I. Layunin Pagkatapos ng 50 talakayan ang mga mag –aaral ay inaasahang: 1.

Nauuri ang mga pang – abay na pamanahon, panlunan at pamaraan. II. Paksa a. Mga Uri ng Pang – abay b. Sanggunian Abellar, Marissa P. YAKAL. Rex Book Store, Inc. 2007 Chua, Rosalina I. Alab ng Wikang Filipino. Innovative Educational Materials Inc. 2004 Espedellon, Blanca E. Sanayang Aklat sa Filipino 4. Cultural Publisher 2002 Javier, Concepcion D. et al. Supling Worktext sa Wika. MissionBook Publishing Incorporated. 2007 c. Kagamitan • • • Drill board Index card ng mga Gawain Call bell

4. Balik – Aral Panuto: Piliin ang pang – abay sa pangungusap. Pamanahon. 2. Gamit ang mga naunang pangungusap. dapat nila itong pagsunod – sunorin upang mabuo ang hinihinging salita. kailangang tukuyin ng mga bata kung ano ang aspekto ng pandiwang nabanggit. • B. Pamamaraan A. Panlunan at Pamaraan. Pagsasanay Panuto: Piliin ang pandiwa sa pangungusap. Pagganyak • Ang bawat grupo sa klase ay bibigyan ng mga titik na hindi magkakasunod – sunod. B. 1. Magiging ganap ang tagumpay kung gagamitin ito sa paglilingkod sa kapwa at bayan. Ipinaglaban niya ang ating kalayaan. Nagsikap sila noon kaya’y naging maginhawa ang buhay ngayon. C. Ang taimtim na pananalangin ay makatutulong din sa pagtatagumpay ng buhay. Aralin A. Paglalahad . 5. 3. Bawat isang Pilipino ay nangangarap ng magandang buhay. Ang mga salitang mabubuo ay: Pang – abay.III.

Mayroon tayong tatlong uri ng pang abay ito ay ang pang – abay na panlunan.• Basahin ang mga sumusunod na parirala. Paglalahat • • • • • Ano Anu Ano Ano Ano ang pinag – aralan natin sa araw na ito? –ano ang mga uri ng pang – abay? ang pang – abay na pamaraan? ang pang – abay na pamanahon? ang pang – abay na panlunan? . Ang nasa ikatlong kolum naman ay sumasagot sa tanong na paano. pamanahon at pamaraan D. Sumasagot kaya ang mga parirala na ito sa mga tanong? Anu – ano kaya ang mga tanong na sinasagot ng parirala sa unang kolum? Sa ikalawa? Sa ikatlo? Ang mga parirala sa unang kolum ay sumasagot sa tanong na saan. sa ibabaw ng telebisyon sa ilalim ng puno sa kabilang kwarto sa tabing ilog kahapon dumating kanina kumain bukas bibili sa isang taon sasali mabagal kumain matulin tumakbo mahusay kumanta masarap magluto C. Pagtatalakayan • • • • • • • Suriin natin ang mga salita sa manghad. Ang mga parirala naman sa ikalawang kolum ay sumasagot sa tanong na kailan.

Si Aling Rosa ay mahusay magluto ng kakanin. __________ ay naglaro si nena sa bakuran. ________ 5. A. Pangkatang Gawain I. Sumulat ng angkop na pang – abay na pamanahon sa mga patlang. II. Bilugan ang pang – abay na panlunan. . Isulat ang uri nito sa patlang.: Doon daw sa silid aklatan. ________ 4. 3. 1. Magpapalit ako ng kurtina ___________. ________ 2. Perez upang hindi malanta. Kate: Saan pupunta ang kamag – aral natin L. Kailangan pa nilang magpraktis ng sayaw doon sa ibaba. Bumoto kami sa bayan ng Calumpit. Ibigay mo itong bulaklak _________ kay Bb. 2. 4. Ipinagluto siya ni Lilay ng karne _______. Paglalapat Panuto: Salungguhitan ang pang – abay sa pangungusap. ________ 1. Masayang nagkukwentuhan ang magkakaibigan. Kahapon siya nakipagkilala sa mga bagong kapitbahay. Marami din silang gagawing takdang aralin. Malakas ang ulan __________. . Dito tayo magtitipon. 5.A? L.E. ________ 3. Basahin ang maikling dayalogo.

Kate: Nakapag – aral na ako sa bahay kanina. mabilis V. Hal: Magaling magluto si Aling Nena. Tuwing Linggo ako ay nagsisimba. kung pamaraan naman ay panlunan naman ay . Pagsubok Panuto:Tukuyin kung anong pang – abay ang ginamit sa pangungusap. L. Pumupunta ako sa Divisoria para mamili ng damit. Nakita ko ang aklat ni Ate sa loob nd aparador. Kung ito ay pang – abay na pamanahon ilagay ang sa patlang. Gamitin ang ss. Mabilis maglaba si Aling Tess. naiwan ko ang aklat ko sa ibabaw ng kama! Kate: Tiyak na kakain tayo sa Mc Donalds kapag natapos na nila ang kanilang gawain sa takdang oras. . kahapon 3. Naku. Sumulat ng tatlong pangungusap na gumagamit ng pang – abay na pamaraan.: Buti ka pa. ang bilis mo. IV. _______ 3. 1. na pang – abay na sa pangungusap. _______ 2. .A. at kung _______ 1. . sa tabing ilog 2. III.

_______ 4. Ang prusisyon ay dadaan sa simbahan. Kasunduan Magbigay ng tig – tatlong pangungusap na nagpapakita ng pang – abay na pamanahon. IV. . _______ 5. panlunan at pamaraan. Isinulat niya ang kwento kahapon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful