MGA SALITANG MAGKAPAREHO ANG BAYBAY NGUNIT MAGKAIBA ANG KAHULUGAN

1.Lobo-isang uri ng laruan -isang uri ng hayop 2.Sawa-ayaw na -isang uri ng ahas 3.Pino- isang uri ng puno - maliit na maliit 4.Pila- baterya - nanay 5.Kita- tanaw - sweldo 6.Paso- luma na - lalagyan ng halaman 7.Pako- isang uri ng halaman - gamit ng karpintero 8.Sulat- liham - pagsasatitik ng iniisip 9.tuyo- isang uri ng isda - hindi basa 10.Binasa- tinapunan ng tubig - tinignan

Tayo.Gusto 12.Galing.puno 13.umupo 14.Upo.tadyak 20.hindi tumupad .malinis .puno na .TuBo.mataas ang presyo .Taat.11. Ayos. Sipa.Mahal.paso.Puno.sa harap 18.WaGas .tumayo sa inuupuan .agimat 15.tama Paso 1.laruan .ako At iKaw 16.paso-pinaglalagyan ng halaman 2.kInitAnG pEra .isang uri ng gulay .may alam . Bali.nautol 19.sIbol 17.sugat sa katawan Baka .

gabi-madilim na bahagi ng mundo Inakay 1.baka-hula Tasa 1.bukas-open 2.gabi-gulay 2.huli-wala sa oras 2.buhay-alive 2.inakay-sisiw Baboy .tasa-sa lapis Bukas 1.baka-hayop 2.huli-nakuha Tubo 1.bukas-tommorow Buhay 1.buhay-life Huli 1.tasa-baso 2.tubo-kita sa pagtitinda Gabi 1.tubo-daluyan ng tubig 3.inakay-tinulungan o inilalayan 2.tubo-lumaki o lumago na 2.1.

baboy-uri ng hayop Kita 1.poor ako-.kita-sweldo 2.ember bala-.lungs baga-.guarantee araw-.iron bakal-.measure bara-.I ako-.coconut shell bao-.preserved egg bao-.wrapping balot-.talon-lumundag pito-bilang pito gamitin sa pulis aba--pandamdam-interjection aba-.kita-nakita.talon-anyong tubig 2.to plant ice bakas-.chin baba-.sun araw-.obstruction .news balita-.go down bakal-.known(magkaisa ng bigkas) balot-.widow(magkaisa ng bigkas) bara-.ammunition bala--threat balita-.financial prints baga-.1.financial partnership bakas-. natanaw Talon 1.baboy-magulo o sira 2.day baba-.

partial bilog-.arrow busog-.a young carabao busog-.inclined. that is why kayo-.life buhay-.wet basa-.round bukas-.weal kaya-.test the durability of the egg shell kaya-.child bataw-. titled kita-.seen .fabric kayo-.for this reason.alive.inclination kiling-.kind of bean bataw-.ability.itchiness kati-.hole butas-.lowtide kati-.basa-.satisfied butas-.open bukas-.perforated buto-.polish bull-.circle bilog-.seed kasama-.companion kasama-.tomorrow buko-.purl bulo--hairs bulo-.buds buko-.living bull-.you kiling-.gown bata-.tenant kati-.joints buhay-.read bata-.bone buto-.

captive hull-.length haba-.night.japan hull-.stroll gala-.wages (magkaisa ng bigkas) kita-.respect galang-.salted and dried daing-.you and i kusot-.afternoon hapon-. second hand gulat-.wheel gutom-.fright.anger galit-.wanderer.bracelet galing-.remnant labi-.supplication gabi-.suitor ligaw-.crumpled daing-.evening gala-.lips ligaw-.edible tuber gabi-.hamon hapon-.used.kita-.rover galang-.shaving kusot-.late labi-.stray .salary.roll about gulong-.shock gulat-. utility gamit-.angry gamit-.challenge hamon-.use.hunger haba-.frightened gulong-.exellence galit-.fish sliced open.came from galing-.lengthened hamon-.hungry gutom-.

sit down .cut off putol-.bad reputation puno-.bruises pato-.transient tuloy-.chimney tubo-.pasa-.gain tuloy-.a piece putol-.white squash upo-.we tayo-.goose pato-.skirt saya-.boiling(as of rice) suso-.a kind of game pito-.thirst uhaw-.pain sakit-.seven pula-.trunk puno-.will be held uhaw-.suffering saya-.breast tayo-.mouthful subo-.go pasa-.snail suso-.full puti-.cut off sakit-.red pula-.thirsty upo-.white puti-.stand tubo-.whistle pito-.happiness subo-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful