Masusing Banghay-Aralin sa Musika 4 Ikaapat na Baitang Ika 18 ng Enero 2012 Vicky A.

Flor Alfarero
Mag-aaral

G. Joel
Guro

I.

Layunin: Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral sa Ikaapat na Baitang ay maasahang maisasagawa ang mga sumusunod na may 75 % kawastuhan: 1. Nakikilala ang mga instrumentong perkusyon na may tiyak at ditiyak na tono; 2. Napapangkat ang mga instrumentong musikal ayon sa uri ng tonog; at 3. Nagagamit ang iba-ibang tunog mula sa ibat-ibang bagay sa paligid.

II.

Paksa at Nilalaman: Paksa: Pagkilala sa Instrumentong Perkusyon Sanggunian: Sanayang Aklat sa Musika, Sining at Edukasyong Pagpapalakas ng katawan 4 Milagros, Refrente et. Al., p.60-63. Kagamitan: Laptop, LCD Projector, Mga Larawan / Plaskards Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik Aral Gawain ng Opo gitara, piyano,

III.

Gawain ng Guro Estudyante Kahapon ay napag-aralan natin ang tungkol sa instrumentong musikal. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa? organo, etc. 2. Pagganyak

pagtapik at pag- . pagtapik. magaan. etc. Ibat ibang uri ng tunog ang ating maririnig. i. Pagtatalakay Sa lahat ng instrumentong musikal. Paglinang na Gawain 1. Mga Instrumentong Perkusyon na May Tiyak na Tono 1) Timpani 2) Saylopon / Marimba 3) Chimes 4) Celesta Mga Instrumentong Perkusyon na Walang Tiyak na Tono 1) Tambol (Drum) 2) Pompyang (Cymbals) 3) Batingting (Triangle) 4) Tamborin (Tambourine) 5) Maracas (Maracas) ii. mababa. May mabigat. matinis. o maingay. apgkalog B.Pagmasdan ang mga larawan ng instrumentong perkusyon. Ang instrumentong perkusyon ay maaaring pangkatin sa dalawa: may tiyak na tono at walang tiyak na tono. ang instrumentong perkusyon ang “pinakamatanda”. Paano sila pinatutunog? pagpalo. may tiyak na tono man o wala ay mayroon dong timbre. mataas.maracas. 2. Anu-ano ang mga ito? tambol. Ang instrumentong ito na pinatutunog sa pamamagitan ng pagkalog. pagpalo. Paglalahad Ang mga instrumentong musikal.

Paglalahat Anong instrumento ang pinatutunog sa pamamagitan ng pagkalog. Mga Instrumentong Perkusyon May Tiyak na Tono 1. 3.papatama ay nakilala at nagamit na noon pa man. Paglalapat Pagsasanay 1 Punan ang wastong sagot ang talahanayan. 2. pagtapik at pagpapatama? 5. Walang Tiyak na Tono Pangkatin ang mga instrumentong perkusyon ayon sa: . 4. Paghahalaw at Paghahambing Ano ang pinagkaiba ng instrumentong may tiyak na tono sa walang tiya na tono? 4. pagpalo. batingting 3. Anu –ano ang mga instrumentong perkusyon na walang tiyak na tono? tambol. 1. saylopon 2. Anu-ano ang mga instrumentong perkusyon na may tiyak na tono? timpani. 4. 2. Pagsasanay 2 1. 3.

4. Paghampas Anong instrument ang kinikiskis? a. Pinupukpok b. Pagkalog b. Paano 2. 5. Hinihipan Paano tinutugtog ang cymbals? a. Takdang – Aralin Pag-aralan ang lunsarang awiting “Little Band.a. Taas at baba ng tunog c. Kinakalabit c. Hinahampas Ang maracas ay tinutugtog sa pamamagitan ng. Pinupukpok b. Tinis at laki ng tunog IV.” Saliwan ito ng instrumentong perkusyon. Pagtataya Piliin sagot. tinutugtog ang tambol? a. ang tamang 1. Kinakalabit c. Tambol b. Castanets c. Tambourine b. Sand blocks Aling instrument ang may tiyak na tono? a. a. Xylophone c. 3. Triangle V. Bigat at gaan ng tunog b. . Pagkiskis c.