I. Layunin Pagkatapos ng 50 talakayan ang mga mag –aaral ay inaasahang: 1.

Nauuri ang mga pang – abay na pamanahon, panlunan at pamaraan. II. Paksa a. Mga Uri ng Pang – abay b. Sanggunian Abellar, Marissa P. YAKAL. Rex Book Store, Inc. 2007 Chua, Rosalina I. Alab ng Wikang Filipino. Innovative Educational Materials Inc. 2004 Espedellon, Blanca E. Sanayang Aklat sa Filipino 4. Cultural Publisher 2002 Javier, Concepcion D. et al. Supling Worktext sa Wika. MissionBook Publishing Incorporated. 2007 c. Kagamitan • • • Drill board Index card ng mga Gawain Call bell

Ang mga salitang mabubuo ay: Pang – abay. Pamamaraan A. Gamit ang mga naunang pangungusap.III. 2. Bawat isang Pilipino ay nangangarap ng magandang buhay. Aralin A. 1. Nagsikap sila noon kaya’y naging maginhawa ang buhay ngayon. Paglalahad . Pamanahon. B. Ang taimtim na pananalangin ay makatutulong din sa pagtatagumpay ng buhay. 4. C. Pagsasanay Panuto: Piliin ang pandiwa sa pangungusap. Magiging ganap ang tagumpay kung gagamitin ito sa paglilingkod sa kapwa at bayan. 3. • B. 5. Ipinaglaban niya ang ating kalayaan. dapat nila itong pagsunod – sunorin upang mabuo ang hinihinging salita. Pagganyak • Ang bawat grupo sa klase ay bibigyan ng mga titik na hindi magkakasunod – sunod. Panlunan at Pamaraan. Balik – Aral Panuto: Piliin ang pang – abay sa pangungusap. kailangang tukuyin ng mga bata kung ano ang aspekto ng pandiwang nabanggit.

Ang mga parirala naman sa ikalawang kolum ay sumasagot sa tanong na kailan. Ang nasa ikatlong kolum naman ay sumasagot sa tanong na paano.• Basahin ang mga sumusunod na parirala. Mayroon tayong tatlong uri ng pang abay ito ay ang pang – abay na panlunan. Paglalahat • • • • • Ano Anu Ano Ano Ano ang pinag – aralan natin sa araw na ito? –ano ang mga uri ng pang – abay? ang pang – abay na pamaraan? ang pang – abay na pamanahon? ang pang – abay na panlunan? . Sumasagot kaya ang mga parirala na ito sa mga tanong? Anu – ano kaya ang mga tanong na sinasagot ng parirala sa unang kolum? Sa ikalawa? Sa ikatlo? Ang mga parirala sa unang kolum ay sumasagot sa tanong na saan. Pagtatalakayan • • • • • • • Suriin natin ang mga salita sa manghad. pamanahon at pamaraan D. sa ibabaw ng telebisyon sa ilalim ng puno sa kabilang kwarto sa tabing ilog kahapon dumating kanina kumain bukas bibili sa isang taon sasali mabagal kumain matulin tumakbo mahusay kumanta masarap magluto C.

3. __________ ay naglaro si nena sa bakuran. 4. Si Aling Rosa ay mahusay magluto ng kakanin. II. Magpapalit ako ng kurtina ___________. Ibigay mo itong bulaklak _________ kay Bb. . Kate: Saan pupunta ang kamag – aral natin L. Sumulat ng angkop na pang – abay na pamanahon sa mga patlang.E. Kailangan pa nilang magpraktis ng sayaw doon sa ibaba. Isulat ang uri nito sa patlang. ________ 3. ________ 5. 2. Marami din silang gagawing takdang aralin. Basahin ang maikling dayalogo. Bumoto kami sa bayan ng Calumpit. . Bilugan ang pang – abay na panlunan. ________ 4. Masayang nagkukwentuhan ang magkakaibigan. Pangkatang Gawain I. ________ 2. Malakas ang ulan __________. 1. Paglalapat Panuto: Salungguhitan ang pang – abay sa pangungusap. Dito tayo magtitipon. 5. A. Perez upang hindi malanta. Kahapon siya nakipagkilala sa mga bagong kapitbahay. Ipinagluto siya ni Lilay ng karne _______. ________ 1.: Doon daw sa silid aklatan.A? L.

Pumupunta ako sa Divisoria para mamili ng damit. kahapon 3. mabilis V.Kate: Nakapag – aral na ako sa bahay kanina. Naku. kung pamaraan naman ay panlunan naman ay .A. Tuwing Linggo ako ay nagsisimba.: Buti ka pa. _______ 2. III. Mabilis maglaba si Aling Tess. Pagsubok Panuto:Tukuyin kung anong pang – abay ang ginamit sa pangungusap. naiwan ko ang aklat ko sa ibabaw ng kama! Kate: Tiyak na kakain tayo sa Mc Donalds kapag natapos na nila ang kanilang gawain sa takdang oras. at kung _______ 1. IV. Hal: Magaling magluto si Aling Nena. ang bilis mo. Kung ito ay pang – abay na pamanahon ilagay ang sa patlang. Gamitin ang ss. L. . . Sumulat ng tatlong pangungusap na gumagamit ng pang – abay na pamaraan. 1. Nakita ko ang aklat ni Ate sa loob nd aparador. . _______ 3. sa tabing ilog 2. na pang – abay na sa pangungusap.

_______ 4. Kasunduan Magbigay ng tig – tatlong pangungusap na nagpapakita ng pang – abay na pamanahon. IV. _______ 5. Ang prusisyon ay dadaan sa simbahan. . panlunan at pamaraan. Isinulat niya ang kwento kahapon.