ARALIN 83 Pinagsanib na Aralin sa Filipino, Agham, EKAWP at Musika. I. Layunin: • hayop.

Nagagamit ng wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay /

PAGPAPAHALAGA: Pag-aalaga ng Kapaligiran

II.

Paksang Aralin Paggamit ng Wasto sa mga Panghalili sa Pangngalan ng Bagay / Hayop. Sanggunian: BEC – Pagsasalita 1 p 35, Landas sa Wika at Filipino 2 Kagamitan: Mga larawan ng hayop at halaman

III.

Pamamaraan: A. Panimulang Gawin: 1. Balik-aral: a. Ipaliwanag muli ang depinasyonng panghalip. b. Tukuyin ang mga halimbawa ng panghalip panao. 2. Pagganyak: a. Ipaawit sa mag-aaral ang “Bahay Kubo.” b. Isa-isahin ang nga bagay at halamang binganggit sa kanila.

B. Panlinang na Gawain Idikit sa pisara ang mga ginupit na larawan ng mga bagay o hayop. Lagyan ng pangalan ang mga ito. Gawin ang simpleng pangungusap. Isulat muli ang diwa ng buong pangungusap ngunit ginagamitan mo ng panghalip. Hal. BULAKLAK 1. Ang bulaklak ay kulay pula. Ito ay kulay pula. 5. Magtala pa ng ibang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop. Ito Iyon Iyan Paglalahat:  Anu-ano ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop.  Kailan ang mga ito ginagamit?  Ginagamit ang ito kapag malapit ang tinuturong bagay, pook, o hayop sa nagsasalita.  Iyan ang ginagamit kapag malapit ang tinuturong bagay, pook o hayop sa kausap.  Iyon ang ginagamit kapag malayo ang itinuturong bagay, pook o hayop sa nagsasalita at sa kausap. 7. Pagsasanay: Pumili ng isa sa mga ginupit na larawan. Ilarawan ito. Gamitin ang mga panghalili sa pangngalan ng bagay/hayop. 6.

Lagyan ng pangalan.Gamitin ang ito. Ilarawan ito at gamitin sa mga panghaliling napagaralan. Ang mga _____ ba ay yari sa Marikina? tanong ni Mang Oca kay Nene. Sa umaga pa lang makikita ko na ito sa aming bintana.” sabi ni Bong. “Heto na ang manggang hinog. “ sagot ni Ding. Tagpi ang pangalan ng aking aso. Paglalapat: Gawan ng pangungusap ang mga nakalarawan. nakakatuwa ang mga iyon. Tingnan mo at ______ ang pinakamaganda. “Mukhang matitibay ang mga sapatos mo. 2. Para naming mga taong naglapitan ang dalawang maya. Takdang Aralin: 1. 4. C. 3. Iguhit ang paborito mong halaman. “_______ ang gusto ko. 2. V. 3. iyon o iyan. IV. “Kukunin ko na at aking itatago.Ang ibong maya ay pinaka gusto kong ibon. 4. ________ ay maliit ngunit mabalahibo. Ang kulay pula ay sa akin. Hayun sa itaas ang saranggola. “________ ba ang basket ng Nanay? tanong ni Connie. Pangwakas na Gawain: 1. iyan o iyon. Minsan sabi nga ni Inay. Inaawitan ako nito ng paulit-ulit. Kulayan ito. 1. Ginigising ako nito sa maganda nitong awit. “Nakatutuwa po talagang mga iyan!” tuwang-tuwang nasabi ko. Pagtataya: Punan ang patlang ng ito. .” 5. Araw-araw tayong dinadalaw.

iyon. Pamamaraan: A. Ano ang hawak ni Angelo? Iyon ay lapis. iyan? 3. Nagagamit ng wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng bagay / PAGPAPAHALAGA: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kaayusan sa Silid-aralan II. Panlinang na Gawain: 1. b. Layunin: • hayop.ARALIN 84 Pinagsanib sa Aralin sa Filipino at EKAWP I. mga tunay sa bagay III.iyon iyan • Hayaang mabigay ng mga pangungusap ang mga bata gamit ang ito. • Anong salita ang ginamit upang ituro ang bagay na malapit sa kinatatayuan ng nagsasalita/ kausap? • Anong salitang ginamit sa pagturo sa malayo sa nagsasalita? • Talakayin – ito. Itanong: Ano ang hawak ko? Iyan po ay bolpen. Hatiin sa klase sa 3-4 ng grupo. Pagsasanay: Bumuo ng pangungusap gamitin ang ito. Pagganyak Anu-anong mga bagay ang makikita mo sa loob ng silid-aralan? Anong dapat mong gawin upang mapanatili itong maayos at malinis? B. 145 Kagamitan: Mga Larawan. Paksang Aralin Mga Salitang Panghalili sa Pangalan ng Bagay/ Hayop. Sanggunian: BEC – Pagsasalita Blg 13 p. Paglalahat:  Kailan ginagamt ang ito. Paglalapat: Maglaro ng “Tenang Maghikayat” a. . 34. iyan. Pangwakas na Gawain: 1. • Magbigay ng 2-3 sitwasyon sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng silidaralan. Sining sa Wika at Pagbasa 2 p. Panimulang Gawin: 1. C. Pipili ang bawat grupo ng produkto na nais nila at hihikayatin ang klase na bilhin ang produikto nila. Ano ang hawak ni Lhea? Ito po ay aklat. iyon. 2. iyon iyan ayon sa ipapakitang larawan.

Sibika at Kultura at EKAWP I. iyan. paaralan Panlinang na Gawain: 1. . Pagganyak: Ipakita ang ilang larawan ng lugar sa mga bata. iyan sa paghihikayat. 5. Ang Pulo ng Mactan a. 4. Itanong kung anu-ano ang mga ito. b. Sanggunian: BEC Pagsasalita 2 Blg. MGA TALATA: A. Gamitin ang ito. Tingnan mo ang hawak kong _______________ 2. Pagsibol ng Lahing Pilipino 2 p. doon ● Makapagsalita nang maliwanag. IV Pagtataya: Punan ng ito. 2. ARALIN 85 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. Pitasin mo ang manggang nasa dulo ng sangang _____________. 1. V. ● Nasasabi kung kalian ginagamit ang dito. larawan Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. PAGPAPAHALAGA: Pagkilala sa mga Panghalili sa Pangalan ng Pook Paksang Aralin: Paggamit ng Wasto sa mga Panghalip na Pangngalan ng Pook. iyon. iyon. Gamitin ang ito.c. Balik – aral Itanong at talakayin ang mga lugar na mahalaga sa mga bata. Sa lahat ng bituin sa langit ____________ang pinakamaliwanag. a. iyan ang patlang. 35. Ang suot ko bang ___________ay bagay sa akin? Takdang Aralin: Sumulat ng isang pangyayari. diyan. Ipagbasa sa mga bata ang mga talata sa ibaba. ● Nagagamit sa pangungusap ang panghalip na tumutukoy sa pook. Layunin: ● Nagagamit nang tama ang mga panghalili sa ngalan ng pook. 41 – 44 Kagamitan: Post cards. iyon. Ano ang dala mong_______________? 3. HALIMBAWA: simbahan.

Itinayo dito ang bantayog ni Andres Bonifacio bilang pag – alala sa kanyang katapangan. Diyan ka ba nakatira? Sonia? Ang mag-aaral ay doon ngayon pumapasok. Pangwakas na Gawain: 1. ~ Diyan – ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malapit sa nagsasalita. C. at diyan ay mga salitang inihalili sa pagtuturo ng pook. . at diyan. 5. Magbigay ng talaan ng mga talatang panghalili sa pangalan ng pook. Paglalahat: ● Ang dito.1896. Dito unang isinigaw ni Andres Bonifacio at ang mga katipunero na handa silang lumaban sa mga Espanyol. Ang Parke ni Rizal Ang parke ni Rizal ay matatagpuan sa Luneta. Dito naganap ang unang paglaban ng mga Pilipino sa mga Espanyol. Dito rin. Ang mga gulay ay doon mo ilagay. 4.Ang pulo ng Mactan ay nasa Cebu. 2. C. doon. Paglalapat: Bilugan ang panghalip na tumutukoy sa pook. Si Mona ay dito matutuloy mamayang gabi. dito diyan doon 6. Bilugan ang mga panghalili sa pangalan ng pook. Dito binaril si Jose Rizal ng mga kawal ng Espanyol noong Disyembre 30. Ang Pugad Lawin Ito ay matatagpuan sa Lungsod ng Quezon. B. Pagtataya: Punan ang puwang ng dito. Ipaliwanag kung paano ito ginagamit sa mga pangungusap. Makasaysayan ang pulong ito. ~ Dito . Banggitin sa kanila ang mga pangalan ng pook sa nabanggit na talata. ~ Doon – ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malayo sa nagsasalita at kausap. doon. 3. Dito ka magtagpo sa likod ko.ang ginagamit sa pagtuturo ng pook na malapit sa nagsasalita. napatay ni Lapu – Lapu si Magellan.

____ ka magpunta sa silid na iyon. Ilista ang mga lugar na nadadaanan pauwi sa inyong tahanan. 2. Ramos. Jose 3. Takdang Aralin: 1. . _____ nakatira si Gng. Lumikha ng pangungusap gamit ang mga panghalili ukol dito. ______ po ba ako uupo? 2.1. 4. _______ tayo kumain 6. _____ ka sa isang iyan.

Pagsasanay: Maghanap ng kapareha.ARALIN 86 Pinagsanib ng Aralin sa Filipino. Sumulat ng dayalogo gamitin ang doon. iyon. 14. doon. Paksang Aralin: Mga Salitang Panghalili sa Pangngalan (DIto. Pagganyak: Awitin ang “Dito ay Masaya.E. dito. 2. Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. Doon ay Masaya” Itanong: Ayon sa awitin. Musika at Sibika at Kultura at EKAWP I. saan Masaya? Bakit kaya Masaya? Panlinang ng Gawain 1. Doon. C. diyan. ● Kung ang tinuturong lugar ay malapit sa taong kinakausap (Diyan) ● Kung ang tinuturong lugar ay malayo sa nag-uusap (Doon) 2. diyan. Pangwakas na Gawain: 1. Bumuo ng mga pangungusap tungkol sa mga tanawin. Balik – aral: Itanong: Kailan ginagamit ang ito. ● Kung ang tinuturong lugar ay malapit sa nagsasalita (Dito). Pag-usapan ang mga magagandang pook. P.. Magpakita ng larawan ng mga magagandang tanawin. b. Paglalahat: ~ Kailan ginagamit ang dito. dito. Sining sa Wika at Pagbasa 2 p. diyan) PAGPAPAHALAGA: Pagbibigay Halaga sa mga Magagandang Pook Layunin: ● Nagagamit nang wasto ang mga salitang panghalili sa pangngalan ng pook (doon. Anong salita sa awitin ang tumutukoy sa mga pook? Ano ang pinampalit natin sa salitang dito? Ilahad ang wastong gamit ng dito. Itanong kung paano ito mapapanatiling maganda at maayos. Diyan) Sanggunian: BEC Pagsasalita Blg. 148 Kagamitan: Mga larawan ng magagandang pook III. . iyan? Gamitin ito sa pangungusap. II. doon. Pag-usapan ang awit. Paglalapat: a. diyan? 3.

B. Panlinang ng Gawain: 1. mga bantas III. 2. doon. ARALIN 87 Pinagsanib na Aralin sa Filipino. ___________ ka sa tabi ko umupo. Paborito niya kasing maglaro doon kasama sina Nena at Leo. Pagtataya: Hayaan magbigay ng pangungusap ang isang bata at tutukuyin ng ibang bata ang panghalip na ginamit. Takdang Aralin: Isulat ang dito. Amy: Magandang umaga po. Amy: Sige po. _______ ba nakatira si Luis? 4. Narito si Roselle nasa palaruan siya. tuloy ka Amy. Landas sa Wika at Pagbasa 2 Kagamitan: Ginupit na mga dayalog. 3. SA PALARUAN: 1. 5. Ako po si Amy. Anu-ano ang mga uri ng panghalili sa pangngalan 2. Pagganyak: Iguhit ang mga paborito mong tao. Suriin ito at sabihin ang mga panghaliling ginamit. Pamamaraan: Panimulang Gawain: 1. Tao po. ako na lang ang pupunta doon. ___________ ba sa tabi ng bag ko mo inilagay ang walis? V. Aling Miling. ___________ mo ilagay ang mga gulay. Sasali po ako sa kanila. Basahin ang maigsing dayalogo o usapan sa ibaba. Balik – aral 1. 2.IV. ___________ ka sa dulo pumila. Bigkasin ang “ Panatang Makabayan” 3. ang kaklase ni Roselle ? Nariyan po ba siya? Aling Miling: Oo. kostyum na damit. 35. Sining at EKAWP Layunin: ● Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang mga panghalip. Gawan ng maigsing paglalarawan. 1. bagay o pook. PAGPAPAHALAGA: Paggalang sa Kausap / Kaibigan Paksang Aralin: Paggamit ng mga Panghalip na Panao Sanggunian: BEC Pagsasalita 2 p. 2. diyan sa patlang. .

Pagsasanay: Ihanda ang kostyum at mga gamit para sa isang dula-dulaan. Marami silang dalang laruan. Dagdagan ang listahan ng iba pang panghalip. Hindi (sila. doon) matatagpuan. 3. Halika. 6. Maya-maya pa’y naglalaro na silang lahat. Pansinin ang gamit ng mga panghalip sa usapan. Paglalahat: ~ Anu-ano ang mga panghalip na panghalili sa pangngalan. Isagawa ang dula-dulaan. Pangwakas ng Gawain: 1. diyan. ( Dito. 3. Amy. Sama-sama silang naglalaro ng mga iyon. Andito ako sa ilalim ng puno. Pagtataya: Panuto: Bilugan ang panghalip na angkop sa bawat pangungusap. ito) ang hinahanap kong libro. a) ng tao b) ng bagay c) ng pook ~ Paano ginagamit ang mga ito. 1. dito. Naghihiraman sila at nagbibigayan. Takdang Aralin: 1. ( Sila. TAO siya kami sila niya POOK Doon Doon Diyan BAGAY Iyon iyan ito 5. ito) ko lang iniwan ang mga gamit ko. Pangkatin ito sa tatlo: a) tao. Magandang araw. 4. masarap ang hangin dito. 4. Pangkatin ang mga panghalip kung ito’y panghalili sa pangngalan ng tao. Doon. Ang Pambansang hayop ay (iyan. 2. kami. 2. iyon. Itala ang iba pang panghalip 2. diyan) ang nawawalang pera. b) bagay c) pook . Pansinin ang mga salitang may salungguhit. Tuwang-tuwa tumakbo si Amy. Iyon) ang mga kamag-aral ko. Hinahanap na (doon.Nena at Leo. Itala ang mga panghalip . bagay o pook. Pangkatin ang klase sa limang grupo. nasaan na? 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.