FILIPINO VI

Date: ______________ I. Layunin Nakapagbibigay ng tamang reaksyon sa mga balita/impormasyong napakinggan Pagpapahalaga: Mahalin ang kapwa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Tamang Reaksyon sa mga Balita/Impormasyong Napakinggan BEC-PELC Pakikinig, ph. 43 larawan, aklat, cassette tape

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang gawain ng nakaraang aralin. 2. Kung may naririnig kayong balita/impormasyon ng mga taong naghihirap ang buhay sa ngayon, ano ang masasabi ninyo rito? 3. Narito ang larawan ng isang palad na nakalahad. Anu-anong kahulugan ang maikakapit mo sa salitang pagkakawanggawa?

B. Paglalahad 1. Ipasabi ang mga pamantayan sa pakikinig. 2. Iparinig sa cassette tape ang impormasyon. Ipakita ang larawan ng bahay ng mga iskwater Ang tagumpay ng isang pamahalaan ay maipahihiwatig sa anyo at klase ng pamumuhay ng kanyang mga mamamayan. Kaya't kung makikita natin ang isang bansa na maraming lugar ng iskwater, masasabi nating naghihirap ang bansang iyon. Sa ating bansa, suliranin pa rin ang pagkakaroon ng disenteng buhay, kaya't ang layunin ng ating pamahalaan ay magbigay ng pautang na pabahay na kayang bayaran ng mahihirap nating mamamayan. C. Pagtalakay 1. Sa ating bansa suliranin pa rin ba ang pagkakaroon ng disenteng pabahay? Bakit? 2. Ano ang layunin ng ating pamahalaan upang magkaroon ng disenteng pabahay? 3. Ano kaya ang masasabi ninyo sa impormasyong ito?

D. Paglalahat Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng tamang reaksyon sa mga impormasyon/ balitang napakinggan? (Sagot: Tamang reaksyon) E. Pagsasanay Pakinggan ang impormasyong ito ay ibigay ang tamang reaksyon. Lilinangin ng National Manpower and Youth Council (NMYC) ang kakayahan ng mga kabataan sa bansa na maging mangangalakal o negosyante at magkaroon ng sariling sikap. Ang programang ito ay nagkakaloob sa mga kabataan ng kaalaman at kakayahan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo na sarili nila. IV. Pagtataya Basahing mabuti ang mga impormasyong ito at ibigay ang tamang reaksyon ninyo. 1. Nagbabala kamakailan ang DepEd sa lahat ng mga paaralang pampubliko at pampribado laban sa madalas na pagpapalit ng mga aklat na kanilang ipinapagamit sa mga mag-aaral. Pinapayagan lamang ng DepEd ang mga paaralan na magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. a. Dapat sumunod ang mga itinatagubilin ng DepEd magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. b. Nagbabala ang DepEd laban sa pagpapalit ng aklat. c. Maging masigasig ang mga paaralan sa pagpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. 2. Ang Kagawaran ng Pangkalusugan ay nangangampanya sa pagsugpo ng "Dengue Fever" sa ating mga mamamayan. Naglunsad ang bawat Health Center ng bayan kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng "Dengue Fever". Ang tamang pagtatapon ng basura sa basurahan. a. Dapat sundin ang mga pamamaraan ng kalinisan sa kapaligiran. b. Nagbabala ang Kagawaran ng Pangkalusugan sa pagsugpo ng “Dengue Fever”. c. Maging malinis sa paligid upang maiwasan ng “Dengue Fever”. V. Takdang-Aralin Sumulat ng isang impormasyon at ibigay ang tamang reaksyon dito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naisasagawa sa tamang paraan ang mga hakbang na narinig sa pagsasagawa ng isang bagay/proyekto Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga panuto II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasagawa ng Tamang Paraan ng mga Hakbang na Narinig sa Pagsasagawa ng Isang Bagay/Proyekto. BEC-PELC Pakikinig, Gintong Aklat sa Pagbasa, pp. 223-225 Peryodiko, gewgaw, pintura, bond paper, kartolina

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang dapat nating gawin upang masunod ang mga tagubilin sa atin? 2. Paghawan ng Sagabal Basahin ang pangungusap at alamin ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa tulong ng dating kaalaman. 1. Ang banig na higaan ay inilalatag bago matulog at ibinabalumbon sa umaga. 2. Nagluluto si Inay ng gewgaw na ginagamit na almirol para sa mga damit na nilabhan. 3. Ang mga bahay ay pinapahiran ng pintura upang maging matibay ang kahoy at nang ito'y gumanda. 4. Ang shelak ay ginagamit na pambarnis sa mga kasangkapan tulad ng cabinet, aparador, mesa at silyang yari sa kahoy upang kumintab. 3. Pangganyak na Tanong Nakakita ka na ba ng laruang hayop na yari sa papel7 Ano ang tawag dito? B. Paglalahad Pakinggan ang guro. Sundin ang panutong sasabihin ng guro sa paggawa ng paper mache. (Gintong Aklat sa Pagbasa, p. 223) C. Pagtalakay • Anu-anong mga kagamitang kailangan sa paggawa ng laruang papel? • Bakit kailangang talian ang mga bahagi ng mga katawan ng hayop? • Anu-ano ang gamit ng gawgaw? • Gaano karaming piraso ng peryodiko ang kailangang idikit sa katawan ng hayop? • Bakit kailangang itabi ang nayaring hayop ng dalawa o tatlong araw? D. Paglalahat Paano mo maisasagawa ng tama ang isang bagay o proyekto? E. Pagsasanay Sundin ang panutong ibibigay ng guro upang mabuo ang isang larawan. 1. Gumuhit ng isang bilog na kasing laki ng piso sa gitna ng bond paper.

Gumuhit ng dalawang magkakalapit na tatsulok sa gawing itaas ng maliit na bilog. Gumuhit ng dalawang maliit na bilog sa loob ng maliit na bilog na magkatapat. 7. Gumuhit ng isang maliit na bilog na singlaki ng 25 centimo sa itaas ng naunang bilog. 3. Gumuhit ng maliit na bilog sa gawing ibaba ng tatsulok. 8. Tiyaking magkadikit ang dalawang bilog. Idikit ang sulok na ginupit o kaya'y gamitan ng stapler upang manatili ang pagkakalupi.2. Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ita sa klase. 6. Pagtataya 1. Gupitin ang bawat sulok ng parisukat 6. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ito sa klase. . 5. 8. Maglaan ng 1 ½ pulgada sa apat na gilid ng parisukat. Gumuhit ng baluktot na guhit sa gawing ibaba ng malaking bilog tulad nito. V. subalit magdagdag ng ½ cm sa bawat gilid. Ilatag ang isang kapat (1/4) na kartolina sa mesa. Gumuhit ng dalawang pahilis na guhit sa pagitan ng tatsulok at maliit na bilog. 4. Gumuhit ng maliit na tatsulok sa pagitan ng dalawang maliliit na bilog na nakababa ng kaunti sa mga ito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ilupi ang 1 ½ pulgada sa bawat gilid 5. 7. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo IV. Sundin ang panuto bilang 1-6 para sa takip. Gumuhit ng parisukat na may sukat na 12 pulgada. 3. 4. 2.

Pamamaraan A.E. Paglalahad Pakinggan ang babasahin ng guro. isang taunang proyekto ng Student Council. Panimulang Gawain 1. Paghawan ng Sagabal Ano ang kahulugan ng salitang marathon? 3. May nakalaang premyo sa mga magkakamit ng una Ihanggang ika-10 puwesto. Ang lahat ng nais sumali ay maaaring magpatala sa tanggapan ng P.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagtalakay Sagutin ang mga tanong: • Anong palaro ang idaraos sa Lourdes School? • Kailan ita gaganapin? • Sinu-sino ang pagkakalooban ng premyo? • Kailan maaaring magpatala para sumali? D. C. Gintong Wika Aklat sa Wika 6 pp. ika-20 ng Setyembre. mula ikawalo hanggang ikalabing-isa ng umaga. . Ipabasa ang kanilang ginawa. Isulat na muli ito. p. Kamalian at Pagwawasto BEC Pakikinig. Pangganyak na Tanong Ano ang magandang naidudulot ng paglahok sa mga larong pampalakasan tulad ng larong marathon? B. 52 & 53 III. Pagkakalooban din ng sertipiko ang lahat ng makakatapos sa takbuhang ito sa Iimang kilometro. Paksa: Sanggunian: Naiproseso ang Napakinggang Teksto na Isinasaalang-alang ang mga Saglit na Paghinto. Filipino Ang Aking Wika 6. kamalian at pagwawasto Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Pakikinig II. Sumali sa Ika-Limang Marathon Muling magkakaroon sa Lourdes School. 96. Layunin • Nagagawang maiproseso ang napakinggang teksto na isinasaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Ito ang ika-limang marathon na gaganapin sa darating na Linggo. Pagsasanay/Paglalapat Pakinggan ang guro sa tekstong babasahin. Pagganyak Sino ang gusto ninyong newscaster? Bakit ninyo siya nagustuhan? 2. Paglalahat Anu-ano ang isinasaalang-alang sa pagpoproseso ng napakinggang teksto? E.

Mahalaga sa kanya ang kalinisan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Sumusunod siya sa lahat ng bilin ng kanyang guro. Kung araw ng Sabado. Maging sa paaralan ay tumutulong din si Ben. Isang Huwaran Mahal ni Ben ang kanyang mga magulang. Ipabasa ang kanilang ginawa. kamalian at pagwawasto. Nililinis niya ang kanyang mesa bago siva umuwi. IV. Dahil sa kanyang magagandang katangian. kamalian at pagwawasto. Tumutulong siya sa mga gawain sa bahay kahit hindi inuutusan. Dinadala niya ang basket na puno ng pinamiling gulay. Malimit siyang magwalis sa kanilang bakuran. Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. isda at kame. sumasama siya sa kanyang ina sa palengke.Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Pagtataya Pakinggan ang guro sa kanyang tekstong babasahin. V. siya'y maituturing ng isang batang huwaran. Isulat na muli ito. Pinatutuka niya ang mga manok at pinaliliguan ang alagang aso. Takdang-Aralin Magbasa ng isang pabulaa at iparinig ito sa klase. prutas.

Kung ikaw si agila. Wika at Pagbasa 6. Kuwento. Bakit ganoon na lamang ang pag-iisip ng agila? Ano ba sa akala niya ang kanyang pagkahayop? 4. BEC – PELC Pakikinig. Pagtalakay 1. pabula at iba pa Pagpapahalaga: Pagmamahal sa mga hayop II. pah. ipasagot ang mga tanong tungkol dito. Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? 3.FILIPINO VI Date: ______________ I. pahina 44. C. Sa iyong palagay. Layunin • Nabibigyang halaga ang pakikinig sa mga anekdota. Maghanda ng mga 5 tanong sa kuwento V. Paglalahad Iparinig sa mga bata ang kuwentong . 148-150 Ang Agila na Naging Manok III. Pabula at Iba pa. Pagganyak Sino sa inyo ang may narinig ng kuwento tungkol sa mga hayop? Anong kuwento ang inyong alam tungkol sa mga hayop? B. Isulat ang mahahalagang detalye ng kuwento sa 5 pangungusap. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento tungkol sa mga hayop. tama ba ang ginawa ni Mang Dario na isama ang isang agilang itlog sa mga itlog ng manok? Bakit? 5. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay halaga sa Pakikinig sa mga Anekdota. E. iisipin mo bang ikaw ay isang manok? Bakit? 6. Anong uri ng kuwento ang inyong narinig? 2. . Anong aral ang inyong napulot sa kuwento' D. kuwento. Paglalahat Paano mo mabibigyang-halaga ang pakikinig ng isang kuwento? IV. Pamamaraan A. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata at iparinig sa kanila ang sumusunod na kuwento. Matapos iparinig ito ay bigyan ng ilang minuto ang bawat pangkat na pag-usapan ang mga mahahalagang bagay na narinig sa kuwento. Pagtataya Iparinig ang kuwento tungkol sa Unggoy at Matsing."Ang Agila na Naging Manok". Ibigay ang buod sa limang pangungusap. Panimulang Gawain 1.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

    . ika-9:00 n.FILIPINO VI Date: ______________ I. 62 & p. At sagutin ang mga tanong pagkatapos. Pagtalakay Saan naggagaling ang 60% porsiyento ng polusyon sa Maynila? Tungkol saan ang balitang napakinggan? Ano ang. 7 III. Pamamaraan A. Pagsasanay Mahalaga bang magamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig? Bakit? E. Nakita nila ang magaganda at makasaysayang pook sa buong bansa gayundin ang mga produkto at kaunlaran sa agham. Pagganyak na Tanong Paano natin maiiwasan ang polusyon B. Paghawan sa Sagabal Ibigay ang kahulugan ng salitang nasa loob ng bilog. Naganap ito noong huling Biyernes ng Hunyo. Paksa: Sanggunian: Paggamit nang may Ganap na Kahusayan ang mga Batayang Kasanayan sa Pakikinig BEC – PELC Pakikinig. teknolohiya at industriya. Filipino Ang Aking Wika 6 p. naiduqulot ng sobrang pagkalanghap ng carbon dioxide sa ating katawan? Ano ang magagawa ng mga taga-Metro Manila upang maiwasan ang polusyon na ito? D. Niligid nila ang mga exhibit sa iba't ibang gusali sa Expo. Paglalahad Pakinggan ang guro habang binabasa ang isang balita. Panimulang Gawain 1. Paglalahat Pakinggan ang balitang bababsahin ng guro. C. Sumakay sila sa mga bus patungo roon. Balik-aral Ano ang dapat nating gawin upang maunawaan ang balitang ating pinakinggan? 2. Layunin • Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pakikinig II. Pampanga. p. Expo Pilipino. ang mga mag-aaral. At gamitin ito sa pangungusap POLUSYON 3. 124 Gintong Aklat sa Wika. Dinayo ng mga Mag-aaral Kaugnay ng pagdiriwang ng Sentenyal ng Kalayaan ng ating bansa.u. mga guro at punongguro ng Paaralang Bagong Barangay ay nagtungo sa Expo Pilipino sa Clark Field.

Si Arlene Go. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Manila ang kinidnap kahapon ng hapon I sa panulukan ng Kalye Doroteo Jose at Avenida Rizal. Takdang-Aralin Makinig ng balita at iulat ito sa klase.Mga Tanong: • Sinu-sino ang nagtungo sa Expo Pilipino • Saan naroon ang Expo? • Anu-ano ang nakita ng mga mag-aaral sa Expo? • Kailan sila nagpunta sa Expo? IV. Nabatid ng mga pulis mula sa mga magulang ni Arlene na ang kidnaper ay humihingi ng halagang sampung milyung piso bilang katubusan. Anak ng Mayamang Intsik. Kinidnap Isang dalagitang anak ng negosyanteng Intsik sa Binondo. 12 taong gulang ay sasakay sa kotseng minamaneho ng kanilang tsuper. ika-apat ng hapon. Mga Tanong:  Tungkol saan ang balita?  Sino ang kinidnap? Kalian ito naganap? Saan nangyari?  Ilang taon na si Arlene?  Ilan ang kidnaper na dumukot sa kanya?  Magkano ibig ipatubos kay Arlene? V. dakong. Pilit na pinababa ang drayber at mabilis na tumakas ang mga kidnaper patungong Caloocan. Pagtataya Pakinggan ang balitang babasahin ng guro at sagutin ang mga tanong pagkatapos. nang tatlong sandatahang lalaki ang pumigil sa kanila.

Pagtalakay 1. b. Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D. pah. E. 44 Dula-dulaan. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. Ipagpaumanhin po ninyo a. Paglalahat Pangkatin ang mga bata sa dalawang pangkat at bigyan sila ng limang minuto upang pagusapan ang ipinakitang dula-dulaan base sa nrinig. c. III. . 2. Santos bilang kalihim _____ 3. Ipinapasok ko ang pangalan ni G. Anu-ano ang pinag-uusapan sa pulong? 2. C. Mam. Pagsasanay Hayaang marinig na muli ng mga bata ang dula-dulaan at ipadala sa kanila. pampurok o pansimbahan? (Sagot: Makilahad at makapagsagawa sa mga ganiting pagkakataon) B. Panimulang Gawain 1. Hayaang makilahok ang lahat ng miyembro ng pangkat.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pakiabot nga po ng ulam _____ 2. Makikiraan po _____ 5. _____ 1. II. e. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. Sa loob ng siilid-aralan Ginambala ang isang tao Dumaan sa harapan ang mga nag-usap Nagaganap sa isang kapulungan Isang hapag kainan 2. Pamamaraan A. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paglahok at pagsasagawa sa mga Kapulungang Pampaaralan. at Pansimbhan BEC – PELC Pakikinig 15. Paglalahad 1. bibili lang po ako ng papel _____ 4. cassette tape. Pampurok. Layunin • Nakakalahok at nakapagsasagawa ng mga kapulungang pampaaralan / pampurok / pansimbahan Pagpapahalaga: Makiisa sa mga gawaing pampaaralan/ pampurok/ at pansimbahan. Balik-aral Pag-aralan ang bawat ekspresyong narinig sa bawat pagkakataon. Pagtugmain ang Hanay A at B. d. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pampaaralan.

Cabrera ay iminumungkahi upang kalihim ng isang samahan. Sana ay iba na ang naging kalihim. Lahat ng kasapi ng isang samahan b. c. b. Ang pakikilahok at pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto ay gawain ng: a. Kapulungang Pampaaralan b. Ano ang dapat niyang maging reaksyon tungkol dito? a. Pangulo lamang ng samahan c.IV. 1. Pumili ng isa sa mga sumusunod na kapulngan sa pagsulat ng duladulaan. 2. Buong lugod kong tatanggapin. Kapulungang Pampurok Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot. a. Ayaw kong maging kalihim. Si Gng. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungan. Ingat-yaman lamang V.

Ipinasok ko ang pangalan. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. 1. 2. Pakikuha nga po ng inumin. Isinasara ang pagpasok ng pangalan atbp. Salamat po. bilang Kalihim. BEC – PELC Pakikinig 16. Layunin • Nagagamit ang mga angkop na ekspresyong narinig kaugnay ng pagsali sa kapulungan.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagpapahalaga: Paggalang sa Kapwa II. Paglalahat Hatiin na muli ang dula-dulaan at hayaang magpangkat ang mga bata at isadula ang narinig. Cruz. ano ang iyong ssabihin? . Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Saan natin maaring marining ang mga ekspresyong tulad ng – ipinapasok ang – pangalan. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Angkop na Ekspresyong Narinig Kaugnay ng Pagsali sa Kapulungan. Sa isang kapulungan ay maghahalal ng bagong pamunuan. Iminungkahi. Pagtalakay Anu-anong mga ekspresyon ang inyong narinig sa dula-dulaan? (Sagot: Hal. pah. iminungkahi at iba pa? E. Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot.) D. Ipagamit ang mga ekspresyong narinig. C. Paglalahad 1. 45 Dula-dulaan. Nais mong ipasok ang pangalan ng isang dumalo na si Gng. Halimbawa: Pakiabot nga po ng kanin. 2. Pagganyak Ano ang inyong dapat gawin upang may mamahala at maging maayos ang silid-aralin at maging ang mga mag-aaral? (Sagot: maghalal ng mga pamunuan) B. recorder III. Pamamaraan A. IV. cassette tape. Balik-aral Pagbigayin ang mga bata ng iba’t ibang ekspresyong narig sa harap ng mesa sa oras ng kainan.

Ipinasok ko ang pangalan ng Gng. Nais kong maging Kalihim si Gng. Cruz ay mabuting Kalihim.a. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na gumagamit ng mga ekspresyong pangkapulungan pampaaralan. 2. Cruz. maraming salamat sa inyong pagdalo. b. V. c. Pagkatapos ng pulong. c. Si Gng. Tumahimik at magsisimula na tayo. Cruz para Kalihim. 3. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . umuwi na kayo. Tinatapos ko na ang pulong. b. ano ang dapat sabihin ng Pangulo? a. Sisimulan na natin ang pulong. Tapos na ang pulong. Ang pulong ay nasa ayos at tayo’y magsisimula na. Ano ang dapat unang sabihin ng Pangulo sa isang kapulungan sa pasimula ng pulong? a. b.

Pagtataya Pagbasa ng isa pang teksyo habang nakikinig ang mga bata. Ipabigay ang mga pamantayan sa wastang pakikinig. Ipasabi ang mga nais malaman sa duladulaan. manghihinayang ka ba? B. Wika at Pagbasa 6. 43-45 pakikinig sa dula-dulaan sa kuwento. Gumawa ng mga napapanahong poster tungkol sa kalusugan. Pagganyak Kung ikaw ay may hindi nagawang bagay na alam mo itong mahalagang-mahalaga. Pamamaraan A. Ang usapan bang ito ay may kaugnayan sa inyong karanasan? Bakit? 4. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata sa apat. 4. 2. Ano ang diwa ng dula-dulaang narinig na nagpapatibay ng ideya? C. 3. . Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. Layunin Natutukoy sa mga diskursong napakinggan ang mga pahayag na:  Nagpapakilala na ideya  Nagpapatibay ng ideya Pagpapahalaga: Kalusugan ay Kayamanan II.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagbasa ng guro sa dula-dulaan habang sila ay nakikinig. IV. V. Paglalahad 1. Talakayan: 1. pah. III. Paano nila naipakita ang diwa ng pagtulang sa kapwa? 3. 5. Pagtalakay Paano mo maipakikilala ang ideya sa dula-dulaan? Ideyang nagpapatibay? D. ph. Ano ang naging paksa ng usapan nina Daisy at Henry? 2. Ikapit ang ideya ng seleksyan sa mga napapanahang kampanya ng pamahalaan tungkol sa kalusugan. Ano ang diwa ng dula-dulaang napakinggan na nagpapakilala ng ideya. Guhitan ng pulang bolpen ang mga pangungusap na nagpapakilala. Sumulat ng 4 na pangungusap na nagpapakilala ng ideya at 1 pangungusap na nagpapatibay ng ideya. 45. Panimulang Gawain 1. Pansinin ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay dito. 5. Ibigay ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay sa 5 pangungusap tungkol sa kuwento/salaysay na napakinggan. Takdang-Aralin Pumili ng isang nappanahong paksa sa diyaryo.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

pah. Pagtataya: Iparinig ang isang pangyayari o kuwento. _______ Isinalang sa apoy ang kaldero.FILIPINO VI Date: ______________ I. Ano ang maikling nangyari sa maikling dula-dulaan? Ano ang sumusunod na pangyayari? 2. Layunin • Naisasadula ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ang mahahalagang pangyayari ng kuwentong napakinggan. . _______ Nilagyan ng bigas ang kaldero 2. D. dula-dulaan III. Pamamaraan A. Pagsasanay Iparinig ang isang pangyayari at ipasadula sa bata yon sa wastong pangkakasunud-sunod ng mga pangyayari. Tumawag ng isang batang babae bilang Aling Nene at isang batang lalaki bilang Jayson at hayaang isadula ang narinig na maikling dula-dulaan. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasadula Ayon Pagkakasunud-sunod ng Mahahalagang Pangyayaring Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. Paglalahad Iparinig ang isang maikling dula-dulaan sa mga bata. _______ Nilinis ang kaldero. Wika at Pagbasa 6. _______ Hinugasan ng tatlong beses ang bigas. _______ Nilagyan ng tamang tubig ang bigas. Panimulang Gawain 1. Pagtalakay 1. ph. Pagpapahalaga: Matamang Pakikinig II. C. (Maghanda ng kuwento o pangyayari sa tape. Balik-aral Lagyan ng wastong bilang 1-5 ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunudsunod. 45. Magpangkat ng 4 na miyembro. Pagganyak Anu-anong mga programa ang inyong napakinggan sa radio? Anu-anong mga panoorin ang inyong napapnood sa telebisyon? B.) IV. Paglalahat Pano ang pagsasaula ng mahalagang pangyayaring napakinggan? (Sagot: Ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng pangyayari) E. cassette. 63-69 tape. Isadula ang narinig sa isang nakahandang tape.

Takdang-Aralin Magbuo ng pangkat na binubuo ng 4-5 miyembro at magpakita ng isang pangyayari sa pamamagitan ng duladulaan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .V.

pook o pangyayari). Magtalakayan tungkol sa nakita/narinig. 60 tape ng awitin tungkol sa kalikasan/larawan III. Iparinig ang isang teyp tungkol sa kapaligiran. ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa mga di-tiyak o kaaniwang tao. Paglalahad Pagbasa ng tahimik ang balita sa pah. Ano ang kabutihang maidudulot ng pagtatanim sa kalikasan? e. 1. Itanong: a. 62. Sinu-sino ang nag-alay ng tanim? b. Angat Dam. bagay. Layunin • Nauuri ang pangngalan bilang pantangi. Aling mga pangngalan ang tumutukoy sa mga di-tiyak na tao. Di-Konreto.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pamamaraan A. Magpakita ng mga larawan tungkol dito. Panimulang Gawain 1. suriin ang iba't ibang uri ng pangngalan at magpabuo ng paglalahat batay sa ginawang pagsusuri. Alin ang tumutukoy sa mga tiyak na tao. 44 Gintong Aklat sa Wika ph. pambalana konkreto. Alay Tanim . proyekto 2. Paglinang sa Kasanayan Sa tulong ng tsart sa pah. Halimbawa: guro. ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa tiyak o dikaraniwang tao. bagay. Balik-aral Ano ang pangngalan? 2. bagay. Ikaw ba’y lumalahok sa Alay Tanim? Bakit? D. Sino ang nagbigay ng papuri sa mga iskawt? Ano ang kanyang sinabi? f. Pagtalakay 1. pook at pangyayari? (Pambalana. Bakit isinagawa ang proyekto? d. “Mga Lalaking Iskawt. pook o pangyayari). Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Uri ng mga Pangngalan: Pantangi. Konkreto. Pambalana. Pagganyak Pag-usapan ang tungkol sa mga isinagawang proyekto tungkol sa pagliligtas ng kapaligiran. 60. B. Saan nagtanim ang mga iskwat? c. Halimbawa: Danny Cruz. bagay. Lansakan BEC – PELC Pagsasalita d. Nag-alay ng Tanim C. Pagpapahalaga: Pakikiisa sa mga proyektong pambayan II. lansakan. pook at pangyayari? (Pantangi. paaralan. di-konkreto.

punla. bagay o pook) Halimbawa: tropa. Aling pangngalan ang tumutukoy sa pangkat ng mga tao? (Lansakan ang pangngalang tumutukoy sa pangkat o lupon ng mga tao. ang mga pangngalang tumutukoy sa mga tao. V. Ang mga aanihing palay ay lumulubog sa baha. tahasang nakikita.3. 64-65 titik A at B. trubu.di-konkreto o L . pangkat . paaralan 4. “Maraming lalawigan ang napinsala ng bagyong Loleng. Pagtataya: Uriin ang mgapangngalang may salungguhit. B pambalana. bagay o pook na may anyong pisikal. Alin ang mga di-konkretong pangngalan? (Di-konkreto ang pangngalang tumutukoy sa mga ideya na nakalarawan lang sa ating isipan. 65. nahahawakan o nasasalat. Paglalapat Ipasagot ang mga pagsasanay sa Magsanay Ka pah.lansakan. sumasaklaw sa isang espasyo. kabutihan 5. K konkreto. DK .) Halimbawa: kalikasan . Takdang-Aralin Gawin ang pagsasanay sa Titik C ng Gintong Aklat sa Wika. Isulat kung ito'y P .) Halimbawa: Iskawt . Ang barkong Princess of the Orient ay lumubog.pantangi. pah. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . IV. kumpol E. Ang malakas na hangin ay nagdala ng tuloy-tuloy na pag-ulan na naging sanhi ng pagbaha sa lahat ng dako ng Luzon. Alin ang mga konkretong pangngalan? (Konkreto.

Kayganda ng mga tanawin sa ating bayan! Tingnan mo ang hugis konong Bulkang Mayon. 4. isulat sa karaniwang ayos.hagdang Palayan? Bakit itinuturing na isa ito sa 8 Wonders of the World? Ipabasa ang mga pangungusap na bumubuo sa usapan at suriin ang mga pangungusap na binigkas ng bawat tauhan sa usapan. Gintong Aklat sa Wika ph. Layunin • Nagagamit sa makabuluhang pakikipagtalsatasan ang mga pangungusap sa karaniwan at di karaniwang ayos Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa magandang tanawin sa bansa II. 2. Pagtalakay 1. D. Magsanay ka. 3. Magparinig ng mga usapan sa iba't ibang wikang Pilipino kung walang teyp. Pagsasanay:  Ipagawa ang mga pagsasanay sa pah. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Ayos ng Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. maaring tanungin ang mga mag-aaral sa nakaaalam ng ibang wika bukod sa Tagalog o Filipino. Ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos naman. Anu-anong mga tanawin ang hinahangaan ng mga mag-aaral? 2. Paano kaya ginawa ang Hagdanghagdang Palayan? Matiyaga ang mga taga-Banawe. 5. Halimbawa: Ang mga tanawin ay magaganda. E. 48. 1. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Iugnay ang usapan sa aralin tungkol sa ayos ng pangungusap. Paglalahat: Ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos kapag nauuna ang simuno sa panaguri. . 2. Kadalasan ito ay may ay. Lunsarang Babasahin “Pilipinas. aklat. B.FILIPINO VI Date: ______________ I. 44. Isulat ang mga pangungusap sa iyong kuwaderno. Pakikunan mo naman ako ng larawan. Perlas ng Silangan” larawan ng magagandang tanawin sa Pilipinas. 51. Bakit kahanga-hanga ang Bulkang Mayon? 3.  Isalin sa karaniwang ayos ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos sa titik A. Saan matatagpuan ang Hagdang. teyp ng mga usapan sa iba’t ibang wika ng ating bansa III. Paglalahad Pagtalakay C.

Gumamit ng karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. Pagtataya: A. 2. Ang mga bulaklak sa Zamboanga ay makukulay. Isalin sa di-karaniwang ayos ang pangungusap na nasa di-karaniwang ayos. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . V. 1. 2. Malamig ang klima sa Baguio. Ang tubig sa Los Banos ay mainit. 1. Isalin sa di-kaaniwang ayos ang pangungusap sa isang karaniwang ayos. 3. Kaakit-akit ang paglubog ng araw sa look ng Maynila.IV. Takdang-Aralin Sumulat ng isang tsart tungkol sa isang magandang tanawin sa ating bansa. Dinarayo ng mga turista ang Boracay. B.

Pamamaraan A. Makukuha si Rey sa mabuting pakiusap. Anu-ano ang masasabi ninyo sa larawang ito? (Isusulat ng guro ang sasabihing pangungusap ng mga magaaral). Panimulang Gawain 1. Pagtalakay Basahin nating muli ang mga pangungusap sa tsart. 128-130 Tsart ng pangungusap. (Ang anim (6) na pangungusap na ginamit sa Balik-aral). ang bulaklak na ito. Ang bahay kubong giray-giray. 2. 5. Kulay rosas ang petal ng bulaklak. B. Kulay dilaw ang ubod ng bulaklak. Wikang Filipino (Wika) d. Halimbawa: 1.aaral. Pagganyak Pagmasdan . Ang tangkay at dahon ng bulaklak ay kulay berde. Layunin • Nasusuri ang mga pangungusap ayon sa mga bahaging bumubuo nito • Nagagamit ang mga pangungusap na may iba't ibang bahagi sa pagbibigay ng paliwanag Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kapaligiran II. Ipasuri ang mga pangungusap. Ipabasa ang mga pangungusap na isinulat ng guro sa pisara. Tinawag ng titser ang mga mag. 4. III. Ang bubuyog ay nakadapo sa bulaklak. Tanong: Lahat bang ito ay pangungusap? Sagot: Ang bilang 2 at anim po ay hindi pangungusap . Paglalahad 1. 2. 2. 44. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Pangungusap na may Iba’t Ibang Bahagi sa Pagbibigay ng Paliwanag. 3. C. 1. Patakbong lumapit sa akin si Rosa. Itanong: Ano ang tawag sa bahaging pinag-uusapan o tinutukoy sa pangungusap? Sagot: Simuno po ang tawag sa pinaguusapan a tinutukoy sa pangungusap. Sinipsip ng bubuyog ang nektar ng bulaklak. Ipasabi ang bahagi ng mga pangungusap. 5. 2. Balik-aral Panuto: Sabihin kung ang mga sumusunod ay pangungusap o hindi (nasa tasrt). 3. BEC – PELC Pagsasalita d. 4. 4. 3. Naglalaro sa daan ang mga bata.FILIPINO VI Date: ______________ I.

Nangangaral sa mga anak ang butihing matanda. Sumabog na bigla ang bulkan. 3. V. 2. 2. Isang maliit na sinehan sa lugar namin ang Glori. 1. Ang pusa ay lumundag at patayong bumagsak sa bubong. 4. 3. 5. Bawat tao ay may sariling tadhana. Takdang-Aralin Panuto: Bilugan ang simuno at guhitan ang panaguri ng bawat pangungusap. Pagsasanay (Pasalita) Panuto: Sabihin ang simuno at panaguri ng bawat pangungusap. Maraming dalang paninda ang nanay. Ang modista at nagtatabas ng tela. Ang sapatos at pantalon ni Cesar ay mga bago. E. Ang bangka ay tumaob sa lakas ng hangin. Si Jose ay nagpaalam sa ina bago umalis. 4. 2. Tinuruan ng leksyon ni Ate si david. IV. 1.D. Ang basket ng bayabas ay inihanda ni Aling Biring. Matamis at malinamnam ang langka. 1. Nagtungo sa Botica Ruby si Gil. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagtataya: Panuto: Bilugan ang simuno. guhitan ang panaguri. 5. Nagdidilig ng mga halaman ang matanda. 4. ang simuno at panaguri na nagpapahayag ng buong diwa. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pangungusap? Sagot: Ang pangungusap ay may dalawang bahagi. 3. 5.

2. Layunin • Nasasabi ang layunin ng nagsasalita sa paraan nito ng pagsasalita. Tayo na sa Antipolo. ____ 9. Pamamaraan A. ____ 4. Paalam na po sa inyo. pagbati at pagpapaalam. Nakabubuti sa katawan ang ehersisyo. Pagbasa sa iba’t ibang uri ng pangungusap 2. Takdang-Aralin Sumulat ng dalawang halimbawa sa bawat uri ng pangungusap: . ____ 5. Pagsasanay: Isulat sa patlang kung ana ang isinasaad ng mga sumusunod na pangungusap . Bumaha na naman. Ang gatas at itlog ay mga pagkaing pampalusog. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng katapatan sa pagsasalita II. 44 Tsart III. Umaga na. Maligayang kaarawan. ____ 3. ____ 10. ____ 7.panahon. Panimulang Gawain 1. Paglalahat: Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? D. ____ 4. Paano ninyo makikilala ang iba't ibang uri ng pangungusap na inyong binasa? C. Diyan ka na. 3. Tag-ulan na naman. Pagganyak May layunin ka ba kapag ikaw ay nagsasalita? Sa iyong pagsasalita. Pagbigkas ng mga pangungusap araw. ____ 1. Balik-aral Anu-ano ang mga bahagi ng pangungusap? Pagbigayin ng pangungusap ang mga bata at kilalanin ang mga bahagi nito. Kamusta.araw sa iba't ibang paraan. ____ 1. ____ 2. ____ 2. IV.FILIPINO VI Date: ______________ I. pangyayari sa kalikasan. Maligayang pasko sa inyo. ____ 5. Nagkakagulo. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasabi ng Layunin ng Nagsasalita sa Paraan nito ng Pagsasalita BEC – PELC Pagsasalita d. ____ 3. Lumilindol! V. Pagtataya: Ibigay ang layunin ang nagsasalita batay sa mga paraan ng pagsasalita. ____ 6. Paglalahad 1. ____ 8. Halina sa palengke. pagyaya. may mga paraan ba ang iyong pagsasalita? B. Huwag kalimutang magdasal araw-araw.

pagbati at pamamaalam.Pangungusap na nagsasaad ng panahon. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . pagyakag o pagyaya. pangyayari sa kalikasan.

5-9. Layunin • Nagagamit ang mga pangngalang angkop para sa isang kapulungan Pagpapahalaga: Paggamit ng magagalang na pananalita sa isang kapulungan II. ang ___________. 11 . IV. Aralin 2 d. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Handa na ba kayo sa ____________. 10.FILIPINO VI Date: ______________ I. D. Paggamit ng mga pangngalan sa pagpupulong. 44. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga Pangngalang angkop para sa isang kapulungan BEC – PELC Pagsasalita d. cassette recording. Balik-aral Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? 2. Pagganyak Anu-anong samahan ang sinasamahan mo sa inyong paaralan? Dumalo ka bas a kanilang pagpupulong? B. d. 2. Takdang Aralin: Pag-aralan ang magagalang na pananalita gamit sa pagpupulong. Pamamaraan A. Pagtataya: Gamitin ang mga sumusunod na pangngalan sa pangungusap. Gintong Aklat Ng Wika. tape III. Pagsasanay: Sisimulan natin ang _____________. C. Pagbasa sa isang dula-dulaan. 3. 8-12 Tsart . Gintong Aklat sa Wika. mangyaring basahin ng _____________. Gintong Aklat Wika d. Paglalahat: Anu-ano ang wastong pangngalan ang sumusunod na usapan sa pagpupulong. Anu-ano ang pangngalang ginamit sa pagpupulong? Layon ng pulong Ginoong Pangulo Kalihim Mungkahi Katitikan Botohan Panguluhan 4. Ang ____________ ay pinagtibay. Pagsagot sa mga tanong. Panimulang Gawain 1. Layon ng pulong Botohan Kalihim Ginoong Pnagulo Katitikan Panguluhan Mungkahi V. d. Gintong Aklat ng Wika.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Paglalahad/Pagtatalakay 1. 3. 5. Pagbasa sa isang diskursong napakinggan. Panimulang Gawain 1. IV. Isang misa lamang ang ginaganap dito ni Padre Jose. ang katulong na pari sa simbahan sa kabayanan. 2. 2. Bungkos ng bulaklak ang dala-dala niya sa akin kanina. Layunin • Natutukoy ang gamit ng pangngalan sa mga diskursong napakinggan Pagpapahalaga: Pagkakaisa at pagtutulungan II. 3. Paglalahat: Anu-ano ang iba't ibang uri ng pangngalan ayon sa gamit? D. B. Guhitan ang pangngalan at uriin ang gamit nito. . Pagtataya: Sumulat ng sampung pangungusap. 2. 2. Iminungkahi ni Rea ang pagdalaw sa Pambansang Museo. 3. ang landas patungong bisita. Iisa ang landas na tinatahak ng mga taga-San Isidro kung Lingo ng umaga. Maunlad na ang aming nayon ngayon. 2. Balik-aral Sabihin ang mga pangngalang ginamit sa bawat pangungusap. C. Pagganyak Igala ang paningin sa loob at labas ng silid-aralan. 1. Isang batalyong sundalo ang dumating sa kampo kaninang umaga. 1. May hinog na ang buwig ng saging sa likod-bahay ni Mang Pepe. Mapagkakatiwalaang bata si Nestor. Pamamaraan A. IV. 44 Tsart . Pagtataya: Piliin ang pangngalang ginagamit sa talatang sumusunod at uriin ang gamit nito.FILIPINO VI Date: ______________ I. Dahil dito parang munting pagtitipon nang lahat ng tagaroon ang bisita. Pamatayan sa pagbasa nang tahimik. Lupon ng manunulat ang lilikha ng aklat na ating gagamitin sa isang taon. Pagsasanay: Piliin ang mga pangngalan at uriin ang gamit nito. plaskard. 4. Isulat sa pisara ang mga pangngalan ng bagay na nakita. 1. Dinala sa doktor ang iyong kaibigang si Nora. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa Gamit ng Pangngalan sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pagsasalita d. Ang pumpon ng rosas at kamya ay naging tampok sa aming paksa sa usapan ni Maria dahil sa ganda at bangong dulot nito sa tao. larawan III.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

2. Pagtataya: Gamitin ang pares ng mga panghalip sa pangungusap. Siya. Gintong Aklat Wika d. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panghalip. 4. 1. Akin ______ ay nag-aaral na mabuti para sa ______ kinabukasan. Siya ay umiigib ng aming inumin. 44. Ang wika ay minana natin sa ating mga ninuna. 5. Paglalahat Ano ang panghalip at kalian ito ginagamit? D. Si Kuya ay umiigib din. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit nang Wasto sa mga Panghalip BEC – PELC Pagsasalita d. 3. 1. Mo Kainin ________ito nang _________ay lumakas. ayon sa kanila. Iyo. 2. Kaniya Nagpunta _________sa tindahan upang bumili ng pasalubang para sa _____ anak.Quezon ang ZWA. 3. IV. Panimulang Gawain 1. 1. Para sa inyo ang ginawa ng mga bayani ng lahi. 2. plaskard III. 2. 4. Balikan ang binasang usapan. Ako ay tumutulong sa pagtitipid ng tubig. C. Pagganyak Mahalaga ba sa inyo ang tubig? Dapat ba itong tipirin sa paggamit? B. Pinupuno nila ang aming inuminan. 4. Hanapin ang mga panghalip na gamit. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Ikaw. Mo . Basahin ang mga pangungusap sa maikling usapan at pag-aralan ang gamit ng panghalip. Pilipino ang taguri sa sariling wika natin. Tayong mga Pilipino ay nararapat na magkaisa. Itinatag ni Manuel L. 5. Pamamaraan A. Layunin • Nagagamit nang wasto ang mga panghalip Pagpapahalaga: Wastong paggamit at pagtitipid ng tubig II.FILIPINO VI Date: ______________ I. Ako. Balik-aral Piliin at salungguhitan ang mga panghalip. 74-78 Tsart . 2. Ang nag-iipon sa amin ng tubig ay ako. Bumili siya ng timba para sa amin. 3.

Takdang-aralin: Bumuo ng isang usapan na gumagamit ng mga panghalip.Tanggapin _________ito. Kami. Para sa _________ito. V. Namin Nagdala __________ng bulaklak ay ibinigay _____ sa aming guro. 5. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ang usapan ay maaaring tungkol sa paghahalaman.

Maari rin itong maramihang anyo tulad ng tayo. D. Gamitin ito sa pangungusap. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na panao ayon sa kaukulan? Ipaliwanag ang bawat isa. Pagtalakay Pagkatapas basahin ang balita. Pamamaraan A. 44. Ano ang dahilan ng kanilang kamatayan? 3. dapat tumulong upang maging malinis ang ________ilog. plaskard III. 2. Ano ang malungkat na nangyari sa isang mag-aaral? 2. Palayon at Paari BEC – PELC Pagsasalita d. 79-84 Tsart . Balik-aral Pagkilala sa Panghalip B. Maari itong nasa anya tulad ng ako. ikaw siya. E. Sa aking palagay. 1. sila at kami. Ano ang red tide? 4. C. Gintong Aklat Wika d. Panimulang Gawain 1. Isulat ang tamang panghalip na panao sa patlang. Paglalahad/Pagtatalakay Babasahin ang maikling balita. Pagwawasto ng takdang aralin. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip na Panao sa Kaukulang Palagyo.FILIPINO VI Date: ______________ I. pag-usapan ito at sagutin ang mga tanong. Pagsasanay Narito ang tsart ng mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. Mga Panghalip na Panao Palagyo Paari Palayon Ako Akin Ko Sayo Atin Natin Ikaw Iyo Mo Siva Inyo Kanila Sila Nila Kanya IV. Anu-ano ang pinag-utos ng Kagwaran ng Kalusugan upang maiwasan ang pagkalason ng iba pang tao? Panghalipp na Panao ang tawag sa mga salitang panghalili sa ngalan ng taa. paari at palayon. palayon at paari Pagpapahalaga: Pagmamalasakit II. . Pagtataya: Gamitin ang wastong panghalip sa pagbibigay ng reaksyon. Layunin • Nagagamit ang mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. 1.

4. Sa palagay mo kaya. Takdang-aralin: Gumupit ng isang balita sa pahayagan at idikit ito sa bond paper at salungguhitan ang mga panghalip na panao at uriin kung ito'y palagyo. sila ay makikiisa sa kabutihan ng _________ pamilya. 3. malulutas _______ an gating problema sa kalinisan. palayon at paari. V. Sa wari ko naman. huwag ____ magtapon ng basura kahit saan.2. Kung tayo ay magkakaisa. magagawa _______ ito? 5. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Kung ikaw ay naniniwala na ang dahilan ng red tide ay maruming kapaligiran.

Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip Bilang Paksang Nangungusap at Pinaglalaanan sa Mga Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. Suriin ang gamit ng mga panghalip bilang paksang pangungusap at pinaglalaanan sa pangungusap. Balik-aral Uriin kung palagyo. Layunin • Nagagamit ang panghalip bilang paksang nangungusap at pinaglalaanan sa mga pangungusap Pagpapahalaga: Pagmamalasakit sa kapwa II. Sa sarili kong palagay tama ang manggagamot. 76-78 Tsart . . Ano ang gamit ng panghalip sa bawat pangungusap? Kailan ito magiging simuno. Hanapin ang mga panghalip na ginagamit. 2. 1. 3. plaskard III. 3. Ako ay sasama sa Alay Lakad. Sa aking palagay. Tutulungan kayo ng mga Boy Scouts. a. 5. Nakakuha siya ng ginto rito. Ikinuha ko sila ng kabibe sa dalampasigan. 2. magagawa mo ito? 3. 2. Panimulang Gawain 1. Ang magdidilig sa mga bagong tanim ay ikaw. Inyo ang mga likas na yaman c. 4. Ang bayang ito ay atin. Pagsasanay Isualt ang gamit ng panghalip na may salungguhit. Sa wari mo naman. 4. 2. Sa palagay mo kaya. 4. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Ikinuha ko siya ng mga butong maipupunla. 44.FILIPINO VI Date: ______________ I. D. panaguri o pinaglalaanan? C. b. 1. Gintong Aklat Wika d. sila ay makikiisa para sa kabutihan ng ating pamilya. Pagganyak May kilala ba kayong ulila? Sino ang nag-aalaga sa kanila? Saan sila dapat dalhin kung wala silang kamag-anak na mag-aalaga sa kanila? B. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na pangungusap. Pansinin ang mga panghalip na may salungguhit. Basahin ang sumusunod na talataan at alamin ang mga panghalip na ginamit. Pamamaraan A. dapat tayong tumulong upang maging malinis ang ilog. Balikan ang binasang talataan. Naniniwala sila na mamatay ang mikrobyo kapag pinakuluan ang tubig. layon. 5. paari o palayon ang panghalip na may salungguhit.

5.sila. Ang abokado na itinanim ko ay namumunga na. kayo Pinaglalaanan . Pagtataya: Isulat kung simuno. panaguri o pinaglalaanan ang panghalip na may salungguhit. Para. Takdang-aralin: Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip bilang: Simuno .kanila.sila. Ipinagluto ko kayo ng pinakbit. V. layon. Sila ay mahilig kumain ng bungang kahoy. ako Layon . 4.IV. 1. ako Panaguri . akin Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .ikaw. sa atin ang lahat ng ani ko. 2. Ang pinakamalaking tsiko ay iyo. 3.

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ng malinaw ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig sa akdang binasa. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa wika II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Malinaw ang Mahahalagang Detalyeng Ipinahihiwatig sa Aksang Binasa. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 47-49; Wika at Pagbasa 6 ni Dr. Teresita Cruz – Arceo, ph. 233 Tsart

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang Gawain ng nakaraang aralin. 2. Balik-aral sa nakaraang aralin. B. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Pagpapalayvak ng Talasalitaan . Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at hanapin sa kahon sa i1alim ang angkop na kahulugan ng bawat salitang may salungguhit. a. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga katutubo ay may sarili nang paraan ng pagsulat. b. Nagsimula ang panukala na dapat magkaroon ng pambansang wika ang Pilipinas. c. Tagalog ang wikang pinagbatayan ng Pilipino bilang pambansang wika. d. Kailangang makaagapay tayo sa pagbabago ng bawat panahon e. Sa bisa ng Saligang Batas ng 1987 ang ating Wikang Pambansa ay Filipino. 1. likas, taal 2. plano, balak 3. pinagbasehan, pinagkuhanan 4. makasunod, makaayon 5. konstitusyon 2. Basahin ang kwentong “Ang Kasaysayan ng Wikang Filipino", Gintong Aklat sa Pagbasa, ph. 47-49. Alamin ang mahahalagang detalyeng ibig ipahiwatig ng may-akda. C. Pagtalakay Sagutin ang mga sumusunod na tanong: Ano ang katutubong wika ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? Bakit ginawang batayan ng Pilipino ang Tagalog? Bakit tinaguriang Ama ng Wika si Pangulong Manuel L. Quezon? Bakit kailangang dagdagan ng 8 titik ang binagong alpabeto? Sa inyong palagay, mainam ba ang may pambansang wika? Bakit? D. Pagsasanay Basahin ang talumpati at sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang Wikang Filipino? 2. Bakit magandang pakinggan ang Wikang Filipino?


   

3. Bakit kung minsan ay nawawalan ng saysay ang isang pyesa o tulang bibigkasin?
IV. Pagtataya: Basahin ang balita at sagutin ang mga tanong. Ang ating paaralan ay magdaraos ng isang Timpalak Bigkasan sa darating na buwan ng Agosto. Bawat baitang ay may dalawang kalahok. Ang timpalak na ito ay sa pamamahala ng mga pamunuan ng pangkalahatang PTA ng ating paaralan. Ang mga magwawagi sa naturang timpalak ay tatanggap ng Iimang daang piso (P500). 1. Ano ang idaraos sa darating na buwan ng Agosto? a. Timpalak Bigkasan b. Palarong Pampaaralan c. palatuntunan sa Araw ng Puso 2. Ilan ang magiging kalahok sa bawat baitang? a. Isang kalahok b. Tatlong kalahok c. Dalawang kalahok V. Takdang-aralin: Magbasa ng isang balita at isulat ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig dito.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ang mahahalagang impormasyon tuwiran at di-tuwirang binanggit sa teksto Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bansa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Mahahalagang Impormasyon sa Tuwiran at Di-Tuwiran at DiTueirang Binanggit sa Teksto. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 15-18 Tsart ng tula

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang mga magagandang bagay na makikita natin sa ating bansa? 2. Paghawan ng Sagabal Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. 1. Perlas ng Silanganan ang taguri sa Pilipinas. (Sabi, tawag, uri, yari) 2. Wlang malinaw na tubig na dumadalaoy sa latian. (batis, ilog, putikan, sapa) 3. Ang mga Ibanag, Ipugaw, Maranaw at Tasaday ay ilan sa mga lipi ng mga Pilipino. (Iupa, lipunan, samahan, tribu) 4. Payapa ang isang bansa kung nagkakabuklod ang mga mamamayan. 5. Maraming Pilipino ang nasawi upang makamit ang mithing kalayaan. 3. Pagganyak na Tanong: Pilipinas ang bansa natin, ito ang tahanan ng ating kahi. Bakit tinaguriang Perlas ng Silangan ang bansa natin? B. Paglalahad Pagbasa ng Tula “Pilipinas ang Bayan Ko” C. Pagtalakay Bakit Perlas ng Silangan ang taguri sa Pilipinas? Anu-ano ang mga likas na yamang kalaob sa Pilipinas ni Bathala? Bakit mahalaga ang luntiang puno? Ano ang nagbubuklod sa mga Pilipino? Paano ipinakita ng mga bayani ang pagmamahal sa bayan? D. Paglalahat Paano maibibigay ang mahahalagang detalye nakapaloob sa binasa? Kailangan din bang magkaroan ng kasanayan sa pag-unawa sa mga impormasyang tuwiran at di-tuwirang nakasaad sa teksto? IV. Pagtataya: Basahin ang talata. Piliin ang titik ng wastong sagot sa pamamagitan ng pagpili ng mga impormasyong tuwiran at di-tuwirang ipinahahayag sa teksto.

   

Dahan-dahan silang pinapila at isa-isang pinalabas ng silid. Nababakas sa mukha niya ang kalungkutan. Sa may gusaling Home Economics nagsimula ang apaoy. Sinadyang sunugin ang gusali c. Kagagaling lamang niya sa kanilang paaralan.Lumuluhang dumating sa bahay ang anak ni Mang Mario na si Lina. Bakit lumuluhang dumating ng bahay si Lina? a. Sila ay nagulat. 1. Siva ay nakipag-away b. Impormasyong tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ 2. Kasalukuyan siyang nagleleksyon nang mayroon silang malanghap na usok. Impormasyong di-tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Hindi makakain si Lina kahit na masarap ang ulam sa mesa. Naiwang bukas ang kalan sa Home Economics b. Mayamaya'y lumaganap na ang nagliliyab na apoy. Takdang-aralin: Sumipi ng isang balita sa pahayagan. Naiwang bukas ang i1aw V. Hindi nila mapigilan ang maiyak. Silang lahat at natulala habang tinitingnan ang sunog. Nakagalitan siva ng kanyang guro 2. Matagal din siyang hindi makakapasok. Naglaro ng posporo ang mga bata d. Sinabihan sila ng kanilang guro na maging kalma. Ano ang dahilan ng sunog? a. Nagkaroon ng sunog sa kanilang paaralan d. Sa ilalim ng balita itala ang mahahalagang impormasyon. 1. Mababa ang nakuha niya sa pagsusulit c.

Pagsasanay Batay sa sariling karanasan. Batay sa pangungusap piliin ang kahulugan ng salita. palamuti. Paksa: Sanggunian: Pagsagot sa mga Tanong Batay sa Sariling Karanasan BEC – PELC Pagbasa . tanghalan) 3. Bakit dinarayo ang Pahiyas sa Quezon? 4. 3-6 C. Mainam bang ipagpatuloy ang mga kaugaliang nabasa mo sa kwento.Makukulay na kiping at iba pang mga produkto tulad ng palay. mandirigma. Pagganyak na Tanong: Mainam bang ituloy ang mga kaugaliang atin ng nakagisnan? B. Bakit nakatuwaan ng mga tao ang kalabaw? 2.3-8 III. panginoon. pulis) Pahiyas . Katwiranan mo. Batay sa mga pangyayari sa kwento. p. p. anu-anong mga pangyayari ang naranasan nyo na? D. Panimulang Gawain 1. Patron . Paglalahat Paano mo masasagot ang mga tanong sa isang pangyayari O sitwasyon? E. (alagad. (kasuotan. santo) Maoriones . Pamamaraan A. Pagganyak Anu-anong tradisyon ng mga Pilipino ang ginagawa pa natin hanggang ngayon? 2. Layunin • Nasasagot ang mga tanong batay sa sariling karanasan Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino II. Paano nagpepenitensya ang mga kalalakihan sa Marinduque? 3. Pagtalakay 1. gulay at mga prutas ma isinasabit sa harap ng tahanan.Nananalangin at nagpapsalamat ang mga magsasaka kay San isidro Labrador ang patron ng mga magsasaka para sa masaganang ani. Paglalahad Pagbasa ng dayalog sa Gintong Aklat sa Pagbasa 6. regalo.FILIPINO VI Date: ______________ I. pinuno.ay ang mga nagpepenitensya na naksuot ng kawal at may makukulay na maskara katulad ng mga naghahanap sa Longhinus na nag-ulos sa tagiliran ni Kristo nang siya'y nasa kalbaryo. (amo. guwardiya. sa anong pista o pagdiriwang mayroong ganitong pangyayari? . Paghawan ng Sagabal Basahin ang sumusunod na salita at pag-aralan ang kahulugan ng bawat isa. Gintong Aklat Pagbasa. Ano ang pinakahihintay ng mga bata sa Santacruzan? Bakit? 5.

Isulat ang sagot sa tapat ng bawat salita o lupon ng mga salita. 1. Ang Pista sa Amin IV. batay sa sariling karanasan. Bakit ipinagdiriwang ang pistang nabanggit? 4. Anong pista ang ipinagdiriwang sa inyong pook? 2. 1. 4. Paglalapat Pumili ng isa sa mga sumusunod na pagdiriwang at sumulat ng isang talata tungkol dito. palosebo 2. 3. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .1. Isang Kasalan 2. Takdang-aralin: Sumulat ng isang talata tungkol sa isang palaro paligsahan at ibatay ito sa sariling karanasan. Anu-anong paghahanda ang ginagawa ng mga tagaroon sa inyo sa pistang ito? 5. Ipabasa ang mga natapos na gawa. Alin sa mga gawain sa pista ang ibig mong ipagpatuloy? Bakit? V. 5. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa sariling karanasan. _________________ sagala _________________ basaan _________________ sayawan ng mga Ati-Atihan _________________ pagpapaputok ng kwitis _________________ F. Kailan ito ipinagdiriwang? 3.

ph. B. Pag-unawa sa Kuwento Bawat grupo ay bibigyan ng limang minuto upang ilarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento sa pamamagitan ng pagbuo ng web. Gintong Aklat Pagbasa. p. Ipinamalas ng bayani ang kanyang pagmamahal sa bayan sa a.FILIPINO VI Date: ______________ I. Umiyak 4. 2. Pagsaklaw 5. Pamamaraan A. Pagbasa. 1. d. Hindi mapigilan ng anak Manangis ng barilin ang kanayang ama. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Paglalarawan ng Katangian ng Tauhan Batay sa Pananalita/Pagkilos na Isinaad sSa Kwento BEC – PELC Pagbasa . 3. Paniwalaan Pilipinas. Pagtalakay Pag-aralan ang mga sumusunod: 1. • Kanino iniwan ni Manuel L. Layunin • Nailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II. gagawin mo ba ang ginawa niya? Ibigay ang katwiran. GAP. Dapat tayong maging tapat sa ating salita upang mapagkatiwalaan ng e. Ipahamak pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay.31-36 Buhay Ko May Iaalay III. Mahigit na apat na raang taon ang pananakop ng mga Kastila sa b. Panimulang Gawain 1. Ipinakita kapwa. Pagganyak • Mahal mo ba ang iyong bayan? • Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal? • Handa ka bang mag-a ay ng buhay para sa bayan? 2. . Quezon ang pamamahala ng bansa ng magtungo siya sa Amerika? Bakit? • Ano ang katungkulan ni Jose Abad Santos sa pamahalaan ng panahong iyon? • Bakit nagalit ang pinunong Hapon kay Jose Abad Santos? • Tama ba ang ginawang pagpapasya ni Jose Abad Santos? Bakit? • Kung ikaw si Jose Abad Santos. Paghawan ng Sagabal Panuto: Hanapin sa gawing kanan ang salita o lipon ng mga salitang nakasulat ng pahilig sa bawat pangungusap sa kaliwa. Paglalahad Pagbasa ng kwento “Buhay Ko May Iaalay”. 31-36 C. c. Isang kataksilan ang ipagkalulo mo ang bayan sa mga kaaway.

“Pangalawa sa Diyos. ibigin mo ang iyong bayan ng higit sa iyong buhay” 3. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . IV. Lapu-Iapu. Katapangan at sariling paninindigan V. Salungguhitan ang kanyang pahayag na sinabi. Andres Bonifacio. 1. “Hindi ako alipin. bakit ako hahalik kay Haring Humabad. Mapagmahal sa sariling wika f.” a. Takdang-aralin: Maghanap sa aklatan ng anekdota ng isang bayani na nagsasaad ng kanyang pagmamahal sa sariling wika.” 5. Jose Rizal “Ang hindi magmahal sa kanyang salita ay higit pa sa hayop at malansang isda” 2. anak ko man siya ay dapat siyang parusahan. Paglalahat Paano mailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento? E. Isulat ang bahagi ng anaekdota na ang bayani ay nagpahayag ng kanyang natatanging pagtingin sa Wikang Pambansa.D. Pagtataya: Panuto: Isulat ang titik ng katangiang naglalarawan sa sumusunod ng mga bayani batay sa kanilang pananalita. Mapagmahal sa bayan e. Matalino d. Jose Burgos “Mga kabataang Pilipino magpakarunong kayo. Mapagpahalaga sa pag-aaral c. Pagsasanay Panuto: Isulat sa patlang ang katangian ng mga pangunahing tauhan sa kwento batay sa paniling pananalita. Katapatan sa pananalita b. Reyna Sima “Ang nagkasala ay dapat magtiis ng parusa. Sa ibabang anekdota isulat ang salitang naglalarawan sa katangian ng bayani.” 4.

isalaysay ang paglalakbayaral o anumang paglalakbay na isinagawa ng inyong paaralan kaugnay ng inyong aralin sa Hekasi o kaya'y sa Agham. Pagsakay sa aircon bus. Pagsakay sa kalesa o kariton sa halip na karwahe. Pagbasa sa Kuwento. Pamamaraan A. b.Ano ang humihila sa kalesa o kariton? . Pagsasanay Pangkatin sa dalawa ang mga bata. Paglalahat Paano mo mapapahalagahan ang mga pangyayari sa kuwento? D. . . p. Ano ang lakbay-aral? Paano ito nakatulong sa mga mag-aaral? b. Gintong Aklat Pagbasa. magbigay ng sariling karanasan na maiuugnay sa mga sumusunod na pangyayari. Isulat ang salaysay sa isang malinis na papel at iulat sa harap ng klase. 2. Batay sa sariling karanasan. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa mga Pangyayari sa Kuwento BEC – PELC Pagbasa . Moog Liwasan Awditoryum Karwahe Aranya B. Pag-unawa sa Kuwento. Layunin • Naiuugnay ang sariling karanasan sa mga pangyayari sa kuwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagganyak Naksama ka na ba sa Lakbay-ara1? Saan-saan kayo nagpunta? Ano ang iyong naramdaman? Anu-anong salita ang maiuugnay mo sa salitang nasa kahon? Lakay-Aral 2. Paglalahad 1. a. Paghawan ng Sagabal Pagbibigay ng kahulugan ng salita at ipagamit sa sariling pangungusap. tren o eroplano. a.9-14 tsart III. Panimulang Gawain 1. Sa binsang kuwento. Saan-saang makasaysayang pook nagtungo sina Carina? 3.Ano ang isinasakay sa kalesa o kariton? C.

Pagtataya: Panuto: Batay sa sariling karanasan.IV. Takdang-aralin: Batay sa sariling karanasan. Saan ito matatagpuan? (Bayan at lalawigan) _______________ B. 1. magbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol dito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Anong makasaysayang pangyayari ang naganap dito? _____________ C. magtala ng isang makasaysayang pook o magagandang tanawin sa inyong lugar. Isang makasaysayang pook ____________ A. Ilang oras ang paglalakbay mula sa inyong lalawigan o lungsod? ________________ E. Paano nararating ang pook? (Sasakyan) _________________ D. Anu-anong mga tanawin. isulat sa isang malinis na papel gng nakakatawang pangyayari noong kayo ay nasa ikalimang taon ng inyong pag-aaral. Sa i1alim nito. gusali o libangan ang narito? ______________ V.

Paglalahad Pagbasa ng tahimik. Pagganyak Itanong sa mga bata kung ano ang nakikita nila sa larawan. 1. Nagpunta si Kalabaw sa tubugang putik at dito siya naglunoy. Pagganyak na Tanong: Ano ang kinahinatnan ng pagtulong ni Togak kay Kalabaw? B. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Palagay Tungkol sa Maaaring Kalabasan ng mga Pangyayari sa Kwento Batay. Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin. C. Layunin • Nakapagbibigay ng palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng mga pangyayari sa kuwento batay sa mga ikinikilos ng mga tauhan. 2. Anong aral ang ipinahahatid ng kuwento? D.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pamamaraan A. Gintong Aklat Pagbasa.169-170 larawan ng kalabaw at ng tagak III. Paglalapat Paano nabibigyan ng resulta ang mga pangyayari? . Sabihin sa kanila na sila ay babasa ng kwento -tungkol sa kalabaw at tagak. 3. Nagtampisaw 2. Panimulang Gawain 1. 168-170. Bwisit “Pagtutukain ko ang mga pesteng lamok na ito. Sino ang naglunoy sa tubigang putik? 2. Salungguhitan ang mga salitang ito. Saan natulog at sumilong si Kalabaw? 3. Paghawan ng Sagabal Nasa loob ng pangungusap ang kahukugan ng salitang nasa kahon. Wikang Pilipino 6 p. Ano ang mga kumakagat sa katawan ni Kalaba? 4." 3. p. “Si Kalabaw at si Tagak”. 18-21. Paano naging magkaibigan si Tagak at si Kalabaw? 5. Pagpapahalaga: Ang pagtutulungan ay daan sa mabuting pagkakaibigan II. sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan BEC – PELC Pagbasa. Filipino Pagbasa 6 p. Pagtalakay Pagsagot sa mga tanong: 1.

Isulat ang palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng kuwento. Kung nakipag-usap si Neptuno sa kaibigan ___________ 5. Takdang-aralin: Bumasa ng isa pang kwento. Kung hindi kumain ng hayop ang uwak _______________ 2. Pagtataya: Basahin ang Alamat ng Uwak. 1. Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto ______________ 3. Magbigay ng palagay tungkol sa kalalabasan ng kuwento. Isulat sa notbuk ang buod nito.IV. Kung bumalik kaagad si Uwak sa palasyo ________________ 4. Kung hindi pinaghatian ng magkaibigan ang dagat at lupa ___________ V. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Paghawan ng Sagabal Anong salita ang tinutukoy sa bawat bilang Halimbawa: B. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa. Basahin ang bawat saknong ng tula. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Bayan II. Pag-aralan ang diwang nagpapahayag ng mga taludtod na bumubuo sa bawat saknong at ibigay ang pangunahing diwa nito. Pagganyak Anu-ano ang mahahalagang salita na kaugnay sa salitang “Daigdig” 3. . Pamamaraan A.FILIPINO VI Date: ______________ I. BEC – PELC Pagbasa ph. Halimbawa: Pangunahing diwa: Ang daigdig ay paraiso ng mga nilalang. Pag-unawa sa Kuwento a. Anu-ano ang mga hiwagang bumabalot sa kapaligiran? 3. 2. Gintong Aklat Pagbasa. p. 44. Pagbasa sa Kuwento 2. Paglalahad/Pagtalaky: 1. Panimulang Gawain 1.59-64 “Ito ang Ating Daigdig” III. Layunin • Napipili ang mga detalye na nagpapahiwatig o lumilinang sa mga pangunahing diwa. Bakit inihambing sa paraiso ang ating daigdig? b. Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin.

Takdang-aralin: Pumili ng isa sa sumusunod na pangunahing diwa at magbigay ng tatlong detalye na nagpapaliwanagi dito. Pagkatapos niyang sumagot. May kaalaman siya sa agham. piliin ang salawikaing angkop sa pangunahing diwa ng kuwento. Haligi naman ang puno nito. Sa kanya natuto ang mga kabataan na magsalita ng Ingles at Kastila. Mahalaga ang Pag-aaral sa Buhay ng Tao 3. Maraming buhay ang nasawi at nawalan ng tahanan. Masustansiya ang sabaw ng niyog samantalang maraming gamit ang laman nito. V. Ubos-ubos biyaya Pagkatapos nakatunganga IV. Tinuruan niya ang mga ito ng Matematika.C. Pagkatapos. Paglalapat: Basahin ang kuwento. Katakataka bang tawaging puno ng buhay ang niyog? Pangunahing diwa: ______________________ 2. Panggatong ang tuyong ugat ng niyog. Ang walis tingting ay buhat sa dahon ng niyog. Wala na ang malalaking puno ng dati'y pumipigil sa pagdaloy ng tubig. Nabigla ang mga mamamayan sa pagsalpok ng malalaki at matataas na alon sa maliit na dampa. Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan 2. Mahusay na manggagamot si Rizal. pipili siya ng kamag-aral upang sagutin ang susunod na bilang. Isulat sa ayos ng talataan ang inyong paksa. inhinyerya. Pagsasanay: Tumawag ng bata upang isulat sa patlang ang pangunahing diwang katatagpuan sa bawat talataan. Isa rin siyang dalubwika. Malapit sa puso ni Rizal ang mga Kabataan. 2. Ang niyog ay napag-kukunan ng maraming bagay na kailangan ng tao. Tuluy-tuloy ang pagdaloy ng tubig mula sa kabundukan. Pagtataya: Piliin ang mga detalye na nagpapaliwanag sa pangunahing diwa nito. Kapag may isinuksok May madudukot c. Pagtalakay: Paano mo mapipili ang mga detalye na nagpapaliwanag o lumilinang sa mga pangunahing diwa? D. 1. “Ang Langgam at ang Tipaklong” a. pagsusulat at iskultura. 1. Kahanga-hanga ang katalinuhan ni Rizal. Ang mga Puno ay Makapipigil sa Pagbaha Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Kung ano ang itinanim Siya mong aanihin b. Salungguhitan ang 1. Pangunahing diwa: ______________________ E.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Ano ang kaugalian ng mga taga-Barangay nang simulang manungkulan sa Kapitan Sendong? 2. Nag mga batang nilalagnat ay kaagad _______ sa ospital. Paksa: Sanggunian: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa. 3. . Ang mga nabubulok na pagkain.70-73. Paghawan ng Sagabal Isulat sa patlang ang tamang salita mula sa kahon upang mabuo ang pangungusap. 128-133 III. Panimulang Gawain 1. p. p. Pagganyak na Tanong: Ano ang naging problema ng Kapitan ng barangay 555? B. 63-99. Ano ang naging bunga ng maruming paligid? 3. Nasasabi ng tagapangulo ang kanyang _________ sa mga kabarangay na di-sumusunod sa kautusan. 1. Pagsasanay: Isaayos ang mga sumusunod upang mabuo ang seleksyon. Kumakalat ang mga basura sa kalye kapag ______ ang mga batang namumulot ng mga kahon at bote. Pamamaraan A. BEC – PELC Pagbasa. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsusunod-sunod ng mga pangunahing diwa ng isa kwento/seleksyon? B.FILIPINO VI Date: ______________ I. _______ Kinain ng mga ito ang mga dahon ng palay. Lagyan ng bilang ang mga patlang mula 1-8 Bunga ng Pagtutulungan _______ Lumusob ang maraming tipaklong sa palayan. Pagpapahalaga: Pagkakaisa at Kalinisan II. Wikang Filipino Pagbasa 6. Isinugod Hinanakit Compost pit ninalukay 3. at mga balat ng prutas ay inilalagay sa _______. _______ Mahaba ang panahon ng tag-init _______ Nagpadala ang tanggapan ng mga eksperto sa pagpuksa ng mga itlog ng tipaklong. Layunin  Napagsusunud-sunod ang mga pangunahing diwa na bumubuo ng kwento/seleksyon. ano ang maaring epekto nito sa atin? 2. 2. 4. Pagganyak Kapag marumi ang kapaligiran. Gintong Aklat Pagbasa. ph. dahon. Paglalahad: Sagutin ang mga tanong: 1. Filipino Pagbasa 6. Ano ang nagpabago sa kaugalian ng mga taga Barangay? C.

_______ Buong kasiyahang pinagsaluhan ng mag-anak ang bagong lutong matamis na makapuno. _______ Binomba ang buong palayan. Takdang-aralin: Sagutin ang Gawain Natin. IV. Ipinasiya ni Mang Ador na pulakin ang punong mangga sa bakuran upang magkaroon ng panggatong. Paglalapat: Balikan ang kwentong “Pag May Itinanim. 63-68. Sinabi ng punong mangga kay Mang Ador na bibigyan siva nito ng pera huwag lamang itong pulakin. 68-70 Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . _______ Ang mga bata't matanda ay tumulong sa paghuli ng mga tipaklong sa pamamagitan ng lambat. _______ Nakakuha ang mag-anak ng apat na makapuno _______ Dumating ang tatay ni Pepito na may bitbit na punlang niyog. Ayusin ang mga sumusunod na mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. Ipinangako ni Mang Ador na hindi na niya pupulakin ang punong mangga. May Aanihin" sa pahina 15 Wikang Filipino Pagbasa. E. V. Pagtataya: Basahin ang kwentong “Ang Panaginip ni Mang Ador” sa Wikang Filipino Pagbasa ph. tiniba ito ng tatay ni Pepito. Ayusin ang sumusunod na pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. _______ Nang magulang na ang bunga ng niyog. titik C sa Wikang Filipino Pagbasa p. Dinilig ni Mang Ador at hinukay ang paligid ng punong mangga upang hanapin ang sa palagay niya'y nakatagong kayamanan. Nagbunga ng maraming-marami ang punong mangga kaya malaki ang naging pera ni Mang Ador mula sa pinagbilhan ng bunga. _______ Itinanim ni Pepito ang punlang niyog inalagaan sa loob ng limang taon._______ Humingi ng tulong ang mga magsasaka sa Kagawaran ng Kalusugan. Namulaklak nang maraming-marami ang punong mangga. _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Habang nakahiga si Mang Ador ay narinig niyang may tumawag sa kanya. _______ Napuksa ang mga kaaway ng magsasaka.

Paglalahad: 1. Pagganyak Pangalawa sa aso. Alam mo ba kung bakit? 3.74-78 “Ang Kabayo” II. Paksa: Sanggunian: Kuwento: III. Layunin • Naigagawa ng balangkas ang akdang binasa sa anyong papaksa o pangungusap Paggawa ng Balangkas sa Akdang Binasa sa Anyong Papaksa o Pangungusap BEC – PELC Pagbasa ph. Ikaw. Pamamaraan A. kalesa pangarere Sasakyan ___________ ___________ ___________ dayami tagahila butil karwahe Pangkatin ___________ ___________ ___________ trigo dilburi pandigma Gamit ___________ ___________ ___________ B. Ipabasa sa mga bata Anu-ano ang mahahalagang bahagi ng balangkas? Pag-aralan ang balangkas na ito. Paano dapat pakisamahan ng tao ang kabayo? d. 2. Anu-ano ang katangian ng kabayo na kaugnay ng kanyang pagkapanganak at paglaki? c. Pamagat __________ I. Pagwawasto ng takdang Gawain ng nakaraang aralin. Pangunahing diwa o paksa A. ang kabayo ay kaibigan at mahal ng tao. Panimulang Gawain 1. pangunahing diwa II. gusto mo bang alaga kabayo? Bakit? 3. Mga detalyeng sumusuporta C.FILIPINO VI Date: ______________ I. B. p. Pag-unawa sa Kuwento a. Pangunahing paksa o diwa A. B. 45. Paghawan ng Sagabal Panuto: Ihanay sa ilalim ng pamagat ang mga salitang nasa loob ng kahon ayon sa pagkakaugnay ng mga ito. Gintong Aklat Pagbasa. sa pangunahing diwa . Mga detalyeng sumusuporta C. Anu-ano ang katangian ng gamit ng kabayo noon at ngayon? b. Bakit sinabing ang kabayo ay mahal ng tao pangalawa sa aso? e. Pagbasa sa Kuwento 2.

IV. Isulat ang balangkas sa inyong notbuk. Kuwento: “Ang Kuyawan” ph. 78 Gamiting huwaran ang Balangkas na ipinakita ng guro. gumawa ng balangkas ukol dito. Basahin ang maikling kuwento at gumawa ng balangkas ukol dito. Pagkatapos. Pamagat: Si Dr. Anu-anong bahagi ang balangkas? Paano naisusulat ang mga pangunahing diwa ng seleksyon? Paano isinusulat ang mga detalye na sumusuporta sa pangunahing diwa? C. V. Paglalahat: Paano ang tamang paggawa ng Balangkas? C. Takdang-aralin: Panuto: Humanap ng isang seleksyong tungkol sa isang hayop sa aklatan. Pagtataya: Panuto: Basahin ang kuwentong ito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagsasanay: Pangkatin sa apat ang mga Bata. Matapos basahin ang seleksyon. gumawa ng balangkas ukol dito. Jose Rizal sa Dapitan sa pahina 65.

5. sa Maynila at bumibili ng paninda pabalik sa lalawigan. kung hindi iwanang blangko ito. 4. Pamamaraan A. 1. 126-128. Karamihan ng nakasakay sa tren ay may negosyante. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagkilala sa Opinyon at Katotohanan Bilang Isang Uri ng Ugnayan sa Seleksyong Binasa BEC – PELC Pagbasa ph.126-129. Kung may demokrasya ay may kalayaang magsalita ang mga tao. a. Taimtim na nagdarasal ang mga kasama sa pagoda. 2. 154 Larawan ng Pagoda III. malaking bangka) 3. Paglalahad: Pagbasa sa kuwento “Pista ng Peñafrancia”. Balik-aral Itiman ang kahon kung ang pangungusap ay nagsasabi ng totoo. . p.FILIPINO VI Date: ______________ I. Nakakatulig ang putok ng kanyon. 1. e. pangako sa pananampalataya taong sumasampalataya sa santo o patron lagayan ng bagahe sa tren prusisyon sa ilog 4. 3. p. Ang ugali ay bahagi ng trasdisyon 2. dagat. Layunin • Nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga nakaugaliang tradisyon at kaugalian II. Maingay ang pagsagitsit ng rebentador. Paghawang ng Sagabal Piliin ng kahulugan ngmga salitang may salungguhit. Gintong Aklat Pagbasa. Umaaktibong palakpakan ang ipinasasalubong sa isang dumarating na panauhin. na nagdadala ng paninda. 2. 4. c. Libu-Iibong deboto ng Mahal na Birhen ang nagsisimba sa Naga. Gintong Aklat sa Pagbasa 6. 5. Pagganyak Ano ang nakikita ninyo sa larawan? (Birhen.isulat ang titik ng tamang sagot. mga tao. pangangalakal b. Dapat daw tuparin ang panata upang maging maganda ang kapalaran. Filipino Pagbasa 6 p. Pagganyak na Tanong: Bakit kakaiba ang pista sa Naga? B. d. Ang mga kahon ng paninda ay inilagay sa bagol habang sumasakay ang mga pasahero sa tren. mga bulaklak. 165. 3. Panimulang Gawain 1.

Katotohanan Opinyon 1. Ang mga Pilipino ang lahing kayumanggi. ______ 3. Pagtataya: Lagyan ng tsek ang impormasyong katotohanan at ekis naman kung hindi. ______ 4. 5. ______ 1. Paglalahat: Paano nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa? D. 2. ______ 5. Ang mag-anak ay sama-samang nagsisimba kung Linggo. Ang Maynila ay nasa Luzon. Lahat ng mamamayan ng Maynila ay Tagalog. 3. Umuulan araw-araw sa Pilipinas. 161-163 at sagutan ang Gawain Natin titik A. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay sa ating bansa. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . IV. V. Pagsasanay: Ihanay ang sumusunod na impormasyon sa ilalim ng pamagat. Masaya ang buong mag-aaral kung pista. Ang Pilipinas ay pulu-pulong bansa ______ 2. Takdang-aralin: Basahin ang kuwentong “Pagbabalik sa Nakaraan” Wikang Filipino Pagbasa p. Pinakamalaking pulo sa Pilipinas ang Luzon.C. 4 Kinupkop ng pamilya ang Lolo at Lola.

Layunin • Napipili ang opinion at katotohanang mga pahayag sa akdang binasa Pagpapahalaga: Maging Sports sa Paglalaro II. Balik-aral Pagkilala sa opinion at katotohanan. Ang pagnanakaw ay gawaing _________ Ang plantsa. elektrikal labag sa batas kalunsaran Ang mga sundalo ay lalahok sa mga gawaing __________ Ang mga gusali sa _________ ay matataas at tabi-tabi. Gintong Aklat Pagbasa. Pamamaraan A. Pagbasa sa Kuwento 2. Pagganyak  Marunong ka bang magpalipad ng saranggola?  Paano mo maipapakita ang tamang pagpapalipad ng saranggola?  Bakit ang pagpapalipad ng saran. 45.89-93 Isang Sanaysay: “Ang Saranggola” tsart III. Paghawang ng Sagabal Piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita sa patlang. Paglalahad/Pagtalakay: 1. Anu-anong salita ang maiuugnay sa talasalitaang nasa kahon? 3. c. Balikan ang mga impormasyong binabanggit sa sanaysay at uriin kung ito’y katotohanan . b. maaliwalas pangmilitar pagkakatuklas a. d. e. radyo.ggola ay isa sa paboritong isport ng mga kalalakihang Pilipino? 3. p. Pagwawasto sa takdang gawain 2. Pag-unawa sa Kuwento • Bakit mainam magpalipad ng saranggola kung panahon ng tag-araw? • Saang lugar dapat maglaro ng saranggola? Bakit? • Sino ang nagsimulang gumamit ng saranggola? Ano ang naging gamit ng saranggola sa kanila? 3. Panimulang Gawain 1. BEC – PELC Pagbasa ph. Kapag walang bagyo ________ ang kalangitan.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paksa: Sanggunian: Lunsaran: Kagamitan: Pagpili ng Opinyon sa Katotohanang mga Pahayag sa Akdang Binasa. telebisyon at refrigerator ay mga kagamitang ________ B. Pag-uuri at pagbibigay ng halimbawa kung opinyon o katotohanan ang impormasyong binabanggit sa seleksyon.

IV. Pagtataya: Panuto: Isulat ang K kung ang impormasyon ay katotohanan at Q kung opinyon. Isulat ang sagot sa inyong notbuk. Magtala ng tatlong impormasyong katotohanan at tatlong impormasyong opinyon na binanggit sa kuwento o seleksyon. Ang pagsasaranggola ay mabuting libangan. Ang pagsasaranggola ay paborito ng lahat. Iuulat sa klase ang mga nabuong pangungusap. Ang unang pangkat ay magbibigay ng 5 halimbawa. C. _______ 1. Higit ng ligtas ang pagsasaranggola sa probinsya kaysa lungsod. _______ 4. tungkol sa pag-iingat sa pagsasaranggola. V. _______ 5.o opinyon. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Natutuhan ng mga Pilipino ang pagsasaranggola sa mga Insik _______ 3. Halimbawa: Katotohanan: ang saranggola ay lumilipad sa kalawakan kung malakas ang hangin Opinyon: Maaring makuryente ang batang nagsasaranggola sa bubong ng bahay. Maaring gamitin ang manipis na tela sa paggawa ng saranggola. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan? Ipaliwanag. Pagsasanay: Panuto: Papangkatin ang mga bata sa dalawa. D. Ang ikalawang pangkat ay magbibigay sa maaaring mangyari kung hindi mag-iingat sa pagsasaranggola. * Magtala ng iba pang impormasyon hinango sa kuwento. Takdang-aralin: Bumasa ng isang kuwento o seleksyon sa paglalaro ng basketbol. _______ 2.

a. Gupitin ita kung mahqba na gaya ng paggupit natin . Pilasin ang lumang peryodiko sa makikitid at mahahabang piraso. b. Panimulang Gawain 1. d. Kung minsan ay hinahaluan ng pulot ang pagkain ng kabayo. Gumuhit ng isang maliit na tatsulok sa loob ng isang malaking parisukat. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo? C. B. Iskubahin at suklayin ang buong katawan ng kabayo. Iporma sa anyong hayop. 223-225 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa p. Pagkatuyo pintahan ito. Ilagay sa isang tabi hanggang matuyo. Pagsasanay: Magsulat ng i1ang tagubilin sa pagaalaga ng kabayo. Balik-aral Isagawa ang mga sumusunod: 1. Gumuhit ng dalawang tatsulok na ang mabubuong hugis ay isang estrelya. 44 Gintong Aklat sa Pagbasa. Palakarin o di kava ay patakbuhin ang kabayo ng mga 2 oras araw-araw. Gurnuhit ng isang maliit na parisukat na nasa loob ng isang malaking parisukat na nasa loob ng isang higit na malaking bilog. 56-71 tsart III. Paglalahad 1. 2. 2. g. Sundin ang panuto o tagubilin sa paggawa ng paper mache. Layunin  Nakasusulat ng mga tagubilin kung paano isinasagawa ang isang bagay sa tulong ng isang dayagram o mga larawan Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga tagubilin sa paggawa ng isang proyekto. 4. 2.FILIPINO VI Date: ______________ I. Mga 2 o 3 araw ang kailangan upang matuyong mabuti ang paper mache. ph.PELC Pagsulat ph. Pakainin ito ng tatlong beses sa maghapon. Gustong-gusto ng kabayo ang damo. Lagyan ng Shelak upang kumintab hanggang mapreserba ang pintura. II. Paglalahat: Paano ang pagsunod sa mga tagubilin o panuto? D. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng mga Tagubilin Kung Paano Isinasagawa ang Isang Bagay sa Tulong ng Isang Dayagram o mga Larawan. c. Talian ang mga bahagi ng katawan upang hindi magkahiwahiwalay. BEC. Bisitahing malimit ang kuko ng kabayo. Pahiran ang mga ito ng pandikit na gawa sa gawgaw at ipalupot sa mga katawan nito. Ito ay makatutulong para mapanatiling malusog at makinis ang buhok ng kabayo. Mga inaasahang sagot ng mga bata: 1. f. Kumuha ng tatlong pahina ng mala king peryodiko at balunbunin ang mga ito. e. Pamamaraan A. 3. 3.

Sundin ang sumusunod na tagubilin. Sa gitnang bahagi ng parihaba. 2. 3. Kulayan ng pula ang bandila. Tiyakin na parepareho ang agwat nila. 5. isulat ang tatlong magkakahilerang malalaking titik na K. Takdang-aralin: Gumawa ng isang kahon na lalagyan ng regalo. 1. Lagyan ng araw ng walong sinag sa kabilugan nito. Itim ang ikulay sa titik K.ng ating mga kuko. Isulat sa ilalaim ng iginuhit na bandila ang ganito “Bandila ng Katipunan” V. IV. Pagtataya: Iguhit ang bandila ng Katipunan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Gumuhit ng araw na kasinglaki ng beintesingko sentimos sa ibabaw ng panggitnang K. 4. Gumuhit ng isangparihaba 5 dali ang haba at 2 ½ dali naman ang taas.

Naranasan mo na ba ang mamangka? c. Aba. radio cassette III. 2. 30-33 tsart.PELC Pagsulat ph. Pinakamaganda at Pinakamaayos na silid-aralan”. IV. Ang nagwawagi ay nagtatamo ng P500. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat nang Maayos sa Idiniktang Teksto na kaugnay ng Pangangalaga sa Kalinisan at Kapaligiran BEC. Paglalahad a. a. Panimulang Gawain 1. 44. Ang Lupon ng Inampalan ay maglilibot sa paligid ng paaralan mula sa unang araw ng Agosto hanggang ika15 ng buwang ito. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng padikta? E.00 na gantimpala mula sa Punong-bayan. Pagtalakay: Tungkol saan ang balita? Paano ito isinusulat? Anu-anong bantas ang ginagamit sa pagbuo ng talata? D. b. Wikang Filipino. Oo! Madalas kong gawin iyon noong bakasyon. Pag-alala sa mga pamantayan sa pagkuha at pagbibigay ng ulat o mensahe. Balik-aral Idinidikta ang mga pangungusap. Pamamaraan A. C. Pagtataya: Idikta ang sumusunod: . Aklat sa Wika ph.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagganyak Kaya ninyo bang isulat ang idiniktang ulat o mensahe? B. Paglalahad ng isang ulat o mensahe. Ano! Maglalakbay ka ba ng hatinggabi? b. Layunin • Naisusulat nang maayos ang idiniktang teksto na kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na kalikasan at kapaligiran II. Pagsasanay: Idikta ang sumusunod: Inaanyayahan ang lahat ng klase sa paaralang ito na lumahok sa paligsahan tungkol sa “Pinakamalinis.

Nakatutulong ang halaman sa pagpapaganda ng paligid at paglilinis ng polusyon sa hangin. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . ay ang pagtatanim ng mga halaman.Pangangalaga sa Kapaligiran Ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungkulin nating lahat. Una ay ang paglilinis ng paligid at pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa daan at mga kanal. Pangatlo ay ang pagsunod sa mga kautusan tulad ng di-pagpitas ng mga bulaklak at di-paghuli ng mga ibon at kulisap. sa nanay o sa kasama sa bahay. Takdang-aralin: Isulat ang isang kuwento na naririnig sa radyo. Ang parke ay di-dapat nag awing laruan upang hindi matakpan ang mga damo. V. Pangalawa. Paano tayo makatutulong upang mapanatiling malinis at maganda an gating paligid? Marami tayong paraang magagawa.

Napatawa ang lahat sa inasal ni Claro. Kaniyang binasbasan ang mga itq at sinabihang magparami sila . Pagkatapos ay nilalang ng Diyos ang mga hayop sa mundo. Ginawa Niya ang iba pang hayop sa himpapawid. "Yipee!" sigaw ni Claro. Pagsasanay: Basahin ang talata. Madali bang tukuyin ang paksang pangungusap sa isang kuwento o talata? 2. "Gagawin ko ang tao na katulad ng aking anyo.Gagawin ko siyang higit na makapangyarihan kaysa iba kong nilikha." pagpapakilala ni Mang Tino. "Magparami kayo sa dagat at sa himpapawid". Ginawa niya ang mga isda at pating sa dagat." At ginawa nga Niya ang isang lalaki at isang. Wala ang kaniyang pitaka." ang wika niya sabay kuha ng pitaka sa bulsa. Tuwang-tuwa Siva nang· likhain Niya ang mga ito. 2. "Siya ba? Aba'y binata na pala. ano?" sagot ng ninong. 44 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa ph. Alin ang paksang pangungusap ng tatatang ito? Salungguhitan ang sagot. B. C. Isulat sa puwang ang paksang pangungusap nito.FILIPINO VI Date: ______________ I. ang batang iyon!" Nagmamadaling bumalik si Aling Basion sa lugar na kinakitaan sa bata. suki. Bigla ang pamumutla ni Aling Basion. Panimulang Gawain 1. Ito ang Kaniyang winika. "Natupad din ang pangarap kong magkaroon nito!". 1. "Ku. "Dalawang kilo. pare at racing car para sa aking inaanak". "Pare.” bati ni Claro ng makaharap niya ng kanyang ninong. Paglalahad Paano nagiging malinaw ang mga talata sa kuwento? 1. si Claro. Nilalang din niya ang mga ibon sa himpapawid. Lahat ng hayop sa dagat ay nilalang din niya. Paglalahat: Saan maaaring matagpuan ang paksang pangungusap? D. Kahuli-hulihang nilalang ng Diyos ang tao. Unang tinungo ni Aling Basion ang puwesto ng karne.PELC Pagsulat ph. Kaniyang binasbasan ang mga ita at nagwika. Balik-aral Ano ang pangunahing diwa ng sumusunod na talata: 1. babae. "Teka at may uwi ako para sa inyong mag-ama. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga kongkrit na Pansuportang Detalye upang Maipaliwanag nang Maayos ang Paksang Pangungusap BEC. 83-88 tsart III. Layunin • Nagagamit ang mga kongkrit na pansuportang detalye upang maipaliwanag nang maayos ang paksang pangungusap Pagpapahalaga: Pagbibigay-halaga sa mga gawaing maka-Diyos II. “Mano po ninong. Pamamaraan A. Naaalala niya ang batang nakatabig sa kaniya. ang inaanak mo. Diyaket sa iyo.

Ang mga mabuti at masama ay laging magka-agapay sa mundo katulad din ng palay at damo gaya ng pag-sunog ng Diyos sa masasamang damo sa mundo. Pagtataya: Saan matatagpuan ang paksang pangungusap? Ano ang paksang pangungusap? Laging pinaghihiwalay ng Diyos ang mabuti at masama. ng Magagawa Mo Kaya? At Gawain A-B ng kailangan Mo Pa Ba Ito? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . V. Ginagawa niya ito sa isang takdang panahon. Itinatago ng magsasaka ang palay na kaniyang inani at itinatago sa kamalig katulad din pagtanggap sa langit ng Diyos sa mabubuting kaluluwa. Takdang-aralin: Gawin ang Gawain 3-4.IV.

Takdang-aralin: Bumasa ng kuwento sa aklatan. Natatamnan ang maraming kabukiran ng halaman at gulay. 2. Sila ay mahilig sa pagdiriwang. Isulat ang impresyon sa papel. Wikang Filipino Pagbasa ph. V. Nagdaraos sila ng makukulay na pista sa iba't ibang pagkakataon. Pagganyak Nakakita na ba kayo ng uwak? Ano ang masasabi ninyo sa ibong ito? B. Nagbubuno ang malalakas na lalaki. Gintong Aklat sa Pagbasa d. Pagsasanay: Basahin ang talata. isa rin ako sa mga nakiisa sa kanila. Maraming gusali ang itinatayo sa kapatagan. Nakikipagkarera rin yata noon ang mabibilis na binata. Isulat ang lahat ng impresyon o palagay na matatagpuan dito. 170 tsart III. IV. Ang sibilisasyong ito ay dating palayan. Layunin • Nakasusulat ng sariling impresyon hinggil sa mga ikinikilos ng mga tauhan sa akdang binasa. Pamamaraan A. Sari-saring laro daw ang ginaganap sa mga kapistahan. 161-165.FILIPINO VI Date: ______________ I. 1. Balik-aral Ano ang inyong impresyon sa paraan ng pamumuhay o takbo ng kapaligiran noong araw? Guhitan kung ito ay tumutukoy sa ngayon at bilugan kung tumutukoy noong araw. Pagpapahalaga: Pagtupad sa pangatlong napagkasunduan II. 169 – 170  Anong masasabi ninyo kung hindi kumain ng hayop ang uwak? Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto?  Ang impresyon ang maibibigay ninyo kung bumalik agad si uwak sa palasyo? C. Siguro kung kasama nila ako noon. BEC. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Impresyon Hinggil sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan sa Akdang Binabasa.PELC Pagsulat ph. Paglalahat: Ano ang impresyon o palagay? D. 44. Panimulang Gawain 1. Pagtataya: Basahin ang talata. Noon pa man daw ay masahin na ang mga Pilipino. May sadyang seremonya sila kung himihingi ng masaganang ani sa kanilang bathala. 2. Paglalahad  Paglalahad ng kuwento “Ang Alamat ng Uwak” dd. Ang mga babae naman daw ay umaawit ng matatamis na kantahing bayan sa saliw ng mga katutubong instrumento ng musika. 3. Magbigay ng impresyon o palagay samga ikinikilos ng mga . Nagsasaya rin sila upang ipagpasalamat ang tagumpay sa pakikipaglaban.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .tauhan.

Ikaw ay iminumungkahi kalihim. Balik-aral Ano ang inyong dapat gawin kung nais ninyong may mamuno at maging maayos ang inyong silid-aralan at maging ang mga mag-aaral? 2. Ang resulta ng halalan ay ang mga sumusunod: Pangulo …………………….FILIPINO VI Date: ______________ I. Mina bilang pansamantalang kalihim. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Katitikan ng isang Kapulungang Pangklase BEC. Reyes ay naging pansamantalang tagapangulo at si Gng. Pagtataya: Sagutin ang mga tanong: 1. tatlumpung magulang ang nagpulong para maghalal ng bagong pamunuan. 44. IV. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pangpaaralan? B. II. Paglalahat: Sa mga kapulungang pangklase. Ruth Fuentabella Ingat-Yaman ……………….. 8-12 tsart III. Pagsasanay: Hayaang ipaulit sa mga bata ang nilalaman ng katitikan ng huling pulong. Kaninong Gawain ang pakikilahok o pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto? . Sino ang maaaring magtala ng katitikan sa pulong? 3. Layunin  Nakasulat ng katitikan ng isang kapulungang pangklase . Si Gng. Isabel Ferbes Pang. Pagpapahalaga: Nabibigyang halaga ang tungkuling iniatang sa atin. Gng. G.Gng. Pamamaraan A. ano ang iyong magiging reaksiyon tungkol dito? 2. Pagtalakay: Ano-ano ang pinag-usapan sa pulong? Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D. Paglalahad Pagbasa ng kalihim sa katitikan ng huling pulong. Gintong Aklat sa Wika d. Rolando Ponceca Ang pulong ay natapos sa ganap na ika-apat ng hapon C. Panimulang Gawain 1. Alfredo Vinzon Kalihim …………………… Gng.PELC Pagsulat ph. paano tayo maaaring maging bahagi nito bilang kasapi? E. Noong huling biyernes ng Buwan sa ganap na ikatatlo ng hapon. Paula Arayata Taga Pamayapa……………. Pangulo ………………G.

Takdang-aralin: Sumulat ng isang katitikan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungang pampaaralan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .V.

212-218 tsart III. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan II. Paglalahat: Paano isinusulat ang liham na nagrereklamo sa tanggapan? D. Sa inyong palagay. BEC. Gintong Aklat sa Wika d.PELC Pagsulat ph. Anu-anong liham na pangangalakal ang inyong binasa? * Anu-ano ang nilalaman ng liham na nagrereklamo? Liham na patnugot. atb. atb. Paglalapat: Ipasulat: Rekalamo sa punong-guro. V. Gintong Aklat sa Wika d. Gintong Aklat sa Wika d. ano ang paksa ng inyong sulat? Bakit? C. IV. Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo”. . 217 E. Balik-aral Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo” 2. Layunin  Nasusukat ng liham sa patnugot/liham na nagrereklamo. Kaugnay sa mga Naninira at Walang Malasakit sa Kapwa. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Liham sa Patnugot/Liham na Nagrereklamo. Pamamaraan A. ng gurong nangurot at natuklap ang balat. Panimulang Gawain 1. bakit mahalagang sumulat ng liham na nagrereklamo o liham sa patnugot? B. Takdang-aralin: Liham na nagrereklamo ang magulang sa guwardiya ng paaralan na lagging wala sa kaniyang lugar. Kaugnay sa mga naninira at walang malasakit sa kapwa. Pagsusuri sa liham: Ano ang inilakip na halaga? Para saan ito? Kalian magsisimula ang suskrisyon? 3. 45. Pagsasanay: Lagyan ng wastong sangkap ang bawat bahagi ng liham na ito. Paglalahad 1. 213-214 2. Ipabasa at ipasuri ang liham.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagtataya: Ipasulat: Reklamo sa guro tungkol sa dalawang mag-aaral na pinagtulungan ang anak at namaga ang mukha. Pagganyak Tingnan ang liham na nasa pisara.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

FILIPINO VI Date: ______________ I. ang pagdala ng sugatan sa ospital C. Balik-aral a. Anu-ano ang bahagi ng balangkas? 2. 175-179 at gawing patnubay ang balangkas na nasa d. Paglalahad A. Ang kwentoni Hesus a. atbp. ang pagpapaliwanag ni Hesus 2. Pagsusuri sa balangkas ng parabulang binasa. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Isang Salaysay sa Tulong ng Isang Balangkas BEC. Pagharang.PELC Pagsulat ph. Layunin  Nakasusulat nang isang salaysay sa tulong ng isang balangkas Pagpapahalaga: Malasakit sa kapwa sa panahon ng pangangailangan II. 45. pag-iwan sa daan sa sugatang manlalakbay b. pagnanakaw at paggapos sa manlalakbay 2. larawan ng mag-sasaka. Walang pasok ng mga bata b. Bakasyon a. isang matulunging lalaki 1. ang pagtatanong ng pariseyo b. . Ang Pariseo at si Hesus a. ang mga nagdaang nakakita sa sugatang manlalakbay 1. . Pagtataya: Gumawa ng kwento ayon sa sumusunod na balangkas: 1. larawan ng nagtitinda b.larawan ng magsasaka. Paglalahat: Ano ang kahalagahan ng balangkas sa pagsulat o pagsasalaysay ng isang kwento? D. Pamamaraan A. nagtitinda. isang sacristan 3. ang manlalakbay at ang masamang loob 1. ang pagtulong ng lalaki 2. 179. III. isang pari 2. 1. IV. Gintong Aklat sa Wika d. Pagpapakita ng iba’t ibang larawan at hayaang magkuwento ang mga bata kung ano ang isinasaad ng mga larawan. Pagganyak Mahilig ba kayong bumasa ng kwentong galing sa Bibliya? B. Pagsasanay: Isulat ang kwento “Ang Mahiwagang Kaldero” p. 135-139 tsart. Panimulang Gawain 1. Malayang naglalaro ang mga bata.

Pumayag ang leon na di-kainin ang daga.c. Nagkita ang daga at Leon a. Si Juan a. Umiigid at nag-aalaga ng mga hayop d. Nagpasalamat ang leon sa daga Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Mahal ng kaniyang mga magulang at kapatid V. 2. Takdang-aralin: Gumawa ng sanaysay sa balangkas na ito: 1. 2. Nahuli ang leon ng isang mangangaso a. Nakita ng daga ang leon b. Kakainin ng leon ang daga b. Tinulungan ng daga ang leon c. Nagmamakaawa ang daga c. Nagbabakasyon sa mga probinsya. Nag-aasikaso sa maliit na kapatid c. Tumutulong sa mga magulang b.

Gintong Aklat sa Pagbasa d. 98-143 tsart III. 3. Pagsasanay: Magbigay ng pangungusap na nagsasaad ng inyong opinyon sa mga sumusunod na paksa.PELC Pagsulat ph. Paglalahad 1.kaiba sa may-akda Pagpapahalaga: Magbigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Opinyon na Maaaring katulad ng May-akda o Kaiba sa Mayakda. lindol 4. Pagbasa ng isang balagtasan na nasa d. presyo ng gasoline 2. 2009 3. 44. Paglalapat: Dugtungan ang mga sumusunod ayon sa inyong opinyon: 1. Layunin  Nakasusulat ng sariling opinyon na maaaring . Si Pangulong Estrada ang panglabintatlong pangulo ng Pilipinas d. Sa palagay ko. Ang Luzon ang pinakamalaking isla sa Pilipinas c.katulad ng may-akda . Paglalahat: Kailan masasabi na ang sinabi ay opinyon lamang? D. Ano ang paksa ng balagtasang binasa? Ayon sa dalawang nagtatalo. Pagganyak Nakapanood ka nab a ng balagtasan? B. pagkakaroon ng lindol E. a. Madilim ang langit kaya maaaring uulan. 94-96 2. Pasko. Pamamaraan A. Balik-aral Bilugan ang titik ng mga pangungusap na nagsasabi ng katotohanan. b. 1. ano pa ang maidaragdag mong gamit na tubig? Kuryente? C. anu-ano nag kahalagahan ng tubig? Ng kuryente? Kung ikaw ay kasali sa balagtasan. BEC. 2. Ang palay ay di-gaanong nagbunga dala marahil……… 2. Mainit ang panahon ngayon kaya maaaring ……. basura sa dagat 5. Ang mundo ang pinakamalaking planeta. magiging matapang na ang mga pulis sapagkat ………… .FILIPINO VI Date: ______________ I. Panimulang Gawain 1.

IV. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pagtatrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino 2. Mga dahilan ng pagbaha 3. Mga paraan upang maiwasan ang paghaba 4. wari ko: 1. Sahod ng mga manggagawa 3. sa palagay ko. V. Pagtataya: Gumawa ng limang pangungusap na nagpapahayag ng inyong opinyon sa: 1. Red Tide 5. Mga dahilan ng sunog 5. Takdang-aralin: Magbigay ng mga opinyon tungkol sa mga sumusunod na paksa na ginagamit ang marahil. Mga paraan upang maiwasan ang sunog Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Libreng pag-aaral 4. 2. Mga paraan para makatipid ng tubig.

45. Pagtataya: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa pagpapasunog sa mga malalaswang babasahin. Paglalahat: Ano ba ang reaksyon? D. Pagpapahalaga: Gumawa ng solusyon batay sa wastong impormasyon Pagsulat ng Isang Komposisyon Tungkol sa Isang Reaksyon sa Binasa BEC. Gintong Aklat sa Pagbasa d. Paglalahad 1. Manghingi rin ng reaksyon sa mga kamag-aral tungkol sa balitang binasa. 2. Paglalahat: Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa. V. 2. 113-114 tsart II. Bakit nagtungo ang Pangulo at Unang Ginang sa Barangay Kalayaan?  Paano makatutulong ang pabahay sa mga iskwater?  Sa inyong palagay. Pamamaraan A. Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga impormasyong napakinggan.FILIPINO VI Date: ______________ I.PELC Pagsulat ph. E. 111-112. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: III. Pagbasa ng isang maikling kwento na nasa d. makatutulong bas a mga iskwater ang pagkawala ng Smokey Mountain? Bakit? C. Paglaganap ng sakit na Dengue-fever IV. Balik-aral Sumulat ng dalawang linya ng tugma magbasa sa mga tugmang naisulat. Pagganyak Ano ang masasabi mo sa sinasabi ni Chairman Gordon sa SBMA? “Malaki na ang hirap ko. hindi ko maiiwan ang SBMA? B. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa “pagpapatayo ng mga Pabahay para sa mga Iskwater”. Takdang-aralin: Makinig ng balita sa radio o sa telebisyon. Layunin  Nakasusulat nang isang komposisyon tungkol sa isang reaksyon sa binasa. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful