Halimbawa ng Silabus (Syllabus

)

Enter subhead content here
Home Kapayapaan

Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga
KABATAAN Tayutay Tanging Pamana Halimbawa ng Silabus (Syllabus) Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan) Pagpapalwawak ng pangungusap Iba't Ibang Pagpapahayag Paglalarawan Paglalahad Pangangatwiran Talumpati Noli Me Tangere Pangungusap at kayarian Pang-abay Ponemang Suprasegmental Pagbabagong Morpoponemiko Tungkol kay mamsha Favorite Links Tawagan ako Pamilya ko Vacation Photo Album Pangatnig Pang - uri Wastong Gamit ng Salita

Hayskul Yunit Kagawaran ng Filipino SILABUS SA FILIPINO Taong Panuruan 2006 to 2007

I. Paglalarawan sa Kurso Ang Filipino II ay pinagsanib na Wika at Panitikan. Itong silabus ay inihanda upang malinang at mahasa ang kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat sa Wikang Filipino. Ang silabus na ito ay magsisilbing gabay sa guro ng Filipini II ng Mataas na Paaralan ng Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga. Kinapalolooban ito ng mga kwento, tula, talumpati, sanaysay, nobela at iba pang akdang saloobin, gawi, kilos at ugali ng Kabataang Filipino. Mithiin din nito ang paunlararin at pagyamanin ang kalinangan at makatutulong sa pansarili sa pambansang kaunlaran.

II. Panlahat na Layunin: Ang Sekundaryang Filipino ay naglalayong matugunan ng mga hinihinging pangangailangan sa mga paksa, kaya ang mga mag-aaral ay inaasahang:

Wika: 1. Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kasanayan sa pakikinig; 2. Nagagamit at nailalapat ang mga kaalaman at kakayahan sa paglinang ng pangangailangang pangkomunikasyon; 3. Nauunawaan at nabibigyang - kahulugan ang nilalaman ng mga tekstong pasulat kabilang na ang mga tuluyanng pasalayasay, paglalarawan, paglahad at iba pang anyong palimbag; 4. Naipapakita ang pagkamasining at pagkamalikhain sa pamamagitan ng anyong pasulat; 5. Naisasaayos at nagagamit ang mga impormasyon at talang nalikom mula sa iba’

Rex Book Store.com www. Bookmark Inc. Panitikan: 1.. kasanayan at natatamo ang kabuuang pag-ulad sa pamamagitan ng sining at panitikan. 6. 2004 Florante at Laura MGA SANGUNIANG AKLAT: Dominguez et al. 2. Napayayaman ang karanasan sa pamamagitan ng mga akdang pampanitikan upang mapaunlad at mapalawak ang kasanayan at pananaw sa buhay. Napuunlad ang kakayahan. Napahahalagahan. BATAYANG AKLAT: Baisa et al. 3. Makabagong Balarila. Hiyas ng Lahi II. 1991 Cruz et al.ibang lawak ng pag-aarral o pananaliksik. Inc.tagalog-dictionary. Vibal Publishing House. 2002 Santiago et al.com Batayan sa Pagbibigay ng Marka: Final Grade: Class Standing x 2 =Quarterly Exam Class Standing: 3 Short Quiz . Ang Bagong Filipino Ngayon II. 2001 Anastacio et al.35% Assign. Bookmark 2001 Web Site : www. Nalilinang ang kakayahanng kumilala ng mga katangiang pampanitikan sa pamamagitan ng mapanuringa pamamalagay at bukas na isipan.15% . Pluma II. ispiritual at iba pang kanais-nais na pagpapahalagang pangatauhan at mga kaisipan sa mga katutubong panitikan na matatagpuan sa kultura at lipunang Filipino. napangangalagaan at nalilinag ang katangiang moral. 4.20% Long Test . Phenix Publishing House Inc.yehey. Nagagamit at nailalapat ang mga natamong kaalaman at impoermasyon sa paggawa ng balangkas at iba pang pagsunod sa panuto o direksyon.5% Sulatin ./SW . Filipino sa Bagong Henerasyon II.

Napapahalagahan ang aralin. e.Talumpatian . c. &#61478. c. Maikling pagsusulit 17 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Paitikan Tanging pamana (Maikling Kwento) Buod a. Natutukoy ang pangunahing kaisipan ng akdang nabasa. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga pangdiwa? Ano ang nagagawa ng mga ito sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan? Nagagamit ang mga napag-aralang aralin sa pang-araw-araw na pkikipagtalastasan. Pagsasanay &#61478. Nakikilala ang mga pangunahing tauhan sa kwento at nailalarawan ang bawat isa. Napapahalagahan ang aralin. Malayang talakayan 4. Nakikilala ang mga pandiwa sa pangungusap. d. Nasusuri ang mga damdaming namamayani sa bawat tauhan. Malayang talakayan &#61478. Lecturette &#61478. . Limang araw 1. b. Nabibigyang kahulugan ang mga mahihirap nasalita sa akda. d. Lecturette 3. f.15% Recitation . Nakabubuo ng buod sa kwentong nabasa. Nakapgbibigay ng mga halimbawa ng mga pandiwa sa bawat aspekto at pokus ng pandiwa. Preleksyon Paghugot ng ilang mga pangungusap sa akadang natalakay 2. e.10% IKATLONG MARKAHAN Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Kasarinlan ng Lahing Filipino WIKA Pandiwa (Pokus at Pandiwa) a. Pagpapahalaga sa aralin 1. Natutukoy ang kaibahan ng bawat aspekto at pokus ng pandiwa. b. Natatalakay ang katuturan ng pagbubuod.

Napaphahalagahan ang mga kasanayang nalinag sa proyekto balagtasan. Nakapagtatanghal ng balagtasan sa klase. Maikling Pagsusulit &#61478. e. Nabibigyang ng kaukulang marka ang pangtatanghal batay sa pamantayan sa pagtatanghal. Pagpapahalaga sa aralin. &#61478. Preleksyon Paglalahad sa layunin 2. Pagsagot sa Talasalitaan Clustering 3. Preleksyon &#61607. Pagbubuod 6. Pagpapahalaga sa Aralin 1. Malayang Talakayan &#61478. &#61478. 1. Dalawang araw 1. Naisasaulo ang piyesang napili para sa balgtasan.Apat na Araw 1. Ano ang ibig sabihin ng Pamana? 2. Pagtatanghal ng Balagtasan at pagbibigay ng kaukulang Marka. Buod 18 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Balagta -san a. 4. Paano napaunlad ang iyong sarili sa pamamagitan ng proyektong ito? Nakapagtanghal ng Balagtasan sa klase. Round Robin With Talking Chips 4. Malinang ang kasanayan sa Pagbabalagtasan. Nababalik-aralan ang mga tuntuning dapat sundin sa pagbabalagtas. c. b. Round Robin With Talking Chips &#61478. Pagtatanghal ng Balagtasan Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon . malayang talakayan 5. d. Clustering &#61478. Paglalahad sa Pamantayan 3. Ano ang tunay na mahalagang mana ang makukuha ninyo mula sa inyong mga magulang at isalin sa darating mong mga anak? Mapahalagahan ang edukasyon bilang pinakamahalagang pamana sa magulang at ibigay din sa mga anak.

Malayang talakayan &#61478. Nakikilala ang mga tauhan sa awit at corido. Tatlong Araw 1.Pagsagot sa talasalitaan &#61607. Think &#8211. Dalawang araw 1. Masusunod ang mga natatanging kaugalian ng Pilipino. Round Robin with talking Chips 5. Maikling pagsusulit 19 IKAAPAT NA MARKAHAN Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Panitikan Sa Dulo man ng Daigdig a. d. e. Nakagagawa ng karikatura na nagpapakita ng tunay na kapayapaan. &#61478.Panitikan Florante at Laura (Awit at Corido) a. c. b.Pagpapahalaga sa aralin .Malayang talakayan &#61607. Pagpapalawak sa talasalitaan Cross word puzzle 3. Napapahalagahan ang bawat detalye ng akda. Nabibigayng kahulugan ang talasalitaan. Clustering 3. Preleksyon Film Clip 2. Pair &#8211. d. Pagbasa sa akda 4. Share &#61478. Preleksyon Pagtatanong 2. Nasusuri ang mga salitanmg may malalim na kahulugan. Nakikilala ang mga tauhan. Share 5. Natutukoy ang tiyak na detalye ng akda. Think &#8211. Naibibigay ang mga katangian ng bawat tauhan sa akda. Paano natin maiuugnay ang aralin sa kasaysayan ng bansang Pilipinas? Mapahalagahan ang bawat detalye sa akda. Clustering &#61478. Pair &#8211. Pagpapahalaga sa aralin 1. c. Hanggang saan mo ipaglalaban ang iyong pag-ibig sa iyong minamahal? 2. b. Naipapahayag ang sariling saloobin hinggil sa akdang nabasa.Malayang talakayan 6.

1. at sa paaralan. Think-PairShare &#61478. b. Venn Diagram &#61478. Pagpapahalaga sa aralin. Pagsaot sa talasalitaan 3. Malayang Talakayan &#61478. Naibibigay ang mensahe ng may akda sa mga manbabasa ay nakapagbibigay ng sariling reaksyon ukol dito. Round Robin With talking Chips &#61478. Dalawang Araw 1. Pair &#8211. Malayang Talakayan &#61478. Venn Diagram 5. Nakabubuo ng Karikatura na tumatalakay sa tunay nakapayapaan. sa bahay. Malayang talakayan 4. Natutukoy ang tiyak na detalye ng sanysay. &#61478. Kaano kahalaga ang kasipagan ng bawat mamamayan sa bansa? Maging masipag sa lahat ng pagkakataon. Naiuugnay ang nilalaman ng sanaysay sa tunay na buhay. &#61478. e. d. Maikling Pagsusulit 20 Paksa Layunin Panahong Itinakda Karanasan/Istratehiya Repleksyon Aksyon Ebalwasyon Panitikan Ang katamaran ng mga Pilipino (sanaysay) a. c. Masimulan ang kaunlaran ng bansa sa sarili. Nabibigayng kahulugan ang mga mahihirap na salita sa sanysay. Patunayan an gang kapayapaan ay magsisimula sa sarili. 1. Preleksyon Think &#8211. Paano mauunlad ang ating bansa? sino ang unang kikilos para dito? 2. Minarkahang pagsusulit 21 .Share 2. Crossword puzzle &#61478. Natatalakay ang mga mahahalagang kaisipang taglay ng akda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful