I. Layunin Pagkatapos ng 50 talakayan ang mga mag –aaral ay inaasahang: 1.

Nauuri ang mga pang – abay na pamanahon, panlunan at pamaraan. II. Paksa a. Mga Uri ng Pang – abay b. Sanggunian Abellar, Marissa P. YAKAL. Rex Book Store, Inc. 2007 Chua, Rosalina I. Alab ng Wikang Filipino. Innovative Educational Materials Inc. 2004 Espedellon, Blanca E. Sanayang Aklat sa Filipino 4. Cultural Publisher 2002 Javier, Concepcion D. et al. Supling Worktext sa Wika. MissionBook Publishing Incorporated. 2007 c. Kagamitan • • • Drill board Index card ng mga Gawain Call bell

4. Panlunan at Pamaraan. Aralin A. 5. 3. Ang taimtim na pananalangin ay makatutulong din sa pagtatagumpay ng buhay. B. Pamamaraan A. Gamit ang mga naunang pangungusap. Ipinaglaban niya ang ating kalayaan. C. Pamanahon. Ang mga salitang mabubuo ay: Pang – abay. Balik – Aral Panuto: Piliin ang pang – abay sa pangungusap. 1. 2. dapat nila itong pagsunod – sunorin upang mabuo ang hinihinging salita. kailangang tukuyin ng mga bata kung ano ang aspekto ng pandiwang nabanggit. Paglalahad . Pagsasanay Panuto: Piliin ang pandiwa sa pangungusap.III. Bawat isang Pilipino ay nangangarap ng magandang buhay. Nagsikap sila noon kaya’y naging maginhawa ang buhay ngayon. Magiging ganap ang tagumpay kung gagamitin ito sa paglilingkod sa kapwa at bayan. Pagganyak • Ang bawat grupo sa klase ay bibigyan ng mga titik na hindi magkakasunod – sunod. • B.

Pagtatalakayan • • • • • • • Suriin natin ang mga salita sa manghad. pamanahon at pamaraan D. Ang mga parirala naman sa ikalawang kolum ay sumasagot sa tanong na kailan. Mayroon tayong tatlong uri ng pang abay ito ay ang pang – abay na panlunan. Paglalahat • • • • • Ano Anu Ano Ano Ano ang pinag – aralan natin sa araw na ito? –ano ang mga uri ng pang – abay? ang pang – abay na pamaraan? ang pang – abay na pamanahon? ang pang – abay na panlunan? . Ang nasa ikatlong kolum naman ay sumasagot sa tanong na paano. sa ibabaw ng telebisyon sa ilalim ng puno sa kabilang kwarto sa tabing ilog kahapon dumating kanina kumain bukas bibili sa isang taon sasali mabagal kumain matulin tumakbo mahusay kumanta masarap magluto C.• Basahin ang mga sumusunod na parirala. Sumasagot kaya ang mga parirala na ito sa mga tanong? Anu – ano kaya ang mga tanong na sinasagot ng parirala sa unang kolum? Sa ikalawa? Sa ikatlo? Ang mga parirala sa unang kolum ay sumasagot sa tanong na saan.

________ 2. Bilugan ang pang – abay na panlunan. Ipinagluto siya ni Lilay ng karne _______. 2. Dito tayo magtitipon. . Si Aling Rosa ay mahusay magluto ng kakanin. 3. Isulat ang uri nito sa patlang. . Basahin ang maikling dayalogo. Masayang nagkukwentuhan ang magkakaibigan. __________ ay naglaro si nena sa bakuran. Ibigay mo itong bulaklak _________ kay Bb. Kahapon siya nakipagkilala sa mga bagong kapitbahay. Pangkatang Gawain I. 1. Perez upang hindi malanta. ________ 4.E. Malakas ang ulan __________. Sumulat ng angkop na pang – abay na pamanahon sa mga patlang. II.A? L. Marami din silang gagawing takdang aralin. A. Kailangan pa nilang magpraktis ng sayaw doon sa ibaba.: Doon daw sa silid aklatan. Bumoto kami sa bayan ng Calumpit. ________ 3. ________ 1. 5. ________ 5. Magpapalit ako ng kurtina ___________. Kate: Saan pupunta ang kamag – aral natin L. Paglalapat Panuto: Salungguhitan ang pang – abay sa pangungusap. 4.

A. sa tabing ilog 2. . kung pamaraan naman ay panlunan naman ay . Hal: Magaling magluto si Aling Nena. Pumupunta ako sa Divisoria para mamili ng damit. Sumulat ng tatlong pangungusap na gumagamit ng pang – abay na pamaraan. at kung _______ 1.Kate: Nakapag – aral na ako sa bahay kanina. Kung ito ay pang – abay na pamanahon ilagay ang sa patlang. 1. ang bilis mo. Gamitin ang ss. _______ 2. . mabilis V. IV. L. kahapon 3. _______ 3. III. . naiwan ko ang aklat ko sa ibabaw ng kama! Kate: Tiyak na kakain tayo sa Mc Donalds kapag natapos na nila ang kanilang gawain sa takdang oras. Pagsubok Panuto:Tukuyin kung anong pang – abay ang ginamit sa pangungusap. Tuwing Linggo ako ay nagsisimba. na pang – abay na sa pangungusap. Nakita ko ang aklat ni Ate sa loob nd aparador. Naku.: Buti ka pa. Mabilis maglaba si Aling Tess.

IV. _______ 5. Isinulat niya ang kwento kahapon._______ 4. . Ang prusisyon ay dadaan sa simbahan. panlunan at pamaraan. Kasunduan Magbigay ng tig – tatlong pangungusap na nagpapakita ng pang – abay na pamanahon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful