IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MSEP VI PANGALAN:_______________________________ Gr. & Sec.

:____________ Guro: ____________________________ Petsa:____________ Iskor:______ Panuto: Piliin kung saang pangkat kabilang ang mga instrument at isulat ang titik ng wastong sagot. S- String _______1. Tambol _______3. Trumpet _______5. Cello _______7. Trombone _______9. marakas B ± Brasses W- Woodwinds P ± Percussion

________ 2. Clarinet ________ 4. Biyulin ________ 6. Oboe ________ 8. Pompiyang ________ 10. Bass

Piliin ang wastong sagot at isulat ang titik nito. _______11. Ang teksturang ito ay matatagpuan sa lahat ng mga bagay na tunog at lakas tulad ng mga bulaklak at mga gamit ng kaatawan. a. Biswal b. artipisyal c. tunay _______12. Ito ay mga bagay na ginaya o itinulad sa kalikasan at sa mga bagay na karaniwan nating ginagamit. a. Artipisyal b. biswal c. tunay _______13. Nakilala ito sa pamamagitan ng pagtingin,. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng linya, hugis at kulay. a. Artipisyal b. biswal c. tunay _______14. Iba ito sa mga pamamaraan upang maipahayag ang kaisipan, damdamin, kalooban,at imahinasyon sa paglikha ng mga disenyo at paggamit ng ibatibang bagay kagamitan sa paglilimbag. a. Pagpipinta b. mural c. paglilimbag _______15. Ang sining na ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagkulay nang matingkad na kulay at ito¶y nasa gitna ng gawaing sining. a. Mahiwagang bagay b. sentro ng kawilihan c. Rangga Valli _______16. Isang kawili-wiling anyo mula sa isang payak na hugis sa pamamagitan ng pagbabago sa anyo nito. a. Mahiwagang bagay b. pilitpit na porma c. magandang tanawin

dobleng iskuter _______21. Susubok ito sa taglay na hangganan ng iyong katawan sa pagsalo sa bigat ng ibang taong maaaring biglang magkarron ng kapansanan sa katawan. Ito ay pagpapakita ng pagkamalikhain sa pamamagitan ng pagguhit ng isang bagay habang nakatingin dito hindi sa papel na pinagguguhian. a. a. kuwento c. a. mataas na pagsisid _______22. Ang tawag sa paghagis ng bola ng baseball na kasingtaas ng ulo. tula _______19. Ito ay isang gawaing sining na nagpapahayag ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagguhit mula sa alaala._______17. a. a. dobleng iskuter c. Ito ay gawaing nakakalinang at susubok sa kakayahang makapanimbang ng bigat ng katawan. collage c. tatlo c. istatwa _______23. touch body c. Anong katawagan sa uri ng pag. Strike out b. balangkas ng katawan _______18. Mataas na pagsisid b. Istatwa b. Balangkas ng sasakyan b. Mataas na V b. Isa rin itong pagsubok sa anking kakayahang umalalay sa bigat ng sariling katawan at sa katatagan o kakayahang pumigil sa kalamnan ng tiyan at puwitan. mambubuno c. Balangkas ng sasakyan c. istatwa c. pagpipinta _______20. Underhand throw b. standing out _______25. a. sidearm throw _______24. Ito ay kuwento ng buhay ng isang tao. a. Ilang out ang kailangan sa larong baseball ang dapat abutin bago ang sumunod na sining? a.out sa tagapalo ng bola na tatlong beses pinalo ngunit hindi tinamaan ang bola at nasalo ito ng catcher. a. Talambuhay b. overhead throw c. Apat b. lima .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful