Mga uri ng tayutay • • • • • Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.

Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan, mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Nakadaragdag ito sa kalinawan, kapamagitan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat.

• • • • • • • • •

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile)

Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp. Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos.

2.

Pagwawangis (Metaphor)

Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa, ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ng isang bagay na inihahambing. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.

3.

Pagtatao (Personification)

Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. Pahayag ito na ang mga katangian, gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin.

Halimbawa: Patay tayo diyan. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. 10. na ginagamit ang pang-uri. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. 8. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. 9. Halimbawa: Diyos Ama. 6. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. 5. 7. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay.4. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. . ituro nyo po sa amin ang tamang daan. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuripuring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam.

4. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. Halimbawa: 1. Metapora o Pagwawangis . Oh. 6. birheng kaibig-ibig ina naming nasa langit. Ikaw na bulaklak niring dilidili. Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad. magkasing-.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan. paris ng. 2. Hinalikan ako ng malamig na hangin. 4. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. 5. Halimbawa: 1. Nagtago ang buwan sa likod ng ulap. pandiwari. 3. nang sa layon di malihis. Personipikasyon o Pagsasatao . Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. gawi. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. Ahas siya sa grupong iyan. Liwanagin yaring isip. 2. 4. Simili o Pagtutulad . 2. 3. 3. 5. O tukso! Layuan mo ako! 2. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.talino. magkasim-.Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. ulan kami'y lubayan na. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagninigning. gawain. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Halimbawa: 1. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. 4. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . . 3. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. 4. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. Halimbawa: 1. 3. kawangis ng. 5.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. sim-. at iba pa. at pangngalang-diwa.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. 5. 2. sing-. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian. Ulan. Apostrope o Pagtawag . tila. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Araw. 1. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. Kamatayan nasaan ka na? wakasan mo na ang aking kapighatian. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.

isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita't pariralang: katulad ng. Halimbawa: 1.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Para ng halamang lumaki sa tubig. o gawain ng isang bagay na inihahambing. kapamagitan at kagandahan ng isang katha. anaki'y.6. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan. ay bulong ng kalikasan. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Pamamalabis (Eksaherasyon) . Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.tinatawag din itong pagbibigay katauhan at personipikasyon. Florante at Laura 2. Halimbawa: 1. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke . 10. Hingin mo ang kaniyang kamay. atbp. Ilang Uri ng Tayutay 1. Lumuha ang langit nang pumanaw si Ninoy Aquino. konsepto kaisipan. tulad ng. katangian. Pagmamalabis o Hayperbole . Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa Inang Bayan. 2. 4. Ang tingin ng bubuyog sa bulaklak ay katulad ng damdamin ng binata sa dalaga.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Patay tayo dun. Paghahalintulad (Analohiya) . Ang awa ng Panginoon ay aking kuta laban sa mga dalita ng buhay. Dahon ay nalalanta munting di madilig -Francisco Baltazar. gaya ng. pasalita man o pasulat. 2. Paglilipat-wika o Transferred Epithet. 4. Ang lagaslas nitong batis. Pagwawangis (Metapora) . mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag.isang uring tambalan ng pagtutulad. Ipinahahayag ng paghahalintulad ang pagkamagkatulad ng isang kaugnayan sa ibang kaugnayan. kawangis ng. Pahayag ito na ang mga katangian. sing-. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. kalagayan o katayuan.isang bagay.isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. 9. damdamin at iba pang katangian. Nakadaragdag ito sa kalinawan.isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigaydiin sa katotohanang pinagmamalabisan. na ginagamit ang pang-uri.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. 3. tawag. . Pagtatao (Personipikasyon) . Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. BUmabaha ng dugo sa lansangan. Hal. 7. Hal. Hal. Hal. halumigmig nitong hangin. Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. kaisipan. Bumaha ang dugo sa awayan ng mga magsasaka. alatiit nitong kawayan. Hal. Pagtutulad (simile) . ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. kasing-. 3. ga-. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. para ng. 3. 2. ONOMATOPOEIA sa Ingles Halimbawa: 1. 4. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. bagay. 5. pangyayari. Walang bibig ang umasa kay Romeo. 3. Panghihimig o Onomatopeya . Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan. Halimbawa: 1.

iligtas po ninyo ang aming bayan sa masamang elemento. Ang talinghaga ay "salaysay" at kauri nito ang tinatawag na parabula (na ang karamihan ay galling kay Kristo). Ang panahong ito (Mayo) ay mabulaklak.Nagpapahayag ito ng paghahabing na nakalapat sa mga pangalan.pagtaglayin ng mga katangiang pantaong-tilino. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. tawag o katangian ng bagay na inihahambing.batang higante 4. o Anapora .pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan.Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho.sing-. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay.Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay.Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod.kutis porselana 8. 11.Sinasadya ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. "Ang Mabuting Samaritano" "Ang Alibughang Anak" TAYUTAY . PERSONIPIKASYON o pagtatao . =halimbawa= 1. 8. o Epipora . magkasim-.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. =halimbawa= 1. sim-.gawain.babaeng pagong 3. Personipikasyon o Pagtatao .tingnan mo't malungkot 5.perlas na ngipin 5. METAPORA o pagwawangis .aleng parang reyna kung mag-kumpas 2.". at pangngalang-diwa. Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napakagulo naman ng bahay.ang nagtatampong aso. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa.. May magulang bang nagtakwil sa kanyang anak? 10. kawangis ng. Talinghaga (Allegory) . sing-.paraisong lugar 3. Hal. Ang anhel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. Hal. Metapora o Pagwawangis . Pag-uyam .Ginagamit i2 upang bigyang-buhay. 9.kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa at pangngalang-diwa.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.Ginagamitan ito ng mga salitang:tulad. . Diyos ko. Apostrope o Pagtawag . Pagpapalit-tawag (Metonymy) .6.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Hal.kawangis ng.paris ng.ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Hal.magkasing. tila.sasakyang parang ipu-ipo sa bilis 2.hindi ito naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan. pandiwari.masayang umihip ang hanging amihan 3. 'PERSONIFICATION' sa Ingles.lalakeng tila hari kung mag-utos 4. MGA URI NG TAYUTAY 1.batang mukhang higante sa laki 5.mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. pagtaglayin ng mga katangiang pantao .sim-. =halimbawa= 1. paris ng.hayu't nagagalit ang araw sa silanga 4. Hal. Hal.batong nagkalat sa mga lansangan ay mgasasaktan kung tinatapakan Mga Uri ng Tayutay • • • • • • Simili o Pagtutulad .Ginagamit ito upang bigyang-buhay. gawain.Di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. SIMILI o Pagtutulad .babaeng parang pagong sa bagal 3.. ngunit kinatha upang maglarawan ng isang aral hinggil sa kalinisan ng pamumuhay at mabuting pakikipagkapwa. Tanong Retorikal . at iba pa. Panawagan (Apostrophe) .talino.gawi. 7. Isa ittong kinathang salaysay na may mga pangyayaring maaaring nangyari sa katutubong buhay ng tao. Pag-uulit ** Aliterasyon .ting-ting n balerina 6.ipu-ipong sasakyan 2. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) .ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin.isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan.isa itong salaysay ng mga kinathang pangyayari na ang hangarin ay magbigay-kahulugan sa nga mahahalagang katunayan. magkasing-.palasyong bahay 7.tik-tak ng orasan ay nag hahabulan 2.at iba pa.tawag o katangian ng bagay na inihahambing.tiyak na paghahambing hindi na ginagamitan ng pangatnig. gawi. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. o Anadiplosis . o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi.

na ginagamit ang pang-uri. Halimbawa: Pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas mula sa delubyo. Ginagamitan ito ng mga salitang pantulad tulad ng mga sumusunod: tulad ng mistulang kamukha ng tila parang tulad ng anaki’y gaya ng kawangis Halimbawa: Tila porselana ang kutis ni Celia. Pasukdol . Halimbawa: “Celiang talastas ko’t malabis na umid… dinggin mo ang tainga’t isip”. o o Talinhaga – mula sa salitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaha” ang ibig sabihin ay isang pahayag na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan. Pagmamalabis o Hayperbole . (Nakatago o hindi lantad) Tayutay – isang uri ng matalinhagang pahag. Halimbawa: Isa kang hanggal! “Flerida’y tapos na ang tuwa”. ONOMATOPOEIA sa Ingles. bagay. (Buto – buong katawan) B. Balintuna . Hayperbole (Hyperbole) – naglalabis sa paglalarawan ng mga bagay Halimbawa: ‘luha’y umaagos” (sobrang dami ng luha) Nadurog ang kanyang puso 2. kalagayan o katayuan. isang kabaligtaran ng ibig sabihin. (ikaw at apoy) 3. Metapora o Pawangis (Metaphor) – naghahambing ng dalawang magkaibang bagay sa tahasang paraan. Ekslamasyon – isang paglalabas ng masidhing damdamin. . Ito'y may himig na pagkukunwari.Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Simili o Panulad (Simile) – naghahambing sa dalawang magkaibang bagay sa di-tahasang paraan. Halimbawa: Malayo ma’y malapit pa rin.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Metonomiya – pagpapalit – tawag ng isang bagay para sa isa pa. 3. Paglilipat-wika . pulitika. Halimbawa: “Hanggang sa malibing ang mga buto ko”. Hindi na gumagamit ng mga salitang pantulad. pangyayari. damdamin at iba pang katangian. IBA’T IBANG URI NG TAYUTAY A. konsepto kaisipan.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. 4. PAGLALARAWAN 1. PAG-UUGNAY O PAGHAHAMBING 1.pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Halimbawa: Ang ikalawang tahanan ng mga kabataan (tahanan – paaralan) 5. 4. Pag-uyam . panitikan. patay na o hindi kaharap na para bang nasa harap.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. (porselana at kutis) 2. Panghihimig o Onomatopeya . Halimbawa: Ikaw ang apoy na sumusunog sa aking puso. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Paradoks – naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari. Katapora . bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao.isang bagay.• • • • • • • • Empanodos o Pabalik na Pag-uulit . kaisipan. “Kung magbangis ka ma’t magsukab sa akin Mahal ka ring lubha dini sa panimdim” 5. Oksimoron – salita o lupon ng mga salita na nagsasalungat.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao.nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Sinekdoke – nagbabaggit sa isang bahagi upang sakupin o tukuyin ang kabuuan. Pagtanggi o Litotes . Senekdoke o Pagpapalit-saklaw .Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. Apostrope – isang madamdaming pakikipag-usap sa isang tauhan na malayo.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Alusyon .

Halimbawa: tik-tak ng orasan. tahol ng aso 8. kaya kong kumain ng sampung baka. PAGSASALIN NG KATANGIAN Personipikasyon (Personification) – nagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay na abstrakto o mga walang buhay. Metaphor o Pagwawangis -Pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay na may isang importanteng bagay na pinagkatulad 6. Onomatopoeia -Pagbuo o paggamit ng mga salita na mula sa tunog ng mga bagay-bagay. saan.Halimbawa: Banal na demonyo Bantang matanda C. D. Onomatopiya – paggamit ng mga salitang may angkop na tunog Halimbawa: Kinakabog ang mga dibdib ng mga kalahok. . “Inusig ng taga ang dalawang leon. Ang mga salita sa tayutay ay hindi literal. Pun -Paglalaro sa mga salita o pag-gamit ng isang salita na iba't-iba ang kahulugan. 7. “tinataghuy-taghoy na kasindak-sindak” 2. Halimbawa: Ito nga! Ito nga! Itong nganga. Repitasyon – pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto ng akda. mas mainam na sabihin na. Ilang Uri ng Tayutay 1. 10. kasing atbp. ay saan makikita ang bayani ng bayan? Tayutay Ang Tayutay ay isang salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng emosyon o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan. Saan. Metonymy -Pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng isang salitang may kaugnayan sa nasabing bagay. parang. 2. PAGSASATUNOG 1. Halimbawa: Imbes na. Aliterasyon – paggamit ng mga salitang magsintunog ang m. Ang lolo niya ay natigok. Halimbawa: Ang balat niya ay kasingputi ng niyebe. 4. Hyperbole o Eksaherasyon -Paggamit ng di pangkaraniwan na salita o palabis na paghahayag ng isang bagay. Alliteration -Pag-uulit ng naunang tunog na katinig. Halimbawa: Gumagalang gutay-gutay na gagamba ‘mabigla magtuloy mapatid hiningang mahina. Halimbawa: Iniwasan na niya ang bote at baraha na nangangahulugang iniwasan na niya ang pag-inom ng alak at pagsusugal.Halimbawa: Sa labis na kagutuman. Halimbawa: Nagalit ang buwan sa haba ng gabi. Ang lola niya ay sumakabilang buhay. Simili o Pagtutulad -Pagtutulad ng isang bagay sa isa pang bagay gamit ang salitang tulad ng.” Sumasayaw ang mga dahon ng puno sa malamig na simoy ng hangin.ga unang pantig. bagkus ito ay patalinghaga at ginagamit bilang simbolo. Irony o Kabalintunaan -Pag-gamit ng salita na ang ibig sabihin ay ang kabaligtaran nito. twit-twit ng ibon. kawangis ng. 3. Personipikasyon o Pagsasatao -Pagbibigay ng katangian o damdaming pantao sa mga bagay na walang buhay. Euphemism -Pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim o bulgar.” 3. 5. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful