I. Layunin Pagkatapos ng 50 talakayan ang mga mag –aaral ay inaasahang: 1.

Nauuri ang mga pang – abay na pamanahon, panlunan at pamaraan. II. Paksa a. Mga Uri ng Pang – abay b. Sanggunian Abellar, Marissa P. YAKAL. Rex Book Store, Inc. 2007 Chua, Rosalina I. Alab ng Wikang Filipino. Innovative Educational Materials Inc. 2004 Espedellon, Blanca E. Sanayang Aklat sa Filipino 4. Cultural Publisher 2002 Javier, Concepcion D. et al. Supling Worktext sa Wika. MissionBook Publishing Incorporated. 2007 c. Kagamitan • • • Drill board Index card ng mga Gawain Call bell

Aralin A. 5. Pagsasanay Panuto: Piliin ang pandiwa sa pangungusap.III. 4. Balik – Aral Panuto: Piliin ang pang – abay sa pangungusap. 1. • B. Ipinaglaban niya ang ating kalayaan. kailangang tukuyin ng mga bata kung ano ang aspekto ng pandiwang nabanggit. 2. Pagganyak • Ang bawat grupo sa klase ay bibigyan ng mga titik na hindi magkakasunod – sunod. dapat nila itong pagsunod – sunorin upang mabuo ang hinihinging salita. Magiging ganap ang tagumpay kung gagamitin ito sa paglilingkod sa kapwa at bayan. Paglalahad . 3. Pamamaraan A. Ang taimtim na pananalangin ay makatutulong din sa pagtatagumpay ng buhay. Pamanahon. Bawat isang Pilipino ay nangangarap ng magandang buhay. Ang mga salitang mabubuo ay: Pang – abay. B. Gamit ang mga naunang pangungusap. Nagsikap sila noon kaya’y naging maginhawa ang buhay ngayon. Panlunan at Pamaraan. C.

Paglalahat • • • • • Ano Anu Ano Ano Ano ang pinag – aralan natin sa araw na ito? –ano ang mga uri ng pang – abay? ang pang – abay na pamaraan? ang pang – abay na pamanahon? ang pang – abay na panlunan? . Sumasagot kaya ang mga parirala na ito sa mga tanong? Anu – ano kaya ang mga tanong na sinasagot ng parirala sa unang kolum? Sa ikalawa? Sa ikatlo? Ang mga parirala sa unang kolum ay sumasagot sa tanong na saan. Pagtatalakayan • • • • • • • Suriin natin ang mga salita sa manghad. sa ibabaw ng telebisyon sa ilalim ng puno sa kabilang kwarto sa tabing ilog kahapon dumating kanina kumain bukas bibili sa isang taon sasali mabagal kumain matulin tumakbo mahusay kumanta masarap magluto C. Ang nasa ikatlong kolum naman ay sumasagot sa tanong na paano.• Basahin ang mga sumusunod na parirala. Mayroon tayong tatlong uri ng pang abay ito ay ang pang – abay na panlunan. Ang mga parirala naman sa ikalawang kolum ay sumasagot sa tanong na kailan. pamanahon at pamaraan D.

3. Isulat ang uri nito sa patlang. Masayang nagkukwentuhan ang magkakaibigan.A? L. Bilugan ang pang – abay na panlunan. Marami din silang gagawing takdang aralin. . Pangkatang Gawain I. Dito tayo magtitipon. Malakas ang ulan __________. ________ 5. 5. Magpapalit ako ng kurtina ___________. . 2.: Doon daw sa silid aklatan. ________ 2.E. 1. 4. __________ ay naglaro si nena sa bakuran. Ibigay mo itong bulaklak _________ kay Bb. Bumoto kami sa bayan ng Calumpit. Si Aling Rosa ay mahusay magluto ng kakanin. ________ 4. Sumulat ng angkop na pang – abay na pamanahon sa mga patlang. II. ________ 1. Paglalapat Panuto: Salungguhitan ang pang – abay sa pangungusap. Kate: Saan pupunta ang kamag – aral natin L. A. ________ 3. Perez upang hindi malanta. Kailangan pa nilang magpraktis ng sayaw doon sa ibaba. Kahapon siya nakipagkilala sa mga bagong kapitbahay. Basahin ang maikling dayalogo. Ipinagluto siya ni Lilay ng karne _______.

Naku. _______ 2. mabilis V. _______ 3. ang bilis mo. . IV. . L.Kate: Nakapag – aral na ako sa bahay kanina. Pagsubok Panuto:Tukuyin kung anong pang – abay ang ginamit sa pangungusap.A. Gamitin ang ss. at kung _______ 1. III.: Buti ka pa. sa tabing ilog 2. Kung ito ay pang – abay na pamanahon ilagay ang sa patlang. Nakita ko ang aklat ni Ate sa loob nd aparador. Tuwing Linggo ako ay nagsisimba. kung pamaraan naman ay panlunan naman ay . kahapon 3. Hal: Magaling magluto si Aling Nena. 1. Pumupunta ako sa Divisoria para mamili ng damit. . Sumulat ng tatlong pangungusap na gumagamit ng pang – abay na pamaraan. na pang – abay na sa pangungusap. Mabilis maglaba si Aling Tess. naiwan ko ang aklat ko sa ibabaw ng kama! Kate: Tiyak na kakain tayo sa Mc Donalds kapag natapos na nila ang kanilang gawain sa takdang oras.

Isinulat niya ang kwento kahapon. . panlunan at pamaraan. Kasunduan Magbigay ng tig – tatlong pangungusap na nagpapakita ng pang – abay na pamanahon. Ang prusisyon ay dadaan sa simbahan._______ 4. IV. _______ 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful