FILIPINO VI

Date: ______________ I. Layunin Nakapagbibigay ng tamang reaksyon sa mga balita/impormasyong napakinggan Pagpapahalaga: Mahalin ang kapwa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Tamang Reaksyon sa mga Balita/Impormasyong Napakinggan BEC-PELC Pakikinig, ph. 43 larawan, aklat, cassette tape

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang gawain ng nakaraang aralin. 2. Kung may naririnig kayong balita/impormasyon ng mga taong naghihirap ang buhay sa ngayon, ano ang masasabi ninyo rito? 3. Narito ang larawan ng isang palad na nakalahad. Anu-anong kahulugan ang maikakapit mo sa salitang pagkakawanggawa?

B. Paglalahad 1. Ipasabi ang mga pamantayan sa pakikinig. 2. Iparinig sa cassette tape ang impormasyon. Ipakita ang larawan ng bahay ng mga iskwater Ang tagumpay ng isang pamahalaan ay maipahihiwatig sa anyo at klase ng pamumuhay ng kanyang mga mamamayan. Kaya't kung makikita natin ang isang bansa na maraming lugar ng iskwater, masasabi nating naghihirap ang bansang iyon. Sa ating bansa, suliranin pa rin ang pagkakaroon ng disenteng buhay, kaya't ang layunin ng ating pamahalaan ay magbigay ng pautang na pabahay na kayang bayaran ng mahihirap nating mamamayan. C. Pagtalakay 1. Sa ating bansa suliranin pa rin ba ang pagkakaroon ng disenteng pabahay? Bakit? 2. Ano ang layunin ng ating pamahalaan upang magkaroon ng disenteng pabahay? 3. Ano kaya ang masasabi ninyo sa impormasyong ito?

D. Paglalahat Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng tamang reaksyon sa mga impormasyon/ balitang napakinggan? (Sagot: Tamang reaksyon) E. Pagsasanay Pakinggan ang impormasyong ito ay ibigay ang tamang reaksyon. Lilinangin ng National Manpower and Youth Council (NMYC) ang kakayahan ng mga kabataan sa bansa na maging mangangalakal o negosyante at magkaroon ng sariling sikap. Ang programang ito ay nagkakaloob sa mga kabataan ng kaalaman at kakayahan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo na sarili nila. IV. Pagtataya Basahing mabuti ang mga impormasyong ito at ibigay ang tamang reaksyon ninyo. 1. Nagbabala kamakailan ang DepEd sa lahat ng mga paaralang pampubliko at pampribado laban sa madalas na pagpapalit ng mga aklat na kanilang ipinapagamit sa mga mag-aaral. Pinapayagan lamang ng DepEd ang mga paaralan na magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. a. Dapat sumunod ang mga itinatagubilin ng DepEd magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. b. Nagbabala ang DepEd laban sa pagpapalit ng aklat. c. Maging masigasig ang mga paaralan sa pagpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. 2. Ang Kagawaran ng Pangkalusugan ay nangangampanya sa pagsugpo ng "Dengue Fever" sa ating mga mamamayan. Naglunsad ang bawat Health Center ng bayan kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng "Dengue Fever". Ang tamang pagtatapon ng basura sa basurahan. a. Dapat sundin ang mga pamamaraan ng kalinisan sa kapaligiran. b. Nagbabala ang Kagawaran ng Pangkalusugan sa pagsugpo ng “Dengue Fever”. c. Maging malinis sa paligid upang maiwasan ng “Dengue Fever”. V. Takdang-Aralin Sumulat ng isang impormasyon at ibigay ang tamang reaksyon dito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naisasagawa sa tamang paraan ang mga hakbang na narinig sa pagsasagawa ng isang bagay/proyekto Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga panuto II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasagawa ng Tamang Paraan ng mga Hakbang na Narinig sa Pagsasagawa ng Isang Bagay/Proyekto. BEC-PELC Pakikinig, Gintong Aklat sa Pagbasa, pp. 223-225 Peryodiko, gewgaw, pintura, bond paper, kartolina

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang dapat nating gawin upang masunod ang mga tagubilin sa atin? 2. Paghawan ng Sagabal Basahin ang pangungusap at alamin ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa tulong ng dating kaalaman. 1. Ang banig na higaan ay inilalatag bago matulog at ibinabalumbon sa umaga. 2. Nagluluto si Inay ng gewgaw na ginagamit na almirol para sa mga damit na nilabhan. 3. Ang mga bahay ay pinapahiran ng pintura upang maging matibay ang kahoy at nang ito'y gumanda. 4. Ang shelak ay ginagamit na pambarnis sa mga kasangkapan tulad ng cabinet, aparador, mesa at silyang yari sa kahoy upang kumintab. 3. Pangganyak na Tanong Nakakita ka na ba ng laruang hayop na yari sa papel7 Ano ang tawag dito? B. Paglalahad Pakinggan ang guro. Sundin ang panutong sasabihin ng guro sa paggawa ng paper mache. (Gintong Aklat sa Pagbasa, p. 223) C. Pagtalakay • Anu-anong mga kagamitang kailangan sa paggawa ng laruang papel? • Bakit kailangang talian ang mga bahagi ng mga katawan ng hayop? • Anu-ano ang gamit ng gawgaw? • Gaano karaming piraso ng peryodiko ang kailangang idikit sa katawan ng hayop? • Bakit kailangang itabi ang nayaring hayop ng dalawa o tatlong araw? D. Paglalahat Paano mo maisasagawa ng tama ang isang bagay o proyekto? E. Pagsasanay Sundin ang panutong ibibigay ng guro upang mabuo ang isang larawan. 1. Gumuhit ng isang bilog na kasing laki ng piso sa gitna ng bond paper.

Gumuhit ng maliit na tatsulok sa pagitan ng dalawang maliliit na bilog na nakababa ng kaunti sa mga ito. 8. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ito sa klase. Sundin ang panuto bilang 1-6 para sa takip. Gumuhit ng dalawang pahilis na guhit sa pagitan ng tatsulok at maliit na bilog. Maglaan ng 1 ½ pulgada sa apat na gilid ng parisukat. 8. 5. Gumuhit ng parisukat na may sukat na 12 pulgada. Ilatag ang isang kapat (1/4) na kartolina sa mesa. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo IV. 6. . 4. 3. Tiyaking magkadikit ang dalawang bilog. 7. 3. Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ita sa klase. Gupitin ang bawat sulok ng parisukat 6. Gumuhit ng dalawang maliit na bilog sa loob ng maliit na bilog na magkatapat. Gumuhit ng maliit na bilog sa gawing ibaba ng tatsulok. subalit magdagdag ng ½ cm sa bawat gilid. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .2. Gumuhit ng baluktot na guhit sa gawing ibaba ng malaking bilog tulad nito. Gumuhit ng isang maliit na bilog na singlaki ng 25 centimo sa itaas ng naunang bilog. V. Idikit ang sulok na ginupit o kaya'y gamitan ng stapler upang manatili ang pagkakalupi. Gumuhit ng dalawang magkakalapit na tatsulok sa gawing itaas ng maliit na bilog. 4. 7. 2. Pagtataya 1. Ilupi ang 1 ½ pulgada sa bawat gilid 5.

96. Pagsasanay/Paglalapat Pakinggan ang guro sa tekstong babasahin.FILIPINO VI Date: ______________ I. mula ikawalo hanggang ikalabing-isa ng umaga. Pamamaraan A. Paglalahad Pakinggan ang babasahin ng guro. Paghawan ng Sagabal Ano ang kahulugan ng salitang marathon? 3. Paglalahat Anu-ano ang isinasaalang-alang sa pagpoproseso ng napakinggang teksto? E. kamalian at pagwawasto Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Pakikinig II. isang taunang proyekto ng Student Council. Sumali sa Ika-Limang Marathon Muling magkakaroon sa Lourdes School. Pagkakalooban din ng sertipiko ang lahat ng makakatapos sa takbuhang ito sa Iimang kilometro. Gintong Wika Aklat sa Wika 6 pp. Isulat na muli ito. Filipino Ang Aking Wika 6. Paksa: Sanggunian: Naiproseso ang Napakinggang Teksto na Isinasaalang-alang ang mga Saglit na Paghinto. ika-20 ng Setyembre. 52 & 53 III. Layunin • Nagagawang maiproseso ang napakinggang teksto na isinasaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Kamalian at Pagwawasto BEC Pakikinig. p. . Pagganyak Sino ang gusto ninyong newscaster? Bakit ninyo siya nagustuhan? 2. Pagtalakay Sagutin ang mga tanong: • Anong palaro ang idaraos sa Lourdes School? • Kailan ita gaganapin? • Sinu-sino ang pagkakalooban ng premyo? • Kailan maaaring magpatala para sumali? D. Panimulang Gawain 1. Ang lahat ng nais sumali ay maaaring magpatala sa tanggapan ng P. Ito ang ika-limang marathon na gaganapin sa darating na Linggo.E. C. May nakalaang premyo sa mga magkakamit ng una Ihanggang ika-10 puwesto. Ipabasa ang kanilang ginawa. Pangganyak na Tanong Ano ang magandang naidudulot ng paglahok sa mga larong pampalakasan tulad ng larong marathon? B.

Maging sa paaralan ay tumutulong din si Ben. prutas. Pinatutuka niya ang mga manok at pinaliliguan ang alagang aso. Malimit siyang magwalis sa kanilang bakuran. Isang Huwaran Mahal ni Ben ang kanyang mga magulang. siya'y maituturing ng isang batang huwaran. Pagtataya Pakinggan ang guro sa kanyang tekstong babasahin. IV. Takdang-Aralin Magbasa ng isang pabulaa at iparinig ito sa klase. kamalian at pagwawasto. Dinadala niya ang basket na puno ng pinamiling gulay. Isulat na muli ito. Sumusunod siya sa lahat ng bilin ng kanyang guro. kamalian at pagwawasto.Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Ipabasa ang kanilang ginawa. Kung araw ng Sabado. Mahalaga sa kanya ang kalinisan. Tumutulong siya sa mga gawain sa bahay kahit hindi inuutusan. sumasama siya sa kanyang ina sa palengke. isda at kame. Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Dahil sa kanyang magagandang katangian. Nililinis niya ang kanyang mesa bago siva umuwi. V. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Pagtalakay 1. Anong uri ng kuwento ang inyong narinig? 2. Sa iyong palagay. C. pahina 44. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay halaga sa Pakikinig sa mga Anekdota. 148-150 Ang Agila na Naging Manok III. Paglalahad Iparinig sa mga bata ang kuwentong . Pamamaraan A."Ang Agila na Naging Manok". Kuwento. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata at iparinig sa kanila ang sumusunod na kuwento. Layunin • Nabibigyang halaga ang pakikinig sa mga anekdota. ipasagot ang mga tanong tungkol dito. Anong aral ang inyong napulot sa kuwento' D. tama ba ang ginawa ni Mang Dario na isama ang isang agilang itlog sa mga itlog ng manok? Bakit? 5. Bakit ganoon na lamang ang pag-iisip ng agila? Ano ba sa akala niya ang kanyang pagkahayop? 4. pah. Isulat ang mahahalagang detalye ng kuwento sa 5 pangungusap. iisipin mo bang ikaw ay isang manok? Bakit? 6. Maghanda ng mga 5 tanong sa kuwento V. E. pabula at iba pa Pagpapahalaga: Pagmamahal sa mga hayop II. Paglalahat Paano mo mabibigyang-halaga ang pakikinig ng isang kuwento? IV. Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? 3. Pagtataya Iparinig ang kuwento tungkol sa Unggoy at Matsing. Wika at Pagbasa 6. Pagganyak Sino sa inyo ang may narinig ng kuwento tungkol sa mga hayop? Anong kuwento ang inyong alam tungkol sa mga hayop? B. Matapos iparinig ito ay bigyan ng ilang minuto ang bawat pangkat na pag-usapan ang mga mahahalagang bagay na narinig sa kuwento.FILIPINO VI Date: ______________ I. Kung ikaw si agila. Ibigay ang buod sa limang pangungusap. Pabula at Iba pa. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento tungkol sa mga hayop. . BEC – PELC Pakikinig. Panimulang Gawain 1. kuwento.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

    . Naganap ito noong huling Biyernes ng Hunyo. Sumakay sila sa mga bus patungo roon. Paksa: Sanggunian: Paggamit nang may Ganap na Kahusayan ang mga Batayang Kasanayan sa Pakikinig BEC – PELC Pakikinig. ang mga mag-aaral. 124 Gintong Aklat sa Wika. Paghawan sa Sagabal Ibigay ang kahulugan ng salitang nasa loob ng bilog. At gamitin ito sa pangungusap POLUSYON 3. Paglalahad Pakinggan ang guro habang binabasa ang isang balita. Pagganyak na Tanong Paano natin maiiwasan ang polusyon B. Niligid nila ang mga exhibit sa iba't ibang gusali sa Expo. naiduqulot ng sobrang pagkalanghap ng carbon dioxide sa ating katawan? Ano ang magagawa ng mga taga-Metro Manila upang maiwasan ang polusyon na ito? D. 62 & p. C. 7 III. teknolohiya at industriya. Layunin • Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pakikinig II. Balik-aral Ano ang dapat nating gawin upang maunawaan ang balitang ating pinakinggan? 2. Paglalahat Pakinggan ang balitang bababsahin ng guro.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagsasanay Mahalaga bang magamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig? Bakit? E. mga guro at punongguro ng Paaralang Bagong Barangay ay nagtungo sa Expo Pilipino sa Clark Field. Pamamaraan A. Pagtalakay Saan naggagaling ang 60% porsiyento ng polusyon sa Maynila? Tungkol saan ang balitang napakinggan? Ano ang. Dinayo ng mga Mag-aaral Kaugnay ng pagdiriwang ng Sentenyal ng Kalayaan ng ating bansa. ika-9:00 n. Pampanga. Nakita nila ang magaganda at makasaysayang pook sa buong bansa gayundin ang mga produkto at kaunlaran sa agham. Filipino Ang Aking Wika 6 p. Panimulang Gawain 1. Expo Pilipino. At sagutin ang mga tanong pagkatapos.u. p.

Manila ang kinidnap kahapon ng hapon I sa panulukan ng Kalye Doroteo Jose at Avenida Rizal.Mga Tanong: • Sinu-sino ang nagtungo sa Expo Pilipino • Saan naroon ang Expo? • Anu-ano ang nakita ng mga mag-aaral sa Expo? • Kailan sila nagpunta sa Expo? IV. Mga Tanong:  Tungkol saan ang balita?  Sino ang kinidnap? Kalian ito naganap? Saan nangyari?  Ilang taon na si Arlene?  Ilan ang kidnaper na dumukot sa kanya?  Magkano ibig ipatubos kay Arlene? V. dakong. ika-apat ng hapon. Nabatid ng mga pulis mula sa mga magulang ni Arlene na ang kidnaper ay humihingi ng halagang sampung milyung piso bilang katubusan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Takdang-Aralin Makinig ng balita at iulat ito sa klase. 12 taong gulang ay sasakay sa kotseng minamaneho ng kanilang tsuper. Kinidnap Isang dalagitang anak ng negosyanteng Intsik sa Binondo. Pagtataya Pakinggan ang balitang babasahin ng guro at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Pilit na pinababa ang drayber at mabilis na tumakas ang mga kidnaper patungong Caloocan. Anak ng Mayamang Intsik. nang tatlong sandatahang lalaki ang pumigil sa kanila. Si Arlene Go.

Ipinapasok ko ang pangalan ni G. bibili lang po ako ng papel _____ 4. Makikiraan po _____ 5. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. Pakiabot nga po ng ulam _____ 2. Sa loob ng siilid-aralan Ginambala ang isang tao Dumaan sa harapan ang mga nag-usap Nagaganap sa isang kapulungan Isang hapag kainan 2. . 44 Dula-dulaan. b. at Pansimbhan BEC – PELC Pakikinig 15. Pamamaraan A. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pampaaralan. Pagsasanay Hayaang marinig na muli ng mga bata ang dula-dulaan at ipadala sa kanila. C. III. Paglalahad 1.FILIPINO VI Date: ______________ I. Anu-ano ang pinag-uusapan sa pulong? 2. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. E. cassette tape. _____ 1. II. Santos bilang kalihim _____ 3. Balik-aral Pag-aralan ang bawat ekspresyong narinig sa bawat pagkakataon. Hayaang makilahok ang lahat ng miyembro ng pangkat. Pampurok. Paglalahat Pangkatin ang mga bata sa dalawang pangkat at bigyan sila ng limang minuto upang pagusapan ang ipinakitang dula-dulaan base sa nrinig. Mam. 2. pah. Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D. Pagtalakay 1. Pagtugmain ang Hanay A at B. e. d. Ipagpaumanhin po ninyo a. Panimulang Gawain 1. pampurok o pansimbahan? (Sagot: Makilahad at makapagsagawa sa mga ganiting pagkakataon) B. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paglahok at pagsasagawa sa mga Kapulungang Pampaaralan. Layunin • Nakakalahok at nakapagsasagawa ng mga kapulungang pampaaralan / pampurok / pansimbahan Pagpapahalaga: Makiisa sa mga gawaing pampaaralan/ pampurok/ at pansimbahan. c.

a. Pangulo lamang ng samahan c. Kapulungang Pampaaralan b. Ang pakikilahok at pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto ay gawain ng: a. Sana ay iba na ang naging kalihim. Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot. 2. 1. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungan. Ingat-yaman lamang V. Lahat ng kasapi ng isang samahan b. Cabrera ay iminumungkahi upang kalihim ng isang samahan. Buong lugod kong tatanggapin.IV. Ano ang dapat niyang maging reaksyon tungkol dito? a. Ayaw kong maging kalihim. b. Pumili ng isa sa mga sumusunod na kapulngan sa pagsulat ng duladulaan. Kapulungang Pampurok Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Si Gng. c.

Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot. Pagganyak Ano ang inyong dapat gawin upang may mamahala at maging maayos ang silid-aralin at maging ang mga mag-aaral? (Sagot: maghalal ng mga pamunuan) B. pah. cassette tape. BEC – PELC Pakikinig 16. 1. Layunin • Nagagamit ang mga angkop na ekspresyong narinig kaugnay ng pagsali sa kapulungan. Panimulang Gawain 1. Paglalahat Hatiin na muli ang dula-dulaan at hayaang magpangkat ang mga bata at isadula ang narinig. 2. Sa isang kapulungan ay maghahalal ng bagong pamunuan. Balik-aral Pagbigayin ang mga bata ng iba’t ibang ekspresyong narig sa harap ng mesa sa oras ng kainan. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. Paglalahad 1. Pagpapahalaga: Paggalang sa Kapwa II. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. ano ang iyong ssabihin? . recorder III. Isinasara ang pagpasok ng pangalan atbp.) D. Nais mong ipasok ang pangalan ng isang dumalo na si Gng. IV. Pagtalakay Anu-anong mga ekspresyon ang inyong narinig sa dula-dulaan? (Sagot: Hal. Salamat po. Pakikuha nga po ng inumin. Ipagamit ang mga ekspresyong narinig. Iminungkahi. Halimbawa: Pakiabot nga po ng kanin. iminungkahi at iba pa? E. C.FILIPINO VI Date: ______________ I. Ipinasok ko ang pangalan. 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Angkop na Ekspresyong Narinig Kaugnay ng Pagsali sa Kapulungan. bilang Kalihim. Cruz. Pamamaraan A. Pagsasanay Saan natin maaring marining ang mga ekspresyong tulad ng – ipinapasok ang – pangalan. 45 Dula-dulaan.

Tapos na ang pulong. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na gumagamit ng mga ekspresyong pangkapulungan pampaaralan. Cruz. maraming salamat sa inyong pagdalo. Sisimulan na natin ang pulong. 2. b. c. b.a. Cruz ay mabuting Kalihim. Pagkatapos ng pulong. Cruz para Kalihim. 3. V. c. umuwi na kayo. Tumahimik at magsisimula na tayo. Ang pulong ay nasa ayos at tayo’y magsisimula na. Ipinasok ko ang pangalan ng Gng. Ano ang dapat unang sabihin ng Pangulo sa isang kapulungan sa pasimula ng pulong? a. ano ang dapat sabihin ng Pangulo? a. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Tinatapos ko na ang pulong. b. Si Gng. Nais kong maging Kalihim si Gng.

Ibigay ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay sa 5 pangungusap tungkol sa kuwento/salaysay na napakinggan. 5. Paano nila naipakita ang diwa ng pagtulang sa kapwa? 3. Layunin Natutukoy sa mga diskursong napakinggan ang mga pahayag na:  Nagpapakilala na ideya  Nagpapatibay ng ideya Pagpapahalaga: Kalusugan ay Kayamanan II. Gumawa ng mga napapanahong poster tungkol sa kalusugan. Talakayan: 1. IV. 45. Wika at Pagbasa 6. Ang usapan bang ito ay may kaugnayan sa inyong karanasan? Bakit? 4. Pagganyak Kung ikaw ay may hindi nagawang bagay na alam mo itong mahalagang-mahalaga. Pagbasa ng guro sa dula-dulaan habang sila ay nakikinig. Ipasabi ang mga nais malaman sa duladulaan. pah. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. 2. Ikapit ang ideya ng seleksyan sa mga napapanahang kampanya ng pamahalaan tungkol sa kalusugan. 43-45 pakikinig sa dula-dulaan sa kuwento. Ano ang diwa ng dula-dulaang narinig na nagpapatibay ng ideya? C. manghihinayang ka ba? B. Ano ang naging paksa ng usapan nina Daisy at Henry? 2. Panimulang Gawain 1. Ano ang diwa ng dula-dulaang napakinggan na nagpapakilala ng ideya. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata sa apat. Pagtataya Pagbasa ng isa pang teksyo habang nakikinig ang mga bata. III. . Pagtalakay Paano mo maipakikilala ang ideya sa dula-dulaan? Ideyang nagpapatibay? D. Pansinin ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay dito. Pamamaraan A. Takdang-Aralin Pumili ng isang nappanahong paksa sa diyaryo.FILIPINO VI Date: ______________ I. 4. 3. V. Paglalahad 1. ph. Sumulat ng 4 na pangungusap na nagpapakilala ng ideya at 1 pangungusap na nagpapatibay ng ideya. Ipabigay ang mga pamantayan sa wastang pakikinig. 5. Guhitan ng pulang bolpen ang mga pangungusap na nagpapakilala.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Paglalahad Iparinig ang isang maikling dula-dulaan sa mga bata. (Maghanda ng kuwento o pangyayari sa tape.) IV. 45.FILIPINO VI Date: ______________ I. Tumawag ng isang batang babae bilang Aling Nene at isang batang lalaki bilang Jayson at hayaang isadula ang narinig na maikling dula-dulaan. _______ Nilagyan ng tamang tubig ang bigas. Magpangkat ng 4 na miyembro. Pagsasanay Iparinig ang isang pangyayari at ipasadula sa bata yon sa wastong pangkakasunud-sunod ng mga pangyayari. C. _______ Nilinis ang kaldero. pah. _______ Isinalang sa apoy ang kaldero. Ano ang maikling nangyari sa maikling dula-dulaan? Ano ang sumusunod na pangyayari? 2. Pagganyak Anu-anong mga programa ang inyong napakinggan sa radio? Anu-anong mga panoorin ang inyong napapnood sa telebisyon? B. Panimulang Gawain 1. Wika at Pagbasa 6. . Balik-aral Lagyan ng wastong bilang 1-5 ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunudsunod. _______ Hinugasan ng tatlong beses ang bigas. Layunin • Naisasadula ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ang mahahalagang pangyayari ng kuwentong napakinggan. Pagtataya: Iparinig ang isang pangyayari o kuwento. Pamamaraan A. Isadula ang narinig sa isang nakahandang tape. dula-dulaan III. cassette. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasadula Ayon Pagkakasunud-sunod ng Mahahalagang Pangyayaring Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. _______ Nilagyan ng bigas ang kaldero 2. Paglalahat Pano ang pagsasaula ng mahalagang pangyayaring napakinggan? (Sagot: Ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng pangyayari) E. Pagtalakay 1. ph. 63-69 tape. D. Pagpapahalaga: Matamang Pakikinig II.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Takdang-Aralin Magbuo ng pangkat na binubuo ng 4-5 miyembro at magpakita ng isang pangyayari sa pamamagitan ng duladulaan.V.

pook at pangyayari? (Pantangi. pook o pangyayari). Konkreto. Alin ang tumutukoy sa mga tiyak na tao. Pamamaraan A. Ano ang kabutihang maidudulot ng pagtatanim sa kalikasan? e. Pambalana. Saan nagtanim ang mga iskwat? c. 44 Gintong Aklat sa Wika ph. Di-Konreto. Balik-aral Ano ang pangngalan? 2. Paglinang sa Kasanayan Sa tulong ng tsart sa pah. Layunin • Nauuri ang pangngalan bilang pantangi. pook o pangyayari). bagay. Nag-alay ng Tanim C. di-konkreto. 60 tape ng awitin tungkol sa kalikasan/larawan III. lansakan. bagay. Magtalakayan tungkol sa nakita/narinig. bagay. Pagpapahalaga: Pakikiisa sa mga proyektong pambayan II. 60. ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa mga di-tiyak o kaaniwang tao. ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa tiyak o dikaraniwang tao. Lansakan BEC – PELC Pagsasalita d. Sino ang nagbigay ng papuri sa mga iskawt? Ano ang kanyang sinabi? f. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Uri ng mga Pangngalan: Pantangi. B. pambalana konkreto. Alay Tanim . Angat Dam. Ikaw ba’y lumalahok sa Alay Tanim? Bakit? D. Halimbawa: Danny Cruz. Bakit isinagawa ang proyekto? d. Itanong: a. pook at pangyayari? (Pambalana. proyekto 2. Magpakita ng mga larawan tungkol dito.FILIPINO VI Date: ______________ I. bagay. Iparinig ang isang teyp tungkol sa kapaligiran. Panimulang Gawain 1. suriin ang iba't ibang uri ng pangngalan at magpabuo ng paglalahat batay sa ginawang pagsusuri. 1. paaralan. Pagganyak Pag-usapan ang tungkol sa mga isinagawang proyekto tungkol sa pagliligtas ng kapaligiran. “Mga Lalaking Iskawt. 62. Aling mga pangngalan ang tumutukoy sa mga di-tiyak na tao. Sinu-sino ang nag-alay ng tanim? b. Halimbawa: guro. Paglalahad Pagbasa ng tahimik ang balita sa pah. Pagtalakay 1.

Ang malakas na hangin ay nagdala ng tuloy-tuloy na pag-ulan na naging sanhi ng pagbaha sa lahat ng dako ng Luzon. K konkreto.lansakan. Ang mga aanihing palay ay lumulubog sa baha. DK . kumpol E. Alin ang mga konkretong pangngalan? (Konkreto.) Halimbawa: Iskawt . bagay o pook) Halimbawa: tropa. nahahawakan o nasasalat. 64-65 titik A at B. “Maraming lalawigan ang napinsala ng bagyong Loleng. 65.pantangi. Paglalapat Ipasagot ang mga pagsasanay sa Magsanay Ka pah. IV. pah. Aling pangngalan ang tumutukoy sa pangkat ng mga tao? (Lansakan ang pangngalang tumutukoy sa pangkat o lupon ng mga tao. B pambalana. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .di-konkreto o L . Isulat kung ito'y P . sumasaklaw sa isang espasyo. pangkat . V. trubu. ang mga pangngalang tumutukoy sa mga tao. Ang barkong Princess of the Orient ay lumubog. Alin ang mga di-konkretong pangngalan? (Di-konkreto ang pangngalang tumutukoy sa mga ideya na nakalarawan lang sa ating isipan. bagay o pook na may anyong pisikal.) Halimbawa: kalikasan . tahasang nakikita. punla. Takdang-Aralin Gawin ang pagsasanay sa Titik C ng Gintong Aklat sa Wika. Pagtataya: Uriin ang mgapangngalang may salungguhit. paaralan 4. kabutihan 5.3.

aklat. Pagsasanay:  Ipagawa ang mga pagsasanay sa pah. Halimbawa: Ang mga tanawin ay magaganda. maaring tanungin ang mga mag-aaral sa nakaaalam ng ibang wika bukod sa Tagalog o Filipino. Kayganda ng mga tanawin sa ating bayan! Tingnan mo ang hugis konong Bulkang Mayon. Paano kaya ginawa ang Hagdanghagdang Palayan? Matiyaga ang mga taga-Banawe. 5. Pamamaraan A. B. 48.hagdang Palayan? Bakit itinuturing na isa ito sa 8 Wonders of the World? Ipabasa ang mga pangungusap na bumubuo sa usapan at suriin ang mga pangungusap na binigkas ng bawat tauhan sa usapan.  Isalin sa karaniwang ayos ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos sa titik A. 2. Saan matatagpuan ang Hagdang. Kadalasan ito ay may ay. Isulat ang mga pangungusap sa iyong kuwaderno. D. Layunin • Nagagamit sa makabuluhang pakikipagtalsatasan ang mga pangungusap sa karaniwan at di karaniwang ayos Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa magandang tanawin sa bansa II.FILIPINO VI Date: ______________ I. 4. 44. 1. Lunsarang Babasahin “Pilipinas. 3. Paglalahad Pagtalakay C. Magsanay ka. E. Paglalahat: Ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos kapag nauuna ang simuno sa panaguri. 2. isulat sa karaniwang ayos. Anu-anong mga tanawin ang hinahangaan ng mga mag-aaral? 2. Iugnay ang usapan sa aralin tungkol sa ayos ng pangungusap. Pakikunan mo naman ako ng larawan. Perlas ng Silangan” larawan ng magagandang tanawin sa Pilipinas. Magparinig ng mga usapan sa iba't ibang wikang Pilipino kung walang teyp. . Gintong Aklat sa Wika ph. Pagtalakay 1. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Ayos ng Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. 51. Ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos naman. Panimulang Gawain 1. teyp ng mga usapan sa iba’t ibang wika ng ating bansa III. Bakit kahanga-hanga ang Bulkang Mayon? 3.

Pagtataya: A. Isalin sa di-karaniwang ayos ang pangungusap na nasa di-karaniwang ayos. Isalin sa di-kaaniwang ayos ang pangungusap sa isang karaniwang ayos. B. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ang tubig sa Los Banos ay mainit. Takdang-Aralin Sumulat ng isang tsart tungkol sa isang magandang tanawin sa ating bansa. V. Malamig ang klima sa Baguio. Gumamit ng karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. Dinarayo ng mga turista ang Boracay.IV. Ang mga bulaklak sa Zamboanga ay makukulay. 2. 2. Kaakit-akit ang paglubog ng araw sa look ng Maynila. 3. 1. 1.

Makukuha si Rey sa mabuting pakiusap. Ang bahay kubong giray-giray. 5. Naglalaro sa daan ang mga bata. 1. 2. Panimulang Gawain 1. 128-130 Tsart ng pangungusap. Ang bubuyog ay nakadapo sa bulaklak. Ipabasa ang mga pangungusap na isinulat ng guro sa pisara. B. BEC – PELC Pagsasalita d. 2. 4. Kulay rosas ang petal ng bulaklak. Paglalahad 1. Itanong: Ano ang tawag sa bahaging pinag-uusapan o tinutukoy sa pangungusap? Sagot: Simuno po ang tawag sa pinaguusapan a tinutukoy sa pangungusap. Balik-aral Panuto: Sabihin kung ang mga sumusunod ay pangungusap o hindi (nasa tasrt). 3. Patakbong lumapit sa akin si Rosa. 3. ang bulaklak na ito. 5. Ipasuri ang mga pangungusap.FILIPINO VI Date: ______________ I. 4.aaral. (Ang anim (6) na pangungusap na ginamit sa Balik-aral). Pagtalakay Basahin nating muli ang mga pangungusap sa tsart. Halimbawa: 1. 4. Kulay dilaw ang ubod ng bulaklak. Wikang Filipino (Wika) d. Sinipsip ng bubuyog ang nektar ng bulaklak. Anu-ano ang masasabi ninyo sa larawang ito? (Isusulat ng guro ang sasabihing pangungusap ng mga magaaral). C. Layunin • Nasusuri ang mga pangungusap ayon sa mga bahaging bumubuo nito • Nagagamit ang mga pangungusap na may iba't ibang bahagi sa pagbibigay ng paliwanag Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kapaligiran II. III. 3. Pagganyak Pagmasdan . 2. Ipasabi ang bahagi ng mga pangungusap. Ang tangkay at dahon ng bulaklak ay kulay berde. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Pangungusap na may Iba’t Ibang Bahagi sa Pagbibigay ng Paliwanag. 2. Tinawag ng titser ang mga mag. Tanong: Lahat bang ito ay pangungusap? Sagot: Ang bilang 2 at anim po ay hindi pangungusap . Pamamaraan A. 44.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . 5.D. Ang pusa ay lumundag at patayong bumagsak sa bubong. Matamis at malinamnam ang langka. 5. 4. 1. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pangungusap? Sagot: Ang pangungusap ay may dalawang bahagi. 1. V. 1. Nangangaral sa mga anak ang butihing matanda. Takdang-Aralin Panuto: Bilugan ang simuno at guhitan ang panaguri ng bawat pangungusap. Ang modista at nagtatabas ng tela. E. ang simuno at panaguri na nagpapahayag ng buong diwa. Pagtataya: Panuto: Bilugan ang simuno. Isang maliit na sinehan sa lugar namin ang Glori. Si Jose ay nagpaalam sa ina bago umalis. Nagtungo sa Botica Ruby si Gil. 5. Tinuruan ng leksyon ni Ate si david. 3. 4. 3. Nagdidilig ng mga halaman ang matanda. 2. 2. Maraming dalang paninda ang nanay. Ang sapatos at pantalon ni Cesar ay mga bago. Ang bangka ay tumaob sa lakas ng hangin. Sumabog na bigla ang bulkan. 2. Pagsasanay (Pasalita) Panuto: Sabihin ang simuno at panaguri ng bawat pangungusap. guhitan ang panaguri. IV. 4. 3. Bawat tao ay may sariling tadhana. Ang basket ng bayabas ay inihanda ni Aling Biring.

Pagtataya: Ibigay ang layunin ang nagsasalita batay sa mga paraan ng pagsasalita. ____ 9. 2. Nakabubuti sa katawan ang ehersisyo. Ang gatas at itlog ay mga pagkaing pampalusog.araw sa iba't ibang paraan. Maligayang kaarawan. ____ 7. Maligayang pasko sa inyo. IV. ____ 10. 44 Tsart III. Lumilindol! V. Balik-aral Anu-ano ang mga bahagi ng pangungusap? Pagbigayin ng pangungusap ang mga bata at kilalanin ang mga bahagi nito. Tag-ulan na naman. ____ 1. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng katapatan sa pagsasalita II. pangyayari sa kalikasan. may mga paraan ba ang iyong pagsasalita? B. Pagsasanay: Isulat sa patlang kung ana ang isinasaad ng mga sumusunod na pangungusap . Takdang-Aralin Sumulat ng dalawang halimbawa sa bawat uri ng pangungusap: . Halina sa palengke. pagbati at pagpapaalam. pagyaya. Kamusta. Paglalahat: Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? D. ____ 5. ____ 1. ____ 2. ____ 2. ____ 6. Umaga na. ____ 8. ____ 4. Diyan ka na. Pagbigkas ng mga pangungusap araw. ____ 3. Paano ninyo makikilala ang iba't ibang uri ng pangungusap na inyong binasa? C. Huwag kalimutang magdasal araw-araw. Layunin • Nasasabi ang layunin ng nagsasalita sa paraan nito ng pagsasalita.panahon. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasabi ng Layunin ng Nagsasalita sa Paraan nito ng Pagsasalita BEC – PELC Pagsasalita d. Nagkakagulo. ____ 3. Panimulang Gawain 1. ____ 4. Paglalahad 1. 3. Tayo na sa Antipolo. Pamamaraan A. ____ 5. Bumaha na naman. Paalam na po sa inyo. Pagganyak May layunin ka ba kapag ikaw ay nagsasalita? Sa iyong pagsasalita. Pagbasa sa iba’t ibang uri ng pangungusap 2.FILIPINO VI Date: ______________ I.

Pangungusap na nagsasaad ng panahon. pagbati at pamamaalam. pagyakag o pagyaya. pangyayari sa kalikasan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Handa na ba kayo sa ____________. Paglalahat: Anu-ano ang wastong pangngalan ang sumusunod na usapan sa pagpupulong. cassette recording. Gintong Aklat ng Wika. mangyaring basahin ng _____________. 3. 10. Pagganyak Anu-anong samahan ang sinasamahan mo sa inyong paaralan? Dumalo ka bas a kanilang pagpupulong? B. Pagsasanay: Sisimulan natin ang _____________. D. Aralin 2 d. Gintong Aklat sa Wika. Pagtataya: Gamitin ang mga sumusunod na pangngalan sa pangungusap. 11 . 8-12 Tsart . 44. Pagbasa sa isang dula-dulaan. d. C. Ang ____________ ay pinagtibay. 2. Layon ng pulong Botohan Kalihim Ginoong Pnagulo Katitikan Panguluhan Mungkahi V. ang ___________. d. Anu-ano ang pangngalang ginamit sa pagpupulong? Layon ng pulong Ginoong Pangulo Kalihim Mungkahi Katitikan Botohan Panguluhan 4. tape III. Gintong Aklat Ng Wika.FILIPINO VI Date: ______________ I. Takdang Aralin: Pag-aralan ang magagalang na pananalita gamit sa pagpupulong. Gintong Aklat Wika d. IV. Balik-aral Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? 2. Layunin • Nagagamit ang mga pangngalang angkop para sa isang kapulungan Pagpapahalaga: Paggamit ng magagalang na pananalita sa isang kapulungan II. Paggamit ng mga pangngalan sa pagpupulong. Pamamaraan A. Paglalahad/Pagtatalakay 1. 5-9. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga Pangngalang angkop para sa isang kapulungan BEC – PELC Pagsasalita d. Panimulang Gawain 1. Pagsagot sa mga tanong.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Isulat sa pisara ang mga pangngalan ng bagay na nakita. C. Paglalahat: Anu-ano ang iba't ibang uri ng pangngalan ayon sa gamit? D. 2. 4. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Lupon ng manunulat ang lilikha ng aklat na ating gagamitin sa isang taon. Ang pumpon ng rosas at kamya ay naging tampok sa aming paksa sa usapan ni Maria dahil sa ganda at bangong dulot nito sa tao. Mapagkakatiwalaang bata si Nestor. 2. 1. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa Gamit ng Pangngalan sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pagsasalita d. 1. 3. plaskard. 1. Pagsasanay: Piliin ang mga pangngalan at uriin ang gamit nito. B. IV. Pagbasa sa isang diskursong napakinggan. Isang batalyong sundalo ang dumating sa kampo kaninang umaga. Dahil dito parang munting pagtitipon nang lahat ng tagaroon ang bisita. Panimulang Gawain 1. 3. Maunlad na ang aming nayon ngayon. 2. ang katulong na pari sa simbahan sa kabayanan. Pamamaraan A. Iisa ang landas na tinatahak ng mga taga-San Isidro kung Lingo ng umaga. Pagganyak Igala ang paningin sa loob at labas ng silid-aralan. Iminungkahi ni Rea ang pagdalaw sa Pambansang Museo. 44 Tsart . Dinala sa doktor ang iyong kaibigang si Nora. Pamatayan sa pagbasa nang tahimik. Layunin • Natutukoy ang gamit ng pangngalan sa mga diskursong napakinggan Pagpapahalaga: Pagkakaisa at pagtutulungan II. Pagtataya: Sumulat ng sampung pangungusap. IV. 2. 2. ang landas patungong bisita. 3. 5. Guhitan ang pangngalan at uriin ang gamit nito. May hinog na ang buwig ng saging sa likod-bahay ni Mang Pepe. Pagtataya: Piliin ang pangngalang ginagamit sa talatang sumusunod at uriin ang gamit nito. Isang misa lamang ang ginaganap dito ni Padre Jose. larawan III.FILIPINO VI Date: ______________ I. . Balik-aral Sabihin ang mga pangngalang ginamit sa bawat pangungusap. Bungkos ng bulaklak ang dala-dala niya sa akin kanina.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Akin ______ ay nag-aaral na mabuti para sa ______ kinabukasan. 2. Siya ay umiigib ng aming inumin. 3. Si Kuya ay umiigib din. IV. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Layunin • Nagagamit nang wasto ang mga panghalip Pagpapahalaga: Wastong paggamit at pagtitipid ng tubig II. C. Bumili siya ng timba para sa amin. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit nang Wasto sa mga Panghalip BEC – PELC Pagsasalita d. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panghalip. 1. 5. 4. Mo . Mo Kainin ________ito nang _________ay lumakas. Pilipino ang taguri sa sariling wika natin. Basahin ang mga pangungusap sa maikling usapan at pag-aralan ang gamit ng panghalip. Para sa inyo ang ginawa ng mga bayani ng lahi. Panimulang Gawain 1. ayon sa kanila. 2. Itinatag ni Manuel L. Kaniya Nagpunta _________sa tindahan upang bumili ng pasalubang para sa _____ anak.Quezon ang ZWA. Pagtataya: Gamitin ang pares ng mga panghalip sa pangungusap. Balik-aral Piliin at salungguhitan ang mga panghalip. Ang wika ay minana natin sa ating mga ninuna. 4. 3. Gintong Aklat Wika d. 1. 2. Siya. Paglalahat Ano ang panghalip at kalian ito ginagamit? D. Balikan ang binasang usapan. Pinupuno nila ang aming inuminan. Ako. 74-78 Tsart . Pagganyak Mahalaga ba sa inyo ang tubig? Dapat ba itong tipirin sa paggamit? B.FILIPINO VI Date: ______________ I. 44. 2. 5. Iyo. Pamamaraan A. Hanapin ang mga panghalip na gamit. Tayong mga Pilipino ay nararapat na magkaisa. Ang nag-iipon sa amin ng tubig ay ako. 1. 3. 2. Ako ay tumutulong sa pagtitipid ng tubig. 4. plaskard III. Ikaw.

Namin Nagdala __________ng bulaklak ay ibinigay _____ sa aming guro.Tanggapin _________ito. 5. Ang usapan ay maaaring tungkol sa paghahalaman. V. Kami. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Takdang-aralin: Bumuo ng isang usapan na gumagamit ng mga panghalip. Para sa _________ito.

E. 79-84 Tsart . Gamitin ito sa pangungusap. paari at palayon. . sila at kami. ikaw siya. Sa aking palagay. Pamamaraan A.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagwawasto ng takdang aralin. Pagsasanay Narito ang tsart ng mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. Gintong Aklat Wika d. Ano ang red tide? 4. dapat tumulong upang maging malinis ang ________ilog. Panimulang Gawain 1. pag-usapan ito at sagutin ang mga tanong. Maari rin itong maramihang anyo tulad ng tayo. plaskard III. Pagtalakay Pagkatapas basahin ang balita. palayon at paari Pagpapahalaga: Pagmamalasakit II. Palayon at Paari BEC – PELC Pagsasalita d. Balik-aral Pagkilala sa Panghalip B. Anu-ano ang pinag-utos ng Kagwaran ng Kalusugan upang maiwasan ang pagkalason ng iba pang tao? Panghalipp na Panao ang tawag sa mga salitang panghalili sa ngalan ng taa. 1. Paglalahad/Pagtatalakay Babasahin ang maikling balita. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na panao ayon sa kaukulan? Ipaliwanag ang bawat isa. Ano ang dahilan ng kanilang kamatayan? 3. Maari itong nasa anya tulad ng ako. C. 1. Layunin • Nagagamit ang mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. Mga Panghalip na Panao Palagyo Paari Palayon Ako Akin Ko Sayo Atin Natin Ikaw Iyo Mo Siva Inyo Kanila Sila Nila Kanya IV. Isulat ang tamang panghalip na panao sa patlang. Pagtataya: Gamitin ang wastong panghalip sa pagbibigay ng reaksyon. Ano ang malungkat na nangyari sa isang mag-aaral? 2. 44. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip na Panao sa Kaukulang Palagyo. D. 2.

V. 3. Sa palagay mo kaya. Kung ikaw ay naniniwala na ang dahilan ng red tide ay maruming kapaligiran. sila ay makikiisa sa kabutihan ng _________ pamilya. Kung tayo ay magkakaisa. huwag ____ magtapon ng basura kahit saan. malulutas _______ an gating problema sa kalinisan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . 4. Sa wari ko naman. palayon at paari. Takdang-aralin: Gumupit ng isang balita sa pahayagan at idikit ito sa bond paper at salungguhitan ang mga panghalip na panao at uriin kung ito'y palagyo.2. magagawa _______ ito? 5.

4. 5. 5. D. Naniniwala sila na mamatay ang mikrobyo kapag pinakuluan ang tubig. Balik-aral Uriin kung palagyo. Layunin • Nagagamit ang panghalip bilang paksang nangungusap at pinaglalaanan sa mga pangungusap Pagpapahalaga: Pagmamalasakit sa kapwa II. Ikinuha ko siya ng mga butong maipupunla. dapat tayong tumulong upang maging malinis ang ilog. magagawa mo ito? 3. Sa palagay mo kaya. Sa sarili kong palagay tama ang manggagamot. Ang bayang ito ay atin. plaskard III.FILIPINO VI Date: ______________ I. a. Balikan ang binasang talataan. Inyo ang mga likas na yaman c. Panimulang Gawain 1. 3. . Pagsasanay Isualt ang gamit ng panghalip na may salungguhit. Pagganyak May kilala ba kayong ulila? Sino ang nag-aalaga sa kanila? Saan sila dapat dalhin kung wala silang kamag-anak na mag-aalaga sa kanila? B. Suriin ang gamit ng mga panghalip bilang paksang pangungusap at pinaglalaanan sa pangungusap. Sa aking palagay. Nakakuha siya ng ginto rito. Ako ay sasama sa Alay Lakad. b. Pansinin ang mga panghalip na may salungguhit. panaguri o pinaglalaanan? C. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na pangungusap. 4. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Sa wari mo naman. 2. layon. 2. Ikinuha ko sila ng kabibe sa dalampasigan. 2. Tutulungan kayo ng mga Boy Scouts. 1. 3. 44. sila ay makikiisa para sa kabutihan ng ating pamilya. Gintong Aklat Wika d. Basahin ang sumusunod na talataan at alamin ang mga panghalip na ginamit. Hanapin ang mga panghalip na ginagamit. 4. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip Bilang Paksang Nangungusap at Pinaglalaanan sa Mga Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. paari o palayon ang panghalip na may salungguhit. Pamamaraan A. 2. 76-78 Tsart . Ang magdidilig sa mga bagong tanim ay ikaw. Ano ang gamit ng panghalip sa bawat pangungusap? Kailan ito magiging simuno. 1.

layon. Ang pinakamalaking tsiko ay iyo. kayo Pinaglalaanan . 5. 2. 4. akin Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .sila.sila. Para. Takdang-aralin: Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip bilang: Simuno .kanila. sa atin ang lahat ng ani ko. 3. Pagtataya: Isulat kung simuno. V. ako Panaguri .ikaw. Ipinagluto ko kayo ng pinakbit. Sila ay mahilig kumain ng bungang kahoy. ako Layon . panaguri o pinaglalaanan ang panghalip na may salungguhit.IV. 1. Ang abokado na itinanim ko ay namumunga na.

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ng malinaw ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig sa akdang binasa. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa wika II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Malinaw ang Mahahalagang Detalyeng Ipinahihiwatig sa Aksang Binasa. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 47-49; Wika at Pagbasa 6 ni Dr. Teresita Cruz – Arceo, ph. 233 Tsart

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang Gawain ng nakaraang aralin. 2. Balik-aral sa nakaraang aralin. B. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Pagpapalayvak ng Talasalitaan . Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at hanapin sa kahon sa i1alim ang angkop na kahulugan ng bawat salitang may salungguhit. a. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga katutubo ay may sarili nang paraan ng pagsulat. b. Nagsimula ang panukala na dapat magkaroon ng pambansang wika ang Pilipinas. c. Tagalog ang wikang pinagbatayan ng Pilipino bilang pambansang wika. d. Kailangang makaagapay tayo sa pagbabago ng bawat panahon e. Sa bisa ng Saligang Batas ng 1987 ang ating Wikang Pambansa ay Filipino. 1. likas, taal 2. plano, balak 3. pinagbasehan, pinagkuhanan 4. makasunod, makaayon 5. konstitusyon 2. Basahin ang kwentong “Ang Kasaysayan ng Wikang Filipino", Gintong Aklat sa Pagbasa, ph. 47-49. Alamin ang mahahalagang detalyeng ibig ipahiwatig ng may-akda. C. Pagtalakay Sagutin ang mga sumusunod na tanong: Ano ang katutubong wika ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? Bakit ginawang batayan ng Pilipino ang Tagalog? Bakit tinaguriang Ama ng Wika si Pangulong Manuel L. Quezon? Bakit kailangang dagdagan ng 8 titik ang binagong alpabeto? Sa inyong palagay, mainam ba ang may pambansang wika? Bakit? D. Pagsasanay Basahin ang talumpati at sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang Wikang Filipino? 2. Bakit magandang pakinggan ang Wikang Filipino?


   

3. Bakit kung minsan ay nawawalan ng saysay ang isang pyesa o tulang bibigkasin?
IV. Pagtataya: Basahin ang balita at sagutin ang mga tanong. Ang ating paaralan ay magdaraos ng isang Timpalak Bigkasan sa darating na buwan ng Agosto. Bawat baitang ay may dalawang kalahok. Ang timpalak na ito ay sa pamamahala ng mga pamunuan ng pangkalahatang PTA ng ating paaralan. Ang mga magwawagi sa naturang timpalak ay tatanggap ng Iimang daang piso (P500). 1. Ano ang idaraos sa darating na buwan ng Agosto? a. Timpalak Bigkasan b. Palarong Pampaaralan c. palatuntunan sa Araw ng Puso 2. Ilan ang magiging kalahok sa bawat baitang? a. Isang kalahok b. Tatlong kalahok c. Dalawang kalahok V. Takdang-aralin: Magbasa ng isang balita at isulat ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig dito.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ang mahahalagang impormasyon tuwiran at di-tuwirang binanggit sa teksto Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bansa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Mahahalagang Impormasyon sa Tuwiran at Di-Tuwiran at DiTueirang Binanggit sa Teksto. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 15-18 Tsart ng tula

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang mga magagandang bagay na makikita natin sa ating bansa? 2. Paghawan ng Sagabal Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. 1. Perlas ng Silanganan ang taguri sa Pilipinas. (Sabi, tawag, uri, yari) 2. Wlang malinaw na tubig na dumadalaoy sa latian. (batis, ilog, putikan, sapa) 3. Ang mga Ibanag, Ipugaw, Maranaw at Tasaday ay ilan sa mga lipi ng mga Pilipino. (Iupa, lipunan, samahan, tribu) 4. Payapa ang isang bansa kung nagkakabuklod ang mga mamamayan. 5. Maraming Pilipino ang nasawi upang makamit ang mithing kalayaan. 3. Pagganyak na Tanong: Pilipinas ang bansa natin, ito ang tahanan ng ating kahi. Bakit tinaguriang Perlas ng Silangan ang bansa natin? B. Paglalahad Pagbasa ng Tula “Pilipinas ang Bayan Ko” C. Pagtalakay Bakit Perlas ng Silangan ang taguri sa Pilipinas? Anu-ano ang mga likas na yamang kalaob sa Pilipinas ni Bathala? Bakit mahalaga ang luntiang puno? Ano ang nagbubuklod sa mga Pilipino? Paano ipinakita ng mga bayani ang pagmamahal sa bayan? D. Paglalahat Paano maibibigay ang mahahalagang detalye nakapaloob sa binasa? Kailangan din bang magkaroan ng kasanayan sa pag-unawa sa mga impormasyang tuwiran at di-tuwirang nakasaad sa teksto? IV. Pagtataya: Basahin ang talata. Piliin ang titik ng wastong sagot sa pamamagitan ng pagpili ng mga impormasyong tuwiran at di-tuwirang ipinahahayag sa teksto.

   

Takdang-aralin: Sumipi ng isang balita sa pahayagan. Bakit lumuluhang dumating ng bahay si Lina? a. Impormasyong tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ 2. Sa may gusaling Home Economics nagsimula ang apaoy. Sinadyang sunugin ang gusali c. Naiwang bukas ang kalan sa Home Economics b. Siva ay nakipag-away b. Impormasyong di-tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Matagal din siyang hindi makakapasok. Hindi nila mapigilan ang maiyak. Silang lahat at natulala habang tinitingnan ang sunog. Sa ilalim ng balita itala ang mahahalagang impormasyon. Kagagaling lamang niya sa kanilang paaralan. Dahan-dahan silang pinapila at isa-isang pinalabas ng silid. Ano ang dahilan ng sunog? a. Kasalukuyan siyang nagleleksyon nang mayroon silang malanghap na usok. Mayamaya'y lumaganap na ang nagliliyab na apoy. Sila ay nagulat. 1. Naiwang bukas ang i1aw V. 1.Lumuluhang dumating sa bahay ang anak ni Mang Mario na si Lina. Nababakas sa mukha niya ang kalungkutan. Nagkaroon ng sunog sa kanilang paaralan d. Hindi makakain si Lina kahit na masarap ang ulam sa mesa. Naglaro ng posporo ang mga bata d. Mababa ang nakuha niya sa pagsusulit c. Sinabihan sila ng kanilang guro na maging kalma. Nakagalitan siva ng kanyang guro 2.

Pagtalakay 1. Paglalahad Pagbasa ng dayalog sa Gintong Aklat sa Pagbasa 6. guwardiya. anu-anong mga pangyayari ang naranasan nyo na? D. (alagad. Patron . 3-6 C. (amo. panginoon. Gintong Aklat Pagbasa.3-8 III. Pagganyak Anu-anong tradisyon ng mga Pilipino ang ginagawa pa natin hanggang ngayon? 2. Batay sa mga pangyayari sa kwento. Pagsasanay Batay sa sariling karanasan. pulis) Pahiyas . Paglalahat Paano mo masasagot ang mga tanong sa isang pangyayari O sitwasyon? E. Paghawan ng Sagabal Basahin ang sumusunod na salita at pag-aralan ang kahulugan ng bawat isa.Makukulay na kiping at iba pang mga produkto tulad ng palay. Bakit nakatuwaan ng mga tao ang kalabaw? 2. p. Paano nagpepenitensya ang mga kalalakihan sa Marinduque? 3. Batay sa pangungusap piliin ang kahulugan ng salita. Pagganyak na Tanong: Mainam bang ituloy ang mga kaugaliang atin ng nakagisnan? B. mandirigma. pinuno. Layunin • Nasasagot ang mga tanong batay sa sariling karanasan Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino II. Pamamaraan A. palamuti. (kasuotan. Paksa: Sanggunian: Pagsagot sa mga Tanong Batay sa Sariling Karanasan BEC – PELC Pagbasa . gulay at mga prutas ma isinasabit sa harap ng tahanan. p. Bakit dinarayo ang Pahiyas sa Quezon? 4.Nananalangin at nagpapsalamat ang mga magsasaka kay San isidro Labrador ang patron ng mga magsasaka para sa masaganang ani. santo) Maoriones . tanghalan) 3. Ano ang pinakahihintay ng mga bata sa Santacruzan? Bakit? 5. Katwiranan mo. sa anong pista o pagdiriwang mayroong ganitong pangyayari? .ay ang mga nagpepenitensya na naksuot ng kawal at may makukulay na maskara katulad ng mga naghahanap sa Longhinus na nag-ulos sa tagiliran ni Kristo nang siya'y nasa kalbaryo.FILIPINO VI Date: ______________ I. Mainam bang ipagpatuloy ang mga kaugaliang nabasa mo sa kwento. regalo. Panimulang Gawain 1.

5. Ipabasa ang mga natapos na gawa. _________________ sagala _________________ basaan _________________ sayawan ng mga Ati-Atihan _________________ pagpapaputok ng kwitis _________________ F. 1. 3. palosebo 2. 1. batay sa sariling karanasan. Ang Pista sa Amin IV. Isang Kasalan 2. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . 4. Bakit ipinagdiriwang ang pistang nabanggit? 4. Kailan ito ipinagdiriwang? 3. Alin sa mga gawain sa pista ang ibig mong ipagpatuloy? Bakit? V. Takdang-aralin: Sumulat ng isang talata tungkol sa isang palaro paligsahan at ibatay ito sa sariling karanasan.1. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa sariling karanasan. Anong pista ang ipinagdiriwang sa inyong pook? 2. Isulat ang sagot sa tapat ng bawat salita o lupon ng mga salita. Paglalapat Pumili ng isa sa mga sumusunod na pagdiriwang at sumulat ng isang talata tungkol dito. Anu-anong paghahanda ang ginagawa ng mga tagaroon sa inyo sa pistang ito? 5.

Layunin • Nailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II. • Kanino iniwan ni Manuel L. Ipahamak pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Pag-unawa sa Kuwento Bawat grupo ay bibigyan ng limang minuto upang ilarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento sa pamamagitan ng pagbuo ng web. Umiyak 4. 2. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Paglalarawan ng Katangian ng Tauhan Batay sa Pananalita/Pagkilos na Isinaad sSa Kwento BEC – PELC Pagbasa . Pamamaraan A. Ipinakita kapwa. Pagsaklaw 5. B. Panimulang Gawain 1. GAP. Hindi mapigilan ng anak Manangis ng barilin ang kanayang ama.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paghawan ng Sagabal Panuto: Hanapin sa gawing kanan ang salita o lipon ng mga salitang nakasulat ng pahilig sa bawat pangungusap sa kaliwa. Mahigit na apat na raang taon ang pananakop ng mga Kastila sa b. gagawin mo ba ang ginawa niya? Ibigay ang katwiran. d. c. Pagganyak • Mahal mo ba ang iyong bayan? • Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal? • Handa ka bang mag-a ay ng buhay para sa bayan? 2.31-36 Buhay Ko May Iaalay III. Ipinamalas ng bayani ang kanyang pagmamahal sa bayan sa a. 31-36 C. Quezon ang pamamahala ng bansa ng magtungo siya sa Amerika? Bakit? • Ano ang katungkulan ni Jose Abad Santos sa pamahalaan ng panahong iyon? • Bakit nagalit ang pinunong Hapon kay Jose Abad Santos? • Tama ba ang ginawang pagpapasya ni Jose Abad Santos? Bakit? • Kung ikaw si Jose Abad Santos. Paglalahad Pagbasa ng kwento “Buhay Ko May Iaalay”. Dapat tayong maging tapat sa ating salita upang mapagkatiwalaan ng e. Pagtalakay Pag-aralan ang mga sumusunod: 1. 3. . ph. Paniwalaan Pilipinas. Isang kataksilan ang ipagkalulo mo ang bayan sa mga kaaway. p. Pagbasa. 1. Gintong Aklat Pagbasa.

Jose Burgos “Mga kabataang Pilipino magpakarunong kayo. Isulat ang bahagi ng anaekdota na ang bayani ay nagpahayag ng kanyang natatanging pagtingin sa Wikang Pambansa. Salungguhitan ang kanyang pahayag na sinabi. Pagtataya: Panuto: Isulat ang titik ng katangiang naglalarawan sa sumusunod ng mga bayani batay sa kanilang pananalita. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . ibigin mo ang iyong bayan ng higit sa iyong buhay” 3. Lapu-Iapu. Pagsasanay Panuto: Isulat sa patlang ang katangian ng mga pangunahing tauhan sa kwento batay sa paniling pananalita. 1. Paglalahat Paano mailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento? E. IV. Katapangan at sariling paninindigan V. Takdang-aralin: Maghanap sa aklatan ng anekdota ng isang bayani na nagsasaad ng kanyang pagmamahal sa sariling wika.” a. Mapagmahal sa sariling wika f. Jose Rizal “Ang hindi magmahal sa kanyang salita ay higit pa sa hayop at malansang isda” 2. Sa ibabang anekdota isulat ang salitang naglalarawan sa katangian ng bayani. anak ko man siya ay dapat siyang parusahan. “Hindi ako alipin. Mapagmahal sa bayan e. Reyna Sima “Ang nagkasala ay dapat magtiis ng parusa. Katapatan sa pananalita b. Andres Bonifacio.” 5. Mapagpahalaga sa pag-aaral c. Matalino d.” 4. bakit ako hahalik kay Haring Humabad.D. “Pangalawa sa Diyos.

2. isalaysay ang paglalakbayaral o anumang paglalakbay na isinagawa ng inyong paaralan kaugnay ng inyong aralin sa Hekasi o kaya'y sa Agham. Pag-unawa sa Kuwento. a. Pagbasa sa Kuwento. Gintong Aklat Pagbasa. Pagsakay sa aircon bus. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa mga Pangyayari sa Kuwento BEC – PELC Pagbasa . Pagsasanay Pangkatin sa dalawa ang mga bata. a. Paglalahad 1. Sa binsang kuwento. p. magbigay ng sariling karanasan na maiuugnay sa mga sumusunod na pangyayari. Ano ang lakbay-aral? Paano ito nakatulong sa mga mag-aaral? b.9-14 tsart III. b.Ano ang isinasakay sa kalesa o kariton? C.FILIPINO VI Date: ______________ I. Saan-saang makasaysayang pook nagtungo sina Carina? 3. Moog Liwasan Awditoryum Karwahe Aranya B. Layunin • Naiuugnay ang sariling karanasan sa mga pangyayari sa kuwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II. Pagsakay sa kalesa o kariton sa halip na karwahe. Paglalahat Paano mo mapapahalagahan ang mga pangyayari sa kuwento? D. Pagganyak Naksama ka na ba sa Lakbay-ara1? Saan-saan kayo nagpunta? Ano ang iyong naramdaman? Anu-anong salita ang maiuugnay mo sa salitang nasa kahon? Lakay-Aral 2. Batay sa sariling karanasan. . tren o eroplano.Ano ang humihila sa kalesa o kariton? . . Isulat ang salaysay sa isang malinis na papel at iulat sa harap ng klase. Panimulang Gawain 1. Pamamaraan A. Paghawan ng Sagabal Pagbibigay ng kahulugan ng salita at ipagamit sa sariling pangungusap.

magtala ng isang makasaysayang pook o magagandang tanawin sa inyong lugar. gusali o libangan ang narito? ______________ V. 1. isulat sa isang malinis na papel gng nakakatawang pangyayari noong kayo ay nasa ikalimang taon ng inyong pag-aaral. Sa i1alim nito. Takdang-aralin: Batay sa sariling karanasan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ilang oras ang paglalakbay mula sa inyong lalawigan o lungsod? ________________ E. Saan ito matatagpuan? (Bayan at lalawigan) _______________ B.IV. Pagtataya: Panuto: Batay sa sariling karanasan. magbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol dito. Anu-anong mga tanawin. Isang makasaysayang pook ____________ A. Anong makasaysayang pangyayari ang naganap dito? _____________ C. Paano nararating ang pook? (Sasakyan) _________________ D.

Ano ang mga kumakagat sa katawan ni Kalaba? 4. Pagpapahalaga: Ang pagtutulungan ay daan sa mabuting pagkakaibigan II. Layunin • Nakapagbibigay ng palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng mga pangyayari sa kuwento batay sa mga ikinikilos ng mga tauhan. Bwisit “Pagtutukain ko ang mga pesteng lamok na ito.FILIPINO VI Date: ______________ I. 168-170. sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan BEC – PELC Pagbasa. Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin. Nagpunta si Kalabaw sa tubugang putik at dito siya naglunoy. Gintong Aklat Pagbasa. Paghawan ng Sagabal Nasa loob ng pangungusap ang kahukugan ng salitang nasa kahon. Saan natulog at sumilong si Kalabaw? 3. Sabihin sa kanila na sila ay babasa ng kwento -tungkol sa kalabaw at tagak. 1. 3. Wikang Pilipino 6 p. Salungguhitan ang mga salitang ito. Sino ang naglunoy sa tubigang putik? 2. Pagtalakay Pagsagot sa mga tanong: 1. Pagganyak na Tanong: Ano ang kinahinatnan ng pagtulong ni Togak kay Kalabaw? B." 3. Pamamaraan A. “Si Kalabaw at si Tagak”. Paglalapat Paano nabibigyan ng resulta ang mga pangyayari? . Pagganyak Itanong sa mga bata kung ano ang nakikita nila sa larawan. C. Nagtampisaw 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Palagay Tungkol sa Maaaring Kalabasan ng mga Pangyayari sa Kwento Batay. 2. 18-21. Paglalahad Pagbasa ng tahimik. Anong aral ang ipinahahatid ng kuwento? D. Filipino Pagbasa 6 p. p. Panimulang Gawain 1. Paano naging magkaibigan si Tagak at si Kalabaw? 5.169-170 larawan ng kalabaw at ng tagak III.

Isulat ang palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng kuwento. Takdang-aralin: Bumasa ng isa pang kwento. Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto ______________ 3. Isulat sa notbuk ang buod nito. Kung hindi pinaghatian ng magkaibigan ang dagat at lupa ___________ V. 1. Magbigay ng palagay tungkol sa kalalabasan ng kuwento. Kung bumalik kaagad si Uwak sa palasyo ________________ 4. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .IV. Kung nakipag-usap si Neptuno sa kaibigan ___________ 5. Pagtataya: Basahin ang Alamat ng Uwak. Kung hindi kumain ng hayop ang uwak _______________ 2.

Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin. Pagganyak Anu-ano ang mahahalagang salita na kaugnay sa salitang “Daigdig” 3. .59-64 “Ito ang Ating Daigdig” III. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Bayan II. Anu-ano ang mga hiwagang bumabalot sa kapaligiran? 3. Pag-aralan ang diwang nagpapahayag ng mga taludtod na bumubuo sa bawat saknong at ibigay ang pangunahing diwa nito. Panimulang Gawain 1. Pagbasa sa Kuwento 2. Halimbawa: Pangunahing diwa: Ang daigdig ay paraiso ng mga nilalang. 44. Pag-unawa sa Kuwento a.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paghawan ng Sagabal Anong salita ang tinutukoy sa bawat bilang Halimbawa: B. Pamamaraan A. BEC – PELC Pagbasa ph. Bakit inihambing sa paraiso ang ating daigdig? b. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa. Gintong Aklat Pagbasa. Basahin ang bawat saknong ng tula. p. Layunin • Napipili ang mga detalye na nagpapahiwatig o lumilinang sa mga pangunahing diwa. 2. Paglalahad/Pagtalaky: 1.

Panggatong ang tuyong ugat ng niyog. Pagtataya: Piliin ang mga detalye na nagpapaliwanag sa pangunahing diwa nito. Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan 2. “Ang Langgam at ang Tipaklong” a. Mahusay na manggagamot si Rizal. Pagsasanay: Tumawag ng bata upang isulat sa patlang ang pangunahing diwang katatagpuan sa bawat talataan. Takdang-aralin: Pumili ng isa sa sumusunod na pangunahing diwa at magbigay ng tatlong detalye na nagpapaliwanagi dito. Salungguhitan ang 1. Isa rin siyang dalubwika. pagsusulat at iskultura. Haligi naman ang puno nito. May kaalaman siya sa agham.C. Kahanga-hanga ang katalinuhan ni Rizal. Ubos-ubos biyaya Pagkatapos nakatunganga IV. pipili siya ng kamag-aral upang sagutin ang susunod na bilang. Ang niyog ay napag-kukunan ng maraming bagay na kailangan ng tao. Pagtalakay: Paano mo mapipili ang mga detalye na nagpapaliwanag o lumilinang sa mga pangunahing diwa? D. Pagkatapos niyang sumagot. Mahalaga ang Pag-aaral sa Buhay ng Tao 3. Masustansiya ang sabaw ng niyog samantalang maraming gamit ang laman nito. Malapit sa puso ni Rizal ang mga Kabataan. Sa kanya natuto ang mga kabataan na magsalita ng Ingles at Kastila. 2. piliin ang salawikaing angkop sa pangunahing diwa ng kuwento. Ang walis tingting ay buhat sa dahon ng niyog. Maraming buhay ang nasawi at nawalan ng tahanan. Wala na ang malalaking puno ng dati'y pumipigil sa pagdaloy ng tubig. Kung ano ang itinanim Siya mong aanihin b. inhinyerya. Paglalapat: Basahin ang kuwento. V. Nabigla ang mga mamamayan sa pagsalpok ng malalaki at matataas na alon sa maliit na dampa. Pangunahing diwa: ______________________ E. Isulat sa ayos ng talataan ang inyong paksa. Katakataka bang tawaging puno ng buhay ang niyog? Pangunahing diwa: ______________________ 2. Pagkatapos. Tuluy-tuloy ang pagdaloy ng tubig mula sa kabundukan. 1. Ang mga Puno ay Makapipigil sa Pagbaha Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Tinuruan niya ang mga ito ng Matematika. 1. Kapag may isinuksok May madudukot c.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

1. Isinugod Hinanakit Compost pit ninalukay 3. p. dahon. 4. Ano ang nagpabago sa kaugalian ng mga taga Barangay? C. Ang mga nabubulok na pagkain. Paglalahad: Sagutin ang mga tanong: 1. . Lagyan ng bilang ang mga patlang mula 1-8 Bunga ng Pagtutulungan _______ Lumusob ang maraming tipaklong sa palayan. p. Filipino Pagbasa 6. 2. Kumakalat ang mga basura sa kalye kapag ______ ang mga batang namumulot ng mga kahon at bote. Pagsasanay: Isaayos ang mga sumusunod upang mabuo ang seleksyon. Layunin  Napagsusunud-sunod ang mga pangunahing diwa na bumubuo ng kwento/seleksyon. Paghawan ng Sagabal Isulat sa patlang ang tamang salita mula sa kahon upang mabuo ang pangungusap. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. ph. Wikang Filipino Pagbasa 6. at mga balat ng prutas ay inilalagay sa _______. Ano ang kaugalian ng mga taga-Barangay nang simulang manungkulan sa Kapitan Sendong? 2. _______ Kinain ng mga ito ang mga dahon ng palay. 128-133 III.70-73. Nasasabi ng tagapangulo ang kanyang _________ sa mga kabarangay na di-sumusunod sa kautusan. 3. Ano ang naging bunga ng maruming paligid? 3. 63-99. Pagganyak na Tanong: Ano ang naging problema ng Kapitan ng barangay 555? B. Gintong Aklat Pagbasa. ano ang maaring epekto nito sa atin? 2. Pagpapahalaga: Pagkakaisa at Kalinisan II. Paksa: Sanggunian: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa. BEC – PELC Pagbasa.FILIPINO VI Date: ______________ I. _______ Mahaba ang panahon ng tag-init _______ Nagpadala ang tanggapan ng mga eksperto sa pagpuksa ng mga itlog ng tipaklong. Nag mga batang nilalagnat ay kaagad _______ sa ospital. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsusunod-sunod ng mga pangunahing diwa ng isa kwento/seleksyon? B. Pagganyak Kapag marumi ang kapaligiran.

68-70 Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Habang nakahiga si Mang Ador ay narinig niyang may tumawag sa kanya. _______ Itinanim ni Pepito ang punlang niyog inalagaan sa loob ng limang taon. Ayusin ang sumusunod na pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. IV. Pagtataya: Basahin ang kwentong “Ang Panaginip ni Mang Ador” sa Wikang Filipino Pagbasa ph. _______ Napuksa ang mga kaaway ng magsasaka. E. May Aanihin" sa pahina 15 Wikang Filipino Pagbasa. Takdang-aralin: Sagutin ang Gawain Natin. Dinilig ni Mang Ador at hinukay ang paligid ng punong mangga upang hanapin ang sa palagay niya'y nakatagong kayamanan. Nagbunga ng maraming-marami ang punong mangga kaya malaki ang naging pera ni Mang Ador mula sa pinagbilhan ng bunga. Ipinasiya ni Mang Ador na pulakin ang punong mangga sa bakuran upang magkaroon ng panggatong. _______ Binomba ang buong palayan. _______ Ang mga bata't matanda ay tumulong sa paghuli ng mga tipaklong sa pamamagitan ng lambat. Namulaklak nang maraming-marami ang punong mangga. tiniba ito ng tatay ni Pepito. _______ Nang magulang na ang bunga ng niyog. Sinabi ng punong mangga kay Mang Ador na bibigyan siva nito ng pera huwag lamang itong pulakin. _______ Nakakuha ang mag-anak ng apat na makapuno _______ Dumating ang tatay ni Pepito na may bitbit na punlang niyog. 63-68. V. Ayusin ang mga sumusunod na mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. titik C sa Wikang Filipino Pagbasa p. _______ Buong kasiyahang pinagsaluhan ng mag-anak ang bagong lutong matamis na makapuno. Ipinangako ni Mang Ador na hindi na niya pupulakin ang punong mangga._______ Humingi ng tulong ang mga magsasaka sa Kagawaran ng Kalusugan. Paglalapat: Balikan ang kwentong “Pag May Itinanim.

Anu-ano ang katangian ng kabayo na kaugnay ng kanyang pagkapanganak at paglaki? c.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagganyak Pangalawa sa aso. Pagbasa sa Kuwento 2. Pangunahing paksa o diwa A. B. Paghawan ng Sagabal Panuto: Ihanay sa ilalim ng pamagat ang mga salitang nasa loob ng kahon ayon sa pagkakaugnay ng mga ito. p. Ikaw. kalesa pangarere Sasakyan ___________ ___________ ___________ dayami tagahila butil karwahe Pangkatin ___________ ___________ ___________ trigo dilburi pandigma Gamit ___________ ___________ ___________ B. Panimulang Gawain 1. ang kabayo ay kaibigan at mahal ng tao. Pamagat __________ I. Mga detalyeng sumusuporta C. 2. Paglalahad: 1. Paano dapat pakisamahan ng tao ang kabayo? d. Paksa: Sanggunian: Kuwento: III. Bakit sinabing ang kabayo ay mahal ng tao pangalawa sa aso? e. Pag-unawa sa Kuwento a. B. pangunahing diwa II. Mga detalyeng sumusuporta C. Ipabasa sa mga bata Anu-ano ang mahahalagang bahagi ng balangkas? Pag-aralan ang balangkas na ito. Alam mo ba kung bakit? 3. Pagwawasto ng takdang Gawain ng nakaraang aralin. sa pangunahing diwa . Pamamaraan A. Pangunahing diwa o paksa A. Layunin • Naigagawa ng balangkas ang akdang binasa sa anyong papaksa o pangungusap Paggawa ng Balangkas sa Akdang Binasa sa Anyong Papaksa o Pangungusap BEC – PELC Pagbasa ph. gusto mo bang alaga kabayo? Bakit? 3. Anu-ano ang katangian ng gamit ng kabayo noon at ngayon? b. Gintong Aklat Pagbasa. 45.74-78 “Ang Kabayo” II.

Pamagat: Si Dr. Anu-anong bahagi ang balangkas? Paano naisusulat ang mga pangunahing diwa ng seleksyon? Paano isinusulat ang mga detalye na sumusuporta sa pangunahing diwa? C. 78 Gamiting huwaran ang Balangkas na ipinakita ng guro. gumawa ng balangkas ukol dito. V. Kuwento: “Ang Kuyawan” ph. Pagkatapos. Pagsasanay: Pangkatin sa apat ang mga Bata. Takdang-aralin: Panuto: Humanap ng isang seleksyong tungkol sa isang hayop sa aklatan. IV. Pagtataya: Panuto: Basahin ang kuwentong ito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Basahin ang maikling kuwento at gumawa ng balangkas ukol dito. Matapos basahin ang seleksyon. Isulat ang balangkas sa inyong notbuk. Jose Rizal sa Dapitan sa pahina 65. Paglalahat: Paano ang tamang paggawa ng Balangkas? C. gumawa ng balangkas ukol dito.

Taimtim na nagdarasal ang mga kasama sa pagoda. Gintong Aklat sa Pagbasa 6.isulat ang titik ng tamang sagot. Ang ugali ay bahagi ng trasdisyon 2. Libu-Iibong deboto ng Mahal na Birhen ang nagsisimba sa Naga. 4. Panimulang Gawain 1. 3. 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagkilala sa Opinyon at Katotohanan Bilang Isang Uri ng Ugnayan sa Seleksyong Binasa BEC – PELC Pagbasa ph. 4. 126-128. d. malaking bangka) 3.FILIPINO VI Date: ______________ I. mga bulaklak. sa Maynila at bumibili ng paninda pabalik sa lalawigan. Filipino Pagbasa 6 p. Pagganyak na Tanong: Bakit kakaiba ang pista sa Naga? B. Umaaktibong palakpakan ang ipinasasalubong sa isang dumarating na panauhin. Nakakatulig ang putok ng kanyon. 2. Kung may demokrasya ay may kalayaang magsalita ang mga tao. Maingay ang pagsagitsit ng rebentador. Karamihan ng nakasakay sa tren ay may negosyante.126-129. kung hindi iwanang blangko ito. Pagganyak Ano ang nakikita ninyo sa larawan? (Birhen. . 1. 165. Balik-aral Itiman ang kahon kung ang pangungusap ay nagsasabi ng totoo. pangangalakal b. p. 154 Larawan ng Pagoda III. pangako sa pananampalataya taong sumasampalataya sa santo o patron lagayan ng bagahe sa tren prusisyon sa ilog 4. Paglalahad: Pagbasa sa kuwento “Pista ng Peñafrancia”. na nagdadala ng paninda. 5. Paghawang ng Sagabal Piliin ng kahulugan ngmga salitang may salungguhit. e. Ang mga kahon ng paninda ay inilagay sa bagol habang sumasakay ang mga pasahero sa tren. c. dagat. p. 1. 3. a. Dapat daw tuparin ang panata upang maging maganda ang kapalaran. 5. Gintong Aklat Pagbasa. Pamamaraan A. Layunin • Nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga nakaugaliang tradisyon at kaugalian II. mga tao.

Ang Maynila ay nasa Luzon. Ang Pilipinas ay pulu-pulong bansa ______ 2. ______ 4. Pagtataya: Lagyan ng tsek ang impormasyong katotohanan at ekis naman kung hindi. Pinakamalaking pulo sa Pilipinas ang Luzon. ______ 5. Ang mag-anak ay sama-samang nagsisimba kung Linggo. 2. Masaya ang buong mag-aaral kung pista. 5. V. IV. Takdang-aralin: Basahin ang kuwentong “Pagbabalik sa Nakaraan” Wikang Filipino Pagbasa p. ______ 3. Paglalahat: Paano nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa? D. 4 Kinupkop ng pamilya ang Lolo at Lola. Katotohanan Opinyon 1. 3. ______ 1. Lahat ng mamamayan ng Maynila ay Tagalog. Pagsasanay: Ihanay ang sumusunod na impormasyon sa ilalim ng pamagat.C. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Umuulan araw-araw sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ang lahing kayumanggi. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay sa ating bansa. 161-163 at sagutan ang Gawain Natin titik A.

Paglalahad/Pagtalakay: 1. Ang pagnanakaw ay gawaing _________ Ang plantsa. Pag-uuri at pagbibigay ng halimbawa kung opinyon o katotohanan ang impormasyong binabanggit sa seleksyon. c.ggola ay isa sa paboritong isport ng mga kalalakihang Pilipino? 3. Anu-anong salita ang maiuugnay sa talasalitaang nasa kahon? 3. Pag-unawa sa Kuwento • Bakit mainam magpalipad ng saranggola kung panahon ng tag-araw? • Saang lugar dapat maglaro ng saranggola? Bakit? • Sino ang nagsimulang gumamit ng saranggola? Ano ang naging gamit ng saranggola sa kanila? 3. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto sa takdang gawain 2. Pagganyak  Marunong ka bang magpalipad ng saranggola?  Paano mo maipapakita ang tamang pagpapalipad ng saranggola?  Bakit ang pagpapalipad ng saran. Gintong Aklat Pagbasa. Balikan ang mga impormasyong binabanggit sa sanaysay at uriin kung ito’y katotohanan . b. Balik-aral Pagkilala sa opinion at katotohanan. Kapag walang bagyo ________ ang kalangitan. d. radyo. 45. e. p. Pagbasa sa Kuwento 2.89-93 Isang Sanaysay: “Ang Saranggola” tsart III. elektrikal labag sa batas kalunsaran Ang mga sundalo ay lalahok sa mga gawaing __________ Ang mga gusali sa _________ ay matataas at tabi-tabi. Paksa: Sanggunian: Lunsaran: Kagamitan: Pagpili ng Opinyon sa Katotohanang mga Pahayag sa Akdang Binasa. maaliwalas pangmilitar pagkakatuklas a. Paghawang ng Sagabal Piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita sa patlang. Layunin • Napipili ang opinion at katotohanang mga pahayag sa akdang binasa Pagpapahalaga: Maging Sports sa Paglalaro II. telebisyon at refrigerator ay mga kagamitang ________ B.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pamamaraan A. BEC – PELC Pagbasa ph.

Ang pagsasaranggola ay paborito ng lahat. D. Ang pagsasaranggola ay mabuting libangan. Maaring gamitin ang manipis na tela sa paggawa ng saranggola. _______ 5. Ang unang pangkat ay magbibigay ng 5 halimbawa. V. C. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagtataya: Panuto: Isulat ang K kung ang impormasyon ay katotohanan at Q kung opinyon. Ang ikalawang pangkat ay magbibigay sa maaaring mangyari kung hindi mag-iingat sa pagsasaranggola. Takdang-aralin: Bumasa ng isang kuwento o seleksyon sa paglalaro ng basketbol. Magtala ng tatlong impormasyong katotohanan at tatlong impormasyong opinyon na binanggit sa kuwento o seleksyon. Isulat ang sagot sa inyong notbuk. _______ 2. Natutuhan ng mga Pilipino ang pagsasaranggola sa mga Insik _______ 3. IV. _______ 1. tungkol sa pag-iingat sa pagsasaranggola. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan? Ipaliwanag. Iuulat sa klase ang mga nabuong pangungusap. Pagsasanay: Panuto: Papangkatin ang mga bata sa dalawa. Higit ng ligtas ang pagsasaranggola sa probinsya kaysa lungsod. * Magtala ng iba pang impormasyon hinango sa kuwento. _______ 4.o opinyon. Halimbawa: Katotohanan: ang saranggola ay lumilipad sa kalawakan kung malakas ang hangin Opinyon: Maaring makuryente ang batang nagsasaranggola sa bubong ng bahay.

b. Talian ang mga bahagi ng katawan upang hindi magkahiwahiwalay. 4. 2. Sundin ang panuto o tagubilin sa paggawa ng paper mache. Paglalahad 1. Pahiran ang mga ito ng pandikit na gawa sa gawgaw at ipalupot sa mga katawan nito. Gumuhit ng dalawang tatsulok na ang mabubuong hugis ay isang estrelya. Gurnuhit ng isang maliit na parisukat na nasa loob ng isang malaking parisukat na nasa loob ng isang higit na malaking bilog. ph. B. 3. Paglalahat: Paano ang pagsunod sa mga tagubilin o panuto? D. e. 2. Pilasin ang lumang peryodiko sa makikitid at mahahabang piraso. g. a. Bisitahing malimit ang kuko ng kabayo. Palakarin o di kava ay patakbuhin ang kabayo ng mga 2 oras araw-araw. Gustong-gusto ng kabayo ang damo. Panimulang Gawain 1.PELC Pagsulat ph.FILIPINO VI Date: ______________ I. 56-71 tsart III. d. Iporma sa anyong hayop. Pagkatuyo pintahan ito. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng mga Tagubilin Kung Paano Isinasagawa ang Isang Bagay sa Tulong ng Isang Dayagram o mga Larawan. Ito ay makatutulong para mapanatiling malusog at makinis ang buhok ng kabayo. Lagyan ng Shelak upang kumintab hanggang mapreserba ang pintura. Gupitin ita kung mahqba na gaya ng paggupit natin . Pakainin ito ng tatlong beses sa maghapon. BEC. 223-225 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa p. Pamamaraan A. 44 Gintong Aklat sa Pagbasa. II. Mga inaasahang sagot ng mga bata: 1. Kung minsan ay hinahaluan ng pulot ang pagkain ng kabayo. Layunin  Nakasusulat ng mga tagubilin kung paano isinasagawa ang isang bagay sa tulong ng isang dayagram o mga larawan Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga tagubilin sa paggawa ng isang proyekto. Iskubahin at suklayin ang buong katawan ng kabayo. c. f. Balik-aral Isagawa ang mga sumusunod: 1. Pagsasanay: Magsulat ng i1ang tagubilin sa pagaalaga ng kabayo. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo? C. Kumuha ng tatlong pahina ng mala king peryodiko at balunbunin ang mga ito. Mga 2 o 3 araw ang kailangan upang matuyong mabuti ang paper mache. Ilagay sa isang tabi hanggang matuyo. 3. 2. Gumuhit ng isang maliit na tatsulok sa loob ng isang malaking parisukat.

Tiyakin na parepareho ang agwat nila. Pagtataya: Iguhit ang bandila ng Katipunan. Takdang-aralin: Gumawa ng isang kahon na lalagyan ng regalo. Gumuhit ng isangparihaba 5 dali ang haba at 2 ½ dali naman ang taas. 5. 2. IV. Sundin ang sumusunod na tagubilin. 1. Lagyan ng araw ng walong sinag sa kabilugan nito. 3.ng ating mga kuko. isulat ang tatlong magkakahilerang malalaking titik na K. Kulayan ng pula ang bandila. Sa gitnang bahagi ng parihaba. Gumuhit ng araw na kasinglaki ng beintesingko sentimos sa ibabaw ng panggitnang K. Isulat sa ilalaim ng iginuhit na bandila ang ganito “Bandila ng Katipunan” V. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Itim ang ikulay sa titik K. 4.

Pinakamaganda at Pinakamaayos na silid-aralan”. Ang Lupon ng Inampalan ay maglilibot sa paligid ng paaralan mula sa unang araw ng Agosto hanggang ika15 ng buwang ito. a. Naranasan mo na ba ang mamangka? c. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng padikta? E. Ano! Maglalakbay ka ba ng hatinggabi? b. radio cassette III. b. IV. Aklat sa Wika ph.00 na gantimpala mula sa Punong-bayan. Pag-alala sa mga pamantayan sa pagkuha at pagbibigay ng ulat o mensahe. Layunin • Naisusulat nang maayos ang idiniktang teksto na kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na kalikasan at kapaligiran II. 2. Paglalahad ng isang ulat o mensahe. Pagtataya: Idikta ang sumusunod: . Pamamaraan A. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat nang Maayos sa Idiniktang Teksto na kaugnay ng Pangangalaga sa Kalinisan at Kapaligiran BEC. Pagtalakay: Tungkol saan ang balita? Paano ito isinusulat? Anu-anong bantas ang ginagamit sa pagbuo ng talata? D. Balik-aral Idinidikta ang mga pangungusap. Panimulang Gawain 1. Ang nagwawagi ay nagtatamo ng P500. C. 44. Oo! Madalas kong gawin iyon noong bakasyon. Wikang Filipino. Paglalahad a.PELC Pagsulat ph. Pagganyak Kaya ninyo bang isulat ang idiniktang ulat o mensahe? B.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagsasanay: Idikta ang sumusunod: Inaanyayahan ang lahat ng klase sa paaralang ito na lumahok sa paligsahan tungkol sa “Pinakamalinis. 30-33 tsart. Aba.

Nakatutulong ang halaman sa pagpapaganda ng paligid at paglilinis ng polusyon sa hangin. Una ay ang paglilinis ng paligid at pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa daan at mga kanal. ay ang pagtatanim ng mga halaman. Paano tayo makatutulong upang mapanatiling malinis at maganda an gating paligid? Marami tayong paraang magagawa.Pangangalaga sa Kapaligiran Ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungkulin nating lahat. Pangatlo ay ang pagsunod sa mga kautusan tulad ng di-pagpitas ng mga bulaklak at di-paghuli ng mga ibon at kulisap. Pangalawa. sa nanay o sa kasama sa bahay. V. Takdang-aralin: Isulat ang isang kuwento na naririnig sa radyo. Ang parke ay di-dapat nag awing laruan upang hindi matakpan ang mga damo. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

suki." ang wika niya sabay kuha ng pitaka sa bulsa." At ginawa nga Niya ang isang lalaki at isang. Panimulang Gawain 1. Tuwang-tuwa Siva nang· likhain Niya ang mga ito. Kahuli-hulihang nilalang ng Diyos ang tao. "Siya ba? Aba'y binata na pala. “Mano po ninong. ano?" sagot ng ninong. Alin ang paksang pangungusap ng tatatang ito? Salungguhitan ang sagot. 83-88 tsart III. Kaniyang binasbasan ang mga ita at nagwika. "Yipee!" sigaw ni Claro. 1. "Teka at may uwi ako para sa inyong mag-ama.” bati ni Claro ng makaharap niya ng kanyang ninong. babae. Paglalahat: Saan maaaring matagpuan ang paksang pangungusap? D.FILIPINO VI Date: ______________ I. Balik-aral Ano ang pangunahing diwa ng sumusunod na talata: 1. Ginawa niya ang mga isda at pating sa dagat. Napatawa ang lahat sa inasal ni Claro. Kaniyang binasbasan ang mga itq at sinabihang magparami sila . "Natupad din ang pangarap kong magkaroon nito!". Pagkatapos ay nilalang ng Diyos ang mga hayop sa mundo. Isulat sa puwang ang paksang pangungusap nito. "Dalawang kilo. Nilalang din niya ang mga ibon sa himpapawid. Diyaket sa iyo. Ginawa Niya ang iba pang hayop sa himpapawid. Wala ang kaniyang pitaka. Ito ang Kaniyang winika. Pagsasanay: Basahin ang talata. 2. Madali bang tukuyin ang paksang pangungusap sa isang kuwento o talata? 2. 44 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa ph.PELC Pagsulat ph. "Pare.Gagawin ko siyang higit na makapangyarihan kaysa iba kong nilikha. pare at racing car para sa aking inaanak". Pamamaraan A. Lahat ng hayop sa dagat ay nilalang din niya. B. Unang tinungo ni Aling Basion ang puwesto ng karne. ang batang iyon!" Nagmamadaling bumalik si Aling Basion sa lugar na kinakitaan sa bata. Layunin • Nagagamit ang mga kongkrit na pansuportang detalye upang maipaliwanag nang maayos ang paksang pangungusap Pagpapahalaga: Pagbibigay-halaga sa mga gawaing maka-Diyos II. Paglalahad Paano nagiging malinaw ang mga talata sa kuwento? 1. C. si Claro. "Magparami kayo sa dagat at sa himpapawid". "Gagawin ko ang tao na katulad ng aking anyo. Bigla ang pamumutla ni Aling Basion. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga kongkrit na Pansuportang Detalye upang Maipaliwanag nang Maayos ang Paksang Pangungusap BEC. "Ku." pagpapakilala ni Mang Tino. ang inaanak mo. Naaalala niya ang batang nakatabig sa kaniya.

Takdang-aralin: Gawin ang Gawain 3-4.IV. Pagtataya: Saan matatagpuan ang paksang pangungusap? Ano ang paksang pangungusap? Laging pinaghihiwalay ng Diyos ang mabuti at masama. V. ng Magagawa Mo Kaya? At Gawain A-B ng kailangan Mo Pa Ba Ito? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ginagawa niya ito sa isang takdang panahon. Ang mga mabuti at masama ay laging magka-agapay sa mundo katulad din ng palay at damo gaya ng pag-sunog ng Diyos sa masasamang damo sa mundo. Itinatago ng magsasaka ang palay na kaniyang inani at itinatago sa kamalig katulad din pagtanggap sa langit ng Diyos sa mabubuting kaluluwa.

Panimulang Gawain 1. Layunin • Nakasusulat ng sariling impresyon hinggil sa mga ikinikilos ng mga tauhan sa akdang binasa. 2. Natatamnan ang maraming kabukiran ng halaman at gulay. Isulat ang lahat ng impresyon o palagay na matatagpuan dito. Pagsasanay: Basahin ang talata. Nagdaraos sila ng makukulay na pista sa iba't ibang pagkakataon. Isulat ang impresyon sa papel. 3. 1. Nagbubuno ang malalakas na lalaki. Siguro kung kasama nila ako noon.PELC Pagsulat ph.FILIPINO VI Date: ______________ I. Magbigay ng impresyon o palagay samga ikinikilos ng mga . Pagganyak Nakakita na ba kayo ng uwak? Ano ang masasabi ninyo sa ibong ito? B. 169 – 170  Anong masasabi ninyo kung hindi kumain ng hayop ang uwak? Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto?  Ang impresyon ang maibibigay ninyo kung bumalik agad si uwak sa palasyo? C. Sila ay mahilig sa pagdiriwang. Paglalahad  Paglalahad ng kuwento “Ang Alamat ng Uwak” dd. isa rin ako sa mga nakiisa sa kanila. Ang sibilisasyong ito ay dating palayan. Wikang Filipino Pagbasa ph. Takdang-aralin: Bumasa ng kuwento sa aklatan. Nakikipagkarera rin yata noon ang mabibilis na binata. Ang mga babae naman daw ay umaawit ng matatamis na kantahing bayan sa saliw ng mga katutubong instrumento ng musika. 170 tsart III. Pamamaraan A. Noon pa man daw ay masahin na ang mga Pilipino. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Impresyon Hinggil sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan sa Akdang Binabasa. IV. Nagsasaya rin sila upang ipagpasalamat ang tagumpay sa pakikipaglaban. May sadyang seremonya sila kung himihingi ng masaganang ani sa kanilang bathala. 161-165. V. Paglalahat: Ano ang impresyon o palagay? D. 2. Balik-aral Ano ang inyong impresyon sa paraan ng pamumuhay o takbo ng kapaligiran noong araw? Guhitan kung ito ay tumutukoy sa ngayon at bilugan kung tumutukoy noong araw. Maraming gusali ang itinatayo sa kapatagan. Pagtataya: Basahin ang talata. Sari-saring laro daw ang ginaganap sa mga kapistahan. Pagpapahalaga: Pagtupad sa pangatlong napagkasunduan II. BEC. Gintong Aklat sa Pagbasa d. 44.

tauhan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

paano tayo maaaring maging bahagi nito bilang kasapi? E. Pagsasanay: Hayaang ipaulit sa mga bata ang nilalaman ng katitikan ng huling pulong. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pangpaaralan? B. Sino ang maaaring magtala ng katitikan sa pulong? 3. Pagtataya: Sagutin ang mga tanong: 1. Pamamaraan A. Pagtalakay: Ano-ano ang pinag-usapan sa pulong? Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D. Mina bilang pansamantalang kalihim. Isabel Ferbes Pang. IV.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paglalahat: Sa mga kapulungang pangklase. G. Ang resulta ng halalan ay ang mga sumusunod: Pangulo ……………………. Gng. Si Gng. Kaninong Gawain ang pakikilahok o pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto? . Panimulang Gawain 1. Ikaw ay iminumungkahi kalihim. Gintong Aklat sa Wika d. II.PELC Pagsulat ph. tatlumpung magulang ang nagpulong para maghalal ng bagong pamunuan. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Katitikan ng isang Kapulungang Pangklase BEC. Pangulo ………………G. Pagpapahalaga: Nabibigyang halaga ang tungkuling iniatang sa atin. Reyes ay naging pansamantalang tagapangulo at si Gng. 8-12 tsart III.Gng.. 44. ano ang iyong magiging reaksiyon tungkol dito? 2. Noong huling biyernes ng Buwan sa ganap na ikatatlo ng hapon. Rolando Ponceca Ang pulong ay natapos sa ganap na ika-apat ng hapon C. Layunin  Nakasulat ng katitikan ng isang kapulungang pangklase . Balik-aral Ano ang inyong dapat gawin kung nais ninyong may mamuno at maging maayos ang inyong silid-aralan at maging ang mga mag-aaral? 2. Paglalahad Pagbasa ng kalihim sa katitikan ng huling pulong. Alfredo Vinzon Kalihim …………………… Gng. Paula Arayata Taga Pamayapa……………. Ruth Fuentabella Ingat-Yaman ……………….

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .V. Takdang-aralin: Sumulat ng isang katitikan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungang pampaaralan.

bakit mahalagang sumulat ng liham na nagrereklamo o liham sa patnugot? B. Takdang-aralin: Liham na nagrereklamo ang magulang sa guwardiya ng paaralan na lagging wala sa kaniyang lugar. Kaugnay sa mga Naninira at Walang Malasakit sa Kapwa. ng gurong nangurot at natuklap ang balat. 212-218 tsart III. 217 E. Gintong Aklat sa Wika d. 45. Pagsasanay: Lagyan ng wastong sangkap ang bawat bahagi ng liham na ito. IV. Sa inyong palagay. . Paglalahad 1. BEC. Balik-aral Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo” 2. Paglalahat: Paano isinusulat ang liham na nagrereklamo sa tanggapan? D. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Liham sa Patnugot/Liham na Nagrereklamo. Pagganyak Tingnan ang liham na nasa pisara. atb. Panimulang Gawain 1. Kaugnay sa mga naninira at walang malasakit sa kapwa. Paglalapat: Ipasulat: Rekalamo sa punong-guro. Gintong Aklat sa Wika d. Pagtataya: Ipasulat: Reklamo sa guro tungkol sa dalawang mag-aaral na pinagtulungan ang anak at namaga ang mukha. Anu-anong liham na pangangalakal ang inyong binasa? * Anu-ano ang nilalaman ng liham na nagrereklamo? Liham na patnugot. V. 213-214 2. Pamamaraan A. Gintong Aklat sa Wika d. Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo”. Ipabasa at ipasuri ang liham. Pagsusuri sa liham: Ano ang inilakip na halaga? Para saan ito? Kalian magsisimula ang suskrisyon? 3.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan II. ano ang paksa ng inyong sulat? Bakit? C.PELC Pagsulat ph. Layunin  Nasusukat ng liham sa patnugot/liham na nagrereklamo. atb.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Paglalahat: Ano ang kahalagahan ng balangkas sa pagsulat o pagsasalaysay ng isang kwento? D. atbp.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pamamaraan A. Walang pasok ng mga bata b. isang pari 2. larawan ng nagtitinda b. ang pagpapaliwanag ni Hesus 2. isang sacristan 3. Paglalahad A. 135-139 tsart. 179. Pagpapakita ng iba’t ibang larawan at hayaang magkuwento ang mga bata kung ano ang isinasaad ng mga larawan. Ang Pariseo at si Hesus a. III. Panimulang Gawain 1. 45. Gintong Aklat sa Wika d. IV. Malayang naglalaro ang mga bata. ang manlalakbay at ang masamang loob 1.larawan ng magsasaka. pagnanakaw at paggapos sa manlalakbay 2. larawan ng mag-sasaka. Balik-aral a. ang mga nagdaang nakakita sa sugatang manlalakbay 1. Ang kwentoni Hesus a. pag-iwan sa daan sa sugatang manlalakbay b. nagtitinda. . Pagsusuri sa balangkas ng parabulang binasa. Bakasyon a. Pagsasanay: Isulat ang kwento “Ang Mahiwagang Kaldero” p. ang pagtatanong ng pariseyo b. 175-179 at gawing patnubay ang balangkas na nasa d.PELC Pagsulat ph. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Isang Salaysay sa Tulong ng Isang Balangkas BEC. Layunin  Nakasusulat nang isang salaysay sa tulong ng isang balangkas Pagpapahalaga: Malasakit sa kapwa sa panahon ng pangangailangan II. ang pagdala ng sugatan sa ospital C. . Pagganyak Mahilig ba kayong bumasa ng kwentong galing sa Bibliya? B. isang matulunging lalaki 1. Pagharang. Pagtataya: Gumawa ng kwento ayon sa sumusunod na balangkas: 1. 1. ang pagtulong ng lalaki 2. Anu-ano ang bahagi ng balangkas? 2.

Pumayag ang leon na di-kainin ang daga. Takdang-aralin: Gumawa ng sanaysay sa balangkas na ito: 1. Nagbabakasyon sa mga probinsya. Nagkita ang daga at Leon a. Nagpasalamat ang leon sa daga Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . 2. Nakita ng daga ang leon b. Kakainin ng leon ang daga b. Tinulungan ng daga ang leon c. Nag-aasikaso sa maliit na kapatid c. Si Juan a. 2. Mahal ng kaniyang mga magulang at kapatid V.c. Umiigid at nag-aalaga ng mga hayop d. Nahuli ang leon ng isang mangangaso a. Nagmamakaawa ang daga c. Tumutulong sa mga magulang b.

Pagbasa ng isang balagtasan na nasa d. Ang palay ay di-gaanong nagbunga dala marahil……… 2. 44. 2. Layunin  Nakasusulat ng sariling opinyon na maaaring . Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Opinyon na Maaaring katulad ng May-akda o Kaiba sa Mayakda. lindol 4. 2009 3.kaiba sa may-akda Pagpapahalaga: Magbigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami II. Paglalapat: Dugtungan ang mga sumusunod ayon sa inyong opinyon: 1. 94-96 2. 3. Ano ang paksa ng balagtasang binasa? Ayon sa dalawang nagtatalo. Ang Luzon ang pinakamalaking isla sa Pilipinas c. pagkakaroon ng lindol E. Mainit ang panahon ngayon kaya maaaring ……. Paglalahad 1. magiging matapang na ang mga pulis sapagkat ………… . 98-143 tsart III.FILIPINO VI Date: ______________ I. presyo ng gasoline 2. Ang mundo ang pinakamalaking planeta. Pagsasanay: Magbigay ng pangungusap na nagsasaad ng inyong opinyon sa mga sumusunod na paksa. Balik-aral Bilugan ang titik ng mga pangungusap na nagsasabi ng katotohanan. Pagganyak Nakapanood ka nab a ng balagtasan? B. BEC. b.PELC Pagsulat ph. Sa palagay ko. Paglalahat: Kailan masasabi na ang sinabi ay opinyon lamang? D. Si Pangulong Estrada ang panglabintatlong pangulo ng Pilipinas d. 1. Panimulang Gawain 1. Pamamaraan A.katulad ng may-akda . basura sa dagat 5. Pasko. anu-ano nag kahalagahan ng tubig? Ng kuryente? Kung ikaw ay kasali sa balagtasan. ano pa ang maidaragdag mong gamit na tubig? Kuryente? C. Madilim ang langit kaya maaaring uulan. a. Gintong Aklat sa Pagbasa d.

Takdang-aralin: Magbigay ng mga opinyon tungkol sa mga sumusunod na paksa na ginagamit ang marahil.IV. Mga paraan upang maiwasan ang sunog Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Mga paraan upang maiwasan ang paghaba 4. Mga paraan para makatipid ng tubig. Pagtataya: Gumawa ng limang pangungusap na nagpapahayag ng inyong opinyon sa: 1. V. Pagtatrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino 2. Sahod ng mga manggagawa 3. Red Tide 5. wari ko: 1. Mga dahilan ng pagbaha 3. Libreng pag-aaral 4. sa palagay ko. 2. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Mga dahilan ng sunog 5.

Pagpapahalaga: Gumawa ng solusyon batay sa wastong impormasyon Pagsulat ng Isang Komposisyon Tungkol sa Isang Reaksyon sa Binasa BEC. Panimulang Gawain 1. hindi ko maiiwan ang SBMA? B. Balik-aral Sumulat ng dalawang linya ng tugma magbasa sa mga tugmang naisulat. Pagganyak Ano ang masasabi mo sa sinasabi ni Chairman Gordon sa SBMA? “Malaki na ang hirap ko. Bakit nagtungo ang Pangulo at Unang Ginang sa Barangay Kalayaan?  Paano makatutulong ang pabahay sa mga iskwater?  Sa inyong palagay. Layunin  Nakasusulat nang isang komposisyon tungkol sa isang reaksyon sa binasa. Paglalahat: Ano ba ang reaksyon? D. 2. Pamamaraan A. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: III. Pagsasanay: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa “pagpapatayo ng mga Pabahay para sa mga Iskwater”. Paglaganap ng sakit na Dengue-fever IV. Takdang-aralin: Makinig ng balita sa radio o sa telebisyon. 45. Pagtataya: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa pagpapasunog sa mga malalaswang babasahin.PELC Pagsulat ph. E.FILIPINO VI Date: ______________ I. 113-114 tsart II. V. Paglalahad 1. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga impormasyong napakinggan. Gintong Aklat sa Pagbasa d. Paglalahat: Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa. Manghingi rin ng reaksyon sa mga kamag-aral tungkol sa balitang binasa. Pagbasa ng isang maikling kwento na nasa d. 111-112. 2. makatutulong bas a mga iskwater ang pagkawala ng Smokey Mountain? Bakit? C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful