DESKRIPTIV (TENIKAL) Tekstong Deskriptiv (tenikal) Ang tekstong deskriptiv ay isang tekstong naglalarawan.

Ito ay may mga uri at isa na dito ang Deskripsyong teknikal o ang paglalarawan ng detalyado.

HALIMBAWA:

Sa aking paglalakad nakita ko ang isang napakaganda at napakalaking gusali na nakatayo sa malaking lote ito ay may 23 palapag at ang kulay nito ay matingkad na berde sa malayo ay parang nagniningning ang naturang gusali ang mga pinto nito ay mga matitibay na salamin o tinatawag na fiber glass Napakaganda talaga ng gusaling iyon aking nakita.

Sekwensyal
sekwensyal-ay mga serye o sunod-sunod na mga bagay na konektado sa isat,isa isa.ang isang teksto ay gumagamit ng pagsunod-sunod na sekwensyal kung ito ay kinapapalooban ng serye ng pangyayaring magkakaugnay sa isat"isa halimbawa:

Naglalahad Ang naglalahad ay ang pangungusap kung may layuning magpaliwanag. Sa tunguhing ito, kakailanganing ang malawak na kaalaman sa paksa, ang katalinuhan sa paghahanay ng mga impormasyon at ang kasanayan sa pagbibigay ngnga impormasyon at kuru-kuro. Sapagkat nagpapaliwanag, hindi kailangang magkaroon ng kinikilingang panig. Sa paglalahad, ang sinabi'y mga katotohanan lamang.

Halimbawa: Sa panahon ng kagipitan, ang isa't-isa sa atin ay dapat mag tulongan. Subalit tayo'ng mga pilipino ay walang ibang ginagawa kundi mag-iringan. Hindi marunong lumingon sa mga kabutihang ginawa ng iba.