LIMAY ELEMENTARY SCHOOL LIMAY, BATAAN IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO VI PANGALAN:____________________________PETSA:__________MARKA:_______ I.

PANUTO: Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong. Ang suliranin sa polusyon ay patindi ng patindi. Ito ay dahil na rin sa pagkabutas ng ozone layer. Ang ozone layer ang nagsisilbing bubong upang hindi masunog ng radiation o ng matinding sinag ng araw ang balat ng tao. Ang global warming o pag-init ng mundo ay isa ring problema natin ngayon. Ito ay dulot ng labis na pagsusunog ng langis sa industriya at kahoy sa pagluluto. Ang labis na pagkasira ng ating kagubatan at pagkakalbo ng ating mga bundok ay nagdudulot din ng malaking suliranin at magiging dahilan ng pagguho ng lupang . 1.Ano ang ozone layer? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________. 2.Ang layunin ng artikulo ay upang?________________________________________________________ 3.Ano ang epekto ng global warming?______________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _______ 4.Ano ang maari nating gawin upang masugpo ang problema natin sa kalikasan? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________ II.Isulat sa linya ang PD kung panghalip patulad at ang PW kung panghalip panaklaw ang mga salitang may salungguhit sa mga sumusunod na pangungusap. _____1.Lahat ng kuneho y madaling alagaan. _____2.Ganito kung mag-ayoss ng buhok ang aking guro. _____3.Hayun ang punong nara. Ganoon ang dapat itanim sa bundok. _____4.Alinman sa inyo ay maaring aglinis ng lid-aralan. _____5.Ganyan ang ibig kong mangyari sa inyo.

bawat.(Kaninuman. 2. Heto pakinggan ninyo Pagmamahalan ng (isa t isa. 9.(Sinuman. bawat isa.Panuto: Piliin ang tamang panghalip na panaklaw at patulad.Elenita Olarte . lahat.Tila walang kapaguran sa paggawa ang mga magsasaka. isa) 5. pawing) ng nagkakaisa sa paroyektong kanilang isasagawa.Hindi man lang sila kababakasan ng pagkahapo. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may guhit. iba) sa inyo ay makakapaggay n ing munkahi. karamihan). P__gk__ __ __ __ __d 4.Sariwa ang simoy ng hangin sa lalawigan.Pwede bang isulat sa pisara ang mungkahi para mabasa nating (balana. anumang. lahat). bawat.kailanman) ay di ako sasama sa masamang Gawain. __g__ __ __m__ __ 3. karamihan. isa.Halos ganyan din ang nasa isip ko. 4.Kayang-kaya kapag tulong-tulong tayong (lahat. 1. 10. 6. 2.Ipinaaabot niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat.ay mahalaga sa ( balana. 1. bawat. GOODLUCK!!! Mrs. K__ __ik__t__ a__ 5. Saanman) dako ng mundo.(lahat.(bawat. ilan). Makatutulong ang mga guhit at ang ilang titik na nakapaloob sa iabng kahon sa pagtukoy sa kasingkahulugan.Ang (balana.Kaysarap pakinggan ang lagaslas ng tubig sa sapa. M__t__ __ __ t IV.III. 7. ibang) tao. saanmang) binabalak nating gawin? 8. pagmamahal ang kailangan ng 3.Oo nga ano? Maisakatuparan kaya ang (alinmang. Alinman. sinuman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful