ARALIN 83 Pinagsanib na Aralin sa Filipino, Agham, EKAWP at Musika. I. Layunin: • hayop.

Nagagamit ng wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay /

PAGPAPAHALAGA: Pag-aalaga ng Kapaligiran

II.

Paksang Aralin Paggamit ng Wasto sa mga Panghalili sa Pangngalan ng Bagay / Hayop. Sanggunian: BEC – Pagsasalita 1 p 35, Landas sa Wika at Filipino 2 Kagamitan: Mga larawan ng hayop at halaman

III.

Pamamaraan: A. Panimulang Gawin: 1. Balik-aral: a. Ipaliwanag muli ang depinasyonng panghalip. b. Tukuyin ang mga halimbawa ng panghalip panao. 2. Pagganyak: a. Ipaawit sa mag-aaral ang “Bahay Kubo.” b. Isa-isahin ang nga bagay at halamang binganggit sa kanila.

B. Panlinang na Gawain Idikit sa pisara ang mga ginupit na larawan ng mga bagay o hayop. Lagyan ng pangalan ang mga ito. Gawin ang simpleng pangungusap. Isulat muli ang diwa ng buong pangungusap ngunit ginagamitan mo ng panghalip. Hal. BULAKLAK 1. Ang bulaklak ay kulay pula. Ito ay kulay pula. 5. Magtala pa ng ibang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop. Ito Iyon Iyan Paglalahat:  Anu-ano ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop.  Kailan ang mga ito ginagamit?  Ginagamit ang ito kapag malapit ang tinuturong bagay, pook, o hayop sa nagsasalita.  Iyan ang ginagamit kapag malapit ang tinuturong bagay, pook o hayop sa kausap.  Iyon ang ginagamit kapag malayo ang itinuturong bagay, pook o hayop sa nagsasalita at sa kausap. 7. Pagsasanay: Pumili ng isa sa mga ginupit na larawan. Ilarawan ito. Gamitin ang mga panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop. 6.

V. 4. Minsan sabi nga ni Inay. Paglalapat: Gawan ng pangungusap ang mga nakalarawan. Tagpi ang pangalan ng aking aso. nakakatuwa ang mga iyon. Ginigising ako nito sa maganda nitong awit. .Gamitin ang ito. Lagyan ng pangalan. Sa umaga pa lang makikita ko na ito sa aming bintana.Ang ibong maya ay pinaka gusto kong ibon. Ang kulay pula ay sa akin. ________ ay maliit ngunit mabalahibo. “ sagot ni Ding. 2. Iguhit ang paborito mong halaman. iyan o iyon. C. 4. IV. “Heto na ang manggang hinog. 1. Takdang Aralin: 1. 3. Ilarawan ito at gamitin sa mga panghaliling napagaralan. iyon o iyan. Kulayan ito. 2. Araw-araw tayong dinadalaw. Ang mga _____ ba ay yari sa Marikina? tanong ni Mang Oca kay Nene. “________ ba ang basket ng Nanay? tanong ni Connie. “_______ ang gusto ko. Tingnan mo at ______ ang pinakamaganda. Pagtataya: Punan ang patlang ng ito. “Mukhang matitibay ang mga sapatos mo. Para naming mga taong naglapitan ang dalawang maya. Hayun sa itaas ang saranggola. “Nakatutuwa po talagang mga iyan!” tuwang-tuwang nasabi ko. 3.” sabi ni Bong.” 5. Pangwakas na Gawain: 1. “Kukunin ko na at aking itatago. Inaawitan ako nito ng paulit-ulit.

iyon iyan • Hayaang mabigay ng mga pangungusap ang mga bata gamit ang ito. Layunin: • hayop. C. Sanggunian: BEC – Pagsasalita Blg 13 p. Itanong: Ano ang hawak ko? Iyan po ay bolpen. 2. . Hatiin sa klase sa 3-4 ng grupo. Ano ang hawak ni Angelo? Iyon ay lapis. Paksang Aralin Mga Salitang Panghalili sa Pangalan ng Bagay/ Hayop. 34. • Anong salita ang ginamit upang ituro ang bagay na malapit sa kinatatayuan ng nagsasalita/ kausap? • Anong salitang ginamit sa pagturo sa malayo sa nagsasalita? • Talakayin – ito. Ano ang hawak ni Lhea? Ito po ay aklat. iyan. Paglalahat:  Kailan ginagamt ang ito.ARALIN 84 Pinagsanib sa Aralin sa Filipino at EKAWP I. Pagsasanay: Bumuo ng pangungusap gamitin ang ito. Pipili ang bawat grupo ng produkto na nais nila at hihikayatin ang klase na bilhin ang produikto nila. Pangwakas na Gawain: 1. iyon. 145 Kagamitan: Mga Larawan. Pamamaraan: A. iyan? 3. Panimulang Gawin: 1. iyon iyan ayon sa ipapakitang larawan. iyon. Sining sa Wika at Pagbasa 2 p. • Magbigay ng 2-3 sitwasyon sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng silidaralan. b. Panlinang na Gawain: 1. mga tunay sa bagay III. Pagganyak Anu-anong mga bagay ang makikita mo sa loob ng silid-aralan? Anong dapat mong gawin upang mapanatili itong maayos at malinis? B. Nagagamit ng wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay / PAGPAPAHALAGA: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kaayusan sa Silid-aralan II. Paglalapat: Maglaro ng “Tenang Maghikayat” a.

Balik – aral Itanong at talakayin ang mga lugar na mahalaga sa mga bata. iyan sa paghihikayat. 41 – 44 Kagamitan: Post cards. diyan. Pagganyak: Ipakita ang ilang larawan ng lugar sa mga bata. ● Nagagamit sa pangungusap ang panghalip na tumutukoy sa pook. HALIMBAWA: simbahan. Ipagbasa sa mga bata ang mga talata sa ibaba. Gamitin ang ito. 35. iyon. Ang Pulo ng Mactan a. Tingnan mo ang hawak kong _______________ 2. 1. ● Nasasabi kung kalian ginagamit ang dito. Sanggunian: BEC Pagsasalita 2 Blg. MGA TALATA: A.c. Sa lahat ng bituin sa langit ____________ang pinakamaliwanag. . Layunin: ● Nagagamit nang tama ang mga panghalili sa ngalan ng pook. Ang suot ko bang ___________ay bagay sa akin? Takdang Aralin: Sumulat ng isang pangyayari. ARALIN 85 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Ano ang dala mong_______________? 3. iyon. 4. doon ● Makapagsalita nang maliwanag. Pitasin mo ang manggang nasa dulo ng sangang _____________. Gamitin ang ito. larawan Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. b. 5. PAGPAPAHALAGA: Pagkilala sa mga Panghalili sa Pangalan ng Pook Paksang Aralin: Paggamit ng Wasto sa mga Panghalip na Pangngalan ng Pook. a. 2. V. iyan ang patlang. paaralan Panlinang na Gawain: 1. Itanong kung anu-ano ang mga ito. Sibika at Kultura at EKAWP I. iyon. IV Pagtataya: Punan ng ito. iyan. Pagsibol ng Lahing Pilipino 2 p.

Pagtataya: Punan ang puwang ng dito.ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malapit sa nagsasalita. Itinayo dito ang bantayog ni Andres Bonifacio bilang pag – alala sa kanyang katapangan. Dito rin. doon. napatay ni Lapu – Lapu si Magellan. at diyan.1896. dito diyan doon 6. Ipaliwanag kung paano ito ginagamit sa mga pangungusap. doon. Si Mona ay dito matutuloy mamayang gabi. C. Ang Parke ni Rizal Ang parke ni Rizal ay matatagpuan sa Luneta. Diyan ka ba nakatira? Sonia? Ang mag-aaral ay doon ngayon pumapasok. ~ Dito . Dito unang isinigaw ni Andres Bonifacio at ang mga katipunero na handa silang lumaban sa mga Espanyol. Ang Pugad Lawin Ito ay matatagpuan sa Lungsod ng Quezon. Dito binaril si Jose Rizal ng mga kawal ng Espanyol noong Disyembre 30. ~ Diyan – ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malapit sa nagsasalita. 5. 4. Paglalahat: ● Ang dito. 3. . B. Banggitin sa kanila ang mga pangalan ng pook sa nabanggit na talata. C. Ang mga gulay ay doon mo ilagay. Dito naganap ang unang paglaban ng mga Pilipino sa mga Espanyol. 2. Magbigay ng talaan ng mga talatang panghalili sa pangalan ng pook. Dito ka magtagpo sa likod ko. Bilugan ang mga panghalili sa pangalan ng pook. Pangwakas na Gawain: 1. at diyan ay mga salitang inihalili sa pagtuturo ng pook. Paglalapat: Bilugan ang panghalip na tumutukoy sa pook.Ang pulo ng Mactan ay nasa Cebu. ~ Doon – ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malayo sa nagsasalita at kausap. Makasaysayan ang pulong ito.

1. ____ ka magpunta sa silid na iyon. Takdang Aralin: 1. _______ tayo kumain 6. ______ po ba ako uupo? 2. . Lumikha ng pangungusap gamit ang mga panghalili ukol dito. _____ nakatira si Gng. _____ ka sa isang iyan. Jose 3. 2. Ramos. Ilista ang mga lugar na nadadaanan pauwi sa inyong tahanan. 4.

diyan. doon. Bumuo ng mga pangungusap tungkol sa mga tanawin. P. dito. iyan? Gamitin ito sa pangungusap. b. iyon. Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. ● Kung ang tinuturong lugar ay malapit sa nagsasalita (Dito). Paksang Aralin: Mga Salitang Panghalili sa Pangngalan (DIto. Pangwakas na Gawain: 1. Pag-usapan ang awit. Sining sa Wika at Pagbasa 2 p. Sumulat ng dayalogo gamitin ang doon. Pagsasanay: Maghanap ng kapareha. . II. diyan) PAGPAPAHALAGA: Pagbibigay Halaga sa mga Magagandang Pook Layunin: ● Nagagamit nang wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng pook (doon. Musika at Sibika at Kultura at EKAWP I. Paglalapat: a. 14. Doon. diyan. Itanong kung paano ito mapapanatiling maganda at maayos. Pag-usapan ang mga magagandang pook. dito. 148 Kagamitan: Mga larawan ng magagandang pook III.ARALIN 86 Pinagsanib ng Aralin sa Filipino.E. Diyan) Sanggunian: BEC Pagsasalita Blg. Doon ay Masaya” Itanong: Ayon sa awitin. Magpakita ng larawan ng mga magagandang tanawin. Pagganyak: Awitin ang “Dito ay Masaya.. C. Balik – aral: Itanong: Kailan ginagamit ang ito. Paglalahat: ~ Kailan ginagamit ang dito. Anong salita sa awitin ang tumutukoy sa mga pook? Ano ang pinampalit natin sa salitang dito? Ilahad ang wastong gamit ng dito. ● Kung ang tinuturong lugar ay malapit sa taong kinakausap (Diyan) ● Kung ang tinuturong lugar ay malayo sa nag-uusap (Doon) 2. diyan? 3. doon. saan Masaya? Bakit kaya Masaya? Panlinang ng Gawain 1. 2.

SA PALARUAN: 1. 5. Paborito niya kasing maglaro doon kasama sina Nena at Leo. Panlinang ng Gawain: 1. ang kaklase ni Roselle ? Nariyan po ba siya? Aling Miling: Oo. Pagtataya: Hayaan magbigay ng pangungusap ang isang bata at tutukuyin ng ibang bata ang panghalip na ginamit. Balik – aral 1. B. Pagganyak: Iguhit ang mga paborito mong tao. ako na lang ang pupunta doon. ___________ ba sa tabi ng bag ko mo inilagay ang walis? V. diyan sa patlang. Takdang Aralin: Isulat ang dito. ___________ ka sa tabi ko umupo. _______ ba nakatira si Luis? 4. kostyum na damit. 3. Gawan ng maigsing paglalarawan. bagay o pook. Ako po si Amy. Anu-ano ang mga uri ng panghalili sa pangngalan 2. PAGPAPAHALAGA: Paggalang sa Kausap / Kaibigan Paksang Aralin: Paggamit ng mga Panghalip na Panao Sanggunian: BEC Pagsasalita 2 p. Tao po. Aling Miling. ARALIN 87 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. ___________ mo ilagay ang mga gulay. mga bantas III. tuloy ka Amy. Narito si Roselle nasa palaruan siya. Suriin ito at sabihin ang mga panghaliling ginamit. ___________ ka sa dulo pumila. Sining at EKAWP Layunin: ● Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang mga panghalip. 2. Basahin ang maigsing dayalogo o usapan sa ibaba. doon. Sasali po ako sa kanila.IV. 2. 1. 35. Amy: Magandang umaga po. Bigkasin ang “ Panatang Makabayan” 3. Landas sa Wika at Pagbasa 2 Kagamitan: Ginupit na mga dayalog. 2. . Amy: Sige po. Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1.

kami. Amy. masarap ang hangin dito. Paglalahat: ~ Anu-ano ang mga panghalip na panghalili sa pangngalan. ito) ko lang iniwan ang mga gamit ko.Nena at Leo. 1. Pangwakas ng Gawain: 1. Hinahanap na (doon. Itala ang mga panghalip . Hindi (sila. TAO siya kami sila niya POOK Doon Doon Diyan BAGAY Iyon iyan ito 5. 4. ( Sila. ito) ang hinahanap kong libro. a) ng tao b) ng bagay c) ng pook ~ Paano ginagamit ang mga ito. bagay o pook. Ang Pambansang hayop ay (iyan. diyan. 2. 2. Marami silang dalang laruan. Pangkatin ito sa tatlo: a) tao. 6. dito. Pangkatin ang klase sa limang grupo. Pangkatin ang mga panghalip kung ito’y panghalili sa pangngalan ng tao. Maya-maya pa’y naglalaro na silang lahat. Iyon) ang mga kamag-aral ko. Isagawa ang dula-dulaan. iyon. Pansinin ang gamit ng mga panghalip sa usapan. doon) matatagpuan. 3. ( Dito. Pagtataya: Panuto: Bilugan ang panghalip na angkop sa bawat pangungusap. diyan) ang nawawalang pera. Naghihiraman sila at nagbibigayan. Halika. Doon. 4. Takdang Aralin: 1. Tuwang-tuwa tumakbo si Amy. Dagdagan ang listahan ng iba pang panghalip. nasaan na? 5. Itala ang iba pang panghalip 2. 3. Magandang araw. Andito ako sa ilalim ng puno. Pansinin ang mga salitang may salungguhit. b) bagay c) pook . Sama-sama silang naglalaro ng mga iyon. Pagsasanay: Ihanda ang kostyum at mga gamit para sa isang dula-dulaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful