa bawat gilid 5. 4. 2. 4.

Pamamaraan A. Paksa: Sanggunian: Naiproseso ang Napakinggang Teksto na Isinasaalang-alang ang mga Saglit na Paghinto. Pagtalakay Sagutin ang mga tanong: • Anong palaro ang idaraos sa Lourdes School? • Kailan ita gaganapin? • Sinu-sino ang pagkakalooban ng premyo? • Kailan maaaring magpatala para sumali? D. Pagkakalooban din ng sertipiko ang lahat ng makakatapos sa takbuhang ito sa Iimang kilometro. Pangganyak na Tanong Ano ang magandang naidudulot ng paglahok sa mga larong pampalakasan tulad ng larong marathon? B. 52 & 53 III.E. Panimulang Gawain 1. Ito ang ika-limang marathon na gaganapin sa darating na Linggo. p. Paglalahat Anu-ano ang isinasaalang-alang sa pagpoproseso ng napakinggang teksto? E. isang taunang proyekto ng Student Council. . ika-20 ng Setyembre. Isulat na muli ito. Ipabasa ang kanilang ginawa. Layunin • Nagagawang maiproseso ang napakinggang teksto na isinasaalang-alang ang mga saglit na paghinto. C. Sumali sa Ika-Limang Marathon Muling magkakaroon sa Lourdes School. Gintong Wika Aklat sa Wika 6 pp. Paghawan ng Sagabal Ano ang kahulugan ng salitang marathon? 3. 96. kamalian at pagwawasto Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Pakikinig II. mula ikawalo hanggang ikalabing-isa ng umaga. Paglalahad Pakinggan ang babasahin ng guro. Ang lahat ng nais sumali ay maaaring magpatala sa tanggapan ng P. Pagsasanay/Paglalapat Pakinggan ang guro sa tekstong babasahin. Kamalian at Pagwawasto BEC Pakikinig. Filipino Ang Aking Wika 6.FILIPINO VI Date: ______________ I. May nakalaang premyo sa mga magkakamit ng una Ihanggang ika-10 puwesto. Pagganyak Sino ang gusto ninyong newscaster? Bakit ninyo siya nagustuhan? 2.

kamalian at pagwawasto. Malimit siyang magwalis sa kanilang bakuran. IV. Pagtataya Pakinggan ang guro sa kanyang tekstong babasahin. Tumutulong siya sa mga gawain sa bahay kahit hindi inuutusan. isda at kame. Isang Huwaran Mahal ni Ben ang kanyang mga magulang. prutas. Sumusunod siya sa lahat ng bilin ng kanyang guro. siya'y maituturing ng isang batang huwaran. V. Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pinatutuka niya ang mga manok at pinaliliguan ang alagang aso. Mahalaga sa kanya ang kalinisan. Maging sa paaralan ay tumutulong din si Ben.Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. sumasama siya sa kanyang ina sa palengke. Takdang-Aralin Magbasa ng isang pabulaa at iparinig ito sa klase. Nililinis niya ang kanyang mesa bago siva umuwi. Dahil sa kanyang magagandang katangian. kamalian at pagwawasto. Isulat na muli ito. Kung araw ng Sabado. Ipabasa ang kanilang ginawa. Dinadala niya ang basket na puno ng pinamiling gulay.

pahina 44. E. Pamamaraan A. Anong uri ng kuwento ang inyong narinig? 2. tama ba ang ginawa ni Mang Dario na isama ang isang agilang itlog sa mga itlog ng manok? Bakit? 5. Sa iyong palagay. Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? 3. BEC – PELC Pakikinig. Pabula at Iba pa. Kung ikaw si agila. Isulat ang mahahalagang detalye ng kuwento sa 5 pangungusap.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paglalahat Paano mo mabibigyang-halaga ang pakikinig ng isang kuwento? IV. Ibigay ang buod sa limang pangungusap. . pah. kuwento. Maghanda ng mga 5 tanong sa kuwento V. C. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata at iparinig sa kanila ang sumusunod na kuwento. Wika at Pagbasa 6. ipasagot ang mga tanong tungkol dito. Matapos iparinig ito ay bigyan ng ilang minuto ang bawat pangkat na pag-usapan ang mga mahahalagang bagay na narinig sa kuwento. Pagtalakay 1. Bakit ganoon na lamang ang pag-iisip ng agila? Ano ba sa akala niya ang kanyang pagkahayop? 4."Ang Agila na Naging Manok". iisipin mo bang ikaw ay isang manok? Bakit? 6. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay halaga sa Pakikinig sa mga Anekdota. 148-150 Ang Agila na Naging Manok III. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento tungkol sa mga hayop. Kuwento. Pagganyak Sino sa inyo ang may narinig ng kuwento tungkol sa mga hayop? Anong kuwento ang inyong alam tungkol sa mga hayop? B. pabula at iba pa Pagpapahalaga: Pagmamahal sa mga hayop II. Anong aral ang inyong napulot sa kuwento' D. Layunin • Nabibigyang halaga ang pakikinig sa mga anekdota. Panimulang Gawain 1. Pagtataya Iparinig ang kuwento tungkol sa Unggoy at Matsing. Paglalahad Iparinig sa mga bata ang kuwentong .

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Pagganyak na Tanong Paano natin maiiwasan ang polusyon B. Naganap ito noong huling Biyernes ng Hunyo.u. Paghawan sa Sagabal Ibigay ang kahulugan ng salitang nasa loob ng bilog. Dinayo ng mga Mag-aaral Kaugnay ng pagdiriwang ng Sentenyal ng Kalayaan ng ating bansa. Pagsasanay Mahalaga bang magamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig? Bakit? E. Filipino Ang Aking Wika 6 p. Layunin • Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pakikinig II. Expo Pilipino. naiduqulot ng sobrang pagkalanghap ng carbon dioxide sa ating katawan? Ano ang magagawa ng mga taga-Metro Manila upang maiwasan ang polusyon na ito? D. Pampanga. 124 Gintong Aklat sa Wika. Panimulang Gawain 1. ika-9:00 n. At gamitin ito sa pangungusap POLUSYON 3. Pamamaraan A.     . Paglalahad Pakinggan ang guro habang binabasa ang isang balita. At sagutin ang mga tanong pagkatapos. C. Niligid nila ang mga exhibit sa iba't ibang gusali sa Expo. Pagtalakay Saan naggagaling ang 60% porsiyento ng polusyon sa Maynila? Tungkol saan ang balitang napakinggan? Ano ang. mga guro at punongguro ng Paaralang Bagong Barangay ay nagtungo sa Expo Pilipino sa Clark Field. p. 62 & p. Sumakay sila sa mga bus patungo roon. teknolohiya at industriya. ang mga mag-aaral. Paglalahat Pakinggan ang balitang bababsahin ng guro. Paksa: Sanggunian: Paggamit nang may Ganap na Kahusayan ang mga Batayang Kasanayan sa Pakikinig BEC – PELC Pakikinig. Balik-aral Ano ang dapat nating gawin upang maunawaan ang balitang ating pinakinggan? 2. 7 III.FILIPINO VI Date: ______________ I. Nakita nila ang magaganda at makasaysayang pook sa buong bansa gayundin ang mga produkto at kaunlaran sa agham.

ika-apat ng hapon. Takdang-Aralin Makinig ng balita at iulat ito sa klase. Manila ang kinidnap kahapon ng hapon I sa panulukan ng Kalye Doroteo Jose at Avenida Rizal.Mga Tanong: • Sinu-sino ang nagtungo sa Expo Pilipino • Saan naroon ang Expo? • Anu-ano ang nakita ng mga mag-aaral sa Expo? • Kailan sila nagpunta sa Expo? IV. Mga Tanong:  Tungkol saan ang balita?  Sino ang kinidnap? Kalian ito naganap? Saan nangyari?  Ilang taon na si Arlene?  Ilan ang kidnaper na dumukot sa kanya?  Magkano ibig ipatubos kay Arlene? V. Si Arlene Go. Kinidnap Isang dalagitang anak ng negosyanteng Intsik sa Binondo. dakong. Pagtataya Pakinggan ang balitang babasahin ng guro at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Nabatid ng mga pulis mula sa mga magulang ni Arlene na ang kidnaper ay humihingi ng halagang sampung milyung piso bilang katubusan. Anak ng Mayamang Intsik. 12 taong gulang ay sasakay sa kotseng minamaneho ng kanilang tsuper. nang tatlong sandatahang lalaki ang pumigil sa kanila. Pilit na pinababa ang drayber at mabilis na tumakas ang mga kidnaper patungong Caloocan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Pagtugmain ang Hanay A at B. Anu-ano ang pinag-uusapan sa pulong? 2. at Pansimbhan BEC – PELC Pakikinig 15. pampurok o pansimbahan? (Sagot: Makilahad at makapagsagawa sa mga ganiting pagkakataon) B. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. C. pah. II. Pagtalakay 1. Ipinapasok ko ang pangalan ni G. 44 Dula-dulaan. Panimulang Gawain 1. c. b. Pagsasanay Hayaang marinig na muli ng mga bata ang dula-dulaan at ipadala sa kanila. Layunin • Nakakalahok at nakapagsasagawa ng mga kapulungang pampaaralan / pampurok / pansimbahan Pagpapahalaga: Makiisa sa mga gawaing pampaaralan/ pampurok/ at pansimbahan. Sa loob ng siilid-aralan Ginambala ang isang tao Dumaan sa harapan ang mga nag-usap Nagaganap sa isang kapulungan Isang hapag kainan 2. E.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pakiabot nga po ng ulam _____ 2. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. cassette tape. Ipagpaumanhin po ninyo a. Paglalahad 1. Pampurok. Balik-aral Pag-aralan ang bawat ekspresyong narinig sa bawat pagkakataon. III. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pampaaralan. Paglalahat Pangkatin ang mga bata sa dalawang pangkat at bigyan sila ng limang minuto upang pagusapan ang ipinakitang dula-dulaan base sa nrinig. Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D. bibili lang po ako ng papel _____ 4. . d. _____ 1. Mam. Pamamaraan A. Makikiraan po _____ 5. Hayaang makilahok ang lahat ng miyembro ng pangkat. 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paglahok at pagsasagawa sa mga Kapulungang Pampaaralan. e. Santos bilang kalihim _____ 3.

2. Sana ay iba na ang naging kalihim. Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot. Kapulungang Pampaaralan b. 1. Si Gng. Ingat-yaman lamang V. Ano ang dapat niyang maging reaksyon tungkol dito? a. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungan. Pangulo lamang ng samahan c. Pumili ng isa sa mga sumusunod na kapulngan sa pagsulat ng duladulaan. Cabrera ay iminumungkahi upang kalihim ng isang samahan.IV. b. Lahat ng kasapi ng isang samahan b. Ayaw kong maging kalihim. c. Kapulungang Pampurok Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . a. Ang pakikilahok at pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto ay gawain ng: a. Buong lugod kong tatanggapin.

Isinasara ang pagpasok ng pangalan atbp. IV. Balik-aral Pagbigayin ang mga bata ng iba’t ibang ekspresyong narig sa harap ng mesa sa oras ng kainan. BEC – PELC Pakikinig 16. iminungkahi at iba pa? E. Ipagamit ang mga ekspresyong narinig. 1. Layunin • Nagagamit ang mga angkop na ekspresyong narinig kaugnay ng pagsali sa kapulungan. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Angkop na Ekspresyong Narinig Kaugnay ng Pagsali sa Kapulungan. Sa isang kapulungan ay maghahalal ng bagong pamunuan.) D. 2. Pakikuha nga po ng inumin.FILIPINO VI Date: ______________ I. cassette tape. Nais mong ipasok ang pangalan ng isang dumalo na si Gng. ano ang iyong ssabihin? . Pagpapahalaga: Paggalang sa Kapwa II. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. Paglalahad 1. pah. 2. bilang Kalihim. Pagsasanay Saan natin maaring marining ang mga ekspresyong tulad ng – ipinapasok ang – pangalan. Iminungkahi. Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot. Halimbawa: Pakiabot nga po ng kanin. Pagganyak Ano ang inyong dapat gawin upang may mamahala at maging maayos ang silid-aralin at maging ang mga mag-aaral? (Sagot: maghalal ng mga pamunuan) B. Pagtalakay Anu-anong mga ekspresyon ang inyong narinig sa dula-dulaan? (Sagot: Hal. Salamat po. Paglalahat Hatiin na muli ang dula-dulaan at hayaang magpangkat ang mga bata at isadula ang narinig. Cruz. C. Pamamaraan A. Ipinasok ko ang pangalan. Panimulang Gawain 1. 45 Dula-dulaan. recorder III.

Cruz ay mabuting Kalihim. c.a. Cruz para Kalihim. 2. Ang pulong ay nasa ayos at tayo’y magsisimula na. Cruz. V. Sisimulan na natin ang pulong. Nais kong maging Kalihim si Gng. Pagkatapos ng pulong. b. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . c. 3. Tumahimik at magsisimula na tayo. umuwi na kayo. Ipinasok ko ang pangalan ng Gng. ano ang dapat sabihin ng Pangulo? a. Ano ang dapat unang sabihin ng Pangulo sa isang kapulungan sa pasimula ng pulong? a. Tapos na ang pulong. maraming salamat sa inyong pagdalo. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na gumagamit ng mga ekspresyong pangkapulungan pampaaralan. b. b. Tinatapos ko na ang pulong. Si Gng.

. 45. 5. Guhitan ng pulang bolpen ang mga pangungusap na nagpapakilala. Ano ang naging paksa ng usapan nina Daisy at Henry? 2. Ipabigay ang mga pamantayan sa wastang pakikinig. manghihinayang ka ba? B. 5. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata sa apat. Ibigay ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay sa 5 pangungusap tungkol sa kuwento/salaysay na napakinggan. Pagganyak Kung ikaw ay may hindi nagawang bagay na alam mo itong mahalagang-mahalaga. Layunin Natutukoy sa mga diskursong napakinggan ang mga pahayag na:  Nagpapakilala na ideya  Nagpapatibay ng ideya Pagpapahalaga: Kalusugan ay Kayamanan II. pah. Ipasabi ang mga nais malaman sa duladulaan. Takdang-Aralin Pumili ng isang nappanahong paksa sa diyaryo. Ang usapan bang ito ay may kaugnayan sa inyong karanasan? Bakit? 4. Talakayan: 1.FILIPINO VI Date: ______________ I. Ikapit ang ideya ng seleksyan sa mga napapanahang kampanya ng pamahalaan tungkol sa kalusugan. Paano nila naipakita ang diwa ng pagtulang sa kapwa? 3. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. Ano ang diwa ng dula-dulaang napakinggan na nagpapakilala ng ideya. III. 43-45 pakikinig sa dula-dulaan sa kuwento. Pamamaraan A. Pagtalakay Paano mo maipakikilala ang ideya sa dula-dulaan? Ideyang nagpapatibay? D. Wika at Pagbasa 6. 2. 4. Paglalahad 1. Sumulat ng 4 na pangungusap na nagpapakilala ng ideya at 1 pangungusap na nagpapatibay ng ideya. Pansinin ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay dito. Pagtataya Pagbasa ng isa pang teksyo habang nakikinig ang mga bata. Panimulang Gawain 1. Pagbasa ng guro sa dula-dulaan habang sila ay nakikinig. ph. V. IV. Gumawa ng mga napapanahong poster tungkol sa kalusugan. Ano ang diwa ng dula-dulaang narinig na nagpapatibay ng ideya? C. 3.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Pagtataya: Iparinig ang isang pangyayari o kuwento. _______ Nilinis ang kaldero. Pamamaraan A. . Layunin • Naisasadula ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ang mahahalagang pangyayari ng kuwentong napakinggan. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasadula Ayon Pagkakasunud-sunod ng Mahahalagang Pangyayaring Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. dula-dulaan III. D. Pagpapahalaga: Matamang Pakikinig II. Paglalahat Pano ang pagsasaula ng mahalagang pangyayaring napakinggan? (Sagot: Ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng pangyayari) E. 45. Magpangkat ng 4 na miyembro. C. Pagsasanay Iparinig ang isang pangyayari at ipasadula sa bata yon sa wastong pangkakasunud-sunod ng mga pangyayari. _______ Hinugasan ng tatlong beses ang bigas.FILIPINO VI Date: ______________ I. _______ Nilagyan ng bigas ang kaldero 2. _______ Isinalang sa apoy ang kaldero. Isadula ang narinig sa isang nakahandang tape. pah. ph. Paglalahad Iparinig ang isang maikling dula-dulaan sa mga bata. Ano ang maikling nangyari sa maikling dula-dulaan? Ano ang sumusunod na pangyayari? 2. Panimulang Gawain 1. (Maghanda ng kuwento o pangyayari sa tape.) IV. Pagtalakay 1. Wika at Pagbasa 6. 63-69 tape. Tumawag ng isang batang babae bilang Aling Nene at isang batang lalaki bilang Jayson at hayaang isadula ang narinig na maikling dula-dulaan. cassette. Balik-aral Lagyan ng wastong bilang 1-5 ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunudsunod. Pagganyak Anu-anong mga programa ang inyong napakinggan sa radio? Anu-anong mga panoorin ang inyong napapnood sa telebisyon? B. _______ Nilagyan ng tamang tubig ang bigas.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Takdang-Aralin Magbuo ng pangkat na binubuo ng 4-5 miyembro at magpakita ng isang pangyayari sa pamamagitan ng duladulaan.V.

ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa mga di-tiyak o kaaniwang tao. Paglinang sa Kasanayan Sa tulong ng tsart sa pah. di-konkreto. Lansakan BEC – PELC Pagsasalita d. Layunin • Nauuri ang pangngalan bilang pantangi. Ano ang kabutihang maidudulot ng pagtatanim sa kalikasan? e. Ikaw ba’y lumalahok sa Alay Tanim? Bakit? D. 62. bagay. Saan nagtanim ang mga iskwat? c. Paglalahad Pagbasa ng tahimik ang balita sa pah. B. Panimulang Gawain 1. Di-Konreto. Bakit isinagawa ang proyekto? d. “Mga Lalaking Iskawt. Halimbawa: Danny Cruz. pook at pangyayari? (Pantangi. Sino ang nagbigay ng papuri sa mga iskawt? Ano ang kanyang sinabi? f. bagay. Iparinig ang isang teyp tungkol sa kapaligiran. lansakan. Konkreto. Pamamaraan A. Pambalana. Magtalakayan tungkol sa nakita/narinig. Magpakita ng mga larawan tungkol dito. 60 tape ng awitin tungkol sa kalikasan/larawan III. pook o pangyayari). Itanong: a. Nag-alay ng Tanim C. Balik-aral Ano ang pangngalan? 2. pook at pangyayari? (Pambalana. Aling mga pangngalan ang tumutukoy sa mga di-tiyak na tao. proyekto 2. bagay. Angat Dam.FILIPINO VI Date: ______________ I. suriin ang iba't ibang uri ng pangngalan at magpabuo ng paglalahat batay sa ginawang pagsusuri. 44 Gintong Aklat sa Wika ph. pambalana konkreto. Halimbawa: guro. Pagtalakay 1. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Uri ng mga Pangngalan: Pantangi. Pagpapahalaga: Pakikiisa sa mga proyektong pambayan II. Alin ang tumutukoy sa mga tiyak na tao. Pagganyak Pag-usapan ang tungkol sa mga isinagawang proyekto tungkol sa pagliligtas ng kapaligiran. Sinu-sino ang nag-alay ng tanim? b. Alay Tanim . bagay. 1. ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa tiyak o dikaraniwang tao. paaralan. 60. pook o pangyayari).

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagtataya: Uriin ang mgapangngalang may salungguhit. Aling pangngalan ang tumutukoy sa pangkat ng mga tao? (Lansakan ang pangngalang tumutukoy sa pangkat o lupon ng mga tao.) Halimbawa: Iskawt .pantangi. Alin ang mga konkretong pangngalan? (Konkreto. bagay o pook na may anyong pisikal. IV. tahasang nakikita. pah. 65. punla. nahahawakan o nasasalat. Paglalapat Ipasagot ang mga pagsasanay sa Magsanay Ka pah. sumasaklaw sa isang espasyo. kabutihan 5. Ang barkong Princess of the Orient ay lumubog. B pambalana. bagay o pook) Halimbawa: tropa. paaralan 4. Takdang-Aralin Gawin ang pagsasanay sa Titik C ng Gintong Aklat sa Wika. DK . V.) Halimbawa: kalikasan . Ang malakas na hangin ay nagdala ng tuloy-tuloy na pag-ulan na naging sanhi ng pagbaha sa lahat ng dako ng Luzon. K konkreto. ang mga pangngalang tumutukoy sa mga tao. 64-65 titik A at B. Alin ang mga di-konkretong pangngalan? (Di-konkreto ang pangngalang tumutukoy sa mga ideya na nakalarawan lang sa ating isipan. Ang mga aanihing palay ay lumulubog sa baha. “Maraming lalawigan ang napinsala ng bagyong Loleng.lansakan.di-konkreto o L . kumpol E. pangkat . trubu.3. Isulat kung ito'y P .

Paglalahad Pagtalakay C. aklat. Gintong Aklat sa Wika ph. 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Ayos ng Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. E. Lunsarang Babasahin “Pilipinas.hagdang Palayan? Bakit itinuturing na isa ito sa 8 Wonders of the World? Ipabasa ang mga pangungusap na bumubuo sa usapan at suriin ang mga pangungusap na binigkas ng bawat tauhan sa usapan. 5.  Isalin sa karaniwang ayos ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos sa titik A. Magsanay ka. Iugnay ang usapan sa aralin tungkol sa ayos ng pangungusap. . Panimulang Gawain 1. 3. 51. 4. Paglalahat: Ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos kapag nauuna ang simuno sa panaguri. Pagsasanay:  Ipagawa ang mga pagsasanay sa pah. 2. Kayganda ng mga tanawin sa ating bayan! Tingnan mo ang hugis konong Bulkang Mayon. Bakit kahanga-hanga ang Bulkang Mayon? 3. Pakikunan mo naman ako ng larawan. Ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos naman. isulat sa karaniwang ayos. 48. B. Halimbawa: Ang mga tanawin ay magaganda. 1. Kadalasan ito ay may ay. Isulat ang mga pangungusap sa iyong kuwaderno. 44. Paano kaya ginawa ang Hagdanghagdang Palayan? Matiyaga ang mga taga-Banawe. D.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagtalakay 1. maaring tanungin ang mga mag-aaral sa nakaaalam ng ibang wika bukod sa Tagalog o Filipino. Layunin • Nagagamit sa makabuluhang pakikipagtalsatasan ang mga pangungusap sa karaniwan at di karaniwang ayos Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa magandang tanawin sa bansa II. Perlas ng Silangan” larawan ng magagandang tanawin sa Pilipinas. Saan matatagpuan ang Hagdang. Pamamaraan A. Anu-anong mga tanawin ang hinahangaan ng mga mag-aaral? 2. Magparinig ng mga usapan sa iba't ibang wikang Pilipino kung walang teyp. teyp ng mga usapan sa iba’t ibang wika ng ating bansa III.

Ang mga bulaklak sa Zamboanga ay makukulay. Kaakit-akit ang paglubog ng araw sa look ng Maynila. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Isalin sa di-kaaniwang ayos ang pangungusap sa isang karaniwang ayos. 2. 3. 1. Ang tubig sa Los Banos ay mainit.IV. Dinarayo ng mga turista ang Boracay. Takdang-Aralin Sumulat ng isang tsart tungkol sa isang magandang tanawin sa ating bansa. Malamig ang klima sa Baguio. V. 2. Pagtataya: A. Isalin sa di-karaniwang ayos ang pangungusap na nasa di-karaniwang ayos. Gumamit ng karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. B. 1.

FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagganyak Pagmasdan . Panimulang Gawain 1. Makukuha si Rey sa mabuting pakiusap. Wikang Filipino (Wika) d. Ang tangkay at dahon ng bulaklak ay kulay berde. 4. Pamamaraan A. Itanong: Ano ang tawag sa bahaging pinag-uusapan o tinutukoy sa pangungusap? Sagot: Simuno po ang tawag sa pinaguusapan a tinutukoy sa pangungusap. 4. Sinipsip ng bubuyog ang nektar ng bulaklak. 3. Ipabasa ang mga pangungusap na isinulat ng guro sa pisara. Halimbawa: 1. Balik-aral Panuto: Sabihin kung ang mga sumusunod ay pangungusap o hindi (nasa tasrt). Layunin • Nasusuri ang mga pangungusap ayon sa mga bahaging bumubuo nito • Nagagamit ang mga pangungusap na may iba't ibang bahagi sa pagbibigay ng paliwanag Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kapaligiran II. Ipasabi ang bahagi ng mga pangungusap. 44. 1. 3. 2. Ang bubuyog ay nakadapo sa bulaklak. 5. Anu-ano ang masasabi ninyo sa larawang ito? (Isusulat ng guro ang sasabihing pangungusap ng mga magaaral). 3. Ipasuri ang mga pangungusap. Kulay dilaw ang ubod ng bulaklak. 128-130 Tsart ng pangungusap. (Ang anim (6) na pangungusap na ginamit sa Balik-aral). C. 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Pangungusap na may Iba’t Ibang Bahagi sa Pagbibigay ng Paliwanag.aaral. Paglalahad 1. 4. BEC – PELC Pagsasalita d. Ang bahay kubong giray-giray. Tinawag ng titser ang mga mag. Kulay rosas ang petal ng bulaklak. 2. Pagtalakay Basahin nating muli ang mga pangungusap sa tsart. ang bulaklak na ito. Tanong: Lahat bang ito ay pangungusap? Sagot: Ang bilang 2 at anim po ay hindi pangungusap . III. B. Patakbong lumapit sa akin si Rosa. 5. 2. Naglalaro sa daan ang mga bata.

Nagtungo sa Botica Ruby si Gil. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ang basket ng bayabas ay inihanda ni Aling Biring. Nagdidilig ng mga halaman ang matanda. 4. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pangungusap? Sagot: Ang pangungusap ay may dalawang bahagi. Maraming dalang paninda ang nanay. Matamis at malinamnam ang langka. ang simuno at panaguri na nagpapahayag ng buong diwa. 3.D. Pagsasanay (Pasalita) Panuto: Sabihin ang simuno at panaguri ng bawat pangungusap. V. Pagtataya: Panuto: Bilugan ang simuno. 1. 2. Ang bangka ay tumaob sa lakas ng hangin. guhitan ang panaguri. Sumabog na bigla ang bulkan. 1. 5. Nangangaral sa mga anak ang butihing matanda. Ang pusa ay lumundag at patayong bumagsak sa bubong. Si Jose ay nagpaalam sa ina bago umalis. 3. 5. E. Bawat tao ay may sariling tadhana. Ang modista at nagtatabas ng tela. IV. 4. Takdang-Aralin Panuto: Bilugan ang simuno at guhitan ang panaguri ng bawat pangungusap. Tinuruan ng leksyon ni Ate si david. 2. 1. 3. Ang sapatos at pantalon ni Cesar ay mga bago. 5. 4. Isang maliit na sinehan sa lugar namin ang Glori. 2.

Pagsasanay: Isulat sa patlang kung ana ang isinasaad ng mga sumusunod na pangungusap . Pagpapahalaga: Pagpapakita ng katapatan sa pagsasalita II. Umaga na. Pagganyak May layunin ka ba kapag ikaw ay nagsasalita? Sa iyong pagsasalita. ____ 3. 44 Tsart III. Tayo na sa Antipolo. ____ 4. Diyan ka na. Maligayang pasko sa inyo. pangyayari sa kalikasan. ____ 8. Halina sa palengke. Nagkakagulo. Nakabubuti sa katawan ang ehersisyo. Balik-aral Anu-ano ang mga bahagi ng pangungusap? Pagbigayin ng pangungusap ang mga bata at kilalanin ang mga bahagi nito.panahon. pagyaya. Maligayang kaarawan. ____ 2. Layunin • Nasasabi ang layunin ng nagsasalita sa paraan nito ng pagsasalita. Bumaha na naman. Pagbasa sa iba’t ibang uri ng pangungusap 2. ____ 5. 2. Panimulang Gawain 1. may mga paraan ba ang iyong pagsasalita? B. Paglalahad 1. ____ 5. ____ 4. Paano ninyo makikilala ang iba't ibang uri ng pangungusap na inyong binasa? C. Tag-ulan na naman. Paalam na po sa inyo. pagbati at pagpapaalam.FILIPINO VI Date: ______________ I. ____ 10. Pagtataya: Ibigay ang layunin ang nagsasalita batay sa mga paraan ng pagsasalita. Kamusta.araw sa iba't ibang paraan. ____ 1. ____ 2. Huwag kalimutang magdasal araw-araw. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasabi ng Layunin ng Nagsasalita sa Paraan nito ng Pagsasalita BEC – PELC Pagsasalita d. Lumilindol! V. ____ 6. Ang gatas at itlog ay mga pagkaing pampalusog. 3. Pamamaraan A. ____ 3. ____ 7. ____ 1. Takdang-Aralin Sumulat ng dalawang halimbawa sa bawat uri ng pangungusap: . IV. ____ 9. Pagbigkas ng mga pangungusap araw. Paglalahat: Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? D.

pagbati at pamamaalam. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . pangyayari sa kalikasan.Pangungusap na nagsasaad ng panahon. pagyakag o pagyaya.

Pagganyak Anu-anong samahan ang sinasamahan mo sa inyong paaralan? Dumalo ka bas a kanilang pagpupulong? B. Paggamit ng mga pangngalan sa pagpupulong. IV. 8-12 Tsart . Pamamaraan A. Aralin 2 d. Anu-ano ang pangngalang ginamit sa pagpupulong? Layon ng pulong Ginoong Pangulo Kalihim Mungkahi Katitikan Botohan Panguluhan 4. ang ___________. Gintong Aklat Wika d. Paglalahat: Anu-ano ang wastong pangngalan ang sumusunod na usapan sa pagpupulong. 2. C. 11 . cassette recording. Pagbasa sa isang dula-dulaan. Layunin • Nagagamit ang mga pangngalang angkop para sa isang kapulungan Pagpapahalaga: Paggamit ng magagalang na pananalita sa isang kapulungan II. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Pagtataya: Gamitin ang mga sumusunod na pangngalan sa pangungusap. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga Pangngalang angkop para sa isang kapulungan BEC – PELC Pagsasalita d. 5-9. Pagsagot sa mga tanong. Panimulang Gawain 1. Gintong Aklat ng Wika.FILIPINO VI Date: ______________ I. 10. d. Handa na ba kayo sa ____________. Gintong Aklat sa Wika. d. mangyaring basahin ng _____________. D. Gintong Aklat Ng Wika. Layon ng pulong Botohan Kalihim Ginoong Pnagulo Katitikan Panguluhan Mungkahi V. Ang ____________ ay pinagtibay. Balik-aral Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? 2. 3. tape III. Pagsasanay: Sisimulan natin ang _____________. 44. Takdang Aralin: Pag-aralan ang magagalang na pananalita gamit sa pagpupulong.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

2. Pagbasa sa isang diskursong napakinggan. Pagganyak Igala ang paningin sa loob at labas ng silid-aralan. Isulat sa pisara ang mga pangngalan ng bagay na nakita. Pamatayan sa pagbasa nang tahimik. ang landas patungong bisita.FILIPINO VI Date: ______________ I. 2. Pagtataya: Sumulat ng sampung pangungusap. Pamamaraan A. larawan III. Paglalahad/Pagtatalakay 1. B. 2. Balik-aral Sabihin ang mga pangngalang ginamit sa bawat pangungusap. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa Gamit ng Pangngalan sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pagsasalita d. Isang batalyong sundalo ang dumating sa kampo kaninang umaga. 4. Maunlad na ang aming nayon ngayon. plaskard. 3. 44 Tsart . Mapagkakatiwalaang bata si Nestor. Panimulang Gawain 1. Bungkos ng bulaklak ang dala-dala niya sa akin kanina. 1. Guhitan ang pangngalan at uriin ang gamit nito. C. 5. Dahil dito parang munting pagtitipon nang lahat ng tagaroon ang bisita. 2. Paglalahat: Anu-ano ang iba't ibang uri ng pangngalan ayon sa gamit? D. IV. 1. 1. Pagtataya: Piliin ang pangngalang ginagamit sa talatang sumusunod at uriin ang gamit nito. ang katulong na pari sa simbahan sa kabayanan. 3. May hinog na ang buwig ng saging sa likod-bahay ni Mang Pepe. Lupon ng manunulat ang lilikha ng aklat na ating gagamitin sa isang taon. Ang pumpon ng rosas at kamya ay naging tampok sa aming paksa sa usapan ni Maria dahil sa ganda at bangong dulot nito sa tao. Pagsasanay: Piliin ang mga pangngalan at uriin ang gamit nito. . Iminungkahi ni Rea ang pagdalaw sa Pambansang Museo. Isang misa lamang ang ginaganap dito ni Padre Jose. 3. Iisa ang landas na tinatahak ng mga taga-San Isidro kung Lingo ng umaga. Layunin • Natutukoy ang gamit ng pangngalan sa mga diskursong napakinggan Pagpapahalaga: Pagkakaisa at pagtutulungan II. 2. Dinala sa doktor ang iyong kaibigang si Nora. IV.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Paglalahat Ano ang panghalip at kalian ito ginagamit? D. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Itinatag ni Manuel L. Mo . Panimulang Gawain 1. Para sa inyo ang ginawa ng mga bayani ng lahi. 5. 2. Pinupuno nila ang aming inuminan. 3. 1. 4. IV. Ang nag-iipon sa amin ng tubig ay ako. 4. Balikan ang binasang usapan. Iyo. Tayong mga Pilipino ay nararapat na magkaisa. Ako. 2. 2. Hanapin ang mga panghalip na gamit. 2. Siya ay umiigib ng aming inumin. plaskard III. Ikaw. Akin ______ ay nag-aaral na mabuti para sa ______ kinabukasan. C. 44. Si Kuya ay umiigib din.FILIPINO VI Date: ______________ I. 74-78 Tsart . 1.Quezon ang ZWA. Siya. Pagganyak Mahalaga ba sa inyo ang tubig? Dapat ba itong tipirin sa paggamit? B. Pilipino ang taguri sa sariling wika natin. 4. ayon sa kanila. Basahin ang mga pangungusap sa maikling usapan at pag-aralan ang gamit ng panghalip. 2. Bumili siya ng timba para sa amin. Pamamaraan A. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panghalip. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit nang Wasto sa mga Panghalip BEC – PELC Pagsasalita d. Ang wika ay minana natin sa ating mga ninuna. 3. Gintong Aklat Wika d. Kaniya Nagpunta _________sa tindahan upang bumili ng pasalubang para sa _____ anak. Pagtataya: Gamitin ang pares ng mga panghalip sa pangungusap. 1. 3. Mo Kainin ________ito nang _________ay lumakas. Layunin • Nagagamit nang wasto ang mga panghalip Pagpapahalaga: Wastong paggamit at pagtitipid ng tubig II. Ako ay tumutulong sa pagtitipid ng tubig. 5. Balik-aral Piliin at salungguhitan ang mga panghalip.

5. Kami. Para sa _________ito. Takdang-aralin: Bumuo ng isang usapan na gumagamit ng mga panghalip. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . V.Tanggapin _________ito. Ang usapan ay maaaring tungkol sa paghahalaman. Namin Nagdala __________ng bulaklak ay ibinigay _____ sa aming guro.

Panimulang Gawain 1. palayon at paari Pagpapahalaga: Pagmamalasakit II. pag-usapan ito at sagutin ang mga tanong. 2. 1. Maari rin itong maramihang anyo tulad ng tayo. . Sa aking palagay. Ano ang red tide? 4. Isulat ang tamang panghalip na panao sa patlang. Maari itong nasa anya tulad ng ako. C. Pagtalakay Pagkatapas basahin ang balita. paari at palayon. 44. D. Pagsasanay Narito ang tsart ng mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. Mga Panghalip na Panao Palagyo Paari Palayon Ako Akin Ko Sayo Atin Natin Ikaw Iyo Mo Siva Inyo Kanila Sila Nila Kanya IV. Balik-aral Pagkilala sa Panghalip B. 1. 79-84 Tsart . Palayon at Paari BEC – PELC Pagsasalita d. plaskard III. Paglalahad/Pagtatalakay Babasahin ang maikling balita. Ano ang dahilan ng kanilang kamatayan? 3. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip na Panao sa Kaukulang Palagyo. E. Layunin • Nagagamit ang mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. Pamamaraan A. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na panao ayon sa kaukulan? Ipaliwanag ang bawat isa. Pagtataya: Gamitin ang wastong panghalip sa pagbibigay ng reaksyon. dapat tumulong upang maging malinis ang ________ilog. ikaw siya. sila at kami. Ano ang malungkat na nangyari sa isang mag-aaral? 2.FILIPINO VI Date: ______________ I. Gintong Aklat Wika d. Gamitin ito sa pangungusap. Pagwawasto ng takdang aralin. Anu-ano ang pinag-utos ng Kagwaran ng Kalusugan upang maiwasan ang pagkalason ng iba pang tao? Panghalipp na Panao ang tawag sa mga salitang panghalili sa ngalan ng taa.

Kung ikaw ay naniniwala na ang dahilan ng red tide ay maruming kapaligiran.2. 4. malulutas _______ an gating problema sa kalinisan. Takdang-aralin: Gumupit ng isang balita sa pahayagan at idikit ito sa bond paper at salungguhitan ang mga panghalip na panao at uriin kung ito'y palagyo. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . sila ay makikiisa sa kabutihan ng _________ pamilya. Sa wari ko naman. Kung tayo ay magkakaisa. magagawa _______ ito? 5. 3. huwag ____ magtapon ng basura kahit saan. V. Sa palagay mo kaya. palayon at paari.

76-78 Tsart . Tutulungan kayo ng mga Boy Scouts. 3. Sa aking palagay. D. dapat tayong tumulong upang maging malinis ang ilog. Pagsasanay Isualt ang gamit ng panghalip na may salungguhit. magagawa mo ito? 3. Suriin ang gamit ng mga panghalip bilang paksang pangungusap at pinaglalaanan sa pangungusap. 2. Pamamaraan A. Layunin • Nagagamit ang panghalip bilang paksang nangungusap at pinaglalaanan sa mga pangungusap Pagpapahalaga: Pagmamalasakit sa kapwa II. 5. Ang magdidilig sa mga bagong tanim ay ikaw. 2. 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip Bilang Paksang Nangungusap at Pinaglalaanan sa Mga Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. Basahin ang sumusunod na talataan at alamin ang mga panghalip na ginamit. 44. Balikan ang binasang talataan. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na pangungusap. 4. layon. 1. Ikinuha ko sila ng kabibe sa dalampasigan. Panimulang Gawain 1. Ang bayang ito ay atin. Sa wari mo naman. . Ikinuha ko siya ng mga butong maipupunla. Gintong Aklat Wika d. Inyo ang mga likas na yaman c. Balik-aral Uriin kung palagyo. plaskard III. 4. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Ano ang gamit ng panghalip sa bawat pangungusap? Kailan ito magiging simuno. Ako ay sasama sa Alay Lakad. panaguri o pinaglalaanan? C. Pagganyak May kilala ba kayong ulila? Sino ang nag-aalaga sa kanila? Saan sila dapat dalhin kung wala silang kamag-anak na mag-aalaga sa kanila? B. Naniniwala sila na mamatay ang mikrobyo kapag pinakuluan ang tubig. 2. paari o palayon ang panghalip na may salungguhit. 1. Hanapin ang mga panghalip na ginagamit. Pansinin ang mga panghalip na may salungguhit. 4. Sa sarili kong palagay tama ang manggagamot. a.FILIPINO VI Date: ______________ I. b. Sa palagay mo kaya. 5. 3. Nakakuha siya ng ginto rito. sila ay makikiisa para sa kabutihan ng ating pamilya.

sila. Takdang-aralin: Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip bilang: Simuno . 3. 2. akin Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ang pinakamalaking tsiko ay iyo.kanila. Para. 1.ikaw. Ipinagluto ko kayo ng pinakbit. Pagtataya: Isulat kung simuno.IV. V. ako Panaguri . Sila ay mahilig kumain ng bungang kahoy. layon. 4.sila. kayo Pinaglalaanan . 5. ako Layon . sa atin ang lahat ng ani ko. panaguri o pinaglalaanan ang panghalip na may salungguhit. Ang abokado na itinanim ko ay namumunga na.

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ng malinaw ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig sa akdang binasa. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa wika II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Malinaw ang Mahahalagang Detalyeng Ipinahihiwatig sa Aksang Binasa. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 47-49; Wika at Pagbasa 6 ni Dr. Teresita Cruz – Arceo, ph. 233 Tsart

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang Gawain ng nakaraang aralin. 2. Balik-aral sa nakaraang aralin. B. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Pagpapalayvak ng Talasalitaan . Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at hanapin sa kahon sa i1alim ang angkop na kahulugan ng bawat salitang may salungguhit. a. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga katutubo ay may sarili nang paraan ng pagsulat. b. Nagsimula ang panukala na dapat magkaroon ng pambansang wika ang Pilipinas. c. Tagalog ang wikang pinagbatayan ng Pilipino bilang pambansang wika. d. Kailangang makaagapay tayo sa pagbabago ng bawat panahon e. Sa bisa ng Saligang Batas ng 1987 ang ating Wikang Pambansa ay Filipino. 1. likas, taal 2. plano, balak 3. pinagbasehan, pinagkuhanan 4. makasunod, makaayon 5. konstitusyon 2. Basahin ang kwentong “Ang Kasaysayan ng Wikang Filipino", Gintong Aklat sa Pagbasa, ph. 47-49. Alamin ang mahahalagang detalyeng ibig ipahiwatig ng may-akda. C. Pagtalakay Sagutin ang mga sumusunod na tanong: Ano ang katutubong wika ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? Bakit ginawang batayan ng Pilipino ang Tagalog? Bakit tinaguriang Ama ng Wika si Pangulong Manuel L. Quezon? Bakit kailangang dagdagan ng 8 titik ang binagong alpabeto? Sa inyong palagay, mainam ba ang may pambansang wika? Bakit? D. Pagsasanay Basahin ang talumpati at sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang Wikang Filipino? 2. Bakit magandang pakinggan ang Wikang Filipino?


   

3. Bakit kung minsan ay nawawalan ng saysay ang isang pyesa o tulang bibigkasin?
IV. Pagtataya: Basahin ang balita at sagutin ang mga tanong. Ang ating paaralan ay magdaraos ng isang Timpalak Bigkasan sa darating na buwan ng Agosto. Bawat baitang ay may dalawang kalahok. Ang timpalak na ito ay sa pamamahala ng mga pamunuan ng pangkalahatang PTA ng ating paaralan. Ang mga magwawagi sa naturang timpalak ay tatanggap ng Iimang daang piso (P500). 1. Ano ang idaraos sa darating na buwan ng Agosto? a. Timpalak Bigkasan b. Palarong Pampaaralan c. palatuntunan sa Araw ng Puso 2. Ilan ang magiging kalahok sa bawat baitang? a. Isang kalahok b. Tatlong kalahok c. Dalawang kalahok V. Takdang-aralin: Magbasa ng isang balita at isulat ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig dito.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ang mahahalagang impormasyon tuwiran at di-tuwirang binanggit sa teksto Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bansa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Mahahalagang Impormasyon sa Tuwiran at Di-Tuwiran at DiTueirang Binanggit sa Teksto. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 15-18 Tsart ng tula

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang mga magagandang bagay na makikita natin sa ating bansa? 2. Paghawan ng Sagabal Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. 1. Perlas ng Silanganan ang taguri sa Pilipinas. (Sabi, tawag, uri, yari) 2. Wlang malinaw na tubig na dumadalaoy sa latian. (batis, ilog, putikan, sapa) 3. Ang mga Ibanag, Ipugaw, Maranaw at Tasaday ay ilan sa mga lipi ng mga Pilipino. (Iupa, lipunan, samahan, tribu) 4. Payapa ang isang bansa kung nagkakabuklod ang mga mamamayan. 5. Maraming Pilipino ang nasawi upang makamit ang mithing kalayaan. 3. Pagganyak na Tanong: Pilipinas ang bansa natin, ito ang tahanan ng ating kahi. Bakit tinaguriang Perlas ng Silangan ang bansa natin? B. Paglalahad Pagbasa ng Tula “Pilipinas ang Bayan Ko” C. Pagtalakay Bakit Perlas ng Silangan ang taguri sa Pilipinas? Anu-ano ang mga likas na yamang kalaob sa Pilipinas ni Bathala? Bakit mahalaga ang luntiang puno? Ano ang nagbubuklod sa mga Pilipino? Paano ipinakita ng mga bayani ang pagmamahal sa bayan? D. Paglalahat Paano maibibigay ang mahahalagang detalye nakapaloob sa binasa? Kailangan din bang magkaroan ng kasanayan sa pag-unawa sa mga impormasyang tuwiran at di-tuwirang nakasaad sa teksto? IV. Pagtataya: Basahin ang talata. Piliin ang titik ng wastong sagot sa pamamagitan ng pagpili ng mga impormasyong tuwiran at di-tuwirang ipinahahayag sa teksto.

   

Impormasyong tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ 2. Nababakas sa mukha niya ang kalungkutan. Bakit lumuluhang dumating ng bahay si Lina? a. Hindi makakain si Lina kahit na masarap ang ulam sa mesa. Kagagaling lamang niya sa kanilang paaralan. Sinadyang sunugin ang gusali c. Kasalukuyan siyang nagleleksyon nang mayroon silang malanghap na usok. Takdang-aralin: Sumipi ng isang balita sa pahayagan. Impormasyong di-tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Nagkaroon ng sunog sa kanilang paaralan d. Nakagalitan siva ng kanyang guro 2. Hindi nila mapigilan ang maiyak. Siva ay nakipag-away b. Naglaro ng posporo ang mga bata d. 1. Silang lahat at natulala habang tinitingnan ang sunog. Naiwang bukas ang i1aw V. Dahan-dahan silang pinapila at isa-isang pinalabas ng silid. Sila ay nagulat. Sa ilalim ng balita itala ang mahahalagang impormasyon. Sa may gusaling Home Economics nagsimula ang apaoy. Mayamaya'y lumaganap na ang nagliliyab na apoy. Naiwang bukas ang kalan sa Home Economics b.Lumuluhang dumating sa bahay ang anak ni Mang Mario na si Lina. Mababa ang nakuha niya sa pagsusulit c. Ano ang dahilan ng sunog? a. Sinabihan sila ng kanilang guro na maging kalma. 1. Matagal din siyang hindi makakapasok.

sa anong pista o pagdiriwang mayroong ganitong pangyayari? .Makukulay na kiping at iba pang mga produkto tulad ng palay. Batay sa mga pangyayari sa kwento. Patron . pulis) Pahiyas . Pagsasanay Batay sa sariling karanasan. santo) Maoriones . anu-anong mga pangyayari ang naranasan nyo na? D. (alagad.FILIPINO VI Date: ______________ I. Layunin • Nasasagot ang mga tanong batay sa sariling karanasan Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino II. Pagtalakay 1. Paglalahad Pagbasa ng dayalog sa Gintong Aklat sa Pagbasa 6. p.3-8 III. Paghawan ng Sagabal Basahin ang sumusunod na salita at pag-aralan ang kahulugan ng bawat isa. tanghalan) 3. Mainam bang ipagpatuloy ang mga kaugaliang nabasa mo sa kwento. palamuti. Paano nagpepenitensya ang mga kalalakihan sa Marinduque? 3.Nananalangin at nagpapsalamat ang mga magsasaka kay San isidro Labrador ang patron ng mga magsasaka para sa masaganang ani. regalo. panginoon. 3-6 C. mandirigma. Gintong Aklat Pagbasa. Paksa: Sanggunian: Pagsagot sa mga Tanong Batay sa Sariling Karanasan BEC – PELC Pagbasa . Pagganyak na Tanong: Mainam bang ituloy ang mga kaugaliang atin ng nakagisnan? B. Paglalahat Paano mo masasagot ang mga tanong sa isang pangyayari O sitwasyon? E. Bakit nakatuwaan ng mga tao ang kalabaw? 2. guwardiya. p. Batay sa pangungusap piliin ang kahulugan ng salita. Panimulang Gawain 1. pinuno. Pamamaraan A. (amo. Katwiranan mo. (kasuotan. Bakit dinarayo ang Pahiyas sa Quezon? 4.ay ang mga nagpepenitensya na naksuot ng kawal at may makukulay na maskara katulad ng mga naghahanap sa Longhinus na nag-ulos sa tagiliran ni Kristo nang siya'y nasa kalbaryo. Pagganyak Anu-anong tradisyon ng mga Pilipino ang ginagawa pa natin hanggang ngayon? 2. gulay at mga prutas ma isinasabit sa harap ng tahanan. Ano ang pinakahihintay ng mga bata sa Santacruzan? Bakit? 5.

1. _________________ sagala _________________ basaan _________________ sayawan ng mga Ati-Atihan _________________ pagpapaputok ng kwitis _________________ F. 1. Paglalapat Pumili ng isa sa mga sumusunod na pagdiriwang at sumulat ng isang talata tungkol dito. Anong pista ang ipinagdiriwang sa inyong pook? 2. Isang Kasalan 2. 1. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ang Pista sa Amin IV. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa sariling karanasan. palosebo 2. Ipabasa ang mga natapos na gawa. Anu-anong paghahanda ang ginagawa ng mga tagaroon sa inyo sa pistang ito? 5. 5. Bakit ipinagdiriwang ang pistang nabanggit? 4. Kailan ito ipinagdiriwang? 3. 4. Takdang-aralin: Sumulat ng isang talata tungkol sa isang palaro paligsahan at ibatay ito sa sariling karanasan. batay sa sariling karanasan. Isulat ang sagot sa tapat ng bawat salita o lupon ng mga salita. 3. Alin sa mga gawain sa pista ang ibig mong ipagpatuloy? Bakit? V.

Pagbasa. Dapat tayong maging tapat sa ating salita upang mapagkatiwalaan ng e. ph.31-36 Buhay Ko May Iaalay III. Pagtalakay Pag-aralan ang mga sumusunod: 1. Isang kataksilan ang ipagkalulo mo ang bayan sa mga kaaway. Panimulang Gawain 1. • Kanino iniwan ni Manuel L. Pamamaraan A. GAP. d. Pagsaklaw 5. B. Ipahamak pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Pagganyak • Mahal mo ba ang iyong bayan? • Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal? • Handa ka bang mag-a ay ng buhay para sa bayan? 2. gagawin mo ba ang ginawa niya? Ibigay ang katwiran. 31-36 C. p. c. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Paglalarawan ng Katangian ng Tauhan Batay sa Pananalita/Pagkilos na Isinaad sSa Kwento BEC – PELC Pagbasa . Gintong Aklat Pagbasa. 2. 1. Paglalahad Pagbasa ng kwento “Buhay Ko May Iaalay”. 3. . Ipinakita kapwa. Paghawan ng Sagabal Panuto: Hanapin sa gawing kanan ang salita o lipon ng mga salitang nakasulat ng pahilig sa bawat pangungusap sa kaliwa. Umiyak 4. Paniwalaan Pilipinas. Quezon ang pamamahala ng bansa ng magtungo siya sa Amerika? Bakit? • Ano ang katungkulan ni Jose Abad Santos sa pamahalaan ng panahong iyon? • Bakit nagalit ang pinunong Hapon kay Jose Abad Santos? • Tama ba ang ginawang pagpapasya ni Jose Abad Santos? Bakit? • Kung ikaw si Jose Abad Santos. Layunin • Nailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II.FILIPINO VI Date: ______________ I. Hindi mapigilan ng anak Manangis ng barilin ang kanayang ama. Pag-unawa sa Kuwento Bawat grupo ay bibigyan ng limang minuto upang ilarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento sa pamamagitan ng pagbuo ng web. Ipinamalas ng bayani ang kanyang pagmamahal sa bayan sa a. Mahigit na apat na raang taon ang pananakop ng mga Kastila sa b.

IV. Lapu-Iapu. ibigin mo ang iyong bayan ng higit sa iyong buhay” 3.” a. anak ko man siya ay dapat siyang parusahan. Reyna Sima “Ang nagkasala ay dapat magtiis ng parusa. Katapangan at sariling paninindigan V. 1. bakit ako hahalik kay Haring Humabad. Jose Burgos “Mga kabataang Pilipino magpakarunong kayo.” 4. Katapatan sa pananalita b. Pagtataya: Panuto: Isulat ang titik ng katangiang naglalarawan sa sumusunod ng mga bayani batay sa kanilang pananalita. Pagsasanay Panuto: Isulat sa patlang ang katangian ng mga pangunahing tauhan sa kwento batay sa paniling pananalita. Takdang-aralin: Maghanap sa aklatan ng anekdota ng isang bayani na nagsasaad ng kanyang pagmamahal sa sariling wika. Sa ibabang anekdota isulat ang salitang naglalarawan sa katangian ng bayani. Matalino d. “Hindi ako alipin. Paglalahat Paano mailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento? E. Isulat ang bahagi ng anaekdota na ang bayani ay nagpahayag ng kanyang natatanging pagtingin sa Wikang Pambansa. Salungguhitan ang kanyang pahayag na sinabi. Mapagmahal sa bayan e.D. Andres Bonifacio. “Pangalawa sa Diyos. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .” 5. Mapagmahal sa sariling wika f. Mapagpahalaga sa pag-aaral c. Jose Rizal “Ang hindi magmahal sa kanyang salita ay higit pa sa hayop at malansang isda” 2.

Saan-saang makasaysayang pook nagtungo sina Carina? 3. Moog Liwasan Awditoryum Karwahe Aranya B.Ano ang humihila sa kalesa o kariton? . Pag-unawa sa Kuwento.Ano ang isinasakay sa kalesa o kariton? C. a. p. Paghawan ng Sagabal Pagbibigay ng kahulugan ng salita at ipagamit sa sariling pangungusap. Paglalahad 1. Pagsakay sa kalesa o kariton sa halip na karwahe. Panimulang Gawain 1. Gintong Aklat Pagbasa. Ano ang lakbay-aral? Paano ito nakatulong sa mga mag-aaral? b. Pagbasa sa Kuwento. a. 2. tren o eroplano. . Batay sa sariling karanasan.9-14 tsart III. isalaysay ang paglalakbayaral o anumang paglalakbay na isinagawa ng inyong paaralan kaugnay ng inyong aralin sa Hekasi o kaya'y sa Agham. Pagganyak Naksama ka na ba sa Lakbay-ara1? Saan-saan kayo nagpunta? Ano ang iyong naramdaman? Anu-anong salita ang maiuugnay mo sa salitang nasa kahon? Lakay-Aral 2. Layunin • Naiuugnay ang sariling karanasan sa mga pangyayari sa kuwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II. Paglalahat Paano mo mapapahalagahan ang mga pangyayari sa kuwento? D. Pagsakay sa aircon bus.FILIPINO VI Date: ______________ I. Isulat ang salaysay sa isang malinis na papel at iulat sa harap ng klase. . Sa binsang kuwento. b. Pagsasanay Pangkatin sa dalawa ang mga bata. magbigay ng sariling karanasan na maiuugnay sa mga sumusunod na pangyayari. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa mga Pangyayari sa Kuwento BEC – PELC Pagbasa . Pamamaraan A.

Sa i1alim nito. Takdang-aralin: Batay sa sariling karanasan. Ilang oras ang paglalakbay mula sa inyong lalawigan o lungsod? ________________ E. Pagtataya: Panuto: Batay sa sariling karanasan. Paano nararating ang pook? (Sasakyan) _________________ D. magtala ng isang makasaysayang pook o magagandang tanawin sa inyong lugar. Anong makasaysayang pangyayari ang naganap dito? _____________ C. Anu-anong mga tanawin. gusali o libangan ang narito? ______________ V.IV. Isang makasaysayang pook ____________ A. magbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol dito. isulat sa isang malinis na papel gng nakakatawang pangyayari noong kayo ay nasa ikalimang taon ng inyong pag-aaral. 1. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Saan ito matatagpuan? (Bayan at lalawigan) _______________ B.

169-170 larawan ng kalabaw at ng tagak III. Paano naging magkaibigan si Tagak at si Kalabaw? 5. p. Pagtalakay Pagsagot sa mga tanong: 1. “Si Kalabaw at si Tagak”. Paglalahad Pagbasa ng tahimik. Pagganyak Itanong sa mga bata kung ano ang nakikita nila sa larawan. Panimulang Gawain 1. 1.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pamamaraan A. Sino ang naglunoy sa tubigang putik? 2. Filipino Pagbasa 6 p. Pagpapahalaga: Ang pagtutulungan ay daan sa mabuting pagkakaibigan II. Layunin • Nakapagbibigay ng palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng mga pangyayari sa kuwento batay sa mga ikinikilos ng mga tauhan. 168-170. Pagganyak na Tanong: Ano ang kinahinatnan ng pagtulong ni Togak kay Kalabaw? B. Nagtampisaw 2. Saan natulog at sumilong si Kalabaw? 3. Ano ang mga kumakagat sa katawan ni Kalaba? 4. Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin. 18-21. Bwisit “Pagtutukain ko ang mga pesteng lamok na ito." 3. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Palagay Tungkol sa Maaaring Kalabasan ng mga Pangyayari sa Kwento Batay. Paglalapat Paano nabibigyan ng resulta ang mga pangyayari? . 2. Gintong Aklat Pagbasa. Wikang Pilipino 6 p. Sabihin sa kanila na sila ay babasa ng kwento -tungkol sa kalabaw at tagak. C. Salungguhitan ang mga salitang ito. 3. Anong aral ang ipinahahatid ng kuwento? D. Paghawan ng Sagabal Nasa loob ng pangungusap ang kahukugan ng salitang nasa kahon. Nagpunta si Kalabaw sa tubugang putik at dito siya naglunoy. sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan BEC – PELC Pagbasa.

Kung hindi kumain ng hayop ang uwak _______________ 2. Pagtataya: Basahin ang Alamat ng Uwak. Isulat sa notbuk ang buod nito. Kung bumalik kaagad si Uwak sa palasyo ________________ 4. Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto ______________ 3. Isulat ang palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng kuwento. Magbigay ng palagay tungkol sa kalalabasan ng kuwento. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Kung nakipag-usap si Neptuno sa kaibigan ___________ 5. Kung hindi pinaghatian ng magkaibigan ang dagat at lupa ___________ V. 1.IV. Takdang-aralin: Bumasa ng isa pang kwento.

Panimulang Gawain 1. Pag-unawa sa Kuwento a. Basahin ang bawat saknong ng tula. Halimbawa: Pangunahing diwa: Ang daigdig ay paraiso ng mga nilalang. BEC – PELC Pagbasa ph. 44. .59-64 “Ito ang Ating Daigdig” III. Pamamaraan A. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa. Pagganyak Anu-ano ang mahahalagang salita na kaugnay sa salitang “Daigdig” 3. Gintong Aklat Pagbasa. Bakit inihambing sa paraiso ang ating daigdig? b. Paglalahad/Pagtalaky: 1. Layunin • Napipili ang mga detalye na nagpapahiwatig o lumilinang sa mga pangunahing diwa. Paghawan ng Sagabal Anong salita ang tinutukoy sa bawat bilang Halimbawa: B.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin. Pagbasa sa Kuwento 2. 2. Anu-ano ang mga hiwagang bumabalot sa kapaligiran? 3. p. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Bayan II. Pag-aralan ang diwang nagpapahayag ng mga taludtod na bumubuo sa bawat saknong at ibigay ang pangunahing diwa nito.

Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan 2. Ang mga Puno ay Makapipigil sa Pagbaha Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Isa rin siyang dalubwika. Mahusay na manggagamot si Rizal. Pagtalakay: Paano mo mapipili ang mga detalye na nagpapaliwanag o lumilinang sa mga pangunahing diwa? D. Wala na ang malalaking puno ng dati'y pumipigil sa pagdaloy ng tubig. V. pipili siya ng kamag-aral upang sagutin ang susunod na bilang. piliin ang salawikaing angkop sa pangunahing diwa ng kuwento. inhinyerya. Sa kanya natuto ang mga kabataan na magsalita ng Ingles at Kastila. May kaalaman siya sa agham. Panggatong ang tuyong ugat ng niyog. 1. Kahanga-hanga ang katalinuhan ni Rizal. 2. Malapit sa puso ni Rizal ang mga Kabataan. 1. Nabigla ang mga mamamayan sa pagsalpok ng malalaki at matataas na alon sa maliit na dampa. Takdang-aralin: Pumili ng isa sa sumusunod na pangunahing diwa at magbigay ng tatlong detalye na nagpapaliwanagi dito. Pagsasanay: Tumawag ng bata upang isulat sa patlang ang pangunahing diwang katatagpuan sa bawat talataan. Mahalaga ang Pag-aaral sa Buhay ng Tao 3. Masustansiya ang sabaw ng niyog samantalang maraming gamit ang laman nito. Ang walis tingting ay buhat sa dahon ng niyog. pagsusulat at iskultura. Ubos-ubos biyaya Pagkatapos nakatunganga IV. Katakataka bang tawaging puno ng buhay ang niyog? Pangunahing diwa: ______________________ 2. Kapag may isinuksok May madudukot c. “Ang Langgam at ang Tipaklong” a. Tuluy-tuloy ang pagdaloy ng tubig mula sa kabundukan. Pagtataya: Piliin ang mga detalye na nagpapaliwanag sa pangunahing diwa nito. Pangunahing diwa: ______________________ E. Pagkatapos. Tinuruan niya ang mga ito ng Matematika. Isulat sa ayos ng talataan ang inyong paksa. Maraming buhay ang nasawi at nawalan ng tahanan. Haligi naman ang puno nito. Pagkatapos niyang sumagot. Salungguhitan ang 1. Ang niyog ay napag-kukunan ng maraming bagay na kailangan ng tao.C. Paglalapat: Basahin ang kuwento. Kung ano ang itinanim Siya mong aanihin b.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Paghawan ng Sagabal Isulat sa patlang ang tamang salita mula sa kahon upang mabuo ang pangungusap. 2. Ano ang nagpabago sa kaugalian ng mga taga Barangay? C. _______ Mahaba ang panahon ng tag-init _______ Nagpadala ang tanggapan ng mga eksperto sa pagpuksa ng mga itlog ng tipaklong. 63-99. 1. Nag mga batang nilalagnat ay kaagad _______ sa ospital. Filipino Pagbasa 6. 128-133 III. Pagganyak na Tanong: Ano ang naging problema ng Kapitan ng barangay 555? B. Gintong Aklat Pagbasa. Pagsasanay: Isaayos ang mga sumusunod upang mabuo ang seleksyon. Pagpapahalaga: Pagkakaisa at Kalinisan II. Pagganyak Kapag marumi ang kapaligiran. Isinugod Hinanakit Compost pit ninalukay 3. Wikang Filipino Pagbasa 6. 3. Ano ang naging bunga ng maruming paligid? 3. Layunin  Napagsusunud-sunod ang mga pangunahing diwa na bumubuo ng kwento/seleksyon. _______ Kinain ng mga ito ang mga dahon ng palay. 4. .FILIPINO VI Date: ______________ I. Pamamaraan A. Kumakalat ang mga basura sa kalye kapag ______ ang mga batang namumulot ng mga kahon at bote. Nasasabi ng tagapangulo ang kanyang _________ sa mga kabarangay na di-sumusunod sa kautusan. Ang mga nabubulok na pagkain. Paglalahad: Sagutin ang mga tanong: 1. p. Panimulang Gawain 1. dahon. at mga balat ng prutas ay inilalagay sa _______. Paksa: Sanggunian: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa.70-73. BEC – PELC Pagbasa. Ano ang kaugalian ng mga taga-Barangay nang simulang manungkulan sa Kapitan Sendong? 2. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsusunod-sunod ng mga pangunahing diwa ng isa kwento/seleksyon? B. p. Lagyan ng bilang ang mga patlang mula 1-8 Bunga ng Pagtutulungan _______ Lumusob ang maraming tipaklong sa palayan. ph. ano ang maaring epekto nito sa atin? 2.

titik C sa Wikang Filipino Pagbasa p. May Aanihin" sa pahina 15 Wikang Filipino Pagbasa. _______ Ang mga bata't matanda ay tumulong sa paghuli ng mga tipaklong sa pamamagitan ng lambat. V. _______ Nang magulang na ang bunga ng niyog. Pagtataya: Basahin ang kwentong “Ang Panaginip ni Mang Ador” sa Wikang Filipino Pagbasa ph. 68-70 Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . tiniba ito ng tatay ni Pepito. Dinilig ni Mang Ador at hinukay ang paligid ng punong mangga upang hanapin ang sa palagay niya'y nakatagong kayamanan. Sinabi ng punong mangga kay Mang Ador na bibigyan siva nito ng pera huwag lamang itong pulakin. _______ Itinanim ni Pepito ang punlang niyog inalagaan sa loob ng limang taon. Takdang-aralin: Sagutin ang Gawain Natin. Ayusin ang sumusunod na pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. E. Nagbunga ng maraming-marami ang punong mangga kaya malaki ang naging pera ni Mang Ador mula sa pinagbilhan ng bunga. Ayusin ang mga sumusunod na mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. _______ Binomba ang buong palayan. Ipinangako ni Mang Ador na hindi na niya pupulakin ang punong mangga. _______ Buong kasiyahang pinagsaluhan ng mag-anak ang bagong lutong matamis na makapuno. Paglalapat: Balikan ang kwentong “Pag May Itinanim. Ipinasiya ni Mang Ador na pulakin ang punong mangga sa bakuran upang magkaroon ng panggatong. Namulaklak nang maraming-marami ang punong mangga. 63-68._______ Humingi ng tulong ang mga magsasaka sa Kagawaran ng Kalusugan. IV. _______ Napuksa ang mga kaaway ng magsasaka. _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Habang nakahiga si Mang Ador ay narinig niyang may tumawag sa kanya. _______ Nakakuha ang mag-anak ng apat na makapuno _______ Dumating ang tatay ni Pepito na may bitbit na punlang niyog.

B. Paghawan ng Sagabal Panuto: Ihanay sa ilalim ng pamagat ang mga salitang nasa loob ng kahon ayon sa pagkakaugnay ng mga ito. Gintong Aklat Pagbasa. 45. Pagwawasto ng takdang Gawain ng nakaraang aralin. Ikaw. gusto mo bang alaga kabayo? Bakit? 3. Anu-ano ang katangian ng gamit ng kabayo noon at ngayon? b. Alam mo ba kung bakit? 3. Layunin • Naigagawa ng balangkas ang akdang binasa sa anyong papaksa o pangungusap Paggawa ng Balangkas sa Akdang Binasa sa Anyong Papaksa o Pangungusap BEC – PELC Pagbasa ph. Paksa: Sanggunian: Kuwento: III. Pag-unawa sa Kuwento a. Pamagat __________ I.74-78 “Ang Kabayo” II. 2. Pagbasa sa Kuwento 2. Pamamaraan A. Paano dapat pakisamahan ng tao ang kabayo? d. Paglalahad: 1.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pangunahing diwa o paksa A. kalesa pangarere Sasakyan ___________ ___________ ___________ dayami tagahila butil karwahe Pangkatin ___________ ___________ ___________ trigo dilburi pandigma Gamit ___________ ___________ ___________ B. p. Ipabasa sa mga bata Anu-ano ang mahahalagang bahagi ng balangkas? Pag-aralan ang balangkas na ito. ang kabayo ay kaibigan at mahal ng tao. Pangunahing paksa o diwa A. sa pangunahing diwa . B. Pagganyak Pangalawa sa aso. Panimulang Gawain 1. Anu-ano ang katangian ng kabayo na kaugnay ng kanyang pagkapanganak at paglaki? c. Mga detalyeng sumusuporta C. Mga detalyeng sumusuporta C. Bakit sinabing ang kabayo ay mahal ng tao pangalawa sa aso? e. pangunahing diwa II.

Basahin ang maikling kuwento at gumawa ng balangkas ukol dito. 78 Gamiting huwaran ang Balangkas na ipinakita ng guro. Pagkatapos. Matapos basahin ang seleksyon. IV. gumawa ng balangkas ukol dito. gumawa ng balangkas ukol dito. Pagtataya: Panuto: Basahin ang kuwentong ito. Anu-anong bahagi ang balangkas? Paano naisusulat ang mga pangunahing diwa ng seleksyon? Paano isinusulat ang mga detalye na sumusuporta sa pangunahing diwa? C. Takdang-aralin: Panuto: Humanap ng isang seleksyong tungkol sa isang hayop sa aklatan. V. Pagsasanay: Pangkatin sa apat ang mga Bata. Jose Rizal sa Dapitan sa pahina 65. Pamagat: Si Dr. Paglalahat: Paano ang tamang paggawa ng Balangkas? C. Kuwento: “Ang Kuyawan” ph. Isulat ang balangkas sa inyong notbuk. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

a. dagat. Karamihan ng nakasakay sa tren ay may negosyante. p. 5.126-129. pangangalakal b. Kung may demokrasya ay may kalayaang magsalita ang mga tao. e. sa Maynila at bumibili ng paninda pabalik sa lalawigan. 2. 3. mga tao. mga bulaklak. 5. Ang mga kahon ng paninda ay inilagay sa bagol habang sumasakay ang mga pasahero sa tren. Pagganyak na Tanong: Bakit kakaiba ang pista sa Naga? B. Gintong Aklat Pagbasa. 1. pangako sa pananampalataya taong sumasampalataya sa santo o patron lagayan ng bagahe sa tren prusisyon sa ilog 4. 2. Taimtim na nagdarasal ang mga kasama sa pagoda. Pamamaraan A. 1. Paghawang ng Sagabal Piliin ng kahulugan ngmga salitang may salungguhit. . Balik-aral Itiman ang kahon kung ang pangungusap ay nagsasabi ng totoo. 4. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagkilala sa Opinyon at Katotohanan Bilang Isang Uri ng Ugnayan sa Seleksyong Binasa BEC – PELC Pagbasa ph. Libu-Iibong deboto ng Mahal na Birhen ang nagsisimba sa Naga. Nakakatulig ang putok ng kanyon. p. 126-128.isulat ang titik ng tamang sagot.FILIPINO VI Date: ______________ I. 154 Larawan ng Pagoda III. Maingay ang pagsagitsit ng rebentador. 4. Ang ugali ay bahagi ng trasdisyon 2. Layunin • Nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga nakaugaliang tradisyon at kaugalian II. Panimulang Gawain 1. c. Pagganyak Ano ang nakikita ninyo sa larawan? (Birhen. Dapat daw tuparin ang panata upang maging maganda ang kapalaran. malaking bangka) 3. d. na nagdadala ng paninda. 3. Paglalahad: Pagbasa sa kuwento “Pista ng Peñafrancia”. Gintong Aklat sa Pagbasa 6. 165. Umaaktibong palakpakan ang ipinasasalubong sa isang dumarating na panauhin. Filipino Pagbasa 6 p. kung hindi iwanang blangko ito.

Pagtataya: Lagyan ng tsek ang impormasyong katotohanan at ekis naman kung hindi. Paglalahat: Paano nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa? D. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . ______ 4. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay sa ating bansa. Masaya ang buong mag-aaral kung pista. Pagsasanay: Ihanay ang sumusunod na impormasyon sa ilalim ng pamagat.C. Ang mag-anak ay sama-samang nagsisimba kung Linggo. Umuulan araw-araw sa Pilipinas. Ang Maynila ay nasa Luzon. 2. 3. Takdang-aralin: Basahin ang kuwentong “Pagbabalik sa Nakaraan” Wikang Filipino Pagbasa p. 5. Lahat ng mamamayan ng Maynila ay Tagalog. 4 Kinupkop ng pamilya ang Lolo at Lola. V. Katotohanan Opinyon 1. ______ 3. Ang mga Pilipino ang lahing kayumanggi. ______ 1. IV. Ang Pilipinas ay pulu-pulong bansa ______ 2. Pinakamalaking pulo sa Pilipinas ang Luzon. 161-163 at sagutan ang Gawain Natin titik A. ______ 5.

Panimulang Gawain 1. e. Pag-uuri at pagbibigay ng halimbawa kung opinyon o katotohanan ang impormasyong binabanggit sa seleksyon.ggola ay isa sa paboritong isport ng mga kalalakihang Pilipino? 3. Paghawang ng Sagabal Piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita sa patlang. Paglalahad/Pagtalakay: 1. p. Balikan ang mga impormasyong binabanggit sa sanaysay at uriin kung ito’y katotohanan . BEC – PELC Pagbasa ph. Gintong Aklat Pagbasa. Layunin • Napipili ang opinion at katotohanang mga pahayag sa akdang binasa Pagpapahalaga: Maging Sports sa Paglalaro II. radyo. telebisyon at refrigerator ay mga kagamitang ________ B.FILIPINO VI Date: ______________ I. Ang pagnanakaw ay gawaing _________ Ang plantsa. Anu-anong salita ang maiuugnay sa talasalitaang nasa kahon? 3. d. Kapag walang bagyo ________ ang kalangitan. Paksa: Sanggunian: Lunsaran: Kagamitan: Pagpili ng Opinyon sa Katotohanang mga Pahayag sa Akdang Binasa. c. Pag-unawa sa Kuwento • Bakit mainam magpalipad ng saranggola kung panahon ng tag-araw? • Saang lugar dapat maglaro ng saranggola? Bakit? • Sino ang nagsimulang gumamit ng saranggola? Ano ang naging gamit ng saranggola sa kanila? 3. Pamamaraan A. Balik-aral Pagkilala sa opinion at katotohanan. 45. Pagganyak  Marunong ka bang magpalipad ng saranggola?  Paano mo maipapakita ang tamang pagpapalipad ng saranggola?  Bakit ang pagpapalipad ng saran. Pagwawasto sa takdang gawain 2. maaliwalas pangmilitar pagkakatuklas a.89-93 Isang Sanaysay: “Ang Saranggola” tsart III. Pagbasa sa Kuwento 2. elektrikal labag sa batas kalunsaran Ang mga sundalo ay lalahok sa mga gawaing __________ Ang mga gusali sa _________ ay matataas at tabi-tabi. b.

Takdang-aralin: Bumasa ng isang kuwento o seleksyon sa paglalaro ng basketbol. Pagsasanay: Panuto: Papangkatin ang mga bata sa dalawa.o opinyon. tungkol sa pag-iingat sa pagsasaranggola. Ang unang pangkat ay magbibigay ng 5 halimbawa. Iuulat sa klase ang mga nabuong pangungusap. Ang pagsasaranggola ay paborito ng lahat. Maaring gamitin ang manipis na tela sa paggawa ng saranggola. Ang ikalawang pangkat ay magbibigay sa maaaring mangyari kung hindi mag-iingat sa pagsasaranggola. _______ 4. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan? Ipaliwanag. C. V. * Magtala ng iba pang impormasyon hinango sa kuwento. Magtala ng tatlong impormasyong katotohanan at tatlong impormasyong opinyon na binanggit sa kuwento o seleksyon. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Higit ng ligtas ang pagsasaranggola sa probinsya kaysa lungsod. _______ 1. Ang pagsasaranggola ay mabuting libangan. _______ 2. IV. _______ 5. Isulat ang sagot sa inyong notbuk. Natutuhan ng mga Pilipino ang pagsasaranggola sa mga Insik _______ 3. Pagtataya: Panuto: Isulat ang K kung ang impormasyon ay katotohanan at Q kung opinyon. D. Halimbawa: Katotohanan: ang saranggola ay lumilipad sa kalawakan kung malakas ang hangin Opinyon: Maaring makuryente ang batang nagsasaranggola sa bubong ng bahay.

Ito ay makatutulong para mapanatiling malusog at makinis ang buhok ng kabayo. Kumuha ng tatlong pahina ng mala king peryodiko at balunbunin ang mga ito. Pagsasanay: Magsulat ng i1ang tagubilin sa pagaalaga ng kabayo. Kung minsan ay hinahaluan ng pulot ang pagkain ng kabayo. Iskubahin at suklayin ang buong katawan ng kabayo. Pahiran ang mga ito ng pandikit na gawa sa gawgaw at ipalupot sa mga katawan nito. Paglalahat: Paano ang pagsunod sa mga tagubilin o panuto? D. g. 4. II. Sundin ang panuto o tagubilin sa paggawa ng paper mache.FILIPINO VI Date: ______________ I. Gumuhit ng isang maliit na tatsulok sa loob ng isang malaking parisukat. a. Layunin  Nakasusulat ng mga tagubilin kung paano isinasagawa ang isang bagay sa tulong ng isang dayagram o mga larawan Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga tagubilin sa paggawa ng isang proyekto.PELC Pagsulat ph. d. 3. Talian ang mga bahagi ng katawan upang hindi magkahiwahiwalay. Balik-aral Isagawa ang mga sumusunod: 1. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng mga Tagubilin Kung Paano Isinasagawa ang Isang Bagay sa Tulong ng Isang Dayagram o mga Larawan. Pamamaraan A. Palakarin o di kava ay patakbuhin ang kabayo ng mga 2 oras araw-araw. Mga inaasahang sagot ng mga bata: 1. Ilagay sa isang tabi hanggang matuyo. 56-71 tsart III. Pilasin ang lumang peryodiko sa makikitid at mahahabang piraso. Gumuhit ng dalawang tatsulok na ang mabubuong hugis ay isang estrelya. Gupitin ita kung mahqba na gaya ng paggupit natin . 2. 2. Mga 2 o 3 araw ang kailangan upang matuyong mabuti ang paper mache. Gurnuhit ng isang maliit na parisukat na nasa loob ng isang malaking parisukat na nasa loob ng isang higit na malaking bilog. BEC. Bisitahing malimit ang kuko ng kabayo. Pagkatuyo pintahan ito. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo? C. 44 Gintong Aklat sa Pagbasa. 3. Paglalahad 1. Iporma sa anyong hayop. Lagyan ng Shelak upang kumintab hanggang mapreserba ang pintura. Gustong-gusto ng kabayo ang damo. B. b. ph. 223-225 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa p. c. 2. e. Pakainin ito ng tatlong beses sa maghapon. f. Panimulang Gawain 1.

Tiyakin na parepareho ang agwat nila. Lagyan ng araw ng walong sinag sa kabilugan nito. 2. Takdang-aralin: Gumawa ng isang kahon na lalagyan ng regalo. Kulayan ng pula ang bandila. 1.ng ating mga kuko. isulat ang tatlong magkakahilerang malalaking titik na K. Sa gitnang bahagi ng parihaba. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Gumuhit ng araw na kasinglaki ng beintesingko sentimos sa ibabaw ng panggitnang K. Gumuhit ng isangparihaba 5 dali ang haba at 2 ½ dali naman ang taas. Itim ang ikulay sa titik K. 4. 3. 5. Isulat sa ilalaim ng iginuhit na bandila ang ganito “Bandila ng Katipunan” V. IV. Sundin ang sumusunod na tagubilin. Pagtataya: Iguhit ang bandila ng Katipunan.

Aklat sa Wika ph. Oo! Madalas kong gawin iyon noong bakasyon. b. 44. 30-33 tsart. radio cassette III. Ano! Maglalakbay ka ba ng hatinggabi? b. Pinakamaganda at Pinakamaayos na silid-aralan”. Paglalahad ng isang ulat o mensahe. Ang Lupon ng Inampalan ay maglilibot sa paligid ng paaralan mula sa unang araw ng Agosto hanggang ika15 ng buwang ito. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng padikta? E. Layunin • Naisusulat nang maayos ang idiniktang teksto na kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na kalikasan at kapaligiran II. IV. Pagganyak Kaya ninyo bang isulat ang idiniktang ulat o mensahe? B. Pag-alala sa mga pamantayan sa pagkuha at pagbibigay ng ulat o mensahe. Wikang Filipino. Panimulang Gawain 1. a. Pagsasanay: Idikta ang sumusunod: Inaanyayahan ang lahat ng klase sa paaralang ito na lumahok sa paligsahan tungkol sa “Pinakamalinis. 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat nang Maayos sa Idiniktang Teksto na kaugnay ng Pangangalaga sa Kalinisan at Kapaligiran BEC.FILIPINO VI Date: ______________ I. Balik-aral Idinidikta ang mga pangungusap. Paglalahad a. Ang nagwawagi ay nagtatamo ng P500. C.PELC Pagsulat ph. Pagtalakay: Tungkol saan ang balita? Paano ito isinusulat? Anu-anong bantas ang ginagamit sa pagbuo ng talata? D. Pagtataya: Idikta ang sumusunod: .00 na gantimpala mula sa Punong-bayan. Aba. Pamamaraan A. Naranasan mo na ba ang mamangka? c.

Paano tayo makatutulong upang mapanatiling malinis at maganda an gating paligid? Marami tayong paraang magagawa.Pangangalaga sa Kapaligiran Ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungkulin nating lahat. Ang parke ay di-dapat nag awing laruan upang hindi matakpan ang mga damo. Takdang-aralin: Isulat ang isang kuwento na naririnig sa radyo. Nakatutulong ang halaman sa pagpapaganda ng paligid at paglilinis ng polusyon sa hangin. sa nanay o sa kasama sa bahay. Pangalawa. ay ang pagtatanim ng mga halaman. V. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Una ay ang paglilinis ng paligid at pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa daan at mga kanal. Pangatlo ay ang pagsunod sa mga kautusan tulad ng di-pagpitas ng mga bulaklak at di-paghuli ng mga ibon at kulisap.

pare at racing car para sa aking inaanak". Madali bang tukuyin ang paksang pangungusap sa isang kuwento o talata? 2.Gagawin ko siyang higit na makapangyarihan kaysa iba kong nilikha. 2. Panimulang Gawain 1. Napatawa ang lahat sa inasal ni Claro. Ginawa Niya ang iba pang hayop sa himpapawid. Wala ang kaniyang pitaka. Layunin • Nagagamit ang mga kongkrit na pansuportang detalye upang maipaliwanag nang maayos ang paksang pangungusap Pagpapahalaga: Pagbibigay-halaga sa mga gawaing maka-Diyos II. Paglalahat: Saan maaaring matagpuan ang paksang pangungusap? D. "Natupad din ang pangarap kong magkaroon nito!"." pagpapakilala ni Mang Tino.FILIPINO VI Date: ______________ I. 44 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa ph. B. si Claro. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga kongkrit na Pansuportang Detalye upang Maipaliwanag nang Maayos ang Paksang Pangungusap BEC. Pagsasanay: Basahin ang talata. Tuwang-tuwa Siva nang· likhain Niya ang mga ito. "Gagawin ko ang tao na katulad ng aking anyo. "Yipee!" sigaw ni Claro. ang inaanak mo. "Pare. "Dalawang kilo. Ginawa niya ang mga isda at pating sa dagat. "Teka at may uwi ako para sa inyong mag-ama. Kaniyang binasbasan ang mga itq at sinabihang magparami sila . Unang tinungo ni Aling Basion ang puwesto ng karne. Balik-aral Ano ang pangunahing diwa ng sumusunod na talata: 1. Pamamaraan A. Paglalahad Paano nagiging malinaw ang mga talata sa kuwento? 1. 1. Naaalala niya ang batang nakatabig sa kaniya. Alin ang paksang pangungusap ng tatatang ito? Salungguhitan ang sagot. Pagkatapos ay nilalang ng Diyos ang mga hayop sa mundo. Ito ang Kaniyang winika." ang wika niya sabay kuha ng pitaka sa bulsa. ang batang iyon!" Nagmamadaling bumalik si Aling Basion sa lugar na kinakitaan sa bata. babae. Diyaket sa iyo. C. 83-88 tsart III.PELC Pagsulat ph. “Mano po ninong. suki. Bigla ang pamumutla ni Aling Basion.” bati ni Claro ng makaharap niya ng kanyang ninong. "Siya ba? Aba'y binata na pala. Nilalang din niya ang mga ibon sa himpapawid. "Ku." At ginawa nga Niya ang isang lalaki at isang. Kaniyang binasbasan ang mga ita at nagwika. Lahat ng hayop sa dagat ay nilalang din niya. Kahuli-hulihang nilalang ng Diyos ang tao. "Magparami kayo sa dagat at sa himpapawid". Isulat sa puwang ang paksang pangungusap nito. ano?" sagot ng ninong.

V. ng Magagawa Mo Kaya? At Gawain A-B ng kailangan Mo Pa Ba Ito? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ang mga mabuti at masama ay laging magka-agapay sa mundo katulad din ng palay at damo gaya ng pag-sunog ng Diyos sa masasamang damo sa mundo.IV. Pagtataya: Saan matatagpuan ang paksang pangungusap? Ano ang paksang pangungusap? Laging pinaghihiwalay ng Diyos ang mabuti at masama. Itinatago ng magsasaka ang palay na kaniyang inani at itinatago sa kamalig katulad din pagtanggap sa langit ng Diyos sa mabubuting kaluluwa. Takdang-aralin: Gawin ang Gawain 3-4. Ginagawa niya ito sa isang takdang panahon.

Paglalahad  Paglalahad ng kuwento “Ang Alamat ng Uwak” dd. Pagtataya: Basahin ang talata.PELC Pagsulat ph. V. Panimulang Gawain 1. Natatamnan ang maraming kabukiran ng halaman at gulay. Magbigay ng impresyon o palagay samga ikinikilos ng mga . Isulat ang impresyon sa papel. Pagpapahalaga: Pagtupad sa pangatlong napagkasunduan II. Sari-saring laro daw ang ginaganap sa mga kapistahan. Sila ay mahilig sa pagdiriwang. 170 tsart III. isa rin ako sa mga nakiisa sa kanila. Maraming gusali ang itinatayo sa kapatagan. Ang mga babae naman daw ay umaawit ng matatamis na kantahing bayan sa saliw ng mga katutubong instrumento ng musika. Takdang-aralin: Bumasa ng kuwento sa aklatan. IV. 1. Paglalahat: Ano ang impresyon o palagay? D. Pagsasanay: Basahin ang talata. Isulat ang lahat ng impresyon o palagay na matatagpuan dito.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pamamaraan A. May sadyang seremonya sila kung himihingi ng masaganang ani sa kanilang bathala. Pagganyak Nakakita na ba kayo ng uwak? Ano ang masasabi ninyo sa ibong ito? B. BEC. 2. Gintong Aklat sa Pagbasa d. Nagbubuno ang malalakas na lalaki. Nakikipagkarera rin yata noon ang mabibilis na binata. Siguro kung kasama nila ako noon. 161-165. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Impresyon Hinggil sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan sa Akdang Binabasa. 169 – 170  Anong masasabi ninyo kung hindi kumain ng hayop ang uwak? Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto?  Ang impresyon ang maibibigay ninyo kung bumalik agad si uwak sa palasyo? C. Wikang Filipino Pagbasa ph. Noon pa man daw ay masahin na ang mga Pilipino. Nagsasaya rin sila upang ipagpasalamat ang tagumpay sa pakikipaglaban. Layunin • Nakasusulat ng sariling impresyon hinggil sa mga ikinikilos ng mga tauhan sa akdang binasa. Nagdaraos sila ng makukulay na pista sa iba't ibang pagkakataon. Balik-aral Ano ang inyong impresyon sa paraan ng pamumuhay o takbo ng kapaligiran noong araw? Guhitan kung ito ay tumutukoy sa ngayon at bilugan kung tumutukoy noong araw. 3. 44. 2. Ang sibilisasyong ito ay dating palayan.

tauhan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Pagtataya: Sagutin ang mga tanong: 1. Gng. Paglalahad Pagbasa ng kalihim sa katitikan ng huling pulong. ano ang iyong magiging reaksiyon tungkol dito? 2. 8-12 tsart III. Pagpapahalaga: Nabibigyang halaga ang tungkuling iniatang sa atin. IV. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pangpaaralan? B. Rolando Ponceca Ang pulong ay natapos sa ganap na ika-apat ng hapon C. Paglalahat: Sa mga kapulungang pangklase. paano tayo maaaring maging bahagi nito bilang kasapi? E. Layunin  Nakasulat ng katitikan ng isang kapulungang pangklase .PELC Pagsulat ph. Pagtalakay: Ano-ano ang pinag-usapan sa pulong? Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D.Gng. Sino ang maaaring magtala ng katitikan sa pulong? 3. G. Reyes ay naging pansamantalang tagapangulo at si Gng. 44. Pagsasanay: Hayaang ipaulit sa mga bata ang nilalaman ng katitikan ng huling pulong. Kaninong Gawain ang pakikilahok o pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto? . Isabel Ferbes Pang. Pangulo ………………G. Gintong Aklat sa Wika d. Mina bilang pansamantalang kalihim. tatlumpung magulang ang nagpulong para maghalal ng bagong pamunuan. Ruth Fuentabella Ingat-Yaman ……………….. Balik-aral Ano ang inyong dapat gawin kung nais ninyong may mamuno at maging maayos ang inyong silid-aralan at maging ang mga mag-aaral? 2. Panimulang Gawain 1. Noong huling biyernes ng Buwan sa ganap na ikatatlo ng hapon. Pamamaraan A. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Katitikan ng isang Kapulungang Pangklase BEC. Ikaw ay iminumungkahi kalihim.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paula Arayata Taga Pamayapa……………. II. Alfredo Vinzon Kalihim …………………… Gng. Ang resulta ng halalan ay ang mga sumusunod: Pangulo ……………………. Si Gng.

Takdang-aralin: Sumulat ng isang katitikan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungang pampaaralan.V. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Gintong Aklat sa Wika d. ng gurong nangurot at natuklap ang balat. Sa inyong palagay. Gintong Aklat sa Wika d.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paglalahad 1. Takdang-aralin: Liham na nagrereklamo ang magulang sa guwardiya ng paaralan na lagging wala sa kaniyang lugar. Pagganyak Tingnan ang liham na nasa pisara. atb. Kaugnay sa mga Naninira at Walang Malasakit sa Kapwa. Paglalahat: Paano isinusulat ang liham na nagrereklamo sa tanggapan? D. Balik-aral Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo” 2. Pagsusuri sa liham: Ano ang inilakip na halaga? Para saan ito? Kalian magsisimula ang suskrisyon? 3.PELC Pagsulat ph. Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo”. atb. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Liham sa Patnugot/Liham na Nagrereklamo. Paglalapat: Ipasulat: Rekalamo sa punong-guro. ano ang paksa ng inyong sulat? Bakit? C. Panimulang Gawain 1. 45. BEC. Ipabasa at ipasuri ang liham. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan II. Kaugnay sa mga naninira at walang malasakit sa kapwa. bakit mahalagang sumulat ng liham na nagrereklamo o liham sa patnugot? B. V. Gintong Aklat sa Wika d. IV. . 212-218 tsart III. Pamamaraan A. Layunin  Nasusukat ng liham sa patnugot/liham na nagrereklamo. 217 E. Pagsasanay: Lagyan ng wastong sangkap ang bawat bahagi ng liham na ito. Anu-anong liham na pangangalakal ang inyong binasa? * Anu-ano ang nilalaman ng liham na nagrereklamo? Liham na patnugot. Pagtataya: Ipasulat: Reklamo sa guro tungkol sa dalawang mag-aaral na pinagtulungan ang anak at namaga ang mukha. 213-214 2.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Malayang naglalaro ang mga bata.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Isang Salaysay sa Tulong ng Isang Balangkas BEC. 175-179 at gawing patnubay ang balangkas na nasa d. Pagharang. III. Pagpapakita ng iba’t ibang larawan at hayaang magkuwento ang mga bata kung ano ang isinasaad ng mga larawan. Paglalahat: Ano ang kahalagahan ng balangkas sa pagsulat o pagsasalaysay ng isang kwento? D. Pagsasanay: Isulat ang kwento “Ang Mahiwagang Kaldero” p. ang pagtulong ng lalaki 2. isang matulunging lalaki 1. Paglalahad A. larawan ng mag-sasaka. Pagganyak Mahilig ba kayong bumasa ng kwentong galing sa Bibliya? B. Anu-ano ang bahagi ng balangkas? 2.PELC Pagsulat ph. ang manlalakbay at ang masamang loob 1. Pamamaraan A. Gintong Aklat sa Wika d. Pagtataya: Gumawa ng kwento ayon sa sumusunod na balangkas: 1. nagtitinda. pag-iwan sa daan sa sugatang manlalakbay b. Walang pasok ng mga bata b. Ang kwentoni Hesus a.larawan ng magsasaka. atbp. 1. . Layunin  Nakasusulat nang isang salaysay sa tulong ng isang balangkas Pagpapahalaga: Malasakit sa kapwa sa panahon ng pangangailangan II. larawan ng nagtitinda b. ang pagpapaliwanag ni Hesus 2. pagnanakaw at paggapos sa manlalakbay 2. Panimulang Gawain 1. ang mga nagdaang nakakita sa sugatang manlalakbay 1. 45. Ang Pariseo at si Hesus a. IV. . Balik-aral a. Pagsusuri sa balangkas ng parabulang binasa. 179. isang sacristan 3. isang pari 2. 135-139 tsart. ang pagdala ng sugatan sa ospital C. ang pagtatanong ng pariseyo b. Bakasyon a.

Si Juan a. 2. Takdang-aralin: Gumawa ng sanaysay sa balangkas na ito: 1. Nagpasalamat ang leon sa daga Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Umiigid at nag-aalaga ng mga hayop d. Pumayag ang leon na di-kainin ang daga. Nahuli ang leon ng isang mangangaso a. 2. Mahal ng kaniyang mga magulang at kapatid V. Nagmamakaawa ang daga c. Nagbabakasyon sa mga probinsya. Kakainin ng leon ang daga b. Tinulungan ng daga ang leon c. Nag-aasikaso sa maliit na kapatid c. Nagkita ang daga at Leon a.c. Nakita ng daga ang leon b. Tumutulong sa mga magulang b.

Pamamaraan A. Sa palagay ko. anu-ano nag kahalagahan ng tubig? Ng kuryente? Kung ikaw ay kasali sa balagtasan. Pagganyak Nakapanood ka nab a ng balagtasan? B. pagkakaroon ng lindol E. Balik-aral Bilugan ang titik ng mga pangungusap na nagsasabi ng katotohanan.FILIPINO VI Date: ______________ I. presyo ng gasoline 2. Ang mundo ang pinakamalaking planeta. Paglalahad 1. Ano ang paksa ng balagtasang binasa? Ayon sa dalawang nagtatalo. 1. basura sa dagat 5. a. b. lindol 4. Gintong Aklat sa Pagbasa d. 98-143 tsart III. Ang palay ay di-gaanong nagbunga dala marahil……… 2. 3. Si Pangulong Estrada ang panglabintatlong pangulo ng Pilipinas d. Pagsasanay: Magbigay ng pangungusap na nagsasaad ng inyong opinyon sa mga sumusunod na paksa.PELC Pagsulat ph. BEC. Pasko. Mainit ang panahon ngayon kaya maaaring ……. ano pa ang maidaragdag mong gamit na tubig? Kuryente? C.kaiba sa may-akda Pagpapahalaga: Magbigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami II. Layunin  Nakasusulat ng sariling opinyon na maaaring .katulad ng may-akda . Pagbasa ng isang balagtasan na nasa d. Madilim ang langit kaya maaaring uulan. Panimulang Gawain 1. Paglalapat: Dugtungan ang mga sumusunod ayon sa inyong opinyon: 1. Paglalahat: Kailan masasabi na ang sinabi ay opinyon lamang? D. magiging matapang na ang mga pulis sapagkat ………… . 2. Ang Luzon ang pinakamalaking isla sa Pilipinas c. 94-96 2. 44. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Opinyon na Maaaring katulad ng May-akda o Kaiba sa Mayakda. 2009 3.

Sahod ng mga manggagawa 3. wari ko: 1. Mga paraan para makatipid ng tubig. Takdang-aralin: Magbigay ng mga opinyon tungkol sa mga sumusunod na paksa na ginagamit ang marahil. V. Mga dahilan ng sunog 5. Libreng pag-aaral 4. Mga paraan upang maiwasan ang sunog Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .IV. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pagtataya: Gumawa ng limang pangungusap na nagpapahayag ng inyong opinyon sa: 1. Pagtatrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino 2. 2. Mga dahilan ng pagbaha 3. Red Tide 5. sa palagay ko. Mga paraan upang maiwasan ang paghaba 4.

Balik-aral Sumulat ng dalawang linya ng tugma magbasa sa mga tugmang naisulat. Pagganyak Ano ang masasabi mo sa sinasabi ni Chairman Gordon sa SBMA? “Malaki na ang hirap ko. 45. Gintong Aklat sa Pagbasa d. Takdang-aralin: Makinig ng balita sa radio o sa telebisyon. Pagsasanay: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa “pagpapatayo ng mga Pabahay para sa mga Iskwater”. 113-114 tsart II. Manghingi rin ng reaksyon sa mga kamag-aral tungkol sa balitang binasa. Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga impormasyong napakinggan. 2. hindi ko maiiwan ang SBMA? B. Paglalahat: Ano ba ang reaksyon? D. makatutulong bas a mga iskwater ang pagkawala ng Smokey Mountain? Bakit? C. Panimulang Gawain 1. Pagpapahalaga: Gumawa ng solusyon batay sa wastong impormasyon Pagsulat ng Isang Komposisyon Tungkol sa Isang Reaksyon sa Binasa BEC. 111-112. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Bakit nagtungo ang Pangulo at Unang Ginang sa Barangay Kalayaan?  Paano makatutulong ang pabahay sa mga iskwater?  Sa inyong palagay. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: III.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paglalahad 1. Paglaganap ng sakit na Dengue-fever IV. 2. Paglalahat: Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa. Pamamaraan A.PELC Pagsulat ph. E. Pagbasa ng isang maikling kwento na nasa d. Layunin  Nakasusulat nang isang komposisyon tungkol sa isang reaksyon sa binasa. V. Pagtataya: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa pagpapasunog sa mga malalaswang babasahin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful