FILIPINO VI

Date: ______________ I. Layunin Nakapagbibigay ng tamang reaksyon sa mga balita/impormasyong napakinggan Pagpapahalaga: Mahalin ang kapwa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Tamang Reaksyon sa mga Balita/Impormasyong Napakinggan BEC-PELC Pakikinig, ph. 43 larawan, aklat, cassette tape

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang gawain ng nakaraang aralin. 2. Kung may naririnig kayong balita/impormasyon ng mga taong naghihirap ang buhay sa ngayon, ano ang masasabi ninyo rito? 3. Narito ang larawan ng isang palad na nakalahad. Anu-anong kahulugan ang maikakapit mo sa salitang pagkakawanggawa?

B. Paglalahad 1. Ipasabi ang mga pamantayan sa pakikinig. 2. Iparinig sa cassette tape ang impormasyon. Ipakita ang larawan ng bahay ng mga iskwater Ang tagumpay ng isang pamahalaan ay maipahihiwatig sa anyo at klase ng pamumuhay ng kanyang mga mamamayan. Kaya't kung makikita natin ang isang bansa na maraming lugar ng iskwater, masasabi nating naghihirap ang bansang iyon. Sa ating bansa, suliranin pa rin ang pagkakaroon ng disenteng buhay, kaya't ang layunin ng ating pamahalaan ay magbigay ng pautang na pabahay na kayang bayaran ng mahihirap nating mamamayan. C. Pagtalakay 1. Sa ating bansa suliranin pa rin ba ang pagkakaroon ng disenteng pabahay? Bakit? 2. Ano ang layunin ng ating pamahalaan upang magkaroon ng disenteng pabahay? 3. Ano kaya ang masasabi ninyo sa impormasyong ito?

D. Paglalahat Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng tamang reaksyon sa mga impormasyon/ balitang napakinggan? (Sagot: Tamang reaksyon) E. Pagsasanay Pakinggan ang impormasyong ito ay ibigay ang tamang reaksyon. Lilinangin ng National Manpower and Youth Council (NMYC) ang kakayahan ng mga kabataan sa bansa na maging mangangalakal o negosyante at magkaroon ng sariling sikap. Ang programang ito ay nagkakaloob sa mga kabataan ng kaalaman at kakayahan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo na sarili nila. IV. Pagtataya Basahing mabuti ang mga impormasyong ito at ibigay ang tamang reaksyon ninyo. 1. Nagbabala kamakailan ang DepEd sa lahat ng mga paaralang pampubliko at pampribado laban sa madalas na pagpapalit ng mga aklat na kanilang ipinapagamit sa mga mag-aaral. Pinapayagan lamang ng DepEd ang mga paaralan na magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. a. Dapat sumunod ang mga itinatagubilin ng DepEd magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. b. Nagbabala ang DepEd laban sa pagpapalit ng aklat. c. Maging masigasig ang mga paaralan sa pagpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. 2. Ang Kagawaran ng Pangkalusugan ay nangangampanya sa pagsugpo ng "Dengue Fever" sa ating mga mamamayan. Naglunsad ang bawat Health Center ng bayan kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng "Dengue Fever". Ang tamang pagtatapon ng basura sa basurahan. a. Dapat sundin ang mga pamamaraan ng kalinisan sa kapaligiran. b. Nagbabala ang Kagawaran ng Pangkalusugan sa pagsugpo ng “Dengue Fever”. c. Maging malinis sa paligid upang maiwasan ng “Dengue Fever”. V. Takdang-Aralin Sumulat ng isang impormasyon at ibigay ang tamang reaksyon dito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naisasagawa sa tamang paraan ang mga hakbang na narinig sa pagsasagawa ng isang bagay/proyekto Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga panuto II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasagawa ng Tamang Paraan ng mga Hakbang na Narinig sa Pagsasagawa ng Isang Bagay/Proyekto. BEC-PELC Pakikinig, Gintong Aklat sa Pagbasa, pp. 223-225 Peryodiko, gewgaw, pintura, bond paper, kartolina

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang dapat nating gawin upang masunod ang mga tagubilin sa atin? 2. Paghawan ng Sagabal Basahin ang pangungusap at alamin ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa tulong ng dating kaalaman. 1. Ang banig na higaan ay inilalatag bago matulog at ibinabalumbon sa umaga. 2. Nagluluto si Inay ng gewgaw na ginagamit na almirol para sa mga damit na nilabhan. 3. Ang mga bahay ay pinapahiran ng pintura upang maging matibay ang kahoy at nang ito'y gumanda. 4. Ang shelak ay ginagamit na pambarnis sa mga kasangkapan tulad ng cabinet, aparador, mesa at silyang yari sa kahoy upang kumintab. 3. Pangganyak na Tanong Nakakita ka na ba ng laruang hayop na yari sa papel7 Ano ang tawag dito? B. Paglalahad Pakinggan ang guro. Sundin ang panutong sasabihin ng guro sa paggawa ng paper mache. (Gintong Aklat sa Pagbasa, p. 223) C. Pagtalakay • Anu-anong mga kagamitang kailangan sa paggawa ng laruang papel? • Bakit kailangang talian ang mga bahagi ng mga katawan ng hayop? • Anu-ano ang gamit ng gawgaw? • Gaano karaming piraso ng peryodiko ang kailangang idikit sa katawan ng hayop? • Bakit kailangang itabi ang nayaring hayop ng dalawa o tatlong araw? D. Paglalahat Paano mo maisasagawa ng tama ang isang bagay o proyekto? E. Pagsasanay Sundin ang panutong ibibigay ng guro upang mabuo ang isang larawan. 1. Gumuhit ng isang bilog na kasing laki ng piso sa gitna ng bond paper.

Gumuhit ng dalawang maliit na bilog sa loob ng maliit na bilog na magkatapat. 3. Pagtataya 1. Ilupi ang 1 ½ pulgada sa bawat gilid 5. subalit magdagdag ng ½ cm sa bawat gilid. Gumuhit ng parisukat na may sukat na 12 pulgada. 4. Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ita sa klase. 7. Idikit ang sulok na ginupit o kaya'y gamitan ng stapler upang manatili ang pagkakalupi. Gumuhit ng maliit na bilog sa gawing ibaba ng tatsulok. Gumuhit ng baluktot na guhit sa gawing ibaba ng malaking bilog tulad nito. 2. . Gumuhit ng dalawang pahilis na guhit sa pagitan ng tatsulok at maliit na bilog. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Gumuhit ng maliit na tatsulok sa pagitan ng dalawang maliliit na bilog na nakababa ng kaunti sa mga ito. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ito sa klase. 6. 8. Maglaan ng 1 ½ pulgada sa apat na gilid ng parisukat. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo IV. 5.2. 4. 7. 3. Sundin ang panuto bilang 1-6 para sa takip. Tiyaking magkadikit ang dalawang bilog. Gupitin ang bawat sulok ng parisukat 6. 8. V. Gumuhit ng isang maliit na bilog na singlaki ng 25 centimo sa itaas ng naunang bilog. Gumuhit ng dalawang magkakalapit na tatsulok sa gawing itaas ng maliit na bilog. Ilatag ang isang kapat (1/4) na kartolina sa mesa.

Paksa: Sanggunian: Naiproseso ang Napakinggang Teksto na Isinasaalang-alang ang mga Saglit na Paghinto. Pagkakalooban din ng sertipiko ang lahat ng makakatapos sa takbuhang ito sa Iimang kilometro.FILIPINO VI Date: ______________ I. isang taunang proyekto ng Student Council. Pagsasanay/Paglalapat Pakinggan ang guro sa tekstong babasahin. kamalian at pagwawasto Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Pakikinig II. Paglalahat Anu-ano ang isinasaalang-alang sa pagpoproseso ng napakinggang teksto? E. mula ikawalo hanggang ikalabing-isa ng umaga. Pangganyak na Tanong Ano ang magandang naidudulot ng paglahok sa mga larong pampalakasan tulad ng larong marathon? B. Paghawan ng Sagabal Ano ang kahulugan ng salitang marathon? 3. Kamalian at Pagwawasto BEC Pakikinig. Sumali sa Ika-Limang Marathon Muling magkakaroon sa Lourdes School. Ang lahat ng nais sumali ay maaaring magpatala sa tanggapan ng P. Ipabasa ang kanilang ginawa. Pamamaraan A. Ito ang ika-limang marathon na gaganapin sa darating na Linggo.E. 52 & 53 III. Pagganyak Sino ang gusto ninyong newscaster? Bakit ninyo siya nagustuhan? 2. C. ika-20 ng Setyembre. Isulat na muli ito. . p. Filipino Ang Aking Wika 6. Pagtalakay Sagutin ang mga tanong: • Anong palaro ang idaraos sa Lourdes School? • Kailan ita gaganapin? • Sinu-sino ang pagkakalooban ng premyo? • Kailan maaaring magpatala para sumali? D. Panimulang Gawain 1. Paglalahad Pakinggan ang babasahin ng guro. 96. May nakalaang premyo sa mga magkakamit ng una Ihanggang ika-10 puwesto. Layunin • Nagagawang maiproseso ang napakinggang teksto na isinasaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Gintong Wika Aklat sa Wika 6 pp.

Dinadala niya ang basket na puno ng pinamiling gulay. V. Takdang-Aralin Magbasa ng isang pabulaa at iparinig ito sa klase. Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Isang Huwaran Mahal ni Ben ang kanyang mga magulang.Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. prutas. Nililinis niya ang kanyang mesa bago siva umuwi. siya'y maituturing ng isang batang huwaran. Sumusunod siya sa lahat ng bilin ng kanyang guro. Maging sa paaralan ay tumutulong din si Ben. kamalian at pagwawasto. Pinatutuka niya ang mga manok at pinaliliguan ang alagang aso. IV. Pagtataya Pakinggan ang guro sa kanyang tekstong babasahin. Dahil sa kanyang magagandang katangian. Mahalaga sa kanya ang kalinisan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Tumutulong siya sa mga gawain sa bahay kahit hindi inuutusan. isda at kame. sumasama siya sa kanyang ina sa palengke. Isulat na muli ito. Ipabasa ang kanilang ginawa. Malimit siyang magwalis sa kanilang bakuran. Kung araw ng Sabado. kamalian at pagwawasto.

Maghanda ng mga 5 tanong sa kuwento V."Ang Agila na Naging Manok". Pagtalakay 1. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata at iparinig sa kanila ang sumusunod na kuwento. ipasagot ang mga tanong tungkol dito. Anong uri ng kuwento ang inyong narinig? 2. Sa iyong palagay. Paglalahad Iparinig sa mga bata ang kuwentong . kuwento. iisipin mo bang ikaw ay isang manok? Bakit? 6. C. E. Pamamaraan A. Kung ikaw si agila. Panimulang Gawain 1. Anong aral ang inyong napulot sa kuwento' D. pah. pahina 44.FILIPINO VI Date: ______________ I. Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? 3. BEC – PELC Pakikinig. Ibigay ang buod sa limang pangungusap. Pagganyak Sino sa inyo ang may narinig ng kuwento tungkol sa mga hayop? Anong kuwento ang inyong alam tungkol sa mga hayop? B. 148-150 Ang Agila na Naging Manok III. Bakit ganoon na lamang ang pag-iisip ng agila? Ano ba sa akala niya ang kanyang pagkahayop? 4. tama ba ang ginawa ni Mang Dario na isama ang isang agilang itlog sa mga itlog ng manok? Bakit? 5. Layunin • Nabibigyang halaga ang pakikinig sa mga anekdota. Matapos iparinig ito ay bigyan ng ilang minuto ang bawat pangkat na pag-usapan ang mga mahahalagang bagay na narinig sa kuwento. Pabula at Iba pa. Kuwento. Paglalahat Paano mo mabibigyang-halaga ang pakikinig ng isang kuwento? IV. pabula at iba pa Pagpapahalaga: Pagmamahal sa mga hayop II. Wika at Pagbasa 6. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay halaga sa Pakikinig sa mga Anekdota. . Isulat ang mahahalagang detalye ng kuwento sa 5 pangungusap. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento tungkol sa mga hayop. Pagtataya Iparinig ang kuwento tungkol sa Unggoy at Matsing.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

124 Gintong Aklat sa Wika. 62 & p. Sumakay sila sa mga bus patungo roon. p. ang mga mag-aaral. ika-9:00 n. Paglalahat Pakinggan ang balitang bababsahin ng guro. teknolohiya at industriya. At sagutin ang mga tanong pagkatapos. C.u. Niligid nila ang mga exhibit sa iba't ibang gusali sa Expo. Filipino Ang Aking Wika 6 p. Paglalahad Pakinggan ang guro habang binabasa ang isang balita. Nakita nila ang magaganda at makasaysayang pook sa buong bansa gayundin ang mga produkto at kaunlaran sa agham. Pagganyak na Tanong Paano natin maiiwasan ang polusyon B. Layunin • Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pakikinig II. Dinayo ng mga Mag-aaral Kaugnay ng pagdiriwang ng Sentenyal ng Kalayaan ng ating bansa.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paksa: Sanggunian: Paggamit nang may Ganap na Kahusayan ang mga Batayang Kasanayan sa Pakikinig BEC – PELC Pakikinig. Pagtalakay Saan naggagaling ang 60% porsiyento ng polusyon sa Maynila? Tungkol saan ang balitang napakinggan? Ano ang. Pagsasanay Mahalaga bang magamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig? Bakit? E. 7 III. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano ang dapat nating gawin upang maunawaan ang balitang ating pinakinggan? 2.     . Paghawan sa Sagabal Ibigay ang kahulugan ng salitang nasa loob ng bilog. Expo Pilipino. At gamitin ito sa pangungusap POLUSYON 3. mga guro at punongguro ng Paaralang Bagong Barangay ay nagtungo sa Expo Pilipino sa Clark Field. Pamamaraan A. Naganap ito noong huling Biyernes ng Hunyo. Pampanga. naiduqulot ng sobrang pagkalanghap ng carbon dioxide sa ating katawan? Ano ang magagawa ng mga taga-Metro Manila upang maiwasan ang polusyon na ito? D.

Manila ang kinidnap kahapon ng hapon I sa panulukan ng Kalye Doroteo Jose at Avenida Rizal. Kinidnap Isang dalagitang anak ng negosyanteng Intsik sa Binondo. Nabatid ng mga pulis mula sa mga magulang ni Arlene na ang kidnaper ay humihingi ng halagang sampung milyung piso bilang katubusan. Si Arlene Go. dakong. Anak ng Mayamang Intsik. Pilit na pinababa ang drayber at mabilis na tumakas ang mga kidnaper patungong Caloocan. Pagtataya Pakinggan ang balitang babasahin ng guro at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Mga Tanong:  Tungkol saan ang balita?  Sino ang kinidnap? Kalian ito naganap? Saan nangyari?  Ilang taon na si Arlene?  Ilan ang kidnaper na dumukot sa kanya?  Magkano ibig ipatubos kay Arlene? V. ika-apat ng hapon. 12 taong gulang ay sasakay sa kotseng minamaneho ng kanilang tsuper.Mga Tanong: • Sinu-sino ang nagtungo sa Expo Pilipino • Saan naroon ang Expo? • Anu-ano ang nakita ng mga mag-aaral sa Expo? • Kailan sila nagpunta sa Expo? IV. Takdang-Aralin Makinig ng balita at iulat ito sa klase. nang tatlong sandatahang lalaki ang pumigil sa kanila.

Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D. III. 44 Dula-dulaan. bibili lang po ako ng papel _____ 4. Layunin • Nakakalahok at nakapagsasagawa ng mga kapulungang pampaaralan / pampurok / pansimbahan Pagpapahalaga: Makiisa sa mga gawaing pampaaralan/ pampurok/ at pansimbahan. Makikiraan po _____ 5. Mam. Pampurok. Panimulang Gawain 1. Pamamaraan A. Balik-aral Pag-aralan ang bawat ekspresyong narinig sa bawat pagkakataon. 2. Pagtalakay 1. _____ 1. .FILIPINO VI Date: ______________ I. cassette tape. Ipagpaumanhin po ninyo a. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paglahok at pagsasagawa sa mga Kapulungang Pampaaralan. Santos bilang kalihim _____ 3. e. c. d. pampurok o pansimbahan? (Sagot: Makilahad at makapagsagawa sa mga ganiting pagkakataon) B. Pagtugmain ang Hanay A at B. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. II. E. Paglalahat Pangkatin ang mga bata sa dalawang pangkat at bigyan sila ng limang minuto upang pagusapan ang ipinakitang dula-dulaan base sa nrinig. Paglalahad 1. Pakiabot nga po ng ulam _____ 2. Hayaang makilahok ang lahat ng miyembro ng pangkat. C. Pagsasanay Hayaang marinig na muli ng mga bata ang dula-dulaan at ipadala sa kanila. Anu-ano ang pinag-uusapan sa pulong? 2. at Pansimbhan BEC – PELC Pakikinig 15. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. Ipinapasok ko ang pangalan ni G. b. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pampaaralan. pah. Sa loob ng siilid-aralan Ginambala ang isang tao Dumaan sa harapan ang mga nag-usap Nagaganap sa isang kapulungan Isang hapag kainan 2.

Ang pakikilahok at pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto ay gawain ng: a. 2. a. Pumili ng isa sa mga sumusunod na kapulngan sa pagsulat ng duladulaan. Si Gng. Ingat-yaman lamang V. 1. Lahat ng kasapi ng isang samahan b. Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot. c. Buong lugod kong tatanggapin. Pangulo lamang ng samahan c.IV. Kapulungang Pampaaralan b. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungan. Ano ang dapat niyang maging reaksyon tungkol dito? a. Sana ay iba na ang naging kalihim. Kapulungang Pampurok Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . b. Ayaw kong maging kalihim. Cabrera ay iminumungkahi upang kalihim ng isang samahan.

) D. Pamamaraan A. Pagsasanay Saan natin maaring marining ang mga ekspresyong tulad ng – ipinapasok ang – pangalan. Ipinasok ko ang pangalan. pah. 1. 2. bilang Kalihim. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. ano ang iyong ssabihin? . Isinasara ang pagpasok ng pangalan atbp. Pagpapahalaga: Paggalang sa Kapwa II. Iminungkahi. Pakikuha nga po ng inumin. Panimulang Gawain 1. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. Paglalahad 1. Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot. Sa isang kapulungan ay maghahalal ng bagong pamunuan. BEC – PELC Pakikinig 16. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Angkop na Ekspresyong Narinig Kaugnay ng Pagsali sa Kapulungan. Balik-aral Pagbigayin ang mga bata ng iba’t ibang ekspresyong narig sa harap ng mesa sa oras ng kainan. recorder III. Pagtalakay Anu-anong mga ekspresyon ang inyong narinig sa dula-dulaan? (Sagot: Hal. cassette tape.FILIPINO VI Date: ______________ I. 45 Dula-dulaan. Layunin • Nagagamit ang mga angkop na ekspresyong narinig kaugnay ng pagsali sa kapulungan. iminungkahi at iba pa? E. Cruz. Salamat po. Halimbawa: Pakiabot nga po ng kanin. Nais mong ipasok ang pangalan ng isang dumalo na si Gng. C. Pagganyak Ano ang inyong dapat gawin upang may mamahala at maging maayos ang silid-aralin at maging ang mga mag-aaral? (Sagot: maghalal ng mga pamunuan) B. Paglalahat Hatiin na muli ang dula-dulaan at hayaang magpangkat ang mga bata at isadula ang narinig. IV. 2. Ipagamit ang mga ekspresyong narinig.

a. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Tapos na ang pulong. Cruz ay mabuting Kalihim. Sisimulan na natin ang pulong. c. 3. maraming salamat sa inyong pagdalo. Tinatapos ko na ang pulong. Cruz. c. V. 2. Pagkatapos ng pulong. Ang pulong ay nasa ayos at tayo’y magsisimula na. Cruz para Kalihim. Si Gng. b. b. Nais kong maging Kalihim si Gng. b. umuwi na kayo. Ipinasok ko ang pangalan ng Gng. ano ang dapat sabihin ng Pangulo? a. Ano ang dapat unang sabihin ng Pangulo sa isang kapulungan sa pasimula ng pulong? a. Tumahimik at magsisimula na tayo. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na gumagamit ng mga ekspresyong pangkapulungan pampaaralan.

Pagbasa ng guro sa dula-dulaan habang sila ay nakikinig. 43-45 pakikinig sa dula-dulaan sa kuwento. Ano ang naging paksa ng usapan nina Daisy at Henry? 2. Pamamaraan A. Takdang-Aralin Pumili ng isang nappanahong paksa sa diyaryo. Wika at Pagbasa 6. Talakayan: 1. Ipasabi ang mga nais malaman sa duladulaan. 5. Panimulang Gawain 1. ph. IV. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata sa apat. Ang usapan bang ito ay may kaugnayan sa inyong karanasan? Bakit? 4. . manghihinayang ka ba? B. Paglalahad 1. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. III. Pansinin ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay dito. V. Ano ang diwa ng dula-dulaang napakinggan na nagpapakilala ng ideya. Sumulat ng 4 na pangungusap na nagpapakilala ng ideya at 1 pangungusap na nagpapatibay ng ideya. Ano ang diwa ng dula-dulaang narinig na nagpapatibay ng ideya? C. Layunin Natutukoy sa mga diskursong napakinggan ang mga pahayag na:  Nagpapakilala na ideya  Nagpapatibay ng ideya Pagpapahalaga: Kalusugan ay Kayamanan II. Guhitan ng pulang bolpen ang mga pangungusap na nagpapakilala. Ibigay ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay sa 5 pangungusap tungkol sa kuwento/salaysay na napakinggan. Pagtataya Pagbasa ng isa pang teksyo habang nakikinig ang mga bata. Pagtalakay Paano mo maipakikilala ang ideya sa dula-dulaan? Ideyang nagpapatibay? D. Ipabigay ang mga pamantayan sa wastang pakikinig. 2. 5.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagganyak Kung ikaw ay may hindi nagawang bagay na alam mo itong mahalagang-mahalaga. 3. Ikapit ang ideya ng seleksyan sa mga napapanahang kampanya ng pamahalaan tungkol sa kalusugan. Gumawa ng mga napapanahong poster tungkol sa kalusugan. pah. 4. 45. Paano nila naipakita ang diwa ng pagtulang sa kapwa? 3.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

63-69 tape. ph. 45. Wika at Pagbasa 6. _______ Nilagyan ng tamang tubig ang bigas.FILIPINO VI Date: ______________ I. (Maghanda ng kuwento o pangyayari sa tape. Paglalahad Iparinig ang isang maikling dula-dulaan sa mga bata. . C. _______ Isinalang sa apoy ang kaldero. Pagpapahalaga: Matamang Pakikinig II. dula-dulaan III. Balik-aral Lagyan ng wastong bilang 1-5 ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunudsunod. Pagganyak Anu-anong mga programa ang inyong napakinggan sa radio? Anu-anong mga panoorin ang inyong napapnood sa telebisyon? B. pah. Pagtataya: Iparinig ang isang pangyayari o kuwento. Tumawag ng isang batang babae bilang Aling Nene at isang batang lalaki bilang Jayson at hayaang isadula ang narinig na maikling dula-dulaan. Pagsasanay Iparinig ang isang pangyayari at ipasadula sa bata yon sa wastong pangkakasunud-sunod ng mga pangyayari. _______ Nilinis ang kaldero. Pamamaraan A. Paglalahat Pano ang pagsasaula ng mahalagang pangyayaring napakinggan? (Sagot: Ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng pangyayari) E. D. _______ Hinugasan ng tatlong beses ang bigas. _______ Nilagyan ng bigas ang kaldero 2. Layunin • Naisasadula ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ang mahahalagang pangyayari ng kuwentong napakinggan. Magpangkat ng 4 na miyembro. Panimulang Gawain 1. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasadula Ayon Pagkakasunud-sunod ng Mahahalagang Pangyayaring Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. Ano ang maikling nangyari sa maikling dula-dulaan? Ano ang sumusunod na pangyayari? 2. cassette. Isadula ang narinig sa isang nakahandang tape. Pagtalakay 1.) IV.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Takdang-Aralin Magbuo ng pangkat na binubuo ng 4-5 miyembro at magpakita ng isang pangyayari sa pamamagitan ng duladulaan.V.

Iparinig ang isang teyp tungkol sa kapaligiran. Balik-aral Ano ang pangngalan? 2. Sinu-sino ang nag-alay ng tanim? b. Konkreto. Panimulang Gawain 1.FILIPINO VI Date: ______________ I. Itanong: a. bagay. Halimbawa: guro. 44 Gintong Aklat sa Wika ph. pambalana konkreto. Aling mga pangngalan ang tumutukoy sa mga di-tiyak na tao. 62. pook o pangyayari). ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa tiyak o dikaraniwang tao. Lansakan BEC – PELC Pagsasalita d. 60. pook o pangyayari). 1. proyekto 2. bagay. Saan nagtanim ang mga iskwat? c. Sino ang nagbigay ng papuri sa mga iskawt? Ano ang kanyang sinabi? f. bagay. Paglalahad Pagbasa ng tahimik ang balita sa pah. bagay. Layunin • Nauuri ang pangngalan bilang pantangi. Ano ang kabutihang maidudulot ng pagtatanim sa kalikasan? e. Alin ang tumutukoy sa mga tiyak na tao. pook at pangyayari? (Pantangi. Nag-alay ng Tanim C. Halimbawa: Danny Cruz. di-konkreto. 60 tape ng awitin tungkol sa kalikasan/larawan III. Di-Konreto. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Uri ng mga Pangngalan: Pantangi. suriin ang iba't ibang uri ng pangngalan at magpabuo ng paglalahat batay sa ginawang pagsusuri. Pagtalakay 1. Magpakita ng mga larawan tungkol dito. Angat Dam. B. paaralan. pook at pangyayari? (Pambalana. Pagpapahalaga: Pakikiisa sa mga proyektong pambayan II. Bakit isinagawa ang proyekto? d. Paglinang sa Kasanayan Sa tulong ng tsart sa pah. Pagganyak Pag-usapan ang tungkol sa mga isinagawang proyekto tungkol sa pagliligtas ng kapaligiran. ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa mga di-tiyak o kaaniwang tao. Ikaw ba’y lumalahok sa Alay Tanim? Bakit? D. “Mga Lalaking Iskawt. Alay Tanim . Pambalana. Pamamaraan A. Magtalakayan tungkol sa nakita/narinig. lansakan.

bagay o pook) Halimbawa: tropa. Aling pangngalan ang tumutukoy sa pangkat ng mga tao? (Lansakan ang pangngalang tumutukoy sa pangkat o lupon ng mga tao.) Halimbawa: Iskawt . pah. bagay o pook na may anyong pisikal.pantangi. DK . kabutihan 5.di-konkreto o L .lansakan. B pambalana. punla.3. Ang malakas na hangin ay nagdala ng tuloy-tuloy na pag-ulan na naging sanhi ng pagbaha sa lahat ng dako ng Luzon. IV. Ang mga aanihing palay ay lumulubog sa baha. ang mga pangngalang tumutukoy sa mga tao. Isulat kung ito'y P . “Maraming lalawigan ang napinsala ng bagyong Loleng. kumpol E. V.) Halimbawa: kalikasan . paaralan 4. sumasaklaw sa isang espasyo. Paglalapat Ipasagot ang mga pagsasanay sa Magsanay Ka pah. 65. Ang barkong Princess of the Orient ay lumubog. Takdang-Aralin Gawin ang pagsasanay sa Titik C ng Gintong Aklat sa Wika. trubu. pangkat . nahahawakan o nasasalat. Alin ang mga di-konkretong pangngalan? (Di-konkreto ang pangngalang tumutukoy sa mga ideya na nakalarawan lang sa ating isipan. K konkreto. 64-65 titik A at B. Pagtataya: Uriin ang mgapangngalang may salungguhit. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . tahasang nakikita. Alin ang mga konkretong pangngalan? (Konkreto.

2. aklat. Magsanay ka. Iugnay ang usapan sa aralin tungkol sa ayos ng pangungusap.FILIPINO VI Date: ______________ I. maaring tanungin ang mga mag-aaral sa nakaaalam ng ibang wika bukod sa Tagalog o Filipino.hagdang Palayan? Bakit itinuturing na isa ito sa 8 Wonders of the World? Ipabasa ang mga pangungusap na bumubuo sa usapan at suriin ang mga pangungusap na binigkas ng bawat tauhan sa usapan. 1. Pakikunan mo naman ako ng larawan. . 3. Kadalasan ito ay may ay. B. 44. Pagtalakay 1.  Isalin sa karaniwang ayos ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos sa titik A. Lunsarang Babasahin “Pilipinas. Gintong Aklat sa Wika ph. 2. Layunin • Nagagamit sa makabuluhang pakikipagtalsatasan ang mga pangungusap sa karaniwan at di karaniwang ayos Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa magandang tanawin sa bansa II. 5. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Ayos ng Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. 4. 51. Halimbawa: Ang mga tanawin ay magaganda. Panimulang Gawain 1. E. Pamamaraan A. Ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos naman. D. teyp ng mga usapan sa iba’t ibang wika ng ating bansa III. Saan matatagpuan ang Hagdang. Paglalahad Pagtalakay C. isulat sa karaniwang ayos. Perlas ng Silangan” larawan ng magagandang tanawin sa Pilipinas. Bakit kahanga-hanga ang Bulkang Mayon? 3. Kayganda ng mga tanawin sa ating bayan! Tingnan mo ang hugis konong Bulkang Mayon. Magparinig ng mga usapan sa iba't ibang wikang Pilipino kung walang teyp. Isulat ang mga pangungusap sa iyong kuwaderno. 48. Anu-anong mga tanawin ang hinahangaan ng mga mag-aaral? 2. Pagsasanay:  Ipagawa ang mga pagsasanay sa pah. Paglalahat: Ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos kapag nauuna ang simuno sa panaguri. Paano kaya ginawa ang Hagdanghagdang Palayan? Matiyaga ang mga taga-Banawe.

2. 1. Ang tubig sa Los Banos ay mainit. 1. Malamig ang klima sa Baguio. B. Kaakit-akit ang paglubog ng araw sa look ng Maynila. Isalin sa di-karaniwang ayos ang pangungusap na nasa di-karaniwang ayos. Pagtataya: A. Gumamit ng karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. 3. Ang mga bulaklak sa Zamboanga ay makukulay. Dinarayo ng mga turista ang Boracay. Takdang-Aralin Sumulat ng isang tsart tungkol sa isang magandang tanawin sa ating bansa. Isalin sa di-kaaniwang ayos ang pangungusap sa isang karaniwang ayos.IV. 2. V. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

1. 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Pangungusap na may Iba’t Ibang Bahagi sa Pagbibigay ng Paliwanag.aaral. Itanong: Ano ang tawag sa bahaging pinag-uusapan o tinutukoy sa pangungusap? Sagot: Simuno po ang tawag sa pinaguusapan a tinutukoy sa pangungusap. Sinipsip ng bubuyog ang nektar ng bulaklak. Panimulang Gawain 1. Ipabasa ang mga pangungusap na isinulat ng guro sa pisara. (Ang anim (6) na pangungusap na ginamit sa Balik-aral). 5. 4. BEC – PELC Pagsasalita d. 44. C. Ang bahay kubong giray-giray. Pamamaraan A. 3. III. Anu-ano ang masasabi ninyo sa larawang ito? (Isusulat ng guro ang sasabihing pangungusap ng mga magaaral). Pagganyak Pagmasdan . Naglalaro sa daan ang mga bata. 2. B. Makukuha si Rey sa mabuting pakiusap. Balik-aral Panuto: Sabihin kung ang mga sumusunod ay pangungusap o hindi (nasa tasrt). 4. Kulay rosas ang petal ng bulaklak. Kulay dilaw ang ubod ng bulaklak. Halimbawa: 1. Ipasuri ang mga pangungusap.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paglalahad 1. 3. Layunin • Nasusuri ang mga pangungusap ayon sa mga bahaging bumubuo nito • Nagagamit ang mga pangungusap na may iba't ibang bahagi sa pagbibigay ng paliwanag Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kapaligiran II. ang bulaklak na ito. 4. Ang bubuyog ay nakadapo sa bulaklak. Ang tangkay at dahon ng bulaklak ay kulay berde. Tinawag ng titser ang mga mag. Ipasabi ang bahagi ng mga pangungusap. 128-130 Tsart ng pangungusap. Wikang Filipino (Wika) d. 5. Pagtalakay Basahin nating muli ang mga pangungusap sa tsart. Patakbong lumapit sa akin si Rosa. 2. Tanong: Lahat bang ito ay pangungusap? Sagot: Ang bilang 2 at anim po ay hindi pangungusap . 2. 3.

1. 3.D. Matamis at malinamnam ang langka. ang simuno at panaguri na nagpapahayag ng buong diwa. 1. Takdang-Aralin Panuto: Bilugan ang simuno at guhitan ang panaguri ng bawat pangungusap. Si Jose ay nagpaalam sa ina bago umalis. Tinuruan ng leksyon ni Ate si david. Ang sapatos at pantalon ni Cesar ay mga bago. V. Nagdidilig ng mga halaman ang matanda. Ang basket ng bayabas ay inihanda ni Aling Biring. guhitan ang panaguri. 5. 4. Bawat tao ay may sariling tadhana. IV. Isang maliit na sinehan sa lugar namin ang Glori. 3. 2. 4. 5. Ang modista at nagtatabas ng tela. Ang bangka ay tumaob sa lakas ng hangin. 2. Ang pusa ay lumundag at patayong bumagsak sa bubong. Pagsasanay (Pasalita) Panuto: Sabihin ang simuno at panaguri ng bawat pangungusap. 3. Nangangaral sa mga anak ang butihing matanda. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pangungusap? Sagot: Ang pangungusap ay may dalawang bahagi. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . 2. 1. Nagtungo sa Botica Ruby si Gil. Maraming dalang paninda ang nanay. Sumabog na bigla ang bulkan. 5. Pagtataya: Panuto: Bilugan ang simuno. 4. E.

Pagtataya: Ibigay ang layunin ang nagsasalita batay sa mga paraan ng pagsasalita. Nagkakagulo. ____ 8. 3. ____ 5. Halina sa palengke. ____ 1. Lumilindol! V. Umaga na. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasabi ng Layunin ng Nagsasalita sa Paraan nito ng Pagsasalita BEC – PELC Pagsasalita d. ____ 7. ____ 10. Maligayang kaarawan. Balik-aral Anu-ano ang mga bahagi ng pangungusap? Pagbigayin ng pangungusap ang mga bata at kilalanin ang mga bahagi nito. Pagganyak May layunin ka ba kapag ikaw ay nagsasalita? Sa iyong pagsasalita. Layunin • Nasasabi ang layunin ng nagsasalita sa paraan nito ng pagsasalita. ____ 5. Tag-ulan na naman.araw sa iba't ibang paraan. Paglalahat: Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? D. ____ 4. pagbati at pagpapaalam. ____ 3. pangyayari sa kalikasan. Bumaha na naman. Pagsasanay: Isulat sa patlang kung ana ang isinasaad ng mga sumusunod na pangungusap . ____ 3. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng katapatan sa pagsasalita II. may mga paraan ba ang iyong pagsasalita? B. Ang gatas at itlog ay mga pagkaing pampalusog. Paglalahad 1. Maligayang pasko sa inyo. ____ 4. ____ 6. Paalam na po sa inyo. Panimulang Gawain 1. ____ 9. pagyaya. Tayo na sa Antipolo. ____ 1. Pagbasa sa iba’t ibang uri ng pangungusap 2. ____ 2. Paano ninyo makikilala ang iba't ibang uri ng pangungusap na inyong binasa? C. Takdang-Aralin Sumulat ng dalawang halimbawa sa bawat uri ng pangungusap: .FILIPINO VI Date: ______________ I. Kamusta. Pagbigkas ng mga pangungusap araw. 2.panahon. Huwag kalimutang magdasal araw-araw. ____ 2. IV. Diyan ka na. Pamamaraan A. Nakabubuti sa katawan ang ehersisyo. 44 Tsart III.

pagbati at pamamaalam.Pangungusap na nagsasaad ng panahon. pangyayari sa kalikasan. pagyakag o pagyaya. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

tape III. D. Gintong Aklat ng Wika. Gintong Aklat Ng Wika. Handa na ba kayo sa ____________. cassette recording. 11 . Ang ____________ ay pinagtibay. C. 8-12 Tsart . Paggamit ng mga pangngalan sa pagpupulong. 5-9. IV. 2. Pagbasa sa isang dula-dulaan. Pagtataya: Gamitin ang mga sumusunod na pangngalan sa pangungusap. ang ___________.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paglalahat: Anu-ano ang wastong pangngalan ang sumusunod na usapan sa pagpupulong. 3. Gintong Aklat Wika d. Takdang Aralin: Pag-aralan ang magagalang na pananalita gamit sa pagpupulong. 10. d. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Anu-ano ang pangngalang ginamit sa pagpupulong? Layon ng pulong Ginoong Pangulo Kalihim Mungkahi Katitikan Botohan Panguluhan 4. Balik-aral Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? 2. Pagsagot sa mga tanong. mangyaring basahin ng _____________. Gintong Aklat sa Wika. Pagsasanay: Sisimulan natin ang _____________. Aralin 2 d. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga Pangngalang angkop para sa isang kapulungan BEC – PELC Pagsasalita d. 44. Layon ng pulong Botohan Kalihim Ginoong Pnagulo Katitikan Panguluhan Mungkahi V. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Layunin • Nagagamit ang mga pangngalang angkop para sa isang kapulungan Pagpapahalaga: Paggamit ng magagalang na pananalita sa isang kapulungan II. Pagganyak Anu-anong samahan ang sinasamahan mo sa inyong paaralan? Dumalo ka bas a kanilang pagpupulong? B. d.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

2. 3. Isulat sa pisara ang mga pangngalan ng bagay na nakita. ang landas patungong bisita. larawan III. Paglalahat: Anu-ano ang iba't ibang uri ng pangngalan ayon sa gamit? D. Iisa ang landas na tinatahak ng mga taga-San Isidro kung Lingo ng umaga. plaskard. Pagtataya: Piliin ang pangngalang ginagamit sa talatang sumusunod at uriin ang gamit nito. Isang batalyong sundalo ang dumating sa kampo kaninang umaga. 1. May hinog na ang buwig ng saging sa likod-bahay ni Mang Pepe. Isang misa lamang ang ginaganap dito ni Padre Jose. IV. Pagbasa sa isang diskursong napakinggan. Pagganyak Igala ang paningin sa loob at labas ng silid-aralan. Panimulang Gawain 1. Bungkos ng bulaklak ang dala-dala niya sa akin kanina. Paglalahad/Pagtatalakay 1. 44 Tsart . Mapagkakatiwalaang bata si Nestor. IV. Maunlad na ang aming nayon ngayon. Dinala sa doktor ang iyong kaibigang si Nora. 2. Pamatayan sa pagbasa nang tahimik. Guhitan ang pangngalan at uriin ang gamit nito. . 2. Dahil dito parang munting pagtitipon nang lahat ng tagaroon ang bisita. Lupon ng manunulat ang lilikha ng aklat na ating gagamitin sa isang taon. 4. C. 5. Balik-aral Sabihin ang mga pangngalang ginamit sa bawat pangungusap. 1. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa Gamit ng Pangngalan sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pagsasalita d. Layunin • Natutukoy ang gamit ng pangngalan sa mga diskursong napakinggan Pagpapahalaga: Pagkakaisa at pagtutulungan II. 1.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pamamaraan A. Ang pumpon ng rosas at kamya ay naging tampok sa aming paksa sa usapan ni Maria dahil sa ganda at bangong dulot nito sa tao. Iminungkahi ni Rea ang pagdalaw sa Pambansang Museo. ang katulong na pari sa simbahan sa kabayanan. Pagsasanay: Piliin ang mga pangngalan at uriin ang gamit nito. B. 3. 2. 2. Pagtataya: Sumulat ng sampung pangungusap. 3.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Panimulang Gawain 1. Mo Kainin ________ito nang _________ay lumakas. Tayong mga Pilipino ay nararapat na magkaisa. Iyo. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panghalip. Pilipino ang taguri sa sariling wika natin. 4. 3. Gintong Aklat Wika d. 4. Mo . Kaniya Nagpunta _________sa tindahan upang bumili ng pasalubang para sa _____ anak. Pagtataya: Gamitin ang pares ng mga panghalip sa pangungusap. Ako. 2. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit nang Wasto sa mga Panghalip BEC – PELC Pagsasalita d. Basahin ang mga pangungusap sa maikling usapan at pag-aralan ang gamit ng panghalip. Ang nag-iipon sa amin ng tubig ay ako. Si Kuya ay umiigib din. 2. 1. Pinupuno nila ang aming inuminan. Pagganyak Mahalaga ba sa inyo ang tubig? Dapat ba itong tipirin sa paggamit? B. Ako ay tumutulong sa pagtitipid ng tubig. Balikan ang binasang usapan. 2. ayon sa kanila. 44. 3. 2. Bumili siya ng timba para sa amin. 1. Ikaw. plaskard III. Balik-aral Piliin at salungguhitan ang mga panghalip. 5. Para sa inyo ang ginawa ng mga bayani ng lahi. Layunin • Nagagamit nang wasto ang mga panghalip Pagpapahalaga: Wastong paggamit at pagtitipid ng tubig II. IV. 5. Paglalahat Ano ang panghalip at kalian ito ginagamit? D. 1.FILIPINO VI Date: ______________ I. Itinatag ni Manuel L. 4. Siya ay umiigib ng aming inumin. Pamamaraan A. 2. 74-78 Tsart . C. 3. Akin ______ ay nag-aaral na mabuti para sa ______ kinabukasan. Ang wika ay minana natin sa ating mga ninuna. Hanapin ang mga panghalip na gamit. Siya.Quezon ang ZWA.

Namin Nagdala __________ng bulaklak ay ibinigay _____ sa aming guro.Tanggapin _________ito. Kami. Para sa _________ito. 5. V. Takdang-aralin: Bumuo ng isang usapan na gumagamit ng mga panghalip. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ang usapan ay maaaring tungkol sa paghahalaman.

Anu-ano ang pinag-utos ng Kagwaran ng Kalusugan upang maiwasan ang pagkalason ng iba pang tao? Panghalipp na Panao ang tawag sa mga salitang panghalili sa ngalan ng taa. dapat tumulong upang maging malinis ang ________ilog. Pagwawasto ng takdang aralin. 1. sila at kami.FILIPINO VI Date: ______________ I. Balik-aral Pagkilala sa Panghalip B. Mga Panghalip na Panao Palagyo Paari Palayon Ako Akin Ko Sayo Atin Natin Ikaw Iyo Mo Siva Inyo Kanila Sila Nila Kanya IV. Palayon at Paari BEC – PELC Pagsasalita d. Maari itong nasa anya tulad ng ako. Pagsasanay Narito ang tsart ng mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. E. Ano ang dahilan ng kanilang kamatayan? 3. Ano ang red tide? 4. 1. 2. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na panao ayon sa kaukulan? Ipaliwanag ang bawat isa. Ano ang malungkat na nangyari sa isang mag-aaral? 2. ikaw siya. Sa aking palagay. . Pamamaraan A. Isulat ang tamang panghalip na panao sa patlang. Maari rin itong maramihang anyo tulad ng tayo. palayon at paari Pagpapahalaga: Pagmamalasakit II. plaskard III. Pagtalakay Pagkatapas basahin ang balita. Gintong Aklat Wika d. C. Layunin • Nagagamit ang mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip na Panao sa Kaukulang Palagyo. Panimulang Gawain 1. 79-84 Tsart . Gamitin ito sa pangungusap. pag-usapan ito at sagutin ang mga tanong. Pagtataya: Gamitin ang wastong panghalip sa pagbibigay ng reaksyon. Paglalahad/Pagtatalakay Babasahin ang maikling balita. D. paari at palayon. 44.

palayon at paari. Takdang-aralin: Gumupit ng isang balita sa pahayagan at idikit ito sa bond paper at salungguhitan ang mga panghalip na panao at uriin kung ito'y palagyo. Kung ikaw ay naniniwala na ang dahilan ng red tide ay maruming kapaligiran. huwag ____ magtapon ng basura kahit saan. 4. Sa palagay mo kaya. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . magagawa _______ ito? 5. Sa wari ko naman.2. V. Kung tayo ay magkakaisa. 3. malulutas _______ an gating problema sa kalinisan. sila ay makikiisa sa kabutihan ng _________ pamilya.

5. Sa wari mo naman. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Pamamaraan A. Gintong Aklat Wika d. Sa sarili kong palagay tama ang manggagamot. Panimulang Gawain 1. Tutulungan kayo ng mga Boy Scouts. Basahin ang sumusunod na talataan at alamin ang mga panghalip na ginamit. 5. Sa aking palagay. a. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na pangungusap. Ang bayang ito ay atin. magagawa mo ito? 3. Balikan ang binasang talataan. 2. Sa palagay mo kaya. 76-78 Tsart . . b. Pagsasanay Isualt ang gamit ng panghalip na may salungguhit. 4. 3. D. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip Bilang Paksang Nangungusap at Pinaglalaanan sa Mga Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. 2. 44. 4. layon. sila ay makikiisa para sa kabutihan ng ating pamilya. Balik-aral Uriin kung palagyo. Pansinin ang mga panghalip na may salungguhit.FILIPINO VI Date: ______________ I. 1. plaskard III. Ikinuha ko siya ng mga butong maipupunla. Naniniwala sila na mamatay ang mikrobyo kapag pinakuluan ang tubig. Ikinuha ko sila ng kabibe sa dalampasigan. Suriin ang gamit ng mga panghalip bilang paksang pangungusap at pinaglalaanan sa pangungusap. Inyo ang mga likas na yaman c. Ano ang gamit ng panghalip sa bawat pangungusap? Kailan ito magiging simuno. Ako ay sasama sa Alay Lakad. 2. Pagganyak May kilala ba kayong ulila? Sino ang nag-aalaga sa kanila? Saan sila dapat dalhin kung wala silang kamag-anak na mag-aalaga sa kanila? B. Layunin • Nagagamit ang panghalip bilang paksang nangungusap at pinaglalaanan sa mga pangungusap Pagpapahalaga: Pagmamalasakit sa kapwa II. dapat tayong tumulong upang maging malinis ang ilog. 1. Nakakuha siya ng ginto rito. Ang magdidilig sa mga bagong tanim ay ikaw. 2. Hanapin ang mga panghalip na ginagamit. paari o palayon ang panghalip na may salungguhit. 4. panaguri o pinaglalaanan? C. 3.

1. ako Layon . Sila ay mahilig kumain ng bungang kahoy. Ang abokado na itinanim ko ay namumunga na. sa atin ang lahat ng ani ko. akin Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . kayo Pinaglalaanan . Para.kanila. Pagtataya: Isulat kung simuno. V.IV. layon. 4. ako Panaguri . 5. 3.sila. Takdang-aralin: Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip bilang: Simuno . Ipinagluto ko kayo ng pinakbit. 2. Ang pinakamalaking tsiko ay iyo.sila.ikaw. panaguri o pinaglalaanan ang panghalip na may salungguhit.

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ng malinaw ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig sa akdang binasa. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa wika II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Malinaw ang Mahahalagang Detalyeng Ipinahihiwatig sa Aksang Binasa. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 47-49; Wika at Pagbasa 6 ni Dr. Teresita Cruz – Arceo, ph. 233 Tsart

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang Gawain ng nakaraang aralin. 2. Balik-aral sa nakaraang aralin. B. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Pagpapalayvak ng Talasalitaan . Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at hanapin sa kahon sa i1alim ang angkop na kahulugan ng bawat salitang may salungguhit. a. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga katutubo ay may sarili nang paraan ng pagsulat. b. Nagsimula ang panukala na dapat magkaroon ng pambansang wika ang Pilipinas. c. Tagalog ang wikang pinagbatayan ng Pilipino bilang pambansang wika. d. Kailangang makaagapay tayo sa pagbabago ng bawat panahon e. Sa bisa ng Saligang Batas ng 1987 ang ating Wikang Pambansa ay Filipino. 1. likas, taal 2. plano, balak 3. pinagbasehan, pinagkuhanan 4. makasunod, makaayon 5. konstitusyon 2. Basahin ang kwentong “Ang Kasaysayan ng Wikang Filipino", Gintong Aklat sa Pagbasa, ph. 47-49. Alamin ang mahahalagang detalyeng ibig ipahiwatig ng may-akda. C. Pagtalakay Sagutin ang mga sumusunod na tanong: Ano ang katutubong wika ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? Bakit ginawang batayan ng Pilipino ang Tagalog? Bakit tinaguriang Ama ng Wika si Pangulong Manuel L. Quezon? Bakit kailangang dagdagan ng 8 titik ang binagong alpabeto? Sa inyong palagay, mainam ba ang may pambansang wika? Bakit? D. Pagsasanay Basahin ang talumpati at sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang Wikang Filipino? 2. Bakit magandang pakinggan ang Wikang Filipino?


   

3. Bakit kung minsan ay nawawalan ng saysay ang isang pyesa o tulang bibigkasin?
IV. Pagtataya: Basahin ang balita at sagutin ang mga tanong. Ang ating paaralan ay magdaraos ng isang Timpalak Bigkasan sa darating na buwan ng Agosto. Bawat baitang ay may dalawang kalahok. Ang timpalak na ito ay sa pamamahala ng mga pamunuan ng pangkalahatang PTA ng ating paaralan. Ang mga magwawagi sa naturang timpalak ay tatanggap ng Iimang daang piso (P500). 1. Ano ang idaraos sa darating na buwan ng Agosto? a. Timpalak Bigkasan b. Palarong Pampaaralan c. palatuntunan sa Araw ng Puso 2. Ilan ang magiging kalahok sa bawat baitang? a. Isang kalahok b. Tatlong kalahok c. Dalawang kalahok V. Takdang-aralin: Magbasa ng isang balita at isulat ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig dito.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ang mahahalagang impormasyon tuwiran at di-tuwirang binanggit sa teksto Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bansa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Mahahalagang Impormasyon sa Tuwiran at Di-Tuwiran at DiTueirang Binanggit sa Teksto. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 15-18 Tsart ng tula

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang mga magagandang bagay na makikita natin sa ating bansa? 2. Paghawan ng Sagabal Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. 1. Perlas ng Silanganan ang taguri sa Pilipinas. (Sabi, tawag, uri, yari) 2. Wlang malinaw na tubig na dumadalaoy sa latian. (batis, ilog, putikan, sapa) 3. Ang mga Ibanag, Ipugaw, Maranaw at Tasaday ay ilan sa mga lipi ng mga Pilipino. (Iupa, lipunan, samahan, tribu) 4. Payapa ang isang bansa kung nagkakabuklod ang mga mamamayan. 5. Maraming Pilipino ang nasawi upang makamit ang mithing kalayaan. 3. Pagganyak na Tanong: Pilipinas ang bansa natin, ito ang tahanan ng ating kahi. Bakit tinaguriang Perlas ng Silangan ang bansa natin? B. Paglalahad Pagbasa ng Tula “Pilipinas ang Bayan Ko” C. Pagtalakay Bakit Perlas ng Silangan ang taguri sa Pilipinas? Anu-ano ang mga likas na yamang kalaob sa Pilipinas ni Bathala? Bakit mahalaga ang luntiang puno? Ano ang nagbubuklod sa mga Pilipino? Paano ipinakita ng mga bayani ang pagmamahal sa bayan? D. Paglalahat Paano maibibigay ang mahahalagang detalye nakapaloob sa binasa? Kailangan din bang magkaroan ng kasanayan sa pag-unawa sa mga impormasyang tuwiran at di-tuwirang nakasaad sa teksto? IV. Pagtataya: Basahin ang talata. Piliin ang titik ng wastong sagot sa pamamagitan ng pagpili ng mga impormasyong tuwiran at di-tuwirang ipinahahayag sa teksto.

   

Mababa ang nakuha niya sa pagsusulit c. Sa may gusaling Home Economics nagsimula ang apaoy. Kagagaling lamang niya sa kanilang paaralan. Sila ay nagulat. Impormasyong tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ 2. Sa ilalim ng balita itala ang mahahalagang impormasyon. Nababakas sa mukha niya ang kalungkutan. Impormasyong di-tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Mayamaya'y lumaganap na ang nagliliyab na apoy. Sinabihan sila ng kanilang guro na maging kalma. Naglaro ng posporo ang mga bata d. Naiwang bukas ang kalan sa Home Economics b. Dahan-dahan silang pinapila at isa-isang pinalabas ng silid. Naiwang bukas ang i1aw V.Lumuluhang dumating sa bahay ang anak ni Mang Mario na si Lina. 1. Kasalukuyan siyang nagleleksyon nang mayroon silang malanghap na usok. Silang lahat at natulala habang tinitingnan ang sunog. Ano ang dahilan ng sunog? a. Hindi nila mapigilan ang maiyak. Nagkaroon ng sunog sa kanilang paaralan d. Siva ay nakipag-away b. Matagal din siyang hindi makakapasok. Hindi makakain si Lina kahit na masarap ang ulam sa mesa. Sinadyang sunugin ang gusali c. Bakit lumuluhang dumating ng bahay si Lina? a. 1. Nakagalitan siva ng kanyang guro 2. Takdang-aralin: Sumipi ng isang balita sa pahayagan.

(kasuotan. Paksa: Sanggunian: Pagsagot sa mga Tanong Batay sa Sariling Karanasan BEC – PELC Pagbasa . panginoon. Batay sa mga pangyayari sa kwento. Layunin • Nasasagot ang mga tanong batay sa sariling karanasan Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino II. Pamamaraan A. pulis) Pahiyas . sa anong pista o pagdiriwang mayroong ganitong pangyayari? .Nananalangin at nagpapsalamat ang mga magsasaka kay San isidro Labrador ang patron ng mga magsasaka para sa masaganang ani. (alagad. Bakit nakatuwaan ng mga tao ang kalabaw? 2. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Batay sa sariling karanasan. guwardiya. Paghawan ng Sagabal Basahin ang sumusunod na salita at pag-aralan ang kahulugan ng bawat isa. pinuno. regalo. gulay at mga prutas ma isinasabit sa harap ng tahanan. Paano nagpepenitensya ang mga kalalakihan sa Marinduque? 3. Pagganyak Anu-anong tradisyon ng mga Pilipino ang ginagawa pa natin hanggang ngayon? 2. tanghalan) 3. 3-6 C.ay ang mga nagpepenitensya na naksuot ng kawal at may makukulay na maskara katulad ng mga naghahanap sa Longhinus na nag-ulos sa tagiliran ni Kristo nang siya'y nasa kalbaryo. Pagtalakay 1. p. Pagganyak na Tanong: Mainam bang ituloy ang mga kaugaliang atin ng nakagisnan? B. Katwiranan mo. (amo.FILIPINO VI Date: ______________ I. mandirigma. santo) Maoriones . palamuti.Makukulay na kiping at iba pang mga produkto tulad ng palay. Paglalahad Pagbasa ng dayalog sa Gintong Aklat sa Pagbasa 6. Batay sa pangungusap piliin ang kahulugan ng salita. Ano ang pinakahihintay ng mga bata sa Santacruzan? Bakit? 5. Patron . Mainam bang ipagpatuloy ang mga kaugaliang nabasa mo sa kwento. Gintong Aklat Pagbasa.3-8 III. p. Paglalahat Paano mo masasagot ang mga tanong sa isang pangyayari O sitwasyon? E. Bakit dinarayo ang Pahiyas sa Quezon? 4. anu-anong mga pangyayari ang naranasan nyo na? D.

Kailan ito ipinagdiriwang? 3. 3. Ipabasa ang mga natapos na gawa. 1. _________________ sagala _________________ basaan _________________ sayawan ng mga Ati-Atihan _________________ pagpapaputok ng kwitis _________________ F. 5. 4. Isang Kasalan 2. 1. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa sariling karanasan. Paglalapat Pumili ng isa sa mga sumusunod na pagdiriwang at sumulat ng isang talata tungkol dito.1. palosebo 2. Isulat ang sagot sa tapat ng bawat salita o lupon ng mga salita. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . batay sa sariling karanasan. Anong pista ang ipinagdiriwang sa inyong pook? 2. Bakit ipinagdiriwang ang pistang nabanggit? 4. Takdang-aralin: Sumulat ng isang talata tungkol sa isang palaro paligsahan at ibatay ito sa sariling karanasan. Alin sa mga gawain sa pista ang ibig mong ipagpatuloy? Bakit? V. Ang Pista sa Amin IV. Anu-anong paghahanda ang ginagawa ng mga tagaroon sa inyo sa pistang ito? 5.

Layunin • Nailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II. Pamamaraan A. Pagganyak • Mahal mo ba ang iyong bayan? • Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal? • Handa ka bang mag-a ay ng buhay para sa bayan? 2.FILIPINO VI Date: ______________ I. gagawin mo ba ang ginawa niya? Ibigay ang katwiran. Pag-unawa sa Kuwento Bawat grupo ay bibigyan ng limang minuto upang ilarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento sa pamamagitan ng pagbuo ng web. Paniwalaan Pilipinas. Mahigit na apat na raang taon ang pananakop ng mga Kastila sa b. Panimulang Gawain 1. Pagsaklaw 5. Ipinakita kapwa. GAP. p. Paghawan ng Sagabal Panuto: Hanapin sa gawing kanan ang salita o lipon ng mga salitang nakasulat ng pahilig sa bawat pangungusap sa kaliwa. . B. 31-36 C. Pagtalakay Pag-aralan ang mga sumusunod: 1. ph. 3. Gintong Aklat Pagbasa.31-36 Buhay Ko May Iaalay III. Pagbasa. Quezon ang pamamahala ng bansa ng magtungo siya sa Amerika? Bakit? • Ano ang katungkulan ni Jose Abad Santos sa pamahalaan ng panahong iyon? • Bakit nagalit ang pinunong Hapon kay Jose Abad Santos? • Tama ba ang ginawang pagpapasya ni Jose Abad Santos? Bakit? • Kung ikaw si Jose Abad Santos. Isang kataksilan ang ipagkalulo mo ang bayan sa mga kaaway. 2. Ipahamak pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. 1. Hindi mapigilan ng anak Manangis ng barilin ang kanayang ama. Paglalahad Pagbasa ng kwento “Buhay Ko May Iaalay”. • Kanino iniwan ni Manuel L. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Paglalarawan ng Katangian ng Tauhan Batay sa Pananalita/Pagkilos na Isinaad sSa Kwento BEC – PELC Pagbasa . Umiyak 4. Ipinamalas ng bayani ang kanyang pagmamahal sa bayan sa a. d. Dapat tayong maging tapat sa ating salita upang mapagkatiwalaan ng e. c.

Salungguhitan ang kanyang pahayag na sinabi. Mapagmahal sa bayan e.” 5. IV. Lapu-Iapu. ibigin mo ang iyong bayan ng higit sa iyong buhay” 3. Takdang-aralin: Maghanap sa aklatan ng anekdota ng isang bayani na nagsasaad ng kanyang pagmamahal sa sariling wika. Katapangan at sariling paninindigan V. Sa ibabang anekdota isulat ang salitang naglalarawan sa katangian ng bayani. Mapagpahalaga sa pag-aaral c.D.” 4. 1. Jose Rizal “Ang hindi magmahal sa kanyang salita ay higit pa sa hayop at malansang isda” 2. bakit ako hahalik kay Haring Humabad. Katapatan sa pananalita b. Paglalahat Paano mailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento? E. “Pangalawa sa Diyos. “Hindi ako alipin. Pagtataya: Panuto: Isulat ang titik ng katangiang naglalarawan sa sumusunod ng mga bayani batay sa kanilang pananalita. Reyna Sima “Ang nagkasala ay dapat magtiis ng parusa. Mapagmahal sa sariling wika f. Jose Burgos “Mga kabataang Pilipino magpakarunong kayo. Andres Bonifacio.” a. Isulat ang bahagi ng anaekdota na ang bayani ay nagpahayag ng kanyang natatanging pagtingin sa Wikang Pambansa. Matalino d. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . anak ko man siya ay dapat siyang parusahan. Pagsasanay Panuto: Isulat sa patlang ang katangian ng mga pangunahing tauhan sa kwento batay sa paniling pananalita.

Moog Liwasan Awditoryum Karwahe Aranya B.Ano ang isinasakay sa kalesa o kariton? C.Ano ang humihila sa kalesa o kariton? . Pagganyak Naksama ka na ba sa Lakbay-ara1? Saan-saan kayo nagpunta? Ano ang iyong naramdaman? Anu-anong salita ang maiuugnay mo sa salitang nasa kahon? Lakay-Aral 2. isalaysay ang paglalakbayaral o anumang paglalakbay na isinagawa ng inyong paaralan kaugnay ng inyong aralin sa Hekasi o kaya'y sa Agham. Pagsakay sa aircon bus. Ano ang lakbay-aral? Paano ito nakatulong sa mga mag-aaral? b. a. Batay sa sariling karanasan.FILIPINO VI Date: ______________ I. . Pagbasa sa Kuwento. Pagsasanay Pangkatin sa dalawa ang mga bata. p. Sa binsang kuwento. Pag-unawa sa Kuwento. a. magbigay ng sariling karanasan na maiuugnay sa mga sumusunod na pangyayari. Paghawan ng Sagabal Pagbibigay ng kahulugan ng salita at ipagamit sa sariling pangungusap. Pamamaraan A. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa mga Pangyayari sa Kuwento BEC – PELC Pagbasa . Pagsakay sa kalesa o kariton sa halip na karwahe. Gintong Aklat Pagbasa.9-14 tsart III. tren o eroplano. b. Paglalahat Paano mo mapapahalagahan ang mga pangyayari sa kuwento? D. 2. . Panimulang Gawain 1. Isulat ang salaysay sa isang malinis na papel at iulat sa harap ng klase. Saan-saang makasaysayang pook nagtungo sina Carina? 3. Layunin • Naiuugnay ang sariling karanasan sa mga pangyayari sa kuwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II. Paglalahad 1.

Pagtataya: Panuto: Batay sa sariling karanasan. Saan ito matatagpuan? (Bayan at lalawigan) _______________ B. Isang makasaysayang pook ____________ A. gusali o libangan ang narito? ______________ V. magtala ng isang makasaysayang pook o magagandang tanawin sa inyong lugar.IV. Paano nararating ang pook? (Sasakyan) _________________ D. Anu-anong mga tanawin. 1. isulat sa isang malinis na papel gng nakakatawang pangyayari noong kayo ay nasa ikalimang taon ng inyong pag-aaral. Sa i1alim nito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . magbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol dito. Ilang oras ang paglalakbay mula sa inyong lalawigan o lungsod? ________________ E. Takdang-aralin: Batay sa sariling karanasan. Anong makasaysayang pangyayari ang naganap dito? _____________ C.

Salungguhitan ang mga salitang ito. 18-21.FILIPINO VI Date: ______________ I. 2. Nagpunta si Kalabaw sa tubugang putik at dito siya naglunoy." 3. Pagtalakay Pagsagot sa mga tanong: 1. Paglalahad Pagbasa ng tahimik. 1. Anong aral ang ipinahahatid ng kuwento? D. Panimulang Gawain 1. Nagtampisaw 2. 3. 168-170. Pagpapahalaga: Ang pagtutulungan ay daan sa mabuting pagkakaibigan II. Filipino Pagbasa 6 p. Pagganyak Itanong sa mga bata kung ano ang nakikita nila sa larawan. Pamamaraan A. Paano naging magkaibigan si Tagak at si Kalabaw? 5. Sino ang naglunoy sa tubigang putik? 2. Layunin • Nakapagbibigay ng palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng mga pangyayari sa kuwento batay sa mga ikinikilos ng mga tauhan. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Palagay Tungkol sa Maaaring Kalabasan ng mga Pangyayari sa Kwento Batay. Paglalapat Paano nabibigyan ng resulta ang mga pangyayari? . Bwisit “Pagtutukain ko ang mga pesteng lamok na ito. Paghawan ng Sagabal Nasa loob ng pangungusap ang kahukugan ng salitang nasa kahon. C. Sabihin sa kanila na sila ay babasa ng kwento -tungkol sa kalabaw at tagak. Gintong Aklat Pagbasa.169-170 larawan ng kalabaw at ng tagak III. Saan natulog at sumilong si Kalabaw? 3. sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan BEC – PELC Pagbasa. Pagganyak na Tanong: Ano ang kinahinatnan ng pagtulong ni Togak kay Kalabaw? B. p. Ano ang mga kumakagat sa katawan ni Kalaba? 4. Wikang Pilipino 6 p. “Si Kalabaw at si Tagak”. Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin.

Isulat ang palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng kuwento.IV. Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto ______________ 3. Kung bumalik kaagad si Uwak sa palasyo ________________ 4. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Kung hindi kumain ng hayop ang uwak _______________ 2. Kung hindi pinaghatian ng magkaibigan ang dagat at lupa ___________ V. Pagtataya: Basahin ang Alamat ng Uwak. Isulat sa notbuk ang buod nito. 1. Magbigay ng palagay tungkol sa kalalabasan ng kuwento. Kung nakipag-usap si Neptuno sa kaibigan ___________ 5. Takdang-aralin: Bumasa ng isa pang kwento.

Paghawan ng Sagabal Anong salita ang tinutukoy sa bawat bilang Halimbawa: B. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Bayan II. Pag-aralan ang diwang nagpapahayag ng mga taludtod na bumubuo sa bawat saknong at ibigay ang pangunahing diwa nito. BEC – PELC Pagbasa ph.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin. Pagganyak Anu-ano ang mahahalagang salita na kaugnay sa salitang “Daigdig” 3. Bakit inihambing sa paraiso ang ating daigdig? b. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa. Paglalahad/Pagtalaky: 1. 44. p. 2.59-64 “Ito ang Ating Daigdig” III. Halimbawa: Pangunahing diwa: Ang daigdig ay paraiso ng mga nilalang. Gintong Aklat Pagbasa. Anu-ano ang mga hiwagang bumabalot sa kapaligiran? 3. Layunin • Napipili ang mga detalye na nagpapahiwatig o lumilinang sa mga pangunahing diwa. Panimulang Gawain 1. Pag-unawa sa Kuwento a. Pagbasa sa Kuwento 2. . Basahin ang bawat saknong ng tula. Pamamaraan A.

1. Isulat sa ayos ng talataan ang inyong paksa. Mahalaga ang Pag-aaral sa Buhay ng Tao 3. Mahusay na manggagamot si Rizal. Ang mga Puno ay Makapipigil sa Pagbaha Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . piliin ang salawikaing angkop sa pangunahing diwa ng kuwento. Masustansiya ang sabaw ng niyog samantalang maraming gamit ang laman nito. Pagkatapos. Nabigla ang mga mamamayan sa pagsalpok ng malalaki at matataas na alon sa maliit na dampa. Ang niyog ay napag-kukunan ng maraming bagay na kailangan ng tao. Haligi naman ang puno nito. V. Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan 2. Pagsasanay: Tumawag ng bata upang isulat sa patlang ang pangunahing diwang katatagpuan sa bawat talataan. Ubos-ubos biyaya Pagkatapos nakatunganga IV. Salungguhitan ang 1. Isa rin siyang dalubwika. May kaalaman siya sa agham. Maraming buhay ang nasawi at nawalan ng tahanan. Pagtalakay: Paano mo mapipili ang mga detalye na nagpapaliwanag o lumilinang sa mga pangunahing diwa? D. Panggatong ang tuyong ugat ng niyog. Kung ano ang itinanim Siya mong aanihin b. 1. inhinyerya. Malapit sa puso ni Rizal ang mga Kabataan. Paglalapat: Basahin ang kuwento. Wala na ang malalaking puno ng dati'y pumipigil sa pagdaloy ng tubig. Ang walis tingting ay buhat sa dahon ng niyog. Tuluy-tuloy ang pagdaloy ng tubig mula sa kabundukan. pipili siya ng kamag-aral upang sagutin ang susunod na bilang. Kapag may isinuksok May madudukot c. “Ang Langgam at ang Tipaklong” a. pagsusulat at iskultura. Pagtataya: Piliin ang mga detalye na nagpapaliwanag sa pangunahing diwa nito. Sa kanya natuto ang mga kabataan na magsalita ng Ingles at Kastila. 2. Kahanga-hanga ang katalinuhan ni Rizal. Pagkatapos niyang sumagot. Katakataka bang tawaging puno ng buhay ang niyog? Pangunahing diwa: ______________________ 2.C. Pangunahing diwa: ______________________ E. Takdang-aralin: Pumili ng isa sa sumusunod na pangunahing diwa at magbigay ng tatlong detalye na nagpapaliwanagi dito. Tinuruan niya ang mga ito ng Matematika.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

at mga balat ng prutas ay inilalagay sa _______. p. Kumakalat ang mga basura sa kalye kapag ______ ang mga batang namumulot ng mga kahon at bote. Panimulang Gawain 1. 128-133 III. Paksa: Sanggunian: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa. Layunin  Napagsusunud-sunod ang mga pangunahing diwa na bumubuo ng kwento/seleksyon. 4. dahon. Wikang Filipino Pagbasa 6. Filipino Pagbasa 6. Ano ang kaugalian ng mga taga-Barangay nang simulang manungkulan sa Kapitan Sendong? 2. Ano ang nagpabago sa kaugalian ng mga taga Barangay? C. Pagganyak na Tanong: Ano ang naging problema ng Kapitan ng barangay 555? B. Pagsasanay: Isaayos ang mga sumusunod upang mabuo ang seleksyon. 63-99. Nag mga batang nilalagnat ay kaagad _______ sa ospital. 3. Paghawan ng Sagabal Isulat sa patlang ang tamang salita mula sa kahon upang mabuo ang pangungusap. _______ Kinain ng mga ito ang mga dahon ng palay. Ang mga nabubulok na pagkain. Pamamaraan A.FILIPINO VI Date: ______________ I. . 1. ano ang maaring epekto nito sa atin? 2. Lagyan ng bilang ang mga patlang mula 1-8 Bunga ng Pagtutulungan _______ Lumusob ang maraming tipaklong sa palayan. p. Ano ang naging bunga ng maruming paligid? 3. Paglalahad: Sagutin ang mga tanong: 1. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsusunod-sunod ng mga pangunahing diwa ng isa kwento/seleksyon? B. _______ Mahaba ang panahon ng tag-init _______ Nagpadala ang tanggapan ng mga eksperto sa pagpuksa ng mga itlog ng tipaklong. ph. Gintong Aklat Pagbasa. Isinugod Hinanakit Compost pit ninalukay 3. 2. Pagganyak Kapag marumi ang kapaligiran. Pagpapahalaga: Pagkakaisa at Kalinisan II. BEC – PELC Pagbasa.70-73. Nasasabi ng tagapangulo ang kanyang _________ sa mga kabarangay na di-sumusunod sa kautusan.

_______ Itinanim ni Pepito ang punlang niyog inalagaan sa loob ng limang taon. Ipinangako ni Mang Ador na hindi na niya pupulakin ang punong mangga. _______ Buong kasiyahang pinagsaluhan ng mag-anak ang bagong lutong matamis na makapuno. _______ Ang mga bata't matanda ay tumulong sa paghuli ng mga tipaklong sa pamamagitan ng lambat. Takdang-aralin: Sagutin ang Gawain Natin. E. Ipinasiya ni Mang Ador na pulakin ang punong mangga sa bakuran upang magkaroon ng panggatong. IV. Pagtataya: Basahin ang kwentong “Ang Panaginip ni Mang Ador” sa Wikang Filipino Pagbasa ph. Namulaklak nang maraming-marami ang punong mangga. May Aanihin" sa pahina 15 Wikang Filipino Pagbasa. V. Paglalapat: Balikan ang kwentong “Pag May Itinanim. Ayusin ang mga sumusunod na mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. Ayusin ang sumusunod na pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. 63-68. _______ Nakakuha ang mag-anak ng apat na makapuno _______ Dumating ang tatay ni Pepito na may bitbit na punlang niyog. _______ Binomba ang buong palayan. _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Habang nakahiga si Mang Ador ay narinig niyang may tumawag sa kanya. _______ Nang magulang na ang bunga ng niyog. titik C sa Wikang Filipino Pagbasa p._______ Humingi ng tulong ang mga magsasaka sa Kagawaran ng Kalusugan. tiniba ito ng tatay ni Pepito. Sinabi ng punong mangga kay Mang Ador na bibigyan siva nito ng pera huwag lamang itong pulakin. 68-70 Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Dinilig ni Mang Ador at hinukay ang paligid ng punong mangga upang hanapin ang sa palagay niya'y nakatagong kayamanan. Nagbunga ng maraming-marami ang punong mangga kaya malaki ang naging pera ni Mang Ador mula sa pinagbilhan ng bunga. _______ Napuksa ang mga kaaway ng magsasaka.

2. pangunahing diwa II. B. Mga detalyeng sumusuporta C. Ipabasa sa mga bata Anu-ano ang mahahalagang bahagi ng balangkas? Pag-aralan ang balangkas na ito. Pag-unawa sa Kuwento a. B. Pagganyak Pangalawa sa aso. 45. p. Bakit sinabing ang kabayo ay mahal ng tao pangalawa sa aso? e. gusto mo bang alaga kabayo? Bakit? 3.74-78 “Ang Kabayo” II. Paano dapat pakisamahan ng tao ang kabayo? d. Pagbasa sa Kuwento 2. Paksa: Sanggunian: Kuwento: III. Panimulang Gawain 1. Anu-ano ang katangian ng kabayo na kaugnay ng kanyang pagkapanganak at paglaki? c. sa pangunahing diwa . Gintong Aklat Pagbasa. ang kabayo ay kaibigan at mahal ng tao. Alam mo ba kung bakit? 3. Pamamaraan A. kalesa pangarere Sasakyan ___________ ___________ ___________ dayami tagahila butil karwahe Pangkatin ___________ ___________ ___________ trigo dilburi pandigma Gamit ___________ ___________ ___________ B. Pangunahing diwa o paksa A. Layunin • Naigagawa ng balangkas ang akdang binasa sa anyong papaksa o pangungusap Paggawa ng Balangkas sa Akdang Binasa sa Anyong Papaksa o Pangungusap BEC – PELC Pagbasa ph. Paghawan ng Sagabal Panuto: Ihanay sa ilalim ng pamagat ang mga salitang nasa loob ng kahon ayon sa pagkakaugnay ng mga ito.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pamagat __________ I. Pangunahing paksa o diwa A. Ikaw. Paglalahad: 1. Mga detalyeng sumusuporta C. Pagwawasto ng takdang Gawain ng nakaraang aralin. Anu-ano ang katangian ng gamit ng kabayo noon at ngayon? b.

Pagtataya: Panuto: Basahin ang kuwentong ito. V. Pagkatapos. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . gumawa ng balangkas ukol dito. Kuwento: “Ang Kuyawan” ph. Takdang-aralin: Panuto: Humanap ng isang seleksyong tungkol sa isang hayop sa aklatan. Basahin ang maikling kuwento at gumawa ng balangkas ukol dito. Jose Rizal sa Dapitan sa pahina 65. Matapos basahin ang seleksyon. 78 Gamiting huwaran ang Balangkas na ipinakita ng guro. IV. Paglalahat: Paano ang tamang paggawa ng Balangkas? C. Isulat ang balangkas sa inyong notbuk. Pamagat: Si Dr. Anu-anong bahagi ang balangkas? Paano naisusulat ang mga pangunahing diwa ng seleksyon? Paano isinusulat ang mga detalye na sumusuporta sa pangunahing diwa? C. Pagsasanay: Pangkatin sa apat ang mga Bata. gumawa ng balangkas ukol dito.

2. 1. d. Pamamaraan A. p.isulat ang titik ng tamang sagot. mga bulaklak. p. 154 Larawan ng Pagoda III. Layunin • Nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga nakaugaliang tradisyon at kaugalian II. Umaaktibong palakpakan ang ipinasasalubong sa isang dumarating na panauhin.FILIPINO VI Date: ______________ I. Libu-Iibong deboto ng Mahal na Birhen ang nagsisimba sa Naga. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagkilala sa Opinyon at Katotohanan Bilang Isang Uri ng Ugnayan sa Seleksyong Binasa BEC – PELC Pagbasa ph. 4. Paglalahad: Pagbasa sa kuwento “Pista ng Peñafrancia”. Pagganyak na Tanong: Bakit kakaiba ang pista sa Naga? B. na nagdadala ng paninda. Paghawang ng Sagabal Piliin ng kahulugan ngmga salitang may salungguhit. Balik-aral Itiman ang kahon kung ang pangungusap ay nagsasabi ng totoo. Nakakatulig ang putok ng kanyon. 1. 126-128. . mga tao. Pagganyak Ano ang nakikita ninyo sa larawan? (Birhen. Gintong Aklat sa Pagbasa 6. Kung may demokrasya ay may kalayaang magsalita ang mga tao. Karamihan ng nakasakay sa tren ay may negosyante. Maingay ang pagsagitsit ng rebentador. Taimtim na nagdarasal ang mga kasama sa pagoda. c. malaking bangka) 3. Ang ugali ay bahagi ng trasdisyon 2. 3. Filipino Pagbasa 6 p. e. 4. Ang mga kahon ng paninda ay inilagay sa bagol habang sumasakay ang mga pasahero sa tren. pangako sa pananampalataya taong sumasampalataya sa santo o patron lagayan ng bagahe sa tren prusisyon sa ilog 4. 3. dagat. Panimulang Gawain 1. pangangalakal b. sa Maynila at bumibili ng paninda pabalik sa lalawigan. 165. a. 2. kung hindi iwanang blangko ito. Gintong Aklat Pagbasa. 5.126-129. Dapat daw tuparin ang panata upang maging maganda ang kapalaran. 5.

Masaya ang buong mag-aaral kung pista. 161-163 at sagutan ang Gawain Natin titik A. Umuulan araw-araw sa Pilipinas. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay sa ating bansa. Takdang-aralin: Basahin ang kuwentong “Pagbabalik sa Nakaraan” Wikang Filipino Pagbasa p. ______ 1. 4 Kinupkop ng pamilya ang Lolo at Lola. IV. ______ 4.C. Ang mag-anak ay sama-samang nagsisimba kung Linggo. Pinakamalaking pulo sa Pilipinas ang Luzon. Ang Pilipinas ay pulu-pulong bansa ______ 2. 5. ______ 3. Paglalahat: Paano nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa? D. Pagsasanay: Ihanay ang sumusunod na impormasyon sa ilalim ng pamagat. Ang Maynila ay nasa Luzon. Katotohanan Opinyon 1. Ang mga Pilipino ang lahing kayumanggi. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . V. ______ 5. 3. 2. Pagtataya: Lagyan ng tsek ang impormasyong katotohanan at ekis naman kung hindi. Lahat ng mamamayan ng Maynila ay Tagalog.

BEC – PELC Pagbasa ph. Balik-aral Pagkilala sa opinion at katotohanan. Pag-unawa sa Kuwento • Bakit mainam magpalipad ng saranggola kung panahon ng tag-araw? • Saang lugar dapat maglaro ng saranggola? Bakit? • Sino ang nagsimulang gumamit ng saranggola? Ano ang naging gamit ng saranggola sa kanila? 3. Anu-anong salita ang maiuugnay sa talasalitaang nasa kahon? 3. Ang pagnanakaw ay gawaing _________ Ang plantsa. 45. e. c. maaliwalas pangmilitar pagkakatuklas a. b. Paglalahad/Pagtalakay: 1. Pagbasa sa Kuwento 2.ggola ay isa sa paboritong isport ng mga kalalakihang Pilipino? 3. Paghawang ng Sagabal Piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita sa patlang. Kapag walang bagyo ________ ang kalangitan. p.89-93 Isang Sanaysay: “Ang Saranggola” tsart III. d. Pagganyak  Marunong ka bang magpalipad ng saranggola?  Paano mo maipapakita ang tamang pagpapalipad ng saranggola?  Bakit ang pagpapalipad ng saran. telebisyon at refrigerator ay mga kagamitang ________ B. Paksa: Sanggunian: Lunsaran: Kagamitan: Pagpili ng Opinyon sa Katotohanang mga Pahayag sa Akdang Binasa. Layunin • Napipili ang opinion at katotohanang mga pahayag sa akdang binasa Pagpapahalaga: Maging Sports sa Paglalaro II. radyo. elektrikal labag sa batas kalunsaran Ang mga sundalo ay lalahok sa mga gawaing __________ Ang mga gusali sa _________ ay matataas at tabi-tabi. Balikan ang mga impormasyong binabanggit sa sanaysay at uriin kung ito’y katotohanan . Gintong Aklat Pagbasa. Pamamaraan A.FILIPINO VI Date: ______________ I. Panimulang Gawain 1. Pag-uuri at pagbibigay ng halimbawa kung opinyon o katotohanan ang impormasyong binabanggit sa seleksyon. Pagwawasto sa takdang gawain 2.

Halimbawa: Katotohanan: ang saranggola ay lumilipad sa kalawakan kung malakas ang hangin Opinyon: Maaring makuryente ang batang nagsasaranggola sa bubong ng bahay. _______ 5. V. Ang unang pangkat ay magbibigay ng 5 halimbawa. Pagtataya: Panuto: Isulat ang K kung ang impormasyon ay katotohanan at Q kung opinyon. D. _______ 2. * Magtala ng iba pang impormasyon hinango sa kuwento. Isulat ang sagot sa inyong notbuk. tungkol sa pag-iingat sa pagsasaranggola. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan? Ipaliwanag. Iuulat sa klase ang mga nabuong pangungusap.o opinyon. _______ 4. Magtala ng tatlong impormasyong katotohanan at tatlong impormasyong opinyon na binanggit sa kuwento o seleksyon. Pagsasanay: Panuto: Papangkatin ang mga bata sa dalawa. Natutuhan ng mga Pilipino ang pagsasaranggola sa mga Insik _______ 3. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Higit ng ligtas ang pagsasaranggola sa probinsya kaysa lungsod. Takdang-aralin: Bumasa ng isang kuwento o seleksyon sa paglalaro ng basketbol. C. _______ 1. Ang pagsasaranggola ay paborito ng lahat. Maaring gamitin ang manipis na tela sa paggawa ng saranggola. Ang ikalawang pangkat ay magbibigay sa maaaring mangyari kung hindi mag-iingat sa pagsasaranggola. IV. Ang pagsasaranggola ay mabuting libangan.

Pakainin ito ng tatlong beses sa maghapon. Sundin ang panuto o tagubilin sa paggawa ng paper mache. 2. c. 56-71 tsart III. 3. Iporma sa anyong hayop. a. 44 Gintong Aklat sa Pagbasa. Layunin  Nakasusulat ng mga tagubilin kung paano isinasagawa ang isang bagay sa tulong ng isang dayagram o mga larawan Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga tagubilin sa paggawa ng isang proyekto. 223-225 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa p. Gurnuhit ng isang maliit na parisukat na nasa loob ng isang malaking parisukat na nasa loob ng isang higit na malaking bilog. Balik-aral Isagawa ang mga sumusunod: 1. Pagsasanay: Magsulat ng i1ang tagubilin sa pagaalaga ng kabayo. Ito ay makatutulong para mapanatiling malusog at makinis ang buhok ng kabayo. Gumuhit ng dalawang tatsulok na ang mabubuong hugis ay isang estrelya. Kung minsan ay hinahaluan ng pulot ang pagkain ng kabayo. BEC. Talian ang mga bahagi ng katawan upang hindi magkahiwahiwalay. Palakarin o di kava ay patakbuhin ang kabayo ng mga 2 oras araw-araw. 2. Paglalahad 1. Gumuhit ng isang maliit na tatsulok sa loob ng isang malaking parisukat. Mga 2 o 3 araw ang kailangan upang matuyong mabuti ang paper mache. e. Gustong-gusto ng kabayo ang damo. Kumuha ng tatlong pahina ng mala king peryodiko at balunbunin ang mga ito. II. b. Iskubahin at suklayin ang buong katawan ng kabayo. g. 3. Mga inaasahang sagot ng mga bata: 1. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo? C. ph. Lagyan ng Shelak upang kumintab hanggang mapreserba ang pintura. Ilagay sa isang tabi hanggang matuyo. 2. Panimulang Gawain 1. Pagkatuyo pintahan ito. Pamamaraan A.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paglalahat: Paano ang pagsunod sa mga tagubilin o panuto? D. f.PELC Pagsulat ph. B. Bisitahing malimit ang kuko ng kabayo. 4. Pahiran ang mga ito ng pandikit na gawa sa gawgaw at ipalupot sa mga katawan nito. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng mga Tagubilin Kung Paano Isinasagawa ang Isang Bagay sa Tulong ng Isang Dayagram o mga Larawan. d. Pilasin ang lumang peryodiko sa makikitid at mahahabang piraso. Gupitin ita kung mahqba na gaya ng paggupit natin .

isulat ang tatlong magkakahilerang malalaking titik na K. 4. Kulayan ng pula ang bandila. 1. Gumuhit ng araw na kasinglaki ng beintesingko sentimos sa ibabaw ng panggitnang K. Sa gitnang bahagi ng parihaba. Pagtataya: Iguhit ang bandila ng Katipunan.ng ating mga kuko. 3. Itim ang ikulay sa titik K. 2. Isulat sa ilalaim ng iginuhit na bandila ang ganito “Bandila ng Katipunan” V. IV. Lagyan ng araw ng walong sinag sa kabilugan nito. Sundin ang sumusunod na tagubilin. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . 5. Tiyakin na parepareho ang agwat nila. Takdang-aralin: Gumawa ng isang kahon na lalagyan ng regalo. Gumuhit ng isangparihaba 5 dali ang haba at 2 ½ dali naman ang taas.

Naranasan mo na ba ang mamangka? c.PELC Pagsulat ph. Paglalahad ng isang ulat o mensahe. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng padikta? E. b. 30-33 tsart. Ano! Maglalakbay ka ba ng hatinggabi? b. Pagsasanay: Idikta ang sumusunod: Inaanyayahan ang lahat ng klase sa paaralang ito na lumahok sa paligsahan tungkol sa “Pinakamalinis. Balik-aral Idinidikta ang mga pangungusap. Panimulang Gawain 1. IV. Aba. 2. Ang nagwawagi ay nagtatamo ng P500. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat nang Maayos sa Idiniktang Teksto na kaugnay ng Pangangalaga sa Kalinisan at Kapaligiran BEC. Pag-alala sa mga pamantayan sa pagkuha at pagbibigay ng ulat o mensahe. Pagtataya: Idikta ang sumusunod: . Pinakamaganda at Pinakamaayos na silid-aralan”. Wikang Filipino.00 na gantimpala mula sa Punong-bayan. C.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paglalahad a. Pagganyak Kaya ninyo bang isulat ang idiniktang ulat o mensahe? B. Aklat sa Wika ph. radio cassette III. Ang Lupon ng Inampalan ay maglilibot sa paligid ng paaralan mula sa unang araw ng Agosto hanggang ika15 ng buwang ito. Pamamaraan A. 44. a. Oo! Madalas kong gawin iyon noong bakasyon. Pagtalakay: Tungkol saan ang balita? Paano ito isinusulat? Anu-anong bantas ang ginagamit sa pagbuo ng talata? D. Layunin • Naisusulat nang maayos ang idiniktang teksto na kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na kalikasan at kapaligiran II.

Paano tayo makatutulong upang mapanatiling malinis at maganda an gating paligid? Marami tayong paraang magagawa. Nakatutulong ang halaman sa pagpapaganda ng paligid at paglilinis ng polusyon sa hangin. Ang parke ay di-dapat nag awing laruan upang hindi matakpan ang mga damo. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .Pangangalaga sa Kapaligiran Ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungkulin nating lahat. sa nanay o sa kasama sa bahay. Pangalawa. Una ay ang paglilinis ng paligid at pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa daan at mga kanal. Takdang-aralin: Isulat ang isang kuwento na naririnig sa radyo. V. Pangatlo ay ang pagsunod sa mga kautusan tulad ng di-pagpitas ng mga bulaklak at di-paghuli ng mga ibon at kulisap. ay ang pagtatanim ng mga halaman.

"Ku. Balik-aral Ano ang pangunahing diwa ng sumusunod na talata: 1. "Siya ba? Aba'y binata na pala. 83-88 tsart III. Pamamaraan A." pagpapakilala ni Mang Tino. "Magparami kayo sa dagat at sa himpapawid". ang batang iyon!" Nagmamadaling bumalik si Aling Basion sa lugar na kinakitaan sa bata. Diyaket sa iyo. Pagkatapos ay nilalang ng Diyos ang mga hayop sa mundo. "Dalawang kilo. Nilalang din niya ang mga ibon sa himpapawid. ang inaanak mo. Napatawa ang lahat sa inasal ni Claro. Paglalahat: Saan maaaring matagpuan ang paksang pangungusap? D. Ginawa Niya ang iba pang hayop sa himpapawid. Kaniyang binasbasan ang mga ita at nagwika.Gagawin ko siyang higit na makapangyarihan kaysa iba kong nilikha." At ginawa nga Niya ang isang lalaki at isang. Unang tinungo ni Aling Basion ang puwesto ng karne. Paglalahad Paano nagiging malinaw ang mga talata sa kuwento? 1. 2. Madali bang tukuyin ang paksang pangungusap sa isang kuwento o talata? 2. babae. Alin ang paksang pangungusap ng tatatang ito? Salungguhitan ang sagot. “Mano po ninong.PELC Pagsulat ph. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga kongkrit na Pansuportang Detalye upang Maipaliwanag nang Maayos ang Paksang Pangungusap BEC. Pagsasanay: Basahin ang talata. "Natupad din ang pangarap kong magkaroon nito!". "Pare. C. ano?" sagot ng ninong.FILIPINO VI Date: ______________ I. Wala ang kaniyang pitaka. B. Panimulang Gawain 1. "Teka at may uwi ako para sa inyong mag-ama." ang wika niya sabay kuha ng pitaka sa bulsa. suki. Layunin • Nagagamit ang mga kongkrit na pansuportang detalye upang maipaliwanag nang maayos ang paksang pangungusap Pagpapahalaga: Pagbibigay-halaga sa mga gawaing maka-Diyos II. si Claro. Naaalala niya ang batang nakatabig sa kaniya. Isulat sa puwang ang paksang pangungusap nito. Tuwang-tuwa Siva nang· likhain Niya ang mga ito.” bati ni Claro ng makaharap niya ng kanyang ninong. 1. pare at racing car para sa aking inaanak". "Yipee!" sigaw ni Claro. 44 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa ph. Ginawa niya ang mga isda at pating sa dagat. Kaniyang binasbasan ang mga itq at sinabihang magparami sila . Bigla ang pamumutla ni Aling Basion. Lahat ng hayop sa dagat ay nilalang din niya. Kahuli-hulihang nilalang ng Diyos ang tao. Ito ang Kaniyang winika. "Gagawin ko ang tao na katulad ng aking anyo.

IV. Pagtataya: Saan matatagpuan ang paksang pangungusap? Ano ang paksang pangungusap? Laging pinaghihiwalay ng Diyos ang mabuti at masama. Itinatago ng magsasaka ang palay na kaniyang inani at itinatago sa kamalig katulad din pagtanggap sa langit ng Diyos sa mabubuting kaluluwa. Ang mga mabuti at masama ay laging magka-agapay sa mundo katulad din ng palay at damo gaya ng pag-sunog ng Diyos sa masasamang damo sa mundo. Ginagawa niya ito sa isang takdang panahon. ng Magagawa Mo Kaya? At Gawain A-B ng kailangan Mo Pa Ba Ito? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Takdang-aralin: Gawin ang Gawain 3-4. V.

Panimulang Gawain 1. Nagsasaya rin sila upang ipagpasalamat ang tagumpay sa pakikipaglaban. Pagtataya: Basahin ang talata. BEC. IV. Isulat ang lahat ng impresyon o palagay na matatagpuan dito.FILIPINO VI Date: ______________ I. 2. May sadyang seremonya sila kung himihingi ng masaganang ani sa kanilang bathala. 161-165.PELC Pagsulat ph. Pagpapahalaga: Pagtupad sa pangatlong napagkasunduan II. Sari-saring laro daw ang ginaganap sa mga kapistahan. 2. 170 tsart III. Nagdaraos sila ng makukulay na pista sa iba't ibang pagkakataon. V. Magbigay ng impresyon o palagay samga ikinikilos ng mga . Pamamaraan A. Isulat ang impresyon sa papel. Maraming gusali ang itinatayo sa kapatagan. 169 – 170  Anong masasabi ninyo kung hindi kumain ng hayop ang uwak? Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto?  Ang impresyon ang maibibigay ninyo kung bumalik agad si uwak sa palasyo? C. isa rin ako sa mga nakiisa sa kanila. Sila ay mahilig sa pagdiriwang. 1. Siguro kung kasama nila ako noon. Pagsasanay: Basahin ang talata. 3. Ang sibilisasyong ito ay dating palayan. Takdang-aralin: Bumasa ng kuwento sa aklatan. Nagbubuno ang malalakas na lalaki. Pagganyak Nakakita na ba kayo ng uwak? Ano ang masasabi ninyo sa ibong ito? B. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Impresyon Hinggil sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan sa Akdang Binabasa. Ang mga babae naman daw ay umaawit ng matatamis na kantahing bayan sa saliw ng mga katutubong instrumento ng musika. Wikang Filipino Pagbasa ph. Balik-aral Ano ang inyong impresyon sa paraan ng pamumuhay o takbo ng kapaligiran noong araw? Guhitan kung ito ay tumutukoy sa ngayon at bilugan kung tumutukoy noong araw. Layunin • Nakasusulat ng sariling impresyon hinggil sa mga ikinikilos ng mga tauhan sa akdang binasa. 44. Gintong Aklat sa Pagbasa d. Noon pa man daw ay masahin na ang mga Pilipino. Paglalahad  Paglalahad ng kuwento “Ang Alamat ng Uwak” dd. Natatamnan ang maraming kabukiran ng halaman at gulay. Nakikipagkarera rin yata noon ang mabibilis na binata. Paglalahat: Ano ang impresyon o palagay? D.

tauhan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

G. Isabel Ferbes Pang. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Katitikan ng isang Kapulungang Pangklase BEC. Kaninong Gawain ang pakikilahok o pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto? . IV. Pagtataya: Sagutin ang mga tanong: 1. Paula Arayata Taga Pamayapa……………. 44.. Pangulo ………………G. Noong huling biyernes ng Buwan sa ganap na ikatatlo ng hapon. Gintong Aklat sa Wika d. Reyes ay naging pansamantalang tagapangulo at si Gng. Pagsasanay: Hayaang ipaulit sa mga bata ang nilalaman ng katitikan ng huling pulong. Layunin  Nakasulat ng katitikan ng isang kapulungang pangklase . Ikaw ay iminumungkahi kalihim. Paglalahat: Sa mga kapulungang pangklase. Pagpapahalaga: Nabibigyang halaga ang tungkuling iniatang sa atin. Alfredo Vinzon Kalihim …………………… Gng.Gng. paano tayo maaaring maging bahagi nito bilang kasapi? E. Si Gng. Sino ang maaaring magtala ng katitikan sa pulong? 3. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.PELC Pagsulat ph. Ang resulta ng halalan ay ang mga sumusunod: Pangulo ……………………. Pagtalakay: Ano-ano ang pinag-usapan sa pulong? Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pangpaaralan? B.FILIPINO VI Date: ______________ I. II. ano ang iyong magiging reaksiyon tungkol dito? 2. Rolando Ponceca Ang pulong ay natapos sa ganap na ika-apat ng hapon C. Mina bilang pansamantalang kalihim. Gng. Ruth Fuentabella Ingat-Yaman ………………. tatlumpung magulang ang nagpulong para maghalal ng bagong pamunuan. Balik-aral Ano ang inyong dapat gawin kung nais ninyong may mamuno at maging maayos ang inyong silid-aralan at maging ang mga mag-aaral? 2. Paglalahad Pagbasa ng kalihim sa katitikan ng huling pulong. 8-12 tsart III.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Takdang-aralin: Sumulat ng isang katitikan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungang pampaaralan.V.

213-214 2. Gintong Aklat sa Wika d. V. IV. atb. . Kaugnay sa mga naninira at walang malasakit sa kapwa. Sa inyong palagay. Kaugnay sa mga Naninira at Walang Malasakit sa Kapwa. ng gurong nangurot at natuklap ang balat.FILIPINO VI Date: ______________ I. Panimulang Gawain 1. Gintong Aklat sa Wika d. Pagsusuri sa liham: Ano ang inilakip na halaga? Para saan ito? Kalian magsisimula ang suskrisyon? 3. Layunin  Nasusukat ng liham sa patnugot/liham na nagrereklamo. atb. Paglalapat: Ipasulat: Rekalamo sa punong-guro. Paglalahat: Paano isinusulat ang liham na nagrereklamo sa tanggapan? D. Pagganyak Tingnan ang liham na nasa pisara. 212-218 tsart III.PELC Pagsulat ph. Pamamaraan A. bakit mahalagang sumulat ng liham na nagrereklamo o liham sa patnugot? B. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan II. Takdang-aralin: Liham na nagrereklamo ang magulang sa guwardiya ng paaralan na lagging wala sa kaniyang lugar. 217 E. Paglalahad 1. 45. ano ang paksa ng inyong sulat? Bakit? C. Balik-aral Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo” 2. Anu-anong liham na pangangalakal ang inyong binasa? * Anu-ano ang nilalaman ng liham na nagrereklamo? Liham na patnugot. Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo”. Pagsasanay: Lagyan ng wastong sangkap ang bawat bahagi ng liham na ito. Ipabasa at ipasuri ang liham. BEC. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Liham sa Patnugot/Liham na Nagrereklamo. Gintong Aklat sa Wika d. Pagtataya: Ipasulat: Reklamo sa guro tungkol sa dalawang mag-aaral na pinagtulungan ang anak at namaga ang mukha.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Bakasyon a. . Balik-aral a. isang matulunging lalaki 1. Pagganyak Mahilig ba kayong bumasa ng kwentong galing sa Bibliya? B. Pagsusuri sa balangkas ng parabulang binasa. ang manlalakbay at ang masamang loob 1. Gintong Aklat sa Wika d. Malayang naglalaro ang mga bata. Paglalahad A. 135-139 tsart. ang mga nagdaang nakakita sa sugatang manlalakbay 1. Pagharang.FILIPINO VI Date: ______________ I. isang sacristan 3. pag-iwan sa daan sa sugatang manlalakbay b. pagnanakaw at paggapos sa manlalakbay 2. ang pagtatanong ng pariseyo b.larawan ng magsasaka. Anu-ano ang bahagi ng balangkas? 2. 175-179 at gawing patnubay ang balangkas na nasa d. IV. Pagsasanay: Isulat ang kwento “Ang Mahiwagang Kaldero” p. Pagpapakita ng iba’t ibang larawan at hayaang magkuwento ang mga bata kung ano ang isinasaad ng mga larawan. Ang kwentoni Hesus a. larawan ng nagtitinda b. Walang pasok ng mga bata b. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Isang Salaysay sa Tulong ng Isang Balangkas BEC. III. larawan ng mag-sasaka.PELC Pagsulat ph. Ang Pariseo at si Hesus a. Paglalahat: Ano ang kahalagahan ng balangkas sa pagsulat o pagsasalaysay ng isang kwento? D. Pamamaraan A. ang pagpapaliwanag ni Hesus 2. Panimulang Gawain 1. isang pari 2. ang pagdala ng sugatan sa ospital C. 179. Pagtataya: Gumawa ng kwento ayon sa sumusunod na balangkas: 1. Layunin  Nakasusulat nang isang salaysay sa tulong ng isang balangkas Pagpapahalaga: Malasakit sa kapwa sa panahon ng pangangailangan II. . atbp. 45. nagtitinda. ang pagtulong ng lalaki 2. 1.

c. Tumutulong sa mga magulang b. Nagbabakasyon sa mga probinsya. Nagkita ang daga at Leon a. Tinulungan ng daga ang leon c. Nahuli ang leon ng isang mangangaso a. Nag-aasikaso sa maliit na kapatid c. Si Juan a. 2. Nagmamakaawa ang daga c. Nagpasalamat ang leon sa daga Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Mahal ng kaniyang mga magulang at kapatid V. Nakita ng daga ang leon b. Takdang-aralin: Gumawa ng sanaysay sa balangkas na ito: 1. 2. Pumayag ang leon na di-kainin ang daga. Umiigid at nag-aalaga ng mga hayop d. Kakainin ng leon ang daga b.

ano pa ang maidaragdag mong gamit na tubig? Kuryente? C. magiging matapang na ang mga pulis sapagkat ………… . basura sa dagat 5. lindol 4. Ang mundo ang pinakamalaking planeta. Pagsasanay: Magbigay ng pangungusap na nagsasaad ng inyong opinyon sa mga sumusunod na paksa. Panimulang Gawain 1.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagbasa ng isang balagtasan na nasa d. Mainit ang panahon ngayon kaya maaaring ……. Pagganyak Nakapanood ka nab a ng balagtasan? B.kaiba sa may-akda Pagpapahalaga: Magbigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami II. 98-143 tsart III. Pamamaraan A. anu-ano nag kahalagahan ng tubig? Ng kuryente? Kung ikaw ay kasali sa balagtasan. b. 2009 3. Ang palay ay di-gaanong nagbunga dala marahil……… 2. 3. Pasko. Layunin  Nakasusulat ng sariling opinyon na maaaring . BEC. 44. a. Sa palagay ko. 2. Ang Luzon ang pinakamalaking isla sa Pilipinas c.PELC Pagsulat ph. Ano ang paksa ng balagtasang binasa? Ayon sa dalawang nagtatalo. Si Pangulong Estrada ang panglabintatlong pangulo ng Pilipinas d. Madilim ang langit kaya maaaring uulan. Paglalahad 1. Paglalahat: Kailan masasabi na ang sinabi ay opinyon lamang? D. 94-96 2. presyo ng gasoline 2. 1.katulad ng may-akda . Balik-aral Bilugan ang titik ng mga pangungusap na nagsasabi ng katotohanan. Paglalapat: Dugtungan ang mga sumusunod ayon sa inyong opinyon: 1. Gintong Aklat sa Pagbasa d. pagkakaroon ng lindol E. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Opinyon na Maaaring katulad ng May-akda o Kaiba sa Mayakda.

Mga paraan upang maiwasan ang sunog Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagtataya: Gumawa ng limang pangungusap na nagpapahayag ng inyong opinyon sa: 1. Mga paraan upang maiwasan ang paghaba 4. Red Tide 5. wari ko: 1. Pagtatrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino 2. Sahod ng mga manggagawa 3. V. sa palagay ko.IV. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Libreng pag-aaral 4. Mga dahilan ng sunog 5. Takdang-aralin: Magbigay ng mga opinyon tungkol sa mga sumusunod na paksa na ginagamit ang marahil. Mga dahilan ng pagbaha 3. Mga paraan para makatipid ng tubig. 2.

Paglalahat: Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa. 113-114 tsart II. Bakit nagtungo ang Pangulo at Unang Ginang sa Barangay Kalayaan?  Paano makatutulong ang pabahay sa mga iskwater?  Sa inyong palagay. 2. Pagbasa ng isang maikling kwento na nasa d. 111-112. 2. 45. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa “pagpapatayo ng mga Pabahay para sa mga Iskwater”. Layunin  Nakasusulat nang isang komposisyon tungkol sa isang reaksyon sa binasa. Gintong Aklat sa Pagbasa d.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagpapahalaga: Gumawa ng solusyon batay sa wastong impormasyon Pagsulat ng Isang Komposisyon Tungkol sa Isang Reaksyon sa Binasa BEC. hindi ko maiiwan ang SBMA? B. Pagtataya: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa pagpapasunog sa mga malalaswang babasahin. makatutulong bas a mga iskwater ang pagkawala ng Smokey Mountain? Bakit? C. Paglaganap ng sakit na Dengue-fever IV. Paglalahad 1. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: III. E. Pamamaraan A. Manghingi rin ng reaksyon sa mga kamag-aral tungkol sa balitang binasa.PELC Pagsulat ph. Balik-aral Sumulat ng dalawang linya ng tugma magbasa sa mga tugmang naisulat. Pagganyak Ano ang masasabi mo sa sinasabi ni Chairman Gordon sa SBMA? “Malaki na ang hirap ko. Takdang-aralin: Makinig ng balita sa radio o sa telebisyon. Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga impormasyong napakinggan. V. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Paglalahat: Ano ba ang reaksyon? D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful