A. Saligang-Batas ng Biak-na-Bato (1896) ± Ang Wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas. B.

1935 ± Pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa batay sa mga umiiral na katutubong wika (Seksyon 3, Art.XIV Saligang Batas ng 1935) C. 1936 ± inaprubahan ng Kongreso ang Batas Komonwelt Bilang 184 na lumikha ng Surian ng Wikang Pambansa na naatasang gumawa ng pagaaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa na magiging batayan ng wikang pambansa.

D. Disyembre 30, 1937 - Sa pamamagitan ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 ng Pangulong Quezon, ang Wikang Pambansa ay ibabatay sa Tagalog. E. Abril 1, 1940 - Paglilimbag ng isang balarila at isang diksyunaryo sa Wikang Pambansa. Ipinahayag pa ring ituturo ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 19, 1940.

Manuel L. Quezon Ama ng Wikang Pambansa

Surian ng Wikang Pambansa

‡ Layunin ng Surian ay piliin ang katutubong wika na gagamiting batayan ng pagpapalaganap at pagpapatibay ng wikang pambansa ng Pilipinas.

F. Hunyo 7, 1940 - Pinagtibay ng BatasKomonwelt Blg. 570 na nagtadhana na simula sa Hulyo 4, 1946. Ang Wikang Pambansa ay isa sa mga opisyal na wika ng bansa. G. Marso 26, 1954 - Nagpalabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula sa Marso 29 - Abril 4. Subalit ang petsa ng pagdiriwang ay inilipat sa Agosto 13-19 tuwing taon.

Ramon Magsaysay

H. Set. 23, 1955 ± Nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang Proklama Blg.12 na inililipat ang panahon ng pagdiriwang ng Linggo ng wikang Pambansa taun-taon simula sa ika-13 hanggang ika- 19 ng Agosto. I. Agosto 12, 1959- Tinawag na Pilipino ang Wikang Pambansa ng lagdaan ni Kalihim Jose Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang Kautusang Blg 7. Ayon sa kautusang ito, kaylaman at tutukuyin ang pambansang wika ay Pilipino ang gagamitin.

J. Oktubre 24,1967- Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautusang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay pangalan sa Pilipino. K. Marso, 1968 - Ipinalabas ni Kalihim Tagapagpaganap, Rafael Salas, ang isang kautusan na ang lahat ng pamuhatan ng liham ng mga kagawaran, tanggapan at mga sangay nito ay maisulat sa Pilipino.

Kawanihan ng Rentas Internas

L. Agosto 7, 1973- Nilikha ng Pambansang Lupon ng Edukasyon ang resolusyong nagsasaad na gagamiting midyum ng pagtuturo mula sa antas elementarya hanggang tersyarya sa lahat ng paaralang pambayan o pribado at pasisimula sa taong panuruan 1974-75. M. Hunyo 19, 1974 - Nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura ang Kautusang Pangkagawaran Blg.25 para sa pagpapatupad ng edukasyong bilingwal sa lahat ng kolehiyo at pamantasan.

Pagkatapos ng Rebolusyon ng Edsa, bumuo muli ang pamahalaang rebolusyonaryo ng Komisyong Konstitusyonal na pinamunuan ni Cecilia Muñoz Palma. Pinagtibay ng Komisyon ang Konstitusyon at dito¶y nagkaroon muli ng pitak ang tungkol sa Wika:

Pebrero 2, 1987 Artikulo XIV - Wika
‡ Sek. 6 - Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na Wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng Batas at sangayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsod at paspasang itaguyod ang paggamit ng Pilipinas bilang midyum na opisyal na Komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pangedukasyon.

1937 1959 1987

Tagalog

Pilipino Filipino

‡ Sek. 7 -Ukol sa mga layunin ng Komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at , hanggat walang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrelihiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong sa mga wikang panturo roon. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila at Arabic. Madrasah school

‡ Sek. 8 - Ang Konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic at Kastila. ‡ Sek. 9 - Dapat magtatag ag Kongreso ng isang Komisyon ng Wikang Pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba¶t ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanitili.

‡ Agosto 25, 1988 - Ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 ay ipinalabas at nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino na nagtatadhana ng paglikha ng Komisyong Pangwika na siyang magpapatuloy ng pag-aaral ng Filipino. Gayon din, pinagtibay ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa mga paaralan sa mga piling asignatura.

´Wika ang dungawan ng kultura ng lipunang pinag-ugatan at gumagamit nito.µ

Saliksikin ang iba pang mga batas pangwika ng Pilipinas. Gumawa ng timeline ng mga batas na ito upang makita ninyo ang pagbabago at pag ± unlad ng wikang Filpino

1. Batas Komonwelt Blg. 184 2. Batas Komonwelt Blg. 333 3. Batas Komonwelt blg. 134 4. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 263 5. Sirkular blg. 26, serye 1940 6. Batas Komonwelt Blg. 570 7. Proklama Blg. 12, serye 1954 8. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 7 9. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 96 10. Memorandum Sirkular Blg. 172 11. Memorandum Sirkular Blg. 187 12. Memorandum Blg. 277

13. Memorandum Sirkular Blg. 384 14. Memorandum Sirkular Blg. 443 15. Kautusang Tagapagpaganap blg. 304 16. Memorandum Sirkular Blg. 488 17. Kautusang Panlahat Blg. 17 18. Atas ng Pangulo Blg. 73 19. Art. XV, Seksyon 3, Saligang ± Batas ng 1973 20. Kautusang Pangkagawaran Blg. 25 21. Kautusang Paangministri Blg. 22 22. Proklamasyon Blg. 19 23. Art. XIV, Sek. 6-9, Saligang Batas ng 1987 24. Resolusyon Blg. 966-1 ng Komisyon sa Wikang Filipino

25. Kautusang Blg. 52 26. Kautusang Tagapagpaganap blg. 335 27. Kautusang Pangkagawaran blg. 84 28. Kautusang Pangkagawaran Blg. 21 29. CHED Memorandum Blg 59 30. Proklama Blg. 104