P. 1
KATUTURAN NG PANANALIKSIK

KATUTURAN NG PANANALIKSIK

|Views: 3,898|Likes:
Published by kenneth_otsuka

More info:

Published by: kenneth_otsuka on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

I.

KATUTURAN NG PANANALIKSIK Upang makakuha ng malalim na kaalaman ng mga paksa na kanilang pinagaaralan. Sa kawalan ng mga takdang-aralin na lumilinang sa mga mag-aaral upang patunayan ang kanilang kaalaman sa paksa, posibleng makapagtapos sila ng kanilang edukasyon nang hindi pagkakaroon ng masusing kaalaman ng kanilang mga pinagaralan. Ang pagkakaroon ng pananaliksik ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng isang dahilan upang ituloy ang kanilang mga pag-aaral sa mas malalim pang kaisipan. Upang makilala ang kanilang mga kalakasan at kahinaan at malaman kung paano pakikitunguan ang mga kahinaang ito. Maraming mga magaaral ay hindi alam ng kanilang mga lakas at mahina puntos. Ngunit pagdating sa mga pananaliksik, wala silang magagawa kundi hanapin ang kanilang mga lakas at kaharapin ang kanilang mga kahinaan. Upang malinang ang kahusayan sa pagsulat. Ang kahusayan sa pagsusulat ay kapaki-pakinabang sa napakaraming bagay. Subalit, sa kasamaang-palad, hindi lahat ay ipinanganak nang may ganitong talento. Ngunit pagdating sa pananaliksik, wala silang ibang magagawa kundi gamitin ang mga salitang ito nang may kahusayan at kaayusan, upang maipresenta ang kanilang idea ng maayos. Ito ay nagbibigay sa kanila ng isang pagkakataon upang maging isang mahusay at mabisang manunulat. Upang bumuo ng mga independiyenteng kasanayan sa pananaliksik. Ang pananaliksik batay sa asignatura ay nangangailangan ng isang malalim na pag-aaral sa paksa kung saan ay hindi maaaring gawin nang walang tulong mula sa mga panlabas na mga sanggunian. Sa paghawak ng mga pananaliksik, ang mga mag-aaral ay mapagbibigyang-alam kung paano at kung saan maghahanap para sa tiyak na impormasyon sa mga paksa. Upang matuto ng tamang pamamahala ng oras. Ang pananaliksik ay naglalayong turuan ang mga mag-aaral kung paano pamahalaan ang oras sa mabisa at ayusin ang kanilang sarili at ang kanilang mga trabaho. http://termpaper-blog.com/writing-help/the-importance-of-research-paper

google.multiplycontent.multip ly. Kwalitatibo tumutukoy sa malinaw at tiyak na pagbibigay ng kurokuro Obhetibo.ph/url?sa=t&rct=j&q=hakbang+sa+pananaliksik+sa+filipino&so urce=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fimages. Empirikal Lahat ng mga datos ay kumpleto na. ang mga ebidensya ay handa na upang mapatunayan o mapasinungalingan ang binuong hiptesis sa umpisa pa lamang ng pagsisiyasat. Ang hipotesis ay pansamantala o temporaryong pagpapaliwanag sa isang tiyak na kaasalan. Ginagamitan ng hipotesis Ipinakikilala ng hipotesis ang kaisipan ng mananaliksik sa simula pa lamang ng pag-aaral. A.1hpharmauste09. Ito y masusing pag-aaral sa mga datos na kwantitatibo at A. KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA PANANALIKSIK Sistematiko Ito y sumusunod sa maayos at makabuluhang proseso. pangyayaring naganapna o magaganap pa lamang. bagay na hindi pangkaraniwan.com. walang kinikilingan at lohikal Ang anumang resulta sa pag-aaral ay may sapat na batayan at hindi salig sa sariling opinyon ng mananaliksik. Mapanuri kwalitatibo. Kwantitatibo nakatuon sa pagkalkula ng mga bilang B. Kontrolado Ito y hindi isang ordinaryong problema na madaling lutasin. Pinaplano itong mabuti at ang bawat hakbang ay pinag-iisipan kaya hindi pwedeng manghula sa resulta. Ang hipotesis ay tumutukoy sa tiyak na pagpapahayag ng suliranin sa isasagawang pag-aaral.II.d oc%3Fkey%3D1hpharmauste09%3Ajournal%3A20%26nmid%3D325746842&ei=JO0CT53 5AsufiAfu3Z2kAQ&usg=AFQjCNH8KJJSvBHnyD9WDRzK0lMLJMN51Q&cad=rja . http://www.com%2Fattachment%2F0%2FS6nnIAooCH0AAASqnIs1%2FFILIPINO.

y Mapalawak at mapatunayan ang mga umiiral na kaalaman.com/Q/Ano_ang_layunin_ng_pananaliksik . http://tl.answers.III. LAYUNIN NG PANANALIKSIK y Upang makadiskubre ng mga bagong kaalaman hinggil sa mga batid nang penomena.edukasyon pamahalaan at iba pang larangan. kalakalan. y Mapagbuti ang mga umiiral na teknik at makadebelop ng mga bagong instrumento o produkto. y Makalikha ng mga batayan ng pagpapasya sa industriya. y Upang mapawala ang kuryusidad ng mga mananaliksik. y Upang makakita ng mga sagot sa mga suliraning hindi pa ganap na nalulutas ng mga umiiral na metodo at impormasyon.

Edad C. Lugar y PAGGAMIT NG IBA T IBANG SISTEMA NG DOKUMENTASYON y GAMIT NG DOKUMENTASYON A. Kasarian D. Inilalagay ito pagkatapos ng salita. . Pansining mabuti ang mga ss: i. Anyo/Uri F. Mahalaga na sa simula pa lamang ay limitahan na ang napiling paksa upang hindi maging masyadong masaklaw ang pag-aaral at pagtalakay na gagawin dito. Pagbibigay ng cross-reference sa loob ng papel D. Pagpapalawig ng ideya i. Perspektibo G. sunod ang superscript. Pagnunumero ng tala Pagbabantas Indensyon limang espasyo sa kaliwa. Informational notes talang impormasyonal Mga Sistema ng Dokumentasyon A. grupo ng salita. Paglalagay ng superscript Ang superscript ay isang nakaangat na numerong Arabiko. Content notes talang pangnilalaman ii. Panahon B. iv. Pangkat na Kinabibilangan E. pangungusap o taltang naglalaman ng hinalaw na ideya o nais bigyang-diin. sunod ang isang espasyo at kasunod ang mga impormasyong bibliograpikal ii. Footnote-bibliography (Sistemang talababa-bibliograpiya) karaniwang ginagamit sa larangan ng humanidades at agham panlipunan.IV. Paglalatag ng katotohanan ng ebidensya C. MGA HAKBANG SA PAGBUO NG PANANALIKSIK y PAGPILI AT PAGLIMITA NG PAKSA dapat isaalang-alang ng mananaliksik na makatutulong ang paksang mapipiling pag-aaralan. iii. Batayan sa Paglilimita ng Paksa: A. Pagkilala sa pinagkunan ng datos o impormasyon B.

pinaikling pamagat at pahina o kung walang nakalagay na awtor: banggitin lamang ang pamagat ng aklat/artikulo at pahina o kung mahigit sa isang awtor: banggitin ang hanggang 3 pangalan ng awtor. o kung may mga awtor na magkatulad ang huling pangalan: banggitin ang unang pangalan o inisyal o kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may maraming tomo: isama ang bilang ng tomo na pinagkunan ng impormasyon Pagdadaglat na Latin o Ibid ginagamit sa magkasunod na banggit ng iisang sanggunian o Op. cit. cit. al. . Kung may higit sa tatlong awtor: banggitin ang unang pangalan at isunod ng et. ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian ngunit hindi magkasunod o Loc.pinagsama-sama sa katapusan ng papel. Unang Pagbanggit sa mga Sanggunian . ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian at pahina ngunit may pumapagitnang ibang sanggunian Tala (Endnotes) .ibinibigay dito ang kumpletong impormasyong ibiliograpikal. Isinasama ang mga ss: o Kumpletong pangalan ng awtor o Pamagat ng aklat o Editor/Tagasalin o Edisyon o Bilang ng tomo o Lungsod o bansa ng publikasyon o Tagapaglimbag o Petsa ng Publikasyon o Bilang ng tiyak na tomo na ginamit o Pahina Muling Pagbanggit sa Sanggunian o gumagamit ng mas maikling pormat: huling pangalan ng awtor at pahina o kung may dalawa o higit pang sanggunian: huling pangalan ng awtor.

com%2Fattachment%2F0%2FS6nnIAooCH0 AAASqnIs1%2FFILIPINO.google. Karaniwang ginagamit sa larangan ng agham. Kung higit sa isa ang awtor: banggitin ang pangalan ng lahat ng awtor. Parenthetical-reference list (Sistemang parentetikal-sanggunian) paglalagay ng mga impormasyong bibiliograpikal sa loob ng parenthesis na nasa teksto mismo.com. Kung pamagat lamang ang naibigay: banggitin ang pinaikling bersyon at pahina Kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may higit sa isang tomo: banggitin ang tomo (tutuldok ang maghihiwalay sa tomo at pahina) Kung may babanggiting dalawa o higit pang akda ng iisang awtor: banggitin na lamang ang akda.ph/url?sa=t&rct=j&q=hakbang+sa+pananaliksik+sa+fili pino&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fimages.B. y PAGSULAT NG BURADOR y PAGSULAT NG PINAL NA PANANALIKSIK http://www. Kung may apat o higit pang awtor: banggitin lamang ang apelyido ng una at sundan ng et.1hphar mauste09.doc%3Fkey%3D1hpharmauste09%3Ajournal%3A20%26 nmid%3D325746842&ei=JO0CT535AsufiAfu3Z2kAQ&usg=AFQjCNH8KJJSvBHny D9WDRzK0lMLJMN51Q&cad=rja .multiply. Pormat ng Talang Parentetikal: Apelyido o pinaikling pamagat Pahina Iba pang alituntunin: Pahina lamang ang banggitin kung nabanggit na ang awtor sa mismong teksto. al.multiplycontent.

NP: Mga batang imbentor na Pilipino (edad 10-15) at ang hinaharap ng teknolohiya sa Pilipinas 3. Kaibigan. Magiging Epekto ng Pagkapanalo ni Obama sa Ekonomiya ng Pilipinas 3. at Guro sa pamamagitan ng pagtanung-tanong. Kasapatan ng Datos kailangang may sapat ng literatura hinggil sa paksang pipiliin 2. Sakop ng Panahon I.PP: Mga imbentor na Pilipino at ang hinaharap ng teknolohiya sa Pilipinas II. TV at Cable TV mga programang edukasyunal. Dyaryo at Magazin mga napapanahong isyu Hal. balita. Kabuluhan ng Paksa kailangan ay kapakipakinabang 5. variety show. Radyo. Kakayahang Pinansyal 4. atbp.Nilimitang Paksa (NP): Brain drain at epekto nito sa larangan ng medisina sa bansa: 2000-2008 2. Mga Awtoridad. sports. Sarili sariling karanasan.Pangkalahatang Paksa (PP): Brain drain at epekto nito sa larangan ng medisina sa bansa II. 4. Sakop ng Edad I. maaaring simulan sa sarili ang pag-iisip ng mga paksang pagpipilian 2. talk shows. Interes ng Mananaliksik y Batayan ng Paglilimita sa Paksa 1. Sakop ng Kasarian .IV. PAGSULAT NG PAMAGAT y Mga Paghahanguan ng Paksa 1. Limitasyon ng Panahon siguraduhing maisasakatuparan ang paksa sa panahong ibibigay ng guro 3. y Konsiderasyon sa Pagpili ng Paksa 1.

Ang mga salita ay hindi kukulangin sa 10 at hindi hihigit sa 20 http://www.multiplycontent.ph/url?sa=t&rct=j&q=pagpili+ng+paksa+ng+pananaliksik&so urce=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fimages. Kailangang maging malinaw (hindi matalinhaga).NP: Naiibang tradisyon ng piyesta sa Bulacan y Pagdidisenyo ng Pamagat 1.google.ppt%3Fkey%3Dcovenantsrave% 3Ajournal%3A23%26nmid%3D225045399&ei=q_ACT_vbFo6kiAfas8irDw&usg=AFQjCN Er_kJDZkZRmXH-LGSR60mGtthkFA&cad=rja . tuwiran (hindi maligoy).PP: Epekto ng pedopilia sa mga biktima II. Sakop ng Propesyon/Grupong Kinabibilangan I. Sakop ng Anyo/Uri I.NP: Epektong sikolohikal ng pedopilia sa mga biktima 7.PP: Pag-aaral sa Wika ng mga Bakla II.I.com%2Fattachment%2F0%2FSdCdaAoKCC0AAEh99iQ1%2FFILIP12Pagpili%2520at%2520Paglilimita%2520sa%2520Paksa. Sakop ng Perspektiba I.covenantsrave.NP: Ang papel ng mga kababaihan sa NGO bilang tagapuno ng kakulanagn sa serbisyo ng pamahalaan 4.com. at tiyak (hindi masaklaw) 2.multip ly.NP: Pag-aaral sa Wika ng mga Baklang Propesyunal 5. Sakop ng Lugar I.PP: Ang mga NGO bilang tagapuno ng kakulangan sa serbisyo ng pamahalaan II.PP: Naiibang tradisyon ng piyesta sa Katagalugan II.PP: Pagtutol ng mga mamamayan sa relokasyon bunga ng pagtatayo ng golf course sa Boracay II.NP: Pagtutol ng mga mahihirap na mamamayan sa relokasyon bunga ng pagtatayo ng golf course sa Boracay 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->