ARALIN 83 Pinagsanib na Aralin sa Filipino, Agham, EKAWP at Musika. I. Layunin: • hayop.

Nagagamit ng wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay /

PAGPAPAHALAGA: Pag-aalaga ng Kapaligiran

II.

Paksang Aralin Paggamit ng Wasto sa mga Panghalili sa Pangngalan ng Bagay / Hayop. Sanggunian: BEC – Pagsasalita 1 p 35, Landas sa Wika at Filipino 2 Kagamitan: Mga larawan ng hayop at halaman

III.

Pamamaraan: A. Panimulang Gawin: 1. Balik-aral: a. Ipaliwanag muli ang depinasyonng panghalip. b. Tukuyin ang mga halimbawa ng panghalip panao. 2. Pagganyak: a. Ipaawit sa mag-aaral ang “Bahay Kubo.” b. Isa-isahin ang nga bagay at halamang binganggit sa kanila.

B. Panlinang na Gawain Idikit sa pisara ang mga ginupit na larawan ng mga bagay o hayop. Lagyan ng pangalan ang mga ito. Gawin ang simpleng pangungusap. Isulat muli ang diwa ng buong pangungusap ngunit ginagamitan mo ng panghalip. Hal. BULAKLAK 1. Ang bulaklak ay kulay pula. Ito ay kulay pula. 5. Magtala pa ng ibang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop. Ito Iyon Iyan Paglalahat:  Anu-ano ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop.  Kailan ang mga ito ginagamit?  Ginagamit ang ito kapag malapit ang tinuturong bagay, pook, o hayop sa nagsasalita.  Iyan ang ginagamit kapag malapit ang tinuturong bagay, pook o hayop sa kausap.  Iyon ang ginagamit kapag malayo ang itinuturong bagay, pook o hayop sa nagsasalita at sa kausap. 7. Pagsasanay: Pumili ng isa sa mga ginupit na larawan. Ilarawan ito. Gamitin ang mga panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop. 6.

iyan o iyon. Minsan sabi nga ni Inay. Araw-araw tayong dinadalaw. . Kulayan ito. “ sagot ni Ding. Inaawitan ako nito ng paulit-ulit. Tingnan mo at ______ ang pinakamaganda. “Heto na ang manggang hinog. 2. “Kukunin ko na at aking itatago. 3. iyon o iyan. Paglalapat: Gawan ng pangungusap ang mga nakalarawan. Ang mga _____ ba ay yari sa Marikina? tanong ni Mang Oca kay Nene. “________ ba ang basket ng Nanay? tanong ni Connie. Lagyan ng pangalan. Iguhit ang paborito mong halaman. Ilarawan ito at gamitin sa mga panghaliling napagaralan. 4. Hayun sa itaas ang saranggola. Ginigising ako nito sa maganda nitong awit.Ang ibong maya ay pinaka gusto kong ibon. Para naming mga taong naglapitan ang dalawang maya. ________ ay maliit ngunit mabalahibo.Gamitin ang ito. Takdang Aralin: 1. “Nakatutuwa po talagang mga iyan!” tuwang-tuwang nasabi ko. 2. 1.” 5. Ang kulay pula ay sa akin. Pangwakas na Gawain: 1. Tagpi ang pangalan ng aking aso. Pagtataya: Punan ang patlang ng ito. “Mukhang matitibay ang mga sapatos mo.” sabi ni Bong. nakakatuwa ang mga iyon. IV. “_______ ang gusto ko. 4. C. 3. Sa umaga pa lang makikita ko na ito sa aming bintana. V.

iyon iyan • Hayaang mabigay ng mga pangungusap ang mga bata gamit ang ito. 34. iyan. 145 Kagamitan: Mga Larawan. Sining sa Wika at Pagbasa 2 p. • Anong salita ang ginamit upang ituro ang bagay na malapit sa kinatatayuan ng nagsasalita/ kausap? • Anong salitang ginamit sa pagturo sa malayo sa nagsasalita? • Talakayin – ito. Paglalapat: Maglaro ng “Tenang Maghikayat” a. Hatiin sa klase sa 3-4 ng grupo. Ano ang hawak ni Lhea? Ito po ay aklat. Nagagamit ng wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay / PAGPAPAHALAGA: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kaayusan sa Silid-aralan II.ARALIN 84 Pinagsanib sa Aralin sa Filipino at EKAWP I. iyon iyan ayon sa ipapakitang larawan. 2. Itanong: Ano ang hawak ko? Iyan po ay bolpen. Pagsasanay: Bumuo ng pangungusap gamitin ang ito. Ano ang hawak ni Angelo? Iyon ay lapis. iyon. Pamamaraan: A. Panlinang na Gawain: 1. Paksang Aralin Mga Salitang Panghalili sa Pangalan ng Bagay/ Hayop. C. Pagganyak Anu-anong mga bagay ang makikita mo sa loob ng silid-aralan? Anong dapat mong gawin upang mapanatili itong maayos at malinis? B. Sanggunian: BEC – Pagsasalita Blg 13 p. mga tunay sa bagay III. . Panimulang Gawin: 1. iyon. Layunin: • hayop. Paglalahat:  Kailan ginagamt ang ito. b. Pangwakas na Gawain: 1. Pipili ang bawat grupo ng produkto na nais nila at hihikayatin ang klase na bilhin ang produikto nila. • Magbigay ng 2-3 sitwasyon sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng silidaralan. iyan? 3.

Pagsibol ng Lahing Pilipino 2 p. Ang Pulo ng Mactan a. PAGPAPAHALAGA: Pagkilala sa mga Panghalili sa Pangalan ng Pook Paksang Aralin: Paggamit ng Wasto sa mga Panghalip na Pangngalan ng Pook. iyan sa paghihikayat. 4. Ano ang dala mong_______________? 3. Pitasin mo ang manggang nasa dulo ng sangang _____________. a. Sanggunian: BEC Pagsasalita 2 Blg. Tingnan mo ang hawak kong _______________ 2. Gamitin ang ito. doon ● Makapagsalita nang maliwanag. iyan. b. MGA TALATA: A. 41 – 44 Kagamitan: Post cards. 5. Ipagbasa sa mga bata ang mga talata sa ibaba. Gamitin ang ito. paaralan Panlinang na Gawain: 1. . ● Nagagamit sa pangungusap ang panghalip na tumutukoy sa pook. Sa lahat ng bituin sa langit ____________ang pinakamaliwanag. 1. iyon. Sibika at Kultura at EKAWP I. 2. Ang suot ko bang ___________ay bagay sa akin? Takdang Aralin: Sumulat ng isang pangyayari. Layunin: ● Nagagamit nang tama ang mga panghalili sa ngalan ng pook. larawan Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Ipakita ang ilang larawan ng lugar sa mga bata. iyan ang patlang. 35. diyan. Balik – aral Itanong at talakayin ang mga lugar na mahalaga sa mga bata. Itanong kung anu-ano ang mga ito. IV Pagtataya: Punan ng ito. V. iyon. iyon. HALIMBAWA: simbahan. ARALIN 85 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. ● Nasasabi kung kalian ginagamit ang dito.c.

at diyan. Pangwakas na Gawain: 1. 3. Itinayo dito ang bantayog ni Andres Bonifacio bilang pag – alala sa kanyang katapangan. Diyan ka ba nakatira? Sonia? Ang mag-aaral ay doon ngayon pumapasok. B. Ang Parke ni Rizal Ang parke ni Rizal ay matatagpuan sa Luneta. Dito ka magtagpo sa likod ko. . 5. doon. Makasaysayan ang pulong ito. napatay ni Lapu – Lapu si Magellan. Dito unang isinigaw ni Andres Bonifacio at ang mga katipunero na handa silang lumaban sa mga Espanyol. 2. doon. Si Mona ay dito matutuloy mamayang gabi. dito diyan doon 6. Dito naganap ang unang paglaban ng mga Pilipino sa mga Espanyol. Bilugan ang mga panghalili sa pangalan ng pook.ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malapit sa nagsasalita. Ang mga gulay ay doon mo ilagay. Magbigay ng talaan ng mga talatang panghalili sa pangalan ng pook. at diyan ay mga salitang inihalili sa pagtuturo ng pook. Paglalahat: ● Ang dito. Dito binaril si Jose Rizal ng mga kawal ng Espanyol noong Disyembre 30.Ang pulo ng Mactan ay nasa Cebu. Dito rin. ~ Diyan – ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malapit sa nagsasalita. Pagtataya: Punan ang puwang ng dito. Ang Pugad Lawin Ito ay matatagpuan sa Lungsod ng Quezon. ~ Doon – ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malayo sa nagsasalita at kausap. Ipaliwanag kung paano ito ginagamit sa mga pangungusap. ~ Dito . Paglalapat: Bilugan ang panghalip na tumutukoy sa pook. Banggitin sa kanila ang mga pangalan ng pook sa nabanggit na talata.1896. C. 4. C.

Ramos.1. . 4. _____ ka sa isang iyan. _____ nakatira si Gng. 2. Lumikha ng pangungusap gamit ang mga panghalili ukol dito. ____ ka magpunta sa silid na iyon. Takdang Aralin: 1. Ilista ang mga lugar na nadadaanan pauwi sa inyong tahanan. ______ po ba ako uupo? 2. _______ tayo kumain 6. Jose 3.

● Kung ang tinuturong lugar ay malapit sa taong kinakausap (Diyan) ● Kung ang tinuturong lugar ay malayo sa nag-uusap (Doon) 2. P. Magpakita ng larawan ng mga magagandang tanawin. Balik – aral: Itanong: Kailan ginagamit ang ito. saan Masaya? Bakit kaya Masaya? Panlinang ng Gawain 1. doon. Doon ay Masaya” Itanong: Ayon sa awitin. doon. dito. Pangwakas na Gawain: 1. iyon. Musika at Sibika at Kultura at EKAWP I. ● Kung ang tinuturong lugar ay malapit sa nagsasalita (Dito). Anong salita sa awitin ang tumutukoy sa mga pook? Ano ang pinampalit natin sa salitang dito? Ilahad ang wastong gamit ng dito. 14. Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. dito. b. diyan. Pagsasanay: Maghanap ng kapareha. iyan? Gamitin ito sa pangungusap. diyan) PAGPAPAHALAGA: Pagbibigay Halaga sa mga Magagandang Pook Layunin: ● Nagagamit nang wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng pook (doon. Diyan) Sanggunian: BEC Pagsasalita Blg. diyan. 148 Kagamitan: Mga larawan ng magagandang pook III. . Pagganyak: Awitin ang “Dito ay Masaya. Bumuo ng mga pangungusap tungkol sa mga tanawin. Paksang Aralin: Mga Salitang Panghalili sa Pangngalan (DIto.ARALIN 86 Pinagsanib ng Aralin sa Filipino.. Pag-usapan ang awit.E. Pag-usapan ang mga magagandang pook. C. II. Paglalapat: a. Doon. Paglalahat: ~ Kailan ginagamit ang dito. Sumulat ng dayalogo gamitin ang doon. Sining sa Wika at Pagbasa 2 p. diyan? 3. 2. Itanong kung paano ito mapapanatiling maganda at maayos.

Takdang Aralin: Isulat ang dito. mga bantas III. _______ ba nakatira si Luis? 4. Tao po. 2. Basahin ang maigsing dayalogo o usapan sa ibaba. Amy: Magandang umaga po. Balik – aral 1. ___________ ba sa tabi ng bag ko mo inilagay ang walis? V. Narito si Roselle nasa palaruan siya. Bigkasin ang “ Panatang Makabayan” 3. Panlinang ng Gawain: 1. doon. 5. Gawan ng maigsing paglalarawan. bagay o pook. Amy: Sige po. kostyum na damit. Landas sa Wika at Pagbasa 2 Kagamitan: Ginupit na mga dayalog. ang kaklase ni Roselle ? Nariyan po ba siya? Aling Miling: Oo. tuloy ka Amy. Suriin ito at sabihin ang mga panghaliling ginamit. 1. ___________ mo ilagay ang mga gulay. ako na lang ang pupunta doon. Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Iguhit ang mga paborito mong tao. Paborito niya kasing maglaro doon kasama sina Nena at Leo. Sasali po ako sa kanila. 35.IV. PAGPAPAHALAGA: Paggalang sa Kausap / Kaibigan Paksang Aralin: Paggamit ng mga Panghalip na Panao Sanggunian: BEC Pagsasalita 2 p. Ako po si Amy. 2. diyan sa patlang. 3. ___________ ka sa dulo pumila. B. Anu-ano ang mga uri ng panghalili sa pangngalan 2. 2. Sining at EKAWP Layunin: ● Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang mga panghalip. ___________ ka sa tabi ko umupo. . ARALIN 87 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Aling Miling. Pagtataya: Hayaan magbigay ng pangungusap ang isang bata at tutukuyin ng ibang bata ang panghalip na ginamit. SA PALARUAN: 1.

4. diyan) ang nawawalang pera. Doon. Pagtataya: Panuto: Bilugan ang panghalip na angkop sa bawat pangungusap. Magandang araw. Pangkatin ang mga panghalip kung ito’y panghalili sa pangngalan ng tao. Marami silang dalang laruan. Pangkatin ito sa tatlo: a) tao. a) ng tao b) ng bagay c) ng pook ~ Paano ginagamit ang mga ito. Itala ang mga panghalip . TAO siya kami sila niya POOK Doon Doon Diyan BAGAY Iyon iyan ito 5. dito. diyan. Takdang Aralin: 1. ( Dito. Pansinin ang gamit ng mga panghalip sa usapan. Pangwakas ng Gawain: 1. 1. 3. Pansinin ang mga salitang may salungguhit. masarap ang hangin dito. Pangkatin ang klase sa limang grupo. nasaan na? 5. 2. Hindi (sila. Itala ang iba pang panghalip 2. Iyon) ang mga kamag-aral ko. Sama-sama silang naglalaro ng mga iyon. Hinahanap na (doon. Maya-maya pa’y naglalaro na silang lahat. Pagsasanay: Ihanda ang kostyum at mga gamit para sa isang dula-dulaan. ito) ang hinahanap kong libro. b) bagay c) pook . Tuwang-tuwa tumakbo si Amy. ( Sila. Isagawa ang dula-dulaan.Nena at Leo. 6. Halika. Paglalahat: ~ Anu-ano ang mga panghalip na panghalili sa pangngalan. doon) matatagpuan. kami. 4. Ang Pambansang hayop ay (iyan. Dagdagan ang listahan ng iba pang panghalip. ito) ko lang iniwan ang mga gamit ko. 2. Naghihiraman sila at nagbibigayan. Andito ako sa ilalim ng puno. 3. iyon. bagay o pook. Amy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful