LIMAY ELEMENTARY SCHOOL LIMAY, BATAAN IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO VI PANGALAN:____________________________PETSA:__________MARKA:_______ I.

PANUTO: Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong. Ang suliranin sa polusyon ay patindi ng patindi. Ito ay dahil na rin sa pagkabutas ng ozone layer. Ang ozone layer ang nagsisilbing bubong upang hindi masunog ng radiation o ng matinding sinag ng araw ang balat ng tao. Ang global warming o pag-init ng mundo ay isa ring problema natin ngayon. Ito ay dulot ng labis na pagsusunog ng langis sa industriya at kahoy sa pagluluto. Ang labis na pagkasira ng ating kagubatan at pagkakalbo ng ating mga bundok ay nagdudulot din ng malaking suliranin at magiging dahilan ng pagguho ng lupang . 1.Ano ang ozone layer? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________. 2.Ang layunin ng artikulo ay upang?________________________________________________________ 3.Ano ang epekto ng global warming?______________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _______ 4.Ano ang maari nating gawin upang masugpo ang problema natin sa kalikasan? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________ II.Isulat sa linya ang PD kung panghalip patulad at ang PW kung panghalip panaklaw ang mga salitang may salungguhit sa mga sumusunod na pangungusap. _____1.Lahat ng kuneho y madaling alagaan. _____2.Ganito kung mag-ayoss ng buhok ang aking guro. _____3.Hayun ang punong nara. Ganoon ang dapat itanim sa bundok. _____4.Alinman sa inyo ay maaring aglinis ng lid-aralan. _____5.Ganyan ang ibig kong mangyari sa inyo.

isa) 5. 1. anumang. Alinman. GOODLUCK!!! Mrs.Elenita Olarte . ibang) tao.Halos ganyan din ang nasa isip ko. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may guhit.(lahat. pagmamahal ang kailangan ng 3. pawing) ng nagkakaisa sa paroyektong kanilang isasagawa. lahat). bawat. P__gk__ __ __ __ __d 4. saanmang) binabalak nating gawin? 8. 9. Heto pakinggan ninyo Pagmamahalan ng (isa t isa.Pwede bang isulat sa pisara ang mungkahi para mabasa nating (balana. sinuman. lahat.(Kaninuman. 2.Tila walang kapaguran sa paggawa ang mga magsasaka. karamihan.Sariwa ang simoy ng hangin sa lalawigan. 6. Saanman) dako ng mundo.Hindi man lang sila kababakasan ng pagkahapo.(Sinuman. 7. Makatutulong ang mga guhit at ang ilang titik na nakapaloob sa iabng kahon sa pagtukoy sa kasingkahulugan.Kaysarap pakinggan ang lagaslas ng tubig sa sapa. bawat isa. karamihan). K__ __ik__t__ a__ 5.Ang (balana.kailanman) ay di ako sasama sa masamang Gawain. bawat.(bawat.Oo nga ano? Maisakatuparan kaya ang (alinmang.Panuto: Piliin ang tamang panghalip na panaklaw at patulad.III.Kayang-kaya kapag tulong-tulong tayong (lahat. 2. 1. M__t__ __ __ t IV. 4. __g__ __ __m__ __ 3. ilan). 10.ay mahalaga sa ( balana. isa. iba) sa inyo ay makakapaggay n ing munkahi.Ipinaaabot niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat. bawat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful