1. Ang hindi napagod magtipon, walang hinayang magtap0n.

- walang hinayang sa paggasta ang taong ni minsa'y hindi nghirap sa pg-iipon. 2. Madali ang maging tao, mahirap magpakatao. - madali ang humarap bilang tao, pero mahirap mgpakatotoo sa ibang tao. 3. Ang ibinabait ng bata, sa matanda nagmula. - ang gawi ng isang bata ay tulad din sa ta0ng pinagmulan nito at kumupk0p sa kanya. 4. Ang magandang asal ay kaban ang yaman. - ang kagandahan at kabutihan ng isang kalooban ay maituturing na isang kayamanan na makakamtan ng isang tao. 5. Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga. - kung makaasta lubos-lubos, kung makapag-gasta lubos-lubos, kaya sa huli parang dukha at tangang walang-wala. 6. Kapag ang tao'y matipid, maraming maililigpit. - kung ang tao'y marunong mag-ipon at magtabi, siya ay siguradong maraming maitatago para sa oras nang gipit at pangangailangan. 7. Bago muna gawin, makapitong isipin. - kung may desisyon na gagawin,higit sa lahat ay iyong mga mahahalagang bagay sa buhay, dapat ay masusing pag-aralan o siyasatin upang sa bandang huli ay maging tama kung ano man ang ating piliin at pagdesisyunan. 8. Ang labis na pagmamadali, nagbubunga ng pagkakamali. - Huwag maging mapus0k o padalus-dalos sa ating gagawin sapagkat ang mga bagay na hindi pinagisipan ay karaniwang sa bandang huli ay pinagsisisihan. 9. Ang maniwala sa sabi sabi, walang bait sa sarili. -Ang taong may sariling disposisyon at respeto sa sarili ay hindi agad bumabaling sa mga idelohiya at paniniwala ng iba lalu't ito ay may potensiyal na makasama sa iyo at sa iyong kapwa. 10. Ang magalang na sagot, Nakakapawi ng poot. - ang marespetong pagtugon ay nakakagaan ng lungkot at damdamin ng isang tao. 11.Ang taong tamad, kadalasa'y salat.

-Ang nakagawiaan nang musmos pa lang ay dala at gawi din niya magpa hanggang sa pagtanda.saka ng maluto'y iba ang kumain.Ang katotohanay kahit na ibaon. 18.lilitawpagdating ng takdang panahon. ay susi at bunga ng mgandang pagsasama na may kaluwagan at walang panghihinayang. Ako ang nagbayo. Nakikita umano ng puso ang tunay na ganda o x-factor.Kawikaan ito ng Hiligaynon. -Gaano man itago ang isang bagay. Nakikita ang tunay na ganda hndi sa kung ano ang nakikita natin sa salamin kundi kung paano gmitin ang pag-ibig at sariling pang-unawa. 16.sa takdang oras katotohanay lalabas din at malalaman. -Minsan kung sino pa ang maraming nasasabi ay siya namangkulang sa pagtupad at pagpapakita ng paggawa. Kadalasan.ang pisikal na ganda ay malimit uman0ng pang-akit upang ibulid sa masama ang isang Tao. ako ang nagsaing. 14. . Ang may malinisna kalooban ay walang kintatakutan. . . -Ang may mabuting hangarin ay walang takot na haharap sa kanyang napapagdaanan. Ang gawa sa pagkabata. 17.Puri sa hareap. 15. Ang matuod nga katahom.minsan kahit tayo ang ngpapakahirap. 13. 19. . sa likod paglibak. ang karikta'y gnagawang isang bitag upang siyang ipanghuli Noong ibig ipahamak. Kaugnay nito ang ating loob na isa pang konsepto nating mga Filipino. .ang pagsasama ng may ktapatan. sarili muna ang maunang manindigan. -Bago magbalak sa paggawa ng kabutihan. 12. 21. -Iba kung pumuri nang harap-harapan. dala hanggang pagtanda. iba din ang lalasap sa kaginhawaang ating hinahangad.Bago mo sikaping gumawa ng mabuti. makita sa tagipoosuon.-ang taong walang hirap at walang pagsisikap ay kdalasa'y nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa pagangat sa buhay.Kung sino ang masalita ay siyang kulang sa gawa. 20. pagsasama ng maluwat. Pagsasama ng tapat.ngunit minsan inggit at galit ang nararamdaman kapag nakatalikod na ang isang tao. kailangan mo munang igayak ang sarili.

maraming maililigpit.Walang paku-pakundangan sa tunay na kaibigan. (Whatever you do think about it seven times) Huwag padalus dalus sa pagdedesisyon. 74. 78. Ngunit kung wala ay kasabay din nito ang paglimot dahil wala nang maaasahan. Kapag magkakadikit ang mag-anak. -walang pagdadalawang-isip sa totoo at maaasahang kaibigan. bagong uagli. susuklian din nila ito ng mabuti .siya ay siguradong maraming maitatago sa oras nang hirap at pangangailangan. dala hanggang pagtanda. 76. palibhasa y magkakabigkis. Anu man ang gagawin.Nasa Diyos ang Awa. Kung may tinanim. 24.Kaibigan kung meron.pag wala ay sitsaron. Bagong Hari. 25.Nasa tao ang gawa. -naaalalaang isang tao o kaibigan pag may kailangan at meron ito. Pag nagtanim ka ng mabuting asal sa kapwa mo. 77. -Nasa panginoon lahat nang biyaya at pangangailangan natin at nasa atin kung paano ito mahalin at gamitin sa mabuting pamamaraan.22. may aanihin. 23. Gawa ng Pagkabata. Huwag magbilang ng sisiw hanggang di pa napipisa ang itlog. new character) Lahat ng tao ay may ibat ibang pag uugali. 79. (New King. Dapat maging mabait kapag bata pa lamang pagkat ang ugali sa pagkabata ay madadala hanggang pagtanda.Kung ang tao ay matipid. 75. . maaaring maging bato ito. Huwag maging kampante sa perang inaasahan hangga t di pa napapasakamay mo. matibay si lang haharap sa mga hamon ng buhay. 26. -kung ang tao ay marunong mag-ipon at magtabi. pitong beses iiipin. Kahit anong ganda ng bahay mo kung maitim naman nag budhi mo talo ka pa rin ng taong matino na nakatira lang sa barong-barong. Aanhin mo ang palasyo kung ang nakatira ay kuwago. Matibay angwalis. mabuti pa ang bahay kubo ang nakatira ay tao. pagisipan itong mabuti upang hindi magsisi sa huli.

minsang nasa ilalim. Kapag narrating mo ang rurok ng tagumpay. sinasamahan ng hila. dapat lang na lumingon ka sa mga taong tumulong sayo upang makamit mo kung anu man meron ka. 90. ay higit pa sa mabaho at malansang isda. ang nagwawagi ay di umaayaw.80. Ang palay ay parisan. 89. 84. Ang umaayaw ay di nagwawagi. ang masama ay iwaksi. Ang buhay ay parang gulong. Ang karukhaan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay. Dapat ay magkaroon ka ng lakas ng loob sa lahat ng bagay upang makamit mo kung anu man ang gusto mong abutin. Mga mabubuting asal lamang ang dapat na gawin at huwag hayaang ang masama ang maghari. 88. Bago ka bumati ng sa ibang uling. 87. Kung sino ang pumutak. Dapat ipagmalaki mo ang lahi mo at tangkiliking gamitin ang pambansang wika. 85. Huwag mong husgaan ang pagkakamali ng isang tao hanggat ikaw mismo ay di mo maitama nag iyong pagkakamali. dapat ang tao pag marami ang biyayang nakakamit ay magpasalamat at magbigay pugay sa Panginoon. Tulad ng palay. Pulutin ang mabuti. ay siyang nanganak. minsang nasa ibabaw. Hindi hadlang ang kahirapan upang makamit mo ang pangarap mo sa buhay. habang nagkakalaman ay nagpupugay. 81. Kung puro pasakit at paghihirap ang buhay mo ngayon. 86. Kung nagiimbita ng bisita dapat samahan ng tunay na paghila upang makapunta lamang. . Ang tunay na anyaya. darating ang araw na itoy mababago at mas magiging maginhawa. 83. Mahalagang yaman ang kalusugan. 82. Ang kalusugan ay kayamanan. hinda makakarating sa paroroonan. uling mo muna ang iyong pahirin. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika. sapagkat balewala ang pera mo kung hindi ka naman malusog.

95. Kapag nasugatn ang isang nakikipaglaban ay lalong tumatapang.Ubos-ubos biyaya. Walang palayok na walang kasukat na tungtong. ngunit ang buo ang loob ay kulang. sabay sabay din ang bagsak. 93. magwatak. Marami ang matapang sa bilang. Paliwanag Ito ang mga salitang napapako. 42. pagkatapos nakatunganga. walang mataas na bakod.watak ay babagsak. Magsa-sama at malakas. kaydaling bigkasin kayhirap naming gawin.Kung sino man ang nagpapabatid sa isang kasinungalinagan ay siyang may kasalanan. Huli man daw at magaling. Paliwanag: Dapat maging masinop tayo sa mga bagay na meron tayo lalo na kung mga alahas at pera. Ang bayaning nasususgatan. Ang taong walang kinakatakutan ay walang inuurungan. maraming salita kulang sa gawa. Kung walang tiyaga. 94. 44. 41. ngunit kapag aktwal na kayhirap na pa lang gawin. Kung hindi ka magsisiskap wala kang maaasahang biyaya. Sa taong walang takot. ang nagiibayo ang tapang. Aanhin ang damo kung patay na ang kabayo. may pag-asa. Madaling sabihin. . 43. Walang huli hanggat maganda ang intensyon. 40. 96. walang nilaga. Paliwanag: Balewala lamang ang pagtulong sa kapwa kung ang nais tulungamn ay lumisan na dahil noong una hindi makapa isip-isip kung tutulungan nga ba. mahirap gawin. 97. 91. Habang may buhay. Paliwanag: Kung ating sasabihin ay napakadali lamang. Sama sama sa pag angat. 92. Marami man ang humahamon kaunti lng ang naman ang may tapang na loob. nahahabol din. Lahat ng bagay o tao ay may kaparis din na siyang kaparehas nito.

. Ang lakas ay daig ng paraan. 53. Pananalita y pilak ngunit ang katahimika y ginto. 48. Hangga t makitid ang kumot. Ang palay ay partisan. Paliwanag: Kahit saan mang parte ng mundo ay mayroon pa ring mga traydor na mgaling kung kaharap subali t sa likod mo y gumagapang na ang kanyang kawalang-hiyaan. matatapos agad ang Gawain ng walang kahirap-hirap. 52. wag na wag nating hayaang mawala ito dahil ang pagsisisi sabi ng marami ay palaging nasa huli. 55. Paliwanag: Parang estudyanteng sobrang ingay subalit pag tinanong ng guro ay hindi makaimik. 46. Paliwanag: Hindi mapagmalaki alam niyang tanawin kung saan siya nanggaling. Paliwanag: Walang tatahaking magandang landas ang taong di marunong magtiis at magtiyaga. Paliwanag: Lahat ng maling Gawain ay may nakatakdang parusa na nagsisilbing kapalit. 45. Paliwanag: Walang silbi ang mga paraan o kaya y mga naisip ng isang tao kung siya mismo ay nag-iisa sa pakikipaglaban at walang lakas o puwersa sa kanyang likod. kung may pagtutulungan. Lahat ng gubat ay may ahas. Wala kang masasabunot sa kalbo. mas madali. uling mo muna ang iyong pahirin. 47. 54. Paliwanag: Huwag maghusga sa isang tao kung hindi mo pa masyadong kilala ang sarili mo. Paliwanag: Wala kang mapapala sa mga taong walang pakinabang. Walang salang di pinagbabayaran. 50. matuto kang mamaluktot. Ang lalagyang walang laman ay maingay. 51.Paliwanag: Kung kaya pang ipaglaban ang isang bagay. Paliwanag: Mas marami. Walang laman ang kanyang utak kaya t sa pag-iingay na lamang idinadaan. habang nagkakalaman ay lalong nagpupugay. Bago ka bumati ng sa ibang uling. 49. Ang mabigat ay gumagaan pag pinagtutulungan. Paliwanag: Kung minsan ay mas mabuti ang maging tanga kaysa ipagpilitan pa ang mga sariling opinion/pananaw. Mahirap gisingin ang nagtutulog-tulogan.

Paliwanag: Huwag sayangin ang mga opurtunidad na ibinigay sa yo dahil ito y biyaya mula sa Diyos. wala nang mangyayari. Ang pagkakataon sa buhay ay madalang dumating. 65. palibhasa y magkabigkis. may nilaga. Paliwanag: Lahat ng tao ay mamamatay. Pag may tiyaga. Paliwanag: Kung sino ang mga taong malapit sa yo at nakakakilala ng husto sa yo ay sila ang may kakayahang siraan ka. 63. 58. 60. Paliwanag: Huwag mong ibigay ang lahat-lahat na meron sa yo sa mga taong di pa gaanong kilala. Magsisi ka man sa huli. Paliwanag: Kung lahat ng pagsasakripisyo ay may katuwang na sipag at tiyaga. . 61. lahat ng bagay may hangganan. Kapag narito na. Paliwanag: Kung may gumawa ng masama sa yo. 64. Walang naninira sa bakal kundi sariling kalawang. magandang bunga ang aanihin. yakapin mo at impluwensyahan ng kabutihan. tinapay ang gamitin mo. Mahirap mamatay ang masamang damo. Paliwanag: Lahat ng bagay kapag ginawa na ay mahirap ng ibalik sa dati katulad ng pinggang basag na. ating samantalahin. Paliwanag: Mas marami.Paliwanag: Huwag nang patulan ang mga taong tanga o walang silbi sa yo. 62. may aanihin. malayo ang nararating at nahahandugan ng magandang bunga. Matibay ang walis. Pagkahaba-haba man daw ng prusisyon sa simbaan din ang tuloy. mas matibay. Kung may itinanim. 56. 57. Huwag kang magtiwala sa di mo kilala. Paliwanag: Ang taong may birtud ng pagpapasensya. Kung pukilin ka ng bato. Paliwanag: Mas marami ang masama kaysa mabuti pero sa huli ay nananaig pa rin ang kabutihan. marapat na humingi na lamang ng ibang opinion sa iba. ika nga nila. 59.

sa bula rin mawawala. Ang kita sa bula. Ang magnanakaw ay kapwa galit sa kapwa magnanakaw. Paliwanag: Ang taong palaging nakadepende sa iba ay walang mararating. 67. Daig ng maagap ang masipag. . huwag ka munang mag-ambisyon at magmayabang. may kakambal na malas at masamang karma. Batong pagulong-gulong. Paliwanag: Kahit masipag ka kung pabagal-bagal ka. Huwag magbilang ng sisiw hanggang di pa napipisa ang itlog. walang mangyayari. Paliwanag: Hayaang ang nagkasala sa yo ay Diyos na ang bahalang magparusa. 69. 71. Paliwanag: Kung wala pa sa kamay mo. magaan naman sa bulsa. Batu-bato sa langit. Paliwanag: Ang perang hindi mo pinagpaguran ay magagastos mo rin nang di mo namamalayan kahit malaking halaga. di kakapitan ng lumot. tamaan huwag magalit.66. 68. Paliwanag: Lahat ng kasamaan. 70.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful