Masusing Banghay-Aralin sa Musika 4 Ikaapat na Baitang Ika 18 ng Enero 2012 Vicky A.

Flor Alfarero
Mag-aaral

G. Joel
Guro

I.

Layunin: Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral sa Ikaapat na Baitang ay maasahang maisasagawa ang mga sumusunod na may 75 % kawastuhan: 1. Nakikilala ang mga instrumentong perkusyon na may tiyak at ditiyak na tono; 2. Napapangkat ang mga instrumentong musikal ayon sa uri ng tonog; at 3. Nagagamit ang iba-ibang tunog mula sa ibat-ibang bagay sa paligid.

II.

Paksa at Nilalaman: Paksa: Pagkilala sa Instrumentong Perkusyon Sanggunian: Sanayang Aklat sa Musika, Sining at Edukasyong Pagpapalakas ng katawan 4 Milagros, Refrente et. Al., p.60-63. Kagamitan: Laptop, LCD Projector, Mga Larawan / Plaskards Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik Aral Gawain ng Opo gitara, piyano,

III.

Gawain ng Guro Estudyante Kahapon ay napag-aralan natin ang tungkol sa instrumentong musikal. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa? organo, etc. 2. Pagganyak

Ang instrumentong ito na pinatutunog sa pamamagitan ng pagkalog. apgkalog B. magaan. i. Mga Instrumentong Perkusyon na May Tiyak na Tono 1) Timpani 2) Saylopon / Marimba 3) Chimes 4) Celesta Mga Instrumentong Perkusyon na Walang Tiyak na Tono 1) Tambol (Drum) 2) Pompyang (Cymbals) 3) Batingting (Triangle) 4) Tamborin (Tambourine) 5) Maracas (Maracas) ii. Paglinang na Gawain 1. pagtapik. Ibat ibang uri ng tunog ang ating maririnig. Ang instrumentong perkusyon ay maaaring pangkatin sa dalawa: may tiyak na tono at walang tiyak na tono. may tiyak na tono man o wala ay mayroon dong timbre. ang instrumentong perkusyon ang “pinakamatanda”.Pagmasdan ang mga larawan ng instrumentong perkusyon. May mabigat. mataas. o maingay. Anu-ano ang mga ito? tambol. pagtapik at pag- . pagpalo. Paano sila pinatutunog? pagpalo. Pagtatalakay Sa lahat ng instrumentong musikal. mababa. Paglalahad Ang mga instrumentong musikal. etc. 2.maracas. matinis.

pagpalo. 1. Mga Instrumentong Perkusyon May Tiyak na Tono 1. saylopon 2. Pagsasanay 2 1. 2.papatama ay nakilala at nagamit na noon pa man. Walang Tiyak na Tono Pangkatin ang mga instrumentong perkusyon ayon sa: . Anu –ano ang mga instrumentong perkusyon na walang tiyak na tono? tambol. Paglalapat Pagsasanay 1 Punan ang wastong sagot ang talahanayan. pagtapik at pagpapatama? 5. Anu-ano ang mga instrumentong perkusyon na may tiyak na tono? timpani. Paglalahat Anong instrumento ang pinatutunog sa pamamagitan ng pagkalog. 2. 4. 3. 4. Paghahalaw at Paghahambing Ano ang pinagkaiba ng instrumentong may tiyak na tono sa walang tiya na tono? 4. 3. batingting 3.

a. Hinahampas Ang maracas ay tinutugtog sa pamamagitan ng. Tambourine b. Bigat at gaan ng tunog b. Pagkalog b. Tinis at laki ng tunog IV. 3. 4. Pinupukpok b. Kinakalabit c. 5. Xylophone c. . Pagtataya Piliin sagot. Sand blocks Aling instrument ang may tiyak na tono? a. Taas at baba ng tunog c. tinutugtog ang tambol? a. Pinupukpok b. Kinakalabit c. Tambol b. Takdang – Aralin Pag-aralan ang lunsarang awiting “Little Band. Paano 2. Paghampas Anong instrument ang kinikiskis? a.” Saliwan ito ng instrumentong perkusyon. Triangle V. Castanets c.a. Pagkiskis c. ang tamang 1. Hinihipan Paano tinutugtog ang cymbals? a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful