ARALIN 83 Pinagsanib na Aralin sa Filipino, Agham, EKAWP at Musika. I. Layunin: • hayop.

Nagagamit ng wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay /

PAGPAPAHALAGA: Pag-aalaga ng Kapaligiran

II.

Paksang Aralin Paggamit ng Wasto sa mga Panghalili sa Pangngalan ng Bagay / Hayop. Sanggunian: BEC – Pagsasalita 1 p 35, Landas sa Wika at Filipino 2 Kagamitan: Mga larawan ng hayop at halaman

III.

Pamamaraan: A. Panimulang Gawin: 1. Balik-aral: a. Ipaliwanag muli ang depinasyonng panghalip. b. Tukuyin ang mga halimbawa ng panghalip panao. 2. Pagganyak: a. Ipaawit sa mag-aaral ang “Bahay Kubo.” b. Isa-isahin ang nga bagay at halamang binganggit sa kanila.

B. Panlinang na Gawain Idikit sa pisara ang mga ginupit na larawan ng mga bagay o hayop. Lagyan ng pangalan ang mga ito. Gawin ang simpleng pangungusap. Isulat muli ang diwa ng buong pangungusap ngunit ginagamitan mo ng panghalip. Hal. BULAKLAK 1. Ang bulaklak ay kulay pula. Ito ay kulay pula. 5. Magtala pa ng ibang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop. Ito Iyon Iyan Paglalahat:  Anu-ano ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop.  Kailan ang mga ito ginagamit?  Ginagamit ang ito kapag malapit ang tinuturong bagay, pook, o hayop sa nagsasalita.  Iyan ang ginagamit kapag malapit ang tinuturong bagay, pook o hayop sa kausap.  Iyon ang ginagamit kapag malayo ang itinuturong bagay, pook o hayop sa nagsasalita at sa kausap. 7. Pagsasanay: Pumili ng isa sa mga ginupit na larawan. Ilarawan ito. Gamitin ang mga panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop. 6.

“ sagot ni Ding.Ang ibong maya ay pinaka gusto kong ibon. iyan o iyon. C. 3. Iguhit ang paborito mong halaman. Minsan sabi nga ni Inay.” sabi ni Bong. Ginigising ako nito sa maganda nitong awit.” 5. Para naming mga taong naglapitan ang dalawang maya. Tagpi ang pangalan ng aking aso. “_______ ang gusto ko. “Heto na ang manggang hinog. “Mukhang matitibay ang mga sapatos mo. Araw-araw tayong dinadalaw. Tingnan mo at ______ ang pinakamaganda. ________ ay maliit ngunit mabalahibo. Ilarawan ito at gamitin sa mga panghaliling napagaralan.Gamitin ang ito. Paglalapat: Gawan ng pangungusap ang mga nakalarawan. 3. Ang kulay pula ay sa akin. IV. 2. Hayun sa itaas ang saranggola. Pagtataya: Punan ang patlang ng ito. “________ ba ang basket ng Nanay? tanong ni Connie. 2. Sa umaga pa lang makikita ko na ito sa aming bintana. Pangwakas na Gawain: 1. 1. 4. Takdang Aralin: 1. V. Lagyan ng pangalan. . Inaawitan ako nito ng paulit-ulit. iyon o iyan. Kulayan ito. nakakatuwa ang mga iyon. Ang mga _____ ba ay yari sa Marikina? tanong ni Mang Oca kay Nene. “Kukunin ko na at aking itatago. “Nakatutuwa po talagang mga iyan!” tuwang-tuwang nasabi ko. 4.

iyan. b. mga tunay sa bagay III. Paksang Aralin Mga Salitang Panghalili sa Pangalan ng Bagay/ Hayop. Paglalahat:  Kailan ginagamt ang ito. Panlinang na Gawain: 1. Pamamaraan: A. • Anong salita ang ginamit upang ituro ang bagay na malapit sa kinatatayuan ng nagsasalita/ kausap? • Anong salitang ginamit sa pagturo sa malayo sa nagsasalita? • Talakayin – ito. C. • Magbigay ng 2-3 sitwasyon sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng silidaralan. 2. iyan? 3.iyon iyan • Hayaang mabigay ng mga pangungusap ang mga bata gamit ang ito. Nagagamit ng wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay / PAGPAPAHALAGA: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kaayusan sa Silid-aralan II. Sanggunian: BEC – Pagsasalita Blg 13 p. Layunin: • hayop. Paglalapat: Maglaro ng “Tenang Maghikayat” a. iyon iyan ayon sa ipapakitang larawan. Pagsasanay: Bumuo ng pangungusap gamitin ang ito. Hatiin sa klase sa 3-4 ng grupo. Pipili ang bawat grupo ng produkto na nais nila at hihikayatin ang klase na bilhin ang produikto nila. Pagganyak Anu-anong mga bagay ang makikita mo sa loob ng silid-aralan? Anong dapat mong gawin upang mapanatili itong maayos at malinis? B. Panimulang Gawin: 1. Itanong: Ano ang hawak ko? Iyan po ay bolpen. 34. 145 Kagamitan: Mga Larawan. Pangwakas na Gawain: 1. Sining sa Wika at Pagbasa 2 p.ARALIN 84 Pinagsanib sa Aralin sa Filipino at EKAWP I. Ano ang hawak ni Angelo? Iyon ay lapis. iyon. . Ano ang hawak ni Lhea? Ito po ay aklat. iyon.

41 – 44 Kagamitan: Post cards. larawan Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. Sibika at Kultura at EKAWP I. iyon. iyon. Pagsibol ng Lahing Pilipino 2 p. ARALIN 85 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Balik – aral Itanong at talakayin ang mga lugar na mahalaga sa mga bata. MGA TALATA: A. Pagganyak: Ipakita ang ilang larawan ng lugar sa mga bata. Ang suot ko bang ___________ay bagay sa akin? Takdang Aralin: Sumulat ng isang pangyayari. iyan ang patlang. diyan. b. 2. Ipagbasa sa mga bata ang mga talata sa ibaba. V. iyan. Ang Pulo ng Mactan a. doon ● Makapagsalita nang maliwanag. 1. a. HALIMBAWA: simbahan. 5. iyon. Itanong kung anu-ano ang mga ito. PAGPAPAHALAGA: Pagkilala sa mga Panghalili sa Pangalan ng Pook Paksang Aralin: Paggamit ng Wasto sa mga Panghalip na Pangngalan ng Pook. Layunin: ● Nagagamit nang tama ang mga panghalili sa ngalan ng pook. Tingnan mo ang hawak kong _______________ 2. ● Nasasabi kung kalian ginagamit ang dito. paaralan Panlinang na Gawain: 1. . IV Pagtataya: Punan ng ito. Gamitin ang ito. Ano ang dala mong_______________? 3. Sanggunian: BEC Pagsasalita 2 Blg. 35. Pitasin mo ang manggang nasa dulo ng sangang _____________. Sa lahat ng bituin sa langit ____________ang pinakamaliwanag.c. ● Nagagamit sa pangungusap ang panghalip na tumutukoy sa pook. Gamitin ang ito. 4. iyan sa paghihikayat.

Magbigay ng talaan ng mga talatang panghalili sa pangalan ng pook. 4.1896. Ang mga gulay ay doon mo ilagay. ~ Diyan – ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malapit sa nagsasalita. at diyan. Paglalahat: ● Ang dito. Dito unang isinigaw ni Andres Bonifacio at ang mga katipunero na handa silang lumaban sa mga Espanyol. Itinayo dito ang bantayog ni Andres Bonifacio bilang pag – alala sa kanyang katapangan. Dito binaril si Jose Rizal ng mga kawal ng Espanyol noong Disyembre 30. . Dito naganap ang unang paglaban ng mga Pilipino sa mga Espanyol. Pagtataya: Punan ang puwang ng dito. B. Banggitin sa kanila ang mga pangalan ng pook sa nabanggit na talata. Makasaysayan ang pulong ito. Dito rin. doon. doon. Ang Pugad Lawin Ito ay matatagpuan sa Lungsod ng Quezon. Paglalapat: Bilugan ang panghalip na tumutukoy sa pook. Dito ka magtagpo sa likod ko. Ipaliwanag kung paano ito ginagamit sa mga pangungusap. 2. Diyan ka ba nakatira? Sonia? Ang mag-aaral ay doon ngayon pumapasok. ~ Dito . 3. dito diyan doon 6.Ang pulo ng Mactan ay nasa Cebu. at diyan ay mga salitang inihalili sa pagtuturo ng pook. Bilugan ang mga panghalili sa pangalan ng pook. C. 5. C. Ang Parke ni Rizal Ang parke ni Rizal ay matatagpuan sa Luneta.ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malapit sa nagsasalita. Si Mona ay dito matutuloy mamayang gabi. Pangwakas na Gawain: 1. napatay ni Lapu – Lapu si Magellan. ~ Doon – ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malayo sa nagsasalita at kausap.

Jose 3. Takdang Aralin: 1. _______ tayo kumain 6. _____ ka sa isang iyan. . Ilista ang mga lugar na nadadaanan pauwi sa inyong tahanan.1. ______ po ba ako uupo? 2. Ramos. ____ ka magpunta sa silid na iyon. Lumikha ng pangungusap gamit ang mga panghalili ukol dito. 4. 2. _____ nakatira si Gng.

Pagsasanay: Maghanap ng kapareha.ARALIN 86 Pinagsanib ng Aralin sa Filipino. . dito. Paglalahat: ~ Kailan ginagamit ang dito. Paglalapat: a. Sining sa Wika at Pagbasa 2 p. 14. diyan. Pagganyak: Awitin ang “Dito ay Masaya. iyon. doon. iyan? Gamitin ito sa pangungusap. saan Masaya? Bakit kaya Masaya? Panlinang ng Gawain 1. 2. Diyan) Sanggunian: BEC Pagsasalita Blg. II. doon. Pangwakas na Gawain: 1. Doon ay Masaya” Itanong: Ayon sa awitin. Itanong kung paano ito mapapanatiling maganda at maayos. dito. Pag-usapan ang awit. Doon.E. Sumulat ng dayalogo gamitin ang doon. diyan) PAGPAPAHALAGA: Pagbibigay Halaga sa mga Magagandang Pook Layunin: ● Nagagamit nang wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng pook (doon. Bumuo ng mga pangungusap tungkol sa mga tanawin. 148 Kagamitan: Mga larawan ng magagandang pook III. Balik – aral: Itanong: Kailan ginagamit ang ito. Paksang Aralin: Mga Salitang Panghalili sa Pangngalan (DIto. Anong salita sa awitin ang tumutukoy sa mga pook? Ano ang pinampalit natin sa salitang dito? Ilahad ang wastong gamit ng dito. Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. P. C. ● Kung ang tinuturong lugar ay malapit sa taong kinakausap (Diyan) ● Kung ang tinuturong lugar ay malayo sa nag-uusap (Doon) 2.. ● Kung ang tinuturong lugar ay malapit sa nagsasalita (Dito). Musika at Sibika at Kultura at EKAWP I. Magpakita ng larawan ng mga magagandang tanawin. diyan? 3. b. Pag-usapan ang mga magagandang pook. diyan.

kostyum na damit. Suriin ito at sabihin ang mga panghaliling ginamit. Bigkasin ang “ Panatang Makabayan” 3. Sining at EKAWP Layunin: ● Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang mga panghalip. Paborito niya kasing maglaro doon kasama sina Nena at Leo. 2. ako na lang ang pupunta doon. Pagtataya: Hayaan magbigay ng pangungusap ang isang bata at tutukuyin ng ibang bata ang panghalip na ginamit. ___________ mo ilagay ang mga gulay. Pagganyak: Iguhit ang mga paborito mong tao. tuloy ka Amy. mga bantas III. Anu-ano ang mga uri ng panghalili sa pangngalan 2. Narito si Roselle nasa palaruan siya. 2. B. ang kaklase ni Roselle ? Nariyan po ba siya? Aling Miling: Oo. Panlinang ng Gawain: 1.IV. Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. Landas sa Wika at Pagbasa 2 Kagamitan: Ginupit na mga dayalog. 35. 2. Tao po. ___________ ka sa dulo pumila. Ako po si Amy. diyan sa patlang. Aling Miling. doon. Basahin ang maigsing dayalogo o usapan sa ibaba. . bagay o pook. Takdang Aralin: Isulat ang dito. Amy: Sige po. 5. 3. Balik – aral 1. Amy: Magandang umaga po. Sasali po ako sa kanila. Gawan ng maigsing paglalarawan. ARALIN 87 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. ___________ ba sa tabi ng bag ko mo inilagay ang walis? V. PAGPAPAHALAGA: Paggalang sa Kausap / Kaibigan Paksang Aralin: Paggamit ng mga Panghalip na Panao Sanggunian: BEC Pagsasalita 2 p. ___________ ka sa tabi ko umupo. _______ ba nakatira si Luis? 4. 1. SA PALARUAN: 1.

doon) matatagpuan. a) ng tao b) ng bagay c) ng pook ~ Paano ginagamit ang mga ito. dito. Pangkatin ito sa tatlo: a) tao. ito) ang hinahanap kong libro. Pangkatin ang klase sa limang grupo. Marami silang dalang laruan. masarap ang hangin dito. Itala ang iba pang panghalip 2. Amy. Andito ako sa ilalim ng puno. Pagtataya: Panuto: Bilugan ang panghalip na angkop sa bawat pangungusap. 2. ito) ko lang iniwan ang mga gamit ko. Dagdagan ang listahan ng iba pang panghalip. Hinahanap na (doon. Doon. Sama-sama silang naglalaro ng mga iyon. Maya-maya pa’y naglalaro na silang lahat. Pangwakas ng Gawain: 1. iyon. ( Dito. Pagsasanay: Ihanda ang kostyum at mga gamit para sa isang dula-dulaan. ( Sila. diyan) ang nawawalang pera. diyan. kami. Halika. 3. 3. 4. Naghihiraman sila at nagbibigayan. 2. Pansinin ang gamit ng mga panghalip sa usapan. TAO siya kami sila niya POOK Doon Doon Diyan BAGAY Iyon iyan ito 5. Pangkatin ang mga panghalip kung ito’y panghalili sa pangngalan ng tao. 6. Ang Pambansang hayop ay (iyan. bagay o pook. Magandang araw. b) bagay c) pook .Nena at Leo. Hindi (sila. 4. 1. Iyon) ang mga kamag-aral ko. Pansinin ang mga salitang may salungguhit. Paglalahat: ~ Anu-ano ang mga panghalip na panghalili sa pangngalan. nasaan na? 5. Isagawa ang dula-dulaan. Itala ang mga panghalip . Tuwang-tuwa tumakbo si Amy. Takdang Aralin: 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.