Ang Batas Rizal at Pagkapili sa Bayani ng Lahi Ano ang Batas Rizal?

➢ Hunyo 12, 1956- pinagtibay ang Batas ng Republika Blg. 1425 at tinawag itong Batas Rizal. ➢ Agosto 16, 1956- Naipanukala kaagad ito bilang tugon ng Lupon ng Pambansang Edukasyon sa pangunguna ng tagapangulo na si Senador Jose P. Laurel Sr. ➢ Nasasaad sa batas Rizal na dapat maging bahagi ng kurikulum ng lahat ng dalubhasaan. I. Ano ang layunin ng Batas Rizal? 1. Maikintal sa isipan ng bawat mag-aaral na sa mga akdang isinulat ni Rizal nagmula ang simulain ng kalayaan at nasyonalismo 2. Maipaunawa na ang mga simulain, mithiin, kaisipan at pagpapahalaga sa kalayaan ng bayan ay mga naging dahilan ng kamatayan ni Rizal. 3. Mailahad nang maayos ang mga katangian, kaasalan kakayahan at pagkatao ni Rizal gayundin ang kanyang kaisipan at mga ideya nang sa gayon, malinang ang kagandahang-asal, disiplinang pansarili, mga sibikong Gawain at pagkamabuting mamamayan. I. Paano napili si Rizal bilang Pambansang Bayani?  Mga Nagpasiyang pumili ng isang pambansang bayani na magiging huwaran ng mga mamamayang Pilipino. ➢ 1. Komisyoner William nararapat na Howard Taft maging 2. W. Morgan Shuster pambansang 3. Bernard Moises bayani ng 4. Dean Warcester Pilipinas. 5. Henry Clay Ide  Ayon kay Dr. H. Otley 6. Trinidad Pardo de Beyer, dalubhasa sa 7. Gegorio Araneta Antropolohiya at teknikal 8. Cayetano Arellano na katulong ng 9. Jose Luzurriaga Komisyon,napagkasunduan II. ng lupon na maging ➢ Pinagpasiyah pamanatayan sa pagpili ang an nila na si Dr. mga sumusunod: Jose Rizal ang 1. Pilipino 1. May mahinahong 2. Yumao na damdamin 3. May matayog na pagmamahal sa bayan  Maliban kay Rizal may limang pangalang pinagpilian at ito ay sina: 1. 2. Marcelo H. del Pilar 3. Graciano Lopez Jaena 4. Heneral Anyonio Luna 5. Emilio Jacinto 6. Jose Rizal  Dahilan ng pagkapili kay Rizal Siya ang kauna-unahang Pilipinong umakit upang ang buong bansa ay magkaisang maghimagsik laban sa mga Kastila. 2. Larawan ng Kapayapaan 3. Ang mga Pilipino ay sentimental Ang Buhay at Pag-aaral ni Rizal I. Sa Calamba- unang nag-aral si Rizal sa Calamba at Binan. II. Ang Unang Guro- Ang kanyang ina, tatlong tiyuhin na sina Tiyo Manuel (pagpapalakas ng katawan), Tiyo Jose Alberto ( kahalagahan ng aklat) at Tiyo Gregorio (pagpapahalaga sa sining) III. Mga Inupahang Guro – Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua at Leon Monroy. IV. Sa Binan 1. Hunyo, 1869-nagtungo si Rizal sa Binan 2. 1870- pinag-aral sa Binan 3. Guro- Justiniano Aquino Cruz 4. Unang pakikipag-away 1. I.

I. 9.5.A La Juventud Filipina(Sa kabataang Filipina) ➢ Pebrero 1880 A Filipinas (Sa Pilipinas) ➢ “El Consejo de los Dioses” ➢ Disyembre 8. Pag-aaral ng Pagpinta Araw-araw na buhay Pagtatapos ng Pag-aaral Ang Kawalang Katarungan sa Ina ng Bayani Ang Pagbitay sa Tatlong Paring Martir Sa Ateneo ➢ Hunyo 10. 11. 6. hindi na siya nasisiyahan sa mga pamamaraan ng pagtuturo sa UST 2. 7. Bb. Leonora Rivera ➢ 1878. 6. 13.Abril 1877 2. . 8. 1875. Kimika at Wika. may hangarin siyang masaksihan at mapag-aralan ang kabuhayan ng mga tao sa Europa. III. Mga Paglalakbay Biyahe Patungong Maynila Paglisan Paglalakbay Sa Singapore Mga Panaginip ni Rizal Sa Point De Galle Sa Colombo Patungong Suez Sa Marseilles Sa Port Bou ( hangganan ng Espanya at Pransaya) Sa Barcelona Sa Paris Sa Madrid II. Julia(Minang).dulang isinulat ni Rizal na itinanghal sa Ateneo ➢ 1881 – isinulat ang tulang alay kay Padre Pablo Roman(Rektor ng Ateneo) ➢ Mga Dahilan ng Pag-alis ni Rizal sa UST) 1. L ( Jacinta Laza) 4.Kumuha ng kursong Medisina ➢ Kumuha pa rin siya ng bokasyonal sa Ateneo upang maging mahusay na agrimensor ➢ Mayo 21.nakamit ang lisensya ➢ 1879. 2. ibig niyang magpakadalubhasang mabuti upang mapagaling ang mga mata ng kanyang mahal na ina 3. 7. 1880 Junto Al Pasig( Sa Tabi ng Pasig). 10.Padre Jose Bech ➢ Pangalawang taon (1873-1874) *Paghula sa Pagpapalaya sa Ina ➢ Pangatlong Taon-isang medalya lamang sa Latin ang kanyang nakamit ➢ Ikaapat na Taon * Hunyo 16. 3. 1878 –kumuha ng pagsusulit sa pagka-agrimensor ➢ Nobyembre 25 1881. 5. 4.naging interno siya sa Ateneo * Padre Francisco de Paulo Sanchez ➢ Huling Taon sa Ateneo – Nagkamit ng pinakamataas na grado sa lahat ng asignatura-Pilosopiya. 12. I. Sa Santo Tomas at ang kanyang buhay Pag-ibig ➢ Mga Babae sa Buhay ni Rizal 1. 1. Segunda Katigbak – unang pag-ibig at unang kabiguan – Disyembre 1877 3. Bayolohiya. 1872 ➢ Padre Magin Fernando ➢ Padre Manuel Burgos ➢ Ang sistemang Edukasyon ng mga Heswita – Imperyo Romano ( interno) – Imperyo Carthagena ( externo) – Emperador (pinakamahusay na estudtante) – Tribuna (pangalawang pinakamahusay) – Dekuryon ( pangatlo) – Senturyon ( pang-apat) – Tagapagdala ng bandila (panglima) ➢ Unang Taon ni Rizal sa Ateneo (1872-1873) *Unang Guro. II.

punagpatuloy niya ang pagsusulat at natapos niya ang kalahati ng pangalawang hati  Alemanya.  Si Viola.  Paris. inalis niya ang ilang bahagi ng manuskrito kasama na ang buong kabanata ng “Elias at Salome”  Pebrero 21. III.pagkaraan makapagtapos ng pag-aaral sa Madrid. 1887. Ferdinand Blumentritt ang mga dahilan kung bakit niya isinulat ang nobela. Mailarawan ang mga kamalian.(Noo’y isa pa siyang estudyante ng Universidad Central de Madrid) II.” Hindi Ito Orihinal na ideya ni Rizal kung Hindi nakuha niya ito sa Bibliya.  Marso 29.ginawa ang huling rebisyon ng manuskrito ng Noli.• 1.natapos ang huling sangkapat  Wilhemsfield. masasamang hilig. 2. . 3.  Kasama niya si Viola sa pagsarbey ng murang imprentahan. kapintasan at kahirapan sa buhay. Abril hanggang Hunyo 1886. Maihayag ang maling paggamit ng relihiyon na ginawang dahilan o sangkalan sa paggawa ng masama. Mailantad ang kasamaang nakukubli sa karingalan ng pamahalaan.Natapos ang mga huling kabanata  Berlin. Hunyo 21. Tagapagligtas ng Noli. 6. 1887 – Natapos ang Noli at handa na upang mailathala. Ang Pagsulat ng Noli  Pagtatapos ng 1884.Ang Berlin Buchdruckrei-Action-Gesselschaft ang may pinakamababang singil-300 piso para sa 2000 sipi ng nobela.natamo ang lisensya sa panggagamot buhat sa Pamantasang Sentral ng Madrid. 4.taglamig ng Pebrero 1886.Sinimulan at natapos angb kalahati ng Noli. mga paniniwala. Maipaliwanag ang pagkakaiba ng tunay sa di-tunay na relihiyo. inayos ni Rizal ang kanyang nobela. (1886)  Pagkaraan ng kapaskuhan.Pumayag na tustusan ang pagpapalimbag ng Noli. Ang huli ay gumamit ng pamahiin at banal na salita upang makuha ang salapi at mapaniwala ang mga tao sa mga baga-bagay na mahirap matanggap. Maiulat ang kalagayang panlipunan.  Ang pamagat ng Nobela – Ang Noli Me Tangere ay isang pariralang Latin na ang ibig sabihin ay “Huwag Mo Akong Salingin. 27 Hunyo 1887 Kaligirang Kasaysayan ng Noli MeTangere I.Marso 21. Madrid. karaingan at kalungkutan. Matugon ang paninirang puring ipinaratang ng mga Kastila sa mga Pilipino at sa bansa. pag-asa.1885. panulat na ginamit niya at komplementaryong sipi kay Viola tanda ng pasasalamat.naisip ni Rizal na maghanda ng isang nobelang maghahayag ng mga paghihirap ng mga kababayan sa ilalim ng mga mapangaping Espanyol. Ang mga ay ang mga sumusunod: 1. 2. Buhay sa Espanya Buhay sa Heidelberg Pagdating sa Vienna –Mga Dalaw na Ipinagbilin Roma. 4. 5. nawalan na siya ng pag-asang mailathala ito kaya sa kanyang desperasyon ay muntik na niyang ihagis sa apoy ang manuskrito). 3. 1887 – binigay ni Rizal ang proof ng Noli. Dahilan ng Pagsulat ni Rizal ng Noli Me Tangere Ipinaliwanag ni Dr Jose Rizal sa Kanyang liham sa matalik na kaibigang si Dr. Para makatipid sa gastos ng pagpapalimbag. mithiin o adhikain. 1884.  Natapos ang pagpapalimbag ng Noli. Ideya ng Pagsulat ➢ Dahil sa pagbasa niya ng Uncle Toms Cabin ni Harriet beecher Stowe(Sinasabi rin na naging inspirasyon niya rin sa pagsulat ang nobelang “The Wondering Jew ni Eugenio Sew”) na naglalarawan sa kaawa-awang kalagayan ng mga pinagmalupitang alilang Negro. uri ng pamumuhay. pinahiram din niya si Rizal ng panggastos sa pang-araw-araw. ( May sakit at walang pera.

1887.IV. mapagsilbihan ang mga kababayang matagal ng pinagmamalupitan ng mga Kastila 3. naglalaman itong supersibong pahayag na kumakalaban sa pamahalaan athindi dapat basahin sapagkat mortal na kasalanan ang basahin ito. 4. Ang Pag-uwi ni Rizal sa Pilipinas Noong Hulyo 3. alamin kung gaano nakaapekto ang kanyang isinulat sa mga Pilipino at Espanyol sa Pilipinas. .  Mga kadahilana ng kanyang pag-uwi: 1. sapagkat karamihan ng mga pangyayaring negatibo tungkol sa ginagawa nilang pamamahala sa simbahan at pakikialam sa pamahalaan ay malinaw na nailarawan ni Rizal. Ayon sa mga kumakalaban sa nobela. Ang kaguluhang Likha ng Noli Ne Tangere Isang katotohanan na malaki ang epekto ng nobelang Noli Me Tangere sa bansa. Pransya si Rizal upang umuwi sa Pilipinas sa kabila ng babala sa kanya ni Paciano na huwag umuwi dahil sa mga pagbabanta sa kanyang buhay. magtanung-tanong kung bakit wala siyang mabalitaan tungkol kay Leonor Rivera. ooperahan niya ang mata ng kanyang ina 2. II. lumulan ng bapor sa Marseilles. Nakapagpagising ito ng mga damdamin ng mga Pilipino sapagkat pawang katotohanan ang laman nito. sa mga Kastila lalo na sa mga kababayang Pilipino ni Rizal. Nakapagpagalit naman ito sa mga Kastila lalo na sa mga Prayle.

Sa kab ila ng kan yan g pag igi ng ma but ing bat a. ku mu ha pa ang kan yan g am a ng yay a na siy ang nag ala ga sa kan ya. at kat iwa la ng ma law ak na lup ain . bih ira ang ara w na hin di nap apa lo ang kan yan g mg a pal ad. Sa ma nta lan g ang kan yan g ina ng si Do nya Te od ora ay ma y ma taa s na pin agara lan na bih ira sa kab aba iha n no on g pan aho ng iyo n. Siy am na tao ng gul ang si Jos e nan g dal hin siy a ng kan yan g am a sa Bin an. Hi ndi ma gan da ang kar ana san ni Riz al sa paa ral ang iyo n. Ay aw ni Riz al . anu pa't nai sul at niy a sa kan yan g tala ara wa n ang pag kak ata ng gap ng pal o mu la sa kan yan g gur o na ma y istr ikt on g pa ma ma raa n ng pag tut uro .Bu ha y ni Dr. Si Do nya Te od ora na ma n ang su mu bay bay sa pan im ula ng edu kas yo n ng bat ang Riz al. pag sul at. ma gda sal. gay un din sa pag aar al ng Lat in. Kal aun an ay ku mu ha rin ng pri bad on g tag apa gtu ro ang kan yan g mg a ma gul ang par a ma gtu ro sa pag bab asa . Jo se Riz al pa gb ab ali ktan aw KA BA YA N M AI TU TU RI NG na nag mu la sa ma y kay ang pa mil ya ang ati ng pa mb ans ang bay ani ng si Dr. Da hil sa pag kak aro on ng ma ra mi ng akl at sa bah ay at pag hik aya t ng kan yan g mg a ma gul ang ku ng kay a't lab is na nag kah ilig ang bat ang si Pe pe sa hig it pan g pag aar al at pag kat uto han gga ng sa mg a hul ing bah agi ng kan yan g bu hay . La gu na. ku ng saa n ma tata gp uan ang daa ndaa ng kol eksiy on ng akl at. Ba ga ma n at ma ra mi ng kap ati d na bab ae si Jos eo Pe pe na ma aar ing ma gala ga sa kan ya. pri bad on g akl ata n. An g kan yan g am ang si Do n Jos e ay isa ng ma gsa sak a ng tub o. at ma gro sar yo. upa ng ipa gpa tul oy ang kan yan g por ma l na pag aar al. Jos e Riz al. Tin uru an niy a ito ng ma gba sa. An g pa mil ya Riz al ay nak atir a sa ko ng kre ton g bah ay na ma y ma law ak na har din .

siy a ay tin ang hal na em per ado r at gin aw ara n ng est am pit a. An g kak aib ang esp irit u ng ku mp etis yo n at per son al na disi pli na ay nag pai bay o sa pan iba go ng int ere s par a siy a ay lal on g pan g ma tut o. Na gara l siy a ng iba' t iba ng len gg uw ahe . Na gta mo rin siy a ng mg a me dal ya at pag kil ala dah il sa kan yan g ter mi no at nan ana tili ng tu ma tan gga p ng ma rka ng pin aka ma hus ay sa hal os lah at ng kan yan g mg a ara lin. at ito ay nab ang git niy a sa kan yan g no bel ang No li Me Ta nge re. per o ma kar aan ang isa ng bu wa n. nag pat ala si Riz al sa Ate neo Mu nic ipa l par a sa dig ri sa Bat sel or sa Sin ing . No on g 18 85 ay par eho niy ang nat apo s ang kur son g me disi na at pil oso piy a. An g mg a mi ye mb ro ng gru po ay ini hah ana y sa kan ila ng tag um pay sa kan ila ng pan gara wara w na lek siy on. Da hil sa esp irit u ng lib era lis mo sa Eur opa kay a't ma s lu ma wa k ang kan yan g int ere s. im pos ibl e ang ma kap agisip nan g ma ayo s sa har ap ng pat pat na pa ma lo at lati go. No on g 18 72. Na ng siy a ay 17 tao ng gul ang ay nag tun go siy a sa Es pan ya upa ng ma gara l sa Un ive rsi dad Ce ntr al de Ma dri d. nag lak bay sa ma ra mi ng ban sa.sa gay on g par aan ng pag tut uro . Na ng lu ma on ay nag ara l siy a ng me disi na sa Un ibe rsi dad ng Sa nto To ma s kas aba y ng pag aar al niy a ng sur vey ing sa pag tut uro ng mg a He swi ta. kas aba y ng kan yan g akt ibo ng ka mp any a par a sa rep or ma . at ma tata kot ma gin g ang isa ng bat ang ma tali no. An iya . na tu mu tuk oy sa hin di ma gan dan g epe kto ng gan oo ng par aan sa asa l at isip an ng mg a bat a. An g kan ila ng kla se ay hin ati sa dal aw ang gru po. An g una ng gru po ay tin aw ag na Ro ma no sa ma nta lan g ang ika law a ay tin aw ag na Car tha gin ian . Na gsi mu la si Riz al sa gru po ng Car tha gin ian na nas a hul iha n ng tala an.

Pa pu nta siy a sa Cu ba upa ng ma gsil bi bil ang bol unt ary on g do kto r nan g su mi kla b ang reb olu syo n sa Pili pin as. ku ng saa n kan yan g itin uw id ang mg a pag kak am ali sa nak atal ang kas ays aya n ng Pili pin as. Isi nul at niy a ang isa pan g no bel a. ay ipi nih it niy a ang kan yan g kat aw an. per o hin di pin aya gan ang kan yan g hili ng na bar ilin na nak aha rap sa firi ng squ ad. Ay aw ni Riz al na bar ilin siy a nan g nak atal iko d kag aya ng isa ng tra yd or. dah il sa um ano 'y pag iin gat ng mg a sub ersi bo ng pap ele s. Na ng siy a ay ma gba lik sa Pili pin as no on g 18 92. Hi nul i siy a at kin asu han ng reb ely on at sed isy on. ang El Fili bus teri sm o at nag sali n ng Su ces os de las Isla s Fili pin as. 18 96. nan g ma rini g ni Riz al ang mg a put ok.sa Pili pin as. pah ara p sa su mis ika t na ara w sa um aga ng iyo n ng Dis ye mb re kag aya ng isa ng kag ala nggal ang na tao na dap at na pag kil ala sa kan ya. Na gbi gay din siy a ng mg a ko ntri bus yo n sa La Sol ida rid ad. No on g Dis ye mb re 3. ang pah aya gan ng mg a rep or mis tan g Pili pin o sa Es pan ya. Bu ma gsa k siy ang pat iha ya. bin aril siy a sa Lu net a. . ipi nat apo n siy a sa Da pit an ng pa ma hal aan g Es pan yol . Sa ora s ng eks eky usy on.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful