P. 1
PSSLC

PSSLC

|Views: 551|Likes:

More info:

Published by: Rose Angelique Santos on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

IKALAWANG TAON MGA KASANAYAN

I. Naipamamalasang pang-unawa at pagpapahalaga sa kaugnayan ng mga tao sa bansang Asyano
* Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit mg mapa at globo Katagngiang Pisikal 1.1 Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungkol sa paghahating heograpiko ng Asya, Silangang Asya, Kanlurang Asya Asya, Silangang Asya at Hilaga/Sentral na Asya. 1.2 Nailalarawan ang mga katangiang kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at vegetation cover/tundra, tuiga, grassland, dessert, tropika forest, mountain lands. 1.3 Natataya ang yamang likas ng mga rehiyon sa Asya. 1.4 Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng

   

Agrikultura Ekonomiks Panahanan Kultura

1.5 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran sa pamumuhay ng mga Asyano. 1.6 Naihahatag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal ng rehiyon. Yamang-tao sa Asyano 1.7 Nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya. 1.8 Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika at paghiubog ng kultura ng mga Asyao. 1.9 Nasusuri ang antas ng kabuhayan ng mga bansang Asyanobatay s level ng teknolohiya, uri ng paglilingkod na panlipunan at pangkabuhayan. 1.10 Nahihinuha ang (infer) ang implikasyon ng antas ng kabuhayan, level ng teknolohiya at paglilingkod sa kabuuang pamumuhay ng mga Asyano. 1.11 Nasusuri ang kaugnayan ng yamaa tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay s ass:

         

Damit ng tao Komposisyon ayon sa gulang Inaasahang haba ng buhay Kasarian Bilis ng paglaki Migrasyon Uri ng hanapbuhay Bilang ng hanapbuhay Kita ng bawat tao Bahagdan ng marunong bumasa at sumulat

II. Sinaunang Kabihasnang sa Asya (bago ang ika-16 na siglo hanggang 16 na siglo)

Nasusuri ang paghubog (formation) at globo A. Mga Batayan sa Paghubog (formation), pag-unlad/pagsuri (dev’t) at kalikasan (nature) ng mga pamayanan at estado (communities & state)

Divine Origin.3 Naihahambing ang ikalawang yugto (ika-18 at 19 siglo) ng Imperyalismon at Kolonyalismo ng mga kanluranin sa Asya sa unang yugto ayon sa dahilan at pamamaraan.7 Nasusuri ang impluwensya ng Budismo.8 Nasusuri ang ma salik (factors) at pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismo sa iba’t ibang rehiyon sa Asya.6 Nasusuri ang mga mahahalagang pangyayaring naganap saasya mula sa pagkakatatag ng sinaunang kabihasnan hamggang ika-19 na siglo (pmahalaan.12 Naihahayag ang paghanga at pagmamalaki sa kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnang Asyano sa sangkatauhan.6 Nasusuri ang kakayahan ng ilang bansang Asyano na manatili ang kalagayang pulitikal laban sa mga bansang kanluranin at Asyano (Korea at Thailand). Jainism. 2. Ramaphitheues. Islam. Sinaunang Pamumuhay ng mga Asyano 2. Hinduismo. 2.4 Natataya ang mga epekto ng Kolonyalismo sa rehiyong Asya. 3. A. Judaism. 2.5 Napahahalagahan ang mga bagay at isipang pinagbatayan (Sinocentrism.2. Zoroastrianismo. 2. Theravada) sa pagkilala sa sinaunang kabihasnan. Indus. level at tradisyon ng mga kababaihan sa iba’t ibang uri ng pamumuhay. 3.2 Nasusuri ang mga oangyayaring nagbigay daan sa unang yugto ng Imperyalismo sa Asya. Tsina). teknolohiya.9 Nasusuri ang epekto (impact) ng sinaunang kabihasnan ng India. pagpapahalaga.1 Nasusuri ang mga dahilan at pamamaraan ng Imperyalismo at Kolonyalismo ng mga kanluranin sa unang yugto(ika-16 at ika-17 siglo) ng pagdating nila sa Asya. Kristiyanismo. 3. B. lipunan. Arianismo) sa kalagayang panlipunan. 2. sining at kultura ng mga Asyano. kabuhayan. paniniwala.7 Nasusuri ang makabagong anyo ng Imperyalismo ng kanluranin sa kasalukuyang Asya. epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagbuo ng mga kilusan at hukbo sa Timog Silangang Asya na magsusulok sa kalayaan ng mga bansa dito. 3. sining at kultura). Sikhism.10 Nasusuri ang mga pamamaraang ginamit ng mga Asyano sa pagtamo ng kalayaan mula sa kolonyalismong kanluranin. Ang Asya at Kanluranin 3. 3. 3. 2. 2. Confucianismo. teknolohiya at pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Asya. Nasyonalismo sa Asya 3. 3. . edukasyon.11 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga kababaihan pagtataguyod at pagpapanatili ng mga Asyanong pagpapahalaga.5 Nasusuri ang transpormasyon ng mg pamayanan at estado ng Asya sa pagpasok ng mga kanluranin sa larangan ng: Pamamahala Teknolohiya Paniniwala Sining Kabuhayan LIpunan Pagpapahalaga Kultura 3. Shintoismo.2 Nasusur amg kabuhayan.1 Nasusuri ang mga proseso at yugto ng ebolusyong bayolohikal ng mga sinaunang tao sa Asya (Primates.3 Naipaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Summer. Homo Habillia. Homo Sapiens).4 Nabubuo ang imlikasyon ng pag-unlad ng kabihasnan at pagtatag ng mga Imperyo sa Asya.11 Nasusuri ang matinding epekto ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagtatag ng sistemang mandato s kanlurang Asya.10 Nasusuri ang kalagayan. 2.9 Naipaliliwanag ang ibat’ibang manipestasyon ng nasyonalismo. B.8 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga pananaw at paniniwalang relihiyon-pilosopiya at tradisyon sa paghubog ng kasaysayan ng mga Asyano. 2. 3. 2.

2 Natatalakay ang mga pamamaraan ginagamit upang sumulong at umunlad ang mga bansa sa Asya.16 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas ng imperyalismo. .9. 4.8.17 Nabubuod ang mga pangunahing katagian ng nasyonalisnmo sa Asya.10. 3.1 Natatalakay ang ilang mga suliranin pang-ekonomiya sa Asya. 3. 4.12. 4.13 Nausuri ang epekto ng samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng mga kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng mga kababaihang Asyano tungo sa pagkakapantay-pantay pagkakataong ekonomikal at karapatang pulitikal.8.1 Natatalakay ang ginampanan ng mga rehiyon sa mga Asyano. 4. 4. 4.2 Naihahambing ang ekonomiya ng ibang bansa sa Asya noon at sa kasalukuyan.1 Naibibigay ang kahulugan ng kalakalan. 4. Ang Asya sa pangkasalukuyang Panahon 4 Naipapamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga pondong ideolohikal sa pamumuhay Asya sa kasalukuyang panahon.8 Natataya ang bahaging ginampanan ng rehiyon sa iba’t ibang aspeto ng pamumuhay ng Asyano. 4.3. 4. kalagayang pulitikal.18 Naipagmamalaki ang pagka-Pilipino at pagka-Asyano. 4.3 Naihahambing ang pagkakaiba-iba ng pag-unlad sa Asya. 3.3 Napapanindigan ang katatagan ng pamilyang Asyano bilang batayang yunit ng lipunan. ANG ASYA SA PANGKASALUKUYANG LIPUNANG ASYANO A. 3.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan at peligro ng kalakalan.1 Nasusuri ang balangkas ng pamahalaan ng mga bansang Asyano.11 Naibibigay ang kahulugan ng neokolonyalismo. 3.1 Naiisa-isa ang mga bansang kabilang sa Newly Industrialized Country. 4.9 Naiuugnay ang mga kasalukuyang pagbabago pang-ekonomiya na naganap sa kalagayan ng mga bansa sa Asya. 4. 4.14 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahagong ginampanan ng nasyonalismo sa Asya tungo sa paglaya ng bansa.10.2 Nasasabi ang kahalagahan ng relihiyon sa pamumuhay ng mga Asyano. sosyalismo at komonismo) 3.13. 4.7 Nasusuri ang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga Asyano KASANYAN A. Kultura at Lipunang Asyano 4.2 Napaninindigan ang karapatang magkaroon ng mabuting pamahalaan. sosyal at kultural. 4. 4.5 Naihahambing ang kalagayan ng kababaihan iba’t ibang bahagi ng Asya 4. 4.12. Nasusuri ang pagpapahalagang asyano at mga pamaraang ginamit ng ilang bansang Asyano (Timog Korea at Singapore) tungo sa pangkabuhayang pag-unlad. kababaihan at manggagawa.9. Nasusuri ang anyo at tugon san g mga Asyano sa neokolonyalismo.1 Natatalakay ang mga pamaraang ginagamit ng South Korea at Singapore upang matamo ang kabuhayang pag-unlad. V.15 Nasusuri ang epekto (Impact) ng nasyonalismo at sigalo’t etniko sa Asya katulad ng partisipasyon/paghahati ng India at Pakistan. Nasusuri ang pagkakaiba ng antas ng pagsulong sa pag-unlad sa Asya. Nasusuri kung paano nakatulong ang kalakalan sa pagbabagong ekonomikal at kultural ng mga bansang Asyano.12 Nasusuri ang kaugnayan ng ibat’ibang ideolohiya sa mga malawakang kilusang nasyonalismo sa Asya (ideolohiya ng malayang demokrasya o liberal democracy.4 Nasusuri ang palatuntunan na nagtataguyod sa karapatan ng mga bata.10. 4.6 Nasusuri ang mga nalabag ng mga kababaihang Asyano. Pamahalaan.

1 Naipagmamalaki amg ginagampanan ng konsepto ng kalayaan at katarungan sa mga Asyano. 4. 4. paglaki ng populasyon at iba pa). Napapahalagahan ang mga isipan at mga gawaing Asyano na kapupulutan ng aral tungo sa tagumpay ng sambayanan.1 Natatalakay ang paglahok ng ilang bansangasyano sa pandaigdigang kalakalan. katarungan at mabuting pagkamamamayan sa buhay ng asyano 4. Nasusuri ang pananatili ng kahirapan at paglaganap ng mga salot na sakit sa Asya sa gitna ng mataas na antas ng pag-aaral siyentipiko.23. Mga Napapanahong isyu at pamamalasakit (Issues and Concerns) Naipililiwanag ang mga pangunahing isyu at pagmamalasakit (concerns) na kinakaharap ng Pilipinas dala ng kasalukuyang pagbabagong pulitika at sosyo ekonomiko sa Asya (terorismo.1 Naiisa-isa ang klasipikasyon ng sakit na laganap sa Asya.2 Nailalarawan ang mga programang iniliunsad upang maiwasan ang paglaki ng populasyon. 4. 4.21.4.16.2 Nailalarawan ang kairapan at pagkasira ng kapaligiran sa Pilipinas. 4.21. Nasusuri ang ugnayang pansaigsigang kalakalan (globalizing trends) sa ekonomiya at kultura at tradisyonal sa Asya.14.3 Natutukoy ang mga karapatang pantao na naabuso. Naasusuri ang kinalaman ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano. B. 4. kaugnayang panlipunan.2 Naiisa-isa at naipapaliwanag ang mga halimbawa ng mga transnational crimes. Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng konsepto ng kalayaan (freedom) pagkapantay-pantay.13. Nasusuri ang pakikilahok sa pandaigdigang kalakalan at industrialisasyon. 4.14. panitikan at palakasan).1 Natatalakay ang mga transnational crimes na nangyari sa Asya. antas ng pamumuhay.16.2 Nailalarawan ang mga pagbabago sa pandaigdigang kalakalan.3 Naipaliliwanag ang globalisasyion Naipaliliwanag ang kaugnayan ng paglaki ng popilasyon sa pangkabuhayan at panlipunang pag-unlad ng mga rehiyong Asya. pagkasira ng kapaligiran.21.22.18.1 Naisasagawa amg mga kaisipan at aral sa pagiging matagumpay ng bansa.22. Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng kultura sa asa at gawi ng mga Asyano. teknolohikal at medicinal.1 Nakikilala ang ilan sa mga Asyano sa nakatanggap ng parangal para sa panitikan at pampalakasan.15.1 Naiisa-isa ang mga isyu na kinakaharap ng Pilipinas.1 Natatalakay ang paglahok ng ilang bansang Asyano sa pandaigdigang kalakalan.2 Natatalakay ang pag-unlad ng Japan matapos amg Ikalawamg Digmaang Pandaigdig. pang-aabuso sa karapatang pang-tao.1 Natutukoy ang pagkakakilanlan ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano.1 Naipaliliwanag ang kinalaman ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano.2 Napapahalagahan ang mga asal at gawi ng mga Asyano.1 Naiisa-isa ang epekto ng paglaki mg populasyon sa pag-unlad ng bansa.20.24.26. 4.26. 4. . Naipagmamalaki sa daigdig ang mga kontribusyon ng mga Asyano sa larangan ng humanidades (humanities.23..2 Nakikilala ang mga namumuno sa mga bansang ito (South Kore at Singapore) nanagsulong ng kaumlaran. 4. Nasusuri ang epekto impak ng organisasyon sa pamilya. 4. 4. Nasusuri amg dahilan at epekto migrasyon sa buhay Asyano sa loob at labas ng rehiyon.25.2 naiisa-isa ang mga kontribusyon ng mga Asyano na maipagmalaki sa buong daigdig. 4. kaugnayng ng transnational crimes sa Asya.18. 4.1 Natatalakay ang epekto ng urbanisasyon sa pamilya at antas ng pamumuhay.25.2 Naiisa-isa angepekto ng urbanisasyon sa lipunan at rehiyong etniko. 4.17. 4.2 Naipagmamalaki ang pagiging mabuting mamayanan ng mga Asyano. 4.1 Naiisa-isa anag mga dahilan at epekto ng migrasyon sa mga Asyano Nasusuri ang epekto. 4. 4. 4.19.20.2 Naipaliliwanag ang dahian ng kahirapan ng iang bansa sa Asya. 4. kahiraan.18. 4. 4.19. 4.

28.30.2 Nabibigyang kalutasan amg mga sigalot panrelihiyon at etniko Naoaoahakagahan ang bahaging ginagampanan ng ASEAN.27. panrelihiyon at etniko at tulad ng sa Burma. 4. 4.1 Naipagmamalaki ang ipinakitang pagkakaisa ng mga Asyano .Napapangatwiranan ang kaankupan ng isang natatanging hakbang sa paglutas ng saga lot. 4.3 Napahahalagahan ang tulng na ginaea ng ASEAN at APECsa mga Asyano Naitataguyod ang pagtutulungang panrelihiyon ng mga Asyano 4. Sri lanka at iba pa.29.2 Natatalakay ang layunin ng APEC at ASEAN 4. at iba pang mga samahang panrelihiyon sa Asya.28.1 Natutukoy ang mga sigalot panrelihiton at etnikong ilang bansa sa Asya 4. Indonesia.28. APEC.1 Naipagmamalaki ang pagtutulungan ng mga Asyano Napapahalagahan ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba ng mga pangunahing katangian ng mga Asya. 4.27.1 Natutukoy ang mga organisasyon na tumutulong uoang mapaunlad ang ekonomiya ng mga bansa sa Asya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->