Emilio Aguinaldo

Si Emilio Aguinaldo y Famy ay isang Pilipinong heneral, pulitiko, at lider ng rebolusyon laban sa Espanya at Estados Unidos. Ipinanganak siya saCavite el Viejo, Cavite noong Marso 22, 1869 kina Carlos Aguinaldo y Jamir at Trinidad Famy y Valero (1820-1916) Si Don Carlos ay isanggobernadorcillo at dahil may lahi siyang Tsino, Tagalog at Mestizo, nagkaroon sila ng yaman at kapangyarihan. Bilang bata, nakatanggap siya ng edukasyon mula sa isa niyang lola at maya-mayang nag-aral ng elementarya sa paaralang elementarya ng Cavite el Viejo noong 1880. Pagkatapos, nag-aral naman siya ng sekundarya sa Colegio de San Juan de Letran, ngunit, tumigil siya noong nasa ikatlong taon na siya para tulungan ang kanyang nabiyudang ina na patakbuhin ang kanilang bukid. Sa edad na 28, si Miong ay naging cabeza de barangay sa Binakayan, ang pinakaprogresibong barrio sa Cavite el Viejo. Hinawakan ang posisyon na ito ng 8 taon. Noong 1893, ipinasa ang Maura Law na ibinago ang sistema ng lokal na gobyerno, binago nito ang tawag na gobernadorcillo sa capitan municipal. Kaya noong 1895, si Aguinaldo ang pinakaunang taga-Cavite del Viejo na tinawag na capitan municipal. Rebolusyong Pilipino Noong 1894, sumali siya sa Katipunan o ang K.K.K., isang sikretong organisasyon na pinamumunuan ni Andres Bonifacio, at dedikado itong organisasyon upang maitaboy ang manlulupig na Kastila at makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng dahas. Ginamit niya ang nom de guerre na Magdalo, para kay Maria Magdalena. Ang kanyang sangay ng Katipunan na pinamumunuan ng pinsan niya na si Baldomero Aguinaldo ay tinawag ding Magdalo. Nagsimula ang Rebolusyon sa San Juan del Monte (siyang lungsod ng San Juan, Metro Manila]]. Ngunit sa simula ay hindi sumali ang sangay ni Aguinaldo dahil sa kakulangan ng armas, na isa sa mga dahilan ng pagkatalo ni Bonifacio sa Pinaglabanan. Habang napilitan sina Bonifacio na gumamit ng gerilya para makilaban, nanalo sina Aguinaldo sa iba't ibang laban na nakapagtaboy ng mga Espanyol ng panandalian. Noong Pebrero 17, 1897, natalo nina Aguinaldo at ilang Katipunero ang puwersa na pinamumunuan ni Gobernador-Heneral Camilo de Polavieja sa Labanan sa Tulay ng Zapote sa Cavite. Si Heneral Edilberto Evangelista, inhinyerong sibil, rebolusyonaryo, at tagatayo ng trintsera, ay namatay sa labanang ito. Ang probinsya ng Cavite ay naging importanteng lokasyon ng Rebolusyon at dito rin nakanalo ang Magdalo ng marami laban sa Espanya. Ngunit, lalong nagkaroon ng malaking agwat ang dalawang kampo sa Katipunan, ang Magdalo at Magdiwang. Dahil dito, napilitan si Bonifacio na mamagitan sa dalawang kampo. Naisip ng Magdalo na magtayo ng sarili

nilang gobyerno. Si Bonifacio, kahit para sa kanya na ang Katipunan ay gobyernong ganap, pinayagan niya at pinamunuan rin ang isang halalan na sinimulan sa Kumbensyong Tejeros sa Tejeros, Cavite noong Marso 22, 1897. Nawala rito ang pamumuno niya kay Aguinaldo, at naboto bilang Ministro ng Interyor. Ito ay kinwestyon ni Daniel Tirona, na sinasabing hindi raw nararapat ito kay Bonifacio dahil siya ay hindi nakapagtapos sa pagaaral. Nagalit si Bonifacio (nilabas ang kanyang baril at binaril na sana si Tirona kung hindi lang siya tumigil) at dineklarang null at di-wasto ang kumbensyon. Napilitan si Bonifacio na bumalik sa Morong, Rizal Hindi na kinilala ni Bonifacio ang gobyernong pinamumunuan ni Aguinaldo at sinimulang ibalik ang kanyang awtoridad, pinagbintangan ang paksyon ni Aguinaldo ng pagtataksil at nagbibigay ng utos na taliwas sa mga utos ni Aguinaldo. Sa utos ni Aguinaldo, hinuli si Bonifacio at ang kanyang mga kapatid at sa isang mock trial, nahatulan ng pagtataksil at nasintensyahan ng kamatayan. Pagkatapos ng pag-aalanganin, naisip niyang tanggalin ang hatol, ngunit pagkatapos makumbinse ni Heneral Manuel Noriel, Pangulo ng Konseho ng Digmaan, at iba pa, binalik ni Aguinaldo ang hatol. Pinatay ang magkapatid na Andres at Procorpio sa pamamagitan ng firing squad noong Mayo 10, 1897 sa Bundok Hulog na malapit ng apat na kilometro kanluran ng Maragondon, Cavite. Biak-na-Bato Habang tumitindi ang tensyon, napilitan sina Aguinaldo na lumikas papunta sa mga bundok. Dito pinirmahan niya ang Kasunduan ng Biak-na-bato. Isusuko ni Aguinaldo ang kanyang gobyerno at itigil ang digmaan kapalit ng $800,000 (Mehikano) bilang kapalit. Pinirmahan ito noong Disyembre 14 at 15, 1897. Noong Disyembre 23, umalis sila sa Pilipinas papuntang Hong Kong para lumikas. Ang dala nilang $400,000 (unang installment) ay dineposito sa mga bangko sa Hong Kong. Dito, inayos ni Aguinaldo ang gobyerno at tinawag niyang Kataas-taasang Konseho ng Bayan. Isang rebolusyonaryong heneral, si Francisco Makabulos, ay nagtatag ng Komiteng Ehekutibong Sentral na siyang naging pamahalaan habang wala sina Aguinaldo. Kahit pumirma si Aguinaldo, tuloy pa rin ang paghuli ng mga Kastila sa mga Pilipinong sumama sa rebolusyon. Dahil dito, nagsimula muli ang rebolusyon. Noong Abril 1898, nagkaroon ng digmaan sa gitna ng Espanya at Estados Unidos. Sa Labanan sa Look ng Maynila, nanalo ang American Asiatic Squadron na pinamumunuan ni Commodore George Dewey at nasakop ang Maynila. Si Dewey ang nagbigay ng transportasyon kay Aguinaldo pabalik ng Pilipinas. Bumalik bigla si Aguinaldo sa kanyang posisyon at linusob ang Maynila. Deklarasyon ng Kalayaan, Diktadura, at Gobyernong Rebolusyonaryo Pagkatapos ng pagsimula ng Digmaang Espanyol-Amerikano, bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas noong Mayo 19, 1898.

Noong Mayo 24, dineklara niya na siya ang lider ng buong militar at nagtatag ng gobyernong diktaturyal na siya bilang diktador. Noong Hunyo 12, dineklara ang Kalayaan ng Pilipinas sa bahay ng mga Aguinaldo sa Cavite el Viejo, at binasa ang Batas na Nagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas. Ito ay sinulat sa baybay Kastila ni Ambrosio Rianzares Bautista, isang kapamilya ni Jose Rizal, na siya ring bumasa. Noong Hunyo 18, dineklara niya sa pamamagitan ng dekrito ang opisyal na pagtatag ng kanyang diktadurya. Noong Hunyo 23, dineklara naman niya ang gobyerno na rebolusyonaryo at hindi na diktadurya, siya pa rin bilang pangulo. Pangulo Itinatag ang Unang Republika ng Pilipinas sa Konstitusyon ng Malolos noong Enero 21, 1899 sa Malolos, Bulacan at nagtagal hanggang nahuli si Aguinaldo sa Palanan, Isabela ng mga Amerikanonoong Marso 1, 1901.

nahalal siya bilang gobernador ng lalawigan ng Tayabas.1935±Agosto 1. ngunit nagbitiw upang makapangampanya para sa Asambleya ng Pilipinas. 1944 sa edad na 66. nanalo si Manuel L. 1944).[1]Bilang isang binata. kapwa mga guro. nanumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos. kasunod ni Emilio Aguinaldo (na ang administrasyon ay hindi kinilala ng ibang bansa sa mga panahong iyon at hindi kinilala bilang unang pangulo sa mga kapisanang internasyunal).[1] Naging manananggol si Quezon sa Baler. Franklin County. laban kina Emilio Aguinaldo at Obispo Gregorio Aglipay. at pagkaraan nagtuloy sa Estados Unidos. Mula 1909 hanggang 1916. sa Manila North Cemetery at inilipat saLungsod Quezon sa loob ng monumento sa Quezon Memorial Circle.Manuel L. Noong 1906.[1] Sa sumunod na dalawang taon.[1] Unang inilibing ang kanyang labi sa Arlington National Cemetery. New York noong Agosto 1. Sa panahong ito naipasa ang Batas Jones (Jones Act). nagsilbi si Quezon sa Estados Unidos bilang naninirahang komisyonero para sa Pilipinas. Muli siyang nahalal noong 1941. 1878. Makaraang palayain. Quezon sa unang halalan ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng bagong Komonwelt ng Pilipinas. bilang katulong ni Emilio Aguinaldo. Quezon Si Manuel Luis Quezon y Molina[1] (Agosto 19. Anak siya nina Lucio Quezon at Maria Dolores Molina. Ipinangalan sa kaniya ang Lungsod ng Quezon sa Kalakhang Maynila at ang lalawigan ng Quezon. naglingkod siya bilang pangulo ng Senado ng Pilipinas. Sa dalawang bansang ito niya pinamunuan ang pamahalaan ng Pilipinas habang malayo sa bansa. Nagtapos siya ng pag-aaral mula sa Colegio de San Juan de Letran noong 1893. nagtatanggal sa Komisyon sa Pilipinas ng Estados Unidos at nagbibigay ng mas mataas na antas ng pamamahala sa mga Pilipino. ang kanyang labi ay inilibing muli sa Maynila. Siya ang kinilala bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas. Noong 1935. Quezon. nakilahok siya sa pag-aalsa laban sa mga Kastila.[1] Nagkasakit ng tuberkulosis si Quezon at namatay sa Saranac Lake. Naipakulong siya dahil sa gawaing ito. kung saan nakamit niya ang pagiging pinuno ng Asambleya. itinuring na bayani si Quezon nang muli siyang magbalik sa Pilipinas.Siya rin ay tinawag bilang 'Ama ng Wikang Pambansa' . Nakipaglaban din siyang kasama ng mga Pilipinong Nasyonalista sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano. Ipinanganak si Manuel L. Dahil dito. tumakas siya papuntang Australya. 1878 ± Agosto 1. Quezon sa Baler. Pagkaraan. Ang tunay niyang pangalan ay Manuel Luis M. 1944) ay ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Nobyembre 15.[1] Pagkaraan ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. sa lalawigan ng Tayabas (tinatawag na ngayong Aurora) noong Agosto 19.

Laurel at ang kanyang mga kasama pinangalanang sina Camilo Osias. Pinangalagaan niya ang kapakanan ng bansa sa gitna ng mga kalupitan ng mga Hapon. Laurel ay ipinanganak noong ika 9 ng Marso 1891 sa Tanauan. Nanungkulan siya bilang Pangulo ng Kataas-taasang Hukuman nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig at itinalaga siyang Kalihim ng Katarungan ni Quezon bago lumisan. namatay si Laurel sa grabeng atake sa puso at istrok. Hinirang na Kalihim Panloob ni Gob. Batangas noong Marso 9. Recto Quintin Paredes. Siya ay natapos sa kanyang pag-aaral ng batas sa unibersidad ng Pilipinas at kinuha ang kanyang masteral ng batas sa Escuela de Derecho. manunulat. Noong Nobyembre 6. Sa diwa ng pagkakasundo at upang makiisa sa bansa. si presidente Roxas na ipinagkaloob sa kanila absolute parol. Laurel ay nalitaw ang kanyang sarili bilang isang mambabatas na advocated babae karapatan sa pagboto. Ibang kasagutan: Talambuhay ni Jose P Laurel . SR at pangkalahatang Mateo Capinpin na nagtangkang makatakas ngunit bigo siya nakuha sa kanilang mga paraan ng mga hapon at ipinadala pabalik sa Pilipinas. Si Dr José P. Si Lorenzo Tañada ay kabilang sa pag-uusig na tagapamahala habang si Claro M.Jose P. at Doktor ng Batas sa mga unibersidad sa Tokyo imperyal. 1959. Benigno S. at tagapagturo.Nobyembre 6. Sila ay nabilanggo at sinubukan at hinusgahan sa taong hukuman. Bago ang ikalawang digmaan pandaigdig. ang digmaan ng Pilipino binansagan na siya ng mga tao sa kanyang gawain bilang isang "tagatulong. at pagkatapos non ay doktor ng Philiosophy sa unibersidad ng Santo Tomas. at Vicente Francisco umakto bilang kanyang mga legal counsels. Queno.P. Pinili si Laurel ng mga Hapon upang magsilbing pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas. 1891 .Sikat ang Pinoy Si Jose P Laurel ay isa din sa mga sikat na Presidenteng Pinoy na dalubhasa sa batas. noong 1915. Pagkatapos ay. Wood noong 1923 at naging Associate Justice noong 1935. Laurel Si Jose Paciano Laurel y Garcia (Marso 9. 1943 siya ay naging pangulo ng Republika ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng hapon. 1959) ay pangulo ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng mga Hapon mula 1943 hanggang 1945. 1891 anak nina Sotero Laurel at Jacoba Garcia. Nagtapos siya ng abogasya sa U. Hen. Noong Oktubre 14. Siya ay isa sa mga taong bumoto sa pabor ng Hare-mayroon- . siya ay agad namatay. administrator. Isinilang si Laurel sa Tanauan. abugado. estadista. Ibinilanggo siya bilang "collaborator" pagkaraan ng digmaan ngunit pinalaya ni Pangulong Roxas noong 1948. Batangas." Si Jose P. Si Ginoong Jose. ang pangulo noon na si Manuel Luis Quezon ay hinirang sa kanya kaugnay ng katarungan ng kataas-taasang hukuman.

Nahalal siyang pangalawang pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas noong 1935. Laurel ay namatay ng pagpalya ng puso sa manila. 1956 José P. siya ay hinirang ni Ramon Magsaysay bilang Chairman ng Economics Mission sa Estados Unidos. Noong 1900. Quezon. Sergio Osmena Si Sergio Osmena. Isinilang siya noong Setyembre 9. Tinanghal siyang "Senate President Protempore" noong1923-1933. ito ay siya na itinatag sa Economics Nation Development Authority (NEDA) at ng Pilipinas Banking Corporation. Si Osmeña ay nanguna sa mga nagtapos ng primarya sa kanyang paaralan. Sa taon 1953. Noong taon 1951. Namatay si Quezon sa sakit na tuberkulosis noong Agosto 1. 1956. 1878 sa Lungsod ng Cebu. Nagtungo siya sa Maynila at nag-aral sa San Juan de Letran. sina dating pangulong Osmena at ang kasama ng mga pandigmang kabinete na huling ipagpatuloy ng ating pagapapalaya ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. ay ang ikalawang pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas (Agosto 1. Quezon sa Estados Unidos. siya ay muling nahalal bilang senador. Estados Unidos at ang puwersang Kakampi kasabay ng mga gerilyang Pilipino at Hukbalahap . Nahalal siyang ispiker ng asemblea. 1944 . Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ipinadala siya ng lokal na liderato ng Cebu para ibalita kay Emilio Aguinaldo ang sitwasyon sa Cebu. isa sa mga misyong ipinadala sa Estados Unidos para ikampanya ang kasarinlan ng Pilipinas. Naging kasapi rin siya ng Misyong OsRox (OsmeñaRoxas). Sa Nobyembre 6. Naging senador siya mula 1923 hanggang 1935. Tumakbo siya at nanalong kinatawan ng ikalawang distrito ng Cebu. isang posisyong hinawakan niya ng sumunod na 15 taon. itinatag niya ang Lyceum ng Pilipinas at maging sa kanselor emeritus ng Nation guro College. kung saan nakilala niya siManuel L. bumalik sa Cebu si Osmeña.cutting Batas. Nag-aral ng sekundarya sa Seminario ng San Carlos sa Cebu. 1946). naging tagapag-lathala at patnugot siya ng pahayagang El Nuevo Dia. Sr. naging gobernador siya ng lalawigan. kasama niya si Pangulong Manuel L. at sponsored ang Bill of Rights sa saligang-batas ng Pilipinas. Dalawampu't limang taong gulang siya nang maatasang pansamantalang gobernador at pagkapiskal ng lalawigan ng Cebu. 1944 at si Osmeña ang humalili sa kanya. Nagbitiw siya sa kanyang katungkulan bilang gobernador nang maitatag ang Asemblea Filipina noong 1907. Siya ay naka-sign ang kasunduan na tinatawag na ang Laurel-Langley kasunduan sa Enero 1. Nang sumiklab ang rebolusyong Pilipino noong 1896.Mayo 28. Bilang isang tagapagturo. Pagkaraan ng dalawang taon.

Valdes at si heneral Carlos P. Kasama siya ng mga Pilipinong Heneral ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na si Basilio J. namahinga si Osmena sa kanyang tahanan sa Cebu. Sinabi ni pangulong Osmena at ang iba pang opisyal at mga kabinete nagsimula ng Kampanya ng Pagpapalaya sa Pilipinas noong 1944 hanggang 1945 sa pagitan ng mga sundalong Pilipino. Amerikano at ang mga pwersang gerilya na silang kalabanin ng mga Hapones. 1946.Template:Fact Nagsilbi siya bilang pangulo ng bansa hanggang sa magkaroon ng halalan noong Abril 23.na mula sa Kampanya ng Pagpapalaya sa Pilipinas na ituloy ng pakikipaglaban sa Hapon. . Romulo pati ang mga puwersang Amerikanong lumunsad sa Leyte noong Oktubre 20. Paghahanda ito sa pagbibigay ng kalayaan ng Estados Unidos. Kumandidato siya bilang pangulo. 1944. Nang matalo kay Roxas. ngunit natalo kay Manuel Roxas.

Manuel Roxas Mula sa Tagalog na Wikipedia. ang Lungsod ng Roxas sa lalawigan ng Capiz. Bilang pangulo. habang nagbibigay ng kanyang talumpati sa dating base militar ng Estados Unidos sa Clark Air Base wala na ito sa kasalukuyan. Isinilang si Roxas noong Enero 1. Siya ay sinundan ni Pangulong Elpidio Quirino. nanilbihan siya sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na itinaguyod ng mga Hapon. Pagkatapos ng digmaan. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 1948). pinawalang-sala niya ang mga nakipagtulungan sa mga Hapon. Sina Gerardo Roxas at Rosario Acuna ang kanyang mga magulang. at sa suporta ni MacArthur. 1892 sa lungsod na ipinangalan sa kanya nang siya ay mamatay. inatake bigla si Roxas sa puso at siya ay namatay. binihag siya (1942) ng pwersa ng mananakop na Hapon. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines)noong 1912 at naging topnatcher sa Bar. nagsilbi (1938-1941) bilang Kalihim ng Pananalapi sa gabinete ni Pangulong Manuel Quezon. . at naihalal (1941) sa Senado ng Pilipinas. pinawalang-sala siya ni Heneral Douglas MacArthurkasama kay pangulong Sergio Osmena kasama ng mga Pilipinong heneral na galing sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas na sina heneral Basilio J. Ngunit sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. ang malayang ensiklopedya Si Manuel Acuña Roxas (Enero 1. Quezon. 1892 . Pagkatapos maitatag ang Komonwelt ng Pilipinas (1935). Nagsilbi sa iba-ibang kapasidad sa ilalim ngPamahalaang Komonwelt ni Manuel L. 1948. Noong 1921. siya ang nagsilbing intelligence agent para sa mga gerilya. Siya ay ang ikalimang Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Mayo 28. 1946 laban kay Sergio Osmeña. 1948) ay isang pulitiko sa Pilipinas. Noong Abril 15. 1946±Abril 15. Ito ang nagbigay-buhay sa kanyang buhay politika. Valdes at si heneral Carlos P. nanalo siya sa halalan sa pagkapangulo noong Abril 23. naging kasapi si Roxas sa National Assembly. naihalal siya sa House of Representatives at sa sumunod na taon ay naging speaker. Romulo at ibinalik ang kanyang nombramyento bilang opisyal ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos. Nag-umpisa siya sa pulitika bilang piskal panlalawigan. Hinuli ng mga bumalik na pwersangAmerikano si Roxas sa paghihinalang pakikipagtulungan sa mga Hapon.Abril 15. Sa panahon din ito.

1953. Sa segundarya. Namundag siya sa Vigan. An ginibo ni Quirino pigtokahan si Ramon Magsaysay komo . Pulitika Pakatapos kan Ika-2ng Gerang Pangkinaban nagsirbe siya komo Sekretaryo kan Estado asin Bise Presidente sa irarom kan si pinaka-enot na presidente kan Talingkas na Filipinas. an mga Huk kontrolado na an dakulang parte kan Luzon. Nagtrabaho man siya komo junior computer sa Bureau of Lands asin property clerk sa Manila Police Department. Kaamayan kan buhay Kan siya sadit pa. 1956) iyo an ika-anom na presidente kan Republika kan Filipinas. La Union. An administrasyon niya nag-atubang nin makuring homa' sa pagbungkaras kan mga Hukbalahap na dati sarong hokbo naglaban sa mga nanakyadang Hapon igdi sa Filipinas. duman siya nagestar sa [[Aringay. Pagtongtong kan 1950. 300. La Union]|Aringay]. siya an nagsalida sa pagkapresidente. 1948 abot Des. Nagkua siya asin nakapasar nin eksamen sa civil service. dangan nagin siyang Senador (1925-1931). Nagklase man siya sa Unibersidad kan Pilipinas (University of the Philippines) asin nagkua siya sa College of Law kaini nin abogasya kan taon 1915 asin ta nakapasar siya sa eksamen sa pagka-abogado. 1948. nag-entra siya sa Vigan High School alagad naggraduar siya sa Manila High School kan taon 1911. Kan magadan si Roxas kan Abril 15. si Taruc nagdeklara na an grupo ninda tuyong bubungkalon an gobyerno.Elpidio Quirino Si Elpidio Quiriono. Nagsirbe man siya komo Secretary of Finance asin Secretary of the Interior sa gobyernong Kumonwelt. Kan an mga Komunistaiyo na an namayo sa hiron (movimineto) na ini. Nagpraktis siya kan saiyang pagka-abogado alagad napili siya na magtukaw komo Representante sa Philippine House of Representatives poon 1919 abot 1925. Ilocos Sur sa mag-agom na si Mariano Quirino saka si Gregoria Rivera. enot na grado. 1890 . Nagsirbe siya sa katongdan na ini poon Abril 17. Nagdalagan siya sa tiket kan Partido Liberal. Tinapos niya an kursong abogasya sa Unibersidad kan Pilipinas kan taon 1915. ika-6 na Presidente Si Elpidio Quirino (16 Nob. Sunod na taon napili siya sa eleksyon para sa apat-na-taon na termino sa parehong kargo. Siya Katoliko Romano asin iyo an enot na Ilokanong presidente.29 Peb. si Manuel Roxas. nagtumang na sa gobyerno asin ta an negosasyon ni Quirino kan 1948 sa lider kaini na si Luis Taruc mayong kinaabtan. Siya igwa man dugong Kastila.

Alagad. dagosdagos na paguswag kan ekonomiya. nagdalagan siya sa eleksyon kan 1953 sa tiket kan Partido Nasyonalista kontra ki Quirino sa pagka-presidente. An termino ni Qurino nabibisto sa marikas na rekonstruksyon hale sa pagkawasak sa gera. asin an pagsampa' nin dakulang tabang ekonomiko haleng Estados Unidos.Sekretaryo kan Depensa Nasyonal sa pagsabat asin pagsumpo kan nagtatalubo na insureksyon. . si Quirino nadaog asin nagretiro na sa pribadong buhay. Sinasabi na an eleksyon kan 1949 iyo an saro sa pinaka-madaya' na eleksyon nangyari igdi sa Filipinas. asin dara an mahamot niyang imahe sa pagsumpo niya kan insurhensya kan mga Huk. Masabi pa. Si Magsaysay naglitik saiya sa isyu nin korupsyon. dakul na problema sosyal sa mga baro-banwaan an dai maresolberan. an saiyang administrasyon nadigtaan kan akusasyon na grabe asin lakopan an korupsyon nangyayari sa irarom kan saiyang liderato. Sa eleksyon na idto.

.

1907 ± Marso 17.Template:Fact Ang kanyang pangalawang pangulo ay si Carlos P. 1945. 1907 kina Exequiel Magsaysay at Perfecta del Fierro. . 1957. Naglingkod siya bilang tagapamahala ng Try-Tran Motors bago magkadigma. Garcia. 1953 hanggang sa kanyang kamatayan. Ito ang kanyang pinakamahalagang nagawa. Kaya si Magsaysay ay tinawag na "Tagapagligtas ng Demokrasya". Zambales noong Agosto 31. bilang kalihim ng Pagtatanggol kaniyang binuwag ang pamunuan ng mga Hukbalahap. 1957) ang ikatlong pangulo ng Ikatlong Republika ngPilipinas mula Disyembre 30. Iniligtas ni Pangulong Magsaysay ang demokrasya sa Pilipinas. Nag-aral sa Pamantasan ng Pilipinas at Jose Rizal College. Si Magsaysay ay isinilang sa Iba. Nang bumagsak ang Bataan inorganisa niya ang "Pwersang Gerilya sa Kanlurang Luzon" at Pinalaya ng pwersang Amerikano at Pilipino ang Zambales noong Enero 26. ay sumuko sa kanya. Supremo ng Huk o ang pinakamataas na lider ng komunista. Siya ang pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas dahil ibinalik niya ang tiwala ng pamahalaan. Si Luis Taruc. tinalo niya si Quirino at naging ikatlong pangulo ng republika. Cebu noong Marso 17.Ramon Magsaysay Si Ramon del Fierro Magsaysay o Ramón "Monching" Magsaysay[1] (Agosto 31. Noong 1950. Pinigil niya ang panganib na lilikhain ng pulahang Komunista at naging napakatanyag sa mamamayan. Pinigil niya ang paghihimagsik ng Huk o ng komunista. Noong eleksyonng 1953. Subalit nagwakas ito ng mamatay siya dahil sa isang pagbagsak ng eroplano sa isang bundok sa Manunggal.

Isinilang si Garcia noong Nobyembre 4.Carlos P. Habang nasa kapangyarihan. ang Pamahalaan ni Garcia ay nakipag-usap sa mga pinuno ng Bansang Amerika upang mailipat sa kontrol ng Pilipinas ang mga hindi na ginagamit na Base Militar ng Amerika. Kilala si Garcia kanyang pagpapatupad ng Filipino First Policy. Bohol sa Kapuluan ng Kabisayaan sa Kalagitnaang Pilipinas. Nag-aral siya sa Silliman University at Silliman Institute. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1939-1945). si Garcia ay naging bise presidente at Kalihim ng Suliraning Panlabas. 1896 sa Lungsod ng Talibon. Si Garcia ay naging gobernador ng Bohol. at naging miyembro ng Senado mula 1942 hanggang 1953. lumaban siya sa pananakop ng mga Hapon bilang miyembro ng mga gerilya na nakabase sa Bohol. 1896 . ang malayang ensiklopedya Si Carlos Polistico Garcia (Nobyembre 4. Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 1957 hanggang 1961. Nakamit nila ang mapagpasyang tagumpay. isang politikong Pilipino na bumuo at namuno sa isang pwersang guerilla na lumaban sa pananakop ng mga Hapones. Garcia Mula sa Tagalog na Wikipedia. Naging abogado at guro. at kinalaunan nagtapos din siya ng abogasya sa Philippine Law School noong 1922 sa Maynila. Sa kalaunan ay naging labis ang pagiging maka-Pilipino ni Garcia at ang pagsira sa kanya ay pinasimulan sa mga pahayagan. 1961). sa lungsod ng Dumaguete. 1957±Disyembre 30. at nagwagi rin siya sa Halalan ng Panguluhan noong Nobyembre 1957. Noong Marso 1957 si Garcia ay naging presidente matapos pumanaw si Magsaysay sa isang aksidente sa eroplano. isang probinsiya sa Katimugang Pilipinas. Talambuhay Carlos Polistico Doi Garcia (1896-1971). Noong 1946 ay naging puno siya ng minoriya sa Senado. Noong 1953 si Garcia ay nanombrahan bilang Bise Pangulong na kabilang sa Tiket Nasyonalista na pinangunguluhan ni Ramon Magsaysay. pinasok niya ang politika noong 1926 bilang mambabatas na kaanib sa Kapulungan ng mga Kinatawan (Philippine House of Representatives) at naglingkod hanggang 1932.Hunyo 14. at noong 1954. mula 1932 hanggang 1942. sa himpapawid sa tulong ng CIA . 1971) ay isang Pilipinong makata at pulitiko at ang ikawalong Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Marso 23. Nanumpa siya bilang pangulo nang mamatay si Magsaysay. Naging pangalawang pangulo at miyembro ng gabinete ni Ramon Magsaysay si Garcia. ang kaniyang mga magulang ay sina Policronio Garcia at Ambrosia Polistico. at ang tinulungan ng mga tropang Pilipino at Amerikano sa Bohol.

.samantalang pinaboran naman ng mga Amerikano si Diosdado Macapagal upang manalo sa Halalan noong 1961. Namatay siya sa atake sa puso noong Hunyo 14. Bukod sa kanyang mga nagawa bilang makabansang pulitiko. si Garcia ay kilala rin na makata sa kanyang diyalektong Bisaya. 1971 sa edad na 75.

Lubao. [baguhin]Sariling buhay Naging unang asawa niya si Purita de la Rosa.Ama siya ni Gloria Macapagal-Arroyo na naging pangulo rin.Abril 21. Siya ang may-akda ng Batas ng Kalusugang Rural (Rural Health Law) at ng Batas hinggil sa Naangkop na Mababang Sahod (Minimum Wage Law). Nanguna rin siya sa delegasyong para sa Tratado ng Mutwal na Depensa ng Estados Unidos at Republika ng Pilipinas (US-RP Mutual Defense Treaty). embahador ng Pilipinas sa Cambo at siya ay presidente.1965) at ay ang ikasiyam na Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Disyembre 30.. Tumira siya sa isang tahanan at pumailalim sa pangangalaga ni Don Honorio Ventura hanggang magtapos ng pagka-Doktor sa mga Batas mula sa Pamantasan ng Santo Tomas noong 1936 at pumasok sa pulitika. at Diosdado Macapagal Jr. 1961 Disyembre 30. 1997) ang ikasiyam na pangulo ng Pilipinas (Disyembre 30. Nagtapos siya ng kolehiyo mula sa Pamantasan ng Santo Tomas. Una siyang nagtrabaho bilang abogado para sa isang tanggapang Amerikano. ang dating Pangulo ng Pilipinas. Pampanga noong Setyembre 28. Nang sumakabilang buhay ito. at sina Maria Cielo Macapagal Salgado. Nagkamit siya ng degri sa larangan ng Abogasya. Nagkamit din siya ng pagka-Doktor ng Batas na Sibil at Doktor ng Ekonomiya. 1965). 1910 kina Urbano Macapagal at Romana Pangan. Nahalal siya bilang Pangalawang Pangulo noong 1957 at naging . [baguhin]Edukasyon Nagtapos siya ng elementarya mula sa Mababang Paaralan ng Lubao at ng sekondarya mula sa Mataas na Paaralan ng Pampanga. 1961-Disyembre 30. [baguhin]Talambuhay Tinagurian si Diosdado Macapagal bilang "Batang Mahirap mula sa Lubao" dahil anak siya ng isang mahirap na magsasaka. Bayaw siya ni Rogelio de la Rosa. naging pangalawang asawa niya si Evangeline Macaraeg. 1910 . ang malayang ensiklopedya Si Diosdado Pangan Macapagal (Setyembre 28. Isinilang siya sa San Nicolas.Diosdado Macapagal Mula sa Tagalog na Wikipedia. Arturo Macapagal . Anak niya siGloria Macapagal-Arroyo. Nahalal siya sa Kongreso noong 1949 at sa muli noong 1953.

Bilang dagdag. Humalili siya bilang pangulo ng Kumbensyong Konstitusyonal noong 1971. Inilunsad niya ang Kodigong Pangrepormang Panlupang Pansakahan (Agricultural Land Reform Code) at nilinis ang katiwalian sa pamahalaan. Humiwalay sa Partido Liberal si Marcos at ginawa siyang kandidato ng Partido Nasyonalista sa pagkapangulo sa halalan ng 1965. ang pagbabago ng petsa ng Araw ng Kalayaan mula Hulyo 4 na naging Hunyo 12. Limang taon siyang nagkaroon ng kaugnayan sa Programang Sosyo-Ekonomiko para sa pagkontrol ng pangangalakal sa ibang bansa. 1962). Sa eleksiyon ng 1963. Marcos. isa ring Liberal katulad ni Macapagal. maraming nanalong kandidato mula sa Partidong Liberal at naging pangulo ng Senado si Ferdinand E. Kilala rin siya sa pagkakaroon ng nasyonalisasyon ng pagtitingi (retail) at dahil sa Panukalang Batas na Pangrepormang Panglupa. ang pag-aangkin sa Sabah (opisyal na iniharap noong Hunyo 22. Subalit nagkaroon ng hidwaan sina Marcos at Macapagal.Pangulo noong 1961. kabilang din sa kaniyang mga nagawa ang pagpapakalat ng Pambansang Wika. . at sa pagbubuo ng Maphilindo sa Kasunduang Maynila. Tinalo ni Marcos si Macapagal sa halalang iyon.

.

Laurel. Siya ay panganay na anak nina Mariano Marcos. nakamit ng Pilipinas ang ganap na kalayaan mula sa Estados Unidos. ang katunggali ng kaniyang ama sa pulitika na si Julio Nalundasan ay pinatay makaraang manalo bilang kinatawan ng Ilocos Norte. ngunit ang malawakang protesta na kilala sa tawag na "1986 People Power Revolution" ang puwersang humila sa kanya na bumaba sa pwesto noong 1986.Ferdinand E. Nanilbihan siya bilang pangulo mula 1965 hanggang 1986. Noong 1935 na halalan. Marcos Si Ferdinand Emmanuel E. Mula noong 1946 hanggang 1947. Pinanindigan ni Marcos na siya ang namuno sa mga gerilya laban sa pananakop ng Hapones sa Pilipinas. na siyang nagpawalang sala sa kaniya. paninindigang kaniyang pinanghawakan sa kanyang buong karera sa pulitika. Habang nasa kulungan ay sumulat siya ng apela. Tumakbo si Marcos bilang kandidato ng Partidong Liberal at nagwagi bilang kinatawan ng Ilocos . at Josefa Edralin. Dalawang beses siyang tumakbo at nagwagi bilang pangulo ng bansa bago ang pagdedeklara ng Batas Militar noong 1972. Karera sa Pulitika Pagkatapos ng himagsikan. Pinag-Ugatan Si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos ay ipinanganak sa Sarrat. Inaaresto siya noong 1938 kaugnay sa pagkakasangkot sa pagpatay. siya ay napatunayang nagkasala at sinintensiyahang makulong ng hanggang 10 taon. Bago matapos ang taong iyon. na noon ay nangungunang partido upang buuin ang Partido Liberal. sa lalawigan ng Ilocos Norte sa hilagang-kanlurang bahagi ng Luzon. isang guro. at noong 1940 ay hinawakan niya ang sariling kaso sa harap ng huwes na si Jose P. Siya ang natatanging pangulo ng Pilipinas na nagsilbi sa kanyang tanggapan ng mahigit sa dalawampung taon. ngunit matagumpay niyang naipetisyon sa Korte Suprema ang kaniyang pansamantalang paglaya upang matapos ang kaniyang pag-aaral. nagsilbi si Marcos bilang katulong sa bagong pangulo nangg nagsasariling republika na si Manuel Roxas. isang pulitiko. Humiwalay si Roxas sa Partido Nasyonal. Marcos ay ang ikasampung pangulo ng Republika ng Pilipinas. Muli siyang nagwagi sa eleksyon ng pagkapangulo noong 1981 at sa 1986 Snap Presidential Elections. Noong 1939 ay nagtapos siya ng Abugasya sa Unibersidad ng Pilipinas at nakapasa sa Bar Exam na may mataas na grado. Nagsilbi si Marcos sa Sandatahang Lakas ng Filipinas noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Habang si Marcos ay nasa kaniyang ikalawang termino. 1965." muling nanalong pangulo si Marcos na nakakuha ng 74 porsiyentong boto. Habang papalapit na ang pagtatapos ng ikalawang termino ni Marcos ay lumalaki ang posibilidad na hindi mabubuwag ang kontistusyong hanggang dalawang termino lamang maaring manungkulan ang pangulo ng Pilipinas at mahaharap siya sa posibilidad na kaniyang lilisanin ang puwesto pagkatapos ng 1973. Nakuha niya ang suporta ng pangulo ng Estados Unidos na si Lyndon B. ang ama ng kasalukuyang pangulong si Gloria Macapagal Arroyo. Ang digmaan na ito ang nagpasok ng bilyun-bilyong dolyar sa ekonomiya ng Pilipinas. Lumipat siya ng ibang partido upang makalahok sa pambansang halalan bilang katunggali ng dating pangulong Diosdado Macapagal. Marcos Bilang Diktador . Nagsilbi siyang pangulo ng senado mula noong 1963 hanggang 1965. tumindi ang pagkakasangkot ng Estados Unidos sa digmaan sa Vietnam. Naglagay ng dalawang base ng militar ang Estados Unidos sa Pilipinas. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na may kakayahang pumutol sa katiwalian at sa hindi maayos na pamumumuno ng pamahalaan. Siya ang kauna-unahang pangulo na nanalo sa ikalawang termino. Maraming proyekto ang pinondohan ng mga dayuhang nagpapautang. ang kilusan ng mga Muslim ay dumadagsa na rin. Noong 1969. na pinahihintulutan ng konstitusyon. Sa katimugang bahagi naman ng Pilipinas. Nakatatlong termino siya bilang mambabatas. Ang mga ito ay ang Clark Air Base at Subic Bay Naval Base. na kaniya ring partido. Madaling napagwagian ni Marcos ang halalan at siya ay pinasinayahan noong 30 Disyembre.Norte noong 1949. kasama na ang pagtatayo ng mga gusali ng museo at magagarang otel. Johnson at ng kumunidad ng mga dayuhang negosyante. samantalang pinakasalan niya si Imelda Romualdez na dating nagwagi sa timpalak pangkagandahan mula sa Leyte. Bilang Pangulo Mula sa simula nang panunungkulan ni Marcos bilang pangulo. Nagwagi si Marcos bilang senador noong 1959. Maraming mga mag-aaral sa unibersidad at mga Pilipino ang tutol sa patuloy na presensiya ng mga militar ng Estados Unidos at patuloy na pagsuporta sa mga polisiya ng Estados Unidos laban sa Vietnam. Ang partidong komunista sa Pilipinas ay lalong naging aktibo at naglunsad ng malawakang kaguluhan sa maralitang taga-nayon at taga-lunsod. humarap siya sa maraming suliranin. Nakadagdag pa ang paglulunsad ni Imelda Marcos ng serye ng mga prestihiyosong proyekto sa Maynila. na naging malaking tulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Maging ang mga nanalong senador at kinatawan ay nanggaling sa Partido Nasyonal. makaraang mangampanya gamit ang islogan na "Bigas at Daan.

Noong 1983. o pagtanggal sa kongreso at pagkuha sa lahat ng kapangyarihan. upang lumayo at magtago sa Estados Unidos. kahit na alam niyang siya ay aarestuhin. Ang kakayahan ni Marcos na maging matatag ang nag-udyok sa kaniya na bawiin ang ilan sa mga malupit na patakaran na sumasakal sa pagtutol at sa kalayaang magpahayag. na pinamumunuan ni Jaime L. Si Aquino ay binaril sa likod ng kaniyang ulo. Sa kabilang banda ang kaniyang kalusugan ay nagsimulang humina. at namatay ilang minuto lamang makaraang dumating sa Manila International Airport (Ninoy Aquino International Airport ngayon}. Kinurakot nila diumano ang kaban ng yaman ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga malalapit na kaibigan na siyang kumontrol sa mga monopolyo sa industriya. na siyang naging dahilang upang hindi na gumana ang kanyang mga bato. Pinayagan din niya ang Radyo Veritas. dahil umano sa palapit na kaguluhan. Ang bagong konstitusyon ay pormal na ipinahayag ni Marcos noong Enero 1973 na nagbigay ng lubos na kapangyarihan sa pangulo at pagpapaliban ng mga halalan. Isang espesyal na komisyon ang nagimbestiga at nagsabing resulta nang sabwatan ng militar ang pagkakapatay. Idineklara ni Marcos ang batas militar noong 1972 at sinuspinde ang konstitusyong 1935. Winakasan ang kalayaan ng mga mamamahayag. Si Marcos ay nangasiwa sa bisa ng dekreto at ikinubli ang kaniyang diktaduryang kapangyarihan sa retotrika ng batas. nagdesisyon si Aquino na bumalik na sa Pilipinas. Sin. pinuno ng partidong Liberal. Ang kanilang marangyang pamumuhay ay malaki ang pagkakaiba sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino.limpak na salapi ang pamilyang Marcos at ang iba pang pera ay nakatago sa mga bangko sa ibang bansa. isang istasyon ng radyo na pinatatakbo ng mga Katoliko. komunikasyon. opisyal na binawi ni Marcos ang batas militar. . Ang Herarkiya ng Katoliko. upang magsahimpapawid ng mga batikos laban sa kaniyang rehimen. ngunit nanatili pa rin ang kanyang emergency power upang magamit para sa pekeng halalang pampangulo. Noong 1981. Sinabi ni Marcos na ang batas militar ang panimula sa paglikha ng bagong lipunan at kailangang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng bansa. at bangko. Kagaya nang inaasahan. na napatay ng pulisya sa paliparan.. Sa Pilipinas. ang simbahan ang ginagawang patnubay hinggil sa usaping pampulitika. kung saan karamihan sa populasyon ay Katoliko. Inaresto ang pulitikong pinuno na si Benigno Aquino Jr. Sinupil ni Marcos ang mga pulitikong tumutol sa kaniya. Sinabi ng pamahalaan na ang pagkakapatay kay Aquino ay gawa ng upahang mamamaril. Ngunit si Marcos kasama ang kaniyang asawa at kanilang malalapit na katuwang ay gumanti ng puro katiwalian sa gitna ng paghihirap ng mga mamamayan Pilipino.Ang Kumbensyong Pangkonstitusyon ay hindi naisakatuparan. Noong 1980. Arsobispo ng Maynila ay hindi natatakot sabihing tutol siya kay Marcos. Nagkaroon siya ng lupus erythematosus. pinayagan ni Marcos si Ninoy Aquino. si Marcos ay nanalo ng isa pang termino. Nagkamal ng limpak.

dalawa sa matataas na opisyal ng militar ni Marcos ang nagbitiw ng suporta sa kaniya. Walang nagawa ang mga tropa ni Marcos sapagkat hindi nila maaaring saktan ang libu-libong mga tao. Ito ay upang mapigil ang paglalaban ng puwersa ng mga rebeldeng militar at ng mga loyalista ni Marcos. Sa kabila ng mga kaganapan ay iginigiit pa rin ni Marcos na siya ay mapasinayahan na sa simple at pribadong seremonyas noong 25 Pebrero. Habang nagaganap ang botohan. . Ramos. Ngunit kinilala ng pambansang asemblea si Marcos bilang siyang nanalo. Noon. biyuda ni Aquino. at hinikayat si Corazon Aquino upang tumakbo sa pagkapangulo at si Salvador Laurel bilang pangalawang pangulo. si Marcos bilang isang brutal na diktador. Ang dalawang kinatawan mula sa Estados unidos at sa pamahalaan. inihayag ni Marcos ang pagkakaroon ng biglaang halalan pampangulo na ginanap noong Pebrero 1986. ang pamilyang Marcos at ang mga taong malalapit sa kanila ay lumipad patungong Hawaii lulan ng sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos. Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Noong 1990. Naglunsad ng rebelyon ang kalihim ng Tagapagtanggol na si Juan Ponce Enrile at si Fidel V. 1986. Ang pagkamatay ni Aquino ang naging malaking puwersa sa pagbagbsak ni Marcos. taon bago matapos ang kaniyang termino. Noong sumunod na araw. Upang makuha muli ang puwesto at magpatuloy ang suporta ng Estados Unidos sa kaniyang rehimen. ang parehong kinatawan ay sinasabing ang kanila ang nanalo. Ang rebelyong ito ang naging hamon kay Marcos at sa kaniyang pinsan na si Fabian Ver. Sinasabi ng parehong kinatawan na si Corazon Aquino ang nanalo ngunit ayon sa pambansang asemblea. ngunit ang utak ng krimen ay hindi na natukoy pa. dahil sa kaniyang makinarya at sa pagkakahati-hati ng oposisyon. Sa tulong ng pananawagan ni Kardenal Jaime L. Inilarawan ni Corazon Aquino.ngunit noong 1985 ay pinawalang sala ang mga opisyal na kinasuhan nang pagpatay. nagpahayag ang Simbahang Katoliko na ang naganap na halalan ay isang panloloko lamang at ang tagumpay ni Marcos ay isa lamang kahungkagan. 16 opisyal ng militar ang nahatulang nagkasala sa pagkakapatay kay Aquino. Hinirang naman si Corazon Aquino bilang pangulo ng Pilipinas na siyang nagbunsod sa kanya bilang kauna-unahang babaeng pangulo ng bansa. Aklasang Bayan Noong 22 Pebrero. maraming Amerikano ang nakasaksi sa mga tumatakbong iregularidad. Sin sa taong bayan. Inaasahan ni Marcos ang pagkapanalo. na tapatan ito nang matinding puwersa. nagdagsaan ang mga tao sa dalawang kampo ng militar upang harangan ang mga tangke ni Ver. Ikalawang Hepe de Estado Mayor at inagaw ang dalawang kampo ng militar. Apat na araw pinalibutan ng mga tao ang mga kampo na kinalululanan ni Enrile at ng kaniyang mga kasama. Ngunit bumuo si Kardenal Sin ng alyansang oposisyon. na nagbabantay sa resulta ng halalan ay naglabas ng magkaibang resulta.

Kamatayan Nanatili si Marcos sa Hawaii hanggang sa siya ay pumanaw noong 1989. Noong 1993. Ang perang ito ay gagamitin upang pambili ng lupa ng mga mahihirap na magsasaka. siya ay pinawalang sala rin. Maging sa iba pang kaso. ibinalik ang naimbalsamang bangkay ni Marcos sa bansa at inilagak sa isang glass case crypt. noong 2003. Gayunpaman. Kaagad namang umapila ang mga Marcos sa paratang. ginawaran ang pamahalaan ng 624 milyong dolyares mula sa mga perang nakalagak sa mga bangko sa Switzerland. si Imelda ay pinawalang sala sa kasong panglulustay ng hukuman ng Estados Unidos at nahatulang nagkasala sa kasong pangungurakot ng hukuman ng Pilipinas noong 1993 ngunit binaliktad ng korte dahil sa kaniyang apela noong 1998. na pag-aari ni Ferdinand Marcos. . Ito ay makikita sa kanyang museleo sa kanyang sinilangang bayan. Makaraang pumanaw si Marcos.

Jr. . ang pinaslang na lider ng oposisyon noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. 1933²Agosto 1. 1986±Hunyo 30. at Demetria Sumulong. 1992). ang malayang ensiklopedya Si María Corazón Cojuangco-Aquino (ipinanganak bilang María Corazón Sumulong Cojuangco) (Enero 25. 2009[2]) na lalong mas kilala sa palayaw na Cory ay ang ikalabingisang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at kaunaunahang babaeng naluklok sa nasabing pwesto (Pebrero 25. Pumanaw siya noong ika-1 ng Agosto 2009 at inlibing noong ika-5 ng Agosto. Tinagurian siyang Ina ng Demokrasya dahil sa pagsuporta niya sa pagpapanumbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Nailuklok siya sa pamamagitan ng isang mapayapang rebolusyon (Unang Rebolusyon sa EDSA) noong Pebrero 25.Corazon Aquino Mula sa Tagalog na Wikipedia. Ipinanganak siya sa Tarlac kina Jose Cojuangco Sr. Siya ay ina ng artistang si Kris Aquino at ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Benigno Aquino III. Nakapag-aral siya sa Estados Unidos at nakapagtapos nang may digri saWikang Pranses. 1986 at ibinalik niya angdemokrasya sa bansa. Siya ay kabiyak ni Benigno "Ninoy" Aquino. . Marcos.

.

hepe ng Integral National Police noong 1975. Ramos Mula sa Tagalog na Wikipedia. na nagbigay ng karagdagang kapangyarihan sa pamahalaang lokal. at nanguna sa klase niya sa Infantry training at kursong Special Forces/Pay Operations/Airborne sa Fort Benning. Panganay siya sa tatlong anak nina Narciso Ramos at Angela Valdez. Nakiisa si Ramos kay Juan Ponce Enrile. tinangkaang agawin ni Ferdinand Marcos ang pagkapanalo ni Corazon Aquino. 1928) ay ang ikalabingdalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Hunyo 30. 1992 . Masters in Business Administration sa Pamantasang Ateneo de Manila. ang Philippine Military Merit Medal. Noong 1986. ang malayang ensiklopedya Si Fidel Valdez Ramos (ipinanganak Marso 18. Noong 1983. Pagkaran ng dalawang taon. naging priyoridad niya ang pagsasaayos sa estruktura ng pamahalaan. Kabilang sa mga medalya at parangal na natanggap niya bilang sundalo ang Philippine Legion of Honor.Hunyo 30. si Ramos ay naging kalihim na Tanggulang Pambansa. ang Gold Cross. pinuno noon ng Sandatahang Lakas. Noong 1992.Fidel V. Aquino Jr. Georgia. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1951 at naging heavy weapon platoon leader ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Military Academy Distinguished Award. Nagtapos siya sa United States Military Academy sa West Point noong 1950. na naging bahagi ng kanyang programa para sa kaunlaran. Isinilang siya noong Marso 18. lalo na sa turismo. Ipinadala rin siya sa mga digmaan ngKorea at Vietnam. Inatasan siyang maging pinuno ng Philippine Constabulary noong 1972. Bilang pangulo. Ginawang ni Aquino na hepe ng sandatahang lakas si Ramos. Kumuha rin siya ng masteral ng civil engineering sa University of Illinois. Hinikayat niya ang dayuhang pamumuhunan.S. tumakbo siya at nanalong pangulo ng bansa. Pangasinan. sa halalang pangpanguluhan. Ramos ay kasal kay Amelita Martinez at mayroon silang limang anak na babae. ang United States Legion of Merit. Naluklok si Aquino sa pagkapangulo. . ang French Legion of Honor at ang U. Naging tanyag siya sa pamumuno sa isang pulutong ng mga sundalong tumalo sa pwersang komunista ng mga Tsino sa Labanan sa Burol ng Eerie. Ang sumunod dito ay tinaguriang People Power Revolution na nagtulak kay Marcos na lumikas patungong Estados Unidos. Si Fidel V. at pangalawang pinuno ng Sandatahang Lakas noong 1981. sa pagkubkob sa mga himpilan ng sandatahang lakas. nang ito ay masangkot sa pagkakapaslang sa lider-opososyon si Benigno S. noong kalihim ng Tanggulang Pambansa. balo ni Benigno Aquino. 1928 sa Lingayen.1998). pansamantala niyang pinalitan si Fabian Ver.

abogado Paulino Ejercito. o Erap[1]. Jr. Ipinanganak siya sa Tondo. 1937). at Jude Ejercito (kasal kay Weng Ocampo). dating Alkalde ng San Juan naporma senador / kasal kay Precy Vitug). ay ang ikalabingtatlong Pangulo ngRepublika ng Pilipinas (Hunyo 30. Maynila. ang isa sa mga mahihirap na bahagi ng Maynila. isang maliit na sweldong pamahalaan kontratista. Dr. (mas mahusay na kilala bilang "Jinggoy Estrada". Asawa niya (ang dating Doktor at unang ginang ng bansa na napormasenador) na si Luisa Pimentel at nagkaroon ng tatlong anak: Jose Ejercito. nagkaroon si Estrada ng maraming panlabas ng relasyon at mga anak. Anak siya nina Emilio Ejercito. Siya ang ikawalo sa sampung magkakapatid. Nakagawa siya ng mga humigit kumulang na 120 pelikula. at Jesse Ejercito. at María Marcelo (1905-2009). Bilang isang aktor at direktor Huminto sa pag-aaral si Estrada sa kolehiyo upang pumasok sa larangan ng pelikulang Pilipino sa edad na 21. Sr (1898-1977). Talambuhay Si Jose Marcelo Ejercito ay ipinanganak sa Tondo. Siya ay anak ni Emilio Ejército. Ejercito III. Laguna Mayor Emilio Ramon P. o ay Ejercito. Ang kanyang mga kapatid ay sina Antonio Ejercito (1932-2005). Jr. 2001). Jr (George Estregan) (1939-1988). Sr. Pagsanjan. de Guzman. Jackie Ejercito (kasal kay Beaver Lopez). na isang inhinyero. Pilarica Ejercito. na kilala sa Philippine Showbiz na si George Estregan. Emilio Ejercito. karamihan sa mga ito ay nauuri na action-comedy kung saan siya ang bida na ginaganapan ang mga papel ng mga taong mahirap o . at ni Maria Marcelo.Enero 20. ang malayang ensiklopedya Si Jose Marcelo Ejercito (ipinanganak Abril 19. Marita . Sa panahon ng 2000 pagtataluwalagsa pamamaraan. isang maybahay. kasama Joseph Victor "JV" Ejercito (mula sa mga taong tanyag sa lipunan Guia Gómez) na gumawa rin ng pangalan para sa kanyang sarili sa pulitika sa para sumusunod sa mga yapak ng kanyang ama bilang kasalukuyang alkalde ng San Juan City . 1998 . Joseph Estrada matugunan ang kanyang asawa Loisa Pimentel habang nagtatrabaho bilang isang katulong sa National Center for Mental Health (NMCH) sa Mandaluyong City. ay ang kanyang pamangking lalaki. Petrocinia E. Siya rin ay may mga anak mula sa apat na sa labas ng matrimonyo relasyon.. na mas kilala bilang Joseph Ejercito Estrada.Joseph Estrada Mula sa Tagalog na Wikipedia.

Rural Development.mga mababang antas ng lipunan. pinamahalaan ni Estrada ang Komisyon Laban sa Krimen (Presidential Anti Crime Commission) mula 1992 hanggang 1997. Natural Resources and Urban Planning. Aquino bilang pangulo ng Pilipinas pagkaraang napatalsik Ferdinand E. Bilang Pangalawang Pangulo. Kalakhang Maynila. Isa si Estrada sa mga senador na tumangging sang-ayunan ang bagong tratado ng US Military Bases na papalit sana sa 1947 Military Bases Agreement na nakatakdang magwakas noong 1992. 1986 sa pamamagitan ng People Power Revolution. mga proyektong irigasyon sa pagsasaka at pagpapalawig at pag-protekta sa kalabaw. Kabilang siya sa mga alkalde na sapilitang inalis nang humalili si Corazon C. Fidel Ramos. Noong 1971. bagama't siya ay tumatakbo sa hiwalay na tiket ng noon ay nanalong Pangulo. Napagwagian niya ang ilan sa pinakamataas na Gantimpala at Gawad sa Pag-arte at pagiging Direktor ng Pelikula. Siya rin ay naging Vice Chairman of the Committees on Health. Tumakbo si Estrada sa ilalim ng partidong Grand Alliance for Democracy at matagumpay na nahalal sa Senado ng Pilipinas (Ika-walong Kongreso). Marcos sa pwesto noong Pebrero 25. tinanghal siya ng Philippine Free Press bilang isa sa ³Three Outstanding Senators of the Year´. pinarangalan siya bilang "Outstanding Mayor and Foremost Nationalist" ng Inter-Provincial Information Service at ng sumunod na taon bilang "Most Outstanding Metro Manila Mayor" ng Philippines Princetone Poll. Nahirang siya bilang Chairman of the committees on Cultural. Noong 1989. . and Public Works. Bilang pulitiko Pinasok ni Estrada ang larangan ng pulitika noong 1967 nang mahalal siya bilang Alkalde ng San Juan. Kabilang sa mga panukalang batas na isinulong nya ay yaong ukol sa agrikultura. Nakatulong nang malaki sa pagkakapanalo niya bilang Bise Pangulo ang kaniyang popularidad bilang aktor noong halalan ng Panguluhan at Pangalawang Panguluhan noong 1992.

Diosdado "Boboy" Macapagal. Siya ang ikalawang babaeng pangulo ng bansa. Pagkatapos maglingkod bilang senador mula 1992 hanggang 1998. Isang propesor ng ekonomiks. Pampanga noong unang mga taon niya kasama ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid mula sa unang asawa ng kanyang ama. . at nanumpa noon Hunyo 30.Gloria Macapagal-Arroyo Mula sa Tagalog na Wikipedia. nagbitiw siya sa posisyon niya bilang gabinete bilang kalihim ng Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunladat sumali sa lumalaking bilang ng mga oposisyon sa Pangulo. at ng kanyang asawa. 1947) ay ang ikalabing-apat na Pangulong Republika ng Pilipinas (Enero 20. siya ay nahalal na Pangalawang Pangulo sa ilalim ni Pangulong Joseph Estrada kahit na ito ay tumakbo sa kalabang partido. ilang oras bago nilisan ni Estrada ang Palasyo ng Malakanyang. si Arroyo ay pumasok sa pamahalaan noong 1987. Siya ay nahalal upang maupo bilang pangulo sa loob ng anim na taon noong kontrobersyal na eleksyon ng Pilipinas noong Mayo 2004. 2004. Kabuuan Si Pangulong Arroyo ay isinilang na Maria Gloria Macapagal ng pulitikong Diosdado Macapagal. na naglingkod bilang pangalawang kalihim at undersecretary ngKagawaran ng Kalakalan at Industriya sa pag-talaga sa kanya ni Pangulong Corazon Aquino. Jr. Kastila at iba pang wika sa Pilipinas.[3] Mahusay siya sa Wikang Ingles. negosyo. Evangelina Macaraeg Macapagal. na humarap sa paglilitis. sa Lungsod ng Iligan. Jr. noong Enero 20. Si Arroyo ay pinanumpa bilang Pangulo ng noon ay Punong Mahistrado na si Hilario Davide. Nanirahan siya sa Lubao. 2001 sa gitna ng lipon ng mga tao ng EDSA II. at hinati niya ang kanyang oras sa Mindanao at Maynilahanggang sa siya'y maglabing-isang taon. 2010).[2] Sa edad na apat. ang malayang ensiklopedya Si Maria Gloria MacapagalArroyo (ipinanganak bilang Maria Gloria Macaraeg Macapagal noong Abril 5.Hunyo 30. pinili niyang manirahan sa lola niya sa ina. militar at ni Obispo Jaime Kardinal Sin ngSimbahang Katoliko [1]. at anak ng dating pangulong si Diosdado Macapagal. Pagkatapos maakusahan si Estrada ng korupsyon. 2001 .[3] Nanatili siya doon ng tatlong taon. Wikang Tagalog. Si Estrada ay napaalis sa pwesto sa pamamagitan ng tinatawag ng mga tagapagtaguyod nito bilang mga mapayapang demonstrasyon sa lansangan ng EDSA. at Cielo Macapagal-Salgado. Siya ay kapatid ni Dr. ngunit binansagan namang ng mga kritiko nito bilang pagsasabwatan ng mga elitista sa larangan ng politika.

[8] Noong una ay hindi pa nagsasalita si Arroyo laban kay Estrada. ay sumalina rin ito sa panawagang magbitiw si Estrada sa pwesto. Siya ay tinalaga ni Estrada na maging Kalihim ng Kagawaran ng Pangangalagang Panlipunan at Pagpapaunlad. Jr.C. Punong lalawigan ng Ilocos Sur. gaya ng Unibersidad ng Pilipinas at Ateneo de Manila. ang kanyang ama ay nahalal na pangulo ng Pilipinas. na kung saan ay naging kamag-aral niya noon ang magiging pangulo ng Estados Unidos na si Bill Clinton at napanatili ang pangalan nito sa talaan ng Dekano. napangasawa ni Gloria ang isang abugado at negosyanteng si Jose Miguel Arroyo na tubong Binalbagan. Lumipat siya kasama ang kanyang pamilya sa Malakanyang sa Maynila. na nakakuha ng higit doble sa sumunod nitong katunggali.Noong 1961. Noong 1987. si Edgardo Angara. nang si Gloria ay 14 na taon gulang pa lamang. [baguhin]Pangalawang Pangulo Kinunsidera ni Arroyo na tumakbo bilang pangulo noong pambansang halalang 1998 subalit naimpluwensyahan ni Pangulong Fidel V. subalit dahil sa mga kaalyado nito. at si Diosdado Ignacio Jose Maria (1974). 1998.[7] Nagsimula ang termino ni Arroyo bilang Pangalawang Pangulo noong Hunyo 30. Nag-aral siya ng elementarya at sekundarya sa Assumption College at nakapagtapos na valedictorian noong 1964. na kapagtapos na magna cum laude noong 1968. upang ilayo ang kanyang sarili mula kay Estrada. sina Juan Miguel (1969). Pagkatapos ay nag-aral si Gloria ng dalawang taon sa Walsh School of Foreign Service ng Georgetown University sa Washington. at pinuno ng ng partido ng administrasyon Lakas-Christian Muslim Democrats na imbes na pangulo ay maging pangalawang pangulo na lamang at ng kandidatong si Ispiker Jose de Venecia.[5] Mula 1977 hanggang 1987. siya ay inanyayahan ni Pangulong Corazon Aquino na lahukan ang pamahalaan bilang Pangalawang Kalihim ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya. na nakilala niya nang siya ay nasa kanyang kabataan pa lamang.[6] Nagbitiw si Arroyo sa gabinete noong Oktubre 2000.[4] Nakuha niya ang kanyang Batsilyer sa Arte sa Ekonomiks mula sa Assumption College. Ipinagpatuloy ni Gloria ang kanyang pag-aaral at nakuha ang Master na degree sa Ekonomiks mula Ateneo de Manila noong 1978 at ang Doctorate na degree sa Ekonomiks mula sa Unibersidad ng Pilipinas noong 1985. [baguhin]Pagkapangulo . Evangelina Lourdes (1971). na inakusahan ng korupsyon ng kanyang dating tagasuporta sa pulitika na si Chavit Singson. D. Ramos. ang kandidatong pangawalang pangulo ni Estrada. Negros Occidental.[6] Nanalo si Arroyo bilang pangawalang pangulo na may malayong agwat. Noong 1968. humawak siya ng mga posisyon sa pagtuturo sa iba't ibang mga paaralan. Siya ay napromote bilang undersecretary pagkatapos ng dalawang taon.[2] Sila ay may tatlong anak.

. Jr. . nagsampa ng kaso si Estrada na naghahamon ng batayang legal ng pagkapangulo ni Arroyo at pinipilit na siya ang nananatiling pangulo ayon sa batas. Noong Marso 2. ngunit dinagdag niya na hindi niya kukunin muli ang kanyang posisyon. inihayag ng Kataastaasang Hukuman na bakante ang posisyon ng pagkapangulo. ang Kataastaasang Hukuman ng Pilipinas ay nagpalabas ng desisyon na nagsasabing si Estrada ay nagbitiw sa pagkapangulo at iniwan niya ang kanyang pwesto.Noong Enero 20. 2001. Matapos ang ilang linggo. Ang sandatahan at ang pambansang pulisya ay una nang inalis ang suporta para kay Estrada. ay nanumpa si Arroyo bilang Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ni Punong Hukom Hilario Davide. Noong kinahapunan din nang araw na iyon. pagkatapos ng ilang araw ng kaguluhang pulitikal at malawakang pag-aaklas. 2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful