MGA TAUHAN SA IBONG ADARNA

maginoo mabuting pinuno nililimi bawat taong nagkakasala bago hatulan ng kaparusahan mabuting asawa ni Reyna Valeriana .DON FERNANDO ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ haring namumuno sa Kaharian ng Berbanya.

DONYA VALERIANA ‡ Kabiyak ng puso ni Don Fernando ‡ Maganda ‡ Uliran sa kabaitan ‡ Maalalahaning ina at sa kahariang kanya sinasakupan .

DON PEDRO ‡ panganay na anak ‡ May tindig na pagkainam .

DON DIEGO ‡ Pangalawa sa magkakapatid ‡ May malumanay na katangian .

DON JUAN ‡ Bunsong anak ‡ May mabuting kalooban ‡ Pabortiong anak ng amang hari. .

‡DONYA JUANA ‡DONYA LEONORA .

‡Prinsesa Maria ‡Haring Salermo .

PAGSUSULIT .

Ipakilala ang mga tauhan sa pamamagitan ng character profile Don Fernando Don Pedro Don Diego Don Juan .