P. 1
tayutay

tayutay

|Views: 10,032|Likes:
Published by biem2345

More info:

Published by: biem2345 on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

Mga uri ng tayutay • • • • • Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.

Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan, mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Nakadaragdag ito sa kalinawan, kapamagitan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat.

• • • • • • • • •

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile)

Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp. Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos.

2.

Pagwawangis (Metaphor)

Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa, ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ng isang bagay na inihahambing. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.

3.

Pagtatao (Personification)

Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. Pahayag ito na ang mga katangian, gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin.

Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. 6. na ginagamit ang pang-uri. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuripuring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam.4. 5. 7. 9. Halimbawa: Patay tayo diyan. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. ituro nyo po sa amin ang tamang daan. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. . Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Halimbawa: Diyos Ama. Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. 10. 8. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat.

Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. Halimbawa: 1. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. Metapora o Pagwawangis . 5. 4. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Araw. 1. 2. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. Kamatayan nasaan ka na? wakasan mo na ang aking kapighatian. 3. gawain. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan. tila. O tukso! Layuan mo ako! 2.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. 2.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. at pangngalang-diwa. 2. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. 5. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagninigning. 3. Halimbawa: 1. 4. Halimbawa: 1. Oh. kawangis ng. Liwanagin yaring isip.Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan. at iba pa. Ahas siya sa grupong iyan. pandiwari. birheng kaibig-ibig ina naming nasa langit. . pagtaglayin ng mga katangiang pantao . gawi. Halimbawa: 1. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. nang sa layon di malihis.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. 4. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. 3. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. magkasim-. 6. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa.talino. Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad. 4. ulan kami'y lubayan na. Simili o Pagtutulad . 5. sim-. Nagtago ang buwan sa likod ng ulap. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian. 3. Ulan. magkasing-. 5. paris ng. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. Personipikasyon o Pagsasatao . 3. Hinalikan ako ng malamig na hangin. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. Apostrope o Pagtawag . Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. 2. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Ikaw na bulaklak niring dilidili. 4. sing-.

Ang tingin ng bubuyog sa bulaklak ay katulad ng damdamin ng binata sa dalaga.tinatawag din itong pagbibigay katauhan at personipikasyon.6. Pagtutulad (simile) . Panghihimig o Onomatopeya . bagay. Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa Inang Bayan. 2. 10. 4. 2. damdamin at iba pang katangian. na ginagamit ang pang-uri. Ang lagaslas nitong batis. Halimbawa: 1. Halimbawa: 1. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. gaya ng. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Hal. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. alatiit nitong kawayan. pangyayari. atbp. 2. 9. ay bulong ng kalikasan. Paghahalintulad (Analohiya) . kaisipan. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. 4. kawangis ng. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke .isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita't pariralang: katulad ng. o gawain ng isang bagay na inihahambing. kapamagitan at kagandahan ng isang katha.isang uring tambalan ng pagtutulad. kalagayan o katayuan.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Ang awa ng Panginoon ay aking kuta laban sa mga dalita ng buhay. BUmabaha ng dugo sa lansangan. ga-. Walang bibig ang umasa kay Romeo. 3. Hal. Hal. mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag.isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. 3. pasalita man o pasulat. Para ng halamang lumaki sa tubig.isang bagay. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Pagmamalabis o Hayperbole . 3. Pamamalabis (Eksaherasyon) . ONOMATOPOEIA sa Ingles Halimbawa: 1. Patay tayo dun. anaki'y. . tawag. Lumuha ang langit nang pumanaw si Ninoy Aquino. 5. konsepto kaisipan. Pagwawangis (Metapora) . Paglilipat-wika o Transferred Epithet. sing-. Florante at Laura 2. Ilang Uri ng Tayutay 1. kasing-. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. Bumaha ang dugo sa awayan ng mga magsasaka. Pagtatao (Personipikasyon) . Halimbawa: 1. Ipinahahayag ng paghahalintulad ang pagkamagkatulad ng isang kaugnayan sa ibang kaugnayan. Hal. Nakadaragdag ito sa kalinawan. Hingin mo ang kaniyang kamay. Dahon ay nalalanta munting di madilig -Francisco Baltazar. para ng. 4. tulad ng. Pahayag ito na ang mga katangian.isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigaydiin sa katotohanang pinagmamalabisan. katangian. halumigmig nitong hangin. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Hal. 7. 3.

tik-tak ng orasan ay nag hahabulan 2.at iba pa.Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod.babaeng parang pagong sa bagal 3. magkasim-.pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan.Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay.aleng parang reyna kung mag-kumpas 2.ang nagtatampong aso. Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napakagulo naman ng bahay.mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. SIMILI o Pagtutulad . o Anapora . Ang talinghaga ay "salaysay" at kauri nito ang tinatawag na parabula (na ang karamihan ay galling kay Kristo).isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. =halimbawa= 1. Hal.kawangis ng.ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. o Epipora .palasyong bahay 7. Pag-uulit ** Aliterasyon . Pagpapalit-tawag (Metonymy) . Isa ittong kinathang salaysay na may mga pangyayaring maaaring nangyari sa katutubong buhay ng tao. pandiwari.lalakeng tila hari kung mag-utos 4. gawain.talino.sim-.tawag o katangian ng bagay na inihahambing.magkasing.hayu't nagagalit ang araw sa silanga 4.ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. sim-. . "Ang Mabuting Samaritano" "Ang Alibughang Anak" TAYUTAY .tiyak na paghahambing hindi na ginagamitan ng pangatnig.ipu-ipong sasakyan 2.. Ang panahong ito (Mayo) ay mabulaklak. Tanong Retorikal .kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa at pangngalang-diwa.paris ng. pagtaglayin ng mga katangiang pantao .masayang umihip ang hanging amihan 3.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Ginagamit i2 upang bigyang-buhay.paraisong lugar 3. Talinghaga (Allegory) . Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. METAPORA o pagwawangis . ngunit kinatha upang maglarawan ng isang aral hinggil sa kalinisan ng pamumuhay at mabuting pakikipagkapwa.batang higante 4. tila.pagtaglayin ng mga katangiang pantaong-tilino. =halimbawa= 1. 7. May magulang bang nagtakwil sa kanyang anak? 10.hindi ito naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan.kutis porselana 8. Apostrope o Pagtawag .sing-. Hal. Hal. 9. Panawagan (Apostrophe) .isa itong salaysay ng mga kinathang pangyayari na ang hangarin ay magbigay-kahulugan sa nga mahahalagang katunayan.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan.perlas na ngipin 5. Pag-uyam .Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay.tingnan mo't malungkot 5. PERSONIPIKASYON o pagtatao . Ang anhel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. iligtas po ninyo ang aming bayan sa masamang elemento.6. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi.batong nagkalat sa mga lansangan ay mgasasaktan kung tinatapakan Mga Uri ng Tayutay • • • • • • Simili o Pagtutulad . kawangis ng.". tawag o katangian ng bagay na inihahambing.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. sing-. MGA URI NG TAYUTAY 1. Personipikasyon o Pagtatao .gawain. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Hal.sasakyang parang ipu-ipo sa bilis 2. at pangngalang-diwa. 8.gawi. Hal.Nagpapahayag ito ng paghahabing na nakalapat sa mga pangalan.Sinasadya ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. gawi.ting-ting n balerina 6. Metapora o Pagwawangis .Ginagamitan ito ng mga salitang:tulad. Hal.Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. =halimbawa= 1.isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) . magkasing-. paris ng. 11. o Anadiplosis ..batang mukhang higante sa laki 5.Di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.babaeng pagong 3. Diyos ko. at iba pa.

Panghihimig o Onomatopeya . Halimbawa: Malayo ma’y malapit pa rin.• • • • • • • • Empanodos o Pabalik na Pag-uulit .pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Halimbawa: Ikaw ang apoy na sumusunog sa aking puso. . Halimbawa: Ang ikalawang tahanan ng mga kabataan (tahanan – paaralan) 5. 4. (porselana at kutis) 2.isang bagay. Hayperbole (Hyperbole) – naglalabis sa paglalarawan ng mga bagay Halimbawa: ‘luha’y umaagos” (sobrang dami ng luha) Nadurog ang kanyang puso 2. Halimbawa: “Hanggang sa malibing ang mga buto ko”. Halimbawa: Pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas mula sa delubyo. Katapora . Metapora o Pawangis (Metaphor) – naghahambing ng dalawang magkaibang bagay sa tahasang paraan. Metonomiya – pagpapalit – tawag ng isang bagay para sa isa pa.Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. IBA’T IBANG URI NG TAYUTAY A. “Kung magbangis ka ma’t magsukab sa akin Mahal ka ring lubha dini sa panimdim” 5. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Halimbawa: “Celiang talastas ko’t malabis na umid… dinggin mo ang tainga’t isip”. Hindi na gumagamit ng mga salitang pantulad. Pasukdol . 4.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Ito'y may himig na pagkukunwari. Balintuna . Senekdoke o Pagpapalit-saklaw . (Buto – buong katawan) B. damdamin at iba pang katangian. Halimbawa: Isa kang hanggal! “Flerida’y tapos na ang tuwa”. Ekslamasyon – isang paglalabas ng masidhing damdamin. Paglilipat-wika . pangyayari. o o Talinhaga – mula sa salitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaha” ang ibig sabihin ay isang pahayag na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan. Ginagamitan ito ng mga salitang pantulad tulad ng mga sumusunod: tulad ng mistulang kamukha ng tila parang tulad ng anaki’y gaya ng kawangis Halimbawa: Tila porselana ang kutis ni Celia. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. 3. konsepto kaisipan. (ikaw at apoy) 3. pulitika. kaisipan.Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. PAGLALARAWAN 1. panitikan. bagay. Apostrope – isang madamdaming pakikipag-usap sa isang tauhan na malayo. Paradoks – naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. PAG-UUGNAY O PAGHAHAMBING 1. isang kabaligtaran ng ibig sabihin. patay na o hindi kaharap na para bang nasa harap. kalagayan o katayuan. Sinekdoke – nagbabaggit sa isang bahagi upang sakupin o tukuyin ang kabuuan. Oksimoron – salita o lupon ng mga salita na nagsasalungat.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Simili o Panulad (Simile) – naghahambing sa dalawang magkaibang bagay sa di-tahasang paraan.nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Pagtanggi o Litotes . Pagmamalabis o Hayperbole . Alusyon . na ginagamit ang pang-uri.gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao. (Nakatago o hindi lantad) Tayutay – isang uri ng matalinhagang pahag. Pag-uyam .

Ang mga salita sa tayutay ay hindi literal. D. Simili o Pagtutulad -Pagtutulad ng isang bagay sa isa pang bagay gamit ang salitang tulad ng. 2. mas mainam na sabihin na. Euphemism -Pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim o bulgar. Irony o Kabalintunaan -Pag-gamit ng salita na ang ibig sabihin ay ang kabaligtaran nito. “tinataghuy-taghoy na kasindak-sindak” 2. Hyperbole o Eksaherasyon -Paggamit ng di pangkaraniwan na salita o palabis na paghahayag ng isang bagay. Halimbawa: Ito nga! Ito nga! Itong nganga. Ang lolo niya ay natigok.ga unang pantig. Halimbawa: Ang balat niya ay kasingputi ng niyebe. Halimbawa: Nagalit ang buwan sa haba ng gabi. Repitasyon – pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto ng akda. Halimbawa: Iniwasan na niya ang bote at baraha na nangangahulugang iniwasan na niya ang pag-inom ng alak at pagsusugal. kawangis ng. Saan. kasing atbp. Onomatopoeia -Pagbuo o paggamit ng mga salita na mula sa tunog ng mga bagay-bagay. Ang lola niya ay sumakabilang buhay. Personipikasyon o Pagsasatao -Pagbibigay ng katangian o damdaming pantao sa mga bagay na walang buhay. saan. 9. 7. “Inusig ng taga ang dalawang leon. .Halimbawa: Banal na demonyo Bantang matanda C. tahol ng aso 8. Halimbawa: Imbes na. parang. ay saan makikita ang bayani ng bayan? Tayutay Ang Tayutay ay isang salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng emosyon o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan. Onomatopiya – paggamit ng mga salitang may angkop na tunog Halimbawa: Kinakabog ang mga dibdib ng mga kalahok. 3. Aliterasyon – paggamit ng mga salitang magsintunog ang m.” 3. Alliteration -Pag-uulit ng naunang tunog na katinig. Halimbawa: Gumagalang gutay-gutay na gagamba ‘mabigla magtuloy mapatid hiningang mahina. 4. PAGSASALIN NG KATANGIAN Personipikasyon (Personification) – nagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay na abstrakto o mga walang buhay. 5. Metonymy -Pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng isang salitang may kaugnayan sa nasabing bagay. Halimbawa: tik-tak ng orasan.” Sumasayaw ang mga dahon ng puno sa malamig na simoy ng hangin. Pun -Paglalaro sa mga salita o pag-gamit ng isang salita na iba't-iba ang kahulugan. Metaphor o Pagwawangis -Pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay na may isang importanteng bagay na pinagkatulad 6.Halimbawa: Sa labis na kagutuman. twit-twit ng ibon. bagkus ito ay patalinghaga at ginagamit bilang simbolo. Ilang Uri ng Tayutay 1. PAGSASATUNOG 1. kaya kong kumain ng sampung baka. 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->