ANTAS NG WIKA Ang pagkakaroon ng antas ng wika ay isa sa pang mahalagang katangian nito.

Tulad ng tao, ang wika ay nahahati rin sa iba t-ibang kategorya ayon sa kaantasan nito. Kung tutuusin, ang antas ng wikang madalas na ginagamit ng isang tao ay mabisang palatandaan kung anong uri ng tao tao siya at kung sa aling antas-panlipunan siya nabibilang. Mahalagang maunawaan ng lahat ng tao ang mga antas ng wikang ito nang sa gayo y maibabagay niya ito sa kanyang katayuan, sa hinihingi ng panahon at pook at maging sa okasyong dinadaluhan. MGA ANTAS NG WIKA A. Pormal mga salitang istandard dahil kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakakarami lalo nan g nakapag-aral ng wika. 1. Pambansa mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pangwika/pambalarila sa lahat ng mga paaralan 2. Pampanitikan mga salitang ginagamit ng mga manunulat sa kanilang mga akdang pampanitikan, mga salitang karaniwang matatayog, malalalim, makulay at masining B. Impormal mga salitang karaniwan, palasak at pang araw-araw na madalas natin gamitin sa pakikipag-usap sa mga kaibigan at kakilala 1. Lalawiganin mga bokabularyong pandayalekto na ginagamit sa mga partikular na pook o lalawigan na kadalasa y makikita rin ito sa pagkakaroon ng kakaibang tono 2. Kolokyal mga pang araw-araw na salita na ginagamit sa pagkakataong impormal at maaaring may kagaspangan nang kaunti ang mga salitang ito ngunit maaari rin itong maging repinado ayon sa kung sino ang nagsasalita nito. Ang mga pagpapaikli ng isa, dalawa o mahigit pang salita ay mauuri rin sa antas n ito. Halimbawa: nasa n (nasaan), pa no (paano), sa kin (sa akin), sa yo (sa iyo), kelan (kalian), meron (mayroon) 3. Balbal tinatawag sa ingles na slang, sa mga pangkat-pangkat nagmumula ang mga ito upang ang mga pangkat ay magkaroon ng sariling codes

PROSESO SA PAGBUO NG SALITANG BALBAL A. Pagbabago sa mga Salitang Katutubo Hal. Gurang (Bic., Bis.) Bayot (Ceb.) Buang (Bis.) barabara (Ceb.) sibat (Ceb.) dako (Bis.)

B. Panghihiram sa mga Wikang Banyaga (maaaring mananatili o nagbabago ang orihinal na kahulugan ng salita) Hal. Pikon (pick on, Eng.) Dedbol (dead ball, Eng.) Wheels (Eng.) Indian (Eng.) Chicks (Eng.) Chichi (Spa.) Jingle (Eng.) salvage (Eng.) vacuum (Eng.) tong (Chi.) dorobo (Jap.) basted (busted, Eng.) kosa (Cosa Nostra, Rus.) cats (Eng.)

Bata -> atab Maganda -> adnagam 2. Pagpapaikli Hal. Papantig Hal. gg (galunggong) hp (hindi pansi) ksp (kulang sa pansin) pg (patay-gutom) hd (hidden desire) tl (true love) kita -> atik bakla -> alkab party -> tipar taksi -> sitak kalbo -> bokal sin aba sila -> nosi ba lasi G. Paghahalo ng Wika Hal. Pulis -> lespu Kotse -> tsikot Tigas -> astig Kaliwa -> wakali F. Pagpapalit ng Pantig Hal.C. Pagbibigay ng Bagong Kahulugan sa Salitang Tagalog Hal. Pagbabaliktas/Metatesis 1. Buong Salita Hal. anong say mo Bakal boy Bow na lang ng bow Pa-effect -> paepek ma-get ma-take in-snub -> inisnab binasted . Muntinlupa -> Munti Prubinsyano -> syano Kaputol -> utol -> tol Wala -> wa Amerikana -> Kana Amerikano -> Kano pakialam -> pa malay -> ma E. Paggamit ng Akronim Hal. daya -> joya Asawa -> jowa Bakla -> jokla lagpak -> palpak torpe -> tyope walanghiya -> walanjo/walastik H. Hiyas Luto Taga Ube Durog Bato Toyo Bata Yoyo Alat Lagay Bola Damo (gem -> virginity) (cook -> game fixing) (hack -> commsion) (purple yam -> P100) (powdered -> drugged) (stone -> shabu) (soy sauce -> mental problem) (child/young -> fiancée) (a toy -> watch) (salty -> police) (put -> grease money) (ball -> lie) (grass -> marijuana) D.

hiya -> yahi -> dyahi Wala -> alaw -> alaws Hindi -> dehin -> dehins 2. puti -> isputing Kulong -> kulongbia -> Colombia malay -> Malaysia K. 14344 (I love you very much) 1432 (I love you too) 5254 (mahal na mahal kita) 50-50 (nanghihingalo. Kumbinasyon 1. pantalon -> talon -> lonta Sigrilyo -> siyo -> yosi 4. Pilipino -> Pino -> Pinoy Mestiso/a -> tiso/a -> tisoy/tisay Bagito -> baget -> bagets 3. Pagpapalit at pagdaragdag Hal. dead malice -> dedma American boy -> amboy Security -> sikyo Tomar -> toma From the province -> promdi Original -> orig Brain damage -> Brenda 5.I. Pagdaragdag Hal. patay) 25 (dose of LSD) 29 (lanseta) 48 years (matagal) 123 (loko) J. Pagpapaikli at Pagbabaliktad Hal. dako -> Dakota Get -> gets/getsing In-love -> inlab -> inlababo dead -> dedo cry -> Crayola . Paggamit ng Bilang Hal. Panghihiram at Pagpapaikli Hal. Panghihiram at Pagdaragdag Hal. Pagbabaliktad at Pagdaragdag Hal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful