P. 1
tayutay

tayutay

|Views: 9,665|Likes:
Published by biem2345

More info:

Published by: biem2345 on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

Mga uri ng tayutay • • • • • Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.

Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan, mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Nakadaragdag ito sa kalinawan, kapamagitan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat.

• • • • • • • • •

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile)

Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp. Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos.

2.

Pagwawangis (Metaphor)

Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa, ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ng isang bagay na inihahambing. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.

3.

Pagtatao (Personification)

Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. Pahayag ito na ang mga katangian, gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin.

Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. Halimbawa: Patay tayo diyan. ituro nyo po sa amin ang tamang daan. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Halimbawa: Diyos Ama. 5. 7. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. 10. 9. . Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. 8. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. 6. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuripuring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan.4. na ginagamit ang pang-uri.

di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. Ahas siya sa grupong iyan.Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. Simili o Pagtutulad . 4. Halimbawa: 1.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Oh. 1. 4. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. Halimbawa: 1. 2. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian. ulan kami'y lubayan na. Liwanagin yaring isip. magkasing-. magkasim-. paris ng. Halimbawa: 1. 3. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginamiy upang bigyang-diin ang isang kaisipan o damdamin. 2.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan. gawi. birheng kaibig-ibig ina naming nasa langit. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan. 2. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. tila. sing-. Hinalikan ako ng malamig na hangin. 3. Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad. Halimbawa: 1. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. 5. Personipikasyon o Pagsasatao .tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. Apostrope o Pagtawag . kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. 5. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan. nang sa layon di malihis. 4. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagninigning. Nagtago ang buwan sa likod ng ulap. 4. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Metapora o Pagwawangis . . Ikaw na bulaklak niring dilidili. O tukso! Layuan mo ako! 2. Ulan. kawangis ng. sim-.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. pandiwari. Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin.talino. 3. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kaniyang saloobin. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. 6. at pangngalang-diwa. 3. 5. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. gawain. Kamatayan nasaan ka na? wakasan mo na ang aking kapighatian. 5. 3. 2. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Araw. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. at iba pa. 4. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.

para ng. ga-. 3. Hal. mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Pagtutulad (simile) . Ipinahahayag ng paghahalintulad ang pagkamagkatulad ng isang kaugnayan sa ibang kaugnayan. ONOMATOPOEIA sa Ingles Halimbawa: 1. Walang bibig ang umasa kay Romeo.tinatawag din itong pagbibigay katauhan at personipikasyon. Paghahalintulad (Analohiya) . Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa Inang Bayan. atbp. BUmabaha ng dugo sa lansangan. 2. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. tawag. 3. kalagayan o katayuan. o gawain ng isang bagay na inihahambing. Halimbawa: 1.isang bagay. Nakadaragdag ito sa kalinawan. Dahon ay nalalanta munting di madilig -Francisco Baltazar. . 4. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke . bagay. Patay tayo dun.isang uring tambalan ng pagtutulad. tulad ng. na ginagamit ang pang-uri.isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigaydiin sa katotohanang pinagmamalabisan. kapamagitan at kagandahan ng isang katha. Ilang Uri ng Tayutay 1. konsepto kaisipan. Ang tingin ng bubuyog sa bulaklak ay katulad ng damdamin ng binata sa dalaga. anaki'y. kawangis ng. Hal. 7. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. gaya ng. 2. 3. halumigmig nitong hangin. 4. Paglilipat-wika o Transferred Epithet. ay bulong ng kalikasan.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Para ng halamang lumaki sa tubig. pangyayari. Ang tayutay ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan. Halimbawa: 1.6.isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. Ang awa ng Panginoon ay aking kuta laban sa mga dalita ng buhay. kaisipan. sing-. damdamin at iba pang katangian. 2. alatiit nitong kawayan. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman. Hingin mo ang kaniyang kamay. 9. Panghihimig o Onomatopeya . 5. Ang lagaslas nitong batis. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan.isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita't pariralang: katulad ng. Hal. Hal. 4. Pagtatao (Personipikasyon) . pasalita man o pasulat.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. Pahayag ito na ang mga katangian. Hal. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Pagwawangis (Metapora) . 3. Halimbawa: 1. Pamamalabis (Eksaherasyon) . 10. katangian.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. kasing-. Pagmamalabis o Hayperbole . Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. Florante at Laura 2. Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. Lumuha ang langit nang pumanaw si Ninoy Aquino. Bumaha ang dugo sa awayan ng mga magsasaka.

kawangis ng. Hal.pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan.masayang umihip ang hanging amihan 3.sim-.Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. Isa ittong kinathang salaysay na may mga pangyayaring maaaring nangyari sa katutubong buhay ng tao. 8. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. "Ang Mabuting Samaritano" "Ang Alibughang Anak" TAYUTAY . magkasim-.Di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Personipikasyon o Pagtatao . Hal.paraisong lugar 3. Ang anhel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. sim-.Ginagamit i2 upang bigyang-buhay.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan.ting-ting n balerina 6.di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. =halimbawa= 1. SIMILI o Pagtutulad . 11.gawain. Apostrope o Pagtawag .pagtaglayin ng mga katangiang pantaong-tilino.sasakyang parang ipu-ipo sa bilis 2. Panawagan (Apostrophe) . METAPORA o pagwawangis .".. =halimbawa= 1. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Ang panahong ito (Mayo) ay mabulaklak. Hal.lalakeng tila hari kung mag-utos 4.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. iligtas po ninyo ang aming bayan sa masamang elemento.Nagpapahayag ito ng paghahabing na nakalapat sa mga pangalan.Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay.hayu't nagagalit ang araw sa silanga 4.tingnan mo't malungkot 5. 7.ang nagtatampong aso. o Epipora . Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napakagulo naman ng bahay.tawag o katangian ng bagay na inihahambing.perlas na ngipin 5.ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin.magkasing.tiyak na paghahambing hindi na ginagamitan ng pangatnig.kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa at pangngalang-diwa. o Anadiplosis . at iba pa.sing-.ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Hal.kawangis ng. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.batong nagkalat sa mga lansangan ay mgasasaktan kung tinatapakan Mga Uri ng Tayutay • • • • • • Simili o Pagtutulad . Tanong Retorikal .talino. Metapora o Pagwawangis . Hal. tawag o katangian ng bagay na inihahambing.tik-tak ng orasan ay nag hahabulan 2. Pag-uyam . paris ng. ngunit kinatha upang maglarawan ng isang aral hinggil sa kalinisan ng pamumuhay at mabuting pakikipagkapwa.paris ng. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. PERSONIPIKASYON o pagtatao .mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam.tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. magkasing-. Talinghaga (Allegory) . tila. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Diyos ko.babaeng pagong 3.Ginagamitan ito ng mga salitang:tulad.kutis porselana 8. pandiwari..isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. MGA URI NG TAYUTAY 1.Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod.Sinasadya ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. Pag-uulit ** Aliterasyon .gawi. Pagpapalit-tawag (Metonymy) .Ginagamit ito upang bigyang-buhay. Ang talinghaga ay "salaysay" at kauri nito ang tinatawag na parabula (na ang karamihan ay galling kay Kristo). gawain. .palasyong bahay 7. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. sing-.aleng parang reyna kung mag-kumpas 2. gawi.ipu-ipong sasakyan 2.at iba pa.batang higante 4.isa itong salaysay ng mga kinathang pangyayari na ang hangarin ay magbigay-kahulugan sa nga mahahalagang katunayan.batang mukhang higante sa laki 5. 9. =halimbawa= 1.6.Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. Hal. o Anapora .babaeng parang pagong sa bagal 3. May magulang bang nagtakwil sa kanyang anak? 10. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) .hindi ito naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . at pangngalang-diwa.

Apostrope – isang madamdaming pakikipag-usap sa isang tauhan na malayo. (ikaw at apoy) 3.pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. (Buto – buong katawan) B. 4. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw . “Kung magbangis ka ma’t magsukab sa akin Mahal ka ring lubha dini sa panimdim” 5. Ito'y may himig na pagkukunwari. Paradoks – naglalahad ng salungat sa likas (o karaniwan) na kalagayan o pangyayari.nagbibigay – saanggunian mula sa kasaysayan.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli.• • • • • • • • Empanodos o Pabalik na Pag-uulit . Halimbawa: Isa kang hanggal! “Flerida’y tapos na ang tuwa”.Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Sinekdoke – nagbabaggit sa isang bahagi upang sakupin o tukuyin ang kabuuan. Pag-uyam . bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao. (porselana at kutis) 2. 3. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. kaisipan. (Nakatago o hindi lantad) Tayutay – isang uri ng matalinhagang pahag. Pagtanggi o Litotes . Paglilipat-wika . pangyayari. Metapora o Pawangis (Metaphor) – naghahambing ng dalawang magkaibang bagay sa tahasang paraan. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. konsepto kaisipan. o o Talinhaga – mula sa salitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaha” ang ibig sabihin ay isang pahayag na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan. Halimbawa: “Hanggang sa malibing ang mga buto ko”. Pasukdol . Pagmamalabis o Hayperbole .Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. bagay.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Oksimoron – salita o lupon ng mga salita na nagsasalungat. Halimbawa: Ang ikalawang tahanan ng mga kabataan (tahanan – paaralan) 5. pulitika.gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. patay na o hindi kaharap na para bang nasa harap. damdamin at iba pang katangian.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Halimbawa: Pinaniwala niya ang mga tao na siya ang kanilang tagapagligtas mula sa delubyo. kalagayan o katayuan. Halimbawa: Ikaw ang apoy na sumusunog sa aking puso. Halimbawa: Malayo ma’y malapit pa rin.Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. Ginagamitan ito ng mga salitang pantulad tulad ng mga sumusunod: tulad ng mistulang kamukha ng tila parang tulad ng anaki’y gaya ng kawangis Halimbawa: Tila porselana ang kutis ni Celia. . Simili o Panulad (Simile) – naghahambing sa dalawang magkaibang bagay sa di-tahasang paraan. 4. Hayperbole (Hyperbole) – naglalabis sa paglalarawan ng mga bagay Halimbawa: ‘luha’y umaagos” (sobrang dami ng luha) Nadurog ang kanyang puso 2. Hindi na gumagamit ng mga salitang pantulad. Halimbawa: “Celiang talastas ko’t malabis na umid… dinggin mo ang tainga’t isip”. panitikan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Alusyon . isang kabaligtaran ng ibig sabihin. IBA’T IBANG URI NG TAYUTAY A. PAGLALARAWAN 1. Balintuna . Metonomiya – pagpapalit – tawag ng isang bagay para sa isa pa. Panghihimig o Onomatopeya . Ekslamasyon – isang paglalabas ng masidhing damdamin.isang bagay. PAG-UUGNAY O PAGHAHAMBING 1. Katapora . na ginagamit ang pang-uri.

Halimbawa: Ito nga! Ito nga! Itong nganga. bagkus ito ay patalinghaga at ginagamit bilang simbolo. 10. twit-twit ng ibon. Ang lola niya ay sumakabilang buhay. Hyperbole o Eksaherasyon -Paggamit ng di pangkaraniwan na salita o palabis na paghahayag ng isang bagay. Aliterasyon – paggamit ng mga salitang magsintunog ang m. Irony o Kabalintunaan -Pag-gamit ng salita na ang ibig sabihin ay ang kabaligtaran nito. kasing atbp. parang. 5. D. 7. kaya kong kumain ng sampung baka. Saan. Ang mga salita sa tayutay ay hindi literal. Halimbawa: Nagalit ang buwan sa haba ng gabi.” 3. saan. 3. 9.” Sumasayaw ang mga dahon ng puno sa malamig na simoy ng hangin. Ilang Uri ng Tayutay 1. Alliteration -Pag-uulit ng naunang tunog na katinig. Halimbawa: Imbes na. PAGSASATUNOG 1. Halimbawa: tik-tak ng orasan. Repitasyon – pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang – diin ang isang aspekto ng akda. Metonymy -Pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng isang salitang may kaugnayan sa nasabing bagay. 2. Onomatopiya – paggamit ng mga salitang may angkop na tunog Halimbawa: Kinakabog ang mga dibdib ng mga kalahok. “tinataghuy-taghoy na kasindak-sindak” 2.Halimbawa: Banal na demonyo Bantang matanda C. Ang lolo niya ay natigok. tahol ng aso 8. . Pun -Paglalaro sa mga salita o pag-gamit ng isang salita na iba't-iba ang kahulugan. Halimbawa: Iniwasan na niya ang bote at baraha na nangangahulugang iniwasan na niya ang pag-inom ng alak at pagsusugal. Halimbawa: Ang balat niya ay kasingputi ng niyebe.ga unang pantig. 4. ay saan makikita ang bayani ng bayan? Tayutay Ang Tayutay ay isang salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng emosyon o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan. PAGSASALIN NG KATANGIAN Personipikasyon (Personification) – nagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay na abstrakto o mga walang buhay. “Inusig ng taga ang dalawang leon. Onomatopoeia -Pagbuo o paggamit ng mga salita na mula sa tunog ng mga bagay-bagay. mas mainam na sabihin na. Halimbawa: Gumagalang gutay-gutay na gagamba ‘mabigla magtuloy mapatid hiningang mahina. Euphemism -Pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim o bulgar. kawangis ng. Metaphor o Pagwawangis -Pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay na may isang importanteng bagay na pinagkatulad 6. Personipikasyon o Pagsasatao -Pagbibigay ng katangian o damdaming pantao sa mga bagay na walang buhay.Halimbawa: Sa labis na kagutuman. Simili o Pagtutulad -Pagtutulad ng isang bagay sa isa pang bagay gamit ang salitang tulad ng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->