P. 1
Epiko Indarapatra at Sulayman

Epiko Indarapatra at Sulayman

|Views: 15,419|Likes:
Published by baysiclyndon

More info:

Published by: baysiclyndon on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

1. Biag ni Lam-Ang 2. Ibalon 3.Ulalim 4. Hudhad at Alim 5. Labaw Danggon 6. Indarapatra at Sulayman 7. Prinsipe Bantugan 8.

Puring Sibil 9. Silungan 10. Hinilawom at Agyu 11. Kudaman 12. Tuwaang Wod 13. Sambila at Tuman

AGYU EPIKO NG ILIANON

AGYU (Epikong Manobo)
Ang pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga Ilianon ay pangongolekta ng sera. Ipinapalit nila ang sera sa mga Moro, sa kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng palay, asin at asukal. Nagkaroon ng di pagkakaunawaan si Agyu at ang datu ng mga Moro dahil sa pagkakautang nila ng isang daang tambak ng sera. Upang maiwasan ang madugong labanan, si Agyu at ang kaniyang pamilya ay umalis sa Ayuman at pumunta ng Ilian. Ngunit hindi hahayaan ng mga Moro na mamuhay sila ng payapa. Sinundan nila ang mga ito upang patayin siya at ang kanyang pamilya. Lumaban si Agyu at ang kanyang pamilya ng buong tapang at lumabas na panalo sa laban sa mga Moro. Pagkatapos ng tagumpay ay naisip ni Agyu na lisanin ang Ilian at pumunta ng Bundok ng Pinamatun. Doon ay nagtayo sila ng mga bahay sa paanan ng bundok. Isang araw ay pumunta si Agyu sa bundok ng Sandawa upang manghuli ng baboy ramo. Umuwi siya na dala ang kanyang huli habang ang kanyang kapatid na lalaki na si Lono at mga kapatid na babaing sina Yambungan at Ikwagan ay nakahanap ng pulot pukyutan. Hinati nila ang baboy ramo at pulot pukyutan sa kanila at sa kanilang mga alipin. Bakit ayaw mong kumuha ng karne at pulot para sa iyo, at sa iyong asawa sa Ayuman, Banlak? tanong ni Agyu sa kanyang kapatid na lalaki. Ang asawa ni Banlak na si Mungan ay naiwan sa Ayuman sapagkat nagkaroon ito ng ketong. Hindi pumayag si Banlak sa ideya. Nagboluntaryo na lamang si Lona na pumunta sa Ayuman dala ang karne at pulot para kay Mungan. Nang makarinig siya ng malakas na boses na nagsasabl kay Mungan na tanggapin na ang imortalidad sa pamamagitan ng pagkain ng mga diyos. Nang bumalik si Lono sa Panamutan, sinabi niya kay Agyu at Banlak kung ano ang narinig. Nais ni Banlak na makita si Mungan ngunit pinigilan sila ni Agyu. Bagkus ay binagtas ni Agyu ang daan pababa ng Ayuman upang makita si Mungan ngunit huli na ang lahat. Pumunta na si Mungan sa langit. Ang natira lamang ay isang gintong bahay. At nang bumalik siya sa Pinamutan, iniwan nilang muli ang lugar at nagpunta sa Tigyangdang. Ngunit hindi nila nakita ang kapayapaan sa Tigyangdang. Napakaraming kaaway ang nagpapaalis sa kanila sa Tigyangdang. At kahit anong gawin nila ay hindi nila matalo ang kalaban. Nang' dumating ang pang-apat na araw ng pakikipaglaban ay lumapit ang kanyang batang anak na si Tanagyaw. Payagan mo akong 1umaban, ama, sabi niya. Ngunit napakabata mo pa, anak, sinabi niya rito. Marahil nga ay bata ako ngunit ako ay matalino, ama, pilit ni Tanagyaw. Humayo ka at nawa ay tulungan. ka ng mga diyos. Ingatan mo ang sarili mo!

Ipagtatanggol mo ito at pamahalaan ito ng may hustisya at pagpapahalaga sa mga tao. sina Tanagyaw at Paniguan kasama ang kanilang mga alipin ay nagsimulang maglakbay patungo sa Sunglawon. Sinabi nito kay Agyu na nais nitong pakasalan si Tanagyaw. Pinatay niya si Bagili. Sa sumunod na umaga. Pagkatapos ay kinalaban niya ang mga kaaway at lumabas na panalo. Ibinibigay ko na sa iyo ang Sunglawon. nagsuot si Tanagyaw ng baluti na kasing tigas ng metal na sa lakas ay hindi maigalaw ng hangin. Ngunit hindi pa handang sumuko ang mga kalaban.At umalis na si Tanagyaw upang pumunta sa labanan. Ngunit matanda na upang lumaban si Agyu. Nais ng pinuno ng mga kalaban na makasal si Tanagyaw sa anak nitong babae na si Buy-anon ngunit tumanggi ito dahil napakabata pa nila. ang anak ng pinuno ng mga kaaway ng Baklayon. Isang araw tinawag niya ang anak na si Tanagyaw. Paminsan-minsan ay mayroong mga kaaway na umaatake sa mga pamayanan at pinapatay ang mga tao at mga hayop ni Agyu. Ngayon ay tatamasain na nila ang magandang buhay na mailap sa kanila noong una. Sa kabilang dako. Handa na sila upang magsimula ng isang pamilya. hindi tumigil ang pag-atake sa sambahayan ni Agyu. Nalalaman niya na maghahari na ang kapayapaan sa kanilang kaharian. Sinugod ng anak ng datu si Tanagyaw gamit ang ginintuang espada. Ang ani ay masagana at ang mga hayop ay dumarami na sa bilang. At natalo niya ang mga kalaban. Sumang-ayon-si Agyu at ikinasal sina Tanagyaw at Paniguan. Napanuto na si Agyu. . At nang bumalik si Tanagyaw sa Tigyangdang ay nagpunta si Paniguan sa Tigyangdang. Ginamit ni Tanagyaw ang gintong tungkod at nagawang patayin ang anak ng datu at ang kanyang mga kasama at tumakas sa bundok dahil sa takot. nagtungo si Paniguan sa kanya. Tutuparin ko po ito sa tulong ng mga diyos. Upang kalabanin ang mga kaaway. Umabot si Tanagyaw sa bayan ng Baklayon at iniligtas ang bayan laban sa mga kaaway. Nais ng datu ng Baklayon na ipakasal ang kanyang anak na si Paniguan kay Tanagyaw ngunit hindi pa ito handa na mag-asawa. ama sagot ni Tanagyaw.

Ang lahat ng tao'y sa kuweba tumatahan upang makaligtas. Pawang kabundukan ang tinatahanan ng maraming taong doo'y namumuhay. siya ay nagmasid at kanyang natunghan ang maraming nayong walang kahit isang taong tumatahan." Binigyan ng isang singsing at isang ispada ang kanyang kapatid upang sandatahin sa pakikibaka. Kanyang isinasabit sa munting bintana ang isang halaman at saka nagsulit: "Ang halamang ito's siyang magsasabi ng iyong nasapit. nagimbal ang bundok at biglang lumabas itong si Kuritang sa puso'y may poot. ako'y sumasamo ng inyong iligtas ang maraming taong nangangailangan ng tulong mo't habag" "O mahal na hari na aking kapatid." Nang siya'y dumating sa tuktok ng bundok na pinaghaharian nitong si Kurita.Apat na halimaw ang doo'y nanalot. "Ikaw magbabayad. Pag ito'y lumipad ang bundok ng Bita ay napadilim niyong kanyang pakpak. mabangis na hayop!" yaong kanyang wika. ang pulong Mindanaw ay wala ni kahit munting kapatagan. Ang bundok Kurayang pinanahanan ng maraming tao ay pinapaglagim ng isa pang ibong may pito ang ulo. Maligaya sila sapagkat sagana sa likas na yaman. ngayon din lilipad at maghihiganti sa mga halimaw ang talim ng tabak. Di pa nagtatagal ang kanyang sinabi.INDARAPATRA AT SULAYMAN (Epikong Mindanao) Nang unang panahon ayon sa alamat. Una'y si Kurita na maraming paa at ganid na hayop pagka't sa pagkain kahit limang tao'y kayang nauubos. Ang ikatlo'y si Pah na ibong malaki. si Indarapatra na haring mabait. walang makaligtas sa bagsik ng kanyang matalas na kuko pagkat maaaring kanyang natatanaw ang lahat ng tao. ang sino mang tao na kanyang mahuli'y agad nilalapang at ang laman nito'y kanyang kinakain na walang anuman. "Prinsipe Sulayman. Ang bundok Matutum ay tinirhan naman ng isang halimaw na may mukhang tao na nakakatakot kung ito'y mamasdan. Sila ay nagbaka at hindi tumigil hanggang sa malagot ang tangang hiningi niyong si Kuritang sa lupa ay salot. Sa salot na itong may matang malinaw at kukong matalas. Ang kalagim-lagim na kinasapitan ng pulong Mindanaw ay nagdulot-lungkot sa maraming baya't mga kaharian. Subalit ang lagim ay biglang dumating sa kanila na dati'y payapa. . dakila't marangal ay agad na nag-utos sa kanyang kapatid na prinsipeng mahal.

ang hinanap naman ay si Tarabusaw. Sa bundok ng Kurayan ang kanyang sinapit ay agad hinanap ang ibong sa tao'y nagbibigay lagim a nagpapahirap. ilang sandali pa ay biglang nagdilim gayon maaga pa at kanyang natantong ang kalabang ibon ay dumarating na. Sa kanyang tagumpay may isang diwatang bumating magalang: "Salamat sa iyo butihing bayani na upd ng tapang. saka pinauwi itong si Sulayman sa sariling bayan. Siya'y nanlumo pagkat ang tahanan sa tao ay ulila. Ang katawang pipi ay kanyang namalas. Ang kanyang kapatid ay dagling nabuhay. "Mabuhay ang hari!" ang sigaw ng madla. "Ang takdang oras mo ngayo'y dumating na. . "Ang kamatayan mo'y ipaghihiganti buhay ma'y masawi. ang ganid na hayop sa malaking pagod ay napahandusay. ang katawan niya'y sa lupa bumaon kaya't si Sulayman noon ay nalibing na walang kabaong." Nang siya'y dumating sa bundok ng Bita ay kanyang binuhat ang pakpak ng ibon. Noon di'y binuklod ng adhika ang kanilang puso. Sila ay nagyakap sa gitna ng galak at ng katuwaan. Siya ay lumundag at kanyang tianga ang pakpak ng ibon datapwa't siya ring ang sinmang-palad na bagsakan niyon. Nabihag ang puso ng mahal na hari sa ganda ng mutya kaya't sa naroon ay kanyang hiniling na lakip ng sumpa na sila'y ikasal. Subalit ang kalis ni Indarapatra'y nagwagi sa wakas. biglang nagliwanag at ilang saglit pa ay nakita niya ang tubig na lunas. Noon di'y nilipad niyong si Sulayman ang bundok ng Bita. At sa paghahamok ng dalawang iyong balita sa tapang. sa bigat ng pakpak." sigaw ni Sulayman at saka sinaksak ng kanyang sandata ang pusong halimaw. Dumating ang ibong kay laki ng ulo at ang kuko-matalas. Nahabag sa kanya ang kanyang bathala. sa tuktok ng bundok ang kanyang namalas ang nakahahambal na mga tanawin: "Ngayon di'y lumabas nag ika"y mamatay." At kanyang namalas ng maraming taong noo'y nagdiriwang." Noon di'y nahawi ang maraming puno sa gilid ng bundok at ilang saglit pa'y nagkaharap silang puso'y nagpupuyos. Ang kay Tarabusaw na sandata nama-sangang panghamablos. Yaong si Sulayma'y may hawak na tabak na pinag-uulos.Tumatag ang puso nitong si Sulayman sa kanyang Tagumpay kaya't sa Matutum. Kanyang ibinuhos ang tubig na yaon sa lugaming bangkay at laking himala. Ang kasawiang ito ay agad nabatid ng mahal na hari pagkat ang halaman noon di'y nalanta't sanga ay nangabali: "Siya ay patay na!" ang sigaw ng kanyang namumutlang labi. kaming mga labi ng ibong gahaman ngayo'y mabubuhay.

si Indarapatra'y hindi na bumalik sa sariling bayan at dito naghari sa mayamang lupa ng pulong Mindanaw. .Ang tubig ng dagat ay tila hinigop sa kailaliman at muling lumitaw ang lawak ng lupang pawang kapatagan.

sa loob ng ilang araw. Ang pangalan ng bata ay pinangangalanan ng kahoy na malapit sa pinagsilangan. Ang mga Ita sa Sinugbuhan ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagtatanim at pangingisda. Ang sampung datu ay sina: 1. natuto silang magtakip ng katawan. Sa dami ng babae na naghahangad sa kanya ang mahirap na si Maniwantiwan ang kanyang pinakasalan. Datu Lubay. Walang inggitan at ang Datu ang siyang lumulutas ng lahat ng alitan o suliranin ng bawa’t isa. mga katulong at mga ari-arian upang iwasan ang pagmamalupit ni Datu Makatunaw. Datu Paduhinogan. Sinasabi rin na ang lupang pinagbaunan ng isang patay ay isang mabisang lupang dapat pagtaniman. kung siya ay aabutan ng lalaki saka lamang sila ikakasal. Ang mga nabanggit ang mga uri ng kalinangan. Naiiba ang uri ng pag-aasawa ng mga Ita. 7. ito’y patayong nakabaon sa lupa nang may salakot bago ito tabunan ng lupa. Sila ay naniniwala na ang sinumang magkasakit sa kanila ay gawa ng masamang espiritu. 5. Datu Balensuela Galit at pagkamuhi ang nadama ng mga Ita nang dumaong ang mga Datu sa Panay. Ang kanilang paboritong pagkain ay usa. isang pulo sa Panay na ang nakatira ay ang mga Ita. Ang sinumang magkasala ay pinarurusahan tulad ng pagtatapon sa dagat o pagpapabaon ng buhay. subalit nang may dumating sa kanila ang mga bagay na wala sa kanila. Ang mga Ita ay magagalang sa bawa’t isa. Di sila nahihiyang lumakad na walang damit. 6. sila’y nagkasundo at ang unang lupang natapakan ng dayuhan at napagkasunduan ay ibinigay sa pamamagitan ng pagpapalitan.MARAGTAS (Epikong Bisayas) Sinugbuhan. subalit sa maayos at makataong pakikipag-usap na ginawa ng mga dayuhan kay Datu Marikudo. butiki. 4. Isang kaugalian nila nabago manungkulan ang isang datu. ang babae ay dinadala sa bundok at pinatatakbo lamang. Datu Paiburong. 3. Datu Dumangsil. May ibang paraan sila ng paglilibing. Datu Domalogalog. Tinataglay ng kanyang anak ang mga katangian ng isang datu kaya’t ito naman ay sinangayunan ng lahat. baboy-ramo. tulad ng dahon balat ng kahoy o hayop. Datu Domongsol. 2. na tumakas kasama ang kanilang mga asawa. Datu Bangkaya. 8. naghahandog sila ng pagkain sa masasamang espiritu. pusa. kaugalian ng mga Ita bago dumating ang Sampung Datu buhat sa Borneo. napagpasyahan niya na isalin ang kanyang kapangyarihan sa kanyang anak na si Datu Marikudo. Datu Sumakwel. 9. Ang isang babae naman na malapit nang magsilang ay dinadala sa bundok na ang tanging nagbabantay ay ang lalaki at kung ito ay nataon sa tag-ulan ang lalaki ay nagtatayo ng kubong masisilungan upang sila ay malayo sa panganib. 10. Sa katagalan ng panahon at dahil na rin sa kanyang katandaan upang pamahalaan ang isang pulo. nararapat na siya ay pakasal. pinamumunuan ni Datu Pulpolan. Kasamang ibinabaon sa Itang namatay ang isang bagay na mahalaga sa kanila sapagka’t lubha daw nag-aalala ang namatay kung ito ay maiiwan. Datu Puti. . kaya’t upang ang may karamdaman ay gumaling agad. isda at iba pang pagkain na matatagpuan sa gubat at ilog.

Bago mamatay ang isa sa kanila ay pinaliliguan ng katas ng mababangong bulaklak. . bahay at asawa. at sa lugar na pinag-alisan ay ilalatag ang banig upang paglagyan ng mga pagkain. Lumipas ang maraming taon na paninirahan sa Malandog. anglaki ay sapat na upang sila ay magtanim para sa kanilang ikabubuhay at malapit sa ilog upang doon kumuha ng ibang makakain. na ipinagbilin niya kay Gurung-gurung na kanyang pinagkakatiwalaan. at mga gamit sa pakikidigma ang mga Ita. ang patay ay inilalagay na sa kaban na may iba’t ibang uri ng pagkain at kung ang namatay ay isang mayaman. binigyan ni Datu Puti si Datu Marikudo ng isang gintong salakot at isang batyang ginto na may timbang na limampung bas-ing. Pinaiinom ng alak ng paring magkakasal ang dalawa sa gitna ng karamihan. Ang sinumang nagkasala ay pinarurusahan. ang bangkay ay hindi ibinabaon. Si Datu Sumakwel ay isang matalino at mabagsik na Datu. Bilang kabayaran sa lugar na napagkasunduan. Umalis siya na iniwan ang kanyang mga gamit sa pangingisda. sa halip ay inilalagay sa bangka na maraming pagkain at papaanurin sa dagat. pinuputol ang kamay ng sinumang magnakaw at ang mga tamad ay pinagbibili na isang alipin o kaya’y pinagagawa sa ibang lupa. Habang nag-uusap ang dalawang pangkat ang babae ay pansamantalang nakatago. Bulalakaw ang pangalan ng kanilang diyos na matatagpuan sa Bundok ng Madyas. naisipan ni Datu Sumakwel na magpunta sa bundok na kinalalagyan ng kanilang diyos na si Bulalakaw. sila ay nagbabaon ng pana sa paligid ng bahay at ito ay tatanggalin kung may kapahintulutan na ang mga kalalakihan. Ang mga mauulila naman ay nagsusuot ng puting damit bilang pagluluksa. isang katulong ang sa kanya’y isasama upang magbantay daw sa kabilang buhay. subalit isang pangyayari sa buhay ni Datu Sumakwel ang nagdulot sa kanya ng kapighatian at kalungkutan. hinandugan ng makukulay na kwintas. Pagkatapos ng anim na araw na pagbabantay. magaganda at marurunong na anak. Ang mga nabanggit ay ilan sa mga kaugalian at paniniwala ng mga dayuhan na dumating sa Panay. pinangangaralan at hinahangad ng magkaroon ng malulusog. Ang mga Ita ay naghanda ng pagkain at dahil sa ipinakitang kagandahangloob ng mga Ita. Malandog ang pangalan ng napiling lugar ng mga dayuhan na ayon kay Datu puti. Masasabi ring ang mga dayuhan ay magagalang at mapagmahal. Kung ang namatay ay nag-aari ng isang bangka. sina Datu Dumangsil at Datu Balensuela ay nagpunta naman sa Luzon. Umalis si Datu Puti na batid na niyang mabuti ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan. matatapang.Nagkaroon ng malaking kasaysayan ang pangyayaring ito. Di niya batid na si Kapinangan na kanyang asawa ay may gusto kay Gurung-gurung. Bumalik siya sa Borneo sapagka’t ayon sa kanya ay kaya na niyang tagalan ang pagmamalupit ni Datu Makatunaw. Isinuot ni Datu Marikudo ang salakot sa kasayahan. binibihisan ng magagandang damit na may gintong pera sa bibig sapagka’t isang paraan daw ito upang ang patay ay di mabulok. Bago tanggapin ng babae ang lalaki. Ang kanilang pag-aasawa ay naiiba sa mga Ita. Pitong Datu ang naiwan sa Panay sa pamamahala ni Datu Sumakwel.

kaya’t dinala na lamang niya si Kapinangan sa malayong pook at doon nila iniwan. At sinabing siya’y gutom na gutom. Nagtaka siya nang magreklamo si Kapinangan nang sabihin niyang putulputulin ang isda na dati rati’y kanyang ginagawa. Si Alayon ay lumuluha dahil sa napipinto niyang pag-alis. Sa pangalang Alayon. at sa diinaasahang pangyayari ang narating niyang lugar ay ang kinalalagyan ni Kapinangan. Minsan siya ay naglalakbay upang maghanap ng mga pananim. Subalit ang kanyang balak ay di nagkaroon ng katuparan sapagkat patay na bumagsak si Gurung-gurung na may tama sa likod. Kaya’t upang mapatotohanan. Aalis siya sa lugar upang iwasan si Alayon. nakikilala sa Kapinangan sa lugar na kanyang narating. na di batid ng kanyang asawa na iyon ay isa lamang pakana. pinatawag ni Kapinangan si Gurung-gurung upang utusan daw. Upang di-parisan ng mga kababaihan. naisaloob niya na mabuti pa ang kanyang asawa ang namatay sa oras na iyon. subalit sa tuwing sasagi ang nangyari sa kanyang buhay. si Alayon at Datu Sumakwel ay nagkagustuhan. subalit sa bahay siya ay nakahiga na at talagang hinihintay ang pagdating ni Gurung-gurung.Nakapansin ng pagbabago si Datu Sumakwel nang dumating siya sa kanilang lugar at tahanan. ay di nakilala ni Datu Sumakwel na ang kanyang muling pinakasalan ay si Kapinangan na dati niyang asawa. nagbalak siyang umalis sa kanila. Di na niya nakilala si Kapinangan sa tagal ng panahong pagkakalayo. Pinagputul-putol niya ang kamay at paa at ibinalot ng kumot upang di-gaanong mapansin. Nagsama at namuhay nang matiwasay ang dalawa hanggang sa kahulihulihang sandali ng kanilang buhay. Nagkataon naman kinabukasan. Lumipas ang maraming taon. subalit ang nangyari kay Sumakwel ay di rin niya nalilimutan. pinahanda ang lahat ng kanyang kailangan sa paglalakbay. at siya’y sinambang diyosa dahil sa taglay niyang kabaitan. Naging mahusay ang pagtanggap sa kanila sa nasabing lugar at sa loob ng ilang araw na pananatili doon. Ganoon na lamang ang pagdadalamhati ni Kapinangan. Dumating si Datu Sumakwel na nagbalatkayong bagong dating bago’y siya ang pumatay kay Gurung-gurung sa pamamagitan ng sibat habang siya ay nakatago sa kisame. Pinagluto niya si Kapinangan. ipinatapon niya ang kanyang asawa sa gitna ng dagat. subalit ang kanyang inutusan ay nagdalang habag. subalit di nagkaroon ng pagkakataong umalis si Datu Sumakwel sapagka’t sila’y pinaglapit ng kanilang mga kasamahan at humantong sa kasalan. parang ayaw na niyang makipagsapalaran. .

Subalit may muling kinatakutan ang mga tao. Nalunod ang maraming tao. at Mantong. Noong 1895. si Prayle Jose Castaño ay may kinaibigang bulag na lagalag na mang-aawit na si Cadungdung. Ang Epiko ay nababahagi sa trilogia. Naging payapa ang Ibalon. Tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Handiong. ng araro. Siya si Rabut. Itinala at isinalin ng pari sa Castila ang isinalaysay sa kanya ni Cadungdung. Si Baltog ay matanda na upang makilaban. Nalaman ni Bantong na sa araw ay tulog na tulog si Rabut. dapat ay binigyan ng pagkakataong magtanggol sa sarili nito. Sa kanya narinig ng pari ang epikong Ibalon. Si Baltog ay nakarating sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy-ramo. masama man si Rabut. Pinarusahan ng Diyos ang Ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. itak at iba pang kasangkapan sa bahay. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa Ibalon. Siya ang kinilalang hari ng Ibalon. Pinamunuan ni Handiong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanilang lipulin ang mga dambuhalang buwaya. Si Ginantong ay gumawa ng kauna-unahang bangka. Nakaligtas lamang ang ilang nakaakyat sa taluktok ng matataas na bundok. Itinuro ni Dinahong Pandak ang paggawa ng palayok na Iluad at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Ito ay si Oriol. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao. Tinuruan niya ang mga tao ng maayos na pagsasaka. Ang mga tao ay umunlad. Kaniya itong pinatay habang natutulog. Inilalarawan dito ang kabayanihan nina Baltog. Nang kumati ang . mababangis na tamaraw at lumilipad na mga pating at mga halimaw na kumakain ng tao. isang malaki at mapaminsalang baboy-ramo na tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Nagalit ang Diyos sa ginawang pataksil na pagpatay kay Rabut.IBALON (Epiko ng Bikol) Ang Ibalon ay matandang pangalan ng Bicol. Ang sistema ng pagsulat ay itinuro ni Sural. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Naging lalong maunlad at masagana ang Ibalon. Si Hablon naman ay nagturo sa mga tao ng paghabi ng tela. Diumano. Nabalitaan ito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Handiong upang siyang pumatay kay Rabut. Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop na kanyang maengkanto. Ang mga piling tauhan ni Handiong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao ng maraming bagay. Siya'y nanggaling pa sa lupain ng Batawara. Mayaman ang lupain ng Ibalon at doon na siya nanirahan. Napatay nila ang mga ito maliban sa isang engkantadang nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Subalit may isang halimaw na namang sumipot. Nasira ang mga bahay at pananim. May nagtangkang pumatay sa kanya subalit sinamang palad na naging bato. Handiong.

Naging mabuti siyang pinuno. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang mga panga at binali ang buto. isang batang-batang mandirigma ang nagngangalang Handyong ang dumating sa Ibalon. Isang gabi.tubig. Nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon ay sa pamumuno ni Bantong. Ang pating na may pakpak . Binigyan niya ng katarungan ang lahat ng kanyang nasasakupan. Naging matagumpay naman siya sa paglipol ng mga dambuhala. iba na ang anyo ng Ibalon. Matapos ang panahon ng kapayapaan at kasaganaan. si Baltog ang kauna-unahang lalaking nakarating sa Kabikulan buhat sa lupain ng Botavara. Kaya’t mula noon si Handyong naman ang humaliling bayani ng epiko. Ang labanan ay umabot ng sampung buwan. Hindi nagtagal. tinambangan ni Baltog ang baboy-ramo. kalabaw na lumilipad at higanteng buwaya. Isa rin itong dambuhala na iisa ang mata at tatlo ang bibig. IBALON Kilala ang Bicol sa kanilang matandang epiko na Ibalon na isinalaysay ng isang makatang manlalakbay na si Cadugnung na isinalin Fr. Nang marinig niya ang karaingan ng mga tao ay muli siyang naging tagapagligtas. Naging batayan nito ang mga “ibal” o “ibay” na kauna-unahang pangalan ng tangway ng Bicol. Salitang pinaikli ang “ibal” ng Ibalyo na nangangahulugan na naging tawiran mula sa Visaya patungo sa kabilang ibayo sa dakong Timog Luzon. May sukat na lalabindalawahin. Sa pagsisimula ng epiko. Hinikayat ni Baltog si Handyong na magkaroon ng isang pangkat ng mga mandirigma upang tumulong sa paglipol ng mababangis na dambuhala. naakit si Baltog. May dalawang bahagi ang epiko. Binubuo ng sampung saknong na may tig-4 na linya o talutod. Isinabit ni Baltog ang dalawang panga sa puno ng Talisay. Jose Castaño. Ito ay napatay ni Handyong. Ibalon o Ibalnon ang naging tawag ng mga Español sa sinaunang lupain ng mga Bicolano. Ang ikalawang bahagi naman ay ang awit ni Cadugnung na naglalaman ng mga pangyayaring naganap noong matagal na panahon. Labis na humanga ang mga mangangasong buhat sa ibang lugar nang kanilang makilala at Makita ang pangit at panga ng baboy-ramo gayundin ang panga nitong nakausli. Nakalaban din at napatay ni Handyong si Ponong nang bigla itong lumusob sa kanila. Dahil sa ipinamalas ni Baltog na pambihirang lakas kaya’t kinilala siyang pinuno ng pook na Ibalon. Nalungkot si Baltog dahil siya ay matanda na at hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan. Ang nasabing epiko ay nalathala sa Madrid sa tulong ni Wenceslao Retana. Sinaksak niya ang mabangis na hayop sa pamamagitan ng kanyang sibat. Ang baboy-ramong ito ay buhat daw sa bundok ng Lingyon at tinatawag na Tandayag. Dahil sa mayamang lupain ng Bicol at sa likas nitong kagandahan. naghari naman sa buong Ibalon ang lagim at kapinsalaan dahil sa poot ng mga dambuhalang tulad ng mga pating na may pakpak. Naglalaman ng kahilingan ni Iling (isang ibong laganap sa kabikulan at kung inaalagaan ay madaling turuang bumigkas ng ilang salita) kay Cadugnung na awitin ang mga pangyayaring magpakilala sa kabayanihan ni Handyong.

ang ilog Bicol ay namula sa dugo ng mga buwaya. Nagtanim din siya ng isang uri ng palay na nagtataglay ng kanyang pangalan. gulok. . Siya’y isang mangkukulam at nagagawa niyang bato ang sinuman. nagtungo si Bantong kasama ang kanyang mga tauhan sa yungib at sinalakay si Rabut samantalang ito’y natutulog. Ang mabangis na “Sarimaw” ay itinaboy sa bundok ng Kolasi. Namilipit sa sakit sa Rabut at umalingawngaw ang kanyang tinig sa buong bayan. Inilalarawan din sa epiko ang bahay nina Handyong na kung tawagin ay “moog” sapagkat ito’y nakasalalay sa punongkahoy. kaya’t naghandog siya ng tulong upang mapuksa ang mga dambuhalang buwaya sa ilog Bicol. isang dambuhalang kalahating tao at kalahating hayop ang katawan. Siya’y si Oryol. pagalong. Si Surat naman ang gumawa ng ABAKADA at inukit sa batong libon.at Simarong kalabaw na lumilipad ay nalipol lahat. Tinaga ni Bantong ang tulog na dambuhala. Ipinakita niya kay Handyong ang dambuhala at hindi siya makapaniwala sa kapangitan ni Rabut. isang batang-batang kaibigan ni Handyong na lagi niyang kasa-kasama. Ginawa rin ni Cuinantong ang araro. palayok at iba pa. kalan. Ang iba pang nagsigawa ng kasangkapan ay si Hablom na tumuklas ng habihan. Dito nagwakas ang salin ni Fr. Pagkatapos ng delubyo. namahinga si Handyong. Alinsunod sa epiko sila’y tumatahan sa itaas ng punungkahoy upang maiwasan ang labis na init at maligtas ang mga sarili sa insekto’t hayop na naglipana sa pook. Sa panahong iyon. singkaw. ang unanong si Dinahon naman ang lumikha ng tapayan. isang tusong ahas na nakukuhang maging isang anyo ng kaakit-akit na babae at ang tinig ay parang sirena. Sa gitna ng kapayapaang naghahari sa lupain ay nagkaroon ng isang delubyo. isang tangway ang lumitaw na ngayon ay tinatawag na Pasacao. Isang araw. Nasaksihan ng ilang orang-utang ang labanang ito at sila’y nasindak. Lalong naging kahanga-hanga si Cuinantong nang magdagdag siya ng timon at layag sa bangkang gianwa niya. Sa kabila ng pang-aakit na ginawa kay Handyong. Ibinigay ni Handyong ang batas na makatarungan na magpapahintulot na manirahan nang sama-sama ang alipin at umaalipin nang may karangalan at katiwasayan sa pamilya. Ang epiko ay nagwakas sa kasaysayan ni Bantong. Isang nakasisisndak na bagyo na may kasamang malakas na ulan ang nasabing delubyo. Pagkatapos ng labanan. asarol at salop. Binanggit din sa epiko na si Handyong ang kauna-unahang gumawa ng bangkang naglayag sa ilog Bicol na si Cuinantong. Ang baha ay kagagawan ni Inos. Jose Castaño. Mula noon siya’y nagpatuloy sa pamamahala sa kanyang mga kababayan nang buong tapat at katalinuhan. Ngunit isa pang dambuhala ang nakaligtas sa kamay ni Handyong. Sa kanyang pagpapahinga siya’y nagtanim ng gabi ang laman ay kasinlaki ng pansol. Ang mapanlinlang na serpyente ay nagtatangkang gayumahin si Handyong. ang katahimikan ng Ibalon ay muling binulabog ni Rabut. Dinala ni Bantong ang bangkay ni Rabut sa Libnaman. kasalukuyang bumabaha. pinatunayan ni Oryol na hindi niya mapapasuko si Handyong. Nagbago rin ang takbo ng agos ng ilog Inarihan. Nang malipol ang mga dambuhala sa pook. suyod. Lalo siyang napamahal sa kanyang mga sakop nang nahikayat niya nang buong lugod ang mga mamamayan upang gumawa ng mga kapaki-pakinabang na kasangkapan sa ikakabuti ng lipi.

Subalit maaaring hindi na naisalin ang iba pang bahagi ng epiko o kaya hindi na natapos kung kaya’t nananatiling walang karugtong ang epiko.Nangako si Cadugnung na ipagpapatuloy niya ang kuwento sa ibang araw. .

Sumulong na ang ginintuang biday ni Humadapnon. at (4) pagbawi o muling pagkabuhay. Humiling si Humadapnon ng permiso sa magulang na maglakbay para hanapin ang kaniyang mapapangasawa. Sa tulong ng mag-anak. hindi lamang ito isang piyesang pampanitikan kundi ibahagi ng ritwal pangrelihiyon ng mga Sulod. At nahalina ang binata. Isang bahagi lamang ito sa narekord na epiko na sinasabing isa sa pinakamahabang epiko sa Sulod. May puwersa itong bumubura sa konsepto ng pinagmulan. “mga grupo ng tao sa kabundukan ng Gitnang Panay” (1). Ang Tarangban ay isla ng mga binukot (well-kept maidens). may alam sa panggagamot. Si Dumalapdap ang makakasama ni Humadapnon sa kaniyang adbentura. na kapantay niya ng uri. ang mga kaibigan niyang espirito. Hindi naman natinag si Humadapnon. may kapangyarihan. Nakatutulog si Buyong Humadapnon sa kaniyang duyan nang nagpakita sa kaniyang panaginip sina Taghuy at Duwindi. dumaan muna si Buyong Dumalapdap sa pagsasanay. Pinigil naman siya ni Dumalapdap at laging pinapaalala na marapat nilang puntahan. bulawan ang buhok. anak nina Buyong Labaw Donggon at Uwa Matan-ayon. Hanggang sa narating nila ito at kaniyang narinig ang paanyaya ng yuta-yutang binukot. Pinaalalahanan ang binata ng kaniyang magulang na mag-ingat sa engkantadong isla ng Tarangban. Binubuo ito ng 8340 na taludtod na may apat na episodyo o sugidanon: (1) pangayaw o paglalakbay.HINILAWOD (Epiko ng Hiligaynon) “Pakikipagsapalaran ni Humadapnon" Ang Hinilawod ay literal na nangangahulugang “tales from the mouth of the Halawod River” (Jocano 2000: 3) ay nirekord 50 taon na ang nakalipas. Sinabi ng dalawa na marapat nang hanapin ng datu ang kaniyang babaeng mapapangasawa. Doo’y . ayaw pagbigyan ni Humadapnon ang paanyaya ngunit nang lumitaw ang pinakabunso. Napakaganda ng mga tinig. pinakabatang binukot na si Malubay Hanginon. Bilang preparasyon sa paglalakbay. (2) tarangban o yungib. pinagsama-sama nila ang kanilang mga dugo mula sa daliri at nakalikha sila ng isang datung kapamilya na si Buyong Dumalapdap. Sa una. sakay ng ginintuang biday o barangay na pamana pa ng magulang sa binata. Tinanggap niya ang inaalok na nganga ng binukot. Ibig sabihin. Muli naman siyang binibuhay hanggang sa sumapit ang ikapitong pagsibat at nakayanan ni Dumalapdap ang iwasan ang rumaragasang patalim na kasimbilis ng kidlat. naakit ang binata at umibis ng kaniyang sinasakyan. Kapansin-pansin sa pagbabasa ng teksto ang mga bahaging nagtataglay ng mga sagrado at bahagi ng kanilang ritwal sa panggagamot. anak-maharlika rin. Anim ulit siyang sinibat ng kapatid at namatay. Dagdag pa ni Jocano. (3) bihag. May ritwal muna bago ito isulong sa dagat: pinausukan ng kamanyang at dinasalan para sa maayos na paglalakbay. Ang babae’y si Nagmalitong Yawa.

at ang mga paghahanda para sa paglalakbay at pakikidigma. sinabi nilang kapatid ang nakulong. muli kong napatunayan sa sarili na nagsisilbing panlipunang dokumento ito. Sisidlan din ang epiko ng kanilang mga salita. May enumerasyon din sila ng mga diwata. Tulad ng iba pang panitikang-bayan sa anyong prosa. napapayag na rin si Nagmalitong Yawa. Tumambad naman si Humadapnon na naengkanto. nasa naratibo ng pagkamalay o coming-of-age ang teksto. kalasag. Sa tulong ni Buyong Sunmasakay at ng mga kaibigang espirito. Sa pagbabasa ng epikong ito. Sa paanyaya. Binuksan nila ang Tarangban sa galak na makakitang muli ng makisig na binata. Nagbalatkayo si Nagmalitong Yawa bilang lalaki (buyong. Pagdating nila sa Tarangban. Itinuring ng binata na kalaro at laruan lamang ang mga binukot. Nanangis sa harap ng Tarangban si Dumalapdap hanggang sa makaisip ang kaniyang mga kaibigang espiritong sina Duwindi. gayundin ang mga dalagang babaylan. siya lamang ang maaaring makapagligtas sa nakulong na binata dahil magkasinlakas sila. Katangian din ng epikong ito ang paglalarawan ng kasuotan ng mandirigma. Hindi nagtagumpay ang mag-anak. Ngunit ipinagtapat nilang iyon ang binatang ang diwata ang pakay. datu.siya’y nakapagtalik sa yuta-yutang mga dalaga. Naging bihag ang binata. at sibat. Halimbawa. Malinaw rin ang moral sa epiko: makinig sa payo ng . may iba’t ibang termino para sa katulong. Bumalik sa kanilang tahanan si Dumalapdap. Ang hindi lamang siya maitago ay ang kaniyang matamis na amoy ng isang binukot. datu). May tiyak na ngalan ang mga kagamitan tulad ng agong. Nagmimistula itong diksiyonaryo at nagpapakita ng yaman ng kanilang bokabularyo at imahinasyon. Nangako naman ang magulang na gagawin ang makakaya. nagsara ang yungib ng Tarangban. at ang family tree ng mga pangunahing tauhan sa epiko. Bilang nagbabalat-kayong lalaki. Ipinapakita rito ang pagkagulang ng isang bayani (Humadapnon) sa paghahanap ng mapapangasawa at ang adbentura sa bagong yugto ng buhay. Nagtataglay ito ng mga proseso sa panggagamot. dasal sa mga espirito. na inuulit-ulit. Ipinaalam niya ito sa kaniyang magulang. Taghuy. Wala na ito sa kaniyang sarili. at pananakot ng mga espirito. Nang natauhan si Humadapnon at nagtangkang umalis. at ang kanilang mga dalong-dalong (spirit friends). biday. proteksiyon sa malas. panguudyok. Hindi sila nagtagumpay sa paghahanap ng tamang binibini at sa pagpapatnubay sa isa’t isa sa tama. ang pagsasalaysay ng proseso ng ritwal-sayaw. Nangako sila ng pabuyang kayamanan (para sa lalaking tagapagligtas) at kasal (para sa babae). nagsa-mandirigma si Buyong Sunmasakay. Hindi naman nagpakilala si Nagmalitong Yawa bilang tagapagligtas ng lalaki. at mga kaalamang-bayan tulad ng halamang-gamot at pamahiin ng kanilang pamayanan. Nagluksa naman si Dumalapdap sa kapalaran ng nilang magkapatid. Hindi nagtagumpay ang kalalakihan. Una. naakit muli ang mga binukot. baul. maging ang pinakapinunong si Lubay Hanginon ay kaniyang sinaksak. Inabot ng pitong taon ang pakikipagtalik niya ang mga binukot sa isla. Pinaslang niyang lahat ng mga binukot sa isla. ibinalik nila ang buhay (tubig buhat sa ikapitong antas ng langit) at katinuan ng nabihag na bayani. at Hangin na pakiusapan ang binibining talaga naman nilang pakay sa paglalakbay. Mangyari.

. at huwag magpapaakit sa tukso dahil ito ang magiging sanhi ng kabiguan. huwag lilihis ng landas.magulang.

Isang araw ay may mga dayuhan na dumating doong na ang pakay ay mangaso o mamaril ng hayopa-gubat. Hanggang sa may Makita ito sa dakong kadawagan ng gubat. Nakita raw at nasumpungan nito ang diyosa. Nang maglakad ang mga ito sa dakong patungo sa kinaroroonan ng tao ay mabilis na humangos ito sa bahay ay hindi magkumahog sa pagbabalita sa kaniyang nasaksihan. Nang makasapit na ito sa dakong itaas ng bunok ay naglakad-lakad muna at nagsipat-sipat ng mababaril na hayop. mga halaman gubat. napansin niya ang isang pangkat ng mapuputing usa. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat.RIHAWANI (Epiko ng mga Kapampangan) Sa isang kagubatan maraming bundok sa isang lugar ng Marulu. Tinamaan ang putting usa sa binti at hindi na nakatakbo. Mula noon ay lalo nang nagging katatakutan ang kagubatang iyon. Ang Diyos raw na ito ay tinatawag na Rihawani. kahittalam nilang ditto sila maraming makukuhang mga bagay-bagay na maari nilang magamit o mapagkakitaan. ang mga naninirahan doon ay may pinaniniwalaang isang diyosa o diwata ng mga putting usa. may nakasumpong na kay Rihawani. Napaghinuha na lamang ng . umusal ng sumpa ang diwata at ang lalaki ay maging isang putting usa rin at mapabilang na sa mga alagad ni Rihawani. Naisip nito ang maputing usa na sinasabi ng matatanda. Sang-ayon sa kanila. Kahit sa malayo ay kapansinpansin ang angking kagandahan nito. nabulabog ang mga ito at nagtakbuhan papalayo. isang liblib na pook. Lalo itong namangha nang ang usa ay mag-iba ng anyo at nagging isang napakagandang babae. Pagdating sa paanan ng isang bundok ay napagkasunduan ng mga itong maghiwa-hiwalay at magkita-kita na lamang sa isang lugar sa dakong hapon. Itonagubilin ding huwag pagnasaang puntahan ang pook na iyon. Minsan daw. Nang mapadako ito sa gawing ilang. Hindi nito pinakinggan ang tagubilin ng nakatatanda sa lugar na iyon. Isa sa mga taong nanirahan din doon. at iba pa. Nang dakong hapon na. mga hayop-gubat. nang maligaw ito sa pangunguha ng mga kahoy at prutas ay napadako ito sa pook ni Rihawani. ang isa ay nagkainteres na dumako sa gubat na pinananahanan ni Rihawani. agad inasinta at binaril. Paara sa ikasisiguro ng lakad ay ipinagsama ng mga ito ang isang tagapaggabay. Nagtanonga daw ang mga ito kung sang gubat marami ang mga hayop o ibon na maaring puntahan. Ito ang kuwento ng kanilanga mga ninunp na unang nanirahan doon. Itinuro nila ang gubat ngunitisinalaysay rin ang kasaysayan nito na pinananahan ni Rihawani. hinanap ito ng mga kasamahan. At nang lalapitan na ng mangangaso ang puting usa may biglang sumulpot sa likuran na isang putting-putting usa na malayo sa hitsura ng nabaril. Sa ginawang iyon ng dayuhan. Mga prutas. Ang mga naninirahan sa liblib na pook na ito na takot na takot na magawi o maglagalag sa kagubatan pinananahanan ni Rihawani. ngunit walang natiyempuhan. At lumisan ang mga ito patungo sa gubat na pupuntahan. habang nakikipag-usapsa ilang mga usang puti na nasa kaniyang paligid. Nang maramdaman ng mga hayop na may tao. Tinawag nan tinawag ang pangalan nito ngunit wawlang sumasagot. Kung minsan ay nagpapalit daw ito ng anyo bilang isa ring putting usa. Sinumbatan nito ang mangangaso. Hinabol nito ang isa at tinangkang barilin.

Mula noon. ay pinangilagan na ng mga mangangaso ang dakong iyon ng kagubatan. bundok sa nagging aral na sa mga nandoon ang pangyayaring iyon. tuloy nabilang sa sumpa ni Rihawani.lahat lalo na ng kasamahan gabayna sinuway nito marahil ang tagubilin. .

ay tayo na. Dugo't buhay puhunanin. Ang nuno nating lahat. Pati anak at asawa Mananaghoy. di nasindak Sa labanan.EPIKO NG KUMINTANG (isang epiko ng mga Tagalog) Ang Kumintang ay kasaysayan ng mga pakikidigma ng mga kawal nina Datu Dumangsil ng Taal. mga bukirin At ang mga anak natin: Tayo naman may patalim. at Baing Talim. di naawat Pinuhunan ang buhay. . Maagaw sa ating kamay Tayo baga'y mag asal Gayong buhay tila patay? Halina nga at usigin Ang aliktiya. At ang buhay ay ipara. Aba tayo kung wala na Ang tirahang maligaya. Kaya ngayon. Ibig nilang kuning tunay. hirap Upang tayong mga anak Mabuhay ng mapanatag. Sa kulog. Datu Balkasusa ng Quezon. magdurusa. Mandukit atDikyaw buhat sa kaharian ng Madjapahit tungo sa Mai at Luzon na bahagi noon ng Kaharian ng Lontok. Ito rin ay ukol sa kasaysayan ng pagsugo ng Haring Solodan sa kanyang tatalong anak na sina Bagtas. Itong ating kabukiran Sampung bahay at tahanan.

at pati alahas. Natigilan ang lalaki. Walang naglalakas-loob na kumausap. Dati-rati. pinahihiram niya ang mga mahirap ng damit. Mabuti ang kaluoban ni Mariang Makiling.ANG HIWAGA NI MARIA MAKILING (Epikong Tagalog) Si Mariang Makiling ay isang dalaga. natatanaw siya ng mga mangangahoy sa dilim ng Viernes Santo (Good Friday). at mala-candela ang mga daliri. at ibinabalik ang dating ayos ng lahat. Biglang-bigla. lalo na nang lumabas ang isang magandang dalaga. . sa bigkas ng mga Tagalog. para sa mga kasal. barya. binabati nang tahimik bago lumalayo at naglalaho sa dilim ng gubat. Pagkabigkis at pasan na ng matandang babae ang mga kahoy. Ang sabi naman ng iba. Takbo at nagtago ang baboy damo sa luob. Matangkad si Mariang Makiling at mahinhin. parang isinilang sa maputlang sinag ng buwan sa ibabaw ng Pilipinas. binyagan at fiesta. nakatira siya sa isang dukhang dampa na gawa sa karaniwang kawayan at mga dahon ng nipa. Sabi ng iba. Minsan. Malaki at itim ang kanyang mga mata. subalit walang nakaka-alam kung saan talaga o kung paano siya namamahay. nakatira siya sa isang magandang palacio na napapaligiran ng mga jardin. lumilitaw siya sa anyo ng isang karaniwang taga-bukid at tinutulungan ang mga matatandang babae sa pagpulot ng mga panggatong. Ang diwa niya ang namamayani sa bundok subalit siya mismo ay bihirang makita ng mga tao. siya ay maniwaring isang diwata. at maliliit ang mga kamay at paa. sumunod o magmanman man lamang sa kanya. nilalapitan daw sila. mahaba at makapal ang buhok. Karaniwang lumalabas si Mariang Makiling pagkaraan ng bagyo at lumiligid sa mga bukid. isang mangangahoy ang nakakita ng baboy damo. Kung minsan daw. nakatira sa magandang bundok Makiling sa pagitan ng provincias ng Laguna at Tayabas. Nakatayo raw si Mariang Makiling sa gilid ng mataas na bangin. pasulpotsulpot sa pagitan ng mga punong kahoy sa gubat ng Makiling. Kumaripas ang hayop sa mga sukal at tinik ng gubat habang walang tigil na humabol ang lalaki. narating nila ang isang maliit na kubo. batang inahen na hindi pa nangingitlog. Tanging kapalit na hinihingi niya ay isang puting-puting dumalaga. walang katinag-tinag habang umaalon ang kanyang buhok sa ihip ng hangin. Paminsan-minsan. isinisingit nang lihim ni Mariang Makiling sa bigkis ang pira-pirasong ginto. Ang kutis niya ay makinis. ayon sa cuento. binubuhay muli ang mga nasirang halaman at itinatayo uli ang mga natumbang punong kahoy. Sa madling salita. Pati ang mga ilog ay bumabalik sa kanilang takdang landas at agos. kayumangging kaligatan. na nagka-galos-galos sa mga tinik. pati mga alahas. At lahat ng sira mula sa bagyo ay naglalaho sa bawat madaanan niya. Paminsan-minsan. kapag namumundok sila upang humuli ng usa. hindi tumatanda.

“at hindi mo dapat hinabol. nagulat silang mag-asawa nang nakitang kumikinang ang ‘luya’ na naging lantay na ginto ang mga ito. umungol at tumabi sa kanila. Nasalubong nila ang isang matandang babae na humingi ng limos. dumating ang mga humahabol . Hindi na binigyan. ay bumaril sa mga halimaw subalit mintis! Wala kahit isang nakatuklas sa mga magulang ni Mariang Makiling. narinig uli nila ang mga sigaw. Isa sa mga mangangahoy. Pagkaraan ng ilang saglit.” Napukaw ang lalaki sa alindog ni Mariang Makiling. lalo na nang umalingawngaw uli ang mga sigaw.mga dambuhalang halimaw pala! Sinakmal ng mga ito at kinain ang usa at baboy damo. Umingit-ngit sa takot ang mga aso. narinig nila ang sigaw mula sa malayo: “Nandoon sila!” Sinundan ito ng mas malayong sagot. binitawan ang dalang usa at baboy damo at umakyat sa isang punong kahoy habang patuloy na tumakas ang mga aso.” sabi ni Mariang Makiling sa lalaki. Habang pauwi. kasama ang kanilang mga aso at pasan-pasan ang nahuling usa at baboy damo. Naramdaman niyang napawi ang kanyang hapo. itinaboy pa nila ang matanda na nagbanta. at sugatan. magpahinga ka at kumain. Tumakbo na rin ang 2 mangangahoy. walang imik. Ang mga nilalang na tulad niya . Ilang minuto lamang. Nakababa na ang araw pagdating nila sa paanan ng bundok at. 2 mangangahoy ang pauwi mula sa bundok. Isang hapon. pabigat nang pabigat ang mga luya kaya dinukot niya ang ilang piraso at itinapon. Hindi laging mabait si Mariang Makiling sa mga mangangahoy. “Ibigay mo ito sa iyong asawa. mula sa gilid ng bundok. ibinaba ang mga buntot sa pagitan ng mga paa.” sinabi niya sa lalaki na. Subalit nakikita kong ikaw ay pagod na pagod. tapos maaari ka nang umuwi. Sa isang kisap-mata. naubos at tumakbo uli ang mga halimaw pabalik sa bundok. pinaparusahan niya ang mga ito. Laking hinayang nila sa mga ‘luya’ na naitinapon pauwi. ay yumuko lamang bago umalis. gumaling ang kanyang mga sugat at bumalik ang kanyang lakas. at kumaripas ng takbo. Pumasok siya sa kubo at. Binigyan siya ni Mariang Makiling ng ilang piraso ng luya. Minsan. “Isusumbong ko kayo sa may-ari niyang mga hayop!” Humalakhak ang 2 lalaki bago nagpatuloy pauwi. malapit na malapit na! Sindak sila sa bilis ng mga humahabol! Umabot ang 2 mangangahoy sa sapang Bakal at. sa takot. mas matapang. Pulos dugo ang iyong mga bisig at binti. kinain lahat ng lugaw na hinain. Kinabukasan. o kung mayruon siyang mga kapatid o ibang kamag-anak. mas malapit. sa dilim.“Sa akin iyong baboy damo. Isinuksok ng lalaki ang mga luya sa luob ng kanyang salakot (sombrero). Gagaling ka. utal pa rin. Masarap at kaiba sa lahat ng natikman niya. “Doon sila! Doon!” Hindi naunawaan ng 2 mangangahoy subalit tumaas ang tenga ng kanilang mga aso. Halika sa luob.

basta tinawag na lamang siya ng mga tao na “Maria” dahil karaniwang pangalan ito ng mga Pilipina. Ang 5 o 6 na anak-anakan na nakakita sa kanya. kasalanan daw ng mga tao sa kabayanan na ayaw magbayad ng puting dumalaga. laging sabi ay bata. marami nang taon na hindi siya nakikita. Sabi ng iba. Subalit sumbong ng iba. maliksi at dalisay si Mariang Makiling. wala nang tumatanggap ng handog na yaman.ay maniwaring lumilitaw na lamang. . nagalit daw si Mariang Makiling dahil tinatangkang agawin ng mga hacenderos ang lupain sa bundukin. ang mga kasal at iba pang pagdiriwang ay hindi na nakikitaan ng mga alahas ni Maria. kahit na sa liwanag ng buwan. at “ng Makiling” dahil duon sa bundok na iyon siya laging nagpapakita. Naglaho na si Mariang Makiling. Ngayon. kahit anino ay hindi na aninaw sa Makiling. Ni hindi raw ibinalik ang mga hiniram na alahas at mga damit. Hindi siya nagbago ng anyo. o sumali sa anumang pagdiriwang sa simbahan. Subalit ngayon. tulad ng mga bato na tinatawag ng mga Tagalog na “mutya. Hindi raw siya pumasok sa kabayanan kahit minsan.” Wala ring naka-alam ng tunay niyang pangalan.

Masaragam. Kinailangan niyang lumangoy at muntikan na siyang malunod bago niya ligtas na narating ang dalampasigan ng baybaying bayan ng Kabikulan. Gusto nila ng payapang buhay na walang gutom na gumagala sa paligid. mga baboy ramong kasinglaki ng elepante at isang sawa na may ulo ng isang babae. Nakita niya ang panghihina sa bawat mukha ng ama't-ina. sabi ni Baltog sa sarili. Nakita niya ang gutom at sa mukha ng bawat bata. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin. Isang araw. palay at mga gulay. Naglayag si Baltog kinagabihan sakay ng isang maliit na bangka na magdadala sa kanya sa isang lugar ha tinatawag na Kabikulan. Ngunit desidido si Baltog na . ang pinuno ng kanilang pamayanan. Tumingin ng diretso sa kanyang mata ang kanyang ama. Pagod nang lumaban ang mga tao anak. Nais ko ang lupaing ito para sa akin at sa aking mga mamamayan. Marami na siya ring narinig tungkol sa lugar at naisip niya na maganda kung makakahanap siya ng lugar kung saan sila maninirahan habangbuhay. Nagsimula niyang galugarin ang Kabikulan. Siya din ay nalungkot. malakas at matapang. Humanap ka ng lugar kung saan makakapamuhay tayong panatag at payapa. Siya ay anak ni Handiong. Ang lupa ay mataba at magandang pagtamnan ng mga halamang ugat. ama? tanong ni Baltog. Dahil naninirahan sa paligid ng Ibalon ang ilang buwaya na may pakpak na nakakalipad. At hinawakan nito ang kanyang balikat. isang magandang lugar para sa kanya at sa mga mamamayan. Alam kong magagawa mo ito. Kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon ay mamamatay tayong lahat sa gutom. Isarog at Lignion. Sa malawak na dagat. nasagupa ni Baltog ang malakas na hangin at malalaking alon na sumira sa kanyang bangka. Nakita niya ang mga tao sa kanilang kaawaawang kalagayan. Namamatay ang mga tao sa gutom dahil sa kawalan ng pagkain. Ang ating mga hayop ay kumokonti ng kumokonti araw-araw. Iginala ni Baltog ang mga mata. Ito rin ay maganda para sa kanilang mga hayop. Masyado na akong matanda kaya inaatang ko na ito sa iyong mga balikat. Ang natitira sa kanila ay hindi sapat upang umabot sa susunod na pag-aani. Ngunit nagsalita siya ng maaga. Natagpuan niya ang Ibalon. mabait at matipuno. Para itong lupain ng gatas at pulot. Para sa akin at sa ating mga mamamayan.IBALON Epiko ng Bikol Si Baltog ay isang batang lalaki na malakas. sabi ng kanyang ama. Bata ka pa. Ibinigay ni Handiong ang basbas kay Baltog. Napakarami nilang kaaway na laging dumarating upang sirain ang kanilang pananim at patayin ang kanilang mga alagang hayop. ikinuwento ng kanyang ama ang kaawa-awa nilang kalagayan sa lupain ng Samar. hanggang umabot siya sa lupain ng Aslon at Inalon na sumasakop sa kapatagan na nakaligid sa bundok ng Asog.

Dahil sa kanyang galing sa mano-manong pakikipaglaban natalo niya lahat ng buwaya at baboy ramo. Ngunit. ang kanilang bagong tahanan. At hindi nagtagal ay gumanda ang kanilang pamumuhay. Tinuruan nina Handiong at Baltog ang mga mamamayan ng ilang paraan upang magkaroon ng kabuhayan. ang sawa na may ulo ng babae ay nakatakas at humanap ng ibang matitirahan. Pinuno nila ang lupain at nagkaroon sila ng masaganang ani.makuha ang Ibalon para matirhan kaya nilabanan niya ang mga buwaya at mga baboy ramo ng buo niyang lakas. Hindi na sila nagsayang ng oras. Bumalik siya at ibinalita sa ama ang tungkol sa lupain na nakita niya para sa kanila. si Baltog at ang kanyang ama at ang lahat ng mga mamamayan ay nilisan ang Samar papuntang Ibalon. Sa lupaing iyon ang gutom ay naging alaala na lamang ng nakaraan. . pinatay niya ito at pinagpira-piraso.

isinugo ang pagkawala ng babai kay Binata ng Alapaap. Nagsumamo sa kanya si Mu-Muta na mag-uwi ng kahit anumang maliit na palatandaan mula sa katawan ng kanyang nawawalang anak. Samantala. Nang tanungin niya ang mga buwaya. Pumayag si . Umuwi si Ambaynan at kanyang ibinalita ang pagkawala ni Tuwan Putli. ang lilang bakaw na alagang ibon ng bayani. hindi raw nila nakita si Tuwan Putli ngunit maiging kausapin ng binata ang matanda nilang pinuno na nasa gawing ilaya ng ilog. nagmakaawa si Tuwan Putli na palabasin siya. magiging asawa niya si Tuwan Putli. Hinimok ni Mu-Muta ang manugang na si Muta-Muta na hanapin ang nawawala nitong asawa ngunit di man lang tuminag ang huli. matapos mapag-alaman ang pakikiapid ng anak. Samantala. nagliwanag ang kabahayan na parang araw at ang babaing singgaan ng kapupulot na panggatong ay ninais maupo sa sahig at magnganga. Ito’y tanda ng kahilingan ng pagpapakasal at pagpayag. ipinasok ni Binata ng Alapaap ag kapirasong kuko sa baul na ginto.KUDAMAN Epiko ng Palawan Ang pambungad ng epiko ay ang pagtungo ni Tuwan Putli at ng kanyang pinsang si Ambaynan sa Ilog Tabunganan upang mangisda. Nang sila’y paalis na. Nang hapong iyon. Nagtungo si Binata ng Alapaap sa bukal ng tubig at dito ay may natagpuan siyang kaliskis ng buwaya. walang kapali-paliwanag na isinauli ni Kudaman ang asawa sa biyenang si Sultan ng Baybayin. Ibinalik ito ng binata kay Mu-Muta ngunit bilang pagtupad sa pangako. Samantala. Nabatid ng babai na ang binata ng nagligtas sa kanyang buhay kung kaya’t pumayag siyang sumama rito. Dahil dito. ipinauwi ito sa binata. Ibinuka niya ang kanyang bunganga at pinasiyasat ito sa binata. Pumutok na parang kawayan ang baul. maaakit si Binata ng Alapaap kay Binibini ng Saytang Dagat. Pagkauwi. Kusang bumukas ang lalagyan ng nganga. may nakita si Tuwan Putli na isang ulang na ginto ang sipit at bigla na lamang siyang nawala. Inalok niya ito ng nganga at tinanggap naman ni Tuwan Putli. may nakitang bakas ng dugo sa buslo ang kanyang pinsan. Sa kanyang paglalakbay. binantaan ito ni Sultan ng Baybayin na pupugutan ng ulo sa Gunting ng Daigdig. Si Tuwan Putli ang naging pangunahing asawa (puqun) ni Kudaman. Sa unang awit. sakay ng Linggisan. Nagkaroon ng pakikiapid (agaw) kung kaya’t nilayasan ni Tuwan Putli ang asawa. Dito nabatid ng pinunong buwaya na si Tuwan Putli pala ang babaing kanyang kinain. Nakita sa bagang nito ang isang maliit na bahagi ng kuko mula sa hinliliit ng babai. ang asawa ni Kudaman. nasalubong ni Kudaman si Tuwan Putli. Kapag siya’y nagtagumpay. Ang ilog na ito ay mayroong bukal ng tubig na tahanan ng isang Masamang Tao.

Binibini ng Saytang Dagat ngunit lumitaw siya sa pagsubok na lalo pang marilag. Sa tahanan ng Sultan ng Baybayin ay namili ng magagandang damit si Kudaman. Pumayag naman ang huli at agad nagpatayo ng malaking bahay. Dumalaw kay Kudaman sina Muta-Muta (dating asawa ni Tuwan Putli) at ang tunay nitong kapatid na si Datu ng Ligayan upang magmungkahi ng pakikipagsandugo. Mawawala siya ng pitong taon kung kaya’t ibinilin ang asawang si Tuwan Putli sa kasundugong si Muta-Muta. Pagdaka’y nakarating na lamang siya sa bahay ni Kudaman kung saan niya nakilala si Tuwan Putli. Matapos maging kapatid-sa-sandugo. Nanabik itong umalis upang muling makasama ang dating asawa. Inilagay siya ni Kudaman sa salapa para sa paglalakbay. nakita siya ni Binibini ng Punung Ginuu na napahanga sa kariktan ng ibon ni Kudaman. Naghandog si Kudaman ng isang gulok (barung) upang pagtibayin ang kasunduan. Tinipon ni Kudaman ang lahat niyang kamag-anak at kaibigan upang ialok ang pagdaraos ng isang pagdiriwang ng tabad. hiniling ni MutaMuta na patirahin siya sa bahay ni Kudaman. Sa kanyang pagbalik. . Tinugtog ang mga agung upang ihatid ang paanyaya sa lahat. Umalis si Kudaman patungong ibang bayan sakay ni Linggisan upang maghanap ng magagandang damit. Inari na siyang kapatid ni Tuwan Putli. Ipinahaya ni Kudaman na siya’y nag-uwi ng bagong makakasama. Ibinalita ni Tuwan Putli kay Kudaman ang pagbabalik ni Binibini ng Saytang Dagat. isa pang kapatid para kay Tuwan Putli na tinanggap naman ng huli. humingi ng nganga si Kudaman kay Binibini ng Lunting Punay at inalok naman siya ng ngangangaan bilang pagsang-ayon. Sa pagdaan ni Kudaman. Muli na namang umalis si Kudaman upang bumili ng bagong palamuti sa Raha at anyayahan ito sa pagdiriwang ng tabad. Ang multa ay itinakda sa 180 pinggan. Habang lumilipad ang Linggisan. Narahuyo rin dito si Kudaman at nagsumamong antayin ang kanyang pagbabalik. napaibig dito ang Binibini ng Lunting Punay. Ito na ang kanyang ikaapat na asawa. Nangungulila naman sa ibon at sa amo nitong si Kudaman si Binibini ng Saytang Dagat at nagsumamong siya’y pabalikin. Ipinakilala niya ito sa kanyang tatlong asawa at silang apat ay nagturingang parang magkakapatid. Ihinabilin ni Kudaman ang dalawang bagong asawa sa pangunahing asawang si Tuwan Putli. Inalok niya rito ang kanyang balaraw bilang pakikipagkasunduan. Binalikan siya ni Kudaman na nang magnais magnganga ay inalok naman ni Binibini ng Punong Ginuu. nagbaba ng kapasyahan hinggil sa pagkakaagaw kay Binibini ng Saytang Dagat ni Binata ng Alapaap. Narinig ito nina Binata ng Alapaap at Sultan ng Baybayin na nagpasyang dumalo. Ngunit bago ito. Naghanda siya ng 180 tapayan.

Sinagip ni Kudaman si Binata ng Alapaap sa pagtatago rito sa kanyang ngangaan(salapa). Sila ay gaya ng bala at apoy. inanyayahan ito ni Kudaman na umakyat sa kanyang bahay. Lahat ay nakasuot ng magagarang ginintuang damit at palamuti. Sumali sa sayaw (tarak) ang asawa ni Kudaman at naghanda ng nganga para sa panauhin. nagbunsod siya ng isang labanan sa kalangitan. Pitong taong maglalaban sa himpapawid si Binata ng Alapaap at ang pinuno ng Ilanun. Sa pagdating ng mga Ilanun. Sinundan siya ng Binata ng Alapaap na magliligtas sa kanya at bubulusok patungo sa lugar ng mga kaaway. Nag-alay si Binibini ng Punong Aguho ng isang singsing sa apat na asawa at sila ay naging magkakapatid. Kapag namulaklak ito. Hinandugan muna niya ng bulaklak ng balanoy ang mga asawa. Nang di makapagpigil si Muta-Muta. Nagtapos ang labanan sa pagwawagi ni Kudaman. Kakakasal lamang nito sa Binibini ng Punong Aguho. Bumalik si Kudaman matapos ang pitong taon. Ngunit nais niyang umiwas sa tunggalian pagkat ang karahasan ay isang pagkakamali kay Ampuq. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bunganga ng tapayan at siya’y nakabuo ng tabad. Muling nagkaroon ng pagdiriwang. Kay gaganda’t kisig nila. ang Panginoon. Lahat ay sama- . Balisa namang nag-aantay sina Datu ng Ligayan. Narinig din ng mga Ilanun ang tugtog at nagpasyang dumalo upang magdala ng karahasan at makidigma. Pauwi ay sumama ang bagong kasal kina Kudaman. humingi ng patawad ang si Limbuhanan. Sa pagkakasama-samang ito’y napuno sila ng katuwaan. siya ay nasawi. Ibinadya kay Kudaman ng isang panaginip ang pagdating ng Ilanun at ang balak nitong bihagin ang kanyang mga asawa. Naantig sa ganitong katapatan si Kudaman at nagpasyang lumahok sa labanan. at kapag nalanta. Muta-Muta at ang apat na asawa ni Kudaman sa kanyang pagbabalik. buhay siya. ang Panginoon ng Palay. dumaan ang dalawa sa bahay ni Limbuhanan. si Nagsalad. Sa kanilang pag-uwi. Buong payapang nagnganga si Kudaman at inihanda ang buong sambahayan sa pagharap sa mapandigmang panauhing ito. Dahil di man lang ito nabalita. Nagsumamo ang mga babai kay Linggisan (na nagtangka ring pigilan si Kudaman sa paglahok sa digmaan) na pakamatyagan ang kanyang panginoon. Marahas itong tinanggihan ng una.Sa ikalawang awit. matapos maipatayo ang malaking bahay (kalang banwa). ninais ni Kudaman na mag-alay ng isang pagdiriwang bilang paggunita sa Panginoon ng Palay. ang Humabi. ang pinsang buo ni Kudaman. Tumugtog ang mga kalalakihan ng gong upang masiyahan ang nagpapatamis at nagpapahalimuyak sa tabad.

Hinawakan ni Tuwan Putli ang kaliwang kamay nito ng kanyang hinliliit upang siya’y payapain. Naglakbay silang lima patungo sa bagong daigdig lulan kay Linggisan. nag-uwian na ang lahat. Inihandog ng mga Ilanun ang kanilang sandata bilang handog sa pagsasandugo. Sumirit siya pataas sa alapaap. Nalasing din ang mga Ilanun na dahil sa kahinaan ay naidlip ng malalim. Pinakahuling uminom ang bayani. Iminungkahi ni Binibini ng mga Luray na siya ay hatiin. binuksan na ang mga tapayan. Inalalayan siya ng Binibini ng mga Kawit na naging asawa rin ni Kudaman. panagutan sa kamag-anakan at alituntunin ng batas (Saraq). Pagkaubos ng 180 tapayan. Dumating din doon ang mga Ilanun upang makita ang nakasandugong si Kudaman. Si Binibini ng Lunting Punay ay tumungga ng pitong taon at sumirit pataas sa alapaap samantala si Tuwan Putli ay nagliyab ang buong katawan at naidlip ng napakalalim matapos malasing. Humingi siya rito ng pahintulot na tumungga at inalok naman sa kanya ni Nagsalad ang mga tapayan. binuhay ni Kudaman ang mga Ilanun sa pagbuga ng kanyang nganga. Nagtungo rin doon si Binata ng Alapaap upang hanapin si Kudaman. napuno ulit ito sa pagpatong lang ng kamay. Sa ikatlong awit. Lahat ay maingat na umaalalay sa paglalakbay ng bawat isa. Nang pinahihinto na ni Limbuhanan ang pagtugtog ng agung pagkat baka masamain ni Nagsalad ang kalabisan nito. ang Punong Hukom tungkol kay Tuwan Putli. Nilinaw din ito sa bagong magkapatid na sina Kudaman at Limbuhanan. hinati ni Kudaman si Tuwan Putli sa dalawa at lilitaw pa rin itong singganda ng dati. Sa panunumbalik din ng kanyang malay. Ang mga babai at ang Datu ay pumaimbulog sa kalawakan dahil sa tabad. Dito’y ipinaalala sa bagong magkabiyak (usyat) ang mga pao ukol sa mabuting samahan ng mag-asawa. Dumating ang Datu ng Pinakagilid ng Daigdig kasama ang kanyang asawa. nagkaroon ng lakbay-baylan (ulit) si Kudaman sa nakatataas na antas ng santinakpan upang tanungin si Nagsalad. . dadalo si Kudaman at ang apat na asawa sa pagdiriwang na gaganapin sa tahanan ng Sultan sa Ibang Daigdig. Muling nabuhay ang hidwaan sa pagitan ni Kudaman at ni Pinagsaraqan. Unang nalasing ang mainitin ang ulo at mapangahas na si Muta-Muta. Muli na namang naglakbay si Kudaman sa bayan ni Sawragar at inihabilin ang mga asawa kay Muta-Muta pagkat pitong taon na naman siyang mawawala. Ang biyenan ni Kudaman na si Sultan ng Baybayin ang unang uminom at nagkasunud-sunod na ang iba’t-ibang antas ng pagkalasing. Matapos ang tatlong araw ng kasayahan.samang kumain bago bago idaos ang pag-uusap sa batas (bisara at bulun). Ang limang anak ng Sultan ay nangamilipit sa sahig at ang ikaanim ay nagpupumiglas. Samatala. si Binibini ng Daigdig sa Paligid at Binibini ng Sangkalawakan. Tinungga ang lahat ng tabad at nagkaroon ng bagong lasing na paglalakbay. Matapos ang paalaman.

Papunta ay naparaan sa ibabaw ng isang umbuk ng buhangin sa dagat si Kudaman. Pitong taon na naman siyang maglalakbay na ikinalungkot ng kanyang mga asawa. Nagpasya si Binibini ng Punung Ginuu ang Humabi ng Daigdig at nakita ang bayaning nakaupo sa isang sinag ng araw at nagnganganga. Binuhat nila ito nang biga itong maglaho. ang ulirang gawi ng babai sa asawa. Pinagbilinan din ni Kudman ang tubo na dalhin ang balita sa napawaksing katipan ng babai. Pag-uwi. Nang magkamalay si Kudaman. Sa paglalakbay na ito. Nasabat din nila si Binibini ng Sangkalawakan na nagpaabot din ng paanyaya. Nang alukin nila ito ng nganga. Nasalubong niya si Binibini ng mga Binata na pumigil sa kanyang kamay at pumaypay sa kanyang mukha upang humupa ang kanyang pagkalango. si Binibini ng Huling Antas ng Santinakpan ay napaibig sa ibon at ito ang naging ikapitong asawa ni Kudaman. nagpasya na naman si Kudaman na humayo sa ibang daigdig. tinungga ni Kudaman ang 180 tapayan at inubos pang lahat ng tubo. muli na namang umalis si Kudaman upang dumalaw sa Sultan ng Gilig ng Daigdig para sa palamuti ng kanyang asawa. Matapos ito ay nagmadali na naman si Kudmang makipagkita sa Sultan. Ito ay tinatawag na agaw at tunang. inaya ng babai si Kudaman na magpahinga.Binigyan niyang muli ang mga ito ng bulaklak ng balanoy. tumanggi ito. Sa ikalimang awit. Nakita siya at ang kanyang ibon ni Binibini ng Umbok ng Buhangin. . Sa ikaapat na gabi ng pagdiriwang ng tabad. Nagkaroon ng kasalan at napuno ang 180 tapayan. Nahulog siya sa pinakagitna ng daigdig. Pumaimbulog sa kalawakan ang kanyang mga asawa at nakisalamuha sa bituin upang hanapin siya. itinuring niya itong pagaalok ng pag-ibig. Inialok sa kanya nito ang ngangaan. Matapos manggaling sa Gilid ng Daigdig. pag-agaw sa katipan ng ibang tao. Naging ulap si Kudaman at tinulungan siya ni Limbuhanan sa kanyang paglalakbay. Namili siya sa bayan ni Sawragar ng mga palamuti para sa kanyang asawa: singsing na yari sa ginto’t may bulaklak sa gitna at kasuutang may burda ng sinag ng araw. Ngunit ang alaga niyang malaking itim na tubong may ginintuang dahon at nahihihipan ng hangin sa ibang daigdig na simbilis ng didlat ay paalalang may katipan na siya. tinupad ni Limbuhanan ang pangako kay Kudamang punuin ang mga tapayan para sa ritwal ng pagtungga ng tabad. Sa ikaanim na awit. Sa pagbabalik niya ay payapa at maringal siyang tinanggap ng mga asawa. Nag-anyaya it okay Kudaman na dumaan sa kanyang pag-uwi. Namataan siya ni Binibini ng Langis ng Daigdig na nabighani rin sa kanyang ibon. Habang patuloy ang panauhin sa pagtugtog ng agung. Dahil sa pagmamahal sa ibon. Isinama niya ito pabalik na ikinatuwa naman ng apat niyang asawa sapagkat lima na silang magkakapatid. ipinahayag ni Kudaman ang pagnanais na gumawa ulit ng tabad at anyayahan ang biyenang Sultan at si Sawragar na kanyang pinasundo sa Linggisan. sumaglit siya sa tahanan ng Binibini ng Umbok ng Buhangin at niyaya itong maging asawa. Magkagayunma’y naging malambing pa rin sila.

. Pinakasalan naman ni Binata ng Alapaap ang ikapitong anak ni Sultan ng Gilid ng Daigdig kung saan ang bigaykaya ay isang ilog na nagmumula sa langit. Nagdos ng Kasalan at nagkalasingan. at padadaluyin sa tabi ng bahay ng Sultan at tig-isang puno ng makopa at suha ang mamumunga sa buong taon. hiniling ni Kudaman na ito ang kanyang maging ikasampung asawa.Pgkatapos ay nagtungo naman ang bayani sa tahanan ni Binibini ng mga Kawit na di nangakong sasamahan siya ngunit aalalay lang kung sakaling malasing siya. walang bigay-kaya. Pauwi ay isinama ni Kudaman sina Binibini ng Langis ng Digdig at Binibini ng Sangkalawakan. Sa pagtatapos ng kasiyahan. Dahil walang kamag-anak si Binibini ng Kwait. Pinaypayan siya nito at ng magkamalay. ipinagdiwang ni Kudaman ang pagpapakasal sa sampung asawa. Nang malasing si Kudaman ay nagkabisa ang kanyang kasunduan kay Binibini ng Kawit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->