TAHANAN NG ISANG SUGAROL Akdang: Malay Teorya: Imahismo Genre: Maikling kwento Salin ni Rustica Carpio Ang maputing

ulap sa maaliwalas na langit ay matingkad na nakukulayan, parang bahaghari. Mabilis na papunta sa kanluran ang lumulubog na araw. Dahil tapos nang magalaba, mabagal na tumayo si Lian-chiao sa tabi ng balon. Sandali siyang napapikit nang maramdamang tila may mga bituing lumilipad sa harap niya, gustong mawala ang mga bituing nakahihilo. Si Siao-lan, ang anak niyang babae na tatlong taong gulang ay hubad na nakaupo sa tabi ng palanggana at naglalaro ng tubig. “Inay, tapos na po ba kayong maglaba? Ako na ang magsasampay.” Si Ah Yue iyon na mas matanda kay Siao-lan ng mga tatlo o apat na taon. Nagdidilig siya ng mga gulay na Chaisim sa kabilang gilid. Nang makitang tapos nang maglaba ang ina, mabilis siyang tumakbo para kunin ang mga labada at isampay sa alambreng nakatali sa dalawang poste sa loob ng kubong walang dingding. Hindi sinagot ni Lian-chiao si Ah Yue. Tumango lamang siya, nakatayo pa rin at nakapikit—nagpipilit na mabawi ang lakas. Payat siya at maliit, mga biente-singko anyos, at nakasuot ng kupas na asul na sam-fu. Medyo nakangiwi ang kanyang mga labi. May pangit at nangingitim na bukol sa kanyang noo. Halatang napalo siya ng isang matigas na bagay kamakailan lamang. Malaki ang kanyang tiyan. Madaling mapansing nagdadalantao siya at malapit nang manganak. Nang dumilat si Lian-chiao, nakatayo na si Ah Yue sa isang bangkito at isa-isang isinampay ang mga damit sa alambre. Dahil mataas ang alambre, kailangang tumingkayad siya at tumingala. Habang minamasdan ang maliit na katawan niyon at ang alanganing paraan ng pagsasmpay ng mga damit sa alambre, biglang nahabag si Lian-chiao. Mahina niyang sinabi, “Ah Yue, mag-ingat ka. Baka ka mahulog!” “Opo!”, sagot ni Ah Yue. Bigla iyong pumihit, nangangambang tumingin at nagtanong, “Inay, luto nab a ang hapunan? Kung hindi, kagagalitan at bubugbugin na naman tayo ni itay!” Nakapukaw kay Lian-chiao ang huling sinabi niyon. Bigla siyang kinabahan. Kahit mayroon pang kaning lamig na natira sa pananghalian, lulutuin pa ang mga gulay. Kapag walang nakain, pag-uwi ang asawa niyang sugarol, tiyak na may mangyayari. Hindi sinasadya’y nahipo niya ang namamagang bahagi ng noo. Tuamahip ang kanyang puso. Nagmamadali siyang naligo sa tabi ng balon at pagkatapos ay tinulungansi Siao-lan sa paglilinis ng katawan nito. Pinuno niya ang dalawang bald eng tubig at kinarga ang mga ito sa pingga pauwi. Ang nakahilis na sinag ng lumulubog na araw ay tumama sa kanyang katawan, sa malaki at bilog na tiyan, sa dalawang umuugang balde ng tubig sa pingga, sa umiika niyang paa, at sa hubad na si Siao-lan na naglalakad sa kanyang likuran, palinga-linga. Pagod na si Lian-chiao sa walang tigil na pagtatrabaho, ngunit hindi siya puwedeng magbagal ng kilos. Mabilis niyang sinindihan ang apoy sa pugon, hiniwa ang mga gulay, pinakulo ang tubig, nilinis ang mga kawali at iba pang kasangkapan sa kusina. Ang pugon ay yari sa luwad at may mga gatla na sa iba’t ibang bahagi. Sa tabi ng pugon ay may maliit na lalagyan ng panggatong. Wala na iyong laman. Kinakailangang isantabi muna ni Lian-chiao ang sipit ng kalan para manguha ng panggatong. Tumulong si Siao-lan at may dalang isa o dalawang piraso tuwing papasok, ikinakalat sa lahat ng lugar.

Nagtago sa isang sulok ng bahay ang dalawang bata. nagsimula siyang maghubad. Pagkatapos… pagkatapos ay puwede na tayong… maghapunan. Wala kanga lam kundi kumain!” Walang tigil sa pagmumura sa asawa si Li Hua habang ang babae’y papunta sa banyo. “Sssst…” Inilagay niya sa kawali ang mga dahon ng kamote. Walang makasisisi sa kanya. nanginginig sa takot.ihahanda ko na…” Mabilis niyang itinabi ang siyansi. anong mangyayari sa bahay kung bigla na lang siya ipasok sa ospital? Walang alam ang sugarol niyang asawa kundi humilata sa kama sa kuta ng opyo at magmadyong araw-araw sa Hsiang Chi Coffee Shop. Umaalog ang malaki niyang tiyan.Abala sa gawain si Lian-chiao. Noong umaga’y nanguha siya ng mga punla ng palay at itinanim sa bukid. at nakangiwi ang maputlang mukha. nang bumangon siya para maghanda ng almusal. Hindi sila nagkalakas-loob na magsalita. Kung hindi niya ihahanda agad ang mga kailanga. at marahas na nagtanong. Kabisado na nila ang nangyayari.Tinanglawan ng liwanag na namumula sa apoy ang mga guhit ng pagod at puyat sa kanyang mukha. ay larawan ng isang tunay na manghihithit ng opyo:payat at matangkad. Masakit pa nga ang kanyang noo dahil sa suntok nito dalawang araw na ang nakararaan dahil nagkamali siyang sagutin iyon. Ang buong bahay ay napuno ng bango ng nilulutong gulay. Mula alas-sais ng umaga. at noong hapon ay nagsibak siya ng kahoy na panggatong at namitas ng ta-feng-ho isang damong panggamot nagagamitin niyang pampaligo pagkapanganak. Halos kasimbilis ng kidlat. Nakaupo si Siao-lan sa loobg ng bahay. “Lintik! Gabi na’y hindi pa luto ang hapunan. Pagkatapos ay binuhat iyon nang dalawang kamay sa luma at sira-sirang banyo. Malapit nang isilang ang sanggol at hindi maaaring hindi siya handa. ha? Gusto mo nab a dalawin ang hari ng kadiliman?” “Itay… Nagsasampay lang ako…”. nagpapakita ng hirap at marahil ay kawangpag-sa. ang asawa ni Lian-chiao. kailangan niyang lagyan ng pataba ang mga gulay at pipino na nakatanim sa gilid ng kanyang bahay. hindi na siya natigil sa paggawa hanggang ngayon maliban sa sandaling pahinga noong tanghalian. Hindi mo ba naaamoy? Napakabagal mong kumilos.” Walang lakas ng loob si Lian-chiao na tumingala man lamang. isang parang-kawayang lalaki ang pumasok sa bahay at sandaling tumayo. Matapos nakapamaywang na sinigawan ang bawat isa. Kung hindi niya aasikasuhin ang mga bagay-bagay ngayon. . Hindi siya naglakas-loob na tumutol sa ingay ng kanyang asawa. sino ang tutulong sa kanya? Bukod sa gawain sa bahay. may maiitim na ngipin at namumulang mga mata. kiming sagot ni Ah Yue. Inilagay niya sa isang plato ang pinipritong talbos ng kamote at naglagay pa ng ilang patak ng langis sa kawali. Si Li Hua. Sumagitsit sa kawali ang inasinang isda dahil sa init ng mantika. at bunutin ang ligaw na damo. Yukung-yuko siya dahil sa bigat ng tubig. galit. Kung hindi ay bubugbugin siya ng kangyang asawa kapag nagging masama ang ani. ibinuhos ang isang kaldero ng kumukulong tubig sa isang balde na kauuwi lamang niya. Di kaginsa-ginsa’y isang tinig na tila tunog ng basag na kampana na nagbuhat sa labas ng pinto. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinuhugasan ang inasinang isda. “Ah Yue! Hindi ka ba natatakot mahulog diyan? Ang taas ng naaakyat mo. Umalis ka ba para hanapin ang kalaguyo mo?” “Sandali na lang…maluluto na… Ipiprito ko na lang ang inasinang isda. “Handan a ba ang tubig na pampaligo?” “Ihahanda ko na ang tubig. “Masusunog na ang inasinang isda. dinidilaan ang mga labi at tinitignan ang nakatatandang kapatid na nakatyao pa rin sa kuwadradong bangko sa labas. baka natalo na naman sa sugal si Li Hua.

at luluraan sa mukha mismo. Inaakalang aalis na naman ang lalaki. ang mangkok at chopsticks. ang walang silbi at tila kawayang siLi Hua. na anak ng noo’y isang mayamang negosyante. Lalong pumula ang mga mata niyang dati nang namumula. at nagkakandautal na. Kailangang bumili ako ng ilang itlog para lutuin sa luya at alak. kinuha ni Li Hua ang lalagyan ng tsa. hindi makatulog si Lian-chiao. Naniniwala ito sa manghuhulang nagsabi na pulos babae ang isisilang ni Lian-chiao at hindi ito kailanman maghahatid sa kanya ng yaman o suwerte. mabilis na ibinaba ni Lian-chiao. . Nang marinig na kailangan niya ng pera. bakit hindi mo kayang magbayad?” Lumura na naman sa sahig ang lalaki at dinilaan and nguso. “Ama ni Ah Yue. Nanlabo ang kanyang mga mata dahil sa luhang napigil ang pagpatak. Dahil dito. Sa lahat ng mga taong patay na o buhay pa. ang ina’y namatay sa kanser sa dibdib. “Natalo ako ng biente dolyar ngayong hapon sa Hsiang Chi Coffee Shop. naaanod—kasinggaan ng usok. lumura sa lupa.” Minasdan ni Lian-chiao ang malaki niyang tiyan. at laban sa payo ng mga kamag-anak at kaibigan nila. Habang nakahigang walang tinag sa matigas na higaang kahoy. Ngayon. At ang masama pa. biglang nagtaas ng kilay si Li Hua. na kumakain pa. aalis ka na naman? Ako’y…” “Ano? Hindi ako aalis!” Napakalakas ng boses ni Li hua. Kung nagkaroon siya ng lakas ng loob na magmaktol at mangatwiran. pinag-asawa nito ang tila bulaklak na anak niya—si LianChiao na kinse anyos pa lamang noon. Ang mga lumipas na pangyayari ay parang ulap sa bundok na mabagal na pumapailanglang sa lambak. Winaldas niyang lahat ang manang iniwan ng ama niya. naaanod. paglalasing. Paano niya malalaman na dahil sa ipinagkasundong kasal.Pagkatapos kumain at habang pinupunasan ang nagmamantikang nguso. Sa kagustuhang magkaapo kaagad. mawawala sa kanyang anak ang katahimikan at kaligayahan sa buong buhay nito? Nagbuntung-hininga nang malalim si Lian-chiao. Sa madaling sabi. Marami siyang bisyo: pagsusugal. pagpunta sa bahay-aliwan…eksperto siya sa lahat ng ito. paghithit ng opyo. Bakit hindi ako babalik para makabawi ang natalo sa akin? Pag hindi ako nanalo ngayong gabi hindi ko na tatawagin ang sarili kong eksperto sa madyong!” “Puwede bigyan mo ako ng ilang dolyar? Nag-order ako ng dalawampung itlog kay Ying… Malapit na akong manganak. Mahangin at maginaw nang gabing iyon. sa kasabikang magkaroon ng mainam na buhay pagtanda niya. “Hindi! Hindi! Sinong may sabi sa iyong bumili ka ng masarap ba pagkain kung wala kang pera? Kung kaya mong mag-order. napakasama ng pakikitungo niya kay Lian-chiao. nakabuka ang medyo laylay na bibig. ang larawan ng kanyang ina ang namumukod na lumalantad. natitigilan at hindi makakilos. Ang pinakamalakas na dagok kay Lian-chiao ay ang pagkamapamahiin ni Li Hua. Niligis ng kanan niyang paa ang malapot na laway sa sahig. Ibinuka niya ang bibig. Naglalakbay ang kanyang isip. gising na gising pa rin ang kanyang isip. Isang taon pagkaraang makasal si Lian-chiao at lumipat ng bahay. Kahit pago na pagod siya at mabigat na ang mga mata pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho. ipinakikita ang dalawang hanay ng bungi-bungi at maiitim na ngipin. humihiyaw. Humakbang ang mahahaba niyang binti at lumabas ang tila-kawayan niyang katawan. pinili niya para maging manugang si Li Hua. Humigop siya ng kaunting tsa at pagkatapos ay. Nakatayo sa gitna ng bahay si Lian-chiao. mandidilat agad iyon. si Lian-chiao ang pinanggagalingan ng kasawiang-palad. “Pwe!”. ang taong lumilitaw sa isip niya ay ang kanyang asawa. Walang magawa si Lian-chiao kundi tahimik na pagtiisan ang hindi makatwiran at kung minsan ay malupit na pakikitungo nito sa kanya. Lahat ng kanyang pag-asa ay nabigo. Masyadong mahina at mababa ang kanyang boses.

sino ang humahalinghing. may humimok kay Li Hua. Bahagyang kumislap ang munting ilaw. Naisip kong baka narito kayo. “Nagising ako sa iyak ni Siao-lan. Luhaan ang mga mata niya. dahil marahil sa hangin. Binasag ng malungkot nilang pagkokak ang katahimikan ng gabi. magkayakap. Ha. Tuwang tuwa si Li Hua at hindi niya mapigil ang kakatawa.“Ikaw ang sumpa ng pamilya! Sinong may sabi sa iyong magpakasal ka sa akin? Luka-luka! Kung gusto mong lumayaw. Mahimbing na natutulog ang dalawa. Muling bumugso ang hangin.balisa si Lian-chiao. Alis! Alis! Sinong pumipigil sa iyo?. Bigla siyang nakakita ng ilaw ma mabilis na papalapit sa dako nila. Habang sinasamsam at inaayos ang mga chips. maluwang na maluwang ang nangingitim na bibig. Walang magawa si Li Hua kundi hilingin sa isang miron na maglaro para sa kanya. ha! Quadruple! Unang apat. Sino ang gagarantiyang hindi naapektuhan ang bata sa loob ng kanyang tiyan? Halimbawang malaglag ang bata. Humagulgol ng iyak si Siao-lan… Kaagad siyang inaliw ni Lian-chiao. Tinulungan ng maybahay si Lian-chiao na makasakay sa kotse. ngumiti siya sa taong nakaupo sa harap niya. Ah Yue! Bakit dinala mo rito ang kapatid mo? Sisipunin kayo!” Lumabas sa kotse si Lian-chiao. Si Li Hua.. at dodoblehin sa gabi. Makukunan kaya siya? Mahirap sabihin. Lumpong Chun! Napakagaling nitong siyamnapung libong galing sa iyo! Napakagaling! Ha. pangalawang apt…isang libo dalawang daan at walumpu at dalawang libo limang daan at animnapu!” Malaki and panalong iyon. ha…” “Ai-yo…yo…” “Hoy lumakad ka na. Mga ilang araw pa lang ang nakararaan ay bumagsak siya habang nagsisibak ng kahoy na panggatong. Nagsimula siya sa ilang chips lamang ngunit ngayon ay isang bunton na ang nasa harap niya. Habang pinapahiran ang luha a ilong. “Ah Yue. Nag-aalala siya. na umuungol pa ay nagpunta sa kasilyas sa likod ng kapihan. Hindi siya makasulong at hindi din siya makaurong ilang sandal siya tumayo roon. hindi malaman kung ano ang gagawin. at mamatay siya. Bagamat hindi na gaanong humihilab ang tiyan niya. ha. “Ang tiyan ko…masakit…dalhin agad… dalhin ninyo ako sa ospital…” “Ano? Ngayon na? Mananalo ako sa larong ito. kailangan niyang magbuhat ng mabibigat na bagay—kasimbigat ng animnapu o pitumpung katies araw-araw. Tuluyan nang namatay ang ilaw sa gasera. kaya dinala ko siya dito…” Nang malaman ni Ah Yuen a papunta sa ospital ang kanyang ina. Dahan dahan siyang bumaling.. Hindi ko Makita si nanay sa bahay. Pumayag ang maybahay ng towkay na ipaarkila sa kanya and Morris Minor nito sa dalawang dolyar bawat oras. Si Lian-chiao at ang lahat ng bagay sa kanyang paligid ay dagling nakulong sa kadiliman. Manganganak na ang misis mo!. Kinuha ni Lian-chiao ang kumot at itinakip sa kanila. Pung! Ang galing! Ang gandang pitsa ito. “Ha.kokak…”Umiiyak ang mga palaka sa mga pilapil sa gawing kaliwa ng maliit na kalsada. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis. Sandali. walang tinag at hindi . Hinahanap niya ang nanay. puwede ka nang lumayaw ngayon din. Malapit na siyang manganak. Pumikit siya ngunit hindi pa rin makatulog.” Tumulo sa pisngi ang luha ni Lian-chiao. “Kokak. Kapwa sila umiiyak at namumula na ang kanilang mga mata. Ito talaga ang kailangan ko. marahang nagssaita si Ah Yue. Galit na tinignan niya si Lian-chiao at nag-aatubiling tumayo. Habang papalapit iyon ay nakita niya si Ah Yueng pangku-pangko ang nakababatang kapatid. kumbot ng kaunti ang ilong nya at ang bibig niya ay lumaylay sa mga sulok. Nasipa na nina Ah Yue at Siao-lan ang kumot. nilapitan ang maliliit na batang babae.

teka! Red Center ba ‘yon? Ha! Maganda!” Magaganda ang pitsa niya at medyo ninenerbyos siya. Si Ah Yue. mabagal at atubiling naglalakad patungo sa kanilang luma at hungkag na bahay… . “Kheta… khe-ta…” at paminsan minsan ng malakas na pung! Malamig na kumislap ang mga bituin sa langit. Napakaliwanag s loob at maingay: ang kalantog ng mga pitsa ng madyong sa mesa. Pagkatapos ay pumasok sa kotse. pangko sa likod ang umiiyak at inaantok na kapatid. Uuwi ang nanay pagkaraan ng dalawa o tatlong araw. Narating din sa wakas ni Lian-chiao ang Hsiang Chi Coffee Shop. Kung ilang beses na halos madapa siya dahil sa madulas na kalsada. “Anong nangyari? Bakit gabing-gabi na ay narito ka pa? Pung! Teka. dadalawin ko kayo bukas. Sasabihin ko kay Itay na isama kami roon. Hindi siya makapagsalita dahil sa pag-aalala. medyo nanumbalik ang lakas ni Lian-chiao at unti-unting nasanay ang mga mata niya sa dilim. Sapo ng dalawang kamay ni Lian-chiao ang kanyang tiyan.nagkapira-piraso. Natutuliro siya at nahihilo. ”Kras. Patuloy ang madyong sa Hsiang Chi. Hindi na matiis ni Lianchiao ang sakit. kasama ang kapatid ko. Pagkalipas ng ilang sandali. Tinulungan ng maybahay ng towkay si Lian-chiao na maupo sa silyang rattan. Ang gabi ay ginulo ng mga tunog ng pitsa. Madalas siyang huminto dahil sa sumusumpong na sakit. Isang munting ilaw ang mabagal na kumikilos sa daan. Ngunit nang matanto niya kung sino ang babae. Si Lian-chiao na nakasandal ng mabuti sa pinto ay bumagsak sa loob. Isang matabang babae ang nagbukas ng pinto. Dadalhin ko iyon para magamit mo muna…” Magiliw na hinawakan ni Lian-chiao ang munting ulo ng anak. Hindi na maisip ni Lian-chiao kung ano ang nangyayari. iiwan ang dalawang munting bata sa bahay na walang mag-aalaga sa kanila.” Nalaglag ang gasera mula sa nanginginig niyang mga daliri. Tatayo siya. Ngunit nakapagpigil siya at mabagsik na nagtanong. at kumatok uli siya ng buong lakas. Malakas ang ihip ng hangin.malaman ang gagawin. Mabait ka di ba? Alagaan mong mabuti and kapatid mo. “Inay. Iyon ang maybahay ng may-ari ng kapihan. Lumabas si Li Hua. napaiyak na rin si Lian-chiao. May isa pang dolyar sa aking lata ng sigarilyo. maliksi niya itong tinulungan at inakay papasok. nagpupumilit na manatili siyang nakatayo. umuungol o tumatawa… Nanghihinang itinaas ni Lian-chiao ang kaliwang kamay at kumatok sa pinto. Ibinaba ni Ah Yue ang nakababatang kapatid at sa pagitan ng mga hikbi. huwag kang umiyak. binuhay ang makina at pinatakbo. mabagal. matamang nakatingin sa mesa. Kinagalitan ang dalawang bata gaya ng dati. uuwi ang tatay ninyo…” Habang inaaliw si Ah Yue. Sinapo niya ng dalawang kamay ang kanyang ulo. o baka naman napakahina ng katok niya. Pagkahatid sa akin sa ospital. Si Li Hua. “Ah Yue. yuyuko ng mababa hanggang ang sakit ay humupa… ngunit ilang sandal lamang. na dadampot na lamang ng pitsa ay namangha rin s pagdating ni Lian-chiao. ang maingay na boses ng mga sugarol. hindi matatag. Parang hinihiwa ng isang matalim na kutsilyo ang tiyan niya. Hindi niyang makayang isipin na aalis siya ng mga ilang araw. Marahil ay buhos na buhos ang mga isip ng tao sa pagsusugal. Noon una ay nagulat ang matabang babae sa pagpasok niya. Walang lumapit para buksan ang pinto. Lumakad siyang muli.

na di-makatulog. at ang mga bata’y magsisiksikan. dose anyos. na noon di’y nagdesisyong kunin siya uli. para sa sarili lang niya ang iniuuwing pagkain ng ama. at kung hindi pa iyon huminto. ang katunaya’y ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. ito ay nagbigay ng sariling pakikiramay. Nahimasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. gayong pauli-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. ay madalas kainisan ng ama. na malakas siyang irereklamo sa ina na pagagalitan naman siya sa pagod na boses. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak. Kapag umuuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati. at kinabukasan ang mga pisngi at mata niyon ay mamamaga. pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kangina pa aali-aligid sa mesa. Noong gabing umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla dahil nasisante sa kanyang trabaho sa lagarian. namamaluktot ng pahiga sa banig kasama ang ibang mga bata. at ni katiting ay walang maiiwan sa maliliit. Ang dalawang pinakamatanda ay isang lalaki. kundi isang uri ng nagmamakaawa at ninenerbiyos na pagtawa at malakas na bulalas na pag-ungol mula sa kanilang ama at sila’y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. at isang babae. isang maliit na babae. sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat. Nangolekta ng abuloy ang isang babae at pilit niya itong inilagay sa mga palad ng ama na di-kawasa. Natatandaan ng mga bata ang isa o dalawang okasyon na sinorpresa sila ng ama ng kaluwagang-palad nito – sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng dalawang supot na puno ng pansit guisado. at ang ina lamang ang umiyak habang ang bangkay ay inihahandang ilibing sa sementeryo ng nayon may isang kilometro ang layo doon sa tabi ng gulod. Alam nila na ang halinghing niyon ay parang kudkuran na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama at ito’y nakakabulahaw na sisigaw. onse. Ang totoo. takot na anumang ingay na gawa nila ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Mahaba at matinis. Pero pagkaraan ng dalawang araw. May dalawang lalaki. Sa ibang mga gabi. hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina. isang matigas ang loob pero mabait na tao. naninipat ang mga matang titingnan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. madalas iyong marinig ng mga bata na humihikbi sa mga gabing tulad nito. na nag-iiwan ng mapula-pulang mga paste. may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Mui Mui. Anim lahat ang mga bata. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. at masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito. Kahit na ang ina nila’y masayang nakiupo sa kanila’t kumain ng kaunti. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinghing. at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina. si Mui Mui ay nasa gitna ng isang mahaabang halinghing at di mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata gayung binalaan nilang papaluin ito. ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Sa ama na buong araw na nakaupong nagmumukmok ay doble ang kanilang pakikiramay dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata sa inaasahang gulo. lamang ay napakarami nito upang maubos niya nang mag-isa. sa kabuuan. iyon ay tunatagal ng ilang oras. Ilan sa taga-nayon na nakakatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay. at ngayo’y hindi nag-uuwi ng pagkain ang ama. katulad ng iba. kalakip ang munting abuloy (na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbes sa lalaki mismo). puno ng awa sa sarili. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsa’y inuuwi ng ama – malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. napapaligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa. Ang dahila’y si Mui Mui. lalapit sa bata at hahampasin iyon ng buong lakas. si Mui Mui ay namatay.ANG AMA Salin ni Mauro R. kung saan ito nanatiling walang kagalaw-galaw. ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakangusong mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kuwarto. Sa kabila niyo’y umaasa pa rin sila. Walang anu-ano. iniingatan nilang mabuti na hindi humalinghing si Mui Mui. Dala ng kagandahang-loob. Pagkatapos ay haharapin nito at papaluin din ang ibang bata na sa tingin nito. kambal. pero sa gabing naroon ang ama. otso anyos at isang dos anyos na paslit pa. Walang pasensiya sa kanya ang pinakamatandang lalaki at babae. otso anyos at sakitin at palahalinghing na parang kuting. kaya’t mahihiya itong lumabas upang maglaba sa malalaking bahay na katabi nila. Avena Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. ay ang sanhi ng kanyang kabuwisitan. Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kaniya-kaniyang parte ang lahat – kahit ito’y sansubo lang ng masarap na pagkain . matatapang ang mga ito kahit na payat. habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay. ito ay mahilig magtuklap ng langib sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo. pangiwi-ngiwi. na nuwebe anyos. ito’y tatayo. ang lalaki ay napaiyak at kinailangang muling libangin. para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. ay nagsimulang humagulgol. tiyak na walang pagkain. Uhugin. Kung umuuwi itong pasigaw-sigaw at padabug-dabog. upang tiyaking may parte rin ang maliliit. at kung gising pa sila pag-uwi sa gabi ng ama. . Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina.

na nakatira doon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit anumang saglit. pero iyon ba’y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita. Mayroong siyang naisip. tiyak na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa baha. kaya’t madalamhati siyang nagtatawag. Papunta ito sa bayan. magiging mabuti na siyang ama. nagbulingan ang dalawang pinakamatanda nang matiyak na hindi sila maririnig ng ama. pero sa natira sa kanilang nailigtas nagsalu-salo sila tulad sa isang piging na alam nilang di nila mararanasang muli. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang mga kamay sa pinag-iinteresang yaman. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata. Mayroong supot ng ubas at isang kahon yata ng biskwit. Sa karaniwang pagkakataon. ang kanina pang inip na inip na mga bata ay dumagsa sa yaman. tanong nila. Kaya’t nagtalo at nanghula ang mga bata. pero tunay na mahal niya ang bata”. habang pahikbing nagsalita. Sa isang iglap. Tinuyo ng nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. na ang iba’y lumayo na may luha sa mga mata at bubulong-bulong. Binilang niya ang papel-de-bangko. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay. Sana’y tanggapin mo. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman na wari’y kanila na sana. “Tingnan natin kung saan siya pupunta. Sinundan nila ito ng tingin..Ngayo’y naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili bilang isang malupit na inulilang ama na ipinaglalamay ang wala-sa-panahong pagkamatay ng kanyang dugo at laman. pero ngayo’y nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lang sila napuna. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Naiwan sa katawan ang basang kamisadentro. Dumating ito sa libingan sa tabing-gulod. Isa man dito ay hindi niya gagastahin sa alak. Di nagtagal ay lumabas ito.” Nagpatuloy itong nakipag-usap sa anak. . Pinagmasdan siya ng mga bata. nakapagpalit na ng damit. nakakita na siyang maraming kahon tulad niyon sa tindahan ni Ho Chek sa bayan. tulad ng nararapat). Hindi na kailanman. Pagkalipas ng isang oras. at napakaliit – at ang mga alon ng lungkot at awa na nagpayanig sa matipuno niyang mga balikat at brasong kayumanggi ay nakakatakot tingnan. “Kaawa-awa kong Mui Mui! Kaawa-awa kong anak!” Nakita niya ito sa libingan sa tabi ng gulod – payat. pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Ang kambal ay nagkasiya sa pangdidilat at pagngisi sa pananabik. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa (na kiming iniabot naman ito agad sa kanya. Mula ngayon. habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ang mga bata.” Nagpumilit na sumama ang kambal at ang apat ay sumunod nang malayu-layo sa ama. ‘yong katulad ng minsa’y ibinigay nila ni Lau Soh. Takot na hipuin ang yaman na walang senyas sa ama. Matibay ang pasiya na lumabas siya ng bahay. walang maiaalay sa iyo ang iyong ama kundi ang mga ito. Saan kayo pupunta. masaya na sila ano man ang laman niyon. dahil tiyak nila na uuwi itong dalang muli ang mga bote ng beer. Sabi ng pinakamatandang lalaki’y biskwit. Inip silang lumabas ito ng kanyang kwarto. Sinira ng ulan ang malaking bahagi niyon. “Pinakamamahal kong anak. Kahuhukay pa lamang ng puntod na kaniyang hinintuan. Inilapag nito ang dala sa mesa. “Maaring lasenggo nga siya at iresponsable. at dumiretso sa mesa. maputla. Lumuhod at dinukot ang mga laman ng supot na dahan-dahang inilapag sa puntod. Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay kendi. bumalik ang ama. Nalungkot sila. Nagtaka ang mga bata kung ano nga ang laman niyon. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful