Republic of the Philippines Department of Education District of Taytay II

IKA APAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA MSEP Pangalan:_____________________________ Baitang at Pangka:______________________ Petsa:_________________ Iskor:__________________

Pangkalahatang Panuto: Matalinong sagutin ang bawat aytem ng pagsubok. Bilugan ang titik n tamang sagot.

A. MUSIKA:

1. Aling senyas sa musika ang nag papahiwatig ng papalakas na awit?

a. ˃ b. ˂ c. f d. ff 2. Aling simbolo ang nag sasabing di-gaanong alaks ang pag-awit? a. mp b. pp c. f d. mf 3. Alin ang simbolong nangangahulugan nangangahulugan ng mahinang pag awit? a. mp b. p c. pp d. f 4. Inilalagay ang sagisag na _____kapag binibigyang-diin ang isang bahagi ng awit. a. mp b. p c. pp d. f
5. Kapag may pagpapakumbaba ang damdaming hatid ng awit

ginagamit ang senyas na ______. a. pp

b. medyo mahina 9. trombone . Ito’y kabilang sa instrumentong brass na gingamit sa banda. ff d. Paano dapat gawin ang bahagi ng awit na may senyas na decrescendo? a. Kabilang ito sa intrumentng woodwind na ginagamit sa banda? a. papalakas b. umawit nang mahinang-mahina ang boses d. papahina ang pag-awit d. mahina b. itikom ang bibig kapag umaawit b. mf c. medyo malakas d. papahina c. tumao habang umaawit 8. mahinang-mahina 10. Paano aawitin ang bahagi ng awit na may snyas na pp? a. mahinang-mahina c. ipikit ang mga mata c. f 6. pompiyang 11. a. tambol b. maracas c. lumuha habang umaawit 7. trumpeta d. Paano ang pagdama ng damdamin ng awit na may senyas na pp? a. papahina d. titigil sa pag awit b. Anong dapat gawin sa bahagi ng awit na may senyas na ˃? a. pumigaw ng malakas c.

SINING 15. huwag tapunan ng mga basura 18. a. patapunan ng basura sa mga dayuhan c. gibain at sunugin b. putulin ang kahuyan at ipagbili 16. plauta c. Ilarawan ang tunog ng plauta. maliit at malakas b. oboe b. hulihin lahat ang mga isda rito b.b. iwasang sumakay sa mga sasakyang-dagat d. Ilarawan ang tunog ng tuba. a. pompiyang d. Paano pahahalagahan ang kabundukan sa bansa? a. mataas d. ipagbili ang mga ito sa dayuhan . Alin ang instrumentong perkusyon na ginagamit sa banda? a. maliit c. malaki at mataba c. batis d. mababa b. matinis B. trombone 13. trumpeta 12. clarinet c. parke b. malaki at mataas 14. gawaing patag at pagtayuan ng pabrika c. tambol d. Paano mapapahalagahan ang mga parke at iba pang bagay na gawa ng tao? a. Paano mapapahalagaha ang dagat at ilog? a. dalampasigan 17. talon c. taniman ng mga kahoy d. maliit at malaki d. Aling gawa ng tao ang nag papaganda sa kapaligiran? a.

b. malaki c. kulayan b. Kailan masasabing epektibo ang isang mascara na ginamit ng tauhan sa dula-dulaan? a. card 20. pintahan nang pula ang mga gusali at bakod d. ipinta b. pansin d. Sa pagbuo ng myural na gawa ng maraming tao. hatid na mensahe d. puppet b. maliit . wala itong kulay d. Maaring idikit o _______ sa pader o dingding ang iang myural. ikuskos c. a. angkop ito sa uri ng tauhang ginamit c. pagkaguhit c. nakapagsasalita ito 24. Alin sa mga ito ang dapat gawin upang mapukaw ang kawilihan ng mga taong lumahok sa pag tatanim ng kahoy? a. a. maaring hindi ____ ang laki ng larawan sa bawat piraso. walang mukha d. ilarawan 22. a. Nakapanghihikayat ang isang poster na epektibo ang ______. pangit at nakatatakot b. maitim ang buhok 23. maayos ang mukha b. Aling mascara ang higit na kapansin-pansin? a. iliis d. damdamin b. pabitin c. myural d. pitasin at bunutin ang mga bulaklak 19. alagaan ang pananim sa parke at panatalihing malinis ang mga gusali c. magtugma-tugma 21. hindi inulayan c.

harangin ang mga kalaro . Anniversary card 27. pista ng bayan d. Ano ang dapat mong gawin? a. pao ipagpapatuloy ang pagsasagawa ng fifteen-minute run? a. katatagan ng tiyan b. katatagan ng mga paa c. tumakbo-takbo b. Kung pagod na s pagtakbo. Christmas card b. tumayo sa gitna ng palaruan d. Hindi mo na kayang tapusin ang pagsasagawa ng fifteen-minute run. binyagan c. katatagan ng mga tuhod d. Wedding card 26. araw ng mga puso C. Anong kasangkapang pisikal ang pinatatag ng pagsasagawa ng fifteen-minute run? a. kasalan b. katatagan ng puso at baga 29. birthday card b. anong urig card ang lilikhain mo tuwing dumarating ang buwan ng Pebrero? a. Valentine card d. EPK (Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan) 28. Christmas card d. Pagod na pagod kana. Anong uri ng card ang iibigay mo sa iyong magulang? a. Wedding card c.25. Araw ng Pasko. maupo sa gitna ng palaruan b. humiga sa gitna ng palaruan 30. Anong selebrasyon ang mabuting gawaan ng wedding card? a. valentine card c. maglakd na lamang c.

20 metro ang haba at sinlaki ng sinulid 32. pagbabaras b. magpahinga sa labas n palaruan d.c. 10 metro ang haba at sinlaki ng hinlalaki d. batang lalaki c. matandang binata d. katatagan ng mga braso b. Anong kaangkupang pisikal ang pinauunlad ng pag babaras? a. tuluy-tuloy. Nagpapalakas ng binti at paa ang _______. Ilarawan ang lubid na maaring gamitin sa pagsasagawa ng luksong- lubid. putol-puto. pakanan c. kalamnan ng mga binti at tuhod c. pagsipa ng bola c. batang babae b. a. tumayo at umiyak sa gitna ng palaruan 31. 2 metro ang haba at sinlaki ng hinlalaki c. tuluy-tuloy. puso at baga 34. pataas at pababa d. Angkop sa mga ______ang pagbabaligtad sa baras. dibdib b. likod at balakag d. Paano papaikutin ang lubid na ginagamit sa luksong lubid. pagpapaikot ng ulo 35. a. matandang lalaki 37. paglalakad araw araw b. pakaliwa b. 5 metro ang haba at sinlaki ng kalingkingan b. pagtulog sa tamang oras . kalamnan ng tiyan d. a. pagpapaikot ng leeg d. kalamnan ng mga paa 36. pakanan at pakaliwa 33. a. panonood ng sine gabi gabi c. putol-putol. Nagppatatag ng ______ ang pag sasagawa ng luksong lubid. balikat at kamay c. alin ang pinakamabuting paraan ng pag papahinga ng katawan? a. a.

c. d. paliligo at pageehersisyo araw-araw 40. paglalaro ng baras 38. kapag may panahon b.d.II. Ano ang paraan ng pag hawak ng baston? I. Pataob ang kamay ditto II. Aling Gawain ang makapag papaunlad ng kaangkupang pisikal? a. paggamit ng pabango d. kapag pinaalalahanan d. b. pagkain ng karne c. pagkagalit twina 39. pagsuot ng maikling damit c. Gaano kadalas dapat gawin ang mga gawaing magpapaunlad ng kaangkupang pisikal? a. 30 sentimetro ang layo ng mga kamay mula sa magkabilang dulo III. araw-araw c. Maging unat ang mga braso a.II. paglalakad araw-araw b.V 42.II. a.IV.II. pagsuot ng masisikip na damit b.III I. Aling Gawain ang maktutulog magpatatag ng puso at baga? a.IV I. Aling pamantayan sa ibaba ang dapat gawin sa pagsasgaw ng gawaing pang-ehersisyo? . I.V III. pagsakay kahit malapit ang pupuntahan d. Kailangang nakkiling sa kanan ng ulo V. kapag magbibigay ng marka ang guro 41.III b. I. Gawing magkadikit ang mga kamay sa gitna nito IV.

lead butt d. underhand b. natawagan ka ng “foul” ng rperi. magalit sa reperi b. Anong kabutihang ugali ang nililinang sa pag sasagawa ng pyramid? a. tanggapin ang hatol nang mahinahon d. pag-iwas sa mga bagay na ikakasakit b. 6 8 46. hit . pagkamasipag at pagkamaliksi c. huwag pansinin ang reperi at magpatuloy 47. pagsasagawa ng warm-up 43. pagkamasayahin at pagkamatalino 44. jack knife 45. pagtutlungan at pag kakaisa b. Aling “stunt” sa ibaba ang mga uring paggulong at pag-tumbling? a. sidearm 48. pakikipag ugnayan sa mga kalahok c. 3 4 c. anong ritmo ng tutugtuggin ang dapat niyang gamitin? a. pagkamatapat at pagkamatulungin d. backward roll d. tumigil sa paglalaro c. Naglalaro ka ng volleyball. tandem bicycle b. roller coaster c. pagdarasal bago magsagawa d. Isasagawa ni Rose ang hakbang pansayaw ng contraganza. 4 4 d. Anong paraan ang gagawin mo para ang inispayk na bola ng kalaban ay hindi pumasok sa inyong kort? a. overhead c. 2 4 b. ano ang dapat mong gawin? a.a. Alin sa ibaba ang HINDI uri ng pageseserb? a.

block c. contraganza b. singkil . pass d. paseo de bicol d. polkaturn c. tropanka c. mazurka 50. gallop d. Aling hakbang pansayaw ang ginagamit sa ritmong 3? 4 a. set-up 49.b. Aling sayaw sa ibaba ang banyagang sayaw? a. cariñosa b.

IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT TALAAN G ISPISIPIKASYON .

Paggawa ng poster at mascara 4. Pagkilala ng iba’t-ibang instrumentong ginagamit sa banda. 5. Paglikha/Pagguhit ng myural ukol sa pagpapaganda ng kapaligiran.5% 7. Pagpapahalaga sa mga likas na bagay at gawa ng tao. Pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal 3 2 10-12 13-14 7. Paglikha ng card uol sa slebrasyong pambayan. 3. EDUKASYONG SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN: 1.5% at pagtatalakay ng kahalagahan nito. Pagpapakahulugan ng mga imbolo ng daynamiks. 3.5% 2 4 4-5 6-9 5% 10% ukol sa daynamiks. 2. pagsipa ng bolang soccer at pagbabaras 2. Pagdama at pagsunod sa mga simbolo 3 1-3 7. Pagsasagawa ng fifteen-minute run.Mga Kasanayan Bilang ng Aytem Kinalalagyan ng Aytem % MUSIKA: 1. Pag-uugnay ng daynamiks sa damdaming hatid ng musika. 14 50 37-50 12% 100% . luksong lubid.5% 9 28-36 10. Pagtukoy ng tunog ng iba’t-ibang instrument SINING: 1. 2.5% 7.5% 5% 4 15-18 10% 3 3 3 19-21 22-21 25-27 7. 4.

20. B. B 49. 22. C 13. 21. B 46. A 32. 23. A 39. 27. B 41. A 6. D SUSI SA 4. A 50. C 48. B 30. A 45. A 36. C 8. A 42. 19.A. D 43. A 14. B 37. C 11. A 44. D 34. SINING C A D B C D A A B C B A A C. C 7. D 40. B 9. 18. B 12. MUSIKA 1. 16. D 29. B 10. C 33. C 31. D 3. 26. C 38. B 2. C 47. 25. D 5. 24. B PAGWAWASTO . EPK 28. 17. B 35. A 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.