MAKABAYAN

(M U S IK A )
50

Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. naipamamalas ang mga mag-aaral ang matatag at maunlad na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at mga kagamitang pangmusika. nakapagpapamalas ang mga mag-aaral ng panimulang kasanayan at wastong saloobin sa mga payak na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika upang maipahayag ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng pagawit at pagkilos ayon sa awitin/tugtugin. naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan. 51 . Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang.MGA INAASAHANG BUNGA MUSIKA MITHIIN: Nalilinang ang kamalayan. kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga sangkap ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal. naipapahayag ang damdamin sa pamamagitan ng paglikha ng mga awit at kilos. upang makaagapay sa kamalayang global Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. nakapagpapamalas ang mga bata ng kasanayan at kaalaman tungkol sa mga elemento ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at naisasagawa ang malikhaing pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng mga likhang gawain.

Nakatutugon nang may pag-unawa sa iba’t ibang palakumpasan 1.1 Nagagamit ang anumang kilos ng katawan sa pagdama ng pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 2.: Pahinga Katumbas na Kumpas 2 kumpas 1 kumpas ½ kumpas 1½ kumpas 3. Natutukoy ang mabibigat at magagaan na pulso 4.1 Nabibigyang-kahulugan ang awit/ tugtugin sa iba’t ibang palakumpasan sa pamamagitan ng pag-awit at angkop na kilos ng katawan ( . RITMO A. Nakatutugon sa ritmo ng isang awit sa pamamagitan ng kilos katawan 1. pagmamartsa 3. Nadarama ang pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 1.: Sa o cut ay may dalawang kumpas sa isang sukat at ang half note ( ) at half rest ( ) ay tumatanggap ng isang kumpas 1.1 Nailalagay sa wastong lugar ang panandang diin (>) ayon sa nadamang bigat ng tunog na narinig Hal. Nagagamit ang iba'ibang hulwarang ritmo t sa iba'ibang palakumpasan t 1. Naibibigay ang halaga ng isang nota/pahinga nang may kaukulang kumpas Tatluhan para rito kumpas na . Naisasagawa ang maayos na pagtugon sa pulso ng mga tunog 1. at ) 2 2 VI 1.MUSIKA IV I. RITMO A.2 Nasasabi ang katuturan ng time Hal. Natutukoy ang pangalan ng iba'ibang t nota/pahinga Notes Whole Half Quarter Eighth Sixteenth Rest V I.: pagpalakpak. Nagagamit ang pantay-pantay na guhit (l l l l l l l l l l l) sa paglalarawan ng pulso ng tunog 4. pagtapik pagpadyak.1 Naikikilos ang pulso ng awit 2.: Dalawahan I.1 Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa Nota palakumpasang o Hal. Nakatutugon sa pulsong napapakinggan sa pamamagitan ng iba' ibang kilos t Hal.2. RITMO A. Nabibigyang-kahulugan ang mga ritmong naririnig 1. at Apatan 52 .

Naipakikita na ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba ay maaaring katumbas ng isang pulso 10. Natutukoy kung saang kumpas nagsisimula at nagwawakas ang isang awit 1. Nasasabi ang pagkakaiba ng pulso sa diin 7.: Ang ba-yan koý ta-nging i .2. pagbigkas. Nailalarawan ang pulso sa anyong quarter note ( ) at quarter rest ( o ) Nota V Pahinga Halaga 4 kumpas 1.1 Natutukoy na ang halaga ng tuldok ay kalahati ng notang sinusundan Hal.: Sa may anim na kumpas sa ) at ) isang sukat at ang eighth note ( eighth rest ( 3.2 Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa hulwarang ritmo nito 10.1 Nakagagawa ng isang payak na hulwarang ritmo na magagamit na pansaliw sa isang awit sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon 9.3 Naibibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa kumpas na kumpas 1. Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat ng mga tunog sa dalawahan/tatluhan/apatang sukat Hal.IV 5. Natutukoy ang pagkakaugnay ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas Pilipinas Kong Mahal Unang taludtod: kumpas 3.: Dalawahan Tatluhan Apatan 6.1 Nasasabi ang katuturan ng 2 kumpas 1 kumpas 1 2 1 4 palakumpasang kumpas Hal.2.1 Naisasagawa sa pamamagitan ng pag-awit. Nakatutugon sa hulwarang ritmo sa tulong ng nota/pahinga 9.2 VI Nakabubuo ng hulwarang panritmong Naisasagawa ang palakumpasang sa pamamagitan ng iba'ibang kilos t ng katawan 1.kaw 53 .3 1.: = 3 kumpas = 1 1 2 9.2 Nabibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa hulwarang ritmo na binubuo ng maiikli at mahahabang tunog Hal.3. pagkilos o pagtugtog ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba katumbas ng isang pulso B. Naikikilos ang pulso at diin ng isang awit 8.

Naisasagawa ang iba'ibang palakumpasan t tulad ng: San-ta Cla-rang pinung-pino Huling taludtod: Ang pa-nga -koý tu .1 Nakagagawa ng limguhit at nasasabi ang gamit nito 2.tu-pa-rin 54 . MELODIYA A. Natutukoy kung ano ang limguhit 1.4 Nabibigay ang tunog ng hulwarang ritmong binubuo ng iba'ibang nota at t pahinga B.2 Naisusulat ang dalawang magkasintagal ang habang tunog na katumbas ng isang pulso sa anyong eighth note 11.3 Nakabubuo ng hulwarang ritmong ginagamitan ng iba'ibang uri ng mga t nota/pahinga Hal. Natutukoy ang mga ngalang pantono ng mga guhit at puwang ng limguhit Ngalang pantono ng mga guhit V Huling taludtod: VI 3.: Pi . Nakatutugon sa hulwarang ritmo sa tulong ng nota/pahinga 11.nas kong hi .2 Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa hulwarang ritmo nito II.pi .1 Nakagagawa ng isang payak na hulwarang ritmo na nagagamit na pansaliw sa isang awit sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon 11. Napahahalagahan ang mga uri ng himig na matatagpuan sa mga awit/tugtugin 1.rang Halimbawa ng awit na nagsisimula sa ikalawang kumpas at nagtatapos sa unang kumpas Santa Clara Unang taludtod: 3.IV 10.li .

: so-so-so palaktaw . Naipaliliwanag.: do-mi-so pahakbang . Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic (do-re-mi-so-la) 4. Naikukumpas nang wasto ang awit ayon sa palakumpasan habang umaawit II. F at G mayor at sa d at e menor 1. papababa c. Napahahalagahan ang mga himig na nasa iba' t ibang iskala 1.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang pentatonic sa paraang: pataas . pababa/pataas na pahakbang. pantay na mga tunog e. Nakalilikha ng mga hulwarang panritmo bilang pansaliw sa mga tula.hal.hal.: do-re-mi 2. Nakikilala ang mga hulwarang himig na pataas/pababa na pahakbang. naiguguhit at naaawit ang iskalang C Mayor at ang kaugnay na iskalang a menor Iskalang C Mayor 3.2 Naaawit ang isang awit sa iskalang mayor 3.: so-fa-mi inuulit . palaktaw na pataas/pababa d. Nasasabi ang katuturan ng palakumpasang .hal.: do-do-do mi-mi-mi pataas/pababa . Naipapaliwanag at naiguguhit ang mga iskalang F Mayor at G Mayor Tunugang F Mayor Pataas/pababa na palaktaw Tunugang G Mayor 55 .hal. Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang C. Naipakikita ang direksiyon ng himig sa pamamagitan ng kilos ng katawan 2. Natutukoy ang ritmo ng naririnig na awit/tugtugin kung dalawahan 3. MELODIYA A. MELODIYA A. pahakbang na pataas/pababa 4. papataas b.hal. Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor (do-re-mi-fa-so-la-ti-do) 3.: sa may dalawang kumpas sa isang sukat at ang quarter note/quarter rest ay tumatanggap ng isang kumpas VI C.: mi-fa-so pababa .: so-la-mi palaktaw .: do-re-mi pababa .IV Ngalang pantono ng mga puwang V 1.hal.: do-ti-la-so 3.hal.: mi-re-do inuulit . at Hal.3 Natutukoy ang matataas at mababang tunog a. pataas/pababa na palaktaw.hal.hal.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor sa paraang: pataas . pababa/pataas na palaktaw. maikling kuwento o komposisyong musikal II.: do-mi-do pahakbang . at pantay sa iskor pang-musika Pataas/pababa na pahakbang Iskalang A Menor 2.hal.hal.

pataas/pababa na pahakbang at palaktaw 5.1 Naipaliliwanag ang gamit ng flat (b) at sharp (#) 3. pababa. Napapahalagahan ang anyo ng payak na awit 1.1 Nasasabi kung paano nagkakatulad/di-nagkakatulad/ nagkakaiba/nagkakahawig ang mga parirala sa awit 2. ANYO A. Nakakalikha ng mga hulwarang himig na pataas. Nakababasa/Nakaaawit ng mga nota sa tunugang C 5.: una (prime) mi fa so la ti do 5. Nakaaawit sa tunugang F at G mayor 4. Nakaaawit sa tunugang d at e menor 5.1.IV 4.1 Natutukoy ang lundayang tonong “do” (home tone) ng iskalang mayor V Pababa/pataas na pahakbang VI 2. Natutukoy ang mga hulwarang panghimig na pahakbang at palaktaw na napapaloob sa isang awitin 4. Napaghahambing ang mga parirala ng isang awit 2. Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibhan ng tunugang mayor sa tunugang menor 56 . Naipapaliwanag at naiguguhit ang iskalang d at e menor 5.1 Natutukoy ang magkatulad/dimagkatulad/ magkahawig na parirala ayon sa ritmo at sa himig 2.2 Naaawit ang isang awit sa iskalang pentatonic 5.1 Natutukoy ang d menor na katugong tunugang menor ng F mayor Pababa/pataas na palaktaw Pantay sa iskor pangmusika do re III.: Iskalang d menor Iskalang e menor 6.2 Natutukoy ang lundayang tonong la (home tone) ng iskalang menor Hal.2 Naaawit ang magkatulad/dimagkatulad/magkahawig na parirala ng awit 3. Natutukoy ang bilang ng mga pariralang bumubuo sa isang awit 2. Nakababasa/nakaaawit sa tunugang d menor 7. Nakababasa/nakaaawit sa tunugang e menor 8. Natutukoy ang iba'ibang pagitan ng mga t tono Hal.

Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo 1.) ulitin mula sa simula AL Fine . Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng banda (brass band) 1. dong.1 Nakikilala ang iba'ibang t instrumentong ginagamit sa banda 57 . ding III.IV Halimbawa ng magkahawig na parirala: Bells ikalawa V VI 9. Nakaaawit nang may wastong tono ikatlo Church bells at noon go ding. masaya at masiglang tinig para sa mga martsa oktaba 3.ulitin mula sa simula hanggang sa salitang fine Dal Segno (D. Napapahalagahan ang iba'ibang uri ng tunog t ng iba'ibang instrumentong musikal t 1. Nakikilala ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo tulad ng: ikalima DA Capo (D. sining at arkitektura IV. Nakababasa/nakaaawit ng mga nota sa tunugang C 8.) bumalik mula sa senyas 2.: malambing na tinig para sa pagawit ng kundiman. Nasasabi ang pagkakaiba ng mga tinig ng mga mang-aawit 1.2 Nasasabi ang katangian ng tinig na ginagamit sa iba'ibang pagkataon t Hal. clang. Al fine .C.3 Nasasabi na ang panandang ay ginagamit sa pag-uulit ng isang bahagi ng awit/tugtugin IV. Nakaaawit nang may wastong tono A. Naipakikita ang pagkakaiba-iba ng pamamaraan ng ABA sa musika. Napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre sa awitin/tugtugin 1.C.S.1 Nasasabi ang pagkakaiba ng tinigbabae sa tinig-lalake 1. Naaawit ang isang himig na may pagitang ikatlo at ikalima 7.hanggang sa katapusan D. TIMBRE A. TIMBRE 6. cling - binary (AB) tertiary (ABA) 2. Nakikilala ang mga anyong: ikaapat Church bells at noon go cling. Nasasabi ang kaibhan ng tunugang menor sa tunugang mayor. 10. ANYO A.

hinihipan at mula sa instrumentong metal V. Napapangkat ang mga instrumentong musikal ayon sa uri ng tunog na may . Nakikilala ang iba' ibang instrumentong t ginagamit sa rondalya 2.mahinang pag-awit/pagtugtog ng isang malungkot na himig o awit sa pagpapatulog Hal. Napahahalagahan ang mga bahagi ng komposisyong musikal 1. ff (fortissimo – very loud). there’s still hope (3 and 4 phrases) rd th to heal the world 58 . DAYNAMIKS A. Naibibigay ang kahulugan ng pp (pianissimo) at ff (fortissimo) 2. Tulog Anay" ry where. gar bage a . Naipapahiwatig ang madamdaming pag-awit sa pamamagitan ng daynamiks 1.malakas) 3.round V.IV B.melodion . Nasasabi ang inuulit na hulwarang panghimig/panritmo 3.tinis at laki ng tunog 3. Natutukoy ang mga pariralang bumubuo sa isang awit 2.: "Ili-Ili. Nasasabi ang katangian ng tunog na likha ng iba' ibang instrumento ng rondalya t 3. ANYO A.1 Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig ang tunog ng mga instrumentong de-kuwerdas. Napapangkat ang mga instrumento na may di-tiyak na tono (rhythm band instruments) .: Mother Earth’s Song San Risa French Folk Song VI 1.harmonica 4. Nakasusunod sa senyas na p at f sa isang himig But there’s hope.Tiyak na tono .xylophone . DAYNAMIKS A. Napapahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa madamdaming pagpapahayag ng musika 1. Natutukoy ang mga hulwarang inuulit sa mas mataas o mas mababang himig Hal. Naipakikita sa pamamagitan ng pagawit/pagtugtog ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks . mp (mezzo piano – half soft) at mf (mezzo forte – half loud) 3. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng rondalya 1.bigat at gaan ng tunog .2 Nasasabi ang katangian ng tunog na nalilikha ng iba'ibang instrumento ng t banda B. Nasasabi ang kahulugan p (piano .marimba .mahina) at f (forte . Nagagamit ang iba-ibang tunog mula sa iba' ibang bagay sa paligid t 5. Natutukoy ang mga bahagi ng awit na mahihina at malalakas 2. Nasasabi kung ang narinig na tugtugin ay mula sa banda or rondalya 3. Nakasusunod sa mga senyas na pp (pianissimo – very soft). Nasasaliwan ng naaangkop na instrumentong perkusyon ang ibang awiting alam na Black smoke reigns ev’ V III. Napahahalagahan ang mga karaniwang instrumentong pangmusika 1. Nakikilala ang mga instrumentong perkusyon na may tiyak at di-tiyak na tono 2.taas at baba ng tunog .

TEMPO A. allegro at vivace. Nakaaawit nang madalang. Nakikilala ang iba' ibang tempo ng isang t awitin/tugtugin 1.: "Pamulinawen” .: Dandansoy – andante Daniw – lento Rikiting-kiting – allegro 2. Nadarama ang iba'ibang antas ng t daynamiks sa isang awitin/tugtuging naririnig VI. vivace.mabilis "Music Alone Shall Live" .: kuwerdas Balat . Napapahalagahan ang tempo ng isang himig o awit 1. Nabibigyang-halaga ang timbre sa pag-awit at sa pagtugtog ng mga instrumentong musika 1. B.: makalansing mataginting B. andante at lento Hal. Naaawit ang isang himig nang may kaukulang lakas sa bahaging nasa kasukdulan (climax) Hal. mabilis at katamtaman ang bilis batay sa titik at damdaming ipinahihiwatig ng awit Hal. C.: "Singing Birds"/"Row Your Boat" 2."Life giving breezes sweep the strand" (Hango sa "Maria Clara' Lullaby") s 5. Natutukoy ang simula at wakas ng seksyon o bahagi ng isang himig IV.may katamtamang lakas na pagawit/pagtugtog ang isang masiglang himig Hal. Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig ang tunog ng mga instrumentong etniko C. Naaawit nang sabayan ang dalawang himig (partner songs) Hal.paraan ng pagtugtog Hal.2 Nasasabi ang katangian ng bawat uri ng tinig 2.: .IV VI.: Ako Kini Si Anggi/ Leron. Nakikilala ang mga instrumentong etniko ayon sa: . TIMBRE A. Napaghahambing ang mga parirala sa isang awit sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ngalang titik (A. Napapahalagahan ang tekstura at armonya ng isang awit 1.malakas na pag-awit/pagtugtog sa bahaging binibigyan ng diin Hal. D) sa bawat parirala mga pariralang panghimig mga pariralang panritmo VI . Leron Sinta Tinikling/Aringgindingginding V 4. TEKSTURA AT ARMONYA A.madalang VII. andante at lento 1. Nakalilikha ng iba' ibang tunog mula sa iba' t t ibang bagay sa paligid 59 .katamtaman "Pilipinas Kong Mahal" . Nakaaawit ng dalawang bahaging rounds Hal.“Ang laya moý babantayan" (Hango sa "Pilipinas Kong Mahal") .1 Naibibigay ang kahulugan ng accelerando at ritardando.: "The Fire Truck Is Coming" .Kayarian Hal.1 Naibibigay ang katawagang soprano at alto sa tinig ng mga babae at tenor at baho/bass sa tinig ng mga lalaki 1.2 Nakasusunod/Nakaaawit sa tempong allegro. TEMPO A. Nakasusunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pagawit/pagtugtog) 5. Nakasusunod sa mga sagisag ng tempo 1.: "makita kang sakdal laya" (Hango sa "Bayan Ko") 4. Nakikilala ang iba'ibang timbre ng tinig t 1.

Sing Together" B.Dominant 2. at V I Tonic IV Sub-dominant V. TEMPO A. IV. Nasasabi ang mga katawagan sa mga akordeng I. Nakaaawit ng apat na bahaging rounds Hal.Dominant 60 .: "Pandangguhan" VII. Nakaaawit sa dalawahang tinig Hal. Naibibigay ang kahulugan ng tempong allegro (mabilis). Naipahihiwatig ang damdamin ng mga bahagi ng awit sa pamamagitan ng pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin Hal. Natutukoy ang mga bahagi ng himig/tugtugin na ginagamitan ng (crescendo) at (decrescendo) VI. andante (mabagal) at moderato (katamtaman ang bilis) I Tonic IV Sub-dominant V . IV at V bilang pansaliw sa awit 1. IV at V (mayor) A.: “Sing.1 Naibibigay ang kahulugan ng: crescendo (papalakas) at decrescendo (papahina) 3. DAYNAMIKS V VI 3. Nakikilala ang iba'ibang tekstura ng himig t 1. TEKSTURA AT ARMONYA A. Nagagamit ang mga akordeng I.IV V. Nakatutugon sa angkop na paglakas at paghina ng awit ayon sa sagisag na p (piano) at f (forte) 2. Natutukoy ang notang ugat ng akordeng I.: "Brother John" "For Health and Strength" 2. Nakasusunod sa unti-unting paglakas (crescendo) at paghina (decrescendo) ng tono sa isang awit 2. Napapahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa madamdaming ibinibigay ng musika 1. Nakatutugon sa damdaming ipinahihiwatig ng iba'ibang uri ng tempo mula sa t pinakamabagal hanggang sa pinakamabilis na tempo 1.

isang melodiya b) poliponya . moderato sa pagpapahayag ng pagbabago ng bilis o dalang ng isang awit Hal. Natutukoy ang mga notang bumubuo ng akordeng IV Sub-dominant V .: . Naaawit nang wasto ang ilang katutubong awit na may iba’t ibang tempo Hal.Si Nanay. andante. Di Ko Babayaan Andante (awit sa Bicol) . Nakasusunod sa tempong allegro.: "Dona Nobis Pacem" “Music Alone Shall Live” 2. IV at V sa tunugang mayor bilang pansaliw sa isang payak na awit 61 .higit pa sa dalawang melodiyang magkasabay c) homoponya . Napahahalagahan ang mga awitin/tugtuging may iba'ibang tekstura t 1. Naaawit nang wasto ang rounds na may tatlong bahagi Hal.: “Kalesa” VII.IV V 2.Dominant do re la ti fa so 4.Paruparong Bukid – Allegro 3. si Tatay. Nagagamit ang mga notang ugat ng mga akordeng I. Nasasabi ang pagkakaiba ng tekstura ng mga himig na naririnig a) monoponya .isang melodiyang sinasaliwan ng isang instrumento I Tonic so mi do VI 3. TEKSTURA AT ARMONYA A.

pagpalakpak. pagpitik.1 Nakakikilos ayon sa ritmo ng awit/tugtugin (Hal. pagtapik.3 Nakaaawit nang wasto sa tono DAYNAMIKS Natutukoy ang malalakas at mahihinang mga tunog sa paligid 1.3 Nakaaawit nang mabilis o mabagal 62 . pagsayaw. at iba pa Naisasagawa ang kilos ayon sa tunog na napakinggan 2.1 Nagagaya ang mga tunog na likha ng tao. hayop o bagay sa paligid 1.1 Nagagaya ang mabibilis at mababagal na mga tunog 1.3 Naisasagawa ang higit na maliit na kilos tulad ng pagtango. paghakbang.3 Nakaaawit nang mahina TEMPO Natutukoy ang mabibilis at mababagal na mga tunog na naririnig sa paligid 1.2 Natutukoy ang matataas at mabababang mga tunog 1.2 Naisasagawa ang malalakas at mahihinang mga tunog sa batay sa mga pangyayari sa paligid 1.1 Nagagaya ang malalakas at mahihinang mga tunog sa kapaligiran 1. pag-indak. hayop at mga bagay sa paligid 1.PROPOSED CRITICAL SKILLS FOR GRADE III MUSIC RITMO Natutukoy ang mga kilos ng tao. at iba pa 1. pagyuko.2 Nakasasabay sa isang tugtugin o awitin sa pamamagitan ng mga instrumentong perkusyon MELODIYA Natutukoy ang matataas at mabababang mga tunog ng tao.2 Naisasagawa ang mga malalaking kilos tulad ng paglakad. hayop at iba-ibang bagay sa paligid 1. at iba pa) 2. hayop o bagay sa paligid 1. pagtuktok.2 Naisasagawa ang mabibilis at mababagal na mga tunog 1.: pag-imbay. pagtakbo.1 Nagagaya ang mga kilos ng tao.