FILIPINO VI

Date: ______________ I. Layunin Nakapagbibigay ng tamang reaksyon sa mga balita/impormasyong napakinggan Pagpapahalaga: Mahalin ang kapwa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Tamang Reaksyon sa mga Balita/Impormasyong Napakinggan BEC-PELC Pakikinig, ph. 43 larawan, aklat, cassette tape

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang gawain ng nakaraang aralin. 2. Kung may naririnig kayong balita/impormasyon ng mga taong naghihirap ang buhay sa ngayon, ano ang masasabi ninyo rito? 3. Narito ang larawan ng isang palad na nakalahad. Anu-anong kahulugan ang maikakapit mo sa salitang pagkakawanggawa?

B. Paglalahad 1. Ipasabi ang mga pamantayan sa pakikinig. 2. Iparinig sa cassette tape ang impormasyon. Ipakita ang larawan ng bahay ng mga iskwater Ang tagumpay ng isang pamahalaan ay maipahihiwatig sa anyo at klase ng pamumuhay ng kanyang mga mamamayan. Kaya't kung makikita natin ang isang bansa na maraming lugar ng iskwater, masasabi nating naghihirap ang bansang iyon. Sa ating bansa, suliranin pa rin ang pagkakaroon ng disenteng buhay, kaya't ang layunin ng ating pamahalaan ay magbigay ng pautang na pabahay na kayang bayaran ng mahihirap nating mamamayan. C. Pagtalakay 1. Sa ating bansa suliranin pa rin ba ang pagkakaroon ng disenteng pabahay? Bakit? 2. Ano ang layunin ng ating pamahalaan upang magkaroon ng disenteng pabahay? 3. Ano kaya ang masasabi ninyo sa impormasyong ito?

D. Paglalahat Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng tamang reaksyon sa mga impormasyon/ balitang napakinggan? (Sagot: Tamang reaksyon) E. Pagsasanay Pakinggan ang impormasyong ito ay ibigay ang tamang reaksyon. Lilinangin ng National Manpower and Youth Council (NMYC) ang kakayahan ng mga kabataan sa bansa na maging mangangalakal o negosyante at magkaroon ng sariling sikap. Ang programang ito ay nagkakaloob sa mga kabataan ng kaalaman at kakayahan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo na sarili nila. IV. Pagtataya Basahing mabuti ang mga impormasyong ito at ibigay ang tamang reaksyon ninyo. 1. Nagbabala kamakailan ang DepEd sa lahat ng mga paaralang pampubliko at pampribado laban sa madalas na pagpapalit ng mga aklat na kanilang ipinapagamit sa mga mag-aaral. Pinapayagan lamang ng DepEd ang mga paaralan na magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. a. Dapat sumunod ang mga itinatagubilin ng DepEd magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. b. Nagbabala ang DepEd laban sa pagpapalit ng aklat. c. Maging masigasig ang mga paaralan sa pagpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. 2. Ang Kagawaran ng Pangkalusugan ay nangangampanya sa pagsugpo ng "Dengue Fever" sa ating mga mamamayan. Naglunsad ang bawat Health Center ng bayan kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng "Dengue Fever". Ang tamang pagtatapon ng basura sa basurahan. a. Dapat sundin ang mga pamamaraan ng kalinisan sa kapaligiran. b. Nagbabala ang Kagawaran ng Pangkalusugan sa pagsugpo ng “Dengue Fever”. c. Maging malinis sa paligid upang maiwasan ng “Dengue Fever”. V. Takdang-Aralin Sumulat ng isang impormasyon at ibigay ang tamang reaksyon dito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naisasagawa sa tamang paraan ang mga hakbang na narinig sa pagsasagawa ng isang bagay/proyekto Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga panuto II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasagawa ng Tamang Paraan ng mga Hakbang na Narinig sa Pagsasagawa ng Isang Bagay/Proyekto. BEC-PELC Pakikinig, Gintong Aklat sa Pagbasa, pp. 223-225 Peryodiko, gewgaw, pintura, bond paper, kartolina

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang dapat nating gawin upang masunod ang mga tagubilin sa atin? 2. Paghawan ng Sagabal Basahin ang pangungusap at alamin ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa tulong ng dating kaalaman. 1. Ang banig na higaan ay inilalatag bago matulog at ibinabalumbon sa umaga. 2. Nagluluto si Inay ng gewgaw na ginagamit na almirol para sa mga damit na nilabhan. 3. Ang mga bahay ay pinapahiran ng pintura upang maging matibay ang kahoy at nang ito'y gumanda. 4. Ang shelak ay ginagamit na pambarnis sa mga kasangkapan tulad ng cabinet, aparador, mesa at silyang yari sa kahoy upang kumintab. 3. Pangganyak na Tanong Nakakita ka na ba ng laruang hayop na yari sa papel7 Ano ang tawag dito? B. Paglalahad Pakinggan ang guro. Sundin ang panutong sasabihin ng guro sa paggawa ng paper mache. (Gintong Aklat sa Pagbasa, p. 223) C. Pagtalakay • Anu-anong mga kagamitang kailangan sa paggawa ng laruang papel? • Bakit kailangang talian ang mga bahagi ng mga katawan ng hayop? • Anu-ano ang gamit ng gawgaw? • Gaano karaming piraso ng peryodiko ang kailangang idikit sa katawan ng hayop? • Bakit kailangang itabi ang nayaring hayop ng dalawa o tatlong araw? D. Paglalahat Paano mo maisasagawa ng tama ang isang bagay o proyekto? E. Pagsasanay Sundin ang panutong ibibigay ng guro upang mabuo ang isang larawan. 1. Gumuhit ng isang bilog na kasing laki ng piso sa gitna ng bond paper.

Gumuhit ng isang maliit na bilog na singlaki ng 25 centimo sa itaas ng naunang bilog. Pagtataya 1. 7. 3. 2. 6. Gupitin ang bawat sulok ng parisukat 6. Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ita sa klase. Sundin ang panuto bilang 1-6 para sa takip. 4. Idikit ang sulok na ginupit o kaya'y gamitan ng stapler upang manatili ang pagkakalupi. V. Gumuhit ng maliit na bilog sa gawing ibaba ng tatsulok.2. subalit magdagdag ng ½ cm sa bawat gilid. 3. 5. 4. Ilupi ang 1 ½ pulgada sa bawat gilid 5. Gumuhit ng dalawang pahilis na guhit sa pagitan ng tatsulok at maliit na bilog. 7. 8. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ito sa klase. Gumuhit ng maliit na tatsulok sa pagitan ng dalawang maliliit na bilog na nakababa ng kaunti sa mga ito. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo IV. 8. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Maglaan ng 1 ½ pulgada sa apat na gilid ng parisukat. Gumuhit ng parisukat na may sukat na 12 pulgada. Tiyaking magkadikit ang dalawang bilog. Gumuhit ng dalawang maliit na bilog sa loob ng maliit na bilog na magkatapat. . Gumuhit ng dalawang magkakalapit na tatsulok sa gawing itaas ng maliit na bilog. Ilatag ang isang kapat (1/4) na kartolina sa mesa. Gumuhit ng baluktot na guhit sa gawing ibaba ng malaking bilog tulad nito.

Pagsasanay/Paglalapat Pakinggan ang guro sa tekstong babasahin. Isulat na muli ito. p. mula ikawalo hanggang ikalabing-isa ng umaga.E. Paglalahad Pakinggan ang babasahin ng guro. May nakalaang premyo sa mga magkakamit ng una Ihanggang ika-10 puwesto. Ito ang ika-limang marathon na gaganapin sa darating na Linggo. Pagkakalooban din ng sertipiko ang lahat ng makakatapos sa takbuhang ito sa Iimang kilometro. Pamamaraan A. Sumali sa Ika-Limang Marathon Muling magkakaroon sa Lourdes School. Ipabasa ang kanilang ginawa. C. Layunin • Nagagawang maiproseso ang napakinggang teksto na isinasaalang-alang ang mga saglit na paghinto.FILIPINO VI Date: ______________ I. Gintong Wika Aklat sa Wika 6 pp. 96. Pagtalakay Sagutin ang mga tanong: • Anong palaro ang idaraos sa Lourdes School? • Kailan ita gaganapin? • Sinu-sino ang pagkakalooban ng premyo? • Kailan maaaring magpatala para sumali? D. ika-20 ng Setyembre. Pangganyak na Tanong Ano ang magandang naidudulot ng paglahok sa mga larong pampalakasan tulad ng larong marathon? B. Paglalahat Anu-ano ang isinasaalang-alang sa pagpoproseso ng napakinggang teksto? E. Pagganyak Sino ang gusto ninyong newscaster? Bakit ninyo siya nagustuhan? 2. Kamalian at Pagwawasto BEC Pakikinig. 52 & 53 III. Filipino Ang Aking Wika 6. isang taunang proyekto ng Student Council. Paghawan ng Sagabal Ano ang kahulugan ng salitang marathon? 3. kamalian at pagwawasto Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Pakikinig II. . Panimulang Gawain 1. Paksa: Sanggunian: Naiproseso ang Napakinggang Teksto na Isinasaalang-alang ang mga Saglit na Paghinto. Ang lahat ng nais sumali ay maaaring magpatala sa tanggapan ng P.

Tumutulong siya sa mga gawain sa bahay kahit hindi inuutusan. Maging sa paaralan ay tumutulong din si Ben. Isulat na muli ito. Nililinis niya ang kanyang mesa bago siva umuwi. Takdang-Aralin Magbasa ng isang pabulaa at iparinig ito sa klase. Dinadala niya ang basket na puno ng pinamiling gulay. sumasama siya sa kanyang ina sa palengke. IV. Ipabasa ang kanilang ginawa.Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Dahil sa kanyang magagandang katangian. isda at kame. kamalian at pagwawasto. Malimit siyang magwalis sa kanilang bakuran. Isang Huwaran Mahal ni Ben ang kanyang mga magulang. prutas. Mahalaga sa kanya ang kalinisan. V. Pagtataya Pakinggan ang guro sa kanyang tekstong babasahin. kamalian at pagwawasto. Pinatutuka niya ang mga manok at pinaliliguan ang alagang aso. siya'y maituturing ng isang batang huwaran. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Sumusunod siya sa lahat ng bilin ng kanyang guro. Kung araw ng Sabado.

Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? 3. Paglalahat Paano mo mabibigyang-halaga ang pakikinig ng isang kuwento? IV. pah. kuwento. tama ba ang ginawa ni Mang Dario na isama ang isang agilang itlog sa mga itlog ng manok? Bakit? 5.FILIPINO VI Date: ______________ I. BEC – PELC Pakikinig. Kung ikaw si agila. Pabula at Iba pa. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata at iparinig sa kanila ang sumusunod na kuwento. Anong aral ang inyong napulot sa kuwento' D. pabula at iba pa Pagpapahalaga: Pagmamahal sa mga hayop II. 148-150 Ang Agila na Naging Manok III. Pamamaraan A. Sa iyong palagay. Pagganyak Sino sa inyo ang may narinig ng kuwento tungkol sa mga hayop? Anong kuwento ang inyong alam tungkol sa mga hayop? B. Anong uri ng kuwento ang inyong narinig? 2. Layunin • Nabibigyang halaga ang pakikinig sa mga anekdota. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay halaga sa Pakikinig sa mga Anekdota. E. Pagtataya Iparinig ang kuwento tungkol sa Unggoy at Matsing. . C. pahina 44. Ibigay ang buod sa limang pangungusap. Isulat ang mahahalagang detalye ng kuwento sa 5 pangungusap. ipasagot ang mga tanong tungkol dito. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento tungkol sa mga hayop. Matapos iparinig ito ay bigyan ng ilang minuto ang bawat pangkat na pag-usapan ang mga mahahalagang bagay na narinig sa kuwento. Bakit ganoon na lamang ang pag-iisip ng agila? Ano ba sa akala niya ang kanyang pagkahayop? 4. Pagtalakay 1. Kuwento. Maghanda ng mga 5 tanong sa kuwento V. Wika at Pagbasa 6. iisipin mo bang ikaw ay isang manok? Bakit? 6."Ang Agila na Naging Manok". Paglalahad Iparinig sa mga bata ang kuwentong . Panimulang Gawain 1.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Sumakay sila sa mga bus patungo roon. At gamitin ito sa pangungusap POLUSYON 3. Pamamaraan A. Paghawan sa Sagabal Ibigay ang kahulugan ng salitang nasa loob ng bilog. ang mga mag-aaral. Niligid nila ang mga exhibit sa iba't ibang gusali sa Expo. ika-9:00 n. Dinayo ng mga Mag-aaral Kaugnay ng pagdiriwang ng Sentenyal ng Kalayaan ng ating bansa. naiduqulot ng sobrang pagkalanghap ng carbon dioxide sa ating katawan? Ano ang magagawa ng mga taga-Metro Manila upang maiwasan ang polusyon na ito? D.u. Expo Pilipino. C.FILIPINO VI Date: ______________ I. Naganap ito noong huling Biyernes ng Hunyo. At sagutin ang mga tanong pagkatapos.     . mga guro at punongguro ng Paaralang Bagong Barangay ay nagtungo sa Expo Pilipino sa Clark Field. Panimulang Gawain 1. Paksa: Sanggunian: Paggamit nang may Ganap na Kahusayan ang mga Batayang Kasanayan sa Pakikinig BEC – PELC Pakikinig. Layunin • Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pakikinig II. p. 62 & p. Pagtalakay Saan naggagaling ang 60% porsiyento ng polusyon sa Maynila? Tungkol saan ang balitang napakinggan? Ano ang. Filipino Ang Aking Wika 6 p. Pagganyak na Tanong Paano natin maiiwasan ang polusyon B. 124 Gintong Aklat sa Wika. Paglalahat Pakinggan ang balitang bababsahin ng guro. Paglalahad Pakinggan ang guro habang binabasa ang isang balita. Pampanga. 7 III. Nakita nila ang magaganda at makasaysayang pook sa buong bansa gayundin ang mga produkto at kaunlaran sa agham. Balik-aral Ano ang dapat nating gawin upang maunawaan ang balitang ating pinakinggan? 2. Pagsasanay Mahalaga bang magamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig? Bakit? E. teknolohiya at industriya.

12 taong gulang ay sasakay sa kotseng minamaneho ng kanilang tsuper. nang tatlong sandatahang lalaki ang pumigil sa kanila. Kinidnap Isang dalagitang anak ng negosyanteng Intsik sa Binondo. dakong. Mga Tanong:  Tungkol saan ang balita?  Sino ang kinidnap? Kalian ito naganap? Saan nangyari?  Ilang taon na si Arlene?  Ilan ang kidnaper na dumukot sa kanya?  Magkano ibig ipatubos kay Arlene? V. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .Mga Tanong: • Sinu-sino ang nagtungo sa Expo Pilipino • Saan naroon ang Expo? • Anu-ano ang nakita ng mga mag-aaral sa Expo? • Kailan sila nagpunta sa Expo? IV. Anak ng Mayamang Intsik. Pagtataya Pakinggan ang balitang babasahin ng guro at sagutin ang mga tanong pagkatapos. ika-apat ng hapon. Si Arlene Go. Takdang-Aralin Makinig ng balita at iulat ito sa klase. Pilit na pinababa ang drayber at mabilis na tumakas ang mga kidnaper patungong Caloocan. Nabatid ng mga pulis mula sa mga magulang ni Arlene na ang kidnaper ay humihingi ng halagang sampung milyung piso bilang katubusan. Manila ang kinidnap kahapon ng hapon I sa panulukan ng Kalye Doroteo Jose at Avenida Rizal.

Pagsasanay Hayaang marinig na muli ng mga bata ang dula-dulaan at ipadala sa kanila. Anu-ano ang pinag-uusapan sa pulong? 2. . Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paglahok at pagsasagawa sa mga Kapulungang Pampaaralan. E. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. Pamamaraan A. Pampurok. d. Makikiraan po _____ 5. b. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pampaaralan. Pagtugmain ang Hanay A at B. Mam. cassette tape. e. Balik-aral Pag-aralan ang bawat ekspresyong narinig sa bawat pagkakataon. Ipagpaumanhin po ninyo a. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. II. bibili lang po ako ng papel _____ 4. Pagtalakay 1. pampurok o pansimbahan? (Sagot: Makilahad at makapagsagawa sa mga ganiting pagkakataon) B. 44 Dula-dulaan.FILIPINO VI Date: ______________ I. c. Sa loob ng siilid-aralan Ginambala ang isang tao Dumaan sa harapan ang mga nag-usap Nagaganap sa isang kapulungan Isang hapag kainan 2. III. C. Paglalahat Pangkatin ang mga bata sa dalawang pangkat at bigyan sila ng limang minuto upang pagusapan ang ipinakitang dula-dulaan base sa nrinig. 2. Layunin • Nakakalahok at nakapagsasagawa ng mga kapulungang pampaaralan / pampurok / pansimbahan Pagpapahalaga: Makiisa sa mga gawaing pampaaralan/ pampurok/ at pansimbahan. at Pansimbhan BEC – PELC Pakikinig 15. Santos bilang kalihim _____ 3. Panimulang Gawain 1. Pakiabot nga po ng ulam _____ 2. pah. Paglalahad 1. _____ 1. Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D. Ipinapasok ko ang pangalan ni G. Hayaang makilahok ang lahat ng miyembro ng pangkat.

Buong lugod kong tatanggapin. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungan. Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot. Sana ay iba na ang naging kalihim. Pangulo lamang ng samahan c. b. Kapulungang Pampurok Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . c. Lahat ng kasapi ng isang samahan b. Kapulungang Pampaaralan b. a. 2. Pumili ng isa sa mga sumusunod na kapulngan sa pagsulat ng duladulaan. Cabrera ay iminumungkahi upang kalihim ng isang samahan. Ang pakikilahok at pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto ay gawain ng: a. Si Gng. 1. Ayaw kong maging kalihim.IV. Ano ang dapat niyang maging reaksyon tungkol dito? a. Ingat-yaman lamang V.

Layunin • Nagagamit ang mga angkop na ekspresyong narinig kaugnay ng pagsali sa kapulungan. Paglalahat Hatiin na muli ang dula-dulaan at hayaang magpangkat ang mga bata at isadula ang narinig. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. Sa isang kapulungan ay maghahalal ng bagong pamunuan. Cruz. 45 Dula-dulaan. Ipinasok ko ang pangalan. bilang Kalihim.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagtalakay Anu-anong mga ekspresyon ang inyong narinig sa dula-dulaan? (Sagot: Hal. recorder III. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Saan natin maaring marining ang mga ekspresyong tulad ng – ipinapasok ang – pangalan. C. iminungkahi at iba pa? E. Paglalahad 1. 2. Halimbawa: Pakiabot nga po ng kanin. Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot. Isinasara ang pagpasok ng pangalan atbp. ano ang iyong ssabihin? . BEC – PELC Pakikinig 16. Pagpapahalaga: Paggalang sa Kapwa II. Pagganyak Ano ang inyong dapat gawin upang may mamahala at maging maayos ang silid-aralin at maging ang mga mag-aaral? (Sagot: maghalal ng mga pamunuan) B. Pamamaraan A. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Angkop na Ekspresyong Narinig Kaugnay ng Pagsali sa Kapulungan. cassette tape. Iminungkahi. Ipagamit ang mga ekspresyong narinig. 2.) D. Salamat po. 1. Pakikuha nga po ng inumin. pah. Nais mong ipasok ang pangalan ng isang dumalo na si Gng. IV. Balik-aral Pagbigayin ang mga bata ng iba’t ibang ekspresyong narig sa harap ng mesa sa oras ng kainan.

maraming salamat sa inyong pagdalo. Cruz. b. Ang pulong ay nasa ayos at tayo’y magsisimula na. c. Pagkatapos ng pulong. Sisimulan na natin ang pulong. Nais kong maging Kalihim si Gng. 3. V. Cruz ay mabuting Kalihim. Tapos na ang pulong. b. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Tumahimik at magsisimula na tayo. Cruz para Kalihim.a. Ipinasok ko ang pangalan ng Gng. c. b. 2. ano ang dapat sabihin ng Pangulo? a. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na gumagamit ng mga ekspresyong pangkapulungan pampaaralan. umuwi na kayo. Si Gng. Ano ang dapat unang sabihin ng Pangulo sa isang kapulungan sa pasimula ng pulong? a. Tinatapos ko na ang pulong.

Sumulat ng 4 na pangungusap na nagpapakilala ng ideya at 1 pangungusap na nagpapatibay ng ideya. ph. Ano ang naging paksa ng usapan nina Daisy at Henry? 2. Pagtalakay Paano mo maipakikilala ang ideya sa dula-dulaan? Ideyang nagpapatibay? D. Ang usapan bang ito ay may kaugnayan sa inyong karanasan? Bakit? 4. Pagtataya Pagbasa ng isa pang teksyo habang nakikinig ang mga bata. 43-45 pakikinig sa dula-dulaan sa kuwento. 5. Ipabigay ang mga pamantayan sa wastang pakikinig. III. Guhitan ng pulang bolpen ang mga pangungusap na nagpapakilala. pah. Pansinin ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay dito. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. Ano ang diwa ng dula-dulaang napakinggan na nagpapakilala ng ideya. IV. Talakayan: 1. Ipasabi ang mga nais malaman sa duladulaan. . Takdang-Aralin Pumili ng isang nappanahong paksa sa diyaryo. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata sa apat. 5. Panimulang Gawain 1. Ano ang diwa ng dula-dulaang narinig na nagpapatibay ng ideya? C. Paano nila naipakita ang diwa ng pagtulang sa kapwa? 3.FILIPINO VI Date: ______________ I. Gumawa ng mga napapanahong poster tungkol sa kalusugan. Layunin Natutukoy sa mga diskursong napakinggan ang mga pahayag na:  Nagpapakilala na ideya  Nagpapatibay ng ideya Pagpapahalaga: Kalusugan ay Kayamanan II. Paglalahad 1. manghihinayang ka ba? B. Pagganyak Kung ikaw ay may hindi nagawang bagay na alam mo itong mahalagang-mahalaga. Ibigay ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay sa 5 pangungusap tungkol sa kuwento/salaysay na napakinggan. 45. Pamamaraan A. Pagbasa ng guro sa dula-dulaan habang sila ay nakikinig. 4. V. Ikapit ang ideya ng seleksyan sa mga napapanahang kampanya ng pamahalaan tungkol sa kalusugan. 2. 3. Wika at Pagbasa 6.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Tumawag ng isang batang babae bilang Aling Nene at isang batang lalaki bilang Jayson at hayaang isadula ang narinig na maikling dula-dulaan. pah. Isadula ang narinig sa isang nakahandang tape. 45. _______ Hinugasan ng tatlong beses ang bigas. Pagtataya: Iparinig ang isang pangyayari o kuwento. _______ Isinalang sa apoy ang kaldero. Pagsasanay Iparinig ang isang pangyayari at ipasadula sa bata yon sa wastong pangkakasunud-sunod ng mga pangyayari. Pagganyak Anu-anong mga programa ang inyong napakinggan sa radio? Anu-anong mga panoorin ang inyong napapnood sa telebisyon? B. _______ Nilagyan ng tamang tubig ang bigas. _______ Nilinis ang kaldero. Pagpapahalaga: Matamang Pakikinig II.FILIPINO VI Date: ______________ I. Magpangkat ng 4 na miyembro. Balik-aral Lagyan ng wastong bilang 1-5 ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunudsunod. Layunin • Naisasadula ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ang mahahalagang pangyayari ng kuwentong napakinggan. Wika at Pagbasa 6. Pamamaraan A. dula-dulaan III. Pagtalakay 1. ph. D. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasadula Ayon Pagkakasunud-sunod ng Mahahalagang Pangyayaring Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. 63-69 tape. (Maghanda ng kuwento o pangyayari sa tape. Panimulang Gawain 1. . C. _______ Nilagyan ng bigas ang kaldero 2. Paglalahat Pano ang pagsasaula ng mahalagang pangyayaring napakinggan? (Sagot: Ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng pangyayari) E. Ano ang maikling nangyari sa maikling dula-dulaan? Ano ang sumusunod na pangyayari? 2.) IV. Paglalahad Iparinig ang isang maikling dula-dulaan sa mga bata. cassette.

Takdang-Aralin Magbuo ng pangkat na binubuo ng 4-5 miyembro at magpakita ng isang pangyayari sa pamamagitan ng duladulaan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .V.

1. bagay. Aling mga pangngalan ang tumutukoy sa mga di-tiyak na tao. Magpakita ng mga larawan tungkol dito. Sino ang nagbigay ng papuri sa mga iskawt? Ano ang kanyang sinabi? f. Konkreto. di-konkreto. pook at pangyayari? (Pantangi. Pagganyak Pag-usapan ang tungkol sa mga isinagawang proyekto tungkol sa pagliligtas ng kapaligiran. ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa mga di-tiyak o kaaniwang tao. Itanong: a. bagay. Magtalakayan tungkol sa nakita/narinig. Lansakan BEC – PELC Pagsasalita d. bagay. 60. Alay Tanim . Alin ang tumutukoy sa mga tiyak na tao. 62. Nag-alay ng Tanim C. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Uri ng mga Pangngalan: Pantangi. Halimbawa: Danny Cruz. Pamamaraan A. pook at pangyayari? (Pambalana. lansakan. Paglinang sa Kasanayan Sa tulong ng tsart sa pah. Saan nagtanim ang mga iskwat? c. Pagtalakay 1. Ano ang kabutihang maidudulot ng pagtatanim sa kalikasan? e. Panimulang Gawain 1. Sinu-sino ang nag-alay ng tanim? b. B. “Mga Lalaking Iskawt. Halimbawa: guro. pambalana konkreto. Layunin • Nauuri ang pangngalan bilang pantangi. Pambalana. ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa tiyak o dikaraniwang tao. Paglalahad Pagbasa ng tahimik ang balita sa pah. Pagpapahalaga: Pakikiisa sa mga proyektong pambayan II. Bakit isinagawa ang proyekto? d. Ikaw ba’y lumalahok sa Alay Tanim? Bakit? D.FILIPINO VI Date: ______________ I. 60 tape ng awitin tungkol sa kalikasan/larawan III. bagay. suriin ang iba't ibang uri ng pangngalan at magpabuo ng paglalahat batay sa ginawang pagsusuri. Angat Dam. Di-Konreto. paaralan. pook o pangyayari). pook o pangyayari). Iparinig ang isang teyp tungkol sa kapaligiran. proyekto 2. Balik-aral Ano ang pangngalan? 2. 44 Gintong Aklat sa Wika ph.

pah. sumasaklaw sa isang espasyo. bagay o pook na may anyong pisikal. Alin ang mga konkretong pangngalan? (Konkreto.) Halimbawa: kalikasan . 64-65 titik A at B. Isulat kung ito'y P . 65.pantangi. Pagtataya: Uriin ang mgapangngalang may salungguhit. DK . Alin ang mga di-konkretong pangngalan? (Di-konkreto ang pangngalang tumutukoy sa mga ideya na nakalarawan lang sa ating isipan. Ang mga aanihing palay ay lumulubog sa baha. bagay o pook) Halimbawa: tropa. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Aling pangngalan ang tumutukoy sa pangkat ng mga tao? (Lansakan ang pangngalang tumutukoy sa pangkat o lupon ng mga tao.lansakan. IV. punla. Ang barkong Princess of the Orient ay lumubog. paaralan 4. B pambalana. Paglalapat Ipasagot ang mga pagsasanay sa Magsanay Ka pah. ang mga pangngalang tumutukoy sa mga tao. kabutihan 5. “Maraming lalawigan ang napinsala ng bagyong Loleng.3. kumpol E.) Halimbawa: Iskawt . V. K konkreto. pangkat .di-konkreto o L . Takdang-Aralin Gawin ang pagsasanay sa Titik C ng Gintong Aklat sa Wika. Ang malakas na hangin ay nagdala ng tuloy-tuloy na pag-ulan na naging sanhi ng pagbaha sa lahat ng dako ng Luzon. tahasang nakikita. trubu. nahahawakan o nasasalat.

hagdang Palayan? Bakit itinuturing na isa ito sa 8 Wonders of the World? Ipabasa ang mga pangungusap na bumubuo sa usapan at suriin ang mga pangungusap na binigkas ng bawat tauhan sa usapan. Ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos naman. Isulat ang mga pangungusap sa iyong kuwaderno. Kayganda ng mga tanawin sa ating bayan! Tingnan mo ang hugis konong Bulkang Mayon.  Isalin sa karaniwang ayos ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos sa titik A. 3. 5. Iugnay ang usapan sa aralin tungkol sa ayos ng pangungusap. Lunsarang Babasahin “Pilipinas. Pagtalakay 1. 4. Layunin • Nagagamit sa makabuluhang pakikipagtalsatasan ang mga pangungusap sa karaniwan at di karaniwang ayos Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa magandang tanawin sa bansa II. Pakikunan mo naman ako ng larawan. Paglalahad Pagtalakay C. Pagsasanay:  Ipagawa ang mga pagsasanay sa pah. B. 51. maaring tanungin ang mga mag-aaral sa nakaaalam ng ibang wika bukod sa Tagalog o Filipino. Anu-anong mga tanawin ang hinahangaan ng mga mag-aaral? 2. Perlas ng Silangan” larawan ng magagandang tanawin sa Pilipinas. E. 2. Gintong Aklat sa Wika ph. Panimulang Gawain 1. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Ayos ng Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. Halimbawa: Ang mga tanawin ay magaganda. 44. teyp ng mga usapan sa iba’t ibang wika ng ating bansa III. 2.FILIPINO VI Date: ______________ I. aklat. isulat sa karaniwang ayos. Paano kaya ginawa ang Hagdanghagdang Palayan? Matiyaga ang mga taga-Banawe. 48. D. Saan matatagpuan ang Hagdang. Paglalahat: Ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos kapag nauuna ang simuno sa panaguri. 1. Bakit kahanga-hanga ang Bulkang Mayon? 3. . Magsanay ka. Pamamaraan A. Kadalasan ito ay may ay. Magparinig ng mga usapan sa iba't ibang wikang Pilipino kung walang teyp.

Isalin sa di-kaaniwang ayos ang pangungusap sa isang karaniwang ayos. Takdang-Aralin Sumulat ng isang tsart tungkol sa isang magandang tanawin sa ating bansa. 2. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Malamig ang klima sa Baguio. Kaakit-akit ang paglubog ng araw sa look ng Maynila. 1. V. 3. Isalin sa di-karaniwang ayos ang pangungusap na nasa di-karaniwang ayos. Ang mga bulaklak sa Zamboanga ay makukulay. Gumamit ng karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. B.IV. 1. Ang tubig sa Los Banos ay mainit. Pagtataya: A. Dinarayo ng mga turista ang Boracay. 2.

BEC – PELC Pagsasalita d. Itanong: Ano ang tawag sa bahaging pinag-uusapan o tinutukoy sa pangungusap? Sagot: Simuno po ang tawag sa pinaguusapan a tinutukoy sa pangungusap. C. Ipasuri ang mga pangungusap. 5. 128-130 Tsart ng pangungusap. Layunin • Nasusuri ang mga pangungusap ayon sa mga bahaging bumubuo nito • Nagagamit ang mga pangungusap na may iba't ibang bahagi sa pagbibigay ng paliwanag Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kapaligiran II. (Ang anim (6) na pangungusap na ginamit sa Balik-aral). 3. Wikang Filipino (Wika) d. 3. 4. Anu-ano ang masasabi ninyo sa larawang ito? (Isusulat ng guro ang sasabihing pangungusap ng mga magaaral). Tinawag ng titser ang mga mag. 44. 2. Paglalahad 1. III. Ang bubuyog ay nakadapo sa bulaklak. Naglalaro sa daan ang mga bata. Ang tangkay at dahon ng bulaklak ay kulay berde. Kulay rosas ang petal ng bulaklak. 2. ang bulaklak na ito. Balik-aral Panuto: Sabihin kung ang mga sumusunod ay pangungusap o hindi (nasa tasrt). B. Makukuha si Rey sa mabuting pakiusap. Panimulang Gawain 1. Ang bahay kubong giray-giray.aaral. Ipasabi ang bahagi ng mga pangungusap. Ipabasa ang mga pangungusap na isinulat ng guro sa pisara. 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Pangungusap na may Iba’t Ibang Bahagi sa Pagbibigay ng Paliwanag. Pamamaraan A. Kulay dilaw ang ubod ng bulaklak. Patakbong lumapit sa akin si Rosa. Tanong: Lahat bang ito ay pangungusap? Sagot: Ang bilang 2 at anim po ay hindi pangungusap . Pagganyak Pagmasdan . 3. 4. Sinipsip ng bubuyog ang nektar ng bulaklak. 1. 2.FILIPINO VI Date: ______________ I. 5. Pagtalakay Basahin nating muli ang mga pangungusap sa tsart. Halimbawa: 1. 4.

Ang basket ng bayabas ay inihanda ni Aling Biring. Ang pusa ay lumundag at patayong bumagsak sa bubong. Maraming dalang paninda ang nanay. 5. Pagtataya: Panuto: Bilugan ang simuno. Tinuruan ng leksyon ni Ate si david. 3. 4. Sumabog na bigla ang bulkan. 1. 2. Nagdidilig ng mga halaman ang matanda. Si Jose ay nagpaalam sa ina bago umalis. 2. 1. IV. 1. Ang bangka ay tumaob sa lakas ng hangin. E. ang simuno at panaguri na nagpapahayag ng buong diwa.D. 5. 4. 3. guhitan ang panaguri. 5. Nangangaral sa mga anak ang butihing matanda. 2. Ang modista at nagtatabas ng tela. 3. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pangungusap? Sagot: Ang pangungusap ay may dalawang bahagi. 4. Bawat tao ay may sariling tadhana. Ang sapatos at pantalon ni Cesar ay mga bago. Nagtungo sa Botica Ruby si Gil. V. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Isang maliit na sinehan sa lugar namin ang Glori. Takdang-Aralin Panuto: Bilugan ang simuno at guhitan ang panaguri ng bawat pangungusap. Matamis at malinamnam ang langka. Pagsasanay (Pasalita) Panuto: Sabihin ang simuno at panaguri ng bawat pangungusap.

Nagkakagulo. Lumilindol! V. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng katapatan sa pagsasalita II. 2. ____ 2. Kamusta. Paano ninyo makikilala ang iba't ibang uri ng pangungusap na inyong binasa? C. pangyayari sa kalikasan. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasabi ng Layunin ng Nagsasalita sa Paraan nito ng Pagsasalita BEC – PELC Pagsasalita d.FILIPINO VI Date: ______________ I. Maligayang kaarawan. Ang gatas at itlog ay mga pagkaing pampalusog. Pagbigkas ng mga pangungusap araw. ____ 3. pagyaya. IV. ____ 5. Pamamaraan A. Pagganyak May layunin ka ba kapag ikaw ay nagsasalita? Sa iyong pagsasalita. ____ 9. Bumaha na naman. ____ 7. Nakabubuti sa katawan ang ehersisyo. ____ 5. Paglalahat: Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? D. Diyan ka na. may mga paraan ba ang iyong pagsasalita? B. Pagtataya: Ibigay ang layunin ang nagsasalita batay sa mga paraan ng pagsasalita. Tayo na sa Antipolo.araw sa iba't ibang paraan. Huwag kalimutang magdasal araw-araw. Paglalahad 1.panahon. Balik-aral Anu-ano ang mga bahagi ng pangungusap? Pagbigayin ng pangungusap ang mga bata at kilalanin ang mga bahagi nito. 3. Pagsasanay: Isulat sa patlang kung ana ang isinasaad ng mga sumusunod na pangungusap . ____ 4. 44 Tsart III. ____ 3. pagbati at pagpapaalam. Paalam na po sa inyo. ____ 10. ____ 2. ____ 6. Layunin • Nasasabi ang layunin ng nagsasalita sa paraan nito ng pagsasalita. Panimulang Gawain 1. Tag-ulan na naman. Takdang-Aralin Sumulat ng dalawang halimbawa sa bawat uri ng pangungusap: . ____ 8. Halina sa palengke. ____ 4. Pagbasa sa iba’t ibang uri ng pangungusap 2. ____ 1. Umaga na. ____ 1. Maligayang pasko sa inyo.

pagyakag o pagyaya. pangyayari sa kalikasan.Pangungusap na nagsasaad ng panahon. pagbati at pamamaalam. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

mangyaring basahin ng _____________. Gintong Aklat sa Wika. d. 44. Paglalahat: Anu-ano ang wastong pangngalan ang sumusunod na usapan sa pagpupulong. IV. Pagsasanay: Sisimulan natin ang _____________. Gintong Aklat ng Wika. Pagbasa sa isang dula-dulaan. Panimulang Gawain 1. cassette recording. Paggamit ng mga pangngalan sa pagpupulong. Pagtataya: Gamitin ang mga sumusunod na pangngalan sa pangungusap. Layunin • Nagagamit ang mga pangngalang angkop para sa isang kapulungan Pagpapahalaga: Paggamit ng magagalang na pananalita sa isang kapulungan II. D. tape III.FILIPINO VI Date: ______________ I. Ang ____________ ay pinagtibay. 8-12 Tsart . ang ___________. 10. Gintong Aklat Wika d. C. Pamamaraan A. 2. Pagganyak Anu-anong samahan ang sinasamahan mo sa inyong paaralan? Dumalo ka bas a kanilang pagpupulong? B. Pagsagot sa mga tanong. d. Layon ng pulong Botohan Kalihim Ginoong Pnagulo Katitikan Panguluhan Mungkahi V. Takdang Aralin: Pag-aralan ang magagalang na pananalita gamit sa pagpupulong. Handa na ba kayo sa ____________. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga Pangngalang angkop para sa isang kapulungan BEC – PELC Pagsasalita d. Balik-aral Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? 2. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Aralin 2 d. 5-9. Gintong Aklat Ng Wika. 11 . 3. Anu-ano ang pangngalang ginamit sa pagpupulong? Layon ng pulong Ginoong Pangulo Kalihim Mungkahi Katitikan Botohan Panguluhan 4.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Iisa ang landas na tinatahak ng mga taga-San Isidro kung Lingo ng umaga. Dinala sa doktor ang iyong kaibigang si Nora. 2. 44 Tsart . Layunin • Natutukoy ang gamit ng pangngalan sa mga diskursong napakinggan Pagpapahalaga: Pagkakaisa at pagtutulungan II. Pagtataya: Piliin ang pangngalang ginagamit sa talatang sumusunod at uriin ang gamit nito. Pagganyak Igala ang paningin sa loob at labas ng silid-aralan. 1. Pagbasa sa isang diskursong napakinggan. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Isulat sa pisara ang mga pangngalan ng bagay na nakita. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa Gamit ng Pangngalan sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pagsasalita d. Dahil dito parang munting pagtitipon nang lahat ng tagaroon ang bisita. Lupon ng manunulat ang lilikha ng aklat na ating gagamitin sa isang taon. ang landas patungong bisita. Pamatayan sa pagbasa nang tahimik. Pagtataya: Sumulat ng sampung pangungusap. IV. Iminungkahi ni Rea ang pagdalaw sa Pambansang Museo. C. Ang pumpon ng rosas at kamya ay naging tampok sa aming paksa sa usapan ni Maria dahil sa ganda at bangong dulot nito sa tao. Mapagkakatiwalaang bata si Nestor. 3. Isang misa lamang ang ginaganap dito ni Padre Jose. ang katulong na pari sa simbahan sa kabayanan. 1. larawan III. 3. B. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Sabihin ang mga pangngalang ginamit sa bawat pangungusap. Guhitan ang pangngalan at uriin ang gamit nito. May hinog na ang buwig ng saging sa likod-bahay ni Mang Pepe. IV. 4. plaskard. Maunlad na ang aming nayon ngayon. 5. . 2.FILIPINO VI Date: ______________ I. 3. 2. Isang batalyong sundalo ang dumating sa kampo kaninang umaga. Pamamaraan A. 2. 1. Pagsasanay: Piliin ang mga pangngalan at uriin ang gamit nito. Bungkos ng bulaklak ang dala-dala niya sa akin kanina. Paglalahat: Anu-ano ang iba't ibang uri ng pangngalan ayon sa gamit? D. 2.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

FILIPINO VI Date: ______________ I. Siya ay umiigib ng aming inumin. Balik-aral Piliin at salungguhitan ang mga panghalip. 1. Gintong Aklat Wika d. 2. 4. 2. Kaniya Nagpunta _________sa tindahan upang bumili ng pasalubang para sa _____ anak. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit nang Wasto sa mga Panghalip BEC – PELC Pagsasalita d. plaskard III. Pinupuno nila ang aming inuminan. Pamamaraan A. Iyo. Mo Kainin ________ito nang _________ay lumakas. 3. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Itinatag ni Manuel L. Pagtataya: Gamitin ang pares ng mga panghalip sa pangungusap. Basahin ang mga pangungusap sa maikling usapan at pag-aralan ang gamit ng panghalip. Pagganyak Mahalaga ba sa inyo ang tubig? Dapat ba itong tipirin sa paggamit? B. Pilipino ang taguri sa sariling wika natin. 3. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panghalip. Si Kuya ay umiigib din. Ako. 4. Tayong mga Pilipino ay nararapat na magkaisa. 1. 1. Layunin • Nagagamit nang wasto ang mga panghalip Pagpapahalaga: Wastong paggamit at pagtitipid ng tubig II. 2. Panimulang Gawain 1. 3. ayon sa kanila. 5.Quezon ang ZWA. Ang wika ay minana natin sa ating mga ninuna. Ikaw. Siya. 2. Mo . 44. 2. Bumili siya ng timba para sa amin. Hanapin ang mga panghalip na gamit. 74-78 Tsart . Para sa inyo ang ginawa ng mga bayani ng lahi. Balikan ang binasang usapan. Akin ______ ay nag-aaral na mabuti para sa ______ kinabukasan. 5. C. 4. IV. Paglalahat Ano ang panghalip at kalian ito ginagamit? D. Ang nag-iipon sa amin ng tubig ay ako. Ako ay tumutulong sa pagtitipid ng tubig.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . V. Takdang-aralin: Bumuo ng isang usapan na gumagamit ng mga panghalip. Para sa _________ito. Namin Nagdala __________ng bulaklak ay ibinigay _____ sa aming guro. 5. Kami. Ang usapan ay maaaring tungkol sa paghahalaman.Tanggapin _________ito.

plaskard III. paari at palayon. Pagtalakay Pagkatapas basahin ang balita. sila at kami. Sa aking palagay. Panimulang Gawain 1. Palayon at Paari BEC – PELC Pagsasalita d. Mga Panghalip na Panao Palagyo Paari Palayon Ako Akin Ko Sayo Atin Natin Ikaw Iyo Mo Siva Inyo Kanila Sila Nila Kanya IV. 2. E. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip na Panao sa Kaukulang Palagyo. C. palayon at paari Pagpapahalaga: Pagmamalasakit II. 1. Ano ang red tide? 4. Layunin • Nagagamit ang mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. 79-84 Tsart . pag-usapan ito at sagutin ang mga tanong. ikaw siya. Pagsasanay Narito ang tsart ng mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. Gintong Aklat Wika d. D. Pamamaraan A. Pagtataya: Gamitin ang wastong panghalip sa pagbibigay ng reaksyon.FILIPINO VI Date: ______________ I. 44. dapat tumulong upang maging malinis ang ________ilog. Maari rin itong maramihang anyo tulad ng tayo. Ano ang dahilan ng kanilang kamatayan? 3. Gamitin ito sa pangungusap. Ano ang malungkat na nangyari sa isang mag-aaral? 2. Maari itong nasa anya tulad ng ako. Balik-aral Pagkilala sa Panghalip B. Isulat ang tamang panghalip na panao sa patlang. . Paglalahad/Pagtatalakay Babasahin ang maikling balita. 1. Pagwawasto ng takdang aralin. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na panao ayon sa kaukulan? Ipaliwanag ang bawat isa. Anu-ano ang pinag-utos ng Kagwaran ng Kalusugan upang maiwasan ang pagkalason ng iba pang tao? Panghalipp na Panao ang tawag sa mga salitang panghalili sa ngalan ng taa.

magagawa _______ ito? 5. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . palayon at paari. huwag ____ magtapon ng basura kahit saan. malulutas _______ an gating problema sa kalinisan. V. 4. Kung tayo ay magkakaisa. Sa wari ko naman. Takdang-aralin: Gumupit ng isang balita sa pahayagan at idikit ito sa bond paper at salungguhitan ang mga panghalip na panao at uriin kung ito'y palagyo.2. Kung ikaw ay naniniwala na ang dahilan ng red tide ay maruming kapaligiran. Sa palagay mo kaya. sila ay makikiisa sa kabutihan ng _________ pamilya. 3.

. 76-78 Tsart . Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip Bilang Paksang Nangungusap at Pinaglalaanan sa Mga Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. layon. 1. Ang magdidilig sa mga bagong tanim ay ikaw.FILIPINO VI Date: ______________ I. 4. Basahin ang sumusunod na talataan at alamin ang mga panghalip na ginamit. 5. Nakakuha siya ng ginto rito. 3. paari o palayon ang panghalip na may salungguhit. 3. plaskard III. Layunin • Nagagamit ang panghalip bilang paksang nangungusap at pinaglalaanan sa mga pangungusap Pagpapahalaga: Pagmamalasakit sa kapwa II. 4. magagawa mo ito? 3. Ang bayang ito ay atin. Pansinin ang mga panghalip na may salungguhit. Balik-aral Uriin kung palagyo. Hanapin ang mga panghalip na ginagamit. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na pangungusap. dapat tayong tumulong upang maging malinis ang ilog. Sa wari mo naman. 2. Sa palagay mo kaya. Inyo ang mga likas na yaman c. 2. Panimulang Gawain 1. a. 1. 4. 2. Suriin ang gamit ng mga panghalip bilang paksang pangungusap at pinaglalaanan sa pangungusap. 44. Ikinuha ko sila ng kabibe sa dalampasigan. Pagganyak May kilala ba kayong ulila? Sino ang nag-aalaga sa kanila? Saan sila dapat dalhin kung wala silang kamag-anak na mag-aalaga sa kanila? B. Ako ay sasama sa Alay Lakad. D. Gintong Aklat Wika d. Pamamaraan A. panaguri o pinaglalaanan? C. Sa aking palagay. Balikan ang binasang talataan. b. Pagsasanay Isualt ang gamit ng panghalip na may salungguhit. Sa sarili kong palagay tama ang manggagamot. Naniniwala sila na mamatay ang mikrobyo kapag pinakuluan ang tubig. 2. Ano ang gamit ng panghalip sa bawat pangungusap? Kailan ito magiging simuno. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Ikinuha ko siya ng mga butong maipupunla. 5. Tutulungan kayo ng mga Boy Scouts. sila ay makikiisa para sa kabutihan ng ating pamilya.

2. 3. 4. 1. Para. kayo Pinaglalaanan . panaguri o pinaglalaanan ang panghalip na may salungguhit. 5. sa atin ang lahat ng ani ko.ikaw.sila.sila. ako Panaguri . Ipinagluto ko kayo ng pinakbit.IV. Takdang-aralin: Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip bilang: Simuno .kanila. Pagtataya: Isulat kung simuno. Ang abokado na itinanim ko ay namumunga na. ako Layon . layon. akin Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . V. Ang pinakamalaking tsiko ay iyo. Sila ay mahilig kumain ng bungang kahoy.

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ng malinaw ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig sa akdang binasa. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa wika II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Malinaw ang Mahahalagang Detalyeng Ipinahihiwatig sa Aksang Binasa. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 47-49; Wika at Pagbasa 6 ni Dr. Teresita Cruz – Arceo, ph. 233 Tsart

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang Gawain ng nakaraang aralin. 2. Balik-aral sa nakaraang aralin. B. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Pagpapalayvak ng Talasalitaan . Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at hanapin sa kahon sa i1alim ang angkop na kahulugan ng bawat salitang may salungguhit. a. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga katutubo ay may sarili nang paraan ng pagsulat. b. Nagsimula ang panukala na dapat magkaroon ng pambansang wika ang Pilipinas. c. Tagalog ang wikang pinagbatayan ng Pilipino bilang pambansang wika. d. Kailangang makaagapay tayo sa pagbabago ng bawat panahon e. Sa bisa ng Saligang Batas ng 1987 ang ating Wikang Pambansa ay Filipino. 1. likas, taal 2. plano, balak 3. pinagbasehan, pinagkuhanan 4. makasunod, makaayon 5. konstitusyon 2. Basahin ang kwentong “Ang Kasaysayan ng Wikang Filipino", Gintong Aklat sa Pagbasa, ph. 47-49. Alamin ang mahahalagang detalyeng ibig ipahiwatig ng may-akda. C. Pagtalakay Sagutin ang mga sumusunod na tanong: Ano ang katutubong wika ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? Bakit ginawang batayan ng Pilipino ang Tagalog? Bakit tinaguriang Ama ng Wika si Pangulong Manuel L. Quezon? Bakit kailangang dagdagan ng 8 titik ang binagong alpabeto? Sa inyong palagay, mainam ba ang may pambansang wika? Bakit? D. Pagsasanay Basahin ang talumpati at sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang Wikang Filipino? 2. Bakit magandang pakinggan ang Wikang Filipino?


   

3. Bakit kung minsan ay nawawalan ng saysay ang isang pyesa o tulang bibigkasin?
IV. Pagtataya: Basahin ang balita at sagutin ang mga tanong. Ang ating paaralan ay magdaraos ng isang Timpalak Bigkasan sa darating na buwan ng Agosto. Bawat baitang ay may dalawang kalahok. Ang timpalak na ito ay sa pamamahala ng mga pamunuan ng pangkalahatang PTA ng ating paaralan. Ang mga magwawagi sa naturang timpalak ay tatanggap ng Iimang daang piso (P500). 1. Ano ang idaraos sa darating na buwan ng Agosto? a. Timpalak Bigkasan b. Palarong Pampaaralan c. palatuntunan sa Araw ng Puso 2. Ilan ang magiging kalahok sa bawat baitang? a. Isang kalahok b. Tatlong kalahok c. Dalawang kalahok V. Takdang-aralin: Magbasa ng isang balita at isulat ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig dito.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ang mahahalagang impormasyon tuwiran at di-tuwirang binanggit sa teksto Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bansa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Mahahalagang Impormasyon sa Tuwiran at Di-Tuwiran at DiTueirang Binanggit sa Teksto. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 15-18 Tsart ng tula

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang mga magagandang bagay na makikita natin sa ating bansa? 2. Paghawan ng Sagabal Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. 1. Perlas ng Silanganan ang taguri sa Pilipinas. (Sabi, tawag, uri, yari) 2. Wlang malinaw na tubig na dumadalaoy sa latian. (batis, ilog, putikan, sapa) 3. Ang mga Ibanag, Ipugaw, Maranaw at Tasaday ay ilan sa mga lipi ng mga Pilipino. (Iupa, lipunan, samahan, tribu) 4. Payapa ang isang bansa kung nagkakabuklod ang mga mamamayan. 5. Maraming Pilipino ang nasawi upang makamit ang mithing kalayaan. 3. Pagganyak na Tanong: Pilipinas ang bansa natin, ito ang tahanan ng ating kahi. Bakit tinaguriang Perlas ng Silangan ang bansa natin? B. Paglalahad Pagbasa ng Tula “Pilipinas ang Bayan Ko” C. Pagtalakay Bakit Perlas ng Silangan ang taguri sa Pilipinas? Anu-ano ang mga likas na yamang kalaob sa Pilipinas ni Bathala? Bakit mahalaga ang luntiang puno? Ano ang nagbubuklod sa mga Pilipino? Paano ipinakita ng mga bayani ang pagmamahal sa bayan? D. Paglalahat Paano maibibigay ang mahahalagang detalye nakapaloob sa binasa? Kailangan din bang magkaroan ng kasanayan sa pag-unawa sa mga impormasyang tuwiran at di-tuwirang nakasaad sa teksto? IV. Pagtataya: Basahin ang talata. Piliin ang titik ng wastong sagot sa pamamagitan ng pagpili ng mga impormasyong tuwiran at di-tuwirang ipinahahayag sa teksto.

   

Mayamaya'y lumaganap na ang nagliliyab na apoy. Mababa ang nakuha niya sa pagsusulit c. Silang lahat at natulala habang tinitingnan ang sunog. Impormasyong di-tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Impormasyong tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ 2. Nakagalitan siva ng kanyang guro 2. Kagagaling lamang niya sa kanilang paaralan. Sila ay nagulat. Sa ilalim ng balita itala ang mahahalagang impormasyon. Bakit lumuluhang dumating ng bahay si Lina? a. 1. Siva ay nakipag-away b. Nagkaroon ng sunog sa kanilang paaralan d. Naiwang bukas ang kalan sa Home Economics b. Hindi nila mapigilan ang maiyak. Dahan-dahan silang pinapila at isa-isang pinalabas ng silid. Naiwang bukas ang i1aw V. Nababakas sa mukha niya ang kalungkutan. Sa may gusaling Home Economics nagsimula ang apaoy. Naglaro ng posporo ang mga bata d. 1. Ano ang dahilan ng sunog? a. Hindi makakain si Lina kahit na masarap ang ulam sa mesa. Takdang-aralin: Sumipi ng isang balita sa pahayagan. Matagal din siyang hindi makakapasok.Lumuluhang dumating sa bahay ang anak ni Mang Mario na si Lina. Sinabihan sila ng kanilang guro na maging kalma. Sinadyang sunugin ang gusali c. Kasalukuyan siyang nagleleksyon nang mayroon silang malanghap na usok.

panginoon. santo) Maoriones . p. Ano ang pinakahihintay ng mga bata sa Santacruzan? Bakit? 5. Paksa: Sanggunian: Pagsagot sa mga Tanong Batay sa Sariling Karanasan BEC – PELC Pagbasa . tanghalan) 3.3-8 III. sa anong pista o pagdiriwang mayroong ganitong pangyayari? .Makukulay na kiping at iba pang mga produkto tulad ng palay.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paglalahat Paano mo masasagot ang mga tanong sa isang pangyayari O sitwasyon? E. Paghawan ng Sagabal Basahin ang sumusunod na salita at pag-aralan ang kahulugan ng bawat isa. Batay sa pangungusap piliin ang kahulugan ng salita. palamuti. Pagtalakay 1. Layunin • Nasasagot ang mga tanong batay sa sariling karanasan Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino II. (kasuotan. pulis) Pahiyas . Paano nagpepenitensya ang mga kalalakihan sa Marinduque? 3. Bakit nakatuwaan ng mga tao ang kalabaw? 2. Batay sa mga pangyayari sa kwento.ay ang mga nagpepenitensya na naksuot ng kawal at may makukulay na maskara katulad ng mga naghahanap sa Longhinus na nag-ulos sa tagiliran ni Kristo nang siya'y nasa kalbaryo. guwardiya. Katwiranan mo. regalo. gulay at mga prutas ma isinasabit sa harap ng tahanan. Mainam bang ipagpatuloy ang mga kaugaliang nabasa mo sa kwento. Panimulang Gawain 1. Pagganyak na Tanong: Mainam bang ituloy ang mga kaugaliang atin ng nakagisnan? B. 3-6 C. (alagad. anu-anong mga pangyayari ang naranasan nyo na? D. Patron . Paglalahad Pagbasa ng dayalog sa Gintong Aklat sa Pagbasa 6. mandirigma. Pamamaraan A. Pagsasanay Batay sa sariling karanasan. Bakit dinarayo ang Pahiyas sa Quezon? 4. Pagganyak Anu-anong tradisyon ng mga Pilipino ang ginagawa pa natin hanggang ngayon? 2. pinuno. p.Nananalangin at nagpapsalamat ang mga magsasaka kay San isidro Labrador ang patron ng mga magsasaka para sa masaganang ani. (amo. Gintong Aklat Pagbasa.

Ipabasa ang mga natapos na gawa. Bakit ipinagdiriwang ang pistang nabanggit? 4. Paglalapat Pumili ng isa sa mga sumusunod na pagdiriwang at sumulat ng isang talata tungkol dito. Alin sa mga gawain sa pista ang ibig mong ipagpatuloy? Bakit? V. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa sariling karanasan. 5. 1. Ang Pista sa Amin IV. _________________ sagala _________________ basaan _________________ sayawan ng mga Ati-Atihan _________________ pagpapaputok ng kwitis _________________ F. palosebo 2. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Anu-anong paghahanda ang ginagawa ng mga tagaroon sa inyo sa pistang ito? 5. 1. batay sa sariling karanasan. Isang Kasalan 2. Anong pista ang ipinagdiriwang sa inyong pook? 2. Isulat ang sagot sa tapat ng bawat salita o lupon ng mga salita.1. Kailan ito ipinagdiriwang? 3. Takdang-aralin: Sumulat ng isang talata tungkol sa isang palaro paligsahan at ibatay ito sa sariling karanasan. 4. 3.

Pag-unawa sa Kuwento Bawat grupo ay bibigyan ng limang minuto upang ilarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento sa pamamagitan ng pagbuo ng web.31-36 Buhay Ko May Iaalay III. 31-36 C. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Paglalarawan ng Katangian ng Tauhan Batay sa Pananalita/Pagkilos na Isinaad sSa Kwento BEC – PELC Pagbasa . Quezon ang pamamahala ng bansa ng magtungo siya sa Amerika? Bakit? • Ano ang katungkulan ni Jose Abad Santos sa pamahalaan ng panahong iyon? • Bakit nagalit ang pinunong Hapon kay Jose Abad Santos? • Tama ba ang ginawang pagpapasya ni Jose Abad Santos? Bakit? • Kung ikaw si Jose Abad Santos. • Kanino iniwan ni Manuel L. Panimulang Gawain 1. p. Dapat tayong maging tapat sa ating salita upang mapagkatiwalaan ng e. 2. Pamamaraan A. Pagbasa. Pagsaklaw 5. Gintong Aklat Pagbasa. Pagtalakay Pag-aralan ang mga sumusunod: 1. Hindi mapigilan ng anak Manangis ng barilin ang kanayang ama. . 1. Ipinakita kapwa. Ipahamak pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Paglalahad Pagbasa ng kwento “Buhay Ko May Iaalay”. Isang kataksilan ang ipagkalulo mo ang bayan sa mga kaaway. Mahigit na apat na raang taon ang pananakop ng mga Kastila sa b. ph. Ipinamalas ng bayani ang kanyang pagmamahal sa bayan sa a.FILIPINO VI Date: ______________ I. 3. GAP. Paniwalaan Pilipinas. Umiyak 4. Layunin • Nailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II. B. Pagganyak • Mahal mo ba ang iyong bayan? • Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal? • Handa ka bang mag-a ay ng buhay para sa bayan? 2. gagawin mo ba ang ginawa niya? Ibigay ang katwiran. Paghawan ng Sagabal Panuto: Hanapin sa gawing kanan ang salita o lipon ng mga salitang nakasulat ng pahilig sa bawat pangungusap sa kaliwa. c. d.

IV. Reyna Sima “Ang nagkasala ay dapat magtiis ng parusa. Andres Bonifacio. Salungguhitan ang kanyang pahayag na sinabi. Takdang-aralin: Maghanap sa aklatan ng anekdota ng isang bayani na nagsasaad ng kanyang pagmamahal sa sariling wika. Jose Rizal “Ang hindi magmahal sa kanyang salita ay higit pa sa hayop at malansang isda” 2. “Hindi ako alipin. Isulat ang bahagi ng anaekdota na ang bayani ay nagpahayag ng kanyang natatanging pagtingin sa Wikang Pambansa. 1. Jose Burgos “Mga kabataang Pilipino magpakarunong kayo. Mapagmahal sa sariling wika f. Katapatan sa pananalita b. “Pangalawa sa Diyos.” a. Paglalahat Paano mailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento? E.” 5. ibigin mo ang iyong bayan ng higit sa iyong buhay” 3. Pagtataya: Panuto: Isulat ang titik ng katangiang naglalarawan sa sumusunod ng mga bayani batay sa kanilang pananalita. Matalino d.D. Mapagpahalaga sa pag-aaral c. Mapagmahal sa bayan e. Pagsasanay Panuto: Isulat sa patlang ang katangian ng mga pangunahing tauhan sa kwento batay sa paniling pananalita. bakit ako hahalik kay Haring Humabad. Sa ibabang anekdota isulat ang salitang naglalarawan sa katangian ng bayani. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . anak ko man siya ay dapat siyang parusahan.” 4. Lapu-Iapu. Katapangan at sariling paninindigan V.

Ano ang lakbay-aral? Paano ito nakatulong sa mga mag-aaral? b. Pagsakay sa kalesa o kariton sa halip na karwahe. isalaysay ang paglalakbayaral o anumang paglalakbay na isinagawa ng inyong paaralan kaugnay ng inyong aralin sa Hekasi o kaya'y sa Agham. Pagsakay sa aircon bus.9-14 tsart III. Layunin • Naiuugnay ang sariling karanasan sa mga pangyayari sa kuwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II.Ano ang humihila sa kalesa o kariton? . 2. a. Panimulang Gawain 1. Paglalahat Paano mo mapapahalagahan ang mga pangyayari sa kuwento? D. tren o eroplano. Isulat ang salaysay sa isang malinis na papel at iulat sa harap ng klase. p. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa mga Pangyayari sa Kuwento BEC – PELC Pagbasa . Sa binsang kuwento.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagganyak Naksama ka na ba sa Lakbay-ara1? Saan-saan kayo nagpunta? Ano ang iyong naramdaman? Anu-anong salita ang maiuugnay mo sa salitang nasa kahon? Lakay-Aral 2. Paghawan ng Sagabal Pagbibigay ng kahulugan ng salita at ipagamit sa sariling pangungusap. . Pagbasa sa Kuwento. b. Moog Liwasan Awditoryum Karwahe Aranya B. Pagsasanay Pangkatin sa dalawa ang mga bata. Pag-unawa sa Kuwento. Pamamaraan A. magbigay ng sariling karanasan na maiuugnay sa mga sumusunod na pangyayari.Ano ang isinasakay sa kalesa o kariton? C. Paglalahad 1. a. Batay sa sariling karanasan. Gintong Aklat Pagbasa. Saan-saang makasaysayang pook nagtungo sina Carina? 3. .

Anu-anong mga tanawin. Anong makasaysayang pangyayari ang naganap dito? _____________ C. magtala ng isang makasaysayang pook o magagandang tanawin sa inyong lugar. magbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol dito. Isang makasaysayang pook ____________ A. 1. Takdang-aralin: Batay sa sariling karanasan. Ilang oras ang paglalakbay mula sa inyong lalawigan o lungsod? ________________ E. isulat sa isang malinis na papel gng nakakatawang pangyayari noong kayo ay nasa ikalimang taon ng inyong pag-aaral. gusali o libangan ang narito? ______________ V.IV. Pagtataya: Panuto: Batay sa sariling karanasan. Paano nararating ang pook? (Sasakyan) _________________ D. Saan ito matatagpuan? (Bayan at lalawigan) _______________ B. Sa i1alim nito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Pamamaraan A. Pagpapahalaga: Ang pagtutulungan ay daan sa mabuting pagkakaibigan II. Sino ang naglunoy sa tubigang putik? 2. Pagganyak na Tanong: Ano ang kinahinatnan ng pagtulong ni Togak kay Kalabaw? B. Paghawan ng Sagabal Nasa loob ng pangungusap ang kahukugan ng salitang nasa kahon. 1. Paglalapat Paano nabibigyan ng resulta ang mga pangyayari? . Ano ang mga kumakagat sa katawan ni Kalaba? 4." 3. Filipino Pagbasa 6 p. Bwisit “Pagtutukain ko ang mga pesteng lamok na ito. Panimulang Gawain 1. Layunin • Nakapagbibigay ng palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng mga pangyayari sa kuwento batay sa mga ikinikilos ng mga tauhan.169-170 larawan ng kalabaw at ng tagak III. Pagganyak Itanong sa mga bata kung ano ang nakikita nila sa larawan. C. 168-170. Gintong Aklat Pagbasa. Wikang Pilipino 6 p. 18-21. Saan natulog at sumilong si Kalabaw? 3. sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan BEC – PELC Pagbasa. p. Paglalahad Pagbasa ng tahimik. Sabihin sa kanila na sila ay babasa ng kwento -tungkol sa kalabaw at tagak. Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin. Salungguhitan ang mga salitang ito. 3. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Palagay Tungkol sa Maaaring Kalabasan ng mga Pangyayari sa Kwento Batay. 2.FILIPINO VI Date: ______________ I. Nagtampisaw 2. Nagpunta si Kalabaw sa tubugang putik at dito siya naglunoy. Pagtalakay Pagsagot sa mga tanong: 1. “Si Kalabaw at si Tagak”. Anong aral ang ipinahahatid ng kuwento? D. Paano naging magkaibigan si Tagak at si Kalabaw? 5.

Isulat sa notbuk ang buod nito. Takdang-aralin: Bumasa ng isa pang kwento. Pagtataya: Basahin ang Alamat ng Uwak. 1. Kung nakipag-usap si Neptuno sa kaibigan ___________ 5. Kung hindi pinaghatian ng magkaibigan ang dagat at lupa ___________ V. Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto ______________ 3. Isulat ang palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng kuwento. Kung bumalik kaagad si Uwak sa palasyo ________________ 4. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Kung hindi kumain ng hayop ang uwak _______________ 2. Magbigay ng palagay tungkol sa kalalabasan ng kuwento.IV.

Anu-ano ang mga hiwagang bumabalot sa kapaligiran? 3. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa. Pagbasa sa Kuwento 2. Basahin ang bawat saknong ng tula. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Bayan II. Pag-aralan ang diwang nagpapahayag ng mga taludtod na bumubuo sa bawat saknong at ibigay ang pangunahing diwa nito. Panimulang Gawain 1. Paglalahad/Pagtalaky: 1. Paghawan ng Sagabal Anong salita ang tinutukoy sa bawat bilang Halimbawa: B.FILIPINO VI Date: ______________ I. 44.59-64 “Ito ang Ating Daigdig” III. BEC – PELC Pagbasa ph. Halimbawa: Pangunahing diwa: Ang daigdig ay paraiso ng mga nilalang. . Pag-unawa sa Kuwento a. 2. Bakit inihambing sa paraiso ang ating daigdig? b. Pamamaraan A. Gintong Aklat Pagbasa. Layunin • Napipili ang mga detalye na nagpapahiwatig o lumilinang sa mga pangunahing diwa. Pagganyak Anu-ano ang mahahalagang salita na kaugnay sa salitang “Daigdig” 3. Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin. p.

Panggatong ang tuyong ugat ng niyog. 1. Takdang-aralin: Pumili ng isa sa sumusunod na pangunahing diwa at magbigay ng tatlong detalye na nagpapaliwanagi dito. Salungguhitan ang 1. Ubos-ubos biyaya Pagkatapos nakatunganga IV. Pagkatapos niyang sumagot. Ang mga Puno ay Makapipigil sa Pagbaha Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . “Ang Langgam at ang Tipaklong” a. Sa kanya natuto ang mga kabataan na magsalita ng Ingles at Kastila. May kaalaman siya sa agham. Pagtataya: Piliin ang mga detalye na nagpapaliwanag sa pangunahing diwa nito.C. Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan 2. Malapit sa puso ni Rizal ang mga Kabataan. Tuluy-tuloy ang pagdaloy ng tubig mula sa kabundukan. Wala na ang malalaking puno ng dati'y pumipigil sa pagdaloy ng tubig. Pangunahing diwa: ______________________ E. 1. Tinuruan niya ang mga ito ng Matematika. inhinyerya. Maraming buhay ang nasawi at nawalan ng tahanan. Isulat sa ayos ng talataan ang inyong paksa. Masustansiya ang sabaw ng niyog samantalang maraming gamit ang laman nito. piliin ang salawikaing angkop sa pangunahing diwa ng kuwento. Kung ano ang itinanim Siya mong aanihin b. Pagkatapos. V. Mahalaga ang Pag-aaral sa Buhay ng Tao 3. 2. pipili siya ng kamag-aral upang sagutin ang susunod na bilang. Isa rin siyang dalubwika. pagsusulat at iskultura. Kahanga-hanga ang katalinuhan ni Rizal. Mahusay na manggagamot si Rizal. Kapag may isinuksok May madudukot c. Ang walis tingting ay buhat sa dahon ng niyog. Pagtalakay: Paano mo mapipili ang mga detalye na nagpapaliwanag o lumilinang sa mga pangunahing diwa? D. Katakataka bang tawaging puno ng buhay ang niyog? Pangunahing diwa: ______________________ 2. Nabigla ang mga mamamayan sa pagsalpok ng malalaki at matataas na alon sa maliit na dampa. Ang niyog ay napag-kukunan ng maraming bagay na kailangan ng tao. Paglalapat: Basahin ang kuwento. Pagsasanay: Tumawag ng bata upang isulat sa patlang ang pangunahing diwang katatagpuan sa bawat talataan. Haligi naman ang puno nito.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Lagyan ng bilang ang mga patlang mula 1-8 Bunga ng Pagtutulungan _______ Lumusob ang maraming tipaklong sa palayan. 4. Nag mga batang nilalagnat ay kaagad _______ sa ospital. 1. Nasasabi ng tagapangulo ang kanyang _________ sa mga kabarangay na di-sumusunod sa kautusan. at mga balat ng prutas ay inilalagay sa _______. 3. Pamamaraan A. 2. . Gintong Aklat Pagbasa. p. _______ Mahaba ang panahon ng tag-init _______ Nagpadala ang tanggapan ng mga eksperto sa pagpuksa ng mga itlog ng tipaklong. _______ Kinain ng mga ito ang mga dahon ng palay. dahon. Ano ang naging bunga ng maruming paligid? 3. p. Paksa: Sanggunian: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa. Ano ang nagpabago sa kaugalian ng mga taga Barangay? C. Pagganyak Kapag marumi ang kapaligiran. Paglalahad: Sagutin ang mga tanong: 1. ph. Layunin  Napagsusunud-sunod ang mga pangunahing diwa na bumubuo ng kwento/seleksyon. Pagganyak na Tanong: Ano ang naging problema ng Kapitan ng barangay 555? B.70-73. Wikang Filipino Pagbasa 6. Panimulang Gawain 1. ano ang maaring epekto nito sa atin? 2. Filipino Pagbasa 6. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsusunod-sunod ng mga pangunahing diwa ng isa kwento/seleksyon? B. 128-133 III. 63-99. Paghawan ng Sagabal Isulat sa patlang ang tamang salita mula sa kahon upang mabuo ang pangungusap. Isinugod Hinanakit Compost pit ninalukay 3. Pagpapahalaga: Pagkakaisa at Kalinisan II.FILIPINO VI Date: ______________ I. Ano ang kaugalian ng mga taga-Barangay nang simulang manungkulan sa Kapitan Sendong? 2. Pagsasanay: Isaayos ang mga sumusunod upang mabuo ang seleksyon. Kumakalat ang mga basura sa kalye kapag ______ ang mga batang namumulot ng mga kahon at bote. BEC – PELC Pagbasa. Ang mga nabubulok na pagkain.

_______ Buong kasiyahang pinagsaluhan ng mag-anak ang bagong lutong matamis na makapuno. V. _______ Ang mga bata't matanda ay tumulong sa paghuli ng mga tipaklong sa pamamagitan ng lambat. Namulaklak nang maraming-marami ang punong mangga. titik C sa Wikang Filipino Pagbasa p. Ipinasiya ni Mang Ador na pulakin ang punong mangga sa bakuran upang magkaroon ng panggatong. 68-70 Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Habang nakahiga si Mang Ador ay narinig niyang may tumawag sa kanya. _______ Napuksa ang mga kaaway ng magsasaka. Ipinangako ni Mang Ador na hindi na niya pupulakin ang punong mangga. Nagbunga ng maraming-marami ang punong mangga kaya malaki ang naging pera ni Mang Ador mula sa pinagbilhan ng bunga. Pagtataya: Basahin ang kwentong “Ang Panaginip ni Mang Ador” sa Wikang Filipino Pagbasa ph. 63-68. Ayusin ang mga sumusunod na mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. Dinilig ni Mang Ador at hinukay ang paligid ng punong mangga upang hanapin ang sa palagay niya'y nakatagong kayamanan. _______ Nakakuha ang mag-anak ng apat na makapuno _______ Dumating ang tatay ni Pepito na may bitbit na punlang niyog._______ Humingi ng tulong ang mga magsasaka sa Kagawaran ng Kalusugan. Ayusin ang sumusunod na pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. E. Paglalapat: Balikan ang kwentong “Pag May Itinanim. Takdang-aralin: Sagutin ang Gawain Natin. May Aanihin" sa pahina 15 Wikang Filipino Pagbasa. IV. _______ Itinanim ni Pepito ang punlang niyog inalagaan sa loob ng limang taon. _______ Binomba ang buong palayan. Sinabi ng punong mangga kay Mang Ador na bibigyan siva nito ng pera huwag lamang itong pulakin. _______ Nang magulang na ang bunga ng niyog. tiniba ito ng tatay ni Pepito.

Paghawan ng Sagabal Panuto: Ihanay sa ilalim ng pamagat ang mga salitang nasa loob ng kahon ayon sa pagkakaugnay ng mga ito. Pamamaraan A. Pamagat __________ I. Bakit sinabing ang kabayo ay mahal ng tao pangalawa sa aso? e. Panimulang Gawain 1. p. ang kabayo ay kaibigan at mahal ng tao. Pag-unawa sa Kuwento a. pangunahing diwa II. Ipabasa sa mga bata Anu-ano ang mahahalagang bahagi ng balangkas? Pag-aralan ang balangkas na ito. Pagganyak Pangalawa sa aso. Paksa: Sanggunian: Kuwento: III. Paano dapat pakisamahan ng tao ang kabayo? d. Paglalahad: 1. 45. kalesa pangarere Sasakyan ___________ ___________ ___________ dayami tagahila butil karwahe Pangkatin ___________ ___________ ___________ trigo dilburi pandigma Gamit ___________ ___________ ___________ B. B. Anu-ano ang katangian ng kabayo na kaugnay ng kanyang pagkapanganak at paglaki? c. Gintong Aklat Pagbasa. Mga detalyeng sumusuporta C. Ikaw. gusto mo bang alaga kabayo? Bakit? 3. Pangunahing diwa o paksa A. 2.74-78 “Ang Kabayo” II. B. Alam mo ba kung bakit? 3. Anu-ano ang katangian ng gamit ng kabayo noon at ngayon? b. Mga detalyeng sumusuporta C. sa pangunahing diwa . Pagwawasto ng takdang Gawain ng nakaraang aralin. Pagbasa sa Kuwento 2. Pangunahing paksa o diwa A.FILIPINO VI Date: ______________ I. Layunin • Naigagawa ng balangkas ang akdang binasa sa anyong papaksa o pangungusap Paggawa ng Balangkas sa Akdang Binasa sa Anyong Papaksa o Pangungusap BEC – PELC Pagbasa ph.

gumawa ng balangkas ukol dito. Takdang-aralin: Panuto: Humanap ng isang seleksyong tungkol sa isang hayop sa aklatan. Anu-anong bahagi ang balangkas? Paano naisusulat ang mga pangunahing diwa ng seleksyon? Paano isinusulat ang mga detalye na sumusuporta sa pangunahing diwa? C. Isulat ang balangkas sa inyong notbuk. Pagkatapos. Basahin ang maikling kuwento at gumawa ng balangkas ukol dito. Pagtataya: Panuto: Basahin ang kuwentong ito. Matapos basahin ang seleksyon. Kuwento: “Ang Kuyawan” ph. IV. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . V. Pamagat: Si Dr. Paglalahat: Paano ang tamang paggawa ng Balangkas? C. Jose Rizal sa Dapitan sa pahina 65. gumawa ng balangkas ukol dito. 78 Gamiting huwaran ang Balangkas na ipinakita ng guro. Pagsasanay: Pangkatin sa apat ang mga Bata.

1. a. kung hindi iwanang blangko ito. 126-128. Kung may demokrasya ay may kalayaang magsalita ang mga tao. Panimulang Gawain 1. Dapat daw tuparin ang panata upang maging maganda ang kapalaran. Umaaktibong palakpakan ang ipinasasalubong sa isang dumarating na panauhin. 4.126-129. Taimtim na nagdarasal ang mga kasama sa pagoda. p. c. Balik-aral Itiman ang kahon kung ang pangungusap ay nagsasabi ng totoo. 2. 2. d. pangako sa pananampalataya taong sumasampalataya sa santo o patron lagayan ng bagahe sa tren prusisyon sa ilog 4. sa Maynila at bumibili ng paninda pabalik sa lalawigan. Karamihan ng nakasakay sa tren ay may negosyante. dagat. 5. Gintong Aklat sa Pagbasa 6.isulat ang titik ng tamang sagot. Paghawang ng Sagabal Piliin ng kahulugan ngmga salitang may salungguhit. mga tao. Layunin • Nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga nakaugaliang tradisyon at kaugalian II. . p. 3. Nakakatulig ang putok ng kanyon. Maingay ang pagsagitsit ng rebentador. pangangalakal b. Pagganyak na Tanong: Bakit kakaiba ang pista sa Naga? B. e. mga bulaklak. 3.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagganyak Ano ang nakikita ninyo sa larawan? (Birhen. Paglalahad: Pagbasa sa kuwento “Pista ng Peñafrancia”. Ang ugali ay bahagi ng trasdisyon 2. na nagdadala ng paninda. Gintong Aklat Pagbasa. 4. malaking bangka) 3. 1. 165. 154 Larawan ng Pagoda III. Filipino Pagbasa 6 p. Libu-Iibong deboto ng Mahal na Birhen ang nagsisimba sa Naga. Pamamaraan A. Ang mga kahon ng paninda ay inilagay sa bagol habang sumasakay ang mga pasahero sa tren. 5. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagkilala sa Opinyon at Katotohanan Bilang Isang Uri ng Ugnayan sa Seleksyong Binasa BEC – PELC Pagbasa ph.

Pagtataya: Lagyan ng tsek ang impormasyong katotohanan at ekis naman kung hindi. ______ 5. Ang mga Pilipino ang lahing kayumanggi. Lahat ng mamamayan ng Maynila ay Tagalog. Paglalahat: Paano nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa? D. ______ 1. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay sa ating bansa. Takdang-aralin: Basahin ang kuwentong “Pagbabalik sa Nakaraan” Wikang Filipino Pagbasa p. 5. ______ 3. Umuulan araw-araw sa Pilipinas.C. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . 3. Pagsasanay: Ihanay ang sumusunod na impormasyon sa ilalim ng pamagat. Pinakamalaking pulo sa Pilipinas ang Luzon. V. 161-163 at sagutan ang Gawain Natin titik A. Katotohanan Opinyon 1. Ang Maynila ay nasa Luzon. IV. Masaya ang buong mag-aaral kung pista. 4 Kinupkop ng pamilya ang Lolo at Lola. Ang mag-anak ay sama-samang nagsisimba kung Linggo. ______ 4. Ang Pilipinas ay pulu-pulong bansa ______ 2. 2.

ggola ay isa sa paboritong isport ng mga kalalakihang Pilipino? 3. telebisyon at refrigerator ay mga kagamitang ________ B. BEC – PELC Pagbasa ph. d. Kapag walang bagyo ________ ang kalangitan. Pag-unawa sa Kuwento • Bakit mainam magpalipad ng saranggola kung panahon ng tag-araw? • Saang lugar dapat maglaro ng saranggola? Bakit? • Sino ang nagsimulang gumamit ng saranggola? Ano ang naging gamit ng saranggola sa kanila? 3. Pagwawasto sa takdang gawain 2. Paghawang ng Sagabal Piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita sa patlang. elektrikal labag sa batas kalunsaran Ang mga sundalo ay lalahok sa mga gawaing __________ Ang mga gusali sa _________ ay matataas at tabi-tabi.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pamamaraan A. Paglalahad/Pagtalakay: 1. Pag-uuri at pagbibigay ng halimbawa kung opinyon o katotohanan ang impormasyong binabanggit sa seleksyon. radyo. Layunin • Napipili ang opinion at katotohanang mga pahayag sa akdang binasa Pagpapahalaga: Maging Sports sa Paglalaro II. Pagbasa sa Kuwento 2. Gintong Aklat Pagbasa. Balikan ang mga impormasyong binabanggit sa sanaysay at uriin kung ito’y katotohanan . Anu-anong salita ang maiuugnay sa talasalitaang nasa kahon? 3. Pagganyak  Marunong ka bang magpalipad ng saranggola?  Paano mo maipapakita ang tamang pagpapalipad ng saranggola?  Bakit ang pagpapalipad ng saran. b. maaliwalas pangmilitar pagkakatuklas a. e. Balik-aral Pagkilala sa opinion at katotohanan. 45.89-93 Isang Sanaysay: “Ang Saranggola” tsart III. Panimulang Gawain 1. Paksa: Sanggunian: Lunsaran: Kagamitan: Pagpili ng Opinyon sa Katotohanang mga Pahayag sa Akdang Binasa. c. Ang pagnanakaw ay gawaing _________ Ang plantsa. p.

Isulat ang sagot sa inyong notbuk. Takdang-aralin: Bumasa ng isang kuwento o seleksyon sa paglalaro ng basketbol. Natutuhan ng mga Pilipino ang pagsasaranggola sa mga Insik _______ 3. Ang unang pangkat ay magbibigay ng 5 halimbawa. D. _______ 2. _______ 1. Iuulat sa klase ang mga nabuong pangungusap.o opinyon. Pagtataya: Panuto: Isulat ang K kung ang impormasyon ay katotohanan at Q kung opinyon. V. IV. _______ 5. C. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagsasanay: Panuto: Papangkatin ang mga bata sa dalawa. * Magtala ng iba pang impormasyon hinango sa kuwento. Ang pagsasaranggola ay mabuting libangan. _______ 4. Halimbawa: Katotohanan: ang saranggola ay lumilipad sa kalawakan kung malakas ang hangin Opinyon: Maaring makuryente ang batang nagsasaranggola sa bubong ng bahay. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan? Ipaliwanag. Magtala ng tatlong impormasyong katotohanan at tatlong impormasyong opinyon na binanggit sa kuwento o seleksyon. Higit ng ligtas ang pagsasaranggola sa probinsya kaysa lungsod. Ang ikalawang pangkat ay magbibigay sa maaaring mangyari kung hindi mag-iingat sa pagsasaranggola. tungkol sa pag-iingat sa pagsasaranggola. Ang pagsasaranggola ay paborito ng lahat. Maaring gamitin ang manipis na tela sa paggawa ng saranggola.

Pilasin ang lumang peryodiko sa makikitid at mahahabang piraso. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo? C. Layunin  Nakasusulat ng mga tagubilin kung paano isinasagawa ang isang bagay sa tulong ng isang dayagram o mga larawan Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga tagubilin sa paggawa ng isang proyekto. Pahiran ang mga ito ng pandikit na gawa sa gawgaw at ipalupot sa mga katawan nito. g. Paglalahat: Paano ang pagsunod sa mga tagubilin o panuto? D. Balik-aral Isagawa ang mga sumusunod: 1. 3. BEC. e. Iporma sa anyong hayop. Kumuha ng tatlong pahina ng mala king peryodiko at balunbunin ang mga ito. Mga inaasahang sagot ng mga bata: 1. Ilagay sa isang tabi hanggang matuyo. b. Kung minsan ay hinahaluan ng pulot ang pagkain ng kabayo. 56-71 tsart III. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng mga Tagubilin Kung Paano Isinasagawa ang Isang Bagay sa Tulong ng Isang Dayagram o mga Larawan. Pagsasanay: Magsulat ng i1ang tagubilin sa pagaalaga ng kabayo. c. 2. Panimulang Gawain 1.PELC Pagsulat ph. Pamamaraan A. a. 44 Gintong Aklat sa Pagbasa. f. II. Bisitahing malimit ang kuko ng kabayo. Paglalahad 1. Talian ang mga bahagi ng katawan upang hindi magkahiwahiwalay. Gupitin ita kung mahqba na gaya ng paggupit natin . Gumuhit ng isang maliit na tatsulok sa loob ng isang malaking parisukat. 4. Gustong-gusto ng kabayo ang damo.FILIPINO VI Date: ______________ I. Gumuhit ng dalawang tatsulok na ang mabubuong hugis ay isang estrelya. Pakainin ito ng tatlong beses sa maghapon. ph. Iskubahin at suklayin ang buong katawan ng kabayo. Sundin ang panuto o tagubilin sa paggawa ng paper mache. 2. Lagyan ng Shelak upang kumintab hanggang mapreserba ang pintura. Pagkatuyo pintahan ito. 3. Gurnuhit ng isang maliit na parisukat na nasa loob ng isang malaking parisukat na nasa loob ng isang higit na malaking bilog. Palakarin o di kava ay patakbuhin ang kabayo ng mga 2 oras araw-araw. B. 223-225 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa p. 2. d. Mga 2 o 3 araw ang kailangan upang matuyong mabuti ang paper mache. Ito ay makatutulong para mapanatiling malusog at makinis ang buhok ng kabayo.

5.ng ating mga kuko. 3. 1. Lagyan ng araw ng walong sinag sa kabilugan nito. Gumuhit ng isangparihaba 5 dali ang haba at 2 ½ dali naman ang taas. Sa gitnang bahagi ng parihaba. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . isulat ang tatlong magkakahilerang malalaking titik na K. 4. Isulat sa ilalaim ng iginuhit na bandila ang ganito “Bandila ng Katipunan” V. IV. Gumuhit ng araw na kasinglaki ng beintesingko sentimos sa ibabaw ng panggitnang K. Pagtataya: Iguhit ang bandila ng Katipunan. Takdang-aralin: Gumawa ng isang kahon na lalagyan ng regalo. Sundin ang sumusunod na tagubilin. Kulayan ng pula ang bandila. Itim ang ikulay sa titik K. 2. Tiyakin na parepareho ang agwat nila.

Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng padikta? E.00 na gantimpala mula sa Punong-bayan. Aba.FILIPINO VI Date: ______________ I. C.PELC Pagsulat ph. Oo! Madalas kong gawin iyon noong bakasyon. Pag-alala sa mga pamantayan sa pagkuha at pagbibigay ng ulat o mensahe. Ano! Maglalakbay ka ba ng hatinggabi? b. Pinakamaganda at Pinakamaayos na silid-aralan”. Panimulang Gawain 1. Paglalahad a. Pagtalakay: Tungkol saan ang balita? Paano ito isinusulat? Anu-anong bantas ang ginagamit sa pagbuo ng talata? D. 44. Paglalahad ng isang ulat o mensahe. Balik-aral Idinidikta ang mga pangungusap. 2. b. IV. Ang nagwawagi ay nagtatamo ng P500. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat nang Maayos sa Idiniktang Teksto na kaugnay ng Pangangalaga sa Kalinisan at Kapaligiran BEC. radio cassette III. Wikang Filipino. Pamamaraan A. Pagtataya: Idikta ang sumusunod: . Pagganyak Kaya ninyo bang isulat ang idiniktang ulat o mensahe? B. a. Naranasan mo na ba ang mamangka? c. Layunin • Naisusulat nang maayos ang idiniktang teksto na kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na kalikasan at kapaligiran II. 30-33 tsart. Pagsasanay: Idikta ang sumusunod: Inaanyayahan ang lahat ng klase sa paaralang ito na lumahok sa paligsahan tungkol sa “Pinakamalinis. Aklat sa Wika ph. Ang Lupon ng Inampalan ay maglilibot sa paligid ng paaralan mula sa unang araw ng Agosto hanggang ika15 ng buwang ito.

Nakatutulong ang halaman sa pagpapaganda ng paligid at paglilinis ng polusyon sa hangin. ay ang pagtatanim ng mga halaman. Paano tayo makatutulong upang mapanatiling malinis at maganda an gating paligid? Marami tayong paraang magagawa. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ang parke ay di-dapat nag awing laruan upang hindi matakpan ang mga damo. sa nanay o sa kasama sa bahay.Pangangalaga sa Kapaligiran Ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungkulin nating lahat. Pangalawa. Una ay ang paglilinis ng paligid at pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa daan at mga kanal. Takdang-aralin: Isulat ang isang kuwento na naririnig sa radyo. V. Pangatlo ay ang pagsunod sa mga kautusan tulad ng di-pagpitas ng mga bulaklak at di-paghuli ng mga ibon at kulisap.

44 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa ph. Wala ang kaniyang pitaka. "Gagawin ko ang tao na katulad ng aking anyo. si Claro. ano?" sagot ng ninong.PELC Pagsulat ph. Isulat sa puwang ang paksang pangungusap nito. Ginawa niya ang mga isda at pating sa dagat. Ito ang Kaniyang winika. Lahat ng hayop sa dagat ay nilalang din niya. pare at racing car para sa aking inaanak". B. "Magparami kayo sa dagat at sa himpapawid". “Mano po ninong. C. Pagkatapos ay nilalang ng Diyos ang mga hayop sa mundo. Bigla ang pamumutla ni Aling Basion. Paglalahat: Saan maaaring matagpuan ang paksang pangungusap? D.” bati ni Claro ng makaharap niya ng kanyang ninong.FILIPINO VI Date: ______________ I. Panimulang Gawain 1. Madali bang tukuyin ang paksang pangungusap sa isang kuwento o talata? 2. ang batang iyon!" Nagmamadaling bumalik si Aling Basion sa lugar na kinakitaan sa bata. 1. Kaniyang binasbasan ang mga itq at sinabihang magparami sila . Naaalala niya ang batang nakatabig sa kaniya. suki. 2. Unang tinungo ni Aling Basion ang puwesto ng karne." pagpapakilala ni Mang Tino. Nilalang din niya ang mga ibon sa himpapawid. Pagsasanay: Basahin ang talata. Balik-aral Ano ang pangunahing diwa ng sumusunod na talata: 1. Kaniyang binasbasan ang mga ita at nagwika. Layunin • Nagagamit ang mga kongkrit na pansuportang detalye upang maipaliwanag nang maayos ang paksang pangungusap Pagpapahalaga: Pagbibigay-halaga sa mga gawaing maka-Diyos II. ang inaanak mo. Kahuli-hulihang nilalang ng Diyos ang tao. "Pare. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga kongkrit na Pansuportang Detalye upang Maipaliwanag nang Maayos ang Paksang Pangungusap BEC. "Yipee!" sigaw ni Claro. Tuwang-tuwa Siva nang· likhain Niya ang mga ito. Diyaket sa iyo. Alin ang paksang pangungusap ng tatatang ito? Salungguhitan ang sagot." At ginawa nga Niya ang isang lalaki at isang." ang wika niya sabay kuha ng pitaka sa bulsa. "Teka at may uwi ako para sa inyong mag-ama. "Dalawang kilo. "Natupad din ang pangarap kong magkaroon nito!". Ginawa Niya ang iba pang hayop sa himpapawid. 83-88 tsart III. Napatawa ang lahat sa inasal ni Claro. Pamamaraan A.Gagawin ko siyang higit na makapangyarihan kaysa iba kong nilikha. "Siya ba? Aba'y binata na pala. "Ku. babae. Paglalahad Paano nagiging malinaw ang mga talata sa kuwento? 1.

ng Magagawa Mo Kaya? At Gawain A-B ng kailangan Mo Pa Ba Ito? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagtataya: Saan matatagpuan ang paksang pangungusap? Ano ang paksang pangungusap? Laging pinaghihiwalay ng Diyos ang mabuti at masama. V. Takdang-aralin: Gawin ang Gawain 3-4. Itinatago ng magsasaka ang palay na kaniyang inani at itinatago sa kamalig katulad din pagtanggap sa langit ng Diyos sa mabubuting kaluluwa. Ginagawa niya ito sa isang takdang panahon. Ang mga mabuti at masama ay laging magka-agapay sa mundo katulad din ng palay at damo gaya ng pag-sunog ng Diyos sa masasamang damo sa mundo.IV.

161-165. Pagsasanay: Basahin ang talata. 44. Pagpapahalaga: Pagtupad sa pangatlong napagkasunduan II. Balik-aral Ano ang inyong impresyon sa paraan ng pamumuhay o takbo ng kapaligiran noong araw? Guhitan kung ito ay tumutukoy sa ngayon at bilugan kung tumutukoy noong araw. Siguro kung kasama nila ako noon. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Impresyon Hinggil sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan sa Akdang Binabasa. BEC. 170 tsart III. Nagsasaya rin sila upang ipagpasalamat ang tagumpay sa pakikipaglaban. 169 – 170  Anong masasabi ninyo kung hindi kumain ng hayop ang uwak? Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto?  Ang impresyon ang maibibigay ninyo kung bumalik agad si uwak sa palasyo? C. Paglalahat: Ano ang impresyon o palagay? D.FILIPINO VI Date: ______________ I. May sadyang seremonya sila kung himihingi ng masaganang ani sa kanilang bathala. Takdang-aralin: Bumasa ng kuwento sa aklatan. Ang sibilisasyong ito ay dating palayan. Pagtataya: Basahin ang talata. Ang mga babae naman daw ay umaawit ng matatamis na kantahing bayan sa saliw ng mga katutubong instrumento ng musika.PELC Pagsulat ph. 2. Pagganyak Nakakita na ba kayo ng uwak? Ano ang masasabi ninyo sa ibong ito? B. Isulat ang impresyon sa papel. Nagbubuno ang malalakas na lalaki. Natatamnan ang maraming kabukiran ng halaman at gulay. V. Layunin • Nakasusulat ng sariling impresyon hinggil sa mga ikinikilos ng mga tauhan sa akdang binasa. Sari-saring laro daw ang ginaganap sa mga kapistahan. Maraming gusali ang itinatayo sa kapatagan. 1. Pamamaraan A. IV. Noon pa man daw ay masahin na ang mga Pilipino. Magbigay ng impresyon o palagay samga ikinikilos ng mga . Sila ay mahilig sa pagdiriwang. 3. Gintong Aklat sa Pagbasa d. isa rin ako sa mga nakiisa sa kanila. Wikang Filipino Pagbasa ph. Panimulang Gawain 1. Isulat ang lahat ng impresyon o palagay na matatagpuan dito. 2. Paglalahad  Paglalahad ng kuwento “Ang Alamat ng Uwak” dd. Nakikipagkarera rin yata noon ang mabibilis na binata. Nagdaraos sila ng makukulay na pista sa iba't ibang pagkakataon.

tauhan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

8-12 tsart III. Kaninong Gawain ang pakikilahok o pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto? . Gintong Aklat sa Wika d. Ruth Fuentabella Ingat-Yaman ………………. Rolando Ponceca Ang pulong ay natapos sa ganap na ika-apat ng hapon C.Gng. Pamamaraan A. 44. Balik-aral Ano ang inyong dapat gawin kung nais ninyong may mamuno at maging maayos ang inyong silid-aralan at maging ang mga mag-aaral? 2. Layunin  Nakasulat ng katitikan ng isang kapulungang pangklase . Ang resulta ng halalan ay ang mga sumusunod: Pangulo ……………………. Sino ang maaaring magtala ng katitikan sa pulong? 3. Alfredo Vinzon Kalihim …………………… Gng.FILIPINO VI Date: ______________ I. Ikaw ay iminumungkahi kalihim. Pagpapahalaga: Nabibigyang halaga ang tungkuling iniatang sa atin. paano tayo maaaring maging bahagi nito bilang kasapi? E. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Katitikan ng isang Kapulungang Pangklase BEC. Gng. G. IV. Noong huling biyernes ng Buwan sa ganap na ikatatlo ng hapon. Pagtataya: Sagutin ang mga tanong: 1. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pangpaaralan? B. Panimulang Gawain 1. Paglalahad Pagbasa ng kalihim sa katitikan ng huling pulong..PELC Pagsulat ph. Reyes ay naging pansamantalang tagapangulo at si Gng. II. Pangulo ………………G. ano ang iyong magiging reaksiyon tungkol dito? 2. Paula Arayata Taga Pamayapa……………. Pagtalakay: Ano-ano ang pinag-usapan sa pulong? Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D. Isabel Ferbes Pang. Paglalahat: Sa mga kapulungang pangklase. Si Gng. tatlumpung magulang ang nagpulong para maghalal ng bagong pamunuan. Pagsasanay: Hayaang ipaulit sa mga bata ang nilalaman ng katitikan ng huling pulong. Mina bilang pansamantalang kalihim.

V. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Takdang-aralin: Sumulat ng isang katitikan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungang pampaaralan.

Anu-anong liham na pangangalakal ang inyong binasa? * Anu-ano ang nilalaman ng liham na nagrereklamo? Liham na patnugot. ng gurong nangurot at natuklap ang balat. V. Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo”. 213-214 2. Layunin  Nasusukat ng liham sa patnugot/liham na nagrereklamo. 217 E. Pagganyak Tingnan ang liham na nasa pisara. Pagsasanay: Lagyan ng wastong sangkap ang bawat bahagi ng liham na ito. Gintong Aklat sa Wika d.FILIPINO VI Date: ______________ I. bakit mahalagang sumulat ng liham na nagrereklamo o liham sa patnugot? B. atb. Kaugnay sa mga naninira at walang malasakit sa kapwa. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan II. Paglalapat: Ipasulat: Rekalamo sa punong-guro. Sa inyong palagay. BEC. Paglalahad 1. Gintong Aklat sa Wika d. Balik-aral Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo” 2. 45. IV. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Liham sa Patnugot/Liham na Nagrereklamo. Paglalahat: Paano isinusulat ang liham na nagrereklamo sa tanggapan? D.PELC Pagsulat ph. Pagtataya: Ipasulat: Reklamo sa guro tungkol sa dalawang mag-aaral na pinagtulungan ang anak at namaga ang mukha. Pamamaraan A. ano ang paksa ng inyong sulat? Bakit? C. atb. . Ipabasa at ipasuri ang liham. Takdang-aralin: Liham na nagrereklamo ang magulang sa guwardiya ng paaralan na lagging wala sa kaniyang lugar. Gintong Aklat sa Wika d. Panimulang Gawain 1. Kaugnay sa mga Naninira at Walang Malasakit sa Kapwa. Pagsusuri sa liham: Ano ang inilakip na halaga? Para saan ito? Kalian magsisimula ang suskrisyon? 3. 212-218 tsart III.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Gintong Aklat sa Wika d. 135-139 tsart. ang manlalakbay at ang masamang loob 1. Balik-aral a. Layunin  Nakasusulat nang isang salaysay sa tulong ng isang balangkas Pagpapahalaga: Malasakit sa kapwa sa panahon ng pangangailangan II. isang sacristan 3. Anu-ano ang bahagi ng balangkas? 2. isang matulunging lalaki 1. 179.FILIPINO VI Date: ______________ I. ang pagtatanong ng pariseyo b. 45. larawan ng mag-sasaka. . isang pari 2. ang pagtulong ng lalaki 2. Malayang naglalaro ang mga bata.PELC Pagsulat ph. Walang pasok ng mga bata b. ang pagpapaliwanag ni Hesus 2. IV. nagtitinda. Paglalahad A.larawan ng magsasaka. ang pagdala ng sugatan sa ospital C. Ang Pariseo at si Hesus a. ang mga nagdaang nakakita sa sugatang manlalakbay 1. Pagganyak Mahilig ba kayong bumasa ng kwentong galing sa Bibliya? B. 1. Pagtataya: Gumawa ng kwento ayon sa sumusunod na balangkas: 1. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagpapakita ng iba’t ibang larawan at hayaang magkuwento ang mga bata kung ano ang isinasaad ng mga larawan. Paglalahat: Ano ang kahalagahan ng balangkas sa pagsulat o pagsasalaysay ng isang kwento? D. atbp. larawan ng nagtitinda b. pag-iwan sa daan sa sugatang manlalakbay b. Pagsusuri sa balangkas ng parabulang binasa. Pagsasanay: Isulat ang kwento “Ang Mahiwagang Kaldero” p. pagnanakaw at paggapos sa manlalakbay 2. Bakasyon a. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Isang Salaysay sa Tulong ng Isang Balangkas BEC. Pagharang. 175-179 at gawing patnubay ang balangkas na nasa d. III. . Ang kwentoni Hesus a.

Nagbabakasyon sa mga probinsya. Umiigid at nag-aalaga ng mga hayop d. Pumayag ang leon na di-kainin ang daga. Nagpasalamat ang leon sa daga Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Tumutulong sa mga magulang b. Nahuli ang leon ng isang mangangaso a. Mahal ng kaniyang mga magulang at kapatid V. Nakita ng daga ang leon b. Si Juan a. Tinulungan ng daga ang leon c. 2.c. Nag-aasikaso sa maliit na kapatid c. 2. Takdang-aralin: Gumawa ng sanaysay sa balangkas na ito: 1. Nagkita ang daga at Leon a. Kakainin ng leon ang daga b. Nagmamakaawa ang daga c.

Pagsasanay: Magbigay ng pangungusap na nagsasaad ng inyong opinyon sa mga sumusunod na paksa. presyo ng gasoline 2. 1. anu-ano nag kahalagahan ng tubig? Ng kuryente? Kung ikaw ay kasali sa balagtasan. Ano ang paksa ng balagtasang binasa? Ayon sa dalawang nagtatalo.kaiba sa may-akda Pagpapahalaga: Magbigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami II. Paglalahat: Kailan masasabi na ang sinabi ay opinyon lamang? D. a. Gintong Aklat sa Pagbasa d. BEC. 98-143 tsart III. Ang mundo ang pinakamalaking planeta. pagkakaroon ng lindol E. Sa palagay ko. 2.PELC Pagsulat ph. Balik-aral Bilugan ang titik ng mga pangungusap na nagsasabi ng katotohanan. 2009 3. Madilim ang langit kaya maaaring uulan. basura sa dagat 5. Paglalapat: Dugtungan ang mga sumusunod ayon sa inyong opinyon: 1. Pagganyak Nakapanood ka nab a ng balagtasan? B. Pamamaraan A. Pasko. Mainit ang panahon ngayon kaya maaaring ……. Pagbasa ng isang balagtasan na nasa d. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Opinyon na Maaaring katulad ng May-akda o Kaiba sa Mayakda. 3. Panimulang Gawain 1. Ang palay ay di-gaanong nagbunga dala marahil……… 2.katulad ng may-akda . Ang Luzon ang pinakamalaking isla sa Pilipinas c. b. ano pa ang maidaragdag mong gamit na tubig? Kuryente? C. 94-96 2. magiging matapang na ang mga pulis sapagkat ………… .FILIPINO VI Date: ______________ I. Si Pangulong Estrada ang panglabintatlong pangulo ng Pilipinas d. lindol 4. Layunin  Nakasusulat ng sariling opinyon na maaaring . 44. Paglalahad 1.

IV. V. Mga paraan upang maiwasan ang paghaba 4. wari ko: 1. Pagtatrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino 2. Libreng pag-aaral 4. 2. sa palagay ko. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Mga dahilan ng pagbaha 3. Sahod ng mga manggagawa 3. Red Tide 5. Mga paraan upang maiwasan ang sunog Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Takdang-aralin: Magbigay ng mga opinyon tungkol sa mga sumusunod na paksa na ginagamit ang marahil. Mga paraan para makatipid ng tubig. Mga dahilan ng sunog 5. Pagtataya: Gumawa ng limang pangungusap na nagpapahayag ng inyong opinyon sa: 1.

Layunin  Nakasusulat nang isang komposisyon tungkol sa isang reaksyon sa binasa. Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga impormasyong napakinggan. 111-112. V. E. Takdang-aralin: Makinig ng balita sa radio o sa telebisyon. Pagpapahalaga: Gumawa ng solusyon batay sa wastong impormasyon Pagsulat ng Isang Komposisyon Tungkol sa Isang Reaksyon sa Binasa BEC. 2. 45.PELC Pagsulat ph. 2. 113-114 tsart II. Pagsasanay: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa “pagpapatayo ng mga Pabahay para sa mga Iskwater”. Pagganyak Ano ang masasabi mo sa sinasabi ni Chairman Gordon sa SBMA? “Malaki na ang hirap ko. Bakit nagtungo ang Pangulo at Unang Ginang sa Barangay Kalayaan?  Paano makatutulong ang pabahay sa mga iskwater?  Sa inyong palagay. Manghingi rin ng reaksyon sa mga kamag-aral tungkol sa balitang binasa. Pagbasa ng isang maikling kwento na nasa d. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: III. Gintong Aklat sa Pagbasa d. makatutulong bas a mga iskwater ang pagkawala ng Smokey Mountain? Bakit? C.FILIPINO VI Date: ______________ I. Balik-aral Sumulat ng dalawang linya ng tugma magbasa sa mga tugmang naisulat. Paglalahat: Ano ba ang reaksyon? D. Paglaganap ng sakit na Dengue-fever IV. Paglalahad 1. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagtataya: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa pagpapasunog sa mga malalaswang babasahin. Paglalahat: Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa. hindi ko maiiwan ang SBMA? B. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ .