Republic of the Philippines Department of Education District of Taytay II

IKA APAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA MSEP Pangalan:_____________________________ Baitang at Pangka:______________________ Petsa:_________________ Iskor:__________________

Pangkalahatang Panuto: Matalinong sagutin ang bawat aytem ng pagsubok. Bilugan ang titik n tamang sagot.

A. MUSIKA:

1. Aling senyas sa musika ang nag papahiwatig ng papalakas na awit?

a. ˃ b. ˂ c. f d. ff 2. Aling simbolo ang nag sasabing di-gaanong alaks ang pag-awit? a. mp b. pp c. f d. mf 3. Alin ang simbolong nangangahulugan nangangahulugan ng mahinang pag awit? a. mp b. p c. pp d. f 4. Inilalagay ang sagisag na _____kapag binibigyang-diin ang isang bahagi ng awit. a. mp b. p c. pp d. f
5. Kapag may pagpapakumbaba ang damdaming hatid ng awit

ginagamit ang senyas na ______. a. pp

trombone . a. medyo mahina 9. Ito’y kabilang sa instrumentong brass na gingamit sa banda. lumuha habang umaawit 7. tumao habang umaawit 8. f 6. pumigaw ng malakas c. umawit nang mahinang-mahina ang boses d. papalakas b. Anong dapat gawin sa bahagi ng awit na may senyas na ˃? a. itikom ang bibig kapag umaawit b. trumpeta d. pompiyang 11. mahinang-mahina 10. ff d. tambol b. mahinang-mahina c. titigil sa pag awit b. ipikit ang mga mata c. mahina b. Paano ang pagdama ng damdamin ng awit na may senyas na pp? a. Paano dapat gawin ang bahagi ng awit na may senyas na decrescendo? a. Kabilang ito sa intrumentng woodwind na ginagamit sa banda? a. papahina d. Paano aawitin ang bahagi ng awit na may snyas na pp? a. medyo malakas d. papahina ang pag-awit d. maracas c. papahina c. mf c.b.

huwag tapunan ng mga basura 18. Alin ang instrumentong perkusyon na ginagamit sa banda? a. SINING 15. Ilarawan ang tunog ng plauta. maliit at malakas b. tambol d. a. matinis B. oboe b. malaki at mataas 14. Paano pahahalagahan ang kabundukan sa bansa? a. maliit at malaki d. patapunan ng basura sa mga dayuhan c. mababa b. parke b. pompiyang d. Paano mapapahalagaha ang dagat at ilog? a. malaki at mataba c. plauta c. ipagbili ang mga ito sa dayuhan . gawaing patag at pagtayuan ng pabrika c. talon c. iwasang sumakay sa mga sasakyang-dagat d. taniman ng mga kahoy d. gibain at sunugin b. trombone 13. batis d. putulin ang kahuyan at ipagbili 16. mataas d. dalampasigan 17. maliit c. hulihin lahat ang mga isda rito b. Aling gawa ng tao ang nag papaganda sa kapaligiran? a. trumpeta 12. Paano mapapahalagahan ang mga parke at iba pang bagay na gawa ng tao? a. clarinet c. a.b. Ilarawan ang tunog ng tuba.

nakapagsasalita ito 24. pansin d. hindi inulayan c. alagaan ang pananim sa parke at panatalihing malinis ang mga gusali c. maayos ang mukha b. Alin sa mga ito ang dapat gawin upang mapukaw ang kawilihan ng mga taong lumahok sa pag tatanim ng kahoy? a. iliis d. Maaring idikit o _______ sa pader o dingding ang iang myural. Kailan masasabing epektibo ang isang mascara na ginamit ng tauhan sa dula-dulaan? a. card 20. Sa pagbuo ng myural na gawa ng maraming tao. kulayan b. a. a. pagkaguhit c. hatid na mensahe d. Aling mascara ang higit na kapansin-pansin? a. puppet b. magtugma-tugma 21. angkop ito sa uri ng tauhang ginamit c. Nakapanghihikayat ang isang poster na epektibo ang ______. maliit . ipinta b. pangit at nakatatakot b. maaring hindi ____ ang laki ng larawan sa bawat piraso. myural d. wala itong kulay d. ilarawan 22. walang mukha d. pitasin at bunutin ang mga bulaklak 19. maitim ang buhok 23. pintahan nang pula ang mga gusali at bakod d. ikuskos c.b. malaki c. damdamin b. a. pabitin c.

Anong selebrasyon ang mabuting gawaan ng wedding card? a. anong urig card ang lilikhain mo tuwing dumarating ang buwan ng Pebrero? a. Valentine card d. maglakd na lamang c. katatagan ng puso at baga 29. araw ng mga puso C. Araw ng Pasko. katatagan ng mga paa c. valentine card c. Hindi mo na kayang tapusin ang pagsasagawa ng fifteen-minute run. tumakbo-takbo b. birthday card b. harangin ang mga kalaro . Anong uri ng card ang iibigay mo sa iyong magulang? a. humiga sa gitna ng palaruan 30. Pagod na pagod kana.25. Christmas card d. binyagan c. Wedding card 26. Christmas card b. Kung pagod na s pagtakbo. Ano ang dapat mong gawin? a. pista ng bayan d. Anong kasangkapang pisikal ang pinatatag ng pagsasagawa ng fifteen-minute run? a. Wedding card c. katatagan ng tiyan b. pao ipagpapatuloy ang pagsasagawa ng fifteen-minute run? a. kasalan b. maupo sa gitna ng palaruan b. katatagan ng mga tuhod d. Anniversary card 27. EPK (Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan) 28. tumayo sa gitna ng palaruan d.

dibdib b. Angkop sa mga ______ang pagbabaligtad sa baras. alin ang pinakamabuting paraan ng pag papahinga ng katawan? a.c. pagpapaikot ng ulo 35. putol-puto. pakanan at pakaliwa 33. pakaliwa b. batang lalaki c. katatagan ng mga braso b. Paano papaikutin ang lubid na ginagamit sa luksong lubid. panonood ng sine gabi gabi c. tuluy-tuloy. kalamnan ng mga paa 36. matandang lalaki 37. a. 5 metro ang haba at sinlaki ng kalingkingan b. likod at balakag d. kalamnan ng mga binti at tuhod c. Ilarawan ang lubid na maaring gamitin sa pagsasagawa ng luksong- lubid. pagbabaras b. Anong kaangkupang pisikal ang pinauunlad ng pag babaras? a. pagpapaikot ng leeg d. 2 metro ang haba at sinlaki ng hinlalaki c. putol-putol. balikat at kamay c. paglalakad araw araw b. batang babae b. tuluy-tuloy. Nagppatatag ng ______ ang pag sasagawa ng luksong lubid. puso at baga 34. pakanan c. pagtulog sa tamang oras . magpahinga sa labas n palaruan d. a. 20 metro ang haba at sinlaki ng sinulid 32. kalamnan ng tiyan d. pagsipa ng bola c. pataas at pababa d. a. Nagpapalakas ng binti at paa ang _______. a. 10 metro ang haba at sinlaki ng hinlalaki d. matandang binata d. a. tumayo at umiyak sa gitna ng palaruan 31.

c. kapag magbibigay ng marka ang guro 41. I. pagsakay kahit malapit ang pupuntahan d. Aling Gawain ang makapag papaunlad ng kaangkupang pisikal? a. kapag pinaalalahanan d.II. pagsuot ng masisikip na damit b. Aling pamantayan sa ibaba ang dapat gawin sa pagsasgaw ng gawaing pang-ehersisyo? .II. pagkain ng karne c. Kailangang nakkiling sa kanan ng ulo V.II. pagsuot ng maikling damit c.V III. pagkagalit twina 39. kapag may panahon b. paglalakad araw-araw b.II.IV. Gaano kadalas dapat gawin ang mga gawaing magpapaunlad ng kaangkupang pisikal? a.d. Ano ang paraan ng pag hawak ng baston? I. Aling Gawain ang maktutulog magpatatag ng puso at baga? a. araw-araw c. Gawing magkadikit ang mga kamay sa gitna nito IV. a. paglalaro ng baras 38.III I.IV I. Maging unat ang mga braso a. I.V 42.III b. b. Pataob ang kamay ditto II. 30 sentimetro ang layo ng mga kamay mula sa magkabilang dulo III. paggamit ng pabango d. d. paliligo at pageehersisyo araw-araw 40.

overhead c. pagtutlungan at pag kakaisa b. Isasagawa ni Rose ang hakbang pansayaw ng contraganza. ano ang dapat mong gawin? a. pagkamasipag at pagkamaliksi c. pagkamatapat at pagkamatulungin d. roller coaster c. lead butt d. magalit sa reperi b. jack knife 45. pagkamasayahin at pagkamatalino 44. tanggapin ang hatol nang mahinahon d. sidearm 48. Naglalaro ka ng volleyball. underhand b. pakikipag ugnayan sa mga kalahok c. 2 4 b. natawagan ka ng “foul” ng rperi. pag-iwas sa mga bagay na ikakasakit b. huwag pansinin ang reperi at magpatuloy 47. Anong paraan ang gagawin mo para ang inispayk na bola ng kalaban ay hindi pumasok sa inyong kort? a. pagsasagawa ng warm-up 43. Aling “stunt” sa ibaba ang mga uring paggulong at pag-tumbling? a. tumigil sa paglalaro c. backward roll d. 3 4 c. anong ritmo ng tutugtuggin ang dapat niyang gamitin? a.a. 6 8 46. pagdarasal bago magsagawa d. hit . Anong kabutihang ugali ang nililinang sa pag sasagawa ng pyramid? a. 4 4 d. Alin sa ibaba ang HINDI uri ng pageseserb? a. tandem bicycle b.

gallop d. contraganza b. set-up 49. cariñosa b. Aling hakbang pansayaw ang ginagamit sa ritmong 3? 4 a. block c. pass d. paseo de bicol d. mazurka 50.b. Aling sayaw sa ibaba ang banyagang sayaw? a. polkaturn c. tropanka c. singkil .

IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT TALAAN G ISPISIPIKASYON .

5% 2 4 4-5 6-9 5% 10% ukol sa daynamiks. Pagkilala ng iba’t-ibang instrumentong ginagamit sa banda.5% 7. pagsipa ng bolang soccer at pagbabaras 2. Pagpapahalaga sa mga likas na bagay at gawa ng tao. EDUKASYONG SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN: 1. 3. Pag-uugnay ng daynamiks sa damdaming hatid ng musika. 3. 2.Mga Kasanayan Bilang ng Aytem Kinalalagyan ng Aytem % MUSIKA: 1. 14 50 37-50 12% 100% . Pagtukoy ng tunog ng iba’t-ibang instrument SINING: 1. Pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 3 2 10-12 13-14 7. luksong lubid.5% at pagtatalakay ng kahalagahan nito. Pagsasagawa ng fifteen-minute run.5% 7. Paglikha/Pagguhit ng myural ukol sa pagpapaganda ng kapaligiran.5% 5% 4 15-18 10% 3 3 3 19-21 22-21 25-27 7. 2. Pagdama at pagsunod sa mga simbolo 3 1-3 7.5% 9 28-36 10. Pagpapakahulugan ng mga imbolo ng daynamiks. Paggawa ng poster at mascara 4. 4. Paglikha ng card uol sa slebrasyong pambayan. 5.

B PAGWAWASTO . C 38. A 39. C 7. A 14. C 11. D SUSI SA 4. A 36. D 40. A 15. B 9. B 46. D 43. C 8. A 42. A 50. SINING C A D B C D A A B C B A A C. 23. A 32. 19. A 45. D 3. B. 25. 22. 18. B 2. B 37. B 49. C 13. EPK 28. D 34. B 30. MUSIKA 1. A 6. 24. C 33. 21. C 31. 26. A 44.A. 27. B 10. B 12. 17. B 35. 20. D 5. C 48. D 29. 16. B 41. C 47.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times