MGA SALITANG MAGKAPAREHO ANG BAYBAY NGUNIT MAGKAIBA ANG KAHULUGAN

1.Lobo-isang uri ng laruan -isang uri ng hayop 2.Sawa-ayaw na -isang uri ng ahas 3.Pino- isang uri ng puno - maliit na maliit 4.Pila- baterya - nanay 5.Kita- tanaw - sweldo 6.Paso- luma na - lalagyan ng halaman 7.Pako- isang uri ng halaman - gamit ng karpintero 8.Sulat- liham - pagsasatitik ng iniisip 9.tuyo- isang uri ng isda - hindi basa 10.Binasa- tinapunan ng tubig - tinignan

Bali.tumayo sa inuupuan .puno na .paso.Mahal.WaGas .isang uri ng gulay . Sipa.umupo 14.Puno.may alam .puno 13.sa harap 18.kInitAnG pEra .nautol 19.mataas ang presyo .TuBo.Gusto 12.sugat sa katawan Baka .agimat 15.laruan .paso-pinaglalagyan ng halaman 2.Galing.ako At iKaw 16.Taat.tama Paso 1. Ayos. Tayo.Upo.malinis .tadyak 20.hindi tumupad .11.sIbol 17.

tasa-sa lapis Bukas 1.huli-nakuha Tubo 1.baka-hayop 2.gabi-madilim na bahagi ng mundo Inakay 1.baka-hula Tasa 1.buhay-life Huli 1.tasa-baso 2.buhay-alive 2.1.bukas-tommorow Buhay 1.tubo-kita sa pagtitinda Gabi 1.tubo-lumaki o lumago na 2.bukas-open 2.huli-wala sa oras 2.inakay-tinulungan o inilalayan 2.gabi-gulay 2.inakay-sisiw Baboy .tubo-daluyan ng tubig 3.

preserved egg bao-. natanaw Talon 1.go down bakal-.day baba-.widow(magkaisa ng bigkas) bara-.kita-nakita.baboy-uri ng hayop Kita 1.talon-anyong tubig 2.chin baba-.ammunition bala--threat balita-.wrapping balot-.financial partnership bakas-.baboy-magulo o sira 2.news balita-.talon-lumundag pito-bilang pito gamitin sa pulis aba--pandamdam-interjection aba-.measure bara-.coconut shell bao-.I ako-.poor ako-.to plant ice bakas-.ember bala-.obstruction .sun araw-.lungs baga-.known(magkaisa ng bigkas) balot-.guarantee araw-.financial prints baga-.1.iron bakal-.kita-sweldo 2.

perforated buto-.seed kasama-.life buhay-.lowtide kati-.gown bata-.purl bulo--hairs bulo-.arrow busog-.test the durability of the egg shell kaya-.circle bilog-.satisfied butas-.you kiling-.partial bilog-.seen .child bataw-.hole butas-.companion kasama-.bone buto-.basa-.polish bull-.read bata-.living bull-.alive.open bukas-.wet basa-.kind of bean bataw-.itchiness kati-. titled kita-.for this reason.joints buhay-.a young carabao busog-.tomorrow buko-.fabric kayo-.weal kaya-.ability.round bukas-.inclination kiling-.tenant kati-.buds buko-. that is why kayo-.inclined.

salted and dried daing-.japan hull-.shaving kusot-.came from galing-.rover galang-.remnant labi-.stray .hungry gutom-. utility gamit-.suitor ligaw-.shock gulat-.night.wheel gutom-.exellence galit-.anger galit-.hamon hapon-.stroll gala-.edible tuber gabi-.frightened gulong-.you and i kusot-.fish sliced open.evening gala-.wages (magkaisa ng bigkas) kita-.afternoon hapon-.hunger haba-.late labi-.bracelet galing-.crumpled daing-.angry gamit-.wanderer. second hand gulat-.respect galang-.kita-.use.salary.fright.captive hull-.challenge hamon-.lips ligaw-.roll about gulong-.lengthened hamon-.used.length haba-.supplication gabi-.

goose pato-.pasa-.transient tuloy-.cut off sakit-.whistle pito-.a piece putol-.bruises pato-.gain tuloy-.stand tubo-.go pasa-.will be held uhaw-.boiling(as of rice) suso-.thirsty upo-.breast tayo-.red pula-.snail suso-.sit down .chimney tubo-.full puti-.happiness subo-.we tayo-.mouthful subo-.cut off putol-.thirst uhaw-.pain sakit-.skirt saya-.white squash upo-.suffering saya-.a kind of game pito-.white puti-.trunk puno-.seven pula-.bad reputation puno-.