EKONOMIKS

Pamilihan ng Kalakal at Paglilingkod
Pagbebenta ng Kalakal at Paglilingkod Kalakal at Paglilingkod Pagbili ng

Bahay Kalakal
Input para sa produksyon Kapital

Sambahayan
Lupa, Paggawa,

Pamilihan ng Salik ng Produksyon

Sahod, Upa at Tubo

Kita

Pamumuhunan

Pamilihang Pinansyal

Pag-iimpok

Pagbili ng Kalakal at Paglilingkod payments Pagbabayad ng Buwis ng Buwis

Sweldo, Tubo, Transfer

Pamahalaan
Pagbabayad

Pagluluwas

Panlabas na Sektor

Pag-aangkat