Chapter I. Panimula Tayong lahat ay isinilang nang may pantay-pantay na karapatan.

Ang karapatang ito ay ang kalayaan na iginagawad sa mga kababaihan sa kahit anong edad. Noon ang mga babae ay nananatili lamang sa bahay at hindi pinag-aaral dahil naniniwala silang ang babae ay para lamang sa bahay at ang mga lalaki ang bubuhay sa kanilang pamilya. Noon din ay hindi sila maaaring bumoto at tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ngayon, sa paglipas ng panahon ay marami na rin ang nagbago. Nagkaroon na rin ng karapatan ang mga kababaihan. Ngunit ngayon ang mga karapatang ito ay inaabuso. Sa nobelang El Filibusterismo na ginawa ni Jose Rizal, may mga pangyayaring nagpapakita ng mga paglabag sa karapatan ng mga kababaihan. Nais naming na mabasa ito ng lahat ng tao, lalo na ng mga kababaihan at ng mga taong nangaabuso sa anilang karapatan. Layunin ng pag-aaral na ito na maihatid sa mga mambabasa ang karapatan ng mga kababaihan at maging sensitibo sila sa mga nangyayaring paglabag nito. Layunin rin nito na mamulat tayo sa mga nangyayari ngayon at matuto tayong ipaglaban ang ating karapatan.

1

Chapter II. mula sa mga mag-aaral hanggang sa mga may asawa na. ito ang mga karapatan ng mga babae. Nagsagawa rin sila ng survey ng iba’t ibat klase ng tao.) Makautang 4. Background of the Study Sa paggawa ng pag-aaral na ito. gumamit ang mga researcher ng mga posters at brochures mula sa iba’t –ibang grupo ng “women advocates”. Karapatan na: 1.) Sumali sa iba’t ibang larangan ng palakasan at cultural activities 2 . Kumuha rin kami ng ibang impormsyon mula sa internet. Chapter III. ANG MGA KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN Ayon sa “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” o CEDAW. Statement of the Problem I.) Magkaroon ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan 3.) Magkaroon ng maayos at dekalidad ng edukasyon 2.

) Magkaroon ng magandang trabaho at benepisyo 8. karahasan. Mga Batas para sa Kababaihan May mga Bill o batas rin na ipinatupad para sa mga kababaihan.5. Nakasaad sa “Anti-Prostitution Bill” na ang mga babae na ginamit sa prostitution ay hindi dapat tratuhin na parang isang criminal kundi dapat tratuhin bilang biktima ng sexual 3 .) 13. palitan at panatilihin ang kanyang nasyonalidad II.) Magkaroon ng sweldo na naayon sa bigat ng kanyang trabaho 9. mental.) Makibahagi sa pangangalaga sa pamilya 7. at slavery Makaboto at humawak ng pwesto sa pamahalaan Irepresenta ang bansa sa ibang bansa Pumili. pisikal. at sexual 10. emosyonal.) Maging malaya sa anumang klase ng pananakit. Ang “Reproductive Health Bill” ay nagsaad na ang reproductive health ay isang basic na karapatan at obligasyon ng pamahalaan na protektahan ito. magampanan at ipahayag ang karapatan ng kababaihan at fundamental freedoms. Reproductive Health Bill. Ito ay ang Magna Carta of Women Bill.) 11.) Maging malaya sa prostitusyon.) 12. at ang Anti-Prostitution Bill. marespeto. maprotektahan.) Magfamily planning 6. Ang “Magna Carta of Women” ay ginawa para maalis ang diskriminasyon laban sa mga kababaihan at makilala.

Mga Paglabag sa Karapatan ng Kababaihan Sa kasalukuyang panahon ay makikita natin ang iba’t ibang klase ng pang-aabuso sa mga kababihan. IV. Pagkakaroon ng Gender Ideology/ Diskriminasyon 4 .Pangunahing Dahilan ng Hindi Pantay na Turing sa mga Kababaihan A. Pangkulturang Rebolusyon (“Gender gap”) Maraming nagsasabi na ang babae ay hindi mahina.prostitusyon. Bilang biktima. dapat ang mga taong gumamit sa kanila ang ikulong at ang mga taong pinagkakitaan sila. III. kundi ang mga lalaki ay lubha lamang malakas. Ang “Gender gap” ay tumutukoy sa “systemic difference” sa sosyal at ekonomikong posisyon ng mga kalalakihan at kababaihan. Sikolohikal (“Ego-tripping”) Ang ilang mga kalalakihan ay nangangamba na isang insulto sa kanilang pagkalalaki kung magiging mas mataas ang posisyon ng ilang kababaihan sa kanila. Ito ay ang mga sumusunod: 1. B.

Pang-aabuso sa mga Babae sa Ibang Bansa Karamihan sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay mga babae.pagsisilbi bilang katulong.Ang gender ideology ay ang pagiisip na ang lalaki ay mas mataas sa mga babae sa lahat ng aspeto. Sila ay madalas na ginagamit sa mga magasin. o pagtatanggap ng mga tao sa pamamagitan ng pagpipilit. pagtatrabaho sa restaurant. 4. dyaryo. pandaraya. pag-aantala. konstruksyon. 3. Prostitusyon / Sex Slavery Ngayon ang mga babae ay biktima ng prostitusyon o ang paggamit sa kanila bilang pangaliw. Kaya ang mga babae ay madalas nahihirapan ng trabaho dahil sa mga ganitong kaisipan. billboard at mga kalendaryo at pinapapose ng nakahubad. di-kusang pagtatrabahao. tulad ng pagsasaka. or pangkomersyong seksuwal na pagtatrabaho. Marami ng 5 . o pagbabanta ng pang-aalipin. Trafficking Ang trafficking ay ang pagrekluta. o pagsasamantala sa isang di-kusang pagaasawa o pangkomersyong industriya. 2. mas malakas at mas kapakipakinabang. Sila ay nagtatrabaho bilang “Domestic Helper” o minsan naman ay “entertainer”. Iniisip ng maraming tao na ang mga lalaki ay mas matalino. pagtatrabaho sa pabrika. mas maabilidad.

konti lang ang pagkakaiba ng mga taong naniniwala na nirerespeto pa ang karapatan ng mga kababaihan sa mga taong hindi sumasangayon. Maraming mga babae ang binubogbog ng kanilang mga asawa. V. Pananakit ng Asawa Maging sa sariling tahanan ng mga babae ay inaabuso sila. Ibig sabihin dumarami na ang nagiging sensitibo sa mga nangyayaring paglabag sa mga karapatan. Pag-aaral Tanong: Sa tingin mo nirerespeto pa rin ba ang mga karapatan ng babae ngayon? 18 17 Oo.15 16 15 14 13 O0 Hindi Batay sa pangangalap.pagkakataon na sila ay inaabuso na ng kanilang mga amo. Ang mga babae naman ay nagtitiis dahil sa kanilang anak at pagmamahal sa asawa na hindi naman naibabalik sa kanya. Madalas ay pinagsasamantalahan o kaya naman ay sinasaktan. 5. 6 .18 Hindi.

marami ng mga babae ang biktima ng prostitusyon.8 25 20 15 10 5 0 Oo Hindi S uro ig Madalas. Sa tingin mo tama lang ba ang ginagawa ni Sheree? Oo.25 Siguro. pinili ng babae na maging magkarelasyon parin sila kahit na sinasaktan na siya.4 Hindi. Siguro ay mahal na mahal niya talaga ang lalaki o di naman kaya ay may iba siyang dahilan. kasalanan rin ng mga babae kung bakit sila inaabuso. Marahil ito ay dala ng kahirapan at ito lamang ang alam nilang trabaho dahl siguro ay hindi sila 7 .Sitwasyon: May magkasintahan. Tulad sa sitwasyon. Si Sheree at Jose at inaabuso ng Jose si Sheree ngunit hindi parin hinihiwalayan ni Sheree si Jose dahil mahal niya ito. Sa panahon ngayon.

Nais rin naming na maunawaan sa lahat na dapat respetuhin natin ang karapatan ng iba para sila ay respetuhin ng kanilang kapwa. 8 . Dumarami na ang mga taong nanakit ng mga babae. Maraming bagay ang nakakaapekto kung bakit dumarami ang mga babaeng inaabuso. Pero meron parin naming mga tao na mababait at rumerespeto parin sa karapatan ng mga kababaihan. Chapter IV. Ito ay may malaking epekto sa atin ngayon dahil hindi lahat ng tao ay alam ang kanyang karapatan. Kung gusto natin na respetuhin tayo ng kapwa natin ay respetuhin din natin an gating sarili at ang ating kapwa. Konklusyon at Rekomendasyon Sa panahon ngayon. Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan mapababae man tayo o lalaki. hindi lahat ng tao ay nirerespeto parin ang karapatan ng mga kababaihan. Significance of the Study Ang aming pag-aaral na ito ay tungkol sa karapatan ng mga kababaihan.nakapagaral. Chapter V. Huwag tayo matakot na magsumbong sa mga kinauukulan kung may mga tao mang nangabuso sa atin para matigil na rin ang kanilang ginagawa. Marami ng mga tao ang ginagamit ang mga kababaihan para kumita o para sa aliwin sila. Hindi ito dapat babuyin o yurakan. Ang karapatan ng mga kababaihan ay dapat pangalagaan. Nais namin na mamulat sila dito at maging ligtas sila sa pang-aabuso.

Ang pamahalaan at mga “non-government units” ay dapat magkaroon ng mga seminars para ipaalam sa mga kababaihan ang kanilang karaptan. Huwag tayong matakot na ipaglababan ang ating ating karapatan. 9 . Dapat rin ay dumami pa ang mga organisasyong tutulong sa mga kababaihan kapag may nangabuso sa kanila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful