MGA SALITANG MAGKAPAREHO ANG BAYBAY NGUNIT MAGKAIBA ANG KAHULUGAN

1.Lobo-isang uri ng laruan -isang uri ng hayop 2.Sawa-ayaw na -isang uri ng ahas 3.Pino- isang uri ng puno - maliit na maliit 4.Pila- baterya - nanay 5.Kita- tanaw - sweldo 6.Paso- luma na - lalagyan ng halaman 7.Pako- isang uri ng halaman - gamit ng karpintero 8.Sulat- liham - pagsasatitik ng iniisip 9.tuyo- isang uri ng isda - hindi basa 10.Binasa- tinapunan ng tubig - tinignan

ako At iKaw 16.11.Gusto 12.sa harap 18.Puno. Ayos.tama Paso 1.mataas ang presyo . Bali.isang uri ng gulay .malinis .TuBo.kInitAnG pEra .WaGas .nautol 19.tadyak 20.may alam .puno 13.Galing.tumayo sa inuupuan .umupo 14.puno na .sugat sa katawan Baka . Sipa.Upo.sIbol 17.Mahal.agimat 15.Taat.paso.laruan . Tayo.hindi tumupad .paso-pinaglalagyan ng halaman 2.

tasa-sa lapis Bukas 1.huli-wala sa oras 2.inakay-sisiw Baboy .baka-hula Tasa 1.tasa-baso 2.tubo-daluyan ng tubig 3.bukas-tommorow Buhay 1.inakay-tinulungan o inilalayan 2.bukas-open 2.tubo-lumaki o lumago na 2.buhay-life Huli 1.1.gabi-gulay 2.huli-nakuha Tubo 1.baka-hayop 2.gabi-madilim na bahagi ng mundo Inakay 1.buhay-alive 2.tubo-kita sa pagtitinda Gabi 1.

ammunition bala--threat balita-.wrapping balot-.poor ako-.widow(magkaisa ng bigkas) bara-.kita-nakita.baboy-uri ng hayop Kita 1.chin baba-.to plant ice bakas-.news balita-.I ako-.financial prints baga-.talon-lumundag pito-bilang pito gamitin sa pulis aba--pandamdam-interjection aba-.financial partnership bakas-.iron bakal-.coconut shell bao-.lungs baga-.sun araw-.measure bara-.obstruction . natanaw Talon 1.baboy-magulo o sira 2.1.go down bakal-.talon-anyong tubig 2.known(magkaisa ng bigkas) balot-.kita-sweldo 2.ember bala-.preserved egg bao-.day baba-.guarantee araw-.

inclination kiling-.gown bata-.alive.fabric kayo-.satisfied butas-.bone buto-.perforated buto-.for this reason.inclined.kind of bean bataw-. titled kita-.itchiness kati-.hole butas-.seed kasama-.companion kasama-.purl bulo--hairs bulo-.circle bilog-.partial bilog-.life buhay-.lowtide kati-.test the durability of the egg shell kaya-.read bata-.ability.basa-.seen .arrow busog-. that is why kayo-.tomorrow buko-.weal kaya-.tenant kati-.living bull-.open bukas-.wet basa-.you kiling-.joints buhay-.child bataw-.buds buko-.round bukas-.polish bull-.a young carabao busog-.

challenge hamon-.hungry gutom-.you and i kusot-.japan hull-.shaving kusot-.supplication gabi-.fish sliced open.shock gulat-.angry gamit-.hunger haba-.hamon hapon-.lengthened hamon-.crumpled daing-. utility gamit-.lips ligaw-.frightened gulong-.suitor ligaw-.respect galang-.exellence galit-.captive hull-.afternoon hapon-.evening gala-.came from galing-.salted and dried daing-.used.wheel gutom-.wanderer.bracelet galing-.wages (magkaisa ng bigkas) kita-.stroll gala-.remnant labi-.edible tuber gabi-.salary.stray . second hand gulat-.night.anger galit-.late labi-.length haba-.roll about gulong-.use.rover galang-.fright.kita-.

pain sakit-.breast tayo-.we tayo-.chimney tubo-.pasa-.goose pato-.white squash upo-.a kind of game pito-.go pasa-.skirt saya-.seven pula-.red pula-.whistle pito-.white puti-.boiling(as of rice) suso-.will be held uhaw-.bruises pato-.transient tuloy-.suffering saya-.happiness subo-.trunk puno-.a piece putol-.thirst uhaw-.bad reputation puno-.full puti-.sit down .thirsty upo-.gain tuloy-.cut off putol-.mouthful subo-.snail suso-.stand tubo-.cut off sakit-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful