I. Layunin Pagkatapos ng 50 talakayan ang mga mag –aaral ay inaasahang: 1.

Nauuri ang mga pang – abay na pamanahon, panlunan at pamaraan. II. Paksa a. Mga Uri ng Pang – abay b. Sanggunian Abellar, Marissa P. YAKAL. Rex Book Store, Inc. 2007 Chua, Rosalina I. Alab ng Wikang Filipino. Innovative Educational Materials Inc. 2004 Espedellon, Blanca E. Sanayang Aklat sa Filipino 4. Cultural Publisher 2002 Javier, Concepcion D. et al. Supling Worktext sa Wika. MissionBook Publishing Incorporated. 2007 c. Kagamitan • • • Drill board Index card ng mga Gawain Call bell

Magiging ganap ang tagumpay kung gagamitin ito sa paglilingkod sa kapwa at bayan. kailangang tukuyin ng mga bata kung ano ang aspekto ng pandiwang nabanggit. Nagsikap sila noon kaya’y naging maginhawa ang buhay ngayon. Gamit ang mga naunang pangungusap. Bawat isang Pilipino ay nangangarap ng magandang buhay. B. Paglalahad . 3. C. Pamamaraan A. Balik – Aral Panuto: Piliin ang pang – abay sa pangungusap. • B. Ipinaglaban niya ang ating kalayaan. 1.III. Ang mga salitang mabubuo ay: Pang – abay. Pagsasanay Panuto: Piliin ang pandiwa sa pangungusap. Ang taimtim na pananalangin ay makatutulong din sa pagtatagumpay ng buhay. 2. Pagganyak • Ang bawat grupo sa klase ay bibigyan ng mga titik na hindi magkakasunod – sunod. 4. 5. Pamanahon. Aralin A. dapat nila itong pagsunod – sunorin upang mabuo ang hinihinging salita. Panlunan at Pamaraan.

• Basahin ang mga sumusunod na parirala. Pagtatalakayan • • • • • • • Suriin natin ang mga salita sa manghad. Mayroon tayong tatlong uri ng pang abay ito ay ang pang – abay na panlunan. sa ibabaw ng telebisyon sa ilalim ng puno sa kabilang kwarto sa tabing ilog kahapon dumating kanina kumain bukas bibili sa isang taon sasali mabagal kumain matulin tumakbo mahusay kumanta masarap magluto C. Ang nasa ikatlong kolum naman ay sumasagot sa tanong na paano. pamanahon at pamaraan D. Paglalahat • • • • • Ano Anu Ano Ano Ano ang pinag – aralan natin sa araw na ito? –ano ang mga uri ng pang – abay? ang pang – abay na pamaraan? ang pang – abay na pamanahon? ang pang – abay na panlunan? . Sumasagot kaya ang mga parirala na ito sa mga tanong? Anu – ano kaya ang mga tanong na sinasagot ng parirala sa unang kolum? Sa ikalawa? Sa ikatlo? Ang mga parirala sa unang kolum ay sumasagot sa tanong na saan. Ang mga parirala naman sa ikalawang kolum ay sumasagot sa tanong na kailan.

A. Bilugan ang pang – abay na panlunan. 2. Si Aling Rosa ay mahusay magluto ng kakanin. Pangkatang Gawain I. Paglalapat Panuto: Salungguhitan ang pang – abay sa pangungusap. Malakas ang ulan __________. 4. Masayang nagkukwentuhan ang magkakaibigan. Kahapon siya nakipagkilala sa mga bagong kapitbahay. 5. Kailangan pa nilang magpraktis ng sayaw doon sa ibaba. __________ ay naglaro si nena sa bakuran. ________ 5. Magpapalit ako ng kurtina ___________. Perez upang hindi malanta. ________ 3. ________ 4. Dito tayo magtitipon. .E. Sumulat ng angkop na pang – abay na pamanahon sa mga patlang. Isulat ang uri nito sa patlang. Bumoto kami sa bayan ng Calumpit. 3. 1. Kate: Saan pupunta ang kamag – aral natin L.A? L. Marami din silang gagawing takdang aralin. II. . ________ 2. Ibigay mo itong bulaklak _________ kay Bb. Ipinagluto siya ni Lilay ng karne _______. ________ 1. Basahin ang maikling dayalogo.: Doon daw sa silid aklatan.

Nakita ko ang aklat ni Ate sa loob nd aparador. Pagsubok Panuto:Tukuyin kung anong pang – abay ang ginamit sa pangungusap. _______ 2. Naku. _______ 3. Gamitin ang ss. Pumupunta ako sa Divisoria para mamili ng damit. III. Sumulat ng tatlong pangungusap na gumagamit ng pang – abay na pamaraan. Kung ito ay pang – abay na pamanahon ilagay ang sa patlang. .Kate: Nakapag – aral na ako sa bahay kanina. naiwan ko ang aklat ko sa ibabaw ng kama! Kate: Tiyak na kakain tayo sa Mc Donalds kapag natapos na nila ang kanilang gawain sa takdang oras. L. kahapon 3. ang bilis mo. kung pamaraan naman ay panlunan naman ay .A. at kung _______ 1. sa tabing ilog 2. na pang – abay na sa pangungusap. Mabilis maglaba si Aling Tess. . . Hal: Magaling magluto si Aling Nena.: Buti ka pa. 1. mabilis V. Tuwing Linggo ako ay nagsisimba. IV.

Ang prusisyon ay dadaan sa simbahan. IV. _______ 5. Kasunduan Magbigay ng tig – tatlong pangungusap na nagpapakita ng pang – abay na pamanahon._______ 4. . panlunan at pamaraan. Isinulat niya ang kwento kahapon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful