PANAHON NG HAPON 1. Natigil ang panitikan sa Ingles kasabay ng pagpatigil ng lahat ng pahayagan 2.

Gintong Panahon para sa mga manunulat sa wikang tagalog 3. Ipinagbawal din ng mga Hapon ang paggamit ng wikang Ingles 4. Ang paksa ay natutungkol sa buhay lalawigan 5. Napasara ang mga sinehan at ginawa na lamang tanghalan 6. Nagkaroon ng krisis ng papel kaya hindi masyadong marami ang akdang naisulat Tatlong Uri ng Tula na sumikat sa panahon ng Hapon 1. Haiku 2. Tanaga 3. Karaniwang Anyo Ilang Dula na sumikat sa panahon ng Hapon a. Panday Pira ± ni Jose Ma. Hernandez b. Sa Pula sa Puti --- Francisco Soc. Rodrigo c. Bulaga - ni Clodualdo del Mundo d. ³Sino ba Kayo?´ ³Dahil sa Anak´ at ³Higanti ng Patay´ ni NVM Gonzales Ilang Mahusay na Maikling Kwento a. Lupang Tinubuan ---- Narciso Reyes b. Uhaw ang Tigang na Lupa ± Liwayway Arceo c. Lunsod Nayon at Dagat-dagatan ± NVM Gonzales

Pananakop ng Hapon Sa pambobomba ng Amerika sa Hiroshima, gumanti ang Hapon sa paglusob nito sa Pearl Harbor noong Disyembre 7, 1941. Dahil nasa isalalim ng kolonya ng Estados Unidos kaya¶t sinakop ng Hapon ang Pilipinas. Ngunit para sa karamihang manunulat na Pilipino, isang biyaya sa larangang panitikan ng bansa ang pangyayaring ito. Sumibol nang lubos ang panitikan ng bansa sa panahong ito dahil ipinagbawal ng namumunong Hapon ang paggamit ng wikang Ingles at itinaguyod ang pagpapayaman sa panitikan gamit ang mga katutubong wika sa bansa. Sinunog din ang mga aklat na nasusulat sa Ingles upang masigurong hindi mababahiran ng kanluraning ideya ang panitikang nililikha. Ang panahong ito sa kasaysayan ng bansa at ng panitikan ang tinaguriang Gintong Panahon ng Panitikang Filipino dahil higit na malaya ang mga Pilipino (kaysa noong sa Amerikano) sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito. Sa panahon ding ito kinilala ang mga manunulat na babaeng Pilipino sa pangalan nina Liwayway A. Arceo at Genoveva Edroza-Matute dahil sa mga makintal na maka-feministang maikling-kwento. Dahil sa dinalang haiku (maikling tulang may tatlong taludtod at may bilang na pantig na 5-7-5 sa taludtod), nagkaroon ang mga Pilipino ng tanaga (maikling tulang may apat na taludtod at ang bilang ng pantig ay 7-7-7-7)