ARALIN 83 Pinagsanib na Aralin sa Filipino, Agham, EKAWP at Musika. I. Layunin: • hayop.

Nagagamit ng wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay /

PAGPAPAHALAGA: Pag-aalaga ng Kapaligiran

II.

Paksang Aralin Paggamit ng Wasto sa mga Panghalili sa Pangngalan ng Bagay / Hayop. Sanggunian: BEC – Pagsasalita 1 p 35, Landas sa Wika at Filipino 2 Kagamitan: Mga larawan ng hayop at halaman

III.

Pamamaraan: A. Panimulang Gawin: 1. Balik-aral: a. Ipaliwanag muli ang depinasyonng panghalip. b. Tukuyin ang mga halimbawa ng panghalip panao. 2. Pagganyak: a. Ipaawit sa mag-aaral ang “Bahay Kubo.” b. Isa-isahin ang nga bagay at halamang binganggit sa kanila.

B. Panlinang na Gawain Idikit sa pisara ang mga ginupit na larawan ng mga bagay o hayop. Lagyan ng pangalan ang mga ito. Gawin ang simpleng pangungusap. Isulat muli ang diwa ng buong pangungusap ngunit ginagamitan mo ng panghalip. Hal. BULAKLAK 1. Ang bulaklak ay kulay pula. Ito ay kulay pula. 5. Magtala pa ng ibang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop. Ito Iyon Iyan Paglalahat:  Anu-ano ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop.  Kailan ang mga ito ginagamit?  Ginagamit ang ito kapag malapit ang tinuturong bagay, pook, o hayop sa nagsasalita.  Iyan ang ginagamit kapag malapit ang tinuturong bagay, pook o hayop sa kausap.  Iyon ang ginagamit kapag malayo ang itinuturong bagay, pook o hayop sa nagsasalita at sa kausap. 7. Pagsasanay: Pumili ng isa sa mga ginupit na larawan. Ilarawan ito. Gamitin ang mga panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop. 6.

Araw-araw tayong dinadalaw. 4. IV. Kulayan ito. . V. Iguhit ang paborito mong halaman. Paglalapat: Gawan ng pangungusap ang mga nakalarawan. Ginigising ako nito sa maganda nitong awit.” sabi ni Bong. Hayun sa itaas ang saranggola. Para naming mga taong naglapitan ang dalawang maya. Pagtataya: Punan ang patlang ng ito. 1. “________ ba ang basket ng Nanay? tanong ni Connie. 2. Tingnan mo at ______ ang pinakamaganda. Inaawitan ako nito ng paulit-ulit. 4. Ang kulay pula ay sa akin. “ sagot ni Ding. “Nakatutuwa po talagang mga iyan!” tuwang-tuwang nasabi ko. “Heto na ang manggang hinog. nakakatuwa ang mga iyon. Ilarawan ito at gamitin sa mga panghaliling napagaralan. Tagpi ang pangalan ng aking aso. Minsan sabi nga ni Inay. ________ ay maliit ngunit mabalahibo.Ang ibong maya ay pinaka gusto kong ibon. “_______ ang gusto ko. Pangwakas na Gawain: 1.Gamitin ang ito. C. Ang mga _____ ba ay yari sa Marikina? tanong ni Mang Oca kay Nene. “Kukunin ko na at aking itatago. Sa umaga pa lang makikita ko na ito sa aming bintana. 3. “Mukhang matitibay ang mga sapatos mo. iyan o iyon.” 5. 3. Takdang Aralin: 1. iyon o iyan. Lagyan ng pangalan. 2.

2. Itanong: Ano ang hawak ko? Iyan po ay bolpen. Panimulang Gawin: 1. • Anong salita ang ginamit upang ituro ang bagay na malapit sa kinatatayuan ng nagsasalita/ kausap? • Anong salitang ginamit sa pagturo sa malayo sa nagsasalita? • Talakayin – ito. Sining sa Wika at Pagbasa 2 p.iyon iyan • Hayaang mabigay ng mga pangungusap ang mga bata gamit ang ito. mga tunay sa bagay III. Pamamaraan: A. iyon. iyan? 3. b. iyon. • Magbigay ng 2-3 sitwasyon sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng silidaralan. Pagsasanay: Bumuo ng pangungusap gamitin ang ito. Paglalapat: Maglaro ng “Tenang Maghikayat” a. Ano ang hawak ni Lhea? Ito po ay aklat. Layunin: • hayop.ARALIN 84 Pinagsanib sa Aralin sa Filipino at EKAWP I. Ano ang hawak ni Angelo? Iyon ay lapis. 34. . iyon iyan ayon sa ipapakitang larawan. iyan. 145 Kagamitan: Mga Larawan. Pagganyak Anu-anong mga bagay ang makikita mo sa loob ng silid-aralan? Anong dapat mong gawin upang mapanatili itong maayos at malinis? B. Pangwakas na Gawain: 1. Paksang Aralin Mga Salitang Panghalili sa Pangalan ng Bagay/ Hayop. Paglalahat:  Kailan ginagamt ang ito. Hatiin sa klase sa 3-4 ng grupo. Pipili ang bawat grupo ng produkto na nais nila at hihikayatin ang klase na bilhin ang produikto nila. Sanggunian: BEC – Pagsasalita Blg 13 p. Nagagamit ng wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay / PAGPAPAHALAGA: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kaayusan sa Silid-aralan II. C. Panlinang na Gawain: 1.

35. iyan sa paghihikayat. ● Nagagamit sa pangungusap ang panghalip na tumutukoy sa pook. . diyan. iyon. Gamitin ang ito. PAGPAPAHALAGA: Pagkilala sa mga Panghalili sa Pangalan ng Pook Paksang Aralin: Paggamit ng Wasto sa mga Panghalip na Pangngalan ng Pook. 41 – 44 Kagamitan: Post cards. MGA TALATA: A. 5. 2.c. Balik – aral Itanong at talakayin ang mga lugar na mahalaga sa mga bata. paaralan Panlinang na Gawain: 1. Ipagbasa sa mga bata ang mga talata sa ibaba. Sa lahat ng bituin sa langit ____________ang pinakamaliwanag. Gamitin ang ito. Itanong kung anu-ano ang mga ito. iyan. ● Nasasabi kung kalian ginagamit ang dito. IV Pagtataya: Punan ng ito. HALIMBAWA: simbahan. V. Ano ang dala mong_______________? 3. Pagganyak: Ipakita ang ilang larawan ng lugar sa mga bata. iyan ang patlang. iyon. Pitasin mo ang manggang nasa dulo ng sangang _____________. Pagsibol ng Lahing Pilipino 2 p. doon ● Makapagsalita nang maliwanag. Tingnan mo ang hawak kong _______________ 2. Ang Pulo ng Mactan a. Ang suot ko bang ___________ay bagay sa akin? Takdang Aralin: Sumulat ng isang pangyayari. iyon. larawan Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. ARALIN 85 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. 4. b. Sanggunian: BEC Pagsasalita 2 Blg. a. 1. Layunin: ● Nagagamit nang tama ang mga panghalili sa ngalan ng pook. Sibika at Kultura at EKAWP I.

Diyan ka ba nakatira? Sonia? Ang mag-aaral ay doon ngayon pumapasok. Dito naganap ang unang paglaban ng mga Pilipino sa mga Espanyol. 4. doon. at diyan ay mga salitang inihalili sa pagtuturo ng pook. C. at diyan. Bilugan ang mga panghalili sa pangalan ng pook.1896. B. Dito rin. napatay ni Lapu – Lapu si Magellan. Ang Parke ni Rizal Ang parke ni Rizal ay matatagpuan sa Luneta. Dito ka magtagpo sa likod ko. Dito binaril si Jose Rizal ng mga kawal ng Espanyol noong Disyembre 30.ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malapit sa nagsasalita.Ang pulo ng Mactan ay nasa Cebu. Pagtataya: Punan ang puwang ng dito. Pangwakas na Gawain: 1. Magbigay ng talaan ng mga talatang panghalili sa pangalan ng pook. Ipaliwanag kung paano ito ginagamit sa mga pangungusap. . 5. Makasaysayan ang pulong ito. Paglalahat: ● Ang dito. C. Ang Pugad Lawin Ito ay matatagpuan sa Lungsod ng Quezon. 3. ~ Diyan – ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malapit sa nagsasalita. ~ Doon – ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malayo sa nagsasalita at kausap. Paglalapat: Bilugan ang panghalip na tumutukoy sa pook. ~ Dito . Ang mga gulay ay doon mo ilagay. Banggitin sa kanila ang mga pangalan ng pook sa nabanggit na talata. doon. Itinayo dito ang bantayog ni Andres Bonifacio bilang pag – alala sa kanyang katapangan. dito diyan doon 6. 2. Si Mona ay dito matutuloy mamayang gabi. Dito unang isinigaw ni Andres Bonifacio at ang mga katipunero na handa silang lumaban sa mga Espanyol.

______ po ba ako uupo? 2. Jose 3. ____ ka magpunta sa silid na iyon. 4.1. _____ nakatira si Gng. 2. Lumikha ng pangungusap gamit ang mga panghalili ukol dito. Ilista ang mga lugar na nadadaanan pauwi sa inyong tahanan. _______ tayo kumain 6. _____ ka sa isang iyan. Takdang Aralin: 1. Ramos. .

Paksang Aralin: Mga Salitang Panghalili sa Pangngalan (DIto. Itanong kung paano ito mapapanatiling maganda at maayos. 148 Kagamitan: Mga larawan ng magagandang pook III. 2. 14. iyan? Gamitin ito sa pangungusap. Anong salita sa awitin ang tumutukoy sa mga pook? Ano ang pinampalit natin sa salitang dito? Ilahad ang wastong gamit ng dito. ● Kung ang tinuturong lugar ay malapit sa nagsasalita (Dito). Magpakita ng larawan ng mga magagandang tanawin. Pagganyak: Awitin ang “Dito ay Masaya. b. Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. dito. saan Masaya? Bakit kaya Masaya? Panlinang ng Gawain 1. Pag-usapan ang mga magagandang pook. Bumuo ng mga pangungusap tungkol sa mga tanawin. Balik – aral: Itanong: Kailan ginagamit ang ito. Doon. diyan? 3.E. . diyan. Sumulat ng dayalogo gamitin ang doon. Musika at Sibika at Kultura at EKAWP I. Sining sa Wika at Pagbasa 2 p. Paglalapat: a. Doon ay Masaya” Itanong: Ayon sa awitin. diyan.ARALIN 86 Pinagsanib ng Aralin sa Filipino. diyan) PAGPAPAHALAGA: Pagbibigay Halaga sa mga Magagandang Pook Layunin: ● Nagagamit nang wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng pook (doon. ● Kung ang tinuturong lugar ay malapit sa taong kinakausap (Diyan) ● Kung ang tinuturong lugar ay malayo sa nag-uusap (Doon) 2. Pagsasanay: Maghanap ng kapareha. dito. doon. II. Pangwakas na Gawain: 1. P. doon. C. Paglalahat: ~ Kailan ginagamit ang dito. Pag-usapan ang awit.. iyon. Diyan) Sanggunian: BEC Pagsasalita Blg.

Anu-ano ang mga uri ng panghalili sa pangngalan 2. SA PALARUAN: 1. Bigkasin ang “ Panatang Makabayan” 3. Basahin ang maigsing dayalogo o usapan sa ibaba. ___________ ka sa tabi ko umupo. mga bantas III. kostyum na damit. 2. PAGPAPAHALAGA: Paggalang sa Kausap / Kaibigan Paksang Aralin: Paggamit ng mga Panghalip na Panao Sanggunian: BEC Pagsasalita 2 p. Sining at EKAWP Layunin: ● Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang mga panghalip. bagay o pook. ___________ ba sa tabi ng bag ko mo inilagay ang walis? V. ___________ ka sa dulo pumila. Pagtataya: Hayaan magbigay ng pangungusap ang isang bata at tutukuyin ng ibang bata ang panghalip na ginamit. Takdang Aralin: Isulat ang dito. ako na lang ang pupunta doon. ang kaklase ni Roselle ? Nariyan po ba siya? Aling Miling: Oo. Panlinang ng Gawain: 1. Suriin ito at sabihin ang mga panghaliling ginamit. Sasali po ako sa kanila. Gawan ng maigsing paglalarawan. Balik – aral 1. doon. ARALIN 87 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. B. ___________ mo ilagay ang mga gulay. 2. 5. Paborito niya kasing maglaro doon kasama sina Nena at Leo. Aling Miling. 2.IV. 3. Pagganyak: Iguhit ang mga paborito mong tao. Ako po si Amy. 1. 35. Amy: Sige po. Tao po. Amy: Magandang umaga po. tuloy ka Amy. Narito si Roselle nasa palaruan siya. _______ ba nakatira si Luis? 4. Landas sa Wika at Pagbasa 2 Kagamitan: Ginupit na mga dayalog. diyan sa patlang. Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. .

4. Maya-maya pa’y naglalaro na silang lahat. Marami silang dalang laruan. Paglalahat: ~ Anu-ano ang mga panghalip na panghalili sa pangngalan. masarap ang hangin dito. 1. 2. Hindi (sila. ito) ang hinahanap kong libro. Andito ako sa ilalim ng puno. Amy. diyan. TAO siya kami sila niya POOK Doon Doon Diyan BAGAY Iyon iyan ito 5. b) bagay c) pook . Pagtataya: Panuto: Bilugan ang panghalip na angkop sa bawat pangungusap. dito. Pangkatin ang mga panghalip kung ito’y panghalili sa pangngalan ng tao. doon) matatagpuan. Ang Pambansang hayop ay (iyan. Takdang Aralin: 1. bagay o pook. ito) ko lang iniwan ang mga gamit ko. Pangkatin ang klase sa limang grupo. Isagawa ang dula-dulaan. Magandang araw. a) ng tao b) ng bagay c) ng pook ~ Paano ginagamit ang mga ito. diyan) ang nawawalang pera. Itala ang mga panghalip . Hinahanap na (doon. ( Sila. Pansinin ang gamit ng mga panghalip sa usapan. Iyon) ang mga kamag-aral ko. Sama-sama silang naglalaro ng mga iyon. Tuwang-tuwa tumakbo si Amy. ( Dito. 3. Dagdagan ang listahan ng iba pang panghalip. kami. 4. Itala ang iba pang panghalip 2. Pangwakas ng Gawain: 1. Pansinin ang mga salitang may salungguhit. 2.Nena at Leo. Halika. Doon. 6. 3. nasaan na? 5. iyon. Pagsasanay: Ihanda ang kostyum at mga gamit para sa isang dula-dulaan. Pangkatin ito sa tatlo: a) tao. Naghihiraman sila at nagbibigayan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.