Mga Sakit sa Balat Sanhi ng Bacteria

‡ Bacteria
± Isang mikroorganismo na pwedeng sumalakay sa balat at magdulot ng malubhang impeksyon

‡ Sanhi
± Di madalas na paglinis ng katawan ± Mainit na temperatura ± Di pagbigay ng pansin sa sugat sa katawan

BACTERIA

Impetigo ‡ Impeksyong madalas makita sa bata ‡ Sa mukha. kamay. at paa ‡ Mapulang patse o umbok na mayroong butlig na tubig at pag ito ay pumutok may kulay dilaw na langid sa taas nito .

Ecthyma ‡ Nagsisimula sa mapulang butlig na may tubig at pag pumutok may langid na tulad ng impetigo ‡ Malalim at mas malubha ‡ Madalas ito makita sa paanan .

Folliculitis ‡ Implamasyon sa tinutubuhan ng buhok ‡ Bahagi ng katawan na may buhok ‡ Butlig na nana sa loob .

Furuncle and Carbuncle ‡ Furuncle: ± Tulad ng folliculitis mas malaki lamang ‡ Carbuncle: ± Kumpol-kumpol. mas malalim at mas malaki sa furuncle .

Erysipelas ‡ Mabilis lumaki at kumalat ‡ Papula. at paa . at napakasakit ‡ Mas mababaw kumpara sa Cellulitis ‡ Madalas makita sa mukha. mainit. braso.

masakit at namamaga ‡ Madalas makita sa mukha. braso. lipid at mahibla materyal sa tisiyu ng balat ‡ Mapula.Cellulitis ‡ Akumulasyon ng may tubig. at paa .

Lunas at Gamot ‡ Malinis na pangangatawan ‡ Tamang pag-inom ng gamot ‡ Masusing pag-alaga ng sugat .

‡ Madalas na pagligo at paghugas ng kamay ‡ Agarang pagkunsulta sa certified Dermatologist upang mabigayan ng nararapat na lunas para sa inyong sakit .

Fungal Infections sa Balat .

buhok at kuko ng tao ‡ SINTOMAS: ± Pangangati ± Pagbabalat ± Pamumula ng balat . na siyang makikita sa balat.Fungal infections sa balat ‡ PINAGMULAN: ± Grupo ng fungi (dermatophytes) na nabubuhay sa pagkain ng keratin.

nagbabalat. maiitim ‡ Bahagi ng katawan na madalas matuyuan ng pawis tulad ng likod .Pityriasis Versicolor (an-an) ‡ Pangkaraniwan ‡ Puting bilog na patse sa katawan na maaaring tuyo.

Tinea Faciale and Barbae ‡ Makikita sa mukha at baba ‡ Maliliit at mapupulang butlig ‡ Pabilog at tuyong rashes sa mukha at baba .

tuyo at nagbabalat ‡ Maaring makalbo magkaroon ng impeksyon na gawa ng bacterya .Tinea Capitis ‡ Makikita sa ulo at buhok na karaniwang nakikita sa mga bata ‡ Mapula.

Tinea Corporis (Buni) ‡ Korteng bilog na nakaangat ang border at medyo mapulang patsi sa katawan na may kasamang pagbabalat at maaaring dumami at kumalat .

at puwit ‡ Makati at nagbabalat na maaaring kumalat sa ibang parte ng katawan .Tines Cruris (Hadhad) ‡ Papupula. ilalim ng suso. singit. mamasamasa o tuyong patse sa kili-kili.

pagbibitak at medyo basang balat sa pagitan ng paa ‡ May mga butlig na nagtutubig sa mga apektadong lugar . pamumula.Tinea Pedis (Alipunga) and Manuum ‡ Impeksyon sa paa at sa pagitan ng daliri ng paa (pedis) at kamay (manuum) ‡ Pagbabalat.

paninilaw o pangingitim ng kuko ‡ Parang pulbos na kaliskis sa ilalim ng kuko . paghihiwalay.Onychomycosis ‡ Pangangapal. pagsira.

BASA at KULOB na paligid and dahilan ng pagkakaroon ng fungal infection sa balat ‡ Ang pagsuot ng mahigpit at masikip na damit at madalas na pagpapawis ay nakakadagdag sa pagdami nito ‡ Nararapat na maging malinis sa katawan ‡ Kumonsulta sa isang certified Dermatologist upang mabigayan ng tamang gamot at gabay para sa sakit na ito .Mga Paalala ‡ Kadalasan ang MAINIT.

SCABIES .

KURIKONG ‡ Galing sa impeksyon ng isang maliit na hayop ± Sarcoptes Scabiei ‡ May labing dalawang maliit na hayop ang nasa isang taong impektado ‡ Masyadong nakakahawa at ngayon ay tinataway na non-venereal sexuallytransmitted disease ± dahil ito ay pinapasa kapag nagtatalik ang dalawang tao .

.

MAHIGIT SA KATI: paano nagkakaroon ng kurikong: ‡ Itong maliit na hayop ay nakikita lamang sa mikroskopo at umuukit ito sa balat ‡ Ang tao ay nagkakaroon ng alerhiya dito at sa kanyang dumi ‡ Nagdudulot ito ng matinding kati lalo na sa gabi ‡ Mas maraming hayop. mas madaling makahawa .

lalo na sa gabi ‡ Pinakamaagang nakikita ay ang burrow or maliit na pulang guhit sa balat ‡ Malalang kaso ± Ang balat ay nagiging malanhid or makaliskis .ANO ANG KAILANGAN MAKITA ‡ Pinakamaagang palatandaan ay kati.

Mga Lugar na Apektado ‡ Paboritong lugar na apektado ± Pagitan ng daliri ± Tiklop ng balat at sulok-sulok ng katawan ± Siko ± Pag-aari ± Kili-kili ± Suso ± Sa ilalim ng singsing at purselas ± Sa ilalim ng mga kuko .

Mga Lugar na Apektado ‡ Sa mga bata ± Ang kati ay nasa buong katawan ± Palad ± Sakong ± Anit ‡ Hindi makatulog at balisa dahil sa kati at pagkakamot .

Impeksyon sa Mikrobyo ‡ Nangyayari sa mga bata dahil sa kakakamot ‡ Kapag ginamot lamang ang impeksyon na dulot ng mikrobyo ± Babalik ang kurikong .

Norwegian or Crusted Scabies ‡ Pinakamalalang tipo ng kurikong ± Nakikita sa mga matatanda at sa mga taong may AIDS o HIV impeksyon ‡ Libo-libong hayop at itlog ang mayroon sila ‡ Mahirap itong gamutin dahil sa kapal ng balat at langib .

Paano makikilala ang Kurikong ‡ Hubaran ang pasyente at hanapin ang mga unang lesiyon o burrow ± Mapupulang guhit lalo na sa pagitan ng mga daliri ‡ Kahigin ng blade o curette . lagyan ng langis mineral at tingnan sa mikroscopyo ± Makikita ang hayop. itlog at dumi .

Gamot ‡ Pinakamagaling na gamot ± 5% permethrin na crema ± Ipinapahid isang beses mula 8-24 oras ‡ Kung bumalik ang pasyente ± Maaring ipahid pagkatapos ng isang linggo o sampung araw ‡ Magmula sa anit hanggang sa paa ang wastong pagpahit nito .

Gamot ‡ Lindane ± Ipinapahid sa 8-12 oras ± Maaaring ulitin pagkatapos ng 2 linggo ‡ Para paputukin muna ang mga itlog. dahil hindi ipinapatay ng lindane ang mga itlog ng hayop na scabies .

Gamot ‡ Sangol na mas bata sa 6 months: ± Ipahid ang 5% sulfur ointment 3 beses isang araw sa loob ng isang linggo .

Gamot ‡ Painumin ng panlaban sa kati (antihistamine) .

Gamot ‡ 10% crotamiton ay maaaring gamitin din subalit mahinang gamot ito ‡ Sabay-sabay dapat ang paggamot ng pamilya upang hindi magpabalik-balik ang sakit na kurikong .

Thank You .