P. 1
Pansangay Na Pagsusulit Sa Filipino I 2010-2011

Pansangay Na Pagsusulit Sa Filipino I 2010-2011

5.0

|Views: 10,697|Likes:
Published by Jethro Campos

More info:

Published by: Jethro Campos on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2015

pdf

text

original

Republic of the Philippines Department of Education Region IV ² MIMAROPA

DIVISION OF CALAPAN CITY
Adriatico Memorial School Compound Leuterio St., San Vicente South, City of Calapan
E-mail Address: deped_calapan@yahoo.com Telefax No. (043) 288 ² 1489

PANSANGAY NA PAGSUSULIT SA FILIPINO I (SEC) Ikatlong Markahan
I . PAG UNAWA SA BINASA A. Layunin: Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa mapanuring pagbasa at pagunawa sa teksto. Panuto: Basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Piliin ang titik ng wastong sagot.
IBALON (Epiko ng Bicol) Naganap ang mga pangyayari sa epikong ito bago sumapit at pagkatapos ng Malaking Baha o Gunaw na si Baltog ang pinakabayani. Si Baltog ang unang nakarating sa Bikol sa paghahanap ng lugar na maaaring panahanan ng kanyang mga nasasakupan. Nakatagpo ni Baltog ang mga kuwagong lumilipad sa Bikol at ang mga baboy-ramung kasinlaki ng mga elepante. Nang maihanda ni Baltog ang Kabikulan, ang ama niyang si Handiong at ang kanyang mga sakop ay lumipat na roon. Ang mga tao ay tinuruan ni Handiong ng maraming industriya at ng iba·t ibang pamamaraan ng pamumuhay. Subalit may nakataqgpo siyang isang ahas na may ulo ng babaeng nakatira sa bundok ng Asok at ito·y hindi niya napasuko. Pinagpapatay niya ang mga hayop na ito.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sa pagdating ni Baltog sa Bikol ang mga tao sa lugar na ito ay nagkaroon ng ________. a. iba t ibang kaalaman sa buhay. b. iba t ibang pamamaraan sa pamumuhay. c. pagkakataong mabuhay ng matiwasay. Si Baltog ay maituturing na pinakabayani sa kanilang lugar sa kanyang ginawang ____. a. paghahanap ng maayos na tirahan. b. panghuhuli ng mga hayop sa gubat. c. pakikipaglaban sa mga kaaway. Sa kanyang pamumuno sa mga taga-Bikol ay nagkaroon siya ng _____. a. maayos na pamamalakad sa kanyang sakop. b. pagmamalaki sa kanyang kakayahan. c. paghahanap ng tulong mula sa kanyang ama. Sa pakikipaglaban niya sa mga nakatagpo niyang mga hayop sa Kabikulan, masasabi na a. siya ay may sariling diskarte. b. may kaalaman sa paglaban sa mga hayop sa gubat. c. may magaling na pakikipagsapalaran. Ang samahan ng mag-amang Baltog at Handiong ay isang huwarang dapat tularan sapagka t ___ a. magkasama sila sa lahat ng pagkakataon. b. tinulungan siya sa pagpatay sa mababangis na hayop. c. tinuruan ang kanilang sakop ng maraming kaalaman. Ang mga tao noon pa mang unang panahon ay nagsisikap na____ a. magkaroon ng kakayahang maghanapbuhay. b. tumuklas ng mga bagay-bagay. c. mabuhay ng marangal at marangya.

B. Layunin: Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko. 7. Ang mga epikong Pilipinong kumakatawan sa bawat pangkat-etniko ay tinatawag na______ a. panitikan b. ethno-epic c. pangkasaysayan 8. Alin sa sumusunod ang tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikitunggali ng isang tao laban sa mga kaaway? a. panitikan b. awit c. tula

TALASALITAAN C. tradisyon at __. paniniwala. Piliin ang titik ng wastong sagot. malamig c.9. pag-ibig at pakikipagsapalaran ng_____. Isang mahabang tulang pasalaysay/ inaawit o kaya y tinutula nang may himig. nagaganap sa pagitan ng pangunahing tauhan at ng pwersa ng kalikasan katulad ng pagbaha. Ikatlo. tagtuyot ay tunggaliang __(26)__ . madamot c. Ang mga epikong Pilipino ay kumakatawan sa mga mabubuting aral. Kanyang ibinuhos ang tubig sa lugaming bangkay. Walang mangahas na lusubin si Dulaw. intelektwal 14. a. pag-aasawa. a. May apat na tunggalian na maaaring gamitin sa pagpapaigting ng suliranin. Panuto: Kilalanin ang kahulugan ng mga matatalinhagang salitang may salungguhit. pakikipagsapalaran c. mapanganib b. 16. a. kamatayan b. panliligaw. a. pagsubok b. kaugalian b. tinatapon 18. . mahiwaga c. nakatutuwa 21. pabula b. Una. Isang sa katangian ng epiko ay tumutukoy sa mga kababalaghan. a. Piliin ang titik na angkop sa bawat patlang upang matukoy ang uri ng tunggalian at papel ng tauhan sa isang akda. Layunin: Nabibigyang-kahulugan ang mga matalinhagang pahayag/ salita sa teksto.paglindol. makatatakot c. kontrabida b. pagbubunyi 12. Tao laban sa __(27)__ ay tungkol sa pakikilaban ng pangunahing tauhan laban sa suliraning ibinunsod ng lipunan o kapaligiran. nagawa 22. buhay 17. Mga halimaw na salot sa lipunan. Si Kurita ay isang ganid na hayop a. magkusa 20. kinakain c. a. epiko 10. Panuto: Basahin ang seleksyon. Sa ating pagbabasa ng epiko kadalasang lumilitaw kaagad sa isang bayani ang ______. pagkabuhay c. kamatayan at muling pagkabuhay ay mga paksa na masasabing___ a. pagbubuntis. pagdiriwang II. mga mamamayan 11. layunin c. mga yugto ng buhay b. tao laban sa __(23)__ ay uri ng tunggalian na ang suliranin ng pangunahing tauhan ay dulot ng __(24)__ niya tao. a. Sa paglilibot ni Bantugan ay dinapuan siya ng sakit na naging sanhi ng kanyang maagang pagpanaw. pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari c. hinihigop b. a. manguna b. pagsubok c. mabait 19. a. pangunahing tauhan c. madalas na ang bida ay namamatay at muling nabubuhay matapos na malusutan ng mga kaibigan at kapanalig ang ilang nga_____ a. Sinumang tao ang kanyang mahuli ay kanyang nilalapang. pakikipagsapalaran 13. Pagtukoy sa uri ng tunggalian na ginamit sa pagpapaigting ng suliranin ng isang akda. Ang pag-iibigan. sunog. a. maligamgam b. Ang halaman ang siyang magsasabi ng sinapit ni Sulayman. maayos b. Ang mga pangyayari sa epikong Pilipino ay umiikot sa mga pangyayaring ________. pinangyarihan c. katangian b. __(25)__ tunggalian na nagaganap kung ang suliranin ng pangunahing tauhan ay sa sarili niya mismo nagmula. kinahinatnan b. a. alamat c. Ikalawa. sakim b. Sa bawat epiko. pagtatanghal D. maayos c. mahika. walang buha 15.

Pinagpupuksa niya ang mga Igorot sa tulong ng kanyang taglay na anting-anting. tao laban sa lipunan b. tao laban sa kalikasan c. -ng Isa _(38)_ kapuri-puri _(39)_ samahan ang itinatag ng mga kabataan _(40)_ nasa nayon ng Mabini. Malimit _(47)_ magtipun-tipon ang mga ito upang pag-usapan kung paano mapapabuti ang aba _(48)_ kalagayan ng kanila _(49)_ nayon. Pumayag ang mga magulang ng dalaga na sila ay makasal kung matutumbasan ni Lam-ang ang kanilang kayamanan. . Sa paglalakad niya patungo kina Ines Kanoyan ay nasalubong niya si Sumarang. Ikalawang Bahagi (33 37 ) A. kapwa b. tao laban sa lipunan E. Masaya at marangal ang kasalan pati na ang langit ay nasayahan. Natutukoy /Nakikilkala ang wastong pangatnig sa pangungusap. Naging maligaya ang mag-asawa at nabuhay ng tiwasay. B. Sa kanyang pag-alis ay kasama niya ang kanyang manok na sasabungin at ang kanyang mahal na aso. Ipinagaspas ng manok ang kanyang pakpak at kaalinsabay niyon ay isang maliit na bahay ang nabuwal. datapwat c. palibhasa b. Hindi ako nakarating sa kaarawan niya. Unang Bahagi ( 28 32 ) A. B. WIKA A. Piliin sa kahon ang sagot at isulat ang titik lamang. III. Kapag b. ___ di siya naghinanakit sa akin. 50. Maging mabuting mamamayan ka ____ umunlad ang bansa mo. a. E. tao laban sa tao c. kalikasan 24. gumagawa_(42)_ lahat. ___ sinimulan mo ang isang bagay kailangang tapusin mo ito na may determinasyon. A. Isang araw naitanong niya kay Namongan kung saan naroroon ang kanyang ama. Nililinis nila ang mga barado _(45)_ kanal. a. A. ngunit 53. tao laban sa sarili 27. Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Ipaliwanag. a. C. sarili b. Si Lam-ang ay humanda upang magtungo sa bahay ni Ines Kanoyan. PAGPAPALIWANAG: (Igawa ito ng rubric sa pagmamarka) Layunin: Nakapagpapaliwanag nang buong husay gamit ang mga patotoo/patunay at mga halimbawa tungkol sa isang usapin/isyu. a. a. B. mangyari c. tulad 25. B. tao laban sa kalikasan c. C. kaya 52. D. a. tao laban sa sarili 26. a. tao laban sa lipunan b. a. Maganda ang layunin ng samahan_(41)_ ito. na C. tao c. dahil c. a. ngunit b.23. Natutukoy ang mga linker o pang-angkop sa pangungusap. Naroroon ang kahon ___ wala nang laman. upang c. sapagkat b. Pinipintahan nila ang marurumi_(43)_ pader . Tinatamnan nila ng gulay ang tiwangwang _(44)_ lupa. E. samantala 54. tao sa kalikasan b. Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari sa epikong Lam-Ang Panuto: Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari. Sinabi ng kanyang ina na ito ay pumunta sa bundok ng mga Igorot na kalaban nila. para sa b. Winawalis ng mga kabataan_(46)_ babae ang mga kalsada. iba c. subalit C. Sana c. D. Dumaraing ng hirap ang mga P:Ilipino ___ sanay sa dagliang kita. -g B. Isulat ang titik sa bawat bilang. a. Bawat isa y kumikilos. Kundi 51.

Pag-unawa sa Binasa A. Nakapagsusunud-sunod ang mga pangyayari batay sa pagkaunawa. B. BAHAGDAN 6 1 6 10 9 7 . Natutukoy ang mga linker / pangangkop sa pangungusap. LEIDO JR. Natutukoy ang wastong pangatnig sa pangungusap. 12 5 6 38 .37 8 17 III. Wika A. C. NG AYTEM KAUKULANG BLG. 7 17 22 12 5 10 23 -27 28 . Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayansa mapanuring pagbasa at pag-unawa sa teksto. Pagpapaliwanag: BLG.60 20 8 10 KABUUAN 60 60 100% . Natutukoy sa uri ng tunggalian na ginamit sa pagpapaigting ng suliranin ng isang akda . Talasalitaan C.49 50 -54 55 . B. Nabibigyang-kahulugan ang mga matalinhagang pahayag / salita sa teksto . MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL Calapan City TALAHANAYAN NG ISPISIPIKASYON Ikatlong Mahabang Pagsusulit sa Filipino I ( SEC ) KASANAYAN I. E. D.15 15 II. Nagagamit ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko.Department of Education Region IV MIMAROPA Division of Calapan City JOSE J.

53. 29. 54. B 8. A 3. 33. 58. A 9. 31. A 14. 22. 42. C 6.UNANG TAON ( SEC ) IKATLONG MARKAHAN SUSI SA PAGWAWASTO 1. B 16. 57. 30. B 18. B 2. 44. 46. 45. 24. A 20. 34. A 13. B 7. A 21. A 12. A C C B C A B C C A B C A A rubric . B 17. B 11. 36. 32. B 15. 51. 28. A 4. 37. 27. 52. 40. 55. 56. 59. A A B A C A A E B D A C A C B E D C C A 41. 60. 26. A 19. 38. C 10. 39. 35. 43. 48. B 5. 47. 25. 50. 23. 49.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->