VMG

ANNUAL ACTION PLAN

INTEGRASYO9N

© ALL RIGHTS RESERVED - DIVISION OF DIGOS CITY -2008
AN INNOVATIVE TEACHING EXEMPLAR OF MR. ALFONSO G. GOMEZ JR., CESO V- CITY SCHOOLS DIVISION SUPERINTENDENT WRITERS/EDITOR GRADE 1 MAKABAYAN (SIBIKA at KULTURA) E-MATRIX MGA INAASAHANG BUNGA NG MAKABAYAN (SIBIKA at KULTURA) 1 Pagkatapos ng unang baitang nagkakaroon ang mga bata ng kamalayan bilang Pilipino; may mga karapatang tinatamasa at mga tungkulin dapat gampanan bilang kasapi ng mag-anak at para sa kabutihan ng kapwa.
MGA LAYUNING INSTRUKSYUNAL

Linggo 1
ARAW 1

Linggo 2
ARAW 1

Linggo 3
ARAW 1

Linggo 4
ARAW 1

Nasasabi na siya ay Pilipino.

Nakabubuo ng konklusyon na iba iba ang katangiang pisikal ng mga Pilipino Sanggunian:

Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nasasabi na ang kanyang ama o ina ay mga Pilipino.

Nakatutuklas ng mga paraan upang ang ibat ibang bahagi ng katawan ay makagawa ng ibat ibang hugis sa tagiliran, sa itaas ng Nasasabi na ang kanyang bansa ay Pilipinas at bansa ng mg Pilipino ulo, sa harap ng dibdib at sa sahig. Sanggunian: Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nagagamit ang mga panturo na kinalalagyan ng isang bagay/lugar tulad ng: sa kanan; sa kaliwa; sa itaas; sa harapan o sa likuran Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Nakikilos ang katawan nang buong pag-iingat sa sarili at sa panlahatang lugar sa ibat ibang patunguhang direksiyon. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Naituturo sa globo/mapa ang lokasyon ng Pilipinas. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Nagkaroon ng kamalayan sa mga gandang tanawin at pook pasyalan ng sariling pook/bansa Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nagkaroon ng kamalayan sa mga gandang tanawin at pook pasyalan ng sariling pook/bansa Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 LINGGO 8 ARAW 1 Nakikilala ang kapatagan at burol bilang isang anyong lupa sa bansa Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Naiisa-isa ang mga naibibigay sa tao ng mga hayop at halamang nakukuha sa lupa. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Naiisa-isa ang mga nakukuha sa bundok at gubat. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nakikilala ang bundok at gubat bilang isang anyong lupa BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nakatutuklas ng mga paraan upang ang ibat ibang bahagi ng katawan ay makagawa ng ibat ibang hugis sa tagiliran, sa itaas ng ulo, sa harap ng dibdib at sa sahig.

BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nasasabi nang may kasiyahan na "Ako ay Pilipino"

Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Nakikilala ang iba pang Pilipino Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nailalarawan ang mga katangiang pisikal ng mga Pilipino. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 LINGGO 5 ARAW 1 Natutukoy ang mga bansang nakapaligid sa Pilipinas.

Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Naaawit nang may damdamin ang Awiting "Ako ay Pilipino" Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nasasabi na ang Pilipinas ay bahagi ng mundo Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4

BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4

Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nakikilala ang Bulkang Mayon na isang magandang tanawin sa Pilipinas Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Nailalarawan ang mangandang tanawin sa bansa Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nakikilala at nailalarawan ang magandang tanawin sa bansa.

LINGGO 6 LINGGO 7 ARAW 1 ARAW 1 Nakikilala at nailalarawan ang Talon ng Pagsanjan at Talon ng Maria Nakatutulong sa pagpapanatili ng kagandahan ng tanawin at pook Cristina bilang isa sa mga magagandang tanawin at pook pasyalan pasyalan. Note: Integration Lesson on Graft and Corruption sa bansa Sanggunian: Sanggunian: BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN Worksheets Worksheets ARAW 2 Naipakikita ang paghanga sa bai-baitang na palayan sa pamamagitan ng paglalarawan dito. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Nakikilala ang Burnham Park na isang magagandang pook pasyalan ng bansa Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nailalarawan ang Luneta bilang isang magandang pook pasyalan ng bansa. Note: Integration Lesson on Graft and Corruption. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagtatanim Linggo 10 ARAW 1 Naipakikita ang mga gawain ng may kinalaman sa wastong paggamit ng lupa Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 ARAW 2 Nagkaroon ng kamalayan sa mga yaman ng bansa Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Nakikilala ang mga anyong tubig at anyong lupa ng bansa. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nakikilala ang anyong tubig ng bansa.

Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagsubok Linggo 9 ARAW 1 Nailalarawan ang mga anyong tubig sa bansa Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2

Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagsubok Linggo 11 ARAW 1 Nakalalahok sa mga gawaing may kinalaman sa wasto at matalinong gamit ng anyong tubig sa bansa. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2

Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagsubok Linggo 12 ARAW 1 Natutukoy at naawit nang wasto ang pambansang awit Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2

Naiisa-isa ang nakukuha sa anyong tubig Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets Naipakikita ang mga gawain ng may kinalaman sa wastong paggamit ng lupa Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets Nakalalahok sa mga gawaing may kinalaman sa wasto at matalinong gamit ng anyong tubig sa bansa. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Napaghahambing ang ibat ibang laki ng mag-anak Sanggunian: BANGHAY-ARALIN . Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagsubok ARAW 3 Nakikilala ang watawat ng Pilipinas Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nailalarawan ang watawat ng Pilipinas ARAW 3 Natutukoy/nailalarawan ang pambansang bulaklak. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nasasabi na ang mga mag-anak na Pilipino at iba pang mag-anak ang bumubuo ng isang pamayanan. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Naguguhit ang ibat ibang linya at hugis Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets LINGGO 16 ARAW 1 Nakalilikha ng komposisiyong binubuo ng ibat ibang hugis Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nakalilikha ng komposisiyong binubuo ng ibat ibang hugis Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Natutukoy ang pambansang kasuotan Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nailalarawan ang pambansang kasuotan Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagsubok Linggo 17 ARAW 1 Naikilala ang mga pangalawang kulay tulad ng berde. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan at karanasang nasanglap mula Araw 1-4 lalong lalo na sa pagdiriwang ng mga Araw ng Undas Mga kagamitan sa pagsubok Linggo 18 ARAW 1 Nasasabi ang bumubuo ng isang mag-anak na Pilipino. ARAW 3 Naipakikita ang paggalang sa pambansang awit. ARAW 3 Naguguhit ang ibat ibang linya at hugis Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nakakalikha ng komposisyong binubuo ng ibat ibang hugis Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagsubok Linggo 19 ARAW 1 Nakapaghinuha sa kinalaman ng laki ng mag-anak sa laki ng populasyon ng pamayanan. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Nakabubuo ng mga kulay mula sa pangalawang kulay. lila at dalandan Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nakabubuo ng mga kulay mula sa pangunahing kulay. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets Nakikilala ang pambansang bayani Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Nasasabi ang kahalagahan ng mga anyong tubig sa bansa Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nasasabi ang kahalagahan ng mga anyong tubig sa bansa ARAW 3 Nakalalahok sa mga gawaing may kinalaman sa wasto at matalinong gamit ng anyong tubig sa bansa. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Nasasabi ang iba pang bumubuo ng mag-anak na Pilipino Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nasasabi ang bumubuo ng isang mag-anak na Pilipino. asul at dilaw Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagsubok Linggo 20 ARAW 1 Nasasabi na ang mga mag-anak na Pilipino at iba pang mag-anak ang bumubuo ng pamayanan gaya ng pamayanan sa kapatagan at kabundukan Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nasasabi na ang mga mag-anak na Pilipino at iba pang mag-anak ang bumubuo ng pamayanan gaya ng pamayanan sa kabundukan at minahan(kagubatan at industriyal) Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Nasasabi na ang mga mag-anak na Pilipino at iba pang mag-anak ang bumubuo ng pamayanan gaya ng pamayanan sa pangisdaan at sakahan Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Naiisa-isa ang mga pangunahing pangangailangan ng mag-anak (pagkain) Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nasasabi ang iba pang bumubuo ng mag-anak na Pilipino BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nakapaghinuha sa kinalaman ng laki ng mag-anak sa laki ng populasyon ng pamayanan. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nakikilala at nailalarawan ang pambansang puno. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets LINGGO 15 ARAW 1 Nakikilala ang ibat ibang linya at hugis sa paglalarawan ng mga sagisag ng bansa. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nakikilala ang ibat ibang linya at hugis sa paglalarawan ng mga sagisag ng bansa. Sanggunian: ARAW 3 Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nakikilala ang mga pangunahing kulay tulad ng pula. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Nasasabi na ang mga mag-anak na Pilipino at iba pang mag-anak ang bumubuo ng isang pamayanan. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Nakalalahok sa mga gawaing may kinalaman sa wasto at matalinong gamit ng anyong tubig sa bansa. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagsubok Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagsubok Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagsubok LINGGO 13 ARAW 1 Natutukoy ang pambansang hayop Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nailalarawan ang pambansang hayop Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets LINGGO 14 ARAW 1 Naipakikita ang paggalang sa pambansang awit. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Naipakikita ang paggalang sa pambansang awit.

Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nakikilala ang mga karapatan ng batang Pilipino. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Naiisa-isa ang karapatan ng batang Pilipino na matuto ng mabuti at magandang ugali at asal. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 ARAW 1 Nasasabi ang kahulugan ng karapatan. BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Natutukoy na ang bawat kasapi ng mag-anak ay may bahaging Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga dapat gampanan sa pagtugon ng pangunahing pangangailangan. Note: Integration lesson on Graft and Corruption Sanggunian: LINGGO 24 ARAW 1 Naisasagawa ang makayanang gawain sa pagtugon sa iba pang pangangailangan ng mga mag-anak. Nasasabi kung bakit mahalaga ang mga karapatan. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Naiisa-isa ang karapatan ng batang Pilipino(karapatang makapagpahayag ng sariling paniniwala at damdamin) Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets Naipaliliwanag ang karapatan na makahulugan sa bawat batang Nailalahad ang mga paraan kung paano tinataguyod ang karpatan Naiisa-isa ang karapatan ng batang Pilipino(karapatang Pilipino (karapatang maging malakas at malusog) Note: Integration ng mga bata gaya ng karapatan ng maling ang angkining talento at makapagpahayag ng sariling paniniwala at damdamin) Lesson:Kaparatang Pantao magkakaroon ng pamilyang mag-aaruga sa kanya. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Natutukoy ang sariling relihiyon at ng iba pang Pilipino. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Week 29 Natatalakay kung paano maaaring tamasahin ng batang Pilipino ang mga karapatan. (tirahan) Mga kagamitan sa pagsubok LINGGO 22 ARAW 1 Nasasabi kung paano natutugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mag-anak. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Week 30 Natatalakay ang kahalagahan sa pagtupad ng mga bata sa kanilang tungkulin. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 WEEK 27 ARAW 4 Natutukoy ang sariling relihiyon at ng iba pang Pilipino. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nailalarawan ang gawain ng mga mag-anak na tumutulong sa pagtugon ng pangunahing pangangailangan. Note: Integration lesson Karapatang Pantao ARAW 1 Naipakikita ang karapatan na makahulugan sa bawat batang Pilipino (karapatang manirahan sa malinis at tahimik na Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Karapatang makapag-aral. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Natatalakay ang karapatang isilang at mabigyan ng pangalan. Note: Integration Lesson of Graft and Corruption Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Natutukoy at naipakikita ang mga paraan kung paano maipakikita ang pagmamahal sa Panginoon. Sanggunian: Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nasasabi na ang bawat kasapi ng mag-anak ay may bahaging dapat gampanan sa pagtugon sa pangangailangan (pagkain) Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Mga kagamitan sa pagsubok LINGGO 23 ARAW 1 Natutukoy ang iba pang pangangailangan ng mag-aaral sa pamayanan tulad ng malinis at tahimik na pamayanan. Note: Integration lesson on Graft and Corruption Sanggunian: BANGHAY-ARALIN . kasanayan mula Araw 1-4 Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 Natatalakay kung paano matutugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mag-anak Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 WEEK 25 ARAW 4 Naipapahayag ang mga gawain ng mag-anak na tumutulong sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 WEEK 26 ARAW 4 Natatalakay ang pagtugon sa pangangailangan ng pamayanan.Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Mga kagamitan sa pagsubok LINGGO 21 ARAW 1 Nasasabi ang pangangailangan ng mag-anak. Note: Integration lesson on Graft and Corruption Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nakalalahok na may kasiglahan sa mga gawain kaugnay sa pagdiriwang. Note: Integration Lesson Karapatang Pantao Sanggunian BANGHAY-ARALIN Worksheets Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Napapahalagahan ang mga karapatang tinatamasa gaya ng karapatang makapaglibang. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 WEEK 28 ARAW 1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagtutulungan ng babae at lalaki sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 2 Nasasabi ang makakaya nang sa pakikipagtulungan sa pagtugon sa pangangailangan sa pagtugon sa pangangailangan ng pamayanan. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 Natutukoy ang sariling relihiyon at ng iba pang Pilipino. ARAW 1 Naiisa isa ang karapatan ng batang Pilipino na mabigyan ng proteksyon laban sa ibat ibang panganib. Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets Natutukoy at naipakikita ang mga paraan kung paano maipakikita ang pagmamahal sa Panginoon.

paaralan at pamayanan. Note: Integration lesson on Graft and Corruption Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 3 ARAW 3 Natatalakay ang kahulugan ng tungkulin. Natatalakay ang kahalagahan sa pagtupad ng mga bata sa kanilang tungkulin. Note: Integration lesson in Graft and Corruption Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets Natatalakay ang kahalagahan sa pagtupad ng mga bata sa kanilang tungkulin. Note: Integration lesson on Graft and Corruption Sanggunian: Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 4 ARAW 4 Naiisa isa ang mga tungkulin ng bata sa tahanan.Worksheets Worksheets ARAW 2 ARAW 2 Nasasabi na may mga proyekto ang pamahalan upang tamasahin ng batang Pilipino ang mga karapatan Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets Natatalakay ang kahalagahan sa pagtupad ng mga bata sa kanilang tungkulin. Note: Integration lesson on Graft and Corruption Sanggunian: BANGHAY-ARALIN Worksheets ARAW 5 ARAW 5 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 Nakapagsasagawa ng lingguhang pagsubok ayon sa mga kasanayan mula Araw 1-4 .