Halimbawa ng Silabus (Syllabus

)

Enter subhead content here
Home Kapayapaan

Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga
KABATAAN Tayutay Tanging Pamana Halimbawa ng Silabus (Syllabus) Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan) Pagpapalwawak ng pangungusap Iba't Ibang Pagpapahayag Paglalarawan Paglalahad Pangangatwiran Talumpati Noli Me Tangere Pangungusap at kayarian Pang-abay Ponemang Suprasegmental Pagbabagong Morpoponemiko Tungkol kay mamsha Favorite Links Tawagan ako Pamilya ko Vacation Photo Album Pangatnig Pang - uri Wastong Gamit ng Salita

Hayskul Yunit Kagawaran ng Filipino SILABUS SA FILIPINO Taong Panuruan 2006 to 2007

I. Paglalarawan sa Kurso Ang Filipino II ay pinagsanib na Wika at Panitikan. Itong silabus ay inihanda upang malinang at mahasa ang kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat sa Wikang Filipino. Ang silabus na ito ay magsisilbing gabay sa guro ng Filipini II ng Mataas na Paaralan ng Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga. Kinapalolooban ito ng mga kwento, tula, talumpati, sanaysay, nobela at iba pang akdang saloobin, gawi, kilos at ugali ng Kabataang Filipino. Mithiin din nito ang paunlararin at pagyamanin ang kalinangan at makatutulong sa pansarili sa pambansang kaunlaran.

II. Panlahat na Layunin: Ang Sekundaryang Filipino ay naglalayong matugunan ng mga hinihinging pangangailangan sa mga paksa, kaya ang mga mag-aaral ay inaasahang:

Wika: 1. Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kasanayan sa pakikinig; 2. Nagagamit at nailalapat ang mga kaalaman at kakayahan sa paglinang ng pangangailangang pangkomunikasyon; 3. Nauunawaan at nabibigyang - kahulugan ang nilalaman ng mga tekstong pasulat kabilang na ang mga tuluyanng pasalayasay, paglalarawan, paglahad at iba pang anyong palimbag; 4. Naipapakita ang pagkamasining at pagkamalikhain sa pamamagitan ng anyong pasulat; 5. Naisasaayos at nagagamit ang mga impormasyon at talang nalikom mula sa iba’

tagalog-dictionary..com Batayan sa Pagbibigay ng Marka: Final Grade: Class Standing x 2 =Quarterly Exam Class Standing: 3 Short Quiz . Panitikan: 1.com www. 6.ibang lawak ng pag-aarral o pananaliksik. 2. 2004 Florante at Laura MGA SANGUNIANG AKLAT: Dominguez et al.35% Assign. ispiritual at iba pang kanais-nais na pagpapahalagang pangatauhan at mga kaisipan sa mga katutubong panitikan na matatagpuan sa kultura at lipunang Filipino. Ang Bagong Filipino Ngayon II. Inc. Napuunlad ang kakayahan. 2001 Anastacio et al. Hiyas ng Lahi II. Bookmark Inc. kasanayan at natatamo ang kabuuang pag-ulad sa pamamagitan ng sining at panitikan. Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kaalaman at impoermasyon sa paggawa ng balangkas at iba pang pagsunod sa panuto o direksyon. Filipino sa Bagong Henerasyon II. Vibal Publishing House. Phenix Publishing House Inc. Pluma II. 2002 Santiago et al. Nalilinang ang kakayahanng kumilala ng mga katangiang pampanitikan sa pamamagitan ng mapanuringa pamamalagay at bukas na isipan. BATAYANG AKLAT: Baisa et al. Rex Book Store. Napayayaman ang karanasan sa pamamagitan ng mga akdang pampanitikan upang mapaunlad at mapalawak ang kasanayan at pananaw sa buhay. Makabagong Balarila.yehey. napangangalagaan at nalilinag ang katangiang moral. Napahahalagahan.20% Long Test .5% Sulatin ./SW . 1991 Cruz et al. Bookmark 2001 Web Site : www.15% . 4. 3.

Nakikilala ang mga pangunahing tauhan sa kwento at nailalarawan ang bawat isa. b. Napapahalagahan ang aralin. Natatalakay ang katuturan ng pagbubuod. d. e. Malayang talakayan 4. Nabibigyang kahulugan ang mga mahihirap nasalita sa akda. c.15% Recitation . Lecturette &#61478. Napapahalagahan ang aralin.Talumpatian . Preleksyon Paghugot ng ilang mga pangungusap sa akadang natalakay 2. Pagsasanay &#61478. Nakapgbibigay ng mga halimbawa ng mga pandiwa sa bawat aspekto at pokus ng pandiwa. f. Nakabubuo ng buod sa kwentong nabasa. c. Malayang talakayan &#61478. Natutukoy ang kaibahan ng bawat aspekto at pokus ng pandiwa. Maikling pagsusulit 17 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Paitikan Tanging pamana (Maikling Kwento) Buod a. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga pangdiwa? Ano ang nagagawa ng mga ito sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan? Nagagamit ang mga napag-aralang aralin sa pang-araw-araw na pkikipagtalastasan. d. Lecturette 3. Pagpapahalaga sa aralin 1. b. . Natutukoy ang pangunahing kaisipan ng akdang nabasa. &#61478. Nakikilala ang mga pandiwa sa pangungusap. Limang araw 1. Nasusuri ang mga damdaming namamayani sa bawat tauhan.10% IKATLONG MARKAHAN Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Kasarinlan ng Lahing Filipino WIKA Pandiwa (Pokus at Pandiwa) a. e.

Paglalahad sa Pamantayan 3. b. malayang talakayan 5. Pagpapahalaga sa Aralin 1. Round Robin With Talking Chips 4. e. 1. Pagtatanghal ng Balagtasan Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon . Preleksyon Paglalahad sa layunin 2. c. 4. Malayang Talakayan &#61478. Pagtatanghal ng Balagtasan at pagbibigay ng kaukulang Marka. Naisasaulo ang piyesang napili para sa balgtasan. Clustering &#61478. Pagbubuod 6. Malinang ang kasanayan sa Pagbabalagtasan.Apat na Araw 1. Napaphahalagahan ang mga kasanayang nalinag sa proyekto balagtasan. Nababalik-aralan ang mga tuntuning dapat sundin sa pagbabalagtas. Ano ang tunay na mahalagang mana ang makukuha ninyo mula sa inyong mga magulang at isalin sa darating mong mga anak? Mapahalagahan ang edukasyon bilang pinakamahalagang pamana sa magulang at ibigay din sa mga anak. &#61478. Nakapagtatanghal ng balagtasan sa klase. &#61478. Nabibigyang ng kaukulang marka ang pangtatanghal batay sa pamantayan sa pagtatanghal. Round Robin With Talking Chips &#61478. d. Preleksyon &#61607. Pagsagot sa Talasalitaan Clustering 3. Buod 18 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Balagta -san a. Maikling Pagsusulit &#61478. Paano napaunlad ang iyong sarili sa pamamagitan ng proyektong ito? Nakapagtanghal ng Balagtasan sa klase. Pagpapahalaga sa aralin. Ano ang ibig sabihin ng Pamana? 2. Dalawang araw 1.

Natutukoy ang tiyak na detalye ng akda. Maikling pagsusulit 19 IKAAPAT NA MARKAHAN Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Panitikan Sa Dulo man ng Daigdig a. Masusunod ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino. Pair &#8211. Pagpapahalaga sa aralin 1.Malayang talakayan &#61607. Nakikilala ang mga tauhan. Share 5. Nasusuri ang mga salitanmg may malalim na kahulugan.Pagpapahalaga sa aralin . Pagbasa sa akda 4. Malayang talakayan &#61478. Think &#8211. Hanggang saan mo ipaglalaban ang iyong pag-ibig sa iyong minamahal? 2. Pair &#8211.Pagsagot sa talasalitaan &#61607.Panitikan Florante at Laura (Awit at Corido) a. Paano natin maiuugnay ang aralin sa kasaysayan ng bansang Pilipinas? Mapahalagahan ang bawat detalye sa akda. Clustering &#61478. d. Preleksyon Film Clip 2. e. Think &#8211. Share &#61478. Pagpapalawak sa talasalitaan Cross word puzzle 3. &#61478. Naipapahayag ang sariling saloobin hinggil sa akdang nabasa. c. b. Round Robin with talking Chips 5.Malayang talakayan 6. Nakikilala ang mga tauhan sa awit at corido. Napapahalagahan ang bawat detalye ng akda. Dalawang araw 1. Nakagagawa ng karikatura na nagpapakita ng tunay na kapayapaan. c. Naibibigay ang mga katangian ng bawat tauhan sa akda. Tatlong Araw 1. b. Nabibigayng kahulugan ang talasalitaan. Clustering 3. Preleksyon Pagtatanong 2. d.

Pagpapahalaga sa aralin. Preleksyon Think &#8211. 1. c. Malayang Talakayan &#61478. Natutukoy ang tiyak na detalye ng sanysay. Pagsaot sa talasalitaan 3. Masimulan ang kaunlaran ng bansa sa sarili. Paano mauunlad ang ating bansa? sino ang unang kikilos para dito? 2. Venn Diagram &#61478. Malayang talakayan 4. Minarkahang pagsusulit 21 .1. Crossword puzzle &#61478. Dalawang Araw 1. &#61478. Venn Diagram 5. Nabibigayng kahulugan ang mga mahihirap na salita sa sanysay. d. at sa paaralan. Round Robin With talking Chips &#61478. &#61478. Think-PairShare &#61478. Malayang Talakayan &#61478.Share 2. Patunayan an gang kapayapaan ay magsisimula sa sarili. Naiuugnay ang nilalaman ng sanaysay sa tunay na buhay. Natatalakay ang mga mahahalagang kaisipang taglay ng akda. Kaano kahalaga ang kasipagan ng bawat mamamayan sa bansa? Maging masipag sa lahat ng pagkakataon. Maikling Pagsusulit 20 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Panitikan Ang katamaran ng mga Pilipino (sanaysay) a. e. Nakabubuo ng Karikatura na tumatalakay sa tunay nakapayapaan. b. sa bahay. Naibibigay ang mensahe ng may akda sa mga manbabasa ay nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol dito. Pair &#8211.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful