P. 1
Sa Bagong Paraiso Ni Efren Reyes Abueg

Sa Bagong Paraiso Ni Efren Reyes Abueg

5.0

|Views: 26,344|Likes:

More info:

Published by: Kyrus Pangilinan Coronel on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

SA BAGONG PARAISO ni Efren Reyes Abueg I Sa simula’y mga bata silang walong taong gulang – isang lalaki at isang

babae. At ang kanilang daigdig ay isang malawak na loobang kinatitirikan ng dalawang tabla’t yerong bahay, na ang isa’y nasa Silangan at isa’y nasa Kanluran; at sa pagitan niyon ay walang bakod na nakapagitan. Ang malawak na looban ay mapuno at mahalaman, maibon at makulisap at ang kanilang mga magulang ay walang sigalutan- ang mga ito’y makaDiyos at walang araw ng Linggo o araw ng pangolin na hindi makikita ang mga ito sa kanilang bisita sa dakong hilaga ng nayon. Ang mga ito’y may rosaryo sa kanilang mga palad at may usal ng dalangin sa mga labi. At silang dalawa- ang batang lalaki at batang babae ay nagsisipag-aral kasama ng ibang bata sa maliit na gusaling may tatlong silid, sa gusaling nasa dakong timog ng nayon. Sila’y may mga pangarap, na ang sakop ay lumalakdaw sa hangganan ng nayong iyon, ng baying iyon at ng lalawigang kinaroroonan niyon.

II Wala silang pasok kung araw ng Sabado at Linggo o mga araw na pista opisyal. Silang dalawa’y naglalaro sa loob ng bakurang iyon, mula sa umaga hanggang sa hapon. Umaakyat sila sa mga punong santol, sa punong bayabas, marurupok na sanga ng sinigwelas, sa maligasgas at malulutong na sanga ng punong mangga. Nagagasgas ang kanilang mga tuhod, nababakbak ang kanilang mga siko, nagagalusan ang kanilang mga mukha at kung minsan ay nalilinsaran sila ng buto kung nahuhulog-ngunit ang lahat ng iyon ay hindi nila iniinda; patuloy sila sa paglalaro. Malamig sa ilalim ng punong mangga. Makapal ang damo sa sakop ng lilim niyon kung umaga at doon silang dalawa naghahabulan, nagsisirko, nagpapatiran at kung sila’y hinihingal na’y hihiga sila sa damuhang iyon, titingalain nila ang malalabay na sanga ng puno, sisilip sa langit ang kanilang mukha. ‘Loko mo…makikita mo ba ang mukha mo sa langit?’ minsan ay sabi ng babae sa lalaki. ‘Bakit hindi? Ang langit ay isang malaking salamin…ang sabi ng tatay ko,’ sagot naman ng batang lalaki. Ang batang babae ay makikisilip din sa pagitan ng masinsing mga dahon, na waring ibig patunayan ng sariling paningin ang sabi ng kalaro. At pagkaraang tumingin sa langit nang matagal-sila’y lalagumin ng katahimikan-ang kanilang katawan ay nakalatag na parang kumot, hanggang sa sila’y makatulog at gisingin sila ng tawag mula sa kanilang bahay. Kung minsan, ang batang lalaki ang unang magigising: kung minsan naman ang batang babae. Ngunit sinuman sa kanila ang unang magising, kukuha ito ng kaputol na damo at kikilitiin sa tainga ang natutulog. At ang natutulog ay mapupukaw, mababalikwas at pagkarining sa siya’y pinagtatawanan ay magtitindig at ang nangingiliti ay mapapaurong naman at anyong tatakbo at sila’y maghahabulan sa damuhang iyon, magpapaikot-ikot hanggang ang isa’y mahapo at sila’y muling bumagsak sa kalamigan ng damuhan, magkatabi at hindi nila pinapansin ang pagkakadantay ng kanilang mga binti o ang pagkakatabi ng nag-iinit nilang katawan.

At kinaiingitan naman sila ng ibang batang hindi nagkaroon ng pagkakataong makihalubilo sa kanila. Hindi sumagot ang batang lalaki. ‘Pakinggan ko nga.. .Kung sila’y nagsasawa na sa loobang iyon. sabi ng nanay ko. ’Malay ko. ‘Aba…hindi naman ako nagpapabango... Hindi nila madalumat ang kaugnayan ng kanilang pagiging magkalaro sa isang hula sa hinaharap. mahihiga rin sila sa buhanginan tulad ng ginagawa nila sa damuhan sa looban. naghuhukay sila ng halamis sa talpukan... dumadaigdig ang katawan niya sa katawan ng kalaro at nalalanghap naman ang nakahiga ang halimuyak ng kanyang buhok. naghahabulan at kapag nahahapo na. Isang batang lalaking malaki sa kanya ang isang araw na pauwi na sila ay humarang sa kanilang dinaraanan at sila’y tinudyo ng tinudyo.’ anang batang babae.’ Maririnig ng dalawang bata ang salitang iyon at sila’y nagtataka. At minsan nga ay napalaban ng suntukan ang batang lalaki. pinagpag ang buhanging dumikit sa kanyang bisig at sa kanyang pantalon at nagsimula nang lumakad. paglaki ng mga batang ’yan. Higit pang nakaabala sa kanilang isip ang sinasabi ng kanilang mga kaklase sa silang dalawa’y parang tuko – magkakapit. ‘Paglaki ko raw ay saka na ako magpapabango.. ’Ang ganda.’ anang batang babae na lumupasay sa tabi ng nakahigang kalaro.’ ‘Teka nga pala. nakatanaw sila sa papalubog na araw.may tumutunog sa aking dibdib?’ Ang batang babae ay nagtakaa. Sinabayan siya ng batang babae at habang isinasalisod nila ang kanilang mga paa sa buhanginan habang lumalakad. ’Oo. Minsan ay itinanong ng batang lalaki sa batang babae: ‘Naririning mo ba…. Kung hindi naman kabibe ang pinagkakaabalahan nila sa dalampasigan. o kaya’y gumagawa ng kastilyong buhangin o kaya nanunugis ng mga kulukoy na kung hindi makapangubli sa malalim na lungga ay lumulusong sa talpukan at bumabaon sa masigay na buhangin.’ Bumangon ang batang lalaki.ano kaya ang ibig sabihin niyon?’ Nagkatinginan ang dalawa at ang lalaki ang unang nagbawi ng tingin. Ngunit hindi lamang iyon ang kanilang ginagawa: nagtutudyuan din sila.silang dalawa ang magkakapangasawaan. Nakatanaw ito sa mapulang latay ng liwanag ng araw sa kanluran. Bumangon ito ay tumingin sa nakatihayang kalaro. ng kanilang mga kanayon.. Nilalagay ng batang lalaki sa bulsa ng kanyang putot na pantaloon at ang napupulot niyang kabibe at ang nadarampot naman ng batang babae ay inilalagay nito sa sinupot na laylayan ng suot nitong damit. ’Siguro. Inilapit ng batang babae ang kaniyang tainga sa dibdib ng batang lalaki. narinig mo ba ang tunog sa dibdib ko?’ usisa ng batang lalaki. ano? Bakit kaya kulay-dugo ang araw kapag palubog na?’ sagot naman ng batang babae. at sa kanilang pagkakatabi nagkakatinginan sila. Namumulot sila ng kabibe. III Puring-puri ang dalawang bata ng kanilang mga magulang. sila’y magtutungo sa dalampasigan kung malamig na ang araw sa hapon. ‘Ang bango mo pala!’ Ang batang lalaki ay nakangiti.tena na nga.

Nagmamadali silang nanaog at ang batang lalaki’y umakyat sa puno at ang batang babae naman ay naghanap ng sungkit. na lalo lamang nilang ikinalunod sa kanilang kawalang-malay. Sa paghawak na kanilang daigdig. siya’y nakalargo na at pantay na ang hati ng buhok na nangingintab sa pahid ng pomada. IV Namumulaklak ang mga mangga. Ibinalibag nito sa paanan na nanunudyong batang lalaki ang bitbit na mga aklat. naghabulan sa looban at nayapakan nila ang tuyong damo. mga luntiang bubot na pinitas nila ang ilan at pagkaraang isawsaw sa asin ay kanilang tinikman at sila’y naasiman at idinalangin nila ang maagang pag-ulan-sapagkat sabi ng kanilang lola’y madaling bibintog at mahihinog ang bunga ng sinigwelas kapag naulanan. nagkadugu-dugo ang kanilang ilong. na waring bankay ng siang panahong hinahalinhinan ngayon. hanggang sa dumating ang guro at sila’y inawat at sila’y pinabalik sa silid-aralan at pinadapa sa magkatabing desk at tumanggap ng tatlong matinding palo sa puwit. pamumunga at pamumulaklak at pamumunga ng mangga. Sila’y naniniwala at hinintay nila ang ulan. ang batang lalaki at ang batang babae ay sakay ng kalesa patungo sa bayan. Ang batang lalaki ay hindi na nakapantalong maikli-putot. Ngunit iba na ang kanilang ayos. Dito dumaan sa kanilang buhay ang isang pagbabago. namunga. nadungawan nilang hinog na nga ang sinigwelas. ang batang lalaki’y . Pagkaraan pa ng ilang araw. ang guro ay naghanda na ng isang palatuntunan’ ang mga magulang ay walang pinaguusapan kundi ang katalinuhan ng kanilang mga anak. At sila’y nag-isip. ang batang babae ay may laso sa buhok na nakatirintas at ang kanyang suot na damit ay lampas tuhod at hindi makikita ng batang lalaki ang alak-alakan nito. nagkalapak-lapak ang kanilang damit. Sinugod nito ang mga kalaban. Ang paaralan sa nayon ay malapit nang magpinid. Doon sila mag-aaral ng haiskul. V Nang dumating ang pasukan. na hindi nila mapigil at siyang nagbukas sa kanila upang masaklaw ng tingin ang paraisong kanilang kinaroroonan. naligo sa ulan. Pagkaraan ng pangyayaring iyon. napag-usapan ng dalawang bata ang bansag sa kanila. at nang pumatak iyon sa kalagitnaan ng nayon. Napoot ang batang lalaki.’Kapit-Tuko!’ Umiyak ang batang babae. Samantala. at ang damuhan ay natuyo at kanilang naging tagpuan ay ang dalampasigan at madalas man sila roon ay hindi nila masagut-sagot ang bugtong kung bakit kulay dugo ang silahis ng araw kung dapithapon. At sa wakas ay namunga ang sinigwelas. ang araw ay lumubog at sumikat at hindi pa rin nagbabago ang kulay ng silahis niyong kung dapithapon. Nangalaglag ang mga dahon ng sinigwelas. namulaklak iyon at dumaan ang mahabang tag-araw. silang dalawa’y nagpugay. halaman sa bagong supling. dumating ang namamakyaw at sa loob ng ilang araw lamang nagsanib ang bunga ng mga sanga nila sa damuhan at sila ang unang sumungkit sa mga unang hinog. At ang pamumulaklak. Nagpagulong-gulong sila sa matigas na lupa. nalaglag ang mga bugnoy. santol at sinigwelas at ng iba pang punungkahoy.

isinama siya ng kaniyang ama sa bahay ni Ba Aryo sa tabi ng ilog.pagkalaki-laki’y parang hindi lalakit. Gayong magaling na ang sugat na nilikha isang umaga sa harapan ng bahay ni Ba Aryo.... Humagikgik pa sila ng mapatong ang kamay ng batang lalaki sa kanyang dibdib at madama niyang lalong malakas ang pintig doon. ’Hayaan mo. nakikipagbuno. Nakikipagharutan siya sa mga ito. kabuntot ng malutong na halakhak ng kanyang ama ay natanim sa kaniyang isip at patuloy na nagpalaki sa lamat ng kaniyang kawalang-malay. . ngunit aywan niy kung bakit nahihiya siya. napahabol dito hanggang sa mahawa ito at sila’y naghabulan na sa buhanginan.. Umuwi siyang parang tulala nang hapong iyon at kinagabihan ay hindi siya nag-aral.’ dugtong ng kaniyang ama.’ Ang narinig niyang iyon kay Ba Aryo. Nangingimi siyang tumabi rito kung ito’y nakahiga sa damuhan o dalampasigan. Ngumata siya ng dahon ng bayabas.. sumsisigaw sila sa katuwaan hanggang sa manigas ang kanilang mga binti at kinakailangang humiga na naman sila sa buhanginan.hindi na sa batang babae lamang nakikipaglaro-siya’y kahalubilo na rin ng maraming batang lalaking pumapasok sa magagapok na gusaling iyon ng paaralan. ’Kailangan niyon upang ikaw ay maging isang ganap na lalaki.’ sagot ng kaniyang ama. VI Kasunod ng panyayaring iyon. Umupo siya sa baitang ng kanilang hagdan at nag-isip hanggang sa makita siya roon ng kaniyang ama. Tinudyo niya ang batang baba. Nakisiksik din siya sa mga batang lalaki at nakita niya ang isang bagay na hindi niya alam na kailangang mangyari sa kanya. Maging matapang ka lang sana. Isang araw isasama kita kay Ba Aryo. ’Bakit?’ usisa niya. Hanggang isang araw ay napansin niyang namumula ang mata ng batang babae nang dumating ito isang dapithapon sa tabing-dagat. At isa ngang araw. ang alalahanin ukol doon ay nakabawas sa sigla ng batang lalaki. Natitigilan siya kung nakikipaglaro sa batang babae. nakikipagsuntukan-at higit sa laht nakikituklas ng lihim ng isa’t isa.. Tinapik siya nito sa balikat. ’Ang damuho. Nagtawa ang kanyan ama. isang pangkat ng batang lalaki ang nakapabilog at isang batang lalaki ang nasa loob niyon at may pinakikita sa kasamahan. siya’y itinaboy ni Ba Aryo upang maligo sa ilog.’ Ibig niyang ipagtapat iyon sa batang babae.. Kaya’t kahit patuloy pa rin silang naglalaro sa damuhan o kaya’y nagtutungo sa dalampasigan tuwing wala silang pasok. sa likod ng paaralan. Inusisa niya sa ama ang kanyang natuklasan sa paaralan at itinanong niya rito kung bakit kailangang gawin pa iyon. Hindi pa rin nagbabalik ang kanyang sigla. aywan niya kung bakit iba na ang kanyang pakiramdam. Natingala lamang niya ito at ang pamimilog ng kanyang mga mata’y naghiwatig ng pagkakaroon ng lamat sa kanyang kawalang-malay.wala!’ Nag-isip ang batang lalaki. Naisaloob niyang baka ang kawalang-sigla niya sa pakikipaglaro niya rito ang dahilan. kiniliti. Sabado ng umaga. pumikit siya at pagkaraan ng iba pang ginawa. Isang araw.. ’Wa-wala. Ngayon lamang niya nadama iyon.

At buwan-buwan. Inya. ang dalagita ay may kapirasong damit na itinatago sa ilalim ng kaniyang katre at kapag tapos na sa paglalaba ang kaniyang ina. Gayong hindi naman sila nahapo. Siya naman ay binatilyo na. Ang kanilang tawa tuloy ay hindi na matunog.‘Tingnan mo. ang kanilang mga magulang . Parang pait iyong umukit ng kung anong bagay sa kanyang isip. palihim niyang lalabhan iyon sa silong at ikukula sa kubling bahagi ng kanilang likod-bahay. Nagkamay sila pagkaraang maibaot sa kanila ang kanilang diploma. Ngunit hindi kumilos sa pagkakahiga ang batang babae. At hindi nila alam na ang tibok ng pusong iyon ay isa pang pangyayaring nagpalaki sa lamat sa kanilang kawalang-malay. Nangingilid ang luha sa mga mata nito..’ anang batang babae sa basag na tinig.. At nang nagsayawan ng gabing iyon. Naunawaan niya ang ibig sabihin niyon. .pakinggan mo ang tunog sa dibdib ko.kayo’y dalaga at binata na.tulad ng dati. ang kanilang mga guro. ’Hindi na pala tayo maaaring maglaro. VIII Natapos ng haiskul. Nagtaka ang batang lalaki. Minsan ay natutop siya ng kanyang ina sa paglalaba sa silong at sinabi nito sa kanya: Hindi mo na kailangang dito pa labhan iyan. VII Hindi nga sila mga bata. ’Bakit?’ Saka lamang tumingin ang batang babae sa batang lalaki at ito’y umiyak at ang luhang tumulo sa pisngi’y pinahid nitong palad at ang palad na iyong ipinatong sa buhanginan ay pinaniktikan ng buhangin. Alam niya ang kahulugan niyon: masama. Nayon.. parang laging may nakatingin sa kanilang mga matang nagbabawal-sa looban. ang kanilang pag-uuusap ay hindi na Malaya at pumipili na sila ng salitang kanilang gagamitin. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin.. Ang pagbabagong iyon ang nagpaunawa sa kanilang may tumataas nang dingding sa pagitan nila.’ may langkap na tigas ang sagot na iyon.. Siya’y dalagita na. Nakatitig lamang ito sa maaliwalas na mukha ng langit. Bumangon ito at tinunguhan ang nakahigang kalaro. At saglit iyong inagaw ng tinig ng kaniyang ama. magkatambal sila. sa paaralan.’ anyaya ng batang lalaki. huwag muna kayong magkita ni Ariel. ang tibok ng kanilang dibdib ay mabilis at malakas at ngayon ay hindi maungkat iyon ng kanilang mga labi’y tikom at kung gumalaw man ay upang pawiin ang kanilang panunyo o paglalamat niyon.. malayo sa hiyaw nito noong araw. IX Maliwanag ang narinig na salita ng dalagita: kung gusto mong makatapos ng karera. ’Pero... ngunit ang pagtutol ay hindi niya maluong sa kanyang kalooban. ang hiyaw ng dalagita ay hindi na matinis.kaibigan ko si Ariel!’ May himagsik sa kanyang tinig. Nagkikita pa rin sila sa looban ngunit hindi nga lamang tulad ng dating nagtatagal ang kanilang pag-uusap. ’Kahit na..

XI .. “Bakit?” “Ayaw nang makipagkita sa akin ni Cleofe” Nagtawa ang kanyang ama. Masama! Masama ! At si Ariel. Ariel. Nagunita niya ang luntiang damuhan sa looban. “Walang kwenta iyon. ang kanyang kababata.. Hindi mo baa lam… na gusting. Iyon lamang at minsang dalawin siya ng binata sa dormitoryo ay natuklasan nila sa isa’t sia na mataa na ang dingding sa kanilang pagitan. ay lumisang larawan ng isang bilanggong hindi makaigpaw sa isang mataas na pader. Makita mo. Napapikit siya.’Ibig kong magdoktora ka. Makirot.ng Inay. kapag tapos na si Cleofe ay magkakalapit kayong muli. “At habang nagdodoktora siya ay masamang kami’y magkita?” “Tama ka. Matatag iyon at makapal at waring hindi nila maibubuwal..’ at ang mga labi niya’y nangatal kasabay ng luhang umahon sa kanyang mga mata. Parang binibiyak ang kanyang ulo.. X Minsan ang binata ay umalis sa lalawigan..” maaagap na pakli ng kanyang ama.dati naman tayong. “ Hindi mo ba alam na kapag malapit ka sa babae ay malapit ka rin sa tukso?” “ Tukso! Tukso! Parang matalim na kutsilyong isinaksak sa kanyang utak ang mga katagang iyon. ng Itay…masama raw. ’Huwag muna tayong magkita. ang mapulang silahis ng araw na parang dugo. ang malamig na buhanginan kung hapon. tulad ng nakaugalian nito tuwing may ilalapit siyang suliranin. Mapanglaw ang kanyang mukha at napuna agad iyon ng kanyang ama.’ ’Ayaw nila. Napatitig sa kanya si Ariel at nakita niya ang pamamantal sa noo nito-at pagtataka. kaya kalimutan mo muna ang lalaki!’ At ang pait na may inuukit sa kanyang isip ay parang pandalas na pinukpok at ang kanyang katauhan ay nayanig at ang tunog na pagpukpok ay nag-aalingawngaw ng Lalaki! Lalaki! Hindi siya nakatagal sa harap ng kanyang mga magulang. sa damdaming unti-unting nasasaktan.gusto ka ng mga magulang niya na maging doktora siya?” Pasigaw ang alingawngaw ng kanyang tinig sa kanyang isip. Mahapdi. ’Ba-bakit. Nakatiim ang mga labing pumasok siya sa kanyang silid.’ sabi niya sa binata..

nakahiga at nakabaling sa isa’t isa. sila’y nagkatitigan at sila’y nakalimot at akala nila’y sa luntiang damuhan sila sa looban ng lalawigan.At ang dalawa’y hindi na nagkita. Nakatitig lamang siya sa mukha ng binata at nang anyayahan siya nitong magpalamig sila sa isang kanugnog na restawran ay anapasunod lamang siya . pinisil at hinalikan at saka sa tinig na nababasag ang pananabik at pangungulila ay sinabi : Ibig kong magkita tayo.loob at binati niya ang dalaga. Mangyari’y iniiwasan nila ang magkita. ng pagsusuri sa sarili. mga buwan at sana’y mga taon kung nakatiis sila…kung tuluyang nasikil nila ang halamang patuloy sa paglago sa kanilang katauhan. Ang binata ang unang naglakas. At sa kanilang daigdig ng mga aklat. Hindi makasagot ang dalaga. Ngunti ang inihasik na binhi ng pagkakakilala sa masama ta sa mabuti sa kanilang isip sy sumibol at nagpaunawa sa kanilang ang ginagawa nilang iyon ay masama. kahit saan! At ang babae ay hindi sumagot at tumango lamang at lalong ipinaubaya sa lalaki ang kanyang palad. napatangay sa agos ng kanyang damdamin. tukso. ngunit nakita kayong magkahawak kamay… sa karamihan ng tao sa paligid. At sila’y nagkita sa Luneta. ng pagtantiya sa pandama. ang isiping iyon ay parang batak na nakabitin sa tabak ng kanilang ulo o kaya’y tulad din ng isang mansanas. Hindi sila nagkita sapagkat inihasik sa kanilang isip na ang pagkikita nila’y magiging masama. . sa lahat ng pook na dapat pagkaiwasan …doon kayo nakita. Hindi sana malubha kung nakita lamang kayo. kundi maraming pagkikita…. At sa harap ng kanilang hinihinging pagkain. hindi lang minsan. mangyari’y sinikil nila ang paglago ng halaman sa kanilang katauhan na pinapag. kahit saan.pausbong ng mga araw sa luntiang damuhansa looban at malamig na buhanginan sa dalampasigan kung dapithapon. Hindi na kayo nahiya! Hindi na ipinagpatuloy ng dalaga ang pagbasa ng liham.ugat at pinag. Ngunit sila’y uhaw sa gunita ng kanilang kamusmusan at sila’y naghihimagsik. pulang mansanas na bibitin.maraming. ng matataas na gusali. gayong hindi na sa lungsod na maliit at maglakad ka lamang sa mga lansangan ay hindi ka mawawalan ng masasalubing na kakilala. XII Hindi nga sila nakatiis…isang araw na hindi sinasadya’y nagkasalubong sila sa pamimili ng kagamitan. At pagkaraan ng maraming sandali ng pagdidilidili. Nababanta ang mga sumusunod na talata: luluwas ang ama mo kapag hindi mo itinigil ang kabaliwang iyan. hinawakan ng lalaki ang kamay ng babae.bitin sa nakayungyong na sanga ng punungkahoy. ng malalayang kabataan sa kapaligiran. pagkaraan ng ilang buwang pagkakalayosila’y lumigaya. XIII Malinaw ang sinabi ang sinabi sa sulat: sa pook pa naming iyon.marami at ang kanilang sikil na damdamin ay lumaya at sa unang pagkakataon. Kapwa sila napahinto sa paglakad at nagbabangga na sila ng mga tao sa bangketa ay hindi parin sila makakilos. Hindi sila nagkita sa loob ng mahaba ring panahon.

Nalukot na ang suot niyang damit ay hindi parin niya hinuhubad. . ng takot na matupto[ at ng pangangailangan. sila ay nagtatagumpay.Ang binata ay hindi makatulog. pamayamaya. ngnit doon sila itinaboy ng kanilang paghihimagsik. XV At ngayon ang kanilang paraiso ay hindi na malawak na looban. nagsusumiksik at nanunumbat ang alingawngaw ng pagbabawal. Ibig niyang lumabas ng bahay.o kaya ang dalampasigang malamig kung ang dapithapon ang silahis ng araw ay mapulang parang dugo. …ipinaaabot ditto ng mga magulang ni Cleofe ang ginawa ninyo. lumalarawan ang mga nananalim na tingin masama…tukso. Tumungo siya at nakiya niyangnililinis ng tubig ang bangketa. maglakad sa lansangan at sa labas paabot ng umaga. Natanaw niyng maitim ang langit at naisip niyang magtatagal ang ulan. May kung anong nakakatakot na bagay sa kanyang katawan na ibig niyang ilabas at itapon. Ngunit sa kanilang utak. At sa palagay nila.paupahang iyon. Hiyang hiya kami ng iyong ama. pumatak ang ulan. At kasabay ng kanyang pagtungo. magtatago tayo…ililihim natin sa kanila ang lahat. malamig din. Hanggang isang araw ay kumulog. suluk-sulok. Maligaya sila sa kanilang bagong paraiso. Ang dalaga ay dumungaw sa bintana. Naaalis ang hadlang. Sinabi ng binata: magkikita tayo. sa mga pook na hindi sana nila dapat pagkitaan .masama ang kanyang pakiramdam. Tumingala siya upang pawiin ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Ang daigdig nila ngayon ay makitid. Ibig naming makatapos ka … at ibig ipaalaala mula sa iyo na ang babae at tukso…tukso! XIV Sinabi ng dalaga : hindi ngayon tayo maaaring magkita. inianod ng nalikhang mumunting agos sa gilid ng daan.parang may isinakad na pataas sa lalamunan ang kanyang bituka at siya’y napanganga at siya’y napapikit at siya’y napaluha at paghigpit ng kanyang paghawak sa palababahanng bintana ay naduwal siya…at ang lumabas pagkaraa’y nilinis ng patak ng ulan. na ang pasimulang madalang ay naging masinsin. dumagundong ang kalawakan at nangagulat ang mga tao sa lansangan. At ang dalaga’y napabulalas ng iyak. At iyon ay waring umaakyat sa kanyang lalamunan. Humawak siya sa palalabahan ng bintana. At sila nga ay nagkita. ngunit lagging hinahamig ng init ng kanilang lumayang katawan. XIV Maligaya sila sa kanilang daigdig. Sa mga pook na iyon pinilit nilang iginupo ang dingding na ipinagitan sa kanila.

at taon. Crozette P. nag-aral. Sila’y hindi na mga bata. Abueg Inihanda ni: Coronel. Walong taong gulang palamang sila ay hindi na sila mapag hiwalay. Unti-unting ipinalalayo ng ng mga magulang ng babae ang kanilang anak sa lalaki dahil batid nila na hindi na sila mga bata na maaari pang maglaro at magsama ng matagal. Lalong naghigpit ang kanilang mga magulang dahil sa iniiwasan nilang maaaring mangyari sa dalawa. ang matukso.Iba’t ibang uri ng pagbasa ng “Ang Bagong Paraiso” ni Efren R. Lumipas ang mga araw. Nagtapos sila ng hayskul. Ang nais kasi ng mga magulang ni Cleofe na ito’y maging doktora . Magkasama silang naglaro. buwan. sa madaling salita. nanungkit ng mga bunga ng punong kahoy sa kanilang nayon. sabay silang lumaki sa kanilang nayon na tinuring nilang kanilang munting paraiso. May mga bagay na silang nalalaman na hindi nila nalalaman nuong sila’y mga bata pa. ng BSP 2B PAGBASA NG TEKSTO Si Ariel at Cleofe ay sanggang dikit na mula pa pagkabata.

Hindi na tulad ng dati ang kanilang ginagawa pag sila ay nagkikita. Ang kanilang pagkikita ay nalaman ng kanilang mga magulang kaya sa mga liham nila. Hanggang dumating ang isang araw na masama ang pakiramdam ni Cleofe. Patuloy silang nagkikita sa kanilang bagong paraiso. Sila’y magka-hawak kamay at nag uusap ng mga seryosong bagay. Habang . Ang mga taong iyong makakasalubong ay pamilyar. Pareho silang sa siyudad nag-aral. hindi rin sa Luneta kundi sa isang maliit na silid na itinuring nilang kanilang “Bagong Paraiso”. Hindi na sila naglalaro o nanunungkit ng mga prutas. Hindi niya naiwasan ang pag luha dahil batid niya na siya’y nagdadalang tao na. Malayo sa kanilang mga magulang na pilit silang pinapalayo sa isa’t isa. Doon. Napagpasyahan ng dalawa na hindi muna sila magkita habang sila ay nag-aaral pa kahit alam nila na labag ito sa kanilang kaloobaan. Ang anak nila ni Ariel. sila ay masaya at ramdam nila na sila ay malaya. sila ay nagkasalubong sa pamilihan at nagsimula ulit ang kanilang ugnayan. ang lugar kung saan nila napagpasyahang magkita. may magandang tanawin ng kalikasan. ngayon ay hindi sila magkakitaan dahil sa laki ng siyudad. sila’y nahihiya sa mga pinag gagagawa ng dalawa. Ngunit sa di inaasahang pangyayari. maraming punong kahoy. Nais nilang huwag na muli salang magkikita ngunit nagpasya ang binata na magkkikita parin sila ng dalaga ngunit hindi na sa malawak na bukirin na dati nilang tagpuan. PAGBASA NG KONTEKSTO Ipinakita sa teksto ang pagkakaiba ng nayon sa siyudad.kaya ganun nalamang ang paghigpit nila sa dalaga. Hindi tulad sa kanilang nayon. Ang nayon ay isang tahimik na lugar. siya ay naduduwal. madalas silang magkita sa Luneta.

1964. Siya rin ang editor at bumuo ng mga antolohiyang gaya ng Mga Piling Akda ng KADIPAN (1964). Ang mga nasa siyudad ang maka moderno. ang kaniyang kauna-unahang koleksiyon ng mga kuwento. 1960. Timpalak Liwayway sa Nobela (1964. mga punong akyatan at iba pa. unang gantimpala (1957). Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas (1992) mula sa Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL). Abadilla (1973). Timpalak ng KADIPAN.sa siyudad ay iba’t ibang tao ang iyong makakasalubong. Mga Agos sa Disyerto (edisyong 1965. Ang pamamaraan kung paano magpangaral ang mga magulang nung araw. Timpalak Pilipino Free Press (1969). Walang bukirin na puwedeng takbuhan. Ipinakita rin dito ang nakagawian ng gawin sa mga nagbibinatang mga kalalakihan. Pang-alaalang Gawad Balagtas (1969). at krititiko ng kaniyang panahon. May mga malalaking gusali ang doon ay nakatayo. sekundarya hanggang sa kolehiyo. mananaysay. Sumulat at nag-edit ng maraming mga sangguniang aklat si Abueg at ginagamit hanggang sa kasaluyukan sa kapwa pribado at publikong paaralan. PAGBASA NG SUBTEKSTO Si Efren Abueg ang isa sa mga iginagalang na nobelista. Humakot ng parangal si Abueg tulad ng Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (1959. Kabilang sa kaniyang mga aklat ang Bugso. at 1967). malimit ilahok ang kaniyang mga kuwento sa mga teksbuk na sinulat ng ibang awtor. mula sa elementarya. 1967. 1974. 1963. Bukod dito. pati kanilang paghihigpit. 1965. at 1993). kuwentista. . at 1974). MANUNULAT: Mga Piling Akdang Pilipino (1970) at Parnasong Tagalog ni Alejandro G.

Isinulat niya ang akdang ito upang maipakita ang pagbabago ng mga Pilipino nung panahon na iyon. Naging kaugalian ito ng mga tao at ito’y napansin din ng manunulat. Linangan ng Literatura ng Pilipinas. Philippine College of Commerce(1971–1972). “Ang Bagong Paraiso”. Naging pangulo siya ng Kapisanan ng mga Propesor sa Pilipino (KAPPIL) noong 1986–1988. at De La Salle University (1979–2006). Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (1974–1977). PAGBASANG INTERTEKSTUAL . Batid ng manunulat ang pagbabago ng mga Pilipino simula ng pumasok sa ating bansa ang isipang liberal. at nahalal na direktor ng Philippine Folklore Society. Ipinakita rin sa akda na habang sila’y pinagbabawalan at pinagsasabihan. ng ipinaglalayo ang dalawang tauhan ng kanilang mga magulang para labanan ang tukso) bago pa tayo mahaluan ng ibang kaisipan ng mga dayuhan. aktibo rin siyang nakilahok sa mga kilusan hinggil sa pagtuturo ng wika at panitikan sa Manuel L. lalo si lang hindi sumusunod at nagrerebelde. Nuong 1963 naisulat ni Efren Reyes Abueg ang kanyang akdang. Ateneo de Manila University (1977–1978).Samantala. At lumaganap din ang mga pangyayari na may mga nabubuntis ng maaga ng mga panahong iyon (Early Pregnancy/Teenage Pregnancy). Quezon University (1965–1972). Naging bukas ito sa mga usaping sekswal at laganap din sa Pilipinas ang iba’t ibang uri ng krimen. dahil kilala ang mga Pilipino sa pagiging konserbatibo (ipinakita ito sa teksto.

. ay nagsimulang sumulat patungkol sa lumalalang lagay ng Pilipinas. Isa na nga dito ang “Ang Bagong Paraiso” (1963) na nagpakita ng pagiging hayag ng mga Pilipino sa usaping seksual kabilang na ang pagiging masawayin ng mga bata (13-18). M. kabilang na si Efren Reyes Abueg. Reyes (1960) na nagpakita ng buhay ng mga taong mahihirap. Iba pang mga akda ay ang “Di Maabot na Kawalang Malay” ni E. Pati ang lumalawak na gawaing masasama na ipinakita sa akda rin ni Efren Abueg na “Mabangis na Lungsod” (1961) at “Isang Ina sa Panahon ng Trahedya” ni Mirasol (1969). ang mga manunulat.Nuong 1960 at mga sumunod pang mga taon.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->