Iloilo (lalawigan) Ang Iloilo ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Kanlurang Visayas.

Lungsod ng Iloilo ang kapital nito at matatagpuan sa timog-silangang bahagi ng Pulo ng Panay, at nasa hangganan ng Antique sa kanluran at Capiz sa hilaga. Matatagpuan naman ang Guimaras sa timog-silangan ng pampang ng Iloilo at Negros Occidental naman sa ibayo ng Gulpo ng Panay at Kipot ng Guimaras. Tao at kultura Kilala ang mga taga-Iloilo bilang mga Ilonggo at Ilonggo din ang kanilang wika na pormal na kilala bilang Hiligaynon. Nagsasalita din ng Hiligaynon ang mga tao mula sa Capiz. Hinggil sa kasaysayan nito bilang isang mahalagang puerto, mga mestizo ang maraming Ilonggo, o mga taong may halong Kastilang dugo. Kilala ang distrito ng Jaro sa Lungsod ng Iloilo sa kanyang buhay na mga pista. Pangunahing hanapbuhay sa Rehiyon 1? Answer: 1. Ang pangunahing hanapbuhay sa region 1 ay pagtatanim ng tabako.Nung panahon ng mga kastila ay inutos nila na magtanim ng tabako dahil mahilig sila rito at pangunahing produkto nila ay tabako. 2. Pangangaso Ang rehiyon I ay isang lugar pang-agrikultura. Ang mga pangunahing produkto ng rehiyon ay Tobacco, bigas, mais, bawang, mga gulay, at livestocks. Ang mga industriyang pambahay naman sa rehiyong ito ay wood carving, pottery, food preservation, at furniture making. A ng mga mamamayan dito ay halos mga Ilocano. A ng mga relihiyon dito ay Romano K atoliko,Protestante at mga Iglesia ni Cristo. Lokasyon at topograpiya M amamayanat K atangian Mga Bantog namamaamamayanat tribo

Magagandang Tanawin Likas yaman, kabuhayanat industriya REHIYON 1 Il can o o69%Tagalog3%Pangasinense28% D iego SilangGabriela Silang REHIYON 1 S iya ay nakilala dahil iya angu n a n g n a m u n o n g h i m a g i k a n a pamahalaang kolonya ngE p a n y a D iego S ilang aypinanganak a Aringay,La Union S iya ay iang kartero. G abriela S ilang ayinilang naman a S taC a n i o g a n , l o o S ur S iya ang kabiyakni D iego S ilang.

Likas na Yaman

M

ineral a
s

be
s

to
s

gintoapogtan
sos

ilia Bigas ang pangnahingpro

duktong agrikultura. Hanapbuhay ay paggawa ngmga muebles mula

sa yantokat kawayan.