MASUSING BANGHAY NA ARALIN Sa FILIPINO 3 IKATLONG BAITANG Ika 4 ng Enero 2012 Michelle A. Enverzo Mag-aaral G.

Joel Alfarero Guro

I. Layunin
Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang maisasagawa ang mga sumusunod na may 75% bahagdang kawastuan.

a. Natutukoy ang mga pahayag na napakinggan kung nagsasaad ito ng nakaraan, kasalukuyan,at hinaharap;
b. Nagagamit sa pangungusap ang mga pandiwang nagsasad ng kilos na

ginawa na, ginagawa pa at gagawin pa at, c. Naipapakita ang pagpapahalaga sa pangkatang gawain habang gumagamit ng pandiwang nagsasad ng kilos na gina na, ginagawa pa at gagawin pa lamang.

II. .Paksa at Nilalaman
Paksa: Ginawa Na, Ginagawa Pa, Gagawin Pa. ( Aspekto o Panahunan ng Pandiwa) Sanggunian:Bagong Filipino ( Sa Salita at Gawa), Angelita L. Aragon at Magdalena O. Jocson, p. 174-178. Kagamitan: Visual Aid at Flash Cards

III. Pamamaraan
Gawain ng Guro A. Panimulang Gawain 1. Balik Aral Kahapon ay napag-aralan natin Ang kahulugan ng pandiwa. Sino ang makapagsasabi sa kahulugan Pandiwa? Ang pandiwa ay mga salitang Gawain ng Estudyante

Alin sa tatlo ang nagsasaad ng kilos? 2. 2. Magkaibigan. Pagtatalakay May tatlong aspekto o panahunan ang pandiwa 1.. duyan Alin sa tatlo ang tamang sagot? 3. at gagawin pa. Kuya Alin ang pandiwa? Kumakain!! Natutulog!! Naglalaro Magtanim!! Sumusulat!! 2.Pagganyak Araw-araw ay gumagamit tayo ng mga pandiwa Tama? Opo!!! Pero alam niyo ba na may mga iba’t ibang Aspekto ito? Hindi po! Para lubos na maging kaaya aya at angkop sa Pandinig ng ating mga kausap ang pandiwang ating Gagamitin ay ating aalimin kung ano nga ba ang mga aspekto ng pandiwa. Sanggol. ginagawa pa. naglalaro. Panlinang na Gawain 1.mag-anak.Natutulog. halaman Alin ang tamang sagot? 5. Kumakain. Pangalawa ay 2. Mag-ama. Ito ay mga kilos na ginawa na.Nagpapahayag na ang kilos Ay nasimulan na at patuloy pang Ginaganap. Paglalahad Sa araw araw nating ginagawa at sa pakikisalamuha sa ating kapwa ay may mga kilos tayong sumasaklaw sa tatlong aspektong o panahunan ng pandiwa.Nagsasabi ng kilos. palaruan. naglaba. Meron tayong pagsasanay. liham. naglalaro Alin dito ang nagsasaad ng kilos 4. Sumusulat. kaibigan Ang tamang sagot ay naglalaro 1. Nagawa na – Nagpapahayag ng kilos na nagawa na Ano ang mga kilos na nagawa na? Magbigay ng halimbawa? Umawit. Ang gagawin Niyo ay kikilalanin ang pandiwa na nasa Manila paper Halimbawa: Masaya. B. Magtanim. nakabili Tama. . Ginagawa pa. agahan.

Pansinin kung kalian ang kilos ng pandiwa. ppok. nagbabasa ako 3. at mga bagay. Bukas –magbababasa Sa darating na-susulat .nagbasa Kanina-sumulat Noong lingo.nagbabasa Sa kasalukuyan-sumusulat 3. Paglalahat Ang tatlong aspekto ng pandiwa ay Ginawa na. Sino ang makapagbibigay ng Kilos ng ginagawa pa at gamitin ito sa Pangungusap? Nagbabasa Sa ngayon.Ngayon. hayop. 1. Aawit. Meron ako dito isang usapan sa Pagmamanukan: Isang Pagkakakitaan.sumimba Kamakalawa-sumayaw 2. 5.Paghahalaw at paghahambing Ang pandiwa ay nagsasad ng kilos habang ang pang uri naman ay naglalarawan sa katangian ng tao.. Gamitin ang kilos na sasayaw sa Pangungusap. gagawin pa at may gagawin pa lamang. Sasayaw si Liza sa Plaza bukas. Aalis. Kahapon. 3. Ngayon. Samantalang ang pandiwang ginagawa pa ay nagpapahayag na ang kilos ay nasimulan na at patuloy pang ginaganap. Paglalapat Pagsasanay 1: Nasa ibaba ang mga pandiwa at salitang nagsasabi ng oras o panahon. Ang pandiwang gagawin pa ay nagpapahayag ng kilos na hindi pa nasisimulan at gagawin pa. Dagdagan ang talaan. Halimbawa. Ang pandiwang nagawa na ay nagpapahayag ng kilos nagawa na. 4. sasayaw. Gagawin pa-Nagpapahayag ng kilos Na hindi pa nasisimulan at gagawin pa.

V. 3. sisimba) kahapon. IV. Sila ay nagpunta sa bukid kahapon. 1. Gamititn ang talong aspekto ng pandiwa. Piliin sa panaklong ang pandiwang dapat gamitin. 3.Sa Linggo-sisimba Sa makalawa-sasayaw Pagsasanay 2 Gamitin sa pangungusap ang itatala ninyong mga pandiwa sa salitang nagsasabi ng oras o panahon. Takdang Gawain. ( Naglilinis. naglilinis. Lalahok. Sa darating na Linggo sasali si Lydia sa palaro ng bayan. Pagbasihan ang unang pagsasanay. 2. B kung ginagaw pa. Maraming ( nawalan. 5. Pagtataya Pangakatan. Sumasali. 4. sumimba. Paguusapan ang tungkol sa nakalipas at gaganapin pang pagdiriwang sa inyong bayan. Pumili ng mga kasama para sa pangkat na tatluhan. nawawalan. Maraming manonood sa palatuntunan mamayang gabi. mawawalan) ng bahay dahil sa nakaraang bagyo. Isulat sa papel ang inyong sagot. Lumalahok) si Ate sa paligsahan sa pag-awit sa darating na lingo. Ako ay( sumisimba. Sa ngayon. o C kung gagawin pa lamang. Pagsasanay 3 Isulat sa papel ang A kung ang pandiwang nakalimbag nang pahlig ay nagawa na. ( Lumahok. 1. ( Sumali. nagbabasa ako. Sasali) Ba kayo kahapon sa paligsahan? . 4. 2. Maglilinis) ako n gaming bahay kanina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful