Alamat ng Rosas
Noong araw ay may isang magandang dalagang nagngangalang ´Rosa,µ na balita sa kanyang angking kagandahan, kayumian, at kabaitan. Maraming

nangangayupapa sa kanyang kagandahan. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya mapusuan. Dahil ang gusto ni Rosa ay ang maglingkod sa Panginoon at sa pagtulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Ngunit si Cristobal, isang mahigpit niyang mangingibig, ay di makapapayag na di mapasakanya ang dalaga, at ito·y nagtangkang agawin si Rosa at dinala ito sa hardin. Ngunit nananalangin si Rosa sa Panginoon at noon di·y siya·y naging bangkay. Sa takot ni Cristobal ay ibinaon niya ang dalaga sa bakuran nito at saka siya lumayo sa pook na iyon upang di na magbalik kailanman. Mula noon ay hindi na nakita ng mga taga roon si Rosa. Sa halip, sa bakuran nito ay may isang halamang tumubo na may bulaklak ngunit paghawak sa tangkay nito ay mapapasigaw ka dahil sa talas ng tinik ng halamang hinahawakan. Dahil niloob ito ng Panginoon na gawing bulaklak si Rosa na ang tangkay ay may mga tinik na tagapangalaga rito upang di-pagnasaang pupulin lamang ng sinuman.

At sa kanyang paglayas. kaya doon na pinatira sa bahay nila ito. Ang mabait ama. anong gulat nila Magda nang makitang nagtalunan sa ilog sina Maria at Joseupang humabol. Naawa naman ang pamilya kay Damaso. ´Oo nga po! Mang Damaso. dahil alam . Nagtatanim siya ng mga gulay at nanghuhuli ng mga hayop sa gubat upang kanilang pagkain.Alamat ng Aso Noong panahon na bata pa ang mundo. nagging dahilan upang manakaw ang bunga ng mga ito. ´Ina. Ngunit at lingid sa kay Roque. Sumakay pa rin sila ng bangka at umalis na kasabay na agos no ilog. Minsan. huwag n·yong kunin an gaming ina!µ ang iyak ni Jose. Inaalagaan nito ang pamilya. Samantalang ang ina naman. at si Roque ay mapagkalinga sakanyang pamilya. ngunit nanaig ang kanyang pagkagusto kay Damaso. Isinalaysay ni Damaso na pinalayas siya ng kanyang amo dahil sa hindi niya nabantayan ang taniman nito ng ubaaas. araw nagpasya sina Damaso at Magda na tumakas at mamuhay sa ibang lugar. Itinurig nila iting kapamilya at nakatulong pa si Roque sa pang-araw-araw na pahahanap ng pagkain. nagulat ang pamilya sa pagdating ni Roque mula sa mga pusang gubat nang ito ay maligaw. pagkagusto sina Magda Damaso isa. Mula sa malayo. huwag mo po kaming iwan!µ ang iyak ni Maria. Lalong nag-iyakan ang dalawang bata. Napatayo si Magda sa bangka. si Magda siyang nagaasikaso sa kanilang bahay at dalawang anak na sna Maria at Jose. naligaw siya sa gubat at inatake ng maraming alamid. Nais sanang magbago ng isip si Magda. nagging malakas na ang lalaki na nakilala nilang Damaso. Ngunit hindi naapigilan sina Magda ng kanyang mga anak. At sa paaglipas ng panahon. isa·t may At namumuong isang lihil na nga. ay may isang mag-anak ang tahimik at masayang namumuhay sa loob ng kakahuyan. Nag-iyakan ang dalawang bataang sina Maria at Jose.

mula sa tubig ay isang babae ang lumutang sa hangin. ay hindi natutong tumanaw ng utang na loob sa tong nagpapala sa iyo. Ngunit lumakas ang agos ng ilog. humaba ang kanilang mga nguso.niyang hing marunong lumangoy ang dalawang bata.µ ang wika ng babaeng diwata pala ng ilog. natanaw nina Magda at Damaso ang pangyayari. at napailalim sat big ang mag-aama. na agad ding tumalon sa ilog upang iligtas ang mga anak. upang patunayan na tumatanaw sila ng utang na loob. Dapat lamang kayong maging kauri ng hayop. Kaya·t maging maingat tayong makasakit ng iban tao. tumalim ang mga ngipin at nagkapangil. Sila ang unang angkan ng mga aso sa daigdig. Binabantayan nila ang mga bahay ng kanilang amo at ipinagtatanggol ang mga ito samga kaaway. At sa pagdami ng mga tao. ´Mananatili kayo sa ganyang anyo. At ikaw Magda. Bigla ang pagbabago ng anyo ni Magda at Damaso. hangga·t ikaw Damaso.µ at nawala na ang diwata pagkawika niyon. Siyang pagdating ni Roque. At sising-sisi ang dalawa sa kanilang nagawa.Ang kanilang katawan ay napuno ng balahibo. sapagkat umaasa pa rin silang mawawala ang sumpa ng diwata. bagkus ay ungol at kaktwang ingay ang lumalabas sa kanilang bibig. upang sa ganun ay papatunayan ding marunong na silang magmahal sa kanilang mga anak. lalo na ang nagpapala o tumutulong sa atin. Nagkaroon sila ng maraming anak. ´Masahol pa kayo sa mga hayop! Dahil sa inyong makasariling pagnanasa ay nagawa ninyong saktan ang ibang tao. Bigla. Ang mga inahing asonaman ay labis na binabantayan ang kanilang mga tuta. lalo pa·t hindi na nila nakitang pumaimbabaw sa tubig ang mag-aama. at ganun din sa mga taong hndi marunon magmahal na tulad ni Magda.Ang dalawang isinumpa ay namuhay sa kakahuyan. . At hanggang ngayon nga ay pinatutunayan pa rin ng mga aso na sila ay tapat sa kanilang mga amo. Mula sa malayo. ang mga aso ay naging alaga nila sa kanilang mga tahanan. hangga·t hindi mo naipapakita ang tunay mong pagmamahal sa iyong mga magiging aaanak. sapagkat may kaparusahan sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob na tulad ni Damaso.

.

" sabi ng leon. pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko." laking pasasalamat na sabi ng leon sa kaibigang daga. Wala akong masamang hangarin. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Dinakma ng leon ang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at kainin. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. " sagot ng daga. Natakot at nagmakaawa ang daga. Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo. Hamak man ang isang tao ay maaari siyang makatulong ng malaki o makagawa ng bagay na lubhang makabuluhan. "Ipagpaumanhin mo kaibigan. Huwag maliitin ang kakayahan ng iyong kapwa. Mga aral ng pabula: Ang paghingi ng paumanhin sa kapwa ay sinusuklian ng pang-unawa. Ang pag-unawa sa kapwa ay humahantong sa mabuting pagkakaibigan. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga nangagaso sa kagubatan. . Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdos siya paibaba. "Utang ko sa iyo ang aking buhay. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ang leon sa loob. Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. "Sige. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. "Salamat kaibigan. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon na nakawala sa lambat. Huwag mo akong kainin" sabi ng daga. Dalidaling inakyat ng daga ang puno at nginatngat ang lubid na nakatali sa lambat.Ang Pabula ng Daga at ng Leon Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon.

" wika pa ni Maya. "Hoy Maya. Pero. "Sige Agila." "Sige doon tayo mag-uumpisa sa ilog na 'yon at doon tayo hihinto sa ituktok ng mataas na bundok na iyon. "Aba oo. . "Sige! Tinatanggap ko ang hamon mo. Habang patuloy siya sa kanyang paglipad ay nakasalubong niya ang isang maliit na ibong Maya at hinamon niya ito." buong kayabangang sagot ni Agila. payag na payag ako. subalit hindi siya nagpahalata. "O ano. payag ka ba?" untag ni Maya. buong yabang niyang iniladlad at ibinuka ang kanyang malalapad na pakpak.Ang Agila at ang Maya Isang Agila ang kasalukuyang lumilipad sa kalawakan. himdi niya akalain na tatanggapin nito ang hamon niya. kaya naipasya niyang tanggapin ang hamon nito para maturuan niya ng leksyon. gusto kong umpisahan na natin ang karera ngayon na. baka gusto mong subukan kung sino sa ating dalawa ang mabilis lumipad?" buong kayabangan ni Agila. bakit nga naman hindi eh. nasa sa iyon 'yan. para lalong maging masaya ang paligsahan natin ay kailangang bawat isa sa atin ay magdadala ng kahit ano ng bagay. Kung kailan mo gusto. "Aba. Napatingin ang Maya sa kalawakan. Agila. natitiyak niyang ang kasunod niyon ay malakas sa pag-ulan. mas hamak na magaan ang bulak na dadalhin niya kumpara sa mabigat na asukal na dadalhin naman nito. Nakita niyang nagdidilim ang kalangitan." Tumawa ang Agila sa narinig na sinabi ni Maya. Gusto ng matawa ni Agila sa katuwaan dahil tiyak na ang panalo niya. Tuwang-tuwa talaga siya. Kailan mo gustong magsimula tayo?" Natuwa ang Agila. Halimbawa ang dadalhin ko ay asukal ikaw nman ay bulak.

Nahirapan si Agila . . Samantalang ang mabigat sa asukal na dala-dala naman ni Maya ay nabasa din ulan kaya natunaw ito. kaya bumagal ang lipad niya. Huwag maging mayabang at huwag ding maliitin ang kakayahan ng ating kapwa. Napabilis ang lipad ni Maya. MENSAHE: Maging mapagpakumbaba sa lahat ng ating mga ginagawa. Dahilan sa pangyayari. Habang nasa kalagitnaan na sila ng kalawakan ay siya namang pagbuhos ng malakas na ulan.At sisimulan nga nila ang paligsahan. Nabasa ang bulak na dala-dala ni Agila kaya bumigat ito ng husto. unang nakarating si Maya sa ituktok ng mataas na bundok at tinalo niya ang mayabang na Agila.

.

doon sa inyong paaralan kaya gumising ka na at darating na angschool bus. Kinakailangan ko raw sumakay para matagpuan ito. pero hindi ako mabubuhay doon.´ . Binuksan ko ang binatana at nakita ko ang aming hardin. sumakay ako sa likod ng dolphin at doon nakita ko ang iba·t-ibang hayop at halaman. Mula sa aking silid ay may natanaw ako na maliwanag sa langit. Masaya silang naglalaro pero hindi ko sila maintindihan. Sumisid ako sa ilalim ng dagat. may pasok ka ngayonµ ´Nay. ang sarap! Parang mga bulak! Nagpadulas ako sa bahaghari! Subalit wala pa rin akong kalaro kaya gumamit ako ng isang malaking payong at ginawa kong parachute. mula sa itaas ay nagpalundag-lundag ako sa mga ulap. Ang ganda ng kulay. Sumakay ako sa likod ng kabayo pero wala doon ang bagong kaibigan. Nakasulat doon na may matatagpuan daw akong isang kaibigan. Gabi na ng makauwi ako. Lumabas ako sa likod-bahay at nagpunta sa dagat. meron nga. Maraming halaman at insekto doon. Ahah! Pupuntahan ko ang bituin. Umuwi ako agad sa amin dahil baka naroon na ang kaibigang tinutukoy sa papel. Kumapit ako sa lobo at pinuntahan ko ito. May kulay bughaw. Mula sa itaas ay tanaw na tanaw ko ang daigdig na bilog at nagliliwanag. nanaginip ako na may makikilala akong bagong kaibigan!µ ´Oo. Mayroong isang bituin na ubod ng laki. Kaya bumalik na lamang ako sa amin. Napunta ako sa kagubatan. Hindi ko sila maintindihan kaya bumalik na ako sa amin sakay-sakay ng isang elepante. Doon ay nagpupulong ang mga hayop. Sumakay ako ng bangka upang hanapin ang aking kaibigan pero walang ibang tao sa dagat. Para itong bolang umiilaw. Maya-maya ay kinalabit na ako ni inay. ´Gising na anak. luntian at kulay lupa.Bagong Kaibigan May napulot akong papel. Ah alam ko na. Naisip kong bumalik na. Pero walang tao roon.

mahaba ang buhok at nakakorto lamang." nag-aatubiling sagot ng babae. "Kung ayaw mo. aagawin namin ang anak mo. Dali-dali akong bumangon. "Huwag niyo naming kunin ang anak ko." sigaw ng isang bata na nakasundong abot sa tuhod at may itinatawing-tawing sa daga.Si Pingkaw Naalimpongatan ako sa pagtulog nang hapong iyon sa sigawan at nanunuyang tawanan ng mga bata sa kalsada. hiya ako. kumanta ka ng blak is blak. "Hoy mga bata." Ewan kung sa lakas ng pagsigaw ko'y natakot ang mga batang isa-isang nag-aalisan. Sa kabilang binti. Si Pingkaw pala na sinusundan ng mga bata. tumingala si Pingkaw sa akin at nagsabi: . Sa kanyang ulo. Kaya't sumigaw ako para takutin sila. Nakadama ako ng pagkaawa kay Pingkaw at pagkainis sa mga bata. salbahe n'yo! Tigilan n'yo ang pagtukso sa kanya. "Hoy. Umatras ang babae at hinigpitan pa ang yapos sa kanyang karga." nakangising sabat ng pinakamalaki sa lahat. Isusumbong ko kayo sa meyor. "Sige nga. Malayo siya kaya't di ko Makita nang mabuti. Pagkaalis nila. may nakataling pulang papel de Hapon na may kabit na lata sa dulo. Pingkaw. sabay subo sa daliri." Patuloy pa rin ang panindyo ng mga bata kahit na lumakas ang hagulhol ni Pingkaw. Maya-maya'y nakita kong lumuhod si Pingkaw sa lupa at nag-iiyak na parang bata. may nakapatong na palara na kumikinang tuwing tinatamaan ng sinag ng araw. nagpahid ng pawis at dumungaw sa bintana. "Sige agawin natin ang kanyang anak." sabi nilang pahalakhak habang pasayaw-sayaw na pinalilibutan si Pingkaw. At umambang aagawin ang karga ni Pingkaw." "Ay. Gula-gulanit ang kanyang damit na ilang ulit nang tinagpian at may medyas ang isang paa na ewan kung asul o berde.

kung sinuswerte. ngunit magugulat ka. agad niyang tatawagan ang kanyang anak: "Poray. Pagdating niya sa harap ng kanilang barung-barong. pabalik na siya niyang galling sa tambakan. pandesal na kadalasa'y nakagatan na at kung minsan. at sa loob ng bag na burin a nakasabit sa gilid ng kanyang kariton. Madalas siyang umawit dati-rati. makikita mo ang kanyang pananghalian. Namatay ang kanyang asawa sa sakit ng epilepsy habang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang bunsong anak. Ito'y mga tira-tirang sadinas. Basing. Subalit kung may ano itong gayuma na bumabalani sa pandinig. wala ditto ang iyong ina«" ang kayang kanta habang ang lata'y ipinaghele at siya'y patiyad na nagsasayaw. Inihele ang kayang karga. At naalala ko ang Pingkaw na dati naming kapitbahay sa tambakan. Takoy. magagamit o maipagbili. tila nagagaanan siya at nakakakanta pa ng kundimang Bisaya. Natigilan ako. may buto ng fried chicken na may lamang nakadikit. dali-daling nagtakbuhan pasalubong sa kanya habang hindi makaringgan sa pagtatanong kung may uwi ba raw siyang dyens na estretsibol. b'yuda na s'ya. bote." Ngumiti siya sa akin. Dali-dali niya itong pinulot at muling ibinalot sa lata. Ewan kung dahil sa tila malungkot na tinig ng kanyang paghehele o kung dahil sa pagtataka sa kanyang kasiyahan gayong isa lamang siyang naghahalukay ng basura. nakabili ba raw siya ng bitsukoy? Dalawang taon kaming magkapitbahay ngunit hindi ko man lamang nalaman ang kanyang tunay na pangalan." Hindi ko mapigilan ang aking pagngiti. may sergeant. kukunins nila ang aking anak. ano ang kanilang pananghalian. mga sirang sapatos. Ngayon meyor na naman. Pingkaw ang tawag ng lahat sa kanya. Ang kariton niya'y puno ng kartong papel. nang hindi pa siya ganito. Samantala. may senador siyang tawag sa akin. May koronel." At ang mga ito. nandito na ako. hele tulog muna. "Hele. "O sige. si Pisyang Tahur ay sumusumpa sa . Nahulog ang basahang ibinalot sa lata ng biskwit. Sa kanyang yayat na katawan masasabing tunay na mabigat ang kanyang tinutulak."Meyor. Ang paghahalukay ng basura ang kanyang hanapbuhay (sa amin ang tambakan ng syudad) at ditto nagmumula ang kanyang makakain. karne norte o kaya'y pork and beans. Huwag ka nang umiyak. hindi na nila kukunin yan. Kadalasan. Hindi naman kagandahan ang kanyang tinig -basag at boseslalaki.

ngunit hindi mo man lamang makikita si Pingkaw na inaambaan ang kanyang mga anak. Lubha siyang matulungin lalo na sa katulad niyang naghahalukay lamang ng basura. ay labis na mataas para sa kanyang gulang na labintatlong taon at masyadong payat. Tuwing makikita mo iting nakasuot ng estretsibol na dala ng ina mula sa tambakan. nagkasakit ng el to rang sunging anak ni Pingkaw. kung saktan. "hindi kailangang paluin. ihihiwalay ang mga lata mga bote. sungi ngunit mahilig pang pumangos tubo gayong umaagos lamang ang katas sa biyak ng kayang labi. Madalas siyang tumutulong sa pagtutulak ng kariton ng iba lalo na ng mga bata at matatanda. Sinasabi rin na sa pagsisimba niya tuwing Linggo hindi kukulangin sa piseta anf kayang ipinamamahagi sa mga nagpapalimos." Sa tunggalian ng pamumuhay sa tambakan na roo. si Poray. Magpapahiram naman daw ang Tsino ngunit sa isang kondisyon. Sa tambakan. Talagang mahal ni Pingkaw ang kanayang mga anak. mga kariton at iba pang nakalagay rito sa napulot sa tambakan katulong ang kayang mga anak. "Ang mga bata.kanyang paboritong santo na hindi raw kailanman nakasal si Pingkaw.. Ang bunsong ewan kung tatlong taon pa lamang ay maputi at guwapung-gwapo. sapat nang turuan sila nang malumanay. Si Basing. Pagkatapos mananghalian. Minsan. aalisin na ni Pingkaw ang mga laman ng kariton. Nakiusap na pautangin siya. susunod sa iyo subalit magrerebelde at magkimkim ng sama ng loob. Iba-iba raw ang ama ng kanyang tatlong anak. Nagtungo ang babae sa suking Tsino. karaniwang makikita mo na sinasaktan ng mga ina ang kanilang mga anak. maaalala mo agad ang panakot-uwak sa maisan. itutulak na niya ang kariton patungo sa Tsino na tagabili. sumasabay ang kayang mga anak at ang sungi ang siyang may pinakamataas na tinig." nasabi niyang minsang bumili siya ng tuyo sa talipapa at nakitang pinapalo ng isang ina ang maliit na anak na nahuli nitong tumitingin sa malalaswang larawan. ang sumunod. Ibang-iba sa kanyang mga kapatid kaya kung minsa'y naisip mong totoo nga ang sinasabi ni Pisyang Tahur. Ang kanyang panganay. Alam ng lahat sa tambakan ang pangyayaring ito. Kung minsan. Bukambibig na ang pagkagahaman sa babae ng Tsino na ito: pinagdugtung-dugtong ng . Kinasanayan na ni Pingkaw na umawit habang gumagawa. ang isang tao'y handing tumapak sa ilong ng kapwa tao mabuhay lamang. Pagkatapos. Ang mga bata. Iba ang batang nakikinig sa magulang dahil sa paggalang at pagmamahal. Nakapagtataka si Pingkaw.

Ngunit ang ibang mabuti naman ang pamumuhay.mga tagatambakan kung ano ang kondisyong iyon sapagkat wala naman talagang nakasaksi sa pag-uusap ng dalawa. nabuhay rin kahit hindi naipadoktor. Kaya nagugulkuhang itinulak na naman ni Pingkaw ang kanyang kariton papuntang bayan. at iba pang bagay na ipinamimigay ng ahensya na nangangalaga sa mga mahihirap. Walang nagdaraang mga saasakyan sa kalyehon kaya sa kariton isinakay ni Pingkaw ang kanyang mga anak. Isang araw. naglaga siya ng dahon ng bayabas at ipinainom sa anak. Kung ninais Niyang mamatay ang aking anak." ang sabi ni Pingkaw nang magpunta siya sa talipapa bago pa man gumaling ang kanyang anak. . Iyon nalamang ang nakapagpabuti sa bata. ngunit dahil naisip pa Niyang mabuhay ito. Marami pa riyang iba na higit na nararapat tulungan. Ewan kung dahil sa sardines o sa kung ano mang panis na kanilang nakain. Ang hirap lang sa ating pamahalaan. at matinding galit ang aking nadama. Isinalaysay ito ng aking mga kapitbahay pagbalik ko. Nagsisigaw. sila pa ang nakatatanggap ng tulong. ayon sa katulong. Sumabat si Pingkaw na nagkataong naroroon. Matagal siyang tumimbre nakita niyang may sumisilip-silip sa bintana. Tumakbo siya sa mga kapitbahay upang humingi ng tulong. Natuliro si Pingkaw. sana'y namatay na. Ngunit wala silang maitulong maliban sa pagsabihan siyang kailangan dalhin ang mga anak sa ospital. Nalaman na ng lahat ang mga naganap. bigla na lamang namilipit ang mga bata sa sakit sa tiyan. ngunit wala ang doktor at naglalaro ng golp. Hindi rin nadala ni Pingkaw ang kanyang anak sa doctor. Pag-uwi niya. Itinulak niyang muli ang kariton at nagpunta sa bahay ng isa pang doktor. Kontento na siya sa kanyang naabot sa buhay. Naganap ang sumunod na pangyayai kay Pingkaw nang ako'y nasa bahay ng aking kapatid na may sakit. May doktor doon ngunit wala naming gamut para sa nalason. Kabaliwan«" Iyan si Pingkaw. matapos silang mag-agahan ng kayang mga anak. "Bakit iaasa ko pa sa ahensya ang aking pamumuhay? Malusog at masigla pa naman ako sa pagtutulak ng aking kariton upang tulungan. Nagtungo siya sa bahay ng isang doktor na malapit lamang. "Nagpapakita rin na may awa ang Diyos. Minsang nag-uusap ang mga nagsisipagtipon sa talipapa tungkol sa bigas relip. kung sino ang dapta tulungan ay hindi tinutulungan. ang pagkabasag ng kawali na inihambalos ni Pingkaw sa ulo ng Tsino.

Dalawang araw pa ang lumipas. Pakiramdam niya'y isang daang taon na siya nang makarating sa pambansang ospital. wala ditto ang iyong nanay«" ang kanta niya. maraming sasakyan ang kanyang pinahinto upang isakay ang kanyang mga may sakit na anak ngunit wala ni isa sa mga ito ang tumigil. Ipinagpatuloy niya ang pagtulak ng kariton.. Maya-maya napansin niyang hindi na kumikilos ang kanyang panganay. tulog muna. Umiiyak siyang nagpatuloy sa pagtulak ng kariton para iligtas ang buhay ng natitira pa niyang dalawang anak. . sumunod namang namatay ang bunso. bukod pa sa kanyang lubhang pagkalumbay sa pagiging maramot ng kapalaran. Muli akong dumungaw. binigyan din ng gamut ang dalawang anak ni Pingkaw. Nakarinig na naman ako ng kaguluhan. Nang makarating siya sa punong kalsada. sinusundan na naman ng mga pilyong bata. Tumalbug-talbog ang katawan ng kanyang mga anak sa kariton habang nagdaraan ito sa mga lubak-lubak ng kalsada. Si Pingkaw na nagbalik. habang ipinaghehele ang binihisang lata. ang pinakamatanda. Maraming tao ang may pagkamanghang nagmasid sa kanya. subalit wala kahit isa mang lumapiot upang tumulong. Para siyang sinakluban ng langit nang mabatid niyang hindi na ito humihinga. Nang gumabi'y namatay si Poray. "Hele-hele. Matapos ang pagtuturuan ng mga doktor at narses na ang tinitingnan lamang ay mga pasyenteng mayayaman na wala naming sakit.Halos hindi makakilos sa pagod si Pingkaw.

TUWAANG (Epiko ng mga Bagobo) .

tiyang. Ngayon ang tanging nalalaman ko ay gusto ko makita ang kagandahan ng Dalaga ng Monawon. Doon ay natagpuan niya ang Gungutan. Nang makarating sa Monawon. Dalawa ang natira para sa lalaking ikakasal ngunit inamin ng Binata ng Sakadna na wala silang gintong plauta at gintong gitara na maitutumbas sa mga natira. Sumakay siya sa kidlat at nakarating sa kapatagan ng Kawkawangan. Nagsimulang magdatingan ang mga bisita. Huwag kang mag-alala. Dala rin niya ang kanyang espada at panangga at isang mahabang kutsilyo. Isinuot niya ang damit na ginawa ng mga diyos para sa kanya. Nararamdaman ko na mayroong masamang mangyayari sa iyo doon. Pagkatapos ay tumabi ito kay Tuwaang na naglagay sa lalaking ikakasal sa kahiya-hiyang sitwasyon.Nakatanggap si Tuwaang ng mensahe buhat sa hangin na nagsasabi na kailangan niyang dumalo ng kasal ng Dalaga ng Monawon. Kaya kong alagaan ang sarili ko sinabi niya ng matatag at determinadong pumunta. Unang dumating ay ang Binata ng Panayangan. siya ay magalang na pinapasok sa loob ng bulwagan kung saan ginaganap ang kasalan. Nang dumating ay iniutos ng lalaki na paalisin ang mga bisitang hindi nararapat na naroon. Lumabas ito sa bulwagan at hinamon si Tuwaang sa isang laban. Hindi mo naiintindihan. Pakiramdam ng lalaki ay nainsulto siya. Tuwaang. Lumabas na ang babaing ikakasal sa kanyang silid at nagsimulang magbigay ng nganga sa bawa't isang bisita. isang nakapagsasalitang ibon. Bayaan mong suklayin ko muna ang iyong buhok bago mo siya labanan. babala ng kanyang tiyahin. Nagsimula ang seremonya sa pagaalay ng mga bisita ng mga mamahaling regalo. Sa kanyang misteryosong hininga siya ay nakagawa ng gintong plauta. ang Binata ng Sakadna na kasama ang isang daang lalaki. Nainsulto si Tuwaang sa sinabi ng lalaking ikakasal na silang lahat ay pulang dahon. pagkatapos ay ang Binatang Liwanon at ang Binata ng Sumisikat na Araw. Tuwaang. Labanan mo ako hanggang kamatayan! Tumayo si Tuwaang at tinanggap ang hamon ngunit hinawakan siya ng babaing ikakasal. tiyang. gitara at gong. sabi . Naghanda siya sa pagdalo sa kasal. Huling dumating ang lalaking ikakasal. Gusto ng ibon na sumama sa kanya sa kasalan kaya dinala na niya ito. Ipakita mo sa akin na nararapat ka sa karangalang ibinigay sa iyo ng aking minamahal sa pagtabi niya sa iyo! sabi ng galit na Binata ng Sakadna. Hindi ako natatakot sa kahit ano. Mayroon siyang hugis pusong basket na maaaring makagawa ng kidlat. Hindi pinakinggan ni Tuwaang ang kanyang tiyahin. Huwag kang pumunta. Tumulong si Tuwaang. na ang ibig sabihin ay mga bayani.

. nakita ni Tuwaang si Tuhawa. Para sa iyo binibini. babala ng babae. magpakailanman. Dahil sa masidhing laban ay lumindol ang lupa at lahat ng mga puno ay nagbagsakan. Sa Hades. Tinitigan ni Tuwaang ang babae. Sinabi ni Tuhawa na ang buhay ng lalaking ikakasal ay nasa gintong plauta. Madali nilang natalo ang anim pang natirang nakatayo hanggang siya at ang Binata ng Sikadna na lamang ang natirang nakatayo. Hinawakan ni Tuwaang ang kamay ng babae at hinalikan ito. Niyakap niya ito at hinalikan sa kanyang pisngi at labi. sagot nito.ng babaing ikakasal kay Tuwaang. mag-iingat ako! sabi niya at lumabas na ito sa bulwagan upang labanan ang lalaki. Lumubog ito ang nakakarating sa Hades. Nakita niya ang pagmamahal at paghanga nito sa kanyang mga mata. Ng buong puso. Binato si Tuwaang ng lalaking ikakasal ng malaking bato ngunit naging alikabok lamang ito bago pa man nito tamaan si Tuwaang. Lumitaw mula sa lupa si Tuwaang at pinatay ang lalaki sa pamamagitan ng pagbili sa gintong plauta. ang diyos ng Hades. At buong pagmamahal niyang sinuklay ang kanyang buhok. Umuwi si Tuwaang sa Kuaman kasama ang babae at ang Gungutan at namuhay sila ng magkakasama. Mag-ingat ka sa pakikipaglaban sa kanya. Hinarap ni Tuwaang at ng Gungutan ang Binata ng Sakadna at ang isang daang lalaki. Lumaban sila ng buong makakaya at pagkatapos ng isang maikling pagtutunggali ay natalo niya at ng Gungutan ang siyamnaput-apat na lalaki. Hindi siya marunong lumaban ng patas. Tumango ang babaing ikakasal at kumaway sa kanya at umaasa sa kanyang kagalingan. Maari ka bang sumama sa akin? tanong ni Tuwaang sa babae. Tumakbo ng masaya ang babae sa kanya. Binuhat ng lalaking ikakasal si Tuwaang at ibinato ng malakas sa lupa.

.

Maikling landasin.1. ² SINTURON . di maubos lakarin. hindi tao. ² ANINO 2. pumupulupot sa tiyan mo. Hindi hayop.

dala ka ng iyong dala. ² LANGGAM . nakakaakyat na sa tore. Maliit pa si Kumpare. Dala mo dala ka.3. ² SAPATOS 4.

Kung gusto mong tumagal pa ang aking buhay.5. ² KANDILA . kailangang ako ay mamatay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful