Republic of the Philippines Department of Education District of Taytay II

IKA APAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA MSEP Pangalan:_____________________________ Baitang at Pangka:______________________ Petsa:_________________ Iskor:__________________

Pangkalahatang Panuto: Matalinong sagutin ang bawat aytem ng pagsubok. Bilugan ang titik n tamang sagot.

A. MUSIKA:

1. Aling senyas sa musika ang nag papahiwatig ng papalakas na awit?

a. ˃ b. ˂ c. f d. ff 2. Aling simbolo ang nag sasabing di-gaanong alaks ang pag-awit? a. mp b. pp c. f d. mf 3. Alin ang simbolong nangangahulugan nangangahulugan ng mahinang pag awit? a. mp b. p c. pp d. f 4. Inilalagay ang sagisag na _____kapag binibigyang-diin ang isang bahagi ng awit. a. mp b. p c. pp d. f
5. Kapag may pagpapakumbaba ang damdaming hatid ng awit

ginagamit ang senyas na ______. a. pp

ff d. pumigaw ng malakas c. ipikit ang mga mata c. mahinang-mahina c. tambol b. tumao habang umaawit 8.b. Ito’y kabilang sa instrumentong brass na gingamit sa banda. Anong dapat gawin sa bahagi ng awit na may senyas na ˃? a. a. maracas c. medyo malakas d. Kabilang ito sa intrumentng woodwind na ginagamit sa banda? a. pompiyang 11. mf c. mahina b. papahina d. itikom ang bibig kapag umaawit b. Paano ang pagdama ng damdamin ng awit na may senyas na pp? a. trombone . papahina ang pag-awit d. mahinang-mahina 10. papahina c. Paano dapat gawin ang bahagi ng awit na may senyas na decrescendo? a. lumuha habang umaawit 7. Paano aawitin ang bahagi ng awit na may snyas na pp? a. medyo mahina 9. trumpeta d. f 6. umawit nang mahinang-mahina ang boses d. titigil sa pag awit b. papalakas b.

malaki at mataas 14. mababa b. patapunan ng basura sa mga dayuhan c. maliit at malakas b. gawaing patag at pagtayuan ng pabrika c. talon c. pompiyang d. Paano mapapahalagahan ang mga parke at iba pang bagay na gawa ng tao? a. malaki at mataba c. parke b. batis d. clarinet c. dalampasigan 17.b. trumpeta 12. Alin ang instrumentong perkusyon na ginagamit sa banda? a. huwag tapunan ng mga basura 18. oboe b. ipagbili ang mga ito sa dayuhan . a. tambol d. Ilarawan ang tunog ng tuba. Ilarawan ang tunog ng plauta. a. Aling gawa ng tao ang nag papaganda sa kapaligiran? a. Paano pahahalagahan ang kabundukan sa bansa? a. iwasang sumakay sa mga sasakyang-dagat d. matinis B. taniman ng mga kahoy d. gibain at sunugin b. maliit c. SINING 15. trombone 13. plauta c. mataas d. hulihin lahat ang mga isda rito b. putulin ang kahuyan at ipagbili 16. Paano mapapahalagaha ang dagat at ilog? a. maliit at malaki d.

Alin sa mga ito ang dapat gawin upang mapukaw ang kawilihan ng mga taong lumahok sa pag tatanim ng kahoy? a. ilarawan 22. pintahan nang pula ang mga gusali at bakod d. pabitin c. pangit at nakatatakot b. maaring hindi ____ ang laki ng larawan sa bawat piraso. Sa pagbuo ng myural na gawa ng maraming tao. nakapagsasalita ito 24. hindi inulayan c. puppet b. ikuskos c. maliit . kulayan b. a.b. Nakapanghihikayat ang isang poster na epektibo ang ______. myural d. hatid na mensahe d. wala itong kulay d. pagkaguhit c. pansin d. malaki c. magtugma-tugma 21. a. angkop ito sa uri ng tauhang ginamit c. card 20. maitim ang buhok 23. Maaring idikit o _______ sa pader o dingding ang iang myural. damdamin b. Kailan masasabing epektibo ang isang mascara na ginamit ng tauhan sa dula-dulaan? a. Aling mascara ang higit na kapansin-pansin? a. a. walang mukha d. maayos ang mukha b. alagaan ang pananim sa parke at panatalihing malinis ang mga gusali c. ipinta b. pitasin at bunutin ang mga bulaklak 19. iliis d.

pista ng bayan d. Anong kasangkapang pisikal ang pinatatag ng pagsasagawa ng fifteen-minute run? a. valentine card c. Kung pagod na s pagtakbo. tumayo sa gitna ng palaruan d. katatagan ng puso at baga 29. katatagan ng mga paa c. Christmas card b. Anong selebrasyon ang mabuting gawaan ng wedding card? a. Valentine card d. humiga sa gitna ng palaruan 30. tumakbo-takbo b. Anniversary card 27. anong urig card ang lilikhain mo tuwing dumarating ang buwan ng Pebrero? a. pao ipagpapatuloy ang pagsasagawa ng fifteen-minute run? a.25. araw ng mga puso C. katatagan ng mga tuhod d. birthday card b. kasalan b. maglakd na lamang c. katatagan ng tiyan b. Wedding card 26. EPK (Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan) 28. Wedding card c. Araw ng Pasko. Anong uri ng card ang iibigay mo sa iyong magulang? a. Hindi mo na kayang tapusin ang pagsasagawa ng fifteen-minute run. binyagan c. maupo sa gitna ng palaruan b. Pagod na pagod kana. Ano ang dapat mong gawin? a. harangin ang mga kalaro . Christmas card d.

pataas at pababa d. a. kalamnan ng mga paa 36. paglalakad araw araw b. Nagppatatag ng ______ ang pag sasagawa ng luksong lubid. pakanan c. tuluy-tuloy. 5 metro ang haba at sinlaki ng kalingkingan b. panonood ng sine gabi gabi c. Angkop sa mga ______ang pagbabaligtad sa baras. kalamnan ng tiyan d. magpahinga sa labas n palaruan d. a. kalamnan ng mga binti at tuhod c. matandang binata d. Paano papaikutin ang lubid na ginagamit sa luksong lubid. puso at baga 34. pagpapaikot ng leeg d. pagsipa ng bola c. putol-puto. pakaliwa b. pagbabaras b. pagpapaikot ng ulo 35. balikat at kamay c. pagtulog sa tamang oras . a. 2 metro ang haba at sinlaki ng hinlalaki c. batang babae b. tuluy-tuloy. putol-putol. katatagan ng mga braso b.c. alin ang pinakamabuting paraan ng pag papahinga ng katawan? a. pakanan at pakaliwa 33. a. Anong kaangkupang pisikal ang pinauunlad ng pag babaras? a. tumayo at umiyak sa gitna ng palaruan 31. dibdib b. 20 metro ang haba at sinlaki ng sinulid 32. Ilarawan ang lubid na maaring gamitin sa pagsasagawa ng luksong- lubid. matandang lalaki 37. 10 metro ang haba at sinlaki ng hinlalaki d. a. likod at balakag d. batang lalaki c. Nagpapalakas ng binti at paa ang _______.

III b. paglalakad araw-araw b. kapag pinaalalahanan d. araw-araw c. paglalaro ng baras 38. Aling Gawain ang maktutulog magpatatag ng puso at baga? a.IV. 30 sentimetro ang layo ng mga kamay mula sa magkabilang dulo III. pagkain ng karne c.II. I.V III. Gawing magkadikit ang mga kamay sa gitna nito IV. kapag may panahon b. paliligo at pageehersisyo araw-araw 40. I. d.V 42. Maging unat ang mga braso a. c. pagkagalit twina 39. pagsuot ng masisikip na damit b. Ano ang paraan ng pag hawak ng baston? I.II. paggamit ng pabango d.d. pagsuot ng maikling damit c.IV I.II. a. Pataob ang kamay ditto II. kapag magbibigay ng marka ang guro 41. pagsakay kahit malapit ang pupuntahan d.II. Gaano kadalas dapat gawin ang mga gawaing magpapaunlad ng kaangkupang pisikal? a. Kailangang nakkiling sa kanan ng ulo V. Aling pamantayan sa ibaba ang dapat gawin sa pagsasgaw ng gawaing pang-ehersisyo? .III I. Aling Gawain ang makapag papaunlad ng kaangkupang pisikal? a. b.

ano ang dapat mong gawin? a. tumigil sa paglalaro c. pagkamasipag at pagkamaliksi c. huwag pansinin ang reperi at magpatuloy 47. Aling “stunt” sa ibaba ang mga uring paggulong at pag-tumbling? a. Isasagawa ni Rose ang hakbang pansayaw ng contraganza. tanggapin ang hatol nang mahinahon d. pagsasagawa ng warm-up 43. underhand b. anong ritmo ng tutugtuggin ang dapat niyang gamitin? a. Anong kabutihang ugali ang nililinang sa pag sasagawa ng pyramid? a. backward roll d. lead butt d. jack knife 45. natawagan ka ng “foul” ng rperi. Alin sa ibaba ang HINDI uri ng pageseserb? a. 2 4 b. pagkamasayahin at pagkamatalino 44. pag-iwas sa mga bagay na ikakasakit b. pagkamatapat at pagkamatulungin d. Naglalaro ka ng volleyball. pagtutlungan at pag kakaisa b. pagdarasal bago magsagawa d. sidearm 48. 4 4 d. pakikipag ugnayan sa mga kalahok c.a. roller coaster c. Anong paraan ang gagawin mo para ang inispayk na bola ng kalaban ay hindi pumasok sa inyong kort? a. hit . 6 8 46. tandem bicycle b. overhead c. 3 4 c. magalit sa reperi b.

singkil . pass d. tropanka c. paseo de bicol d. gallop d. Aling sayaw sa ibaba ang banyagang sayaw? a. Aling hakbang pansayaw ang ginagamit sa ritmong 3? 4 a. polkaturn c. contraganza b. block c. mazurka 50. set-up 49. cariñosa b.b.

IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT TALAAN G ISPISIPIKASYON .

5% 2 4 4-5 6-9 5% 10% ukol sa daynamiks. 5. Pagtukoy ng tunog ng iba’t-ibang instrument SINING: 1.Mga Kasanayan Bilang ng Aytem Kinalalagyan ng Aytem % MUSIKA: 1. Pagpapakahulugan ng mga imbolo ng daynamiks. pagsipa ng bolang soccer at pagbabaras 2.5% 9 28-36 10. Pagdama at pagsunod sa mga simbolo 3 1-3 7. 4. Paglikha/Pagguhit ng myural ukol sa pagpapaganda ng kapaligiran. Pagsasagawa ng fifteen-minute run. luksong lubid. Paglikha ng card uol sa slebrasyong pambayan.5% at pagtatalakay ng kahalagahan nito. 3.5% 7. Paggawa ng poster at mascara 4. EDUKASYONG SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN: 1. Pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 3 2 10-12 13-14 7.5% 7. Pag-uugnay ng daynamiks sa damdaming hatid ng musika. 2. 14 50 37-50 12% 100% . 3. Pagkilala ng iba’t-ibang instrumentong ginagamit sa banda. Pagpapahalaga sa mga likas na bagay at gawa ng tao. 2.5% 5% 4 15-18 10% 3 3 3 19-21 22-21 25-27 7.

A. D 29. A 44. C 13. C 8. B 49. C 38. A 42. 25. C 47. A 15. 22. 23. 24. A 50. B 41. 17. 20. C 31. 16. 26. A 6. C 33. D 40. 21. A 14. C 7. A 39. C 48. B 2. EPK 28. B. D 3. 19. B 35. A 36. B 10. B 30. D 34. C 11. B PAGWAWASTO . D 5. B 37. 18. D 43. B 12. B 9. SINING C A D B C D A A B C B A A C. D SUSI SA 4. A 45. 27. A 32. B 46. MUSIKA 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.