MASUSING BANGHAY NA ARALIN Sa FILIPINO 3 IKATLONG BAITANG Ika 4 ng Enero 2012 Michelle A. Enverzo Mag-aaral G.

Joel Alfarero Guro

I. Layunin
Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang maisasagawa ang mga sumusunod na may 75% bahagdang kawastuan.

a. Natutukoy ang mga pahayag na napakinggan kung nagsasaad ito ng nakaraan, kasalukuyan,at hinaharap;
b. Nagagamit sa pangungusap ang mga pandiwang nagsasad ng kilos na

ginawa na, ginagawa pa at gagawin pa at, c. Naipapakita ang pagpapahalaga sa pangkatang gawain habang gumagamit ng pandiwang nagsasad ng kilos na gina na, ginagawa pa at gagawin pa lamang.

II. .Paksa at Nilalaman
Paksa: Ginawa Na, Ginagawa Pa, Gagawin Pa. ( Aspekto o Panahunan ng Pandiwa) Sanggunian:Bagong Filipino ( Sa Salita at Gawa), Angelita L. Aragon at Magdalena O. Jocson, p. 174-178. Kagamitan: Visual Aid at Flash Cards

III. Pamamaraan
Gawain ng Guro A. Panimulang Gawain 1. Balik Aral Kahapon ay napag-aralan natin Ang kahulugan ng pandiwa. Sino ang makapagsasabi sa kahulugan Pandiwa? Ang pandiwa ay mga salitang Gawain ng Estudyante

Paglalahad Sa araw araw nating ginagawa at sa pakikisalamuha sa ating kapwa ay may mga kilos tayong sumasaklaw sa tatlong aspektong o panahunan ng pandiwa. Magtanim.Nagsasabi ng kilos. Kuya Alin ang pandiwa? Kumakain!! Natutulog!! Naglalaro Magtanim!! Sumusulat!! 2. Ito ay mga kilos na ginawa na.Natutulog.Pagganyak Araw-araw ay gumagamit tayo ng mga pandiwa Tama? Opo!!! Pero alam niyo ba na may mga iba’t ibang Aspekto ito? Hindi po! Para lubos na maging kaaya aya at angkop sa Pandinig ng ating mga kausap ang pandiwang ating Gagamitin ay ating aalimin kung ano nga ba ang mga aspekto ng pandiwa. at gagawin pa. Nagawa na – Nagpapahayag ng kilos na nagawa na Ano ang mga kilos na nagawa na? Magbigay ng halimbawa? Umawit. . duyan Alin sa tatlo ang tamang sagot? 3. Kumakain. Alin sa tatlo ang nagsasaad ng kilos? 2. Pagtatalakay May tatlong aspekto o panahunan ang pandiwa 1. Pangalawa ay 2. Meron tayong pagsasanay.Nagpapahayag na ang kilos Ay nasimulan na at patuloy pang Ginaganap. Ang gagawin Niyo ay kikilalanin ang pandiwa na nasa Manila paper Halimbawa: Masaya. kaibigan Ang tamang sagot ay naglalaro 1. Sumusulat. palaruan. naglalaro Alin dito ang nagsasaad ng kilos 4. Mag-ama. agahan. ginagawa pa. B. Magkaibigan. naglaba. Panlinang na Gawain 1. naglalaro.. Sanggol. liham. nakabili Tama.mag-anak. 2. halaman Alin ang tamang sagot? 5. Ginagawa pa.

at mga bagay.Paghahalaw at paghahambing Ang pandiwa ay nagsasad ng kilos habang ang pang uri naman ay naglalarawan sa katangian ng tao. Dagdagan ang talaan. Ang pandiwang gagawin pa ay nagpapahayag ng kilos na hindi pa nasisimulan at gagawin pa. Aawit. Ngayon. sasayaw.nagbabasa Sa kasalukuyan-sumusulat 3. Paglalahat Ang tatlong aspekto ng pandiwa ay Ginawa na. Samantalang ang pandiwang ginagawa pa ay nagpapahayag na ang kilos ay nasimulan na at patuloy pang ginaganap. Halimbawa.sumimba Kamakalawa-sumayaw 2. Aalis. Paglalapat Pagsasanay 1: Nasa ibaba ang mga pandiwa at salitang nagsasabi ng oras o panahon.Ngayon. Ang pandiwang nagawa na ay nagpapahayag ng kilos nagawa na. 4. gagawin pa at may gagawin pa lamang. ppok.. 5. nagbabasa ako 3. Pansinin kung kalian ang kilos ng pandiwa. Bukas –magbababasa Sa darating na-susulat . Sasayaw si Liza sa Plaza bukas. Gagawin pa-Nagpapahayag ng kilos Na hindi pa nasisimulan at gagawin pa. 3. Meron ako dito isang usapan sa Pagmamanukan: Isang Pagkakakitaan. Gamitin ang kilos na sasayaw sa Pangungusap. Sino ang makapagbibigay ng Kilos ng ginagawa pa at gamitin ito sa Pangungusap? Nagbabasa Sa ngayon. 1. hayop. Kahapon.nagbasa Kanina-sumulat Noong lingo.

5. Sumasali. 1. Maraming manonood sa palatuntunan mamayang gabi. Maraming ( nawalan. nagbabasa ako. Pagbasihan ang unang pagsasanay. ( Naglilinis. sisimba) kahapon. IV. 4. Lalahok. B kung ginagaw pa. ( Lumahok. nawawalan. naglilinis. 3. Pagsasanay 3 Isulat sa papel ang A kung ang pandiwang nakalimbag nang pahlig ay nagawa na. 1. 3. 2. Piliin sa panaklong ang pandiwang dapat gamitin. Gamititn ang talong aspekto ng pandiwa. Sa darating na Linggo sasali si Lydia sa palaro ng bayan. ( Sumali. Isulat sa papel ang inyong sagot. Paguusapan ang tungkol sa nakalipas at gaganapin pang pagdiriwang sa inyong bayan. Sila ay nagpunta sa bukid kahapon. Pagtataya Pangakatan.Sa Linggo-sisimba Sa makalawa-sasayaw Pagsasanay 2 Gamitin sa pangungusap ang itatala ninyong mga pandiwa sa salitang nagsasabi ng oras o panahon. Pumili ng mga kasama para sa pangkat na tatluhan. Sasali) Ba kayo kahapon sa paligsahan? . 4. mawawalan) ng bahay dahil sa nakaraang bagyo. Takdang Gawain. Maglilinis) ako n gaming bahay kanina. o C kung gagawin pa lamang. Sa ngayon. 2. Ako ay( sumisimba. Lumalahok) si Ate sa paligsahan sa pag-awit sa darating na lingo. sumimba. V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful