Halimbawa ng Silabus (Syllabus

)

Enter subhead content here
Home Kapayapaan

Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga
KABATAAN Tayutay Tanging Pamana Halimbawa ng Silabus (Syllabus) Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan) Pagpapalwawak ng pangungusap Iba't Ibang Pagpapahayag Paglalarawan Paglalahad Pangangatwiran Talumpati Noli Me Tangere Pangungusap at kayarian Pang-abay Ponemang Suprasegmental Pagbabagong Morpoponemiko Tungkol kay mamsha Favorite Links Tawagan ako Pamilya ko Vacation Photo Album Pangatnig Pang - uri Wastong Gamit ng Salita

Hayskul Yunit Kagawaran ng Filipino SILABUS SA FILIPINO Taong Panuruan 2006 to 2007

I. Paglalarawan sa Kurso Ang Filipino II ay pinagsanib na Wika at Panitikan. Itong silabus ay inihanda upang malinang at mahasa ang kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat sa Wikang Filipino. Ang silabus na ito ay magsisilbing gabay sa guro ng Filipini II ng Mataas na Paaralan ng Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga. Kinapalolooban ito ng mga kwento, tula, talumpati, sanaysay, nobela at iba pang akdang saloobin, gawi, kilos at ugali ng Kabataang Filipino. Mithiin din nito ang paunlararin at pagyamanin ang kalinangan at makatutulong sa pansarili sa pambansang kaunlaran.

II. Panlahat na Layunin: Ang Sekundaryang Filipino ay naglalayong matugunan ng mga hinihinging pangangailangan sa mga paksa, kaya ang mga mag-aaral ay inaasahang:

Wika: 1. Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kasanayan sa pakikinig; 2. Nagagamit at nailalapat ang mga kaalaman at kakayahan sa paglinang ng pangangailangang pangkomunikasyon; 3. Nauunawaan at nabibigyang - kahulugan ang nilalaman ng mga tekstong pasulat kabilang na ang mga tuluyanng pasalayasay, paglalarawan, paglahad at iba pang anyong palimbag; 4. Naipapakita ang pagkamasining at pagkamalikhain sa pamamagitan ng anyong pasulat; 5. Naisasaayos at nagagamit ang mga impormasyon at talang nalikom mula sa iba’

2004 Florante at Laura MGA SANGUNIANG AKLAT: Dominguez et al. Nalilinang ang kakayahanng kumilala ng mga katangiang pampanitikan sa pamamagitan ng mapanuringa pamamalagay at bukas na isipan. Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kaalaman at impoermasyon sa paggawa ng balangkas at iba pang pagsunod sa panuto o direksyon./SW . Napayayaman ang karanasan sa pamamagitan ng mga akdang pampanitikan upang mapaunlad at mapalawak ang kasanayan at pananaw sa buhay.ibang lawak ng pag-aarral o pananaliksik. Inc. napangangalagaan at nalilinag ang katangiang moral. Pluma II. Phenix Publishing House Inc. Panitikan: 1.com www.. ispiritual at iba pang kanais-nais na pagpapahalagang pangatauhan at mga kaisipan sa mga katutubong panitikan na matatagpuan sa kultura at lipunang Filipino. Filipino sa Bagong Henerasyon II. Rex Book Store.tagalog-dictionary. 2001 Anastacio et al. 6.20% Long Test . Ang Bagong Filipino Ngayon II. BATAYANG AKLAT: Baisa et al.5% Sulatin . 2002 Santiago et al. Vibal Publishing House. 4.yehey. 3. 2.35% Assign.com Batayan sa Pagbibigay ng Marka: Final Grade: Class Standing x 2 =Quarterly Exam Class Standing: 3 Short Quiz . Hiyas ng Lahi II. Makabagong Balarila. 1991 Cruz et al. kasanayan at natatamo ang kabuuang pag-ulad sa pamamagitan ng sining at panitikan. Napahahalagahan. Bookmark 2001 Web Site : www. Napuunlad ang kakayahan.15% . Bookmark Inc.

c. Lecturette 3. Napapahalagahan ang aralin. Nakikilala ang mga pangunahing tauhan sa kwento at nailalarawan ang bawat isa. d. Pagsasanay &#61478. . Nasusuri ang mga damdaming namamayani sa bawat tauhan. Nakapgbibigay ng mga halimbawa ng mga pandiwa sa bawat aspekto at pokus ng pandiwa.10% IKATLONG MARKAHAN Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Kasarinlan ng Lahing Filipino WIKA Pandiwa (Pokus at Pandiwa) a. b. Nabibigyang kahulugan ang mga mahihirap nasalita sa akda. Preleksyon Paghugot ng ilang mga pangungusap sa akadang natalakay 2.15% Recitation . Nakabubuo ng buod sa kwentong nabasa. Limang araw 1. e. Nakikilala ang mga pandiwa sa pangungusap. Natutukoy ang kaibahan ng bawat aspekto at pokus ng pandiwa. f. Napapahalagahan ang aralin. Lecturette &#61478. &#61478. Malayang talakayan &#61478. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga pangdiwa? Ano ang nagagawa ng mga ito sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan? Nagagamit ang mga napag-aralang aralin sa pang-araw-araw na pkikipagtalastasan. d. e. Pagpapahalaga sa aralin 1. b. Natutukoy ang pangunahing kaisipan ng akdang nabasa. Malayang talakayan 4.Talumpatian . c. Maikling pagsusulit 17 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Paitikan Tanging pamana (Maikling Kwento) Buod a. Natatalakay ang katuturan ng pagbubuod.

Maikling Pagsusulit &#61478. Pagtatanghal ng Balagtasan at pagbibigay ng kaukulang Marka. Paano napaunlad ang iyong sarili sa pamamagitan ng proyektong ito? Nakapagtanghal ng Balagtasan sa klase. Preleksyon &#61607. Clustering &#61478. c. b. e. Ano ang ibig sabihin ng Pamana? 2. Pagtatanghal ng Balagtasan Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon . Malayang Talakayan &#61478. Round Robin With Talking Chips &#61478. Pagbubuod 6. Ano ang tunay na mahalagang mana ang makukuha ninyo mula sa inyong mga magulang at isalin sa darating mong mga anak? Mapahalagahan ang edukasyon bilang pinakamahalagang pamana sa magulang at ibigay din sa mga anak. Paglalahad sa Pamantayan 3. Nakapagtatanghal ng balagtasan sa klase. Napaphahalagahan ang mga kasanayang nalinag sa proyekto balagtasan. malayang talakayan 5. 4. Pagsagot sa Talasalitaan Clustering 3. Pagpapahalaga sa aralin. Dalawang araw 1. Malinang ang kasanayan sa Pagbabalagtasan. Pagpapahalaga sa Aralin 1. Naisasaulo ang piyesang napili para sa balgtasan. Buod 18 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Balagta -san a. Preleksyon Paglalahad sa layunin 2. &#61478. Nababalik-aralan ang mga tuntuning dapat sundin sa pagbabalagtas. Round Robin With Talking Chips 4.Apat na Araw 1. &#61478. d. 1. Nabibigyang ng kaukulang marka ang pangtatanghal batay sa pamantayan sa pagtatanghal.

b. Pair &#8211. Hanggang saan mo ipaglalaban ang iyong pag-ibig sa iyong minamahal? 2. Tatlong Araw 1. Pagpapalawak sa talasalitaan Cross word puzzle 3. Pair &#8211. Naipapahayag ang sariling saloobin hinggil sa akdang nabasa. Dalawang araw 1. Masusunod ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino.Malayang talakayan 6. c. Pagbasa sa akda 4. c. Preleksyon Film Clip 2. Think &#8211.Pagpapahalaga sa aralin . Paano natin maiuugnay ang aralin sa kasaysayan ng bansang Pilipinas? Mapahalagahan ang bawat detalye sa akda. Share 5. d. Preleksyon Pagtatanong 2. Maikling pagsusulit 19 IKAAPAT NA MARKAHAN Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Panitikan Sa Dulo man ng Daigdig a. Share &#61478. Natutukoy ang tiyak na detalye ng akda. d. Think &#8211. Nasusuri ang mga salitanmg may malalim na kahulugan. Nabibigayng kahulugan ang talasalitaan. Clustering &#61478. b. &#61478. Nakagagawa ng karikatura na nagpapakita ng tunay na kapayapaan. Naibibigay ang mga katangian ng bawat tauhan sa akda.Malayang talakayan &#61607. Pagpapahalaga sa aralin 1. Clustering 3.Panitikan Florante at Laura (Awit at Corido) a. Napapahalagahan ang bawat detalye ng akda. Nakikilala ang mga tauhan sa awit at corido.Pagsagot sa talasalitaan &#61607. Round Robin with talking Chips 5. Nakikilala ang mga tauhan. e. Malayang talakayan &#61478.

Paano mauunlad ang ating bansa? sino ang unang kikilos para dito? 2. Natatalakay ang mga mahahalagang kaisipang taglay ng akda. &#61478. &#61478. Minarkahang pagsusulit 21 . Malayang Talakayan &#61478. Patunayan an gang kapayapaan ay magsisimula sa sarili. sa bahay. Venn Diagram 5. Dalawang Araw 1. d.1. at sa paaralan. Nakabubuo ng Karikatura na tumatalakay sa tunay nakapayapaan. e. 1. Kaano kahalaga ang kasipagan ng bawat mamamayan sa bansa? Maging masipag sa lahat ng pagkakataon. Crossword puzzle &#61478. b. Naibibigay ang mensahe ng may akda sa mga manbabasa ay nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol dito. Malayang Talakayan &#61478.Share 2. Venn Diagram &#61478. Pagsaot sa talasalitaan 3. Naiuugnay ang nilalaman ng sanaysay sa tunay na buhay. Round Robin With talking Chips &#61478. Preleksyon Think &#8211. Malayang talakayan 4. Pagpapahalaga sa aralin. Nabibigayng kahulugan ang mga mahihirap na salita sa sanysay. Natutukoy ang tiyak na detalye ng sanysay. Think-PairShare &#61478. c. Masimulan ang kaunlaran ng bansa sa sarili. Pair &#8211. Maikling Pagsusulit 20 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Panitikan Ang katamaran ng mga Pilipino (sanaysay) a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful