BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN II

I. Layunin
Matapos talakayin ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Maipahayag ang mga bansang nangibabaw ang nasyonalismo at naghangad na kalayaan nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya
2.

Maipaliwanag ang kani-kanilang naging paraan upang makamit ang kalayaan.

3. Maibigay ang mga naging pinuno ng mga organisasyong naglalayong makamit ang kalayaan sa Asya. 4. Maunawaan ang kahulugan ng nasyonalismo

II. Nilalaman
A. Paksa – Yunit III : Aralin 3: Nasyonalismo sa Timog – Silangang Asya B. Kagamitan: textbook, visual aids or powerpoint presentation, word puzzle C. Sanggunian Mercado, Michael M. Sulyap sa Kasaysayan ng Asya. St. Bernadette Publishing House, Inc 2007

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain 1.) Balitaan Sangayon ka ba sa isinasagawang “Impeachment Trial” laban kay Chief Justice Renato Corona? Bakit? 2.) Pagtalakay gamit ang powerpoint (Mungkahing Gawain) a.) Pagtatalakayan b.) Malayang Diskusyon c,) Word Puzzle

Lunsaran ng Bagong Aralin 1. Pangwakas na Gawain A.) Paglinang Takdang Aralin: sagutan ang pahina 340 letrang B (Pluma at papel) IV. Pagsusulit . Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Nasyonalismo sa Burma Nasyonalismo sa Indo-China Nasyonalismo sa Indonesia Nasyonalismo sa Pilipinas maari silang gumawa ng collage o isang dula-dulaan kung saan maipapakita nila ng maayos ang mga pangyayari.) Pangkatang Gawain Hahatiin ang klase sa apat na grupo at ang bawat grupo ay magkakaroon ng isang report o isang play tungkol sa paraang ginamit ng bawat bansa.A D N P A I D O B M A C M I L F Q I L U K A G Q L A D N P J Q G M U U I Z O S C Y A N A N U P I T A K P M R U B K I R B E O W S U K A R N O A R J O S E Y Q R A T P M A N T E I V O S F K Z I L A O S V BURMA PILIPINAS SUKARNO RIZAL PROPAGANDA KATIPUNAN LAOS CAMBODIA VIETNAM C. Ang mga pangkaraniwang pag-rereport o paggawa ng simpleng powerpoint ay maari ding gawin. Ang mayroong pinakamagandang presentasyon ay magkakaroon ng +5 sa pagsusulit na gaganapin sa pagtatapos ng aralin 2.

Layon nito na magbuklod ang mga samahan sa Indonesia at hilingin sa mga Dutch ang kasarinlan ng bansa.Katipunan 5. Pinangungunahan ito ni Achmed Sukarno.Indonesian Nationalist Party 2. .All-Burma Students’ Union 3. . . Layon nito na patalsikin ang mga mananakop sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang rebolusyon. . Layon nito na gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas .All-Burma Students’ Union • Katipunan • Kilusang Propaganda • Indonesian Nationalist Party • 1.Indonesian Nationalist Party . Layon nito na ipagkaloob ng Parliament ng Britain ang kasarinlan ng Burma.Kilusang Propaganda 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful