Halimbawa ng Silabus (Syllabus

)

Enter subhead content here
Home Kapayapaan

Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga
KABATAAN Tayutay Tanging Pamana Halimbawa ng Silabus (Syllabus) Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan) Pagpapalwawak ng pangungusap Iba't Ibang Pagpapahayag Paglalarawan Paglalahad Pangangatwiran Talumpati Noli Me Tangere Pangungusap at kayarian Pang-abay Ponemang Suprasegmental Pagbabagong Morpoponemiko Tungkol kay mamsha Favorite Links Tawagan ako Pamilya ko Vacation Photo Album Pangatnig Pang - uri Wastong Gamit ng Salita

Hayskul Yunit Kagawaran ng Filipino SILABUS SA FILIPINO Taong Panuruan 2006 to 2007

I. Paglalarawan sa Kurso Ang Filipino II ay pinagsanib na Wika at Panitikan. Itong silabus ay inihanda upang malinang at mahasa ang kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat sa Wikang Filipino. Ang silabus na ito ay magsisilbing gabay sa guro ng Filipini II ng Mataas na Paaralan ng Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga. Kinapalolooban ito ng mga kwento, tula, talumpati, sanaysay, nobela at iba pang akdang saloobin, gawi, kilos at ugali ng Kabataang Filipino. Mithiin din nito ang paunlararin at pagyamanin ang kalinangan at makatutulong sa pansarili sa pambansang kaunlaran.

II. Panlahat na Layunin: Ang Sekundaryang Filipino ay naglalayong matugunan ng mga hinihinging pangangailangan sa mga paksa, kaya ang mga mag-aaral ay inaasahang:

Wika: 1. Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kasanayan sa pakikinig; 2. Nagagamit at nailalapat ang mga kaalaman at kakayahan sa paglinang ng pangangailangang pangkomunikasyon; 3. Nauunawaan at nabibigyang - kahulugan ang nilalaman ng mga tekstong pasulat kabilang na ang mga tuluyanng pasalayasay, paglalarawan, paglahad at iba pang anyong palimbag; 4. Naipapakita ang pagkamasining at pagkamalikhain sa pamamagitan ng anyong pasulat; 5. Naisasaayos at nagagamit ang mga impormasyon at talang nalikom mula sa iba’

Vibal Publishing House.tagalog-dictionary. BATAYANG AKLAT: Baisa et al. Pluma II. Bookmark 2001 Web Site : www.35% Assign. ispiritual at iba pang kanais-nais na pagpapahalagang pangatauhan at mga kaisipan sa mga katutubong panitikan na matatagpuan sa kultura at lipunang Filipino. 2. 6. Nalilinang ang kakayahanng kumilala ng mga katangiang pampanitikan sa pamamagitan ng mapanuringa pamamalagay at bukas na isipan. 4.5% Sulatin .yehey. Rex Book Store. 2001 Anastacio et al. Napahahalagahan.ibang lawak ng pag-aarral o pananaliksik. Napuunlad ang kakayahan. Napayayaman ang karanasan sa pamamagitan ng mga akdang pampanitikan upang mapaunlad at mapalawak ang kasanayan at pananaw sa buhay. 2002 Santiago et al. 3. Filipino sa Bagong Henerasyon II. Phenix Publishing House Inc. kasanayan at natatamo ang kabuuang pag-ulad sa pamamagitan ng sining at panitikan. 1991 Cruz et al.. 2004 Florante at Laura MGA SANGUNIANG AKLAT: Dominguez et al. Inc. Panitikan: 1.20% Long Test . Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kaalaman at impoermasyon sa paggawa ng balangkas at iba pang pagsunod sa panuto o direksyon.com www.com Batayan sa Pagbibigay ng Marka: Final Grade: Class Standing x 2 =Quarterly Exam Class Standing: 3 Short Quiz . Bookmark Inc. Ang Bagong Filipino Ngayon II.15% ./SW . Makabagong Balarila. Hiyas ng Lahi II. napangangalagaan at nalilinag ang katangiang moral.

Bakit mahalagang pag-aralan ang mga pangdiwa? Ano ang nagagawa ng mga ito sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan? Nagagamit ang mga napag-aralang aralin sa pang-araw-araw na pkikipagtalastasan. f. c. d. Nakapgbibigay ng mga halimbawa ng mga pandiwa sa bawat aspekto at pokus ng pandiwa. Nasusuri ang mga damdaming namamayani sa bawat tauhan. Pagpapahalaga sa aralin 1. Preleksyon Paghugot ng ilang mga pangungusap sa akadang natalakay 2. Malayang talakayan 4. Natutukoy ang pangunahing kaisipan ng akdang nabasa.15% Recitation . Pagsasanay &#61478. c. Nakikilala ang mga pandiwa sa pangungusap. Lecturette 3. Napapahalagahan ang aralin. Nabibigyang kahulugan ang mga mahihirap nasalita sa akda. b. Maikling pagsusulit 17 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Paitikan Tanging pamana (Maikling Kwento) Buod a. Nakabubuo ng buod sa kwentong nabasa. Limang araw 1. e. Lecturette &#61478. Napapahalagahan ang aralin. b. Natatalakay ang katuturan ng pagbubuod. . e. Natutukoy ang kaibahan ng bawat aspekto at pokus ng pandiwa. d.Talumpatian .10% IKATLONG MARKAHAN Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Kasarinlan ng Lahing Filipino WIKA Pandiwa (Pokus at Pandiwa) a. Malayang talakayan &#61478. Nakikilala ang mga pangunahing tauhan sa kwento at nailalarawan ang bawat isa. &#61478.

Nababalik-aralan ang mga tuntuning dapat sundin sa pagbabalagtas. Naisasaulo ang piyesang napili para sa balgtasan. Paano napaunlad ang iyong sarili sa pamamagitan ng proyektong ito? Nakapagtanghal ng Balagtasan sa klase. &#61478. 1. Malayang Talakayan &#61478. Round Robin With Talking Chips &#61478. 4. c. Napaphahalagahan ang mga kasanayang nalinag sa proyekto balagtasan. Ano ang ibig sabihin ng Pamana? 2. Pagbubuod 6. e. Pagpapahalaga sa Aralin 1. Preleksyon Paglalahad sa layunin 2. Paglalahad sa Pamantayan 3. b. Dalawang araw 1. Malinang ang kasanayan sa Pagbabalagtasan. Pagsagot sa Talasalitaan Clustering 3. d.Apat na Araw 1. Ano ang tunay na mahalagang mana ang makukuha ninyo mula sa inyong mga magulang at isalin sa darating mong mga anak? Mapahalagahan ang edukasyon bilang pinakamahalagang pamana sa magulang at ibigay din sa mga anak. Maikling Pagsusulit &#61478. Round Robin With Talking Chips 4. Pagpapahalaga sa aralin. Clustering &#61478. Preleksyon &#61607. Buod 18 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Balagta -san a. Nabibigyang ng kaukulang marka ang pangtatanghal batay sa pamantayan sa pagtatanghal. Pagtatanghal ng Balagtasan at pagbibigay ng kaukulang Marka. malayang talakayan 5. Pagtatanghal ng Balagtasan Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon . Nakapagtatanghal ng balagtasan sa klase. &#61478.

Dalawang araw 1.Panitikan Florante at Laura (Awit at Corido) a. Nakikilala ang mga tauhan sa awit at corido. b.Pagsagot sa talasalitaan &#61607.Pagpapahalaga sa aralin . Maikling pagsusulit 19 IKAAPAT NA MARKAHAN Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Panitikan Sa Dulo man ng Daigdig a. Naibibigay ang mga katangian ng bawat tauhan sa akda. Share 5. Share &#61478. Round Robin with talking Chips 5. c. c. Pair &#8211. d. Pagbasa sa akda 4. Napapahalagahan ang bawat detalye ng akda. Pair &#8211. &#61478. Paano natin maiuugnay ang aralin sa kasaysayan ng bansang Pilipinas? Mapahalagahan ang bawat detalye sa akda. Pagpapahalaga sa aralin 1. Think &#8211. Nabibigayng kahulugan ang talasalitaan. Clustering &#61478. Nasusuri ang mga salitanmg may malalim na kahulugan. Clustering 3. e. Malayang talakayan &#61478.Malayang talakayan &#61607. Pagpapalawak sa talasalitaan Cross word puzzle 3. Hanggang saan mo ipaglalaban ang iyong pag-ibig sa iyong minamahal? 2. d.Malayang talakayan 6. Nakagagawa ng karikatura na nagpapakita ng tunay na kapayapaan. b. Masusunod ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino. Naipapahayag ang sariling saloobin hinggil sa akdang nabasa. Preleksyon Pagtatanong 2. Think &#8211. Natutukoy ang tiyak na detalye ng akda. Preleksyon Film Clip 2. Nakikilala ang mga tauhan. Tatlong Araw 1.

Naibibigay ang mensahe ng may akda sa mga manbabasa ay nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol dito. Malayang Talakayan &#61478. Paano mauunlad ang ating bansa? sino ang unang kikilos para dito? 2. Preleksyon Think &#8211. Patunayan an gang kapayapaan ay magsisimula sa sarili. e. Nakabubuo ng Karikatura na tumatalakay sa tunay nakapayapaan. sa bahay.Share 2. Naiuugnay ang nilalaman ng sanaysay sa tunay na buhay. Malayang talakayan 4. Dalawang Araw 1. d. 1. Minarkahang pagsusulit 21 . Crossword puzzle &#61478. b. at sa paaralan. Maikling Pagsusulit 20 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Panitikan Ang katamaran ng mga Pilipino (sanaysay) a.1. &#61478. Nabibigayng kahulugan ang mga mahihirap na salita sa sanysay. Pair &#8211. Natutukoy ang tiyak na detalye ng sanysay. Natatalakay ang mga mahahalagang kaisipang taglay ng akda. Venn Diagram &#61478. Kaano kahalaga ang kasipagan ng bawat mamamayan sa bansa? Maging masipag sa lahat ng pagkakataon. Masimulan ang kaunlaran ng bansa sa sarili. c. &#61478. Malayang Talakayan &#61478. Round Robin With talking Chips &#61478. Pagsaot sa talasalitaan 3. Venn Diagram 5. Think-PairShare &#61478. Pagpapahalaga sa aralin.