FILIPINO VI

Date: ______________ I. Layunin Nakapagbibigay ng tamang reaksyon sa mga balita/impormasyong napakinggan Pagpapahalaga: Mahalin ang kapwa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Tamang Reaksyon sa mga Balita/Impormasyong Napakinggan BEC-PELC Pakikinig, ph. 43 larawan, aklat, cassette tape

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang gawain ng nakaraang aralin. 2. Kung may naririnig kayong balita/impormasyon ng mga taong naghihirap ang buhay sa ngayon, ano ang masasabi ninyo rito? 3. Narito ang larawan ng isang palad na nakalahad. Anu-anong kahulugan ang maikakapit mo sa salitang pagkakawanggawa?

B. Paglalahad 1. Ipasabi ang mga pamantayan sa pakikinig. 2. Iparinig sa cassette tape ang impormasyon. Ipakita ang larawan ng bahay ng mga iskwater Ang tagumpay ng isang pamahalaan ay maipahihiwatig sa anyo at klase ng pamumuhay ng kanyang mga mamamayan. Kaya't kung makikita natin ang isang bansa na maraming lugar ng iskwater, masasabi nating naghihirap ang bansang iyon. Sa ating bansa, suliranin pa rin ang pagkakaroon ng disenteng buhay, kaya't ang layunin ng ating pamahalaan ay magbigay ng pautang na pabahay na kayang bayaran ng mahihirap nating mamamayan. C. Pagtalakay 1. Sa ating bansa suliranin pa rin ba ang pagkakaroon ng disenteng pabahay? Bakit? 2. Ano ang layunin ng ating pamahalaan upang magkaroon ng disenteng pabahay? 3. Ano kaya ang masasabi ninyo sa impormasyong ito?

D. Paglalahat Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng tamang reaksyon sa mga impormasyon/ balitang napakinggan? (Sagot: Tamang reaksyon) E. Pagsasanay Pakinggan ang impormasyong ito ay ibigay ang tamang reaksyon. Lilinangin ng National Manpower and Youth Council (NMYC) ang kakayahan ng mga kabataan sa bansa na maging mangangalakal o negosyante at magkaroon ng sariling sikap. Ang programang ito ay nagkakaloob sa mga kabataan ng kaalaman at kakayahan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo na sarili nila. IV. Pagtataya Basahing mabuti ang mga impormasyong ito at ibigay ang tamang reaksyon ninyo. 1. Nagbabala kamakailan ang DepEd sa lahat ng mga paaralang pampubliko at pampribado laban sa madalas na pagpapalit ng mga aklat na kanilang ipinapagamit sa mga mag-aaral. Pinapayagan lamang ng DepEd ang mga paaralan na magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. a. Dapat sumunod ang mga itinatagubilin ng DepEd magpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. b. Nagbabala ang DepEd laban sa pagpapalit ng aklat. c. Maging masigasig ang mga paaralan sa pagpalit ng aklat tuwing ikaanim na taon. 2. Ang Kagawaran ng Pangkalusugan ay nangangampanya sa pagsugpo ng "Dengue Fever" sa ating mga mamamayan. Naglunsad ang bawat Health Center ng bayan kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng "Dengue Fever". Ang tamang pagtatapon ng basura sa basurahan. a. Dapat sundin ang mga pamamaraan ng kalinisan sa kapaligiran. b. Nagbabala ang Kagawaran ng Pangkalusugan sa pagsugpo ng “Dengue Fever”. c. Maging malinis sa paligid upang maiwasan ng “Dengue Fever”. V. Takdang-Aralin Sumulat ng isang impormasyon at ibigay ang tamang reaksyon dito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naisasagawa sa tamang paraan ang mga hakbang na narinig sa pagsasagawa ng isang bagay/proyekto Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga panuto II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasagawa ng Tamang Paraan ng mga Hakbang na Narinig sa Pagsasagawa ng Isang Bagay/Proyekto. BEC-PELC Pakikinig, Gintong Aklat sa Pagbasa, pp. 223-225 Peryodiko, gewgaw, pintura, bond paper, kartolina

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang dapat nating gawin upang masunod ang mga tagubilin sa atin? 2. Paghawan ng Sagabal Basahin ang pangungusap at alamin ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa tulong ng dating kaalaman. 1. Ang banig na higaan ay inilalatag bago matulog at ibinabalumbon sa umaga. 2. Nagluluto si Inay ng gewgaw na ginagamit na almirol para sa mga damit na nilabhan. 3. Ang mga bahay ay pinapahiran ng pintura upang maging matibay ang kahoy at nang ito'y gumanda. 4. Ang shelak ay ginagamit na pambarnis sa mga kasangkapan tulad ng cabinet, aparador, mesa at silyang yari sa kahoy upang kumintab. 3. Pangganyak na Tanong Nakakita ka na ba ng laruang hayop na yari sa papel7 Ano ang tawag dito? B. Paglalahad Pakinggan ang guro. Sundin ang panutong sasabihin ng guro sa paggawa ng paper mache. (Gintong Aklat sa Pagbasa, p. 223) C. Pagtalakay • Anu-anong mga kagamitang kailangan sa paggawa ng laruang papel? • Bakit kailangang talian ang mga bahagi ng mga katawan ng hayop? • Anu-ano ang gamit ng gawgaw? • Gaano karaming piraso ng peryodiko ang kailangang idikit sa katawan ng hayop? • Bakit kailangang itabi ang nayaring hayop ng dalawa o tatlong araw? D. Paglalahat Paano mo maisasagawa ng tama ang isang bagay o proyekto? E. Pagsasanay Sundin ang panutong ibibigay ng guro upang mabuo ang isang larawan. 1. Gumuhit ng isang bilog na kasing laki ng piso sa gitna ng bond paper.

4. Gumuhit ng isang maliit na bilog na singlaki ng 25 centimo sa itaas ng naunang bilog. Ilatag ang isang kapat (1/4) na kartolina sa mesa. V. Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ita sa klase. Gumuhit ng maliit na bilog sa gawing ibaba ng tatsulok. . Sundin ang panuto bilang 1-6 para sa takip. 2. Idikit ang sulok na ginupit o kaya'y gamitan ng stapler upang manatili ang pagkakalupi. Gumuhit ng dalawang maliit na bilog sa loob ng maliit na bilog na magkatapat. 8. 5. subalit magdagdag ng ½ cm sa bawat gilid. 7. Gumuhit ng dalawang magkakalapit na tatsulok sa gawing itaas ng maliit na bilog. Tiyaking magkadikit ang dalawang bilog. Gupitin ang bawat sulok ng parisukat 6. 6. Gumuhit ng parisukat na may sukat na 12 pulgada.2. Gumuhit ng baluktot na guhit sa gawing ibaba ng malaking bilog tulad nito. Gumuhit ng maliit na tatsulok sa pagitan ng dalawang maliliit na bilog na nakababa ng kaunti sa mga ito. 3. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento at humandang iparinig ito sa klase. Gumuhit ng dalawang pahilis na guhit sa pagitan ng tatsulok at maliit na bilog. 7. 4. 3. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo IV. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagtataya 1. Ilupi ang 1 ½ pulgada sa bawat gilid 5. Maglaan ng 1 ½ pulgada sa apat na gilid ng parisukat. 8.

Sumali sa Ika-Limang Marathon Muling magkakaroon sa Lourdes School. Pagsasanay/Paglalapat Pakinggan ang guro sa tekstong babasahin.E. kamalian at pagwawasto Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Pakikinig II. Pamamaraan A. Filipino Ang Aking Wika 6. Paglalahad Pakinggan ang babasahin ng guro.FILIPINO VI Date: ______________ I. 96. Ang lahat ng nais sumali ay maaaring magpatala sa tanggapan ng P. 52 & 53 III. Paghawan ng Sagabal Ano ang kahulugan ng salitang marathon? 3. Gintong Wika Aklat sa Wika 6 pp. Paglalahat Anu-ano ang isinasaalang-alang sa pagpoproseso ng napakinggang teksto? E. ika-20 ng Setyembre. . Ito ang ika-limang marathon na gaganapin sa darating na Linggo. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Sino ang gusto ninyong newscaster? Bakit ninyo siya nagustuhan? 2. Pangganyak na Tanong Ano ang magandang naidudulot ng paglahok sa mga larong pampalakasan tulad ng larong marathon? B. Layunin • Nagagawang maiproseso ang napakinggang teksto na isinasaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Ipabasa ang kanilang ginawa. p. Pagkakalooban din ng sertipiko ang lahat ng makakatapos sa takbuhang ito sa Iimang kilometro. Pagtalakay Sagutin ang mga tanong: • Anong palaro ang idaraos sa Lourdes School? • Kailan ita gaganapin? • Sinu-sino ang pagkakalooban ng premyo? • Kailan maaaring magpatala para sumali? D. May nakalaang premyo sa mga magkakamit ng una Ihanggang ika-10 puwesto. mula ikawalo hanggang ikalabing-isa ng umaga. Paksa: Sanggunian: Naiproseso ang Napakinggang Teksto na Isinasaalang-alang ang mga Saglit na Paghinto. Isulat na muli ito. isang taunang proyekto ng Student Council. Kamalian at Pagwawasto BEC Pakikinig. C.

Dahil sa kanyang magagandang katangian. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagtataya Pakinggan ang guro sa kanyang tekstong babasahin. Sumusunod siya sa lahat ng bilin ng kanyang guro. Dinadala niya ang basket na puno ng pinamiling gulay. Ipabasa ang kanilang ginawa. prutas. Isulat na muli ito. isda at kame. sumasama siya sa kanyang ina sa palengke. Tumutulong siya sa mga gawain sa bahay kahit hindi inuutusan. Kung araw ng Sabado. kamalian at pagwawasto. Isang Huwaran Mahal ni Ben ang kanyang mga magulang. kamalian at pagwawasto. Maging sa paaralan ay tumutulong din si Ben. Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. IV. Mahalaga sa kanya ang kalinisan. Nililinis niya ang kanyang mesa bago siva umuwi. siya'y maituturing ng isang batang huwaran. Malimit siyang magwalis sa kanilang bakuran. V. Pinatutuka niya ang mga manok at pinaliliguan ang alagang aso.Isaalang-alang ang mga saglit na paghinto. Takdang-Aralin Magbasa ng isang pabulaa at iparinig ito sa klase.

Maghanda ng mga 5 tanong sa kuwento V. BEC – PELC Pakikinig. Pabula at Iba pa. E. Panimulang Gawain 1. Kuwento. tama ba ang ginawa ni Mang Dario na isama ang isang agilang itlog sa mga itlog ng manok? Bakit? 5. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay halaga sa Pakikinig sa mga Anekdota. Isulat ang mahahalagang detalye ng kuwento sa 5 pangungusap. Paglalahad Iparinig sa mga bata ang kuwentong . Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento? 3. Takdang-Aralin Humanap ng isang kuwento tungkol sa mga hayop. C. Wika at Pagbasa 6. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata at iparinig sa kanila ang sumusunod na kuwento. iisipin mo bang ikaw ay isang manok? Bakit? 6. pahina 44."Ang Agila na Naging Manok". Matapos iparinig ito ay bigyan ng ilang minuto ang bawat pangkat na pag-usapan ang mga mahahalagang bagay na narinig sa kuwento. Bakit ganoon na lamang ang pag-iisip ng agila? Ano ba sa akala niya ang kanyang pagkahayop? 4. Pagtalakay 1. Ibigay ang buod sa limang pangungusap. 148-150 Ang Agila na Naging Manok III. Anong uri ng kuwento ang inyong narinig? 2. ipasagot ang mga tanong tungkol dito. Sa iyong palagay. Layunin • Nabibigyang halaga ang pakikinig sa mga anekdota. kuwento. Paglalahat Paano mo mabibigyang-halaga ang pakikinig ng isang kuwento? IV. . pabula at iba pa Pagpapahalaga: Pagmamahal sa mga hayop II. Pagganyak Sino sa inyo ang may narinig ng kuwento tungkol sa mga hayop? Anong kuwento ang inyong alam tungkol sa mga hayop? B. pah. Kung ikaw si agila. Pagtataya Iparinig ang kuwento tungkol sa Unggoy at Matsing. Anong aral ang inyong napulot sa kuwento' D.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pamamaraan A.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

u.     . C. Pagganyak na Tanong Paano natin maiiwasan ang polusyon B. Pagtalakay Saan naggagaling ang 60% porsiyento ng polusyon sa Maynila? Tungkol saan ang balitang napakinggan? Ano ang. Niligid nila ang mga exhibit sa iba't ibang gusali sa Expo. naiduqulot ng sobrang pagkalanghap ng carbon dioxide sa ating katawan? Ano ang magagawa ng mga taga-Metro Manila upang maiwasan ang polusyon na ito? D. Nakita nila ang magaganda at makasaysayang pook sa buong bansa gayundin ang mga produkto at kaunlaran sa agham. Expo Pilipino. Dinayo ng mga Mag-aaral Kaugnay ng pagdiriwang ng Sentenyal ng Kalayaan ng ating bansa. p. 7 III. Pampanga. teknolohiya at industriya. Paglalahad Pakinggan ang guro habang binabasa ang isang balita. Naganap ito noong huling Biyernes ng Hunyo.FILIPINO VI Date: ______________ I. Filipino Ang Aking Wika 6 p. Paghawan sa Sagabal Ibigay ang kahulugan ng salitang nasa loob ng bilog. mga guro at punongguro ng Paaralang Bagong Barangay ay nagtungo sa Expo Pilipino sa Clark Field. 124 Gintong Aklat sa Wika. At sagutin ang mga tanong pagkatapos. 62 & p. Layunin • Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pakikinig II. ika-9:00 n. Pamamaraan A. At gamitin ito sa pangungusap POLUSYON 3. Sumakay sila sa mga bus patungo roon. Paglalahat Pakinggan ang balitang bababsahin ng guro. Pagsasanay Mahalaga bang magamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig? Bakit? E. ang mga mag-aaral. Panimulang Gawain 1. Paksa: Sanggunian: Paggamit nang may Ganap na Kahusayan ang mga Batayang Kasanayan sa Pakikinig BEC – PELC Pakikinig. Balik-aral Ano ang dapat nating gawin upang maunawaan ang balitang ating pinakinggan? 2.

Si Arlene Go. Manila ang kinidnap kahapon ng hapon I sa panulukan ng Kalye Doroteo Jose at Avenida Rizal. nang tatlong sandatahang lalaki ang pumigil sa kanila. 12 taong gulang ay sasakay sa kotseng minamaneho ng kanilang tsuper. Kinidnap Isang dalagitang anak ng negosyanteng Intsik sa Binondo. Nabatid ng mga pulis mula sa mga magulang ni Arlene na ang kidnaper ay humihingi ng halagang sampung milyung piso bilang katubusan. ika-apat ng hapon.Mga Tanong: • Sinu-sino ang nagtungo sa Expo Pilipino • Saan naroon ang Expo? • Anu-ano ang nakita ng mga mag-aaral sa Expo? • Kailan sila nagpunta sa Expo? IV. dakong. Pilit na pinababa ang drayber at mabilis na tumakas ang mga kidnaper patungong Caloocan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Takdang-Aralin Makinig ng balita at iulat ito sa klase. Pagtataya Pakinggan ang balitang babasahin ng guro at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Anak ng Mayamang Intsik. Mga Tanong:  Tungkol saan ang balita?  Sino ang kinidnap? Kalian ito naganap? Saan nangyari?  Ilang taon na si Arlene?  Ilan ang kidnaper na dumukot sa kanya?  Magkano ibig ipatubos kay Arlene? V.

_____ 1. Anu-ano ang pinag-uusapan sa pulong? 2. Pagsasanay Hayaang marinig na muli ng mga bata ang dula-dulaan at ipadala sa kanila. b. Pamamaraan A. Pagtalakay 1. Makikiraan po _____ 5. 44 Dula-dulaan. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paglahok at pagsasagawa sa mga Kapulungang Pampaaralan. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. Ipagpaumanhin po ninyo a. Layunin • Nakakalahok at nakapagsasagawa ng mga kapulungang pampaaralan / pampurok / pansimbahan Pagpapahalaga: Makiisa sa mga gawaing pampaaralan/ pampurok/ at pansimbahan. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. c. Pakiabot nga po ng ulam _____ 2. Mam. cassette tape. e. E. . d. Hayaang makilahok ang lahat ng miyembro ng pangkat. III. 2. Panimulang Gawain 1. bibili lang po ako ng papel _____ 4. Santos bilang kalihim _____ 3. Pampurok. Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pampaaralan. Sa loob ng siilid-aralan Ginambala ang isang tao Dumaan sa harapan ang mga nag-usap Nagaganap sa isang kapulungan Isang hapag kainan 2. Pagtugmain ang Hanay A at B. Balik-aral Pag-aralan ang bawat ekspresyong narinig sa bawat pagkakataon. pah.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paglalahat Pangkatin ang mga bata sa dalawang pangkat at bigyan sila ng limang minuto upang pagusapan ang ipinakitang dula-dulaan base sa nrinig. II. Paglalahad 1. pampurok o pansimbahan? (Sagot: Makilahad at makapagsagawa sa mga ganiting pagkakataon) B. at Pansimbhan BEC – PELC Pakikinig 15. Ipinapasok ko ang pangalan ni G. C.

Ayaw kong maging kalihim. Lahat ng kasapi ng isang samahan b. 1. Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot.IV. Kapulungang Pampurok Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Buong lugod kong tatanggapin. a. Ano ang dapat niyang maging reaksyon tungkol dito? a. Sana ay iba na ang naging kalihim. Si Gng. Ang pakikilahok at pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto ay gawain ng: a. Ingat-yaman lamang V. Cabrera ay iminumungkahi upang kalihim ng isang samahan. Kapulungang Pampaaralan b. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungan. Pangulo lamang ng samahan c. 2. c. b. Pumili ng isa sa mga sumusunod na kapulngan sa pagsulat ng duladulaan.

Isinasara ang pagpasok ng pangalan atbp. Layunin • Nagagamit ang mga angkop na ekspresyong narinig kaugnay ng pagsali sa kapulungan. Pagganyak Ano ang inyong dapat gawin upang may mamahala at maging maayos ang silid-aralin at maging ang mga mag-aaral? (Sagot: maghalal ng mga pamunuan) B. Pamamaraan A. 2. IV. 45 Dula-dulaan. Sa isang kapulungan ay maghahalal ng bagong pamunuan. Iminungkahi. 2. pah. Pagtalakay Anu-anong mga ekspresyon ang inyong narinig sa dula-dulaan? (Sagot: Hal. Halimbawa: Pakiabot nga po ng kanin. iminungkahi at iba pa? E. Panimulang Gawain 1.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagtataya Piliin ang titik ng wastong sagot. Ipinasok ko ang pangalan. ano ang iyong ssabihin? . bilang Kalihim. recorder III. Paglalahat Hatiin na muli ang dula-dulaan at hayaang magpangkat ang mga bata at isadula ang narinig. Pakikuha nga po ng inumin. Balik-aral Pagbigayin ang mga bata ng iba’t ibang ekspresyong narig sa harap ng mesa sa oras ng kainan. Ipabanggit ang mga pamantayan sa pakikinig. cassette tape. Ipagamit ang mga ekspresyong narinig. Cruz. Pagpapahalaga: Paggalang sa Kapwa II.) D. Pagsasanay Saan natin maaring marining ang mga ekspresyong tulad ng – ipinapasok ang – pangalan. BEC – PELC Pakikinig 16. C. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Angkop na Ekspresyong Narinig Kaugnay ng Pagsali sa Kapulungan. Salamat po. Paglalahad 1. 1. Iparinig ang isang dula-dulaan sa cassette tape. Nais mong ipasok ang pangalan ng isang dumalo na si Gng.

maraming salamat sa inyong pagdalo. ano ang dapat sabihin ng Pangulo? a. Si Gng. c. Tinatapos ko na ang pulong. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . c. b. Takdang-Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan na gumagamit ng mga ekspresyong pangkapulungan pampaaralan. b. Cruz. umuwi na kayo. 3. 2.a. V. Pagkatapos ng pulong. Ang pulong ay nasa ayos at tayo’y magsisimula na. Cruz ay mabuting Kalihim. Tumahimik at magsisimula na tayo. Sisimulan na natin ang pulong. b. Ipinasok ko ang pangalan ng Gng. Ano ang dapat unang sabihin ng Pangulo sa isang kapulungan sa pasimula ng pulong? a. Nais kong maging Kalihim si Gng. Tapos na ang pulong. Cruz para Kalihim.

Ano ang diwa ng dula-dulaang napakinggan na nagpapakilala ng ideya. Sumulat ng 4 na pangungusap na nagpapakilala ng ideya at 1 pangungusap na nagpapatibay ng ideya. Pagganyak Kung ikaw ay may hindi nagawang bagay na alam mo itong mahalagang-mahalaga. pah. 4. 3. Pagbasa ng guro sa dula-dulaan habang sila ay nakikinig. Ikapit ang ideya ng seleksyan sa mga napapanahang kampanya ng pamahalaan tungkol sa kalusugan. Ipabigay ang mga pamantayan sa wastang pakikinig.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pansinin ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay dito. Takdang-Aralin Pumili ng isang nappanahong paksa sa diyaryo. ph. III. 5. Layunin Natutukoy sa mga diskursong napakinggan ang mga pahayag na:  Nagpapakilala na ideya  Nagpapatibay ng ideya Pagpapahalaga: Kalusugan ay Kayamanan II. Panimulang Gawain 1. V. Pagsasanay Pangkatin ang mga bata sa apat. Guhitan ng pulang bolpen ang mga pangungusap na nagpapakilala. manghihinayang ka ba? B. Pagtalakay Paano mo maipakikilala ang ideya sa dula-dulaan? Ideyang nagpapatibay? D. Pagtataya Pagbasa ng isa pang teksyo habang nakikinig ang mga bata. Pamamaraan A. Gumawa ng mga napapanahong poster tungkol sa kalusugan. Paano nila naipakita ang diwa ng pagtulang sa kapwa? 3. Ang usapan bang ito ay may kaugnayan sa inyong karanasan? Bakit? 4. Ano ang naging paksa ng usapan nina Daisy at Henry? 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. . Paglalahad 1. 43-45 pakikinig sa dula-dulaan sa kuwento. Talakayan: 1. 5. 45. Ibigay ang ideyang nagpapakilala ay ideyang nagpapatibay sa 5 pangungusap tungkol sa kuwento/salaysay na napakinggan. Ano ang diwa ng dula-dulaang narinig na nagpapatibay ng ideya? C. IV. Wika at Pagbasa 6. Ipasabi ang mga nais malaman sa duladulaan. 2.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

45. Pagpapahalaga: Matamang Pakikinig II. Ano ang maikling nangyari sa maikling dula-dulaan? Ano ang sumusunod na pangyayari? 2. cassette. C. . _______ Nilinis ang kaldero. Layunin • Naisasadula ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ang mahahalagang pangyayari ng kuwentong napakinggan. Paglalahad Iparinig ang isang maikling dula-dulaan sa mga bata. Pagsasanay Iparinig ang isang pangyayari at ipasadula sa bata yon sa wastong pangkakasunud-sunod ng mga pangyayari. Balik-aral Lagyan ng wastong bilang 1-5 ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunudsunod. _______ Nilagyan ng tamang tubig ang bigas. Pagganyak Anu-anong mga programa ang inyong napakinggan sa radio? Anu-anong mga panoorin ang inyong napapnood sa telebisyon? B. Pamamaraan A. Isadula ang narinig sa isang nakahandang tape. _______ Isinalang sa apoy ang kaldero. _______ Hinugasan ng tatlong beses ang bigas. Tumawag ng isang batang babae bilang Aling Nene at isang batang lalaki bilang Jayson at hayaang isadula ang narinig na maikling dula-dulaan.) IV. Pagtataya: Iparinig ang isang pangyayari o kuwento.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasadula Ayon Pagkakasunud-sunod ng Mahahalagang Pangyayaring Napakinggan BEC – PELC Pakikinig 18. Pagtalakay 1. dula-dulaan III. Paglalahat Pano ang pagsasaula ng mahalagang pangyayaring napakinggan? (Sagot: Ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng pangyayari) E. Panimulang Gawain 1. ph. 63-69 tape. (Maghanda ng kuwento o pangyayari sa tape. Wika at Pagbasa 6. D. _______ Nilagyan ng bigas ang kaldero 2. Magpangkat ng 4 na miyembro. pah.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .V. Takdang-Aralin Magbuo ng pangkat na binubuo ng 4-5 miyembro at magpakita ng isang pangyayari sa pamamagitan ng duladulaan.

pook at pangyayari? (Pambalana. Sino ang nagbigay ng papuri sa mga iskawt? Ano ang kanyang sinabi? f. ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa tiyak o dikaraniwang tao. lansakan. “Mga Lalaking Iskawt. Nag-alay ng Tanim C. pambalana konkreto. Alay Tanim . Halimbawa: Danny Cruz. Bakit isinagawa ang proyekto? d. Angat Dam. B. 62. 1. Paglinang sa Kasanayan Sa tulong ng tsart sa pah. Di-Konreto. pook o pangyayari). suriin ang iba't ibang uri ng pangngalan at magpabuo ng paglalahat batay sa ginawang pagsusuri. proyekto 2. Saan nagtanim ang mga iskwat? c. Panimulang Gawain 1. Magtalakayan tungkol sa nakita/narinig. bagay. Halimbawa: guro. bagay. Paglalahad Pagbasa ng tahimik ang balita sa pah. Pagtalakay 1. Iparinig ang isang teyp tungkol sa kapaligiran. Magpakita ng mga larawan tungkol dito. Pagganyak Pag-usapan ang tungkol sa mga isinagawang proyekto tungkol sa pagliligtas ng kapaligiran. Layunin • Nauuri ang pangngalan bilang pantangi. Pagpapahalaga: Pakikiisa sa mga proyektong pambayan II. Balik-aral Ano ang pangngalan? 2. Ikaw ba’y lumalahok sa Alay Tanim? Bakit? D. bagay. 60 tape ng awitin tungkol sa kalikasan/larawan III. ang mga pangngalang ginagamit na pantawag sa mga di-tiyak o kaaniwang tao. Pambalana. bagay. Aling mga pangngalan ang tumutukoy sa mga di-tiyak na tao. pook o pangyayari). Lansakan BEC – PELC Pagsasalita d. di-konkreto. Pamamaraan A. Sinu-sino ang nag-alay ng tanim? b. Alin ang tumutukoy sa mga tiyak na tao. Konkreto. 60. pook at pangyayari? (Pantangi.FILIPINO VI Date: ______________ I. Ano ang kabutihang maidudulot ng pagtatanim sa kalikasan? e. Itanong: a. paaralan. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Uri ng mga Pangngalan: Pantangi. 44 Gintong Aklat sa Wika ph.

V. Aling pangngalan ang tumutukoy sa pangkat ng mga tao? (Lansakan ang pangngalang tumutukoy sa pangkat o lupon ng mga tao.3. “Maraming lalawigan ang napinsala ng bagyong Loleng. Paglalapat Ipasagot ang mga pagsasanay sa Magsanay Ka pah. trubu. nahahawakan o nasasalat. DK . paaralan 4.di-konkreto o L . kabutihan 5. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . ang mga pangngalang tumutukoy sa mga tao. sumasaklaw sa isang espasyo. IV.pantangi. Ang mga aanihing palay ay lumulubog sa baha. bagay o pook) Halimbawa: tropa. bagay o pook na may anyong pisikal. kumpol E. Ang barkong Princess of the Orient ay lumubog. 65. Alin ang mga konkretong pangngalan? (Konkreto. punla. tahasang nakikita. pangkat .) Halimbawa: Iskawt . Alin ang mga di-konkretong pangngalan? (Di-konkreto ang pangngalang tumutukoy sa mga ideya na nakalarawan lang sa ating isipan. pah.lansakan. 64-65 titik A at B. K konkreto.) Halimbawa: kalikasan . Takdang-Aralin Gawin ang pagsasanay sa Titik C ng Gintong Aklat sa Wika. Ang malakas na hangin ay nagdala ng tuloy-tuloy na pag-ulan na naging sanhi ng pagbaha sa lahat ng dako ng Luzon. Isulat kung ito'y P . Pagtataya: Uriin ang mgapangngalang may salungguhit. B pambalana.

Kayganda ng mga tanawin sa ating bayan! Tingnan mo ang hugis konong Bulkang Mayon. Ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos naman. Bakit kahanga-hanga ang Bulkang Mayon? 3. 2. teyp ng mga usapan sa iba’t ibang wika ng ating bansa III. Kadalasan ito ay may ay. maaring tanungin ang mga mag-aaral sa nakaaalam ng ibang wika bukod sa Tagalog o Filipino. Anu-anong mga tanawin ang hinahangaan ng mga mag-aaral? 2. B. 51. Paglalahat: Ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos kapag nauuna ang simuno sa panaguri. . Layunin • Nagagamit sa makabuluhang pakikipagtalsatasan ang mga pangungusap sa karaniwan at di karaniwang ayos Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa magandang tanawin sa bansa II.FILIPINO VI Date: ______________ I. 1. Halimbawa: Ang mga tanawin ay magaganda. Iugnay ang usapan sa aralin tungkol sa ayos ng pangungusap. E. Pakikunan mo naman ako ng larawan.  Isalin sa karaniwang ayos ang mga pangungusap na nasa di-karaniwang ayos sa titik A. 48. Magparinig ng mga usapan sa iba't ibang wikang Pilipino kung walang teyp. Pagsasanay:  Ipagawa ang mga pagsasanay sa pah.hagdang Palayan? Bakit itinuturing na isa ito sa 8 Wonders of the World? Ipabasa ang mga pangungusap na bumubuo sa usapan at suriin ang mga pangungusap na binigkas ng bawat tauhan sa usapan. Magsanay ka. Lunsarang Babasahin “Pilipinas. Isulat ang mga pangungusap sa iyong kuwaderno. 3. Paano kaya ginawa ang Hagdanghagdang Palayan? Matiyaga ang mga taga-Banawe. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Ayos ng Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. Saan matatagpuan ang Hagdang. 44. D. aklat. Pagtalakay 1. Gintong Aklat sa Wika ph. Paglalahad Pagtalakay C. Panimulang Gawain 1. Perlas ng Silangan” larawan ng magagandang tanawin sa Pilipinas. 2. isulat sa karaniwang ayos. 5. Pamamaraan A. 4.

IV. Ang mga bulaklak sa Zamboanga ay makukulay. B. Kaakit-akit ang paglubog ng araw sa look ng Maynila. Takdang-Aralin Sumulat ng isang tsart tungkol sa isang magandang tanawin sa ating bansa. Isalin sa di-karaniwang ayos ang pangungusap na nasa di-karaniwang ayos. Ang tubig sa Los Banos ay mainit. 2. 3. Malamig ang klima sa Baguio. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . V. 1. Gumamit ng karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. Isalin sa di-kaaniwang ayos ang pangungusap sa isang karaniwang ayos. 2. Pagtataya: A. 1. Dinarayo ng mga turista ang Boracay.

Tinawag ng titser ang mga mag. 2. 5. B. Anu-ano ang masasabi ninyo sa larawang ito? (Isusulat ng guro ang sasabihing pangungusap ng mga magaaral). Tanong: Lahat bang ito ay pangungusap? Sagot: Ang bilang 2 at anim po ay hindi pangungusap . 4. 128-130 Tsart ng pangungusap. Ipasuri ang mga pangungusap. Pamamaraan A. Halimbawa: 1. C. Layunin • Nasusuri ang mga pangungusap ayon sa mga bahaging bumubuo nito • Nagagamit ang mga pangungusap na may iba't ibang bahagi sa pagbibigay ng paliwanag Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kapaligiran II. ang bulaklak na ito. 2. Pagtalakay Basahin nating muli ang mga pangungusap sa tsart. Kulay rosas ang petal ng bulaklak. Ang bubuyog ay nakadapo sa bulaklak. 2. 4. Makukuha si Rey sa mabuting pakiusap. Ipasabi ang bahagi ng mga pangungusap. (Ang anim (6) na pangungusap na ginamit sa Balik-aral). 3. 5.aaral. 1. Balik-aral Panuto: Sabihin kung ang mga sumusunod ay pangungusap o hindi (nasa tasrt). Wikang Filipino (Wika) d. Patakbong lumapit sa akin si Rosa. 2. 44. III.FILIPINO VI Date: ______________ I. Kulay dilaw ang ubod ng bulaklak. Naglalaro sa daan ang mga bata. Sinipsip ng bubuyog ang nektar ng bulaklak. 4. Ang tangkay at dahon ng bulaklak ay kulay berde. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit sa mga Pangungusap na may Iba’t Ibang Bahagi sa Pagbibigay ng Paliwanag. 3. 3. Ang bahay kubong giray-giray. Paglalahad 1. Ipabasa ang mga pangungusap na isinulat ng guro sa pisara. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Pagmasdan . Itanong: Ano ang tawag sa bahaging pinag-uusapan o tinutukoy sa pangungusap? Sagot: Simuno po ang tawag sa pinaguusapan a tinutukoy sa pangungusap. BEC – PELC Pagsasalita d.

Nangangaral sa mga anak ang butihing matanda. V. Sumabog na bigla ang bulkan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Isang maliit na sinehan sa lugar namin ang Glori. Nagdidilig ng mga halaman ang matanda. E. 5. IV. 3. Ang modista at nagtatabas ng tela. Tinuruan ng leksyon ni Ate si david.D. 1. 4. 1. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pangungusap? Sagot: Ang pangungusap ay may dalawang bahagi. Matamis at malinamnam ang langka. ang simuno at panaguri na nagpapahayag ng buong diwa. Nagtungo sa Botica Ruby si Gil. Takdang-Aralin Panuto: Bilugan ang simuno at guhitan ang panaguri ng bawat pangungusap. guhitan ang panaguri. 5. Ang sapatos at pantalon ni Cesar ay mga bago. 2. Bawat tao ay may sariling tadhana. Ang pusa ay lumundag at patayong bumagsak sa bubong. Si Jose ay nagpaalam sa ina bago umalis. 1. 3. 2. 5. Pagsasanay (Pasalita) Panuto: Sabihin ang simuno at panaguri ng bawat pangungusap. 4. 3. Pagtataya: Panuto: Bilugan ang simuno. 2. Ang bangka ay tumaob sa lakas ng hangin. 4. Maraming dalang paninda ang nanay. Ang basket ng bayabas ay inihanda ni Aling Biring.

Panimulang Gawain 1. ____ 6. ____ 7. Paglalahad 1. pagbati at pagpapaalam. ____ 9. ____ 4. Paano ninyo makikilala ang iba't ibang uri ng pangungusap na inyong binasa? C. Huwag kalimutang magdasal araw-araw. ____ 5. may mga paraan ba ang iyong pagsasalita? B. Tag-ulan na naman. ____ 3. Tayo na sa Antipolo. ____ 4. Diyan ka na. Paalam na po sa inyo. Paglalahat: Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? D. Pagbasa sa iba’t ibang uri ng pangungusap 2. Halina sa palengke. 44 Tsart III. Pamamaraan A. pangyayari sa kalikasan.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsasabi ng Layunin ng Nagsasalita sa Paraan nito ng Pagsasalita BEC – PELC Pagsasalita d. Maligayang pasko sa inyo. pagyaya.panahon. Pagganyak May layunin ka ba kapag ikaw ay nagsasalita? Sa iyong pagsasalita. Takdang-Aralin Sumulat ng dalawang halimbawa sa bawat uri ng pangungusap: . ____ 10. Pagtataya: Ibigay ang layunin ang nagsasalita batay sa mga paraan ng pagsasalita. ____ 2. Kamusta. Ang gatas at itlog ay mga pagkaing pampalusog. Umaga na. IV. 2. ____ 5. Layunin • Nasasabi ang layunin ng nagsasalita sa paraan nito ng pagsasalita. ____ 1.araw sa iba't ibang paraan. Nakabubuti sa katawan ang ehersisyo. Bumaha na naman. Maligayang kaarawan. ____ 8. Balik-aral Anu-ano ang mga bahagi ng pangungusap? Pagbigayin ng pangungusap ang mga bata at kilalanin ang mga bahagi nito. Nagkakagulo. ____ 1. Pagbigkas ng mga pangungusap araw. ____ 2. Pagsasanay: Isulat sa patlang kung ana ang isinasaad ng mga sumusunod na pangungusap . Pagpapahalaga: Pagpapakita ng katapatan sa pagsasalita II. ____ 3. 3. Lumilindol! V.

pangyayari sa kalikasan. pagyakag o pagyaya.Pangungusap na nagsasaad ng panahon. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . pagbati at pamamaalam.

ang ___________.FILIPINO VI Date: ______________ I. Balik-aral Ano ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan nito ng pagsasalita? 2. tape III. 10. Pagbasa sa isang dula-dulaan. Anu-ano ang pangngalang ginamit sa pagpupulong? Layon ng pulong Ginoong Pangulo Kalihim Mungkahi Katitikan Botohan Panguluhan 4. Gintong Aklat Wika d. Takdang Aralin: Pag-aralan ang magagalang na pananalita gamit sa pagpupulong. Paglalahat: Anu-ano ang wastong pangngalan ang sumusunod na usapan sa pagpupulong. cassette recording. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga Pangngalang angkop para sa isang kapulungan BEC – PELC Pagsasalita d. 3. Paglalahad/Pagtatalakay 1. D. 44. Gintong Aklat sa Wika. Pagsagot sa mga tanong. Layon ng pulong Botohan Kalihim Ginoong Pnagulo Katitikan Panguluhan Mungkahi V. IV. Gintong Aklat ng Wika. C. d. 8-12 Tsart . 2. d. 11 . Handa na ba kayo sa ____________. Paggamit ng mga pangngalan sa pagpupulong. Pamamaraan A. Ang ____________ ay pinagtibay. Gintong Aklat Ng Wika. Pagganyak Anu-anong samahan ang sinasamahan mo sa inyong paaralan? Dumalo ka bas a kanilang pagpupulong? B. Panimulang Gawain 1. 5-9. Pagsasanay: Sisimulan natin ang _____________. mangyaring basahin ng _____________. Pagtataya: Gamitin ang mga sumusunod na pangngalan sa pangungusap. Aralin 2 d. Layunin • Nagagamit ang mga pangngalang angkop para sa isang kapulungan Pagpapahalaga: Paggamit ng magagalang na pananalita sa isang kapulungan II.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Maunlad na ang aming nayon ngayon. Ang pumpon ng rosas at kamya ay naging tampok sa aming paksa sa usapan ni Maria dahil sa ganda at bangong dulot nito sa tao.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagtukoy sa Gamit ng Pangngalan sa mga Diskursong Napakinggan BEC – PELC Pagsasalita d. Iminungkahi ni Rea ang pagdalaw sa Pambansang Museo. 2. Pagsasanay: Piliin ang mga pangngalan at uriin ang gamit nito. May hinog na ang buwig ng saging sa likod-bahay ni Mang Pepe. Paglalahat: Anu-ano ang iba't ibang uri ng pangngalan ayon sa gamit? D. Pagganyak Igala ang paningin sa loob at labas ng silid-aralan. 4. 2. 3. ang landas patungong bisita. 2. 2. Panimulang Gawain 1. Isulat sa pisara ang mga pangngalan ng bagay na nakita. Pagtataya: Sumulat ng sampung pangungusap. Isang misa lamang ang ginaganap dito ni Padre Jose. IV. IV. 5. Dahil dito parang munting pagtitipon nang lahat ng tagaroon ang bisita. 1. 2. Iisa ang landas na tinatahak ng mga taga-San Isidro kung Lingo ng umaga. larawan III. 1. . B. Pamamaraan A. 1. Mapagkakatiwalaang bata si Nestor. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Balik-aral Sabihin ang mga pangngalang ginamit sa bawat pangungusap. Pagtataya: Piliin ang pangngalang ginagamit sa talatang sumusunod at uriin ang gamit nito. Lupon ng manunulat ang lilikha ng aklat na ating gagamitin sa isang taon. 3. plaskard. ang katulong na pari sa simbahan sa kabayanan. Pamatayan sa pagbasa nang tahimik. C. Dinala sa doktor ang iyong kaibigang si Nora. Isang batalyong sundalo ang dumating sa kampo kaninang umaga. 3. Bungkos ng bulaklak ang dala-dala niya sa akin kanina. Layunin • Natutukoy ang gamit ng pangngalan sa mga diskursong napakinggan Pagpapahalaga: Pagkakaisa at pagtutulungan II. 44 Tsart . Pagbasa sa isang diskursong napakinggan. Guhitan ang pangngalan at uriin ang gamit nito.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Bumili siya ng timba para sa amin. 5. Panimulang Gawain 1. Si Kuya ay umiigib din. 3. 4. 3. Pagganyak Mahalaga ba sa inyo ang tubig? Dapat ba itong tipirin sa paggamit? B. 5. Paglalahat Ano ang panghalip at kalian ito ginagamit? D. 2. Mo Kainin ________ito nang _________ay lumakas. Pagsasanay Salungguhitan ang mga panghalip. 4. Akin ______ ay nag-aaral na mabuti para sa ______ kinabukasan. Ako. Kaniya Nagpunta _________sa tindahan upang bumili ng pasalubang para sa _____ anak. Basahin ang mga pangungusap sa maikling usapan at pag-aralan ang gamit ng panghalip. 1. Ikaw.FILIPINO VI Date: ______________ I. 2. Iyo. Ang nag-iipon sa amin ng tubig ay ako. Pagtataya: Gamitin ang pares ng mga panghalip sa pangungusap. Ang wika ay minana natin sa ating mga ninuna. Ako ay tumutulong sa pagtitipid ng tubig. Pinupuno nila ang aming inuminan. Hanapin ang mga panghalip na gamit. Gintong Aklat Wika d. Mo . 74-78 Tsart . plaskard III. 2. 3. 4. Pamamaraan A. ayon sa kanila. Balikan ang binasang usapan. Pilipino ang taguri sa sariling wika natin. 2. 44. Tayong mga Pilipino ay nararapat na magkaisa. 1. Para sa inyo ang ginawa ng mga bayani ng lahi.Quezon ang ZWA. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit nang Wasto sa mga Panghalip BEC – PELC Pagsasalita d. Balik-aral Piliin at salungguhitan ang mga panghalip. Itinatag ni Manuel L. 1. C. 2. Siya ay umiigib ng aming inumin. Siya. Layunin • Nagagamit nang wasto ang mga panghalip Pagpapahalaga: Wastong paggamit at pagtitipid ng tubig II. IV. Paglalahad/Pagtatalakay 1.

Takdang-aralin: Bumuo ng isang usapan na gumagamit ng mga panghalip. Namin Nagdala __________ng bulaklak ay ibinigay _____ sa aming guro. Ang usapan ay maaaring tungkol sa paghahalaman.Tanggapin _________ito. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . 5. Para sa _________ito. Kami. V.

Pamamaraan A.FILIPINO VI Date: ______________ I. C. Pagtataya: Gamitin ang wastong panghalip sa pagbibigay ng reaksyon. Ano ang malungkat na nangyari sa isang mag-aaral? 2. Anu-ano ang pinag-utos ng Kagwaran ng Kalusugan upang maiwasan ang pagkalason ng iba pang tao? Panghalipp na Panao ang tawag sa mga salitang panghalili sa ngalan ng taa. dapat tumulong upang maging malinis ang ________ilog. Pagtalakay Pagkatapas basahin ang balita. Ano ang red tide? 4. Paglalahad/Pagtatalakay Babasahin ang maikling balita. sila at kami. Maari itong nasa anya tulad ng ako. D. 1. ikaw siya. Mga Panghalip na Panao Palagyo Paari Palayon Ako Akin Ko Sayo Atin Natin Ikaw Iyo Mo Siva Inyo Kanila Sila Nila Kanya IV. E. Maari rin itong maramihang anyo tulad ng tayo. pag-usapan ito at sagutin ang mga tanong. 79-84 Tsart . . Balik-aral Pagkilala sa Panghalip B. Ano ang dahilan ng kanilang kamatayan? 3. Isulat ang tamang panghalip na panao sa patlang. Layunin • Nagagamit ang mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. paari at palayon. Palayon at Paari BEC – PELC Pagsasalita d. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na panao ayon sa kaukulan? Ipaliwanag ang bawat isa. palayon at paari Pagpapahalaga: Pagmamalasakit II. 1. Panimulang Gawain 1. 44. plaskard III. Pagwawasto ng takdang aralin. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip na Panao sa Kaukulang Palagyo. 2. Gamitin ito sa pangungusap. Gintong Aklat Wika d. Sa aking palagay. Pagsasanay Narito ang tsart ng mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo.

Kung tayo ay magkakaisa. 4. Kung ikaw ay naniniwala na ang dahilan ng red tide ay maruming kapaligiran. Sa palagay mo kaya. huwag ____ magtapon ng basura kahit saan.2. magagawa _______ ito? 5. V. 3. palayon at paari. Sa wari ko naman. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . sila ay makikiisa sa kabutihan ng _________ pamilya. Takdang-aralin: Gumupit ng isang balita sa pahayagan at idikit ito sa bond paper at salungguhitan ang mga panghalip na panao at uriin kung ito'y palagyo. malulutas _______ an gating problema sa kalinisan.

Sa sarili kong palagay tama ang manggagamot. 5. plaskard III. 1. dapat tayong tumulong upang maging malinis ang ilog. . Ang bayang ito ay atin. Suriin ang gamit ng mga panghalip bilang paksang pangungusap at pinaglalaanan sa pangungusap. Basahin ang sumusunod na talataan at alamin ang mga panghalip na ginamit. Hanapin ang mga panghalip na ginagamit.FILIPINO VI Date: ______________ I. 4. Sa palagay mo kaya. Tutulungan kayo ng mga Boy Scouts. Paglalahat Anu-ano ang tatlong panghalip na pangungusap. sila ay makikiisa para sa kabutihan ng ating pamilya. Balikan ang binasang talataan. panaguri o pinaglalaanan? C. magagawa mo ito? 3. 3. 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng Panghalip Bilang Paksang Nangungusap at Pinaglalaanan sa Mga Pangungusap BEC – PELC Pagsasalita d. Ang magdidilig sa mga bagong tanim ay ikaw. 2. 1. Ako ay sasama sa Alay Lakad. 2. a. Ano ang gamit ng panghalip sa bawat pangungusap? Kailan ito magiging simuno. Nakakuha siya ng ginto rito. Layunin • Nagagamit ang panghalip bilang paksang nangungusap at pinaglalaanan sa mga pangungusap Pagpapahalaga: Pagmamalasakit sa kapwa II. 44. 4. Balik-aral Uriin kung palagyo. Inyo ang mga likas na yaman c. Pagganyak May kilala ba kayong ulila? Sino ang nag-aalaga sa kanila? Saan sila dapat dalhin kung wala silang kamag-anak na mag-aalaga sa kanila? B. Gintong Aklat Wika d. Ikinuha ko siya ng mga butong maipupunla. Panimulang Gawain 1. 5. Pamamaraan A. Pansinin ang mga panghalip na may salungguhit. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Naniniwala sila na mamatay ang mikrobyo kapag pinakuluan ang tubig. 4. D. 2. 3. b. paari o palayon ang panghalip na may salungguhit. Sa aking palagay. Sa wari mo naman. Pagsasanay Isualt ang gamit ng panghalip na may salungguhit. 76-78 Tsart . Ikinuha ko sila ng kabibe sa dalampasigan. layon.

Sila ay mahilig kumain ng bungang kahoy. V. layon. Takdang-aralin: Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip bilang: Simuno . Para. ako Panaguri . Pagtataya: Isulat kung simuno. 4. Ang pinakamalaking tsiko ay iyo.kanila. Ipinagluto ko kayo ng pinakbit. Ang abokado na itinanim ko ay namumunga na. 5.IV. 3. ako Layon . kayo Pinaglalaanan .sila.sila.ikaw. sa atin ang lahat ng ani ko. panaguri o pinaglalaanan ang panghalip na may salungguhit. 1. 2. akin Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ng malinaw ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig sa akdang binasa. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa wika II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Malinaw ang Mahahalagang Detalyeng Ipinahihiwatig sa Aksang Binasa. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 47-49; Wika at Pagbasa 6 ni Dr. Teresita Cruz – Arceo, ph. 233 Tsart

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang Gawain ng nakaraang aralin. 2. Balik-aral sa nakaraang aralin. B. Paglalahad/Pagtatalakay 1. Pagpapalayvak ng Talasalitaan . Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at hanapin sa kahon sa i1alim ang angkop na kahulugan ng bawat salitang may salungguhit. a. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga katutubo ay may sarili nang paraan ng pagsulat. b. Nagsimula ang panukala na dapat magkaroon ng pambansang wika ang Pilipinas. c. Tagalog ang wikang pinagbatayan ng Pilipino bilang pambansang wika. d. Kailangang makaagapay tayo sa pagbabago ng bawat panahon e. Sa bisa ng Saligang Batas ng 1987 ang ating Wikang Pambansa ay Filipino. 1. likas, taal 2. plano, balak 3. pinagbasehan, pinagkuhanan 4. makasunod, makaayon 5. konstitusyon 2. Basahin ang kwentong “Ang Kasaysayan ng Wikang Filipino", Gintong Aklat sa Pagbasa, ph. 47-49. Alamin ang mahahalagang detalyeng ibig ipahiwatig ng may-akda. C. Pagtalakay Sagutin ang mga sumusunod na tanong: Ano ang katutubong wika ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? Bakit ginawang batayan ng Pilipino ang Tagalog? Bakit tinaguriang Ama ng Wika si Pangulong Manuel L. Quezon? Bakit kailangang dagdagan ng 8 titik ang binagong alpabeto? Sa inyong palagay, mainam ba ang may pambansang wika? Bakit? D. Pagsasanay Basahin ang talumpati at sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang Wikang Filipino? 2. Bakit magandang pakinggan ang Wikang Filipino?


   

3. Bakit kung minsan ay nawawalan ng saysay ang isang pyesa o tulang bibigkasin?
IV. Pagtataya: Basahin ang balita at sagutin ang mga tanong. Ang ating paaralan ay magdaraos ng isang Timpalak Bigkasan sa darating na buwan ng Agosto. Bawat baitang ay may dalawang kalahok. Ang timpalak na ito ay sa pamamahala ng mga pamunuan ng pangkalahatang PTA ng ating paaralan. Ang mga magwawagi sa naturang timpalak ay tatanggap ng Iimang daang piso (P500). 1. Ano ang idaraos sa darating na buwan ng Agosto? a. Timpalak Bigkasan b. Palarong Pampaaralan c. palatuntunan sa Araw ng Puso 2. Ilan ang magiging kalahok sa bawat baitang? a. Isang kalahok b. Tatlong kalahok c. Dalawang kalahok V. Takdang-aralin: Magbasa ng isang balita at isulat ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig dito.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

FILIPINO VI
Date: ______________ I. Layunin • Naibibigay ang mahahalagang impormasyon tuwiran at di-tuwirang binanggit sa teksto Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bansa II. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Mahahalagang Impormasyon sa Tuwiran at Di-Tuwiran at DiTueirang Binanggit sa Teksto. BEC – PELC Pagbasa , Gintong Aklat Pagbasa, ph. 15-18 Tsart ng tula

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Anu-ano ang mga magagandang bagay na makikita natin sa ating bansa? 2. Paghawan ng Sagabal Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. 1. Perlas ng Silanganan ang taguri sa Pilipinas. (Sabi, tawag, uri, yari) 2. Wlang malinaw na tubig na dumadalaoy sa latian. (batis, ilog, putikan, sapa) 3. Ang mga Ibanag, Ipugaw, Maranaw at Tasaday ay ilan sa mga lipi ng mga Pilipino. (Iupa, lipunan, samahan, tribu) 4. Payapa ang isang bansa kung nagkakabuklod ang mga mamamayan. 5. Maraming Pilipino ang nasawi upang makamit ang mithing kalayaan. 3. Pagganyak na Tanong: Pilipinas ang bansa natin, ito ang tahanan ng ating kahi. Bakit tinaguriang Perlas ng Silangan ang bansa natin? B. Paglalahad Pagbasa ng Tula “Pilipinas ang Bayan Ko” C. Pagtalakay Bakit Perlas ng Silangan ang taguri sa Pilipinas? Anu-ano ang mga likas na yamang kalaob sa Pilipinas ni Bathala? Bakit mahalaga ang luntiang puno? Ano ang nagbubuklod sa mga Pilipino? Paano ipinakita ng mga bayani ang pagmamahal sa bayan? D. Paglalahat Paano maibibigay ang mahahalagang detalye nakapaloob sa binasa? Kailangan din bang magkaroan ng kasanayan sa pag-unawa sa mga impormasyang tuwiran at di-tuwirang nakasaad sa teksto? IV. Pagtataya: Basahin ang talata. Piliin ang titik ng wastong sagot sa pamamagitan ng pagpili ng mga impormasyong tuwiran at di-tuwirang ipinahahayag sa teksto.

   

Lumuluhang dumating sa bahay ang anak ni Mang Mario na si Lina. Sa may gusaling Home Economics nagsimula ang apaoy. Matagal din siyang hindi makakapasok. Naglaro ng posporo ang mga bata d. Silang lahat at natulala habang tinitingnan ang sunog. Nakagalitan siva ng kanyang guro 2. Hindi makakain si Lina kahit na masarap ang ulam sa mesa. Nababakas sa mukha niya ang kalungkutan. Naiwang bukas ang kalan sa Home Economics b. Sila ay nagulat. Ano ang dahilan ng sunog? a. Kasalukuyan siyang nagleleksyon nang mayroon silang malanghap na usok. Kagagaling lamang niya sa kanilang paaralan. Hindi nila mapigilan ang maiyak. Siva ay nakipag-away b. Takdang-aralin: Sumipi ng isang balita sa pahayagan. Impormasyong tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ 2. Sinadyang sunugin ang gusali c. Impormasyong di-tuwirang binanggit ______________________________ ______________________________ Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Naiwang bukas ang i1aw V. Dahan-dahan silang pinapila at isa-isang pinalabas ng silid. 1. Mayamaya'y lumaganap na ang nagliliyab na apoy. Sinabihan sila ng kanilang guro na maging kalma. Bakit lumuluhang dumating ng bahay si Lina? a. 1. Nagkaroon ng sunog sa kanilang paaralan d. Mababa ang nakuha niya sa pagsusulit c. Sa ilalim ng balita itala ang mahahalagang impormasyon.

Mainam bang ipagpatuloy ang mga kaugaliang nabasa mo sa kwento. anu-anong mga pangyayari ang naranasan nyo na? D. regalo. p. (alagad. Batay sa pangungusap piliin ang kahulugan ng salita. Paano nagpepenitensya ang mga kalalakihan sa Marinduque? 3. tanghalan) 3. mandirigma. Paghawan ng Sagabal Basahin ang sumusunod na salita at pag-aralan ang kahulugan ng bawat isa. panginoon. Ano ang pinakahihintay ng mga bata sa Santacruzan? Bakit? 5. Pamamaraan A. Batay sa mga pangyayari sa kwento. Paksa: Sanggunian: Pagsagot sa mga Tanong Batay sa Sariling Karanasan BEC – PELC Pagbasa .ay ang mga nagpepenitensya na naksuot ng kawal at may makukulay na maskara katulad ng mga naghahanap sa Longhinus na nag-ulos sa tagiliran ni Kristo nang siya'y nasa kalbaryo. Pagtalakay 1. santo) Maoriones . gulay at mga prutas ma isinasabit sa harap ng tahanan.3-8 III.Makukulay na kiping at iba pang mga produkto tulad ng palay. Paglalahat Paano mo masasagot ang mga tanong sa isang pangyayari O sitwasyon? E. Pagganyak Anu-anong tradisyon ng mga Pilipino ang ginagawa pa natin hanggang ngayon? 2. Bakit nakatuwaan ng mga tao ang kalabaw? 2. guwardiya. pulis) Pahiyas . (amo. palamuti.Nananalangin at nagpapsalamat ang mga magsasaka kay San isidro Labrador ang patron ng mga magsasaka para sa masaganang ani. (kasuotan. Gintong Aklat Pagbasa. pinuno. Katwiranan mo. p. sa anong pista o pagdiriwang mayroong ganitong pangyayari? . Pagsasanay Batay sa sariling karanasan. Layunin • Nasasagot ang mga tanong batay sa sariling karanasan Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino II. Pagganyak na Tanong: Mainam bang ituloy ang mga kaugaliang atin ng nakagisnan? B. 3-6 C. Paglalahad Pagbasa ng dayalog sa Gintong Aklat sa Pagbasa 6.FILIPINO VI Date: ______________ I. Panimulang Gawain 1. Bakit dinarayo ang Pahiyas sa Quezon? 4. Patron .

Alin sa mga gawain sa pista ang ibig mong ipagpatuloy? Bakit? V. Ipabasa ang mga natapos na gawa. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa sariling karanasan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ang Pista sa Amin IV. palosebo 2. Isulat ang sagot sa tapat ng bawat salita o lupon ng mga salita. 5. Anu-anong paghahanda ang ginagawa ng mga tagaroon sa inyo sa pistang ito? 5. Anong pista ang ipinagdiriwang sa inyong pook? 2. batay sa sariling karanasan. 3. Takdang-aralin: Sumulat ng isang talata tungkol sa isang palaro paligsahan at ibatay ito sa sariling karanasan. Bakit ipinagdiriwang ang pistang nabanggit? 4. _________________ sagala _________________ basaan _________________ sayawan ng mga Ati-Atihan _________________ pagpapaputok ng kwitis _________________ F. Paglalapat Pumili ng isa sa mga sumusunod na pagdiriwang at sumulat ng isang talata tungkol dito. 1. Kailan ito ipinagdiriwang? 3. 1. 4. Isang Kasalan 2.1.

c. Ipinakita kapwa. Dapat tayong maging tapat sa ating salita upang mapagkatiwalaan ng e. Isang kataksilan ang ipagkalulo mo ang bayan sa mga kaaway. Panimulang Gawain 1. 2. 31-36 C. 3. Pagtalakay Pag-aralan ang mga sumusunod: 1. Pamamaraan A. Paglalahad Pagbasa ng kwento “Buhay Ko May Iaalay”. Quezon ang pamamahala ng bansa ng magtungo siya sa Amerika? Bakit? • Ano ang katungkulan ni Jose Abad Santos sa pamahalaan ng panahong iyon? • Bakit nagalit ang pinunong Hapon kay Jose Abad Santos? • Tama ba ang ginawang pagpapasya ni Jose Abad Santos? Bakit? • Kung ikaw si Jose Abad Santos. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Paglalarawan ng Katangian ng Tauhan Batay sa Pananalita/Pagkilos na Isinaad sSa Kwento BEC – PELC Pagbasa . 1. d. Pagsaklaw 5. Ipahamak pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Gintong Aklat Pagbasa.FILIPINO VI Date: ______________ I. Umiyak 4. GAP. p. Ipinamalas ng bayani ang kanyang pagmamahal sa bayan sa a. Mahigit na apat na raang taon ang pananakop ng mga Kastila sa b. . ph. • Kanino iniwan ni Manuel L. B. Layunin • Nailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II. Paghawan ng Sagabal Panuto: Hanapin sa gawing kanan ang salita o lipon ng mga salitang nakasulat ng pahilig sa bawat pangungusap sa kaliwa. Pagganyak • Mahal mo ba ang iyong bayan? • Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal? • Handa ka bang mag-a ay ng buhay para sa bayan? 2. Hindi mapigilan ng anak Manangis ng barilin ang kanayang ama. Paniwalaan Pilipinas. Pag-unawa sa Kuwento Bawat grupo ay bibigyan ng limang minuto upang ilarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento sa pamamagitan ng pagbuo ng web. gagawin mo ba ang ginawa niya? Ibigay ang katwiran. Pagbasa.31-36 Buhay Ko May Iaalay III.

Reyna Sima “Ang nagkasala ay dapat magtiis ng parusa. 1. Lapu-Iapu.” 5. Salungguhitan ang kanyang pahayag na sinabi. Pagsasanay Panuto: Isulat sa patlang ang katangian ng mga pangunahing tauhan sa kwento batay sa paniling pananalita.” a. IV. Isulat ang bahagi ng anaekdota na ang bayani ay nagpahayag ng kanyang natatanging pagtingin sa Wikang Pambansa. Matalino d. anak ko man siya ay dapat siyang parusahan. Katapangan at sariling paninindigan V. Pagtataya: Panuto: Isulat ang titik ng katangiang naglalarawan sa sumusunod ng mga bayani batay sa kanilang pananalita. Mapagpahalaga sa pag-aaral c. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . bakit ako hahalik kay Haring Humabad.D. Katapatan sa pananalita b. Mapagmahal sa sariling wika f. “Hindi ako alipin. ibigin mo ang iyong bayan ng higit sa iyong buhay” 3. Sa ibabang anekdota isulat ang salitang naglalarawan sa katangian ng bayani. Takdang-aralin: Maghanap sa aklatan ng anekdota ng isang bayani na nagsasaad ng kanyang pagmamahal sa sariling wika.” 4. Jose Rizal “Ang hindi magmahal sa kanyang salita ay higit pa sa hayop at malansang isda” 2. “Pangalawa sa Diyos. Jose Burgos “Mga kabataang Pilipino magpakarunong kayo. Andres Bonifacio. Paglalahat Paano mailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinaad sa kwento? E. Mapagmahal sa bayan e.

Paglalahat Paano mo mapapahalagahan ang mga pangyayari sa kuwento? D. a. tren o eroplano.Ano ang isinasakay sa kalesa o kariton? C. Panimulang Gawain 1. Saan-saang makasaysayang pook nagtungo sina Carina? 3. Paglalahad 1.Ano ang humihila sa kalesa o kariton? . Isulat ang salaysay sa isang malinis na papel at iulat sa harap ng klase. a. . Sa binsang kuwento. Pagsasanay Pangkatin sa dalawa ang mga bata. Moog Liwasan Awditoryum Karwahe Aranya B. isalaysay ang paglalakbayaral o anumang paglalakbay na isinagawa ng inyong paaralan kaugnay ng inyong aralin sa Hekasi o kaya'y sa Agham. Pagsakay sa kalesa o kariton sa halip na karwahe. . magbigay ng sariling karanasan na maiuugnay sa mga sumusunod na pangyayari. 2. Batay sa sariling karanasan. Pagganyak Naksama ka na ba sa Lakbay-ara1? Saan-saan kayo nagpunta? Ano ang iyong naramdaman? Anu-anong salita ang maiuugnay mo sa salitang nasa kahon? Lakay-Aral 2. Pagbasa sa Kuwento.9-14 tsart III. Gintong Aklat Pagbasa. Layunin • Naiuugnay ang sariling karanasan sa mga pangyayari sa kuwento Pagpapahalaga: Pagmamahal sa bayan II. Pamamaraan A. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pag-uugnay ng Sariling Karanasan sa mga Pangyayari sa Kuwento BEC – PELC Pagbasa . Ano ang lakbay-aral? Paano ito nakatulong sa mga mag-aaral? b. Pagsakay sa aircon bus. Pag-unawa sa Kuwento. p. b.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paghawan ng Sagabal Pagbibigay ng kahulugan ng salita at ipagamit sa sariling pangungusap.

Paano nararating ang pook? (Sasakyan) _________________ D. isulat sa isang malinis na papel gng nakakatawang pangyayari noong kayo ay nasa ikalimang taon ng inyong pag-aaral. magtala ng isang makasaysayang pook o magagandang tanawin sa inyong lugar. magbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol dito. Pagtataya: Panuto: Batay sa sariling karanasan. 1. Sa i1alim nito.IV. gusali o libangan ang narito? ______________ V. Ilang oras ang paglalakbay mula sa inyong lalawigan o lungsod? ________________ E. Anong makasaysayang pangyayari ang naganap dito? _____________ C. Takdang-aralin: Batay sa sariling karanasan. Saan ito matatagpuan? (Bayan at lalawigan) _______________ B. Anu-anong mga tanawin. Isang makasaysayang pook ____________ A. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Anong aral ang ipinahahatid ng kuwento? D. “Si Kalabaw at si Tagak”. Saan natulog at sumilong si Kalabaw? 3.169-170 larawan ng kalabaw at ng tagak III. sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan BEC – PELC Pagbasa. Nagtampisaw 2. 168-170. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagbibigay ng Palagay Tungkol sa Maaaring Kalabasan ng mga Pangyayari sa Kwento Batay. Paano naging magkaibigan si Tagak at si Kalabaw? 5. Paglalapat Paano nabibigyan ng resulta ang mga pangyayari? . Bwisit “Pagtutukain ko ang mga pesteng lamok na ito. Pagtalakay Pagsagot sa mga tanong: 1. 2. Ano ang mga kumakagat sa katawan ni Kalaba? 4. Layunin • Nakapagbibigay ng palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng mga pangyayari sa kuwento batay sa mga ikinikilos ng mga tauhan. 1. Nagpunta si Kalabaw sa tubugang putik at dito siya naglunoy. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Itanong sa mga bata kung ano ang nakikita nila sa larawan.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paglalahad Pagbasa ng tahimik. Gintong Aklat Pagbasa. p." 3. Pagganyak na Tanong: Ano ang kinahinatnan ng pagtulong ni Togak kay Kalabaw? B. Pamamaraan A. 18-21. Pagpapahalaga: Ang pagtutulungan ay daan sa mabuting pagkakaibigan II. 3. Sabihin sa kanila na sila ay babasa ng kwento -tungkol sa kalabaw at tagak. Filipino Pagbasa 6 p. Sino ang naglunoy sa tubigang putik? 2. Salungguhitan ang mga salitang ito. C. Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin. Paghawan ng Sagabal Nasa loob ng pangungusap ang kahukugan ng salitang nasa kahon. Wikang Pilipino 6 p.

Kung hindi kumain ng hayop ang uwak _______________ 2. 1. Kung bumalik kaagad si Uwak sa palasyo ________________ 4. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Magbigay ng palagay tungkol sa kalalabasan ng kuwento. Isulat ang palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng kuwento. Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto ______________ 3. Takdang-aralin: Bumasa ng isa pang kwento.IV. Pagtataya: Basahin ang Alamat ng Uwak. Isulat sa notbuk ang buod nito. Kung hindi pinaghatian ng magkaibigan ang dagat at lupa ___________ V. Kung nakipag-usap si Neptuno sa kaibigan ___________ 5.

Paghawan ng Sagabal Anong salita ang tinutukoy sa bawat bilang Halimbawa: B. Pagganyak Anu-ano ang mahahalagang salita na kaugnay sa salitang “Daigdig” 3. Basahin ang bawat saknong ng tula. Panimulang Gawain 1. Gintong Aklat Pagbasa. Paksa: Sanggunian: Kuwento: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa. . Halimbawa: Pangunahing diwa: Ang daigdig ay paraiso ng mga nilalang.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pag-unawa sa Kuwento a. Layunin • Napipili ang mga detalye na nagpapahiwatig o lumilinang sa mga pangunahing diwa. Pag-aralan ang diwang nagpapahayag ng mga taludtod na bumubuo sa bawat saknong at ibigay ang pangunahing diwa nito. Paglalahad/Pagtalaky: 1. BEC – PELC Pagbasa ph.59-64 “Ito ang Ating Daigdig” III. Pagbasa sa Kuwento 2. Anu-ano ang mga hiwagang bumabalot sa kapaligiran? 3. 2. Bakit inihambing sa paraiso ang ating daigdig? b. p. Pagwawasto sa Takdang Gawain ng nakaraang aralin. Pamamaraan A. 44. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Bayan II.

Katakataka bang tawaging puno ng buhay ang niyog? Pangunahing diwa: ______________________ 2. Ubos-ubos biyaya Pagkatapos nakatunganga IV. Haligi naman ang puno nito. Pagkatapos niyang sumagot. Ang niyog ay napag-kukunan ng maraming bagay na kailangan ng tao. “Ang Langgam at ang Tipaklong” a. Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan 2. Kahanga-hanga ang katalinuhan ni Rizal. Pagsasanay: Tumawag ng bata upang isulat sa patlang ang pangunahing diwang katatagpuan sa bawat talataan. pipili siya ng kamag-aral upang sagutin ang susunod na bilang. Masustansiya ang sabaw ng niyog samantalang maraming gamit ang laman nito. Salungguhitan ang 1. 1. Kung ano ang itinanim Siya mong aanihin b. Pagtataya: Piliin ang mga detalye na nagpapaliwanag sa pangunahing diwa nito. Ang walis tingting ay buhat sa dahon ng niyog. Pagkatapos. Wala na ang malalaking puno ng dati'y pumipigil sa pagdaloy ng tubig. pagsusulat at iskultura. Malapit sa puso ni Rizal ang mga Kabataan. May kaalaman siya sa agham. Sa kanya natuto ang mga kabataan na magsalita ng Ingles at Kastila. Paglalapat: Basahin ang kuwento. 1. Nabigla ang mga mamamayan sa pagsalpok ng malalaki at matataas na alon sa maliit na dampa. Mahusay na manggagamot si Rizal. Pagtalakay: Paano mo mapipili ang mga detalye na nagpapaliwanag o lumilinang sa mga pangunahing diwa? D. 2. inhinyerya. Tuluy-tuloy ang pagdaloy ng tubig mula sa kabundukan. Maraming buhay ang nasawi at nawalan ng tahanan. Kapag may isinuksok May madudukot c. piliin ang salawikaing angkop sa pangunahing diwa ng kuwento. Isa rin siyang dalubwika. V. Mahalaga ang Pag-aaral sa Buhay ng Tao 3. Takdang-aralin: Pumili ng isa sa sumusunod na pangunahing diwa at magbigay ng tatlong detalye na nagpapaliwanagi dito. Panggatong ang tuyong ugat ng niyog. Tinuruan niya ang mga ito ng Matematika. Pangunahing diwa: ______________________ E.C. Isulat sa ayos ng talataan ang inyong paksa. Ang mga Puno ay Makapipigil sa Pagbaha Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ .

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Pagpapahalaga: Pagkakaisa at Kalinisan II. Isinugod Hinanakit Compost pit ninalukay 3. BEC – PELC Pagbasa. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsusunod-sunod ng mga pangunahing diwa ng isa kwento/seleksyon? B. Nag mga batang nilalagnat ay kaagad _______ sa ospital. Gintong Aklat Pagbasa.FILIPINO VI Date: ______________ I. Pagganyak na Tanong: Ano ang naging problema ng Kapitan ng barangay 555? B. Paglalahad: Sagutin ang mga tanong: 1. Pagsasanay: Isaayos ang mga sumusunod upang mabuo ang seleksyon. _______ Mahaba ang panahon ng tag-init _______ Nagpadala ang tanggapan ng mga eksperto sa pagpuksa ng mga itlog ng tipaklong. Lagyan ng bilang ang mga patlang mula 1-8 Bunga ng Pagtutulungan _______ Lumusob ang maraming tipaklong sa palayan. Nasasabi ng tagapangulo ang kanyang _________ sa mga kabarangay na di-sumusunod sa kautusan. Wikang Filipino Pagbasa 6. _______ Kinain ng mga ito ang mga dahon ng palay. 4. Paksa: Sanggunian: Pagpili sa mga detalye na Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing Diwa. Ano ang naging bunga ng maruming paligid? 3. Ano ang kaugalian ng mga taga-Barangay nang simulang manungkulan sa Kapitan Sendong? 2. . Paghawan ng Sagabal Isulat sa patlang ang tamang salita mula sa kahon upang mabuo ang pangungusap. p. Kumakalat ang mga basura sa kalye kapag ______ ang mga batang namumulot ng mga kahon at bote. ano ang maaring epekto nito sa atin? 2. 2. Pamamaraan A. dahon. at mga balat ng prutas ay inilalagay sa _______. 63-99. Pagganyak Kapag marumi ang kapaligiran. Filipino Pagbasa 6. Ano ang nagpabago sa kaugalian ng mga taga Barangay? C. 1. Layunin  Napagsusunud-sunod ang mga pangunahing diwa na bumubuo ng kwento/seleksyon. ph. p. Ang mga nabubulok na pagkain. 128-133 III. 3.70-73. Panimulang Gawain 1.

Ayusin ang mga sumusunod na mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. Pagtataya: Basahin ang kwentong “Ang Panaginip ni Mang Ador” sa Wikang Filipino Pagbasa ph. Nagbunga ng maraming-marami ang punong mangga kaya malaki ang naging pera ni Mang Ador mula sa pinagbilhan ng bunga. _______ Nang magulang na ang bunga ng niyog. Ipinasiya ni Mang Ador na pulakin ang punong mangga sa bakuran upang magkaroon ng panggatong._______ Humingi ng tulong ang mga magsasaka sa Kagawaran ng Kalusugan. Namulaklak nang maraming-marami ang punong mangga. Sinabi ng punong mangga kay Mang Ador na bibigyan siva nito ng pera huwag lamang itong pulakin. V. Takdang-aralin: Sagutin ang Gawain Natin. Dinilig ni Mang Ador at hinukay ang paligid ng punong mangga upang hanapin ang sa palagay niya'y nakatagong kayamanan. _______ Itinanim ni Pepito ang punlang niyog inalagaan sa loob ng limang taon. _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Habang nakahiga si Mang Ador ay narinig niyang may tumawag sa kanya. Ipinangako ni Mang Ador na hindi na niya pupulakin ang punong mangga. _______ Binomba ang buong palayan. titik C sa Wikang Filipino Pagbasa p. _______ Napuksa ang mga kaaway ng magsasaka. E. _______ Ang mga bata't matanda ay tumulong sa paghuli ng mga tipaklong sa pamamagitan ng lambat. 68-70 Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . 63-68. Paglalapat: Balikan ang kwentong “Pag May Itinanim. Ayusin ang sumusunod na pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa kwento. May Aanihin" sa pahina 15 Wikang Filipino Pagbasa. IV. tiniba ito ng tatay ni Pepito. _______ Nakakuha ang mag-anak ng apat na makapuno _______ Dumating ang tatay ni Pepito na may bitbit na punlang niyog. _______ Buong kasiyahang pinagsaluhan ng mag-anak ang bagong lutong matamis na makapuno.

Bakit sinabing ang kabayo ay mahal ng tao pangalawa sa aso? e. 2. gusto mo bang alaga kabayo? Bakit? 3. Paksa: Sanggunian: Kuwento: III. Ikaw. Paghawan ng Sagabal Panuto: Ihanay sa ilalim ng pamagat ang mga salitang nasa loob ng kahon ayon sa pagkakaugnay ng mga ito. ang kabayo ay kaibigan at mahal ng tao. B. Gintong Aklat Pagbasa. Pamamaraan A. Paano dapat pakisamahan ng tao ang kabayo? d. p. Mga detalyeng sumusuporta C.FILIPINO VI Date: ______________ I. Panimulang Gawain 1. Mga detalyeng sumusuporta C. pangunahing diwa II. Anu-ano ang katangian ng kabayo na kaugnay ng kanyang pagkapanganak at paglaki? c. Pag-unawa sa Kuwento a. Pamagat __________ I. B. Pagbasa sa Kuwento 2. 45. kalesa pangarere Sasakyan ___________ ___________ ___________ dayami tagahila butil karwahe Pangkatin ___________ ___________ ___________ trigo dilburi pandigma Gamit ___________ ___________ ___________ B. sa pangunahing diwa . Paglalahad: 1. Pagwawasto ng takdang Gawain ng nakaraang aralin. Layunin • Naigagawa ng balangkas ang akdang binasa sa anyong papaksa o pangungusap Paggawa ng Balangkas sa Akdang Binasa sa Anyong Papaksa o Pangungusap BEC – PELC Pagbasa ph. Ipabasa sa mga bata Anu-ano ang mahahalagang bahagi ng balangkas? Pag-aralan ang balangkas na ito.74-78 “Ang Kabayo” II. Pangunahing diwa o paksa A. Alam mo ba kung bakit? 3. Pangunahing paksa o diwa A. Anu-ano ang katangian ng gamit ng kabayo noon at ngayon? b. Pagganyak Pangalawa sa aso.

Paglalahat: Paano ang tamang paggawa ng Balangkas? C. Jose Rizal sa Dapitan sa pahina 65. Pamagat: Si Dr. gumawa ng balangkas ukol dito. V. Pagsasanay: Pangkatin sa apat ang mga Bata. Pagkatapos. Isulat ang balangkas sa inyong notbuk. Basahin ang maikling kuwento at gumawa ng balangkas ukol dito. gumawa ng balangkas ukol dito. Pagtataya: Panuto: Basahin ang kuwentong ito. 78 Gamiting huwaran ang Balangkas na ipinakita ng guro. Takdang-aralin: Panuto: Humanap ng isang seleksyong tungkol sa isang hayop sa aklatan. Matapos basahin ang seleksyon. Anu-anong bahagi ang balangkas? Paano naisusulat ang mga pangunahing diwa ng seleksyon? Paano isinusulat ang mga detalye na sumusuporta sa pangunahing diwa? C. Kuwento: “Ang Kuyawan” ph. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . IV.

Pagganyak na Tanong: Bakit kakaiba ang pista sa Naga? B. mga bulaklak. 154 Larawan ng Pagoda III. Ang mga kahon ng paninda ay inilagay sa bagol habang sumasakay ang mga pasahero sa tren. Umaaktibong palakpakan ang ipinasasalubong sa isang dumarating na panauhin. 165. 3.126-129. c. 4. Kung may demokrasya ay may kalayaang magsalita ang mga tao. sa Maynila at bumibili ng paninda pabalik sa lalawigan. Layunin • Nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga nakaugaliang tradisyon at kaugalian II. Taimtim na nagdarasal ang mga kasama sa pagoda. dagat. mga tao. Karamihan ng nakasakay sa tren ay may negosyante. 1. na nagdadala ng paninda. e. p. pangangalakal b. Gintong Aklat sa Pagbasa 6. 126-128. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagkilala sa Opinyon at Katotohanan Bilang Isang Uri ng Ugnayan sa Seleksyong Binasa BEC – PELC Pagbasa ph. p. .isulat ang titik ng tamang sagot. Filipino Pagbasa 6 p. kung hindi iwanang blangko ito. a. Pamamaraan A. 3. 2. pangako sa pananampalataya taong sumasampalataya sa santo o patron lagayan ng bagahe sa tren prusisyon sa ilog 4. 2. Pagganyak Ano ang nakikita ninyo sa larawan? (Birhen. Libu-Iibong deboto ng Mahal na Birhen ang nagsisimba sa Naga.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paghawang ng Sagabal Piliin ng kahulugan ngmga salitang may salungguhit. Ang ugali ay bahagi ng trasdisyon 2. Balik-aral Itiman ang kahon kung ang pangungusap ay nagsasabi ng totoo. 5. 1. Gintong Aklat Pagbasa. Maingay ang pagsagitsit ng rebentador. 5. Dapat daw tuparin ang panata upang maging maganda ang kapalaran. 4. malaking bangka) 3. Panimulang Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa sa kuwento “Pista ng Peñafrancia”. d. Nakakatulig ang putok ng kanyon.

C. Masaya ang buong mag-aaral kung pista. 4 Kinupkop ng pamilya ang Lolo at Lola. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Ang Pilipinas ay pulu-pulong bansa ______ 2. ______ 4. Lahat ng mamamayan ng Maynila ay Tagalog. Ang mga Pilipino ang lahing kayumanggi. 2. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay sa ating bansa. Paglalahat: Paano nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa? D. Takdang-aralin: Basahin ang kuwentong “Pagbabalik sa Nakaraan” Wikang Filipino Pagbasa p. IV. Pagsasanay: Ihanay ang sumusunod na impormasyon sa ilalim ng pamagat. Umuulan araw-araw sa Pilipinas. Pinakamalaking pulo sa Pilipinas ang Luzon. ______ 3. Ang mag-anak ay sama-samang nagsisimba kung Linggo. ______ 1. 3. 161-163 at sagutan ang Gawain Natin titik A. 5. Ang Maynila ay nasa Luzon. V. ______ 5. Katotohanan Opinyon 1. Pagtataya: Lagyan ng tsek ang impormasyong katotohanan at ekis naman kung hindi.

Panimulang Gawain 1. b. Pagbasa sa Kuwento 2. e. d. maaliwalas pangmilitar pagkakatuklas a. telebisyon at refrigerator ay mga kagamitang ________ B. Pag-unawa sa Kuwento • Bakit mainam magpalipad ng saranggola kung panahon ng tag-araw? • Saang lugar dapat maglaro ng saranggola? Bakit? • Sino ang nagsimulang gumamit ng saranggola? Ano ang naging gamit ng saranggola sa kanila? 3. Balikan ang mga impormasyong binabanggit sa sanaysay at uriin kung ito’y katotohanan . Ang pagnanakaw ay gawaing _________ Ang plantsa. Paghawang ng Sagabal Piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita sa patlang. c. Gintong Aklat Pagbasa. Paglalahad/Pagtalakay: 1.ggola ay isa sa paboritong isport ng mga kalalakihang Pilipino? 3. Kapag walang bagyo ________ ang kalangitan. Pagwawasto sa takdang gawain 2. p. Pagganyak  Marunong ka bang magpalipad ng saranggola?  Paano mo maipapakita ang tamang pagpapalipad ng saranggola?  Bakit ang pagpapalipad ng saran. Anu-anong salita ang maiuugnay sa talasalitaang nasa kahon? 3. radyo. elektrikal labag sa batas kalunsaran Ang mga sundalo ay lalahok sa mga gawaing __________ Ang mga gusali sa _________ ay matataas at tabi-tabi. Balik-aral Pagkilala sa opinion at katotohanan.FILIPINO VI Date: ______________ I. Layunin • Napipili ang opinion at katotohanang mga pahayag sa akdang binasa Pagpapahalaga: Maging Sports sa Paglalaro II. Pag-uuri at pagbibigay ng halimbawa kung opinyon o katotohanan ang impormasyong binabanggit sa seleksyon. Pamamaraan A. Paksa: Sanggunian: Lunsaran: Kagamitan: Pagpili ng Opinyon sa Katotohanang mga Pahayag sa Akdang Binasa. 45. BEC – PELC Pagbasa ph.89-93 Isang Sanaysay: “Ang Saranggola” tsart III.

Natutuhan ng mga Pilipino ang pagsasaranggola sa mga Insik _______ 3. Ang unang pangkat ay magbibigay ng 5 halimbawa. _______ 4. _______ 5. V. Takdang-aralin: Bumasa ng isang kuwento o seleksyon sa paglalaro ng basketbol. Pagsasanay: Panuto: Papangkatin ang mga bata sa dalawa. Maaring gamitin ang manipis na tela sa paggawa ng saranggola. C. IV. Iuulat sa klase ang mga nabuong pangungusap. Ang pagsasaranggola ay paborito ng lahat. Magtala ng tatlong impormasyong katotohanan at tatlong impormasyong opinyon na binanggit sa kuwento o seleksyon.o opinyon. tungkol sa pag-iingat sa pagsasaranggola. _______ 2. Isulat ang sagot sa inyong notbuk. Higit ng ligtas ang pagsasaranggola sa probinsya kaysa lungsod. * Magtala ng iba pang impormasyon hinango sa kuwento. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . D. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan? Ipaliwanag. Halimbawa: Katotohanan: ang saranggola ay lumilipad sa kalawakan kung malakas ang hangin Opinyon: Maaring makuryente ang batang nagsasaranggola sa bubong ng bahay. Ang pagsasaranggola ay mabuting libangan. _______ 1. Pagtataya: Panuto: Isulat ang K kung ang impormasyon ay katotohanan at Q kung opinyon. Ang ikalawang pangkat ay magbibigay sa maaaring mangyari kung hindi mag-iingat sa pagsasaranggola.

3. Mga inaasahang sagot ng mga bata: 1. Palakarin o di kava ay patakbuhin ang kabayo ng mga 2 oras araw-araw. Gupitin ita kung mahqba na gaya ng paggupit natin . Pamamaraan A. Sundin ang panuto o tagubilin sa paggawa ng paper mache. Layunin  Nakasusulat ng mga tagubilin kung paano isinasagawa ang isang bagay sa tulong ng isang dayagram o mga larawan Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga tagubilin sa paggawa ng isang proyekto. 2. Anong larawan ng hayop ang iyong nabuo? C. Bisitahing malimit ang kuko ng kabayo. Mga 2 o 3 araw ang kailangan upang matuyong mabuti ang paper mache. c. 2. 3. Pahiran ang mga ito ng pandikit na gawa sa gawgaw at ipalupot sa mga katawan nito.FILIPINO VI Date: ______________ I. Ilagay sa isang tabi hanggang matuyo. Ito ay makatutulong para mapanatiling malusog at makinis ang buhok ng kabayo. Kumuha ng tatlong pahina ng mala king peryodiko at balunbunin ang mga ito. Paglalahad 1. Gustong-gusto ng kabayo ang damo. Gumuhit ng isang maliit na tatsulok sa loob ng isang malaking parisukat. a. 4. 2. BEC. g. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng mga Tagubilin Kung Paano Isinasagawa ang Isang Bagay sa Tulong ng Isang Dayagram o mga Larawan. Pagkatuyo pintahan ito. Paglalahat: Paano ang pagsunod sa mga tagubilin o panuto? D. Lagyan ng Shelak upang kumintab hanggang mapreserba ang pintura. Talian ang mga bahagi ng katawan upang hindi magkahiwahiwalay. Kung minsan ay hinahaluan ng pulot ang pagkain ng kabayo. 44 Gintong Aklat sa Pagbasa. Panimulang Gawain 1. Pilasin ang lumang peryodiko sa makikitid at mahahabang piraso. f. B. Gurnuhit ng isang maliit na parisukat na nasa loob ng isang malaking parisukat na nasa loob ng isang higit na malaking bilog. Iskubahin at suklayin ang buong katawan ng kabayo. 223-225 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa p. e.PELC Pagsulat ph. Gumuhit ng dalawang tatsulok na ang mabubuong hugis ay isang estrelya. Balik-aral Isagawa ang mga sumusunod: 1. Pakainin ito ng tatlong beses sa maghapon. Iporma sa anyong hayop. II. b. 56-71 tsart III. ph. Pagsasanay: Magsulat ng i1ang tagubilin sa pagaalaga ng kabayo. d.

1. Sundin ang sumusunod na tagubilin. 2. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Takdang-aralin: Gumawa ng isang kahon na lalagyan ng regalo. Tiyakin na parepareho ang agwat nila. 5.ng ating mga kuko. Sa gitnang bahagi ng parihaba. Gumuhit ng isangparihaba 5 dali ang haba at 2 ½ dali naman ang taas. Pagtataya: Iguhit ang bandila ng Katipunan. isulat ang tatlong magkakahilerang malalaking titik na K. Itim ang ikulay sa titik K. Gumuhit ng araw na kasinglaki ng beintesingko sentimos sa ibabaw ng panggitnang K. IV. 3. 4. Lagyan ng araw ng walong sinag sa kabilugan nito. Isulat sa ilalaim ng iginuhit na bandila ang ganito “Bandila ng Katipunan” V. Kulayan ng pula ang bandila.

Ano! Maglalakbay ka ba ng hatinggabi? b. Oo! Madalas kong gawin iyon noong bakasyon. Pamamaraan A. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng padikta? E. Paglalahad ng isang ulat o mensahe. Paglalahad a. Aklat sa Wika ph. 44.FILIPINO VI Date: ______________ I. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat nang Maayos sa Idiniktang Teksto na kaugnay ng Pangangalaga sa Kalinisan at Kapaligiran BEC. Pagsasanay: Idikta ang sumusunod: Inaanyayahan ang lahat ng klase sa paaralang ito na lumahok sa paligsahan tungkol sa “Pinakamalinis. Naranasan mo na ba ang mamangka? c. Pag-alala sa mga pamantayan sa pagkuha at pagbibigay ng ulat o mensahe. C. Ang nagwawagi ay nagtatamo ng P500. Ang Lupon ng Inampalan ay maglilibot sa paligid ng paaralan mula sa unang araw ng Agosto hanggang ika15 ng buwang ito. Pinakamaganda at Pinakamaayos na silid-aralan”. b. Wikang Filipino. radio cassette III. Pagtataya: Idikta ang sumusunod: . Balik-aral Idinidikta ang mga pangungusap. Aba. 30-33 tsart. Layunin • Naisusulat nang maayos ang idiniktang teksto na kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na kalikasan at kapaligiran II. Pagganyak Kaya ninyo bang isulat ang idiniktang ulat o mensahe? B.00 na gantimpala mula sa Punong-bayan.PELC Pagsulat ph. Panimulang Gawain 1. IV. 2. a. Pagtalakay: Tungkol saan ang balita? Paano ito isinusulat? Anu-anong bantas ang ginagamit sa pagbuo ng talata? D.

sa nanay o sa kasama sa bahay. V. ay ang pagtatanim ng mga halaman. Pangalawa. Paano tayo makatutulong upang mapanatiling malinis at maganda an gating paligid? Marami tayong paraang magagawa. Una ay ang paglilinis ng paligid at pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa daan at mga kanal. Takdang-aralin: Isulat ang isang kuwento na naririnig sa radyo. Ang parke ay di-dapat nag awing laruan upang hindi matakpan ang mga damo. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pangatlo ay ang pagsunod sa mga kautusan tulad ng di-pagpitas ng mga bulaklak at di-paghuli ng mga ibon at kulisap.Pangangalaga sa Kapaligiran Ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungkulin nating lahat. Nakatutulong ang halaman sa pagpapaganda ng paligid at paglilinis ng polusyon sa hangin.

Kaniyang binasbasan ang mga ita at nagwika. Paglalahat: Saan maaaring matagpuan ang paksang pangungusap? D. 44 Hakbang sa Maunlad na Pagbasa ph. Napatawa ang lahat sa inasal ni Claro. Paglalahad Paano nagiging malinaw ang mga talata sa kuwento? 1. Panimulang Gawain 1. "Teka at may uwi ako para sa inyong mag-ama. babae. "Dalawang kilo. Nilalang din niya ang mga ibon sa himpapawid. Kaniyang binasbasan ang mga itq at sinabihang magparami sila . Pagsasanay: Basahin ang talata. "Magparami kayo sa dagat at sa himpapawid". "Pare." pagpapakilala ni Mang Tino. si Claro. 2. Diyaket sa iyo. Pamamaraan A. Ginawa niya ang mga isda at pating sa dagat. "Yipee!" sigaw ni Claro. "Gagawin ko ang tao na katulad ng aking anyo.PELC Pagsulat ph. Isulat sa puwang ang paksang pangungusap nito. ang batang iyon!" Nagmamadaling bumalik si Aling Basion sa lugar na kinakitaan sa bata. ano?" sagot ng ninong. "Siya ba? Aba'y binata na pala. Bigla ang pamumutla ni Aling Basion. Unang tinungo ni Aling Basion ang puwesto ng karne. Pagkatapos ay nilalang ng Diyos ang mga hayop sa mundo. Lahat ng hayop sa dagat ay nilalang din niya. C. suki. Ito ang Kaniyang winika. Wala ang kaniyang pitaka. “Mano po ninong.Gagawin ko siyang higit na makapangyarihan kaysa iba kong nilikha. Ginawa Niya ang iba pang hayop sa himpapawid." At ginawa nga Niya ang isang lalaki at isang. B.” bati ni Claro ng makaharap niya ng kanyang ninong. 1. ang inaanak mo. 83-88 tsart III. Balik-aral Ano ang pangunahing diwa ng sumusunod na talata: 1." ang wika niya sabay kuha ng pitaka sa bulsa. Naaalala niya ang batang nakatabig sa kaniya. Layunin • Nagagamit ang mga kongkrit na pansuportang detalye upang maipaliwanag nang maayos ang paksang pangungusap Pagpapahalaga: Pagbibigay-halaga sa mga gawaing maka-Diyos II. "Natupad din ang pangarap kong magkaroon nito!". Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Paggamit ng mga kongkrit na Pansuportang Detalye upang Maipaliwanag nang Maayos ang Paksang Pangungusap BEC. Tuwang-tuwa Siva nang· likhain Niya ang mga ito. Madali bang tukuyin ang paksang pangungusap sa isang kuwento o talata? 2. Alin ang paksang pangungusap ng tatatang ito? Salungguhitan ang sagot.FILIPINO VI Date: ______________ I. pare at racing car para sa aking inaanak". Kahuli-hulihang nilalang ng Diyos ang tao. "Ku.

Ginagawa niya ito sa isang takdang panahon. Itinatago ng magsasaka ang palay na kaniyang inani at itinatago sa kamalig katulad din pagtanggap sa langit ng Diyos sa mabubuting kaluluwa. ng Magagawa Mo Kaya? At Gawain A-B ng kailangan Mo Pa Ba Ito? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagtataya: Saan matatagpuan ang paksang pangungusap? Ano ang paksang pangungusap? Laging pinaghihiwalay ng Diyos ang mabuti at masama. V. Ang mga mabuti at masama ay laging magka-agapay sa mundo katulad din ng palay at damo gaya ng pag-sunog ng Diyos sa masasamang damo sa mundo.IV. Takdang-aralin: Gawin ang Gawain 3-4.

IV.PELC Pagsulat ph. 2. Ang sibilisasyong ito ay dating palayan.FILIPINO VI Date: ______________ I. Ang mga babae naman daw ay umaawit ng matatamis na kantahing bayan sa saliw ng mga katutubong instrumento ng musika. Pagsasanay: Basahin ang talata. Natatamnan ang maraming kabukiran ng halaman at gulay. 44. Balik-aral Ano ang inyong impresyon sa paraan ng pamumuhay o takbo ng kapaligiran noong araw? Guhitan kung ito ay tumutukoy sa ngayon at bilugan kung tumutukoy noong araw. Panimulang Gawain 1. Siguro kung kasama nila ako noon. Paglalahad  Paglalahad ng kuwento “Ang Alamat ng Uwak” dd. Pagganyak Nakakita na ba kayo ng uwak? Ano ang masasabi ninyo sa ibong ito? B. 2. Sila ay mahilig sa pagdiriwang. Wikang Filipino Pagbasa ph. Nakikipagkarera rin yata noon ang mabibilis na binata. Isulat ang impresyon sa papel. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Impresyon Hinggil sa mga Ikinikilos ng mga Tauhan sa Akdang Binabasa. Takdang-aralin: Bumasa ng kuwento sa aklatan. Pamamaraan A. 3. Isulat ang lahat ng impresyon o palagay na matatagpuan dito. Sari-saring laro daw ang ginaganap sa mga kapistahan. 169 – 170  Anong masasabi ninyo kung hindi kumain ng hayop ang uwak? Kung naging masunurin ang kampon ni Pluto?  Ang impresyon ang maibibigay ninyo kung bumalik agad si uwak sa palasyo? C. Nagsasaya rin sila upang ipagpasalamat ang tagumpay sa pakikipaglaban. May sadyang seremonya sila kung himihingi ng masaganang ani sa kanilang bathala. BEC. Gintong Aklat sa Pagbasa d. 1. Pagpapahalaga: Pagtupad sa pangatlong napagkasunduan II. Paglalahat: Ano ang impresyon o palagay? D. isa rin ako sa mga nakiisa sa kanila. Maraming gusali ang itinatayo sa kapatagan. Magbigay ng impresyon o palagay samga ikinikilos ng mga . Noon pa man daw ay masahin na ang mga Pilipino. Nagbubuno ang malalakas na lalaki. 170 tsart III. V. 161-165. Layunin • Nakasusulat ng sariling impresyon hinggil sa mga ikinikilos ng mga tauhan sa akdang binasa. Pagtataya: Basahin ang talata. Nagdaraos sila ng makukulay na pista sa iba't ibang pagkakataon.

tauhan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Sino ang maaaring magtala ng katitikan sa pulong? 3. Reyes ay naging pansamantalang tagapangulo at si Gng. ano ang iyong magiging reaksiyon tungkol dito? 2. Si Gng. Layunin  Nakasulat ng katitikan ng isang kapulungang pangklase . 44. Pagsasanay: Hayaang ipaulit sa mga bata ang nilalaman ng katitikan ng huling pulong. Panimulang Gawain 1. Gintong Aklat sa Wika d. 8-12 tsart III. Mina bilang pansamantalang kalihim. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Katitikan ng isang Kapulungang Pangklase BEC. Kaninong Gawain ang pakikilahok o pakikisangkot sa pagsasagawa ng proyekto? . Pagtalakay: Ano-ano ang pinag-usapan sa pulong? Sinu-sino ang mga nakilahok dito? D. paano tayo maaaring maging bahagi nito bilang kasapi? E. Ang resulta ng halalan ay ang mga sumusunod: Pangulo ……………………. Pagganyak Paano tayo magiging bahagi sa mga kapulungang pangpaaralan? B. Paglalahat: Sa mga kapulungang pangklase. Noong huling biyernes ng Buwan sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ikaw ay iminumungkahi kalihim. Alfredo Vinzon Kalihim …………………… Gng. Ruth Fuentabella Ingat-Yaman ………………. Pangulo ………………G. IV. Rolando Ponceca Ang pulong ay natapos sa ganap na ika-apat ng hapon C. Pagtataya: Sagutin ang mga tanong: 1. Gng. Paula Arayata Taga Pamayapa…………….PELC Pagsulat ph. Balik-aral Ano ang inyong dapat gawin kung nais ninyong may mamuno at maging maayos ang inyong silid-aralan at maging ang mga mag-aaral? 2.. Paglalahad Pagbasa ng kalihim sa katitikan ng huling pulong. Pamamaraan A. tatlumpung magulang ang nagpulong para maghalal ng bagong pamunuan. G.Gng. Pagpapahalaga: Nabibigyang halaga ang tungkuling iniatang sa atin.FILIPINO VI Date: ______________ I. Isabel Ferbes Pang. II.

Takdang-aralin: Sumulat ng isang katitikan na nagpapakita ng pakikilahok ng bawat kasapi sa isang kapulungang pampaaralan.V. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Paglalapat: Ipasulat: Rekalamo sa punong-guro. Gintong Aklat sa Wika d.PELC Pagsulat ph. Pagsusuri sa liham: Ano ang inilakip na halaga? Para saan ito? Kalian magsisimula ang suskrisyon? 3. IV. Kaugnay sa mga Naninira at Walang Malasakit sa Kapwa. V. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan II. atb.FILIPINO VI Date: ______________ I. Panimulang Gawain 1. Layunin  Nasusukat ng liham sa patnugot/liham na nagrereklamo. Pagtataya: Ipasulat: Reklamo sa guro tungkol sa dalawang mag-aaral na pinagtulungan ang anak at namaga ang mukha. atb. 212-218 tsart III. Pagsasanay: Lagyan ng wastong sangkap ang bawat bahagi ng liham na ito. Paglalahat: Paano isinusulat ang liham na nagrereklamo sa tanggapan? D. Anu-anong liham na pangangalakal ang inyong binasa? * Anu-ano ang nilalaman ng liham na nagrereklamo? Liham na patnugot. ano ang paksa ng inyong sulat? Bakit? C. Balik-aral Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo” 2. Takdang-aralin: Liham na nagrereklamo ang magulang sa guwardiya ng paaralan na lagging wala sa kaniyang lugar. 217 E. 213-214 2. . Pamamaraan A. BEC. Pagganyak Tingnan ang liham na nasa pisara. Gintong Aklat sa Wika d. Kaugnay sa mga naninira at walang malasakit sa kapwa. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Liham sa Patnugot/Liham na Nagrereklamo. Gintong Aklat sa Wika d. bakit mahalagang sumulat ng liham na nagrereklamo o liham sa patnugot? B. ng gurong nangurot at natuklap ang balat. Ipabasa at ipasuri ang liham. Sa inyong palagay. Pagbasa sa “Liham na nagrereklamo”. 45. Paglalahad 1.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

FILIPINO VI Date: ______________ I. ang pagtulong ng lalaki 2. Balik-aral a.larawan ng magsasaka. ang manlalakbay at ang masamang loob 1. isang sacristan 3. larawan ng mag-sasaka. Layunin  Nakasusulat nang isang salaysay sa tulong ng isang balangkas Pagpapahalaga: Malasakit sa kapwa sa panahon ng pangangailangan II. Bakasyon a. Gintong Aklat sa Wika d. Pagpapakita ng iba’t ibang larawan at hayaang magkuwento ang mga bata kung ano ang isinasaad ng mga larawan. larawan ng nagtitinda b. Anu-ano ang bahagi ng balangkas? 2. ang mga nagdaang nakakita sa sugatang manlalakbay 1. Paglalahad A. Paglalahat: Ano ang kahalagahan ng balangkas sa pagsulat o pagsasalaysay ng isang kwento? D. . Panimulang Gawain 1. ang pagdala ng sugatan sa ospital C. Ang kwentoni Hesus a. isang matulunging lalaki 1. Pagharang. ang pagpapaliwanag ni Hesus 2. III. Pagganyak Mahilig ba kayong bumasa ng kwentong galing sa Bibliya? B. pagnanakaw at paggapos sa manlalakbay 2. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Isang Salaysay sa Tulong ng Isang Balangkas BEC. isang pari 2. 135-139 tsart. nagtitinda. Pamamaraan A. pag-iwan sa daan sa sugatang manlalakbay b. 45. Pagtataya: Gumawa ng kwento ayon sa sumusunod na balangkas: 1. 175-179 at gawing patnubay ang balangkas na nasa d. . Malayang naglalaro ang mga bata. IV. 1. 179. Pagsusuri sa balangkas ng parabulang binasa.PELC Pagsulat ph. Ang Pariseo at si Hesus a. atbp. Walang pasok ng mga bata b. Pagsasanay: Isulat ang kwento “Ang Mahiwagang Kaldero” p. ang pagtatanong ng pariseyo b.

Nahuli ang leon ng isang mangangaso a. Nagmamakaawa ang daga c. 2. Tinulungan ng daga ang leon c. Pumayag ang leon na di-kainin ang daga. Nakita ng daga ang leon b. 2.c. Si Juan a. Nag-aasikaso sa maliit na kapatid c. Mahal ng kaniyang mga magulang at kapatid V. Kakainin ng leon ang daga b. Takdang-aralin: Gumawa ng sanaysay sa balangkas na ito: 1. Nagbabakasyon sa mga probinsya. Nagkita ang daga at Leon a. Umiigid at nag-aalaga ng mga hayop d. Tumutulong sa mga magulang b. Nagpasalamat ang leon sa daga Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Paglalahad 1. Paglalapat: Dugtungan ang mga sumusunod ayon sa inyong opinyon: 1. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Nakapanood ka nab a ng balagtasan? B. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: Pagsulat ng Sariling Opinyon na Maaaring katulad ng May-akda o Kaiba sa Mayakda. Pasko. 44. Paglalahat: Kailan masasabi na ang sinabi ay opinyon lamang? D. 2. Ang mundo ang pinakamalaking planeta. Gintong Aklat sa Pagbasa d. BEC. lindol 4. Mainit ang panahon ngayon kaya maaaring ……. 1. Sa palagay ko.PELC Pagsulat ph. Ano ang paksa ng balagtasang binasa? Ayon sa dalawang nagtatalo. anu-ano nag kahalagahan ng tubig? Ng kuryente? Kung ikaw ay kasali sa balagtasan. magiging matapang na ang mga pulis sapagkat ………… . Si Pangulong Estrada ang panglabintatlong pangulo ng Pilipinas d. Pamamaraan A. presyo ng gasoline 2. Ang Luzon ang pinakamalaking isla sa Pilipinas c. basura sa dagat 5. Layunin  Nakasusulat ng sariling opinyon na maaaring . Madilim ang langit kaya maaaring uulan. 2009 3. b. Pagsasanay: Magbigay ng pangungusap na nagsasaad ng inyong opinyon sa mga sumusunod na paksa. ano pa ang maidaragdag mong gamit na tubig? Kuryente? C. Ang palay ay di-gaanong nagbunga dala marahil……… 2. 94-96 2. 3. a.katulad ng may-akda .kaiba sa may-akda Pagpapahalaga: Magbigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami II. 98-143 tsart III. Pagbasa ng isang balagtasan na nasa d. Balik-aral Bilugan ang titik ng mga pangungusap na nagsasabi ng katotohanan. pagkakaroon ng lindol E.FILIPINO VI Date: ______________ I.

Libreng pag-aaral 4. Takdang-aralin: Magbigay ng mga opinyon tungkol sa mga sumusunod na paksa na ginagamit ang marahil. Mga dahilan ng pagbaha 3. Red Tide 5. Mga paraan para makatipid ng tubig. Sahod ng mga manggagawa 3. Mga paraan upang maiwasan ang paghaba 4. 2. Pagtatrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino 2. Mga paraan upang maiwasan ang sunog Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. sa palagay ko. wari ko: 1. Mga dahilan ng sunog 5. Pagtataya: Gumawa ng limang pangungusap na nagpapahayag ng inyong opinyon sa: 1. V.IV.

Pagpapahalaga: Gumawa ng solusyon batay sa wastong impormasyon Pagsulat ng Isang Komposisyon Tungkol sa Isang Reaksyon sa Binasa BEC. Pagtataya: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa pagpapasunog sa mga malalaswang babasahin. Pamamaraan A. Bakit nagtungo ang Pangulo at Unang Ginang sa Barangay Kalayaan?  Paano makatutulong ang pabahay sa mga iskwater?  Sa inyong palagay. 2. Paglalahat: Ano ba ang reaksyon? D. 2.FILIPINO VI Date: ______________ I.PELC Pagsulat ph. V. Takdang-aralin: Makinig ng balita sa radio o sa telebisyon. makatutulong bas a mga iskwater ang pagkawala ng Smokey Mountain? Bakit? C. 113-114 tsart II. Paglalahad 1. 45. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Sumulat ng dalawang linya ng tugma magbasa sa mga tugmang naisulat. 111-112. Paglaganap ng sakit na Dengue-fever IV. Manghingi rin ng reaksyon sa mga kamag-aral tungkol sa balitang binasa. hindi ko maiiwan ang SBMA? B. Paglalahat: Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa. Paksa: Sanggunian: Kagamitan: III. E. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Pagsasanay: Isulat ang inyong reaksyon tungkol sa “pagpapatayo ng mga Pabahay para sa mga Iskwater”. Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga impormasyong napakinggan. Pagbasa ng isang maikling kwento na nasa d. Layunin  Nakasusulat nang isang komposisyon tungkol sa isang reaksyon sa binasa. Gintong Aklat sa Pagbasa d. Pagganyak Ano ang masasabi mo sa sinasabi ni Chairman Gordon sa SBMA? “Malaki na ang hirap ko.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful