I. Layunin Pagkatapos ng 50 talakayan ang mga mag –aaral ay inaasahang: 1.

Nauuri ang mga pang – abay na pamanahon, panlunan at pamaraan. II. Paksa a. Mga Uri ng Pang – abay b. Sanggunian Abellar, Marissa P. YAKAL. Rex Book Store, Inc. 2007 Chua, Rosalina I. Alab ng Wikang Filipino. Innovative Educational Materials Inc. 2004 Espedellon, Blanca E. Sanayang Aklat sa Filipino 4. Cultural Publisher 2002 Javier, Concepcion D. et al. Supling Worktext sa Wika. MissionBook Publishing Incorporated. 2007 c. Kagamitan • • • Drill board Index card ng mga Gawain Call bell

Nagsikap sila noon kaya’y naging maginhawa ang buhay ngayon. Ang taimtim na pananalangin ay makatutulong din sa pagtatagumpay ng buhay. Ang mga salitang mabubuo ay: Pang – abay. kailangang tukuyin ng mga bata kung ano ang aspekto ng pandiwang nabanggit. dapat nila itong pagsunod – sunorin upang mabuo ang hinihinging salita. Aralin A. Pamamaraan A. 1. Paglalahad . Panlunan at Pamaraan. Bawat isang Pilipino ay nangangarap ng magandang buhay. • B. Magiging ganap ang tagumpay kung gagamitin ito sa paglilingkod sa kapwa at bayan. Pamanahon. B. C. Pagsasanay Panuto: Piliin ang pandiwa sa pangungusap. Pagganyak • Ang bawat grupo sa klase ay bibigyan ng mga titik na hindi magkakasunod – sunod. Balik – Aral Panuto: Piliin ang pang – abay sa pangungusap. 2.III. 5. Gamit ang mga naunang pangungusap. 4. Ipinaglaban niya ang ating kalayaan. 3.

Ang nasa ikatlong kolum naman ay sumasagot sa tanong na paano. Paglalahat • • • • • Ano Anu Ano Ano Ano ang pinag – aralan natin sa araw na ito? –ano ang mga uri ng pang – abay? ang pang – abay na pamaraan? ang pang – abay na pamanahon? ang pang – abay na panlunan? . Sumasagot kaya ang mga parirala na ito sa mga tanong? Anu – ano kaya ang mga tanong na sinasagot ng parirala sa unang kolum? Sa ikalawa? Sa ikatlo? Ang mga parirala sa unang kolum ay sumasagot sa tanong na saan. Pagtatalakayan • • • • • • • Suriin natin ang mga salita sa manghad. Mayroon tayong tatlong uri ng pang abay ito ay ang pang – abay na panlunan. Ang mga parirala naman sa ikalawang kolum ay sumasagot sa tanong na kailan.• Basahin ang mga sumusunod na parirala. pamanahon at pamaraan D. sa ibabaw ng telebisyon sa ilalim ng puno sa kabilang kwarto sa tabing ilog kahapon dumating kanina kumain bukas bibili sa isang taon sasali mabagal kumain matulin tumakbo mahusay kumanta masarap magluto C.

Kahapon siya nakipagkilala sa mga bagong kapitbahay. Bumoto kami sa bayan ng Calumpit. Paglalapat Panuto: Salungguhitan ang pang – abay sa pangungusap. Sumulat ng angkop na pang – abay na pamanahon sa mga patlang. Malakas ang ulan __________. ________ 3. Pangkatang Gawain I. ________ 1. Dito tayo magtitipon. Isulat ang uri nito sa patlang. __________ ay naglaro si nena sa bakuran. . Marami din silang gagawing takdang aralin. Bilugan ang pang – abay na panlunan. 2. Magpapalit ako ng kurtina ___________. Kailangan pa nilang magpraktis ng sayaw doon sa ibaba.E. 4. A. Masayang nagkukwentuhan ang magkakaibigan. 3. ________ 5. II.A? L. . Ibigay mo itong bulaklak _________ kay Bb. ________ 2. Basahin ang maikling dayalogo.: Doon daw sa silid aklatan. Kate: Saan pupunta ang kamag – aral natin L. Ipinagluto siya ni Lilay ng karne _______. Si Aling Rosa ay mahusay magluto ng kakanin. 5. ________ 4. Perez upang hindi malanta. 1.

L. _______ 3. Tuwing Linggo ako ay nagsisimba. Pumupunta ako sa Divisoria para mamili ng damit. . at kung _______ 1. Pagsubok Panuto:Tukuyin kung anong pang – abay ang ginamit sa pangungusap. Mabilis maglaba si Aling Tess. IV. . Hal: Magaling magluto si Aling Nena.: Buti ka pa. 1. Kung ito ay pang – abay na pamanahon ilagay ang sa patlang. sa tabing ilog 2. Sumulat ng tatlong pangungusap na gumagamit ng pang – abay na pamaraan. Gamitin ang ss. ang bilis mo. naiwan ko ang aklat ko sa ibabaw ng kama! Kate: Tiyak na kakain tayo sa Mc Donalds kapag natapos na nila ang kanilang gawain sa takdang oras.Kate: Nakapag – aral na ako sa bahay kanina. Nakita ko ang aklat ni Ate sa loob nd aparador. Naku. na pang – abay na sa pangungusap. III. _______ 2. kung pamaraan naman ay panlunan naman ay . .A. mabilis V. kahapon 3.

panlunan at pamaraan. Kasunduan Magbigay ng tig – tatlong pangungusap na nagpapakita ng pang – abay na pamanahon. _______ 5. Isinulat niya ang kwento kahapon. Ang prusisyon ay dadaan sa simbahan._______ 4. IV. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful