Republic of the Philippines Department of Education District of Taytay II

IKA APAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA MSEP Pangalan:_____________________________ Baitang at Pangka:______________________ Petsa:_________________ Iskor:__________________

Pangkalahatang Panuto: Matalinong sagutin ang bawat aytem ng pagsubok. Bilugan ang titik n tamang sagot.

A. MUSIKA:

1. Aling senyas sa musika ang nag papahiwatig ng papalakas na awit?

a. ˃ b. ˂ c. f d. ff 2. Aling simbolo ang nag sasabing di-gaanong alaks ang pag-awit? a. mp b. pp c. f d. mf 3. Alin ang simbolong nangangahulugan nangangahulugan ng mahinang pag awit? a. mp b. p c. pp d. f 4. Inilalagay ang sagisag na _____kapag binibigyang-diin ang isang bahagi ng awit. a. mp b. p c. pp d. f
5. Kapag may pagpapakumbaba ang damdaming hatid ng awit

ginagamit ang senyas na ______. a. pp

mahina b. itikom ang bibig kapag umaawit b. ipikit ang mga mata c. mahinang-mahina 10. pompiyang 11. mahinang-mahina c. pumigaw ng malakas c. a. Paano aawitin ang bahagi ng awit na may snyas na pp? a. Ito’y kabilang sa instrumentong brass na gingamit sa banda. mf c.b. Paano dapat gawin ang bahagi ng awit na may senyas na decrescendo? a. medyo malakas d. tumao habang umaawit 8. f 6. titigil sa pag awit b. maracas c. Kabilang ito sa intrumentng woodwind na ginagamit sa banda? a. papalakas b. medyo mahina 9. Paano ang pagdama ng damdamin ng awit na may senyas na pp? a. lumuha habang umaawit 7. Anong dapat gawin sa bahagi ng awit na may senyas na ˃? a. trumpeta d. papahina d. umawit nang mahinang-mahina ang boses d. ff d. tambol b. trombone . papahina c. papahina ang pag-awit d.

iwasang sumakay sa mga sasakyang-dagat d. mababa b. matinis B. patapunan ng basura sa mga dayuhan c. dalampasigan 17. Alin ang instrumentong perkusyon na ginagamit sa banda? a. Ilarawan ang tunog ng plauta. SINING 15. trombone 13. ipagbili ang mga ito sa dayuhan . mataas d. talon c. Paano mapapahalagahan ang mga parke at iba pang bagay na gawa ng tao? a. gawaing patag at pagtayuan ng pabrika c. tambol d.b. malaki at mataba c. huwag tapunan ng mga basura 18. hulihin lahat ang mga isda rito b. batis d. putulin ang kahuyan at ipagbili 16. trumpeta 12. clarinet c. oboe b. pompiyang d. maliit c. Ilarawan ang tunog ng tuba. Paano pahahalagahan ang kabundukan sa bansa? a. maliit at malakas b. maliit at malaki d. gibain at sunugin b. Paano mapapahalagaha ang dagat at ilog? a. a. a. taniman ng mga kahoy d. parke b. malaki at mataas 14. plauta c. Aling gawa ng tao ang nag papaganda sa kapaligiran? a.

magtugma-tugma 21. maaring hindi ____ ang laki ng larawan sa bawat piraso. pagkaguhit c. ipinta b. walang mukha d. angkop ito sa uri ng tauhang ginamit c. hatid na mensahe d. damdamin b. puppet b. hindi inulayan c. a. a. a. pangit at nakatatakot b. Sa pagbuo ng myural na gawa ng maraming tao. Nakapanghihikayat ang isang poster na epektibo ang ______. Aling mascara ang higit na kapansin-pansin? a. pitasin at bunutin ang mga bulaklak 19. nakapagsasalita ito 24. ikuskos c. maliit . wala itong kulay d. pabitin c. myural d. card 20. ilarawan 22. iliis d. pintahan nang pula ang mga gusali at bakod d. Kailan masasabing epektibo ang isang mascara na ginamit ng tauhan sa dula-dulaan? a. Maaring idikit o _______ sa pader o dingding ang iang myural. pansin d. malaki c. maitim ang buhok 23. maayos ang mukha b. kulayan b. Alin sa mga ito ang dapat gawin upang mapukaw ang kawilihan ng mga taong lumahok sa pag tatanim ng kahoy? a. alagaan ang pananim sa parke at panatalihing malinis ang mga gusali c.b.

25. Wedding card 26. Wedding card c. katatagan ng mga paa c. katatagan ng tiyan b. Hindi mo na kayang tapusin ang pagsasagawa ng fifteen-minute run. Christmas card d. katatagan ng mga tuhod d. pao ipagpapatuloy ang pagsasagawa ng fifteen-minute run? a. birthday card b. katatagan ng puso at baga 29. binyagan c. Christmas card b. harangin ang mga kalaro . Pagod na pagod kana. maglakd na lamang c. tumayo sa gitna ng palaruan d. araw ng mga puso C. Anong selebrasyon ang mabuting gawaan ng wedding card? a. Ano ang dapat mong gawin? a. anong urig card ang lilikhain mo tuwing dumarating ang buwan ng Pebrero? a. Araw ng Pasko. Valentine card d. kasalan b. Kung pagod na s pagtakbo. valentine card c. Anong kasangkapang pisikal ang pinatatag ng pagsasagawa ng fifteen-minute run? a. EPK (Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan) 28. maupo sa gitna ng palaruan b. tumakbo-takbo b. Anong uri ng card ang iibigay mo sa iyong magulang? a. humiga sa gitna ng palaruan 30. Anniversary card 27. pista ng bayan d.

a. pagpapaikot ng ulo 35. Ilarawan ang lubid na maaring gamitin sa pagsasagawa ng luksong- lubid. kalamnan ng mga binti at tuhod c. pagpapaikot ng leeg d. a. pagbabaras b. 10 metro ang haba at sinlaki ng hinlalaki d. pakanan c. tuluy-tuloy. pakaliwa b. batang lalaki c. a. matandang lalaki 37. putol-puto. 5 metro ang haba at sinlaki ng kalingkingan b. 2 metro ang haba at sinlaki ng hinlalaki c. magpahinga sa labas n palaruan d. balikat at kamay c. pataas at pababa d. Angkop sa mga ______ang pagbabaligtad sa baras. tumayo at umiyak sa gitna ng palaruan 31. alin ang pinakamabuting paraan ng pag papahinga ng katawan? a. Nagppatatag ng ______ ang pag sasagawa ng luksong lubid. putol-putol. paglalakad araw araw b. kalamnan ng tiyan d. pakanan at pakaliwa 33. matandang binata d.c. dibdib b. katatagan ng mga braso b. kalamnan ng mga paa 36. Paano papaikutin ang lubid na ginagamit sa luksong lubid. a. Nagpapalakas ng binti at paa ang _______. panonood ng sine gabi gabi c. tuluy-tuloy. puso at baga 34. batang babae b. pagsipa ng bola c. likod at balakag d. a. pagtulog sa tamang oras . 20 metro ang haba at sinlaki ng sinulid 32. Anong kaangkupang pisikal ang pinauunlad ng pag babaras? a.

II. pagsuot ng masisikip na damit b. paglalaro ng baras 38.V III. Aling Gawain ang makapag papaunlad ng kaangkupang pisikal? a.IV I. d. paggamit ng pabango d. pagkagalit twina 39. pagsuot ng maikling damit c. Gaano kadalas dapat gawin ang mga gawaing magpapaunlad ng kaangkupang pisikal? a. a. Maging unat ang mga braso a. Gawing magkadikit ang mga kamay sa gitna nito IV. pagkain ng karne c. kapag magbibigay ng marka ang guro 41.II. araw-araw c. Aling Gawain ang maktutulog magpatatag ng puso at baga? a.V 42.II. Kailangang nakkiling sa kanan ng ulo V. pagsakay kahit malapit ang pupuntahan d.IV. 30 sentimetro ang layo ng mga kamay mula sa magkabilang dulo III. kapag pinaalalahanan d. Pataob ang kamay ditto II. Aling pamantayan sa ibaba ang dapat gawin sa pagsasgaw ng gawaing pang-ehersisyo? . I. Ano ang paraan ng pag hawak ng baston? I. I.III b. b.III I. paglalakad araw-araw b.II. c. kapag may panahon b. paliligo at pageehersisyo araw-araw 40.d.

pagtutlungan at pag kakaisa b. Anong paraan ang gagawin mo para ang inispayk na bola ng kalaban ay hindi pumasok sa inyong kort? a. huwag pansinin ang reperi at magpatuloy 47. hit . tumigil sa paglalaro c. Alin sa ibaba ang HINDI uri ng pageseserb? a. 3 4 c. Isasagawa ni Rose ang hakbang pansayaw ng contraganza.a. ano ang dapat mong gawin? a. pagsasagawa ng warm-up 43. jack knife 45. tandem bicycle b. pag-iwas sa mga bagay na ikakasakit b. magalit sa reperi b. underhand b. anong ritmo ng tutugtuggin ang dapat niyang gamitin? a. 2 4 b. 6 8 46. overhead c. pagkamasayahin at pagkamatalino 44. pagdarasal bago magsagawa d. pakikipag ugnayan sa mga kalahok c. natawagan ka ng “foul” ng rperi. tanggapin ang hatol nang mahinahon d. pagkamasipag at pagkamaliksi c. sidearm 48. Aling “stunt” sa ibaba ang mga uring paggulong at pag-tumbling? a. Anong kabutihang ugali ang nililinang sa pag sasagawa ng pyramid? a. roller coaster c. backward roll d. Naglalaro ka ng volleyball. 4 4 d. pagkamatapat at pagkamatulungin d. lead butt d.

block c. mazurka 50. set-up 49. singkil . contraganza b. Aling hakbang pansayaw ang ginagamit sa ritmong 3? 4 a. Aling sayaw sa ibaba ang banyagang sayaw? a. paseo de bicol d. cariñosa b. tropanka c. polkaturn c. pass d.b. gallop d.

IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT TALAAN G ISPISIPIKASYON .

14 50 37-50 12% 100% . Pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 3 2 10-12 13-14 7.5% at pagtatalakay ng kahalagahan nito. Pagkilala ng iba’t-ibang instrumentong ginagamit sa banda. Paggawa ng poster at mascara 4. luksong lubid.5% 5% 4 15-18 10% 3 3 3 19-21 22-21 25-27 7. Pagpapakahulugan ng mga imbolo ng daynamiks. Pagpapahalaga sa mga likas na bagay at gawa ng tao. 3. 2. 2.Mga Kasanayan Bilang ng Aytem Kinalalagyan ng Aytem % MUSIKA: 1.5% 2 4 4-5 6-9 5% 10% ukol sa daynamiks. 5. Pagsasagawa ng fifteen-minute run. Paglikha/Pagguhit ng myural ukol sa pagpapaganda ng kapaligiran.5% 7.5% 7. Pagdama at pagsunod sa mga simbolo 3 1-3 7. Pagtukoy ng tunog ng iba’t-ibang instrument SINING: 1. pagsipa ng bolang soccer at pagbabaras 2. 4. 3.5% 9 28-36 10. EDUKASYONG SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN: 1. Paglikha ng card uol sa slebrasyong pambayan. Pag-uugnay ng daynamiks sa damdaming hatid ng musika.

B 30. B 35. 19. C 13. C 38. A 39. A 32.A. 26. D 5. B 2. D 3. MUSIKA 1. D 34. C 31. B 37. B 9. 27. A 36. 20. A 44. A 14. A 6. A 15. EPK 28. 21. A 45. B. 22. B 10. 17. B 12. C 48. D 29. A 50. B 46. B 41. C 11. C 7. D 40. 18. C 8. C 33. 24. SINING C A D B C D A A B C B A A C. 23. 16. D SUSI SA 4. A 42. C 47. D 43. B 49. 25. B PAGWAWASTO .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.