Piliin ang titik ng tamang sagot. 1.

Alin sa mga sumusunod ang naging dahilan ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas? A. Ang Pilipinas ay bansang sakop ng Espanyol na kalaban ng mga Hapones. B. Ang Pilipinas ay bansang sakop o kolonya ng Estados Unidos nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. C. Ang Estados Unidos at ang Pilipinas ay mga bansang kasapi ng mga bansang kalaban ng mga Hapones. D. Ang bansang Hapon ay naglalayong mapalawak ang kanyang kapangyarihang pampulitika at pang-ekonomiya. 2. Alin ang angkop na paglalarawan ng Death March? A. Tawag sa paglalakbay ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo mula Mariveles, Pampangga hanggang Capaz, Tarlac. B. Paglalayag ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo lulan ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos. C. Paglalakbay ng mga Pilipinong at Amerikanong sundalo mula Pampanga hanggang Aparri. D. Madugong digmaan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at sundalong Amerikano nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. 3. Alin sa mga sumusunod ang samahan ng mga kawal na Pilipino at Amerikano na pinamumunuan ni Hen. Douglas MacArthur? A. Greater East Asia Co-Prosperity Sphere C. Union of Soviet Socialist Republic B. United States Army Forces in the Far East D. Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon 4. Pangulo ng Komonwelt ng sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. A. Sergio Osmeῆa C. Manuel L. Quezon B. Carlos P. Romulo D. Manuel A. Roxas 5. Alin ang naging dahilan ng madaling pagkapanalo ng mga Hapones laban sa pinagsamang puwersang Pilipino at Amerikanong sundalo at tuluyang pagkasakop ng Hapon sa bansang Pilipinas? A. Lubhang pinaghandaan ng sandatahang lakas ng Hapon ang pagsalakay sa bansang Pilipinas. B. Hindi handa ang sandatahang lakas ng mga Pilipino at Amerika sa Ikalawang digmaang pandaigdig. C. Mas nakararami ang mga sundalong Hapon kesa pinagsamang lakas ng mga Pilipino at Amerikano. D. Tama ang A at B.

6. Alin sa mga sumusunod ang naging dahilan ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas? E. Ang Pilipinas ay bansang sakop ng Espanyol na kalaban ng mga Hapones. F. Ang Pilipinas ay bansang sakop o kolonya ng Estados Unidos nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. G. Ang Estados Unidos at ang Pilipinas ay mga bansang kasapi ng mga bansang kalaban ng mga Hapones. H. Ang bansang Hapon ay naglalayong mapalawak ang kanyang kapangyarihang pampulitika at pang-ekonomiya. 7. Alin ang angkop na paglalarawan ng Death March? E. Tawag sa paglalakbay ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo mula Mariveles, Pampangga hanggang Capaz, Tarlac. F. Paglalayag ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo lulan ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos. G. Paglalakbay ng mga Pilipinong at Amerikanong sundalo mula Pampanga hanggang Aparri. H. Madugong digmaan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at sundalong Amerikano nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. 8. Alin sa mga sumusunod ang samahan ng mga kawal na Pilipino at Amerikano na pinamumunuan ni Hen. Douglas MacArthur? C. Greater East Asia Co-Prosperity Sphere C. Union of Soviet Socialist Republic D. United States Army Forces in the Far East D. Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon 9. Pangulo ng Komonwelt ng sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. C. Sergio Osmeῆa C. Manuel L. Quezon D. Carlos P. Romulo D. Manuel A. Roxas

10. Hindi handa ang sandatahang lakas ng mga Pilipino at Amerika sa Ikalawang digmaang pandaigdig. F. . Tama ang A at B. H. Mas nakararami ang mga sundalong Hapon kesa pinagsamang lakas ng mga Pilipino at Amerikano. Lubhang pinaghandaan ng sandatahang lakas ng Hapon ang pagsalakay sa bansang Pilipinas. G.Alin ang naging dahilan ng madaling pagkapanalo ng mga Hapones laban sa pinagsamang puwersang Pilipino at Amerikanong sundalo at tuluyang pagkasakop ng Hapon sa bansang Pilipinas? E.