Halimbawa ng Silabus (Syllabus

)

Enter subhead content here
Home Kapayapaan

Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga
KABATAAN Tayutay Tanging Pamana Halimbawa ng Silabus (Syllabus) Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan) Pagpapalwawak ng pangungusap Iba't Ibang Pagpapahayag Paglalarawan Paglalahad Pangangatwiran Talumpati Noli Me Tangere Pangungusap at kayarian Pang-abay Ponemang Suprasegmental Pagbabagong Morpoponemiko Tungkol kay mamsha Favorite Links Tawagan ako Pamilya ko Vacation Photo Album Pangatnig Pang - uri Wastong Gamit ng Salita

Hayskul Yunit Kagawaran ng Filipino SILABUS SA FILIPINO Taong Panuruan 2006 to 2007

I. Paglalarawan sa Kurso Ang Filipino II ay pinagsanib na Wika at Panitikan. Itong silabus ay inihanda upang malinang at mahasa ang kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat sa Wikang Filipino. Ang silabus na ito ay magsisilbing gabay sa guro ng Filipini II ng Mataas na Paaralan ng Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga. Kinapalolooban ito ng mga kwento, tula, talumpati, sanaysay, nobela at iba pang akdang saloobin, gawi, kilos at ugali ng Kabataang Filipino. Mithiin din nito ang paunlararin at pagyamanin ang kalinangan at makatutulong sa pansarili sa pambansang kaunlaran.

II. Panlahat na Layunin: Ang Sekundaryang Filipino ay naglalayong matugunan ng mga hinihinging pangangailangan sa mga paksa, kaya ang mga mag-aaral ay inaasahang:

Wika: 1. Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kasanayan sa pakikinig; 2. Nagagamit at nailalapat ang mga kaalaman at kakayahan sa paglinang ng pangangailangang pangkomunikasyon; 3. Nauunawaan at nabibigyang - kahulugan ang nilalaman ng mga tekstong pasulat kabilang na ang mga tuluyanng pasalayasay, paglalarawan, paglahad at iba pang anyong palimbag; 4. Naipapakita ang pagkamasining at pagkamalikhain sa pamamagitan ng anyong pasulat; 5. Naisasaayos at nagagamit ang mga impormasyon at talang nalikom mula sa iba’

Filipino sa Bagong Henerasyon II. Makabagong Balarila. 1991 Cruz et al.com www. Inc. Vibal Publishing House.yehey. Ang Bagong Filipino Ngayon II. 2002 Santiago et al. kasanayan at natatamo ang kabuuang pag-ulad sa pamamagitan ng sining at panitikan. Panitikan: 1. napangangalagaan at nalilinag ang katangiang moral. 6.20% Long Test . Napahahalagahan. 2001 Anastacio et al.15% .35% Assign. ispiritual at iba pang kanais-nais na pagpapahalagang pangatauhan at mga kaisipan sa mga katutubong panitikan na matatagpuan sa kultura at lipunang Filipino. Phenix Publishing House Inc. Bookmark 2001 Web Site : www. Bookmark Inc. 3. Napuunlad ang kakayahan. 2. BATAYANG AKLAT: Baisa et al. Pluma II. Napayayaman ang karanasan sa pamamagitan ng mga akdang pampanitikan upang mapaunlad at mapalawak ang kasanayan at pananaw sa buhay. Hiyas ng Lahi II.com Batayan sa Pagbibigay ng Marka: Final Grade: Class Standing x 2 =Quarterly Exam Class Standing: 3 Short Quiz .tagalog-dictionary. Rex Book Store. Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kaalaman at impoermasyon sa paggawa ng balangkas at iba pang pagsunod sa panuto o direksyon.ibang lawak ng pag-aarral o pananaliksik. Nalilinang ang kakayahanng kumilala ng mga katangiang pampanitikan sa pamamagitan ng mapanuringa pamamalagay at bukas na isipan.5% Sulatin ./SW .. 2004 Florante at Laura MGA SANGUNIANG AKLAT: Dominguez et al. 4.

. Napapahalagahan ang aralin. e. e. Nakabubuo ng buod sa kwentong nabasa. Limang araw 1. &#61478.Talumpatian . Pagpapahalaga sa aralin 1. b. Nakapgbibigay ng mga halimbawa ng mga pandiwa sa bawat aspekto at pokus ng pandiwa. f. Pagsasanay &#61478. Natutukoy ang pangunahing kaisipan ng akdang nabasa. Nakikilala ang mga pandiwa sa pangungusap. Lecturette &#61478. Natutukoy ang kaibahan ng bawat aspekto at pokus ng pandiwa. b. Natatalakay ang katuturan ng pagbubuod. Napapahalagahan ang aralin. c. Preleksyon Paghugot ng ilang mga pangungusap sa akadang natalakay 2. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga pangdiwa? Ano ang nagagawa ng mga ito sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan? Nagagamit ang mga napag-aralang aralin sa pang-araw-araw na pkikipagtalastasan. Maikling pagsusulit 17 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Paitikan Tanging pamana (Maikling Kwento) Buod a. Nabibigyang kahulugan ang mga mahihirap nasalita sa akda.10% IKATLONG MARKAHAN Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Kasarinlan ng Lahing Filipino WIKA Pandiwa (Pokus at Pandiwa) a.15% Recitation . Malayang talakayan &#61478. d. c. Malayang talakayan 4. Nasusuri ang mga damdaming namamayani sa bawat tauhan. Nakikilala ang mga pangunahing tauhan sa kwento at nailalarawan ang bawat isa. Lecturette 3. d.

Napaphahalagahan ang mga kasanayang nalinag sa proyekto balagtasan. Nababalik-aralan ang mga tuntuning dapat sundin sa pagbabalagtas. Pagtatanghal ng Balagtasan at pagbibigay ng kaukulang Marka. Pagpapahalaga sa aralin. Clustering &#61478. Round Robin With Talking Chips &#61478. c. Ano ang ibig sabihin ng Pamana? 2. Round Robin With Talking Chips 4. Paano napaunlad ang iyong sarili sa pamamagitan ng proyektong ito? Nakapagtanghal ng Balagtasan sa klase. &#61478. &#61478.Apat na Araw 1. Maikling Pagsusulit &#61478. Dalawang araw 1. Preleksyon &#61607. Pagtatanghal ng Balagtasan Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon . 4. 1. Pagsagot sa Talasalitaan Clustering 3. b. Ano ang tunay na mahalagang mana ang makukuha ninyo mula sa inyong mga magulang at isalin sa darating mong mga anak? Mapahalagahan ang edukasyon bilang pinakamahalagang pamana sa magulang at ibigay din sa mga anak. Pagpapahalaga sa Aralin 1. Naisasaulo ang piyesang napili para sa balgtasan. malayang talakayan 5. d. Preleksyon Paglalahad sa layunin 2. Malayang Talakayan &#61478. Paglalahad sa Pamantayan 3. e. Malinang ang kasanayan sa Pagbabalagtasan. Pagbubuod 6. Nakapagtatanghal ng balagtasan sa klase. Nabibigyang ng kaukulang marka ang pangtatanghal batay sa pamantayan sa pagtatanghal. Buod 18 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Balagta -san a.

Masusunod ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino. Nakikilala ang mga tauhan. Napapahalagahan ang bawat detalye ng akda. Preleksyon Film Clip 2. Nasusuri ang mga salitanmg may malalim na kahulugan. Think &#8211. Naibibigay ang mga katangian ng bawat tauhan sa akda.Pagsagot sa talasalitaan &#61607. Pagpapahalaga sa aralin 1. d. Nabibigayng kahulugan ang talasalitaan. b. Nakikilala ang mga tauhan sa awit at corido.Pagpapahalaga sa aralin . Hanggang saan mo ipaglalaban ang iyong pag-ibig sa iyong minamahal? 2. Round Robin with talking Chips 5. d. Pair &#8211. c.Malayang talakayan 6. Malayang talakayan &#61478. Natutukoy ang tiyak na detalye ng akda. Preleksyon Pagtatanong 2. Clustering &#61478. Share &#61478. Nakagagawa ng karikatura na nagpapakita ng tunay na kapayapaan. Think &#8211. Maikling pagsusulit 19 IKAAPAT NA MARKAHAN Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Panitikan Sa Dulo man ng Daigdig a.Panitikan Florante at Laura (Awit at Corido) a. Paano natin maiuugnay ang aralin sa kasaysayan ng bansang Pilipinas? Mapahalagahan ang bawat detalye sa akda. Pagbasa sa akda 4. Tatlong Araw 1. Pagpapalawak sa talasalitaan Cross word puzzle 3. c. e. &#61478. Dalawang araw 1. b.Malayang talakayan &#61607. Clustering 3. Pair &#8211. Naipapahayag ang sariling saloobin hinggil sa akdang nabasa. Share 5.

&#61478. e. Maikling Pagsusulit 20 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Panitikan Ang katamaran ng mga Pilipino (sanaysay) a. Venn Diagram 5. &#61478. Pagpapahalaga sa aralin. Malayang Talakayan &#61478. 1. Patunayan an gang kapayapaan ay magsisimula sa sarili. Dalawang Araw 1. Preleksyon Think &#8211.Share 2. Nabibigayng kahulugan ang mga mahihirap na salita sa sanysay. Pair &#8211.1. Naibibigay ang mensahe ng may akda sa mga manbabasa ay nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol dito. Malayang Talakayan &#61478. at sa paaralan. Natutukoy ang tiyak na detalye ng sanysay. Masimulan ang kaunlaran ng bansa sa sarili. Pagsaot sa talasalitaan 3. Malayang talakayan 4. Natatalakay ang mga mahahalagang kaisipang taglay ng akda. Kaano kahalaga ang kasipagan ng bawat mamamayan sa bansa? Maging masipag sa lahat ng pagkakataon. Round Robin With talking Chips &#61478. Think-PairShare &#61478. sa bahay. b. d. Crossword puzzle &#61478. Venn Diagram &#61478. c. Paano mauunlad ang ating bansa? sino ang unang kikilos para dito? 2. Minarkahang pagsusulit 21 . Nakabubuo ng Karikatura na tumatalakay sa tunay nakapayapaan. Naiuugnay ang nilalaman ng sanaysay sa tunay na buhay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful