MASUSING BANGHAY NA ARALIN Sa FILIPINO 3 IKATLONG BAITANG Ika 4 ng Enero 2012 Michelle A. Enverzo Mag-aaral G.

Joel Alfarero Guro

I. Layunin
Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang maisasagawa ang mga sumusunod na may 75% bahagdang kawastuan.

a. Natutukoy ang mga pahayag na napakinggan kung nagsasaad ito ng nakaraan, kasalukuyan,at hinaharap;
b. Nagagamit sa pangungusap ang mga pandiwang nagsasad ng kilos na

ginawa na, ginagawa pa at gagawin pa at, c. Naipapakita ang pagpapahalaga sa pangkatang gawain habang gumagamit ng pandiwang nagsasad ng kilos na gina na, ginagawa pa at gagawin pa lamang.

II. .Paksa at Nilalaman
Paksa: Ginawa Na, Ginagawa Pa, Gagawin Pa. ( Aspekto o Panahunan ng Pandiwa) Sanggunian:Bagong Filipino ( Sa Salita at Gawa), Angelita L. Aragon at Magdalena O. Jocson, p. 174-178. Kagamitan: Visual Aid at Flash Cards

III. Pamamaraan
Gawain ng Guro A. Panimulang Gawain 1. Balik Aral Kahapon ay napag-aralan natin Ang kahulugan ng pandiwa. Sino ang makapagsasabi sa kahulugan Pandiwa? Ang pandiwa ay mga salitang Gawain ng Estudyante

naglalaro Alin dito ang nagsasaad ng kilos 4. 2. Sumusulat. naglaba. Paglalahad Sa araw araw nating ginagawa at sa pakikisalamuha sa ating kapwa ay may mga kilos tayong sumasaklaw sa tatlong aspektong o panahunan ng pandiwa. kaibigan Ang tamang sagot ay naglalaro 1. B. naglalaro.Pagganyak Araw-araw ay gumagamit tayo ng mga pandiwa Tama? Opo!!! Pero alam niyo ba na may mga iba’t ibang Aspekto ito? Hindi po! Para lubos na maging kaaya aya at angkop sa Pandinig ng ating mga kausap ang pandiwang ating Gagamitin ay ating aalimin kung ano nga ba ang mga aspekto ng pandiwa. Nagawa na – Nagpapahayag ng kilos na nagawa na Ano ang mga kilos na nagawa na? Magbigay ng halimbawa? Umawit. Pangalawa ay 2. Pagtatalakay May tatlong aspekto o panahunan ang pandiwa 1. .mag-anak. Kumakain. liham. Sanggol. halaman Alin ang tamang sagot? 5. at gagawin pa. nakabili Tama.. Magkaibigan.Natutulog. palaruan. Ginagawa pa. Panlinang na Gawain 1. Alin sa tatlo ang nagsasaad ng kilos? 2. Magtanim. Ito ay mga kilos na ginawa na. ginagawa pa. Mag-ama.Nagpapahayag na ang kilos Ay nasimulan na at patuloy pang Ginaganap. duyan Alin sa tatlo ang tamang sagot? 3.Nagsasabi ng kilos. Meron tayong pagsasanay. Ang gagawin Niyo ay kikilalanin ang pandiwa na nasa Manila paper Halimbawa: Masaya. agahan. Kuya Alin ang pandiwa? Kumakain!! Natutulog!! Naglalaro Magtanim!! Sumusulat!! 2.

Kahapon. 4. Bukas –magbababasa Sa darating na-susulat . Aawit. Meron ako dito isang usapan sa Pagmamanukan: Isang Pagkakakitaan. sasayaw. nagbabasa ako 3. Ang pandiwang nagawa na ay nagpapahayag ng kilos nagawa na.nagbasa Kanina-sumulat Noong lingo. 1.Paghahalaw at paghahambing Ang pandiwa ay nagsasad ng kilos habang ang pang uri naman ay naglalarawan sa katangian ng tao. ppok. Dagdagan ang talaan. Halimbawa. at mga bagay. Ang pandiwang gagawin pa ay nagpapahayag ng kilos na hindi pa nasisimulan at gagawin pa. hayop. 3. Samantalang ang pandiwang ginagawa pa ay nagpapahayag na ang kilos ay nasimulan na at patuloy pang ginaganap. Gagawin pa-Nagpapahayag ng kilos Na hindi pa nasisimulan at gagawin pa.Ngayon. Paglalahat Ang tatlong aspekto ng pandiwa ay Ginawa na. gagawin pa at may gagawin pa lamang. 5. Pansinin kung kalian ang kilos ng pandiwa. Aalis.. Paglalapat Pagsasanay 1: Nasa ibaba ang mga pandiwa at salitang nagsasabi ng oras o panahon.sumimba Kamakalawa-sumayaw 2. Sasayaw si Liza sa Plaza bukas. Sino ang makapagbibigay ng Kilos ng ginagawa pa at gamitin ito sa Pangungusap? Nagbabasa Sa ngayon. Ngayon. Gamitin ang kilos na sasayaw sa Pangungusap.nagbabasa Sa kasalukuyan-sumusulat 3.

Sa Linggo-sisimba Sa makalawa-sasayaw Pagsasanay 2 Gamitin sa pangungusap ang itatala ninyong mga pandiwa sa salitang nagsasabi ng oras o panahon. 5. 1. 4. ( Naglilinis. Paguusapan ang tungkol sa nakalipas at gaganapin pang pagdiriwang sa inyong bayan. Pumili ng mga kasama para sa pangkat na tatluhan. 2. Gamititn ang talong aspekto ng pandiwa. Piliin sa panaklong ang pandiwang dapat gamitin. Pagsasanay 3 Isulat sa papel ang A kung ang pandiwang nakalimbag nang pahlig ay nagawa na. ( Lumahok. Maraming ( nawalan. 4. Maglilinis) ako n gaming bahay kanina. sisimba) kahapon. Sa ngayon. Sasali) Ba kayo kahapon sa paligsahan? . o C kung gagawin pa lamang. Pagbasihan ang unang pagsasanay. Sa darating na Linggo sasali si Lydia sa palaro ng bayan. 3. B kung ginagaw pa. IV. V. ( Sumali. nagbabasa ako. Isulat sa papel ang inyong sagot. Lumalahok) si Ate sa paligsahan sa pag-awit sa darating na lingo. Ako ay( sumisimba. 2. nawawalan. 3. Sumasali. mawawalan) ng bahay dahil sa nakaraang bagyo. Lalahok. naglilinis. Takdang Gawain. Pagtataya Pangakatan. 1. Maraming manonood sa palatuntunan mamayang gabi. Sila ay nagpunta sa bukid kahapon. sumimba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful